En espera de haber atendido los requerimientos de información, les reiteramos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "En espera de haber atendido los requerimientos de información, les reiteramos las 1 1 1 1 seguridades de nuestra consideración y respeto."

Transcripción

1 ISTITUT SUPRIR D AUDITRIA Y FISCALIZACIÓ FICIA DL AUDITR MAYR: ISAF/AA--4 Hrmsill, Snr, 7 juli 4. "4: Añ l Slu Msculin" C.P.C. JUA MAUL PRTAL MARTIZ. Auitr Suprir l Frción. Av. Cycán 5, Cl. l Vll (). Méxic, D.F. 5 Asunt: S rmitn Frmts,,, 6 y 7 l Avnc l PRFIS crrspnint l Sgun Trimstr 4. n cumplimint cn l ispust n l umrl 6, Cpítul V ls Rgls prción l Prgrm pr l Fisclizción l Gst Frliz n l jrcici Fiscl 4 it (PRFIS), publics n l Diri ficil l Frción l í mrz 4, pr st cnuct ns prmitims rmitir ls frmts,,, 6 y 7 qu cntinn l infrmción l I. vnc l PRFIS crrspnint l Sgun Trimstr 4. n spr hbr tni ls rqurimints infrmción, ls ritrms ls sguris nustr cnsirción y rspt. ; Atntmnt l Auitr Myr ckv vís, C.P.C. u s Antillón PCCA ISTITUT SUPRIR D AUDITRIA Y FISCALIZACIÓ C c.p p. Jsé Luis Mrcs Lón Pr, Prsint l Cmisión Vigilnci l ISAF. C.P. Jun Jvir Pérz Svr, Auitr spcil Cumplimint Finncir l ASF. Lic. Artur rci Mgñ, Auitr spcil l Gst Frliz l ASF. Lic. Victr Mnul Anr Mrtínz, Titulr l Uni Asunts Juríics l ASF. Lic. Jim Alvrz Hrnánz, Dirctr Gnrl Invstigción y vlución l ASF. Lic. Jsús Aguirr Vll, Scrtri Técnic ISAF. C.P.C. Arnl Lópz ng PCCA, Auitr Ajunt Fisclizción Municipis l ISAF C.P.C. rnst Figur Gujr PCCA, Auitr Ajunt Fisclizción l Gbirn l st l ISAF. C.P. Migul Angl chvrrí Ayl, Dirctr Gnrl Aministrción l ISAF. Ing. Mrí Juith Rivr Piri PCCA, Dirctr Fisclizción brs Públics l ISAF. Lic. mr Rriguz Durt, Dirctr Gnrl vlución l Dsmpñ l ISAF. Ing. nriqu Gutiérrz Grcí, Dirctr Tcnlgís l Infrmción l ISAF, pr su publicción n l prtl b l ISAF. Lic. Gustv. Ruiz Jiménz PCCA, Dirctr Gnrl Asunts Juríics l ISAF. Minutri. Rv. Bulvr Luis Dnl Clsi Murrit y Circuit Intrir Pnint, gplz Lcl # "C", Cl. Vill Stélit, Tléfns y fx: l 8, Hrmsill, Snr, Méxic, C.P. 8 >.isf.gb.mx > F-ST-

