Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)"

Transcripción

1 Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Informació pública d ajudes concedides per l Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) en el marc de la convocatòria d ajudes del Programa d Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a PIME (exercici 2010). [2010/12504] Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Información pública de ayudas concedidas por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) en el marco de la convocatoria de ayudas del Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYME (ejercicio 2010). [2010/12504] De conformitat amb el que s ha previst en l article 18 de la Llei 37/2003, General de Subvencions, es fan públiques les ajudes que fins a hui s han concedit en el marc de la convocatòria d ajudes del Programa d Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a PIME, aprovat per la Resolució de 21 de gener de 2010, del president de l IMPIVA (DOCV núm. 6201, de ). València, 29 d octubre de El director general de l IMPIVA: Daniel Moragues Tortosa. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 37/2003, General de Subvenciones, se da publicidad de las ayudas que hasta la fecha se han concedido en el marco de la convocatoria de ayudas del Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYME, aprobada por Resolución de 21 de enero de 2010, del presidente del IMPIVA (DOCV núm. 6201, de ). Valencia, 29 de octubre de El director general del IMPIVA: Daniel Moragues Tortosa. ANNEX Programa: Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a PIME Dotació pressupostària: ,00 Resolució de concessió: 29 de juliol de 2010 Les ajudes indicades més avall estan cofinançades en un 80% pel Programa Operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana , a través de l eix 01: Desenvolupament de l Economia del Coneixement (I+D+I), Societat de la Informació i TIC; tema 04: Ajudes per a I+DT, en particular per a les PIME; actuació 01: Promoció de la I+D+I en les empreses. EXPEDIENT BENEFICIARI CONCEDIT PROJECTE IMIDTA/2010/3 HILADOS BIETE, ,00 I + D PRODUCTES BIODEGRADABLES NETEJA AMB PROPIETATS ANTIBACTERIANES IMIDTA/2010/8 MANAR CONSULTING, SLL ,00 FERRAMENTA VALORACIÓ, M&V, MILLORES EFICIÈNCIA ENER- GÈTICA, BASADA EN PROTOCOLS IPMVP. FASE II IMIDTA/2010/12 QUÍMICAS DEL VINALOPÓ, 9.592,00 PROJECTE INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PER A OBTEN- CIÓ EXTRACTES VEGETALS AMB PRINCIPIS ACTIUS INTERES- SANTS PER A CREACIÓ GAMMA ECOLÒGICA HIGIENE I COSMÈ- TICA. PROTECCIÓ UV IMIDTA/2010/22 POWER ELECTRONICS, ,00 DESENVOLUPAMENT NOVA GAMMA ARRANCADORS SUAUS MITJANA TENSIÓ PER A MOTORS DE CA DES DE 350 kw FINS A 10 MW IMIDTA/2010/24 PRODEVELOP, ,00 EUREKA: OSMOSI OPEN SOURCE MOBILE SENSORS SYSTEM IMIDTA/2010/25 PRODEVELOP, ,00 SOSTRE TRACTAMENT SOSTENIBLE EDIFICACIÓ IMIDTA/2010/30 NUBESIS, ,00 BOOKITIT: ESTUDI, IMPLEMENTACIÓ I TEST D UNA APLICACIÓ EN LÍNIA DE GESTIÓ DE CITA PRÈVIA MULTIPLATAFORMA A TRAVÉS DEL PC, TDT INTERACTIVA I TERMINALS MÒBILS IMIDTA/2010/31 IVA LEYING, SA ,00 VIAMANT DESENVOLUPAMENT METODOLOGIA SISTEMÀTI- CA MANTENIMENT VIA FERROVIÀRIA BASADA EN MÈTODES MESURA INERCIALS IMIDTA/2010/32 IMIDTA/2010/33 IMIDTA/2010/34 INDUSTRIAS MECÁNICAS ALCÚDIA, SA. INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS, SA. HUISKEN, BARTHOLOMEUS JOHANNES FRANCISCUS, N.E ,00 MUTAGÈNESI APLICADA A LLEVATS PER A PRODUCCIÓ BIOE- TANOL SEGONA GENERACIÓ EN LA PLANTA SEMIINDUSTRIAL PERSEO (PROJECTE MUTAGÈNESI-P) ,00 AVATAR SEMÀNTIC FASE II 5.880,00 SELECTIONABLE: SELECCIÓ INTEL LIGENT CANDIDATS IMIDTA/2010/36 I. Z. INGENIEROS CONSULTORES, ,00 INVESTIGACIÓ GENERACIÓ CONEIXEMENT ENTORN A L APLI- CABILITAT SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRAMABLES QUE PER- METEN SIMULAR EL COMPORTAMENT DEL COR (SIMULCOR) IMIDTA/2010/37 IMIDTA/2010/39 INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y CONSULTING TECNOLÓGICO DE LEVANTE, SL ,00 DESENVOLUPAMENT NOU PROCÉS ELIMINACIÓ/RECUPERA- CIÓ COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS EN AIRE MITJANÇANT ABSORCIÓ/DESTIL LACIÓ ,00 GREENVETRO

2 IMIDTA/2010/40 INGENIERÍA Y DESARROLLOS RENOVABLES, ,00 DESENVOLUPAMENT D UN SISTEMA GESTIÓ MITJANÇANT PLC PER A REDUCCIÓ DEL COST ENERGÈTIC L EMPRESA IMIDTA/2010/42 INDUSTRIAS DEL CURTIDO, SA ,00 DESENVOLUPAMENT UN NOU PROCÉS TINTURES MÉS ECOLÒ- GIC I RÀPID IMIDTA/2010/47 IMEX CLINIC, ,00 PROJECTE INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL IMIDTA/2010/55 NAVIMETRIC, ,00 INTEGRACIÓ I VALIDACIÓ CLÍNICA UN ATLAS CEREBRAL FUN- CIONAL INTRAOPERATORI, MITJANÇANT EL MAPATGE CORTI- CAL PER AL TRACTAMENT DE L EPILÈPSIA IMIDTA/2010/56 NOVATEC, DISEÑO E 5.124,00 GREENVETRO INDUSTRIALIZACIÓN, IMIDTA/2010/58 MASUNO SOLUCIONES, ,00 HIGIENITZACIÓ ARENES EN L ECOSISTEMA LITORAL IMIDTA/2010/62 JOFESA IMAGINE SYSTEMS, SL ,00 INVESTIGACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOLUCIONS AUTO- MATITZACIÓ ÒPTIMES PER AL MANEIG CONTENIDORS SUBS- TÀNCIES QUÍMIQUES PERILLOSES EN UNA TERMINAL LOGÍS- TICA TERRESTRE IMIDTA/2010/66 INVESTIGAC. Y DESARROLLO DE ELECTRÓN. APLICADA, ,00 CARACTERITZACIÓ DEL COMPORTAMENT MECÀNIC PÒRTIC SEGURETAT VIAL IMIDTA/2010/67 INSERTEC IBERIA, SL ,00 INVESTIGACIÓ SOBRE TIPUS EDIFICIS REQUERITS EN UNA URBANITZACIÓ PER A.../..., ESTUDI DEMANDA ENERGÈTICA D ESTOS EDIFICIS I DIMENSIONAT SISTEMA DISTRICT HEATING AND COOLING IMIDTA/2010/73 COLORIFICIO CERÁMICO BONET, SA ,00 DESENVOLUPAMENT TAULELLS CERÀMICS DECORATS AMB ESMALTS APLICATS EN SEC IMIDTA/2010/79 IMIDTA/2010/82 FIBROTEC MATERIALES COMPUESTOS, TECNIDEX, TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, SA ,00 APARELL GENERACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA BASAT EN EL MOVI- MENT OSCIL LATORI LES ONES MARINES ,00 DISMINUCIÓ DEL LÍMIT RESIDUS QUÍMICS EN FRUITES MITJAN- ÇANT L ÚS ENVASOS ACTIUS IMIDTA/2010/83 PIKOLINO S, ,00 HIDROFUGACIÓ CALÇAT IMIDTA/2010/87 HILATURAS MAR, SL ,00 ESTUDI I DISSENY UN SISTEMA FILTRACIÓ AIGÜES MITJAN- ÇANT LA COMBINACIÓ FILTRES POLIPROPILÉ AMB L ADDITI- VACIÓ LES PROPIETATS DEL CARBÓ ACTIU IMIDTA/2010/89 COVIÑAS COOP.V ,00 AGRINTEL. PLATAFORMA INTEL LIGENT MONITORATGE, ANÀ- LISI I CONTROL OPTIMITZAT PROCESSOS AGROALIMENTARIS. EL SECTOR VITIVINÍCOLA COM CAS D ÚS IMIDTA/2010/90 GESTIWEB INTEGRACIÓN DE 7.337,00 CÓRNER INTEL LIGENT RFID/VA SOLUCIONES WEB, SL IMIDTA/2010/91 CÁNDIDO MIRÓ, SA ,00 MINIMITZACIÓ DE L IMPACTE MEDIAMBIENTAL DE L ABOCA- MENT DEPURADORES IMIDTA/2010/92 DERIVADOS DEL COLÁGENO, SA ,00 REVALORACIÓ RESIDUS LLOTS DEPURADORA PELLS ADOBA- DES MITJANÇANT BIOTECNOLOGIES IMIDTA/2010/94 GRUPO EMP. PARA EL DES. DEL OPEN SOURCE, SA ,00 COLIBRE: PLATAFORMA COL LABORADORA DE DESENVOLUPA- MENT APLICACIONS PROGRAMARI LLIURE DE QUALITAT IMIDTA/2010/96 HERARBO-2, ,00 REVALORACIÓ I APLICACIÓ EN FORMIGONS NO ESTRUCTU- RALS D ARENA PROCEDENT ÀRID RECICLAT AMB EXCÉS SUL- FATS IMIDTA/2010/99 L ESTRET CLAR, ,00 CÓRNER INTEL LIGENT RFID/VA IMIDTA/2010/102 TALLERES TOYMA, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT NOUS PRODUCTES EN PVC I TEIXITS AMB PROPIETATS TERMOCROMÀTIQUES IMIDTA/2010/108 QMC TECNOLOGÍA QUÍMICA, ,00 EXPERIMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT NOVES TIPOLOGIES DE RESINA PER A ÚS EN SÒLS ESPORTIUS IMIDTA/2010/109 TAG INGENIEROS CONSULTORES, ,00 I+D UN PROTOTIP D ANTENA RFID UHF INTEGRADA EN SUBS- TRAT TÈXTIL FLEXIBLE MITJANÇANT L ÚS DE LA TECNOLOGIA IMPRESSIÓ PRINTED ELECTRONICS DEFINIDA COM A CORTINA LECTORA RFID IMIDTA/2010/111 NEOS ADDITIVES, U ,00 INDAGACIÓ EN PROJECTES ALT VALOR AFEGIT IMIDTA/2010/112 PECTRO, ,00 DESENVOLUPAMENT UNA PINTURA EN BASE AIGUA AMB ALTA ESTABILITAT DAVANT DE LA RADIACIÓ UV MITJANÇANT L AD- DICIÓ NANOADDITIUS IMIDTA/2010/115 MAXFRUT, ,00 ESTUDI CIENTIFICOTÈCNIC VIABILITAT I DISSENY UN SENSOR INDUSTRIAL PER A ESTIMACIÓ NO INVASIVA DE SUCRE / ACI- DESA FRUITS EN LÍNIA IMIDTA/2010/117 GLOBAL GESTIÓN TÉCNICA, SL ,00 DESENVOLUPAMENT TAULERS PONTS MATERIAL COMPOST FABRICATS PER TÈCNICA PULTRUSIÓ IMIDTA/2010/119 NATURFOC INNOVACIÓ, SL 4.118,00 ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA VIABILITAT ÚS UN SISTEMA ASSECATGE FORÇAT I ALTRE ASSECATGE NATURAL IMIDTA/2010/121 PERMASA, SA ,00 I+D MATERIALS I PRODUCTES INNOVADORS MENOR IMPACTE AMBIENTAL EN SECTOR MOBILIARI OFICINA

3 IMIDTA/2010/122 PET, CÍA. PARA SU RECICLADO, SA ,00 ESTUDI I ADAPTACIÓ PROCÉS RECICLATGE PER A PRODUCCIÓ ESCAMA DE PET APTA PER A CONTACTE ALIMENTS A TRAVÉS BARRERA FUNCIONAL IMIDTA/2010/125 SANSAN PRODESING, ,00 DESENVOLUPAMENT QUATRE SISTEMES, BASATS EN BINOMIS TRAMPA ATRAIENT SEMIOQUÍMIC, PER AL CONTROL PLAGUES IMPORTÀNCIA ECONÒMICA I SOCIAL EN LA COMUNITAT VALEN- CIANA: TUTA, PICUDO, CERATITIS I BACT IMIDTA/2010/129 SAT 403 CV DAGON 7.948,00 PROCÉS PREINDUSTRIAL PREPARACIÓ CEPS VÍNICS LLEVATS RESISTENTS A ALTES CONCENTRACIONS SUCRES IMIDTA/2010/130 SETIVAL, SCV ,00 CONECTRA2: CONTINGUTS EDUCATIUS TRANSVERSALS PER A TDT, AMB CANAL RETORN INTERACTIU IMIDTA/2010/131 MÁRMOLES NOVELDA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT PEDRA NATURAL AUTOADHESIVA-ADHE- STONE IMIDTA/2010/132 MINILAND NEW CONCEPTS, SA ,00 DESENVOLUPAMENT UN MOLINET PER A ESPÈCIES UN SOL ÚS I DOS GRANDÀRIES MÒLTA PER A BOTELLA VIDRE IMIDTA/2010/137 IMIDTA/2010/138 FUTURE FIBRES RIGGING SYSTEM, U. FUTURE FIBRES RIGGING SYSTEM, U ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROTOTIP CABLE PER A EMBARCACIONS EN FIBRA CARBONI FLEXIBLE ,00 EXTENSIÓ A NOUS LÍMITS FÍSICS I DESENVOLUPAMENT NOUS CABLES FIBRA PBO ALT RENDIMENT PER A DIVERSES APLICA- CIONS EN VAIXELLS IMIDTA/2010/139 ENERGÍA GEOTÉRMICA, ,00 ESTUDI VIABILITAT IMPLANTACIÓ INSTAL LACIÓ GEOTÈRMICA COM ACUMULADOR CALOR EN PLANTA TERMOSOLAR IMIDTA/2010/141 TUTTO PICCOLO, SA ,00 INVESTIGACIÓ ÚS TERMOGRAFIA PER A DESENVOLUPAMENT NOVES PECES PER A BEBÈS AMB ALTES PROPIETATS CONFORT TÈRMIC (EMMARCAT PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSS- TEXNET) IMIDTA/2010/142 SYSTEM POOL, SA ,00 INVESTIGACIÓ I ADAPTACIÓ MATERIAL CONGLOMERAT DE RESINA I CÀRREGUES, PER A ÚS FABRICACIÓ MOBLES I ELE- MENTS DECORACIÓ IMIDTA/2010/144 TECATEL, SA ,00 H-LEARNING: FORMACIÓ A TRAVÉS D IPTV PER A PACIENTS HOSPITALITZATS IMIDTA/2010/145 TECATEL, SA ,00 MODULADOR COFDM DVB-T (ANY 2) IMIDTA/2010/148 SETIVAL, SCV ,00 H-LEARNING: FORMACIÓ A TRAVÉS D IPTV PER A PACIENTS HOSPITALITZATS IMIDTA/2010/155 IMIDTA/2010/157 IMIDTA/2010/161 IMIDTA/2010/162 IMIDTA/2010/163 FUTURE FIBRES RIGGING SYSTEM, U. FUTURE FIBRES RIGGING SYSTEM, U. INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS, SA. GENERAL DE INGENIERÍA INHISET, SA. GENERAL DE INGENIERÍA INHISET, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROTOTIP PALS EMBAR- CACIONS ALTA COMPETICIÓ MODULARS ,00 INVESTIGACIÓ TRANSFERÈNCIA TECNOLOGIA AMB FIBRES PBO A ALTRES SECTORS: AUTOMOCIÓ, AERONÀUTICA I CONSTRUC- CIÓ ,00 OPEN INNOVATION ,00 ANELL PER A ALINEAR I SOLDAR GRANS CANALITZACIONS ,00 PALETITZACIÓ AVIONS MILITARS, CÀRREGA I VIGILÀNCIA IMIDTA/2010/167 EMMI NETWORK, ,00 SISTEMA MONITORATGE PER A VAIXELLS IMIDTA/2010/168 EMMI NETWORK, ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA LOCALITZACIÓ PLATAFORMES MÒBILS TERRESTRES I MARÍTIMES IMIDTA/2010/169 ADAPTING, ,00 DESENVOLUPAMENT NOVA PLATAFORMA ECM PER A GESTIÓ CONTINGUTS DIGITALS EN PIMES (2A ANUALITAT) IMIDTA/2010/173 EUROGOMA, ,00 ECOURBAN: DESENVOLUPAMENT APLICACIONS URBANES CAUTXÚ RECICLAT IMIDTA/2010/177 POALGI, ,00 DESENVOLUPAMENT PRODUCTES INNOVADORS SUPERFÍCIE SÒLIDA PER A ENTORN HÀBITAT IMIDTA/2010/178 ENERGESIS INGENIERÍA, 7.750,00 DISSENY, DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ NOU SISTEMA MONITORATGE I CONTROL APLICABLE A BOMBA CALOR GEO- TÈRMICA QUE FORMA PART DE SISTEMES CLIMATITZACIÓ GEO- TÈRMICS IMIDTA/2010/179 ENERGÍA GEOTÉRMICA, ,00 ENERGIA GEOTÈRMICA APLICADA A LA CLIMATITZACIÓ HIVER- NACLES IMIDTA/2010/180 ENERVÍA SOLUCIONES ENERGÉTICAS, 5.229,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA GESTIÓ MITJANÇANT PLC PER A REDUCCIÓ COST ENERGÈTIC EMPRESA IMIDTA/2010/183 EXCLUSIVAS RESIMART IBÉRICA, ,00 DISSENY I FABRICACIÓ MÀQUINA EXTRUSORA PER A ELABO- RACIÓ PREFABRICATS FORMIGÓ PRETENSAT IMIDTA/2010/187 FIBROSTATIN, ,00 DETERMINAR CONDICIÓ DE GPBP-1 COM A DIANA PER A DIAG- NÒSTIC I LA TERAPÈUTICA MALALTIA CRÒNICA RENYÓ CÀN- CER

4 IMIDTA/2010/188 ENSOVAL ENERGÍA, ,00 OPTIMITZACIÓ INSTAL LACIONS FOTOVOLTAIQUES I MANTE- NIMENT A TRAVÉS DESENVOLUPAMENT EINES QUE MILLOREN I AUTOMATITZEN PROCESSOS IMIDTA/2010/190 FLEXIMETA, SL 9.527,00 PORTERIES ESPORTIVES ANTILESIONS AMB REBOT NORMALIT- ZAT (CONTINUACIÓ) IMIDTA/2010/192 RAFIBRA, ,00 DESENVOLUPAMENT DISPOSITIU RADIACIÓ MICROONES PER A CURA REVESTIMENT DE DOBLE PARET RAFIBRA (SISTEMA RDP) IMIDTA/2010/196 IMIDTA/2010/197 FIBROTEC MATERIALES COMPUESTOS, FIBROTEC MATERIALES COMPUESTOS, ,00 DESENVOLUPAMENT GENERADOR EÒLIC D 1,8 KW ALTA EFICI- ÈNCIA INTEGRAT ARQUITECTÒNICAMENT AMB DISSENY INNO- VADOR DE PALES FABRICADES MITJANÇANT PULTRUSIÓ ,00 DESENVOLUPAMENT TAULERS DE PONTS MATERIAL COMPOST FABRICATS TÈCNICA PULTRUSIÓ IMIDTA/2010/198 DERIVA GLOBAL, ,00 DESENVOLUPAMENT INSTRUMENT QUE PERMETA OBTENCIÓ LÀMINA ESTROMA POSTERIOR I ENDOTELI PER A QUERATO- PLÀSTIA LAMEL LAR POSTERIOR IMIDTA/2010/199 DOMOTIC MULTIMEDIA APPLICATION & COMMUNICATION, SL ,00 VIABILITAT MÈTODE SENSE FILS MONITORATGE ESTÀTIC ESTRUCTURAL DEL PATRIMONI HISTÒRIC CONSTRUÏT IMIDTA/2010/200 GALILEO GEOSYSTEMS, ,00 AGRINTEL: PLATAFORMA INTEL LIGENT DE MONITORATGE, ANÀLISI I CONTROL OPTIMITZAT PROCESSOS AGROALIMENTA- RIS. AGRINTEL: PLATAFORMA INTEL LIGENT DE MONITORATGE, ANÀLISI I CONTROL IMIDTA/2010/201 GALOL, SA ,00 DESENVOLUPAMENT INNOVADOR SISTEMA CONTROL APLICA- CIÓ RECOBRIMENTS ANTICORROSIU IMIDTA/2010/203 GALOL, SA ,00 INNOVADOR SISTEMA APLICACIÓ RECOBRIMENTS EN PECES GEOMETRIES COMPLICADES IMIDTA/2010/204 GENERAL DE INGENIERÍA INHISET, SA ,00 PARAMETRITZACIÓ DISSENY I CÀLCUL CABINES MATERIAL COMPOST IMIDTA/2010/206 GIKO EUROPE, ,00 DESENVOLUPAMENT CAIXA TIPUS DOMO, MODULAR I AMPLIA- BLE PER A EMPALMAMENTS CABLES FIBRA ÒPTICA PER FUSIÓ IMIDTA/2010/208 FOMESA FRUITECH, ,00 TRACTAMENTS NATURALS POSTCOLLITA: NOUS SISTEMES CONTROL PODRITS CÍTRICS I ALTRES FRUITES; SOLUCIONS GLOBALS DEL MANEIG POSTCOLLITA IMIDTA/2010/209 FOMESA FRUITECH, ,00 DEPURACIÓ AIGÜES PROCEDENTS TRACTAMENTS FITOSANITA- RIS EN POSTCOLLITA CÍTRICS. PROLONGACIÓ ÚS CALDOS FUN- GICIDES I OPTIMITZACIÓ PROCÉS DEPURACIÓ ABOCAMENTS IMIDTA/2010/210 GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA, ,00 NOVES APLICACIONS PER A IMATGES SATEL LITÀRIES RADAR I MULTIESPECTRALS. FASE 5. ANY V IMIDTA/2010/211 LAFITT, SA ,00 NOUS CONCEPTES EN IMPLANTS I INSTRUMENTAL PER A TRAC- TAR LA DEGENERACIÓ DEL DISC INTERVERTEBRAL IMIDTA/2010/212 LAFITT, SA ,00 DISSENY I DESENVOLUPAMENT SISTEMA INTEGRAL QUE PER- META RESTITUCIÓ ARTICULACIÓ MALUC IMIDTA/2010/213 LAFITT, SA ,00 DESENVOLUPAMENT PRÒTESIS MALUC PER A GOSSOS IMIDTA/2010/221 AIGUA DE BENASSAL, SA ,00 ESTUDI I AVALUACIÓ INCORPORACIÓ COMPOSTOS ABSOR- BENTS RADIACIÓ UV A LES COMPOSICIONS ENVASOS POLIE- TILENTEREFTALAT? IMIDTA/2010/223 COMERCIAL PROJAR, SA ,00 EDIFICACIÓ RESIDENCIAL BAIX COST AMB ELEMENTS PREFA- BRICATS FORMULATS AMB ADDICIONS DE COCO IMIDTA/2010/226 CONSULTORÍA DE PERSONAS Y PUESTOS, 2.188,00 LÁZARO: PLATAFORMA VIRTUAL INTEL LIGENT PER A ORIEN- TACIÓ PRIMERENCA HABILITATS I COMPETÈNCIES PROFESSI- ONALS IMIDTA/2010/231 ASFIBE, SA ,00 DESENVOLUPAMENT NOUS BIOCOMPOSITES AMB ELEVADES PRESTACIONS MECÀNIQUES I ANTICORROSIÓ DESTINATS AL SECTOR NAVAL IMIDTA/2010/232 TECNIDEX, TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, SA ,00 ESTUDI RECICLABILITAT AIGÜES PROCEDENTS PLANTES TRAC- TAMENT AIGÜES RESIDUALS AMB RESTES FUNGICIDES IMIDTA/2010/237 TUSSY XXI, 9.780,00 I+D ACABATS ANTITAQUES PER A TEIXITS FIBRA IGNÍFUGA IMIDTA/2010/241 MONTAJES ELECTRÓNICOS DORCAS, ,00 MECANISME OBERTURA REMOTA PER A CONTROL ACCESSOS EN PORTES CONVENCIONALS IMIDTA/2010/243 MEDAVIA, 9.625,00 SISTEMA ENERGIA MITJANÇANT PILA COMBUSTIBLE HIDRO- GEN PER A PLATAFORMA AÈRIA NO TRIPULADA IMIDTA/2010/244 MOBIPARK, ,00 ECOURBAN: DESENVOLUPAMENT APLICACIONS URBANES CAUTXÚ RECICLAT IMIDTA/2010/245 SHINYWORKS, SL 7.295,00 NOU SISTEMA SUBJECCIÓ ELEMENTS AERIS EN INSTAL- LACIONS INDUSTRIALS IMIDTA/2010/248 SISTEMAS TÁCTICOS, ,00 SAILX ANDROID IMIDTA/2010/250 MIRAGE TECHNOLOGIES, ,00 3DVIEW: PLATAFORMA GENERACIÓ I VISUALITZACIÓ CONTIN- GUTS AUTOESTEREOSCÒPICS (3D SENSE ULLERES)

5 IMIDTA/2010/252 CARBONGEN, SA ,00 PROJECTE INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT RECOBRI- MENTS CARBÓ ACTIU I TEIXITS CARBONITZATS IMIDTA/2010/255 DENSIFICADOS, ,00 NANOTECNOLOGIA APLICADA EN EL DESENVOLUPAMENT MATRIUS POLIÈSTER/ACRÍLIC AMB COMPORTAMENT ANTIBAC- TERIÀ I PROPIETATS AUTONETEJA IMIDTA/2010/256 AGUA, BIOLOGÍA Y TURBINAS, SL ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT INNOVADOR SISTEMA GENERACIÓ AIGUA POTABLE A TRAVÉS DE L AIRE IMIDTA/2010/259 CIVERA TECNOLÓGICA, ,00 AGRINTEL: PLATAFORMA INTEL LIGENT MONITORATGE, ANÀLISI I CONTROL OPTIMITZAT PROCESSOS AGROALIMENTA- RIS. EL SECTOR VITIVINÍCOLA COM A CAS ÚS IMIDTA/2010/262 ROGA NÁUTICA, ,00 BOATFORBOAT MOBILE IMIDTA/2010/263 SHINYWORKS, SL 6.229,00 SISTEMA POSICIONAMENT I GUIATGE AUTOMÀTIC VEHICLE PER A CLAVADA PALS EN INSTAL LACIONS AGRÍCOLES IMIDTA/2010/264 SHINYWORKS, SL 3.934,00 NOU SISTEMA CONSIGNA SEGURETAT AUTOMATITZAT IMIDTA/2010/266 ROBOTNIK AUTOMATION, SLL ,00 LOGÍSTICA I TRANSPORT ROBÒTIC INTERIOR MITJANÇANT NAVEGACIÓ AUTÒNOMA D AGVS AMB LOCALITZACIÓ SIM IMIDTA/2010/267 ROBOTNIK AUTOMATION, SLL ,00 SISTEMA AUTOMÀTIC REALITZACIÓ TASQUES METAL LITZACIÓ I INSPECCIÓ EN INTERIOR CANONADA IMIDTA/2010/268 REZINCLAJE 99, ,00 FAROLA AMB MECANISME SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIA IMIDTA/2010/274 IMIDTA/2010/275 IMIDTA/2010/276 IMIDTA/2010/277 PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS, PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS, PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS, PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS TECNOLÓGICOS, ,00 SISTEMA GRAVACIÓ VÍDEO AUTOMÀTIC TRACKING BASAT EN RECONEIXEMENT PER XARXES NEURONALS ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOLUCIONS ACCESSI- BLES PER A PLATAFORMES OPEN SOURCE DE ELEARNING ,00 BIBLIOTECA OBJECTES MULTIMÈDIA VIRTUALS INTERACTIUS BASAT EN APLICACIÓ TECNOLOGIES REALITAT AUGMENTADA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT XARXA DISTRIBUÏDA AUTOAPRENENTATGE SISTEMES ELEARNING IMIDTA/2010/282 EMUCA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT NOU ESCAIRE REVERSIBLE QUE EVITARÀ SUPORTS LATERALS EN BARRES PENJAR IMIDTA/2010/286 PUMA LEVANTE, ,00 NOUS PRODUCTES: COMPOST MORTERS CIMENT IMIDTA/2010/287 IMIDTA/2010/289 PARRA SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR, RELINOVEL INGENIERÍA Y SISTEMAS, 9.313,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA PROTECCIÓ SOLAR AMB CAPTA- DOR SOLAR FOTOVOLTAIC 7.350,00 PROGRAMA GESTIÓ VIA MÒBIL DE SEGURETAT I CONTROL PRO- CÉS INSTAL LACIÓ FOTOVOLTAICA IMIDTA/2010/296 OUT-LOG, 5.754,00 LOGÍSTICA I TRANSPORT ROBÒTIC INTERIOR MITJANÇANT NAVEGACIÓ AUTÒNOMA D AGVS AMB LOCALITZACIÓ SIMUL- TÀNIA I MAPATGE (SLAM) IMIDTA/2010/297 DOMINIO DE ARANLEÓN, SL ,00 INCIDÈNCIA VINIFICACIÓ EN DEPÒSITS ESPECIALS, COMBINA- CIÓ MICROXIGENACIÓ I CRIANÇA SOBRE SOGALLS IMIDTA/2010/299 DIELMO 3D, ,00 DESENVOLUPAMENT SERVIDOR DADES LIDAR A TRAVÉS INTER- NET IMIDTA/2010/300 LUZES DE VALENCIA LIMOUSINE, ,00 MILLORA PERFIL NUTRICIONAL I PROPIETATS ORGANOLÈPTI- QUES BEGUDA VEGETAL A BASE XUFA I GARROFA IMIDTA/2010/302 AMBIMETRICS, ,00 INVESTIGACIÓ EN SISTEMES EMBARCATS DE MONITORATGE DE LA CONDUCCIÓ IMIDTA/2010/307 ACABADOS PEGASA, ,00 I+D DE L ADDITIVACIÓ POLIMERS HOT-MELT CON MICROESFE- RES VIDRE BUIDES, PER A MILLORA AÏLLAMENT TÈRMIC RECO- BRIMENTS SOBRE TÈXTILS I PELLS IMIDTA/2010/312 BUTECH BUILDING TECHNOLOGY, SA ,00 ESTUDI I CREACIÓ NOU SÒL TÈCNIC ELEVAT S INTEGRA MATE- RIAL FOTOVOLTAIC PER A INCREMENTAR EFICIÈNCIA ENER- GÈTICA EDIFICIS IMIDTA/2010/314 EMUCA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT NOVA GENERACIÓ PORTES PAS ALTES PRESTACIONS PER A SECTOR SOCIOSANITARI IMIDTA/2010/321 HIJOS DE CRISTÓBAL ALBERO, SA ,00 MILLORA RECICLABILITAT PAVIMENTS GESPA ARTIFICIAL PER A FUTBOL MANTENINT PROPIETATS ESPORTIVES ÒPTIMES IMIDTA/2010/322 GAMA-DECOR, SA ,00 ESTUDI ELIMINACIÓ COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS EN AIRE MITJANÇANT FILTRE BIOPERCOLADOR IMIDTA/2010/323 INDUSTRIAS DEL CURTIDO, SA ,00 DIFERENTS PROCESSOS APLICACIÓ CO2 EN PROCÉS SENSE ALTERAR PROPIETATS DE LA PELL: BALANÇ CO2ZERO IMIDTA/2010/325 INDUSTRIAS DEL CURTIDO, SA ,00 OBTENCIÓ GELATINES A PARTIR RESIDUS PELLS ADOBADES IMIDTA/2010/332 INDUSTRIAS PELETERAS, SA ,00 PRODUCCIÓ BIODIÈSEL I/O BIOETANOL A PARTIR RESIDUS DES- GREIXAMENT SECTOR PELLS ADOBADES IMIDTA/2010/334 INDUSTRIAS PELETERAS, SA ,00 DESLLANATGE PELLS CORDER MITJANÇANT TRACTAMENTS ENZIMÀTICS IMIDTA/2010/335 INSTALACIONES CONFLEX, ,00 ESTUDI CRÍTIC NOUS SISTEMES AGLOMERACIÓ CAUTXÚ CON- TINU PER A DESENVOLUPAMENT RECORREGUTS URBANS SALUDABLES

6 IMIDTA/2010/336 INSTALACIONES CONFLEX, ,00 ECOURBAN: DESENVOLUPAMENT APLICACIONS URBANES CAUTXÚ RECICLAT IMIDTA/2010/339 DAS PHOTONICS, ,00 DESFLARA IMIDTA/2010/340 IMIDTA/2010/344 INNOVACIÓN,TECNOLOGÍA Y DES. EMPRESARIAL, SIGLO XXI, GÉNESIS ESPECIALIDADES FARM. Y BIOTECNOLOGÍA, SA ,00 CÈL LULES FOTOVOLTAIQUES APLICABLES SOBRE SUBSTRATS LÀMINA POLIMÈRICA FLEXIBLE NO REMOVIBLES PER A UTILIT- ZACIÓ EN EXTERIORS ,00 DESENVOLUPAMENT I MILLORA PROCEDIMENTS SÍNTESI HOR- MONES RECOMBINANTS PER A ÚS EN HUMANS IMIDTA/2010/345 POLYMER CHARACTERIZATION, SA ,00 DESENVOLUPAMENT EQUIP MESURA VISCOSITAT INTRÍNSECA I COMPOSICIÓ ALTA VELOCITAT IMIDTA/2010/346 PLÁSTICOS ALCO, ,00 I+D AUTOMATITZACIÓ SISTEMA RIVETEJAR-ENCINTAR TEIXIT IMIDTA/2010/347 IHREN INGENIEROS, ,00 MICROTRIGENERACIÓ PER AL SECTOR RESIDENCIAL MITJAN- ÇANT CICLES TRANSCRÍTICS/SUPERCRÍTICS ACTIVATS AMB ENERGIES RENOVABLES COMBINANT ENERGIA SOLAR TÈRMI- CA I BIOMASSA IMIDTA/2010/348 PRODUCTOS VELARTE, ,00 DESENVOLUPAMENT MATERIAL POLIMÈRIC DEGRADABLE PER A ENVÀS ROSQUILLETES IMIDTA/2010/349 COFFEE PRODUCTIONS, ,00 DESENVOLUPAMENT NOVES ESTRUCTURES MATERIALS ENVÀS AMB MENOR IMPACTE MEDIAMBIENTAL IMIDTA/2010/350 COVIÑAS COOP.V ,00 APLICACIÓ NOVES TÈCNIQUES PER A INCREMENT SOSTENIBI- LITAT CADENA AGROALIMENTÀRIA VITIVINÍCOLA I DESENVO- LUPAMENT ESTRATÈGIES CARBÓ-OFFSETTING IMIDTA/2010/353 TECNICA PRODIS, ,00 INVESTIGACIÓ, DISSENY I DESENVOLUPAMENT NOUS MATERI- ALS PLÀSTICS I PROCESSOS PER A REALITZACIÓ COMPTADORS AIGUA IMIDTA/2010/360 RETICULAR NOISE, 7.735,00 DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL NOVA TÈCNICA MESURA AÏLLAMENT ACÚSTIC BASAT EN ÚS SENYALS CONTROLADES EN AMPLITUD, FREQÜÈNCIA I FASE PER A DETECTAR DEBILI- TATS AÏLLAMENT ACÚSTIC IMIDTA/2010/369 ALKIME CONSULTORES, ,00 I+D ALGORITMES DETECCIÓ AVANÇADA INCENDIS BASANT-SE EN DETECCIÓ INFRAROJA I PRESÈNCIA FUM IMIDTA/2010/371 APISOL, SA ,00 PROJECTE INVESTIGACIÓ DESTINAT A DETERMINACIÓ PRO- TOCOLS FLEXIBLES ANÀLISI TÒXICS EN MEL, GELEA REAL I POL LEN IMIDTA/2010/374 IMIDTA/2010/379 APLICACIONES GEOFISICAS Y CIENC. DEL SUBSUELO, SL ARQUITECTURA TECN. DE PUBLIC. POR MÓVIL, ,00 PROSPECCIÓ AUTOMÀTICA CARACTERITZACIÓ DEL SUBSÒL EN ENTORNS HOSTILS MITJANÇANT ESTUDIS SÍSMICS BASATS EN MÈTODES GEOFÍSICS (PACS) ,00 BLUGLE: DESENVOLUPAMENT PRIMERA XARXA SOCIAL MÒBIL VIA BLUETOOTH, AMB COMUNICACIÓ I RECERCA INFORMACIÓ A TRAVÉS SALTS ENTRE XARXES SENSE FILS DE DIFERENTS ESTÀNDARDS IMIDTA/2010/387 BIOPARTNER, 6.359,00 AVALUACIÓ FUNCIONAL EFECTE ASSACIADOR COMPOSTOS DERIVATS OLIVERA I ALTRES VEGETALS EN MODELS ANI- MALS IMIDTA/2010/388 SISTEMAS GENÓMICOS, ,00 DISSENY, DESENVOLUPAMENT I POSADA AL PUNT PLATAFOR- MA MEDICINA GENÒMICA PERSONALITZADA BASADA EN ESTU- DI FARMACOGENÒMIC I FARMACOGENÈTIC IMIDTA/2010/392 CERACASA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA INTEGRAT DESCONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA EN PANELL VEGETAL IMIDTA/2010/393 MANTEROL, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TEIXITS TRIDIMENSIO- NALS QUE EVITEN APARICIÓ ESCARES I/O REDUÏSQUEN LES EXISTENTS PER A ENLLITATS LLARGA DURACIÓ IMIDTA/2010/395 CDM SOPORTES ELÁSTICOS, ,00 ECOURBAN: DESENVOLUPAMENT APLICACIONS URBANES CAUTXÚ RECICLAT IMIDTA/2010/403 CERÁMICA MERIDIANO, SA ,00 INVESTIGACIÓ SISTEMES DE SOLDADURA TÈRMICA ALTES PRESTACIONS PER A ENVASOS CERÀMICS IMIDTA/2010/406 CONNECTALL SYSTEMS, ,00 LOGÍSTICA I TRANSPORT ROBÒTIC INTERIOR MITJANÇANT NAVEGACIÓ AUTÒNOMA D AGVS AMB LOCALITZACIÓ SIMUL- TÀNIA I MAPATGE (SLAM) IMIDTA/2010/408 IMIDTA/2010/413 CLAM DESARROLLO, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL ZUMEX, MÁQUINAS Y ELEMENTOS, SA ,00 TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB NANOTECNOLOGIA DE DETERMINATS MATERIALS (MATERIALS COMPOSTOS BASATS EN RESINES TERMOESTABLES, FUSTA, CERÀMICA, VIDRE, ETC.) ,00 PROJECTE XUFEX: DISSENY I DESENVOLUPAMENT MÀQUINA PER A ELABORACIÓ EN TEMPS REAL ORXATA A PARTIR XUFA IMIDTA/2010/417 TEYGE, SA ,00 DESENVOLUPAMENT ENERGIA GEOTÈRMICA ALTA EFICIÈNCIA A PARTIR DISSENY POUS I EINES GEOTER-2 IMIDTA/2010/422 DE LA PEÑA CATALÁN, JUAN DANIEL ,00 BIKE YOUR SELF

7 IMIDTA/2010/426 VALVER AIR SPEED, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT OPTIMITZACIÓ I INTE- GRACIÓ NOVES TÈCNIQUES MESCLA PER POLVORITZACIÓ PER A APLICACIÓ PINTURES I DERIVATS IMIDTA/2010/429 TEXTILES POIPU, ,00 I+D ACABATS FUNCIONALS SOBRE TEIXITS BIOFIBRES I ESTUDI APLICABILITAT COM ALTERNATIVES DE TEIXITS SINTÈTICS IMIDTA/2010/431 IVA LEYING, SA ,00 PROSOC PROTECCIÓ PILES I ESTREPS PONTS ENFRONT DE LA SOSCAVACIÓ FLUVIAL (2A ANUALITAT) IMIDTA/2010/433 TECNIDEX, TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, SA ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA REGULACIÓ INTEL LIGENT TEM- PERATURES DE TÚNELS ASSECATGE CENTRALS HORTOFRUC- TÍCOLES IMIDTA/2010/435 PROINSTA VILA-REAL, SL ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA GESTIÓ UTILITZACIÓ EFICIENT AIGUA I INTEGRACIÓ EN XARXA SENSE FILS CONTROL ENER- GÈTIC IMIDTA/2010/439 TAG INGENIEROS CONSULTORES, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT D UNA CATIFA INTEL- LIGENT D IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTE MITJANÇANT LA TEC- NOLOGIA RFID (2N ANY) IMIDTA/2010/442 IMIDTA/2010/443 IMIDTA/2010/446 IMIDTA/2010/447 PIROTECNIA RICARDO CABALLER, SA. PIROTECNIA RICARDO CABALLER, SA. TECNOLOGÍA APLICADA A LA MAQUINARIA, TECNOLOGÍA APLICADA A LA MAQUINARIA, ,00 DESENVOLUPAMENT DE COMPOSICIONS PIROTÈCNIQUES SENSE PERCLORATS (PERCFREE) ,00 DESENVOLUPAMENT DE COMPOSICIONS PIROTÈCNIQUES SENSE FUM (SMOKELESS) 8.616,00 DESENVOLUPAMENT HIVERNACLE MODULAR AUTÒNOM D AL- TA CAPACITAT (2A ANUALITAT) ,00 PANTALLA ANTROPOMÈTRICA IMIDTA/2010/450 ACABADOS Y TINTES ORDUÑA, L ,00 PLAY-TEX: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TAPETES PER A CASINOS AMB COMPORTAMENT IGNÍFUG I ANTITAQUES MITJANÇANT L APLICACIÓ DE TÈCNIQUES NANOTECNOLÒGI- QUES IMIDTA/2010/451 IVA LEYING, SA ,00 PETROPAM INVESTIGACIÓ SOBRE DEPURACIÓ MITJANÇANT PROCESSOS D OXIDACIÓ AVANÇADA D AIGÜES INDUSTRIALS CONTAMINADES PER POLIACRILAMIDES EN EL SECTOR PETRO- QUÍMIC IMIDTA/2010/452 IVA LEYING, SA ,00 PIEZOROAD NOUS ELEMENTS PIEZOELÈCTRICS PER A OBTEN- CIÓ D ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DEL TRÀFIC DE VEHICLES EN FIRMES DE CARRETERES IMIDTA/2010/457 PLÁSTICOS HIDROSOLUBLES, ,00 AMPLIACIÓ: DESENVOLUPAMENT DE FILM ADHESIU BIODE- GRADABLE PROTECCIÓ SUPERFÍCIES IMIDTA/2010/461 INDUSTRIAS BITEX, SA ,00 I+D OBTENCIÓ DE TEIXITS FUNCIONALITZATS AMB APLICACI- ONS TÈCNIQUES MITJANÇANT PROCESSOS EN SEC (EMMARCAT EN EL PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSSTEXNET) IMIDTA/2010/464 PENALBA SOLER, SA ,00 I+D NOUS TEIXITS QUE ACTUEN COM A SENSORS DESTINATS A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT I PER A LA LLAR PER AL CONTROL DE PERSONES AMB DEPENDÈNCIA IMIDTA/2010/466 PREFABRICADOS PAVI, ,00 NOVES BARRERES PER A INFRAESTRUCTURES VIALS AMB DOBLE FUNCIONALITAT, RESISTÈNCIA A L IMPACTE I ABSOR- CIÓ ACÚSTICA IMIDTA/2010/467 CALTEX SISTEMAS, ,00 CONTINUACIÓ INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT NOU INS- TRUMENT MESURA PER A MESURA HUMITAT EN SÒLIDS A TRA- VÉS EMISSIÓ-ABSORCIÓ DE LONGITUDS ONDA IMIDTA/2010/470 KANTERON SYSTEMS, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MÒDUL DE PROVES DIAGNÒSTIQUES INTEGRADES DIAGNO-POC POINT OF CARE, PER A ENTORN HOSPITALARI IMIDTA/2010/471 INDUSTRIAS RIUVERT, SA ,00 DESENVOLUPAMENT D INNOVADOR SISTEMA D EVACUACIÓ FORMAT PER ALBELLÓ AUTONETEJADOR I CALDERETA AMB PROPIETATS FUNGICIDES IMIDTA/2010/472 SURGIVAL CO., SA.U ,00 SISTEMA PER A REPARACIÓ DE FRACTURES DE RADIO DISTAL, PRÒXIMES I HÚMER MITJANÇANT PLAQUES ESPECIAL CON- FORMADES IMIDTA/2010/475 SURGIVAL CO., SA.U ,00 DISSENY D UNA SOLUCIÓ MODULAR ACETABULAR CERÀMICA DE COMPATIBILITAT IMIDTA/2010/477 NUEVAS TÉCNICAS DE AUTOMIZACIÓN INDUSTRIAL, ,00 PROJECTE D I+D PER AL DESENVOLUPAMENT D UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA (> 100 kva) PER A VEHICLES ELÈC- TRICS IMIDTA/2010/483 ADITIVOS CERÁMICOS, ,00 DESENVOLUPAMENT DE NANOMATERIALS COM ADDITIUS DE CIMENTS PER A SEGELLAT DE POUS D ENTERRAMENT PRO- FUND DE CO2 IMIDTA/2010/485 AGROPECHUAN, ,00 RECICLATGE I VALORACIÓ DE RESIDUS AGROINDUSTRIALS

8 IMIDTA/2010/487 AITEC ASESORES INTERNACIONALES, S.R.L ,00 INVESTIGACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PROTOCOL DE SEGURETAT I MEDIAMBIENTAL PER AL MANEIG DE CONTENI- DORS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES PERILLOSES EN UNA TER- MINAL LOGÍSTICA TERRESTRE IMIDTA/2010/490 ANTECUIR, ,00 I+D NOU TEIXIT FLOCAT PER A APLICACIÓ EN AERONÀUTICA IMIDTA/2010/493 KING MARINE, SA ,00 INVESTIGACIÓ APLICACIÓ ALTERNATIVES UNIONS METÀL- LIQUES CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA SUPORT SATÈL LIT ESPA- CIAL MITJANÇANT APLICACIÓ TECNOLOGIA EN MATERIALS COMPUEST PRE-PREG. IMIDTA/2010/495 MECEL, ,00 SISTEMA DE GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I CONTROL DE DEMANDA ENERGÈTICA PER A EDIFICIS IMIDTA/2010/496 ENSAYOS Y ASESORAMIENTO AGRÍCOLAS, ,00 TRACTAMENTS ECOLÒGICS SUBSTITUTIUS DELS CONVENCIO- NALS PER AL CONTROL DE LA MICOSI EN APICULTURA IMIDTA/2010/502 ANTONIO FAYOS RIZO, 7.487,00 NOUS SISTEMES D ENVÀS I EMBALATGE DE MARBRE STONE- PACK IMIDTA/2010/510 ASTECOL HOSTELERÍA, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT SUBSISTEMA ELECTRÒ- NIC PER AL CONTROL DE LA VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ D UNA CUINA INDUSTRIAL IMIDTA/2010/511 HIJOS DE ANTONIO FERRE, SA ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOUS BIOCOMPOSITES AMB ELEVA- DES PRESTACIONS MECÀNIQUES I ANTICORROSIÓ DESTINATS AL SECTOR NAVAL IMIDTA/2010/512 PLÁSTICOS GAMÓN, SA ,00 DESENVOLUPAMENT BASE PIROTÈCNICA SOL ÚS NO RETORNA- BLE PER A ÚS PARTICULAR IMIDTA/2010/514 ENRIQUE AGUILAR, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT INNOVADOR SISTEMA DE MESURA I CONTROL PER A MINIMITZAR LA TOLERÀNCIA DIMENSIONAL EN LA FABRICACIÓ DE PECES DE POLIURETÀ IMIDTA/2010/516 IMIDTA/2010/518 EMA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, INGENIERÍA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN, ,00 ECOURBAN: DESENVOLUPAMENT D APLICACIONS URBANES DE CAUTXÚ RECICLAT ,00 DESENVOLUPAMENT D UNA EINA DE GESTIÓ PER A CULTIU ECOLÒGIC I EN COMÚ ADAPTADA A LA NORMATIVA G.A.P IMIDTA/2010/520 GLOBAL GESTIÓN TÉCNICA, SL ,00 APARELL DE GENERACIÓ D ENERGIA ELÈCTRICA BASAT EN EL MOVIMENT OSCIL LATORI DE LES ONES MARINES IMIDTA/2010/521 AZULEJERA TÉCNICA, SA ,00 FORMULACIÓ DE TERRES ATOMITZADES AMB ELEVAT CONTIN- GUT DE RESIDUS CERÀMICS INCORPORATS A LA SEUA COMPO- SICIÓ. DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ DE NOUS PRODUCTES D ALT VALOR AFEGIT IMIDTA/2010/522 AZULEJOS PLAZA, SA ,00 IDC (IMPRESSIÓ DIGITAL CERÀMICA) DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES CERÀMICS MITJANÇANT IMPRESSIÓ DIGI- TAL PER INJECCIÓ DE TINTA IMIDTA/2010/523 AUTA COMUNICACIONES, ,00 DESENVOLUPAMENT NOU DISPOSITIU ELECTRÒNIC MANS LLIURES MITJANÇANT INTEGRACIÓ NOUS CIRCUITS I ESTRUC- TURA PROGRAMES ESPECÍFICS ADAPTACIÓ A TECNOLOGIA DE 5 FILS IMIDTA/2010/525 BIARPRINT, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TEIXITS INTEL- LIGENTS CAPAÇOS D AUTOELIMINAR TAQUES CORPORALS IMIDTA/2010/526 AXIS AUTOMATION, ,00 DISSENY D OPTIMITZACIÓ D ACCIONAMENTS MECÀNICS DE PRECISIÓ I ALTA DINÀMICA IMIDTA/2010/527 AURA DIFUSIÓN, ,00 ENERFICIÈNCIA I: PROCESSOS GESTIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈ- TICA IMIDTA/2010/528 AURA DIFUSIÓN, ,00 BPM CLOUD: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT D UNA PLA- TAFORMA PER A GESTIONAR PROCESSOS DE NEGOCI UTILIT- ZANT WEB 2.0 I EL MODEL DE COMPUTACIÓ EN NÚVOL IMIDTA/2010/529 ATIKA GRAVATS I DISENY TEXTIL, ,00 PLAY-TEX: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TAPETES PER A CASINOS AMB COMPORTAMENT IGNÍFUG I ANTITAQUES MITJANÇANT L APLICACIÓ DE TÈCNIQUES NANOTECNOLÒGI- QUES IMIDTA/2010/530 BIEN-E-TEC, ,00 VIATGERA. (VIATGE EN RA) PLATAFORMA DE REALITAT AUG- MENTADA PROJECTIVA EN VIATGES DE TRANSPORT PÚBLIC PER A INFORMACIÓ DEL PASSATGER I DIFUSIÓ TURISTICOCUL- TURAL IMIDTA/2010/537 NUEVAS TÉCNICAS DE AUTOMIZACIÓN INDUSTRIAL, ,00 PROGRAMA GESTIÓ VIA MÒBIL DE SEGURETAT I CONTROL PRO- CÉS INSTAL LACIÓ FOTOVOLTAICA IMIDTA/2010/540 SAT CV 212 FUENTESECA ,00 ALTERNATIVA ECOLÒGICA ALS PROCEDIMENTS CONVENCIO- NALS DE DESINFECCIÓ I NETEJA EN UNA INDÚSTRIA VINÍCO- LA IMIDTA/2010/544 CALANDRADOS TEXTILES, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOUS TRACTAMENTS D ENNOBLIMENT TÈXTIL PER A APLICACIÓ EN AUTOMOCIÓ IMIDTA/2010/546 COGNITIVE ROBOTS, ,00 VEHICLE INDUSTRIAL NETEJA AUTÒNOM AMB SISTEMA VISIÓ ARTIFICIAL DETECCIÓ MARQUES AIGUA SÒL

9 IMIDTA/2010/547 CLASE 10 SISTEMAS, ,00 PLATAFORMA ELECTRÒNICA GESTIÓ ÒPTIMA DELS REPARTI- MENTS D ÚLTIMA MILLA FASTGOOD IMIDTA/2010/549 CALVO IZQUIERDO, SL 9.969,00 DESENVOLUPAMENT DE BENES COHESIVES HIPOALÈRGIQUES LÀTEX FREE IMIDTA/2010/554 YONMAR, ,00 CREACIÓ DE VALOR A TRAVÉS DEL DESENVOLUPAMENT D UNA NOVA LÍNIA DE CALÇAT ADAPTAT AL MERCAT XINÉS IMIDTA/2010/561 COMERSAN, SA ,00 PLAY-TEX: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TAPETES PER A CASINOS AMB COMPORTAMENT IGNÍFUG I ANTITAQUES MITJANÇANT L APLICACIÓ DE TÈCNIQUES NANOTECNOLÒGI- QUES IMIDTA/2010/565 DETERGENTES Y DESINFECTANTES, SA 3.150,00 INVESTIGACIÓ SOBRE L EFICÀCIA DELS PROCESSOS DE NETEJA INDUSTRIALS I DESENVOLUPAMENT DE NOVES FORMULACI- ONS DETERSIVES AMB BAIX IMPACTE MEDIAMBIENTAL IMIDTA/2010/573 FITOTRANS, SA ,00 INVESTIGACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PROTOCOL LOGÍS- TIC PER AL MANEIG DE CONTENIDORS DE SUBSTÀNCIES QUÍ- MIQUES PERILLOSES EN UNA TERMINAL TERRESTRE IMIDTA/2010/576 AUTOMÁTICA Y CONTROL NUMÉRICO, ,00 DESENVOLUPAMENT DE SENSORS NO INVASIUS PER A MESURA DE LA CURACIÓ EN ADHESIUS PER A CALÇAT IMIDTA/2010/580 UNIDAD DE PIE DIABÉTICO, ,00 ALTERACIÓ I MODIFICACIÓ MITJANÇANT OZÓ DE CARBONS ACTIVATS EN DISTINTS SUPORTS IMIDTA/2010/584 MEDICIONES Y CORROSIÓN, ,00 I+D PROCEDIMENT CATALOGACIÓ RÀPIDA MITJANÇANT TÈCNI- QUES ELECTROQUÍMIQUES DE SISTEMES DE PINTADA SEGONS NORMA ISO IMIDTA/2010/585 INDUTEC MECANIZADO, ,00 INVEST. I ADAPTA. MATERIAL CONGLOMERAT DE RESINA I CÀR- REGUES, PER AL SEU ÚS EN FAB. MOBLES I ELEM. DECORACIÓ IMIDTA/2010/595 ESTAMPADOS PRATO, ,00 INVESTIGACIÓ PARAMETRITZACIÓ DEL CONCEPTE DE CON- FORT EN PECES INTERIORS D ÚS EN LA TERCERA EDAT (EMMARCAT EN EL PROJECTE EUROPEU ERA-CROSSTEXNET) IMIDTA/2010/596 ELECTRÓNICA VILLARREAL, ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE BAIX COST MESURA D IN- FORMACIÓ COLORIMÈTRICA SOBRE MOSTRES NO UNIFORMES BASAT EN SENSORS CCD IMIDTA/2010/597 ELECTRÓNICA VILLARREAL, ,00 TACTELPANT IMIDTA/2010/598 ESCOENERGY EFECTIVE, ,00 PROJECTE D I+D+I DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE GESTIÓ REMOT DE VARIABLES ENERGÈTIQUES IMIDTA/2010/605 MANATEX DE BANYERES, ,00 I+D D ESTRUCTURES 3D BASE TÈXTIL PER A DECORACIÓ AMB PROPIETATS DE BARRERA ACÚSTICA IMIDTA/2010/608 SOLUCIONES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ,00 INVESTIGACIÓ IMPLANTACIÓ DE SEGURETAT I FUNCIONALITAT HF EN ETIQUETES UHF COMPATIBLES AMB L ESTÀNDARD EPC IMIDTA/2010/609 JSV SISTEMAS DE RFID, ,00 SMART READER-SISTEMA INTEL LIGENT IDENTIFICACIÓ AUTO- MÀTICA I CONTROL DE FLUXOS DE MERCADERIES EN CEN- TRES DE DISTRIBUCIÓ, EN COOPERACIÓ AMB I+D GRANS EMP GR001/2010/ DEL MATEIX NOM IMIDTA/2010/612 GILMA TECHNOLOGY, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOVA FAMÍLIA DE FERRAMENTES DE TALL ESPECIALS D ALTA VELOCITAT PER A MÀQUINES DE TALL AUTOMÀTIQUES IMIDTA/2010/616 JOYVI, 8.750,00 SWEETPICK: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT OPTIMITZA- CIÓ DE LA GESTIÓ D UBICACIONS AVANÇADES PER AL SECTOR IMPULS IMIDTA/2010/620 NORMA AGRÍCOLA, ,00 PROGRAMA DE TRANSPARÈNCIA ALIMENTÀRIA (PTA) IMIDTA/2010/621 INTERCONTROL LEVANTE, SA ,00 DESENVOLUPAMENT D UNA EINA DE MODELATGE NUMÈRIC PER A L ESTUDI DE L ESTAT ACTUAL DE LA QUALITAT D AIGÜES DEL PORT DE SAGUNT I LA COMPATIBILITZACIÓ DELS ABOCA- MENTS I CAPTACIONS EXISTENTS AMB IMIDTA/2010/626 QUÍMICAS QUIMXEL, ,00 PROJECTE INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT OBTENCIÓ DESENCOFRANT TOTALMENT BIODEGRADABLE IMIDTA/2010/628 IMIDTA/2010/629 BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, ,00 DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LEGIONEL LA PNEUMOPHILA VIABLE EN AIGÜES ,00 DESENVOLUPAMENT KIT DE DETECCIÓ RÀPIDA DE SALMONEL- LA EN ALIMENTS IMIDTA/2010/631 POLYMER CHARACTERIZATION, SA ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA D ADQUISICIÓ DE DADES AMB APLICACIÓ EN SISTEMES GPC (GEL PERMEATION CHROMATO- GRAPHY) IMIDTA/2010/632 POLYMER CHARACTERIZATION, SA ,00 DESENVOLUPAMENT ENTORN CONTROLAT EN TEMPERATURA PER A DETECTORS D ALTA SENSIBILITAT IMIDTA/2010/635 ACTUALIA NATURA, ,00 DESENVOLUPAMENT D UNA METODOLOGIA PER AL CÀLCUL DE LA MARCA ECOLÒGICA CORPORATIVA EN DISTINTS SEC- TORS INDUSTRIALS IMIDTA/2010/636 BLUE FACTORY TEAM, U ,00 CARBÓ HARDTAIL

10 IMIDTA/2010/641 HIJOS DE MIGUEL IVORRA CATALA, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROBA INTERIOR AMB PROPIETATS HIDRATANTS PER A LA PELL (EMMARCAT EN EL PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSSTEXNET) IMIDTA/2010/651 KING MARINE, SA ,00 CONCEPCIÓ I DESENVOLUPAMENT NOU MODEL D EMBARCA- CIÓ D ALTA COMPETICIÓ VOLVO TELEFÒNICA BASAT EN GEO- METRIES OPTIMITZADES, NOUS MATERIALS I NOUS PROCESSOS CONSTRUCTIUS AMB MATERIALS COMPOSTOS IMIDTA/2010/652 ALTA TECNOLOGÍA EXTRACTIVA, SA ,00 OBTENCIÓ DE FRACCIONS ENRIQUIDES EN OMEGA 3 A PARTIR DE PRIMERES MATÈRIES NATURALS MITJANÇANT EXTRACCIÓ SUPERCRÍTICA IMIDTA/2010/660 JUAN YACHT DESIGN, SL ,00 CONCEPCIÓ I DESENVOLUPAMENT NOU MODEL D EMBARCA- CIÓ D ALTA COMPETICIÓ VOLVO TELEFÒNICA BASAT EN GEO- METRIES OPTIMITZADES, NOUS MATERIALS I NOUS PROCESSOS CONSTRUCTIUS AMB MATERIALS COMPOSTOS IMIDTA/2010/661 HILATURAS FERRE, SA ,00 I+D DE FILS PER A GUANTS INTEL LIGENTS QUE PERMETEN LA INTERACCIÓ AMB LES PANTALLES TÀCTILS IMIDTA/2010/662 HIJOS DE ANTONIO FERRE, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE FILS I TEIXITS HÍBRIDS BASATS EN FIBRES NATURALS I MATERIAL TERMO- PLÀSTIC AMB APLICACIÓ EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE BIOCOMPOSITES MITJANÇANT TERMOCOMPRESSIÓ IMIDTA/2010/670 HILATURA CIENTÍFICA ATAIS, ,00 DISSENY, FABRICACIÓ I VALIDACIÓ DE TEIXITS TÈCNICS QUE APANTALLEN LA RADIACIÓ ELECTROMAGNÈTICA IMIDTA/2010/672 KING MARINE, SA ,00 DESENVOLUPAMENT NOU PROTOTIP D EMBARCACIÓ A PARTIR DE LA TECNOLOGIA DESENVOLUPADA EN MODELS AMERICA S CUP IMIDTA/2010/674 PRODUCTOS CITROSOL, SA ,00 CONTROL DEL PODRIT POSTCOLLITA DE FRUITES I HORTALIS- SES FRESQUES IMIDTA/2010/675 SUSY SHOES, ,00 OPTIMITZACIÓ DEL SISTEMA D ANCORATGE D ADORNS EN CALÇAT INFANTIL IMIDTA/2010/676 BETELGEUX, ,00 INVESTIGACIÓ SOBRE L EFICÀCIA DELS PROCESSOS DE NETEJA INDUSTRIALS I DESENVOLUPAMENT DE NOVES FORMULACI- ONS DETERSIVES AMB BAIX IMPACTE MEDIAMBIENTAL IMIDTA/2010/680 TODO PARA SUS PIES, ,00 ALTERACIÓ I MODIFICACIÓ MITJANÇANT OZÓ DE CARBONS ACTIVATS EN DISTINTS SUPORTS IMIDTA/2010/681 MECÁNICA JIJONENCA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE CONTROL PER A DETECTAR EL PUNT ÒPTIM DE QUALLADA DEL TORRÓ IMIDTA/2010/714 MIRAPLAS, 8.750,00 OPTIMITZACIÓ DE PLANTA COMPACTA D ULTRAFILTRACIÓ D AIGÜES RESIDUALS PER A LA SEUA REUTILITZACIÓ IMIDTA/2010/721 AZULEJOS PLAZA, SA ,00 MESURA I CONTROL DE LA COMPACITAT DELS SUPORTS CERÀ- MICS ACABATS DE PREMSAR EN TEMPS REAL I A ESCALA INDUSTRIAL IMIDTA/2010/722 KERAJET, SA ,00 JETLINE IMIDTA/2010/723 ESTUDIO CERÁMICO, 9.566,00 TÈCNIQUES AVANÇADES DEPURACIÓ A TRAVÉS MEMBRANES ELIMINACIÓ BOR I ALTRES COMPOSTOS IMIDTA/2010/724 INSCA INTERNACIONAL, ,00 DESENVOLUPAMENT D UNA NOVA ESTRUCTURA METÀL LICA PER AL SUPORT D UNA INSTAL LACIÓ D ENERGIA SOLAR FOTO- VOLTAICA SOBRE HIVERNACLES IMIDTA/2010/727 NET REAL SOLUTIONS, SL ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT NOVES APLICACIONS TECNOLÒGIQUES OPERADORA VIRTUAL DE SMS WEB/WAP. SMS CERTIFICATS IMIDTA/2010/728 XOP FISICA, ,00 AGRINTEL: PLATAFORMA INTEL LIGENT DE MONITORATGE, ANÀLISI I CONTROL OPTIMITZAT DE PROCESSOS AGROALIMEN- TARIS. EL SECTOR VITIVINÍCOLA COM A CAS D ÚS IMIDTA/2010/730 PREVALESA, ,00 NOU DESENVOLUPAMENT DE BARRERES I PRETILS PREFABRI- CATS DE FORMIGÓ PER A VIALS IMIDTA/2010/735 ASSESSORIA DE GESTIÓ I COMUNICACIONS, SL ,00 SISTEMA DE MONITORATGE I CONTROL DE DISPOSITIUS DE LLAVADA DE VEHICLES IMIDTA/2010/736 BIOCOM ENERGIA, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT MÒDUL INTEGRAL PARA- METRITZADOR D EQUIP INFRAROIGS APLICACIÓ ANALÍTIQUES ESPECTROSCÒPIQUES EN MESCLES BIODIÈSEL IMIDTA/2010/738 APLICACIONES GEOFÍSICAS Y CIENC. DEL SUBSUELO, ,00 APROFITAMENT D ENERGIES ALTERNATIVES CAUSADES PER TURBULÈNCIES PROVINENTS DEL TRÀNSIT RODAT EN VIES DE COMUNICACIÓ IMIDTA/2010/739 DAS PHOTONICS, ,00 PHOTOSAR IMIDTA/2010/740 BIOTECH VANA, 2.568,00 GYPSY DATABASE 2.0 IMIDTA/2010/748 RAMÓN ESPÍ, 8.927,00 INVESTIGACIÓ PARAMETRITZACIÓ CONCEPTE CONFORT PECES INTERIORS ÚS TERCERA EDAT (PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSSTEXNET)

11 IMIDTA/2010/749 SISTEMAS GENÓMICOS, ,00 AVALUACIÓ FUNCIONAL DE L EFECTE ASSACIADOR DE COM- POSTOS DERIVATS DE L OLIVERA I ALTRES VEGETALS EN MODELS ANIMALS IMIDTA/2010/751 INDACA, SA ,00 COMPOSTOS TERMOPLÀSTICS MILLORATS PER A COMPONENTS DE CALÇAT IMIDTA/2010/753 TECNOTAC, ,00 COMPOSTOS TERMOESTABLES MILLORATS PER A REFORÇOS DE CALÇAT IMIDTA/2010/756 MLS ELEBE 1992, 5.330,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOVES PECES DESTI- NADES A CALCETERIA AMB PROPIETATS RETROREFLECTORES I ERGONÒMIQUES (EMMARCATS EN EL PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSSTEXNET) IMIDTA/2010/760 IMIDTA/2010/763 BALMART SIST. ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES, S. ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AGRÍCOLA, ,00 SENSAT: SISTEMA BASAT EN INTERNET PER A GESTIÓ DE REG MITJANÇANT SENSORS SENSE FILS IN SITU I MESURES ADQUI- RIDES A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓ PER SATÈL LIT ,00 OPTIMITZACIÓ PROCÉS INDUSTRIAL DE SÍNTESI DE FEROMO- NA DE TUTA ABSOLUTA POVOLNY I LA SEUA FORMULACIÓ EN DISPOSITIUS EMISSORS PER AL CONTROL ECOLÒGIC DE LA PLAGA IMIDTA/2010/764 ENGUIX, ,00 EQUIP MULTIFUNCIONAL PREPARACIÓ TERRENY SECÀ, CERE- AL, INCORPORANT RESTES DE COLLITA, DE GRANS DIMENSI- ONS AMB MÍNIM CONSUM COMBUSTIBLE PER A TRACTORS ALTA POTÈNCIA IMIDTA/2010/765 ELECTRICIDAD VIALA, ,00 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ SISTEMA DE BAIX COST MONITO- RATGE REMOT EN LÍNIA QUALITAT DE L AIGUA IMIDTA/2010/767 FLAP BOAT, 9.199,00 EMBARCACIÓ PLEGABLE IMIDTA/2010/771 ALMENDRAS LLOPIS, SA ,00 APLICACIÓ DE LA VISIÓ ESPECTRAL A LA DETECCIÓ DE MATÈ- RIES ESTRANYES EN LÍNIES DE PROCESSAMENT D AMETLLES IMIDTA/2010/773 AGC FLAT GLASS IBERICA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOUS SISTEMES PER AL CONTROL DE QUALITAT EN LA PRODUCCIÓ DE VIDRE PLA MITJANÇANT VISIÓ ARTIFICIAL IMIDTA/2010/774 ACÚSTICA BEYMA, ,00 ESTUDI TRANSDUCTOR DE XICOTETA GRANDÀRIA AMB GRA EXCURSIÓ PER A SISTEMES DE SONORITZACIÓ PROFESSIONAL IMIDTA/2010/776 AEVUM ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA, ,00 SISTEMA DE MONITORATGE I ANÀLISI D EFICIÈNCIA ENERGÈ- TICA IMIDTA/2010/777 APLIQUEM MICROONES 21, SL ,00 NOU SISTEMA PRETRACTAMENT SUBPRODUCTES AGROINDUS- TRIALS MILLORA POTENCIAL BIOMETANITZACIÓ MITJANÇANT MICROONES (MICROMET) IMIDTA/2010/778 APLIQUEM MICROONES 21, SL ,00 DESENVOLUPAMENT MÒDUL DE MICROONES DE 200 W A 2,45 GHZ EN TECNOLOGIA D ESTAT SÒLID (200WA245) IMIDTA/2010/779 APLIQUEM MICROONES 21, SL ,00 TECNOLOGIA MICROONES D ALTA POTÈNCIA PER AL DESEN- VOLUPAMENT FORN AUTOADAPTATIU DE PROPÒSIT GENERAL (AUTHOR) IMIDTA/2010/781 IMIDTA/2010/782 IMIDTA/2010/788 INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PROCESS PERFORMANCE ,00 DISSENY I OBTENCIÓ BIOSENSOR IMMUNOMAGNÈTIC POINT- OF-TESTING PER A DETECCIÓ RÀPIDA DE PATÒGENS EN AIGÜES ,00 KIT DE DETECCIÓ RÀPIDA D ESCHERICHIA COLI EN AMBIENTS AQUÀTICS MITJANÇANT ENZIMOIMMUNOASSSAIG ,00 ENERFICIÈNCIA II: ARQUITECTURA GESTIÓ EFICIÈNCIA ENER- GÈTICA IMIDTA/2010/790 EOLAB SPAIN, SL ,00 ANÀLISI MODELS FÍSICS I XARXES NEURONALS PER A ESTIMA- CIÓ CONTINGUT HUMITAT VEGETACIÓ MITJANÇANT DADES SATÈL LIT (WATERVEG-2) IMIDTA/2010/799 INGENIA TELECOM, ,00 OPTIMITZACIÓ DE XARXES UMTS/HSPA AMB ANALITZADORS DE PROTOCOLS EN LES INTERFÍCIES DE L UTRAN IMIDTA/2010/800 INGENIA TELECOM, ,00 NEOPLANNER LTE: EINA DE PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE XARXES LTE IMIDTA/2010/801 CARTONAJES MORA, SA ,00 INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN ELS ENVASOS DE CARTÓ DE CARTONAJES MORA MITJANÇANT L APLICACIÓ DE LES TEC- NOLOGIES PRINTED ELECTRONICS I INDICADORS TEMPS TEM- PERATURA IMIDTA/2010/802 IMIDTA/2010/803 COMERCIALIZADORA ELECTRODOMESTICOS, SA. COMPANY FOR SOFTWARE AND DEVELOPMENT, SA ,00 PAEPICK. ESTUDI I INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL AVALUACIÓ TÈCNICA, OPERATIVA I ECONÒMICA CREACIÓ PROCÉS PICKING I PREPARACIÓ DE COMANDES AUTOMATITZAT PER A LÍNIA PAE DE PRODUCTES ,00 FOG: GENERACIÓ DIFUSA D ONTOLOGIA IMIDTA/2010/809 APLIQUEM MICROONES 21, SL ,00 DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIA MICROONES PER A CALFA- MENT DIFERENCIAL MATERIALS LAMINARS (WARMFLAT)

12 IMIDTA/2010/810 APLIQUEM MICROONES 21, SL ,00 I+D CREACIÓ TRANSDUCTOR DE MICROONES A INFRAROIG TÈRMIC, BASAT EN NOUS MATERIALS CERÀMICS ABSORBENTS DE LES MICROONES (MICROCAB) IMIDTA/2010/826 TRIFLEX VIDRIOPANTALLA, ,00 SISTEMA ENFOSQUIMENT RECOLLIBLE CAMBRA 16 IMIDTA/2010/829 TIEMPO REAL SISTEMAS, ,00 WIMAX COM PLATAFORMA DE COMUNICACIONS EN UN ENTORN D EMERGÈNCIES IMIDTA/2010/830 TIEMPO REAL SISTEMAS, ,00 SISTEMA DE POSICIONAMENT D EFECTIUS I DISTRIBUCIÓ D IN- FORMACIÓ EN UN ENTORN D EMERGÈNCIES IMIDTA/2010/831 PICO TEX, ,00 SHINETEX: I+D OBTENCIÓ BAIETA AMB PROPIETATS ESPECIALS PER A APLICACIÓ SUPERFÍCIES BRILLANTS IMIDTA/2010/839 PREVALESA, ,00 COMPORTAMENT MECÀNIC DE BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ FINS A RUPTURA D UNIONS POSTESADES IMIDTA/2010/840 PEERTRANSFER, ,00 ACTIVITAT D I+D ASSOCIADA A L EMPRESA DE BASE TECNOLÒ- GICA ŠPEERTRANSFERŠ IMIDTA/2010/844 DESARROLLO TECNOLÓGICOS PROTEO, SL ,00 ALTERACIÓ I MODIFICACIÓ MITJANÇANT OZÓ DE CARBONS ACTIVATS EN DISTINTS SUPORTS IMIDTA/2010/845 PROJECTES I SERVEIS R MÉS D, ,00 DESENVOLUPAMENT D UN NOU SISTEMA INTEGRAT AVANÇAT D ANÀLISI ESPERMÁTICA: L ISASV2 IMIDTA/2010/847 PROYECTOS INGENIERÍA ROSMI, SLU ,00 INVESTIGACIÓ DE TÈCNIQUES SOLDEO MITJANÇANT LÀSER I MÈTODES CALFAMENT ELÈCTRIC PER A LA SEUA APLICACIÓ EN SOLDADURA FORTA DE CANONADES DOMÈSTIQUES/INDUS- TRIALS DE COURE IMIDTA/2010/848 IMIDTA/2010/849 EM-SILICON NANO-TECHNOLOGIES, EM-SILICON NANO-TECHNOLOGIES, ,00 DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE NOUS FÀRMACS BASATS EN SILICI MESOPORÓS NANOESTRUCTURAT PER A TRACTAMENTS TERAPÈUTICS ,00 NOVES RUTES DE SÍNTESI DE MATERIALS NANOESTRUCTU- RATS BASATS EN CARBONI PER A LA SEUA APLICACIÓ EN ELEC- TRÒNICA I MEDICINA IMIDTA/2010/850 E-INGENIERÍA Y PROYECTOS, SL ,00 ACUMULADORS D ENERGIA POTENCIAL IMIDTA/2010/858 CONSTRUCCIÓN PARTES DE AUTOMOVILES Y DISEÑO, ,00 PROJECTE D I+D PER AL DESENVOLUPAMENT D UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA (> 100kVA) PER A VEHICLES ELÈC- TRICS IMIDTA/2010/859 BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, ,00 KIT DE DETECCIÓ RÀPIDA D ESCHERICHIA COLI EN AMBIENTS AQUÀTICS MITJANÇANT ENZIMOIMMUNOASSAIG IMIDTA/2010/863 MAYGMÓ ENERGIA, ,00 DISSENY I DESENVOLUPAMENT D UNA PLATAFORMA PROGRA- MARI BASADA EN UN SISTEMA EXPERT DE CAPTACIÓ I SIMU- LACIÓ PER A CÀLCULS D ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS IMIDTA/2010/864 INSTITUTO DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA (ICA) ,00 I+D EN SISTEMES DE VISIÓ ESTEREOSCÒPICA I REALITAT AUG- MENTADA AJUDA A LA MOBILITAT DE LES PERSONES AMB BAIXA VISIÓ IMIDTA/2010/870 KRONOMAV SISTEMAS, ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOVES TÈCNIQUES I EINES PER A LA REALITZACIÓ D ESDEVENIMENTS EN VIU EN 3D IMIDTA/2010/873 GRANZPLAST, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT FABRICACIÓ DE MAS- TERBATCH AMB DISTINTES BASES POLIMÈRIQUES I NEGRE DE FUM DEL PROCÉS PIROREC IMIDTA/2010/875 IMIDTA/2010/876 IMIDTA/2010/877 NUEVAS TÉCNICAS DE AUTOMIZACIÓN INDUSTRIAL, PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PRECAMP, SL CONSTRUCCIÓN PARTES DE AUTOMOVILES Y DISEÑO, ,00 PROJECTE D I+D IMPLEMENTACIÓ D UNA ESTACIÓ DE RECÀR- REGA INTEL LIGENT LOW COST PER A VEHICLES ELÈCTRICS ,00 DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ DE PROGRAMARI INFORMÀ- TIC PER AL DISSENY ÒPTIM I FABRICACIÓ DE LLOSES ALVEO- LARS PRETENSADES OPTIMITZADES ,00 PROJECTE D I+D IMPLEMENTACIÓ D UNA ESTACIÓ DE RECÀR- REGA INTEL LIGENT LOW COST PER A VEHICLES ELÈCTRICS IMIDTA/2010/879 PIROREC, SL ,00 I+D DE NOVES MESCLES ASFÀLTIQUES INCORPORANT SUBPRO- DUCTES DE LA TERMÒLISI ECOLÒGICA DE NFUS IMIDTA/2010/880 BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, ,00 DISSENY I OBTENCIÓ BIOSENSOR IMMUNOMAGNÈTIC POINT- OF-TESTING PER A DETECCIÓ RÀPIDA DE PATÒGENS EN AIGÜES IMIDTA/2010/888 BIOMOLECULAR TECHNOLOGIES, ,00 MICROGENIDEN: PRODUCCIÓ NOU SISTEMA D IDENTIFICACIÓ GENÈTICA DE MICROORGANISMES PATÒGENS IMIDTA/2010/891 MÁRMOLES NOVELDA, SA ,00 NOUS SISTEMES D ENVÀS I EMBALATGE DE MARBRE STONE- PACK IMIDTA/2010/892 ASFALTOS GUEROLA, SA ,00 I+D DE NOVES MESCLES ASFÀLTIQUES INCORPORANT SUBPRO- DUCTES DE LA TERMÒLISI ECOLÒGICA DE NFUS IMIDTA/2010/894 CLAUDIO REIG, 3.475,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN LA IMPLEMENTACIÓ DE MATERIALS RECICLATS EN JOGUETS MUSICALS IMIDTA/2010/898 ABBA GAIA, SL ,00 RECUPERACIÓ DE FANGS PROVINENTS DE LA DEPURACIÓ D AI- GÜES POTABLES

13 IMIDTA/2010/899 EM-SILICON NANO-TECHNOLOGIES, ,00 DESENVOLUPAMENT GENERADOR MODULAR RECONFIGURA- BLE I PROGRAMABLE PER A FORMAR POLSOS CORRENT ELÈC- TRIC D ALTA INTENSITAT I FORMA ESPECIAL USAT PER A PRO- DUCCIÓ ESCALABLE MATERIALS NANOES IMIDTA/2010/910 SA.T. 299 GRANJA SAN RAMÓN ,00 DESENVOLUPAMENT D UNA TÈCNICA DE PRODUCCIÓ DE BIO- GÀS AMB CULTIUS ENERGÈTICS (CERGAS) IMIDTA/2010/913 MARSAN INGENIEROS, SL ,00 SISTEMA INTEGRAL DE CERTIFICACIÓ TÈCNICA AMB PROTO- COLS SEGURS DE CAPTURA, VALIDACIÓ I COMUNICACIÓ EN ORGANISMES DE CONTROL AUTORITZATS, FASE 2 IMIDTA/2010/919 CONSULTORES DE PRODUCTIVIDAD Y LOGÍSTICA, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT INNOVADOR PROGRAMA- RI LOGÍSTIC OPEN SOURCE PER A GESTIÓ EMMAGATZEMATGE IMIDTA/2010/920 ABBA GAIA, SL ,00 OBTENCIÓ DE PLANTES MACRÒFITES I ALGUES MODIFICADES GENÈTICAMENT, QUE ACUMULEN METALLS PESATS IMIDTA/2010/922 AZAHAR ENERGY, SA ,00 ASSAIG DE DIFERENTS VARIETATS DE NICOTIANA GLAUCA MODIFICADES GENÈTICAMENT PER A APLICACIÓ COM A CUL- TIU ENERGÈTIC IMIDTA/2010/923 COMPANY FOR SOFTWARE AND DEVELOPMENT, SA ,00 GESBUILD. SISTEMA ELECTRÒNIC GESTIÓ EXECUCIÓ, QUALI- TAT I SEGURETAT OBRA ARQUITECTÒNICA IMIDTA/2010/926 MISANA ENGINYERIA, SL ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE DOBLE AMPERÍME- TRE DE CORRENT CONTINU UNIDIRECCIONAL MITJANÇANT SENSORS D EFECTE HALL AMB EIXIDA ANALÒGICA IMIDTA/2010/928 AULA INGENIERÍA, ,00 SISTEMA CLIMATITZADOR D ALT RENDIMENT ENERGÈTIC BASAT EN ENERGIES RENOVABLES D ORIGEN SOLAR IMIDTA/2010/929 COMET INGENIERÍA, SL ,00 INVESTIGACIÓ APLICACIÓ ALTERNATIVES UNIONS METÀL- LIQUES PER A CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA SUPORT SATÈL LIT ESPACIAL MITJANÇANT APLICACIÓ TECNOLOGIA EN MATERI- ALS COMPUEST PRE-PREG. IMIDTA/2010/936 FERRAPLANA, ,00 2A FASE PROJECTE DISSENY I DESENVOLUPAMENT PROTOTIP MÀQUINA FABRICACIÓ AUTOMÀTICA ARMADURES METÀL- LIQUES IMIDTA/2010/938 EUSTAQUIO CANTO, U ,00 OPTIMITZACIÓ D IMPRESSIÓ D ACABATS EN TÈXTIL I CUIRO IMIDTA/2010/942 GYMCOL, SA ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT ADHESIUS ALT VALOR AFEGIT SENSE SOLVENTS INDÚSTRIA AUTOMOCIÓ IMIDTA/2010/959 MARMOLSPAIN, U ,00 NOUS PROCESSOS INDUSTRIALS DE TRANSFORMACIÓ DE MAR- BRE: DESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIES DE TALL I PRO- DUCTES LAMINARS IMIDTA/2010/960 MOBILE MARKETING CONSULTING, SL ,00 ALSOR: PLATAFORMA DE COMUNICACIONS I GESTIÓ D ALAR- MES, AMB GEOLOCALITZACIÓ IMPLÍCITA, ADAPTADA AL COL- LECTIU DE SORDMUTS IMIDTA/2010/962 TECATEL, SA ,00 UNITAT INTEL LIGENT DE PROCÉS DE SENYALS DE TV DIGITAL IMIDTA/2010/963 TECATEL, SA ,00 MAGIP HOSPITAL: EINA D ENTRETENIMENT PER A PACIENTS I GESTIÓ PER A PERSONAL SANITARI IMIDTA/2010/965 TEXTISOL, SL ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NO TEIXIT EXPANDIT PER A APANTALLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC IMIDTA/2010/966 VALLE DEL MÁRMOL, SL 7.710,00 NOUS SISTEMES D ENVÀS I EMBALATGE DE MARBRE STONE- PACK IMIDTA/2010/972 IMIDTA/2010/974 IMIDTA/2010/982 COMPANY FOR SOFTWARE AND DEVELOPMENT, SA GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, SA. INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, SA ,00 DESENVOLUPAMENT DE SCADA MULTIPROTOCOL I MULTI- DISPOSITIU PER A GESTIONAR LA MINIMITZACIÓ DE COSTOS ENERGÈTICS ,00 SISTEMA TRIMODAL D ALTES PRESTACIONS PER A INVESTIGA- CIÓ PRECLÍNICA ,00 DESENVOLUPAMENT PRODUCTE-PROCÉS DE NOVES MÀQUINES DE FABRICACIÓ DE GEL ECOLÒGIQUES I DE BAIX COST IMIDTA/2010/984 BLISTER & PACK, ,00 DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES DE GESTIÓ DE LA PRODUC- CIÓ PERSONALITZATS I ORIENTATS AL CLIENT IMIDTA/2010/987 ABBA GAIA, SL ,00 ASSAIG DE DIFERENTS VARIETATS DE NICOTIANA GLAUCA MODIFICADES GENÈTICAMENT PER A APLICACIÓ COM A CUL- TIU ENERGÈTIC IMIDTA/2010/990 PREVIENVAL, U ,00 MILLORA DEL COMPORTAMENT DAVANT ACCIONS DE FOC, DE SOSTRES UNIDIRECCIONALS CONSTRUÏTS AMB PRELLOSES PREFABRICADES A BASE DE FORMIGÓ CEL LULAR IMIDTA/2010/994 JOAR, 6.650,00 DESENVOLUPAMENT NOU ALIMENTADOR DOSIFICADOR DE LLISTONS METÀL LICS PER A MUNTAR SOBRE PIS O FOSSA IMIDTA/2010/996 JEANOLOGÍA, ,00 CONDICIONAMENT I SUAVITZAT DE MATERIALS TÈXTILS MIT- JANÇANT TECNOLOGIA MICRO-NANOBAMBOLLES IMIDTA/2010/998 JOMARCA EMBALAJES, ,00 INVESTIGACIÓ PER A L ÚS DE MATERIALS SECUNDARIS I RESI- DUS EN EL DESENVOLUPAMENT DE NOVES PALETES DE FUSTA MÉS SOSTENIBLES SOSTPAL-

14 IMIDTA/2010/999 JSV SISTEMAS DE RFID, ,00 TRAÇABILITAT I MONITORATGE D OBRES D ART MITJANÇANT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (ARTIC) IMIDTA/2010/1000 LITE INTERNET SOLUTIONS, SL ,00 INVESTIGACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS TICS ÒPTIMES PER AL MANEIG DE CONTENIDORS DE SUBSTÀN- CIES QUÍMIQUES PERILLOSES EN UNA TERMINAL LOGÍSTICA TERRESTRE IMIDTA/2010/1002 TECNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, SA ,00 DESENVOLUPAMENT PROCÉS OPTIMITZAT D EMBALATGE PER AL TRANSPORT D OBRES D ART TRIDIMENSIONALS (EMPAC- KARTE) IMIDTA/2010/1003 QUÍMICAS MERISTEM, ,00 VALORACIÓ INTEGRADA DE LES AIGÜES RESIDUALS I PLUVI- ALS PER A LA SEUA UTILITZACIÓ EN LA FORMULACIÓ DE PRO- DUCTES AGRONUTRIENTS IMIDTA/2010/1004 TERZA VIA, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS D ACA- BAT DE TEIXIT DENIM SENSE PRODUCTES QUÍMICS. BIODE- NIM IMIDTA/2010/1005 SDAD. EURO. REDES VIRTUALES E ING. TELEMATICA, SL ,00 IPDOMO ENERGY. L ENERGIA INTEL LIGENT: DE LA LLAR A LA INDÚSTRIA IMIDTA/2010/1007 MÓN ORXATA, SL 1.290,00 PROJECTE XUFEX: DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE MÀQUI- NA ELABORACIÓ EN TEMPS REAL D ORXATA A PARTIR DE XUFA IMIDTA/2010/1012 PERSONAS Y TECNOLOGÍA, ,00 DESENVOLUPAMENT NOU PROCÉS MODULAR PER AL MECA- NITZAT DE CAMISES EN RODETS D IMPRESSIÓ SOBRE PRODUC- TES CERÀMICS IMIDTA/2010/1013 MOLDER-DISNOVA, ,00 DESENVOLUPAMENT DE MATERIAL NANOCOMPOST PER A SER USATS EN PROCESSOS DE ROTOEMMOTLLAMENT IMIDTA/2010/1014 IMIDTA/2010/1015 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PRECAMP, SL MASMEDIOS, PARA GESTIÓN INFORMACIÓN, ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA I PROCEDIMENT PER AL CON- TROL DE QUALITAT DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ BASAT EN TEMPERATURA-HUMITAT I ULTRASONS ,00 AR-PACKAGING DESENVOLUPAMENT ENVÀS INTEL LIGENT MITJANÇANT L APLICACIÓ DE REALITAT AUGMENTADA IMIDTA/2010/1016 PANGEANIC B.I EUROPA, ,00 DESENVOLUPAMENT MOTOR DE TRADUCCIÓ MULTILINGÜE AUTOMÀTICA ESTADÍSTICA IMIDTA/2010/1021 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AGROCORRECTORES, SA ,00 IDENTIFICACIÓ DE COMPOSTOS AMB ACTIVITAT BIOLÒGICA I INTERÉS EN AGRONOMIA EN EXSUDATS RADICULARS IMIDTA/2010/1022 MADERAS Y CHAPAS ALPISA, SA ,00 INVESTIGACIÓ NOU MATERIAL ADHERENT PER A UNIR IN SITU UN LAMINAT DE XAPA IMPREGNADA A ENVANS D ALGEPS PER A REVESTIMENTS D ALTES PRESTACIONS IMIDTA/2010/1023 COGNITIVE ROBOTS, ,00 SISTEMA DE CONDUCCIÓ MANUAL ASSISTIDA AMB REALIMEN- TACIÓ HÀPTICA, VISUAL I AUDITIVA EN VEHICLES INDUSTRI- ALS IMIDTA/2010/1028 CEMENTVAL HORMIGONES, SLU ,00 ESTUDI D OPTIMITZACIÓ D ÀRID RECICLAT EN FORMIGONS IMIDTA/2010/1032 CHASIS LEVANTE, SA ,00 DISSENY I PROTOTIPATGE DE NOUS XASSISSOS AMB INTRODUC- CIÓ DE NOUS ACERS D ALTES PRESTACIONS MECÀNIQUES IMIDTA/2010/1034 INTEGRA SYNERGY SYSTEMS, ,00 SISTEMA INTEGRAL DECORACIÓ EN SEC TAULELLS CERÀ- MICS IMIDTA/2010/1036 BEST PARTNER CONSULTING, SL ,00 INVESTIGACIÓ APLICACIÓ GEL AUTOMODELADOR EN UNA PLANTILLA DE CALÇAT PERSONALITZABLE I ANÀLISI DE LA SEUA APLICACIÓ EN ALTRES ÀMBITS I PRODUCTES IMIDTA/2010/1037 AVANZIS, SL ,00 I+D PER A CONVERSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO 3D A 3D I LA SEUA PUBLICACIÓ WEB MITJANÇANT STREAMING EN DIREC- TE IMIDTA/2010/1038 PREFABRICADOS LUFORT, ,00 ECOBLOCK: UTILITZACIÓ DE CIMENTADORS ACTIVATS ALCA- LINAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE PREFABRICAT NO ESTRUCTURAL (BLOCS I RASTELLS) IMIDTA/2010/1039 NUEVA TECNOLOGÍA ,00 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL D EDIFICIS. RENER REHABILITACIÓN Y REFORMAS, IMIDTA/2010/1044 AGFRA, ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOVES TÈCNIQUES DE METROLOGIA 3D D ALTA PRECISIÓ PER A INSPECCIÓ EN LÍNIA IMIDTA/2010/1046 ANCLAJES GRAPAMAR, SL ,00 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL D EDIFICIS-RENER IMIDTA/2010/1048 IMIDTA/2010/1049 IMIDTA/2010/1052 BALMART SIST. ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES, S. BALMART SIST. ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES, S. DETERGENTES Y DESINFECTANTES, SA ,00 EVOLUCIÓ DE SISTEMA DE LOCALITZACIÓ DE PERSONES, OBJECTES I VEHICLES EN TEMPS REAL ,00 SISTEMA SENSE FILS D ALARMA D INCENDIS WIRELESS FIRE. PART ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOUS COMPOSTOS DETERGENTS EN POLS ECOLÒGICAMENT SOSTENIBLES IMIDTA/2010/1053 ELCHE CARTÓN, ,00 THERMOPRINT.DESENVOLUPAMENT DE NOU PROCÉS PRODUC- TIU PER A FORMULACIÓ I IMPRESSIÓ DE TINTES TERMOCRÒMI- QUES EN ENVÀS CARTÓ

15 IMIDTA/2010/1056 CENTRO VALENCIANO DE VAPORIZACION, 8.904,00 DESENVOLUPAMENT CAPÇAL DE NETEJA PER A CISTERNES DE CAMIONS IMIDTA/2010/1063 NANOBIOMATTERS INDÚSTRIES, SL ,00 DESENVOLUPAMENT MITJANÇANT EXTRUSIÓ DE NOUS NANO- COMPOSTOS EN BASE A POLÍMERS D ALTA BARRERA IMIDTA/2010/1064 MATER BIOPLAST, 9.027,00 ESTUDI DE VIABILITAT TECNICOECONÒMICA PER AL DESEN- VOLUPAMENT I LA PRODUCCIÓ BIOPOLÍMER TERMOPLÀSTIC A PARTIR DE PRODUCTES AGRÍCOLES I RESIDUS AGROINDUS- TRIALS IMIDTA/2010/1065 MAXFRUT, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT SISTEMA OBTENCIÓ DE DEFECTES EN PRODUCTES HORTOFRUCTÍCOLES (TRIA-ON- LINE) MITJANÇANT SENSORS ÒPTICS IMIDTA/2010/1066 SAIWIRELESS, ,00 CREACIÓ DE TARGETES DE FELICITACIÓ PERSONALITZADES IMIDTA/2010/1067 SAIWIRELESS, ,00 I+D DE NOUS TEIXITS QUE ACTUEN COM A SENSORS DESTINATS A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT I PER A LA LLAR PER AL CONTROL DE PERSONES AMB DEPENDÈNCIA IMIDTA/2010/1068 SAIWIRELESS, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMA IMMERSIU D ENTORNS VIRTUALS PER A SELECCIÓ I FORMACIÓ DE PER- SONAL LABORAL IMIDTA/2010/1069 SAIWIRELESS, ,00 DISSENY PROTOTIP DE DISPOSITIU DE TELEFONIA MÒBIL PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IMIDTA/2010/1074 CONFORTEC, 8.473,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT D UNA METODOLOGIA DE TREBALL PER A VINCULAR ELS PROCESSOS INTERNS DES DE LA CONCEPTUALITZACIÓ DE PRODUCTE FINS A LA VENDA IMIDTA/2010/1075 IMIDTA/2010/1076 IMIDTA/2010/1077 IMIDTA/2010/1078 IMIDTA/2010/1080 IMIDTA/2010/1081 DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIOAMBIENTE, SL TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, SA ,00 DESINFECCIÓ I ELIMINACIÓ DE COLOR EN AIGÜES RESIDUALS MITJANÇANT TÈCNIQUES DE MEMBRANES, PROCESSOS D OXI- DACIÓ AVANÇADA I MICROONES ,00 AJUDA A LA GESTIÓ DE RESIDUS AGROALIMENTARIS I FANGS D EDAR MITJANÇANT TÈCNIQUES DE COMPOSTATGE. INVESTI- GACIÓ EN L ELIMINACIÓ DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ,00 MILLORA DEL PROCÉS D ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS A PARTIR DE LA RECIRCULACIÓ DE FANGS TRACTATS AMB ULTRASONS ,00 DESINFECCIÓ D AIGÜES RESIDUALS AMB LÀSER PER GENERA- CIÓ D ONES DE XOC ,00 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ D UNA METODOLOGIA D ANÀLISI DE RISCOS PER TÚNELS 4.287,00 TRAÇABILITAT I MONITORATGE D OBRES D ART MITJANÇANT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (ARTIC) IMIDTA/2010/1083 SERVICIOS Y APLICACIONES INEL, ,00 SISTEMA MODULAR PER A REDUIR EL CONSUMO D ENERGIA EN HABITATGES I EDIFICIS D OFICINES UTILITZANT TECNOLOGIA KNX I ZIGBEE IMIDTA/2010/1084 TECNOLOGÍA APLICADA A LA MAQUINARIA, ,00 CAMPS MAGNÈTICS POLSANTS BAIXOS PER A TERÀPIES MÈDI- QUES IMIDTA/2010/1085 TECNOLOGÍA PRO INFORMÁTICA, ,00 DESENVOLUPAMENT NOU SISTEMA ÒPTIC I MÒDUL DE PRO- CESSAMENT PER A OBTENCIÓ DE LES COTAS DE MUNTATGE DE LENTS EN CONDICIONS DESFAVORABLES D IL LUMINACIÓ, APLICAT AL VISUAL SCAN 3D IMIDTA/2010/1086 TECNOLOGÍA DE CORTE E INGENIERÍA, ,00 DESENVOLUPAMENT EQUIP DE TALL PER RAIG D AIGUA A 7000 BARS COMPACTE AMB CAPÇAL 3D IMIDTA/2010/1088 SAIWIRELESS, ,00 ROBA INTEL LIGENT APLICADA A LA SEGURETAT LABORAL IMIDTA/2010/1090 SA.T. EVEN 56, CV 6.938,00 DESENVOLUPAMENT NOU SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE PLANTA MARE DE BALADRE A PARTIR DE MATERIAL LLIURE DE BACTE- RIOSI (PSEUDOMONAS SAVASTANOI) OBTINGUT MITJANÇANT CULTIU IN VITRO IMIDTA/2010/1091 DETERGENTES Y DESINFECTANTES, SA ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOUS SISTEMES D ABSORCIÓ DE LIXI- VIATS GENERATS PER LA DESCOMPOSICIÓ DE CADÀVERS IMIDTA/2010/1092 VALPERCAN, ,00 DESENVOLUPAMENT NOU SISTEMA DE FABRICACIÓ DE LUBRI- CANTS EN BASE DE POLÍMER QUE PERMETA DISMINUIR L IM- PACTE AMBIENTAL DE L ACTIVITAT IMIDTA/2010/1098 ULTRAVIOLETA, TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA, ,00 MILLORA DE L ACABAT SUPERFICIAL DE LA PEDRA NATURAL: NOU RECOBRIMENT I METODOLOGIA D APLICACIÓ IMIDTA/2010/1100 VALENTIA BIOPHARMA, ,00 GENERACIÓ NOU MODEL BIOMÈDIC EN DROSOPHILA MELANO- GASTER PER A IDENTIFICACIÓ PRINCIPIS ACTIU ANTIINFLAMA- TORIS I IMMUNOSUPRESSORS IMIDTA/2010/1101 RED CONTROL, ,00 INVESTIGACIÓ DE L ESTAT DE LA CONTAMINACIÓ EN ECOSIS- TEMES AQUÀTICS MITJANÇANT L ÚS DE BIOMARCADORS IMIDTA/2010/1102 RED CONTROL, ,00 DESENVOLUPAMENT MODEL DE GESTIÓ DE SISTEMES DEPU- RATIUS D AIGÜES RESIDUALS BASATS EN TECNOLOGIA MBR ORIENTATS A L OPTIMITZACIÓ D ENERGIA

16 IMIDTA/2010/1103 RED CONTROL, ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓ D AI- GÜES BASAT EN FOTOCATÀLISI SOLAR. IMIDTA/2010/1104 RED CONTROL, ,00 ESTUDI EN PLANTA PILOT DE L EFICIÈNCIA GEL ABSORBENT A BASE DE PECTINES NATURALS DE SUBPRODUCTES CÍTRICS PER A RECUPERACIÓ FÒSFOR EN AIGÜES RESIDUALS IMIDTA/2010/1105 RED CONTROL, ,00 DESENVOLUPAMENT PLANTA MÒBIL TRACTAMENTS AVANÇATS PER A DESCONTAMINACIÓ AIGÜES IMIDTA/2010/1106 RED CONTROL, ,00 DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ SISTEMA EXPERT DE DECI- SIÓ AJUDA GESTIÓ D EDARS IMIDTA/2010/1107 RED CONTROL, ,00 INVESTIGACIÓ DE L ÚS DE PILES DE COMBUSTIBLES MICROBI- ANES COM A FONTS D ENERGIA RENOVABLES IMIDTA/2010/1112 INTEGRA SYNERGY SYSTEMS, ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE LLIT FIX DEPURACIÓ CONTA- MINANTS GASOSOS EN PROCESSOS ALTA TEMPERATURA IMIDTA/2010/1113 EMAC COMPLEMENTOS, 6.151,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT JUNTES DILATACIÓ ESTRUCTURALS SISMORESISTENTS PER A EDIFICACIÓ, COM- PLINT REQUISITS I NORMATIVES DE DIVERSOS PAÏSOS IMIDTA/2010/1114 RED CONTROL, SL ,00 DESENVOLUPAMENT NOU PROCÉS PRODUCCIÓ BIOGÀS A PAR- TIR PALLA D ARRÒS I LLOTS D EDAR IMIDTA/2010/1115 HELIGRAFICS FOTOGRAMETRÍA, ,00 DESENVOLUPAMENT SISTEMA MISSIÓ ARERONÀUTIC PER A PRESA IMATGES NADIRALS COM A SUPORT EN ELS SISTEMES D EMERGÈNCIA IMIDTA/2010/1116 CURSO & PARTNERS, SL ,00 OPTIMITZACIÓ SISTEMA DE VALORACIÓ CENTRALITZADA DE RESIDUS ORGÀNICS AGROINDUSTRIALS BASADA EN LA PRO- DUCCIÓ DE FARINA DE CUC DE TERRA I PRODUCTES FERTILIT- ZANTS IMIDTA/2010/1120 ENERGESIS INGENIERÍA, ,00 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL D EDIFICIS-RENER IMIDTA/2010/1122 IMIDTA/2010/1123 IMIDTA/2010/1124 IMIDTA/2010/1125 HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, DISEÑO OPERATIVO DE SOFTWARE, ,00 GESTIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE TAULELLS CERÀMICS ,00 DETECCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LEGIONEL LA PNEUMOPHILA VIABLE EN AIGÜES ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT NOU SISTEMA DE DETEC- CIÓ D ABOCAMENTS AMB SISTEMES D INTERCANVI IÒNIC APLICAT A XARXES DE CLAVEGUERAM ,00 INVESTIGACIÓ SOBRE UN SISTEMA D IDENTIFICACIÓ INTEL- LIGENT DE PRODUCTE EN ENTORNS DE FABRICACIÓ ROBÒ- TICA IMIDTA/2010/1129 HURTADO & RIVAS, 3.694,00 INVESTIGACIÓ SOBRE UN SISTEMA D IDENTIFICACIÓ INTEL- LIGENT DE PRODUCTE EN ENTORNS DE FABRICACIÓ ROBÒ- TICA IMIDTA/2010/1133 VIOKOX, SA ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOVES SOLUCIONS COSMÈTIQUES A LES ALTERACIONS FUNCIONALS MITJANÇANT LA INCORPO- RACIÓ D INNOVADORS HUMECTANTS, AGENTS REFRESCANTS I EXCIPIENTS IMIDTA/2010/1134 PIROTÉCNICA PEÑARROJA, ,00 PIROMODEL MODEL DE DADES ESTÀNDARD PER AL SECTOR PIROTÈCNIC IMIDTA/2010/1135 RED CONTROL, SL ,00 INVESTIGACIÓ DE L ÚS DE MICROALGUES EN AIGÜES RESIDU- ALS PER A ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS. ESTUDI DE LA SEUA VALORACIÓ COMERCIAL IMIDTA/2010/1137 PREFABRICADOS LUFORT, ,00 AVALUACIÓ DE LA VIABILITAT TECNOLÒGICA I ECONÒMICA CONSOLIDACIÓ FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT EN APLICACI- ONS CONVENCIONALS IMIDTA/2010/1138 WEARABLE INFORMATION TECHNOLOGY, 8.925,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOUS MATERIALS CAPTACIÓ DE SENYALS FISIOLÒGIQUES (ECG, ELECTROMI- OGRAFIA) (EMMARCAT EN EL PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSSTEXNET) IMIDTA/2010/1139 VINCI ENERGÍA COOP V ,00 NOVES ESTRATÈGIES DE CONCENTRACIÓ DE RADIACIÓ SOLAR EMPRANT ELEMENTS REFRACTIUS I REFLEXIUS EN CONFIGU- RACIONS HÍBRIDES IMIDTA/2010/1140 VINCI ENERGÍA COOP V ,00 CONCENTEC-II: INVESTIGACIÓ SOBRE NOUS MODELS DE CON- CENTRACIÓ D ENERGIA SOLAR BASATS EN TECNOLOGIES HOLOGRAFICODIFRACTIVA I HIBRIDACONCENTEC II IMIDTA/2010/1142 DAS AUDIO, SA ,00 DESENVOLUPAMENT NOU SISTEMA ACÚSTIC VERSÀTIL BASAT EN SISTEMES LINE ARRAY NO NOMÉS PER A REPRODUCCIÓ DE GREUS SINÓ A MÉS PER A REPRODUCCIÓ D AGUTS, PROJECTE CONVERT IMIDTA/2010/1143 GADEA HERMANOS, ,00 DESENVOLUPAMENT DE RAJOLES ACOLORIDES DE MAJOR DURABILITAT I SOSTENIBILITAT OBTINGUDES MITJANÇANT TÈCNIQUES D ACTIVACIÓ ALCALINA

17 IMIDTA/2010/1148 URJATO, ,00 DESENVOLUPAMENT GENERADOR EÒLIC D 1,8 kw D ALTA EFICIÈNCIA INTEGRAT ARQUITECTÒNICAMENT AMB DISSENY INNOVADOR DE PALES FABRICADES MITJANÇANT PULTRUSIÓ IMIDTA/2010/1149 URJATO, ,00 SISTEMA DE NAVEGACIÓ VIA SATÈL LIT PER A AJUDA A HELI- CÒPTERS D EMERGÈNCIES EN CONDICIONS DE BAIXA VISIBI- LITAT IMIDTA/2010/1155 FUTURASMUS, ,00 DISSENY DE TRANSCEIVER PER A ESTÀNDARD KNX BASAT EN SYSTEM ON CHIP (SOC), FASE II IMIDTA/2010/1158 BIOFUEL SYSTEMS, ,00 PRODUCCIÓ DE BIOMASSA PLANCTÒNICA ORIENTADA A APLI- CACIONS INDUSTRIALS I MEDIAMBIENTALS IMIDTA/2010/1161 IMIDTA/2010/1162 IMIDTA/2010/1163 INGENIERÍA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN, INNOVACIÓN EN ALTA TECNOLOGÍA SOLAR, INNOVACIÓN EN ALTA TECNOLOGÍA SOLAR, ,00 DEFINICIÓ I DISSENY DATALOGGER CONFIGURABLE PER A LA SEUA ADAPTACIÓ A QUALSEVOL TIPUS D INSTAL LACIÓ ,00 SÍNTESI DE SEMICONDUCTORS MITJANÇANT MÈTODES DE BAIX COST I FÀCIL ESCABILITAT SEMISOL ,00 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL D EDIFICIS-RENER IMIDTA/2010/1166 HUSESOLAR, ,00 PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DEL CULTIU DE JATROPHA CURCAS A LA COMUNITAT VALENCIANA I ESTUDI DE LA SEUA VIABILITAT IMIDTA/2010/1167 INNOVACIONES VÍA SOLAR, SL ,00 PIROGRAF 2 DESENVOLUPAMENT SISTEMA DE DISPARADA ELECTRÒNICA AMB FOCS D ARTIFICI PROJECTE D I+D+I SOBRE UN SISTEMA DE DISPARADA PIROTÈCNIC EN 3D IMIDTA/2010/1168 INCARSOFT INFORMÁTICA, ,00 CONTARAPID: DESENVOLUPAMENT DE MÒDUL DE CÀLCUL INTEL LIGENT IMIDTA/2010/1174 ESPAI OBERT SISTEMAS, SL ,00 DESENVOLUPAMENT NOU TANCAMENT PLEGABLE SENSE PER- FILS VERTICALS I DESENVOLUPAMENT SISTEMA PLEGABLE AMB RUPTURA TÈRMICA ANTIHURACANS PER A ENDINSAR-SE EN ELS MERCATS NORD-AMERICÀ I BRITÀNIC IMIDTA/2010/1175 GESTIÓN Y RECICLAJE BELCAIRE, (GRB, ) ,00 REVALORACIÓ I APLICACIÓ EN FORMIGÓNS NO ESTRUCTU- RALS D ARENA PROCEDENT D ÀRID RECICLAT AMB EXCÉS DE SULFATS IMIDTA/2010/1178 RED CONTROL, ,00 PLANTA DE TRACTAMENT D AIGÜES INDUSTRIALS MITJAN- ÇANT EVAPORACIÓ PER COL LECTORS SOLARS IMIDTA/2010/1186 INSTITUTO BERNABEU, ,00 DETERMINACIÓ DEL PERFIL GENÈTIC EN EMBRIONS NO DOCU- MENTATS IMIDTA/2010/1195 INTEGRA SOLUCIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, SL ,00 DISSENY I DESENVOLUPAMENT SISTEMA MESCLA I DOSIFICA- CIÓ AUTOMÀTICS DE FULMINANT PER A FABRICACIÓ ARTIFICIS PIROTÈCNICS DE TRO IMIDTA/2010/1196 KRONOMAV SISTEMAS, ,00 DESENVOLUPAMENT PAN TILT ESTEREOSCÒPIC D IMATGE TER- MOGRÀFICA IMIDTA/2010/1197 INTEGRACIÓN DIGITAL INGENIERÍA, ,00 MODELATGE DE CONTEXT PER A SISTEMES D ALERTES INTEL- LIGENTS PER A PERSONES DEPENDENTS (MCAID) IMIDTA/2010/1201 PROFILTEK SPAIN, SA ,00 REVALORACIÓ INDUSTRIAL DE RESIDUS DEL SECTOR CERÀMIC MITJANÇANT EL DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES DE SUPERFÍCIE SÒLIDA IMIDTA/2010/1202 PROFILTEK SPAIN, SA ,00 NOVA MAMPARA DE BANY SENSE PERFILS EN ELS VIDRES IMIDTA/2010/1208 NIDO EDUCA, ,00 NIDOERGONOMIC IMIDTA/2010/1211 MANUEL REVERT Y CIA, SA ,00 INVESTIGACIÓ SOBRE LA DETECCIÓ DE FALTA DE FIL EN TELA- RES JACQUARD MITJANÇANT VISIÓ ARTIFICIAL IMIDTA/2010/1217 ATIC SOFT 2005, ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOVA PLATAFORMA TECNOLÒGICA D INTEL LIGÈNCIA COMPETITIVA I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT ((PROJECTE INTELLIGENCE BACKOFFICE) IMIDTA/2010/1218 ASTILLEROS SANTA POLA, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT D APLICACIÓ DE MOTO- RITZACIÓ HÍBRIDA AMB PILES DE COMBUSTIBLE EN EMBAR- CACIONS DE VIGILÀNCIA DE RESERVES MARINES I PARCS NATURALS IMIDTA/2010/1227 PROTOTIPOS Y MATRICERÍA TECNICA, ,00 ECOURBAN: DESENVOLUPAMENT D APLICACIONS URBANES DE CAUTXÚ RECICLAT IMIDTA/2010/1231 SYSTEM POOL, SA ,00 OPTIMITZACIÓ DE LES PROPIETATS SUPERFICIALS DEL PRO- DUCTE KRION STONE PER AL DESENVOLUPAMENT D APLICA- CIONS INNOVADORES IMIDTA/2010/1236 MONTESA GRAFIC, ,00 PIROTEC SISTEMA DE SIMULACIÓ PER A PLANIFICACIÓ ESPEC- TACLES PIROTÈCNICS IMIDTA/2010/1237 IMIDTA/2010/1238 SOLAR INICIATIVAS TECNOLÓGICAS, SOLAR INICIATIVAS TECNOLÓGICAS, ,00 H2EBIKE: VEHICLE ELÈCTRIC ALIMENTAT PER HIDROGEN I PILA DE COMBUSTIBLE ,00 H2ELECTROLYZER: I+D D ELECTROLITZADORS ALCALINS PER A OBTENCIÓ HIDROGEN

18 IMIDTA/2010/1244 SONAVAL, ,00 PROMOCIÓ DE L AUTONOMIA EN SITUACIONS DE DEPENDÈN- CIA, L ÚS DE NOVES TECNOLOGIES IMIDTA/2010/1246 TALLERES MOVIGI, ,00 DESENVOLUPAMENT EQUIP DE DEPURACIÓ BASAT EN REAC- TOR DE PLASMA NO TÈRMIC PER A LA DEPURACIÓ DE CONTA- MINANTS DE COMBUSTIÓ APLICABLE A FORNS DE FRITES IMIDTA/2010/1247 TALLERES XÚQUER, ,00 ESTUDI DE LA INCORPORACIÓ MATERIALS TERMOPLÀSTICS TRANSPARENTS PER AL SEU ÚS LES PROJECCIONS EN SIMULA- CIONS DE VOLS IMIDTA/2010/1254 VIVEROS MÁS DE VALERO, ,00 INCREMENT DE LA QUALITAT I COMPETITIVITAT EN VIVER DE PLANTES ORNAMENTALS I FRUITERES, MITJANÇANT MILLORES EN LES PROCESSOS INTERNS/EXTERNS I DESENVOLUPAMENT DE NOUS SISTEMES PER A L ANÀLISI D INFORMACIÓ IMIDTA/2010/1256 TECNOLOGÍA RADIOELÉCTRICA SIETE AGUAS, ,00 DISSENY I DESENVOLUPAMENT D UNA LLUMINÀRIA INDUSTRI- AL D ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EMPRANT TECNOLOGIA LED IMIDTA/2010/1257 ZETA SEEDS, ,00 DESENVOLUPAMENT D EINES DE SUPORT A LA MILLORA EN TOMACA IMIDTA/2010/1258 WIRELESS SENSOR NETWORKS VALENCIA, ,00 WIRELESS SMART FIRE ALARM SYSTEM IMIDTA/2010/1259 WIRELESS SENSOR NETWORKS VALENCIA, ,00 SISTEMA BASE PER A APLICACIONS D AGRICULTURA DE PRECI- SIÓ BASADA EN SENSORITZACIÓ SENSE FILS IMIDTA/2010/1260 XTREMESOFT, SL ,00 SOSTRE: TRACTAMENT SOSTENIBLE EN L EDIFICACIÓ IMIDTA/2010/1265 VÍDEO ACUSTIC, ,00 INVESTIGACIÓ DE NOVES TÈCNIQUES PER AL DESENVOLU- PAMENT DE SISTEMES D ELECTRIFICACIÓ REMOTA INTEL- LIGENT IMIDTA/2010/1267 TODO PARA SUS PIES, ,00 DIGITALITZACIÓ AVANÇADA DE PEUS PER A CALÇAT PERSO- NALITZAT IMIDTA/2010/1272 IMIDTA/2010/1281 SDAD. EUROPEA DE INTERCAMBIO DE PROD. AGRÍCOLAS, SA SOCIEDAD ANÓNIMA DE TINTES SANZ (SATINSA) ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L ÚS DEL PRÒPOLI PER AL CONTROL DE FLORIDURES I BACTERIS EN CULTIUS CONTROLATS 9.886,00 I+D DE PRODUCTES XUPLAOLORS MITJANÇANT LA TINTURA EN FLOCA DE FIBRES CEL LULOSES PER ESGOTAMENT (EMMAR- CAT EN EL PROJECTE EUROPEU ERA-NET CROSSTEXNET) IMIDTA/2010/1282 SACHA LONDON, ,00 CREACIÓ DE VALOR A TRAVÉS DEL DESENVOLUPAMENT D UNA NOVA LÍNIA DE CALÇAT ADAPTAT AL MERCAT XINÉS IMIDTA/2010/1288 IMIDTA/2010/1289 S2 GRUPO INNOVACIÓN EN PROC ORGANIZATIVOS, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y HACKING ÉTICO, ,00 E3CON SISTEMA DE CONTROL D EFICÀCIA I EFICIÈNCIA ENER- GÈTICA BASAT EN EL MONITORATGE I LA GESTIÓ EN TEMPS REAL ,00 ENTORN D INVESTIGACIÓ DE CODI MALICIÓS PER AL MONITO- RATGE I LA DETECCIÓ D INTRUSIONS IMIDTA/2010/1291 MECÁNICA JIJONENCA, SA ,00 APLICACIÓ DE LA VISIÓ ESPECTRAL A LA DETECCIÓ DE MATÈ- RIES ESTRANYES EN LÍNIES DE PROCESSAMENT DE TORRÓ IMIDTA/2010/1292 HILATURAS COYDI, SA ,00 I+D NOUS FILATS AMB PROTECCIÓ DAVANT ELS RAIGS ULTRA- VIOLATS IMIDTA/2010/1293 MOVILFRIO, ,00 ESPECIFICACIÓ DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC BANC D ASSAIGS DE MATERIALS DE CANVI DE FASE PER A LA SEUA APLICACIÓ EN CLIMATITZACIÓ IMIDTA/2010/1296 IMIDTA/2010/1299 IMIDTA/2010/1300 LABORATOIRES QUINTON INTERNATIONAL, DBOSS INNOVACIÓN Y DESARROLLO, SL GENERAL ENTERPRISE TRAVER BY TECHNOLOGY, SL 7.000,00 ESTUDIS IN VITRO I IN VIVO PER A AVALUAR L ACTIVITAT IMMUNOMODULADORA DE LA SOLUCIÓ ISOTÒNICA I HYPER- TÒNICA QUINTON EN HUMANS I PER A AVALUAR LA SEUA EFI- CÀCIA EN DISTINTES CONDICIONS D ÚS ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TÈXTILS FUNCIONA- LITZATS MITJANÇANT PLASMA POLIMERITZACIÓ PER A PECES DE PROTECCIÓ (EMMARCAT EN EL PROJECTE EUROPEU ERA- NET CROSSTEXNET) ,00 DISSENY PROCÉS DE TRACTAMENT DE RESIDUS ORGÀNICS ABOCAMENT ZERO MITJANÇANT BIOMETANITZACIÓ IMIDTA/2010/1302 PROFILTEK SPAIN, SA ,00 GREENVETRO IMIDTA/2010/1304 PLÁSTICOS ALCO, ,00 DESENVOLUPAMENT DE SISTEMA DE CAPÇAL DESCENTRAT PER A IMPLANTACIÓ D ULLETS D ALTES PRESTACIONS IMIDTA/2010/1305 RAFIBRA, ,00 DESENVOLUPAMENT I CREACIÓ SISTEMA ATEX CAPAÇ D IN- TERACTUAR AMB QUALSEVOL TIPUS DE SENSOR QUE PUGA MONITORITZAR L ESTAT DE ZONES AMB RISC POTENCIAL DE CONTAMINACIÓ MEDIAMBIENTAL IMIDTA/2010/1307 RED CONTROL, ,00 DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ DE LA TÈCNICA D EPIFLU- ORESCÈNCIA PER A DETERMINAR EPS (SUBSTÀNCIES POLIMÈ- RIQUES EXTRACEL LULARS) EN PROCESSOS DE FANGS ACTIUS MITJANÇANT L ÚS DE FLUOROCROMS ESPECÍFICS

19 IMIDTA/2010/1308 RED CONTROL, ,00 ELIMINACIÓ DE RESIDUS DE PLAGUICIDES EN AIGÜES RESIDU- ALS DEPURADES MITJANÇANT TRACTAMENT AMB POSIDÒNIA OCEÀNICA IMIDTA/2010/1313 POLYMER CHARACTERIZATION, SA ,00 DESENVOLUPAMENT DETECTOR D ÍNDEX DE REFRACCIÓ DIFE- RENCIAL PER A APLICACIONS D ALTA TEMPERATURA IMIDTA/2010/1314 QUÍMICAS DEL VINALOPÓ, 8.321,00 OBTENCIÓ DE TINTS NATURALS A PARTIR D EXTRACTES VEGE- TALS PER A APLICACIONS TÈXTILS IMIDTA/2010/1317 IMIDTA/2010/1318 PRODUCTORA DE ESMALTES Y COLORANTES, PSICOLOGÍA Y REALIDAD VIRTUAL, 3.309,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PER A L OBTENCIÓ D UNA SÈRIE D ESMALTS I COLORANTS CERÀMICS EN SUSPENSIÓ LLESTOS PER AL SEU ÚS I EXEMPTS DE COMPONENTS TÒXICS I PERILLOSOS ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT D UNA PLATAFORMA INTEL LIGENT TERAPÈÚTICA PER A ADOLESCENTS AMB PRO- BLEMES DE CONDUCTA, MITJANÇANT L ÚS DE TECNOLOGIES TIC INTERACTIVES I REALITAT AUGMENTADA IMIDTA/2010/1322 ELDACORCHO, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PER A L APLICACIÓ DE MATERIAL MARÍ RECICLAT EN L ELABORACIÓ DE PISOS DE CALÇAT IMIDTA/2010/1323 ELDACORCHO, ,00 PLANTA VULCANITZADA DE SURO ESTRUCTURALMENT REFOR- ÇADA PER A LA CLAVADA DE TACÓ IMIDTA/2010/1324 AUTOMÁTICA Y CONTROL NUMÉRICO, ,00 MILLORA EN EL PROCÉS DE MESURA DE LA CONTRACCIÓ DE LA PELL PROVOCADA PER LA TEMPERATURA. IMIDTA/2010/1325 BRAINSTORM MULTIMEDIA, ,00 DISSENY I DESENVOLUPAMENT SISTEMA D ACTIVITATS LUDI- COTERAPÈUTIQUES BASADES EN TECNOLOGIES DE LA INFORM. ORIENTADES A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE PER- SONES MAJORS AMB ALZHEIMER ELDERTOUCH IMIDTA/2010/1326 BRAINSTORM MULTIMEDIA, ,00 DESENVOLUPAMENT D UN SISTEMA DE PROJECCIÓ 3D PER A ENTORNS AUDIOVISUALS DE GRAN FORMAT LUMÍNICA IMIDTA/2010/1329 IMIDTA/2010/1330 IMIDTA/2010/1335 BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, BIOADHESIVES MEDTECH SOLUTIONS, N.E. EMA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, ,00 DISSENY I OBTENCIÓ DE MATERIALS BIOLÒGICS ADEQUATS PER A VALIDACIÓ I VERIFICACIÓ DE SISTEMES MOLECULARS PER A DETECCIÓ RÀPIDA DE PATÒGENS EN AIGÜES ,00 DESENVOLUPAMENT DE NOVES FORMULACIONS BIOADHESI- VES COM ALTERNATIVA A LA SUTURA EN LA PRÀCTICA VETE- RINÀRIA I MÈDICA ,00 INVESTIGACIÓ DE NOUS MÈTODES DE TALL DE PNEUMÀ- TICS FORA D ÚS, MITJANÇANT TÈCNIQUES LÀSER, NITROGEN LÍQUID I TALL PER AIGUA IMIDTA/2010/1340 RODILLA SALA, VICENTE ,00 REENGINYERIA DE TURBINA D EIX VERTICAL IMIDTA/2010/1342 FRANCOTEX, ,00 I+D DE PECES CONFORTABLES QUE APANTALLEN ELS RAIGS X I SIGUEN RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT IMIDTA/2010/1343 FERRAPLANA, ,00 DISSENY, DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ ELEMENT IMPUL- SOR AERODINÀMIC QUE, RECOBRINT LA SUPERFÍCIE DE FRIC- CIÓ OBJECTE AMB UN FLUID (AIGUA, AIRE O UN ALTRE), REDU- ÏSCA LA FRICCIÓ I MAXIMITZE EL SEU AVANÇ IMIDTA/2010/1345 HELIA FASHION, ,00 CREACIÓ DE VALOR A TRAVÉS DEL DESENVOLUPAMENT D UNA NOVA LÍNIA DE CALÇAT ADAPTAT AL MERCAT XINÉS IMIDTA/2010/1349 IMIDTA/2010/1359 GESTIWEB INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES WEB, SL INNOVATEC SENSORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, ,00 SERVISNET: MONITORATGE 3D ESTALVI ENERGÈTIC I SEGURE- TAT PERSONAL EN GRANS INSTAL LACIONS PÚBLIQUES ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT NOU ENTORN INTE- GRAT DE MONITORATGE AMBULATORI DE PRESSIÓ ARTERIAL (MAPA) IMIDTA/2010/1363 GOYSAR FORGED WHEELS, ,00 ESTUDI PER A L OPTIMITZACIÓ DEL SISTEMA DE FIXACIÓ DELS ELEMENTS DE LES LLANDES MODULARS DE VEHICLES. ESTUDI D UNA NOVA FIXACIÓ LLANDA-RODA-CABLE DE SEGURETAT IMIDTA/2010/1371 PROYING XXI INGENIERÍA, SLU ,00 SISTEMA DE RECUPERACIÓ D ENERGIA TÈRMICA PER A FORNS DE FRITES IMIDTA/2010/1374 NUEVA TECNOLOGÍA REHABILITACIÓN Y REFORMAS, ,00 MESCLES BITUMINOSES AUTOTEMPERADES MÉS EFICACES MEDIAMBIENTALS (ECOASFALT) GREEN WARM ASPHALT IMIDTA/2010/1378 ROTOTANK, ,00 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE CONTENIDORS DE PLÀSTIC DE RECICLATGE PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBI- LITAT REDUÏDA IMIDTA/2010/1385 PIROREC, SL ,00 I+D PER A LA FABRICACIÓ DE MARTERBATCH AMB DISTINTES BASES POLIMÈRIQUES I NEGRE DE FUM DEL PROCÉS PIROREC * * * * *

20 ANEXO Programa: Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYME Dotación presupuestaria: ,00 Resolución de concesión: 29 de julio de 2010 Las ayudas abajo indicadas están cofinanciadas en un 80% por el Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana , a través del Eje 01: Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+d+i), Sociedad de la Información y TIC; Tema 04: Ayudas para I+DT, en particular para las PYME; Actuación 01: Promoción de la I+D+i en las empresas. EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCEDIDO PROYECTO IMIDTA/2010/3 HILADOS BIETE, ,00 I + D PRODUCTOS BIODEGRADABLES LIMPIEZA CON PROPIEDA- DES ANTIBACTERIANAS IMIDTA/2010/8 MANAR CONSULTING SLL ,00 HERRAMIENTA VALORACIÓN,M&V, MEJORAS EFICIENCIA ENER- GÉTICA, BASADA EN PROTOCOLOS IPMVP.FASE II IMIDTA/2010/12 QUÍMICAS DEL VINALOPO, 9.592,00 PROYECTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA OBTENCIÓN EXTRACTOS VEGETALES CON PRINCIPIOS ACTIVOS INTERESAN- TES PARA CREACIÓN GAMA ECOLÓGICA HIGIENE Y COSMÉTICA. PROTECCIÓN UV. IMIDTA/2010/22 POWER ELECTRONICS, ,00 DESARROLLO NUEVA GAMA ARRANCADORES SUAVES MEDIA TENSION PARA MOTORES DE CA DESDE 350 KW HASTA 10 MW IMIDTA/2010/24 PRODEVELOP, ,00 EUREKA: OSMOSIS OPEN SOURCE MOBILE SENSORS SYSTEM IMIDTA/2010/25 PRODEVELOP, ,00 SOSTRE TRATAMIENTO SOSTENIBLE EDIFICACIÓN IMIDTA/2010/30 NUBESIS, ,00 BOOKITIT: ESTUDIO, IMPLEMENTACIÓN Y TEST DE UNA APLICA- CIÓN ONLINE DE GESTIÓN DE CITA PREVIA MULTIPLATAFORMA A TRAVÉS DEL PC, TDT INTERACTIVA Y TERMINALES MÓVILES. IMIDTA/2010/31 IVA LEYING, SA ,00 VIAMANT DESARROLLO METODOLOGÍA SISTEMÁTICA MAN- TENIMIENTO VÍA FERROVIARIA BASADA EN MÉTODOS MEDIDA INERCIALES IMIDTA/2010/32 IMIDTA/2010/33 IMIDTA/2010/34 INDUSTRIAS MECÁNICAS ALCÚDIA, SA. INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS, SA. HUISKEN,BARTHOLOMEUS JOHANNES FRANCISCUS,N.E ,00 MUTAGENESIS APLICADA A LEVADURAS PARAPRODUCCIÓN BIOE- TANOL SEGUNDA GENERACIÓN EN LA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL PERSEO (PROYECTO MUTAGENESIS-P) ,00 AVATAR SEMÁNTICO FASE II 5.880,00 SELECTIONABLE: SELECCIÓN INTELIGENTE CANDIDATOS IMIDTA/2010/36 I. Z. INGENIEROS CONSULTORES, ,00 INVESTIGACIÓN GENERACIÓN CONOCIMIENTO EN TORNO A LA APLICABILIDAD SISTEMAS ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES QUE PERMITAN SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DEL CORAZÓN (SIMULCOR) IMIDTA/2010/37 IMIDTA/2010/39 IMIDTA/2010/40 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO, INNOVACIÓN Y CONSULTING TECNOLÓGICO DE LEVANTE, SL INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES ,00 DESARROLLO NUEVO PROCESO ELIMINACIÓN/RECUPERACIÓN COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN AIRE MEDIANTE ABSORCIÓN/DESTILACIÓN ,00 GREENVETRO ,00 DESARROLLO UN SISTEMA GESTIÓN MEDIANTE PLC PARA REDUC- CIÓN DEL COSTE ENERGÉTICO LA EMPRESA. IMIDTA/2010/42 INDUSTRIAS DEL CURTIDO,SA ,00 DESARROLLO UN NUEVO PROCESO TINTURAS MÁS ECOLÓGICO Y RÁPIDO IMIDTA/2010/47 IMEX CLINIC, ,00 PROYECTO INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL. IMIDTA/2010/55 NAVIMETRIC, ,00 INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN CLÍNICA UN ATLAS CEREBRAL FUN- CIONAL INTRAOPERATORIO, MEDIANTE EL MAPEO CORTICAL PARA EL TRATAMIENTO LA EPILEPSIA IMIDTA/2010/56 NOVATEC, DISEÑO E 5.124,00 GREENVETRO INDUSTRIALIZACIÓN IMIDTA/2010/58 MASUNO SOLUCIONES, ,00 HIGINIZACIÓN ARENAS EN EL ECOSISTEMA LITORAL IMIDTA/2010/62 JOFESA IMAGINE SYSTEMS, SL ,00 INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOLUCIONES AUTOMATI- ZACIÓN ÓPTIMAS PARA EL MANEJO CONTENEDORES SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN UNA TERMINAL LOGÍSTICA TERRES- TRE IMIDTA/2010/66 INVESTIGAC.Y DESARROLLO DE ELECTRÓN.APLICADA, ,00 CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO MECANICO PORTICO SEGURIDAD VIAL. IMIDTA/2010/67 INSERTEC IBERIA SL ,00 INVESTIGACIÓN SOBRE TIPOS EDIFICIOS REQUERIDOS EN UNA URBANIZACIÓN PARA.../..., ESTUDIO DEMANDA ENERGÉTICA DE ESTOS EDIFICIOS Y DIMENSIONADO SISTEMA DISTRICT HEATING AND COOLING

ANNEX DES. D UN SIST. DE GESTIÓ ERP PER AL CONTROL DELS PROCESSOS LOGÍSTICS EN UNA EMP. DEL SECTOR MODA ACE SAN JORGE, S.L. 4.

ANNEX DES. D UN SIST. DE GESTIÓ ERP PER AL CONTROL DELS PROCESSOS LOGÍSTICS EN UNA EMP. DEL SECTOR MODA ACE SAN JORGE, S.L. 4. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Informació pública d ajudes concedides per l Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA),

Más detalles

ANNEX IREDAB/2011/13 JORFRAN MARIOLA SL 12.280,00 IMPLANTACIÓ SISTEMA GESTIÓ INTEGRAL (ERP)

ANNEX IREDAB/2011/13 JORFRAN MARIOLA SL 12.280,00 IMPLANTACIÓ SISTEMA GESTIÓ INTEGRAL (ERP) Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Ajudes concedides en el marc de la convocatòria del Programa de Suport a la Innovació de les Xicotetes i Mitjanes Empreses,

Más detalles

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Informació pública de les ajudes concedides per l Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 per una barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient 3 Presentació 1995 l Ajuntament de Barcelona va aprovar l adhesió a la Carta d Aalborg. La decisió

Más detalles

PRÒLEG. Arnau Queralt. Director Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

PRÒLEG. Arnau Queralt. Director Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 1 El contingut d aquest llibre es va elaborar a partir de l any 2011, des del impuls de la Comissió Empresa i Medi Ambient de l Associació 22@Network bcn. Amb el patrocini de: MAPA CONTINGUTS PRÒLEG Arnau

Más detalles

Tecnologies1. edebé ESO TERCER TRIMESTRE. Projecte CASTIGLIANO

Tecnologies1. edebé ESO TERCER TRIMESTRE. Projecte CASTIGLIANO Tecnologies1 Projecte CASTIGLIANO ESO TERCER TRIMESTRE edebé 1 La fusta i els seus derivats La fusta és un dels materials que més ha emprat l ésser humà per a resoldre diferents problemes tècnics. Però

Más detalles

fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència

fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència ( fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència 1. EL PROBLEMA AMBIENTAL I L'EMPRESA 1.1 L'impacte ambiental L'impacte ambiental és el conjunt de conseqüències per a la salut humana, el benestar

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

Dilluns, 2 de maig de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 2 de maig de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona ANUNCI El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 25 de febrer de 2011, ha aprovat el text de la modificació de l Ordenança general del medi ambient urbà

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interponer-se recurs d alçada davant el secretari autonòmic d Infraestructures en el termini

Más detalles

Contingut del Projecte Tècnic

Contingut del Projecte Tècnic Contingut del Projecte Tècnic ÍNDEX 1.- Projecte Bàsic 0.- Antecedents 1.- Objecte del projecte 2.- Normativa 3.- Dades Generals 4.- Classificació de l'activitat 5.- Justificació paràmetres urbanístics

Más detalles

Les noves tecnologies i la gestió ambiental

Les noves tecnologies i la gestió ambiental 15 Suport a la gestió ambiental d activitats en el municipi GENER 2007 Les noves tecnologies i la gestió ambiental Textos en castellano English texts Sumari 3 Presentació 5 Editorial 7 Marc introductori

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Xavier López i Luján Director General

Xavier López i Luján Director General 1-2 Benvolguts amics: Queridos amigos: Es para nosotros una gran satisfacción presentar este primer número del boletín ASCAMMTECH, que nace con la voluntad de convertirse en uno de los canales periódicos

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT OBRA: PROJECTE D ENLLUMENAT DEL PARC DELS VEGETALS TÈCNIC REDACTOR: FRANCESC HERAS I PERELLÓN Enginyer Municipal Estudi bàsic de Seguretat i Salut 0 ÍNDEX 1 DADES DE L'OBRA

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN 2012. Convocatoria para personal de Ayuntamientos y Entidades Locales de la Provincial de Alicante.

PLAN DE FORMACIÓN 2012. Convocatoria para personal de Ayuntamientos y Entidades Locales de la Provincial de Alicante. PLAN DE FORMACIÓN 2012 Convocatoria para personal de Ayuntamientos y Entidades Locales de la Provincial de Alicante. Enero 2012 1ª Convocatoria de cursos del Plan de Formación de 2012 1a Convocatòria

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR ESTUDI DEL CONSUM D AIGUA ALS EDIFICIS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA SITUACIÓ ACTUAL I POSSIBILITATS D ESTALVI EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR Sr. Martí Boada

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT Ajuntament de Valls ENDERROC EDIFICIS CARRER ESPARDENYERS ARI 4 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ---------- AJUNTAMENT DE VALLS ------------ Regidoria d'acció Territorial, Habitage i Barri Antic ESTUDI

Más detalles

GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES

GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES InnoCons, juliol 2009 CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D OBRES DE CATALUNYA PEL CANVI INNOVADOR A LA CONSTRUCCIO Cap a una nova manera de construir GRUP D ESTRUCTURES

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles

Currículum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183. Física

Currículum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183. Física Física La física com a ciència construeix models explicatius del comportament de la matèria, la seva estructura i les seves transformacions, des de l'escala més petita a la més gran, passant per les intermèdies,

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos 1 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius

Más detalles

Índex 4 PRESENTACIÓ 5 INTRODUCCIÓ CONCLUSIONS I OPORTUNITATS D APRENENTATGE METODOLOGIA SITUACIÓ ACTUAL SELECCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES

Índex 4 PRESENTACIÓ 5 INTRODUCCIÓ CONCLUSIONS I OPORTUNITATS D APRENENTATGE METODOLOGIA SITUACIÓ ACTUAL SELECCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES CRÈDITS Estudi impulsat per: Ajuntament de Barcelona Elaborat per: Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (Universitat Ramon Llull) Amb la col laboració de: Gremi d Hotels i Turisme de Barcelona

Más detalles

La Llar residència viscuda pels seus residents en família VOLS ESCRIURE O PROPOSAR TEMES A L ACTUAL?

La Llar residència viscuda pels seus residents en família VOLS ESCRIURE O PROPOSAR TEMES A L ACTUAL? actual full informatiu Institut d Assistència Sanitària JULIOL 2009 núm. 43 El reportatge La Llar residència viscuda pels seus residents en família 11 Notícies Implementació del model EFQM a l IAS 2 Congressos

Más detalles

Sense lloc on amagar-nos. Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana

Sense lloc on amagar-nos. Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana Sense lloc on amagar-nos Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana CREDITS Textos: Albert Bartrolí, Jordi Bartrolí, Héctor Gravina, Núria Ribas-Fitó i Irene González (dona, reproducció

Más detalles