L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña"

Transcripción

1

2 1

3 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català i respon a un treball intens i continuat en aquest àmbit tant en la docència i com en la recerca a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili des de la seva fundació l any Es va iniciar l any 2002 i, en el seu format actual com a Màster oficial, el La configuración del pla d estudis respon a l'extraordinari avanç de les tecnologies de la informació i comunicació que estan modificant profundament l'organització social i l'estructura i orientació de l'aprenentatge, especialment l'universitari. El Màster, emprant les més modernes tecnologies de la informació i la comunicació, oferteix uns coneixements que permeten adquirir una formació especialitzada i multidisciplinar en dret ambiental amb l objectiu de preparar professionals altament qualificats El Màster Universitari en Dret Ambiental proporciona coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient. Inclou l estudi de diverses tècniques jurídiques, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il lícits ambientals o diverses formes de responsabilitat en l'àmbit del medi ambient. S atorga una importància cabdal a l estudi de casos reals, a través de la clínica jurídica i de la realització de practiques externes, per tal que els estudiants des de ben aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari. La durada total del màster és de dos cursos acadèmics (de setembre a juny cada curs acadèmic). Per la seva orientació als professionals, el Màster ofereix una formació a distància, articulant un calendari acadèmic, que permet més flexibilitat, compatibilitzant els horaris laborals i salvant tota distància geogràfica. Tanmateix es recomana als estudiants que vulguin fer el doctorat que cursin el darrer quadrimestre del programa, de manera presencial, a la Universitat Rovira i Virgili. El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña El Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili es el único de sus características en el sistema universitario catalán y responde a un trabajo intenso y continuado en este ámbito, tanto en la docencia y como en la investigación, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili desde su creación en el año Se inició en 2002 y, en su formato actual como Máster oficial, en La configuración actual del plan de estudios responde al extraordinario avance de las tecnologías de la información y comunicación que están modificando profundamente la organización social y la estructura y orientación del aprendizaje, especialmente el universitario. El Máster, empleando las más modernas tecnologías de la información y la comunicación, ofrece unos conocimientos que permiten adquirir una formación especializada y multidisciplinar en derecho ambiental con el objetivo de preparar profesionales altamente calificados. El Máster Universitario en Derecho Ambiental proporciona conocimientos tanto de carácter fundamental como específico en derecho del medio ambiente, con especial consideración a las diversas ramas sectoriales, complementado con un conjunto de materias no jurídicas relacionadas con aspectos técnicos, geográficos, económicos y de gestión empresarial del medio ambiente. Incluye el estudio de distintas técnicas jurídicas, como son los sistemas de autorización administrativa, la evaluación del impacto ambiental, la auditoría ecológica de la empresa, los sistemas de etiquetado ecológico, la sanción administrativa y penal de los actos ilícitos ambientales o varias formas de responsabilidad en el ámbito del medio ambiente. Se otorga una importancia capital al estudio de casos reales, a través de la clínica jurídica y de la realización de prácticas externas, para que los estudiantes desde un inicio se acostumbren a aplicar sus conocimientos a la realidad diaria, con un fuerte componente multidisciplinar. La duración total del Máster es de dos cursos académicos (de septiembre a junio cada curso académico). Por su orientación a los profesionales, el Máster ofrece una formación a distancia, que permite más flexibilidad en el estudio, compatibilizando los horarios laborales y salvando cualquier distancia geográfica. No obstante se recomienda a los estudiantes que deseen hacer el doctorado que cursen el último cuatrimestre del programa, de manera presencial, en la Universitat Rovira i Virgili. 2

4 Una opció de futur... La protecció del medi ambient és un factor clau en les polítiques públiques que desenvolupen les diverses administracions i és del tot probable que, en el futur, encara ho sigui amb més intensitat. El dret del medi ambient pretén respondre als problemes que es generen per l explotació dels recursos naturals i pretén combinar les possibilitats econòmiques que es troben en l ús dels esmentats recursos amb la conservació o la construcció d un entorn que garanteixi una certa qualitat de vida a les persones. Els poders públics, impulsats per demandes socials cada vegada més intenses, han de dissenyar eines de tutela ambiental que, en particular, requereixen una articulació normativa, és a dir, una intervenció del dret. Per tant, d acord amb aquest procés de sensibilització ambiental dels poders públics, el dret ambiental és un sector emergent i dinàmic que cada cop té més derivacions en les diverses activitats de la societat, d acord amb les polítiques que es duen a terme des de l Administració. Això ha generat la demanda d un tipus de professional especialitzat en dret ambiental tant des del punt de vista de les administracions com des del punt de vista de les empreses i, fins i tot, de les ONGs associades a la defensa d interessos ambientals, sense oblidar la docència universitària.. El Màster en Dret ambiental té per objectiu aprofundir en el coneixement de la protecció jurídica del medi ambient a través de diferents disciplines (ciències ambientals, economia ambiental, química ambiental, dret,...). Aquesta formació multidisciplinar pretén capacitar per l anàlisi i la comprensió d un ampli ventall de matèries que configuren un perfil de jurista ambiental d acord amb les necessitats existents tant en el món de l empresa com de l administració El Màster es dirigeix a graduats universitaris o persones amb un títol equivalent expedit per un centre d ensenyament superior, que vulguin completar la seva formació per a orientar la seva carrera professional cap a l especialització ambiental o que, simplement, desitgin disposar d instruments conceptuals que els permeti accedir a un millor coneixement i comprensió del dret ambiental, utilitzant les més modernes tecnologies de la informació i la comunicació. Una opción de futuro... La protección del medio ambiente es un factor clave en las políticas públicas que desarrollan las diversas administraciones y es altamente probable que, en el futuro, todavía lo sea con más intensidad. El derecho del medio ambiente pretende responder a los problemas que se generan a raíz de la explotación de los recursos naturales y pretende, asimismo, combinar las posibilidades económicas que se encuentran en el uso de los mencionados recursos con la conservación o la construcción de un entorno que garantice una cierta calidad de vida a las personas. Los poderes públicos, impulsados por demandas sociales cada vez más intensas, deben diseñar herramientas de tutela ambiental que, en particular, requieren una articulación normativa, es decir, una intervención del derecho. Por lo tanto, de acuerdo con este proceso de sensibilización ambiental de los poderes públicos, el derecho ambiental es un sector emergente y dinámico que cada vez tiene más derivaciones en las diversas actividades de la sociedad, de acuerdo con las políticas que se llevan a cabo desde la Administración. Esto ha generado la demanda de un tipo de profesional especializado en derecho ambiental tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de las empresas e, incluso, de las ONGs asociadas a la defensa de intereses ambientales, sin olvidar la docencia universitaria. El Máster en Derecho ambiental tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la protección jurídica del medio ambiente a través de diferentes disciplinas (ciencias ambientales, economía ambiental, química ambiental, derecho,...). Esta formación multidisciplinar pretende capacitar para el análisis y la comprensión de un amplio abanico de materias que configuran un perfil de jurista ambiental de acuerdo con las necesidades existentes tanto en el mundo de la empresa como de la administración. El Máster se dirige a graduados universitarios o personas con un título equivalente expedido por un centro de enseñanza superior que quieran completar su formación para orientar su carrera profesional hacia la especialización ambiental o que simplemente, deseen disponer de instrumentos conceptuales que les permita acceder a un mejor conocimiento y comprensión del derecho ambiental, utilizando las más modernas tecnologías de la información y la comunicación. 3

