DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE"

Transcripción

1 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 1. Consideracions prèvies Per recuperar la matèria de Tecnologies s han de realitzar les activitats d estiu proposades i presentar-se a l examen de setembre. L alumnat haurà de confeccionar un dossier amb les activitats d estiu. Per a la realització del dossier s han de tenir present les següents indicacions: El dossier es farà amb fulls blancs A4, a mà (no amb ordinador). S ha de copiar l enunciat de cada activitat i contestar-la. El primer full serà la tapa i s ha de veure clarament el nom de l alumne, el curs i el grup. L enquadernació es farà amb grapes (no clips ni bosses portafolis). Les activitats d estiu s hauran de lliurar el mateix dia de l examen de setembre (si no es presenten aquest dia es valoraran amb 0 punts). 2. La qualificació final extraordinària de setembre Serà el resultat obtingut de la valoració dels següents apartats: 1.- L evolució de l alumne durant el curs. Es considerarà la nota final que tenia en l avaluació ordinària del mes de juny. Tindrà un valor del 10% de la qualificació final extraordinària. 2.- Les activitats de recuperació proposades per realitzar al llarg de l estiu. Es puntuarà el dossier d activitats (tant la correcció a l hora de contestar les activitats com la bona presentació del dossier). Tindrà un valor del 20% de la qualificació final extraordinària. 3.- Prova extraordinària. Es considerarà el resultat de l examen de setembre. Tindrà un valor del 70% de la qualificació final extraordinària. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 1

2 3. Examen de setembre El mes de setembre es farà una prova teòrica. Per preparar aquesta prova s han d estudiar les següents unitats del llibre de text utilitzat durant el curs. UNITAT 1. El procés tecnològic UNITAT 2. Sistema informàtic UNITAT 3. El processador de textos. Internet UNITAT 4. L aula de tecnologia UNITAT 5. El dibuix tècnic 4. Activitats d estiu proposades Aquestes activitats estan dividides per unitats temàtiques (que corresponen a les mateixes unitats del llibre de text que s ha fet servir al llarg del curs). Per realitzar les activitats s ha de consultar el llibre de text. Recordeu que les activitats d estiu s hauran de presentar necessàriament el mateix dia de l examen de setembre (en cas contrari es valorarà el dossier amb 0 punts). UNITAT 1. El procés tecnològic 1. L alimentació és una necessitat que podem satisfer amb un producte elaborat per la indústria alimentària, com per exemple: Esquiar és una necessitat que podem satisfer amb un producte tecnològic com La és la capacitat que ens permet construir objectes i aparells o elaborar productes. La és el conjunt de coneixements tècnics organitzats científicament. 2. Quin fet bàsic distingeix els éssers humans de la resta d animals? 3. Quina diferència hi ha entre artesania i tècnica? 4. Quines qualitats tenien els antics artesans? Quines qualitats tenen els tècnics actuals? 5. Per què es parla avui dia de tecnociència? 6. Quina diferència hi ha entre tècnica i tecnologia? Tenen el mateix objectiu? Justifica les teves respostes. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 2