2 z AVAC FISIC ACUMU LAD TRIMSTRAL DL PRGRAMA D AU DITRIA ( % ) PRIMR SGU D TRCR CUART -..~.. é YZ ~I'l n y n -r,rni- nrcrn,ttrtrn cr.. Tnn ',P.,j,,,5,,,, TIDAD FDRATIV RCU RSS PRFIS JRCIDS LA RALIZACI D LAS AUDITRIA S PR RAM, FD PRG RAMA (Mils pss) MT zglpt m.m...,,rmn 4,..im mm MIJ rivi S55) RCU RSS FDRALS AS IG ADS AL STAD MU ICIPI FISCALIZAD L RAM, F D PRG RAMA (Mih (ss) M MTI-nDA. Mn ir:c.ir:i ci,-5r,ic ini' rh.nnm,imh-r - Cr-r-M 7M mh-,7u, st cm iir.:órjijcv- ui c-. trc, tri - M C lr C sr,-...,,,,sr,i pl STAD MUICIPI FISCALIZAD Q -= i_ C D r U l n m m M. ) z -m n,, _._ g n, TllIS É g,8:,m mé ;. 5 mg.m8vb=t==-j8.,5.ilur_.5- s -5,%,..,,..i=zzzzLn.. mmmmmmmm,mnnlmnnnnmmmmmn 8r..mmnnr.4- cn Z IIII 7 juli 4 VIVLI ' V): m " -I Z / 5= f-m uuu-u_u_uu_.u_u_ I.Lu FCHA D LA

3 7,5 z AVAC FISIC ACU MULAD TRIMSTRAL DL PRGRAMA D AUDITRIA ( % ) PRIMR SGU D TRC R CUART z z l l z :l l l l z l l l l l l z l l l z l l l Q - ' nt vl - vl- V I, Zi. '- -, l,, - -- k,, l l, l, l l,, -, l, l,.,... l l 4 Q I S J, c LL U UJ c, - () - Z Z 5 v) 5 Ú c LL - - _ z( Lij ) TIDAD FDRATIVA: RCURSS PRFIS JRCIDS LA R ALIZACI D LAS AUDITRIAS PR RAM, FD PRGRAMA (Mils pss) II RCURSS FDRALS ASIGADS AL STAD MU ICIPI FISCAL IZAD L RAM, FD PRGRAMA (Mils pss) STAD MUICIPI FISCALIZAD n "I: > c R. g (, V) L In. C c c C ), CM C CV -, - CV. CV,-L - CV CV M vi vi i M. ui.4,i r.: vi ni r: nri ni ni ni.. i..4-i M. ) IL CV In. L I: C ) c L. C C CV CV U') V), C ) L V> VC. C Kr. ) CV V L L n L- C C. C 5 S L, h. c i ci c cci v c C r.: c ) vi Cf5 C" Cr..r r ni t" -- ni %Ir.4' CV C n- n- n- C- /- CV C In- - c n,_ rt v "Ii u) t ',.9 5 ir, 5 n 'Z., )?...= cl, - ' = ' = ) 'C ') 5 cs ki = r -.= CI- Sc--cr IL j«i. 9=. g, h.,. ' '.,,--«c t, 8., yy, m mm t 8 I)) c '5 m. L 7 CU 7 C..5' _D tv CU CD l L7CCC=ZZZ-CL n p» g. B t x II q c 7. Kb 47. r- - T. -.5 l,9 7 juli 4 S cl i_ U ' = z / Cc) C C C ') ) C C C l C C ( t l /5 9 t / l C, 5 CV/l n. c nr r--- CLI CV CV C C C l c l "tl' ' I L MIZAIZZZII :////////////////:///////// l Z); c uj LL ~B M A zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cf... «I I S- S- I-- I I S- S- I -- I I I I I I I S- h- I-- h- S- S- I I CLCCCICGCCCCCrCLCLCICLC CICICCCLCCCCCCCCCCCLCC Z 7 LL LL LL LL LL LL U. LL LL LL U. U- LL LL LL LL LL LL U- LL LL ll...4r - s LL CL U- CL u,. LL Ct. IL l LL LL u_ U- FCHA D LABRACI: tn C

4 AVAC FISIC ACUMULAD TRIMSTRAL DL PRGRAMA D AU DITRIA ( % ) PRIMR SGU D TRCR CUART l.'-' g IP 6 \ TIDAD FDRATIVA: RCURSS PRFIS JRCIDS LA RALIZACI D LAS AUDITRIAS P R RAM, FD PRGRAMA (Mils pss) MT 4 - ut,.4.,...4. zpt. cri Di zz cii RCURSS FDRALS ASIGADS AL STAD MU IC IPI FISCALIZAD L RAM, FD PRG RAMA (Mils pss) l l I: -: in. l:. r.: - Cr c; n/ n... n g c ir> t- C n: r ni n. -:.9; STAD MU ICIPI FISCALIZAD - CC,z) r_ CC tu z VIVIID J 'IV' l I '. 75, : n c- ri,,_ l. z., '5-. P S - > :-, -. c 5?,,,c S..(, b - (, i " in- u). :i "c, '' (.) -I, -. = n it;. = 9 ($) c c., :, m fl u- - fi LLI mi - c, - I- - :: /.. u - 7 ju li 4 c

5 u_ RCURSS PRFIS JRCIDS PARA LA ACTIVIDAD D CAPACITACI (Mils pss) r... cm I DURACI D LS CURSS, TALL RS ACTIVIDADS D CAPACITACI IMPARTIDS (Hrs ) H! Lr> s r-,- l r> P X MBR RAZ SCIAL D CAPACITADRS I l ' á ill >.... > " cl, P... g S - g c. 8 I -á.,..n Lu -ffl - r ". Z r -«..9 ".75 - _ = b U 7 juli 4 FCHA D LABRACI

6 FSL: X TIDAD FDRATIVA: SRA F- X_ cu u 7 tr, tr) r...i I-- u- t -- x c - 5 cc '' =. (7) 4 S r- I").9 7..c, u_, g á n J; '5. '5 g IL Z - C ; I 5,g j. u jó t t" Cr. I- r,_ x lg á 4. `._ m #.ii t.. - I. j. «8 IJJ *,,-,,- >, & :5 5 - «5. i. L7 '5 > - 8 m 9, -.,.' ó ' b, r :g I 7 T. g i. "--v FC HA D LABRACI:

7 _ >- ;.4-7. LLI U- U z zi Z LL ;7%. ' Ñ Z u_ 8 (fi ó trl (_) IT- U) - TIDAD F DRATIV AVAC S FIA CIRS ACUMULADS AL TRIMSTR (Mils Pss) CUART I TRCR SGU D I PRIMR RCURSS PRFIS PRGRAMADS (Mils pss) CCPT I% MT I % MT MT I MT IX > j M cl (. c? n. cr ; TTAL cc! A ni l. -4:, 7) vi CTRATACI D PRSAL PRFSIAL...; -.' 6. ' l'' -. CTRATACI D DSPACHS XTRS -s.! ci C c ADQU ISICI ARRDAM IT D Q UIP D CMPUT, SFTAR Y MATIMIT D DICHS BIS é -, j cm CAPACITAC I A GBIRS D LAS TIDAD S FDRATIVAS -.' u, l'i - II. ci l si LI, -, CAPACITAC I A MU ICIPIS l -- c,' ARRDAMI TS, ADCUACI Y QU IPAMIT D SPACIS QU S DDIQ U A ACTIVI DADS VICU LADAS C L BJT DL PRFIS ( SÑALAR PRICIPAL S CCPTS): Mbiliri pr quipr uitri pr srrllr ctivis vinculs cn l bjt l PRFIS cr; -'. 6 C7) g ADQU ISICI D VHICULS Y ARR DAMITS D TRA SPRT D PRSAL, CMBU STIBLS, LUBRICATS, MATIMI T, T CIAS, D RC HS, SGURS Y R PARAC IS, CD I--. l. - GASTS D ADMIISTRACI 'z 9- ASSRIAS ;'. 9 c! C L C 'J.' ) l TRS RQ URIMITS (SÑALAR PRICIPALS C C PTS) Psjs Hm-Mx-Hm pr Funcinris pr tnr sunts rlcins cn PRFIS ( vijs) Cámr s Ftgráfics (quips pr fisc lizción) 7 ju li 4 FCHA D LABRAC I:

8 TA: Ls ccins y rcurss qu s sñln n sts inicrs crrspnn ls u itris pys cn rcurss PRFI S FCHA D LABRACI : 7 juli 4 Frmt. 7

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio rgmdi Tu ci itrt mrktig Optimizd pr clrr tu gci PRODUCTOS Y SERVICIOS 203 www.rgmdi. rgmdi Etdid l crcimit y u d itrt y td l pibilidd ditit dircci qu prt u uuri, rgmdi c pr frcr hrrmit y rvici glbl d mrktig

Más detalles

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres.

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres. Mdrid Espñ IRLANDA Dublín REINO UNIDO Londrs rís FRANCIA Mr Cntábrico ORTUGAL ESAÑA Lisbo Mdrid Mr Mditrráno Océno Atlántico Cut Mlill ARGELIA MARRUECOS A LA CORUÑA 609 Km orlir E Ñ A LV E R Monts Díz

Más detalles

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez E ESPEIAL fntm bruc mnd tré Si bn tnt umtb cnrvrl cm r MBA much cu mrcd brl; much futur prc Pr EL pcilizd Mitr Brl bucr Lndr ctr tré L Tur t l l riv cupd Y pbciôn vluciôn pruput mtr Gnzlz tr cn f Sgùn

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS

BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS --- "ti " BLETIN FICIAL DE CANARIAS Añ XI Miércles, 5 de May de 1993 Númer 59 Sumari l. DISPSICINES GENERALES Cnsejería de Ecnmía y Hacienda... Circular n 4, de 16 de abril de 1993, de la Intervención

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I vstituto GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA ANALI SIS PETROLOGICO DE ROCAS IGNEAS 1 MAGNA )-IDENTIFICACION N' HOJA EMP RE C M J ' U TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR: SSTRAA rwllyl C I I I

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

MODELACION Y SIMULACION ORIENTADAS A OBJETO DE PLANTAS DE VAPOR

MODELACION Y SIMULACION ORIENTADAS A OBJETO DE PLANTAS DE VAPOR NIVRSIDAD CMPLTNS 327999 7/ NIVRSIDAD CMPLTNS D MADRID FACLTAD D CINCIAS FISICAS DPARTAMNT D LCTRNICA MDLACIN Y SIMLACIN RINTADAS A BJT D PLANTAS D VAPR MMRIA prsntd pr JAN ANTNI GMIZ PLID pr ptr l grd

Más detalles

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS f>- < RVISTA INDPNDINT PARA USUARIS D RDNADRS SINLAIR 125 PTS. nris 15 pts. ítiia 'hbhy ÍPWSS SA HARDWAR RALIZAIN PRATIA DLGRABADR DPRM PRGRAMAS SALTARIN GNM PARHIS NUV TAPPR, BARMAN FIAZ BASI

Más detalles

HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO

HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO Edición 10 HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO Rcts spcils pr dspdir l 2012 LUIS FERNANDO VALENCIA Mnul pr l disfrut dl whisky IDEIAS Y WAXAK GASTRONOMY Chfs dmicili pr sntirs cm un invitd n cs VISITE www.munddinrsclub.cm

Más detalles

1.0 2.13 2012 2011 2010. $285m 725 2012 285 2011 306 2010 322. ArcelorMittal en cifras. Datos globales 2012. Actividad empresarial: datos generales

1.0 2.13 2012 2011 2010. $285m 725 2012 285 2011 306 2010 322. ArcelorMittal en cifras. Datos globales 2012. Actividad empresarial: datos generales ArclrMittal n cifra Dat glbal 2012 Índic d frcuncia d accidnt cn baja (pr millón d hra trabajada) 1.0 2.13 2012 2011 2010 1,0 1,4 1,8 Emiin d C0 2 pr tnlada d acr prducida (tnlada) 2012 2,13 2011 2,09

Más detalles

El telebrabajo. Sus implicaciones sociales y para la formación

El telebrabajo. Sus implicaciones sociales y para la formación 11 Jaum Sarramna y Gnzal Vázqu El tlbrabaj. Sus implicacins scials y para la frmación El tltrabaj cm xprsión dl dsarrll tcnlógic Si actualmnt s psibl rali zar una cmpra dsd l prpi dmjcili, cmunicars n

Más detalles

Opinión Consultoria Tributaria

Opinión Consultoria Tributaria Opiió sultria Tributaria Pais ARGENTINA Nrma Fiscal IUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES : RES AGIP 745/2014 Fcha Publicació: 04/11/2014 Fcha Etrada Vigcia: 04/11/2014 Fcha miz Aplicació: 04/11/2014 sulta Nrmas

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 3OLETIN a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 MINERO -i 1/ k1 S i, Somos la solución más cerca y económica para un abastecimiento ágil y dinámico de todo lo que su faena minera requiere. 17 sucursales y 15 polvorines

Más detalles

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Enero 2013 Este manual se basa en la última versión disponible del componente AJAX CIISB a la fecha de publicación. Todas las actualizaciones y cambios

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

~~~ Alcaldesa de Marbella

~~~ Alcaldesa de Marbella SALUDA ALCALDESA L A SEMANA SANTA. Cl,hJE IMPREGNA TODOS LOS R INCONES l)e NUESTRO MUN IC I PIO, S E HA c_onvelltido POR MERITOS PRO PIOS EN UNA DE LAS CITAS MAS RE LEVANTES D E NUESTRO CA LENDARIO FESTIVO.

Más detalles

Págalo en 12 meses sin intereses Encuentra tu tienda en: www.teabla.es Atención al cliente 902 20 30 50

Págalo en 12 meses sin intereses Encuentra tu tienda en: www.teabla.es Atención al cliente 902 20 30 50 Oprtuniddes ABRIL 2014 Págl en 12 meses sin intereses Encuentr tu tiend en: www.tebl.es Atención l cliente 902 20 30 50 Llévte tu smrtphne más brt que en l tiend de l ld Sny Xperi Tip 3,2 3,2 MP 2,9 GB

Más detalles

3P. fdtcñ. (pag.l9) PlEREIotI PRIMARIO. SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N. t.,-,,i tl t t r-. :,:1t-.1 =!')!!

3P. fdtcñ. (pag.l9) PlEREIotI PRIMARIO. SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N. t.,-,,i tl t t r-. :,:1t-.1 =!')!! 3P. fdtcñ { RESUMB{ DE CONFERENCAS (pas.a) SINDROMEDEOJO SECO (pas.8) SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) QUERAIOPROSTESIS PARAIIMBAL (pas.16) PlEREIotI PRIMARIO (pag.l9) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N I.ASER ücimer

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012 novec:lerjtos t -e~e, {lntú el l!ús~io nor.a;~,,i'o númer9 ~uarent.

Más detalles

COLEGIOS DE PRACTICANTES ESPANA

COLEGIOS DE PRACTICANTES ESPANA CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PRACTICANTES DE - ESPANA lhev STA INFOHMATIVA PROFESIONALI - - ANEMIAS, DESNUTRICiÓN 'CARENCIAS MADJlID JARABE INYECTABLE... -.cc.._.c_ "'." '''''.'.'-. _._ -..- "'''('''0...""..I...eo.(0"''''0

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas EVA MARfA MARTfNEZ GALLEGO Universidad de SlIlam:mca Tema de interés, no sólo con relación a la práctica bancaria sino también por la litigiosidad plantead;

Más detalles

CORTES. La Junta de Portavoces se reúne a partir de las 9,30 horas de la mañana y abordará ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO

CORTES. La Junta de Portavoces se reúne a partir de las 9,30 horas de la mañana y abordará ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO LA TRIBUNA LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014 48 CASTILLA LA MANCHA CORTES El Prlmnto rgionl clbr hoy un nuv runión d l Ms y l Junt d Portvocs L Junt d Portvocs s rún prtir d ls 9,30 hors d l mñn y bordrá divrsos

Más detalles