El curs està dividit en tres avaluacions, d acord amb la programació general del Col legi, temporalitzats així:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "El curs està dividit en tres avaluacions, d acord amb la programació general del Col legi, temporalitzats així:"

Transcripción

1 TEMPORALITZACIÓ El curs està dividit en tres avaluacions, d acord amb la programació general del Col legi, temporalitzats així: El procesos de 1a AVALUACIÓ Mètodes de divergència analítica (la busca d informació, la selecció i orientació d esta) i creativa (la tempestat d idees o brainstorming, els canvis de context, les analogies, etc.) Mètodes de transformació: efectes de les variacions cromàtiques, de proporció, dimensió, composició, materials, acabats, etc. El mon del El procesos del El mon del El procesos del El mon del Les escoles i els estudis de. Les associacions i els col legis professionals en. Disseny grafic. 2a AVALUACIÓ Mètodes de divergència analítica (la busca d informació, la selecció i orientació d esta) i creativa (la tempestat d idees o brainstorming, els canvis de context, les analogies, etc.) Mètodes de transformació: efectes de les variacions cromàtiques, de proporció, dimensió, composició, materials, acabats, etc. Disseny moda i industrial o de producte. 3a AVALUACIÓ Mètodes de divergència analítica (la busca d informació, la selecció i orientació d esta) i creativa (la tempestat d idees o brainstorming, els canvis de context, les analogies, etc.) Mètodes de transformació: efectes de les variacions cromàtiques, de proporció, dimensió, composició, materials, acabats, etc. Disseny d interior I arquitectònic.

2 Avaluació a) Criteris d avaluació 1.- Haver comprés els processos implícits en tot. Els alumnes, distribuïts en grups, hauran de descobrir i comparar el procés de la creació d una peça artesanal i un producte industrial (per exemple una ceràmica). 2.-Saber analitzar els distints aspectes socioculturals, tecnològics, estètics i funcionals i econòmics, que donen origen a un. Per a això els alumnes hauran de prendre un objecte quotidià senzill del qual siga factible observar tots els seus components. Hauran de respondre a quin públic pensen que va destinat, quins són els seus components comunicatius, de quins materials està fet, quines són les seues parts, com pensen que han sigut unides, la relació de l objecte amb el cos humà i, finalment, l origen formal o creatiu d este. 3.-Conéixer les tendències més importants del del segle xx, així com els seus protagonistes més destacats. Per a això elaboraran un panell per grups, on situen els distints estils, els s singulars, les innovacions que aporten i aquells components que tenen una continuïtat, ja siga amb els mateixos materials o amb una alteració d estos. 4.-Comprendre la presència del en la vida quotidiana. Es partirà del que tenen més pròxim, de les marques conegudes per ells, i elaboraran un llistat entre tota la classe. D ací es passarà a buscar algun objecte o, fins i tot, aliment que no haja passat per un procés de. Es farà un estudi comparat entre els productes més elaborats i aquells aparentment naturals. 5.- Saber manipular formes geomètriques bàsiques per a elaborar a partir d estes unes altres de més complexes. Es tracta d un exercici de bàsic per a desenrotllar la visió espacial. 6.- Ser creatiu. Per a fomentar la creativitat es realitzaran exercicis amb diversos mètodes que desenrotllen la creativitat, com per exemple el brainstorming o les analogies, emprats habitualment per a generar idees. 7.-Saber raonar lògicament. Això és, ser ordenat i precís en la realització d un projecte en els terminis previstos. És molt important que l alumne aprenga a planificar i jerarquitzar tasques. En el camp del, especialment en la fase productiva, això és vital. Per això s incidirà perquè l alumne siga conscient de la importància d establir les seqüències correctes en

3 qualsevol treball. Per a comprendre millor este principi es faran visites a algun centre productiu (per exemple, una fàbrica de mobles, ja que este és un sector molt important al nostre entorn. b) Criteris mínims d'avaluació Els criteris mínims per poder superar l assignatura són: 1. Analitzar les diferències que s'establixen al variar les constans de la forma: configuració, grandària i posició. 2. Dibuixar figures humanes i rostres en què s'establisquen correctament les proporcions fonamentals. 3. Determinar les principals gammes de color del món que li rodeja, creant altres gammes alternatives. 4. Distingir els aspectes funcionals del dels purament formals o estètics. 5. Identificar els elements bàsics de les arts plàstiques i de la imatge, arribant a distingir els elements comuns i els diferencials. 6. Interessar-se per les principals manifestacions artístiques que se celebren en el centre escolar, en la seua Comunitat o en l'àmbit del país. 7. Dibuixar formes utilitzant línies i, ocasionalment, el clarobscur, tractant d'obtindre una aproximació formal que permeta el reconeixement inequívoc del model. 8. Dibuixar, pintar o fotografiar expressant amb total llibertat emocions o idees personals. 9. Experimentar l'ús de diversos procediments i tècniques plàstiques en una mateixa obra per a expressar-se de millor mode. 10.Resoldre senzilles transformacions geomètriques. 11. Acceptar l'obra plàstica d'altres companys, especialment quan es tracte d'obra de lliure creació.

4 12. Adoptar una actitud favorable davant del fet de servir de model en activitats de grup sobre el retrat o l'estudi de la figura humana. 13. Responsabilitzar-se del paper que se li assigne en qualsevol activitat de grup que es projecte dins de l'àrea o amb caràcter interdisciplinari. 14. Interessar-se pel projecte d'un treball en grup, procurant col laborar o ajudar a qui ho necessite perquè el projecte no es deteriore. 15. Interpretar cromàticament idees o sentiments per mitjà de diversos procediments i tècniques i sobre una organització formal abstracta. 16. Realitzar projectes amb formes planes que requerisquen construccions geomètriques bàsiques. 17. Adquirir l'hàbit de l'orde i atenció del material, així com de l'atenció i dels mitjans per a la conservació de l'obra acabada. 18. Esforçar-se a presentar adequadament les obres pròpies, cuidant, si és el cas, no sols de l'acabat final, sinó de l'emmarcat, encarpetat i il luminació. 19. Mostrar-se sensible a l'adequada presentació de les obres plàstiques o visuals, tant en el propi centre escolar com en sales d'exposició, aparadors, museus, places i qualsevol altre suport visual. 20. Planificar conjuntament les fases de realització d'una obra plàstica o visual, establint clarament les funcions i els resultats esperats de cada component del grup de treball. c) Instruments d avaluació A cada bloc es qualificarà la nota dels treballs i participació en classe entregant els treballs que es tenen que fer en un temps establert, qualitat, creativitat, aseo dels treballs i el comportament en classe. S obtindrà la nota de l'avaluació a partir de la mitja de les notes dels treballs entregats. La nota final del curs s obtindrà a partir de la nota mitjana de les tres avaluacions.

5 Es tindrà en compte la actitud positiva o negativa del alumne cap a I'assignatura durant el curs, el comportament, entrega de treballs i activitats a clase. Criteris de qualificació Criteris Percentatge Projecte/treballs 100% Qualifiquem als alumnes amb els següents criteris: A les actituts conceptuals els aplicarem un 25% de la nota, també un 25% als procedimentals i un 25% als actitudinals, Lamines i treball a classe un 25% serà qualificat per avaluacions, separat en tres blocs: Els processos del El mon del Les arees del A cada bloc es qualificarà la nota dels treballs i participació en classe entregant els treballs que es tenen que fer en un temps establert, qualitat, creativitat, aseo dels treballs i el comportament en classe. S obtindrà la nota de l'avaluació a partir de la mitjana dels tres blocs. La nota final del curs s obtindrà a partir de la nota mitjana de les tres avaluacions. Es tindrà en compte la actitud positiva o negativa del alumne cap a I'assignatura durant el curs, el comportament, entrega de treballs i activitats a clase. Criteris de recuperació La recuperació de la assignatura es farà en la convocatòria de setembre, on l alumne ha de entregar uns treballs en els quals deuen d aparèixer els continguts mínims de l assignatura. Criteris de recuperació d'assignatures pendents A l' inici de cada curs l' alumne serà informat dels objectius, continguts i criteris d' avaluació.

6 Els alumnes que no estiguen cursan l assignatura els entregarà uns treballs per a fer durant el curs. Es seguirà el mateix criteri de qualificació que en els de recuperació.