INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20"

Transcripción

1 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso Participación y Preparación para otros programas formativos Graduat E.S.O./Primer Cicle Graduado E.S.O./ Primer Ciclo Preparació Prova Lliure Graduat ESO Preparación prueba Libre Graduado ESO Accés a la Universitat majors de 25 anys/ Acceso a la Universidad mayores 25 años Castellà per Estrangers / Castellano para Extranjeros Valencià El.lemental / Valenciano Elemental Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglès /Inglés Anglès /Inglés

2 CALENDARI INSCRIPCIÓ / CALENDARIO INSCRIPCIÓN INSCRIPCIONS/ INSCRIPCIONES Del 8 al 18 de setembre de 2015 HORÀRI INSCRIPCCIONS / HORARIO INSCRIPCIONES ADJUDICACIÓ DE PLACES / ADJUDICACIÓN DE PLAZAS De 9 del matí a 14 hores De 9 de la mañana a 14 horas SORTEIG PÚBLIC /SORTEO PÚBLICO (si cal) / (si resulta necesario) 23 de setembre de 2015 a les 18 00h En la Sala de Plenaris del Castell de Bétera / 23 de septiembre de 2015 a las 18 00h en la Sala de Plenos del Castillo de Bétera. PUBLICACIÓ DELS LLISTATS D ADMESOS/ PUBLICACION DE LISTAS DE ADMITIDOS PROVES INICIALS / PRUEBAS INICIALES CURSOS ESO 28 de setembre de de setembre/septiembre, a les 17 h En l Escola d Ensenyament per Adults, Avgda. València, 26 La resta de proves inicials : a l inici del curs / Las demás pruebas iniciales al principio del curso INICI DE CURS Després del període de matrícula hom publicarà les dades d inici dels cursos. Tras el período de matrícula se iran publicando las fechas de inicio de los cursos. La tramitació d inscripcció es realitzarà al registre d entrada en les oficines municipals del carrer Gascón Sirera, nº 9 La publicació de llistats, així com totes les informacions relatives als cursos de EPA se publicaran la tauler d anuncis de EPA, Avinguda de València, nº 26 / Bétera i a la página web municipal. Informació/ Información: La tramitación de la inscripción se realizará en el registro de entrada de las oficinas municipales de la calle Gascón Sirera nº 9 La publicación de listados, así como todas las informaciones relativas a los cursos de EPA se publicarán en el tablón de anuncios de EPA, Avenida de Valencia, nº 26 / Bétera y en la página web municipal.

3 INFORMACIÓ PER A LA COMPLIMENTACIÓ DE L INSCRIPCIÓ/ INFORMACIÓN PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA INSCRIPCIÓN Complimenteu totes les dades /Cumplimente todos los datos Si voleu fer inscripció en més d un curs,complimenteu un full per curs/ Si desea inscribirse en más de un curso, cumplimente una hoja para cada uno de ellos En el cas dels cursos d Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, cal complimentar l apartat específic / En el caso de los cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, cumplimente el apartado específico. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI I autoritzar la consulta en el Departament de Padró Municipal o aportar full d empadronament. Hay que adjuntar fotocopia del DNI, autorizar la consulta en el Departamento de Padrón Municipal o aportar la hoja de empadronamiento. Als cursos amb places limitades els criteris d admissió seran: En los cursos con plazas limitadas los criterios de admisión serán: a/ Estar empadronat-da a la localitat de Bétera/ Estar empadronado-a en la localidad de Bétera. b/ Per al curs de Graduat Educació Secundària, també: Para el curso de Graduado en Educación Secundaria también: Assistència al curs 2013/14 amb assignatures aprobades Asistencia al curso 2013/14 con asignaturas aprobadas L alumnat inscrit per al curs de Graduat Educació Secundària participarà en una prova de coneixements prèvis/ El alumnado inscrito para Graduado Secundaria participará en una prueba de conocimientos previos. Hi haurà seguiment d assistència/ Se efectuará seguimiento de la asistencia. En tots els cursos amb places limitades, hom procedirà a sorteig públic de les mateixes si hi ha guera més sol.licituds que nombre de places i les persones no admeses passaran a una llista d espera / En todos los cursos con plazas limitadas, las personas no admitidas pasarán a una lista de espera. Informació complementaria i lliurament de les inscripcions a la consergeria de les oficines municipals del carrer Gascón Sierera, nº 9 / Información complementaria y entrega de las inscripciones en la conserjería de las oficinas municipales de la calle José Gascón, nº 9.l

4 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA NOM DEL CURS NOMBRE DEL CURSO NOM I COGNOMS/ NOMBRE Y APELLIDOS FULL INSCRIPCIÓ / D.N.I. / NIA DATA DE NAIXEMENT/ FECHA DE NACIMIENTO EDAT / EDAD LLOC DE NAIXEMENT/ LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALITAT/ NACIONALIDAD ADREÇA POSTAL COMPLETA/ DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA AUTORITZACIO CONSULTA EMPADRONAMENT/ AUTORIZACIÓN CONSULTA EMPADRONAMIENTO ADREÇA ELECTRÒNICA/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Signatura/ Firma: TELÈFONS DE CONTACTE/ TELÉFONOS DE CONTACTO ESTUDIS REALITZATS/ TITOLACIONS ESTUDIOS REALIZADOS/ TITULACIONES DATA INSCRIPCIÓ/ FECHA INSCRIPCIÓN Les dades personals reflectides en aquesta inscripció, son tractats amb la finalitat de realitzar les gestions relacionades amb la seua participació als cursos de EPA i mantenir la comunicació a tal efecte.(llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal). Pot exercir els seus drets d accés, rectificació,cancel.lació i oposició dirigint-se a Ajuntament de Bétera, al C/ José Gascón Sirera, 9, Bétera (València). Los datos personales que en esta inscripción aparecen, son tratados con la finalidad de realizar las gestiones relacionadas con su participación en los cursos de E.P.A. y mantener la comunicación a tal efecto.(ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE BÉTERA, sito en c/josé Gascón Sirera, 9, Bétera (Valencia)

5 COMPLIMENTAR PER A ACCÉS A LA UNIVERSITAT MAJORS 25 ANYS CUMPLIMENTAR PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS OPCIÓ SELECCIONADA PER A L EXAMEN D ACCES A LA UNIVERSITAT/ OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL EXAMEN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA-TECNOLÒGICA/ CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA CIÈNCIES DE LA SALUT/ CIENCIAS DE LA SALUD HUMANITATS/ HUMANIDADES CIÈNCIES SOCIALS/ CIENCIAS SOCIALES ARTS/ ARTES A B C D E COMPLIMENTAR PER A GRADUAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CUMPLIMENTAR PARA GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA VA ASSISTIR A CLASSE I ES VA PRESENTAR A EXAMEN EL CURS 2014/15 / ASISTIÓ A CLASE I SE PRESENTÓ A EXAMEN EL CURSO 2014/15 EN CAS AFIRMATIU, INDIQUE ÀREES SUPERADES EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LAS ÁREAS SUPERADAS SI NO

Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés

Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA 2014 / 2015 CURS Places Plazas Vacants Alfabetització i neolectors / Alfabetización y 12 8 neolectores Primer Cicle. Nivell 1 Graduado Educación

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA DURACIÓN: 20 horas. CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 17 de julio de 2013 de la Dirección General de

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD 1. La IV edición del Concurso de relatos breves 8 de marzo por la igualdad es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Familia del

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL, INSTRUCTORS I LLOCS FORMATIUS

Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL, INSTRUCTORS I LLOCS FORMATIUS GESTIÓ DE L ALUMNAT MATRICULAT EN FP DUAL (en castellano más adelante, págs. 14 a 26, PULSAR AQUÍ) Gestió en FP DUAL de GRUPS Gestió en FP DUAL d ALUMNAT Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL,

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sollicitud MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud SOLLICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS DE LA COMUNITAT

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

DOMICILIO Calle, nº, escalera, piso, puerta Población Provincia. DATOS PERSONALES Nacionalidad Fecha de Nacimiento DNI, NIE o Pasaporte

DOMICILIO Calle, nº, escalera, piso, puerta Población Provincia. DATOS PERSONALES Nacionalidad Fecha de Nacimiento DNI, NIE o Pasaporte ALFABETIZACIÓN / NEOLECTORES A rellenar por el Centro NIVEL : ALFABETIZACIÓN NEOLECTORES 2 FOTOCOPIAS DEL DNI, NIE O PASAPORTE INSTANCIA MENORES A rellenar por el Centro NIVEL: PREGRADUADO GES I GES II

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

CONVOCATORIA CURSO DE ENTRENADOR TERRITORIAL DE BALONMANO NIVEL - II

CONVOCATORIA CURSO DE ENTRENADOR TERRITORIAL DE BALONMANO NIVEL - II CONVOCATORIA CURSO DE ENTRENADOR TERRITORIAL DE BALONMANO NIVEL - II CURSO DE TECNICO DE BALONMANO NIVEL I VALLADOLID DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2014 1.- CONVOCA La Federación de Balonmano de Castilla y

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

Federación Canaria de Balonmano Escuela Canaria De Entrenadores Área de Técnica FEDERACIÓN CANARIA DE BALONMANO

Federación Canaria de Balonmano Escuela Canaria De Entrenadores Área de Técnica FEDERACIÓN CANARIA DE BALONMANO Federación Canaria de Balonmano Escuela Canaria De Entrenadores Área de Técnica FEDERACIÓN CANARIA DE BALONMANO 0 Federación Canaria de Balonmano Escuela Canaria De Entrenadores Área de Técnica FEDERACIÓN

Más detalles

HOJA DE SOLICITUD ACCIÓN FORMATIVA VIGILANTE DE SEGURIDAD PROYECTO URBANA CÁDIZ

HOJA DE SOLICITUD ACCIÓN FORMATIVA VIGILANTE DE SEGURIDAD PROYECTO URBANA CÁDIZ HOJA DE SOLICITUD ACCIÓN FORMATIVA VIGILANTE DE SEGURIDAD PROYECTO URBANA CÁDIZ Fecha de Solicitud 1. DATOS PERSONALES Apellidos: Nombre: Fecha de Nacimiento: Edad: D.N.I.: Domicilio: Localidad: C.P.:

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, del director territorial d Educació de Castelló, per la qual s estableix el calendari i el procediment d admissió de l alumnat a les ensenyances

Más detalles

MATRICULA FP BÁSICA 15-16

MATRICULA FP BÁSICA 15-16 AL QUE SE MATRICULA: 1º FP BÁSICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS CURSO DATOS ALUMNA: FECHA NACIMIENTO: DNI: SIP: LOCALIDAD DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: DIRECCIÓN: CODIGO POSTAL: PROVINCIA: DATOS RESPONSABLES:

Más detalles

Ayuntamiento de Alconera

Ayuntamiento de Alconera C E N T R O D E E D U C A C I Ó N I N F A N T I L M U N I C I P A L D E A L C O N E R A Alconera, a 11 de julio de 2014 Estimados Padres de : Nos ponemos en contacto con Uds. para informarles que está

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Padrón Municipal de Habitantes

Padrón Municipal de Habitantes AYUNTAMIENTO DE LUGO Domicilio Bloque Escalera Piso Puerta Código Postal Padrón Municipal de Habitantes Distrito Sección Manzana Hoja Nº Hoja de T.V T.C N.P Entidad Colectiva Entidad Singular Núcleo Diseminado

Más detalles

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta un máximo de 2 becas en las siguientes áreas de actividad:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta un máximo de 2 becas en las siguientes áreas de actividad: BASES PARA LA CONCESIÓN DE ** BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ALPUENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA (MODALIDAD ESTUDIANTES). El objetivo

Más detalles

Ajuntament de Benetússer (València).

Ajuntament de Benetússer (València). BASES PARA LA CONCESIÓN DE 24 BECAS DE FORMACIÓN POR L AJUNTAMENT DE BENETÚSSER EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA 2015. El objetivo primordial de las presentes bases

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos: Mª Dolores Royo Cuenca Data /Fecha: 7-10-04 Firma L amunt signant declara que són certes

Más detalles

ORDEN de 24 de junio 2008, de la Conselleria de Educación, sobre la evaluación en la etapa de Educación Infantil. [2008/8788]

ORDEN de 24 de junio 2008, de la Conselleria de Educación, sobre la evaluación en la etapa de Educación Infantil. [2008/8788] Conselleria d Educació ORDE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, sobre l avaluació en l etapa d Educació Infantil. [2008/8788] Conselleria de Educación ORDEN de 24 de junio 2008, de la

Más detalles

CODIS DE PROVES D'ACCÉS MAJORS 25 ANYS CODIGOS DE PRUEBAS DE ACCESO MAYORES 25 AÑOS

CODIS DE PROVES D'ACCÉS MAJORS 25 ANYS CODIGOS DE PRUEBAS DE ACCESO MAYORES 25 AÑOS ALACANT ALICANTE... 1 de 5 A03 A03 Art A03 Arte A04 A04 Salut A04 Salud A05 A05 Cientific Tecnic A05 Cientifico Tecnico A06 A06 Humanitats A06 Humanidades A07 A07 Ciencies Socials A07 Ciencias Sociales

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348]

Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348]

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA Para general conocimiento se hacen públicas las bases

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Amparo García Ramón Data / Fecha: 17 de noviembre de 2014 Firma / Firma: La persona

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

C.I.F. P-4612000-B C/Doctor Albiñana,1 C.P. 46810

C.I.F. P-4612000-B C/Doctor Albiñana,1 C.P. 46810 BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN LA DIPU TE BECA DEL AYUNTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, 2016 El objetivo primordial de las

Más detalles

L ORIENTACIÓ EN ACABAR L ESO

L ORIENTACIÓ EN ACABAR L ESO L ORIENTACIÓ EN ACABAR L ESO Aquesta guia va dirigida als alumnes de segon cicle de l Educació Secundària Obligatòria (ESO). Pretén orientar a famílies i alumnes en els estudis que es poden continuar en

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

DIPLOMA DE POSTGRADO

DIPLOMA DE POSTGRADO Vila Universitària. Edifici blanc. Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Tel.: 93 581 70 42 Fax: 93 581 74 71 E-mail: epsi@uab.es web: www.seguridadintegral.org DIPLOMA DE POSTGRADO

Más detalles

guia de centres educatius ensenyament postobligatori

guia de centres educatius ensenyament postobligatori guia de centres educatius ensenyament postobligatori MONTCADA I REIXAC CURS ESCOLAR 2016/2017 ÍNDEX BATXILLERAT pàg. 4 Accés al batxillerat des d altres estudis pàg. 4 On s imparteix? pàg. 4 Accés als

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA. Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente y teniendo en cuenta:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA. Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente y teniendo en cuenta: 122J/LUDOTECA EN VACACIONES "NAVIDAD 2015" Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente y teniendo en cuenta: 1. La necesidad de regular la inscripción en las Ludotecas

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

DOG Núm. 51 Viernes, 14 de marzo de 2014 Pág. 11016

DOG Núm. 51 Viernes, 14 de marzo de 2014 Pág. 11016 DOG Núm. 51 Viernes, 14 de marzo de 2014 Pág. 11016 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo y Formación, por la que

Más detalles

XIQUETS XIQUETS XIQUETS

XIQUETS XIQUETS XIQUETS GENER 2001 PÀGINA 21 Salam Salam CURSOS DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROS I.- CURSO DE CASTELLANO PARA MUJERES ÁRABES Horario: Martes y jueves, de 15 a 17 horas. Duración: 60 horas. Lugar: Casal Municipal

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

PROCEDIMIENTO REGULADOR DE LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA TIEMPO DE VERANO 2014

PROCEDIMIENTO REGULADOR DE LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA TIEMPO DE VERANO 2014 PROCEDIMIENTO REGULADOR DE LAS INSCRIPCIONES AL PROGRAMA TIEMPO DE VERANO 2014 CAMPAMENTOS DE VERANO, CAMPAMENTOS POLIDEPORTIVOS URBANOS, CAMPUS DEPORTIVOS Y CURSOS DEPORTIVOS 2014 Las plazas de los distintos

Más detalles

Plaça Parroquial, 12 12500 Vinaròs Telèfon 964 407 700 Fax 964 407 701 A/e info@vinaros.org

Plaça Parroquial, 12 12500 Vinaròs Telèfon 964 407 700 Fax 964 407 701 A/e info@vinaros.org BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE 11 BECAS POR EL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS, PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN DE TITULADOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PRÀCTICAS PROFESIONALES. BASE PRIMERA. OBJETO DE LA

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 17158 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE TRES BECAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA DIPLOMADOS O GRADUADOS EN RRLL Por Acuerdo de la Junta de

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Asunto: Discriminación por género en la elección de prácticas universitarias.

Asunto: Discriminación por género en la elección de prácticas universitarias. "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)".

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS QUE VAN A CURSAR: 1º DE BACHILLERATO

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS QUE VAN A CURSAR: 1º DE BACHILLERATO INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS QUE VAN A CURSAR: 1º DE BACHILLERATO AL EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN ENTREGARÁN: -UNA fotografía tamaño carné. -UNA fotocopias del Documento Nacional de Identidad.

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

1. Características del título

1. Características del título CONVOCATORIA ASUNTO: CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL II DE PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR, (ENTRENADOR DE PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR). VALENCIA 2015 La Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana,

Más detalles

ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 2015-2016. Qué se debe presentar junto con la solicitud?

ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 2015-2016. Qué se debe presentar junto con la solicitud? ADMISIÓN ESO Y BACHILLERATO 2015-2016 Qué se debe presentar junto con la solicitud? EN TODO CASO, ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL DNI DE LA PERSONA QUE SOLICITA, DEL LIBRO DE FAMILIA Y ACREDITACIÓN DEL DOMICILIO

Más detalles

MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA.

MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE 9 BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE AYORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes bases tiene como

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

ANNEX 09-a / ANEXO 09-a FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA X

ANNEX 09-a / ANEXO 09-a FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA X ANNE 9-a / ANEO 9-a FORMACIÓ PROFESSIONAL ÀSICA/ FORMACIÓN PROFESIONAL ÁSICA RELACIÓ PROVISIONAL D'ALUMNAT ADMÉS A FORMACIÓ PROFESSIONAL ÀSICA * / RELACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO A FORMACIÓN

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

Carta de Servicios al Pasajero

Carta de Servicios al Pasajero Página 2 El cuidado del medio ambiente, la seguridad y la mejora continua de la calidad de sus servicios son los criterios que están presentes en todos sus ámbitos de actuación. La sociedad mercantil estatal

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1468 2001 01 23 DOGV - Núm. 3.923 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Benestar Social ORDRE d 11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I.

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I. NOTICIA Se abre el periodo para presentar solicitud de la concesión de 2 becas por el Ayuntamiento de Vinaròs para completar la formación de titulados mediante la realización de prácticas profesionales.

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

SAN JOSÉ OBRERO 2015

SAN JOSÉ OBRERO 2015 FESTIVAL de la CANCIÓN SAN JOSÉ OBRERO 2015 CATEGORÍAS INFANTIL, ADULTA, CANTAUTOR BASES Por medio de las presentes Bases, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüimes, convoca el FESTIVAL DE

Más detalles

BASE CUARTA. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

BASE CUARTA. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LAS MISMAS. BASES PARA LA CONCESIÓN DE 6 BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE AYORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes bases tiene como

Más detalles

SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL.

SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS PUESTOS RECOGIDOS EN EL ANEXO II I DE PERSONAL CUALIFICADO, DEL REGLAMENTO DE BOLSA MUNICIPAL DE EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMEINTO DE POZOBLANCO. SOCORRISTA

Más detalles

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles