Índex. 1. Introducció. 2. Objecte. 3. Descripció de projecte

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Índex. 1. Introducció. 2. Objecte. 3. Descripció de projecte"

Transcripción

1 Índex 1. Introducció 2. Objecte 3. Descripció de projecte PROJECTE D URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER DE LES MORERES, ENTRE L AV. D ANSELM CLAVÉ I EL CARRER D IGNASI IGLESIAS, QUE INCLOU L ARRANJAMENT DE L ENTORN DE L ESTACIÓ DE BOMBAMENT PART 2: Arranjament de l entorn de l Estació de Bombament Annex Fibra Òptica 4. Estació de Bombament 4.1. Estesa de mànega Subconductat Fibra Òptica Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Connexions Mesures 4.2. Electrònica de Xarxa 5. Equipament Aigües del Prat 5.1. Estesa de Mànega Fibra Òptica Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Connexions Mesures 5.2. Electrònica de Xarxa 6. Planificació, Equip de treball 7. Termini de lliurament 8. Garantia 9. Pressupost 10. Documentació 11. Annex Plànol Fibra Òptica Especificacions Tècniques Fibra Òptica Especificacions Tècniques Obra Civil Especificacions Tècniques Electrònica de Xarxa

2 1. Introducció L'any 2001 l'ajuntament del Prat de Llobregat va signar un acord amb els principals operadors de telecomunicacions per construir una semi-anella troncal d'operador, on cada operador (i l'ajuntament com un més) tingués la seva pròpia infraestructura de tubs per a l'estesa de fibra òptica. L'obra civil, que transcorre pel perímetre nord del casc urbà va estar enllestida al 2002 i ha permès la creació de la MAN (Metropolitan Area Network) del Prat de Llobregat, i la interconnexió de 25 (vint-icinc) equipaments municipals, la major part d'ells amb atenció directa al ciutadà, altres amb aules d'informàtica, punts d'accés a Internet, etc. Amb posterioritat al desplegament de la fibra l'ajuntament va concursar l'electrònica de xarxa. La topologia consisteix en un node central (Serveis Centrals) i dos nodes secundaris (Centre de Promoció Econòmica i Policia Local). Des de cada node es connecten els edificis propers. L'ampliació de la infraestructura s'ha anat fent progressivament i en cada projecte de reurbanització s'aprofita per fer canalització de fibra òptica, disposant actualment de més de 18 km de xarxa. La fibra òptica utilitzada és monomode (excepte l'estesa a Cases d'en Puig) i la xarxa resultant és GigaEthernet sobre electrònica Enterasys (N7, N3, E1 i B3). 2. Objecte L'objectiu de l'ajuntament és l'ampliació de la xarxa MAN que permet la centralització i control dels serveis que s'hi ofereixen. En particular es pretén dur a terme - la connexió mitjançant fibra òptica de l Estació de Bombament (Avinguda Josep Anselm Clavé, El Prat de Llobregat) amb el Centre de Promoció Econòmica (C/ Moreres, El Prat de Llobregat) - la connexió amb fibra òptica de les Oficines Centrals d Aigües del Prat (Plaça de la Vila, El Prat de Llobregat) amb els Serveis Centrals de l Ajuntament (C/ Centre, El Prat de Llobregat) L objectiu del projecte és facilitar alguns serveis de comunicacions a Aigües del Prat mitjançant l ús de la MAN de l Ajuntament del Prat. En concret en aquesta fase la interconnexió entre les Oficines Centrals d Aigües del Prat i l Estació de Bombament. L assoliment d aquests objectius permetrà, com ho han fet les fases precedents d ampliació de la MAN, - la millora en la prestació de serveis i l'eficiència en el desplegament i manteniment de les TIC - la telegestió eficaç de l Estació de Bombament des de qualsevol punt de la xarxa d Aigües del Prat i/o de l Ajuntament - la interconnexió entre Aigües del Prat i l Ajuntament - la connexió d'altres equipaments amb infraestructura de banda ampla, no només municipals sinó també autonòmics, facilitant el creixement i prestacions de la xarxa ITCat en el seu projecte d unir mitjançant fibra òptica tots els municipis de Catalunya i els seus equipaments

3 3. Descripció de projecte A la xarxa MAN de l Ajuntament del Prat existeixen tres nodes principals com a nuclis de distribució dels equipaments. Aquests nodes són Policia Local, Centre de Promoció Econòmica i Serveis Centrals. El present projecte incorpora a la xarxa MAN de fibra òptica de l Ajuntament del Prat la connexió de l Estació de Bombament (d ara endavant EB1). El projecte ha d incloure: - Estesa de mànega de fibra òptica i subconductat - Subministrament, instal lació i configuració d electrònica de xarxa. L estesa de fibra òptica ha de ser entre l EB1 i el node Centre de Promoció Econòmica (d ara endavant CPE). També en aquest projecte s inclou la instal lació d una mànega de fibra òptica entre el Centre de Normalització Lingüística (d ara endavant CNL) i les oficines centrals d Aigües del Prat (d ara endavant APSA). Taula resum: Origen Adreça Origen Destí Adreça Destí Tipus de mànega CPE C/ Moreres, 48 EB1 Av. Josep Anselm Clavé, F.O. CR14 Plaça de la vila APSA Plaça de la Vila, 9 18 F.O. 4. Estació de Bombament L EB1 s haurà de connectar amb el CPE on existeix un node de comunicacions de la xarxa MAN de l Ajuntament del Prat. Aquest enllaç haurà de ser de 18 fibres òptiques monomode Estesa de mànega Aquesta estesa anirà per canalitzacions de l Ajuntament; el tram de canalització entre l EB1 i el CPE anirà per pericons i també per la xarxa de canalització de la troncal, per Cambres de Registres (CR). L estesa de la mànega entre equipaments es realitzarà sense cap tall ni caixa de torpede en tot el trajecte Subconductat La xarxa de canalitzacions existent està dotada amb dos conductes de 125mm. En el present projecte s ha d incloure el subconductat d un conducte de 125mm existent amb 3 subconductes de 40mm des de la cambra de registre CR6 fins l EB1. Des de la CR6 fins el node CPE ja existeixen subconductes amb guia de niló a cada subconducte i existeix un subconducte lliure des de CR6 fins a CPE per on s ha d instal lar la mànega de fibra nova. Cada subconducte nou a instal lar haurà de disposar d un fil guia de niló per futures esteses. Tots els subconductes a instal lar hauran de disposar de tap per a la seva estanquitat Fibra Òptica Per aquest equipament s haurà de fer una estesa d una mànega de 18 fibres òptiques monomode, armada metàl lica d exterior. Per aquesta estesa de fibres s haurà de deixar, cada 4 pericons, una vaga de 7 metres ben pentinada dins el pericó. A cada cambra de registre s ha de deixar una vaga de 15 metres ubicada a les safates de les cambres, en l espai reservat per a l Ajuntament. Totes les vagues han de quedar perfectament pentinades amb l objectiu que no es produeixen nusos en cas d utilitzar aquesta vaga. Al subconducte utilitzat s haurà d instal lar un obturador per mantenir l estanquitat del subconducte Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Cada mànega estarà etiquetada amb etiquetes de PVC i un identificatiu amb indeleble o similar a l entrada i sortida de cada cambra o pericó. Aquesta etiqueta estarà subjectada amb brides de PVC a la mànega de fibra òptica. A cada etiqueta s identificarà l origen i destí segons la següent etiqueta. Durant el tram d aquesta estesa existeixen dos àrees en obres i determinats cambres de registres i pericons estan dins del recinte d obra. Serà responsabilitat de l adjudicatari demanar els permisos pertinents a les empreses que estiguin realitzant les obres i adherir-se al pla de seguretat de cada empresa. Els licitadors hauran d indicar el mètode que utilitzaran per a l estesa de la mànega de fibra. És responsabilitat de l adjudicatari mantenir un entorn net, segur i ordenat. En cap cas es deixaran manegues de fibra a mig instal lar fora de la canalització durant la seva estesa. L empresa adjudicatària serà l encarregada de buidar d aigua les cambres de registre en cas de que estiguin inundades. F8 CPE F1 EB1

4 Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Serà necessari etiquetar cadascun dels panells de connexions. S identificarà el panell amb una etiqueta indicant el destí de la mànega. També s haurà d indicar cada fibra amb números correlatius. A més s haurà d etiquetar la mànega de fibres abans d introduir-la al panell de connexions de fibra Connexions Cada final d enllaç de fibra anirà acabat en panells de connexions de 19 amb 24 connectors LC duplex monomode. Segons especificacions de l annex Especificacions Tècniques de Fibra Cada Panell ha d estar dotat a l interior d un casset o rotllos organitzadors de pigtails, casset protector d entroncaments, pigtails i connectors femella femella LC Duplex. Tots els adaptadors femella femella hauran de disposar de tap per protegir les connexions de fibra de pols o brutícia. Les maneges hauran de penetrar completament al panell de fibres i s hauran d instal lar els premsaestopes corresponents a la mànega de fibra. Les connexions s hauran de fer mitjançant fusió al casset protector d entroncaments Mesures Les mesures de les fibres s hauran de fer mitjançant reflectometries. Les proves a realitzar seran en 2ª i 3ª finestra, en dos sentits anada i tornada. Caldrà aportar les gràfiques de les mesures i hauran d identificar: - Pèrdua db - Longitud en metres - Identificació caiguda/anomalia/metre Cada enllaç de fibra haurà de donar uns resultats amb una pèrdua d atenuació sempre inferior a 3dB en tot l enllaç Electrònica de Xarxa En aquest cas l EB1 es connectarà amb el node de CPE on hi ha un Enterasys Matrix N3. El projecte ha d incloure el subministrament i instal lació d un switch D2 de 12 ports del fabricant Enterasys o de característiques tècniques equivalents. A més s haurà d instal lar un MGBIC LX al switch d EB1 i un altre MGBIC LX al Matrix N3 existent a CPE. També s ha d incloure la instal lació i configuració bàsica de l electrònica de xarxa a subministrar i la seva integració amb l electrònica existent. A la banda de CPE s ha d incloure el subministrament i instal lació d un SAI de 3 Kva s monofàsic d entrada i sortida enrackable amb els suports 19. El SAI ha d estar dotat de tarja SNMP. També s ha d incloure el software de gestió del SAI amb 25 llicencies. - SAI ONLINE digital Power Rack+ 3000Va Chloride Ref o de característiques tècniques equivalents - Kit Rails extensibles rack Ref. SU60914GU25 - Adaptador Interior SNMP ManageUPS Power Lan, Green i Gold. Ref. AMP-VP-P - ManageUPS CIO 25 llicencies. Ref. SL-MCIO Equipament Aigües del Prat L equipament d Aigües del Prat (APSA) s haurà de connectar amb el node de Serveis Centrals (SSCC) a nivell d electrònica de xarxa, però a nivell de mànega de fibra s`ha de connectar amb la cambra de registre CR14 ubicada a Plaça de la Vila. En aquesta cambra existeix un torpede de connexions. Per aquest equipament s ha d instal lar una mànega de 18 fibres òptiques Estesa de Mànega Aquesta estesa anirà per canalitzacions de l Ajuntament; el tram de canalització entre APSA i CR14 anirà per pericons i acabarà a la canalització de la troncal, concretament en la Cambra de Registre número 14(CR14). Tota la canalització existeix segons el plànol adjunt en el capítol de Plànols. L estesa de la mànega entre APSA i CR14 es realitzarà sense cap tall, la mànega anirà connectada al torpede existent. El Torpede existent té la següent carta d empiulaments, i les connexions d APSA s hauran de fer segons indica el següent esquema. Actualment l electrònica de xarxa de l Ajuntament està implantada amb el fabricant Enterasys. Els equipaments es connecten als nodes principals on existeix un xassís amb espai per a la instal lació de MiniGbic de fibra monomode.

5 CARTA CAIXA D'EMPIULAMENTS CR14 CABLE 07 MOD (18 FO) CABLE 08 RAD (18 FO) CABLE 21 FPE (18 FO) CABLE 04 M2-4 (18 FO) CABLE 05 M23 (18 FO) CABLE 1-06 AJ (18 FO) CABLE 2-06 AJ (18 FO) CABLE 07 APSA (18 FO) TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 01 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 06 TUBO 1 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 1 Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 TUBO 2 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 2 Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 CABLE TUBO 3 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 3 CABLE POLICIA Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 SERVEIS LOCAL TUBO 4 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 4 CENTRALS Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 TUBO 5 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 5 Fibras 07 a 12 XXXXXX XXXXXX Fibras 07 a 12 TUBO 6 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 6 Fibras 07 a 12 XXXXXX XXXXXX Fibras 07 a 12 CODIGO COLORES Casetes de empalmes del torpedo Azul Naranja Fibras sin empalmar en torpedo (56 fibras) Verde Marrón Fibras empalmadas en continuidad entre cables de 72 FO (24 fibras) 24 Gris Blanco Fibras empalmadas entre cable P.L. y cables secundarios (48 fibras) 48 Rojo Negro Fibras empalmadas entre cable CPE y cables secundarios (48 fibras) 48 Amarillo Violeta 120 Rosa Azul Claro 144 Fecha oct-10 Versión 1

6 Els licitadors hauran d indicar el mètode que utilitzaran per a l estesa de la mànega de fibra. És responsabilitat de l adjudicatari mantenir un entorn net, segur i ordenat. En cap cas es deixaran manegues de fibra a mig instal lar fora de la canalització durant la seva estesa. L empresa adjudicatària serà l encarregada de buidar d aigua les cambres de registre en cas de que estiguin inundades Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Cada mànega estarà etiquetada amb etiquetes de PVC i un identificatiu amb indeleble o similar a l entrada i sortida de cada rack. Aquesta etiqueta estarà subjectada amb brides de PVC a la mànega de fibra òptica. A cada etiqueta s identificarà l origen i destí, amb la següent identificació. F1 APSA F10 CR Fibra Òptica Per aquest equipament s haurà de fer una estesa d una mànega de 18 fibres òptiques monomode, armada metàl lica d exterior. Per aquesta estesa de fibres s haurà de deixar una vaga de 15 metres a la CR14 i 7 mts al Rack existent de APSA. Totes les vagues han de quedar perfectament pentinades amb l objectiu de que no es produeixen nusos en cas d utilitzar aquesta vaga.

7 Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Serà necessari etiquetar cadascun dels panells de connexions. S identificarà el panell amb una etiqueta indicant el destí de la mànega. També s haurà d identificar cada fibra amb números correlatius. A més s haurà d etiquetar la mànega de fibres abans d introduir-la al panell de connexions de fibra. Esquema etiquetat Panell APSA PL MOD RAD FPE M2-4 M23 APSA AJ SSCC Connexions A la banda de APSA es connectarà el final d enllaç de fibra acabat en panells de connexions de 1 amb 24 connectors LC duplex monomode. Segons especificacions de l annex Especificacions Tècniques de Fibra i a la banda de la CR14, ja existeix un torpede que s haurà de connectar les fibres com indica la carta d empiulaments. Al Panell ha d estar dotat a l interior d un casset o rotllos organitzadors de pigtails, casset protector d entroncaments, pigtails i connectors femella femella LC Duplex. Tots els adaptadors femella femella hauran de disposar de tap per protegir les connexions de fibra de pols o brutícia. Les maneges hauran de penetrar completament al panell de fibres i al torpede, a més s hauran d instal lar els premsaestopes corresponents a la mànega de fibra. Les connexions s hauran de fer mitjançant fusió al casset protector d entroncaments Mesures Les mesures de les fibres s hauran de fer mitjançant reflectometries. Les proves a realitzar seran en 2ª i 3ª finestra, en dos sentits anada i tornada. Caldrà aportar les gràfiques de les mesures i hauran d identificar: - Pèrdua d - Longitud en metres - Identificació caiguda/anomalia/metre Cada enllaç de fibra haurà de donar uns resultats amb una pèrdua d atenuació sempre inferior a 3d en tot l enllaç Electrònica de Xarxa Actualment l electrònica de xarxa de l Ajuntament està implantada amb el fabricant Enterasys. Els equipaments es connecten als nodes principals on existeix un xassís amb espai per a la instal lació de Minibic de fibra monomode. En aquest cas APSA es connectarà amb el node de Serveis Centrals on hi ha un Enterasys N7. El projecte ha d incloure el subministrament i instal lació d un switch D2 de 12 ports del fabricant Enterasys o de característiques tècniques equivalents. A més s haurà d instal lar un MIC LX al switch d APSA i un altre MIC LX al Matrix N7 existent a Serveis Centrals. També s ha d incloure la instal lació i configuració bàsica de la electrònica de xarxa a subministrar i la seva integració amb l electrònica existent.

8 6. Planificació, Equip de treball 9. Pressupost L empresa licitadora ha d ajuntar document amb descripció de l equip de treball identificant: - Càrrec - Responsabilitats del projecte - Dedicació al projecte També s ha d adjuntar una relació dels mitjans a utilitzar durant el projecte L empresa adjudicatària haurà de demanar els permisos necessaris i adherir-se als plans de seguretat en els trams en els quals hi hagi obres amb recinte que estiguin en el tram de estesa de la mànega de fibra òptica. 7. Termini de lliurament - Estació de ombament 4 setmanes - Aigües del Prat 2 setmanes Es valorarà la planificació presentada al projecte. 8. Garantia La garantia de la instal lació no haurà ser inferior a 2 anys a comptar a partir de la recepció d obra. L empresa adjudicatària haurà d encarregar-se de tots els tràmits per poder homologar la instal lació pel fabricant i garantir la instal lació de la fibra òptica per 25 anys.

9 Fibra Òptica ESTACIÓ DE BOMBAMENT (EB1) - Connexió CPE Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 480 Ml. Subministramentment i estesa de fins a 3 subconductes de 40 mm en tubs de 125 mm existents 9, ,20 44 Ut. Subministramentment i instal lació de tap obturador per a conductes de 40 3,44 151,36 22 Ut. Subministramentment i instal lació d'obturador inflable tdux 40mm 35,71 785,62 22 U. Subministramentment i instal lació de tap tripolar per a conducte de 125mm 10,59 232, Ml. Subministrament i estesa de mànega de 18 fibres òptiques monomode armada metàl lica segons plec de condicions, a instal lar per canalitzacions detallades al projecte 5, ,00 36 Ut. Subministrament i instal lació de pigtail de 1,5m amb connector LC inclosa fusió a panell de fibra 29, ,44 2 U. Subministrament i instal lació de panell 19" 24 fibres amb casset protector d'entorncaments i organitzador de pigtails 284,00 568,00 36 U. Subministrament d'acobladors femella - femella LC dúplex 7,87 283,32 18 U. Comprovació reflectometries en 1ª i 2ª finestra anada i tornada 25,71 462,78 2 U. Subministrament i instal lació de panell 19" guia cables horitzontals 40,00 80,00 2 U. Subministrament i instal lació de cordó de fibra 2LC/2LC monomode de 1,5 mt 20,50 41,00 1 Canalització interior CPE mitjançant tub per fals sostre 95,00 95,00 1 Canalització interior EB1 mitjançant rejiband soportada en paret (15 mts) inclòs soports i rejiband 160,00 160,00 Subtotal ,70

10 Fibra Òptica AIGÜES DEL PRAT (Connexió CR14) Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 6 Ut. Subministra i instal lació d'obturador inflable tdux 40mm 35,71 214, Ml. Subministra i estesa de mànega de 18 fibres òptiques monomode armada metàl lica segons plec de condicions, a instal lar per canalitzacions detallades al projecte 5, ,90 18 Ut. Subministra i instal lació de pigtail de 1,5m amb connector LC inclosa fusió a Panel de fibra 29,29 527,22 1 U. Subministra i instal lació de panel 19" 24 fibres amb cassete protector d'entroncaments i organitzador de pigtails 284,29 284,29 12 Ut. Fusió en caixa torpede existent inclosa el cassette protector d'entroncament a CR14 - treballs fora d'horari laboral- 90, ,00 18 U. Subministra de acopladors femella - femella LC dúplex 7,87 141,66 18 U. Comprovació reflectometries en 1ª i 2ª finestra anada i tornada 25,71 462,78 1 U. Subministra i instal lació de panel 19" guia cables horitzontals 40,00 40,00 2 U. Subministra i instal lació de cordó de fibra 2LC/2LC monomode de 1,5 mt 20,50 41,00 1 Canalització interior APSA mitjançant tub per fals sostre 95,00 95,00 Subtotal 4.144,11 Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 1 ESTACIÓ DE BOMBAMENT , ,70 1 AIGÜES DEL PRAT 4.144, ,11 1 SEGURETAT I SALUT 627,11 627, ,92 Benefici Industrial + Despeses Generals 19,00% 4.090,88 Total Fira òptica ,80 IVA 18,00% 4.611,92 Total Fibra òptica IVA Inclòs ,72

11 Electrònica de Xarxa ESTACIÓ DE BOMBAMENT Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 2 MGBIC LC09-1 Gb, 1000Base-LX, IEEE SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 Km, LC SFP de Enterasys o de característiques tècniques equivalents 650, ,00 1 SWITCH D2 no Poe 12-port 10/100/1000 switch with 2 SFP combo ports / Ref. D2G de ENTERASYS o de característiques tècniques equivalents 1.150, ,00 1 SAI enrackable 19" 3 Kvas Online digital power pack+ entrada i sortida Monofàsica, tarja SNMP inclosa, marca Chloride o equivalent 1.400, ,00 1 Sofware monitorització i gestió de SAI's amb 25 llicencies Manage UPS CIO ref. SL-MCIO-825 Chloride o equivalent 1.500, ,00 1 Instalació associada en protecció d'entrada i sortida en quadre elèctric inclosa la part proporcional de mànegues de cable elèctric i la secció corresponent 350,00 350,00 Subtotal 5.700,00 AIGÜES DEL PRAT Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 2 MGBIC LC09-1 Gb, 1000Base-LX, IEEE SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 Km, LC SFP de Enterasys o de característiques tècniques equivalents 650, ,00 1 SWITCH D2 no Poe 12-port 10/100/1000 switch with 2 SFP combo ports / Ref. D2G de ENTERASYS o de característiques tècniques equivalents 1.150, ,00 Subtotal 2.450,00 Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 1 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 5.700, ,00 1 AIGÜES DEL PRAT 2.450, ,00 1 SEGURETAT I SALUT 244,50 244, ,50 Benefici Industrial + Despeses Generals 19,00% 1.594,96 Total Electrònica de xarxa 9.989,46 IVA 18,00% 1.798,10 Total Electrònica de xarxa IVA Inclòs ,56

12 RESUM Total Fibra Òptica sense IVA ,80 Total Electrònica de Xarxa sense IVA 9.989,46 TOTAL PROJECTE SENSE IVA ,25 IVA 18% 6.410,03 TOTAL PROJECTE IVA INCLÒS ,28

13 10. Documentació Una vegada finalitzada la instal lació i en un termini no superior a 30 dies, l adjudicatari haurà de lliurar la següent documentació en format magnètic: 11. Annex Plànol Fibra Òptica - Esquema de fibres general - Esquema de fibres per enllaç - Esquema de racks - Etiquetatge de fibres - Inventariat de subconductes ocupats - Gràfiques de les reflectometries en ambdós sentits i finestres - Llistat de materials i referències utilitzats - Informe d instal lació - Informe de pericons i cambres de registre o Fotografies o Numeració pericons i cambres de registre - Carta d entroncaments - Codi de colors de fibra òptica

14

15

16

17

18

19

20 11.2. Especificacions Tècniques Fibra Òptica La mànega de fibra òptica ha de ser segons les especificacions marcades més endavant. La coberta de la mànega serà de color vermell RAL3000 i marcada a cada metre amb llegenda Ajuntament del Prat. Referència OPTRAL CABLE F.O. 18X10 DPMP04-3T6F+1P /G652D o de característiques tècniques equivalents.

21 ... OPTRAL DPMP Cable Multitubo Armado Metálico (Hasta 144 FO) Descripción cable 01. Elemento Central (GRP) 02. Fibras Opticas 03. Tubos con Gel 04. Fibras Vidrio Reforzada - WB 05. Hilo Desgarro 06. Cubierta Interior 07. Armadura Metálica 08. Hilo Desgarro 09. Cubierta Exterior Aplicaciones Exterior Protección roedores Excelente protección a los roedores Opciones Elementos Tracción = Aramida (Tipo KPMP) Código Colores Especial (TIA 598) Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor. Ventajas Compacto / Robusto / Resistente / Bajo Coeficiente de Fricción / Idóneo para blow air (soplado) / Excelente resistencia roedores. ANTIHUMEDAD ESTANCO BAJA FRICCIÓN RESISTENTE ULTRAVIOLETAS ESPECIFICACIONES PROTECCIÓN ROEDORES LIBRE HALÓGENOS Fibras Fibras tubo Total Tubos Tubos Activos Elementos tracción Cubierta interior Armadura Cubierta Exterior Color Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua) Polietileno Lineal de Baja Densidad Trenza Hilos Acero Polietileno Lineal de Baja Densidad Negro Peso (Kg/Km) Exterior (mm) Tracción Perm / Inst (N) 1300 / / 3250 Aplastamiento (N) 3000 Longitud Máxima (m) Rango Temperaturas Radio Curvatura Min. -40º C a +70º C 20 x Exterior Normas Referencia Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN y CEI Color fibras: rojo, verde, azul, amarillo, gris, violeta, marrón, naranja, blanco, rosa, negro, natural Ref: ETW /02

22 Connectors LC Singlemode Duplex Fibre Optic Connector Pigtail Tipus Monomode 8/125 Connector LC Longitud 1 metre Temperatura d instal lació -25º C a +70º C Etiqueta ID Certificat individual de test Màx. IL 03 Típica IL 0.1 Mínima RL 45.0 Description The BR LC-compatible, Duplex singlemode connector consists of 2 simplex connectors mounted in a one piece polymer clip. Each connector comprises a polymer inner and outer body, and a ceramic ferrule/spring/crimp barrel assembly plus a crimp over sleeve and rubber boot. These connectors are suitable for 2mm cables. Refer to the diagram above for dimensional information. The connector is precision made and manufactured to demanding specifications. The combination of a ceramic ferrule and a precision polymer housing provides consistent long-term mechanical and Òptical performance. Use of the duplex connector design ensures correct polarity of fibre pairs during patching operations Mechanical Capillary diameter tolerance: /-0 µm Ferrule Diameter: 1.25mm +0/ -001 Pre-radiused, PC-end finish for Physical Contact ferrule to ferrule R 10 to 25 Back Shell: Cable Acceptance Max. Diameter: 1.9mm Tight Buffer Cable Tensile Strength: >66N before pull out 1.9mm Cable. Environmental Temperature Cycling: -40 to +75 C, 40 cycles (IEC sec ) 0.2dB Change High Temperature: 75 C for 96 hours (IEC sec ) 0.2dB Change Damp Heat: 60 C at 95% RH, 96 hours (IEC sec ) 0.2dB Change Vibration (Mated Pair): Hz, 1.5mm P to P (IEC sec.4.5.1) 0.3dB Change Mating Durability: 500 mating cycles (IEC sec ) Clean every 25 < 0.2 db Change Òptical Performance Insertion loss: - Max. 0.3 db Typical 0.15 db (IEC method 7) Return loss: < -45dB Operating Temperature -40 C to +85 C (Check cable temp performance) Intermateability Òptically and mechanically compatible with all LC equivalent connectors compliant with EIA/TIA Termination Procedures Prep cable end, Epoxy-Crimp-Polish Connector-to-Connector Assembly The LC-type connector offers simple connects and disconnects requiring only a push/ pull of the outer housing. The pulling of the cable will not unseat the connector without pulling on the outer shell Panells Panell tipus 19 Capacitat mínima 2 cables de fibra òptica Panell frontal 12 LC Duplex Ample 482 mm. (19 ) Alt 44 mm. (2 U) Profunditat 300 mm Pes 35 Kg Material Acer Galvanitzat Pintat Caixa Abatible y extensible Capacitat interior Protector d entroncaments i rotllos per 24 fibres Guia cables horitzontals Amplada 19 Material Acer galvanitzat pintat Anelles PVC Switch Especificacions Tècniques Electrònica de Xarxa D2 no Poe 12-port 10/100/1000 switch with 2 SFP combo ports / Ref. D2G de ENTERASYS o de característiques tècniques equivalents MiniGbic MGBIC LC09-1 Gb1000Base-LXIEEE SM1310 nm Long Wave Length10 KmLC SFP de Enterasys o de característiques tècniques equivalents

23 DATASHEET Features D-Series Gigabit Ethernet Workgroup L2 Switch with Optional Policy Support Product Overview 12-port small form factor 10/100/1000 workgroup switch Quiet design and flexible mounting options for placement in a classroom or a conference room Temperature-tolerant design enables continuous operation in warm environments High-availability design with redundant power (including PoE) assures reliable network operations 24 Gbps capacity and Mpps The Enterasys D2 is a high-performance Gigabit Ethernet workgroup switch with a high tolerance for environmental temperatures up to 140 F / 60 C. With fans that only operate at extreme temperatures, the D2 s very quiet design makes it an ideal solution for classrooms and conference rooms, as well as warm locations with limited ventilation. By providing LEDs on the front, back, and top of the switch, the D2 offers very flexible mounting options (rack, wall, desktop, or undertabletop), including an integral Kensington lock and an optional lock box for secure mounting. Along with a switch capacity of 24 Gbps, the D2 provides 12 fixed 10/100/1000 Ethernet ports; two of these ports are combo ports and can be accessed via either 100Base-FX or 1 Gbps Small Form Factor Pluggable (SFP) connectors. In order to provide a reliable, high-availability network, both the standard and Power over Ethernet (PoE) D2 models support redundant, external power bricks as well as Link Aggregation Groups (LAGs) for scalable, redundant uplinks. In conjunction with its non-blocking architecture, the D2 s robust Quality of Service (QoS) features enable strong support for converged multimedia networks, including Voice over IP (VoIP), video, as well as all types of data-intensive applications. The D2 s highly customizable Layer 2/3/4 packet classification capabilities together with its intelligent queuing mechanisms ensure that mission-critical applications receive prioritized access to network resources. Making use of Enterasys policy capabilities (optional license required), a network administrator can define distinct roles or profiles that represent industry-specific operational groups such as a school or a business. Each defined role is granted individualized access to specific network services and applications (e.g., administrative staff, teacher, student, guest) and these access privileges remain associated with users as they move across both wired and wireless network access points. Users are authenticated via IEEE 802.1X, MAC address, or web authentication, and then assigned a pre-defined operational role ensuring that each user has access to appropriate information, thus aligning network resource utilization with business goals and priorities. In addition, administrators can easily transition from RFC 3580 and complex ACL deployments to the Enterasys role-based policy framework in a seamless fashion, without the need to make changes to their RADIUS infrastructure (e.g., adding filter-id). In order to sustain a secure, feature-rich and cost-effective network well into the future, the D2 comes with a lifetime warranty. Benefits Business Alignment Quiet design and flexible mounting options support evolving workgroup environments High-availability design with redundant power (including PoE) assures reliable network operations Aligns network resource utilization with business goals and priorities Operational Efficiency Temperature-tolerant design enables quiet operation and flexible physical placement of equipment Role-based policies simplify addition of new users Centralized management reduces network operational expenses Security Integral security without performance degradation Network security maintained concurrently with user mobility Network resources securely allocated according to user operational roles Support and Service Industry-leading customer satisfaction and first call resolution rates Personalized services, including site surveys, network design, installation, and training Lifetime warranty There is nothing more important than our customers. Security Business-oriented, policy-based security* by user, application, protocol, port, or VLAN Multiple user authentication methods via IEEE 802.1X, Web portal,* and/or MAC address Full support, via optional policy license, for port-based policies* (PC+Phone) Acceptable use policy enforcement* when deployed with Enterasys Network Management Suite (NMS) Rapid detection, isolation and remediation of threats* when deployed with Enterasys NMS and Intrusion Prevention System (IPS) Proactive protection services: MAC address lockdown / lockout Worm & virus quarantine via optional policy license Source port pairing ARP broadcast protection BPDU port protection DHCP service protection Performance Aggregate capacity: D2 performs at wire speed per port and provides switching capacity up to Mpps throughput and 24 Gbps bandwidth Address table size: up to 16,000 addresses are supported Hardware queues: 8 hardware queues per port are supported Management Secure management: authenticated and encrypted SNMPv3 support in addition to SSHv2, Secure Copy, Secure FTP and SSL Policy support: the D2 supports the creation of 100 unique policy rules and 10 unique masks per port Port mirroring: mirrors ingress/egress traffic from switch port(s) to a local or remote device for further traffic analysis or compliance purposes RMON: provides advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms, events, filter and packet capture. Note: packet capture is sampling only; packet capture/filter sampling is disabled by default and cannot be enabled on the same interface concurrently with port mirroring IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): automated device discovery protocol for easy mapping by network management applications Alias/node table: dynamically updated local directory of attached users and devices used to locate and resolve IP addresses to MAC addresses throughout the network Convergence LLDP-MED (Media Endpoint Discovery): a standard extension of LLDP that stores values for parameters such as QoS and VLAN to automatically configure and provision network devices such as IP phones IP multicast snooping (data-driven IGMP): automatically prevents flooding of IP multicast traffic Connectivity IEEE 802.3af Power over Ethernet: 100 watts of PoE power is available for distribution across all 12 10/100/1000 ports with the base PoE switch; a maximum of 15.4 W (Class 3) can be delivered to IEEE 802.3af compliant PoE powered devices such as IP phones, wireless access points, and security cameras 15.4 watts of PoE power: can be provided to all twelve ports with the D2-HIPWR-POE option PoE power management: prioritize which ports receive power and how much power each port may provide Jumbo frames: enables high-performance remote backup and disasterrecovery services High Availability IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol: provides high link availability in multiple VLAN environments by allowing multiple spanning trees; encompasses IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol and IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP): support up to 6 trunks, each with up to 8 ports per trunk Optional external redundant power supply Layer 2 Switching IEEE 802.1q VLAN support and tagging: supports up to 1,024 VLANs simultaneously IEEE 802.1v protocol VLANs: isolate select non-ipv4 protocols automatically into their own VLANs GARP VLAN Registration Protocol: allows automatic learning and dynamic assignment of VLANs Quality of Service (QoS) Traffic classification at layer 2,3,4: enables packet classification and tagging at the network edge based on any of the following attributes: MAC address, physical port, IP address, IP protocol, IP ToS/DSCP, TCP/UDP port, and IP subnet Traffic prioritization: allows real-time traffic classification into 8 priority levels mapped to eight hardware queues. Weighted round robin (WRR) or strict priority (SP) queuing are supported which keeps low priority traffic from being completely starved of bandwidth. Support for IP Differentiated Services Code Point (DSCP) enables the D2 to enforce requested service levels * optional policy license required Page 2

PPTSU. OBJETO: Suministro e instalación de un sistema unificado de comunicaciones para toda la red de la Universidad de Cantabria (UNICAN).

PPTSU. OBJETO: Suministro e instalación de un sistema unificado de comunicaciones para toda la red de la Universidad de Cantabria (UNICAN). PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA UNIFICADO DE COMUNICACIONES PARA TODA LA RED DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (UNICAN) OBJETO: Suministro

Más detalles

Directorio. Directorio. Contenido. Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx. Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com.

Directorio. Directorio. Contenido. Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx. Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com. Directorio Directorio Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx Contenido 4 Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com.mx Gerente Comercial Fabiola Chávez fabiola@dtic.com.mx 14

Más detalles

Introducción a Ethernet Industrial

Introducción a Ethernet Industrial Introducción a Ethernet Industrial Algunos conceptos Prof. Ing. Diego M. Romero Octubre 2005 1 Contenido Requerimientos de las redes Ethernet para aplicaciones industriales Switches Ethernet para aplicaciones

Más detalles

Extienda sus LAN sin límites con enlaces inalámbricos para exteriores. Hasta 400Mbps y centenares de km.

Extienda sus LAN sin límites con enlaces inalámbricos para exteriores. Hasta 400Mbps y centenares de km. Extienda sus LAN sin límites con enlaces inalámbricos para exteriores. Hasta 400Mbps y centenares de km. Se trata de acceso por satélite? No. El sistema implementado por Lobometrics no depende de terceros

Más detalles

Directorio. Directorio. Contenido. Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx. Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com.

Directorio. Directorio. Contenido. Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx. Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com. Directorio Directorio Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx Contenido 4 Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com.mx Gerente Comercial Fabiola Chávez fabiola@dtic.com.mx 24

Más detalles

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL TA.GRE.FR.03 Especificación Técnica 302014 Adquisición de Hardware de Conectividad Switch

Más detalles

Directorio. Directorio. Contenido. Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx. Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com.

Directorio. Directorio. Contenido. Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx. Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com. Directorio Directorio Direción General Carlos Alberto Soto carlos@dtic.com.mx Contenido 4 Equipo Editorial Geovanna Domínguez geovanna@dtic.com.mx Gerente Comercial Fabiola Chávez fabiola@dtic.com.mx 16

Más detalles

PORTAFOLIO DE SERVICIOS PORTFOLIO SERVICES

PORTAFOLIO DE SERVICIOS PORTFOLIO SERVICES PORTAFOLIO DE SERVICIOS PORTFOLIO SERVICES INDICE INDEX EMPRESA Quienes Somos Valores Corporativos Certificaciones 01 03 05 COMPANY About Us Corporate Values Certifications SERVICIOS Internet Dedicado

Más detalles

SERVICIOS SERVICES 09 10 INTERNET DEDICADO DEDICATED INTERNET CABLE SAM1 (TIWS) SAM1 (TIWS) WIRE CABLE PANAMERICANO PAN AMERICAN WIRE CABLE PCCS PCCS WIRE Este servicio le proporciona una conexión permanente

Más detalles

Quiénes Somos? D-LINK CORPORATIVO

Quiénes Somos? D-LINK CORPORATIVO CONECTIVIDAD Quiénes Somos? D-LINK CORPORATIVO D-Link es uno de los líderes mundiales en proveer equipamiento de networking, conectividad y de comunicaciones de datos. La compañía diseña, fabrica y comercializa

Más detalles

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN SERVIDOR AAA PARA VALIDACIÓN Y CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS HACIA LA

Más detalles

Contents. Introduction... 4 Section One Product Overview... 5. 1.1 Product Features... 5 1.2 Specification... 5

Contents. Introduction... 4 Section One Product Overview... 5. 1.1 Product Features... 5 1.2 Specification... 5 1 Contents Introduction... 4 Section One Product Overview... 5 1.1 Product Features... 5 1.2 Specification... 5 Section Two Hardware Installation... 7 2.1 Panel layout... 7 2.1.1 Front panel... 7 2.1.2

Más detalles

EQUIPOS DEIDE DEIDE EQUIPMENT

EQUIPOS DEIDE DEIDE EQUIPMENT EQUIPOS DEIDE DEIDE EQUIPMENT SISTEMA DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE SEÑALES RADIOELÉCTRICAS DE RADIO Y TV DIGITAL CON CONTROL REMOTO DETECTION, IDENTIFICATION AND CONTINUOUS

Más detalles

User s Manual. Professional Rack Mount LCD Series PR1000ELCDRT2U/PR1500ELCDRT2U/ PR2200ELCDRT2U K01-0000070-00

User s Manual. Professional Rack Mount LCD Series PR1000ELCDRT2U/PR1500ELCDRT2U/ PR2200ELCDRT2U K01-0000070-00 EN User s Manual Professional Rack Mount LCD Series PR1000ELCDRT2U/PR1500ELCDRT2U/ PR2200ELCDRT2U K01-0000070-00 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This manual contains important

Más detalles

Seguridad dinámica y Acceso Remoto

Seguridad dinámica y Acceso Remoto Guía de Referencia de Soluciones para Clientes Seguridad dinámica y Acceso Remoto Detección de Terminal Security Management System. Document Security Management System Por que la Seguridad es mas importante

Más detalles

www.unicartagena.edu.co INVITACIÓN PÚBLICA RECTORÍA Claustro San Agustín, Centro, Carrera 6, Nº36-100, Tel. 6600380 www.unicartagena.edu.

www.unicartagena.edu.co INVITACIÓN PÚBLICA RECTORÍA Claustro San Agustín, Centro, Carrera 6, Nº36-100, Tel. 6600380 www.unicartagena.edu. INVITACIÓN PÚBLICA MONTAJE DE EQUIPOS Y REDES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA ALCANZAR EL GRADO DE INTELIGENCIA, LA VIRTUALIDAD Y AUTOMATIZACION DE LOS PISOS 1,2 Y 3 DEL

Más detalles

INFORME VISITA FISCAL CONTRATO CONSULTORIA 189 DE 2014 DIRECCION SECTOR GOBIERNO FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (FVS) VIGENCIA 2014

INFORME VISITA FISCAL CONTRATO CONSULTORIA 189 DE 2014 DIRECCION SECTOR GOBIERNO FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (FVS) VIGENCIA 2014 INFORME VISITA FISCAL CONTRATO CONSULTORIA 189 DE 2014 DIRECCION SECTOR GOBIERNO FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (FVS) VIGENCIA 2014 ELABORADO POR: NOHEMY DEL PILAR GONZALEZ CARDOZO FLOR MYRIAM TOLOZA

Más detalles

Part Number Revision Description Date 90026584 R1 Initial release 07 Oct 2011

Part Number Revision Description Date 90026584 R1 Initial release 07 Oct 2011 LTE 2011 Novatel Wireless, Inc. All rights reserved. The information contained in this document is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by Novatel Wireless, Inc.

Más detalles

bintec RS230aw Uso de la flexibilidad de las funciones Implementación IPSec exhaustiva Equilibrio/Copia de seguridad de carga

bintec RS230aw Uso de la flexibilidad de las funciones Implementación IPSec exhaustiva Equilibrio/Copia de seguridad de carga Router con modem ADSL 2+ integrado y WLAN 11n El es un router poderoso y además flexible gracias a su equipamiento exhaustivo. El modem ADSL 2+ integrado en el RS230a es compatible con el ADSL standars

Más detalles

SRW208/SRW208G/SRW208L/SRW208P/SRW208MP (EU)

SRW208/SRW208G/SRW208L/SRW208P/SRW208MP (EU) Switch Ethernet 10/100 de 8 puertos CABLEADO Modelo nº con WebView Guía del usuario SRW208/SRW208G/SRW208L/SRW208P/SRW208MP (EU) Derechos de autor y marcas registradas Las especificaciones están sujetas

Más detalles

TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TRABAJO DE FIN DE CARRERA TRABAJO DE FIN DE CARRERA TÍTULO DEL TFC: Diseño y planificación de la red de voz y datos de un colegio con capacidad de 867 personas y 3059,29 m2 edificados TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones,

Más detalles

Tel.: 902 222 005 Fax: 902 222 006 info@lidera.com www.lidera.com

Tel.: 902 222 005 Fax: 902 222 006 info@lidera.com www.lidera.com Índice EMPRESA Acronis 4 Kaseya 8 McAfee 10 Kemp Technologies 18 Attachmate 20 Novell 21 NetIQ 24 SUSE 27 Netgear 28 Netoptics 30 Ekahau 31 Servicios profesionales 31 NComputing 32 SonicWALL 34 NEC 38

Más detalles

Índice. Empresa. Networking. SaaS. Consumo

Índice. Empresa. Networking. SaaS. Consumo Índice EMPRESA Acronis 4 Kaseya 8 McAfee 10 Kemp Technologies 18 Attachmate 20 Novell 21 NetIQ 24 SUSE 27 Netgear 28 Netoptics 30 Ekahau 31 Servicios profesionales 31 NComputing 32 SonicWALL 34 NEC 38

Más detalles

Repetidor y punto de acceso WI-FI de pared

Repetidor y punto de acceso WI-FI de pared Repetidor y punto de acceso WI-FI de pared COM-818 Gracias por la compra de este producto Steren. Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para manejar su nuevo Repetidor y punto de acceso

Más detalles

2014/2015. Solutions for solar energy Soluciones para energía solar

2014/2015. Solutions for solar energy Soluciones para energía solar 2014/2015 Solutions for solar energy Soluciones para energía solar Power, control and green solutions About us / Quiénes somos 3 Bonfiglioli, one name for a large international group. Bonfiglioli, un nombre

Más detalles

ADMINISTRACION DE REDES UTILIZANDO PROTOCOLO SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL)

ADMINISTRACION DE REDES UTILIZANDO PROTOCOLO SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) ADMINISTRACION DE REDES UTILIZANDO PROTOCOLO SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA POR JHON EDUARSON VELASQUEZ HERNANDEZ ASESOR GERMAN ZAPATA

Más detalles

* (Mexico only) If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

* (Mexico only) If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center. Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE Si desea hacernos alguna

Más detalles

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 CONMUTADOR LAN FAST ETHERNET APILABLE

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 CONMUTADOR LAN FAST ETHERNET APILABLE Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 CONMUTADOR LAN FAST ETHERNET APILABLE Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250 constituye una gama de conmutadores LAN apilables Fast Ethernet de capa 2+ para los segmentos empresarial

Más detalles

Poder Judicial del Estado de Tabasco. Tribunal Superior de Justicia. Comité de Compras. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56063001-003-13 PRESENTACIÓN

Poder Judicial del Estado de Tabasco. Tribunal Superior de Justicia. Comité de Compras. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56063001-003-13 PRESENTACIÓN Poder Judicial del Estado de Tabasco Tribunal Superior de Justicia Comité de Compras LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56063001-003-13 PRESENTACIÓN El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco,

Más detalles

Claims reporting guide and office directory

Claims reporting guide and office directory Claims reporting guide and office directory Wesley Shiplett Senior Vice President Customer Relationship Management- Claims Dear valued customer: Thank you for choosing Zurich. We appreciate your confidence

Más detalles