INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA"

Transcripción

1 INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA Seguimento do indicador de risco de pobreza e exclusión social en Galicia REDE GALEGA CONTRA A POBREZA (EAPN-Galicia) Outubro 2015

2 GALICIA TAXA AROPE (TAXA DE RISCO E/OU EXCLUSIÓN SOCIAL, ESTRATEXIA EUROPA 2020) Para medir o risco de pobreza e exclusión utilizase neste informe o indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), proposto pola Unión Europea, o cal, fai referencia a porcentaxe de poboación que se encontra en risco de pobreza e/ou exclusión social. Eurostat propuxo este indicador agregado que considera persoas en situación ou risco de pobreza ou de exclusión social a aquelas que están, polo menos, en unha destas tres situacións: 1) En risco de pobreza; 2) Sufrindo privación material severa (PMS); 3) con baixa intensidade de traballo no fogar (BITH). Na seguinte imaxe móstranse os datos do AROPE e os seus compoñentes, aportados polo Instituto Nacional de Estatística (INE): Iremos concretando estes compoñentes do AROPE cos datos aportados a continuación.

3 Gráfico 1. INDICADOR AROPE, PERSOAS EN POBREZA E/OU EXCLUSIÓN SOCIAL O 23,8 % da poboación de Galicia está en risco de pobreza e ou exclusión social no ano A cifra é de 5,4 puntos porcentuais inferior a do conxunto nacional. No último ano, a taxa reduciuse en 0,5 puntos porcentuais, co que totaliza no período estudado unha redución de 0,8 puntos porcentuais. En termos absolutos, en 2014 hai unhas persoas en risco de pobreza e/ou exclusión. Risco de Pobreza A porcentaxe de persoas que viven en fogares cunha renda inferior ao 60% da renda mediana equivalente, é dicir, o limiar da pobreza calcúlase en base ao 60% da mediana dos ingresos anuais por unidade de consumo (fogar) Gráfico 2. RISCO DE POB REZA EN GALICIA

4 No ano 2014, o 15,4 % da poboación da rexión está en risco de pobreza. Esta cifra é 6,8 puntos porcentuais inferior a do conxunto nacional e a 4ª más baixa, só superior ao País Vasco, Navarra e Madrid. Excepto un breve período, a taxa de Risco de Pobreza mantívose en Galicia nun suave e continuado descenso que supuxo unha redución na totalidade do período de 5,2 puntos porcentuais, que é a máis elevada de todas as comunidades autónomas. En termos absolutos, en Galicia hai persoas en risco de pobreza. Por outra parte, Galicia ten ao 3,5% da súa poboación en situación de pobreza severa o que supón, en termos absolutos, unhas persoas obrigadas a sobrevivir con ingresos inferiores a 332 mensuais por unidade de consumo. Gráfico 3. NIVEIS DA POBREZA Privación Material Severa (PMS) A pobreza non só ten que ver cos ingresos que teña unha familia, senón tamén coas posibilidades de consumo que lle permiten eses ingresos. Pódense considerar en PMS as persoas que viven en fogares que declaran que non poden permitirse catro dos nove ítems seleccionados a nivel europeo: 1. Pagar o alugueiro ou unha letra. 2. Manter a casa a unha temperatura axeitada durante os meses fríos. 3. Afrontar gastos imprevistos. 4. Unha comida de carne, polo ou peixe (ou os seus equivalentes vexetarianos) polo menos tres veces á semana 5. Pagar unha s vacacións unha semana ao ano

5 6. Un coche 7. Unha lavadora 8. Un televisor 9. Un teléfono (fixo ou móbil) Gráfico 4. CARENCIA MATERIAL SEVERA No ano 2014, o 5,5 % da poboación de Galicia vive en situación de Privación Material Severa, é dicir, non pode facer fronte polo menos a catro de nove conceptos ou ítems de consumo básico definidos a nivel europeo que se mostran na táboa seguinte. A taxa é 1,6 puntos porcentuais inferior a correspondente ao conxunto da poboación nacional. En termos absolutos, persoas viven en situación de Privación Material Severa na rexión. Os ítems utilizados para calcular o indicador e os porcentaxes de persoas de cada un deles móstranse na táboa seguinte:

6 Táboa 1. ÍTEMS DA PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA (Detalle por ítems) Galicia ÍTEM 1 Retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler del hogar en los últimos 12 meses. 7,2% ÍTEM 1 Retrasos en el pago de las facturas de la electricidad, agua, gas, etc. en los últimos 12 meses 6,6% ÍTEM 1 Retrasos en el pago de compras aplazadas o de otros préstamos (deudas no relacionadas con la vivienda 5,9% principal) en los últimos 12 meses ÍTEM 2 No puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno 14,1% ÍTEM 3 No puede ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año. 55,3% ÍTEM 4 No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 1,8% ÍTEM 5 El hogar no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 36,5% ÍTEM 6 No puede permitirse teléfono (incluido móvil) 0,1% ÍTEM 7 No puede permitirse televisión en color 0,1% ÍTEM 8 No puede permitirse tener lavadora 0,3% ÍTEM 9 No puedepermitirse tener coche 2,5% No puede permitirse tener un ordenador 8,0% Baixa Intensidade de Traballo por Fogar (BITH) Esta variedade comprende a relación entre o número de persoas que traballan nun fogar e o das que están en idade de traballar. Como exemplo podería dicirse que, nun fogar con dous adultos no que so traballa un a xornada completa, a intensidade de traballo é de 0.5 mentres que se traballan os dous, sería de 1. Se un dos adultos traballase a media xornada e outro a xornada completa, a intensidade de traballo deste fogar sería de 0,75. O indicador AROPE comprende as persoas que viven en fogares unha intensidade de emprego inferior ao 0,2. Gráfico 5. BAIXA INTENSIDADE DE EMPREGO POR FOGAR

7 O 14,9 % da poboación menor de 60 anos residente en Galicia vive en fogares con baixa intensidade de emprego. O gráfico mostra durante os primeiros anos una evolución moi semellante a media nacional e, a partir do ano 2012, unha redución paulatina que acaba situando a taxa 2,2 puntos porcentuais por debaixo da nacional. A pesar deste pequeno descenso, na totalidade do período o BITH practicamente se duplica. Poboación Dende o ano 2010 Galicia perdeu un total de persoas residentes, o que supón un descenso do 1,7%, que en termos comparativos é alto (a 5ª comunidade autónoma con maior descenso da poboación). Por outra parte, dende o ano 2012 abandonaron a rexión persoas estranxeiras, o que supón unha redución do 12,4% da poboación inmigrante. Na actualidade, Galicia mantén unha taxa de poboación inmigrante do 3,6%, que é a 2ª máis baixa de todas as rexións. Táboa 2. MOVEMENTOS POBOACIÓN TOTAL E ESTRANXEIRA TOTAL EDADES GALICIA 0-15 años años 65 y más Variación desde máximo Año TOTAL Variación de % reducción de Extr. Variación de de reducción de Extr. Variación de de reducción de Extr. Variación de de reducción de Extr ,6% ,6% ,3% ,1% Total Total extranjeros % de Extranjeros Población de Extranjeros Población de Extranjeros Población de Extranjeros ,9% ,8% ,0% ,3% ,2% ,6% ,3% ,2% ,6% ,2% ,5% ,4% ,0% ,8% ,5% ,7% ,1% ,3% ,4% ,3% ,5% ,9% ,0% ,1% ,7% ,3% ,9% ,8% ,9% ,4% ,0% ,6% ,4% ,4% ,3% ,2% ,8% ,4% ,5% ,1% ,9% ,4% ,4% ,2% ,0% ,3% ,3% ,4% ,0% ,0% ,4% ,6% ,0% ,7% ,6% ,7% ,6% ,6% ,4% ,9%

8 OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE Gráfico 6. RENDA MEDIA DISPOÑIBLE En definitiva, Galicia foi a única comunidade autónoma ónde a renda media por persoa medrou nos anos de crise. Actualmente, a renda media por persoa é de ao ano, cifra que é 209 superior a do ano 2009.

9 Contexto español -. Desigualdade territorial. No 2014 mantense gran desigualdade entre comunidades, con ata 33 puntos de diferenza entre algunhas rexións. En xeral, no norte mantéñense taxas por debaixo da media nacional, e no sur, maiores taxas de pobreza e/ou exclusión social. -. En canto a evolución da porcentaxe nos anos de crise, o impacto foi diferente segundo a comunidade que se trate. As comunidades que sufriron un crecemento moi importante do porcentaxe de poboación AROPE ( con ata 11 puntos por enriba da media nacional): Andalucía, Cantabria, Ceuta, Murcia, Aragón ou Castela a Mancha. Por outro lado, as comunidades que conseguiron reducir a súa taxa de poboación AROPE foron: Canarias, Galicia, Baleares, Madrid e Melilla

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA CATALUÑA A 1 de enero de 2015, la población

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA CANARIAS A 1 de enero de 2015, la población de Canarias alcanza

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA ANDALUCÍA A 1 de enero de 2015, la población andaluza alcanza a

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA MELILLA A 1 de enero de 2015, la población

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA COMUNITAT VALENCIANA A 1 de enero de 2015, la población en la Comunidad

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA REGIÓN DE MURCIA A 1 de enero de 2015,

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA CEUTA A 1 de enero de 2015, la población de la Ciudad Autónoma

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA COM. DE MADRID A 1 de enero de 2015, la población de la Comunidad

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA CANTABRIA A 1 de enero de 2015, la población

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA PRINCIPADO DE ASTURIAS Desde 2009, Asturias ha perdido un 3,1 %

Más detalles

Tema 14.- A poboación de España e de Galicia.

Tema 14.- A poboación de España e de Galicia. Tema 14.- A poboación de España e de Galicia. Trazos da recente evolución da poboación española Gráfica da páxina 233 Tipo Datos que representa Trata de Partes da gráfica Descenso considerable da natalidade

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 6º INFORME 2016 SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015 RESUMEN EJECUTIVO Juan Carlos Llano Ortiz EAPN-ESPAÑA ESPAÑA, CON EL 9,2% DE LA POBLACIÓN DE LA UNIÓN

Más detalles

Televisión e radio en Galicia

Televisión e radio en Galicia 16/09/2014 Televisión e radio en Galicia Introdución DA CULTURA OBSERVATORIO DA CULTURA Nos últimos anos os xeitos de consumo dos medios de comunicación están a experimentar unha muda significativa, sobre

Más detalles

Los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto a 2011

Los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto a 2011 20 de noviembre de 2013 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Año 2013. Datos provisionales Los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 23.123 euros, lo que supone una reducción del 3,5%

Más detalles

LAS CIFRAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA DE CARA A EUROPA 2020. EAPN Madrid

LAS CIFRAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA DE CARA A EUROPA 2020. EAPN Madrid LAS CIFRAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA DE CARA A EUROPA 2020 EAPN Madrid LAS CIFRAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA DE CARA A EUROPA 2020 La Estrategia Europa 2020 da un marco general

Más detalles

TEMA 1: A POBOACIÓN NO MUNDO

TEMA 1: A POBOACIÓN NO MUNDO TEMA 1: A POBOACIÓN NO MUNDO A.-INTRODUCIÓN: ACLARANDO CONCEPTOS A.1.- Concepto de Demografía É a ciencia que estuda a poboación. Interésase por coñecer o número de habitantes dun determinado territorio,

Más detalles

O libro e a edición en Galicia (2016)

O libro e a edición en Galicia (2016) O libro e a edición en Galicia (2016) O libro segue a ser un soporte fundamental da cultura, non só no que atinxe á produción do obxecto en si senón tamén como vehículo ou ferramenta de difusión de coñecementos.

Más detalles

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL 1. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN Distribución espacial da poboación. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL a) Observa e analiza os mapas. Elabora dous pequenos esquemas da distribución

Más detalles

Los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de euros en 2015, lo que supuso un incremento del 2,4% respecto al año anterior

Los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de euros en 2015, lo que supuso un incremento del 2,4% respecto al año anterior 25 de abril de 2017 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2016 Resultados definitivos Los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.730 euros en 2015, lo que supuso un incremento

Más detalles

En 2013 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.154 euros, lo que supuso una reducción del 2,3%

En 2013 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.154 euros, lo que supuso una reducción del 2,3% 26 de mayo de 2015 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2014) Resultados definitivos. En 2013 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.154 euros, lo que supuso una reducción del

Más detalles

PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA

PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020 PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 2014-2020 GALICIA CCI Título Versión 1 Primeiro ano 2014 Último ano 2020 Subvencionable desde 01/01/2014 Subvencionable

Más detalles

INFORME CLIMATOLÓXICO

INFORME CLIMATOLÓXICO INFORME CLIMATOLÓXICO MES DE SETEMBRO 2007 1.- Resumo Mes seco, con temperaturas diúrnas por riba da media. O mes de setembro estivo caracterizado polas situacións anticiclónicas, moi estables, que soamente

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

1º exame, 3ª avaliación

1º exame, 3ª avaliación 1º exame, 3ª avaliación 1. Tipos de texto: O diálogo (130) A entrevista (184) Os textos informativos (239) 2. O tecido da lingua: Cohesión: repetición, substitución e deíxe (102) Puntuación (132/158) 3.

Más detalles

PLAN PARA A DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA , HORIZONTE 2020

PLAN PARA A DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA , HORIZONTE 2020 PLAN PARA A DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016, HORIZONTE 2020 1 ÍNDICE 1. Necesidade do Plan 1.1. A tendencia demográfica actual: marco conceptual e contexto 1.2. A realidade demográfica de

Más detalles

UN AMOR POR DESCUBRIR

UN AMOR POR DESCUBRIR Un amor por descubrir 1 de 5 UN AMOR POR DESCUBRIR Esta é a unidade didáctica sobre a película Un amor por descubrir. Está realizada co obxectivo de que o profesorado despois de ver a película poida traballar

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

MATEMÁTICAS. PRIMEIRA PARTE (Parte Común)

MATEMÁTICAS. PRIMEIRA PARTE (Parte Común) PRIMEIRA PARTE (Parte Común) (Nesta primeira parte tódolos alumnos deben responder a tres preguntas. Unha soa pregunta de cada un dos tres bloques temáticos: Álxebra Lineal, Xeometría e Análise. A puntuación

Más detalles

Evolución da poboación activa en España

Evolución da poboación activa en España Poboación activa en España (%) (Período 1877-2001) Primario Secundario Terciario 1877 66,1 14,4 19,5 1900 66,3 16 17,7 1920 57,2 22 20,8 1940 50,5 22,2 27,3 1960 36,6 30,2 33,2 1981 13,9 37,2 48,9 2001

Más detalles

O SALARIO. O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un

O SALARIO. O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un O SALARIO O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un traballador de mans do seu xefe a cambio do traballo para o que foi contratado. Cando os pagos se efectúan de forma

Más detalles

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS PAU XUÑO 2010 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O/A alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das dúas opcións (A ou B). A puntuación máxima dos exercicios en cada opción é: 3

Más detalles

IMPACTOS DE LA CRISIS, IMPACTOS DE LA CRISIS, LAS CIFRAS DE LA POBREZA EN ESPAÑA

IMPACTOS DE LA CRISIS, IMPACTOS DE LA CRISIS, LAS CIFRAS DE LA POBREZA EN ESPAÑA IMPACTOS DE LA CRISIS, IMPACTOS DE LA CRISIS, LAS CIFRAS DE LA POBREZA EN ESPAÑA Seguimiento del indicador de riesgo de y exclusión social en España 2009-2010 EAPN Madrid Gabriela Jorquera Rojas EAPN Madrid

Más detalles

Informe OIA EASP 18/07/2016 P á g i n a 1 9

Informe OIA EASP 18/07/2016 P á g i n a 1 9 Informe OIA EASP 18/07/2016 P á g i n a 1 9 INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA Cuando se trata de valorar las situaciones de pobreza en un territorio es necesario contemplar un conjunto de conceptos

Más detalles

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito:

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito: ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA

Más detalles

As claves da. factura eléctrica

As claves da. factura eléctrica As claves da factura eléctrica MERCADO REGULADO ANTES TUR (tarifa de último recurso) o 63% dos fogares Que vai cambiar na miña Que vai cam AGORA PASA AUTOMATICAMENTE Á MODALIDADE DE PVPC (Prezo Voluntario

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

ÍNDICE 1 MANUAL BÁSICO 2 TONS DE CHAMADA 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACION INTERNA? 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACION EXTERNA?

ÍNDICE 1 MANUAL BÁSICO 2 TONS DE CHAMADA 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACION INTERNA? 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACION EXTERNA? ÍNDICE ÍNDICE 1 MANUAL BÁSICO 2 TONS DE CHAMADA 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACION INTERNA? 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACION EXTERNA? 2 COMO ESTABLECER UNHA COMUNICACIÓN COA OPERADORA? 3 PRESTACIÓNS

Más detalles

2.4. Os seres vivos e a paisaxe

2.4. Os seres vivos e a paisaxe Ecosistema Comunidade ou biocenose O conxunto dos seres vivos do ecosistema ou compoñentes bióticos. Cada especie diferente que vive nun ecosistema forma unha poboación. Biótopo O espazo físico natural

Más detalles

Comisión Galega de Bioética

Comisión Galega de Bioética O presente documento foi aprobado pola Comisión Galega de Bioética, na sesión realizada o 17 de setembro de 2014, e formaban parte dela os seguintes membros: Presidente: Félix Rubial Bernárdez Vicepresidente:

Más detalles

Información e instrucións para realizar solicitudes web

Información e instrucións para realizar solicitudes web Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Admisión a ciclos de Formación Profesional 2013-2014 Información e instrucións para realizar solicitudes web Páxina 1 de 9 Índice

Más detalles

A CARTA DE PRESENTACIÓN

A CARTA DE PRESENTACIÓN A CARTA DE PRESENTACIÓN 1. QUE É UNHA CARTA DE PRESENTACIÓN? É unha carta que acompaña ao Currículum vitae e que serve como tarxeta de visita, nela dámonos a coñecer á empresa e solicitamos unha entrevista

Más detalles

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS O DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2014 ENTROU EN VIGOR O DECRETO POLO QUE SE REGULAN EN GALICIA AS CONDICIÓNS DE VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS DESDE AS EXPLOTACIÓNS

Más detalles

X PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFÓNICO OBXECTO:

X PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFÓNICO OBXECTO: X PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFÓNICO OBXECTO: Desde a contemporaneidade e inscrito nunha tradición que fixo da radio canle de expresión artística, o Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico

Más detalles

CODIFICADORES CIRCUÍTOS COMBINACIONAIS

CODIFICADORES CIRCUÍTOS COMBINACIONAIS 1 CIRCUÍTOS COMBINACIONAIS Nos circuítos combinacionais, as saídas dependen directamente dos valor das entradas, non poden almacenar ningunha información, só realizan transformacións nas entradas mediante

Más detalles

Audio e vídeo en Ardora 7

Audio e vídeo en Ardora 7 Nos distintos tipos de contidos que crea Ardora se poden incluír arquivos multimedia, tanto de audio como de video. AUDIO: Por exemplo, nas actividades interactivas, xunto coas mensaxes de "felicitación"

Más detalles

BIBLIOTECA DE GALICIA. Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero Lino. González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana

BIBLIOTECA DE GALICIA. Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero Lino. González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana BIBLIOTECA DE GALICIA Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero 2016 Lino González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana Se sabe muy poco de la vida y la obra de este dibujante. Nació en

Más detalles

MANUAL APLICACIÓN SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR (ILE) 2015

MANUAL APLICACIÓN SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR (ILE) 2015 MANUAL APLICACIÓN SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR (ILE) 2015 Páxina 1 Índice 1. Obxecto da aplicación... 3 2. Acceso á aplicación... 3 2. Introdución

Más detalles

PROCESO PARTICIPATIVO PARA UN NOVO CONVENIO CTAG (PNC CTAG)

PROCESO PARTICIPATIVO PARA UN NOVO CONVENIO CTAG (PNC CTAG) PROCESO PARTICIPATIVO PARA UN NOVO CONVENIO CTAG (PNC CTAG) A lexislación laboral contempla a posibilidade de negociar acordos a nivel de empresa. Paensamos que esta é a opción para o persoal de CTAG,

Más detalles

Gabinete Técnico-Área Económica do S.N. de CC.OO. de Galicia

Gabinete Técnico-Área Económica do S.N. de CC.OO. de Galicia Maio de 1996 Elaboración: Gabinete Técnico-Área Económica do S.N. de CC.OO. de Galicia Maica Bouza Seoáne O PARO EN GALICIA NO ANO 1995 PÁXINA 1 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN...3 II. EVOLUCIÓN DO PARO EN 1994...4

Más detalles

O servidor do centro

O servidor do centro O servidor do centro Índice 1. Introdución 2. O servidor do centro I. Obxectivo e servizos específicos do Servidor do Centro II. III. Aplicación de Xestión de Recursos Educativos Outros servizos do Servidor

Más detalles

ELECTRÓNICA DIXITAL. SISTEMAS DE NUMERACIÓN.

ELECTRÓNICA DIXITAL. SISTEMAS DE NUMERACIÓN. 1 ELECTRÓNICA DIXITAL. SISTEMAS DE NUMERACIÓN. A Electrónica Dixital é aquela que traballa con sinais discretos (normalmente tensión no tensión ou 1-0) a diferencia da electrónica analóxica que traballa

Más detalles

MEMORIA CLUB DE LECTURA

MEMORIA CLUB DE LECTURA MEMORIA CLUB DE LECTURA CURSO 2015-16 I.E.S. ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ A ESTRADA - PONTEVEDRA https://lernolosada.wordpress.com/ Índice xeral Memoria Club de Lectura. Curso 2015-16 2 1.1. Memoria de Actividades............................

