GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES"

Transcripción

1 GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES InnoCons, juliol 2009

2 CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D OBRES DE CATALUNYA PEL CANVI INNOVADOR A LA CONSTRUCCIO Cap a una nova manera de construir GRUP D ESTRUCTURES Abans de començar a descriure els treballs desenvolupats per aquest grup, interessa fer paleses una sèrie de observacions aportades per el Sr. Alfonso Fuertes, que ens han fet reflexionar molt i en certa manera, per la seva lògica i pes específic, s han de posar a mode de preàmbul: - Es parla molt d industrialització i, sobre tot, de prefabricats. No és la mateixa cosa. - Industrialitzar és pensar i treballar com es pensa a la resta de la indústria. Les característiques especials del sector, amb participació de tantes parts amb interessos diferents, han propiciat que no hi hagi una necessitat de racionalitzar molt. - D una part hem de pensar que el valor del terreny i altres afegits al cost de la construcció són tals que el valor popi de la construcció es mou en nivells del 10 al 15% del preu de venda. ( aquí afegeixo que la fonamentació i l estructura representen el 33% d aquest valor en edificació d habitatges o de equipaments privats. S ha de tenir en compte que a l obra de promoció pública pot tenir més influència el cost de la construcció pròpiament dita). - Els conceptes de la creativitat arquitectònica fan que qualsevol solució més o menys seriada no aporti interès als projectistes, ja que aquella creativitat quedarà diluïda per la aplicació de solucions industrials. - El preu de la mà d obra fa que les solucions tradicionals encara siguin més rendibles que les solucions més industrials, perquè, en contra del que es creu habitualment, resulten més cares i requereixen inversions importants. Les solucions més industrialitzades potser ara tindran més camp a causa de la demanda de més qualitat. - Front tot això, és difícil que la indústria pugui fer inversions per col locar en el mercat productes més o menys seriats. - No hi haurà innovació si no s uneixen totes les voluntats; promotors, projectistes, contractistes i industrials. - D altra part, no hem d inventar molt. Hi ha coses utilitzades a Europa fa més de 30 anys que aquí no s han introduït encara. Amb aquests paràmetres s han anat desenvolupant les sessions, amb tota una sèrie d aportacions tècniques que, encara que sigui anar repetint aquest preàmbul, serveixen per fer reflexions de futur. Estem construint com fa més de 30 anys. El sector de les estructures, tret de les obres molt significatives o de disseny, s ha anat movent amb els mateixos paràmetres: 2

3 1.- Les estructures d obra de fàbrica o jàsseres planes amb forjats unidireccionals de bigueta i revoltó tenen encara la seva utilització en projectes i zones molt concretes. Pensem en habitatges unifamiliars o en construcció en zones on l equipament dels constructors i la inèrcia fan molt difícil assolir els canvis. 2.- Estructures reticulars o bidireccionals per habitatges. 3.- Estructures prefabricades per a naus industrials, edificis comercials, d oficines, aparcaments, etc.. Aquí hi incloem les plaques alveolars com a sistema de forjat prefabricat encara que a l obra requereixin la xapa de compressió. 4.- Dins de la mateixa tipologia, però més innovadores es troben: - Llosses massisses de formigó armat. - Forjat tipus sandwich per a grans llums i càrregues. - Prelloses. Són estructures més racionals. Les primeres, lloses massisses, perquè només hi intervenen dos tipus de materials, acer i formigó, i amb l avantatge que el acer es bàsicament amb xarxes prefabricades que només necessiten col locar els reforços en obra. Les prelloses també aporten un cert grau de industrialització, centrat en la posta en obra, moltes vegades acompanyades de jàsseres prefabricades i amb baix percentatge d encofrats. Aquí sí que cal un esforç d industrialització, amb un important component de suport tècnic de recerca i desenvolupament al darrera. 5.- Lloses posttesades. Continuem amb la mateixa tipologia externa, però realment és un pas important quant a reducció de materials i velocitat d execució amb el consegüent benefici mediambiental i de sostenibilitat. 6.- Estructures metàl liques. És un apartat molt important i opinem que requereix un tractament monogràfic. De tota manera, cal tenir en compte molts factors: - A l Europa desenvolupada, aquesta tipologia estructural es situa al voltant del 55/60% mentre que aquí no excedim del 20% - Permet un alt grau d industrialització. - Estudis d especejament i nusos indicant zones soldades i zones cargolades. - Control de soldadures a taller amb tota fiabilitat. - Muntatge cargolat a obra amb perfecte control d execució. - Estudi de solucions modulars capaces de ser transportades a obra per mitjans normals (amples de 2,40 m i alçades de 3,00 m). - Possibilitat d incorporar tan a façanes com acabats interiors en el mòdul. - Possibilitat d incorporar forjat de xapa nervada col laborant. - Menor rigidesa de projecte que amb solucions de formigó armat. 3

4 L evolució d aquestes tipologies estructurals, preferentment les que es refereixen a formigó armat, han anat evolucionant amb uns criteris d estalvi i de sostenibilitat. Així doncs, podem parlar que, en la relació llum/cantell forjat, s aconsegueixen estalvis de més del 30% des del clàssic unidireccional fins a les lloses posttesades. Anem a un primer capítol molt debatut. La prefabricació versus la industrialització. Es cert que els prefabricadors han fet un gran esforç quant a millores de producció. Però han innovat poc. Seguim amb els mateixos models i seccions que fa temps, avançant en la fabricació, molt més controlada i amb millores quant al muntatge. S ha d apostar més en I+D. Que ens trobem? Grans exigències en els controls de fabricació ( materials i processos) i també en el muntatge. Documents de control i marcatges CE, però hi manca una Oficina Técnica al darrera amb capacitat d innovació. La prefabricació, molt necessària a la construcció, continua sent la prefabricació tal com s entén. Fabricar-ho a les empreses i muntar-ho a l obra. El que es proposa és la industrialització. És a dir, com una cadena de muntatge, on es puguin unir tots els elements possibles i, al portar-ho a obra, només representi un màxim del 5-10% del cost total. La qualitat ja ve definida abans. Tots els controls de materials es realitzen al lloc d origen; els controls d execució a fàbrica, de manera que el muntatge, encara que necessiti validació, sigui purament formal. Això pot comportar també pensar en la fonamentació. S estan fent intents, però aquí sí que la barrera és més important. Cada terreny és diferent, i, encara que pensant en industrialització s arribaria a uns estats de càrrega més o menys estandarditzats, també hi ha molts factors que influirien. El que sí que es pot estudiar són els lliuraments de pilars a fonaments, on ja es va abandonant els sistema de calzes per anar a solucions mes tècniques tipus PEIKKO o similar. Un altre apartat a tenir en compte en aquest capítol de fonamentacions, és la importància que tenen actualment les noves tècniques de millora de terrenys, ja sigui mitjançant jet-grouting, columnes de grava,... que aporten una tecnologia capdavantera que es mira amb molt recel. Però aquesta innovació hi és i no podem tancar els ulls, hem de estar oberts a qualsevol millora i que les empreses especialitzades aportin les seves investigacions, assaigs i el recolzament necessari per anar avançant. Entrem ara a analitzar la postura del promotor. Generalment és molt clàssic, busca més sistemes tradicionals molt experimentats i que en principi li suposen un menor cost. Però s ha d intentar que canviï el seu punt de vista. I això només s assoleix amb la implicació de tots, començant pels departaments de R+D de les empreses i dels consultors d estructures. S ha d estudiar solucions que, encara que 4

5 comportin uns costos similars, garanteixin un control de qualitat òptim i es guanyi temps d execució. També aquí demanem la implicació de les Administracions. Haurien de ser el motor amb les obres pròpies, la que doni impuls perquè els nous sistemes, la industrialització aportin uns avantatges tant de terminis com econòmics perquè la iniciativa privada s hi enganxi. El repte és que arquitectes, consultors d estructures i oficines tècniques de prefabricats de formigó i/o estructuristes metàl lics, comencin a treballar junts des del projecte bàsic. És en aquesta etapa on tot ha d estar el màxim definit. No només en la solució de fonaments i estructura, que formen part d aquest document, sinó que s han d incorporar acabats, principalment de sostres, façanes i paviments i sempre pensant en una industrialització màxima, és a dir, que s incloguin particions interiors, fusteria, instal lacions, etc. Les empreses de prefabricats, estructures metàl liques, nous materials, etc tindrien que posar a disposició dels equips tècnics redactors del projecte a interlocutors vàlids per anar resolent problemes des de l inici. El fet que projecte, constructora i industrials vagin de la mà des de l inici del projecte és una de les garanties de qualitat d aquest. L aportació del projectista i el seu equip amb la implicació de la constructora i els industrials portaran a una reducció de temps i costos que ajudaran a optimitzar l obra. Tots els canvis que es produeixin en el dia a dia al llarg de l obra haurien de restar reflectits documentalment, contràriament amb el succeeix en un AS- BUILT, que moltes vegades no reflexa les decisions preses a obra. El qui projecta l obra també hauria de dirigir-la, també qui ha projectat i calculat la fonamentació i estructura o les instal lacions. Els projectistes són els més capacitats per dirigir l obra, perquè porten l obra al cap i saben fins quin punt poden admetre s petits canvis o variacions i la manera d executar-los. Un pas més i unes incògnites que es van plantejant, pensant ara en formigó. - És possible una prefabricació mes lleugera i resoldre el nusos a obra? Això es planteja perquè les solucions isostàtiques- articulades, van en contra de qualsevol criteri d estalvi i de sostenibilitat. - Amb els materials actuals, i sobretot amb el formigó autocompactable, no som capaços de fer un pilar amb les armadures necessàries per fer un nus rígid o semi-rígid amb les jàsseres que arribin fabricades a obra? - Es poden estudiar sistemes de forjats tipus prellosa que resolguin industrialment els sostres? Tot això s ha d anar investigant, paral lelament als materials innovadors i les solucions tècniques. Hi ha un camp obert que està molt parat. D acord que es necessita inversió, tan en temps com en models de prova. Però és quelcom que s ha de fer. Repetim que hem d abandonar sistemes d ús molt generalitzat, que ja fa molts anys que s estan emprant i que la pròpia inèrcia fa que encara siguin vigents. No és bo continuar per aquest camí. 5

6 Aquests apartats porten al darrera d una sèrie de investigacions que es fan, però sense cap esperit unitari. Les Universitats s han d implicar més en tot el que investiguen; s ha de treballar més amb empreses i equips de projecte, buscant materials i solucions òptimes que resolguin problemes. No poden viure separats. La Administració i concretament, tant el Departament d Indústria com el de Universitats, haurien de liderar aquesta manera de treballar. S evitaria, en primer lloc, duplicitat d investigacions sobre un mateix tema i després un canal únic de contacte amb les empreses del sector per canalitzar els avanços. També manquen cursos de formació per a tècnics i operaris. El diàleg entre direcció i obra, i d aquesta amb els industrials, hauria de ser molt fluïd i entenedor. I per això manca formació, cadascú dins el seu nivell, però formació, cursos i reciclatge. Es un repte ambiciós, però és el futur. Reflexions Pensem que s han obert molts fronts d actuació. S han posat damunt la taula una sèrie de consideracions de millora, que segurament tots portàvem al cap, però sense un fòrum capaç de dinamitzar-ho. Aquí s ha aconseguit prendre consciència de la necessitat d emprendre un camí diferent i, a més, s ha reflexionat sobre idees viables que es poden portar a la pràctica. La varietat dels components de la Comissió ha permès que cada sector implicat en el tema de les estructures aportés el seu punt de vista. I amb totes aquestes aportacions han quedat dues idees molt clares: 1. Necessitat de fer arribar a les Companyies d Assegurances que s avinguin a respectar i aprovar les innovacions sempre que vinguin avalades per informes tècnics de reconeguda vàlua. 2. Fer un primer avanç de les conclusions de caire tècnic que s han de tenir en compte, tant de materials com de sistemes. Adjuntem a aquest document una sèrie de notes tècniques que reflecteixen tan les consideracions apuntades com les innovacions que es necessiten: - Industrialització - GRC lligat amb façanes - Formigons d alta resistència. Ductal - Formigons alleugerats - Formigons autocompactants - Prelloses - Forjats tipus sandwich. - Forjats de xapa nervada col laborant. - Lloses posttesades - Micro pilons per obra i per rehabilitació - Pilots prefabricats - Estructures prefabricades - Estructures industrialitzades 6

7 També i per altra part, donem una sèrie de sistemes i productes ja al mercat i que ajudaran a un futur desenvolupament de cada sector: - Estructures modulars - Escales prefabricades - Solucions varies: Deltabeam Peikko Shearail Junts de dilatació tipus CRET Stabox - Encofrats. Sistemes. Taules d encofrat - Revoltons i totxo a partir de paper reciclat I com a tema més important, tota la Comissió està d acord en que la feina feta fins ara no pot quedar aquí. S ha fet la feina d anar posant sobre la taula una sèrie de idees pel camí innovador de les estructures, i hem copsat que es necessita molt més. Per arribar a fons en tots els temes plantejats, es necessita realitzar diversos treballs de caràcter monogràfic amb l ajut dels especialistes de les empreses i un becari ajudant. Hem pensat en sis grups: - Fonamentacions. Noves tècniques i millora de terrenys. - Industrialització en estructures de formigó armat. - Industrialització en estructures metàl liques. - Rehabilitació. - Nous materials. Aplicacions específiques i anàlisi de cadascun. - Relacions amb OCT s, Assegurances, Administració, centrades sempre en temes estructurals. Està en l ànim de tots continuar la feina començada i creiem que ha de continuar. Un agraïment a tots els membres de la Comissió, per les hores invertides i per les aportacions fetes. Al Alfonso Fuertes, per la seva visió generalista, la experiència i el impuls que vol donar a la industrialització des de fa més de 25 anys. Als consultors d estructures, Robert Brufau, David García i Carles Romea molt rigorosos en el càlcul, molt implicats en la docència i molt oberts a les novetats que van sortint. Antoni Cañellas, expert en temes de construcció i també un enamorat de la prefabricació i industrialització des de fa molt temps. El pragmatisme d en Joan Ardévol ocupat i preocupat per tot el que siguin millores generals i concretes de posada en obra. La visió amplia i de futur d en Jaume de Oleza. 7

8 La feina constructiva de Josep Pugibet, amb un component de OCT, present a títol individual, però molt més proper a la gent de projecte i obra i gran defensor de les novetats. Sergi Carrascón, amb totes les aportacions fetes en el apartat de nous materials i el camí investigador que pregona. La visió molt constructiva de Josep Mª Solé, que en representació dels promotors, està molt obert a recollir i recomanar sistemes d avantguarda. A en Jordi García sempre un pas endavant en temes de encofrats i optimitzacions dels mateixos. Als representants dels prefabricadors, Jordi Bergadá, Jordi Pont i Miquel Pujol, que han escoltat de primera mà totes les avantatges dels seus productes, a la vegada que s ha fet palesa la necessita que tenen d ampliar i millorar els seu I+D. També vull agrair la presencia d en Josep Manel Marí en representació de la CCOC, sempre disposat a col laborar i del becari, Joan Fernández que ha anat recollint tot el que es debatia i ho posava en ordre. Finalment la presencia puntual del Santiago Sardá, sempre al darrera de qualsevol iniciativa relacionada amb el coneixement, i sempre impulsant tot el que d innovador pugui sortir. És el catalitzador de la nostre feina. I en Rafael Romero, verdadera ànima d aquest ambiciós projecte que acaba de començar. Participants al Grup de Treball Creatiu d Estructures Antoni Massagué, ACE- Coordinador Juan Fernández- Relator Alfonso Fuertes Josep Pugibet Santiago Sardà David Garcia, BIS ARQUITECTES Robert Brufau, BOMA Jaume de Oleza, CONSORCI BARCELONA ZONA FRANCA Antoni Cañellas, CONSTRUCCIONES DECO Jordi Garcia, ENCOFRATS J. ALSINA Jordi Bergadà, Jordi Pont, HORMIPRESA 8

9 Sergio Carrascón, INSTITUTO ESPAÑOL CEMENTO Joan Ardévol, J/T ARDEVOL I ASSOCIATS Jesús Jiménez, NB-35 Carles Romea, PAMIAS Miquel Pujol, PREFABRICATS PUJOL Josep-Maria Solé, VERTIX Josep-Manel Marí, CCOC 9

10 El GRC (Glass Fibre Reinforced Concrete) El G.R.C. ó G.F.R.C. es hormigón armado con fibra de vidrio, perteneciente a los materiales llamados composites, en los que se unen las propiedades de la fibra de vidrio de gran resistencia a tracción, con un material aglomerante como es el hormigón, el cual constituye la base del elemento fabricado. Empresas PREINCO, PANELCO GRC, MGS MODULAR GRC SYSTEMS, GRC PENEDÉS Características principales Propiedad Valores Resistencia a la compresión Mpa Límite elástico Resistencia al esfuerzo 7 11 Mpa cortante plana (LOP) Módulo de rotura Resistencia a Mpa punzonamiento (MOR) Resistencia al impacto Kg/ Ensayo a tracción directa BOP 5 7 Mpa UTS 8 11 Mpa Deformación de rotura 0,6 1,2 % Resistencia al esfuerzo cortante En el plano 8 11 Mpa Interlaminar 3 5 Mpa Otras propiedades físicas Densidad de la masa seca 1,9 2,1 tm/ Módulo de elasticidad GPa Módulo de Poisson 0,24 Coeficiente de dilatación térmica 7 12x10 m/mº C Composición: Cemento: generalmente se utiliza cemento Portland CEM I 42,5 R o 52,5 R. Áridos: dependiendo de la apariencia superficial y del método de fabricación los diámetros pueden ir de 0 a 5mm de diámetro. Agua: sin impurezas. Aditivos: poliméricos superplastificantes o superfluidificantes y reductores de agua. Aumenta la trabajabilidad sin incrementar la relación agua/cemento Mejora la cohesión de la mezcla y resistencia al fuego Reduce la disgregación y permeabilidad Retarda/acelera el endurecimiento

11 Fibra de vidrio: fibras de vidrio alcalino resistentes en proporción entre el 3 5% sobre el peso total del compuesto. Su longitud como refuerzo varía entre mm (12 mm si se usa el método premix de manufactura y mm con el método de proyección simultánea). Pigmentos. Ventajas: tipo. Versátil y moldeable: se pueden producir detalles y acabados superficiales de todo Gran resistencia a la compresión, flexión e impacto. Económico: ahorro en montaje, transporte e instalación. Bajo peso. Impermeable al agua. Aislante acústico (un panel de 10 mm y masa 10 kg/m 2 para un rango Hz ofrece una reducción sonora promedio de 30 db) y térmico. Ignífugo M 0. No le afecta la corrosión u oxidación. Inconvenientes: Es necesaria una apurada compactación para no tener una densidad de 1,6 t/m 3, lo cual tendría repercusiones en su durabilidad, absorción y prestaciones mecánicas. Uso habitual: Existe una retracción de 1 mm/m. Paneles de fachada. Panel lámina simple (placa de 8 a 12 mm de espesor consiguiendo piezas de entre 0,7 y 1,1 m 2, cuyo peso estará entre 16 y 24 kg/m 2 ). Panel lámina rebordeado (reborde de GRC y entre 5 y 14 cm. Recomendado para paneles cuyas dimensiones no superen los 2 m 2. Su peso estará entre 20 y 27 kg/m 2 ). Panel lámina perfilada (permite superficies de hasta 2,5 m 2 con un peso de 27 kg/m 2. Lámina rigidizada nervada (panel con una placa rigidizada mediante nervios conformándolos mediante núcleos de poliestireno expandido preparados con la forma y dimensiones y posterior cobertura por proyectación de GRC. Se alcanzan piezas de 6 m 2 y 36 kg/m 2 ). Celosía. Panel sándwich (colocación de bloques del material aislante dentro del panel dejando espacio para proyectar rigidizadores de 10 a 25 mm de GRC entre cada

12 Bibliografía: bloque. Piezas de hasta 6 m 2 y nervaduras por parte anterior y posterior pero sin sobrepasar los 50 kg/m 2 ). Panel skin+stud frame (conjunto definido por la piel de GRC conectada mediante ganchos de acero galvanizado a una estructura tubular de acero galvanizado o cincado que se ancla a la estructura principal). Cerramientos. Pantallas antiruido y piezas estandarizadas para la construcción GRC y Hormigón Arquitectónico, Francisco Javier Regás - Juan Carlos Bolaños, Encuadernaciones Mármol S.L., Detalle de pieza moldeada para una baranda con anclaje estandarizado. Extracción de pieza de hormigón arquitectónico.

13 Fachada moldeada en obra con hormigón arquitectónico. Panel texturizado por chorro de granalla sobre una máscara que protege la superficie de salida del molde.

14 Hormigón Ductal El Ductal es un hormigón dúctil que combina gran resistencia, con flexibilidad, manejabilidad y valor estético. Ventajas Se trata de un hormigón armado con fibras metálicas resistentes a todo tipo de agresiones de origen externo, como la abrasión, la carbonatación, la contaminación, la corrosión, los impactos, los rasguños, características que lo hacen comparable al granito. Los agregados presentes en la mezcla son muy finos, lo que permite gran fluidez y manejabilidad, permitiendo por ejemplo, gravar texturas de gran detalle en el encofrado que luego quedan plasmadas en la superficie añadiendo valor estético. Tiene una resistencia entre seis a ocho veces superior a la del hormigón convencional, posee gran ductilidad y gran flexibilidad. El Hormigón Ductal es un hormigón amigable con el ambiente ya que es denominado un hormigón sostenible, sus propiedades térmicas una vez puesto en obra contribuyen a la reducción del consumo energético de los edificios y durante el proceso de fabricación se requieren menos recursos naturales y energía que otros hormigones comunes, lo que se traduce en menor cantidad de emisiones de CO 2 y menor gasto de energía. En términos generales Ductal presenta una alta resistencia a la compresión de 200 Mpa y a la flexión de 40 Mpa. En cuestiones de durabilidad es altamente resistente a heladas, aguas saladas y sulfatos. Altas calidades y gran potencial estético. Gran rango de formas, colores y texturas. Empresas LAFARGE Investigaciones UPC, ECCP Antonio Aguado de Cea.

15 Características principales Ductal FM o AM Propiedad Valores Densidad 2500 kg/m 3 Resistencia a la compresión MPa Resistencia flexión (4*4*16 de muestra) Mpa Resistencia a la tracción 8 Mpa Módulo de Young (E) 50 Gpa Coeficiente de Poisson 0,2 Contracción < 10 µ m / m Factor de deformación 0,3 Coeficiente de expansión térmica 11,8 µ m / m / º C Propiedades de durabilidad (hasta) Valores Difusión de iones de cloruro 0,02 x m 2 Profundidad de penetración de carbono < 0,1 mm Congelación/deshielo 100 % Resistencia a la abrasión (pérdida del 1,2 índice de volumen relativo) Tipos de hormigón Ductal: Ductal FM: contiene fibras de metal y es conveniente para usos estructurales en ingeniería civil, como estructuras portantes. Ductal AF: variación del hormigón Ductal FM, incluye las mismas propiedades mecánicas e incorpora una excelente resistencia al fuego Ductal FO: contiene fibras orgánicas, es conveniente para aplicaciones arquitectónicos como mobiliario, paneles de pared, pabellones, etc. Bibliografía: - lafarge.com/ -

16 Perfil Ductal. Colocación del puente Wapello County Mars Hill Bridge. Paneles arquitectónicos funcionales.

17 Footbridge of Peace en Seúl.

18 Hormigones aligerados El hormigón ligero es un hormigón de baja densidad, obtenido generalmente por medio de mezcla común de agua + cemento + partículas ligeradoras + aditivos, esta mezcla logra obtener un hormigón de poco peso, económico y con grandes propiedades termo acústicas. El Hormigón Ligero Estructural puede utilizarse para fabricar cualquier elemento de hormigón, en masa o armado, in situ o prefabricado y, en general, cualquier tipo de estructura que pueda realizarse con los hormigones de uso habitual. Empresas CEMEX, AREXPAN, Investigaciones UPC, ECCP Antonio Aguado de Cea. Ventajas Permite disminuir secciones al minimizar el propio peso. Aporta aislamiento térmico y acústico. Disminución de coste frente a otras soluciones. Permite reducir las cargas muertas en las estructuras El hormigón ligero tiene una mayor elasticidad que el convencional, asimismo, posee una mayor retracción inicial que el hormigón convencional con la misma densidad. Posee una muy buena adherencia árido pasta. Son más resistentes a los efectos de heladas y a las sales del deshielo. La arcilla expandida es una material elaborado a 1200º C, por lo que permanece estable hasta alcanzar esta temperatura. El hormigón ligero protege las armaduras y mantiene su capacidad resistente durante períodos más largos que el hormigón convencional en caso de incendio. Aplicaciones Recrecidos de losas y suelos Elementos prefabricados de hormigón Protección contra el fuego Relleno de zanjas DATOS TÉCNICOS RESISTENCIAS (kg/m 3 ) Versión aislante

19 Versión estructural Consistencias Blanda, fluida Se puede suministrar con consistencia líquida utilizando superfluidificantes Tamaño máximo del árido 4 12 mm Densidad en fresco Dependerá de la naturaleza y tipo de la materia prima. En todo caso se realizarán estudios previos para determinar la densidad exacta de la mezcla. Composición Áridos: pueden ser arcillas expandidas, perlitas, vermiculitas, poliestireno expandido, piedra pómez, mezclas de áridos ligeros y convencionales, etc. Cemento convencional con adiciones tipo 42,5 y aditivos plastificantes Aditivos aireantes Hormigón ligero con ARLITA Los hormigones ligeros ARLITA son hormigones convencionales donde se ha sustituido total o parcialmente el árido natural por ARLITA. El resultado es un hormigón con unas características mejoradas de: Ligereza Homogeneidad y mayor adherencia Durabilidad Resistencia a los ataques químicos Resistencia al fuego Aislamiento térmico y acústico Tipo de hormigón Densidad de cálculo (kg/m 3 ) Hormigón HL Hormigón HL Hormigón HL Hormigón HL Hormigón HL Hormigón HL

20 Aplicaciones Forjados ligeros: el uso del hormigón ligero permite mejorar el comportamiento térmico acústico y la resistencia al fuego del forjado, proporcionando mayor confort y seguridad a los usuarios. En edificios en altura o con problemas de cimentación, el uso combinado del hormigón ligero con una chapa de acero colaborante o nervometal, permite reducciones de hasta un 40 % del peso propio. Rehabilitación: los hormigones ligeros permiten recuperar forjados deteriorados, manteniendo la distribución de cargas original del edificio. Dependiendo del estado del forjado y de las necesidades del nuevo uso se puede elegir la combinación de resistencia a compresión y densidad que mejor se adecue a las necesidades. Elementos prefabricados. Estructuras resistentes al fuego y al sismo Puentes Material natural, 100 % reciclable. Hormigón aligerado Bentoterm Mortero ligero autonivelante aislante térmico acústico. Alto rendimiento de ejecución 400 m 2 /día Buena resistencia a la compresión (120 kg/cm m 2 ) Rapidez de secado Transpirable al vapor de agua Reacción al fuego M0 Alta adherencia Bibliografía

21 Hormigón autocompactante (SCC) El Hormigón Autocompactante se define como un hormigón que tiene una fluidez significativamente alta, con gran resistencia a la segregación durante su transporte y colocación, que puede ser vaciado dentro de encofrados estrechos y áreas densamente armadas sin aplicar vibración. Empresas CEMEX Investigaciones UPC, ECCP Antonio Aguado de Cea. Ventajas Suprime la fase obligatoria de vibrado, el hormigón se consolida simplemente por su propio peso. Facilidad y mayor rapidez del hormigonado. Mejor acabado de superficies. Menor contaminación acústica. Alta impermeabilidad y durabilidad. Aumento de productividad, eliminación de reparaciones por mala consolidación. Aplicaciones Indicado para su aplicación en todo tipo de estructuras de hormigón armado, especialmente cuando el aspecto estético sea un factor de diseño o se pretenda reducir el tiempo de puesta en obra. Hormigonado de losas, tableros de puente, forjados, muros pilares, etc. Hormigonado de elementos que por diseño o situación sea complicado ejecutarlos por el método convencional. Prefabricados.

22 Datos técnicos DATOS TÉCNICOS RESISTENCIAS (en N/mm 2 ) Consistencias Tamaño máximo del árido Relación A/C Contenido del cemento Autocompactante 12 mm Menor que la especificada en cada ambiente Superior a la especificada en cada ambiente Densidad en fresco > kg/m 3 Durabilidad Dependerá de la naturaleza y tipo de la materia prima Este tipo de hormigones, debido a su baja porosidad, baja relación A/C y altos contenidos de cemento, son especialmente resistentes a los ambientes agresivos Composición Está encaminada a obtener la mezcla más fluida posible, que no segregue y sea cohesiva: - Cemento de las clases más resistentes 52,5 y 42,5 - Arenas y gravas de granulometría continua - Adiciones a base de cenizas volantes o filler calizo - Aditivos superfluidificantes de alta actividad - Cohesionantes (según necesidades) Aspectos del hormigón autocompactante en fresco: vaciado a la bomba y escurrimiento durante su colocación en obra. En la foto se puede aprecia la liberación del aire atrapado producto de la autocompactación.

23 Control escurrimiento de cono (Cono Abrams invertido) Ensayo de fluidez Caja Europea L. Fachada hormigón autcompactante.

24 Bibliografía

INTRODUCCIÓN A LOS FORJADOS

INTRODUCCIÓN A LOS FORJADOS INTRODUCCIÓN A LOS FORJADOS 1.- Qué es un forjado? Elemento estructural horizontal o inclinado que recibe directamente las cargas y que la transmite a los restantes elementos de la estructura. 2.- Funciones

Más detalles

Tema 9: Tipos de hormigón y aplicaciones.

Tema 9: Tipos de hormigón y aplicaciones. Tema 9: Tipos de hormigón y aplicaciones. 1. Hormigón en masa, armado y pretensado. 2. Hormigones avanzados: A. ligeros, B. con fibras cortas C. de altas prestaciones. A. Alta resistencia B. Autocompactantes

Más detalles

Arcilla Expandida ARLITA. 21-Marzo-2007 Madrid

Arcilla Expandida ARLITA. 21-Marzo-2007 Madrid Arcilla Expandida ARLITA 21-Marzo-2007 Madrid Los Hueros Proceso de Fabricación de Arcilla Expandida ARLITA Arcilla Expandida Proceso de fabricación 1. Extracción 2. Molturación Arcilla Expandida Proceso

Más detalles

Construcción de Techos Sistema Vigueta y Bovedilla. Autoconstrucción. Nuevas Tecnologías en Acero de Refuerzo

Construcción de Techos Sistema Vigueta y Bovedilla. Autoconstrucción. Nuevas Tecnologías en Acero de Refuerzo Construcción de Techos Sistema Vigueta y Bovedilla Autoconstrucción Nuevas Tecnologías en Acero de Refuerzo MATERIAL DESARROLLADO POR: ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSFORMADORES DE ACERO A.C. COMISIÓN NACIONAL

Más detalles

ISOLFORG, SISTEMA DE FORJADO UNIDIRECCIONAL PATENTADO

ISOLFORG, SISTEMA DE FORJADO UNIDIRECCIONAL PATENTADO ISOLFORG, SISTEMA DE FORJADO UNIDIRECCIONAL PATENTADO Las viguetas ISOLFORG son un sistema de forjados que se compone de una vigueta armada con celosía la cual incorpora un entrevigado aligerado de EPS

Más detalles

TABLERO TECOWOB TABLERO TECOWOB. Forjados ligeros que facilitan el montaje de techos y tabiquería en seco.

TABLERO TECOWOB TABLERO TECOWOB. Forjados ligeros que facilitan el montaje de techos y tabiquería en seco. TABLERO TECOWOB TABLERO TECOWOB Forjados ligeros que facilitan el montaje de techos y tabiquería en seco. Ahorro de tiempo y reducción de costes garantizados. infor@socyr.com La edificación ha evolucionado

Más detalles

FORJADOS LIGEROS QUE FACILITAN EL MONTAJE DE TECHOS Y TABIQUERIA EN SECO. PROPORCIONAN AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

FORJADOS LIGEROS QUE FACILITAN EL MONTAJE DE TECHOS Y TABIQUERIA EN SECO. PROPORCIONAN AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO F JA FORJADOS LIGEROS QUE FACILITAN EL MONTAJE DE TECHOS Y TABIQUERIA EN SECO. PROPORCIONAN AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO F JA FORJAPOR es un sistema de encofrado perdido para forjados hormigonados in

Más detalles

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) LIBRERÍA CICCP Almagro, 42-4ª planta 28010 Madrid Tel. 913 083 409, ext. 272/298 Fax 913 199 556 libreria@ciccp.es www.ciccp.es EHE-08 Hormigón Estructural. 200 normas UNE. Contiene la Instrucción y las

Más detalles

SEGURIDAD ESTRUCTURAL en obras de FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN a través de 13 cuestiones.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL en obras de FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN a través de 13 cuestiones. V MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2008. COATTM SEGURIDAD ESTRUCTURAL en obras de FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN a través de 13 cuestiones. Ramón Gesto de Dios, arquitecto. Técnico Control Proyectos CPV Profesor

Más detalles

Sistema de Entrepiso para Grandes Luces

Sistema de Entrepiso para Grandes Luces Sistema de Entrepiso para Grandes Luces Manual Técnico de Instalación Esta publicación es solo para uso referencial, es una guía que no sustituye ni elimina la intervención de un profesional especialista

Más detalles

ARMALOSA Manual Técnico y Constructivo Ligero, Resistente y Económico. Novedoso sistema para la construcción de losas de entrepiso y cubiertas. El sistema más económico y eficiente del mercado... GARANTIZADO!!!!

Más detalles

Objetivos docentes del Tema 10:

Objetivos docentes del Tema 10: Tema 10: Muros 1. La construcción masiva 2. Tipos de muros 3. Muros de fábrica 4. Muros homogéneos 5. Muros a base de paneles prefabricados 6. Comportamiento mecánico y estabilidad de los muros 7. Estabilidad

Más detalles

CASA PASIVA, CON PREFABRICADOS DE MADERA I AISLANTE DE LANA DE OVEJA EN LLEIDA.

CASA PASIVA, CON PREFABRICADOS DE MADERA I AISLANTE DE LANA DE OVEJA EN LLEIDA. CASA PASIVA, CON PREFABRICADOS DE MADERA I AISLANTE DE LANA DE OVEJA EN LLEIDA. La obra que se presenta es innovadora en el sistema constructivo, realizado con unos elementos prefabricados de madera de

Más detalles

BRIGADIER GENERAL DON CORNELIO DE SAAVEDRA

BRIGADIER GENERAL DON CORNELIO DE SAAVEDRA BRIGADIER GENERAL DON CORNELIO DE SAAVEDRA E.T. 17 D.E.13 REGION V MATERIA: CURSO: CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ALUMNO NOMBRE Y APELLIDO POMA Y PORCO AÑO DIVISIÓN ESPECIALIDAD 5 3 CONSTRUCIONES CIVILES

Más detalles

Indice Página 1.- Introducción 2 2.- Descripción del Sistema 3 2.1.- Fundamentos del Sistema Constructivo 3 2.2.- Composición del Panel 3 2.3.- Panel terminado en obra 3 2.4.- Ventajas del Sistema 4 de

Más detalles

I.- ELEMENTOS EN UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPO INDUSTRIAL

I.- ELEMENTOS EN UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPO INDUSTRIAL I.- ELEMENTOS EN UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPO INDUSTRIAL I.1.- Elementos que componen una estructura metálica de tipo industrial. Una estructura de tipo industrial está compuesta (Fig. I.1) por marcos

Más detalles

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 1.1 INTRODUCCIÓN El sistema Steel Framing (SF), como se le conoce a nivel mundial, es un sistema constructivo de concepción racional, cuya principal característica es una estructura

Más detalles

http://lst40809.wordpress.com LST4 Estructures d edificació Arquitectura La Salle

http://lst40809.wordpress.com LST4 Estructures d edificació Arquitectura La Salle DENOMINACION: (Glass Reinforced Concrete) DENOMINACION COMERCIAL: DESCRIPCION / COMPOSICION / PRODUCCION: El es un micro-hormigón armado con fibra de vidrio alcalinoresistente. Áridos seleccionados de

Más detalles

AMPLIACION Y REHABILITACION EDIFICIOS

AMPLIACION Y REHABILITACION EDIFICIOS AMPLIACION Y REHABILITACION EDIFICIOS El acero conformado en frío (STEEL FRAMING) se está utilizando en los EE.UU. para proyectos en vivienda de unifamiliares y plurifamiliares de mediana altura. Es la

Más detalles

Cimentación. Zapata, Cimientos Corridos y Pilotes

Cimentación. Zapata, Cimientos Corridos y Pilotes Cimentación Zapata, Cimientos Corridos y Pilotes Que es..? Cimentación Las cimentaciones o también llamadas fundaciones, es la parte de la construcción que se apoya sobre el terreno, se constituye así

Más detalles

Ficha de Patología de la Edificación

Ficha de Patología de la Edificación 31 Introducción En esta segunda parte, como ya adelantamos en la ficha anterior, haremos referencia a las técnicas de prevención y de reparación más usuales para paliar los daños que pueden producirse

Más detalles

XPS. Catálogo. l Aislamiento térmico para edificios. l Poliestireno extruido (XPS)

XPS. Catálogo. l Aislamiento térmico para edificios. l Poliestireno extruido (XPS) XPS l Aislamiento térmico para edificios l Poliestireno extruido (XPS) Catálogo Aplicaciones Enero 2016 XPS Pág. 8-9 Pág. 10 El poliestireno extruido EFYOS proporciona un aislamiento térmico óptimo contra

Más detalles

RENOVACION TERMICA DE LA ENVOLVENTE CONTRIBUCIÓN DEL AISLAMIENTO CON POLIURETANO

RENOVACION TERMICA DE LA ENVOLVENTE CONTRIBUCIÓN DEL AISLAMIENTO CON POLIURETANO RENOVACION TERMICA DE LA ENVOLVENTE CONTRIBUCIÓN DEL AISLAMIENTO CON POLIURETANO José Manuel Fernández IPUR Av. Atenas, 1-3 Local 163 28290 Las Rozas (Madrid) 636958520 ipur@ipur.org RESUMEN Las circunstancias

Más detalles

DEPÓSITOS PARA ALMACENAR GAS NATURAL LICUADO A MUY BAJAS TEMPERATURAS

DEPÓSITOS PARA ALMACENAR GAS NATURAL LICUADO A MUY BAJAS TEMPERATURAS DEPÓSITOS PARA ALMACENAR GAS NATURAL LICUADO A MUY BAJAS TEMPERATURAS Exitosa utilización del hormigón pretensado Hasta hace poco tiempo, se ha practicado la compresión del gas natural para facilitar su

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PLACAS DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE YTONG PARA FORJADOS Y CUBIERTAS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PLACAS DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE YTONG PARA FORJADOS Y CUBIERTAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PLACAS DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE YTONG PARA FORJADOS Y CUBIERTAS 1.) Definición de las partidas de obra objeto de este pliego de condiciones: Suministro y colocación

Más detalles

LOSAS CONSTRUIDAS CON VIGUETAS PRETENSADAS Y BLOQUES

LOSAS CONSTRUIDAS CON VIGUETAS PRETENSADAS Y BLOQUES LOSAS CONSTRUIDAS CON VIGUETAS PRETENSADAS Y BLOQUES Este tipo de losas, es muy común en la construcción actual de viviendas unifamiliares (realización de viviendas en Country, Duplex, etc.). Las principales

Más detalles

IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL

IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL PLAZO SUSTANCIAL DISMINUCIÓN DEL PLAZO DE OBRA SISTEMA TRADICIONAL cimentación estructura albañilería 3 mes acabados SISTEMA ENCOFRADO INTEGRAL cimentación 9 mes

Más detalles

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE FACHADAS VENTILADAS

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE FACHADAS VENTILADAS SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE FACHADAS VENTILADAS PARTE PRIMERA. Qué es una fachada ventilada? Capítulo 1. Qué es una fachada

Más detalles

BEATRIZ BARRAGÁN RAJO PES0809

BEATRIZ BARRAGÁN RAJO PES0809 INTRODUCCIÓN y control de calidad. Métodos de llenado bombeo del HAC. Alta fluidez o capacidad de relleno Habilidad de paso Estabilidad frente a la segregación VENTAJAS DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE: y

Más detalles

Concreto y Acero. Refuerzos en muros

Concreto y Acero. Refuerzos en muros Refuerzos en muros Los elementos de soporte principal de la vivienda son básicamente los muros, que se construyen con mampostería, es decir, que se colocan piezas sólidas o huecas, pegadas con mortero.

Más detalles

Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems

Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems Introducción INTRODUCCIÓN Durabilidad del hormigón y puesta en obra La durabilidad del hormigón,

Más detalles

Beyem R1 T Renodur. Descripción detallada. Ventajas RODACAL BEYEM S.L.

Beyem R1 T Renodur. Descripción detallada. Ventajas RODACAL BEYEM S.L. Beyem R1 T Renodur Mortero tixotrópico monocomponente de retracción compensada y elevada deformabilidad para reparación y renovación de paramentos verticales EN 1504-3 EN 998-1 Descripción detallada BEYEM

Más detalles

Aisla Pak. S.A. de C.V.

Aisla Pak. S.A. de C.V. Aisla Pak S.A. de C.V. www. islapak.com Aisla Pak es una empresa comprometida con el medio ambiente, dedicada al diseño y fabricación de empaques, aislamientos y productos para la construcción de poliestireno

Más detalles

Si a ello le sumamos: Los forjados con elementos de Pórtland que están pasivados y han dejado de proteger las armaduras, Las viguetas de acero de ala

Si a ello le sumamos: Los forjados con elementos de Pórtland que están pasivados y han dejado de proteger las armaduras, Las viguetas de acero de ala Sistema NOU BAU El origen Hace 20 años se desploma un techo de viguetas de cemento aluminoso en el Turó de la Peira y muere Ana Rubio. Este hecho obliga a inspeccionar una infinidad de forjados y hacer

Más detalles

DESCRIPCION GENERAL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS MODULARES

DESCRIPCION GENERAL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS MODULARES DESCRIPCION GENERAL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS MODULARES En este documento ofrecemos una breve descripción de los materiales de fachada y cubierta utilizados para la construcción de

Más detalles

Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI 318-14

Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI 318-14 SANTIAGO 27 y 29 Octubre 2015 Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI 318-14 Clase: Diseño de Diafragmas y Losas Relator: Matías Hube G. Diseño de Diafragmas y Losas Losas en una dirección (Cáp. 7) Losas

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO PASTAS Y MORTEROS ESPECIALES PARA AISLAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO PASTAS Y MORTEROS ESPECIALES PARA AISLAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES. MÓDULO FORMATIVO DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO PASTAS Y MORTEROS ESPECIALES PARA AISLAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES. Duración 60 Código MF1940_2 Familia profesional EDIFICACIÓN

Más detalles

Construcción y Vivienda. Poliestireno Expansible. Catálogo de Productos. www.frigocel.com.mx

Construcción y Vivienda. Poliestireno Expansible. Catálogo de Productos. www.frigocel.com.mx Poliestireno Expansible Catálogo de Productos Construcción y Vivienda www.frigocel.com.mx FRIGOCEL, S.A. de C.V. Es una empresa especializada desde 1984 en la transformación y comercialización del poliestireno

Más detalles

SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS

SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS REQUERIMIENTOS DEL CTE PARA FACHADAS Las fachadas como elemento principal de un edificio tienen que cumplir una serie de requisitos que marca el CTE para garantizar

Más detalles

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=fortega.dca&ver=temasenapuntes

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=fortega.dca&ver=temasenapuntes https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=fortega.dca&ver=temasenapuntes FORMAS CONSTRUCTIVAS. SISTEMAS PORTICADOS (ADINTELADOS) SISTEMAS ABOVEDADOS (ARCOS Y BÓVEDAS) SISTEMA ABOVEDADO La integración por continuidad

Más detalles

Objetivos docentes del Tema 7:

Objetivos docentes del Tema 7: Tema 7: Acabados 1. Suelos, Paredes y Techos. 2. Pavimentos, Revestimientos y techos. 3. Revestimientos continuos y discontinuos. 4. Regularización, agarre y terminación. 5. Trasdosados. 6. Encuentros,

Más detalles

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad Página 1. Durabilidad del hormigón y de las armaduras (Artículo 37º)... 1 1.1. Generalidades... 1 1.1.1. Consideración de la durabilidad en la fase

Más detalles

Capítulo 7 ASPECTOS FINANCIEROS Y DE COSTOS DE UNA OBRA PREFABRICADA. Aspectos Financieros y de Costos de una Obra Prefabricada

Capítulo 7 ASPECTOS FINANCIEROS Y DE COSTOS DE UNA OBRA PREFABRICADA. Aspectos Financieros y de Costos de una Obra Prefabricada Capítulo 7 ASPECTOS FIACIEROS Y DE COSTOS DE UA OBRA PREFABRICADA Este aspecto es el decisivo para elegir el procedimiento constructivo en un proyecto. Al tener el costo de las alternativas del proyecto

Más detalles

Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes

Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes Construcción Hoja técnica de producto Edición 05/06/2012 N de identificación: 01 04 02 03 001 0 000039 Sikadur -31 CF Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes Descripción del producto Sikadur -31

Más detalles

Tel. Comercial 985 195 605 Tel. Admón. 985 195 608 Fax 985 372 433

Tel. Comercial 985 195 605 Tel. Admón. 985 195 608 Fax 985 372 433 OFICINAS Uría, 48-Entlo. 33202 GIJÓN Tel. Comercial 985 195 605 Tel. Admón. 985 195 608 Fax 985 372 433 FÁBRICA Las Quintanas, Ceares 33209 GIJÓN e-mail: Web: buzon@rubiera.com admon@rubiera.com ofitec@rubiera.com

Más detalles

GARAGE DE BLOQUES DE HORMIGÓN

GARAGE DE BLOQUES DE HORMIGÓN GARAGE DE BLOQUES DE HORMIGÓN INFORMACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS I E 2 Las construcciones de bloques de hormigón satisfacen las condiciones esenciales requeridas por la edificación moderna. En efecto,

Más detalles

NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-08 Hormigones Especiales

NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-08 Hormigones Especiales Jornada técnicat Aplicación n de la nueva EHE-08 en la fabricación n y calidad del hormigón Málaga, 24 de septiembre de 2009 NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-08 Hormigones Especiales José Rodríguez Montero

Más detalles

www.rockwool-coresolutions.com Soluciones innovadoras para paneles sándwich con núcleo de lana de roca

www.rockwool-coresolutions.com Soluciones innovadoras para paneles sándwich con núcleo de lana de roca www.rockwool-coresolutions.com Soluciones innovadoras para paneles sándwich con núcleo de lana de roca Durante décadas, los paneles sándwich con núcleo de lana de roca se han utilizado con éxito en proyectos

Más detalles

ECONOMÍA. Favorece el ahorro de energía al optimizar el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante.

ECONOMÍA. Favorece el ahorro de energía al optimizar el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante. 6.6.- TECNICAS DE COLOCACION. 6.6.1.- Introducción. La piedra natural se utiliza, por un lado, en las obras de restauración y remodelación de edificios antiguos singulares y por otro, en edificios de nueva

Más detalles

Objetivos docentes del Tema 10: Tema 10:Muros

Objetivos docentes del Tema 10: Tema 10:Muros Tema 10:Muros 1. La construcción masiva. 2. Comportamiento mecánico del muro. 3. Estabilidad lateral. 4. Tipos de muros. 5. Fábricas y Aparejos. 6. Muros homogéneos. 7. Paneles prefabricados. 8. Discontinuidades

Más detalles

División de Promatect 100 de 10 mm. Resistencia al fuego EI 60

División de Promatect 100 de 10 mm. Resistencia al fuego EI 60 División de Promatect 00 de 0 mm. Resistencia al fuego EI 0 AIDICO IE 090 IC 09000 0.0 Promatect 00 de 0 mm. atornillada a la estructura de soporte. Lana de roca densidad 00 Kg/m espesor 0 mm. Tira de

Más detalles

ANFAH - Comité Técnico

ANFAH - Comité Técnico EHE-08 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. Definición en la EHE-08: Es aquel hormigón que, como consecuencia de una dosificación estudiada y del empleo de aditivos superplastificantes específicos, se compacta por

Más detalles

Requisitos de Código para Hormigón Estructural (ACI 318M-99)

Requisitos de Código para Hormigón Estructural (ACI 318M-99) aci Instituto Americano del del Hormigón ACI ACI Farmington Hills, Michigan, USA USA Seminario sobre el el Código ACI ACI 318-99 Mayo del del año año 2000 Requisitos de Código para Hormigón Estructural

Más detalles

el panel sandwich Solución Constructiva

el panel sandwich Solución Constructiva el panel sandwich Solución Constructiva el panel sandwich... Solución Constructiva Por qué panel sandwich? porque economiza en aislamiento térmico porque tiene un menor coste en estructuras porque ahorra

Más detalles

Para la puesta en obra de estos cerramientos, se consideran los siguientes datos:

Para la puesta en obra de estos cerramientos, se consideran los siguientes datos: DAMIÁN SORIANO GARCÍA JOSÉ JACINTO DE CASTRO DE CASTRO Ingeniero T. / Arquitecto T. Ingeniero T. Bombero del Consorcio Cuenca 112 Jefe Bomberos Tomelloso. Introducción Los Cerramientos Prefabricados son

Más detalles

Styrodur C Europe s green insulation. Aislamiento de losas de cimentación en tres capas para casas pasivas

Styrodur C Europe s green insulation. Aislamiento de losas de cimentación en tres capas para casas pasivas Styrodur C Europe s green insulation Aislamiento de losas de cimentación en tres capas para casas pasivas Aislamiento de losas de cimentación en tres capas para estándares de casa pasiva con Styrodur C

Más detalles

INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA

INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA 1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1.1. Detalles constructivos Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente al agua de lluvia de muros de fachada

Más detalles

Ramón San Miguel Coca. Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI.

Ramón San Miguel Coca. Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI. PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS EN HOSPITALES Ramón San Miguel Coca Director Técnico Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI. 1 PROTECCION PASIVA.- Conjunto de materiales y

Más detalles

Cimentación ZAPATAS. Una vez contratada la obra, nuestro departamento técnico realiza unos planos

Cimentación ZAPATAS. Una vez contratada la obra, nuestro departamento técnico realiza unos planos NAVES INDUSTRIALES 2 ZAPATAS Una vez contratada la obra, nuestro departamento técnico realiza unos planos con el predimensionamiento de la cimentación, para la correcta ejecución de la obra. Siempre bajo

Más detalles

Tema 11:Vigas, pilares y pórticos

Tema 11:Vigas, pilares y pórticos Tema 11:Vigas, pilares y pórticos 1. Vigas. El trabajo a flexión: canto y rigidez. 2. Pilares. El trabajo a compresión y el Pandeo. 3. Uniones de elementos estructurales lineales: nudos. 4. El pórtico

Más detalles

PRESENTACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR INTEGRADO CON PANELES DE FACHADA AUTOPORTANTES TIPO MURO CORTINA PARA LA EJECUCION DE EDIFICIOS DE

PRESENTACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR INTEGRADO CON PANELES DE FACHADA AUTOPORTANTES TIPO MURO CORTINA PARA LA EJECUCION DE EDIFICIOS DE PRESENTACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR INTEGRADO CON PANELES DE FACHADA AUTOPORTANTES TIPO MURO CORTINA PARA LA EJECUCION DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA PRESENTACIÓN Hábitat

Más detalles

ÍNDICE INTRODUCCIÓN BLOQUE ARLIBLOCK 04

ÍNDICE INTRODUCCIÓN BLOQUE ARLIBLOCK 04 SOLUCIONES ÍNDICE INTRODUCCIÓN 04 FICHAS BLOQUES ARLIBLOCK 08 Hueco 6 10 Multicámara 8 11 Multicámara 10 12 Multicámara 12 13 Multicámara 15 14 Multicámara 20 15 Multicámara 25 (3 Cámaras) 16 Arliblock

Más detalles

PROYECTO PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA KIOTO. TORRESSERONA, LLEIDA. PROMOTOR PMP,

PROYECTO PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA KIOTO. TORRESSERONA, LLEIDA. PROMOTOR PMP, PROYECTO PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA KIOTO. TORRESSERONA, LLEIDA. PROMOTOR PMP, Promoción Privada. En colaboración con el Instituto Tecnológico de Lleida (ITL) EQUIP ARQUITECTURA PICH-AGUILERA

Más detalles

Postes de Hormigón Armado

Postes de Hormigón Armado OFICINAS: Avenida Eloy Alfaro No. N32-650 y Bélgica Piso 2 Apartado: 17-11-6357 CCNU QUITO-ECUADOR Teléfonos: 02 2232626-02 2232627 Fax: 53-2-223262 E-mail: elecdor@elecdor.ec Web: www.elecdor.ec ISO 001

Más detalles

Objetivos docentes del Tema 8:

Objetivos docentes del Tema 8: Tema 8:Sistemas estructurales 1. Las acciones mecánicas. Estabilidad y Resistencia. 2. Transmisión de cargas gravitatorias y horizontales. 3. Deformación de la estructura y movimientos del edificio. 4.

Más detalles

LOSAS. Introducción. Definición

LOSAS. Introducción. Definición LOSAS Introducción Las losas son los elementos que proporcionan las superficies horizontales y planas donde se aplican las cargas en las estructuras, además se colocan las instalaciones necesarias para

Más detalles

VENTAJAS Y APLICACIONES

VENTAJAS Y APLICACIONES ISOCRET Agregado ultraliviano para hormigones Las perlas de ISOCRET se utilizan como agregado liviano para morteros y/u hormigones de tipo ultraliviano, con elevadas propiedades aislantes térmicas y acústicas.

Más detalles

APLICACIÓN DEL SISTEMA POSTENSADO EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO

APLICACIÓN DEL SISTEMA POSTENSADO EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO APLICACIÓN DEL SISTEMA POSTENSADO EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO Juan Manuel Velarde Ponce de León Daniel Eduardo Portocarrero Ccaccya Sinopsis : La mayoría de edificaciones presenta sistemas estructurales

Más detalles

. Posibilidad de modelar y adaptar el refuerzo. . Elevad a durabilidad. interior. Simplicidad y velocidad de colocación. a la forma más compleja

. Posibilidad de modelar y adaptar el refuerzo. . Elevad a durabilidad. interior. Simplicidad y velocidad de colocación. a la forma más compleja Simplicidad y velocidad de colocación. Posibilidad de modelar y adaptar el refuerzo Aplicable tanto en el exterior como en el. Elevad a durabilidad a la forma más compleja interior SISTEMA DE REFUERZO

Más detalles

Construimos tu Futuro

Construimos tu Futuro Construimos tu Futuro Construimos tu Futuro pavimentos con soporte técnico Sin sufrir los golpes del vecino... con el Panel PST, colocado directamente bajo la tarima, se consigue probablemente el mayor

Más detalles

Losas de concreto armado

Losas de concreto armado Losas de concreto armado Uso en construcciones definitivas. En regiones que cuenten con los materiales para su elaboración: cemento, grava, arena, fierro y cimbra. Contar con mano de obra y supervisión

Más detalles

Knauf Therm Gama Knauf para aislamiento de altas prestaciones

Knauf Therm Gama Knauf para aislamiento de altas prestaciones Knauf Therm Gama Knauf para aislamiento de altas prestaciones Aislamiento 0/009 Knauf: el respeto por el medio ambiente. Knauf, como grupo puntero en investigación, dedica importantes recursos al desarrollo

Más detalles

Cálculo. Sección. No obstante queremos dar algunas indicaciones con las formas óptimas para no encarecer la construcción.

Cálculo. Sección. No obstante queremos dar algunas indicaciones con las formas óptimas para no encarecer la construcción. Introducción Vamos a intentar, de la forma más breve posible, indicar cuales son las características, calidades y formas, que optimizarán la compra de una construcción móvil polivalente, que en ningún

Más detalles

La construcción de losas de tabelones para platabandas es una práctica tradicional ampliamente difundida en Venezuela.

La construcción de losas de tabelones para platabandas es una práctica tradicional ampliamente difundida en Venezuela. Ac t jun ualiz io ad 20 o 09 La construcción de losas de tabelones para platabandas es una práctica tradicional ampliamente difundida en Venezuela. El sistema conocido comúnmente como losa de tabelones

Más detalles

Panel PST Pavimentos con Soporte Técnico

Panel PST Pavimentos con Soporte Técnico Suelos Panel PST Pavimentos con Soporte Técnico Panel PST Pavimentos con soporte técnico Soporte de colocación directa bajo pavimentos de tarima flotante, de madera o estratificados, constituído por paneles

Más detalles

Una solución prefabricada con nudos rígidos: el Hospital de Fuenlabrada

Una solución prefabricada con nudos rígidos: el Hospital de Fuenlabrada Una solución prefabricada con nudos rígidos: Hugo Corres Peiretti Álvaro Ruiz Herranz 1. Introducción El Hospital de Fuenlabrada (Madrid) es un edificio proyectado con una solución prefabricada de nudos

Más detalles

DUDAS FRECUENTES SOBRE EL POLIURETANO PROYECTADO CON LA APLICACIÓN DEL CTE

DUDAS FRECUENTES SOBRE EL POLIURETANO PROYECTADO CON LA APLICACIÓN DEL CTE DUDAS FRECUENTES SOBRE EL POLIURETANO PROYECTADO CON LA APLICACIÓN DEL CTE Ponencia presentada en el II Congreso Nacional de Aislamiento Térmico y Acústico celebrado los días 15 y 16 de octubre de 2008

Más detalles

MANUAL DE CUBIERTA PLANA INVERTIDA (4 ª PARTE)

MANUAL DE CUBIERTA PLANA INVERTIDA (4 ª PARTE) MANUAL DE CUBIERTA PLANA INVERTIDA (4 ª PARTE) Comisiones técnicas de ANFI y AIPEX CUBIERTAS TRANSITABLES PARA VEHÍCULOS Son cubiertas con acabado de capa de rodadura, diseñadas para la circulación de

Más detalles

Para la elección del material más conveniente en cada caso se tendrán en cuenta fundamentalmente, cuatro factores:

Para la elección del material más conveniente en cada caso se tendrán en cuenta fundamentalmente, cuatro factores: 1. REVESTIMIENTOS, FACHADAS Y PAREDES. REVESTIMIENTOS. GENERALIDADES. Recubrimientos Para Paramentos El forrado de los paramentos, tanto si son exteriores como interiores, se conoce con el nombre de revestimiento.

Más detalles

PREFABRICADOS LIGEROS DE CONCRETO

PREFABRICADOS LIGEROS DE CONCRETO PREFABRICADOS LIGEROS DE CONCRETO 1 Índice Block de Concreto Hueco.. 2 Block Mitad Horizontal.. 3 Block Mitad Vertical.. 3 Block Tipo L.. 4 Block Dala.. 5 Block de Concreto Solido.. 6 Block Split.. 7 Block

Más detalles

CLIPPING DE PRENSA DE REDEFIBRA AGOSTO 2011

CLIPPING DE PRENSA DE REDEFIBRA AGOSTO 2011 CLIPPING DE PRENSA DE REDEFIBRA AGOSTO 2011 FECHA MEDIO SECCIÓN INFORMACIÓN 15 de Agosto Blogger Noticias Diferentes usos 16 de Agosto Presupuestos de Obra Noticias Diferentes usos 17 de Agosto SIC Newsletter

Más detalles

Viguetas Rocacero Usos múltiples

Viguetas Rocacero Usos múltiples Más de años de experiencia Respondiendo a las necesidades actuales en cons- Elimina el costo de cimbra. trucción, nuestro equipo técnico desarrolló la losa Disminuye el tiempo de obra. Rocacero, que es

Más detalles

1. Viviendas unifamiliares aisladas con estructura de madera sistema de construcción tipo framming de tecnologia Norteamericano ó Canadienses.

1. Viviendas unifamiliares aisladas con estructura de madera sistema de construcción tipo framming de tecnologia Norteamericano ó Canadienses. MEMORIA DE CALIDADES DEM MODULAR TRABAJA EN 2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Todas nuestras viviendas cumplen el Código Técnico de la Edificación (CTE) y las normas de habitabilidad en todo el ámbito nacional.

Más detalles

CATÁLOGO FIBRAS DE ACERO PARA EL REFUERZO DEL HORMIGÓN

CATÁLOGO FIBRAS DE ACERO PARA EL REFUERZO DEL HORMIGÓN CATÁLOGO FIBRAS DE ACERO PARA EL REFUERZO DEL HORMIGÓN RIMSA METAL TECHNOLOGY Nuestra empresa ofrece una amplia variedad de fibras de acero para el refuerzo del hormigón, para aplicación en pavimentos

Más detalles

PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN

PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN Revista Cemento Año 3, Nº 15 Este trabajo sobre el hormigón sumergido refleja la puesta en obra de la ampliación del Puerto de Algeciras en sus fases

Más detalles

Cerramiento Termoacústico. weber.therm. Aislamiento térmico y acústico, ahorro energético y confort interior.

Cerramiento Termoacústico. weber.therm. Aislamiento térmico y acústico, ahorro energético y confort interior. Cerramiento Termoacústico weber.therm Aislamiento térmico y acústico, ahorro energético y confort interior. Cerramiento Termoacústico Índice 1. Introducción 1.1 La importancia de la envolvente del edificio

Más detalles

LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA. Morteros de receta

LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA. Morteros de receta LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA Morteros de receta Al ser composiciones experimentadas localmente, no suelen incluirse en ninguna normativa, ni tan siquiera en manuales del sector de la construcción.

Más detalles

ALCANCE DIGITAL Nº 94 PODER EJECUTIVO DECRETOS Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA 2010 (CONSTA DE VEINTE TOMOS) TOMO XVI

ALCANCE DIGITAL Nº 94 PODER EJECUTIVO DECRETOS Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA 2010 (CONSTA DE VEINTE TOMOS) TOMO XVI ALCANCE DIGITAL Nº 94 JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 13 de julio del 2012 Nº 136 PODER EJECUTIVO DECRETOS Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA

Más detalles

TIPOS DE DE MONTAJE MONTAJE Proyección de FUTURO

TIPOS DE DE MONTAJE MONTAJE Proyección de FUTURO TIPOS DE MONTAJE Proyección de FUTURO Índice 01 Introducción Descripción del cerramiento exterior Función de la cubierta 02 Cubiertas inclinadas Instalaciones sobre la cubierta Instalaciones FV integradas

Más detalles

ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBLE

ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBLE ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. El edificio se compone de una pieza blanca en forma de U girada que queda levitando y de otra de mayor tamaño de color oscuro recoge y limita

Más detalles

Memoria de cálculo de la estructura

Memoria de cálculo de la estructura Memoria de cálculo de la estructura MEMORIA DE ESTRUCTURAS 1 MEMORIA DE ESTRUCTURAS 2 MEMORIA DE CÁLCULO 1. Justificación de la solución adoptada 1.1. Estructura 1.2. Cimentación 1.3. Método de cálculo

Más detalles

PASADO Y FUTURO DE LOS HORMIGONES. José Calvo López HORMISSA-Hormigones del Sureste, S. A.

PASADO Y FUTURO DE LOS HORMIGONES. José Calvo López HORMISSA-Hormigones del Sureste, S. A. PASADO Y FUTURO DE LOS HORMIGONES José Calvo López HORMISSA-Hormigones del Sureste, S. A. La lección del Pantheon Toba y piedra pómez Toba Travertino y toba Travertino Hormigones buenos y malos No hay

Más detalles

El ruido de impacto se produce

El ruido de impacto se produce Los sistemas de amortiguación del ruido de impacto son los más sencillos de aplicar dentro de las soluciones acústicas en una obra de edificación. Consisten en interponer un material que se comporte como

Más detalles

Eficacia + Experiencia + Respuesta + Calidad + Precio

Eficacia + Experiencia + Respuesta + Calidad + Precio Somos una empresa desarrolladora y constructora integral de casas modulares - emprendimientos urbanísticos, galpones para el agro y la industria, oficinas y locales comerciales en Argentina y en Uruguay.

Más detalles

REFERENCIA DE OBRA. LA SAGRADA FAMÍLIA de BARCELONA Hormigón blanco de altas prestaciones

REFERENCIA DE OBRA. LA SAGRADA FAMÍLIA de BARCELONA Hormigón blanco de altas prestaciones REFERENCIA DE OBRA LA SAGRADA FAMÍLIA de BARCELONA Hormigón blanco de altas prestaciones BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Basters, 15 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Más detalles

REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO)

REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO) REFERENCIA DE OBRA REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO) Hormigón autocompactante para ejecuciones complejas BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Basters, 15 08184 Palau-solità

Más detalles

Knauf Teck Paneles estabilizados para aislamiento de fachadas por el exterior Sistema ETICS - SATE

Knauf Teck Paneles estabilizados para aislamiento de fachadas por el exterior Sistema ETICS - SATE Aislamiento 02/2009 Knauf Teck Paneles estabilizados para aislamiento de fachadas por el exterior Sistema ETICS - SATE Knauf: el respeto por el medio ambiente. Knauf, como grupo puntero en investigación,

Más detalles

acuerdos internacionales que México ha tenido con los demás países. Por eso la inquietud de revisar procedimientos tradicionales constructivos

acuerdos internacionales que México ha tenido con los demás países. Por eso la inquietud de revisar procedimientos tradicionales constructivos 1. Presentación Del Proyecto Existe hoy en día una gran demanda de construcción de naves industriales, debido a los acuerdos internacionales que México ha tenido con los demás países. Por eso la inquietud

Más detalles

PLANCHA PV4. innovación. color. Estética. Ingeniería. construcción diseño PLANCHAS LÍNEA INDUSTRIAL. durabilidad. Color. arquitecturaingeniería

PLANCHA PV4. innovación. color. Estética. Ingeniería. construcción diseño PLANCHAS LÍNEA INDUSTRIAL. durabilidad. Color. arquitecturaingeniería Diseño CARACTERÍSTICAS Plancha de FRP diseñada para su aplicación en cubiertas y revestimientos. Está constituida por 4 nervios rigidizantes de alto desarrollo, que garantizan su estanqueidad y estabilidad.

Más detalles

SUSTITUTIVO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS AR FIBERMIX VS-12 AM

SUSTITUTIVO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS AR FIBERMIX VS-12 AM SUSTITUTIVO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS AR FIBERMIX VS-12 AM NO + MALLAZOS APLICACIONES AR FIBERMIX VS-12 AM En la mayoría de las soleras SUSTITUYE al mallazo de hierro electrosoldado, consiguiendo

Más detalles