Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria"

Transcripción

1 EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen eta baztertuen eta erreserban daudenen behin betiko zerrendak, jakinarazten dituena. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 2007ko apirilaren 24an (maiatzaren 22ko EHAA) emandako aginduaren bidez, unibertsitatekoak ez diren Euskal Autonomi Erkidegoko Lanbide Heziketako Zikloetako irakasleentzako ikastaroetarako deia egiten da. Eskaerak aurkezteko epea amaituta, aukeratutako irakasleen zerrenda eta baliogabetu izan diren ikastaroen zerrenda ere jendaurrean ipintzea dagokio, ikasturterako Lanbide Heziketako Zikloetako irakasleen prestakuntza jardueren ezaugarriak eta zerrenda zehazten dituen Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariaren Erabakian ezartzen denez. Hori dela eta, honako hau ERABAKI DUT: 1.- Deuseztutako ikastaroak Eskaeren kopurua nahikoa ez izateagatik, I. Eranskinean agertzen diren ikastaroak deuseztatzen dira. 2.- Emandako ikastaroak Ikastaroen eskatzaileen behin betiko zerrenda jendaurrean ipintzen da, onartu, erreserba edo baztertu egoera azalduz, eta azken kasu honetan, zergatia argituz (II. Eranskina). 3.- Plaza libreak dauzkaten ikastaroak Deialdian esaten denaren arabera, bete ez diren ikastaroetan parte hartzeko eskabide epea irekita dago (III. Eranskina). 4. Erreklamazioak Erabaki honen aurka, interesatuek gorako errekurtsoa jar diezaiokete, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordeari, erabaki hau Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean. RESOLUCION de 24 de octubre de 2007, de la Directora de Aprendizaje Permanente, por la que se hacen públicas las listas definitivas del profesorado admitido, en reserva y excluido de los cursos de formación del profesorado de Ciclos Formativos de Formación Profesional a iniciar en el curso Por Orden de 24 de abril de 2007 (BOPV del 22 de mayo) del Consejero de Educación, Universidades e Investigación se han convocado cursos para el profesorado que imparte Ciclos Formativos de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Terminado el plazo de reclamación, procede hacer pública la relación del profesorado seleccionado y anulación de cursos, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución del Director de Aprendizaje Permanente que concretaba la relación y características de las actividades de los cursos de formación permanente del profesorado que imparte Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso En su virtud, RESUELVO: 1.- Cursos anulados Se anulan los cursos indicados en el Anexo I de esta Resolución por no haber solicitudes suficientes. 2.- Cursos concedidos Se hace pública la relación definitiva de solicitantes de cursos, indicándose su situación de admitidos, reservas y excluidos, con expresión de la causa en este último caso (Anexo II) 3.- Cursos con plazas libres De acuerdo con la convocatoria, el plazo para solicitar plazas en los cursos no completos permanece abierto (Anexo III). 4.- Reclamaciones Contra esta Resolución podrán los interesados presentar recurso de alzada ante el Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente en el plazo de un mes a partir del siguiente a su publicación en las Delegaciones Territoriales de Educación. Vitoria-Gasteiz-en, 2007ko urriaren 24a Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

2 2007ko urriaren 24ko Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariaren Ebazpena esolución de 24 de octubre de 2007 de la Directora de Aprendizaje Permanente I. ERANSKINA / ANEXO I DEUSEZTUTAKO IKASTAROAK / CURSOS ANULADOS Kodea Cód Titulua Título 812 Programación con autómatas SIEMENS S7. Avanzado 813 Comunicaciones industriales estándares ASI y PROFIBUS 815 Sistemas de medida y adquisición de datos con Labview Entidadea Entidad 816 Montaje e instalaciones de telefonía e intercomunicación 823 Simulación de circuitos con PSPICE 824 Centralitas privadas 825 Telefonía digital 826 Telefonía móvil 827 Cabeceras de TDT 843 Makina-erremintaren Fund. egungo tecnología eta Formación etorkizuneko joerak Técnica en Máquina Herramienta 845 Multicad (Solidedge, Fund. solidworks, inventor) Formación Técnica en Máquina Herramienta 849 Solidworks Politeknika Ikastegia Txorierri, S. Coop 851 Linux Consultec, 853 Linux aurreratua 854 Windows 2003 Server Hizkun Ord Aldia Idioma Hor Per Cas Cas Eus 20 01

3 Kodea Cód Titulua Título 855 Bases de datos con Visual Basic.net 856 PHP Web orriak datubaseetarako sarbidearekin 862 Edición en html. Profundización Entidadea Entidad Consultec, 882 Arbel digitala CEBANC, S.A.U. 884 Evolución de Office a Consultec, Open Office 885 Portal colaborativo Consultec, Intranet 886 Gestión de proyectos Consultec, con Dot Project 887 Metodología de gestión Consultec, de proyectos 902 Illustrator CS2 Dominion, 910 Aplicaciones de la web semántica en Educación 914 Visual Basic.net. Aurreratua 918 Website baten programazioa Hizkun Ord Aldia Idioma Hor Per Eus CNICE Cas Politeknika Ikastegia Txorierri, S. Coop Dominion, Dominion, Eus Cas Cas 12 01

4 2007ko urriaren 24ko Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariaren Ebazpena Resolución de 24 de octubre de 2007 de la Directora de Aprendizaje Permanente III. ERANSKINA / ANEXO III BETE GABEKO PLAZAK DITUZTEN IKASTAROAK / CURSOS CON PLAZAS LIBRES KOD COD IKASTAROA TITULO DEL CURSO HIZ IDI HERRIA LOCALID. ORDU HORA ALDIA PERIO 802 NTIC S en la Gestión de Cas Donostia la Empresa 811 Programación de autómatas Cas Santurtzi Siemens S7. Básico 814 Regulación de Motores. Cas Zamudio Variadores de Velocidad 817 Montaje y Mantenimiento Cas Santurtzi de Instalaciones de Megafonía 822 Gestión de Proyectos con Cas Getxo Microsoft Project 828 TV Digital por Satélite, Cas Erandio Terrestre y Cable 832 Comunicaciones estándares Cas Zamudio Ethernet y Profinet 841 Automatismo Hidrauliko Eus Elgoibar eta Elektrohidraulikoak 842 Automatismos neumáticos y Cas Elgoibar electroneumáticos 844 Curso práctico de Ensayos Cas Elgoibar y Tratamientos Térmicos 846 Mecanizado de Alta Cas Santurtzi Velocidad 847 Electricidad para Cas Elgoibar Mecánicos 848 Curso Práctico de Torno Cas Elgoibar CNC FAGOR 850/ Linux Avanzado Cas Bilbao SQL Server 2005 Cas Santurtzi Administración y Cas On-line explotación de MySQL 859 Redes de Área Local. Cas On-line Aplicaciones y servicios. Linux 860 Redes de Área Local. Cas On-line Aplicaciones y servicios. Windows 861 PHP y MySQL Cas On-line 60 02

5 KOD COD IKASTAROA TITULO DEL CURSO HIZ IDI HERRIA LOCALID. ORDU HORA ALDIA PERIO 863 Administración de Cas On-line sistemas GNU/LINUX 864 Open Office Básico Cas On-line Sensores y Actuadores Cas Getxo Aluminio-karrozerien Eus Elgoibar konponketa-teknikak eta prozesuak 868 Bancadas, medición y Cas Getxo estirado 881 Cuidar al cuidador Cas Bilbao VisualBasic.net Eus Donostia UML Cas Bilbao 40 02

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería EHAA - 2007ko ekainak 22, ostirala N.º 120 ZK. BOPV - viernes 22 de junio de 2007 15031 edota, eskumen horiek gauzatzean, funtsezko elementuak lagatzen direnik, horiek denak Hezkuntza, Unibertsitate eta

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 2999 EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 6koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

I. ERANSKINA / ANEXO I II. ERANSKINA / ANEXO II

I. ERANSKINA / ANEXO I II. ERANSKINA / ANEXO II 18042 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du. Bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/3458 (1/11) EHAA - 2010eko uztailak 16, ostirala N.º 136 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/3458 (1/11) EHAA - 2010eko uztailak 16, ostirala N.º 136 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 3458 EBAZPENA, 2010eko ekainaren 18koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Viceconsejero

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Viceconsejero EHAA - 2006ko uztailak 4, asteartea N.º 126 ZK. BOPV - martes 4 de julio de 2006 13959 3428 EBAZPENA, 2006ko ekainaren 12koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2011/1618 (1/5) EHAA - 2011ko martxoak 23, asteazkena N.º 57 ZK. BOPV - miércoles 23 de marzo de 2011

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2011/1618 (1/5) EHAA - 2011ko martxoak 23, asteazkena N.º 57 ZK. BOPV - miércoles 23 de marzo de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 1618 EBAZPENA, 2011ko otsailaren 25ekoa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, zeinen bidez erabakitzen baita diru-

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/4166 (1/8) EHAA - 2009ko uztailak 22, asteazkena N.º 139 ZK. BOPV - miércoles 22 de julio de 2009

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/4166 (1/8) EHAA - 2009ko uztailak 22, asteazkena N.º 139 ZK. BOPV - miércoles 22 de julio de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4166 EBAZPENA, 2009ko ekainaren 30ekoa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Hezkuntza,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/478 (1) EHAA - 2009ko urtarrilak 30, ostirala N.º 21 ZK. BOPV - viernes 30 de enero de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/478 (1) EHAA - 2009ko urtarrilak 30, ostirala N.º 21 ZK. BOPV - viernes 30 de enero de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 478 AGINDUA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Haur Hezkuntzako, Lehen

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de septiembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de septiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 183 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 3985 RESOLUCIÓN de 15 de setiembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 1492 AGINDUA, 2009ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzak

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea BESTELAKO XEDAPENAK HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4794 EBAZPENA, 2012ko urriaren 5ekoa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, erakundeei bizitza osoan zeharreko

Más detalles

Características Técnicas

Características Técnicas HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordetza Lanbide Heziketako zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

MAQUETACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN NEÚMATICA Y ELECTRO-NEUMATICA

MAQUETACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN NEÚMATICA Y ELECTRO-NEUMATICA HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordetza Lanbide Heziketako zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5480 (1/5) EHAA - 2010eko azaroak 19, ostirala N.º 223 ZK. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5480 (1/5) EHAA - 2010eko azaroak 19, ostirala N.º 223 ZK. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 5480 EBAZPENA, 2010eko urriaren 25ekoa, Lanbide Heziketako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO INSTITUTU BERRIAREN IKASTETXE LAGUNTZAILEEI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI

Más detalles

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko EHAA - 2006ko urriak 23, astelehena N.º 202 ZK. BOPV - lunes 23 de octubre de 2006 20437 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 5211 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 15 de octubre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 15 de octubre de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 200 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 4522 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre 2012, de la Viceconsejera de Educación, por la que

Más detalles

Por ello DISPONGO: Artículo 1.- Objeto

Por ello DISPONGO: Artículo 1.- Objeto Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Viceconsejera de Educación, sobre las pruebas para que las personas mayores de 18 años puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2091 (1) EHAA ko apirilak 20, astelehena N.º 73 ZK. BOPV - lunes 20 de abril de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2091 (1) EHAA ko apirilak 20, astelehena N.º 73 ZK. BOPV - lunes 20 de abril de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 2091 AGINDUA, 2009ko martxoaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako

Más detalles

Características Técnicas

Características Técnicas HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordetza Lanbide Heziketako zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

En su virtud, RESUELVO. Artículo 1.- Objeto y régimen aplicable.

En su virtud, RESUELVO. Artículo 1.- Objeto y régimen aplicable. RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2014, del Director de Centros Escolares, por la que se convoca el procedimiento de admisión y matriculación en régimen oficial presencial y semi-presencial, en los cursos de

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN II. alezatia Fascículo II EHAA - 2006ko maiatzak 3, asteazkena N.º 82 ZK. BOPV - miércoles 3 de mayo de 2006 8549 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CULTURA 4106 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública y de

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN II. alezatia Fascículo II EHAA - 2007ko abuztuak 16, osteguna N.º 157 ZK. BOPV - jueves 16 de agosto de 2007 19105 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

Catálogo cursos "ONLINE"

Catálogo cursos ONLINE mar-14 Catálogo cursos "ONLINE" Cursos bonificados al 100% a través de la FUNDACIÓN TRIPARTITA Le realizamos la tramitación sin coste VENTAJAS COMPETITIVAS de este formato: Permite realizarlo desde cualquier

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

TEMARIO DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS. Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13)

TEMARIO DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS. Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) TEMARIO DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Configuración y cálculo de instalaciones electroacústicas. Tipología y características. Fenómenos acústicos.

Más detalles

TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS "Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 1.996" OCTUBRE 1997 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 1. Configuración y cálculo de instalaciones

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA Nº Denominación de la asignatura 01 Análisis de Circuitos I 02 Análisis de Circuitos II 03 Anteproyecto de Trabajo de Grado 04 Aplicaciones de la Electricidad 05

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

TEMA 14: Control Numérico para Máquinas-Herramienta

TEMA 14: Control Numérico para Máquinas-Herramienta Tema 14: Control Numérico y CAM 1/16 MÓDULO III: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA TEMA 14: Control Numérico para Máquinas-Herramienta TECNOLOGÍA MECÁNICA DPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA Universidad del País

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Catálogo Educación permanente. La oportunidad de un futuro mejor

Catálogo Educación permanente. La oportunidad de un futuro mejor Educación permanente La oportunidad de un futuro mejor Centro de Excelencia en Mecatrónica El Área de Mecatrónica surge en el ITLA ante la demanda creciente de personal calificado en alta tecnología relacionada

Más detalles

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2008 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Dirección de Administración y Gestión Económica. - Conciertos educativos. - Centros en Crisis. - Ayudas de comedor para

Más detalles

EHAA - 2008ko urriak 20, astelehena N.º 200 ZK. BOPV - lunes 20 de octubre de 2008 25543

EHAA - 2008ko urriak 20, astelehena N.º 200 ZK. BOPV - lunes 20 de octubre de 2008 25543 EHAA - 2008ko urriak 20, astelehena N.º 200 ZK. BOPV - lunes 20 de octubre de 2008 25543 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 5788 EBAZPENA, 2008ko irailaren 25ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena.

Más detalles

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 64 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DECRETO 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo

Más detalles

Formación presencial y telepresencial

Formación presencial y telepresencial Formación presencial y telepresencial OFIMÁTICA Microsoft Office 2003/2007/2010/2013 Microsoft Office en la nube. Novedades 2013 Microsoft Excel 2003 /2007/2010/2013 Microsoft Word 2003/2007/2010/2013

Más detalles

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Del 31 de agosto al 4 de septiembre Polideportivo de Lesaka Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa: Curso de

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE. A DISTANCIA. Familia Subfamilia Curso Horas. Word Avanzado 2007 35. Excel Avanzado 2007 35. Access Básico 2007 30

CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE. A DISTANCIA. Familia Subfamilia Curso Horas. Word Avanzado 2007 35. Excel Avanzado 2007 35. Access Básico 2007 30 Word Básico 2007 30 Word Avanzado 2007 35 Excel Básico 2007 30 de usuario Office 2007 Office XP Completos Office XP Básicos y Avanzados Open Office Sistemas Operativos Internet Utilidades Excel Avanzado

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Máster Profesional. Máster en Automatización Industrial

Máster Profesional. Máster en Automatización Industrial Máster Profesional Máster en Automatización Industrial Índice Máster en Automatización Industrial 1. Sobre Inesem 2. Máster en Automatización Industrial Descripción / Para que te prepara / Salidas Laborales

Más detalles

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 5044 EHAA - 2008ko martxoak 6, osteguna N.º 47 ZK. BOPV - jueves 6 de marzo de 2008 BASQUETOUR- TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA, SA. IRAGARKIA, Euskadiko eskaintza sustatzeko 2008an Madrilen, Bartzelonan eta

Más detalles

INFORMATICA DISEÑO Y PROGRAMACIÓN.

INFORMATICA DISEÑO Y PROGRAMACIÓN. INFORMATICA DISEÑO Y PROGRAMACIÓN. TITULO Técnico Superior en Diseño con 3D Studio Max 2010 Técnico Superior en Diseño y Modelado de Interiores con 3D Studio Max Técnico superior en diseño profesional

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

TEMA 19: Fabricación n Asistida por Ordenador - CAM

TEMA 19: Fabricación n Asistida por Ordenador - CAM Tema 19: CAM 1/7 MÓDULO III: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA TEMA 19: Fabricación n Asistida por Ordenador - CAM TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN N Y TECNOLOGÍA A DE MÁQUINAS DPTO. DE INGENIERÍA A MECÁNICA

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2010/5248 (1/8) EHAA - 2010eko azaroak 9, asteartea N.º 215 ZK. BOPV - martes 9 de noviembre de 2010

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2010/5248 (1/8) EHAA - 2010eko azaroak 9, asteartea N.º 215 ZK. BOPV - martes 9 de noviembre de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 5248 AGINDUA, 2010eko urriaren 11koa, Hezkuntza, Uni ber tsi ta te eta Ikerketako sailburuarena, urrutiko prestakuntza

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

G O B I E R N O DE L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S ""

G O B I E R N O DE L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S COMITÉ DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO RESOLUCIÓN N 232/MMGC/15. Cargo: Gerencia Operativa Planeamiento y Administración de Proyectos Ministerio: Educación ACTA N 1 Cierre de Inscripción. Determinación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 22 de diciembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 22 de diciembre de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 5440 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se convoca la prueba de acceso

Más detalles

PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA

PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA SECUNDARIA PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA aprender es crecer aprender es crecer EL APRENDIZAJE INTELIGENTE Profundizar en los contenidos curriculares con rigor y potenciar la creatividad para afrontar

Más detalles

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 4a Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2009

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 4a Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2009 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA FATIMA ANSOTEGI ELORDIK, EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS LEGEBILTZAR TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, ENPLEGU ETA GIZARTE

Más detalles

www.empresasmasterd.es 1

www.empresasmasterd.es 1 www.empresasmasterd.es 1 LA FORMACIÓN CONTINUA CLAVE PARA EL CRECIMIENTO Disponemos de más de 30 centros repartidos por el mundo, en España, Portugal, Grecia y China. En Master-D Business Training es una

Más detalles

Nº de horas. exámenes y ejercicios MANUAL. curso on line

Nº de horas. exámenes y ejercicios MANUAL. curso on line Área: PROGRAMACIÓN PR-01 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON JSP 30 36,45 20,25 22,48 PR-02 PROGRAMACIÓN XML 50 60,75 33,75 16,81 PR-03 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN JAVA 50 60,75 33,75 39,29 PR-04 PROGRAMACIÓN

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Escuela Politécnica Superior de Albacete Curso 2005/2006 Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos

Escuela Politécnica Superior de Albacete Curso 2005/2006 Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos Escuela Politécnica Superior de Albacete Curso 2005/2006 Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos TITULACIÓN / Nº ALUMNOS I.T. IND. ELECTRICIDAD 27 - Estudio de mercado de

Más detalles

Área de Informática y tecnologías de la información

Área de Informática y tecnologías de la información Informática, Redes Locales y Sistemas Operativos INF-100 Introducción a la Informática. Presencial / On-line 40 INF-101 Manejo del Sistema Operativo Windows 7. INF-103 Manejo del Sistema Operativo Windows

Más detalles

elearning-200 El complemento teórico perfecto

elearning-200 El complemento teórico perfecto @ El complemento teórico perfecto El acceso al conocimiento sin barreras La forma de adquirir los fundamentos teóricos en tecnologías de la automatización, como soporte al desarrollo de competencias www.smctraining.com

Más detalles

Cursos On-Line. Ofimática

Cursos On-Line. Ofimática s On-Line Ofimática Microsoft Access 2007 (Fácil) Microsoft Access 2007 (Básico) 18 Microsoft Access 2007 (Avanzado) 19 Microsoft Access 2007 (Experto) 13 Microsoft Access 2007 (Profesional) 8 Microsoft

Más detalles

IFAD INSTITUTO FORMACIÓN PROFESIONAL. Catálogo de Formación

IFAD INSTITUTO FORMACIÓN PROFESIONAL. Catálogo de Formación IFAD INSTITUTO FORMACIÓN PROFESIONAL Catálogo de Formación OFIMÁTICA Access 2003 Access 2003 básico Access 2003 Medio Access 2007 Access 2007 Avanzado Access XP Access XP Básico Access XP Medio Alfabetización

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 23 de mayo de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 23 de mayo de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2253 ORDEN de 12 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se establecen las

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 26 de noviembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 26 de noviembre de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 228 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 5192 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2012, de la Directora de Formación Profesional, por

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

Dossier de proyectos. www.betaingenieria.cl. ta Ingeniería Ltda.

Dossier de proyectos. www.betaingenieria.cl. ta Ingeniería Ltda. Dossier de proyectos www.betaingenieria.cl ta Ingeniería Ltda. 1 1 Dossier de proyectos Construcción portal web Hospital Psiquiátrico de Putaendo Construcción portal web Hospital Psiquiátrico de Putaendo

Más detalles

15.202 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA

15.202 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA 15-12-2010 ADM.FR.01.PR.13.01 15.202 Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA ZERBITZUA: Genomika Zerbitzua: DNA bankua. IKASTAROAREN IZENBURUA: DNAren sekuentziazioa. PARTE HARTZAILEAREN PROFILA: biozientziako,

Más detalles

Consultoría y capacitación

Consultoría y capacitación Consultoría y capacitación desde 1957 Catálogo de Cursos Online INFORMÁTICA Office Básico 2002 170 180 $4,850 Office Básico 2007 200 195 $5,700 Excel Básico 2002 40 45 $1,300 Excel Básico 2003 40 45 $1,300

Más detalles

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 7.1.1. Aulas y espacios de trabajo: La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Más detalles

Universidad de Zaragoza. Sección de Selección y Formación. Convocatoria General de Cursos de Formación 2012/13 ANEXO I

Universidad de Zaragoza. Sección de Selección y Formación. Convocatoria General de Cursos de Formación 2012/13 ANEXO I ANEXO I RELACIÓN DE CURSOS OFERTADOS EN LA CONVOCATORIA GENERAL DE CURSOS DE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AÑO 2012/13 CALIDAD, TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ADMÓN. Y. GESTIÓN UNI. PREVENCIÓN DE

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

ACADEMIA BASTIDA Arrasate -

ACADEMIA BASTIDA Arrasate - ACADEMIA BASTIDA Arrasate - AVISO DATOS CENTRO Araba Etorbidea 3, 1º Si está interesado en algún curso, póngase directamente en contacto con el centro en la dirección y/ o el número de teléfono señalados.

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

ALUMNAS PREVISTAS MUJERES ALUMNOS PREVISTOS HOMBRES

ALUMNAS PREVISTAS MUJERES ALUMNOS PREVISTOS HOMBRES METAL AL DIA. RESUMEN RESULTADOS ENCUESTA: NECESIDADES FORMATIVAS EMPRESAS 230 SUBSECTOR DE LA EMPRESA: Porcentaje Industria metal 23.91% 55 Venta y reparación del automóvil 11.74% 27 Instalación - mantenimiento

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL Orden Foral

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA

2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA 2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA Otsailaren 24ko 10:00etatik martxoaren 20ko 13:00ak arte: matrikula-eskabideak egin eta ordaindu. Martxoren 27ko 13:00ak arte: Dokumentazioa aurkeztu. Martxoaren

Más detalles

Escuela Politécnica Superior de Albacete Curso 2007/08 Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos

Escuela Politécnica Superior de Albacete Curso 2007/08 Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos Escuela Politécnica Superior de Albacete Curso 2007/08 Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos TITULACIÓN / Nº ALUMNOS I.T. IND. ELECTRICIDAD 14 - Colaboración en la redacción

Más detalles