5 La recerca i la professionalització El Màster en Dret Ambiental proporciona a la persona titulada un desenvolupament professional i personal. Per tant, facilita als estudiants que es titulin la possibilitat de promoció laboral o canvi d'orientació professional. Amb aquest objectiu, el Màster pretén formar professionals preparats per gestionar els problemes ambientals i amb profunds coneixements del dret aplicable, es projecta a la gestió ambiental de l empresa, el disseny i gestió de polítiques ambientals en el marc de l Administració pública, els organismes encarregats de la vigilància ambiental, l activitat de les organitzacions no governamentals i l exercici lliure de la professió d advocat amb un perfil professional orientat cap als plets de naturalesa ambiental. L objectiu és l obtenció d eines jurídiques, amb coneixements extrajurídics, adreçades a facilitar la gestió del conflicte professionals de diversos àmbits. El Màster també s adreça a preparar futurs investigadors que hauran d impulsar l avenç del dret ambiental en un moment en el que van apareixent reptes de primera importància, tant des del punt de vista estrictament científic en un context general de les ciències jurídiques com des d un punt de vista polític i social. El Màster permet accedir, després d haver obtingut els primers 60 crèdits, als estudis de doctorat, que permet al doctorand/a adquirir una formació avançada en les tècniques d'investigació per elaborar i presentar una tesi doctoral, com a treball original d'investigació. La superació del cicle dóna dret a l'obtenció del títol de doctor/a, que representa el nivell més elevat en l'educació superior, acredita el rang acadèmic més alt i faculta per a la docència i la recerca, d'acord amb la legislació vigent a cada país.. 4 La investigación y la profesionalización El Máster en Derecho Ambiental proporciona a la persona titulada un desarrollo profesional y personal. Por lo tanto, facilita a los estudiantes que se titulen la posibilidad de promoción laboral o cambio de orientación profesional. Con este objetivo, el Máster pretende formar profesionales preparados para gestionar los problemas ambientales y con profundos conocimientos del derecho aplicable, se proyecta a la gestión ambiental de la empresa, el diseño y gestión de políticas ambientales en el ámbito de la Administración pública, los organismos encargados de la vigilancia ambiental, la actividad de las organizaciones no gubernamentales y el ejercicio libre de la profesión de abogado con un perfil profesional orientado a los litigios de naturaleza ambiental. El objetivo es la obtención de herramientas jurídicas, con conocimientos extrajurídicos, dirigidos a facilitar la gestión del conflicto profesional de varios ámbitos. El Máster también se dirige a preparar futuros investigadores para el impulso del progreso del derecho ambiental en un momento en el que van apareciendo nuevos retos de especial importancia, tanto desde el punto de vista estrictamente científico en un contexto general de las ciencias jurídicas como desde un punto de vista político y social. El Máster permite acceder, tras la obtención de los primeros 60 créditos, a los estudios de doctorado, facilitando al doctorando/a adquirir una formación avanzada en las técnicas de investigación con el fin de elaborar y presentar una tesis doctoral, como trabajo original de investigación. La superación del ciclo da derecho a la obtención del título de doctor/a, que representa el nivel más elevado en la educación superior, acredita el rango académico más alto y faculta para la docencia y la búsqueda, de acuerdo con la legislación vigente en cada país..

6 La primera clínica jurídica ambiental a l Estat espanyol A la Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT, els estudiants intervenen en casos reals, sota la supervisió del professorat de la Facultat, afegint a les possibilitats formatives, les tècniques basades en la simulació de la realitat i la responsabilitat davant l'error com a estímul eficaç de l'aprenentatge, utilitzant les eines de la informació i comunicació en un entorn virtual. Igualment s entrenen en el treball en grup amb companys d altres països que poden tenir titulacions universitàries en especialitats diferents de les seves. D aquesta manera, la clínica jurídica possibilita a l'estudiant un trànsit òptim al món professional, en la mesura que permet la contextualització de l aprenentatge en un entorn real, esdevenint així una situació privilegiada per a la formació en competències tant genèriques com específiques de l àmbit del Dret ambiental. Més enllà de la seva funció formativa, la clínica serveix també per potenciar la funció social de la universitat intervenint amb caràcter gratuït en aquells àmbits en els que els drets i les garanties dels ciutadans es poden veure més compromesos, la qual cosa, d altra banda, afavoreix la presa de consciència per part dels estudiants de Dret de la transcendència social de la seva futura professió, essent aquest un factor més de qualitat i estímul en l aprenentatge. 5 La primera clínica jurídica ambiental en el Estado español En la Clínica Jurídica Ambiental del CEDAT, los estudiantes intervienen en casos reales, bajo la supervisión del profesorado de la Facultad, añadiendo a las posibilidades formativas, las técnicas basadas en la simulación de la realidad y la responsabilidad ante el error como estímulo eficaz del aprendizaje, utilizando las herramientas de la información y la comunicación en un entorno virtual. Igualmente se entrenan en el trabajo en grupo con compañeros de otros países que pueden tener títulos universitarios en especialidades distintas de la suya. De esta forma, la clínica jurídica posibilita al estudiante un paso óptimo al mundo profesional, en la medida que permite la contextualización del aprendizaje en un entorno real, aconteciendo así una situación privilegiada para la formación en competencias tanto genéricas como específicas en el ámbito del Derecho ambiental. Más allá de su función formativa, la clínica sirve también por potenciar la función social de la universidad interviniendo con carácter gratuito en aquellos ámbitos en los que los derechos y las garantías de los ciudadanos se pueden ver más comprometidos, lo cual, por otra parte, favorece la toma de conciencia por parte de los estudiantes de la trascendencia social de su futura profesión, siendo este un factor más de calidad y estímulo en el aprendizaje

7 Un referent més enllà de les nostres fronteres El Màster Universitari en Dret Ambiental es configura també com a una oferta competitiva en el pla internacional, mitjançant l establiment de vincles de col laboració, que potencien la difusió i consoliden el prestigi del Màster més enllà de les nostres fronteres, gràcies a la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La potenciació de la promoció de la internacionalització del Màster és projecte especialment en l àmbit llatinoamericà, en concret amb aquells centres semblants tant en l àmbit de les activitats de la docència com en l àmbit de la recerca. La superació de les barreres físiques que ofereix les noves tecnologies permet superar els obstacles econòmics, socials i geogràfics que sovint restringeix l accés a una formació especialitzada. Alhora, la formació virtual ofereix a l estudiant nacional i internacional una major llibertat de decidir els propis horaris d estudi, fent-los compatibles amb els laborals. L establiment de lligams estables gràcies al convenis de col laboració bilaterals formalitzats amb diverses universitats i institucions amb un alt prestigi internacional del Brasil, Estats Units, Mèxic, Costa Rica, Equador, Colòmbia, Perú o Xile, entre altres, permeten consolidar els nostres Estudis en Dret Ambiental, com ho demostra l elevat percentatge d estudiants estrangers del Master. Un referente más allá de nuestras fronteras El Máster Universitario en Derecho Ambiental se configura también como una oferta competitiva en el ámbito internacional, mediante el establecimiento de vínculos de colaboración, que potencian la difusión y consolidan el prestigio del Máster más allá de nuestras fronteras, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La potenciación de la promoción de la internacionalización del Máster se proyecta especialmente en el ámbito latinoamericano, en concreto con aquellos centros similares tanto en el ámbito de las actividades de la docencia como en el ámbito de la investigación. La superación de las barreras físicas que ofrece las nuevas tecnologías permite superar los obstáculos económicos, sociales y geográficos que a menudo restringe el acceso a una formación especializada. A la vez la formación virtual ofrece al estudiante nacional e internacional una mayor libertad de decidir los propios horarios de estudio, haciéndolos compatibles con los laborales. El establecimiento de relaciones estables gracias a los convenios de colaboración bilaterales formalizados con varias universidades e instituciones con un alto prestigio internacional del Brasil, Estados Unidos, México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú o, Chile, entre otras, permiten consolidar nuestros Estudios en Derecho Ambiental, como lo demuestra el elevado porcentaje de estudiantes extranjeros del Master. 6

8 En aquest context, el Màster Universitari en Dret Ambiental ha esdevingut un programa de referència, atès l alt grau d internacionalització del seu alumnat. Efectivament, des de la seva implantació, el Màster Universitari en Dret Ambiental ha experimentat una forta demanda més enllà de les nostres fronteres. De fet, la internacionalització a nivell del programa de Màster comença a oferir, així mateix, resultats en l àmbit de la recerca, amb la incorporació de graduats del màster com a becaris al Departament de Dret Públic i al CEDAT, així com la inscripció de tesis doctorals per part de doctorands internacionals. El Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV consolida, d aquesta manera, la seva projecció internacional, ofertant una formació virtual de qualitat, utilitzant les més modernes tecnologies de la informació i la comunicació, esdevenint així en un referent internacional de la formació professional i per a la recerca en l àmbit del dret ambiental en llengua espanyola. En este contexto, el Máster Universitario en Derecho Ambiental se ha convertido en un programa de referencia, dado el alto grado de internacionalización de su alumnado. Efectivamente, desde su implantación, el Máster Universitario en Derecho Ambiental ha experimentado una fuerte demanda más allá de nuestras fronteras. De hecho, la internacionalización a nivel del programa de Máster empieza a ofrecer, así mismo, resultados en el ámbito de la investigación, con la incorporación de graduados del máster como becarios en el Departamento de Derecho Público y en el CEDAT, así como la inscripción de tesis doctorales por parte de doctorandos internacionales. El Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili consolida, de este modo, su proyección internacional, ofreciendo una formación virtual de calidad, utilizando las tecnologías más modernas de la información y la comunicación, convirtiéndose en un referente internacional de la formación profesional y para la investigación en el ámbito del derecho ambiental en lengua española.

9 L aproximació al món laboral Les pràctiques externes es realitzen durant el període lectiu (curs acadèmic) o durant l estiu en organismes aliens a la URV i al CEDAT i programades amb la tutorització del professorat del Màster i el/la tutor/a de l organisme receptor. Les pràctiques externes contribueixen a formar professionals per a la gestió dels problemes ambientals i amb profunds coneixements de dret aplicable. Les pràctiques es desenvolupen en l àmbit de la gestió ambiental de l empresa, en la gestió de polítiques ambientals en l àmbit de l Administració pública, en l activitat de les organitzacions no governamentals i en l àmbit de la professió de advocat i de l assessoria jurídica. El Màster en Dret Ambiental ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques internacionals en diferents institucions, universitats i organitzacions internacionals especialitzades en temes ambientals d arreu del món. Una experiència a l estranger distingeix la trajectòria curricular de l estudiant i el prepara millor per a la vida laboral. La varietat de les entitats col laboradores nacionals i internacionals permet compatibilitzar els estudis virtuals del Màster, amb les pràctiques presencials, sense necessàriament forçar el desplaçament a llargues distàncies de l estudiant. El programa de pràctiques garanteix una millor qualitat en l aprenentatge i preparació de l alumnat davant dels reptes de la protecció ambiental.. La aproximación al mundo laboral Las prácticas externas se realizan durante el periodo lectivo (curso académico) o durante el verano en organismos ajenos a la URV y al CEDAT y programadas con la tutorización del profesorado del Máster y el/la tutor/a del organismo receptor. Las prácticas externas contribuyen a formar profesionales para la gestión de los problemas ambientales y con profundos conocimientos de derecho aplicable. Las prácticas se desarrollan en el ámbito de la gestión ambiental de la empresa, en la gestión de políticas ambientales en el ámbito de la Administración pública, en la actividad de las organizaciones no gubernamentales y en el ámbito de la profesión de abogado y de la asesoría jurídica. El Master en Derecho Ambiental ofrece la posibilidad de realizar prácticas internacionales en diferentes instituciones, universidades y organizaciones internacionales especializadas en temas ambientales de todo el mundo. Una experiencia en el extranjero distingue la trayectoria curricular del estudiante y lo prepara mejor para la vida laboral. La variedad de las entidades colaboradoras nacionales e internacionales permite compatibilizar los estudios virtuales del Máster, con las prácticas presenciales, sin necesariamente forzar el desplazamiento a largas distancias del estudiante. El programa de prácticas garantiza una mejor calidad en el aprendizaje y preparación del alumnado ante los retos de la protección ambiental.. 7

10 El doctorat en dret ambiental El doctorat constitueix l etapa superior de la formació, que permet per una part, consolidar els coneixements de dret ambiental i per l altra, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a incorporar-se a l àmbit docent i/o professional. La possessió del doctorat pot ser un requisit imprescindible en determinats àmbits professionals. El treball final del Màster Universitari en Dret ambiental permet desenvolupar un primer treball de recerca consistent en un projecte de tesi doctoral, que contingui una determinació bàsica del tema, una descripció de la línia de treball que es pretén desenvolupar i un recull bibliogràfic i documental. En aquesta etapa final de l'itinerari curricular del Màster s'oferirà la possibilitat de realitzar l'últim quadrimestre del segon curs en la modalitat presencial, amb la finalitat de potenciar al màxim el desenvolupament de les habilitats en el camp de la recerca en Dret ambiental, afavorint la transició dels estudis de Màster als de doctorat, gràcies a la possibilitat d'estar en contacte permanent amb els investigadors del Centre d'estudis de Dret Ambiental de la URV (CEDAT) i del accés a la seva biblioteca especialitzada en dret ambiental.. La finalitat del doctorat és la formació avançada de l estudiant/a en les tècniques de recerca per convertir-lo en un/a investigador/a. L elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d investigació d alt nivell es completa amb altres cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora. El doctorado en derecho ambiental El doctorado constituye la etapa superior de la formación, que permite por una parte, consolidar los conocimientos de derecho ambiental y por otra, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para incorporarse al ámbito docente y o/profesional. La posesión del doctorado puede ser un requisito imprescindible en determinados ámbitos profesionales. El trabajo final Máster Universitario en Derecho ambiental permite desarrollar un primer trabajo de investigación consistente en un proyecto de tesis doctoral, que contenga una determinación básica del tema, una descripción de la línea de trabajo que se pretende desarrollar y una recopilación bibliográfica y documental. En esta etapa final del itinerario curricular del Máster se ofrecerá la posibilidad de realizar el último cuatrimestre del segundo curso en la modalidad presencial, con el fin de potenciar al máximo el desarrollo de las habilidades en el campo de la investigación en Derecho ambiental, favoreciendo la transición de los estudios de Máster a los de doctorado, gracias a la posibilidad de estar en contacto permanente con los investigadores del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de la URV (CEDAT) y del acceso a su biblioteca especializada en derecho ambiental.. La finalidad del doctorado es la formación avanzada del/de la estudiante en las técnicas de investigación para convertirse en un/a investigador/a. La elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación de alto nivel se completa con otros cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación investigadora. 10

11 Una creixent demanda laboral El medi ambient és un sector emergent on sorgeix una demanda creixent de professionals especialitzats en la matèria, ja sigui per assessorar i defensar les empreses o els ciutadans en qüestions mediambientals, com per incorporar-se a les administracions públiques o privades encarregades de la defensa i restauració del medi ambient. En l'àmbit de les empreses, aquesta disciplina adquireix cada vegada més importància atesa la condició reguladora sine qua non com a pas previ per a moltes activitats. Així, la tasca d'un especialista en dret ambiental serà estudiar les necessitats de clients o empreses per complir els requisits sol licitats per l'administració i evitar qualsevol problema una vegada iniciada la seva activitat. Algunes de les activitats requerides són: Una creciente demanda laboral El medio ambiente es un sector emergente donde surge una demanda creciente de profesionales especializados en la materia, ya sea para asesorar y defender las empresas o los ciudadanos en cuestiones medioambientales, como para incorporarse a las administraciones públicas o privadas encargadas de la defensa y restauración del medio ambiente. En el ámbito de las empresas, esta disciplina adquiere cada vez más importancia atendiendo la condición reguladora sine qua non como paso previo para muchas actividades. Así, la tarea de un especialista en derecho ambiental será estudiar las necesidades de los clientes o empresas con el fin de cumplir los requisitos requeridos por la Administración y evitar cualquier problema una vez iniciada su actividad. Algunas de las actividades demandadas son: assessorament preventiu llicències, autoritzacions i comunicacions mediambientals dret penal ambiental auditories legals mediambientals assessorament en novetats legislatives i jurisprudencials asesoramiento preventivo licencias, autorizaciones y comunicaciones medioambientales derecho penal ambiental auditorías legales medioambientales asesoramiento en novedades legislativas y jurisprudenciales 12

12 Aquest desenvolupament multidisciplinar inclou sectors com la gestió dels residus urbans i perillosos; sòls contaminats; el sector hídric, aigües interiors, exteriors i costes, tant en matèria de contaminació per abocaments, com en els tràmits administratius, concessions i autoritzacions; urbanisme, contaminació atmosfèrica i acústica, olors; flora i fauna, caça, pesca, vies pecuàries, etc. També cal incidir en la gestió administrativa, com ara l'autorització ambiental integrada o l'avaluació, informe i qualificació ambiental: ecoauditories i sistemes de gestió ambiental. En l'àmbit de l'administració pública, i atès que els poders públics estan donant cada vegada més importància a la protecció i restauració del medi ambient i que, a tot el món i especialment a la Unió Europea, s estan impulsant polítiques de protecció del medi ambient, hi ha tot un seguit d'oportunitats per als especialistes en Dret Ambiental, ja sigui en governs subestatals o estatals, o en corporacions locals. El desenvolupament del estudis universitaris en dret ambiental demanda igualment, en les universitats de molts països del món, nous docents que puguin acreditar una formación adequada en dret ambiental. Este desarrollo multidisciplinar incluye sectores como la gestión de los residuos urbanos y peligrosos; suelos contaminados; el sector hídrico, aguas interiores, exteriores y costas, tanto en materia de contaminación por vertidos, como en los trámites administrativos, concesiones y autorizaciones; urbanismo, contaminación atmosférica y acústica, olores; flora y fauna, caza, pesca, vías pecuarias, etc. También hace falta incidir en la gestión administrativa, como por ejemplo la autorización ambiental integrada o la evaluación, informe y calificación ambiental: ecoauditorias y sistemas de gestión ambiental. En el ámbito de la Administración pública, y dado que los poderes públicos están dando cada vez más importancia a la protección y restauración del medio ambiente y que, en todo el mundo y especialmente en la Unión Europea, se está impulsando políticas de protección del medio ambiente, hay toda una serie de oportunidades para los especialistas en Derecho Ambiental, ya sea en gobiernos subestatales o estatales, o en corporaciones locales. El desarrollo de estudiós universitarios en derecho ambiental demanda igualmente, en las univertsidades de muchos paises del mundo, Nuevos docentes que puedan acreditar una formación adecuada en derecho ambiental.

13 Una formació especialitzada i qualificada* Una formación especializada y cualificada* Primer curs Primer quadrimestre: Fonaments de les Ciències Ambientals 6 Crèdits ECTS Economia del medi ambient 4 Crèdits ECTS Drets humans i justicia ambiental 4 Crèdits ECTS Fonaments de Dret Públic Ambiental 4 Crèdits ECTS Dret Internacional del medi ambient 4 Crèdits ECTS Dret ambiental de la Unió Europea 4 Crèdits ECTS Segon quadrimestre: Primer curso Primer cuatrimestre: Fundamentos de las Ciencias Ambientales 6 Créditos ECTS Economía del medio ambiente 4 Créditos ECTS Derechos humanos y justicia ambiental 4 Créditos ECTS Fundamentos de Derecho Público Ambiental 4 Créditos ECTS Derecho Internacional del medio ambiente 4 Créditos ECTS Derecho ambiental de la Unión Europea 4 Créditos ECTS Segundo cuatrimestre: Intervenció Administrativa ambiental 8 Crèdits ECTS Dret ambiental comparat 4 Crèdits ECTS Protecció de la biodiversitat 4 Crèdits ECTS Dret Penal ambiental 4 Crèdits ECTS Dret de la energia i tecnologies ambientals i energètiques 8 Crèdits ECTS Intervención Administrativa ambiental Derecho ambiental comparado Protección de la biodiversidad Derecho Penal ambiental Derecho de la energía y tecnologías ambientales y energéticas 8 Créditos ECTS 4 Créditos ECTS 4 Créditos ECTS 4 Créditos ECTS 8 Créditos ECTS * Llengua d impartició: espanyola *Lengua de impartición: española 14

14 Segon curs Primer quadrimestre: Dret d aigües i medi marí 6 Crèdits ECTS Prevenció i control de la contaminació i gestió dels residus 8 Crèdits ECTS Empresa i medi ambient 8 Crèdits ECTS Règim jurídic de la ordenació del territori i dret urbanístic 4 Crèdits ECTS Segon quadrimestre: Clínica Jurídica ambiental 9 Crèdits ECTS Pràctiques 9 Crèdits ECTS Treball de Fi de Màster 12 Crèdits ECTS Seminaris (Annual) 4 Crèdits ECTS TOTAL 60 Crèdits ECTS Segundo curso Primer cuatrimestre: Derecho de aguas y medio marino 6 Créditos ECTS Prevención y control de la contaminación y gestión de los residuos 8 Créditos ECTS Empresa y medio ambiente 8 Créditos ECTS Régimen jurídico de la ordenación del territorio y derecho urbanístico 4 Créditos ECTS Segundo cuatrimestre: Clínica Jurídica ambiental 9 Créditos ECTS Prácticas 9 Créditos ECTS Trabajo de Fin de Máster 12 Créditos ECTS Seminarios (anual) 4 Créditos ECTS TOTAL 60 Créditos ECTS 15

15 Beques i ajuts: Per cursar el Màster en Dret ambiental s ofereixen beques i ajuts convocats per diverses institucions, la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Més informació a: Informació acadèmica: Crèdits ECTS: entre 60 i 120 (en funció de la formació prèvia reconeguda a l estudiant) Places limitades: 20 Tenint en compte que la URV és una universitat pública, el preu és un preu públic fixat per la Generalitat de Catalunya, dins d'uns límits establerts a la resta de l'estat espanyol. Cost aproximat per crèdit: 45,79 (preu oficial, sense incloure les taxes) Becas y ayudas: Para cursar el Máster en Derecho ambiental se ofrecen becas y ayudas convocadas por diferentes instituciones, la Universitat Rovira i Virgili y el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Para más información: Información académica: Créditos ECTS: entre 60 y 120 (en función de la formación previa reconocida al estudiante) Plazas limitadas: 20 Teniendo en cuenta que la URV es una universidad pública, el precio es un precio público fijado por la Generalitat de Cataluña, dentro de unos límites establecidos en el resto del Estado español. Coste aproximado por crédito: 45,79 (precio oficial, sin incluir las tasas) 16

16 SUSANA BORRÀS PENTINAT Professora Agregada Àrea de Dret Internacional Públic Relacions Internacionals, LUCÍA CASADO CASADO Professora Titular d Universitat Àrea de Dret Administratiu, ENDRIUS COCCIOLO Professor Lector Àrea de Dret Administratiu AITANA DE LA VARGA PASTOR Professora Lectora Àrea de Dret Administratiu, JOAN ANTON FONT MONCLÚS Professor Associat Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic, URV. Oficial Major de l Ajuntament de Tarragona. ÁNGELES GALIANA SAURA Professora Agregada Àrea de Filosofia del Dret SUSANA BORRÀS PENTINAT Profesora Contratada Doctora Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. LUCÍA CASADO CASADO Profesora Titular de Universidad Área de Derecho Administrativo, CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. ENDRIUS COCCIOLO Profesor Ayudante Doctor Área de Derecho Administrativo CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV AITANA DE LA VARGA PASTOR Profesora Ayudante Doctora Área de Derecho Administrativo, CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. JOAN ANTON FONT MONCLÚS Profesor Asociado Área de Derecho Administrativo, Departamento de Derecho Público, URV. Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tarragona. ÁNGELES GALIANA SAURA Profesora Contratada Doctora Área de Filosofía del Derecho CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. 17

17 JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ Professor visitant doctor de la Universitat Pompeu Fabra Consultor a la UOC (Dret del medi ambient) JORDI JARIA MANZANO Professor Agregat Interí Àrea de Dret Constitucional, ROSA MARIA MARCÉ RECASENS Catedràtica d Universitat Àrea de Química Analítica Departament de Química Analítica i Química Orgànica, URV MARIA MARQUÈS BANQUÉ Professora Col.laboradora permanent Àrea de Dret Penal VÍCTOR MERINO SANCHO Professor Lector Àrea de Filosofia del Dret JOAN MOGAS AMORÓS Professor Titular d Universitat, Departament d Economia, URV. MARIA TERESA NOVO MOLINERO Professora Lectora Departament de Bioquímica i Biotecnología, URV ANNA PALLARÉS SERRANO Professora Agregada Àrea de Dret Administratiu ANTONI PIGRAU SOLÉ Catedràtic d Universitat Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Director del CEDAT JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ Profesor visitante doctor de la Universidad Pompeu Fabra Consultor en la Universitat Oberta de Catalunya (Derecho del medio ambiente) JORDI JARIA MANZANO Profesor Contratado Doctor Interino Área de Derecho Constitucional CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. ROSA MARIA MARCÉ RECASENS Catedrática de Universidad Área de Química Analítica Departamento de Química Analítica y Química Orgánica, URV MARIA MARQUÈS BANQUÉ Profesora Colaboradora permanente Área de Derecho Penal CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. VÍCTOR MERINO SANCHO Profesor Ayudante Doctor Área de Filosofia del Derecho CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. JOAN MOGAS AMORÓS Profesor Titular de Universidad Departamento de Economía, URV. MARIA TERESA NOVO MOLINERO Profesora Ayudante Doctora Departamento de Bioquímica y Biotecnología, URV ANNA PALLARÉS SERRANO Profesora Contratada Doctora Área de Derecho Administrativo CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. ANTONI PIGRAU SOLÉ Catedrático de Universidad Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. Director del CEDAT. 18

18 NÚRIA RUIZ MORILLAS Professora Titular d Universitat Àrea Química Inorgànica. Departament de Química Física i Inorgànica, URV. MARIO RUIZ SANZ Professor Titular d Universitat Àrea de Filosofia del Dret JOSEP MARIA SABATÉ VIDAL Professor Associat de Dret Administratiu, Departament de Dret Públic, URV. ÒSCAR SALADIÉ BORRAZ Professor Agregat Departament de Geografia, URV. JOAN SALVADÓ ROVIRA Catedràtic d Universitat Departament d Enginyeria Química, URV. NÚRIA TORRES ROSELL Professora Lectora Àrea de Dret Penal CEDAT, Departament de Dret Públic, URV ÁNGEL URQUIZU CAVALLÉ Professor Titular d Universitat Àrea de Dret Financer i Tributari Departament de Dret Privat, Processal i Financer, URV. JAUME VERNET LLOBET Catedràtic d Universitat Área de Dret Constitucional MATIAS VIVES MARCH Advocat. Professor Associat de Dret Administratiu Departament de Dret Públic, URV. NÚRIA RUIZ MORILLAS Profesora Titular de Universidad Área Química Inorgánica. Departamento de Química Física e Inorgánica, URV. MARIO RUIZ SANZ Profesor Titular de Universidad Área de Filosofia del Derecho CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV. JOSEP MARIA SABATÉ VIDAL Profesor Asociado de Derecho Administrativo, Departamento de Derecho Público, URV. ÒSCAR SALADIÉ BORRAZ Profesor Contratado Doctor Departamento de Geografía, URV. JOAN SALVADÓ ROVIRA Catedrático de Universidad Departamento de Ingeniería Química, URV. NÚRIA TORRES ROSELL Profesora Ayudante Doctora Área de Derecho Penal CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV ÁNGEL URQUIZU CAVALLÉ Profesor Titular de Universidad Área de Derecho Financiero y Tributario Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero, URV. JAUME VERNET LLOBET Catedrático de Universidad Área de Derecho Constitucional CEDAT, Departamento de Derecho Público, URV MATIAS VIVES MARCH Abogado. Profesor Asociado de Derecho Administrativo Departamento de Derecho Público, URV. 19

19 INSTITUCIONS COL.LABORADORES/ INSTITUCIONES COLABORADORAS La URV ha signat convenis de col laboració amb institucions directament vinculades a la seva activitat, tant en l'àmbit de la recerca com de la docència, que li ha permès desenvolupar una política institucional dinàmica tant per al seu programa de practiques professionals com d'intercanvi i adscripció de professors, entre d'altres. La URV ha firmado convenios de colaboración con instituciones directamente vinculadas a su actividad, tanto en el ámbito de la investigación como de la docencia, que le ha permitido desarrollar una política institucional dinámica tanto para su programa de prácticas profesionales, como de intercambio y adscripción de profesores, entre otros. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno español Subdelegació del Govern de l'estat a Tarragona Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Agència Catalana de Residus Diputació de Tarragona Autoritat Portuària de Tarragona Fundació Tarragona Smart Mediterranean City Ajuntament de Reus Ajuntament de Tarragona Ajuntament de Vila-seca Ajuntament de Tortosa Consorci d Aigües de Tarragona SIRUSA Associació Catalana de Municipis Observatorio de la Sostenbilidad en España Cambra de Comerç de Tarragona Depana-Lliga per la defensa del Patrimoni Natural GEPEC Fundación Nueva Cultura del Agua Fundación Ecología y Desarrollo Colegio de Ambientólogos de Cataluña Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) Col legi d'advocats de Tarragona Uría Menéndez Joan Prat Rubí Advocats Bufet J&A Garrigues AdHoc Sostenibilitat ambiental S.L. CTAIMA Outsourcing & Consulting S.L. Lavola Sostenibilitat Limonium INSTA - Serveis Jurídics AmbientalsAsociación de Derecho Ambiental Español (ADAME) Universidad Católica de Temuco (Chile) Universidad de Chile - Centro de Derecho Ambiental Universidad de Caldas (Colombia) Université de Limoges CRIDEAU (Francia) Università del Sanlento (Lecce-Italia) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) FLACSO Ecuador (Ecuador) Centre de Recherche en Droit Public, Université de Montréal (Québec, Canadá) Center For International Environmental Law (CIEL), (Washington-Ginebra) Instituto o Direito por um planeta verde, Brasil IUCN Environmental Law Centre (ELC) (Bonn) IUCN Academy of Environmental Law (Ottawa) Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) (Córdoba, Argentina) Amigos de La Tierra-Friends of the Earth Associació Catalana d'enginyeria Sense Fronteres Centro Documentazione Conflitti Ambientali (Roma) Organización de Estados Americanos Departamento de Desarrollo Sostenible (OEA) (Buenos Aires)

20 El període de preinscripció (1a. fase) s'inicia l'1 de març i finalitza el 30 d abril. Si en aquest període no es cobreixen totes les places ofertes, s'obrirà un nou termini de preinscripció (2a. fase). La preinscripció s ha de formalitzar a través d Internet. L aplicació informàtica està en funcionament des del començament del termini de preinscripció a la següent pàgina: https://wis.si.urv.net/masters/alumne/index.jsp Documentació requerida per a accedir al Màster: Requisits de la documentació: Per a informació administrativa, adreceu-vos a la secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques o, en cas d accedir des d un títol estranger, a l International Center-Escola de Postgrau i Doctorat- URV. En cas de ser estudiants internacionals adreceu-vos a: i per estudiants nacionals: El periodo de preinscripción (1a. fase) se inicia la 1 de marzo y finaliza el 30 de abril. Si en este periodo no se cubren todas las plazas disponibles, se abrirá un nuevo plazo de preinscripción (2a. fase). La preinscripción debe formalizarse a través de Internet. El aplicativo informático está en funcionamiento desde el comienzo del plazo de preinscripción en la siguiente página: https://wis.sí.urv.limpio/masters/alumno/index.jsp Documentación requerida para acceder al Máster: Requisitos de la documentación: Para información administrativa, dirigirse a la secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas o, en caso de acceder desde un título extranjero, al International Center-Escuela de Postgrado y Doctorado-URV. En caso de ser estudiantes internacionales dirigíos a: y para estudiantes nacionales: 2122

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques Curso de Especialización en Práctica Jurídica Curs d Especialització en Pràctica Jurídica Área Derecho y Ciencias Políticas Àrea Dret i Ciències Polítiques Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

màsters d especialització jurídica 4a edició 2006/2007

màsters d especialització jurídica 4a edició 2006/2007 campusicab màsters d especialització jurídica 4a edició 2006/2007 Currículums Especialistes en Dret i amb experiència pràctica, el millor valor. El campus del Col legi d Advocats de Barcelona selecciona

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL MASTER S DEGREE IN ENVIRONMENTAL LAW

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL MASTER S DEGREE IN ENVIRONMENTAL LAW MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET AMBIENTAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO AMBIENTAL MASTER S DEGREE IN ENVIRONMENTAL LAW PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN FOREWORD L ÚNIC MÀSTER OFICIAL EN DRET AMBIENTAL A CATALUNYA

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * Títol oficial GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Título oficial * PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI (*) En procés d aprovació. Centre en procés

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida Mª. Dolors Toldrà Roca Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.06 TEF. 973-703250 FAX. 973-703340 CORREU/MAIL toldra@dpriv.udl.cat

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives Universitat de Barcelona, 14 de març de 2013 2 3 AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado www.auip.org

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA Maria Àngels Prats Mora El català, llengua romànica que compta amb més de mil anys d història, és un element d identitat que comparteixen Andorra, Catalunya,

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Área de Psicología Àrea de Psicologia 2015-2016. www.uaoceu.es www.uaoceu.cat

Área de Psicología Àrea de Psicologia 2015-2016. www.uaoceu.es www.uaoceu.cat Área de Psicología Àrea de Psicologia 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat Oliba CEU, constituida en universidad privada en el 2003, es una de las tres

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales. Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals

Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales. Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals Diploma en Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales Diploma en Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals Área de Derecho y Ciencias Políticas Àrea de Dret i Ciències Polítiques

Más detalles

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 La formación profesional DUAL FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 Formación profesional DUAL: origen y fundamento Concepto: la formación profesional FP en alternancia dual es la

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

Beneficis d'incorporar el factor ambiental i l'ecodisseny a l'empresa

Beneficis d'incorporar el factor ambiental i l'ecodisseny a l'empresa Beneficis d'incorporar el factor ambiental i l'ecodisseny a l'empresa EMAS + Ecodisseny = Ecoinnovació Dijous, 15 de març Raul Garcia lozano Dissenyador Industrial Director de producte d inèdit raul@ineditinnova.com

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

AQU Catalunya Memoria de actividades 2005

AQU Catalunya Memoria de actividades 2005 AQU Catalunya Memoria de actividades 2005 AQU Catalunya, de acuerdo con la Ley 1/2003 de universidades de Catalunya (LUC), es el principal instrumento para la promoción y evaluación de la calidad y tiene

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

PER QUÈ ÉS TÉ TANTA PRESSA A IMPLANTAR BOLÒNIA L ANY VINENT?

PER QUÈ ÉS TÉ TANTA PRESSA A IMPLANTAR BOLÒNIA L ANY VINENT? -1- Benvolguts i benvolgudes estudiants i estudiantes Desprès de la meva participació en el Consell d Estudiants de la Facultat del divendres 21 de novembre, he cregut adequat donar per escrit les respostes

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ Màster UNIVERSITARI en TECNOLOGIES APLICADES DE LA INFORMACIÓ Máster UNIVERSITARIO en TECNOLOGÍAS APLICADAS DE LA INFORMACIÓN EHEA MASTER IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGIES CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

CATALUÑA TENDRA A PARTIR DEL PROXIMO CURSO SU PRIMER GRADO UNIVERSITARIO DEDICADO A LA GASTRO

CATALUÑA TENDRA A PARTIR DEL PROXIMO CURSO SU PRIMER GRADO UNIVERSITARIO DEDICADO A LA GASTRO Índex UNIVERSITAT DE BARCELONA Ni bombolla ni aire LA VANGUARDIA 17/02/2014, Pág: 19 Roca apadrina estudios de cocina en las universidades de Cataluña DIARIO DE TERUEL 16/02/2014, Pág: 42 Els futurs cuiners

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÁSTER DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN TURÍSTICA MASTER S DEGREE IN ANALYTICAL TECHNIQUES AND INNOVATION IN TOURISM FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

Grado de Derecho. Titulación oficial. Adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Formamos a los juristas de la sociedad de la información

Grado de Derecho. Titulación oficial. Adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Formamos a los juristas de la sociedad de la información Grado de Derecho Adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior Titulación oficial Formamos a los juristas de la sociedad de la información En la UOC integramo la formación en la vid cotidiana de las

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Gestoria Administrativa Col legiada

Gestoria Administrativa Col legiada Gestoria Administrativa Col legiada Des de 1981 30 Presentació El despatx va iniciar la seva activitat l any 1981 amb la denominació comercial de Serveis Administratius Palau, integrada a la firma d assessoria

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Auditoría de Cuentas y Contabilidad. Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Auditoría de Cuentas y Contabilidad. Auditoria de Comptes i Comptabilitat Máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Programa Semipresencial MÀSTER universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat Programa Semi presencial Universitat Abat Oliba CEU Col legi

Más detalles

CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS

CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS LLICENCIATURA EN DRET per la Universitat de València, 1991 LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA, especialitat en HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA, per la Universitat de València,

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100902 MATERIA: Derecho y Economía MÓDULO: III. Derecho y Economía PROFESOR/A RESPONSABLE: Héctor

Más detalles

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida.

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida. ADORACIÓN PADIAL ALBÁS Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.05 Telf:. 973-703249 E-mail: padial@dpriv.udl.cat DADES

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

60 RECURSOS ÚTILS PER A ORIENTADORS DE LA FORMACIÓ I L OCUPACIÓ

60 RECURSOS ÚTILS PER A ORIENTADORS DE LA FORMACIÓ I L OCUPACIÓ Departament de Promoció i Desenvolupament Local Sostenible Pla de Formació al Llarg de la Vida www.selva.cat/formacio 60 RECURSOS ÚTILS PER A ORIENTADORS DE LA FORMACIÓ I L OCUPACIÓ Todo FP Portal del

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

Circular nº: 22.816. Nº código: 03.04.0

Circular nº: 22.816. Nº código: 03.04.0 Circular nº: 22.816 Nº código: 03.04.0 Referencia: Formación - La venta de servicios Comercio internacional Siguiendo con el PROGRAMA de FORMACIÓN CONTINUADA (PFC) creado por este Colegio, les detallamos

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

III EDICIÓN MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LOS NEGOCIOS 2014-2015

III EDICIÓN MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LOS NEGOCIOS 2014-2015 1 UNIVERSIDAD DE BURGOS FACULTAD DE DERECHO III EDICIÓN MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LOS NEGOCIOS 2014-2015 1. BREVE PRESENTACIÓN DEL MÁSTER 1.1. A quién se dirige Se dirige preferentemente

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CLÍNICO EN EL ÁMBITO DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS AL DERECHO AMBIENTAL

DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CLÍNICO EN EL ÁMBITO DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS AL DERECHO AMBIENTAL DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CLÍNICO EN EL ÁMBITO DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS AL DERECHO AMBIENTAL Dra. LUCÍA CASADO CASADO (lucia.casado@urv.cat) Dr. JORDI JARIA MANZANO (jordi.jaria@urv.cat)

Más detalles

Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería Técnica Industrial. Habilitación Profesional

Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería Técnica Industrial. Habilitación Profesional Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Ingeniería Industrial Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Discurs del Rector de la Universitat de València en el Solemne Acte d Investidura com a Doctor Honoris Causa del prof. Dr.

Discurs del Rector de la Universitat de València en el Solemne Acte d Investidura com a Doctor Honoris Causa del prof. Dr. Discurs del Rector de la Universitat de València en el Solemne Acte d Investidura com a Doctor Honoris Causa del prof. Dr. Sami Naïr València, 14 d abril de 2014 Il lustríssim senyor Secretari Autonòmic

Más detalles

El sistema universitario de Catalunya. Dirección General de Universidades

El sistema universitario de Catalunya. Dirección General de Universidades El sistema universitario de Catalunya Dirección General de Universidades Barcelona, julio de 2011 Sumario El sistema universitario de Catalunya 1. Las universidades de Catalunya 2. Datos del sistema universitario

Más detalles

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona,

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles