1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL"

Transcripción

1 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en comptes de cotització però amb una reducció trimestral del 0,45%, i 24 comptes menys i una reducció interanual del 3,15%, 174 comptes menys que l any anterior. Aquesta disminució anual, s ha produït en tots els grans sectors d activitats, a excepció de l agricultura que augmenta en 1 unitat els comptes de cotització. El sector de la construcció segueix sent el sector on es produeix una major reducció percentual en el nombre de comptes de cotització a nivell interanual, amb un descens del 12,79% i 61 comptes menys, en canvi si mirem la variació respecte el primer trimestre, hi ha un augment del nombre de comptes de cotització de gairebé l 1% i 4 comptes més. La construcció segueix sent un sector important per a l economia lleidatana, encara que segueix pendent pes, passant de representar el 15,06% al 2008, a representar el 7,8% al segon trimestre de 2013, L agricultura ha augmentat els comptes de cotització en un 11,54% (6 comptes més) respecte el trimestre anterior, tot i que cal tenir present que aquest sector té poc pes, ja que només representa un 1,08% del total de comptes de cotització. La indústria, és el gran sector on s han reduït més els comptes de cotització, han disminuït un 2,22% i 7 comptes menys si ho comparem amb el trimestre anterior i un 1,9% i 6 comptes menys si mirem el mateix període però de l any anterior. El sector serveis, és el sector que té més pes en l economia lleidatana, ja que representa un 85,4% del total, encara que també ha disminuït els comptes de cotització, un 0,59% i 27 comptes menys respecte el trimestre anterior i una disminució del 2,3% i 108 comptes menys que el mateix període de l any anterior. Taula 1.1: Comptes de cotització a la Seguretat Social per gran sector d activitat. Activitat Econòmica (CCAE 2009) III tr 2012 IV tr 2012 I tr 2013 II tr 2013 Var.trim anterior (%) Variació Interanual (%) Agricultura ,54% 1,75% Indústria ,22% -1,91% Construcció ,97% -12,79% Serveis ,59% -2,31% Total Lleida municipi ,45% -3,15% Total Lleida provincia ,38% -3,25% Total Catalunya ,36% -2,52% Si mirem per àmbit geogràfic, Catalunya és l àmbit on ha augmentat el percentatge de comptes de cotització, respecte el trimestre anterior, un 1,36% i comptes més. La província de Lleida té la disminució de comptes de cotització més baixa, un -0,38%. En canvi els tres àmbits han disminuït el nombre de comptes de cotització respecte el mateix període de l any anterior. Pel que fa a les activitats, si mirem la taula 1.2, el sector comerç és el que té més empreses cotitzants, seguint amb la tendència dels trimestres anteriors i és concentren en el comerç al detall excepte vehicles de motor, seguida dels serveis de menjar i begudes i del comerç a l engròs excepte vehicles de motor. Entre les tres tipologies arriben al 33,1% de totes les empreses cotitzants del municipi. Però en aquest trimestre, a diferencia dels anteriors, entre les activitats que augmenten els comptes de cotització destaquen les activitats especialitzades de construcció amb 10 comptes més que el trimestre anterior, la venda i reparació vehicles motor i els comerç a l engròs exc. vehicles motor i la venda i reparació de vehicles motor que augmenten 1 compte respectivament. En canvi l activitat de construcció d immobles segueix la seva tendència a la baixa i no està entre les 10 activitats amb més comptes de cotització. 5

2 Respecte l any anterior, les úniques activitats que han augmentat els seus comptes de cotització han estat la venda i reparació de vehicles motor amb 5 comptes més i el comerç a l engròs exc. vehicles motor amb 4 comptes més. Taula 1.2: Activitats amb més comptes de cotització a la Seguretat Social (II trimestre de 2013). Grandària de les empreses de Lleida Analitzant la grandària de les empreses del municipi de Lleida, observem a l igual que en períodes anteriors que el 99,54% de les empreses són pimes (menys de 250 treballadors). El teixit empresarial del municipi està format majoritàriament per microempreses, ja que el 85% no supera els 10 treballadors i d aquestes, el 74,3% nomes tenen d 1 a 5 treballadors. Taula 1.3: Grandària de les empreses del municipi de Lleida en funció del nombre de treballadors/es per activitat econòmica (II trimestre de 2013). La grandària mitjana de les empreses industrials és superior a la resta de sectors, ja que només un 64,3% de les empreses industrials tenen d 1 a 5 treballadors. El sector industrial també és el sector amb més proporció d empreses de més de 50 treballadors (4,22%), encara que només una empresa classificada com a indústria de productes alimentaris té més de 250 treballadors, mentre que ni a l agricultura ni a la construcció hi ha grans empreses. En el sector de la construcció, el 74,52% de les empreses tenen entre 1 i 5 treballadors/es, percentatge una mica inferior al del trimestre anterior, només hi ha 1 empresa de més de 100 treballadors, mentre que no hi ha cap empresa amb més de 250 treballadors/es. Molt similar, també és el sector de l agricultura que no té cap empresa amb més de 100 treballadors/es i el 70,69% de les empreses tenen menys de 5 treballadors/es. El sector serveis, amb el 85,4% de la totalitat d empreses de Lleida, és el que concentra un major nombre de comptes de cotització en tots els trams de grandària, destacant els 25 comptes que hi ha amb més de 250 treballadors/es, 1 menys que el darrer trimestre i 3 menys que el mateix període de l any anterior, vinculats en molts casos a l Administració pública principalment. 6

3 Figura 1.1: Grandària de les empreses per sector d activitat a Lleida municipi en funció del nombre de treballadors/es (II trimestre de 2013) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d Empresa i Ocupació 1.2. Creació i dissolució de Societats Mercantils El nombre de societats mercantils creades durant el segon trimestre de l any es de 179, xifra inferior a la del primer trimestre de l any que es van crear 30 societats més. En els 6 primers mesos de l any s han creat 388 societats xifra lleugerament inferior que en el mateix període però de l any anterior en que es van crear 392 societats, és a dir, 4 societats més que en aquest Respecte a la tipologia de les societats constituïdes, cal remarcar que, de totes les societats mercantils que s han constituït a Lleida en aquest segon trimestre, només 1 és Societat Anònima, la resta són Societats Limitades. Figura 1.2: Evolució de la creació i dissolució de Societats mercantils a la província de Lleida. Sèrie temporal (juny). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del IDESCAT i del DIRCE 7