Más detalles

O RELEVO DE GALICI C A I

O RELEVO DE GALICI C A I O RELEVO DE GALICIA ÍNDICE Introdución. Galicia : situación xeográfica Formas do relevo: conceptos O relevo de Galicia : características xerais. Serras, chairas e depresións INTRODUCCIÓN. Galicia: situación

Más detalles

En 2012 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, lo que supuso una reducción del 3,5%

En 2012 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, lo que supuso una reducción del 3,5% 27 de mayo de 2014 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Resultados definitivos. Año 2013 En 2012 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, lo que supuso una reducción

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE A UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS

INFORMACIÓN SOBRE A UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS INFORMACIÓN SOBRE A UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS A Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte de Lemos comezou a funcionar no ano 1.987 dependendo orgánicamente do Concello de Monforte

Más detalles

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE WORKSHOP DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE MADRID 9-10 de maio de 2016 Clúster Alimentario de Galicia 0 A MISIÓN O Clúster Alimentario de Galicia CLUSAGA, en colaboración coa Asociación Española

Más detalles

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Alojamientos de turismo rural) Cuestionario semanal

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Alojamientos de turismo rural) Cuestionario semanal ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (Alojamientos de turismo rural) Cuestionario semanal Identificación del establecimiento 1. Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo os puntos

Más detalles

Pobreza y privación en España: el impacto de la Gran Recesión en las Comunidades Autónomas

Pobreza y privación en España: el impacto de la Gran Recesión en las Comunidades Autónomas Pobreza y privación en España: el impacto de la Gran Recesión en las Comunidades Autónomas Eduardo Esteve Pérez Jesús Pérez Mayo Enrique Lluch Frechina Borja Gimeno Alacreu Blanca Hortal Miguel ISBN -

Más detalles

PREMIOS JULES VERNE ( ) DE ENSINO

PREMIOS JULES VERNE ( ) DE ENSINO PREMIOS JULES VERNE (1828-1905) DE ENSINO BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS PARA ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO PÚBLICO DO CONCELLO DE REDONDELA, PARA

Más detalles

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017). PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC I.E.S. de Ponteceso Documento básico que recolle a planificación de como se incorporan

Más detalles

DESEMPLEO Y POBREZA: CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA. 11 de julio Día Mundial de la Población

DESEMPLEO Y POBREZA: CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA. 11 de julio Día Mundial de la Población DESEMPLEO Y POBREZA: CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 11 de julio Día Mundial de la Población 1. PERDIDA DE POBLACIÓN. PARA HOY Y PARA EL FUTURO El año 2012 España alcanzó su máximo de población, 46.818.216

Más detalles

PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes:

PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes: PROXECTO RUNAS 2012 O Concello de Ortigueira, a través do Festival Internacional do Mundo Celta, convoca o proxecto musical denominado RUNAS novos valores da música celta e do folk internacional, de acordo

Más detalles

EL ESTADO DE LA POBREZA ESPAÑA EN 2015

EL ESTADO DE LA POBREZA ESPAÑA EN 2015 EL ESTADO DE LA POBREZA ESPAÑA EN 2015 V INFORME ANNUAL SOBRE EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN DE EAPN BASADO EN EL ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DEL INE (SILC, EUROSTAT) EAPN

Más detalles

PAU XUÑO 2011 LITERATURA UNIVERSAL OPCIÓN A

PAU XUÑO 2011 LITERATURA UNIVERSAL OPCIÓN A PAU XUÑO 2011 Código: 35 1º PARTE LITERATURA UNIVERSAL 1.- Describe as características principais da literatura grega e sinala en que medida esta influíu posteriormente no conxunto da produción literaria

Más detalles

Volume dos corpos xeométricos

Volume dos corpos xeométricos Volume dos corpos xeométricos Contidos 1. Volume e capacidade Unidades de volume Capacidade e volume 2. Volume dun prisma Cubo Ortoedro Resto de prismas 3. Volume dunha pirámide Relación entre prisma e

Más detalles

ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES

ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES Evolución del equipamiento y uso de TIC en hogares La Rioja 2015 2016 Variación (*) 16/15 España 2015 2016

Más detalles

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL de CÁRITAS Información para el Día de la caridad 4 de junio de 2015

OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL de CÁRITAS Información para el Día de la caridad 4 de junio de 2015 OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL de CÁRITAS Información para el Día de la caridad 4 de junio de 2015 Equipo de Estudios Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia Cáritas Española 1. Estadísticas

Más detalles

Personas por. España Absoluto % Absoluto % Número de hogares 239.259 18.266.009 1 Hombre 29.504 12,3 2.125.604 11,6 Unipersonales

Personas por. España Absoluto % Absoluto % Número de hogares 239.259 18.266.009 1 Hombre 29.504 12,3 2.125.604 11,6 Unipersonales Encuesta de Condiciones de Vida 1. Datos básicos. Hogares, rentas y pobreza 2014 Tabla: 1.1.1: Hogares, rentas por hogar e indicadores de pobreza por Comunidad Autónoma Andalucía Aragón Principado de Asturias

Más detalles

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente Decreto lexislativo 1/2008, do 13

Más detalles

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos Consellos Escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2 que: Os Municipios que dispoñan polo menos dun Colexio

Más detalles

Proxecto ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL. Memoria I

Proxecto ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL. Memoria I ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL VI. ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL O artigo 4.1 da Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia supedita

Más detalles

ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR. Base 2010 ABRIL 2015

ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR. Base 2010 ABRIL 2015 28 de mayo de 2015 ÍNDICES DE COMERCIO AL POR MENOR. Base 2010 ABRIL 2015 ICM. VENTAS Las ventas del comercio al por menor a precios constantes, en abril de 2015 respecto al mismo mes del, aumentan un

Más detalles

Crear un Blog. Primeiros pasos. XX Semana da Educación. Pontevedra

Crear un Blog. Primeiros pasos. XX Semana da Educación. Pontevedra Crear un Blog. Primeiros pasos. XX Semana da Educación Pontevedra 2008 http://www.recursosmatematicos.com/galego 1 Crear un blog en Blogger Se queres empezar nisto dos blogs, o mellor é crear un en Blogger,

Más detalles

ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO CONSISTENTE NA XESTIÓN INDIRECTA DA RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA DA TERCEIRA IDADE

ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO CONSISTENTE NA XESTIÓN INDIRECTA DA RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA DA TERCEIRA IDADE Página 1 de un total de 8 página(s), Versión imprimible con información de firma. ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO CONSISTENTE NA XESTIÓN INDIRECTA DA RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA DA TERCEIRA

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 46 Luns, 9 de marzo de 2015 Páx. 9525 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación

Más detalles

Unidade 4: Pneumática

Unidade 4: Pneumática Unidade 4: Pneumática Sistemas pneumáticos Elementos dun circuíto pneumático Xeradores e accesorios De transporte Receptores: cilindros (efecto simple e dobre efecto) De distribución: válvulas (distribuidoras

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 Páx. 46008 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 247/2012, do 22 de novembro, polo que se aproba a delimitación

Más detalles

ACLARACIONS DEPORTE BASE GALICIA

ACLARACIONS DEPORTE BASE GALICIA . ACLARACIONS DEPORTE BASE GALICIA 2012-2013 2013 CAMBIOS DE XOGADORES EN CATEGORÍA CADETE E INFANTIL Non se permitirán os cambios de xogadores/as, de xeito continuado, especialistas só en ataquedefensa.

Más detalles

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia 2006 3.5.18 2006 Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia XUNTA DE GALICIA Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos Deseño e maquetación: Telf.: 981 806 669 Imprime: Ofelmaga,

Más detalles

PROCEDEMENTO DE ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA RECIBIDA

PROCEDEMENTO DE ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA RECIBIDA PROCEDEMENTO DE ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA RECIBIDA 1. OBXECTIVO... 2 2. PROPÓSITO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABLES... 2 5. DESENVOLVEMENTO... 2 5.1. Planificación... 2 5.2. Realización...

Más detalles

Encuesta de Condiciones de Vida Año 2011. Datos provisionales

Encuesta de Condiciones de Vida Año 2011. Datos provisionales 20 de Octubre de 2011 Encuesta de Condiciones de Vida Año 2011. Datos provisionales Principales resultados Los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron los 24.890 euros en 2010, con

Más detalles

Por todo isto, esta consellería,

Por todo isto, esta consellería, Orde do 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados. (DOG do 26 de setembro) A Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da

Más detalles

Emergencia social en Leganés

Emergencia social en Leganés 1 Emergencia social en Leganés El número de afectados por al tasa AROPE en Leganés, calculado sobre la renta autonómica, se eleva a 47.235 personas, el 25,3% de la población (1 de cada 4 leganenses) y

Más detalles

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. BLOQUE DE ÁLXEBRA (Puntuación máxima 3 puntos) Determinar a matriz X na seguinte

Más detalles

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA. Año 2011 Datos provisionales (P) y Año 2010 Definitivo

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA. Año 2011 Datos provisionales (P) y Año 2010 Definitivo C/Marqués de Murrieta, 76 26071 Logroño. La Rioja Teléfono: 941 291 196 Fax: 941 291 665 Administración Pública y Hacienda Instituto de Estadística ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA. Año 2011 Datos provisionales

Más detalles

PAU XUÑO 2010 XEOGRAFÍA

PAU XUÑO 2010 XEOGRAFÍA XUÑO 2010 VALORACIÓN: A primeira pregunta ten unha puntuación máxima de 2 puntos: requírese unha breve definición en termos xeográficos. A segunda pregunta ten unha puntuación máxima de 1 punto: solicítase

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPC003. Código. Proba de. Matemáticas. Páxina 1 de 11

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPC003. Código. Proba de. Matemáticas. Páxina 1 de 11 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Matemáticas Código CSPC003 Páxina 1 de 11 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións distribuídas en catro problemas, do

Más detalles

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009 TÉCNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN COCIÑEIRO/A PINCHE

Más detalles

ÍNDICES DE CIFRA DE NEGOCIOS (ICN) Y ENTRADAS DE PEDIDOS (IEP) EN LA INDUSTRIA

ÍNDICES DE CIFRA DE NEGOCIOS (ICN) Y ENTRADAS DE PEDIDOS (IEP) EN LA INDUSTRIA ÍNDICES DE CIFRA DE NEGOCIOS (ICN) Y ENTRADAS DE PEDIDOS (IEP) EN LA INDUSTRIA El de Cifra de Negocios (ICN) es un indicador coyuntural cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida

Más detalles

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Año Principales resultados

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Año Principales resultados 28 de noviembre de 2006 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Año 2005. Principales resultados - El ingreso neto anual de los hogares es de 22.418 euros. Los ingresos por persona ascienden a 7.925 euros.

Más detalles

MORTALIDAD. AÑO AVANCE DE DATOS DEFINITIVOS

MORTALIDAD. AÑO AVANCE DE DATOS DEFINITIVOS Información estadística de Castilla y León 19 de diciembre de 2012 MORTALIDAD. AÑO 2011. AVANCE DE DATOS DEFINITIVOS (Este avance se ampliará cuando se proporcione la información total definitiva) El número

Más detalles

RAM son as siglas de random access memory, un tipo de memoria de

RAM son as siglas de random access memory, un tipo de memoria de RAM son as siglas de random access memory, un tipo de memoria de computador á que se pode acceder aleatoriamente; é dicir, pódese acceder a calquera byte de memoria sen acceder aos bytes precedentes. A

Más detalles

2. A codia oceánica e a codia continental A plataforma continental galega

2. A codia oceánica e a codia continental A plataforma continental galega O INTERIOR DA TERRA 1. Aproximación descriptiva ao modelo en capas e dinámico do interior da terra. As capas: Codia. Manto. Núcleo. A Dinámica da terra. As Placas tectónicas. 2. A codia oceánica e a codia

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Índice. uía de estilo para xornalistas

Índice. uía de estilo para xornalistas 1ª edición uía de estilo para xornalistas Índice 1. Presentación....................3 2. Chaves para a pobreza e a exclusión social.....5 3. Como se mide a pobreza e a exclusión social?....9 4. Algúns

Más detalles

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME Limiar A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2, que: Os municipios que

Más detalles

A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS EN GRANDES INFRAESTRUTURAS E NÚCLEOS RURAIS

A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS EN GRANDES INFRAESTRUTURAS E NÚCLEOS RURAIS A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS EN CIAM Mabegondo 9-10 de Maio de 2008 Lexislación Preventiva. Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Decreto 105/2006,

Más detalles

Expediente: D.3.Q/14584/15. Santiago de Compostela, 22 de outubro de Sr. Reitor:

Expediente: D.3.Q/14584/15. Santiago de Compostela, 22 de outubro de Sr. Reitor: Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela, para que que en diante, no suposto excepcional de que se inicie a impartición de estudos oficiais sen que concluísen os trámites legalmente

Más detalles