TEMA 7. Límit de funcions i continuïtat

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TEMA 7. Límit de funcions i continuïtat"

Transcripción

1 TEMA 7. Límit d funcions i continuïtat Funció S anomna funció ral d variabl ral a tota aplicació qu fa corrspondr a cada lmnt d un conjunt inicial o domini un i només un lmnt d un conjunt final o rcorrgut. y f La variabl s anomna variabl indpndnt i la variabl y variabl dpndnt Límit d una funció n un punt El límit d la funció f n l punt a, s a dir f, és l valor qu t la y quan s aproima a a no quan a ja qu aiò sria la imatg d a o fa. E: a f si ns apropm a pr la drta quan,... o pr l squrra -,..., l valor d la y tndi a sr Els límits f o límit pr la drta i f a límits latrals d la funció f a o límit pr l squrra, s anomnn E: Pr f f valor d la y n apropar-nos pr la drta valor d la y n apropar-nos pr l squrra

2 Pr tal qu istii l límit d una funció n un punt és ncssari qu istiin ls límits latrals i qu siguin iguals, s a dir Si f f a a L f L a En l cas antrior, com l límit pr la drta i l squrra d són iguals tots dos valn podm dir qu f. A més obsrvm qu l límit no té prquè coincidir amb la imatg d pr la funció ja qu f Pr contra, si f f f a a a Límit d una funció n l infinit El límit d f quan tndi a és L, s a dir, f L, si pr valors d molt i molt grans l valor d y s aproima a L. El límit d f quan tndi a - és L, s a dir, f L, si pr valors d molt i molt ptits l valor d y s aproima a L. E: f f f f Els límits quan tndi a i quan tndi a - no tnn prquè coincidir

3 Càlcul d límits En l càlcul d límits és ncssari oprar amb prssions n ls qu apari infinit. En alguns casos conim l rsultat ± k ± k si k si si k si k > k < k > k < k k k si si k > k < si k > k si k < si k > k si k < k si k > si k < n d altrs l rsultat pot variar o no istir, és l qu s anomna indtrminacions i. Càlcul d límits n un punt a Substitució. Es substitui la pr a E:

4 b Indtrminació. Quan substituïm la pr a d vgads apari la indtrminació. En aqusts casos: dscomponm factorialmnt numrador i dnominador, simplifiqum i substituïm E: c Indtrminació Es fa la rsta i dsprès s substitui E: 4 4

5 ii. Càlcul d límits n l infinit a Indtrminació P a on Q a si grau Q > grau P a si grau Q < grau P a a si grau Q grau P b on a i b són ls coficints qu acompanyn a la amb l màim ponnt E: grau grau E: 4 4 grau grau b Indtrminació Hm d difrnciar dos casos: - Fraccions algbraiqus - Arrls - Fraccions algbraiqus. Hm d fr la rsta i calcular l límit E:

6 - Arrls. Multipliqum i dividim pl conjugat E: c [ P ] Q a si a > [ P ] Q Q si a < [ P ] si a Q [ P ] Indtrminació E: ja qu tndi a Indtrminació. Hi ha prssions qu tnn com a límit l nombr K P k P

7 Quan tnim una indtrminació d aqust tipus podm transformar l prssió donada n una d smblant a ls antriors d límit congut P Q Q P on P Q tndi a, i la fracció invrsa a E: 9 ] [ També s pot fr srvir la fórmula g f g a a f ± ± E: Indtrminació

8 Rlació d la continuïtat i l límit d una funció n un punt Una funció f és continua n un punt c sí c f f c Es a dir: f és continua n c si s complin ls trs condicions sgünts: a f c b fc c f f c c Una funció és continua si ho és n tots ls punts dl su domini. En cas contrari la funció és discontinua. Tipus d discontinuïtat: a Evitabl: f c Eisti o no fc prò f f c c E: Discontinuïtat vitabl forat n -,

9 E: Estudiu la continuïtat d la funció sgünt n y f f f f 4 f 4 f 4 f f 4 En discontinuïtat vitabl b Salt: si f c f c E: Discontinuïtat d salt n

10 E: Estudiu la continuïtat d la funció sgünt n f si si > y f f f f f f f f En discontinuïtat d salt c Asimptòtica : Alguns o ls dos límits latrals tndi a ± E: Discontinuïtat asimptòtica n 4 asímptota vrtical

11 E: Estudiu la continuïtat d la funció f n y f f? f f f Discontinuïtat asimptòtica n Pr studiar la continuïtat d una funció hm d: a dtrminar ls possibls punts d discontinuïtat: - punts on hi ha un canvi d fórmula funcions dfinids a trossos - punts qu no prtanyn al domini. En l cas d funcions dfinids a trossos hm d vur qu la fórmula no prsnti cap valor problmàtic i si pr aqust s aplica la fórmula o no. b studiar pr cada punt la imatg i l límit d la funció n aqust punt. En l cas d ls funcions dfinids a trossos haurm d studiar ls límits latrals n aqulls punts on hi ha un canvi d fórmula c dtrminar l tipus d discontinuïtat E: f si si si < 4 > 4 i ii iii

12 a Possibls punts d discontinuïtat: A nivll d canvis d fórmula hm d studiar i 4. A nivll d punts qu no prtanyn al domini tnim: i la fórmula és una fracció algbraica no tnn imatg no prtanyn al domini aqulls valors qu fan l dnominador - és un punt problmàtic ii la fórmula és un polinomi no hi ha problma iii la fórmula és una fracció algbraica és un punt aparntmnt problmàtic prò, com aqusta prssió s fa srvir pr valors majors a 4 i no pr, aqust no és un possibl punt d discontinuïtat Els punts a studiar són:, 4 i -. b f Com f f f la funció és contínua n 4 f Com ls límits latrals són finits i difrnts hi ha una discontinuïtat d salt n 4 - f- Com l límit és infinit hi ha una asímptota vrtical a -

Exercici 1. Exercici 2. Calcula els valors de x i de i que permeten resoldre el sistema: Exercici 3

Exercici 1. Exercici 2. Calcula els valors de x i de i que permeten resoldre el sistema: Exercici 3 Ercici Rsol l'prssió sgünt: Solució rcici Ercici Calcula ls valors d i d i qu prmtn rsoldr l sistma: 5 Solució rcici Ercici La suma d dos nombrs ntrs és igual a 0 i l product d'un d'lls pl quadrat d l'altr

Más detalles

11 Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites

11 Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites Pàgina 7 A través d'una lupa a) A = + d " A = " + d A = 0 d "+ Soroll i silenci I = + d " 0 I = 0 d "+ Pàgina 75 a) Cert Cert Cert d) Cert e) Fals f)

Más detalles

TEMA 5 : Límits de funcions. Continuïtat

TEMA 5 : Límits de funcions. Continuïtat TEMA : Límits de uncions. Continuïtat.. LÍMIT D UNA FUNCIÓ EN UN PUNT... Conceptes bàsics a c signiica que pren valors cada vegada més pròims a c. Es llegei tendei a c : ;.9;.8;..., ;.9;.99;.999... c -

Más detalles

Indiqueu en quins punts Y = f(x) no és contínua, el tipus de discontinuïtats de cada cas i les asímptotes que presenta. (0,1 9 +0,8=1,7 punts)

Indiqueu en quins punts Y = f(x) no és contínua, el tipus de discontinuïtats de cada cas i les asímptotes que presenta. (0,1 9 +0,8=1,7 punts) Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Jaume Balmes Nom: 1.- Trobeu la funció inversa o recíproca de la funció recorregut de la funció yf(). f ( ) Departament de Matemàtiques 1MA:

Más detalles

LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES

LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES Pàgina 7 REFLEIONA I RESOL Aproimacions successives Comprova que: f () = 6,5; f (,9) = 6,95; f (,99) = 6,995 Calcula f (,999); f (,9999); f (,99999);

Más detalles

Una funció és una relació entre dues variables, de tal manera que al variar el valor d'una d'elles va variant el valor de l'altra.

Una funció és una relació entre dues variables, de tal manera que al variar el valor d'una d'elles va variant el valor de l'altra. UNITAT 7: FUNCIONS. Definició Una funció és una relació entre dues variables, de tal manera que al variar el valor d'una d'elles va variant el valor de l'altra. Eemple: Completa: f() g() - h() - - (-)

Más detalles

Gràficament: una funció és contínua en un punt si en aquest punt el seu gràfica no es trenca

Gràficament: una funció és contínua en un punt si en aquest punt el seu gràfica no es trenca Funcions contínues Funcions contínues Continuïtat d una funció Si x 0 és un nombre, la funció f(x) és contínua en aquest punt si el límit de la funció en aquest punt coincideix amb el valor de la funció

Más detalles

Al ser un quocient, el denominador no pot ser 0 i al ser una arrel d index senars no hi ha problema Dom = R\{x 3 +3x 2-6x-8=0}= R\{-4, 2, -1}.

Al ser un quocient, el denominador no pot ser 0 i al ser una arrel d index senars no hi ha problema Dom = R\{x 3 +3x 2-6x-8=0}= R\{-4, 2, -1}. Col legi Maristes Sants-Les Corts Departament de matemàtiques Codi Sol PsP..- Troba el domini de les següents funcions. d) f ( ) 6 És un quocient de polinomis Dom R\{ -6} R\{,}. f) f ( ) És un quocient

Más detalles

Institut Jaume Balmes Aplicacions de les derivades I

Institut Jaume Balmes Aplicacions de les derivades I MS 1) Donada la funció y 6 + 8 a) Troba la recta tangent en el seu punt d'infleió. b) Troba la recta normal en el punt de 1 (1+0,5 1,5 punts) ) A la vista de la gràfica d'aquesta funció. a) Estudia la

Más detalles

PROBLEMAS DE LÍMITES DE FUNCIONES (Por métodos algebraicos) Observación: Algunos de estos problemas provienen de las pruebas de Selectividad.

PROBLEMAS DE LÍMITES DE FUNCIONES (Por métodos algebraicos) Observación: Algunos de estos problemas provienen de las pruebas de Selectividad. Funcions Límits y continuidad PROBLEMAS DE LÍMITES DE FUNCIONES Por métodos algbraicos Obsrvación: Algunos d stos problmas provinn d las prubas d Slctividad Si ist l it d una función f cuando a, y si f

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2008

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2008 Oficina d Organització d Provs d Accés a la Univrsitat Pàgina 1 d 7 Pauts d corrcció Matmàtiqus SÈRIE 4 Aqusts pauts no prvun tots ls casos qu n la pràctica s podn prsntar Tampoc no prtnn donar tots ls

Más detalles

TEMA 8 LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS

TEMA 8 LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS TEMA 8 LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS 8. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 8.. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Límit d una función n un punto f () = l S l: El it cuando tind a c d f() s l c Significa:

Más detalles

7 L ímites de funciones. Continuidad

7 L ímites de funciones. Continuidad 7 L ímits d funcions. Continuidad Página 05 f () = + Pinsa y ncuntra límits a) + ; + ; + + ; ; ; ; 9 0; 0; 0 ) 0; 0; 0 f ) + ; + ; 0 g) + ; + h) ; f () = a) 0 0, Página 0 a) a) f () = ; f () = ; f () =

Más detalles

UNITAT DIDÀCTICA 10 L ÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES

UNITAT DIDÀCTICA 10 L ÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES 7 UNITAT DIDÀCTICA 0 Refleiona i resol Aproimacions successives El valor de la funció f () = + 5 0 per a = 5 no es pot obtenir directament perquè el denominador es fa zero. L obtindrem per aproimacions

Más detalles

LÍMITES, CONTINUIDAD, ASÍNTOTAS 11.1 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. Límite de una función en un punto

LÍMITES, CONTINUIDAD, ASÍNTOTAS 11.1 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. Límite de una función en un punto LÍMITES, CONTINUIDAD, ASÍNTOTAS. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN.. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Límit d una función n un punto f ) = l S l: El it cuando tind a c d f) s l c Significa: l s l valor al qu s aproima

Más detalles

TEMA 5. Límites y continuidad de funciones Problemas Resueltos

TEMA 5. Límites y continuidad de funciones Problemas Resueltos Matmáticas Aplicadas a las Cincias Socials II Solucions d los problmas propustos Tma 7 Cálculo d its TEMA Límits y continuidad d funcions Problmas Rsultos Para la función rprsntada n la figura adjunta,

Más detalles

Institut d Educació Secundària Funcions IV i estadística d'una variable

Institut d Educació Secundària Funcions IV i estadística d'una variable Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut d Educació Secundària Jaume Balmes Departament de Matemàtiques 1MS Funcions IV i estadística d'una variable Nom: Grup: = a) Trobeu el domini i els

Más detalles

3.- a) [1,25 puntos] Prueba que f(x) = ex e x

3.- a) [1,25 puntos] Prueba que f(x) = ex e x EXAMEN DE MATEMATICAS II ENSAYO ª (FUNCIONES) Apllidos: Nombr: Curso: º Grupo: A Día: 6-XII-05 CURSO 05-6 Opción A.- a) [,5 puntos] Dmustra qu ln( -3) y -4 son infinitésimos quivalnts n =. b) [,5 puntos]

Más detalles

LÍMITE DE FUNCIONES. lim. lim. lim. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN CUANDO x + LÍMITE FINITO. DEFINICIÓN

LÍMITE DE FUNCIONES. lim. lim. lim. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN CUANDO x + LÍMITE FINITO. DEFINICIÓN LÍMITE DE FUNCIONES LÍMITE DE UNA FUNCIÓN CUANDO LÍMITE FINITO. DEFINICIÓN Cuando la función pud comportars d divrsas manras: f l Al aumntar los valors d, los valors d f s aproiman a un cirto númro l.

Más detalles

tiene por límite L cuando la variable independiente x tiende a x

tiene por límite L cuando la variable independiente x tiende a x UNIDAD (Continuación).- Funcions rals. Límits y continuidad 9. LÍMITES. LÍMITES LATERALES Rcordamos dl año antrior qu una función y f () tin por it L cuando la variabl indpndint tind a, y s notaba por

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2010

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2010 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 SÈRIE 1 Pregunta 1 3 1 lim = 3. Per tant, y = 3 és asímptota horitzontal de f. + 3 1 lim =. Per tant, = - és asímptota horitzontal

Más detalles

+ ( + ) ( ) + ( + ) ( ) ( )

+ ( + ) ( ) + ( + ) ( ) ( ) latrals n. iguals. f. La función CONTINUIDAD f () Es continua n l punto?. Calcular los límits ³ ² 5 Para qu la función sa continua n s db cumplir: f f Calculamos por sparado cada mimbro d la igualdad f

Más detalles

LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES CONTINUIDAD DE FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL

LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES CONTINUIDAD DE FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES CONTINUIDAD DE FUNCIONES EALES DE UNA VAIABLE EAL.- Estudiar la continuidad, n los puntos y d la función: f ( ) L( ) si / si Solución: f continua n y El dominio d la

Más detalles

ANÀLISI. MATEMÀTIQUES-2

ANÀLISI. MATEMÀTIQUES-2 1. ANÀLISI. Caldrà repassar alguns temes de cursos anteriors, com el tema de Funcions polinòmiques i, els de Funcions reals i Límits de funcions, caldrà recordar també els gràfics i propietats més importants

Más detalles

1.-PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES. Límites cuando

1.-PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES. Límites cuando -PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES El cálculo d límits cuando Límits cuando a R a R s raliza sustituyndo por a Si st valor s un númro ral ntoncs ya stá calculado y st límit s único, pro n algunos

Más detalles

REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS

REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS 1. FUNCIONS PRINCIPALS REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS 1.1 Rectes Forma: 4 5 1.2 Paràboles Forma: 1.3 Funcions amb radicals Forma: 1.4 Funcions de proporcionalitat inversa Forma: 1.5 Exponencials Forma: 2 1.6

Más detalles

TEMA 5 : Derivades. Tècniques de derivació. Activitats

TEMA 5 : Derivades. Tècniques de derivació. Activitats TEMA 5 : Derivades. Tècniques de derivació Activitats. Calculeu, mitjançant la definició de derivada, la derivada de les funcions següents en els punts indicats: a) f() en f() + 4 5 en - c) f() 6 + 5 en

Más detalles

Funcions, límits i continuïtat

Funcions, límits i continuïtat Funcions, límits i continuïtat Eercicis autoavaluació Eercici proposat : comandes iscont i discont Hi han dues comandes que ens permeten trobar els punts de discontinuitat d'una funció i saber si la funció

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2013 MATEMÁTICAS II TEMA 5: INTEGRALES

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2013 MATEMÁTICAS II TEMA 5: INTEGRALES PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 3 MATEMÁTICAS II TEMA 5: INTEGRALES Junio, Ejrcicio, Opción A Junio, Ejrcicio, Opción B Rsrva, Ejrcicio, Opción A Rsrva, Ejrcicio, Opción B Rsrva, Ejrcicio, Opción

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 1: PARTE 3

EJERCICIOS RESUELTOS TEMA 1: PARTE 3 Ejrcicios rsultos Tma part III): Límits d uncions º BCN EJERCICIOS RESUELTOS TEMA : PARTE 3 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Ejrcicios rsultos Tma part III): Límits d uncions º BCN ) Dada la guint unción:

Más detalles

1. Continuïtat i ĺımit de funcions de vàries variables

1. Continuïtat i ĺımit de funcions de vàries variables Càlcul 2 1. Continuïtat i ĺımit de funcions de vàries variables Dept. de Matemàtica Aplicada I www.ma1.upc.edu Universitat Politècnica de Catalunya 12 Febrer 2012 Copyleft c 2012 Reproducció permesa sota

Más detalles

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 3: FUNCIONS I GRÀFICS. AUTORA: Alícia Espuig Bermell

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 3: FUNCIONS I GRÀFICS. AUTORA: Alícia Espuig Bermell Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior Matemàtiques BLOC : FUNCIONS I GRÀFICS AUTORA: Alícia Espuig Bermell Bloc : Funcions i gràfics Tema 7: Funcions... Tema 8:

Más detalles

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS 2.1. Divisió de polinomis. Podem fer la divisió entre dos monomis, sempre que m > n. Si hem de fer una divisió de dos polinomis, anirem calculant les divisions

Más detalles

Data de lliurament: divendres 8 d abril de 2016

Data de lliurament: divendres 8 d abril de 2016 INS JÚLIA MINGUELL Matemàtiques 2n BAT. 18 març 2016 Dossier recuperació (2a AVAL.) DOSSIER de RECUPERACIÓ: 2a AVALUACIÓ Data de lliurament: divendres 8 d abril de 2016 Condicions: i) El no lliurament

Más detalles

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ UNITAT 7 DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ Pàgina 56 Tangents a una corba y f (x) 5 5 9 4 Troba, mirant la gràfica i les rectes traçades, f'(), f'(9) i f'(4). f'() 0; f'(9) ; f'(4) 4 Digues uns altres

Más detalles

TEMA 4: Equacions exponencials i logarítmiques

TEMA 4: Equacions exponencials i logarítmiques TEMA 4: Equacions exponencials i logarítmiques 4.1. EXPONENCIALS Definim exponencial de base a i exponent n:. Propietats de les exponencials: (1). (2) (3) (4) 1 (5) 4.2. EQUACIONS EXPONENCIALS Anomenarem

Más detalles

a) lim x lim senx sen lim lim lim lim lim x x 2 lim Ejercicio nº 1.- Calcula: Solución: Ejercicio nº 2.-

a) lim x lim senx sen lim lim lim lim lim x x 2 lim Ejercicio nº 1.- Calcula: Solución: Ejercicio nº 2.- Ejrcicio nº.- Calcula: c) 8 sn Evaluación: Fcha: c) 8 sn sn Ejrcicio nº.- Calcula l siguint it y studia l comportaminto d la unción por la izquirda y por la drcha d : Calculamos los its latrals: Ejrcicio

Más detalles

2 desembre 2015 Límits i número exercicis. 2.1 Límits i número

2 desembre 2015 Límits i número exercicis. 2.1 Límits i número I. E. S. JÚLIA MINGUELL Matemàtiques 2n BAT. 2 desembre 205 Límits i número exercicis 2. Límits i número 4. Repàs de logaritmes i exponencials: troba totes les solucions de cadascuna de les següents equacions:

Más detalles

Límites finitos cuando x: ˆ

Límites finitos cuando x: ˆ . Límits latrals its al infinito 7 FIGURA.3 3 3 La gráfica d = >. (b) La cuación () no s aplica a la fracción original. Ncsitamos un n l dnominador, no un 5. Para obtnrlo multiplicamos por >5 l numrador

Más detalles

REGLA DE L HÔPITAL PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES

REGLA DE L HÔPITAL PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES Matmáticas II Rgla d L Hôpital REGLA DE L HÔPITAL PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES Obsrvación: La mayoría d los problmas rsultos a continuación s han propusto n los ámns d Slctividad.. Dada la función: 8 f (

Más detalles

+ 1= 0 té alguna arrel real (x en radians).

+ 1= 0 té alguna arrel real (x en radians). Generalitat de Cataluna Departament d Educació Institut d Educació Secundària Jaume Balmes Departament de Matemàtiques n BATX MA Eamen r quadrimestre Nom i Cognoms: Grup: Data: ) Calculeu els its següents:

Más detalles

CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS ELEMENTALS

CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS ELEMENTALS CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS ELEMENTALS 1. FUNCIÓ CONSTANT (document d'ajuda: 1_funcio_constant.html ) Expressió algèbrica: f(x) = n. Gràfica: 2. FUNCIÓ LINEAL (document d'ajuda: 2_funcio_lineal.html )

Más detalles

FUNCIONS REALS. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS REALS. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS REALS. 1. El concepte de funció. 2. Domini i recorregut d una funció. 3. Característiques generals d una funció. 4. Funcions definides a intervals. 5. Operacions amb funcions. 6. Les successions

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Pàgina 1 de 5 Sèrie 3 Opció A A1.- Digueu de quin tipus és la progressió numèrica següent i calculeu la suma dels seus termes La progressió és geomètrica de raó 2 ja que cada terme s obté multiplicant

Más detalles

TEMA 5: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.ASÍNTOTAS

TEMA 5: LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.ASÍNTOTAS Dpartamto d Matmáticas. IE.S. Ciudad d Arjoa º Bach Socials. LÍMITES Propidads: TEMA : LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.ASÍNTOTAS. LÍMITES. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. LÍMITES. RESOLUCIÓN DE INDETERMINACIONES.

Más detalles

( b) ( a) Matemàtiques - Activitats d estiu 4t ESO + = NOMBRES REALS. 1. Calcula, extraient factors fora dels radicals:

( b) ( a) Matemàtiques - Activitats d estiu 4t ESO + = NOMBRES REALS. 1. Calcula, extraient factors fora dels radicals: NOMBRES REALS 1. Calcula, extraient factors fora dels radicals: a) 0 45 + 5 = b) 7 + 48 75 = c) 4 7 5 18 + 3 8 = d) 5 1 + 4 48 7 =. Racionalitza els denominadors dels quocients següents: a) 5 c) 6 b) 7

Más detalles

TEMA 1 : Aplicacions de les derivades

TEMA 1 : Aplicacions de les derivades TEMA 1 : Aplicacions de les derivades 1.1. INFORMACIÓ EXTRETA DE LA PRIMERA DERIVADA 1.1.1 Creixement i decreixement de funcions Definició: f és creixent en x 0 existeix (x 0 - a, x 0 + a), un entorn del

Más detalles

IES Arquitecte Manuel Raspall. Matemàtiques ESTUDI DE FUNCIONS. Batxillerat

IES Arquitecte Manuel Raspall. Matemàtiques ESTUDI DE FUNCIONS. Batxillerat Matemàtiques ESTUDI DE FUNCIONS y Matemàtiques Estudi de funcions - A Comportament d'una funció a l'entorn d'un punt A.. Una mercaderia es ven a 0,0 el quilo, però si se'n compren més de 00 quilos el preu

Más detalles

Cognoms i Nom: ε r 20V

Cognoms i Nom: ε r 20V ognoms i Nom: Examen parcial de Física - ELETÒNI odi: Model Qüestions: 50% de l examen cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta

Más detalles

TEMA 4 : Matrius i Determinants

TEMA 4 : Matrius i Determinants TEMA 4 : Matrius i Determinants MATRIUS 4.1. NOMENCLATURA. DEFINICIÓ Una matriu és un conjunt de mxn elements distribuïts en m files i n columnes, A= Aquesta és una matriu de m files per n columnes. És

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25 TEMA 2: Múltiples i Divisors Activitats Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per

Más detalles

Matemàtiques Sèrie 1

Matemàtiques Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 013 Matemàtiques Sèrie 1 SOLUCIONS, CRITERIS

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors

TEMA 2: Múltiples i Divisors TEMA 2: Múltiples i Divisors 4tESO CB Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3

Más detalles

Solución: Para que sea continua deben coincidir los límites laterales con su valor de definición en dicho punto x = 2. b 1 + b

Solución: Para que sea continua deben coincidir los límites laterales con su valor de definición en dicho punto x = 2. b 1 + b Matmáticas Emprsarials I PREGUNTAS DE TIPO TEST DERIVADAS Y APLICACIONES Drivabilidad ( ) b si S09. La función f ( ) s continua y drivabl n = : a( ) si a) Si a = y b = b) Si a = y b = 5 c) Nunca pud sr

Más detalles

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Les primeres lleis relatives a les reaccions químiques han estat desenvolupades al segle XVIII. Hi ha lleis referents

Más detalles

PARTE I Parte I Parte II Nota clase Nota Final

PARTE I Parte I Parte II Nota clase Nota Final Ejrcicio 1 2 3 Part I Puntos PARTE I Part I Part II Nota clas Nota Final Univrsidad Carlos III d Madrid Dpartamnto d Economía Eamn Final d Matmáticas I 14 d Enro d 2009 APELLIDOS: NOMBRE: DNI: Titulación:

Más detalles

GENERADORS DE CORRENT CONTINU DINAMOS

GENERADORS DE CORRENT CONTINU DINAMOS GENERADORS DE CORRENT CONTIN DINAMOS Gnradors d corrnt contnu Estructura ntrna dls gnradors d corrnt contnu Estructura dl gnrador d c.c. ça polar bobna d xctacó Rotor dl gnrador rncp d funconamnt Tot gnrador

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

UNITAT DIDÀCTICA 11 I NICIACIÓ AL CÀLCUL DE DERIVADES. APLICACIONS

UNITAT DIDÀCTICA 11 I NICIACIÓ AL CÀLCUL DE DERIVADES. APLICACIONS 0 Matemàtiques UNITAT DIDÀCTICA Pàgina 80. a 0 km/h b 88 km/h Hi accedirà suaument. Pàgina 8. a Intenta assolir la velocitat de l autobús per accedir-hi suaument. b El passatger accedei suaument a l autobús;

Más detalles

1. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN REAL

1. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN REAL ACTIVIDAD ACADEMICA: CÁLCULO DIFERENCIAL DOCENTE: LIC- ING: ROSMIRO FUENTES ROCHA UNIDAD Nº : LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES REALES Comptncias Utilizar técnicas d aproimación n procsos numéricos infinitos

Más detalles

( ) El límit del producte de dues funcions en un punt és igual al producte de límits d aquestes funcions en el punt en qüestió, és a dir:

( ) El límit del producte de dues funcions en un punt és igual al producte de límits d aquestes funcions en el punt en qüestió, és a dir: Límits de funcions Límits de funcions Definició de it d una funció en un punt El it funcional és un concepte relacionat amb la variació dels valors d una funció a mesura que varien els valors de la variable

Más detalles

LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT

LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT LÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT Pàgina REFLEXIONA I RESOL Alguns its elementals Utilitza el sentit comú per a donar el valor dels its següents: a),, ) b),, ) @ c),, 5 + ) d),, @ @ + e),, @ f),, 0 @ 0 @

Más detalles

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 0 Matemàtiques Sèrie SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

Límits i continuïtat de funcions

Límits i continuïtat de funcions Límits i continuïtat de funcions Números reales LITERATURA I MATEMÀTIQUES El nombre de Déu És magnífica, pare, no hi ha cap catedral igual en tot el món [ ] Sí, és un edifici etraordinari, però ja fa alguns

Más detalles

lm í d x = lm í ln x + x 1 H = lm í x + e x 2

lm í d x = lm í ln x + x 1 H = lm í x + e x 2 Autovaluación Página 8 Calcula los siguints límits: a) lm í c m b) lm í ccotg m c) lm í sn d) lm í ( ) / 8 ln 8 8 ln ( cos ) 8 a) lm í 8 c ln ln H ( / ) lm í ( )ln 8 ln m lm í 8 H lm í / 8 b) lm í 8 dcotg

Más detalles

Propietats de les desigualtats.

Propietats de les desigualtats. Inequacions Desigualtats Direm que a < b a és menor que b si b a és un nombre positiu. Gràficament, a queda a l esquerra de b. Direm que a > b a major que b si a b és un nombre positiu. Gràficament, a

Más detalles

I.E.S. Historiador Chabás -1- Juan Bragado Rodríguez. Ejemplo 1. 3x 4x si x 2 f(x) en todos sus puntos. Estudiar la derivabilidad de la función

I.E.S. Historiador Chabás -1- Juan Bragado Rodríguez. Ejemplo 1. 3x 4x si x 2 f(x) en todos sus puntos. Estudiar la derivabilidad de la función Los límits qu intrvinn n los problmas qu gun, s han rsulto con la calculadora cuando su compljidad lo ha rqurido. En las funcions dfinidas a trozos, cuando studimos la drivabilidad n un punto, la función

Más detalles

2.2 Continuïtat i representació de funcions

2.2 Continuïtat i representació de funcions I. E. S. JÚLIA MINGUELL Matemàtiques 2n BAT. 20 gener 2016 Continuïtat i representació de funcions exercicis 2.2 Continuïtat i representació de funcions 20. Calcula la derivada que s indica en cadascun

Más detalles

QUADERN d ESTUDI de RECTES TANGENTS

QUADERN d ESTUDI de RECTES TANGENTS QUADERN d ESTUDI de RECTES TANGENTS per a les PAU i 2n de Batxillerat Autor: Pepe Ródenas Borja pepe.rodenas.borja@gmail.com http://manifoldo.weebly.com Descripció del material: Aquest quadern consisteix

Más detalles

FUNCIONS. Característiques generals. 1) Indica el domini i el recorregut de les següents funcions: a) b) c)

FUNCIONS. Característiques generals. 1) Indica el domini i el recorregut de les següents funcions: a) b) c) 4ES 4 B FUNCINS Característiques generals ) Indica el domini i el recorregut de les següents funcions: a) b) c) ) Indica els punts de discontinuïtat de les següents funcions: a) b) c) ) De cadascuna de

Más detalles

TEMA 5 : Resolució de sistemes d equacions

TEMA 5 : Resolució de sistemes d equacions TEMA 5 : Resolució de sistemes d equacions 5.1. EQUACIÓ LINEAL AMB n INCÒGNITES Una equació lineal de n incògnites es qualsevol expressió de la forma: a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, on a i b son

Más detalles

LA FUNCIÓ EXPONENCIAL I LA FUNCIÓ LOGARÍTMICA. FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS. Funció exponencial

LA FUNCIÓ EXPONENCIAL I LA FUNCIÓ LOGARÍTMICA. FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS. Funció exponencial LA FUNCIÓ EXPONENCIAL I LA FUNCIÓ LOGARÍTMICA. FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS. Funció eponencial La funció eponencial és de la forma f () = a, on a > 0, a 1 El valor a s anomena base de la funció eponencial.

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA E HISTORIA ECONÓMICA Análisis Matemático I EXAMEN FINAL Enero de 2008 APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I.

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA E HISTORIA ECONÓMICA Análisis Matemático I EXAMEN FINAL Enero de 2008 APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I. DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA E HISTORIA ECONÓMICA Análisis Matmático I EXAMEN FINAL Enro d 008 APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I. GRUPO (A/B/C): CUESTIONARIO DE RESPUESTA MÚLTIPLE (50%) (Cada rspusta

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2008 QÜESTIONS

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2008 QÜESTIONS Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 SÈRIE 4 Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles

Más detalles

Tema 12. L oferta de la indústria i l equilibri competitiu. Montse Vilalta Microeconomia II Universitat de Barcelona

Tema 12. L oferta de la indústria i l equilibri competitiu. Montse Vilalta Microeconomia II Universitat de Barcelona Tema 12. L oferta de la indústria i l equilibri competitiu Montse Vilalta Microeconomia II Universitat de Barcelona 1 L oferta de la indústria L oferta de la indústria indica quina quantitat de producte

Más detalles

TEMA 5 Variables aleatòries: Generalitats

TEMA 5 Variables aleatòries: Generalitats TEMA 5 Variables aleatòries: Generalitats Dep. Estadística i Inv. Operativa Univ. de València Definició de variable aleatòria Una variable aleatòria (v.a.) és una funció que a cada element de l espai mostral

Más detalles

Tema 6: Funciones, límites y Continuidad

Tema 6: Funciones, límites y Continuidad Matmáticas º Bachillrato CCNN Tma 6: Funcions, límits y Continuidad.- Introducción.- Dinición d Función..- Funcions lmntals..- Opracions con uncions...- Composición d uncions...- Función invrsa o rcíproca.-

Más detalles

gasolina amb la UE-15 Març 2014

gasolina amb la UE-15 Març 2014 Comparació de preus del gasoil i la gasolina amb la UE-15 Març 2014 1. Introducció Seguint amb la comparativa que PIMEC està fent del preu de l energia a i als països de la UE-15 1, en aquest INFORME PIMEC

Más detalles

IES Fco Ayala de Granada Junio de 2013 (Modelo 1 Específico 2 ) Solución Germán-Jesús Rubio Luna. Opción A

IES Fco Ayala de Granada Junio de 2013 (Modelo 1 Específico 2 ) Solución Germán-Jesús Rubio Luna. Opción A IES Fco Ayala d Granada Junio d 03 (Modlo Espcífico ) Grmán-Jsús Rubio Luna Opción A Ejrcicio opción A, modlo Junio 03, spcífico [ 5 puntos] Halla las dimnsions dl rctángulo d ára máima inscrito n un triangulo

Más detalles

1. (RMJ15) a) (1,5 puntos) Discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro a:

1. (RMJ15) a) (1,5 puntos) Discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro a: EXAMEN DE MATEMÁTICAS II (Eamn Final, Rcupración d Análisis Intgrals) BACHILLERATO EXAMEN FINAL (RMJ5) a) (,5 puntos) Discut l siguint sistma d cuacions n función dl parámtro a: + y + az + ay + z a a +

Más detalles

16 febrer 2016 Integrals exercicis. 3 Integrals

16 febrer 2016 Integrals exercicis. 3 Integrals I. E. S. JÚLIA MINGUELL Matemàtiques 2n BAT. 16 febrer 2016 Integrals exercicis 3 Integrals 28. Troba una funció primitiva de les següents funcions: () = 1/ () = 3 h() = 2 () = 4 () = cos () = sin () =

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 3 Activitat Completa els productes següents. a) 0 = 5... e) 0 = 5... b)... = 5 3 f) 25 =... 5 c) 5 =... g) 55 = 5... d) 30 = 5... h) 40 =...... a) 0 = 5 0 e)

Más detalles

EXERCICIS DE LÍMITS I CONTINUÏTAT

EXERCICIS DE LÍMITS I CONTINUÏTAT BAT CCNN EERCICIS DE LÍMITS I CNTINUÏTAT Successios i límits de successios. Escriu successios que verifique les següets codicios: a) És moòtoa creiet i està fitada superiormet. b) És moòtoa creiet i o

Más detalles

Funcions, límits i continuïtat

Funcions, límits i continuïtat Funcions, límits i continuïtat Objectius: Usar el Maple per representar gràficament funcions i estudiar-les. Càlcul de límits. Definició de funcions i representació gràfica Definició: per definir una funció

Más detalles

Matemàtiques 1 - FIB

Matemàtiques 1 - FIB Matemàtiques - FI 7--7 Examen Final F Àlgebra lineal JUSTIFIQUEU TOTES LES RESPOSTES. [ punts] Siguin E i F dos espais vectorials, f : E F una aplicació lineal. (a) Digueu què ha de satisfer f per tal

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2012

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2012 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 SÈRIE 4 1 1 k 1.- Determineu el rang de la matriu A = 1 k 1 en funció del valor del paràmetre k. k 1 1 [2 punts] En ser la matriu

Más detalles

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria .1 Nombres racionals.1.1 Definició TEMA : Nombres Racionals Teoria L'expressió b a on a i b son nombres enters s'anomena fracció. El nombre a rep el nom de numerador, i b de denominador. El conjunt dels

Más detalles

ASÍMPTOTES. Les asímptotes a una funció són rectes que donen una idea sobre el comportament de la funció quan les variables s apropen a l'infinit.

ASÍMPTOTES. Les asímptotes a una funció són rectes que donen una idea sobre el comportament de la funció quan les variables s apropen a l'infinit. H. Itkur funcions-iii -/ 6 ASÍMPTOTES. Les asímptotes a una funció són rectes que donen una idea sobre el comportament de la funció quan les variables s apropen a l'infinit. Donada la corba y f(, direm

Más detalles

Límite Idea intuitiva del significado Representación gráfica

Límite Idea intuitiva del significado Representación gráfica LÍÍMIITES DE FUNCIIONES ((rrsumn)) LÍMITE DE UNA FUNCIÓN f() k s : ímit d a función f() cuando tind a k Límit Ida intuitiva d significado Rprsntación gráfica Cuando f() A aumntar, os vaors d f() s van

Más detalles

Para que exista límite de una f(x) en un punto han de coincidir los límites laterales en dicho punto.

Para que exista límite de una f(x) en un punto han de coincidir los límites laterales en dicho punto. REPASO LÍMITES º BACH. RECORDAR: Para qu ista límit d una f() n un punto han d coincidir los límits latrals n dicho punto. A fctos dl f() no tnmos n cunta lo qu ocurr actamnt n a, sino n las a proimidads.

Más detalles

DOSSIER D ACTIVITATS D ESTIU MATEMÀTIQUES 4t d ESO A I B

DOSSIER D ACTIVITATS D ESTIU MATEMÀTIQUES 4t d ESO A I B DOSSIER D ACTIVITATS D ESTIU MATEMÀTIQUES 4t d ESO A I B A continuació tens una sèrie d'exercicis i activitats relacionats amb els continguts treballats durant el curs. El dossier s ha de presentar en

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS DETERMINACIÓ DE MÚLTIPLES Múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per un altre nombre natural qualsevol. 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8

Más detalles

El área del rectángulo será A = p q, donde p 0,2 es variable y q depende de p. ( ) ( ) ( )

El área del rectángulo será A = p q, donde p 0,2 es variable y q depende de p. ( ) ( ) ( ) Cálculo difrncial. Matmáticas II Curso 03/4 Opción A Ejrcicio. Sa la parábola (Puntuación máima: puntos) y 4 4 y un punto ( p, q ) sobr lla con 0 p. Formamos un rctángulo d lados parallos a los js con

Más detalles

CALCULO GRADO EN INGEN. INFORM. DEL SOFTWARE EJERCICIOS RESUELTOS DEL TEMA 1

CALCULO GRADO EN INGEN. INFORM. DEL SOFTWARE EJERCICIOS RESUELTOS DEL TEMA 1 Manul José Frnándz mjg@uniovi.s CALCULO GRADO EN INGEN. INFORM. DEL SOFTWARE. - EJERCICIOS RESUELTOS DEL TEMA Dmostrar aplicando l principio d inducción las rlacions siguints: a a n n n... n n N b n n!

Más detalles

Prova d accés a la Universitat (2013) Matemàtiques II Model 1. (b) Suposant que a = 1, trobau totes les matrius X que satisfan AX + Id = A, on Id

Prova d accés a la Universitat (2013) Matemàtiques II Model 1. (b) Suposant que a = 1, trobau totes les matrius X que satisfan AX + Id = A, on Id UIB Prova d accés a la Universitat () Matemàtiques II Model Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades. Es disposa de 9 minuts. Cada qüestió es puntua sobre punts. La qualificació

Más detalles

Cognoms i Nom: a) 0.9 ma. b) 0 A. c) 1.25 ma. T5) Quina és la funció lògica corresponent al circuit indicat a la figura? b) (A B)+(C D).

Cognoms i Nom: a) 0.9 ma. b) 0 A. c) 1.25 ma. T5) Quina és la funció lògica corresponent al circuit indicat a la figura? b) (A B)+(C D). Model A Qüestions: 50% de l examen A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts. T1) L alumini

Más detalles