4 Si observem les dissolucions de societats mercantils, durant aquest segon trimestre de 2013 hi ha un total de 33 dissolucions front les 26 dissolucions al mateix període de l any anterior, és a dir, 7 societats dissoltes més, que representa una augment del 26,9%. Amb aquests 6 primers mesos de l any hi ha un total de 69 empreses dissoltes. Del total de les societats dissoltes en aquests mesos de l any, 27 ho han fet de forma voluntària, 38 per altres causes i 4 per fusió Treballadors/es afiliats/des al Règim General de la Seguretat Social Durant el segon trimestre de 2013, el nombre de persones afiliades al Règim General de la Seguretat Social al municipi de Lleida és de , amb un augment del 0,27% respecte el trimestre anterior i 148 treballadors més, en canvi hi ha una disminució del 2,36% i treballadors menys que en el mateix període de l any anterior. Per àmbits, aquesta disminució percentual interanual en el nombre de persones cotitzants és més baixa al municipi de Lleida (-2,36%), que a Catalunya (-2,7%), i que a la província de Lleida (-3,49%). En canvi a nivell trimestral, hi ha un augment en els tres àmbits però és a Catalunya on més ha augmentat (1,96%) i el municipi de Lleida és on l augmentat és més baix(0,27%). Taula 1.4: Treballadors/es afiliats/des al Règim General de la Seguretat Social Per activitat econòmica, el sector serveis és el que té el major nombre d afiliats/des amb que representa el 87,7% del total de treballadors/es afiliats/des, encara que respecte el trimestre anterior és l únic que té una disminució en el nombre de persones afiliades, 100 afiliats/des menys. Respecte el mateix període de l any anterior té afiliats/des menys. L agricultura, encara que és un sector poc representatiu (el 0,7% del total), és el sector amb el major increment d afiliats/des, amb un 53,8% i 135 afiliats/des més respecte el trimestre anterior, i també respecte el mateix període de l any anterior amb un 20,3% i 65 afiliats/des més. La indústria, que representa el 7,2% del total de treballadors afiliats, és el sector que té l augment més baix respecte els altres grans sectors, en la variació trimestral l augment és de l 1,4% i 52 afiliats/des més, i respecte el mateix període però de l any anterior té un augment d afiliats/des del 0,26% i 10 afiliats/des més. Finalment el sector de la construcció, és el sector que ocupa al 4,4% del total d afiliats/des, percentatge que ha augmentat en aquest trimestre. Durant aquest segon trimestre hi ha un augment del 2,58% i 61 afiliats/des més respecte l anterior trimestre tot i que si ho comparem amb el mateix període de l any anterior té una forta davallada, sent del 13,3% i 371 afiliats/des menys. Si analitzem amb detall les activitats amb més assalariats/des al RGSS, observem que s engloben dins del sector serveis, destacant el pes de l Administració ja que entre l Administració pública, les activitats sanitàries i l Educació ocupen el 33% del total d afiliats/des al Règim General al municipi de Lleida, percentatge inferior al de l any anterior, fet que demostra una menor dependència de l Administració, provocat bàsicament per la davallada en les activitats d educació. Després d aquest grup, li segueix en importància amb nombre d afiliats/des, les activitats comercials tant al detall com a l engròs que representen el 15,5% del total de treballadors afiliats, aquest percentatge és lleugerament superior al de l any anterior (15,3%). 8

5 Taula 1.5: Activitats amb més treballadors/es afiliats/des al Règim General de la Seguretat Social (II trimestre de 2013) Grandària de les empreses Analitzant la grandària de les empreses, podem observar que el 22,7% d assalariats/des treballen en microempreses (menys de 10 treballadors/es) i el 25,4% ho fan en les 25 empreses de més de 250 treballadors/es que hi ha al municipi de Lleida (24 del sector serveis i 1 del sector industrial). Taula 1.6: Nombre de treballadors/es afiliats al Règim General de la Seguretat Social per sector d activitat econòmica i grandària del compte de cotització a Lleida municipi (II trimestre de 2013). Per activitat econòmica, el sector serveis ocupa al 87,7% de treballadors/es afiliats/des amb assalariats/des, dels quals el 28,23% ho fan en empreses de més de 250 treballadors/es, aquest percentatge és inferior al del mateix període de l any anterior que era del 29,16%. El 22% dels treballadors/es d aquest sector estan en empreses de menys de 10 treballadors/es. El sector industrial, només té una gran empresa que dona feina a 327 treballadors/es, 3 treballador/a menys que en el trimestre anterior, però que, aquesta representa el 8,35% del total de treballadors/es industrials. Hi ha un menor nombre de microempreses i per tant també menys treballadors/es, ja que només el 19,14% dels treballadors/es dels sector ho fan en empreses de menys de 10 treballadors/es, percentatge inferior al dels altres sectors. Ni el sector de la construcció ni el de l agricultura, tenen cap gran empresa, en el primer el 41% dels treballadors/es ho fan en empreses de menys de 10 treballadors/es i en l agricultura ho fan el 36% dels treballadors/es. 9

6 Figura 1.3: Distribució percentual dels treballadors/es segons grandària empresarial i sector d activitat a Lleida municipi (II trimestre de 2013) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d Empresa i Ocupació Si analitzem la distribució del total de treballadors/es en funció de la tipologia d empresa, al municipi de Lleida, només el 21,88% dels treballadors/es ho fan en grans empreses. Aquest percentatge és inferior al de l any anterior que va ser del 22,52%. Els treballadors/es autònoms/es representen el 13,72% del total i també és lleugerament inferior que en el mateix període l any anterior (13,73%). En quant als treballadors/es en microempreses i en empreses petites el percentatge és una mica inferior al del mateix període l any anterior i es situa en un 19,55% i 19,57% respectivament. En canvi, en les empreses mitjanes, el percentatge de treballadors/es és superior al del 2012, sent del 25,28% (mentre que l any anterior va ser del 23,82%). Si analitzem la distribució dels treballadors/es segons la grandària a nivell provincial i de Catalunya en el segon trimestre de 2013, podem veure diferències importants respecte al municipi de Lleida, com per exemple, en els autònoms/es el percentatge és més gran a la província amb un 25,2% i a Catalunya amb un 18,5% que al municipi. El percentatge de treballadors/es en microempreses al municipi (19,55%) és molt inferior al de la província que té el 23,54%, i gairebé igual a Catalunya amb un 19,59%. La diferència més gran està en les empreses mitjanes i les gran empreses, Catalunya és l àmbit territorial que té el percentatge més alt de grans empreses amb un 23,82% (un 1,94 punts percentuals més que al municipi de Lleida), però en canvi el municipi té el percentatge més alt en empreses mitjanes amb un 25,28%, respecte a la província (18,22%) i a Catalunya (18,6%). Per tant podem resumir dient que, al municipi de Lleida, la majoria dels treballadors/es, es distribueixen principalment entre les empreses mitjanes i les grans empreses, a la província de Lleida, els treballadors/es es distribueixen entre el autònoms/es i les microempreses i a Catalunya la distribució està més igualada i només n hi ha un que destaca lleugerament i és la gran empresa. 10

7 Figura 1.4: Distribució percentual dels treballadors/es segons grandària empresarial per àmbit territorial (II trimestre de 2013) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d Empresa i Ocupació 11

8 1.4. Afiliats/des al Règim especial de treballadors/es autònoms/es Durant aquest segon trimestre de 2013 al municipi de Lleida hi ha treballadors/es autònoms/es, 16 més que en el trimestre anterior i representa un augment del 0,18%, a diferència del que venia passant en els trimestres anteriors, aquest augment és superior al de la província de Lleida (un 0,04%), però, en canvi, és inferior a l augment de Catalunya (0,89%), que és la més alta dels tres àmbits. Tot i aquest augment en aquest últim trimestre, la variació interanual encara és negativa als tres àmbits territorials, encara que al municipi de Lleida és on més s accentua. Ha perdut respecte el mateix període de l any anterior 212 treballadors/es autònoms/es un 2,38% menys. La província de Lleida té 731 treballadors/es autònoms/es menys, és a dir, una disminució de l 1,82% envers el 2012 i Catalunya que és on la disminució no és tant gran, ha perdut respecte l any anterior autònoms/es, un 1,48% menys. Taula 1.7: Treballadors/es afiliats/des al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es. Var.trim Variació Activitat Econòmica III tr 2012 IV tr 2012 I tr 2013 II tr 2013 anterior Interanual (CCAE 2009) (%) (%) Agricultura ,47% -2,46% Indústria ,83% -3,07% Construcció ,64% -7,87% Serveis ,44% -1,48% Total Lleida municipi ,18% -2,38% Total Lleida provincia ,04% -1,82% Total Catalunya ,89% -1,48% Si observem la taula, veurem que respecte el trimestre anterior, hi ha dos grans sectors que tenen un descens de treballadors/es autònoms/es i dos que tenen un lleuger augment, però en canvi si mirem la variació interanual, en tots els sectors d activitat, hi ha un descens generalitzat. El descens més important en aquest trimestre es produeix, a diferència de trimestres anteriors, en el sector de la indústria, amb un descens trimestral de l 1,83% i 10 autònoms menys, i un descens en la variació interanual del 3.07% i 17 autònoms menys. El sector de la construcció, que és el segon sector amb més autònoms/es, també ha tingut un descens a nivell trimestral del 0,64% i 6 treballadors/es autònoms/es menys. Si mirem els autònoms/es del mateix període de l any anterior, és el sector que té la davallada més forta amb un descens del 7,87% i 80 autònoms/es menys. El sector de l agricultura i els serveis són els dos grans sectors que en aquest trimestre han augmentat el nombre d autònoms. El sector serveis que representa el 75,8% del total de persones treballadores autònomes, en aquest trimestre ha augmentat el nombre de treballadors/es autònoms/es en un 0,44% i 29 autònoms més, encara que si mirem el mateix període de l any anterior hi ha un descens de l 1,48% i 99 autònoms menys. Per últim, en l agricultura l augment ha estat del 0,47% i 3 autònoms més respecte al trimestre anterior, en canvi respecte l any anterior hi ha una disminució del 2,46% i 16 treballadors/es autònoms/es menys. Respecte a les activitats amb més persones treballadores autònomes al municipi de Lleida, el comerç al detall excepte vehicles de motor, és l activitat que té més treballadors/es autònoms/es amb (5 més que en el trimestre anterior), representa el 16,9% del total, i juntament amb el comerç a l engròs, representen el 23,4% del total d autònoms/es de Lleida. També són nombrosos els autònoms/es en el sector de l hoteleria, principalment en serveis de menjar i begudes que representen el 10,17% del total i és la segona activitat que té més autònoms/es. En general la majoria de les 10 principals activitats han augmentat el nombre de treballadors/es autònoms/es exceptuant les activitats especialitzades de construcció que ha perdut 12 autònoms respecte el trimestre anterior, el transport terrestre i per canonades que ha perdut 6 treballadors/es autònoms/es i el comerç engròs, exc. vehicles motor que n ha perdut 2. 12

9 Les activitats especialitzades de la construcció tot i les seves davallades, encara representen el 7,36% del total de treballadors/es autònoms/es, amb una disminució 60 autònoms/es respecte l any anterior. Les activitats d agricultura, ramaderia i pesca també tenen una bona representació de treballadors/es autònoms/es amb el 7,24% del total, però encara que respecte l any anterior han perdut 18 autònoms/es, i respecte el trimestre anterior hi ha 4 autònoms/es menys. Taula 1.8: Activitats amb més treballadors/es afiliats/des al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es (II trimestre de 2013). 13

BUTLLETÍ RUBÍ ECONOMIA RUBÍ. Núm. 2 3er TRIMESTRE 2015 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

BUTLLETÍ RUBÍ ECONOMIA RUBÍ. Núm. 2 3er TRIMESTRE 2015 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL L'Estructura Empresarial preten donar una imatge global de com les emrpeses, els Polígons d'activitat Economia (PAE) i els sectors s'estructuren al nostre

Más detalles

Atur a Terrassa (abril de 2010)

Atur a Terrassa (abril de 2010) Atur a Terrassa (abril de 2010) Índex Atur registrat Atur per sexe Atur per sector econòmic Atur per edats Atur per nivell formatiu Col lectiu immigrant Durada de l atur Durada de l atur per sexes Durada

Más detalles

FITXA MUNICIPAL SANT CARLES DE LA RÀPITA

FITXA MUNICIPAL SANT CARLES DE LA RÀPITA FITXES LOCALS 1 FITXA MUNICIPAL SANT CARLES DE LA RÀPITA DADES BÀSIQUES Superfície: 53,7 km 2 Població: 15.511 habitants (21) Nombre d empreses: 1.551 (21) ACTUALITZADA: DESEMBRE DEL 211 2 EVOLUCIÓ DE

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Informe de Conjuntura Econòmica del Penedès- Garraf. 1r. trimestre de 2006

Informe de Conjuntura Econòmica del Penedès- Garraf. 1r. trimestre de 2006 Informe de Conjuntura Econòmica del Penedès- Garraf 1r. trimestre de 26 Promogut per Amb el suport de Introducció La primera edició de l informe de conjuntura de l any 26 incorpora com a novetat l anàlisi

Más detalles

Variació població. Població

Variació població. Població . Demografia . Demografia Perfil de la Ciutat. Edició 3 Una visió global Indicadors Ciutat Variació població Mitjana Densitat deu anys edat Barberà del Vallès 3.436,6% 5.47 38,3,5% Girona 97.98 5,5% 7.39

Más detalles

BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI. Atur registrat. Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT

BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI. Atur registrat. Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI Atur registrat Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT CONTINGUTS Taxa d atur registrat. Resum de dades... 3 La taxa d'atur es redueix al març i se situa en el 13,4% de la població

Más detalles

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL Informació anual RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL Anys 2011 i 2012. Base 2010 Observatori de Desenvolupament Local del Agost 2015 Amb el suport de: L ANY 2012 LA RENDA DISMINUEIX AL

Más detalles

Informe L activitat empresarial a Barcelona

Informe L activitat empresarial a Barcelona Informe L activitat empresarial a Barcelona Barcelona, març de 2014 Informe L activitat empresarial a Barcelona 2013 2 Índex 01 RESUM EXECUTIU... 3 02 L'ACTIVITAT EMPRESARIAL A BARCELONA 2013... 4 02.1

Más detalles

Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives Gener 2016

Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives Gener 2016 Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives 2016 Gener 2016 1 0. Introducció PIMEC fa anualment una radiografia de la situació empresarial a través del seu Anuari de la pime catalana, una

Más detalles

Característiques generals dels polígons

Característiques generals dels polígons 00 Característiques generals dels polígons Característiques generals dels polígons Actualitat Actualidad Polígons Superfície Tipus d activitat Polígonos Superficie Tipo de actividad Ronda Santa Maria Can

Más detalles

El risc de patir un accident greu o mortal ha baixat un 1,2% a les carreteres catalanes en l últim trienni

El risc de patir un accident greu o mortal ha baixat un 1,2% a les carreteres catalanes en l últim trienni Segons els resultats del darrer estudi EuroRAP El risc de patir un accident greu o mortal ha baixat un 1,2% a les carreteres catalanes en l últim trienni La demarcació amb més percentatge de quilòmetres

Más detalles

Definició d economia social. El pes de l economia social en l economia catalana

Definició d economia social. El pes de l economia social en l economia catalana Definició d economia social. El pes de l economia social en l economia catalana Marta Olivella Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Barcelona, 22 de setembre de 2016 1. La definició de l

Más detalles

Padró municipal d habitants. Població estrangera. Any La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya

Padró municipal d habitants. Població estrangera. Any La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya 3 de març de 2016 Padró municipal d habitants. Població estrangera. Any 2015 La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya L Alt Empordà i la Segarra són les comarques amb

Más detalles

I Trimestre Graella d indicadors del turisme. Ciutat de Girona. Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat

I Trimestre Graella d indicadors del turisme. Ciutat de Girona. Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat I Trimestre 2006 Graella d indicadors del turisme Ciutat de Girona Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat Servei de Treball i Formació / DIE Unitat de Promoció i Desenvolupament Suport a

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL núm. 52, 4t trimestre de

INFORME TRIMESTRAL núm. 52, 4t trimestre de INFORME TRIMESTRAL Núm. 52 4t trimestre 2013 0. L Informe en un minut pàg. 2 1. Conjuntura econòmica i laboral. Balanç del quart trimestre de 2013 pàg. 3 2. Evolució de l atur registrat al Barcelonès pàg.

Más detalles

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 GESOP,, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net PRESENTACIÓ: En motiu de l inici

Más detalles

INFORME DE POBLACIÓ 2013 VALLÈS OCCIDENTAL

INFORME DE POBLACIÓ 2013 VALLÈS OCCIDENTAL INFORME DE POBLACIÓ VALLÈS OCCIDENTAL Observatori del Vallès Occidental Març 2014 ÍNDEX 1.- Presentació 1 2.- Evolució de la població de la comarca. Sèrie 2000-2.1.-El Vallès Occidental i comparativa amb

Más detalles

INFORME PRESTACIONS FONS GARANTIA SALARIAL 2009

INFORME PRESTACIONS FONS GARANTIA SALARIAL 2009 INFORME PRESTACIONS FONS GARANTIA SALARIAL 2009 Secretaria d Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya Febrer de 2010 El fons de garantia salarial ha hagut de gastar 833,759 milions d euros

Más detalles

Barcelona compta amb establiments actius

Barcelona compta amb establiments actius » Nota de Premsa 25 de gener de 2018 Barcelona compta amb 60.265 establiments actius» Totes les dades sobre els locals comercials de la ciutat, amb el detall carrer a carrer, es posa a disposició dels

Más detalles

PADRÓ CONTINU XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ

PADRÓ CONTINU XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ Informació anual PADRÓ CONTINU XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ Any 2014 Observatori de Desenvolupament Local del Maresme Àrea de Promoció Econòmica 13 de Gener del 2015 Amb el suport de: PADRÓ CONTINU XIFRA

Más detalles

CONJUNTURA I PERSPECTIVES ECONÒMIQUES A CATALUNYA. 22 de maig del 2014

CONJUNTURA I PERSPECTIVES ECONÒMIQUES A CATALUNYA. 22 de maig del 2014 CONJUNTURA I PERSPECTIVES ECONÒMIQUES A CATALUNYA 22 de maig del 2014 1. Índex Evolució de l economia catalana el primer trimestre i perspectives per al segon. Previsions econòmiques per al 2014 2015.

Más detalles

Classe 10 Tema 5. El sistema fiscal d Espanya 1. Principis de política fiscal 1.1 Classificació d ingressos públics 1.2 Elements bàsics d un tribut

Classe 10 Tema 5. El sistema fiscal d Espanya 1. Principis de política fiscal 1.1 Classificació d ingressos públics 1.2 Elements bàsics d un tribut Classe 10 Tema 5. El sistema fiscal d Espanya 1. Principis de política fiscal 1.1 Classificació d ingressos públics 1.2 Elements bàsics d un tribut 1.3 Altres conceptes 1.4 Tipus d impostos Classificació

Más detalles

1.1. Volem. places hoteleres. 1 Pàg Nombre % ,85 1,64 2,19 2,04 1,73 2,53

1.1. Volem. places hoteleres. 1 Pàg Nombre % ,85 1,64 2,19 2,04 1,73 2,53 INFORME D OCUPACIÓ HOTELERA A MATARÓ. 213 AGRAÏMENTS Volem donar les gràcies als quatre hotels cinc, durant la primera meitat del 213 que configuren l actual xarxa hotelera de la ciutat per la seva col

Más detalles

Resultats de l estudi sobre el moviment turístic a partir de dades mòbils reals. Girona, Temps de Flors 2016

Resultats de l estudi sobre el moviment turístic a partir de dades mòbils reals. Girona, Temps de Flors 2016 Resultats de l estudi sobre el moviment turístic a partir de dades mòbils reals Girona, Temps de Flors 2016 El 2015 Girona va ser una ciutat pionera a l'estat en l'anàlisi, a partir de dades mòbils reals,

Más detalles

CONSELL D ADMINISTRACIÓ - 19 d abril de d. Indicadors de mobilitat i conjuntura 2016 Catalunya

CONSELL D ADMINISTRACIÓ - 19 d abril de d. Indicadors de mobilitat i conjuntura 2016 Catalunya - 3.d. Indicadors de mobilitat i conjuntura 2016 Catalunya 1. Presentació L evolució de la mobilitat en tots els seus modes està fortament condicionada per l entorn econòmic i social. L objecte del present

Más detalles

INFORME TRIMESTRAL SOCIOLABORAL DEL MARESME

INFORME TRIMESTRAL SOCIOLABORAL DEL MARESME INFORME TRIMESTRAL SOCIOLABORAL DEL MARESME 2n trimestre de 2016 L Observatori de CONSELL COMARCAL DEL MARESME l Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme Setembre 2016 Edita el Consell Comarcal del

Más detalles

El preu de la llet i d altres partides dels ingressos a les explotacions. Informe setembre 2009

El preu de la llet i d altres partides dels ingressos a les explotacions. Informe setembre 2009 El preu de la llet i d altres partides dels ingressos a les explotacions Informe setembre 2009 Observatori de la llet De les dades de les explotacions de la mostra de l Observatori es recullen els ingressos

Más detalles

Padró municipal d habitants. Població estrangera a Catalunya. Any El 14,5% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera el 2014

Padró municipal d habitants. Població estrangera a Catalunya. Any El 14,5% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera el 2014 19 de febrer de 2015 Padró municipal d habitants. Població estrangera a Catalunya. Any 2014 El 14,5% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera el 2014 La població estrangera disminueix

Más detalles

Informe sobre la matrícula de la UdL, curs Avenç de resultats. Novembre Vicerectorat de Docència

Informe sobre la matrícula de la UdL, curs Avenç de resultats. Novembre Vicerectorat de Docència Informe sobre la matrícula de la UdL, curs 2016-17. Avenç de resultats. Novembre 2016 Vicerectorat de Docència Els dobles graus i, sobre tot, el bon comportament dels màsters, han contribuït decisivament

Más detalles

SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA

SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA INFORME 2014 Daniel Garrell Ballester (Àmbit de Sociologia del CERES) Desembre 2014 CERES Via Laietana, 16, 7a planta 08003 Barcelona 2 ÍNDEX Presentació

Más detalles

Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics 2012

Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics 2012 Generalitat de Catalunya Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics 2012 Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 1. Antecedents Aquesta actuació forma part del

Más detalles

Tema 2: L economia europea

Tema 2: L economia europea En aquest tema aprendràs que : El continent europeu té unes característiques ben diferents segons els desenvolupament econòmic de cada país. Una gran part de la població treballa al sector terciari. Els

Más detalles

UPD Creació / Destrucció d empreses a la demarcació de Girona I trimestre Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat

UPD Creació / Destrucció d empreses a la demarcació de Girona I trimestre Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat + +UPD 2008 UPD 2008 UPD 2010 / d empreses a la demarcació de Girona I trimestre 2010 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat Servei Municipal d Ocupació Unitat de Promoció i Desenvolupament

Más detalles

SITUACIÓ LABORAL DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AL MARESME

SITUACIÓ LABORAL DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AL MARESME Informació anual SITUACIÓ LABORAL DE LES INDÚSTRIES TÈXTILS AL MARESME Anualitat 2015 Observatori de Desenvolupament Local del Maresme Abril 2016 PRESENTACIÓ En aquest document analitzem l evolució de

Más detalles

Presentació de l informe Perfil de la Ciutat Granollers. Edició 2012

Presentació de l informe Perfil de la Ciutat Granollers. Edició 2012 Presentació de l informe Perfil de la Ciutat Xarxa Perfil de la Ciutat Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau Granollers, 8 de gener de 2013 1. Demografia 2. Mercat de treball 3. Habitatge 4. Activitat

Más detalles

Mapa de l ocupació i l atur a Catalunya, 2014

Mapa de l ocupació i l atur a Catalunya, 2014 Mapa de l ocupació i l atur a Catalunya, 2014 secretaria de socioeconomia Març de 2015 Índex 0. Introducció, 5 1. Metodologia, 6 2. Un mercat de treball dèbil, fluctuant i precari, 7 2.1 Principals indicadors

Más detalles

INFORME SOBRE LLARS D INFANTS AL BAIX LLOBREGAT

INFORME SOBRE LLARS D INFANTS AL BAIX LLOBREGAT INFORME SOBRE LLARS D INFANTS AL BAIX LLOBREGAT 1. SITUACIÓ DE LES LLARS D INFANTS A LA COMARCA 2. PLACES A LES LLARS D INFANTS COMISSIÓ DE CONCILIACIÓ PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL Data: Baix Llobregat,

Más detalles

Informe de Conjuntura Socioeconòmica a Barcelona Desembre 2011

Informe de Conjuntura Socioeconòmica a Barcelona Desembre 2011 Informe de Conjuntura Socioeconòmica a Barcelona Desembre 2011 1 Informe conjuntura del mercat laboral i l activitat econòmica a Barcelona Desembre 2011 Índex Dades del Mercat Laboral 1/ Dades EPA (tercer

Más detalles

COMITÈ EXECUTIU - 23 de maig de Indicadors de mobilitat i conjuntura

COMITÈ EXECUTIU - 23 de maig de Indicadors de mobilitat i conjuntura - Indicadors de mobilitat i conjuntura 1. Presentació L evolució de la mobilitat en tots els seus modes està fortament condicionada per l entorn econòmic i social. L objecte del present informe és incorporar,

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO FULLS DE RESPOSTES I CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència matemàtica FULL DE RESPOSTES VERSIÓ AMB RESPOSTES competència matemàtica ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI

Más detalles

INDICADORS BÀSICS. Taula 1. Número de treballadors afiliats a la Seguretat Social a 31 de desembre per sectors econòmics

INDICADORS BÀSICS. Taula 1. Número de treballadors afiliats a la Seguretat Social a 31 de desembre per sectors econòmics VI.c.1.1. Diversitat sectorial. Aquest indicador determina l'equilibri de l'ocupació laboral, a partir dels treballadors ocupats per sectors d'activitat (estructura laboral). Relaciona el nombre de treballadors

Más detalles

CARTES DE FRACCIONS. Materials pel Taller de Matemàtiques

CARTES DE FRACCIONS. Materials pel Taller de Matemàtiques CARTES DE FRACCIONS Aquesta proposta és adequada pel primer cicle d ESO perquè permet recordar mitjançant un joc, una sèrie de conceptes que ja s han treballat a l Educació Primària. Per això resulta una

Más detalles

NIVELLS DE COBERTURA, CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE TSI. Tenim definits 8 nivells de cobertura que es diferencien en alguna prestació del catàleg.

NIVELLS DE COBERTURA, CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE TSI. Tenim definits 8 nivells de cobertura que es diferencien en alguna prestació del catàleg. MODEL D ASSEGURAMENT de CatSalut NIVELLS DE COBERTURA, CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE TSI. Tenim definits 8 nivells de cobertura que es diferencien en alguna prestació del catàleg. 1.- PROGRAMES INTERÈS SANITARI

Más detalles

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D OCUPACIÓ DE CATALUNYA

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D OCUPACIÓ DE CATALUNYA PLA DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D OCUPACIÓ DE CATALUNYA 2017-2018 Índex 1. PREÀMBUL... 3 2. INTRODUCCIÓ... 3 3. DIAGNOSI GENERAL DE CATALUNYA... 5 3.1 Demografia... 5 3.2 Economia... 7 3.3 Estructura

Más detalles

INFORME DE CONJUNTURA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PRIMER TRIMESTRE DE 2015

INFORME DE CONJUNTURA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PRIMER TRIMESTRE DE 2015 INFORME DE CONJUNTURA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PRIMER TRIMESTRE DE 215 74,% 72,% 7 68,% 66,% 4,% % Total 6 1T 7 2T 7 3T 7 estrangera per comarques, 21-211 Població total Població estrangera Variació

Más detalles

Fotografia del suport aïllant que subjecte el fil conductor: Suports aïllants que em van deixar el Seminari de Física i Química de l Institut.

Fotografia del suport aïllant que subjecte el fil conductor: Suports aïllants que em van deixar el Seminari de Física i Química de l Institut. Una cosa curiosa és el que poden fer les altes temperatures, com per exemple, dilatar un material, el coure. En aquest experiment observem aquest fet i tot seguit l expliquem. Material necessari: Un fil

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran El perfil de la gent gran PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya.

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a. Actualització a 31 de desembre de 2012 1 Índex Introducció... 3 Diagnòstics de VIH... 4 Casos de SIDA... 5 Resum i conclusions... 6 Taules

Más detalles

Pensions a la Catalunya independent. Elisenda Paluzie Universitat de Barcelona

Pensions a la Catalunya independent. Elisenda Paluzie Universitat de Barcelona Pensions a la Catalunya independent Elisenda Paluzie Universitat de Barcelona 1 Es podran pagar les pensions? Com? El sistema de Seguretat Social espanyol és un sistema de repartiment: les cotitzacions

Más detalles

índex PRESENTACIÓ MERCAT DE TREBALL

índex PRESENTACIÓ MERCAT DE TREBALL índex 4 PRESENTACIÓ MERCAT DE TREBALL 8 15 22 31 38 41 50 57 66 71 74 Població en relació amb l'activitat Població de 16 anys i més en relació amb l'activitat Població de 16 a 64 anys en relació amb l'activitat

Más detalles

Índex de desenvolupament humà Catalunya segueix entre el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà

Índex de desenvolupament humà Catalunya segueix entre el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà 7 de setembre del 2005 Índex de desenvolupament humà 2005 Catalunya segueix entre el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà Se situa entre els 7 països del món amb una longevitat de la població

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Manlleu 89,1 12,6% corrent. que. Població. Castellar del Vallès Esparreguera

Manlleu 89,1 12,6% corrent. que. Població. Castellar del Vallès Esparreguera Manlle eu comparat amb 13 municipis d entree 20.000 i 35.000 habitants CERCLE DE COMPARACIÓÓ INTERMUNICIPAL Policia local Població Castellar del Vallès Esparreguera Manlleu Masnou, El Molins de Rei Olesa

Más detalles

Cambra de Comerç de Girona 14 de juliol de 2016

Cambra de Comerç de Girona 14 de juliol de 2016 Cambra de Comerç de Girona 14 de juliol de 216 MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 1. MARC EXTERIOR 2. ECONOMIA CATALANA Població Activitat econòmica Sector exterior Mercat de treball Preus i salaris Sector

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Informe anual 2015

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. Informe anual 2015 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya Informe anual 2015 Autors: Centre d'estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEICSAT) Alguns drets reservats: 2016,

Más detalles

II. Tipologia de treballador autònom

II. Tipologia de treballador autònom II. Tipologia de treballador autònom Elaborat per: (Febrer 06) Treballadors en règim d autònom al Maresme 24 II. Tipologia del treballador autònom II.1 Constitució d una societat Vostè com a treballador

Más detalles

Mapa de l ocupació i l atur a Catalunya 2015

Mapa de l ocupació i l atur a Catalunya 2015 Mapa de l ocupació i l atur a Catalunya 2015 Secretaria de socioeconomia Elaboració: Romina Garcia, Gina Argemir i Albert Ferrer Maquetació: Miquel de Toro Índex 1. Introducció, 5 2. Metodologia, 6 3.

Más detalles

La Balança Comercial dels Productes Lactis Exercici econòmic Observatori de la llet.- DAR

La Balança Comercial dels Productes Lactis Exercici econòmic Observatori de la llet.- DAR La Balança Comercial dels Productes Lactis Exercici econòmic Observatori de la llet.- DAR Abril 2008 . L Observatori de la llet que ha de subministrar a la Taula Sectorial de la llet informació sobre la

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

L estadística de variacions residencials al Baix Llobregat 2012

L estadística de variacions residencials al Baix Llobregat 2012 NOTES INFORMATIVES octubre de 213 L estadística de variacions residencials al Baix Llobregat 212 Per primera vegada en els últims anys el saldo migratori total de la comarca és negatiu, com a conseqüència

Más detalles

VII.b.4.1. Energia primària i final per càpita a Menorca

VII.b.4.1. Energia primària i final per càpita a Menorca VII.b.4.1. primària i final per càpita a Menorca 1990-2016. Aquest indicador recull informació sobre l energia primària i final consumida a Menorca per habitant de dret i de fet. Cal diferenciar l energia

Más detalles

Índex de preus de consum (IPC) d Andorra de desembre del 2014

Índex de preus de consum (IPC) d Andorra de desembre del 2014 Índex de preus de consum (IPC) d Andorra de desembre del Data de publicació: dilluns 12/01/2015 www.estadistica.ad Resum La variació anual de l IPC al mes de desembre és del -0,1% (novembre +0,1%). Índex

Más detalles

SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA

SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA SITUACIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA INFORME 2016 Daniel Garrell Ballester (Àmbit de Sociologia del CERES) Juliol del 2016 Comissions Obreres de Catalunya. CERES Via Laietana, 16, 7a

Más detalles

Finalitza la revisió del Cadastre amb un increment global dels valors dels immobles de la ciutat del 19% en 10 anys

Finalitza la revisió del Cadastre amb un increment global dels valors dels immobles de la ciutat del 19% en 10 anys » Nota de Premsa 8 juny de 2017 Finalitza la revisió del Cadastre amb un increment global dels valors dels immobles de la ciutat del 19% en 10 anys» La revisió, després de 16 anys, dels valors cadastrals

Más detalles

Butlletí de conjuntura econòmica

Butlletí de conjuntura econòmica Butlletí de conjuntura econòmica 4t Trimestre 214 Butlletí de conjuntura econòmica 4t Trimestre 214 2 ÍNDEX DEL BUTLLETÍ 1. VALORACIÓ DEL TRIMESTRE I FETS DESTACABLES 3 2. INDICADORS 4 2.1. DEMANDA TOTAL

Más detalles

Novetats de la Grossa

Novetats de la Grossa Novetats de la Grossa Octubre 2016 Novetats de la Grossa Després de tres anys, la Grossa s ha consolidat com el sorteig típic de les festes de Nadal a Catalunya i avui ja és una loteria de país, que crea

Más detalles

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA 1 RECERCA I REFERÈN- CIA Les funcions d aquest tipus permeten fer cerques en una taula de dades. Les funcions més representatives són les funcions CONSULTAV i CONSULTAH. Aquestes realitzen una cerca d

Más detalles

INDICADORS OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC I. ATUR PER SEXES ATUR PER ZONES I - ATUR PER SEXES ATUR PER NIVELL FORMATIU DEMANDANTS I DURACIÓ D ATUR

INDICADORS OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC I. ATUR PER SEXES ATUR PER ZONES I - ATUR PER SEXES ATUR PER NIVELL FORMATIU DEMANDANTS I DURACIÓ D ATUR OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC INDICADORS I. ATUR PER SEXES II. III. IV. ATUR PER ZONES ATUR PER NIVELL FORMATIU DEMANDANTS I DURACIÓ D ATUR I - ATUR PER SEXES V. PERSONES ASSALARIADES PER SECTORS VI. VII.

Más detalles

LES DONES EN EL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA

LES DONES EN EL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA LES DONES EN EL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA SITUACIÓ I PROPOSTES SINDICALS SECRETARIA DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2011 ÍNDEX La situació de les dones a Catalunya 5 1. Activitat, ocupació i atur 7 1.1 Activitat

Más detalles

Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes

Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes Novembre de 2017 Glossari AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria ATC: Agència Tributària de Catalunya CA:

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran I. PERFIL DE LA GENT GRAN PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

03 Articles d Economia industrial

03 Articles d Economia industrial 03 Articles d Economia industrial La nova indústria Actualització de les dades a partir de les taules input-output de Catalunya Carme Poveda 03 Articles d Economia industrial La nova indústria Actualització

Más detalles

Barcelona al Quality of life in cities 2015 (Comissió europea)

Barcelona al Quality of life in cities 2015 (Comissió europea) Barcelona al Quality of life in cities 2015 (Comissió europea) Novembre de 2016 Índex Introducció Satisfacció urbana Urbanisme Transport Salut Neteja Medi ambient Seguretat Serveis de l Administració Veïns

Más detalles

CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL

CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL CONDUCTES ADDICTIVES DELS JOVES DE 4T D ESO DE LA CATALUNYA CENTRAL CURS 2011-2012 Informe de resultats Autora: Núria Obradors Rial INTRODUCCIÓ A continuació es presenten alguns dels resultats de l estudi

Más detalles

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL CONTEXT CATALÀ (2010) Sumari La desfavorable conjuntura econòmica provoca en 2010 un descens generalitzat de les rendes que afecta la totalitat de

Más detalles

La indústria en l activitat econòmica del Baix Llobregat

La indústria en l activitat econòmica del Baix Llobregat NOTES INFORMATIVES desembre de 212 La indústria en l activitat econòmica del Baix Llobregat La indústria ha tingut en el Baix Llobregat un dels principals pols dinàmics del sector en el conjunt de Catalunya.

Más detalles

ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014

ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014 ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014 ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014 ÍNDEX 1.-Enquestes Satisfacció... pàg. 1 2.-Resultats de les enquestes... pàg. 1 2.1-Enquestes als usuaris... pàg. 1 2.2-Enquestes als familiars...

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

4. La dona emprenedora

4. La dona emprenedora 4. La dona emprenedora La dona emprenedora La creació d empreses és una font de desenvolupament econòmic i social, tal i com ja s ha comentat en capítols anteriors. A més, en l última dècada, l activitat

Más detalles

Catalunya i Espanya en xifres

Catalunya i Espanya en xifres i en xifres Cambra de Comerç i Indústria de Lleida Dr. Joan Hortalà i Arau 09 d octubre de 2014 - 2-1. Superfície i població Superfície - 3-505.968 km² 32.091 km² 12.150 km² 5.910 km² 7.728 km² 6.303 km²

Más detalles

Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa

Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa El conseller d Innovació,, Josep Huguet, ha presentat avui les dades d ocupació turística de Setmana

Más detalles

Resultats de l estudi EuroRAP

Resultats de l estudi EuroRAP Resultats de l estudi EuroRAP Programa europeu de valoració de carreteres Barcelona, 17 de desembre de 2010 Projecte finançat per la Comissió Europea QuèésEuroRAP? EuroRAP és un Consorci Europeu impulsat

Más detalles

INFORME DE DINÀMICA DE POBLACIÓ SANT CUGAT DEL VALLÈS

INFORME DE DINÀMICA DE POBLACIÓ SANT CUGAT DEL VALLÈS INFORME DE DINÀMICA DE POBLACIÓ SANT CUGAT DEL VALLÈS OCTUBRE DE 2012 Direcció tècnica i realització ÀREA D ATENCIÓ A LES PERSONES SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA SUMARI DINÀMICA DE LA

Más detalles

Sumari. Previsions INFORME DE CONJUNTURA. L economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l Ebre. 2n trimestre Segon trimestre del 2014

Sumari. Previsions INFORME DE CONJUNTURA. L economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l Ebre. 2n trimestre Segon trimestre del 2014 INFORME DE CONJUNTURA L economia del Camp de i Sumari Ocupació 2 Atur 5 Preus 7 Altres indicadors d activitat 8 Comerç exterior 10 Previsions Ocupació Atur Preus Dinamisme empresarial Finançament Comerç

Más detalles

TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS

TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS TEMA1: L ORGANITZACIÓ DEL NOSTRE COS El nostre amic Lucky Luke va tenir un greu accident quan volia anar massa ràpid a Fort Canyon. El nostre amic està decebut, ja que caure del cavall és un deshonor per

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Variació periòdica de les propietats dels elements

Variació periòdica de les propietats dels elements Variació periòdica de les propietats dels elements PROPIETATS PERIÒDIQUES Les propietats periòdiques són aquelles propietats dels elements que varien d una manera regular al llarg d un grup i d un període

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica curs 0-04 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS El material que necessites per fer la prova és un bolígraf i un regle. Si t equivoques,

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

L ús del transport públic a Catalunya creix un 1,2% el 2011 i augmenten els usuaris amb abonaments integrats de llarga durada

L ús del transport públic a Catalunya creix un 1,2% el 2011 i augmenten els usuaris amb abonaments integrats de llarga durada Comunicat de premsa L ús del transport públic a Catalunya creix un 1,2% el 2011 i augmenten els usuaris amb abonaments integrats de llarga durada Les primeres dades de 2012 revelen el major ús dels títols

Más detalles

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL

RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL Informació anual RENDA BRUTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I MUNICIPAL Any 2013. Base 2010 Observatori de Desenvolupament Local del Juliol 2016 Amb el suport de: LA RENDA MITJANA PER CÀPITA SE SITUA EN

Más detalles

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Esquema de les competències avaluades Obtenció d informació - Localitzar informació explícita - Identificar

Más detalles

L ensenyament privat reglat a Catalunya. Curs

L ensenyament privat reglat a Catalunya. Curs L ensenyament privat reglat a Catalunya. Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 13 / abril del 2013 www.idescat.cat L ensenyament

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Nom i cognoms DNI / NIE PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 1. Està prohibit l ús de la calculadora o de qualsevol altre aparell

Más detalles

INDICADORS BÀSICS I.C QUALITAT AIGUA DEPURADA (Fòsfor)

INDICADORS BÀSICS I.C QUALITAT AIGUA DEPURADA (Fòsfor) I.C.4.3.3. QUALITAT DE L AIGUA DEPURADA. Fòsfor El nitrogen i el fòsfor són nutrients que es troben a l aigua depurada en quantitats a vegades importants. El marc legal limita els abocaments d aquests

Más detalles

BALANÇ DE LA SALUT LABORAL A CATALUNYA 2015 Propostes per al 2016

BALANÇ DE LA SALUT LABORAL A CATALUNYA 2015 Propostes per al 2016 ACCIDENTS DE TREBALL, MALALTIES PROFESSIONALS, I GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ A CATALUNYA BALANÇ DE LA SALUT LABORAL A CATALUNYA 2015 Propostes per al 2016 INDEX: 1. INTRODUCCIÓ 1 2. ACCIDENTS DE TREBALL 3

Más detalles

Girona 100, SA Anàlisi dels comptes de 2015 i projecció macroeconòmica i empresarial 2017

Girona 100, SA Anàlisi dels comptes de 2015 i projecció macroeconòmica i empresarial 2017 Girona 100, SA Anàlisi dels comptes de 2015 i projecció macroeconòmica i empresarial 2017 Juny 2017 kpmg.es Girona 100, SA 2017 1 Índex Contingut Pròleg 2 Introducció 4 Entorn macroeconòmic 8 Enquesta

Más detalles