3 7. De quines dues maneres es pot dur a terme la fase de construcció en un procés tecnològic? Quina podrem utilitzar nosaltres al taller? 8. Què és per a tu la tecnologia? 9. Per a què serveix la tecnologia? 10. Digues els noms de dues necessitats humanes bàsiques i dues de secundàries. Per a cada cas, indica algun objecte, aparell o producte que les satisfaci. 11. L activitat tecnològica, influeix en el medi natural? En cas afirmatiu, indica de quina manera (positiva o negativa) i justifica la resposta. 12. La utilització de productes tecnològics és sempre positiva per a la societat? Justifica la resposta. 13. Els coneixements científics, com ara les matemàtiques i la física, ha permès desenvolupar productes tecnològics com l ordinador. Un producte tecnològic com el submarí ha permès descobrir indrets del fons del mar i augmentar els coneixements en ciències com la biologia marina. A partir d aquests exemples, explica quina relació hi ha entre la ciència i la tecnologia. 14. L automòbil ha canviat la nostra societat, ja que ens permet desplaçar-nos de forma ràpida i segura. Però l ús de l automòbil provoca la contaminació de l aire i sovint és causa d accidents mortals. Davant d aquesta situació es poden adoptar diverses actituds: a) Prohibir l ús d automòbils i deixar de fabricar-ne per evitar la contaminació i els accidents. b) Continuar utilitzant-lo i, sense capficar-s hi, pensar que és un element de progrés per a la societat i que, per tant, no pot ser dolent. c) Conèixer-ne bé les característiques i les conseqüències que comporta la seva utilització per poder-ne fer un bon ús. Quina actitud creus que és la més adequada? Per què? 15. Enumera, per l ordre correcte, les tres fases del procés tecnològic i explicales breument. 16. Quines diferències hi ha entre el disseny i l avaluació en un procés tecnològic? 17. Indica si són certes o falses les afirmacions següents (si són falses, digues per què): a) El procés tecnològic serveix per resoldre problemes o satisfer necessitats. b) El més important en un procés tecnològic és fer totes les accions, sense tenir en compte l ordre en què es fan. c) El procés tecnològic és un conjunt d activitats manuals destinades a la construcció d objectes o a l elaboració de productes. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 3

4 18. Quines diferències hi ha entre el projecte i la memòria? 19. Classifica les accions següents segons la fase del procés tecnològic a la qual pertanyen: Dibuixar els plànols de construcció, proposar possibles millores, anotar les idees, donar forma a les diferents peces d un objecte, realitzar un pla de treball, definir el problema, comprovar si el problema ha quedat resolt i buscar informació. 20. Quin és el fet que fa possible la millora contínua dels productes tecnològics? UNITAT 2. Sistema informàtic 1. Indica el nom dels diferents components informàtics de la figura. 2. Què són les TIC? Posa uns quants exemples d aparells i dispositius basats en aquestes tecnologies. 3. Cerca informació sobre algun aparell nou aparegut al mercat, relacionat amb les TIC, i comenta per a què serveix, com funciona, quins avantatges aporta, quins inconvenients té, si provoca algun impacte social o cultural positiu o negatiu, etc. 4. La branca de la ciència i de la tècnica que estudia el tractament automàtic i racional de la informació mitjançant l ús de màquines, s anomena: a) Ordinador b) Windows c) Informàtica d) Internet Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 4

5 5. El conjunt d elements físics de l ordinador s anomena, i el conjunt de programes que controlen el funcionament de l ordinador és el. 6. De la llista següent, selecciona quins elements poden classificar-se com a maquinari i quins com a programari: teclat, impressora, programa de dibuix, disquet, navegador d Internet, disc dur, joc d ordinador, mòdem, enciclopèdia multimèdia, ratolí, monitor, CD-ROM, Windows. 7. Les TIC són: a) Les tecnologies de la informàtica b) Les tecnologies d Internet i els ordinadors c) Les tecnologies de la informació i la comunicació d) La tecnologia de la comunicació i dels mòbils 8. Quants megabytes hi ha en un gigabyte? 9. Digues el nom de dos perifèrics d entrada, dos de sortida i dos d entrada/sortida. 10. El conjunt de programes que controlen el funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l usuari i l ordinador a través dels perifèrics s anomena. Posa n algun exemple. 11. Els endolls o connexions que serveixen per connectar diferents dispositius externs amb l ordinador s anomenen. Poden ser bàsicament de tres tipus:, i. 12. Digues quines de les frases següents són certes i quines són falses: a) Per processar informació utilitzant la informàtica, cal disposar dels ordinadors i dels programes. b) L ordinador és una màquina electrònica controlada per un programa que s utilitza per al tractament automàtic de la informació. c) El maquinari (en anglès, hardware) és el conjunt de programes que controlen l ordinador i el fan funcionar. d) Els components físics més importants que constitueixen el programari d un ordinador són tres: el microprocessador (CPU), la memòria i els perifèrics. e) Els perifèrics d entrada/sortida més importants són el monitor, la impressora, el teclat i el ratolí. 13. Quin arxiu ocupa més memòria, un de 3072 kb o un de 3,5 MB? 14. Ordena de menor a major la mida dels següents arxius: dibuix.bmp (1536 kb), carta.doc ( bytes), cançó.mp3 (1,4 MB), fi lmació.avi (0,1 GB) Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 5

6 UNITAT 3. El processador de textos. Internet 1. Què és un processador de text? 2. Explica els avantatges que aporten els ordinadors respecte de les màquines d escriure convencionals per a la creació de documents de text. 3. Digues quines de les frases següents són certes i quines són falses: a) El processador de textos ha fet que la feina d escriure textos i crear documents sigui més fàcil, ràpida i eficaç. b) Microsoft Word és un processador de textos poc utilitzat en l actualitat. c) El processador de textos permet donar format als textos, és a dir, establir el tipus, el color i la mida de la lletra, el format i l alineació dels paràgrafs, etc. d) Els documents creats amb un processador de textos no poden contenir gràfics, taules, dibuixos, fotos i sons. 4. L arxiu de nom pràctica1.doc és: a) Una imatge b) Un document c) Una carpeta d) Una adreça web 5. Internet és: a) Un navegador b) Un programa de correu electrònic c) Una gran xarxa d ordinadors d) Un processador de textos 6. De la llista següent, assenyala què correspon a serveis usuals d Internet: execució de programes, navegació web, televisió digital terrestre, correu electrònic, telefonia mòbil, xat, processador de textos, transmissió de fitxers, còpia d arxius és: a) Un arxiu b) Una adreça de correu electrònic c) Una adreça web d) Un explorador 8. Els, webs dissenyats específicament per facilitar les adreces d altres pàgines web relacionades amb la paraula objecte de recerca, són de gran ajuda i molt útils per cercar informació a Internet. 9. Utilitza el diccionari multilingüe que trobaràs a l apartat escriptori del portal Edu365.com i tradueix al castellà, a l anglès, al francès i a l alemany les paraules: tecnologia, informàtica, ordinador i programa. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 6

7 10. Consulta un diccionari en línia a Internet i cerca la definició de les paraules, informàtica, ordinador, maquinari i programari. Compara les definicions que donen diferents diccionaris. UNITAT 4. L aula de tecnologia 1. Per què és necessari que hi hagi diferents zones a l aula de tecnologia? 2. Construeix una oració que tingui un sentit correcte i que contingui les paraules «eines», «operacions» i «materials» 3. Indica si són certes o falses les afirmacions següents. Si són falses, indica el perquè. a) Cada eina només serveix per fer una mena d operació. b) Per fer una operació podem triar qualsevol eina, sempre que s adapti bé a la nostra mà. c) Les operacions es fan amb eines i sobre els materials. d) Les màquines eina són un tipus de màquines que serveixen per fabricar les eines que utilitzem habitualment. e) Una mateixa operació es pot fer amb eines diferents. f) L ús de les eines no infl ueix de cap manera en el medi natural. 4. Tot seguit descrivim una sèrie d accions. Indica si són correctes o incorrectes segons les normes estudiades. Si són incorrectes, explica quines conseqüències poden tenir. a) Està a punt d acabar la classe i t adones que t has oblidat de fer una operació. Vas corrents a agafar l eina que necessitaràs per acabar l activitat abans no sigui l hora de plegar. b) Et reculls els cabells i et poses les ulleres protectores abans d utilitzar la serra de vogir elèctrica. c) Quan s acaba la classe, deixes les eines que has fet servir damunt els bancs de treball perquè les puguin utilitzar els companys del grup que ve després. d) Estàs pintant un projecte i, sense voler, has tacat una zona que no s havia de pintar. Entres al magatzem i agafes el dissolvent adequat per netejar-la abans no s assequi la pintura. e) La Laura, una companya del teu grup, fa servir el trepant de sobretaula per foradar una peça metàl lica. Com que és la primera vegada que feu servir aquesta eina a l aula de tecnologia, tu i uns altres companys us hi poseu a prop i tot al voltant per observar i aprendre com es fa. f) Després de fer uns talls en unes fustes i abans d acabar la classe, reculls amb l escombra les serradures que hi ha a la taula i les que han caigut a terra. g) Per ajudar el teu company Marc, li subjectes ben fort el material perquè no es mogui, mentre ell el talla amb el xerrac. h) Estàs treballant amb una eina elèctrica. S ha embrutat i, per netejar-la, la poses sota l aixeta, vigilant de no mullar l endoll. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 7

8 i) Has de tallar uns llistons i tens les mides a l ordinador. Et situes al costat de l ordinador per tallar-los i poder veure fàcilment les mides i no equivocar-te. 5. Quan has de fer servir la punta de marcar en lloc del llapis? 6. Quines operacions es poden fer amb l escaire? 7. De quines dues formes ben diferents tallen les eines de tall? Explica n les diferències. 8. Digues cinc normes de seguretat referents a l ús de la serra de vogir elèctrica. 9. Quina diferència hi ha entre desbastar, ajustar i polir? 10. Quina diferència hi ha entre la llima, la raspa i la carda? 11. El paper de vidre pot tenir grans de gruixos diferents. Explica quan en faries servir un de gra fi i quan un de gra gruixut. 12. Marca quina és l opció més correcta a cadascuna de les expressions següents: A l aula de tecnologia hi ha zones... a) Separades segons les eines a utilitzar. b) Per construir instal lacions. c) Diferents per a cada activitat. d) Diferents per a cada conservació. Les instal lacions de l aula de tecnologia... a) Faciliten les operacions necessàries pel muntatge dels projectes. b) Proporcionen aigua, llum, informació i energia. c) No s han d utilitzar en la fase de disseny. d) Cal respectar-les sempre. Les eines... a) Proporcionen l energia i la llum necessàries en el treball al taller. b) Permeten aplicar les normes de seguretat al taller. c) Permeten fer operacions sobre materials per obtenir-ne objectes i artefactes útils. d) Fan diferents materials per obtenir operacions sobre els objectes. Les normes de conservació ens diuen... a) Com hem de fer el manteniment de les eines, les instal lacions i els espais perquè estiguin sempre a punt. b) Com hem d utilitzar les eines per obtenir uns bons resultats a les operacions. c) Què hem de fer o què no hem de fer per evitar situacions de perill. d) On hem de guardar cada eina perquè estigui sempre a punt. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 8

9 L operació de marcar... a) Consisteix a dibuixar sobre una peça els contorns d un material. b) Sempre es fa amb el regle i el llapis. c) S utilitza només per saber de qui és la peça que acabem de tallar. d) Consisteix a dibuixar sobre el material els contorns d una peça. El tall... a) Pot ser net o amb despreniment de material. b) S ha de fer sempre amb serra. c) S ha de fer sempre abans de marcar. d) Pot ser amb serjant o amb barrina. El peu de rei... a) Serveix per mesurar amb aproximació. b) Serveix per mesurar llargàries de taulers. c) Serveix per mesurar amb precisió. d) Serveix per mesurar radis de rodones. El trepant... a) És una màquina-eina per polir. b) És una màquina-eina per foradar. c) És una eina per fer broques. d) Porta sempre la broca, que només s ha de canviar quan es gasta. Les alicates... a) Serveixen per tallar i, en moltes ocasions, també per foradar o per verificar. b) Serveixen per subjectar i, en moltes ocasions, també per tallar o doblegar materials. c) Només serveixen per tallar. d) Poden ser colzades, fixes o angleses. Per fer un tall en angle de 45o sobre un llistó de fusta de pi utilitzaria... a) Unes tisores de planxa. b) Una serra de vogir (manual o elèctrica). c) Un tallacaps. d) Una serra de biaixos. UNITAT 5. El dibuix tècnic 1. Quines són les diferències bàsiques entre un dibuix tècnic i un d artístic? 2. Per què és tan important el dibuix tècnic dins la tecnologia? 3. Què són les normes? Per què és important conèixer-les i aplicar-les? 4. Quins organismes internacionals i estatals elaboren i publiquen les normes de dibuix? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 9

10 5. Indica la numeració d un llapis de mina dura i la d un de mina tova. Quan cal fer servir l un o l altre? 6. Representa les formes geomètriques següents en una làmina de dibuix, seguint les instruccions: a) Un triangle que tingui els costats de 30, 45 i 65 mil límetres. b) Un quadrat de 40 mil límetres de costat. c) Un rectangle de mil límetres. d) Un hexàgon de 30 mil límetres de costat. Instruccions: Reprodueix els dibuixos amb un llapis dur (2H). Després ressegueix el perfil de les figures amb un llapis tou (HB o 2B) o passa el dibuix a tinta utilitzant els retoladors. Per dibuixar amb els retoladors de tinta, utilitza n un 0,8 per al perfil de les figures. 7. Un camp de futbol fa 100 metres de longitud per 60 d amplada. Determina quines mides ha de tenir en un dibuix a escala 1/ En un mapa hi ha indicades dues ciutats que a la realitat estan separades 50 km en línia recta. Si sobre el paper la separació, també en línia recta, és de 100 mm, a quina escala ha estat realitzat el mapa? 9. Digues cinc de les escales de reducció normalitzades més habituals. Què vol dir que són normalitzades? 10. En un plànol d una habitació realitzat a escala 1/50 hem amidat amb el regle mil limetrat l amplada i la longitud d una habitació i hem obtingut els següents valors: 55 i 65 mm respectivament. Quina ha de ser la mida real en m que haurà de tenir l habitació? 11. Vols realitzar el plànol d una peça que té unes dimensions màximes de 450 mm x 600 mm. A quina escala s hauria de dibuixar per tal que hi càpiga bé en un full A4? Recorda que han de caber-hi les cotes i el caixetí. 12. Dibuixa les tres vistes de l objecte representat a continuació. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 10

11 13. Reprodueix el dibuix de la femella a escala 5/1. Les cotes expressen les mides en mm. 14. Dibuixa el plànol, a escala1/2, de les tres vistes de la capsa de plàstic representada al dibuix de sota. UNITAT 6. Els materials d ús tècnic: la fusta 1. Classifica els noms que figuren a continuació, segons que siguin primeres matèries, materials o objectes/productes: taula, samarreta de cotó, ferro, coure, llibre, paper, llapis, troca de llana, cuir, fil de cosir, bossa de plàstic, llistó de fusta, ciment, grava, totxo, marbre, suro, llana, jersei, gasolina, espart. 2. Posa dos exemples de materials d origen mineral, dos més d origen vegetal i dos d origen animal. 3. Indica l origen (mineral, animal o vegetal) de les primeres matèries següents: petroli, seda, cotó, llana, cànem, argila, sorra, espart, guix, fusta, suro, marbre, cuir, ossos, lli, làtex. 4. Què són els materials transformats? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 11

12 5. Posa tres exemples de materials naturals i tres de materials transformats. 6. Quin tipus de fusta obtenim dels arbres de fulla caduca? 7. Quins són els objectius de la serra? I de l assecat? 8. Explica què vol dir que la fusta és un material higroscòpic. 9. Tenint en compte que les fustes són aïllants, indica quins avantatges o inconvenients té, durant l hivern, un marc de finestra fet de fusta. 10. Quines són les dues substàncies principals que contenen totes les fustes? Quina d aquestes és llarga i prima? 11. Què és la veta de la fusta? 12. Ordena adequadament les fases de l obtenció de la fusta: tallar, assecar, esbrancar, serrar, transportar, talar. 13. Quins inconvenients es poden evitar envernissant o pintant la fusta? 14. Quines propietats tenen les fustes? 15. Indica quines de les fustes següents són naturals i quines transformades: DM, llistó, post, aglomerat, biga, xapa, contraplacat, motllura, tàblex. 16. Quina diferència hi ha entre: a) un tauló i una post b) un tauló i un tauler c) un llistó i una motllura 17. Quines propietats milloren en la fusta contraplacada respecte de la massissa? 18. Digues el nom de sis fustes diferents segons l arbre de què procedeixen. 19. Quins són els tipus d unió més emprats en el muntatge d objectes de fusta? 20. Quines eines s utilitzen per fer les unions engalzades? 21. Digues dues normes de seguretat i dues normes d ús que cal tenir presents en la manipulació de coles. 22. Per a quines operacions s utilitzen els enformadors? Amb quina altra eina s acostumen a utilitzar? 23. Quins problemes provoca l ús excessiu de fusta? Com es poden solucionar? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 12

13 24. Quins aprofitaments es poden fer dels residus de la fusta? Per què cal aprofitar-los? UNITAT 7. El circuit elèctric 1. Dóna almenys dues raons que expliquin per què l energia elèctrica s ha imposat com a font d energia a la indústria, als serveis i a l habitatge. 2. Dibuixa l estructura d un àtom, i indica les partícules que el formen i la seva disposició. 3. Completa les frases següents: a) Els tenen càrrega elèctrica negativa, i els protons,. b) Un té el mateix nombre d electrons que de protons; per tant, la seva és nul la. c) El és un desplaçament d electrons a través d un material. d) Quan els àtoms d un cos o electrons, aquest cos ha adquirit. 4. El corrent elèctric és degut al desplaçament dels: a) àtoms b) electrons c) protons d) neutrons 5. Què és un circuit elèctric? 6. Enumera les condicions que s han de donar en un circuit elèctric format per una làmpada connectada a una pila, perquè hi circuli el corrent elèctric. Dibuixa l esquema. 7. En un circuit elèctric, què significa quan es diu que és obert? Dibuixa l esquema d un circuit obert. 8. Un circuit elèctric elemental és format per: a) un generador, un receptor i uns conductors que els uneixen b) un interruptor, un receptor i uns conductors que els uneixen c) un generador, un receptor i un interruptor d) un generador, un interruptor i uns conductors que els uneixen 9. En un circuit elèctric el generador és l element que: a) transforma l energia elèctrica en un altre tipus d energia b) transporta l energia elèctrica cap als receptors c) controla el funcionament dels receptors d) subministra l energia elèctrica al circuit Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 13

14 10. Quina diferència hi ha entre el corrent elèctric que subministra una pila i el que subministra un endoll? 11. Quina és la principal diferència entre una pila i un acumulador? 12. Un interruptor és un aparell de comandament dels circuits elèctrics que té la funció: a) d obrir o tancar el circuit, i deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s accioni un altre cop b) de tancar el circuit, només quan és accionat c) de tancar o obrir el circuit des de dos punts diferents d) d obrir el circuit, només quan és accionat 13. Un circuit elèctric que acciona una làmpada està obert quan: a) la làmpada està encesa b) la làmpada s encén i s apaga alternativament c) la làmpada està apagada d) la làmpada està encesa i no es pot apagar 14. La manipulació inadequada dels circuits i aparells elèctrics és perillosa perquè: a) el circuit deixa de funcionar b) els aparells es cremen o es poden fer malbé c) poden ser causa d accidents personals que poden resultar fins i tot mortals d) la companyia subministradora ens tallaria el subministrament d electricitat 15. Quins són els materials conductors més utilitzats? Per què? 16. Classifica els materials següents segons que sigui aïllants o conductors: coure, paper, porcellana, fusta, acer, plàstic, cotó, alumini, plom i cartró. 17. Posa el nom de l operador que correspon a cada símbol: Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 14

15 18. Completa les frases següents: a) El polsador NO ( ), en estat de repòs, manté el circuit i només el quan el premem; el polsador NT ( ) manté el circuit i el pas del corrent quan premem el polsador. b) El és un aparell de comandament de, que permet el circuit elèctric a través de camins diferents. c) Quan es vol controlar el funcionament d una làmpada des de cinc punts, s ha de combinar l acció de amb la de commutadors de. 19. Dibuixa l esquema d una làmpada accionada per un interruptor. 20. Explica la diferència entre un interruptor i un polsador NO. 21. Dibuixa l esquema del circuit d accionament de la làmpada de la nevera, que en obrir la porta s encén i, en tancar-la, s apaga. 22. Dibuixa l esquema d un circuit commutat que en una posició acciona una làmpada i en l altra un brunzidor. 23. Quina és la diferència principal entre el commutador i el commutador d encreuament? 24. Dibuixa els esquemes de dos circuits que controlin el funcionament d una làmpada, el primer des de dos punts, i el segon des de tres. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 15

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

PROYECTO ELEVAPLATOS

PROYECTO ELEVAPLATOS PROYECTO ELEVAPLATOS Herramientas Fotos detalles Fotos Objetivos Materiales Dibujos Recomendaciones Esquema eléctrico Contextualización Exámenes y prácticas inicio Fotos detalles Letras para identificar

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 Eines de marcar Punta de marcar Regle graduat Escaire Compàs Contrapunxó Nom castellà: Punta de marcar Nom anglès: Graver Eina de marcar Operació que

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Dibuix tècnic Sèrie 1

Dibuix tècnic Sèrie 1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Objetivos: Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Mª Victoria Herreras Belled Mª Angeles Asensio I.E.S. L ELIANA Aplicar el

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC DIBUIX TÈCNIC I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES 1. Dist. d un punt a una recta - Abatiment del pla format per la recta i el punt 2. Dist. d un punt a un pla - Canvi de pla posant el pla de perfil

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

CONTROL APC. 2010-2011 QUATRIMESTRE DE TARDOR Nombre:

CONTROL APC. 2010-2011 QUATRIMESTRE DE TARDOR Nombre: CONTROL APC. 2010-2011 QUATRIMESTRE DE TARDOR Nombre: 1) Considera el procesador K7 de 0,18 micras con L2 integrada funcionando a la misma velocidad que el procesador. Describe brevemente las operaciones

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011)

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL D USUARI/ÀRIA FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL TÈCNIC MICROSOFT OFFICE 2010 (MICROSOFT)

Más detalles

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 1. Formatos Formats Esquema del ebeam Projection Esquema del nuevo ebeam EDGE Receptor ebeam Projection Pizarra blanca Pissarra

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1)

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) Unitat Didàctica 5.- Habilitats específiques. Esports col lectius. Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) 1.- La història del voleibol. El voleibol va néixer l any 1895 als Estats Units, a la

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS DOSSIER DE REPÀS 1. Ordena els nombres de més petit a més gran: 01 0 01 101 0 001 0 001 0 1. Converteix els nombres fraccionaris en nombres decimals i representa ls en la recta: /4 1/ 8/ 11/10. Efectua

Más detalles

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona.

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona. 24 hores, 365 dies l any Tràmits en línia! www.badalona.cat Guia de suport per realitzar tràmits en línia 24 horas, 365 días al año Trámites en línea! Guía de apoyo para realizar trámites en línea Índex

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Creació d un bloc amb Blogger (I)

Creació d un bloc amb Blogger (I) Creació d un bloc amb Blogger (I) Una vegada tenim operatiu un compte de correu electrònic a GMail és molt senzill crear un compte amb Blogger! Accediu a l adreça http://www.blogger.com. Una vegada la

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

Tutorial amplificador classe A

Tutorial amplificador classe A CFGM d Instal lacions elèctriques i automàtiques M9 Electrònica UF2: Electrònica analògica Tutorial amplificador classe A Autor: Jesús Martin (Curs 2012-13 / S1) Introducció Un amplificador és un aparell

Más detalles

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 10 (deu) El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL Nom i cognoms. 3r curs EL PAISATGE DE MUNTANYA I LA PLANA Les formes de relleu són : LA MUNTANYA : És una

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Activitat Cost Energètic

Activitat Cost Energètic Part 1. Article cost energètic. Contesta les preguntes següents: 1. Què hem de tenir en compte per saber què paguem per un PC? Para poder saber cuánto pagamos por un PC necesitamos saber dos cosas: cuánto

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Convocatòria: 2013 Assignatura: FILOSOFIA I) CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA La prova de l examen es realitzarà a partir de les lectures dels cinc textos bàsics

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

ESTUDIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES DE MENORCA. REALIZADO POR PIME Menorca

ESTUDIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES DE MENORCA. REALIZADO POR PIME Menorca ESTUDIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES DE MENORCA REALIZADO POR PIME Menorca Iniciativa Comunitària INDICE 1. DATOS GENERALES 2. DATOS RELATIVOS AL

Más detalles

Gabinet de Didàctica Jardí Botànic. Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1

Gabinet de Didàctica Jardí Botànic. Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1 LAS PLANTAS CARNÍVORAS LES PLANTES CARNÍVORES Gabinet de Didàctica Jardí Botànic Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1 LAS PLANTAS CARNÍVORAS LES PLANTES CARNÍVORES El objetivo de este taller es que los

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Clau / Clave: CIR-1208 Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Data convocatòria / Fecha convocatoria: desembre de 2008 Lloc / Lugar: Barcelona

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

El lèxic. La formació dels mots

El lèxic. La formació dels mots El lèxic. La formació dels mots La flexió i la derivació. Fixem-nos en aquests grups de paraules: mar, submarí, submarinista, marejol, marinada, mars paperera, papers, paperer, paper, papereria, paperot,

Más detalles

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración.

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración. EXERCICI 5 OFFICE OUTLOOK 2003 i 2007 Configura el programa Office Outlook perquè es connecti al teu compte de correu de Gmail. Un cop fet, envia un missatge al professor i dient-li que ho has aconseguit.

Más detalles

PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA judithgomez@santgervasi.org

PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA judithgomez@santgervasi.org PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA judithgomez@santgervasi.org 1. Orientar la Pissarra Interactiva SMART Board 3 Abans d iniciar la nostra feina amb la PDI és molt important ORIENTAR, això ens assegura que la

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de 2012 Roser Benavides Ollé VIè Workshop biblioudg Girona, 1 de març de 2013 PER QUÈ SOBRE TECNOLOGIES MÒBILS?

Más detalles

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

Col lecció de materials per a la Tecnologia 12-16. Eines de l'aula de Tecnologia de l'eso

Col lecció de materials per a la Tecnologia 12-16. Eines de l'aula de Tecnologia de l'eso Col lecció de materials per a la Tecnologia 12-16 Eines de l'aula de Tecnologia de l'eso S è r i e A u l a d e T e c n o l o g i a Eines de l'aula de Tecnologia de l'eso Eduard Inglada, Alonso Pallí, Francisco

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

La fortaleza de una. La fortalesa d una empresa ferma. Valores corporativos

La fortaleza de una. La fortalesa d una empresa ferma. Valores corporativos La fortaleza de una Siesmo se eleva como una de las principales referencias en la distribución de materiales de construcción y de acabados para interiorismo. Con una experiencia acumulada de más de un

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola Cru-Evolució Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l escola ESO - educació EDUCACIÓ Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb què treballem hem aconseguit que

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 106 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Diferencia els dos conceptes següents: primeres matèries i materials. Les primeres matèries són els materials que s obtenen directament de la

Más detalles

Solucionari. Tecnologia 2 ESO

Solucionari. Tecnologia 2 ESO Solucionari Tecnologia 2 ESO Autors: Joan Joseph i Gual, Francesc Garófano i Montoro, Jordi Regalés Barta, Jaume Garravé i Berengué i Roger Hoyos Garcia Editor del projecte: Irene Noguer Editor: Carme

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles