Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos"

Transcripción

1 Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos A aplicación homoxénea do Regulamento e as tarifas é unha das garantías principais do servizo mancomunado en Galicia derivado dunha obrigación do servizo e dun dereito dos afiliados e afiliadas. Con dita finalidade de aplicación homoxénea, se elaborou unha análise previa que serviu de base para propoñer os criterios común. 1.- REGULAMENTO CONFEDERAL O 2º Comité Confederal sobre a base do Regulamento vixente, aproba o novo Regulamento de Servizos Xurídicos -e no seu marco debe desenvolverse a prestación do servizo-. O devandito Regulamento -certamente de mínimos en orde ao consensoestablece, no entanto, unha serie de principios que han de informar a actividade do servizo: o establecemento de folla de encarga profesional [art. 8.3]; o deber de informar sobre condicións e tarifas, con constancia de recibir tal información [art. 9.2 b]; o principio de autofinanciación e equilibrio presupostario [artigo 13]; a obrigación -de superflua imposición- de cumprimento de normativa fiscal [art. 16]. Clarificación en materia de costas: constitúen á organización como beneficiaria das condenas en costas no exceso resultante da cantidade a abonar pola prestación do servizo. Xestión e financiación mancomunada, e outros aspectos de xestión, calidade, reclamacións, AS TARIFAS O Comité nacional aproba o 26 de xuño as novas tarifas. Simplificación: supón pasar da aplicación de 35 escalas diferentes a 9, atendendo á técnica de diferenciar procedemento de contía determinada e indeterminada fronte a minuta de honorarios segundo modalidades procesais da Lei. Contemplase a total gratuidade nas consultas a partir dun ano de afiliación, se abarata a primeira consulta de persoas non afiliadas, se opta por unha contía universal mínima de 30 euros, e a afiliación de seis anos en adiante aporta un porcentaxe entre 1.65 y el Entendese así dende o respecto do principios de discriminación positiva segundo tempo de afiliación, de proporcionalidade e gradualidade, se avanza na homoxenización e na necesaria sostenibilidade dun servizo básico e complementario da acción sindical. 1

2 3.- A INTRODUCIÓN DA FOLLA DE ENCARGA PROFESIONAL O Regulamento contempla dita encarga que é a extensión á prestación do servizo por parte da organización dun documento de uso normalizado no ámbito do exercicio profesional, por razóns de seguridade e calidade que non precisan maior explicación. 4.- ESTRUTURA 4.1 A estrutura da afiliación. A afiliación é un elemento fundamental a valorar para o dimensionamento do servizo, a súa distribución territorial e sectorial. 4.2 A estrutura de persoal, puntos de atención infraestrutura. A dotación de persoal é de 14 abogados é abogadas e 9 graduados sociais. Os puntos de atención son 13. Disponse de programa de xestión e de cita previa descentralizada 5.- A NOVA REGULACIÓN 5.a Tarifas en reclamacións cuantificables Reclamación Xulgado Execución previa Social Sentenza FOGASA > % 9% 10% 11% < > % 8% 9% 10% < < % 7% 8% 9% < en adiante 5% 6% 7% 8% ANTIGÜIDADE AFILIACIÓN % BONIFICACIÓN AFILIACIÓN NON AFILIADOS >1 ANO 1 A 2 2 A 4 4 A 6 6 A 8 >8 0% 15% 20% 40% 60% 85% 90% A revisión das táboas de tarifas de servizos xurídicos, estableceu seis tramos en tempo de afiliación sobre os que opera a bonificación, discriminación positiva, a gradualidade e a proporcionalidade. Certamente a concreción do resultados da combinación das dúas táboas, a de cantidade, fase de procedemento e porcentaxes, e a de bonificacións non se visualiza de forma directa, aínda que si amosa claramente os criterios referidos de discriminación positiva da afiliación, gradualidade e a proporcionalidade. Para valorar de forma obxectiva os resultados da aplicación dos porcentaxes de referencia por cantidade e fase do procedemento sobre os que opera a escala de bonificacións, se desenvolven os seguintes supostos: 2

3 RECLAMACION PREVIA 8% 8% 8% 7% 6% 6% 5% NON AFILIADOS 0% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 6,00% 6,00% 5,00% MENOS DE 1 ANO 15% 6,80% 6,80% 6,80% 5,95% 5,10% 5,10% 4,25% DE 1 ANO A 2 20% 6,40% 6,40% 6,40% 5,60% 4,80% 4,80% 4,00% DE 2 A 4 40% 4,80% 4,80% 4,80% 4,20% 3,60% 3,60% 3,00% DE 4 A 6 60% 3,20% 3,20% 3,20% 2,80% 2,40% 2,40% 2,00% DE 6 A 8 85% 3,00% 1,20% 1,20% 1,05% 0,90% 0,90% 0,75% MAIS DE 8 90% 3,00% 1,20% 0,80% 0,70% 0,60% 0,60% 0,50% XULGADO SOCIAL 9% 9% 9% 8% 7% 7% 6% NON AFILIADOS 0% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 7,00% 7,00% 6,00% MENOS DE 1 ANO 15% 7,65% 7,65% 7,65% 6,80% 5,95% 5,95% 5,10% DE 1 ANO A 2 20% 7,20% 7,20% 7,20% 6,40% 5,60% 5,60% 4,80% DE 2 A 4 40% 5,40% 5,40% 5,40% 4,80% 4,20% 4,20% 3,60% DE 4 A 6 60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,20% 2,80% 2,80% 2,40% DE 6 A 8 85% 3,00% 1,35% 1,35% 1,20% 1,05% 1,05% 0,90% MAIS DE 8 90% 3,00% 1,20% 0,90% 0,80% 0,70% 0,70% 0,60% EXECUCIÓN DE SENTENZAS 10% 10% 10% 9% 8% 8% 7% NON AFILIADOS 0% 10,00% 10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 7,00% MENOS DE 1 ANO 15% 8,50% 8,50% 8,50% 7,65% 6,80% 6,80% 5,95% DE 1 ANO A 2 20% 8,00% 8,00% 8,00% 7,20% 6,40% 6,40% 5,60% DE 2 A 4 40% 6,00% 6,00% 6,00% 5,40% 4,80% 4,80% 4,20% DE 4 A 6 60% 4,00% 4,00% 4,00% 3,60% 3,20% 3,20% 2,80% DE 6 A 8 85% 3.00% 1,50% 1,50% 1,35% 1,20% 1,20% 1,05% MAIS DE 8 90% 3.00% 1,20% 1,00% 0,90% 0,80% 0,80% 0,70% FOGASA 11% 11% 11% 10% 9% 9% 8% NON AFILIADOS 0% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00% 9,00% 9,00% 8,00% MENOS DE 1 ANO 15% 9,35% 9,35% 9,35% 8,50% 7,65% 7,65% 6,80% DE 1 ANO A 2 20% 8,80% 8,80% 8,80% 8,00% 7,20% 7,20% 6,40% DE 2 A 4 40% 6,60% 6,60% 6,60% 6,00% 5,40% 5,40% 4,80% DE 4 A 6 60% 4,40% 4,40% 4,40% 4,00% 3,60% 3,60% 3,20% DE 6 A 8 85% 3,00% 1,65% 1,65% 1,50% 1,35% 1,35% 1,20% MAIS DE 8 90% 3,00% 1,20% 1,10% 1,00% 0,90% 0,90% 0,80% Resultados dos criterios de gradualidade, proporcionalidade e discriminación positiva da afiliación, e que son competitivos co mercado e ademais inferiores, aínda que os recursos e medios e a accesibilidade aos mesmos e moito maior no noso sindicato. 3

4 5.b Tarifas en reclamacións non cuantificables VIA LABORAL E CONTENCIOSO VIA LABORAL E CONTENCIOSO BONIFICACIÓN AFILIACIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA NO AFILIADOS 0% MENOS DE 1 AÑO 15% 127,50 148,75 DE 1 AÑO A 2 AÑOS 20% 120, DE 2 A 4 AÑOS 40% 90, DE 4 A 6 AÑOS 60% 60,00 70 DE 6 A 8 AÑOS 85% MAIS DE 8 AÑOS 90% As reclamacións non cuantificables de inicio que deriven en cuantificables aplicaráse o criterio de tarificación é en base a cantidade obtida na reclamación. A aplicación da táboa procede polo tanto en reclamacións que se inician como non cuantificables e rematan como tal. 5.c Provisión de fondos O Regulamento refire no seu artigo A ou o demandante do servizo que acceda á Asesoría Xurídica asinará, a efectos de constancia, a encarga profesional, o coñecemento das normas, a conformidade das tarifas vixentes e virá obrigado á formalización do inicio do expediente: pago dos honorarios, provisión de fondos, gastos, procuradores e costas, si houbéseas no seu procedemento, e outros. A estipulación 4ª do encargo profesional establece que " A persoa DEMANDANTE DO SERVIZO acepta e declárase conforme coa aplicación das tarifas que, como anexo ao mesmo, acompañan o encargo profesional. A encarga profesional se formaliza sen provisión inicial para as persoas afiliadas e coa contía mínima universal de 30 euros para as persoas non afiliadas, que se descontará das contías finais resultantes. 4

5 ANEXO TARIFAS EN RECLAMACIÓNS CUANTIFICABLES Cantidades que se corresponden coas porcentaxes do apartado 5.a RECLAMACION PREVIA 8% 8% 8% 7% 6% 6% 5% NON AFILIADOS 0% 80,00 200,00 400, , , , ,00 MENOS DE 1 AÑO 15% 68,00 170,00 340,00 892, , , ,00 DE 1 A 2 AÑOS 20% 64,00 160,00 320,00 840, , , ,00 DE 2 A 4 AÑOS 40% 48,00 120,00 240,00 630,00 900, , ,00 DE 4 A 6 AÑOS 60% 32,00 80,00 160,00 420,00 600,00 960, ,00 DE 6 A 8 AÑOS 85% 30,00 30,00 60,00 157,50 225,00 360,00 450,00 MAIS DE 8 AÑOS 90% 30,00 30,00 40,00 105,00 150,00 240,00 300,00 XUZGADO SOCIAL 9% 9% 9% 8% 7% 7% 6% NON AFILIADOS 0% 90,00 225,00 450, , , , ,00 MENOS DE 1 AÑO 15% 76,50 191,25 382, , , , ,00 DE 1 A 2 AÑOS 20% 72,00 180,00 360,00 960, , , ,00 DE 2 A 4 AÑOS 40% 54,00 135,00 270,00 720, , , ,00 DE 4 A 6 AÑOS 60% 36,00 90,00 180,00 480,00 700, , ,00 DE 6 A 8 AÑOS 85% 30,00 33,75 67,50 180,00 262,50 420,00 540,00 MAIS DE 8 AÑOS 90% 30,00 30,00 45,00 120,00 175,00 280,00 360,00 EXECUCIÓN DE SENTENZAS 10% 10% 10% 9% 8% 8% 7% NON AFILIADOS 0% 100,00 250,00 500, , , , ,00 MENOS DE 1 AÑO 15% 85,00 212,50 425, , , , ,00 DE 1 A 2 AÑOS 20% 80,00 200,00 400, , , , ,00 DE 2 A 4 AÑOS 40% 60,00 150,00 300,00 810, , , ,00 DE 4 A 6 AÑOS 60% 40,00 100,00 200,00 540,00 800, , ,00 DE 6 A 8 AÑOS 85% 30,00 37,50 75,00 202,50 300,00 480,00 630,00 MAIS DE 8 AÑOS 90% 30,00 30,00 50,00 135,00 200,00 320,00 420,00 FOGASA 11% 11% 11% 10% 9% 9% 8% NON AFILIADOS 0% 110,00 275,00 550, , , , ,00 MENOS DE 1 AÑO 15% 93,50 233,75 467, , , , ,00 DE 1 A 2 AÑOS 20% 88,00 220,00 440, , , , ,00 DE 2 A 4 AÑOS 40% 66,00 165,00 330,00 900, , , ,00 DE 4 A 6 AÑOS 60% 44,00 110,00 220,00 600,00 900, , ,00 DE 6 A 8 AÑOS 85% 30,00 41,25 82,50 225,00 337,50 540,00 720,00 MAIS DE 8 AÑOS 90% 30,00 30,00 55,00 150,00 225,00 360,00 480,00 * cantidades sen IVA 5

CSI F U.A de Galicia Concurso Traslados Lei 17/1989

CSI F U.A de Galicia Concurso Traslados Lei 17/1989 Proposta de orde pola que se convoca concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura Número 289 11 de abril de 2018 Fascículo 1 3. Administración do Parlamento de Galicia 3.2. Recursos humanos ı Resolución da Presidencia, do 10 de

Más detalles

oferta de emprego público relativa aos corpos docentes, no ano 2016.

oferta de emprego público relativa aos corpos docentes, no ano 2016. PROXECTO DE Decreto./2016, do... de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei

Más detalles

DOG Núm. 139 Venres, 24 de xullo de 2015 Páx

DOG Núm. 139 Venres, 24 de xullo de 2015 Páx DOG Núm. 139 Venres, 24 de xullo de 2015 Páx. 30934 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR CORRECCIÓN de erros. Decreto 101/2015, do 18 de xuño, polo que se crea a Comisión Tripartita

Más detalles

UNIVERSIDADE DA CORUÑA UNIVERSITAS XXI ECONÓMICO XESTIÓN DA PRO RATA MANUAL DE USUARIO

UNIVERSIDADE DA CORUÑA UNIVERSITAS XXI ECONÓMICO XESTIÓN DA PRO RATA MANUAL DE USUARIO UNIVERSIDADE DA CORUÑA UNIVERSITAS XXI ECONÓMICO XESTIÓN DA PRO RATA MANUAL DE USUARIO XANEIRO DE 2011 ÍNDICE DE CONTIDOS 1. INTRODUCIÓN...3 2. CONCEPTO DE PRO RATA E IVE SOPORTADO DEDUCIBLE...3 3. FUNCIONAMENTO

Más detalles

Unidade de análises e programas INFORME 2016

Unidade de análises e programas INFORME 2016 Unidade de análises e programas INFORME 2016 SISTEMA DE XESTIÓN DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS Unidade de Análises e Programas Edificio anexo á xerencia, planta baixa Campus Lagoas-Marcosende 36310

Más detalles

ANÁLISE DAS CARGAS DE TRABALLO: ESTUDO PILOTO

ANÁLISE DAS CARGAS DE TRABALLO: ESTUDO PILOTO ANÁLISE DAS CARGAS DE TRABALLO: ESTUDO PILOTO 1 MARCO LEGAL O Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público establece:

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.07 TAXA POLA EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Artigo 1º. Fundamento e natureza En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución

Más detalles

MANUAL DE PUBLICIDADE

MANUAL DE PUBLICIDADE MANUAL DE PUBLICIDADE Subvención prácticas non laborais (Orde de 14 de setembro de 2017, DOG n.º 186 do 29 de setembro de 2017) Consellería de Economía, Emprego e Industria ÍNDICE 1. SINALIZACIÓN DE EDIFICIOS

Más detalles

MANUAL DE PUBLICIDADE

MANUAL DE PUBLICIDADE MANUAL DE PUBLICIDADE Subvención prácticas non laborais (Orde de 12 de setembro de 2016, DOG n.º 181 do 22 de setembro de 2016) Consellería de Economía, Emprego e Industria ÍNDICE 1. SINALIZACIÓN DE EDIFICIOS

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.17 TAXA POLO ESTACIONAMENTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS Artigo 1º. Natureza e fundamento En uso das facultades concedidas polos

Más detalles

DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2013 Páx. 6322

DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2013 Páx. 6322 DOG Núm. 44 Luns, 4 de marzo de 2013 Páx. 6322 VI. ANUNCIOS A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR EDICTO do 15 de febreiro de 2013, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes

Más detalles

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PROGRAMA DO CHEQUE Solicitude de inclusión como entidade prestadora de servizos sociais no programa de cheque asistencial Solicitude de baixa

Más detalles

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA DOG Núm. 166 Martes, 1 de setembro de 2015 Páx. 35352 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2015 pola que se efectúa unha convocatoria

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 46 Luns, 9 de marzo de 2015 Páx. 9525 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación

Más detalles

DOG Núm. 240 Xoves, 17 de decembro de 2015 Páx

DOG Núm. 240 Xoves, 17 de decembro de 2015 Páx DOG Núm. 240 Xoves, 17 de decembro de 2015 Páx. 47204 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE SANIDADE DECRETO 181/2015, do 3 de decembro, sobre a extinción da Fundación Pública Escola Galega de Administración

Más detalles

Programa I. Promoción do emprego autónomo (TR341J)

Programa I. Promoción do emprego autónomo (TR341J) ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional

Más detalles

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito:

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito: ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169

Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169 Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Resolución do 29 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón

Más detalles

Facturación electrónica

Facturación electrónica Facturación electrónica A Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público ten como obxectivo impulsar o uso da factura electrónica,

Más detalles

IV CERTAME DE RELATO CURTO

IV CERTAME DE RELATO CURTO IV CERTAME DE RELATO CURTO A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola, co gallo do día das bibliotecas, organiza o cuarto certame de relato curto, que se rexe polas seguintes bases: PRIMEIRA.

Más detalles

CRITERIOS DE XESTIÓN DE LISTAS DE AGARDA E DE PROVISIÓN DE POSTOS

CRITERIOS DE XESTIÓN DE LISTAS DE AGARDA E DE PROVISIÓN DE POSTOS CRITERIOS DE XESTIÓN DE LISTAS DE AGARDA E DE PROVISIÓN DE POSTOS Acordo da Comisión de Política de Emprego do 23 de febreiro de 1999 INTRODUCCIÓN En desenvolvemento do artigo 19 do Regulamento do Persoal

Más detalles

Curso Traballo Social e Demencias

Curso Traballo Social e Demencias Curso Traballo Social e Demencias Curso formativo en alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas desde a perspectiva do traballo social Recoñecemento de interese sanitario pola Xunta de Galicia 1.

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN ÁREA DE IDENTIFICACIÓN CÓDIGO DA SERIE: 9.1-222 DENOMINACIÓN: Relacións diarias por unidades administrativas das anotacións de saída de documentos no Rexistro Xeral da FUNCIÓN: Administracións Públicas.

Más detalles

INFORMACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS

INFORMACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS INFORMACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS ÍNDICE 1. Pagamento de taxa por participar nas probas selectivas...2 2. Contía que se debe aboar...2 3. Exención no pago da taxa...3 4. Bonificación no pago da taxa...3

Más detalles

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2016 R E U N I D O S

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2016 R E U N I D O S CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE A FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO E A ENTIDADE AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORTEGADA, PARA O EXERCICIO 2016 (CON LIÑA ESPECÍFICA DE PATROCINIO DE ABANCA) Santiago de Compostela, 7 de abril

Más detalles

Instrucións e procedemento para racionalizar os horarios dos estudos do Grao en Dereito

Instrucións e procedemento para racionalizar os horarios dos estudos do Grao en Dereito Instrucións e procedemento para racionalizar os horarios dos estudos do Grao en Dereito de Dereito Instrucións e procedemento para racionalizar os horarios dos estudos do Grao en Dereito Índice 1 Obxecto...

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

Asunto: Informe económico financeiro en relación á aprobación do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015

Asunto: Informe económico financeiro en relación á aprobación do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 INFORME Área intervención Nº ref.: 17/10/2014 (MLD/mmv) Asunto: Informe económico financeiro en relación á aprobación do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 Dª Mónica

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013) O artigo 2.2.f)

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 1.02 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Artigo 1º. Fundamento e natureza De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos artigos 92 a 99 do Real

Más detalles

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DE A OPE 2008/2009

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DE A OPE 2008/2009 GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO DE XESTIÓN DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INGENEIRO/A TÉCNICO/A Requisitos de Titulación: Grupo Técnico da función administrativa.- Título universitario oficial

Más detalles

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO Ano 2017 Unidade de Igualdade Ano 2017 1 Índice 1. ÓRGANOS COLEXIADOS 1.1. Consello Social..... 3 1.2. Claustro Universitario......

Más detalles

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono Fax

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono Fax PROPOSTA DE ACORDO DE INCLUSIÓN DE DÚAS NOVAS CATEGORÍAS NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA PARA DAR CUMPRIMENTO AO ACORDO DE INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO NO DEVANDITO

Más detalles

Por todo isto, esta consellería,

Por todo isto, esta consellería, Orde do 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados. (DOG do 26 de setembro) A Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DOS CONCURSOS DE ACCESO AOS CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS E DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

NORMATIVA REGULADORA DOS CONCURSOS DE ACCESO AOS CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS E DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN NORMATIVA REGULADORA DOS CONCURSOS DE ACCESO AOS CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS E DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PROFESORADO CONTRATADO DOUTOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE NA UNIVERSIDADE DE VIGO. En desenvolvemento

Más detalles

ADAPTACIÓN POR BLOQUE: CON 60 CRÉDITOS SUPERADOS Diplomatura en Ciencias Empresariais Campus de Lugo (971P01) Código. Carácter. Créditos.

ADAPTACIÓN POR BLOQUE: CON 60 CRÉDITOS SUPERADOS Diplomatura en Ciencias Empresariais Campus de Lugo (971P01) Código. Carácter. Créditos. Campus de Lugo poderán recoñecérselle tódolos optativos que non teñan equivalencia na táboa, como créditos optativos validos para o Grao en Administración e Dirección de Empresas, agás as excepcións establecidas

Más detalles

REUNIDOS. Ambos interveñen en nome e representación das institucións anteditas EXPOÑEN

REUNIDOS. Ambos interveñen en nome e representación das institucións anteditas EXPOÑEN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ACCESO PÚBLICO AO XARDÍN DO PAZO DO COLEXIO DE FONSECA En Santiago de Compostela, a 16 de xullo de

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 25/01/2018 01:39:36 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

ORZAMENTO 2018 Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

ORZAMENTO 2018 Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela ORZAMENTO 2018 Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela MEMORIA 1. Introdución O Estatuto do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela establece, no seu artigo 67, entre as atribucións

Más detalles

A Lei da Dependencia. Cara onde imos?

A Lei da Dependencia. Cara onde imos? A Lei da Dependencia. Cara onde imos? DEPENDENCIA A SITUACIÓN DE LARGA DURACIÓN NA QUE SE ATOPAN AS PERSOAS QUE, POR RAZÓNS DERIVADAS DA IDADE, A ENFERMIDADE OU A DISCAPACIDADE, E LIGADAS Á FALTA OU Á

Más detalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 2º ESO A puntuación por avaliación desglosa como segue: 3 puntos do proxecto máis a memoria (2 + 1). 7 puntos obtidos dos traballos e exames. Obtención dos 3 puntos do

Más detalles

A ENTRADA EN VIGOR DA LEI REGULADORA DA SUBCONTRATACIÓN NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN

A ENTRADA EN VIGOR DA LEI REGULADORA DA SUBCONTRATACIÓN NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN A ENTRADA EN VIGOR DA LEI REGULADORA DA SUBCONTRATACIÓN NO SECTOR DA CONSTRUCCIÓN O próximo 19 de abril entrará en vigor a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construcción

Más detalles

ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS

ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS Os servizos públicos experimentaron durante o período de crise

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de

Más detalles

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Afiliación 1º Trimestre 21 ÍNDICE Evolución afiliacións 28 29 21 Composición das afiliacións Variación interanual afiliacións 29 21 Variación intermensual afiliacións

Más detalles

Artigo 48. Imposto sobre actividades de xogo (Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo)

Artigo 48. Imposto sobre actividades de xogo (Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo) Artigo 48. Imposto sobre actividades de xogo (Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo) 1. Feito impoñible. Constitúe o feito impoñible a autorización, celebración ou organización dos xogos, rifas,

Más detalles

Tipos e bases de cotización da Seguridade Social

Tipos e bases de cotización da Seguridade Social Tipos e bases de cotización da Seguridade Social 2017 Revisado ao 17 de marzo de 2017 TIPOS DE COTIZACIÓN (%) CONTINXENCIAS EMPRESA TRABALLADORES TOTAL Comúns 23,60 4,70 28,30 Horas Extraordinarias Forza

Más detalles

COTIZACIÓN RECUPERACIÓN SALARIAL CON EFECTOS RETROACTIVOS

COTIZACIÓN RECUPERACIÓN SALARIAL CON EFECTOS RETROACTIVOS Asunto: Consulta sobre os descontos que, en concepto de cota obreira, practicáronse na nómina de marzo ao persoal ao servizo das Consellerías e organismos autónomos da Xunta de Galicia Data: 05 de maio

Más detalles

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS)

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS) GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX) CELADOR/A Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación esixible): Grupo auxiliar da función administrativa Persoal de Servizos

Más detalles

Estas vantaxes e/ou descontos serán aplicados a toda a clientela que sexa titular dunha tarxeta benvida, sen ningún requisito a maiores.

Estas vantaxes e/ou descontos serán aplicados a toda a clientela que sexa titular dunha tarxeta benvida, sen ningún requisito a maiores. Resolución do 27 de xullo de 2016 da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica pola que se convoca o procedemento de adhesión ao programa Tarxeta benvida para a ampliación dos seus

Más detalles

DOG Núm. 131 Venres, 8 de xullo de 2011 Páx

DOG Núm. 131 Venres, 8 de xullo de 2011 Páx DOG Núm. 131 Venres, 8 de xullo de 2011 Páx. 18634 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE SANIDADE ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos

Más detalles

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE AUXILIAR-ASESOR DE CORREDOR DE SEGUROS

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE AUXILIAR-ASESOR DE CORREDOR DE SEGUROS SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE AUXILIAR-ASESOR DE CORREDOR DE SEGUROS Nome e apelidos D/Dª: DNI: Localidade con domicilio profesional en: Provincia: C.P.: Rúa: Nº: Piso: Letra: Teléfono: Fax: Localidade:

Más detalles

ORDENANZA FISCAL I4. Reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras. Artigo 1. Fundamento legal

ORDENANZA FISCAL I4. Reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras. Artigo 1. Fundamento legal ORDENANZAFISCALI4 ReguladoradoImpostosobreConstruccións,Instalacións eobras. Artigo1.Fundamentolegal De conformidade co disposto no artigo 100 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, que refunde

Más detalles

ANTECEDENTES DE FEITO

ANTECEDENTES DE FEITO RESOLUCIÓN Expte. RA-16 /2008: Grúas de Galicia. Pleno Sres.: D. José Antonio Varela González, Presidente D. Fernando Varela Carid, Vogal D. Alfonso Vez Pazos, Vogal En Santiago de Compostela, 16 de xaneiro

Más detalles

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xullo de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xullo de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 5 de xullo de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse

Más detalles

Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I.

Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I. Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I. MARCO LEGAL: Esta proposta está baseada na lexislación actualmente vixente na Comunidade Autónoma de Galicia pola que se regula a avaliación

Más detalles

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A ACTUACIÓN DE AXENCIAS DE COLOCACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A ACTUACIÓN DE AXENCIAS DE COLOCACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A ACTUACIÓN DE AXENCIAS DE COLOCACIÓN ALTA INICIAL AMPLIACIÓN DOS CENTROS DE TRABALLO Neste suposto, nº de axencia de colocación: 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN NOME E APELIDOS/RAZÓN

Más detalles

INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES.

INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES. INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES. ÍNDICE INSTRUCIÓNS XERAIS PARA A FERRAMENTA DE AXUDA A CUMPRIMENTACIÓN DE SOLICITUDES...1 INTRODUCIÓN...1 ACCESO Á APLICACIÓN...2

Más detalles

1. TEXTO NARRATIVO acontecementos personaxes espazo tempo historia argumento relato trama discurso tema

1. TEXTO NARRATIVO acontecementos personaxes espazo tempo historia argumento relato trama discurso tema 1. TEXTO NARRATIVO Narrar é contar uns acontecementos, reais ou ficticios, que lles suceden a uns personaxes nun espazo e nun tempo. Son textos narrativos un conto, unha novela, unha biografía... Os acontecementos

Más detalles

Proxecto ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL. Memoria I

Proxecto ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL. Memoria I ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL VI. ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL O artigo 4.1 da Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia supedita

Más detalles

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS UNIVERSIDADE DE VIGO RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 137 Mércores, 20 de xullo de 2016 Páx. 31555 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha,

Más detalles

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

INFORME DO PARO REXISTRADO DECEMBRO DE 2009

INFORME DO PARO REXISTRADO DECEMBRO DE 2009 INFORME DO PARO REXISTRADO DECEMBRO DE 2009 Secretaría de Emprego, Economía Social e Autoemprego do S. N. de CC OO de Galicia Elaborado por: Rede de Técnicos de Emprego Informe de paro N.º 36 / Decembro

Más detalles

Comisións de Servizo por conciliación da vida laboral e familiar

Comisións de Servizo por conciliación da vida laboral e familiar Comisións de Servizo por conciliación da vida laboral e familiar Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado,

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.18 TAXA POLA RETIRADA E RECOLLIDA DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA NAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS Artigo 1º. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas

Más detalles

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009 10.816 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009 PRESIDENCIA ANEXO II PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO AXUDAS PARA PROMOVER A REALIZACIÓN DE EXPOSICIÓNS, CONFERENCIAS, CURSOS

Más detalles

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016 I A Responsabilidade ocial mpresarial nas mpresas TIC de Galicia dición dita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Lugar: antiago de Compostela Ano

Más detalles

Convocatoria de cursos de formación en linguaxe xurídica galega

Convocatoria de cursos de formación en linguaxe xurídica galega Convocatoria de cursos de formación en linguaxe xurídica galega Co obxecto de impulsar a normalización lingüística na Administración de xustiza a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Dirección

Más detalles

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela Por Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, establécense os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

Más detalles

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 MODELO CSS-01 PROCEDEMENTO SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES A ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA (DIVERCIENCIA)

Más detalles

HORARIO DO PROFESORADO DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS (E.O.I)

HORARIO DO PROFESORADO DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS (E.O.I) HORARIO DO PROFESORADO DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS (E.O.I) ORDE do 5 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das

Más detalles

III CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

III CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA III CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Obxectivos. Este curso pretende afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción da Administración electrónica, incidindo na importancia

Más detalles

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES DOS GRAOS EN CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN,

Más detalles

DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx

DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx. 28949 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se ordena

Más detalles

ACORDA. Vivendas de promoción pública cualificadas en núcleo rural. TERCEIRO.- Réxime de adxudicación das vivendas da promoción

ACORDA. Vivendas de promoción pública cualificadas en núcleo rural. TERCEIRO.- Réxime de adxudicación das vivendas da promoción RESOLUCIÓN DE INICIO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ADXUDICATARIOS/AS PARA VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA CUALIFICADAS EN NÚCLEO RURAL, EN SEGUNDAS E POSTERIORES ADXUDICACIÓNS, CORRESPONDENTES AO EXPEDIENTE

Más detalles

MODALIDADE BÁSICA PLUS BÁSICA PLUS BÁSICA PLUS

MODALIDADE BÁSICA PLUS BÁSICA PLUS BÁSICA PLUS LICENZAS 2018 Prezos aprobados na Asemblea Xeral da F.G.E. de 16 de decembro de 2017. Resumo de prezos. Válidos ata o 31 de decembro do 2018. PREZOS LICENZAS FEDERATIVAS Afiliado a un club INDIVIDUAL Afiliado

Más detalles

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 01/06/2016 12:50:41 Página 1 de un total de 7 página(s). REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA

Más detalles

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS SECCIÓN I ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS Base 63 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2017 GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA

Más detalles

Guía rápida para aforrar na factura eléctrica

Guía rápida para aforrar na factura eléctrica Guía rápida para aforrar na factura eléctrica Como conseguir aforrar na factura eléctrica? Elixe ben o teu tipo de contrato Solicita a TUR Revisa a potencia contratada Valora a discriminación horaria Outras

Más detalles

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE.

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. A importancia da negociación colectiva para a implantación da igualdade nas empresas: os Plans de Igualdade Mabel Pérez Simal

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

Ed.01 16/07/2015 Páx. 1 de 8 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Ed.01 16/07/2015 Páx. 1 de 8 INSTRUCIÓN DE XUSTIFICACIÓN Ed.01 16/07/2015 Páx. 1 de 8 Elaborado polo Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Emprego e Formación ÍNDICE: 1 INTRODUCIÓN... 2 2 GASTOS XUSTIFICABLES... 3 2.1 Consideracións xerais sobre

Más detalles

Sistema de Notificacións de Galicia Notifica.gal. Elaborado por : Área de Modernización Versión 02.02

Sistema de Notificacións de Galicia Notifica.gal. Elaborado por : Área de Modernización Versión 02.02 GU Sistema de Notificacións de Galicia Notifica.gal Elaborado por : Área de Modernización Versión 02.02 Que é Notifica.gal? O Sistema de Notificación de Galicia, Notifica.gal, é a dirección electrónica

Más detalles

Pequena guia de acollida na Facultade

Pequena guia de acollida na Facultade Pequena guia de acollida na Facultade Este folleto é unha referencia rápida para a xente que comeza nesta facultade. Da información sobre cousas que podedes necesitar para comezar a desenvolvervos nela,

Más detalles

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=mr&codproc=437a&procedemento=mr437a 17/10/2017 04:00:52 Guía de procedementos e servizos MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola

Más detalles

CONCELLO DE FOZ (LUGO) Avd. Álvaro Cunqueiro, Foz (Lugo) Tlf: Fax:

CONCELLO DE FOZ (LUGO) Avd. Álvaro Cunqueiro, Foz (Lugo) Tlf: Fax: ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Artigo 1.-Fundamento e Natureza.- No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, de

Más detalles

SIFO. Rexistro Telemático

SIFO. Rexistro Telemático SIFO Rexistro Telemático Entidades novas: Solicitude de usuario Entrar á aplicación Menú principal Edición de solicitudes Introducción Mecanización de solicitudes Mecanización de centros e especialidades

Más detalles

ORDENANZA NÚM Pola utilización de Salas e outros espazos comúns do CEI-NODUS: 3.- Polos servizos de reprografía e fax:

ORDENANZA NÚM Pola utilización de Salas e outros espazos comúns do CEI-NODUS: 3.- Polos servizos de reprografía e fax: ORDENANZA NÚM. 402 PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS E PRESTACIÓN DE SERVIZOS DO CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN - CENTRO DE SERVIZOS TECNOLÓXICOS (CEI-NODUS). ARTIGO 1º. CONCEPTO E OBXECTO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO XEFATURA DO ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO XEFATURA DO ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 289 Sábado 1 de decembro de 2012 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS XEFATURA DO ESTADO 14695 Real decreto lei 28/2012, do 30 de novembro, de medidas de consolidación

Más detalles

PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS BASES DE PARTICIPACIÓN EDICIÓN 2015-2016 Bases do Programa de Bolsas High School Un Ano Académico nos Estados Unidos Fundación Amancio

Más detalles

Viveiro de Empresas do Concello de Riveira.

Viveiro de Empresas do Concello de Riveira. Viveiro de Empresas do Concello de Riveira. Estás pensando en montar a túa propia empresa? Necesitas asesoramento e un despacho dende o cal xestionar o teu negocio? Esta é a túa oportunidade! Non te decides?

Más detalles

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2011

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2011 42 INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2011 En cumprimento do disposto no artigo 168.1,e) del R.D. Leg. 2/2004, de 5 demarzo (T.L.R.H.L.) e o artigo 18.1,e) do R.d. 500/90, de 20 de abril (RP), e co

Más detalles

ORDENDANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA MUNCIPAL) AÑO 2017

ORDENDANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA MUNCIPAL) AÑO 2017 ORDENDANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA MUNCIPAL) AÑO 2017 Información extraída de la página web municipal, de los datos comunicados

Más detalles

NORMATIVA DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

NORMATIVA DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NORMATIVA DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO (Aprobada en Consello de Goberno do 19 06 2012) Índice Preámbulo Título I Artigo 1 Artigo 2 Obxecto e definicións Obxecto e ámbito

Más detalles