Índex. 1. Introducció. 2. Objecte. 3. Descripció de projecte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Índex. 1. Introducció. 2. Objecte. 3. Descripció de projecte"

Transcripción

1 Índex 1. Introducció 2. Objecte 3. Descripció de projecte PROJECTE D URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER DE LES MORERES, ENTRE L AV. D ANSELM CLAVÉ I EL CARRER D IGNASI IGLESIAS, QUE INCLOU L ARRANJAMENT DE L ENTORN DE L ESTACIÓ DE BOMBAMENT PART 2: Arranjament de l entorn de l Estació de Bombament Annex Fibra Òptica 4. Estació de Bombament 4.1. Estesa de mànega Subconductat Fibra Òptica Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Connexions Mesures 4.2. Electrònica de Xarxa 5. Equipament Aigües del Prat 5.1. Estesa de Mànega Fibra Òptica Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Connexions Mesures 5.2. Electrònica de Xarxa 6. Planificació, Equip de treball 7. Termini de lliurament 8. Garantia 9. Pressupost 10. Documentació 11. Annex Plànol Fibra Òptica Especificacions Tècniques Fibra Òptica Especificacions Tècniques Obra Civil Especificacions Tècniques Electrònica de Xarxa

2 1. Introducció L'any 2001 l'ajuntament del Prat de Llobregat va signar un acord amb els principals operadors de telecomunicacions per construir una semi-anella troncal d'operador, on cada operador (i l'ajuntament com un més) tingués la seva pròpia infraestructura de tubs per a l'estesa de fibra òptica. L'obra civil, que transcorre pel perímetre nord del casc urbà va estar enllestida al 2002 i ha permès la creació de la MAN (Metropolitan Area Network) del Prat de Llobregat, i la interconnexió de 25 (vint-icinc) equipaments municipals, la major part d'ells amb atenció directa al ciutadà, altres amb aules d'informàtica, punts d'accés a Internet, etc. Amb posterioritat al desplegament de la fibra l'ajuntament va concursar l'electrònica de xarxa. La topologia consisteix en un node central (Serveis Centrals) i dos nodes secundaris (Centre de Promoció Econòmica i Policia Local). Des de cada node es connecten els edificis propers. L'ampliació de la infraestructura s'ha anat fent progressivament i en cada projecte de reurbanització s'aprofita per fer canalització de fibra òptica, disposant actualment de més de 18 km de xarxa. La fibra òptica utilitzada és monomode (excepte l'estesa a Cases d'en Puig) i la xarxa resultant és GigaEthernet sobre electrònica Enterasys (N7, N3, E1 i B3). 2. Objecte L'objectiu de l'ajuntament és l'ampliació de la xarxa MAN que permet la centralització i control dels serveis que s'hi ofereixen. En particular es pretén dur a terme - la connexió mitjançant fibra òptica de l Estació de Bombament (Avinguda Josep Anselm Clavé, El Prat de Llobregat) amb el Centre de Promoció Econòmica (C/ Moreres, El Prat de Llobregat) - la connexió amb fibra òptica de les Oficines Centrals d Aigües del Prat (Plaça de la Vila, El Prat de Llobregat) amb els Serveis Centrals de l Ajuntament (C/ Centre, El Prat de Llobregat) L objectiu del projecte és facilitar alguns serveis de comunicacions a Aigües del Prat mitjançant l ús de la MAN de l Ajuntament del Prat. En concret en aquesta fase la interconnexió entre les Oficines Centrals d Aigües del Prat i l Estació de Bombament. L assoliment d aquests objectius permetrà, com ho han fet les fases precedents d ampliació de la MAN, - la millora en la prestació de serveis i l'eficiència en el desplegament i manteniment de les TIC - la telegestió eficaç de l Estació de Bombament des de qualsevol punt de la xarxa d Aigües del Prat i/o de l Ajuntament - la interconnexió entre Aigües del Prat i l Ajuntament - la connexió d'altres equipaments amb infraestructura de banda ampla, no només municipals sinó també autonòmics, facilitant el creixement i prestacions de la xarxa ITCat en el seu projecte d unir mitjançant fibra òptica tots els municipis de Catalunya i els seus equipaments

3 3. Descripció de projecte A la xarxa MAN de l Ajuntament del Prat existeixen tres nodes principals com a nuclis de distribució dels equipaments. Aquests nodes són Policia Local, Centre de Promoció Econòmica i Serveis Centrals. El present projecte incorpora a la xarxa MAN de fibra òptica de l Ajuntament del Prat la connexió de l Estació de Bombament (d ara endavant EB1). El projecte ha d incloure: - Estesa de mànega de fibra òptica i subconductat - Subministrament, instal lació i configuració d electrònica de xarxa. L estesa de fibra òptica ha de ser entre l EB1 i el node Centre de Promoció Econòmica (d ara endavant CPE). També en aquest projecte s inclou la instal lació d una mànega de fibra òptica entre el Centre de Normalització Lingüística (d ara endavant CNL) i les oficines centrals d Aigües del Prat (d ara endavant APSA). Taula resum: Origen Adreça Origen Destí Adreça Destí Tipus de mànega CPE C/ Moreres, 48 EB1 Av. Josep Anselm Clavé, F.O. CR14 Plaça de la vila APSA Plaça de la Vila, 9 18 F.O. 4. Estació de Bombament L EB1 s haurà de connectar amb el CPE on existeix un node de comunicacions de la xarxa MAN de l Ajuntament del Prat. Aquest enllaç haurà de ser de 18 fibres òptiques monomode Estesa de mànega Aquesta estesa anirà per canalitzacions de l Ajuntament; el tram de canalització entre l EB1 i el CPE anirà per pericons i també per la xarxa de canalització de la troncal, per Cambres de Registres (CR). L estesa de la mànega entre equipaments es realitzarà sense cap tall ni caixa de torpede en tot el trajecte Subconductat La xarxa de canalitzacions existent està dotada amb dos conductes de 125mm. En el present projecte s ha d incloure el subconductat d un conducte de 125mm existent amb 3 subconductes de 40mm des de la cambra de registre CR6 fins l EB1. Des de la CR6 fins el node CPE ja existeixen subconductes amb guia de niló a cada subconducte i existeix un subconducte lliure des de CR6 fins a CPE per on s ha d instal lar la mànega de fibra nova. Cada subconducte nou a instal lar haurà de disposar d un fil guia de niló per futures esteses. Tots els subconductes a instal lar hauran de disposar de tap per a la seva estanquitat Fibra Òptica Per aquest equipament s haurà de fer una estesa d una mànega de 18 fibres òptiques monomode, armada metàl lica d exterior. Per aquesta estesa de fibres s haurà de deixar, cada 4 pericons, una vaga de 7 metres ben pentinada dins el pericó. A cada cambra de registre s ha de deixar una vaga de 15 metres ubicada a les safates de les cambres, en l espai reservat per a l Ajuntament. Totes les vagues han de quedar perfectament pentinades amb l objectiu que no es produeixen nusos en cas d utilitzar aquesta vaga. Al subconducte utilitzat s haurà d instal lar un obturador per mantenir l estanquitat del subconducte Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Cada mànega estarà etiquetada amb etiquetes de PVC i un identificatiu amb indeleble o similar a l entrada i sortida de cada cambra o pericó. Aquesta etiqueta estarà subjectada amb brides de PVC a la mànega de fibra òptica. A cada etiqueta s identificarà l origen i destí segons la següent etiqueta. Durant el tram d aquesta estesa existeixen dos àrees en obres i determinats cambres de registres i pericons estan dins del recinte d obra. Serà responsabilitat de l adjudicatari demanar els permisos pertinents a les empreses que estiguin realitzant les obres i adherir-se al pla de seguretat de cada empresa. Els licitadors hauran d indicar el mètode que utilitzaran per a l estesa de la mànega de fibra. És responsabilitat de l adjudicatari mantenir un entorn net, segur i ordenat. En cap cas es deixaran manegues de fibra a mig instal lar fora de la canalització durant la seva estesa. L empresa adjudicatària serà l encarregada de buidar d aigua les cambres de registre en cas de que estiguin inundades. F8 CPE F1 EB1

4 Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Serà necessari etiquetar cadascun dels panells de connexions. S identificarà el panell amb una etiqueta indicant el destí de la mànega. També s haurà d indicar cada fibra amb números correlatius. A més s haurà d etiquetar la mànega de fibres abans d introduir-la al panell de connexions de fibra Connexions Cada final d enllaç de fibra anirà acabat en panells de connexions de 19 amb 24 connectors LC duplex monomode. Segons especificacions de l annex Especificacions Tècniques de Fibra Cada Panell ha d estar dotat a l interior d un casset o rotllos organitzadors de pigtails, casset protector d entroncaments, pigtails i connectors femella femella LC Duplex. Tots els adaptadors femella femella hauran de disposar de tap per protegir les connexions de fibra de pols o brutícia. Les maneges hauran de penetrar completament al panell de fibres i s hauran d instal lar els premsaestopes corresponents a la mànega de fibra. Les connexions s hauran de fer mitjançant fusió al casset protector d entroncaments Mesures Les mesures de les fibres s hauran de fer mitjançant reflectometries. Les proves a realitzar seran en 2ª i 3ª finestra, en dos sentits anada i tornada. Caldrà aportar les gràfiques de les mesures i hauran d identificar: - Pèrdua db - Longitud en metres - Identificació caiguda/anomalia/metre Cada enllaç de fibra haurà de donar uns resultats amb una pèrdua d atenuació sempre inferior a 3dB en tot l enllaç Electrònica de Xarxa En aquest cas l EB1 es connectarà amb el node de CPE on hi ha un Enterasys Matrix N3. El projecte ha d incloure el subministrament i instal lació d un switch D2 de 12 ports del fabricant Enterasys o de característiques tècniques equivalents. A més s haurà d instal lar un MGBIC LX al switch d EB1 i un altre MGBIC LX al Matrix N3 existent a CPE. També s ha d incloure la instal lació i configuració bàsica de l electrònica de xarxa a subministrar i la seva integració amb l electrònica existent. A la banda de CPE s ha d incloure el subministrament i instal lació d un SAI de 3 Kva s monofàsic d entrada i sortida enrackable amb els suports 19. El SAI ha d estar dotat de tarja SNMP. També s ha d incloure el software de gestió del SAI amb 25 llicencies. - SAI ONLINE digital Power Rack+ 3000Va Chloride Ref o de característiques tècniques equivalents - Kit Rails extensibles rack Ref. SU60914GU25 - Adaptador Interior SNMP ManageUPS Power Lan, Green i Gold. Ref. AMP-VP-P - ManageUPS CIO 25 llicencies. Ref. SL-MCIO Equipament Aigües del Prat L equipament d Aigües del Prat (APSA) s haurà de connectar amb el node de Serveis Centrals (SSCC) a nivell d electrònica de xarxa, però a nivell de mànega de fibra s`ha de connectar amb la cambra de registre CR14 ubicada a Plaça de la Vila. En aquesta cambra existeix un torpede de connexions. Per aquest equipament s ha d instal lar una mànega de 18 fibres òptiques Estesa de Mànega Aquesta estesa anirà per canalitzacions de l Ajuntament; el tram de canalització entre APSA i CR14 anirà per pericons i acabarà a la canalització de la troncal, concretament en la Cambra de Registre número 14(CR14). Tota la canalització existeix segons el plànol adjunt en el capítol de Plànols. L estesa de la mànega entre APSA i CR14 es realitzarà sense cap tall, la mànega anirà connectada al torpede existent. El Torpede existent té la següent carta d empiulaments, i les connexions d APSA s hauran de fer segons indica el següent esquema. Actualment l electrònica de xarxa de l Ajuntament està implantada amb el fabricant Enterasys. Els equipaments es connecten als nodes principals on existeix un xassís amb espai per a la instal lació de MiniGbic de fibra monomode.

5 CARTA CAIXA D'EMPIULAMENTS CR14 CABLE 07 MOD (18 FO) CABLE 08 RAD (18 FO) CABLE 21 FPE (18 FO) CABLE 04 M2-4 (18 FO) CABLE 05 M23 (18 FO) CABLE 1-06 AJ (18 FO) CABLE 2-06 AJ (18 FO) CABLE 07 APSA (18 FO) TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 01 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 06 TUBO 1 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 1 Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 TUBO 2 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 2 Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 CABLE TUBO 3 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 3 CABLE POLICIA Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 SERVEIS LOCAL TUBO 4 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 4 CENTRALS Fibras 07 a 12 Fibras 07 a 12 TUBO 5 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 5 Fibras 07 a 12 XXXXXX XXXXXX Fibras 07 a 12 TUBO 6 Fibras 01 a 06 XXXXXX XXXXXX Fibras 01 a 06 TUBO 6 Fibras 07 a 12 XXXXXX XXXXXX Fibras 07 a 12 CODIGO COLORES Casetes de empalmes del torpedo Azul Naranja Fibras sin empalmar en torpedo (56 fibras) Verde Marrón Fibras empalmadas en continuidad entre cables de 72 FO (24 fibras) 24 Gris Blanco Fibras empalmadas entre cable P.L. y cables secundarios (48 fibras) 48 Rojo Negro Fibras empalmadas entre cable CPE y cables secundarios (48 fibras) 48 Amarillo Violeta 120 Rosa Azul Claro 144 Fecha oct-10 Versión 1

6 Els licitadors hauran d indicar el mètode que utilitzaran per a l estesa de la mànega de fibra. És responsabilitat de l adjudicatari mantenir un entorn net, segur i ordenat. En cap cas es deixaran manegues de fibra a mig instal lar fora de la canalització durant la seva estesa. L empresa adjudicatària serà l encarregada de buidar d aigua les cambres de registre en cas de que estiguin inundades Etiquetatge Etiquetatge Mànega Fibra Òptica Cada mànega estarà etiquetada amb etiquetes de PVC i un identificatiu amb indeleble o similar a l entrada i sortida de cada rack. Aquesta etiqueta estarà subjectada amb brides de PVC a la mànega de fibra òptica. A cada etiqueta s identificarà l origen i destí, amb la següent identificació. F1 APSA F10 CR Fibra Òptica Per aquest equipament s haurà de fer una estesa d una mànega de 18 fibres òptiques monomode, armada metàl lica d exterior. Per aquesta estesa de fibres s haurà de deixar una vaga de 15 metres a la CR14 i 7 mts al Rack existent de APSA. Totes les vagues han de quedar perfectament pentinades amb l objectiu de que no es produeixen nusos en cas d utilitzar aquesta vaga.

7 Etiquetatge Panells de Fibra Òptica Serà necessari etiquetar cadascun dels panells de connexions. S identificarà el panell amb una etiqueta indicant el destí de la mànega. També s haurà d identificar cada fibra amb números correlatius. A més s haurà d etiquetar la mànega de fibres abans d introduir-la al panell de connexions de fibra. Esquema etiquetat Panell APSA PL MOD RAD FPE M2-4 M23 APSA AJ SSCC Connexions A la banda de APSA es connectarà el final d enllaç de fibra acabat en panells de connexions de 1 amb 24 connectors LC duplex monomode. Segons especificacions de l annex Especificacions Tècniques de Fibra i a la banda de la CR14, ja existeix un torpede que s haurà de connectar les fibres com indica la carta d empiulaments. Al Panell ha d estar dotat a l interior d un casset o rotllos organitzadors de pigtails, casset protector d entroncaments, pigtails i connectors femella femella LC Duplex. Tots els adaptadors femella femella hauran de disposar de tap per protegir les connexions de fibra de pols o brutícia. Les maneges hauran de penetrar completament al panell de fibres i al torpede, a més s hauran d instal lar els premsaestopes corresponents a la mànega de fibra. Les connexions s hauran de fer mitjançant fusió al casset protector d entroncaments Mesures Les mesures de les fibres s hauran de fer mitjançant reflectometries. Les proves a realitzar seran en 2ª i 3ª finestra, en dos sentits anada i tornada. Caldrà aportar les gràfiques de les mesures i hauran d identificar: - Pèrdua d - Longitud en metres - Identificació caiguda/anomalia/metre Cada enllaç de fibra haurà de donar uns resultats amb una pèrdua d atenuació sempre inferior a 3d en tot l enllaç Electrònica de Xarxa Actualment l electrònica de xarxa de l Ajuntament està implantada amb el fabricant Enterasys. Els equipaments es connecten als nodes principals on existeix un xassís amb espai per a la instal lació de Minibic de fibra monomode. En aquest cas APSA es connectarà amb el node de Serveis Centrals on hi ha un Enterasys N7. El projecte ha d incloure el subministrament i instal lació d un switch D2 de 12 ports del fabricant Enterasys o de característiques tècniques equivalents. A més s haurà d instal lar un MIC LX al switch d APSA i un altre MIC LX al Matrix N7 existent a Serveis Centrals. També s ha d incloure la instal lació i configuració bàsica de la electrònica de xarxa a subministrar i la seva integració amb l electrònica existent.

8 6. Planificació, Equip de treball 9. Pressupost L empresa licitadora ha d ajuntar document amb descripció de l equip de treball identificant: - Càrrec - Responsabilitats del projecte - Dedicació al projecte També s ha d adjuntar una relació dels mitjans a utilitzar durant el projecte L empresa adjudicatària haurà de demanar els permisos necessaris i adherir-se als plans de seguretat en els trams en els quals hi hagi obres amb recinte que estiguin en el tram de estesa de la mànega de fibra òptica. 7. Termini de lliurament - Estació de ombament 4 setmanes - Aigües del Prat 2 setmanes Es valorarà la planificació presentada al projecte. 8. Garantia La garantia de la instal lació no haurà ser inferior a 2 anys a comptar a partir de la recepció d obra. L empresa adjudicatària haurà d encarregar-se de tots els tràmits per poder homologar la instal lació pel fabricant i garantir la instal lació de la fibra òptica per 25 anys.

9 Fibra Òptica ESTACIÓ DE BOMBAMENT (EB1) - Connexió CPE Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 480 Ml. Subministramentment i estesa de fins a 3 subconductes de 40 mm en tubs de 125 mm existents 9, ,20 44 Ut. Subministramentment i instal lació de tap obturador per a conductes de 40 3,44 151,36 22 Ut. Subministramentment i instal lació d'obturador inflable tdux 40mm 35,71 785,62 22 U. Subministramentment i instal lació de tap tripolar per a conducte de 125mm 10,59 232, Ml. Subministrament i estesa de mànega de 18 fibres òptiques monomode armada metàl lica segons plec de condicions, a instal lar per canalitzacions detallades al projecte 5, ,00 36 Ut. Subministrament i instal lació de pigtail de 1,5m amb connector LC inclosa fusió a panell de fibra 29, ,44 2 U. Subministrament i instal lació de panell 19" 24 fibres amb casset protector d'entorncaments i organitzador de pigtails 284,00 568,00 36 U. Subministrament d'acobladors femella - femella LC dúplex 7,87 283,32 18 U. Comprovació reflectometries en 1ª i 2ª finestra anada i tornada 25,71 462,78 2 U. Subministrament i instal lació de panell 19" guia cables horitzontals 40,00 80,00 2 U. Subministrament i instal lació de cordó de fibra 2LC/2LC monomode de 1,5 mt 20,50 41,00 1 Canalització interior CPE mitjançant tub per fals sostre 95,00 95,00 1 Canalització interior EB1 mitjançant rejiband soportada en paret (15 mts) inclòs soports i rejiband 160,00 160,00 Subtotal ,70

10 Fibra Òptica AIGÜES DEL PRAT (Connexió CR14) Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 6 Ut. Subministra i instal lació d'obturador inflable tdux 40mm 35,71 214, Ml. Subministra i estesa de mànega de 18 fibres òptiques monomode armada metàl lica segons plec de condicions, a instal lar per canalitzacions detallades al projecte 5, ,90 18 Ut. Subministra i instal lació de pigtail de 1,5m amb connector LC inclosa fusió a Panel de fibra 29,29 527,22 1 U. Subministra i instal lació de panel 19" 24 fibres amb cassete protector d'entroncaments i organitzador de pigtails 284,29 284,29 12 Ut. Fusió en caixa torpede existent inclosa el cassette protector d'entroncament a CR14 - treballs fora d'horari laboral- 90, ,00 18 U. Subministra de acopladors femella - femella LC dúplex 7,87 141,66 18 U. Comprovació reflectometries en 1ª i 2ª finestra anada i tornada 25,71 462,78 1 U. Subministra i instal lació de panel 19" guia cables horitzontals 40,00 40,00 2 U. Subministra i instal lació de cordó de fibra 2LC/2LC monomode de 1,5 mt 20,50 41,00 1 Canalització interior APSA mitjançant tub per fals sostre 95,00 95,00 Subtotal 4.144,11 Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 1 ESTACIÓ DE BOMBAMENT , ,70 1 AIGÜES DEL PRAT 4.144, ,11 1 SEGURETAT I SALUT 627,11 627, ,92 Benefici Industrial + Despeses Generals 19,00% 4.090,88 Total Fira òptica ,80 IVA 18,00% 4.611,92 Total Fibra òptica IVA Inclòs ,72

11 Electrònica de Xarxa ESTACIÓ DE BOMBAMENT Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 2 MGBIC LC09-1 Gb, 1000Base-LX, IEEE SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 Km, LC SFP de Enterasys o de característiques tècniques equivalents 650, ,00 1 SWITCH D2 no Poe 12-port 10/100/1000 switch with 2 SFP combo ports / Ref. D2G de ENTERASYS o de característiques tècniques equivalents 1.150, ,00 1 SAI enrackable 19" 3 Kvas Online digital power pack+ entrada i sortida Monofàsica, tarja SNMP inclosa, marca Chloride o equivalent 1.400, ,00 1 Sofware monitorització i gestió de SAI's amb 25 llicencies Manage UPS CIO ref. SL-MCIO-825 Chloride o equivalent 1.500, ,00 1 Instalació associada en protecció d'entrada i sortida en quadre elèctric inclosa la part proporcional de mànegues de cable elèctric i la secció corresponent 350,00 350,00 Subtotal 5.700,00 AIGÜES DEL PRAT Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 2 MGBIC LC09-1 Gb, 1000Base-LX, IEEE SM, 1310 nm Long Wave Length, 10 Km, LC SFP de Enterasys o de característiques tècniques equivalents 650, ,00 1 SWITCH D2 no Poe 12-port 10/100/1000 switch with 2 SFP combo ports / Ref. D2G de ENTERASYS o de característiques tècniques equivalents 1.150, ,00 Subtotal 2.450,00 Unitat Descripció Preu unitari Preu Total 1 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 5.700, ,00 1 AIGÜES DEL PRAT 2.450, ,00 1 SEGURETAT I SALUT 244,50 244, ,50 Benefici Industrial + Despeses Generals 19,00% 1.594,96 Total Electrònica de xarxa 9.989,46 IVA 18,00% 1.798,10 Total Electrònica de xarxa IVA Inclòs ,56

12 RESUM Total Fibra Òptica sense IVA ,80 Total Electrònica de Xarxa sense IVA 9.989,46 TOTAL PROJECTE SENSE IVA ,25 IVA 18% 6.410,03 TOTAL PROJECTE IVA INCLÒS ,28

13 10. Documentació Una vegada finalitzada la instal lació i en un termini no superior a 30 dies, l adjudicatari haurà de lliurar la següent documentació en format magnètic: 11. Annex Plànol Fibra Òptica - Esquema de fibres general - Esquema de fibres per enllaç - Esquema de racks - Etiquetatge de fibres - Inventariat de subconductes ocupats - Gràfiques de les reflectometries en ambdós sentits i finestres - Llistat de materials i referències utilitzats - Informe d instal lació - Informe de pericons i cambres de registre o Fotografies o Numeració pericons i cambres de registre - Carta d entroncaments - Codi de colors de fibra òptica

14

15

16

17

18

19

20 11.2. Especificacions Tècniques Fibra Òptica La mànega de fibra òptica ha de ser segons les especificacions marcades més endavant. La coberta de la mànega serà de color vermell RAL3000 i marcada a cada metre amb llegenda Ajuntament del Prat. Referència OPTRAL CABLE F.O. 18X10 DPMP04-3T6F+1P /G652D o de característiques tècniques equivalents.

21 ... OPTRAL DPMP Cable Multitubo Armado Metálico (Hasta 144 FO) Descripción cable 01. Elemento Central (GRP) 02. Fibras Opticas 03. Tubos con Gel 04. Fibras Vidrio Reforzada - WB 05. Hilo Desgarro 06. Cubierta Interior 07. Armadura Metálica 08. Hilo Desgarro 09. Cubierta Exterior Aplicaciones Exterior Protección roedores Excelente protección a los roedores Opciones Elementos Tracción = Aramida (Tipo KPMP) Código Colores Especial (TIA 598) Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor. Ventajas Compacto / Robusto / Resistente / Bajo Coeficiente de Fricción / Idóneo para blow air (soplado) / Excelente resistencia roedores. ANTIHUMEDAD ESTANCO BAJA FRICCIÓN RESISTENTE ULTRAVIOLETAS ESPECIFICACIONES PROTECCIÓN ROEDORES LIBRE HALÓGENOS Fibras Fibras tubo Total Tubos Tubos Activos Elementos tracción Cubierta interior Armadura Cubierta Exterior Color Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua) Polietileno Lineal de Baja Densidad Trenza Hilos Acero Polietileno Lineal de Baja Densidad Negro Peso (Kg/Km) Exterior (mm) Tracción Perm / Inst (N) 1300 / / 3250 Aplastamiento (N) 3000 Longitud Máxima (m) Rango Temperaturas Radio Curvatura Min. -40º C a +70º C 20 x Exterior Normas Referencia Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN y CEI Color fibras: rojo, verde, azul, amarillo, gris, violeta, marrón, naranja, blanco, rosa, negro, natural Ref: ETW /02

22 Connectors LC Singlemode Duplex Fibre Optic Connector Pigtail Tipus Monomode 8/125 Connector LC Longitud 1 metre Temperatura d instal lació -25º C a +70º C Etiqueta ID Certificat individual de test Màx. IL 03 Típica IL 0.1 Mínima RL 45.0 Description The BR LC-compatible, Duplex singlemode connector consists of 2 simplex connectors mounted in a one piece polymer clip. Each connector comprises a polymer inner and outer body, and a ceramic ferrule/spring/crimp barrel assembly plus a crimp over sleeve and rubber boot. These connectors are suitable for 2mm cables. Refer to the diagram above for dimensional information. The connector is precision made and manufactured to demanding specifications. The combination of a ceramic ferrule and a precision polymer housing provides consistent long-term mechanical and Òptical performance. Use of the duplex connector design ensures correct polarity of fibre pairs during patching operations Mechanical Capillary diameter tolerance: /-0 µm Ferrule Diameter: 1.25mm +0/ -001 Pre-radiused, PC-end finish for Physical Contact ferrule to ferrule R 10 to 25 Back Shell: Cable Acceptance Max. Diameter: 1.9mm Tight Buffer Cable Tensile Strength: >66N before pull out 1.9mm Cable. Environmental Temperature Cycling: -40 to +75 C, 40 cycles (IEC sec ) 0.2dB Change High Temperature: 75 C for 96 hours (IEC sec ) 0.2dB Change Damp Heat: 60 C at 95% RH, 96 hours (IEC sec ) 0.2dB Change Vibration (Mated Pair): Hz, 1.5mm P to P (IEC sec.4.5.1) 0.3dB Change Mating Durability: 500 mating cycles (IEC sec ) Clean every 25 < 0.2 db Change Òptical Performance Insertion loss: - Max. 0.3 db Typical 0.15 db (IEC method 7) Return loss: < -45dB Operating Temperature -40 C to +85 C (Check cable temp performance) Intermateability Òptically and mechanically compatible with all LC equivalent connectors compliant with EIA/TIA Termination Procedures Prep cable end, Epoxy-Crimp-Polish Connector-to-Connector Assembly The LC-type connector offers simple connects and disconnects requiring only a push/ pull of the outer housing. The pulling of the cable will not unseat the connector without pulling on the outer shell Panells Panell tipus 19 Capacitat mínima 2 cables de fibra òptica Panell frontal 12 LC Duplex Ample 482 mm. (19 ) Alt 44 mm. (2 U) Profunditat 300 mm Pes 35 Kg Material Acer Galvanitzat Pintat Caixa Abatible y extensible Capacitat interior Protector d entroncaments i rotllos per 24 fibres Guia cables horitzontals Amplada 19 Material Acer galvanitzat pintat Anelles PVC Switch Especificacions Tècniques Electrònica de Xarxa D2 no Poe 12-port 10/100/1000 switch with 2 SFP combo ports / Ref. D2G de ENTERASYS o de característiques tècniques equivalents MiniGbic MGBIC LC09-1 Gb1000Base-LXIEEE SM1310 nm Long Wave Length10 KmLC SFP de Enterasys o de característiques tècniques equivalents

23 DATASHEET Features D-Series Gigabit Ethernet Workgroup L2 Switch with Optional Policy Support Product Overview 12-port small form factor 10/100/1000 workgroup switch Quiet design and flexible mounting options for placement in a classroom or a conference room Temperature-tolerant design enables continuous operation in warm environments High-availability design with redundant power (including PoE) assures reliable network operations 24 Gbps capacity and Mpps The Enterasys D2 is a high-performance Gigabit Ethernet workgroup switch with a high tolerance for environmental temperatures up to 140 F / 60 C. With fans that only operate at extreme temperatures, the D2 s very quiet design makes it an ideal solution for classrooms and conference rooms, as well as warm locations with limited ventilation. By providing LEDs on the front, back, and top of the switch, the D2 offers very flexible mounting options (rack, wall, desktop, or undertabletop), including an integral Kensington lock and an optional lock box for secure mounting. Along with a switch capacity of 24 Gbps, the D2 provides 12 fixed 10/100/1000 Ethernet ports; two of these ports are combo ports and can be accessed via either 100Base-FX or 1 Gbps Small Form Factor Pluggable (SFP) connectors. In order to provide a reliable, high-availability network, both the standard and Power over Ethernet (PoE) D2 models support redundant, external power bricks as well as Link Aggregation Groups (LAGs) for scalable, redundant uplinks. In conjunction with its non-blocking architecture, the D2 s robust Quality of Service (QoS) features enable strong support for converged multimedia networks, including Voice over IP (VoIP), video, as well as all types of data-intensive applications. The D2 s highly customizable Layer 2/3/4 packet classification capabilities together with its intelligent queuing mechanisms ensure that mission-critical applications receive prioritized access to network resources. Making use of Enterasys policy capabilities (optional license required), a network administrator can define distinct roles or profiles that represent industry-specific operational groups such as a school or a business. Each defined role is granted individualized access to specific network services and applications (e.g., administrative staff, teacher, student, guest) and these access privileges remain associated with users as they move across both wired and wireless network access points. Users are authenticated via IEEE 802.1X, MAC address, or web authentication, and then assigned a pre-defined operational role ensuring that each user has access to appropriate information, thus aligning network resource utilization with business goals and priorities. In addition, administrators can easily transition from RFC 3580 and complex ACL deployments to the Enterasys role-based policy framework in a seamless fashion, without the need to make changes to their RADIUS infrastructure (e.g., adding filter-id). In order to sustain a secure, feature-rich and cost-effective network well into the future, the D2 comes with a lifetime warranty. Benefits Business Alignment Quiet design and flexible mounting options support evolving workgroup environments High-availability design with redundant power (including PoE) assures reliable network operations Aligns network resource utilization with business goals and priorities Operational Efficiency Temperature-tolerant design enables quiet operation and flexible physical placement of equipment Role-based policies simplify addition of new users Centralized management reduces network operational expenses Security Integral security without performance degradation Network security maintained concurrently with user mobility Network resources securely allocated according to user operational roles Support and Service Industry-leading customer satisfaction and first call resolution rates Personalized services, including site surveys, network design, installation, and training Lifetime warranty There is nothing more important than our customers. Security Business-oriented, policy-based security* by user, application, protocol, port, or VLAN Multiple user authentication methods via IEEE 802.1X, Web portal,* and/or MAC address Full support, via optional policy license, for port-based policies* (PC+Phone) Acceptable use policy enforcement* when deployed with Enterasys Network Management Suite (NMS) Rapid detection, isolation and remediation of threats* when deployed with Enterasys NMS and Intrusion Prevention System (IPS) Proactive protection services: MAC address lockdown / lockout Worm & virus quarantine via optional policy license Source port pairing ARP broadcast protection BPDU port protection DHCP service protection Performance Aggregate capacity: D2 performs at wire speed per port and provides switching capacity up to Mpps throughput and 24 Gbps bandwidth Address table size: up to 16,000 addresses are supported Hardware queues: 8 hardware queues per port are supported Management Secure management: authenticated and encrypted SNMPv3 support in addition to SSHv2, Secure Copy, Secure FTP and SSL Policy support: the D2 supports the creation of 100 unique policy rules and 10 unique masks per port Port mirroring: mirrors ingress/egress traffic from switch port(s) to a local or remote device for further traffic analysis or compliance purposes RMON: provides advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms, events, filter and packet capture. Note: packet capture is sampling only; packet capture/filter sampling is disabled by default and cannot be enabled on the same interface concurrently with port mirroring IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): automated device discovery protocol for easy mapping by network management applications Alias/node table: dynamically updated local directory of attached users and devices used to locate and resolve IP addresses to MAC addresses throughout the network Convergence LLDP-MED (Media Endpoint Discovery): a standard extension of LLDP that stores values for parameters such as QoS and VLAN to automatically configure and provision network devices such as IP phones IP multicast snooping (data-driven IGMP): automatically prevents flooding of IP multicast traffic Connectivity IEEE 802.3af Power over Ethernet: 100 watts of PoE power is available for distribution across all 12 10/100/1000 ports with the base PoE switch; a maximum of 15.4 W (Class 3) can be delivered to IEEE 802.3af compliant PoE powered devices such as IP phones, wireless access points, and security cameras 15.4 watts of PoE power: can be provided to all twelve ports with the D2-HIPWR-POE option PoE power management: prioritize which ports receive power and how much power each port may provide Jumbo frames: enables high-performance remote backup and disasterrecovery services High Availability IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol: provides high link availability in multiple VLAN environments by allowing multiple spanning trees; encompasses IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol and IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP): support up to 6 trunks, each with up to 8 ports per trunk Optional external redundant power supply Layer 2 Switching IEEE 802.1q VLAN support and tagging: supports up to 1,024 VLANs simultaneously IEEE 802.1v protocol VLANs: isolate select non-ipv4 protocols automatically into their own VLANs GARP VLAN Registration Protocol: allows automatic learning and dynamic assignment of VLANs Quality of Service (QoS) Traffic classification at layer 2,3,4: enables packet classification and tagging at the network edge based on any of the following attributes: MAC address, physical port, IP address, IP protocol, IP ToS/DSCP, TCP/UDP port, and IP subnet Traffic prioritization: allows real-time traffic classification into 8 priority levels mapped to eight hardware queues. Weighted round robin (WRR) or strict priority (SP) queuing are supported which keeps low priority traffic from being completely starved of bandwidth. Support for IP Differentiated Services Code Point (DSCP) enables the D2 to enforce requested service levels * optional policy license required Page 2

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL CATALOGO DE BIENES INFORMATICOS

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL CATALOGO DE BIENES INFORMATICOS Requerimientos mínimos COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL Switch de Acceso tipo 5 Permite la conectividad de varios dispositivos. Componente Características Sugeridas Suministrar equipos de conmutación

Más detalles

Enterasys 800-Series 10/100 10/100/1000

Enterasys 800-Series 10/100 10/100/1000 Datasheet Enterasys 800-Series 10/100 10/100/1000 Solución de conectividad 10/100 y 10/100/1000 para el extremo de la red Conmutación L2 "line rate" Opciones IEEE 802.3at PoE de alta potencia Alimentación

Más detalles

Diseño no-blocking y non-stop forwarding con arquitectura de procesamiento distribuido.

Diseño no-blocking y non-stop forwarding con arquitectura de procesamiento distribuido. SWITCH HP A5120EI Los switches de la serie HP A5120EI son equipos Gigabit Ethernet que soportan enrutamiento estático capa 3, servicios diversificados, envío de tráfico IPv6 y provee hasta 4 interfaces

Más detalles

ETAP Versión 18.1 Elementos de Red Código: LAN-XXX

ETAP Versión 18.1 Elementos de Red Código: LAN-XXX Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable ETAP: LAN-017 Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 Gigabit Ethernet con las siguientes

Más detalles

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD NEGOCIO DE TRANSMISIÓN

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD NEGOCIO DE TRANSMISIÓN Control de Cambio: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD NEGOCIO DE TRANSMISIÓN Especificaciones Técnicas para la adquisición conmutadores multicapa Ethernet de acceso (CE) Elaborado por: Área Sistemas

Más detalles

ENKVM-USBB. 2-Port USB KVM switch with Easy Switch and Cable. User Guide

ENKVM-USBB. 2-Port USB KVM switch with Easy Switch and Cable. User Guide ENKVM-USBB 2-Port USB KVM switch with Easy Switch and Cable User Guide i Package Contents 1 ENKVM-USBB 2-Port USB KVM Switch with Easy Switch and Cable 1 User Guide Requirements Console A VGA, SVGA, XGA,

Más detalles

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Networking Switches Core - Acceso

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Networking Switches Core - Acceso PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Networking Switches Core - Acceso REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO HIPÓLITO YRIGOYEN 642 C.A.B.A. 1 1. Objetivo El objetivo de este documento, es contar con una

Más detalles

Incremente la confiabilidad de sus aplicaciones en ambientes industriales

Incremente la confiabilidad de sus aplicaciones en ambientes industriales Switch Industrial Administrable Gigabit Ethernet 6 puertos 10/100Base-Tx + 2 puertos 1000Base-LX (SC) Monomodo, Estándar Industrial IP30 Part No.: 503518 Incremente la confiabilidad de sus aplicaciones

Más detalles

Familia de switches HP V1905

Familia de switches HP V1905 Descripción general del producto La familia HP V1905 está compuesta por switches de configuración fija con gestión inteligente Fast Ethernet y Gigabit de nivel 2 ideados para las pequeñas y medianas empresas

Más detalles

TYPE SUITABLE FOR INPUT VOLTAGE. 1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2-12 VDC 350 ma IP67 Blanco White FUSCC-4-350T TYPE POWER INPUT VOLTAGE.

TYPE SUITABLE FOR INPUT VOLTAGE. 1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2-12 VDC 350 ma IP67 Blanco White FUSCC-4-350T TYPE POWER INPUT VOLTAGE. Nuestros distintos productos basados en los diodos leds no estarían completos sin una gama de drivers y fuentes de alimentación lo más completa posible. Hemos querido dotar a nuestros clientes del máximo

Más detalles

Switch Gigabit de 16 puertos Cisco SRW2016: WebView Switches gestionados Cisco Small Business

Switch Gigabit de 16 puertos Cisco SRW2016: WebView Switches gestionados Cisco Small Business Switch Gigabit de 16 puertos Cisco SRW2016: WebView Switches gestionados Cisco Small Business Switch inteligente, fiable y seguro para pequeñas empresas Lo más destacado 16 puertos de alta velocidad optimizados

Más detalles

!!!!! SMART WIRELESS. Contacto: Carlos Girón Directo: +502 5691 3955 Email: carlos.giron@grupoidg.com

!!!!! SMART WIRELESS. Contacto: Carlos Girón Directo: +502 5691 3955 Email: carlos.giron@grupoidg.com SMART WIRELESS Contacto: Carlos Girón Directo: +502 5691 3955 Email: carlos.giron@grupoidg.com ALGO MÁS? The Juniper Networks WLA Series Wireless LAN Access Points provide client access, spectrum analysis,

Más detalles

Velocidad más rápida de las redes

Velocidad más rápida de las redes Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 10 Gigabits de Fibra con SFP+ abierto - Adaptador NIC StarTech ID: PEX10000SFP La tarjeta de red para fibra óptica a 10 Gigabits, modelo PEX10000SFP, es una solución

Más detalles

Switch Administrable L2 de 24 Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit

Switch Administrable L2 de 24 Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit Hoja Hoja de Datos de Datos Técnica Técnica Switch Administrable L2 de 24 Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit TL-SL3428 General El switch administrable L2 gigabit JetStream TM de TP LINK ofrece 24

Más detalles

FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES PARA PROCESOS DE SUBASTA INVERSA FORMATO N 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS. Switches 30. Transceivers 10 GB SR 22

FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES PARA PROCESOS DE SUBASTA INVERSA FORMATO N 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS. Switches 30. Transceivers 10 GB SR 22 FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES PARA PROCESOS DE SUBASTA INVERSA Código FBS 047 Versión 01 Fecha 2009-10-23 FORMATO N 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS OBJETO Adquisición de Switches para el Instituto Tecnológico

Más detalles

FORMATO N 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

FORMATO N 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES PARA PROCESOS DE SUBASTA INVERSA Código FBS 047 Versión 01 Fecha 2009-10-23 FORMATO N 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS OBJETO Adquisición de Switches para el Instituto Tecnológico

Más detalles

Características Técnicas

Características Técnicas Características Técnicas Estándares Puertas Flash Memory Cumple con las siguientes normas: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE802.3ab IEEE 802.3z Soporta Operación Half/Full-Duplex Auto-negotiation Soporta Auto

Más detalles

Switch Gigabit de 8 puertos Cisco SRW2008: WebView Switches gestionados Cisco Small Business

Switch Gigabit de 8 puertos Cisco SRW2008: WebView Switches gestionados Cisco Small Business Switch Gigabit de 8 puertos Cisco SRW2008: WebView Switches gestionados Cisco Small Business Switch seguro de alto rendimiento para pequeñas empresas Lo más destacado Ocho puertos de alta velocidad para

Más detalles

LP-SGW2404F Switch gestionable inteligente con 24 puertos de cobre + 4 puertos de fibra Gigabit y listo para SNMP

LP-SGW2404F Switch gestionable inteligente con 24 puertos de cobre + 4 puertos de fibra Gigabit y listo para SNMP Productos Activos - Switches LP-SGW2404F Switch gestionable inteligente LPSGW2404F_SS_SPB01W Características Resistencia y disponibilidad La agregación de enlaces (LACP) aumenta el ancho de banda agregado,

Más detalles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET FUSIBLES NH PARA LA PROTECCIÓN DE BATERIAS NH FUSE-LINKS FOR BATTERY PROTECTION FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET NH gs 440/ DF, S.A C/. Silici, 67-69 08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT BARCELONA (SPAIN)

Más detalles

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL CATALOGO DE BIENES INFORMATICOS

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL CATALOGO DE BIENES INFORMATICOS COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL Servidor tipo 8 chassis de blades para virtualizacion Servidor gráfico de alto desempeño. Componente Características Sugeridas Capacidad para 14 navajas de altura

Más detalles

Resumen: Este documento es una propuesta necesidades de adquisición para la mejora y mantenimiento de la red del Centro de Cómputos.

Resumen: Este documento es una propuesta necesidades de adquisición para la mejora y mantenimiento de la red del Centro de Cómputos. Resumen: Este documento es una propuesta necesidades de adquisición para la mejora y mantenimiento de la red del Centro de Cómputos. 1/6 Item A - Switch Cabeza de Piso Hasta 8 switches capa 2 para cumplir

Más detalles

Definición de Web Smart Switch

Definición de Web Smart Switch Redes en Crecimiento Acceso Gestión Optimización Smart Switches Definición de Smart Switch Familia de Productos Caracteristicas Basicas Caracteristicas Avanzadas Administración Practica Definición de Web

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS. Renglón 1: Item 1: Access Point Wireless (Palacio, Anexo 48 y Anexo 49)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS. Renglón 1: Item 1: Access Point Wireless (Palacio, Anexo 48 y Anexo 49) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS Renglón 1: Item 1: Access Point Wireless (Palacio, Anexo 48 y Anexo 49) Cantidad: 48 (Cuarenta y ocho) Funcionamiento 802.11n con velocidad inalámbrica de hasta 270 Mbps.

Más detalles

TP-LINK. Switch Administrable L2 Gigabit. Descripción General. Hoja de Datos Técnica NUEVO. www.tp-link.com TL-SG3216 / TL-SG3424

TP-LINK. Switch Administrable L2 Gigabit. Descripción General. Hoja de Datos Técnica NUEVO. www.tp-link.com TL-SG3216 / TL-SG3424 NUEVO TP-LINK TM Switch Administrable L2 Gigabit TL-SG3216 / TL-SG3424 General La familia de la serie 3 de switches administrables L2 gigabit JetStream TM de TP LINK consiste de dos switches: el TL SG3216

Más detalles

B.2 Puertos ANEXO 2. Funcionalidad, Protocolo o Especificación Requerida Especificación Ofrecida Parámetro Técnico B.1 Características Físicas B.1.

B.2 Puertos ANEXO 2. Funcionalidad, Protocolo o Especificación Requerida Especificación Ofrecida Parámetro Técnico B.1 Características Físicas B.1. ANEXO 2 Funcionalidad, Protocolo o Especificación Requerida Especificación Ofrecida Parámetro Técnico B.1 Características Físicas B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6 B.1.7 B.1.8 B.1.9 B.1.10 Arquitectura

Más detalles

B.2 Puertos B.2.1 Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T 20 o 44

B.2 Puertos B.2.1 Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T 20 o 44 ANEXO 2 Funcionalidad, Protocolo o Especificación Requerida Especificación Ofrecida Parámetro Técnico B.1 Características Físicas B.1.1 Arquitectura Equipo no modular apilable L2/L3 B.1.2 Montable en rack

Más detalles

LINEAMIENTOS DE LAN (REDES DE ÁREA LOCAL) - SWITCHING

LINEAMIENTOS DE LAN (REDES DE ÁREA LOCAL) - SWITCHING LINEAMIENTOS DE LAN (REDES DE ÁREA LOCAL) - SWITCHING 1 OBJETIVO Describir los lineamientos aplicados en la gestión y administración de las redes de comunicación en las sedes de la Universidad Autónoma

Más detalles

Table of Contents. Español... 1. Antes de iniciar... 2. Cómo conectar... 3. Cómo utilizar el conmutador... Troubleshooting... Version 10.13.

Table of Contents. Español... 1. Antes de iniciar... 2. Cómo conectar... 3. Cómo utilizar el conmutador... Troubleshooting... Version 10.13. Quick Installation Guide TE100-S800i TE100-S810Fi Table of Contents Español... 1. Antes de iniciar... 2. Cómo conectar... 3. Cómo utilizar el conmutador... Troubleshooting... 1 1 2 3 5 Version 10.13.05

Más detalles

ANEXO 4. Especificaciones Técnicas de Hardware, Dispositivos y Materiales

ANEXO 4. Especificaciones Técnicas de Hardware, Dispositivos y Materiales ANEXO 4 Especificaciones Técnicas de Hardware, Dispositivos y Materiales 1. Servicio Ininterrumpido de Energía (UPS) a. UPS para Rack Mural Modelo: APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Argentina. Descripción:

Más detalles

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Año del bicentenario de la Revolución de Mayo

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Año del bicentenario de la Revolución de Mayo SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Año del bicentenario de la Revolución de Mayo Switch Layer 2. CARACTERISTICAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS Puertos:

Más detalles

FUSIBLES CILÍNDRICOS MT PARA APLICACIONES DE ALUMBRADO MV CYLINDRICAL FUSE-LINKS FOR LIGHTING PURPOSES

FUSIBLES CILÍNDRICOS MT PARA APLICACIONES DE ALUMBRADO MV CYLINDRICAL FUSE-LINKS FOR LIGHTING PURPOSES FUSIBLES CILÍNDRICOS MT PARA APLICACIONES DE ALUMBRADO MV CYLINDRICAL FUSE-LINKS FOR LIGHTING PURPOSES DF, S.A C/. Silici, 67-69 08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT BARCELONA (SPAIN) www.df-sa.es Telf.: +34-93

Más detalles

ProCurve Switch serie 2810

ProCurve Switch serie 2810 La serie ProCurve Switch 2810 consta de dos switches: el ProCurve Switch 2810-24G de 24 puertos con 20 puertos 10/100/1000, y el ProCurve Switch 2810-48G de 48 puertos con 44 puertos 10/100/1000. Además,

Más detalles

Soluciones Embedded para industria energética

Soluciones Embedded para industria energética Soluciones Embedded para industria energética 1 Soluciones Industria energética Soluciones para Industria Energética Productos especialmente pensados para la industria energética. Por qué? Certificados

Más detalles

Data Center Power Distribution Solution Provider

Data Center Power Distribution Solution Provider Data Center Power Distribution Solution Provider Funcionalidades kwh Información True RMS Medidor de Per Outlet Monitoring Monitorización Total de la Remote Control Secure Web Access Mail & Trap Alert

Más detalles

Switches gestionados Cisco Small Business

Switches gestionados Cisco Small Business Switch Ethernet 10/100 de 8 puertos Cisco SFE1000P: PoE/Sin ventilador Switches gestionados Cisco Small Business Switches Ethernet gestionados con PoE, seguros y fiables Lo más destacado La función Power

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS RUBRO 1 - Red de Datos Wireless y soporte de Telefonía IP, en edificio Palacio Legislativo y edificio Anexo Dr. Alberto E. Balestrini Renglón 1: Item 1: Access Point Wireless

Más detalles

Switch Administrable L2 de 24 Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit

Switch Administrable L2 de 24 Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit Switch Administrable L2 de 24 Puertos de 10/100Mbps + 4 Puertos Gigabit General El switch administrable L2 JetStream de TP LINK, el TL SL5428E ofrece estrategias de seguridad avanzadas de alto desempeño,

Más detalles

Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SGE2000P: PoE Switches gestionados Cisco Small Business

Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SGE2000P: PoE Switches gestionados Cisco Small Business Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SGE2000P: PoE Switches gestionados Cisco Small Business Switch apilable de alto rendimiento segura con PoE para pequeñas empresas Lo más destacado 24 puertos de alta

Más detalles

Network Services Appliances

Network Services Appliances DISPOSITIVOS CON SEGURIDAD REFORZADA PARA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS CENTRALES DE RED Los dispositivos Infoblox son elementos hardware específicos de alto rendimiento que constituyen el fundamento de las

Más detalles

CENTRO REGIONAL TIPO DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA HOJA DE DATOS EQUIPOS DE RED (SWITCH, PATCH PANEL Y RACK)

CENTRO REGIONAL TIPO DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA HOJA DE DATOS EQUIPOS DE RED (SWITCH, PATCH PANEL Y RACK) CENTRO REGIONAL TIPO DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA HOJA DE DATOS EQUIPOS DE RED (SWITCH, PATCH PANEL Y RACK) HOJA DE EQUIPOS DE RED (SWITCH, PATCH PANEL Y RACK) SHEET: 02 OF: 08 PDVSA. No REV. No BY DATE

Más detalles

Catálogo de productos LAN

Catálogo de productos LAN Catálogo de productos LAN Esta familia de productos de networking de alta calidad soporta 10Mbit/s, 100Mbit/s y Gigabit Ethernet y puede usarse en una amplia gama de aplicaciones incluyendo pequeñas oficinas,

Más detalles

Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SGE2000: Switches gestionados Cisco Small Business

Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SGE2000: Switches gestionados Cisco Small Business Switch Gigabit de 24 puertos Cisco SGE2000: Switches gestionados Cisco Small Business Switch apilable de alto rendimiento fiable para pequeñas empresas Lo más destacado Veinticuatro puertos de alta velocidad

Más detalles

NETWORK SPECIFICATIONS IN OPTIMAX SYSTEM

NETWORK SPECIFICATIONS IN OPTIMAX SYSTEM NETWORK SPECIFICATIONS IN OPTIMAX SYSTEM The Optimax PA system supports audio and control data communication through Ethernet and IP networks. Since it works on levels 3 and 4 of the OSI scale, the Optimax

Más detalles

CONMUTADOR ETHERNET ZEBRA EX 3500

CONMUTADOR ETHERNET ZEBRA EX 3500 HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO CONMUTADOR ETHERNET ZEBRA EX 3500 CONMUTADOR ETHERNET ZEBRA EX 3500 CONMUTADOR ETHERNET CON CABLE PARA REDES UNIFICADAS (INALÁMBRICAS O CON CABLE) PONEMOS A SU DISPOSICIÓN

Más detalles

Especificaciones Técnica que debe Tener el Equipo Switch.

Especificaciones Técnica que debe Tener el Equipo Switch. Especificaciones Técnica que debe Tener el Equipo Switch. 24 puertos de alta velocidad, para aplicaciones de alto consumo de ancho de banda Los clústeres flexibles permiten agregar más switches a medida

Más detalles

1 Objeto... 2 2 Condiciones generales... 2 3 Antecedentes... 3 4 Especificaciones técnicas mínimas... 4 4.1 Red de datos... 4 4.1.1 Nodos de red...

1 Objeto... 2 2 Condiciones generales... 2 3 Antecedentes... 3 4 Especificaciones técnicas mínimas... 4 4.1 Red de datos... 4 4.1.1 Nodos de red... 1 Objeto... 2 2 Condiciones generales... 2 3 Antecedentes... 3 4 Especificaciones técnicas mínimas... 4 4.1 Red de datos... 4 4.1.1 Nodos de red... 4 4.1.2 Funcionalidades y requisitos mínimos exigidos

Más detalles

LP-SGW2404FP Switch PoE gestionable con 24 puertos de cobre, 4 de fibra Gigabit y Fuente de Poder de 400W

LP-SGW2404FP Switch PoE gestionable con 24 puertos de cobre, 4 de fibra Gigabit y Fuente de Poder de 400W Productos Activos - Switches LP-SGW2404FP Switch PoE gestionable con 24 puertos de cobre, 4 de fibra Gigabit y Fuente de Poder de 400W LPSGW2404FP_SS_SPB01W Características Resiliencia y disponibilidad

Más detalles

Redes para pescar nubes

Redes para pescar nubes There is nothing more important than our customers Redes para pescar nubes Noviembre 2011 Punto de partida Las tecnologías de Virtualización se están desplegando para aumentar la eficiencia y efectividad

Más detalles

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 ESP ENG INDEX INDICE. Intro. Models for SINGLE-PHASE 230V 50/60Hz mains

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 ESP ENG INDEX INDICE. Intro. Models for SINGLE-PHASE 230V 50/60Hz mains INDEX Intro 1 ESP ENG Models for SINGLE-PHASE 230V 50/60Hz mains INDICE Intro Models for THREE-PHASE 400V 50/60Hz mains with regulation on the average of the three phases Models for THREE-PHASE 400V 50/60Hz

Más detalles

ProCurve Switch serie 2900

ProCurve Switch serie 2900 NUEVO ProCurve Switch serie 2900 La serie ProCurve Switch 2900 consta de dos switches: el ProCurve Switch 2900-24G con 24 puertos 10/100/1000 y el ProCurve Switch 2900-48G con 48 puertos 10/100/1000. Ambos

Más detalles

TP-LINK. Switch Administrable L2 SFP de 12 Puertos Gigabit con 4 Puertos 1000BASE-T Combo. Descripción General. www.tp-link.

TP-LINK. Switch Administrable L2 SFP de 12 Puertos Gigabit con 4 Puertos 1000BASE-T Combo. Descripción General. www.tp-link. Hoja Hoja de Datos de Datos Técnica Técnica TP-LINK TM Switch Administrable L2 SFP de 12 Puertos Gigabit con 4 Puertos 1000BASE-T Combo General Diseñado para grupos de trabajo y departamentos, el TL SG5412F

Más detalles

Switches gestionados Cisco Small Business

Switches gestionados Cisco Small Business Switch Ethernet 10/100 de 8 puertos Cisco SRW208: WebView Switches gestionados Cisco Small Business Switch gestionado inteligente, fiable y seguro para empresas pequeñas Lo más destacado Conecte hasta

Más detalles

Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010 Switches gestionados Cisco Small Business

Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010 Switches gestionados Cisco Small Business Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010 Switches gestionados Cisco Small Business Rendimiento y fiabilidad para soportar redes de pequeñas empresas Lo más destacado 48 puertos de alta velocidad optimizados

Más detalles

24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots TPE-224WS

24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots TPE-224WS 24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots TPE-224WS ŸGuía de instalación rápida (1) ŸTroubleshooting (3) 1.12 1. Antes de iniciar Contenidos del Paquete ŸTPE-224WS

Más detalles

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS PARA RED DE DATOS EDIFICIO MIL POR MIL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS PARA RED DE DATOS EDIFICIO MIL POR MIL ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS PARA RED DE DATOS EDIFICIO MIL POR MIL ITEM 1 : APPLIANCE BALANCEADORES DE CARGA (FAILOVER LOAD BALANCING) Cantidad: 2 Cajón (case) Ventilación Power CPU Tipo de CPU

Más detalles

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES am INDUSTRIAL CYLINDRICAL am FUSE-LINKS

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES am INDUSTRIAL CYLINDRICAL am FUSE-LINKS FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET am DF, S.A C/. Silici, 67-69 08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT BARCELONA (SPAIN) www.df-sa.es Telf.: +34 93 377 85 85 Fax: +34 93 377 8 8 ISO9001 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Más detalles

Switches Metro Ethernet Datacom. Confiabilidad y desempeño desde el Acceso hasta el Core.

Switches Metro Ethernet Datacom. Confiabilidad y desempeño desde el Acceso hasta el Core. Switches Metro Ethernet Datacom. Confiabilidad y desempeño desde el Acceso hasta el Core. Los Switches DATACOM ofrecen soluciones confiables y de alto desempeño para ambientes Metro LAN y redes corporativas,

Más detalles

Conmutador gestionado L2 de 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus con SFP combinado + 2 GE SFP, 185W

Conmutador gestionado L2 de 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus con SFP combinado + 2 GE SFP, 185W GEP-2671 Version: 1 Conmutador gestionado L2 de 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus con SFP combinado + 2 GE SFP, 185W The LevelOne GEP-2671 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T PoE-Plus ports associated

Más detalles

app ADSL2V1 COMMUNICATIONS LINE www.printyourideas.com

app ADSL2V1 COMMUNICATIONS LINE www.printyourideas.com app ADSL2V1 COMMUNICATIONS LINE www.printyourideas.com 1. CONECTAR EL ROUTER Antes de conectar el dispositivo asegúrese de que el servicio de banda ancha (ADSL), suministrado por su proveedor ISP, se encuentra

Más detalles

ProCurve Switch serie 2800

ProCurve Switch serie 2800 La serie ProCurve Switch 2800 consta de dos switches: el ProCurve Switch 2824 de 24 puertos con 20 puertos 10/100/1000, y el ProCurve Switch 2848 de 48 puertos con 44 puertos 10/100/1000. Además, cada

Más detalles

RESPUESTAS A OBSERVACION Y ADENDA 02 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PRIVADA No. 013 de 2009:

RESPUESTAS A OBSERVACION Y ADENDA 02 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PRIVADA No. 013 de 2009: RESPUESTAS A OBSERVACION Y ADENDA 02 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PRIVADA No. 013 de 2009: CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA COMPRA DE SWITCH DE COMUNICACIONES 48 PUERTOS RJ45 CON DESTINO AL GOS DE

Más detalles

ARMARIOS PARA INSTALACIONES INTEGRADAS ENCLOSURES FOR INTEGRATED INSTALATIONS

ARMARIOS PARA INSTALACIONES INTEGRADAS ENCLOSURES FOR INTEGRATED INSTALATIONS Wall mounted A605002 cabinet Wall mounted A607002 cabinet Wall mounted A307002 cabinet Wall mounted A212825 wifi cabinet Armario mural plano A605002 Armario mural plano A607002 Armario mural plano A307002

Más detalles

Disminuya los riesgos del Fracking con el Sistema inalámbrico de monitoreo de nivel de tanques de agua de Witech. WT-FMS1

Disminuya los riesgos del Fracking con el Sistema inalámbrico de monitoreo de nivel de tanques de agua de Witech. WT-FMS1 Disminuya los riesgos del Fracking con el Sistema inalámbrico de monitoreo de nivel de tanques de agua de Witech. WT-FMS1 WT-FMS1 Monitoreo en tiempo real del nivel del agua en tanques Frac. Cómo Funciona?

Más detalles

Software TRENDnetVIEW Pro. Guía de instalación rápida de TRENDnetVIEW Pro (1)

Software TRENDnetVIEW Pro. Guía de instalación rápida de TRENDnetVIEW Pro (1) Software TRENDnetVIEW Pro Guía de instalación rápida de TRENDnetVIEW Pro (1) TRENDnetVIEW Pro/10.08.2013 Índice Requisitos del software de gestión TRENDnetVIEW Pro... 19 Instalación de TRENDnetVIEW Pro...

Más detalles

Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010P: PoE Switches gestionados Cisco Small Business

Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010P: PoE Switches gestionados Cisco Small Business Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010P: PoE Switches gestionados Cisco Small Business Rendimiento y fiabilidad para soportar redes de pequeñas empresas Lo más destacado 48 puertos de alta velocidad

Más detalles

Enterprise Networks Guía Rápida de Productos

Enterprise Networks Guía Rápida de Productos Enterprise Networks Guía Rápida de Productos AMP NETCONNECT KRONE XG Categoría 6A F/UTP Jacks Modulares Blindados Categoría 6A XG AMP-TWIST Jack blindado de entrada posterior 1711342-2 Jack blindado de

Más detalles

Súper Link Adaptador USB 300H con doble antena de 5dBi USB 300H with 5dBi doublé antenna Adapter

Súper Link Adaptador USB 300H con doble antena de 5dBi USB 300H with 5dBi doublé antenna Adapter Súper Link Adaptador USB 300H con doble antena de 5dBi USB 300H with 5dBi doublé antenna Adapter Especificaciones comerciales: - Lleva el alcance y velocidad de tu conexión al extremo - Detecta cualquier

Más detalles

Familia 3Com Switch 4500 10/100

Familia 3Com Switch 4500 10/100 Familia 3Com Switch 4500 10/100 HOJA DE DATOS Descripción general del producto Habilita las redes convergentes seguras com: Seguridad de red de extremo a extremo inteligente para la convergencia de VoIP

Más detalles

EP-2906 Manual de instalación

EP-2906 Manual de instalación EP-2906 Manual de instalación Con el botón situado a la izquierda se configura en el modo de cliente y de la derecha es el modo de Punto de acceso AP (nota: El USB es sólo para la función de fuente de

Más detalles

Instalacion e infraestructura red

Instalacion e infraestructura red Instalacion e infraestructura red Finding the Right Fit for your Small to Medium-Sized Business Switches Unmanaged Smart Switches (Web Managed) Fully Managed VPN / Firewall Appliances Wired or Wireless

Más detalles

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. Anexo Técnico

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. Anexo Técnico Anexo Técnico Infraestructura de transporte de Información El Poder Judicial del Estado de Yucatán en su estrategia de mejora continua, requiere del suministro, implementación y servicio de infraestructura

Más detalles

Redes de Altas Prestaciones

Redes de Altas Prestaciones Redes de Altas Prestaciones Tema 3 Ethernet 10G Curso 2010 Ethernet 10G - Conceptos Su propósito: estándard para desarrollar Ethernet 802.3 al grado de operación de 10Gbps y expandir el espacio de aplicación

Más detalles

Extension Cords Extensiones Eléctricas We light your world

Extension Cords Extensiones Eléctricas We light your world We light your world 07.14.1 Household Domésticas 3 outlet indoor cords allow use of up to three items in one small place. This provides flexibility, while allowing multiple devices to be use without the

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS UNIVERSIDAD DE BURGOS SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO DE RENOVACION DE LA ELECTRÓNICA DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS OBJETO: La red de la

Más detalles

Quick Installation Guide TU2-DVIV H/W: V1.0R

Quick Installation Guide TU2-DVIV H/W: V1.0R Quick Installation Guide TU2-DVIV H/W: V1.0R Table Table of Contents of Contents Español... 1. Antes de iniciar... 2. Cómo se instala... 1 1 3 Troubleshooting... 6 Version 06.27.2008 1. Antes de iniciar

Más detalles

Características técnicas A.2 5. Características técnicas F.O. A.2 6. scon 3100-A A.2 7. scon 3100-AA A.2 8. scon 3061-AD A.2 9. scon 3063-AD A.

Características técnicas A.2 5. Características técnicas F.O. A.2 6. scon 3100-A A.2 7. scon 3100-AA A.2 8. scon 3061-AD A.2 9. scon 3063-AD A. HARTING sc on Índice Página Introducción y características A.2 4 Características técnicas A.2 5 Características técnicas F.O. A.2 6 scon 3100-A A.2 7 scon 3100-AA A.2 8 scon 3061-AD A.2 9 scon 3063-AD

Más detalles

Overview. View. Perfect Solution for a Seamless Desktop Experience

Overview. View. Perfect Solution for a Seamless Desktop Experience Overview The ViewSonic SC-Z55 Zero Client is the perfect solution for companies seeking a seamless desktop experience with ultra-high security and reliability in networks based on VMware technology networks.

Más detalles

Tecnologías Ethernet. Ethernet:

Tecnologías Ethernet. Ethernet: Tecnologías Ethernet Ethernet: Es una tecnología LAN de banda base creada por Xerox en los 70s. Acceso al medio a través carrier sense multiple access collision detect (CSMA/CD) Todavía vigente por su

Más detalles

GUÍA DE USUARIO PC-331117. Bienvenidos al mundo Perfect Choice. Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

GUÍA DE USUARIO PC-331117. Bienvenidos al mundo Perfect Choice. Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía. GUÍA DE USUARIO PC-331117 Bienvenidos al mundo Perfect Choice Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía. Conexión 1. Inserta el transmisor en el conector para encendedor de

Más detalles

ANEXO CONVOCATORIA 1/2016 RENGLONES

ANEXO CONVOCATORIA 1/2016 RENGLONES ANEXO CONVOCATORIA 1/2016 RENGLONES 1 Switch rackeable 19 pulgadas de ancho por 1 unidad de rack de alto. (1U) 24 puertos de 10/100/1000 Mbp/s (RJ-45) 2 o mas puertos 1/10 Gigabit (SFP+) Conmutación: 128

Más detalles

En el apartado 2.1.1. relativo a Punto de Acceso Inalámbrico, página 21 del Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se indica:

En el apartado 2.1.1. relativo a Punto de Acceso Inalámbrico, página 21 del Pliego de Prescripciones Técnicas, donde se indica: RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE REGIRÁ LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PROYECTOS DE REDES WIFI Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN PARA CENTROS HOSPITALARIOS DEPENDIENTES

Más detalles

Compra Directa Nº 502/2013. Adquisición de equipos de networking para local de calle Florida

Compra Directa Nº 502/2013. Adquisición de equipos de networking para local de calle Florida Departamento de Adquisiciones Compra Directa Nº 502/2013 Adquisición de equipos de networking para local de calle Florida MEMORIA DESCRIPTIVA Íte m Descripción Cantidad 1 Switch Ethernet - Layer 2 -, preferentemente

Más detalles

Hard Disk Drive Duplicator Dock USB 3.0 to SATA HDD Duplicator. StarTech ID: SATDOCK22RU3

Hard Disk Drive Duplicator Dock USB 3.0 to SATA HDD Duplicator. StarTech ID: SATDOCK22RU3 Hard Disk Drive Duplicator Dock USB 3.0 to SATA HDD Duplicator StarTech ID: SATDOCK22RU3 The SATDOCK22RU3 USB 3.0 to SATA Hard Drive Duplicator Dock can be used as a standalone SATA hard drive duplicator,

Más detalles

Redes Ethernet. Redes LAN: características

Redes Ethernet. Redes LAN: características Redes Ethernet Redes LAN: características 1 LAN: características Distancia de operación mucho menor a WANs Sistemas baseband Data rate optimizado por el uso de más de dos líneas para transmisión de datos

Más detalles

Sesión 8: Tendencias en los accesos de Banda Ancha. 06/08/2006 Wilson R. Araya Vargas Consultoría Capacitación wilson_araya@yahoo.

Sesión 8: Tendencias en los accesos de Banda Ancha. 06/08/2006 Wilson R. Araya Vargas Consultoría Capacitación wilson_araya@yahoo. Sesión 8: Tendencias en los accesos de Banda Ancha 1 Comparación de las diversas tecnologías Tecnología CATV ADSL LMDS Satélites GEO Satélites LEO Ventajas Capacidad Fiabilidad Ubicuidad (cable de pares)

Más detalles

ProCurve Switch serie 2510

ProCurve Switch serie 2510 Diseñada para facilitar soluciones de conectividad esenciales para redes de pequeñas empresas, la serie ProCurve Switch 2510 se compone de 4 switches gestionados de nivel 2 que proporcionan conectividad

Más detalles

CURSO COMUNICACIONES INDUSTRIALES

CURSO COMUNICACIONES INDUSTRIALES CURSO COMUNICACIONES INDUSTRIALES Redes industriales bajo Ethernet-TCP-IP Fabiana Ferreira Laboratorio de Electrónica Industrial- Dto. de Electrónica Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires

Más detalles

Identidad y Acceso a la Red. Eduardo Elizarraras

Identidad y Acceso a la Red. Eduardo Elizarraras Identidad y Acceso a la Red Eduardo Elizarraras Los Perfiles de Usuarios y Tráfico Han Cambiado Más usuarios con diferentes roles Más dispositivos con requerimientos únicos... Más aplicaciones generando

Más detalles

ANEXO 5.2-LAN-SWITCHES CORE Y SWITCHES DE ACCESO

ANEXO 5.2-LAN-SWITCHES CORE Y SWITCHES DE ACCESO ANEXO 5.2-LAN-SWITCHES CORE Y SWITCHES DE ACCESO CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA LOS EQUIPOS DE ARRENDAMIENTO Y PARA LOS SWITCHES CORE DEL CENTRO DE COMPUTO EXTERNO Switch Core Centro de Computo Externo

Más detalles

La protección para sus equipos

La protección para sus equipos La protección para sus equipos PDU Monitorización PDU está integrada en la interfaz de red y permite a un administrador para controlar el consumo de energía PDU desde una interfaz remota. Control Util

Más detalles

Portable esata USB to SATA Standalone HDD Hard Drive Duplicator Dock. StarTech ID: SATDUPUEGB

Portable esata USB to SATA Standalone HDD Hard Drive Duplicator Dock. StarTech ID: SATDUPUEGB Portable esata USB to SATA Standalone HDD Hard Drive Duplicator Dock StarTech ID: SATDUPUEGB The SATDUPUEGB Portable SATA Hard Drive Duplicator with esata and USB offers an easy, hardware solution for

Más detalles

ETAP Versión 18.1 Elementos de Red Código: LAN-XXX

ETAP Versión 18.1 Elementos de Red Código: LAN-XXX Router Ethernet para pequeñas oficinas (LAN-013) CODIGO ETAP: LAN-013 Router Ethernet para pequeñas oficinas con las siguientes características: Puertos LAN: Ethernet IEEE 802.3i 10BaseT, Fast Ethernet

Más detalles

Alcatel-Lucent OmniStack 6200. Conmutadores LAN apilables

Alcatel-Lucent OmniStack 6200. Conmutadores LAN apilables Alcatel-Lucent Conmutadores LAN apilables ALCATEL-LUCENT OMNISTACK 6200 CONMUTADORES LAN APILABLES Para mantener la competitividad, las empresas del siglo XXI deben aprovechar las nuevas tecnologías de

Más detalles

Cisco SG220 Especificaciones

Cisco SG220 Especificaciones Cisco SG220 Especificaciones Rendimiento Capacidad de conmutación moo Tasa en millones de paquetes por segundo (Mpps Reenvío; paquetes de 64 bytes) Capacidad de conmutación en s por segundo 6.55 8.8 P

Más detalles

IEMS Instituto de Educación Media Superior... 4. IP Internet Protocol... 9. WAN Wide Access Network...12. VLANS Virtual LANs... 12

IEMS Instituto de Educación Media Superior... 4. IP Internet Protocol... 9. WAN Wide Access Network...12. VLANS Virtual LANs... 12 Acrónimos IEMS Instituto de Educación Media Superior.......................................... 4 IP Internet Protocol.................................................................... 9 WAN Wide Access

Más detalles

Control remoto de servidores

Control remoto de servidores Switch Conmutador KVM de 16 Puertos VGA con USB PS/2 por IP StarTech ID: SV1641HDIE Este conmutador KVM IP digital permite una administración local y remota de manera segura y flexible de sistemas y servicios

Más detalles

Video Server. Quick Installation Guide. English, Español

Video Server. Quick Installation Guide. English, Español Video Server Quick Installation Guide English, Español 2 Video Server NOTES Quick Installation Guide 3 Video Server Quick Installation Guide To get your Video Server up and running on an Ethernet network,

Más detalles

SISTEMA DE MONITOREO PARA BATERIAS ALBER (UXIM)

SISTEMA DE MONITOREO PARA BATERIAS ALBER (UXIM) SISTEMA DE MONITOREO PARA BATERIAS ALBER (UXIM) En la solución se ha incluido el suministro e instalación de un sistema de monitoreo para las baterías, el cual permitirá tener la información en tiempo

Más detalles

Infraestructura de red de LightRules

Infraestructura de red de LightRules OFF OFF Infraestructura de red de LightRules Especificaciones del sistema y de hardware La infraestructura de red de LightRules permite la comunicación y transferencia de datos entre el motor de iluminación

Más detalles