Salut en Xarxa. Relació de codis CIM-9-MC corresponents a procediments rellevants. Salut en Xarxa

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Salut en Xarxa. Relació de codis CIM-9-MC corresponents a procediments rellevants. Salut en Xarxa"

Transcripción

1 Relació de codis CIM-9-MC corresponents a procediments rellevants. Salut en Xarxa IMPLT MARCP RESINCRO CARDIAC SENSE DESFIBRIL.LACIO SIST TOT IMPLT DESFIBRI DE RESINCRONIT. CARDIAC SIT TOTAL IMPL DERIVACIO TRANSVEN DINS SIST VENOS CORON VENTRICLE ESQU IMPL MARCA RESINCRONIT CARDIAC GENERAD IMPULSOS IMPL DESFIBRI RESINCRONIT CARDIAC GENERAD IMPULSOS INSER. STEN ALLIBERADOR FARMACS EN ARTERIA NO CORONARIA PUNCIO CRANIAL 01.0 PUNCIO CISTERNAL; PUNCIO EVACUADORA CISTERNAL PUNCIO VENTRICULAR A TRAVES DE CATETER IMPLANTAT PREVIAMENT ALTRES PUNCIONS CRANIALS; ASPIRACIO CRANIAL NOS CRANIOTOMIA I CRANIECTOMIA 01.2 INCISIO I DRENATGE DE SI CRANIAL EXTRACCIO DE NEUROSTIMULADOR INTRACRANIAL REOBERTURA DE CRANIOTOMIA ALTR.CRANIOTOMIES;CRANIAL:DESCOMPRES. EXPLORACIO TREPANACIO ALTR.CRANIECTOMIES;DESBRIDAM.CRANI NOS;SEQUESTRECTOMIA CRANI INCISIO DE CERVELL I MENINGES CEREBRALS 01.3 INCISIO MENINGES CEREBRALS; DRENATGE HIGROMA INTRACRANIAL LOBOTOMIA I TRACTOTOMIA;DIVISIO:TEIX.CEREBRAL TRACTES CEREBR ALTR.INCISIONS CERVELL; DRENATGE D'HEMATOMA INTRACEREBRAL OPERACIONS DE TALEM I GLOBUS PAL.LID 01.4 OPERACIONS DE TALEM; QUIMIOTALAMECTOMIA; TALAMOTOMIA OPERACIONS GLOBUS PAL.LID; PAL.LIDO-ANSECTOMIA;PAL.LIDOTOMIA ALTRES EXCISIONS O DESTRUCCIONS DE CERVELL I MENINGES 01.5 EXCISIO LES./TEIXIT MENINGES CER.; DECORTICACIO RESECCIO HEMISFERECTOMIA LOBECTOMIA DE CERVELL ALTR.EXCIS./DESTRUC.LESIO/TEIXIT CEREBRAL;CURETATGE DESBRID EXCISIO LESIO CRANI; EXTIRPACIO TEIXIT GRANULACIO DE CRANI 01.6 CRANIOPLASTIA 02.0 OBERTURA SUTURA CRANIAL; CRANIECTOMIA: LINEAL DE BANDA AIXECAMENT FRAGMENTS FRACTURA CRANIAL;DESCOMPRESSIO REDUCCIO FORMACIO DE PENJALL OSSI CRANIAL;REPARACIO CRANI AMB PENJALL EMPELT OSSI A CRANI; EMPELT PERICRANIAL AUTOGEN HETEROGEN INSERCIO DE PLACA CRANIAL; REEMPLAÃAMENT DE PLACA CRANIAL OSTEOPLAST.CRANIAL NCC;REPARAC.CRANI NOS;REVIS.PENJALL OSSI EXTRACCIO DE PLACA CRANIAL REPARACIO DE MENINGES CEREBRALS 02.1 SUTURA SIMPLE DE DURAMATER CEREBRAL ALTR.REPARACIONS MENINGES CEREBRALS;TANCAM.FISTULA LCR LLIGADURA DE VAS MENINGI; LLIGADURA DE SI LONGITUDINAL PLEXECTOMIA COROIDAL; CAUTERITZACIO DE PLEXE COROIDAL VENTRICULOSTOMIA;INSERCIO VALVULA HOLTER;TUB.VENTRIC/CISTERN 02.2 DERIVACIO VENTRICULAR EXTRACRANIAL 02.3 DERIV.VENTRICULAR A ESTRUCT.CAP/COLL;DER.VENTR.A NASOFARINGE DERIV.VENTRIC.A APARELL CIRCULATORI;ANASTOM.VENTR.-AURICULAR DERIV.VENTRIC.A CAVITAT TORACICA; ANASTOM.VENTRICULO-PLEURAL DERIV.VENTRIC.A CAVITAT/ORG.ABDOMINALS;VENTR-COLECISTOSTOMIA DERIV.VENTRIC.A APARELL URINARI;DERIVACIO VENTRICLE A URETER ALTR.OPERAC.PER DRENATGE VENTRICLE;DERIV.VENTRICLE MOLL D'OS REEMPLAÃAM.DERIV.VENTRICULAR;REINSERCIO DE VALVULA DE HOLTER EXTRACCIO DE DERIVACIO VENTRICULAR ALTRES OPERACIONS DE CRANI CERVELL I MENINGES CEREBRALS 02.9 LISI D'ADHERENCIES CORTICALS Página 1 de 14

2 REPARACIO DE CERVELL IMPLANTACIO DE NEUROSTIMULADOR INTRACRANIAL INSERCIO D'ELECTRODES ESFENOIDALS ALTRES OPERACIONS DE CRANI CERVELL I MENINGES CEREBRALS EXPLORACIO I DESCOMPRESSIO D'ESTRUCT.DE CONDUCTE RAQUIDI 03.0 EXTRACCIO DE COS ESTRANY DE CONDUCTE RAQUIDI REOBERTURA DE LAMINECTOMIA ALTR.EXPLOR./DESCOMPR.CONDUCTE RAQUIDI;LAMINECTOMIA DESCOMPR DIVISIO D'ARREL DE NERVI INTRARAQUIDI; RIZOTOMIA 03.1 CORDOTOMIA 03.2 CORDOTOMIA PERCUTANIA; CORDOTOMIA ESTEREOTACTICA ALTR.CORDOTOMIES;CORDOTOMIA NOS;TRANSECC.TRACTES MED.ESPINAL PROCEDIM.DIAGNOST.MEDUL.LA ESPINAL/ESTRUCT.CONDUCTE RAQUIDI 03.3 OPERACIONS PLASTIQUES D'ESTRUCTURES DE MEDUL.LA ESPINAL 03.5 REPARACIO MENINGOCELE ESPINAL; REPARACIO DE MENINGOCELE NOS REPARACIO DE MIELOMENINGOCELE ESPINAL REPARAC.FRACTURA VERTEBRAL;AIXECAM.FRAGMENTS OSSIS RAQUIDIS ALTR.REPARAC./OPERAC.PLASTIQUES ESTRUCT.MEDUL.LA ESPINAL LISI ADHERENCIES DE MEDUL.LA ESPINAL I ARRELS NERVIOSES 03.6 DERIVACIO DE DURAMATER ESPINAL 03.7 DERIVACIO ESPINAL SUBARACNOIDO-PERITONEAL DERIVACIO ESPINAL SUBARACNOIDO-URETERAL ALTR.DERIV.DURAMATER ESPINAL;DERIV.SUBARACNOIDO-LUMBAR NOS INJECCIO AGENT DESTRUCTOR EN EL CONDUCE RAQUIDI 03.8 ALTR.OPERAC.MEDUL.LA ESPINAL/ESTRUCT.DEL CONDUCTE RAQUIDI 03.9 INSER.CATETER CONDUCTE RAQUIDI INFUSIO SUBST.TERAP/PAL.LIAT INJECCIO CONDUCTE RAQUIDI ANESTESIC PER A ANALGESIA INJECCIO ALTR.AGENT CONDUCTE RAQUIDI;INJ.INTRADUR.ESTEROIDES INSERCIO O REEMPLAÃAMENT DE NEUROSTIMULADOR ESPINAL RETIRADA DE NEUROSTIMULADOR ESPINAL ALTR.OPERAC.MEDUL.LA ESPINAL/ESTRUCTURES DE CONDUCTE RAQUIDI EXCISIO DE NEUROMA DE L'ACUSTIC ; AMB CRANIOTOMIA DIVISIO DE NERVI TRIGEMIN; NEUROTOMIA RETROGASSERIANA DIVISIO O ESCLAFAMENT D'ALTRES NERVIS CRANIALS I PERIFERICS ALTRES INCISIONS DE NERVIS CRANIALS I PERIFERICS GANGLIECTOMIA GASSERIANA ALTRES GANGLIECTOMIES CRANIALS O PERIFERIQUES ALTR.EXCISIONS/AVULSIONS NERVIS CRANIALS I PERIFERICS DESTRUCCIO DE NERVIS CRANIALS I PERIFERICS 04.2 SUTURA DE NERVIS CRANIALS I PERIFERICS 04.3 LISI ADHERENCIES I DESCOMPRESSIO NERVIS CRANIALS I PERIFER DESCOMPRESSIO ARREL DE NERVI TRIGEMIN ALTRES DESCOMPRESSIONS DE NERVI CRANIAL ALLIBERAMENT DE CANAL CARPIANA ALLIBERAMENT DE CANAL TARSIANA ALTR.DESCOMPRES./LISIS ADHERENCIES NERVI O GANGLI PERIFERICS EMPELT DE NERVI CRANIAL O PERIFERIC 04.5 TRANSPOSICIO NERVIS CRANIALS/PERIF.; TRASPLANTACIO DE NERVI 04.6 ALTRES NEUROPLASTIES CRANIALS O PERIFERIQUES 04.7 ANASTOMOSI HIPOGLOSSO-FACIAL ANASTOMOSI ESPINO-FACIAL ANASTOMOSI ESPINO-HIPOGLOSSA ALTRES ANASTOMOSIS DE NERVI CRANIAL O PERIFERIC REVISIO DE REPARACIO PREVIA DE NERVIS CRANIALS I PERIFERICS REPARACIO LESIO TRAUMATICA ANTIGA NERVIS CRANIALS/PERIFERICS ALTRES NEUROPLASTIES IMPLANTACIO O REEMPLAÃAMENT DE NEUROSTIMULADOR PERIFERIC EXTRACCIO DE NEUROSTIMULADOR PERIFERIC Página 2 de 14

3 ALTRES OPERACIONS DE NERVIS CRANIALS I PERIFERICS SIMPATECTOMIA 05.2 GANGLIECTOMIA ESFENO-PALATINA SIMPATECTOMIA CERVICAL SIMPATECTOMIA LUMBAR SIMPATECTOMIA PRESACRA SIMPATECTOMIA PERIARTERIAL ALTR.SIMPATEC./GANGLIECTOMIES; GANGLIECTOMIA SIMPATICA NOS INJECCIO EN EL NERVI O GANGLI SIMPATICS 05.3 INJECCIO EN EL NERVI SIMPATIC D'ANESTESIC PER A ANALGESIA INJECCIO D'AGENT NEUROLITIC EN NERVI SIMPATIC ALTRES INJECCIONS EN EL NERVI O GANGLI SIMPATICS ALTRES OPERACIONS DE NERVIS O GANGLIS SIMPATICS 05.8 REPARACIO DE NERVI O GANGLI SIMPATICS ALTRES OPERACIONS DE NERVIS O GANGLIS SIMPATICS ALTRES OPERACIONS DE SISTEMA NERVIOS 05.9 INCISIO DE CAMP TIROIDAL 06.0 ASPIRACIO CAMP TIROIDAL; DRENATGE PERCUT./PUNCIO EVACUADORA LOBECTOMIA TIROIDAL UNILATERAL; HEMITIROIDECTOMIA 06.2 ALTRES TIROIDECTOMIES PARCIALS 06.3 EXCISIO DE LESIO DE TIROIDE ALTR.TIROIDECTOMIA PARCIAL; ISTMECTOMIA;TIROIDEC.PARCIAL NOS TIROIDECTOMIA TOTAL 06.4 TIROIDECTOMIA SUBSTERNAL 06.5 TIROIDECTOMIA SUBSTERNAL NSP TIROIDECTOMIA SUBSTERNAL PARCIAL TIROIDECTOMIA SUBSTERNAL TOTAL EXCISIO DE TIROIDE LINGUAL 06.6 EXCISIO DE TRACTE O CONDUCTE TIRO-GLOS 06.7 PARATIROIDECTOMIA 06.8 PARATIROIDECTOMIA TOTAL ALTRES PARATIROIDECTOMIES; PARATIROIDECTOMIA: NOS PARCIAL ALTRES OPERACIONS DE TIROIDE REGIO I PARATIROIDE 06.9 DIVISIO D'ISTME TIROIDAL; TRANSECCIO D'ISTME TIROIDAL LLIGADURA DE VASOS TIROIDALS SUTURA DE GLANDULA TIROIDE REIMPLANTACIO TEIXIT TIROIDAL; AUTOTRASPLANT.TEIXIT TIROIDAL REIMPLANTACIO TEIXIT PARATIROIDAL;AUTOTRASPL.TEIXIT PARATIR ALTRES OPERACIONS DE GLANDULA TIROIDE ALTRES OPERACIONS DE GLANDULA PARATIROIDE SUPRARENALECTOMIA PARCIAL 07.2 EXCISIO DE LESIO DE GLANDULA SUPRARENAL SUPRARENALECTOMIA UNILATERAL; SUPRARENALECTOMIA NOS ALTR.SUPRARENALECTOMIES PARCIALS;SUPRARENALECTOM.PARCIAL NOS SUPRARENALECTOMIA BILATERAL;EXCISIO GLAN.SUPRARENAL ROMANENT 07.3 ALTRES OPERACIONS DE GLANDULES NERVIS I VASOS SUPRARENALS 07.4 INCISIO GLANDULA SUPRARENAL; SUPRARENALOTOMIA AMB DRENATGE DIVISIO DE NERVIS AFERENTS DE GLANDULES SUPRARENALS LLIGADURA DE VASOS SUPRARENALS REPARACIO DE GLANDULA SUPRARENAL REIMPLANTACIO TEIXIT SUPRARENAL;AUTOTRASPL.TEIXIT SUPRARENAL ALTRES OPERACIONS DE GLANDULES NERVIS I VASOS SUPRARENALS OPERACIONS DE GLANDULA PINEAL 07.5 INCISIO DE GLANDULA PINEAL EXCISIO PARCIAL DE GLANDULA PINEAL EXCISIO TOTAL GLAND. PINEAL; PINEALECTOMIA COMPLETA TOTAL ALTRES OPERACIONS DE GLANDULA PINEAL HIPOFISECTOMIA 07.6 Página 3 de 14

4 EXCISIO PARCIAL D'HIPOFISI ABORDATGE TRANSFRONTAL EXCISIO PARCIAL D'HIPOFISI ABORDATGE TRANSESFENOIDAL EXCISIO PARCIAL D'HIPOFISI ABORDATGE INESPECIFICAT EXCISIO TOTAL D'HIPOFISI ABORDATGE TRANSFRONTAL EXCISIO TOTAL D'HIPOFISI ABORDATGE TRANSESEFENOIDAL EXCISIO TOTAL HIPOFISI ALTRES ABORDATGES ESPECIFICATS EXCISIO TOTAL HIPOFISI ABORDATGE NSP; HIPOFISECTOMIA NOS ALTRES OPERACIONS D'HIPOFISI 07.7 EXPLORACIO DE FOSSA HIPOFITICA INCISIO D'HIPOFISI; ASPIRACIO DE: CRANIO-FARINGIOMA HIPOFISI ALTR.OPERACIONS HIPOFISI; INSERCIO TAMPONAMENT SELLA TURCA TIMECTOMIA 07.8 TIMECTOMIA NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA EXCISIO PARCIAL DE TIM EXCISIO TOTAL DE TIM ALTRES OPERACIONS DE TIM 07.9 REPARACIO DE TIM TRASPLANTACIO DE TIM ALTRES OPERACIONS DE TIM; TIMOPEXIA TRASPLANTAMENT CORNEAL 11.6 TRASPLANTAMENT CORNEAL INESPECIFICAT; QUERATOPLASTIA NOS QUERATOPLASTIA LAMEL.LAR AMB AUTOEMPELT ALTRES QUERATOPLASTIES LAMEL.LARS QUERATOPLASTIA PENETRANT AMB AUTOEMPELT ALTRES QUERATOPLASTIES PENETRANTS ALTRES TRASPLANTAMENTS CORNEALS ALTRES TIPUS DE CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE CORNIA 11.7 QUERATOMILEUSI QUERATOFAQUIA QUERATOPROTESI TERMOQUERATOPLASTIA ALTRES TIPUS DE CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE CORNIA EXTRACCIO D'IMPLANT ARTIFICIAL DE CORNIA ALTRES INTERVENCIONS DE CORNIA GLOSSECTOMIA TOTAL; GLOSSECTOMIA NOS 25.3 GLOSSECTOMIA RADICAL 25.4 ALTR.EXCIS./DESTRUC.LESIO/TEIX.LARINGE;DENUDACIO CORDA VOCAL HEMILARINGECTOMIA 30.1 ALTRES LARINGECTOMIES PARCIALS 30.2 EPIGLOTIDECTOMIA CORDECTOMIA VOCAL; EXCISIO DE CORDES VOCALS ALTRES LARINGECTOMIES PARCIALS; EXCISIO DE CARTILAG LARINGI LARINGECTOMIA TOTAL; LARINGO-FARINGECTOMIA 30.3 LARINGECTOMIA RADICAL 30.4 TRAQUEOSTOMIA PERMANENT 31.2 EXCISIO O DESTRUCCIO ENDOSCOPIQUES LESIO O TEIXIT DE PULMO ALTR.EXCIS.LOCALS/DESTR.LESIO/TEIXIT PULMO; RESEC.CUNEIFORME RESECCIO SEGMENTARIA DE PULMO; LOBECTOMIA PARCIAL 32.3 LOBECTOMIA DE PULMO;LOB.AMB RESEC.SEGMENT.LOBULS ADJAC.PULMO 32.4 PNEUMONECTOMIA TOTAL; EXCISIO DEL PULMO NOS 32.5 DISSECCIO RADICAL D'ESTRUCTURES TORACIQUES 32.6 ALTRES PROCEDIMENTS DIAGNOSTICS DE PULMO I BRONQUI COL.LAPSE QUIRURGIC DE PULMO 33.3 TORACOPLASTIA ALTR.COL.LAPSES QUIRURGICS DE PULMO; COL.LAPSE PULMO NOS REPARACIO I OPERACIO PLASTICA DE PULMO I BRONQUI 33.4 TANCAMENT DE FISTULA BRONQUIAL;TANCAMENT DE BRONCOSTOMIA TANCAMENT DE LACERACIO DE PULMO Página 4 de 14

5 ALTRES REPARACIONS I OPERACIONS PLASTIQUES DE BRONQUI ALTRES REPARACIONS I OPERACIONS PLASTIQUES DE PULMO TRASPLANTAMENT DE PULMO 33.5 TRASPLANTAMENT DE PULMO NO ESPECIFICAT D'ALTRA MANERA TRASPLANTAMENT DE PULMO UNILATERAL TRASPLANTAMENT DE PULMO BILATERAL TRASPLANTAMENT COMBINAT DE COR I PULMO 33.6 ALTRES OPERACIONS DE PULMO I BRONQUI 33.9 DILATACIO BRONQUIAL LLIGADURA DE BRONQUI CREACIO DE DESVIACIO PLEURO-PERITONEAL PLEURECTOMIA 34.5 DECORTICACIO DE PULMO ALTRES EXCISIONS DE PLEURA; EXCISIO DE LESIO DE PLEURA ESCARIFICACIO PLEURA; PLEUROESCLEROSIS 34.6 REPARACIO DE PARET TORACICA 34.7 SUTURA DE LACERACIO DE PARET TORACICA TANCAMENT ALTRES FISTULES TORAX; FISTULA BRONCO-PLEURAL OPERACIONS DE DIAFRAGMA 34.8 VALVULOTOMIA CARDIACA TANCADA 35.0 VALVULOTOMIA CARDIACA TANCADA VALVULA NO ESPECIFICADA VALVULOTOMIA AORTICA TANCADA VALVULOTOMIA MITRAL TANCADA VALVULOTOMIA PULMONAR TANCADA VALVULOTOMIA TRICUSPIDE TANCADA VALVULOPLASTIA CARDIACA OBERTA SENSE REEMPLAÃAMENT VALVULAR 35.1 VALVULOPLAST.CARDIACA OBERTA S/REEMPLAÃAMENT VALVULA NSP VALVULOPLASTIA AORTICA OBERTA SENSE REEMPLAÃAMENT VALVULOPLASTIA MITRAL OBERTA SENSE REEMPLAÃAMENT VALVULOPLASTIA PULMONAR OBERTA SENSE REEMPLAÃAMENT VALVULOPLASTIA TRICUSPIDE OBERTA SENSE REEMPLAÃAMENT REEMPLAÃAMENT DE VALVULA CARDIACA 35.2 REEMPLAÃAMENT DE VALVULA CARDIACA NSP REEMPLAÃAMENT VALVULA AORTICA AMB EMPELT TISSULAR; ALTRES REEMPLAÃAMENTS DE VALVULA AORTICA; EMPELT SINTETIC REEMPLAÃAMENT DE VALVULA MITRAL AMB EMPELT TISSULAR ALTRES REEMPLAÃAMENTS DE VALVULA MITRAL; EMPELT SINTETIC REEMPLAÃAMENT DE VALVULA PULMONAR AMB EMPELT TISSULAR ALTRES REEMPLAÃAMENTS DE VALVULA PULMONAR; EMPELT SINTETIC REEMPLAÃAMENT DE VALVULA TRICUSPIDE AMB EMPELT TISSULAR ALTRES REEMPLAÃAMENTS VALVULA TRICUSPIDE; EMPELT SINTETIC OPERACIONS D'ESTRUCTURES ADJACENTS A VALVULES CARDIAQUES 35.3 OPERACIONS DE MUSCUL PAPIL.LAR; DIVISIO REINSERCIO REPARACIO OPERACIONS DE CORDES TENDINOSES; DIVISIO REPARACIO ANULOPLASTIA; PLICATURA D'ANELL INFUNDIBULECTOMIA; INFUNDIBULECTOMIA DE VENTRICLE DRET OPERACIONS DE COLUMNES CARNOSES DEL COR; DIVISIO EXCISIO OPERACIONS D'ALTRES ESTRUCTURES ADJACENTS A VALVULES DEL COR PRODUCCIO DE DEFECTE SEPTAL DEL COR 35.4 ENGRANDIMENT DE DEFECTE SEPTAL INTERAURICULAR PREEXISTENT CREACIO DE DEFECTE SEPTAL COR; OPERACIO DE BLALOCK-HANLON REPARACIO SEPTES INTERAURICULAR I INTERVENTRIC. AMB PROTESI 35.5 REPARACIO DEFECTE SEPTAL CARDIAC NO ESPECIFICAT AMB PROTESI REPAR.DEFECTE SEPTAL INTERAURICUL AMB PROTESI TECNICA OBERTA REPAR.DEFECTE SEPTAL INTERAURICUL AMB PROTESI TECNIC.TANCADA REPARACIO DE DEFECTE SEPTAL INTERVENTRICULAR AMB PROTESI REPARACIO DE DEFECTE TUBERCLE ENDOCARDIC AMB PROTESI REPAR.SEPTES INTERAURIC/INTERVENTRICULAR AMB EMPELT TISSULAR 35.6 Página 5 de 14

6 REPARACIO DE DEFECTE SEPTAL CARDIAC NSP AMB EMPELT TISSULAR REPARACIO DEFECTE SEPTAL INTERAURICULAR AMB EMPELT TISSULAR REPARACIO DEFECTE SEPTAL INTERVENTRICULAR EMPELT TISSULAR REPARACIO DEFECTE DE TUBERCLE ENDOCARDIC AMB EMPELT TISSULAR ALTR.I NSP REPAR.DE SEPTES INTERAURICULAR I INTERVENTRICULAR 35.7 ALTR.I NO ESP.REPARACIONS DE DEFECTE SEPTAL CARDIAC NSP ALTRES I NO ESP.REPARACIONS DE DEFECTE SEPTAL INTERAURIC ALTRES I NO ESP.REPARACIONS DEFECTE SEPTAL INTERVENTRICULAR ALTRES I NO ESP.REPARACIONS DEFECTE DE TUBERCLE ENDOCARDIC REPARACIO TOTAL DE CERTES ANOMALIES CARDIAQUES CONGENITES 35.8 REPARACIO TOTAL TETRALOGIA DE FALLOT REPARACIO TOTAL DE DRENATGE VENOS PULMONAR ANOMAL TOTAL REPARACIO TOTAL DE TRONC ARTERIOS CORRECIO TOTAL DE TRANSPOSICIO GRANS VASOS NCC ALTRES OPERACIONS DE VALVULES I SEPTES DEL COR 35.9 TRANSPOSICIO INTERAURICULAR DE RETORN VENOS CREACIO DE CONDUCTE ENTRE VENTRICLE DRET I ARTERIA PULMONAR CREACIO DE CONDUCTE ENTRE VENTRICLE ESQUERRE I AORTA CREACIO DE CONDUCTE ENTRE AURICULA I ARTERIA PULMONAR REVISIO DE PROCEDIMENT CORRECTIU DE COR VALVULOPLASTIA PERCUTANIA; VALVULOPLASTIA PERCUTANIA DE BALO ALTRES OPERACIONS DE SEPTES CARDIACS ALTRES OPERACIONS DE VALVULES CARDIAQUES ELIMINACIO OBSTRUCCIO ARTERIA CORONARIA I INSERCIO STENT S 36.0 ANGIOPL.CORON.PERCUT.TRANSLUM.VAS UNIC ATERECTO. S/TROMBOLIT ANGIOPL.CORON.PERCUT.TRANSLUM.VAS UNIC ATERECTO. TROMBOLITIC ANGIOPLASTIA ARTERIA CORONARIA AMB TORAX OBERT INFUSIO TROMBOLITICA D'ARTERIA INTRACORONARIA ANGIOPL.CORON.TRANSLUM.PERCUT.[ACTP] MULTI.VASOS AMB/S TROMB INSERCIO DE STENT S D'ARTERIA CORONARIA INSERCIO D'STENT ALLIBERADOR DE FARMACS D'ARTERIA CORONARIA ALTR.ELIMIN.OBSTRUCCIO ART.CORONARIA ESP.;ANGIOPL.CORON.NOS ANASTOMOSI DE DESVIACIO PER A REVASCULARITZACIO CARDIACA 36.1 DESVIACIO AORTO-CORONARIA PER A REVASCULARITZ.CARDIACA NSP DESVIACIO AORTO-CORONARIA D'UNA ARTERIA CORONARIA DESVIACIO AORTO-CORONARIA DE DUES ARTERIES CORONARIES DESVIACIO AORTO-CORONARIA DE TRES ARTERIES CORONARIES DESVIACIO AORTO-CORONARIA DE QUATRE O MES ART.CORONARIES DESVIACIO SIMPLE ENTRE ART.MAMARIA INTERNA I ART.CORONARIA DESVIACIO DOBLE ENTRE ART.MAMARIA INTERNA I ART.CORONARIA DESVIACIO ARTERIA CORONARIA-ABDOMINAL ALTR.ANASTOMOSIS DE DESVIACIO PER A REVASCULARITZ.CARDIACA REVASCULARITZACIO CARDIACA PER IMPLANTACIO ARTERIAL 36.2 ALTRES REVASCULARITZACIONS CARDIAQUES 36.3 REVASCULARITZACIO TRANSMIOCARDIACA AMB TORAX OBERT ALTRA REVASCULARITZACIO TRANSMIOCARDIACA ALTRA REVASCULARITZACIO CARDIACA ALTRES OPERACIONS DE VASOS CARDIACS 36.9 REPARACIO D'ANEURISMA DE VAS CORONARI ALTR.OPERAC.VASOS CARDIACS;ART.CORON.:EXPLOR. INCIS. LLIGAD CARDIOTOMIA I PERICARDIOTOMIA 37.1 INCISIO DE C0R INESPECIFICADA; CARDIOLISI NOS CARDIOTOMIA;INCISIO DE:AURICULA ENDOCARDI MIOCARDI VENTRICLE PERICARDIOTOMIA; OPER.DE FINESTRA PERICARDICA;PERICARDIOLISI PERICARDIECTOMIA I EXCISIO DE LESIO CARDIACA 37.3 PERICARDIECTOMIA; EXCISIO D'ADHERENCIES PERICARDIAQUES EXCISIO D'ANEURISMA CARDIAC; REPARACIO ANEURISME CARDIAC EXCISIO O DESTRUCCIO D'ALTRES LESIONS CARDIAQUES O TEIXIT Página 6 de 14

7 ABLACIO AMB CATETER LESIO/TEIXITS COR; CRIOABLACIO RESECCIO VENTRICULECTOMIA PARCIAL REPARACIO DE COR I PERICARDI 37.4 TRASPLANTACIO CARDIACA 37.5 INSERCIO MARCAPAS PERMANENT INICIAL/REEMPLAÃ. DISPOSITIU NSP REEMPLAÃ.QUALS.TIPUS MARCAPAS CAMBRA UNICA NSP COM SENSIBLE REEMPLAÃ.QUALS.TIPUS MARCAPAS CAMBRA UNICA DE RITME SENSIBLE REEMPLAÃAMENT DE QUALSEVOL TIPUS DE DISPOSITIU DE MARCAPAS REVISIO O RETIRADA DE DISPOSITIU DE MARCAPAS ALTRES OPERACIONS DE COR I PERICARDI 37.9 IMPLANT/REEMPLAÃ.DESFIBRIL/CARDIOVERSOR AUTOMATIC SIST.TOTAL IMPLANTACIO NOMES DE DERIV.DESFIBRIL./CARDIOVERSOR AUTOMATIC IMPLANT.NOMES DE DESFIBR.GENERADOR IMPULSOS/CARDIOVERS.AUTOM REEMPLAÃ.NOMES DE DERIVACIO DE DESFIBRIL./CARDIOVERSOR AUTOM REEMPLAÃ.DESFIBRIL.GENERADOR IMPULSOS/CARDIOVERSOR AUTOMATIC ALTR.OPERAC.DE COR I PERICARDI;REPOS.DE GENERADOR D'IMPULSOS INCISIO DE VAS; EMBOLECTOMIA; TROMBECTOMIA 38.0 INCISIO ALTR.VASOS CAP I COLL; ARTERIA CAROTIDE INCISIO DE VASOS DE L'EESS; AXIL.LAR BRAQUIAL RADIAL CUBITAL INCISIO D'AORTA INCISIO ALTR.VASOS TORACICS; TRONC BRAQUIO-CEFALIC INCISIO ART.ABDOMINALS; CELIACA; GASTRICA; HEPATICA; ILIACA INCIS.VENES ABDOMINALS; ILIACA; PORTAL; RENAL; ESPLENICA INCISIO ART.D'EEII; FEMORAL COMUNA SUPERF. ;POPLITIA;TIBIAL INCISIO DE VENES DE L'EEII; FEMORAL; POPLITIA; SAFENA;TIBIAL ENDOARTERECTOMIA;AMB:EMBOLECTOMIA EMPELT TROMBECTOMIA 38.1 ENDOARTERECTOMIA LLOC NO ESPECIFICAT ENDOARTERECTOMIA VASOS INTRACRANIALS ENDOARTERECTOMIA ALTRES VASOS CAP I COLL; ARTERIA CAROTIDE ENDOARTERECTOMIA VASOS EESS;AXIL.LAR;BRAQUIAL;RADIAL;CUBITAL ENDOARTERECTOMIA D'AORTA ENDOARTERECTOMIA ALTR.VASOS TORACICS; TRONC BRAQUIO-CEFALIC ENDOARTERECTOMIA ART.ABDOMINALS; CELIACA; GASTRICA; HEPATICA ENDOARTERECTOMIA ART.EEII; FEMORAL COMUNA SUPERF. ;POPLITIA RESECCIO VAS AMB ANASTOMOSI 38.3 RESECCIO DE VAS AMB ANASTOMOSI LLOC NO ESPECIFICAT RESECCIO DE VAS AMB ANASTOMOSI DE VASOS INTRACRANIALS RESECCIO D'ALTRES VASOS DE CAP I COLL AMB ANASTOMOSI RESECCIO VASOS EESS AMB ANASTOMOSI; AXIL.LAR;BRAQUIAL;RADIAL RESECCIO D'AORTA AMB ANASTOMOSI RESECCIO D'ALTRES VASOS TORACICS AMB ANASTOMOSI RESECCIO ARTERIES ABDOMINALS AMB ANASTOMOSI;CELIACA;GASTRICA RESECCIO VENES ABDOMINALS AMB ANASTOMOSI; ILIACA;PORTA;RENAL RESECCIO ARTERIES EEII AMB ANASTOMOSI RESECCIO VENES EEII AMB ANASTOMOSI; FEMORAL; POPLITIA;SAFENA RESECCIO DE VAS AMB REEMPLAÃAMENT; ANGIECTOMIA 38.4 RESECCIO DE VAS AMB REEMPLAÃAMENT LLOC INESPECIFICAT RESECCIO DE VASOS INTRACRANIALS AMB REEMPLAÃAMENT RESECCIO ALTR.VASOS DE CAP I COLL AMB REEMPLAÃAMENT RESECCIO VASOS EESS AMB REEMPLAÃAMENT; AXIL.LAR; BRAQUIAL RESECCIO D'AORTA ABDOMINAL AMB REEMPLAÃAMENT RESECCIO ALTR.VASOS TORACICS AMB REEMPLAÃAMENT; INNOMINAT RESECCIO ART.ABDOMINALS AMB REEMPLAÃAMENT; CELIACA GASTRICA RESECCIO VENES ABDOMINALS AMB REEMPLAÃAMENT; ILIACA; PORTA RESECCIO ARTERIES EEII AMB REEMPLAÃAMENT RESECCIO VENES EEII AMB REEMPLAÃAMENT; FEMORAL; POPLITIA PLICATURA DE VENA CAVA; INSERCIO IMPLANT O SEDAS A VENA CAVA 38.7 DERIVACIO SISTEMICA A ARTERIA PULMONAR 39.0 Página 7 de 14

8 DERIVACIO VENOSA INTRAABDOMINAL;ANASTOMOSI MESENTERICO-CAVAL 39.1 ANASTOMOSI VENA CAVA A ARTERIA PULMONAR DESVIACIO AORTA-SUBCLAVIA-CAROTIDE ALTRES DERIVACIONS O DESVIACIONS VASCULARS INTRATORACIQUES DESVIACIO AORTA-RENAL DESVIACIO AORTA-ILIACA-FEMORAL; AORTO-FEMORAL AORTO-ILIACA ALTR.DERIV./DESVIACIONS VASCULARS INTRAABDOM.;AORTO-CELIACA ARTERIO-VENOSTOMIA PER A DIALISI RENAL DESVIACIO VASCULAR EXTRACRANIAL-INTRACRANIAL EC-IC ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VAS NO CORONARI RETALLAMENT D'ANEURISMA ALTRES REPARACIONS D'ANEURISMA;PER:COAGULACIO ELECTROCOAGUL REPARACIO FISTULA ARTERIO-VENOSA; PER:RETALLAMENT COAGULACIO OPERAC.REENTRADA AORTA ;FENESTRACIO ANEUR.DISSEC.AORTA TORAC REIMPLANTACIO DE VAS RENAL ABERRANT REPARACIO DE VAS SANGUINI AMB EMPELT DE PEDAÃ TISSULAR REPARACIO DE VAS SANGUINI AMB EMPELT DE PEDAÃ SINTETIC REPARACIO DE VAS SANGUINI AMB EMPELT DE PEDAÃ DE TIPUS NSP IMPLANT ENDOVASCULAR D'INJERT D'AORTA REPARACIO O OCLUSIO ENDOVASCULAR DE VASOS DE CAP I DE COLL ALTRA REPARACIO AMB INJERT ENDOVASCULAR D'ANEURISME INSERCIO DE STENT D'ARTERIA NO CORONARIA NO ALLIBER FARMAC HEMODIALISI; RONYO ARTIFICIAL;DIALISI RENAL;HEMODIAFILTRACIO EXCISIO RADICAL DE GANGLIS LIMFATICS AXIL.LARS EXCISIO RADICAL DE GANGLIS LIMFATICS ILIACS EXCISIO RADICAL DE GANGLIS LIMFATICS DE L'ENGONAL TRASPLANTAMENT DE MOLL D'OS O CEL.LULES MARE HEMATOPOETIQUES 41.0 TRASPLANTAMENT DE MEDUL.LA OSSIA NSP TRASPLANT.AUTOLEG MEDUL.LA OSSIA; SENSE PURGACIO EXTRACORPOR TRASPLANTAMENT AL.LOGENIG DE MEDUL.LA OSSIA AMB PURGACIO TRASPLANTAMENT AL.LOGENIC DE MEDUL.LA OSSIA SENSE PURGACIO TRASPLANT AUTOLEG CEL.LULES MARE HEMATOPOETIQUES SENS PURGAC TRASPLANT.AL.LOGENIC CEL.LULES MARE HEMATOPOET SENS PURGACIO TRASPLANTAMENT DE CEL.LULES MARE DE SANG DE CORDO UMBILICAL TRASPLANTAMENT AUTOLEG DE CEL.LULES MARE HEMOPOET AMB PURGAC TRASPLANTAMENT ALOGENIC DE CEL.LULES MARE HEMOPOE AMB PURGC TRASPLANTAMENT AUTOLEG MOLL D'OS AMB PURGACIO ESPLENECTOMIA PARCIAL ESPLENECTOMIA TOTAL; ESPLENECTOMIA NOS 41.5 TRASPLANTACIO DE MELSA ESOFAGOTOMIA 42.0 ESOFAGOSTOMIA 42.1 ESOFAGOSTOMIA NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA ESOFAGOSTOMIA CERVICAL EXTERIORITZACIO DE BOSSA ESOFAGICA ALTR.FISTULITZ.EXTERNES D'ESOFAG; ESOFAGOSTOMIA TORACICA ESOFAGECTOMIA NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA ESOFAGECTOMIA PARCIAL ESOFAGECTOMIA TOTAL ANASTOMOSI ESOFAGICA INTRATORACICA 42.5 ESOFAGO-ESOFAGOSTOMIA INTRATORACICA ESOFAGO-GASTROSTOMIA INTRATORACICA ANAST.ESOFAGICA INTRATORACICA AMB INTERPOSICIO INTESTI PRIM ALTRES ESOFAGO-ENTEROSTOMIES INTRATORACIQUES ANASTOMOSI ESOFAGICA INTRATORACICA AMB INTERPOSICIO COLON ALTR.FORMES ESOFAGO-COLOSTOMIES INTRATORAC.;ESOF.-COLOST.NOS ANASTOMOSI ESOFAGICA INTRATORACICA AMB ALTRA INTERPOSICIO ALTRES ANASTOMOSIS INTRATORACIQUES D'ESOFAG Página 8 de 14

9 ANASTOMOSI ESOFAGICA ANTESTERNAL 42.6 ESOFAGO-ESOFAGOSTOMIA ANTESTERNAL ESOFAGO-GASTROSTOMIA ANTESTERNAL ANAST.ESOFAGICA ANTESTERNAL AMB INTERPOSICIO D'INTESTI PRIM ALTRES ESOFAGO-ENTEROSTOMIES ANTESTERNALS;ESOFAGO-ILEOSTOMIA ANASTOMOSI ESOFAGICA ANTESTERNAL AMB INTERPOSICIO DE COLON ALTR.ESOFAGO-COLOSTOMIES ANTESTERNALS;E.-COLOST.ANTETORACICA ALTRES ANASTOMOSIS ESOFAGIQUES ANTESTERNALS AMB INTERPOSICIO ALTRES ANASTOMOSIS ANTESTERNALS D'ESOFAG ESOFAGOMIOTOMIA 42.7 ALTRES REPARACIONS D'ESOFAG 42.8 INSERCIO DE TUB PERMANENT EN L'ESOFAG ALTRES EMPELTS D'ESOFAG LLIGADURA DE VARICES ESOFAGIQUES DILATACIO D'ESOFAG; DILATACIO D'ESFINTER ESOFAGIC INFERIOR ALTRES OPERACIONS D'ESOFAG GASTROTOMIA 43.0 GASTROSTOMIA 43.1 GASTROSTOMIA PERCUTANIA [ENDOSCOPICA] [GPE] ALTRA GASTROSTOMIA PILOROMIOTOMIA 43.3 GASTRECTOMIA PARCIAL AMB ANASTOMOSI A ESOFAG; GASTR.PROXIMAL 43.5 GASTRECTOMIA PARCIAL AMB ANASTOMOSI A DUODE; OPER.BILLROTH I 43.6 GASTRECTOMIA PARCIAL AMB ANASTOMOSI A JEJU; OPER.BILLROTH II 43.7 ALTRES GASTRECTOMIES PARCIALS 43.8 GASTRECTOMIA PARCIAL AMB TRANSPOSICIO JEJUNAL ALTRES GASTRECTOMIES PARCIALS; RESECCIO SEGMENTARIA ESTOMAC GASTRECTOMIA TOTAL 43.9 GASTRECTOMIA TOTAL AMB INTERPOSICIO INTESTINAL ALTRES GASTRECTOMIES TOTALS;GASTRO-DUODENECTOMIA TOTAL VAGOTOMIA 44.0 VAGOTOMIA NSP; DIVISIO NERVI VAGUE NOS VAGOTOMIA TRONCULAR VAGOTOMIA SUPRASELECTIVA; VAGOTOMIA DE CEL.LULES PARIETALS ALTRES VAGOTOMIES SELECTIVES PILOROPLASTIA 44.2 DILATACIO DE PILOR PER INCISIO DILATACIO DE PILOR ENDOSCOPICA; DILAT.AMB ENDOSCOPI DE BALO ALTRA PILOROPLASTIA; PILOROPLASTIA NOS; REVISIO DE PILOR GASTRO-ENTEROSTOMIA SENSE GASTRECTOMIA 44.3 DESVIACIO GASTRICA ALTA; DESVIAC.GASTRICA DE PRINTEN I MASON GASTRO-JEJUNOSTOMIA PERCUTANIA (ENDOSCOPICA) ALTRES GASTRO-ENTEROSTOMIES; GASTRO-DUODENOSTOMIA GASTROPEXIA ESOFAGO-GASTROPLASTIA; OPERACIO DE BELSEY ALTR.PROCED.CREACIO COMPETENCIA ESFINTER ESOFAGO-GASTRICA ALTR.REPAR.ESTOMAC;INVERSIO DIVERTICLE GASTR;REP.ESTOMAC NOS ALTRES OPERACIONS D'ESTOMAC 44.9 LLIGADURA DE VARICES GASTRIQUES MANIPULACIO INTRAOPERATORIA ESTOMAC; REDUCCIO VOLVUL GASTRIC INSERCIO DE GLOBUS GASTRIC BALO EXTRACCIO GLOBUS GASTRIC BALO ALTRES OPERACIONS D'ESTOMAC ENTEROTOMIA 45.0 INCISIO D'INTESTI NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA INCISIO DE DUODE ALTRES INCISIONS D'INTESTI PRIM INCISIO D'INTESTI GROS Página 9 de 14

10 AILLAMENT DE SEGMENT INTESTINAL NSP AILLAMENT DE SEGMENT D'INTESTI PRIM AILLAMENT SEGMENT INTESTI GROS; RESEC.COLON PER INTERPOSICIO ALTRES EXCISIONS D'INTESTI PRIM 45.6 RESECCIO SEGMENTARIA MULTIPLE D'INTESTI PRIM ALTR.RESEC.PARCIALS INTESTI PRIM; DUODENECTOMIA; ILEECTOMIA EXTIRPACIO TOTAL D'INTESTI PRIM EXCISIO PARCIAL D'INTESTI GROS 45.7 RESECCIO SEGMENTARIA MULTIPLE D'INTESTI GROS RESECCIO DE CEC; RESECCIO DE CEC I ILI TERMINAL HEMICOLECTOMIA DRETA; ILIO-COLECTOMIA; COLECT.RADICAL DRETA RESECCIO DE COLON TRANSVERS HEMICOLECTOMIA ESQUERRA SIGMOIDECTOMIA ALTR.EXCISIONS PARCIALS INTESTI GROS; ENTERO-COLECTOMIA NCE COLECTOMIA INTRAABDOM.TOTAL; EXCISIO CEC COLON I SIGMOIDE 45.8 ANASTOMOSI INTESTINAL 45.9 ANASTOMOSI INTESTINAL NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA ANASTOMOSI INTESTINAL DE BUDELL PRIM A BUDELL PRIM ANASTOMOSI INTESTI PRIM A MONYO RECTAL; PROCEDIM.DE HAMPTON ALTRES ANASTOMOSIS INTESTINALS DE BUDELL PRIM A BUDELL GROS ANASTOMOSI INTESTINAL DE BUDELL GROS A BUDELL GROS ANASTOMOSI A ANUS;FORMACIO BOSSA ILEAL ENDORECTAL BOSSA J EXTERIORITZACIO D'INTESTI 46.0 EXTERIORITZACIO D'INTESTI PRIM; ILIOSTOMIA DE NANSA RESECCIO DE SEGMENT EXTERIORITZAT D'INTESTI PRIM EXTERIORITZACIO D'INTESTI GROS; COLOSTOMIA DE NANSA RESECCIO SEGMENT EXTERIORITZAT INTESTI GROS COLOSTOMIA 46.1 COLOSTOMIA NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA COLOSTOMIA PERMANENT ILEOSTOMIA 46.2 ILEOSTOMIA NO ESPECIFICADA D'UNA ALTRA MANERA ILEOSTOMIA CONTINENT ALTRES ILEOSTOMIES PERMANENTS ALTRES ENTEROSTOMIES 46.3 JEJUNOSTOMIA PERCUTANIA [ENDOSCOPICA] [JPE] ALTR.ENTEROSTOMIES; DUODENOSTOMIA; ENTEROSTOMIA ALIMENTACIO REVISIO D'ESTOMA D'INTESI PRIM TANCAMENT D'ESTOMA INTESTINAL 46.5 TANCAMENT D'ESTOMA INTESTINAL NSP TANCAMENT D'ESTOMA D'INTESTI PRIM TANCAMENT ESTOMA INTESTI GROS;CECOSTOMIA COLOSTOMIA SIGMOID TRASPLANTAMENT D'INTESTI RESECCIO ABDOMINO-PERINEAL RECTE; PROCTECTOMIA TOTAL 48.5 ALTRES RESECCIONS DE RECTE 48.6 RECTO-SIGMOIDECTOMIA TRANSACRA RESECCIO ANTERIOR DE RECTE AMB COLOSTOMIA SIMULTANIA ALTRES RESECCIONS ANTERIORS DE RECTE RESECCIO POSTERIOR DE RECTE RESECCIO RECTE DE DUHAMEL; TRANSTRAC.ABDOM.-PERIN.DE DUHAMEL ALTR.RESEC.DE RECTE; PROCTECTOMIA PARCIAL; RESEC.RECTAL NOS REPARACIO DE RECTE 48.7 HEPATOTOMIA; INCISIO ABSCES FETGE; EXTRACCIO CALCULS FETGE 50.0 EXCISIO LOCAL O DESTRUCCIO DE LESIO O TEIXIT DE FETGE 50.2 HEPATECTOMIA PARCIAL; RESECCIO CUNEIFORME DE FETGE ALTR.DESTRUC.LESIO FETGE; CAUTERITZACIO ENUCLEACIO EVACUACIO LOBECTOMIA DE FETGE; L.TOTAL AMB EXCISIO PARCIAL ALTRE LOBUL 50.3 Página 10 de 14

11 HEPATECTOMIA TOTAL 50.4 TRASPLANTAMENT DE FETGE 50.5 TRASPLANTAMENT DE FETGE AUXILIAR ALTRES TRASPLANTAMENTS DE FETGE ALTRES INJECCIONS DE SUBSTANCIA TERAPEUTICA EN EL FETGE ASPIRACIO PERCUTANIA DE VESICULA BILIAR COLECISTECTOMIA 51.2 ALTRA COLECISTECTOMIA PARCIAL COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA COLECISTECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA ANASTOMOSI DE VESICULA BILIAR O CONDUCTE BILIAR 51.3 ANASTOMOSI DE VESICULA BILIAR A CONDUCTES HEPATICS ANASTOMOSI DE VESICULA BILIAR A INTESTI ANASTOMOSI DE VESICULA BILIAR A PANCREES ANASTOMOSI DE VESICULA BILIAR A ESTOMAC ALTRES ANASTOMOSIS DE VESICULA BILIAR;ANAST.VESIC.BILIAR NOS COLEDOCO-ENTEROSTOMIA ANASTOMOSI DE CONDUCTE HEPATIC A TUB GASTRO-INTESTINAL ALTR.ANASTOMOSIS CONDUCTE BILIAR; ANAST.COND.BILIAR NOS EXCISIO D'AMPUL.LA DE VATER AMB REIMPLANTACIO DE COLEDOC ESFINTERECTOMIA PANCREATICA; INCISIO D'ESFINTER PANCREATIC PANCREATOTOMIA 52.0 ALTRES PANCREATOTOMIES; PANCREATOLITOTOMIA EXCISIO LOCAL O DESTRUCCIO DE LESIO PANCREATICA 52.2 EXCISIO/DESTR.ENDOSCOP.LESIO O TEIXIT DE CONDUCTE PANCREATIC ALTR.EXCISIO/DESTR.LESIO O TEIXIT PANCREES O COND.PANCREATIC MARSUPIALITZACIO DE QUIST PANCREATIC 52.3 DRENATG.INTERN QUIST PANCREATIC;PANCREATOCISTO-DUODENOSTOMIA 52.4 PANCREATECTOMIA PARCIAL 52.5 PANCREATECTOMIA PROXIMAL;EXCISIO CAP PANCREES AMB PART COS PANCREATECTOMIA DISTAL; EXCISIO CUA PANCREES AMB PART COS PANCREATECTOMIA RADICAL SUBTOTAL ALTRES PANCREATECTOMIES PARCIALS PANCREATECTOMIA TOTAL;PANCREATEC.AMB DUODENECTOMIA SIMULTAN PANCREATO-DUODENECTOMIA RADICAL; PROCEDIMENT DE WHIPPLE 52.7 TRASPLANTAMENT DE PANCREES 52.8 TRASPLANTAMENT PANCREATIC NO ESPECIF.D'UNA ALTRA MANERA REIMPLANTACIO DE TEIXIT PANCREATIC HOMOTRASPLANTAMENT DE PANCREES HETEROTRASPLANTAMENT DE PANCREES AUTOTRASPLANTAMENT DE CEL.LULES DELS ILLOTS DE LANGERHANS AL.LOTRASPLANTAMENT DE CEL.LULES DELS ILLOTS DE LANGERHANS TRASPLANTAMENT DE CEL.LULES DELS ILLOTS DE LANGERHANS NSP ALTRES OPERACIONS DE PANCREES 52.9 CANULACIO DE CONDUCTE PANCREATIC INSERCIO ENDOSCOPICA DE PROTESI TUB A CONDUCTE PANCREATIC DIALISI PERITONEAL EXCISIO LOCAL O DESTRUCCIO DE LESIO O TEIXIT DE RONYO 55.3 ALTR.DESTRUC./EXCISIO LOCAL LESIO O TEIXIT RENAL NEFRECTOMIA PARCIAL; CALICECTOMIA; RESECCIO CUNEIFORME RONYO 55.4 NEFRECTOMIA COMPLETA 55.5 NEFRO-URETERECTOMIA; NEFRO-URETERECT.AMB MANEGOT DE BUFETA NEFRECTOMIA DE RONYO ROMANENT; EXTIRPACIO DE RONYO SOLITARI EXTIRPACIO DE RONYO TRASPLANTAT O REBUTJAT NEFRECTOMIA BILATERAL TRASPLANTAMENT DE RONYO 55.6 AUTOTRASPLANTAMENT RENAL ALTRES TRASPLANTAMENTS DE RONYO Página 11 de 14

12 MEATOTOMIA URETERAL 56.1 URETEROTOMIA;INCISIO URETER PER:EXPLOR. DRENAT EXTRAC.CALCUL 56.2 FORMACIO D'URETERO-ILEOSTOMIA CUTANIA; INTERV.DE NANSA ILEAL FORMACIO ALTRA URETEROSTOMIA CUTANIA; ANASTOM.URETER A PELL ALTRES ANASTOMOSIS O DESVIACIONS D'URETER 56.7 DESVIACIO URINARIA A INTESTI; ANASTOMOSI URETER A INTESTI REVISIO D'ANASTOMOSI URETERO-INTESTINAL IMPLANTACIO D'ESTIMULADOR URETERAL ELECTRONIC CISTECTOMIA PARCIAL; EXCISIO CUPULA VESICAL; TRIGONECTOMIA 57.6 CISTECTOMIA TOTAL 57.7 CISTECTOMIA RADICAL; EXENTERACIO PELVIANA HOME ALTRES CISTECTOMIES TOTALS IMPLANTACIO D'ESTIMULADOR VESICAL ELECTRONIC REEMPLAÃAMENT D'ESTIMULADOR VESICAL ELECTRONIC PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL 60.2 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL GUIADA ULTRASO INDUIDA LASER ALTRES PROSTATECTOMIES TRANSURETRALS [RTU] PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA; PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL 60.3 PROSTATECTOMIA RETROPUBICA 60.4 PROSTATECTOMIA RADICAL; PROSTATO-VESICULECTOMIA 60.5 ALTRA PROSTATECTOMIA 60.6 PROSTATECTOMIA PERINEAL [ACRP] ALTRA PROSTATECTOMIA OPERACIONS DE VESICULES SEMINALS 60.7 ORQUIECTOMIA UNILATERAL; ORQUIECTOMIA AMB EPIDIDIMECT. NOS 62.3 ORQUIECTOMIA BILATERAL; CASTRACIO MASCULINA 62.4 ORQUIECTOMIA BILATERAL SIMULTANIA NOS EXTIRPACIO TESTICLE ROMANENT; EXTIRPACIO TESTICLE SOLITARI ALTRES REPARACIONS DE TESTICLE; EMPELT TESTICULAR AMPUTACIO DE PENIS 64.3 AJUST DE PROTESI EXTERNA DE PENIS; PROTESI PENIANA NOS OOFORECTOMIA UNILATERAL 65.3 OOFORECTOMIA UNILATERAL LAPAROSCOPICA ALTRA OOFORECTOMIA UNILATERAL SALPINGO-OOFORECTOMIA UNILATERAL 65.4 SALPINGO-OOFORECTOMIA UNILATERAL LAPAROSCOPICA ALTRA SALPINGO-OOFORECTOMIA UNILATERAL OOFORECTOMIA BILATERAL 65.5 ALTRA EXTIRPACIO AMBDOS OVARIS MATEIX ACTE OPERATORI ALTRA EXTIRPACIO D'OVARI ROMANENT; EXTIRP D'OVARI SOLITARI EXTIRPACIO LAPAROSCOPICA D'AMBDOS OVARIS EN MATEIX ACTE OPER EXTIRPACIO LAPAROSCOPICA D'OVARI ROMANENT SALPINGO-OOFORECTOMIA BILATERAL 65.6 ALTR EXTIRP. AMBDOS OVARIS I AMBDUES TROMPES MATEIX ACTE QUI ALTRA EXTIRPACIO D'OVARI I TROMPA ROMANENTS EXTIRP LAPAROSC AMBDOS OVARIS I TROMPES MATEIX ACTE OPERATOR EXTIRPACIO LAPAROSCOPICA D'OVARI I TROMPA ROMANENTS REPARACIO D'OVARI 65.7 REIMPLANTACIO LAPAROSCOPICA D'OVARI TRASPLANTAMENT D'OVARI SALPINGECTOMIA AMB EXTIRPACIO D'EMBARAS TUBARIC SALPINGECTOMIA PARCIAL BILATERAL INESPECIFICADA HISTERECTOMIA ABDOMINAL SUBTOTAL; HISTERECT.SUPRACERVICAL 68.3 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL; HISTERECTOMIA: AMPLIADA 68.4 HISTERECTOMIA VAGINAL 68.5 HISTERECTOMIA VAGINAL ASSISTIDA PER LAPAROSCOPIA HVAL ALTRA HISTERECTOMIA VAGINAL HISTERECTOMIA ABDOMINAL RADICAL;HISTERECT.RADICAL MODIFICADA 68.6 Página 12 de 14

13 HISTERECTOMIA VAGINAL RADICAL; OPERACIO D'SCHAUTA 68.7 EVISCERACIO PELVIANA; EXTIRPACIO D'OVARIS TROMPES UTER 68.8 ALTRA I INESPECIFICADA HISTERECTOMIA 68.9 VULVECTOMIA RADICAL 71.5 ALTRA VULVECTOMIA 71.6 VULVECTOMIA UNILATERAL VULVECTOMIA BILATERAL; VULVECTOMIA NOS OPERACIO CESARIA CLASSICA; OPER.CESAR.CLASS.TRANSPERITONEAL 74.0 OPERACIO CESARIA EXTRAPERITONEAL; OPER.CESARIA SUPRAVESICAL 74.2 EXTIRPACIO D'EMBARAS ECTOPIC EXTRATUBARIC 74.3 OPERACIO CESARIA NCC; CESARIA PER EXCLUSIO PERITONEAL 74.4 OPERACIO CESARIA DE TIPUS INESPECIFICAT 74.9 ARTRODESI DE PEU I TURMELL 81.1 ARTRODESI D'ALTRA ARTICULACIO 81.2 ARTRODESI D'ARTICULACIO INESPECIFICADA ARTRODESI DE MALUC ARTRODESI DE GENOLL ARTRODESI DEL MUSCLE ARTRODESI DE COLZE ARTRODESI D'ALTRES ARTICULACIONS ESPECIFICADES REEMPLAÃAMENT ARTICULAR D'EXTREMITAT INFERIOR 81.5 REEMPLAÃAMENT TOTAL DE MALUC; RECONSTUCCIO TOTAL DE MALUC; REEMPLAÃAMENT PARCIAL DE MALUC; ENDOPROTESI BIPOLAR REEMPLAÃAMENT TOTAL DE GENOLL REEMPLAÃAMENT TOTAL DE TURMELL REEMPLAÃAMENT D'ARTICULACIO DE PEU I DITS DEL PEU REEMPLAÃAMENT TOTAL DE CANELL REEMPLAÃAMENT TOTAL DE MUSCLE REEMPLAÃAMENT PARCIAL DE MUSCLE REPARACIO DE LUXACIO RECIDIVANT DE MUSCLE REEMPLAÃAMENT TOTAL DE COLZE AMPUTACIO DE MEMBRE SUPERIOR 84.0 AMPUTACIO DE MEMBRE SUPERIOR NSP AMPUTACIO I DESARTICULACIO DE DITS DE LA MA AMPUTACIO I DESARTICULACIO DEL POLZE AMPUTACIO A TRAVES DE LA MA; AMPUTACIO TRANSCARPIANA DESARTICULACIO DE CANELL AMPUTACIO A TRAVES DE L'AVANTBRAÃ; AMPUTACIO D'AVANTBRAÃ DESARTICULACIO DE COLZE AMPUTACIO A TRAVES DE L'HUMER; AMPUTACIO DEL BRAÃ DESARTICULACIO DEL MUSCLE AMPUTACIO INTERTORACOSCAPULAR;AMPUTACIO INTERSCAPULOTORACICA AMPUTACIO DEL MEMBRE INFERIOR 84.1 AMPUTACIO DE MEMBRE INFERIOR NSP AMPUTACIO DITS PEU; AMPUT.PER ARTIC.METATARSO-FALANGIA AMPUTACIO A TRAVES PEU; AMPUTACIO: D'AVANTPEU MEDIOTARSIANA DESARTICULACIO DE TURMELL AMPUTACIO TURMELL A TRAVES DELS MAL.LEOLS DE TIBIA I PERONE ALTRA AMPUTACIO PER SOTA EL GENOLL DESARTICULACIO DE GENOLL;AMPUTACIO DE BATCH/SPITLER/MCFADDIN AMPUTACIO PER DAMUNT DEL GENOLL DESARTICULACIO DE MALUC AMPUTACIO ABDOMINO-PELVIANA; HEMIPELVECTOMIA REINSERCIO D'EXTREMITAT 84.2 REINSERCIO DE POLZE REINSERCIO DE DIT DE LA MA REINSERCIO D'AVANTBRAÃ CANELL O MA REINSERCIO DE BRAÃ; REINSERCIO DE BRAÃ NOS Página 13 de 14

14 REINSERCIO DE DIT DEL PEU REINSERCIO DE PEU REINSERCIO D'EEII O TURMELL; REINSERCIO DE CAMA NOS REINSERCIO DE CUIXA ALTRA REINSERCIO D'EXTREMITAT IMPLANTACIO O AJUST DE MEMBRE PROTETIC 84.4 IMPLANTACIO O AJUST DE MEMBRE PROTETIC NSP IMPLANTACIO DE PROTESI DE BRAÃ IMPLANTACIO DE PROTESI DE CAMA EXCISIO LOCAL LESIO DE MAMELLA; LUMPECTOMIA RESECCIO D'UN QUADRANT DE MAMELLA MASTECTOMIA SUBTOTAL MASTECTOMIA SIMPLE BILATERAL; MASTECTOMIA BILATERAL COMPLETA MASTECTOMIA EXTENSA SIMPLE UNILATERAL; EXTENSA SIMPLE NOS MASTECTOMIA SIMPLE EXTENSA BILATERAL MASTECTOMIA RADICAL UNILATERAL MASTECTOMIA RADICAL BILATERAL MASTECTOMIA RADICAL EXTENSA UNILATERAL MASTECTOMIA RADICAL EXTENSA BILATERAL TRANSFUSIO DE SANG I DELS SEUS COMPONENTS 99.0 TRANSFUSIO AUTOLOGA PERIOPERATORIA SANG TOTAL O COMP. SANGUI TRANSFUSIO DE BESCANVI;TRANSFUSIO DE: EXSANGUINACIO REEMPLAÃ TRANSFUSIO DE SANG AUTOLOGA EXTRETA PREVIAMENT ALTRA TRANSFUSIO DE SANG TOTAL; TRANSFUSIO: NOS DE SANG NOS TRANSFUSIO DE CONCENTRAT D'HEMATIES TRANSFUSIO DE PLAQUETES; TRANSFUSIO DE TROMBOCITS TRANSFUSIO FACTORS COAGULACIO;TRANSFUS.FACTOR ANTIHEMOFILIC TRANSFUSIO D'ALTRE SERUM; TRANSFUSIO DE PLASMA TRANSFUSIO D'EXPANSOR DE SANG; TRANSFUSIO DE DEXTRAN TRANSFUSIO ALTRA SUBSTANCIA; SUBSTITUTS DE SANG GRANULOCITS Página 14 de 14

Plan Operaciones del Sistema Nervioso. Operaciones en el Cráneo. 001 Tratam. Quir. Encefalomeningocele. Operaciones Intracraneanas

Plan Operaciones del Sistema Nervioso. Operaciones en el Cráneo. 001 Tratam. Quir. Encefalomeningocele. Operaciones Intracraneanas Plan 0100 Operaciones del Sistema Nervioso Operaciones en el Cráneo 001 Tratam. Quir. Encefalomeningocele Operaciones Intracraneanas 002 Ventriculocisternostomias 003 Lobectomia parcial o total 004 Tractotomia

Más detalles

LLISTAT DELS 63 PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS EN GARANTIA DE LLISTA D'ESPERA

LLISTAT DELS 63 PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS EN GARANTIA DE LLISTA D'ESPERA 01 OPERACIONS DE CATARACTA 13.1 EXTRACCIO INTRACAPSULAR DE CRISTALI 13.11 EXTRACCIO INTRACAPSULAR DE CRISTALI VIA TEMPORAL INFERIOR 13.19 ALTR.EXTIRPACIONS INTRACAPSULARS CRISTALI; CRIOEXTRACCIO 13.2 EXTRACCIO

Más detalles

Indice. Generalidades de la estructura y desarrollo embrionario de los sistemas de órganos

Indice. Generalidades de la estructura y desarrollo embrionario de los sistemas de órganos / Indice Generalidades de la estructura y desarrollo embrionario de los sistemas de órganos 1 Sistemas de órganos y desarrollo de las cavidades corporales 1.1 Definiciones, visión general y evolución de

Más detalles

Laboratorio de. Imágenes. Esplacnología PAREDES DE ABDOMEN ESPACIO SUPRAMESOCÓLICO

Laboratorio de. Imágenes. Esplacnología PAREDES DE ABDOMEN ESPACIO SUPRAMESOCÓLICO Laboratorio de Imágenes Esplacnología PAREDES DE ABDOMEN ESPACIO SUPRAMESOCÓLICO ABDOMEN Qué es? Qué forma tiene? Por qué estructuras está delimitado? Cómo lo dividimos? Cómo dividimos el abdomen? (Netter,

Más detalles

ANATOMÍA I (MEDICINA)

ANATOMÍA I (MEDICINA) ANATOMÍA I (MEDICINA) SUPERFICIE ANTERIOR DEL CORAZÓN AURICULA DERECHA AURICULA DERECHA VENTRICULO DERECHO AURICULA DERECHA AURICULA IZQUIERDA VENTRICULO DERECHO AURICULA DERECHA AURICULA IZQUIERDA VENTRICULO

Más detalles

ESÓFAGO. Diverticulectomía

ESÓFAGO. Diverticulectomía La cirugía del aparato digestivo es muy extensa y el equipo del doctor Pujol Gebelli realiza todas las operaciones relacionadas con los diferentes órganos del aparato digestivo con las técnicas más modernas

Más detalles

CATEGORIZACIÓN DE CIRUGÍAS GENERALES

CATEGORIZACIÓN DE CIRUGÍAS GENERALES Montevideo, 17 de abril de 2013 CATEGORIZACIÓN DE CIRUGÍAS GENERALES Se confecciona este documento a los efectos de poder uniformizar los criterios diferentes que se aplican hoy en nuestro país de parte

Más detalles

Producto Recupera 90 IQ. Cobertura Plan

Producto Recupera 90 IQ. Cobertura Plan Producto Recupera 90 IQ Cobertura Plan Qué cubre? El Plan Recupera MultiSalud cubre 90 intervenciones quirúrgicas, 17 prótesis y 5 trasplantes (ver listados) En caso de que una vez cumplido el período

Más detalles

Atlas B. Braun de Información al Propietario

Atlas B. Braun de Información al Propietario La editorial de los veterinarios animales de compañía Atlas B. Braun de Información al Propietario Características técnicas Autores: Servet editorial Formato: 21 x 29,7 cm. Número de páginas: 100. Encuadernación:

Más detalles

CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES C A R T E R A DE SERVICIOS. Unidad de Comunicación y Participación ciudadana Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES C A R T E R A DE SERVICIOS. Unidad de Comunicación y Participación ciudadana Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada C A R T E R A CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES DE SERVICIOS Unidad de Comunicación y Participación ciudadana Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada UGC CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES La Unidad de Gestión Clínica Cirugía

Más detalles

ARANCELES: SOCIEDAD PARAGUAYA DE CIRUGIA DE TRAUMA SPCT

ARANCELES: SOCIEDAD PARAGUAYA DE CIRUGIA DE TRAUMA SPCT ARANCELES: SOCIEDAD PARAGUAYA DE CIRUGIA DE TRAUMA SPCT Aranceles minimos para la E.M.P.P desde Sociedad Paraguya de Cirugia de Trauma 22*02*2016 Estos Aranceles ni incluyen I.V.A Geleno Arancel Arancel

Más detalles

Cartera de Servicios de Angiología y Cirugía Vascular por procedimientos en el SSPA

Cartera de Servicios de Angiología y Cirugía Vascular por procedimientos en el SSPA Cartera de Servicios de Angiología y Cirugía Vascular por procedimientos en el SSPA Codg. CIE 00.0 ULTRASONIDO TERAPÉUTICO 00.03 ULTRASONIDO TERAPÉUTICO DE VASOS PERIFÉRICOS ULTRASONIDO INTRAVASCULAR NO

Más detalles

TARIFARIO DE HONORARIOS MÉDICOS REVISADO Y APROBADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA (SERVEI)

TARIFARIO DE HONORARIOS MÉDICOS REVISADO Y APROBADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA (SERVEI) TARIFARIO DE HONORARIOS MÉDICOS REVISADO Y APROBADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA (SERVEI) PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS Consulta de Radiología Vascular

Más detalles

Código Médico * Operaciones en el corazón y Pericardio Septostomía interauricular, Cardiotomía 07.01.01

Código Médico * Operaciones en el corazón y Pericardio Septostomía interauricular, Cardiotomía 07.01.01 ALTA COMPLEJIDAD QUÍRURGICA CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES AMPARADAS: EDAD DE INGRESO EDAD DE PERMANENCIA CARENCIA: PREXISTENCIAS: ENDOSO: MODULO UNIFORME: SISTEMA INDEMNIZATORIO OPCION DE ADHESION: POBLACIÓN

Más detalles

ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Medicina > Esplacnología. 1) El geniogloso es inervado por: a) XII b) X c) XI d) IX

ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Medicina > Esplacnología. 1) El geniogloso es inervado por: a) XII b) X c) XI d) IX ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Medicina > Esplacnología Esplacnología ClasesATodaHora.com.ar 1) El geniogloso es inervado por: a) XII b) X c) XI d) IX 2) El pilar anterior del velo del paladar

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. Cátedra de Anatomía B Profesor Titular Dr. Julio C. Hijano. Programa Analítico Oficial

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. Cátedra de Anatomía B Profesor Titular Dr. Julio C. Hijano. Programa Analítico Oficial I UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Cátedra de Anatomía B Profesor Titular Dr. Julio C. Hijano Programa Analítico Oficial Columna vertebral: vértebras, características comunes

Más detalles

SemiAutomatic Mapping Results RUN 1. Term Expert Mapping (preferred term + id concept) UMLS Candidates ITServer Candidates SSMT Candidates (setting 3)

SemiAutomatic Mapping Results RUN 1. Term Expert Mapping (preferred term + id concept) UMLS Candidates ITServer Candidates SSMT Candidates (setting 3) RUN 1 Term Expert Mapping (preferred term + id concept) UMLS Candidates ITServer Candidates SSMT Candidates (setting 3) Cilindro (punch, BAAG, tru-cut) de piel biopsia en sacabocados de la piel (87697008)

Más detalles

Manual de Eliminación del Vello de la Zona Quirúrgica.

Manual de Eliminación del Vello de la Zona Quirúrgica. Manual de Eliminación del Vello de la Zona Quirúrgica. (Protocolo de Enfermería Basada en la Evidencia de Eliminación del vello de la zona quirúrgica ) GUÍA DE UTILIZACIÓN DEL MANUAL 1. Las imágenes se

Más detalles

Universidad Central Del Este UCE Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Bioanálisis

Universidad Central Del Este UCE Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Bioanálisis Universidad Central Del Este UCE Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Bioanálisis Programa de la asignatura: (MED-221) Anatomía General Total de Créditos: 6 Teoría: 4 Practica: 4 Prerrequisitos:

Más detalles

Cavidad torácica, mediastino medio, entre las 2 regiones pulmonares. Forma Pirámide triangular.

Cavidad torácica, mediastino medio, entre las 2 regiones pulmonares. Forma Pirámide triangular. Yoselin Dos Santos. Cavidad torácica, mediastino medio, entre las 2 regiones pulmonares. Forma Pirámide triangular. 3 caras, 3 bordes, 1 base, 1 vértice. Límites de atrios y ventrículos Surco interventricular,

Más detalles

ANATOMÍA HUMANA CUADERNO DIDÁCTICO. Sisco Marco

ANATOMÍA HUMANA CUADERNO DIDÁCTICO. Sisco Marco ANATOMÍA HUMANA CUADERNO DIDÁCTICO LA CÉLULA EUCARIOTA ANIMAL MEMBRANA PLASMÁTICA CITOPLASMA NUCLEO NUCLEOLO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO APARATO DE GOLGI MITOCONDRIAS CENTRIOLO VACUOLAS LISOSOMAS CITOESQUELETO

Más detalles

Compartimiento Infracólico

Compartimiento Infracólico Compartimiento Infracólico Prog. Anatomía y Biología del Desarrollo Facultad de Medicina Universidad de Chile Generalidades, límites 1 Generalidades, contenido Omento Mayor Yeyuno-íleon Intestino grueso

Más detalles

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Medicina

Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Medicina Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Medicina MED-042 Anatomía II Programa de la asignatura: Total de Créditos: 8 Teórico: 6 Práctico: 4 Prerrequisitos: MED-041

Más detalles

EXAMEN TEÓRICO ANATOMÍA ENERO 2014

EXAMEN TEÓRICO ANATOMÍA ENERO 2014 EXAMEN TEÓRICO ANATOMÍA ENERO 2014 1. Cuál de las siguientes articulaciones es cartilaginosa? A. Humero-cubito. B. Cubito-radio. C. Intervertebral. D. Carpo-metacarpo. 2. Indique la opción correcta sobre

Más detalles

PRACTICA RADIOLOGICA 2 AÑO 2013

PRACTICA RADIOLOGICA 2 AÑO 2013 1. REPAROS ANATOMICOS 2. Niveles Anatómicos De Las Vértebras El conocimiento de las estructuras anatómicas importantes relacionadas con ciertos niveles de las vértebras puede constituir una base sobre

Más detalles

Servei Diagnòstic per la Imatge

Servei Diagnòstic per la Imatge Servei Diagnòstic per la Imatge Cartera de Serveis SDI-DOC-003 rev. 03 DATA 15/03/2016 Pagina 1 de RX- CONTRASTADA (SALA RX- CONTRASTADA) 214.857 C ARTROGRAFÍA D'ESPATLLA 12h 48h 72h 8h 8h 8h 14 dies 214.912

Más detalles

ANATOMÍA RADIOLÓGICA para el DIAGNÓSTICO IMAGEN ANATÓMICA TÓRAX ABDOMEN PELVIS FEDERLE ROSADO-DE-CHRISTENSON WOODWARD ABBOTT SHAABAN MARBÁN

ANATOMÍA RADIOLÓGICA para el DIAGNÓSTICO IMAGEN ANATÓMICA TÓRAX ABDOMEN PELVIS FEDERLE ROSADO-DE-CHRISTENSON WOODWARD ABBOTT SHAABAN MARBÁN ANATOMÍA RADIOLÓGICA para el DIAGNÓSTICO IMAGEN ANATÓMICA TÓRAX ABDOMEN PELVIS FEDERLE ROSADO-DE-CHRISTENSON WOODWARD ABBOTT SHAABAN MARBÁN ÍNDICE parte I Tórax Sinopsis del tórax I-2 Desarrollo del pulmón

Más detalles

Choice de Esplacnología Tema D ClasesATodaHora.com.ar

Choice de Esplacnología Tema D ClasesATodaHora.com.ar ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Medicina > Esplacnología Choice de Esplacnología Tema D ClasesATodaHora.com.ar 1) Una estructura perimetral que une la pared de la cavidad abdominal con un órgano

Más detalles

Sabadell. Especialidades: Tomografia axial computada (TAC) Nuevo servicio Tac Dental. IMAGEN MEDICA DIGITAL Servicios Diagnósticos, S.A.

Sabadell. Especialidades: Tomografia axial computada (TAC) Nuevo servicio Tac Dental. IMAGEN MEDICA DIGITAL Servicios Diagnósticos, S.A. Sabadell Especialidades: Tomografia axial computada (TAC) TAC (Tomografía Axial Computada) El TAC es una técnica de exploración que se aplica a todas las estructuras y sistemas del cuerpo y es muy util

Más detalles

CARTERA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA

CARTERA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA CARTERA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA CIRUGÍA GASTRODUODENAL: Tratamiento del reflujo gastroesofágico patológico. Cirugía convencional antirreflujo (Nissen, Toupet, Hill, otros). Cirugía laparoscópica

Más detalles

CAJA DE SEGURO SOCIAL LISTA DE PACIENTES EN ESPERA POR CIRUGÍAS INFORME PARCIAL AL 12 DE MAYO DE 2017

CAJA DE SEGURO SOCIAL LISTA DE PACIENTES EN ESPERA POR CIRUGÍAS INFORME PARCIAL AL 12 DE MAYO DE 2017 DE ESPECIALIDADES CIRUGÍA GENERAL BOCIO 299 299 TIROIDECTOMÍAS 20 4 24 FÍSTULAS Y HEMORROIDES 408 10 418 HERNIAS INGUINALES 133 92 15 40 56 40 42 10 104 23 5 560 HERNIAS VENTRALES 52 3 56 16 10 21 21 1

Más detalles

Protocolo de paso práctico Anatomía del Sistema Cardiovascular

Protocolo de paso práctico Anatomía del Sistema Cardiovascular Magíster en Ciencias Médico Veterinarias UST Protocolo de paso práctico Anatomía del Sistema Cardiovascular Objetivos: Dr. Ismael Concha A. - Orientar al alumno en el estudio de las muestras dispuestas

Más detalles

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA ACADEMIA DE ANATOMÍA UNIDAD I INTRODUCCION UNIDAD II CABEZA Y CUELLO

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA ACADEMIA DE ANATOMÍA UNIDAD I INTRODUCCION UNIDAD II CABEZA Y CUELLO CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA ACADEMIA DE ANATOMÍA LABORATORIO AGOSTO DICIEMBRE 2015 Materia: Anatomía Carrera: Medicina Profesor: M. en C. Francisco Jaramillo González Hrs. Teoría:

Más detalles

Anexo 2 Listado de Procedimientos en salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC

Anexo 2 Listado de Procedimientos en salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC Anexo 2 Listado de Procedimientos en salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC CÓDIGO DESCRIPCION 0101 PUNCIONES EN CISTERNA 0102 PUNCIONES (ASPIRACION DE LIQUIDO) EN VENTRICULOS 0109 PUNCION

Más detalles

Listado de Beneficios Previstos

Listado de Beneficios Previstos Listado de Beneficios Previstos Módulo E: Cobertura de intervenciones quirúrgicas ( Alternativa B) La totalidad de los códigos que se expresan están referidos al Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas

Más detalles

UROLOGÍA PRESTACIÓN ASISTENCIAL

UROLOGÍA PRESTACIÓN ASISTENCIAL 1 UROLOGÍA PRESTACIÓN ASISTENCIAL Atención en consulta médica Atención en hospitalización Atención en Hospital de día Docencia de pregrado Docencia de postgrado Atención continuada de presencia física

Más detalles

Semana 3. Consolidación 3. Contenidos: 1.4.3

Semana 3. Consolidación 3. Contenidos: 1.4.3 Semana 3. Consolidación 3. Contenidos: 1.4.3 1. Acerca de las características morfofuncionales de las arterias y venas de la circulación mayor, marca con una cruz (X) las respuestas correctas. a) _X La

Más detalles

Código Prestación Modalidad Resonancia Nuclear Magnética De Otras Estructuras No Especificadas Del Tórax Y Sistema Cardiovascular

Código Prestación Modalidad Resonancia Nuclear Magnética De Otras Estructuras No Especificadas Del Tórax Y Sistema Cardiovascular Código Prestación Modalidad 883390 Resonancia Nuclear Magnética De Otras Estructuras No Especificadas Del Tórax Y Sistema Cardiovascular 883401 Resonancia Nuclear Magnética De Abdomen 883410 Angiorresonancia

Más detalles

DIARIO OFICIAL (Noviembre 17 de 2004) RESOLUCIÓN /11/2004

DIARIO OFICIAL (Noviembre 17 de 2004) RESOLUCIÓN /11/2004 DIARIO OFICIAL 45.735 (Noviembre 17 de 2004) RESOLUCIÓN 003772 10/11/2004 por la cual se modifican los Capítulos 2 - SISTEMA ENDOCRINO, 8 - SISTEMA HEMATICO Y LINFATICO,10 - SISTEMA URINARIO y 11 - SISTEMA

Más detalles

Cartera de Servicios de Urología

Cartera de Servicios de Urología TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS URODINÁMICA Básica: Manometría urinaria Básica: Manometría urinaria ECOGRAFÍA UROLÓGICA TOMA DE MUESTRA PARA BIOPSIA DE GLÁNDULA SUPRARRENAL Compleja Biopsia percutánea (aguja) Biopsia

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE SALUT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE SALUT 1/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE SALUT ORDRE SLT/248/2016, de 29 d'agost, per la qual es determinen per a l'any 2016 els preus unitaris per a la contraprestació

Más detalles

TRAUMATISME CERVICAL. Elisabeth Fernandez Castro Servei Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular Hospital Vall d Hebron

TRAUMATISME CERVICAL. Elisabeth Fernandez Castro Servei Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular Hospital Vall d Hebron TRAUMATISME CERVICAL Elisabeth Fernandez Castro Servei Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular Hospital Vall d Hebron CAS 16 anys, portat SEM per traumatisme cervical amb arma blanca (ganivet llarg)

Más detalles

Curs de Punció Ecoguiada en Cadàver

Curs de Punció Ecoguiada en Cadàver Curs de Punció Ecoguiada en Cadàver Classes Presencials DIVENDRES 10 DE FEBRER MATÍ 1. Punció ecoguiada en territori cervical 08.30-09.30 Formació teòrica. (quatre grups). - Punció perineural interescalènica

Más detalles

Certificación en Cirugía Minimamente Invasiva. Módulos de Programa

Certificación en Cirugía Minimamente Invasiva. Módulos de Programa Certificación en Cirugía Minimamente Invasiva Módulos de Programa Contenido 1. Principios De Laparoscopia y Nuevos Accesos 2. Tracto Digestivo Alto 3. Hígado, Páncreas Y Vías Biliares 4. Defectos de Pared

Más detalles

codigo_ser vicio subservicio id_tabula dor

codigo_ser vicio subservicio id_tabula dor codigo_insti tucional codigo_cie9 mc descripcion servicio codigo_ser vicio subservicio id_tabula dor id_procedim iento nivel0 nivel1 nivel2 nivel3 credito anticipo nivel4 nivel8 CONSULTA ALERGOLOGIA DE

Más detalles

Código Prestación Modalidad. Resonancia Nuclear Magnética De Otras Estructuras No Especificadas Del Tórax Y Sistema Cardiovascular

Código Prestación Modalidad. Resonancia Nuclear Magnética De Otras Estructuras No Especificadas Del Tórax Y Sistema Cardiovascular Código Prestación Modalidad 883390 Resonancia Nuclear Magnética De Otras Estructuras No Especificadas Del Tórax Y Sistema Cardiovascular 883401 Resonancia Nuclear Magnética De Abdomen 883410 Angiorresonancia

Más detalles

Tema 1.- Desarrollo del aparato digestivo. Intestino anterior. Glándulas de secreción interna de origen faríngeo. Intestino medio.

Tema 1.- Desarrollo del aparato digestivo. Intestino anterior. Glándulas de secreción interna de origen faríngeo. Intestino medio. DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Asignatura de: ANATOMÍA HUMANA II Licenciatura / Diplomatura de: Medicina Plan de estudio: 2.001 Créditos de la asignatura: 10.5 teóricos

Más detalles

Causas de Mortalidad entumores Malignos a Nivel Nacional, Año 2010

Causas de Mortalidad entumores Malignos a Nivel Nacional, Año 2010 Causas de Mortalidad entumores Malignos a Nivel Nacional, Año 200 No. Causa Tumor maligno del estomago, parte no especificada 6 2 Tumor maligno del hígado, no especificado 335 3 Tumor maligno del cuello

Más detalles

Cardiovascular. Equipo Docente Anatomía Humana

Cardiovascular. Equipo Docente Anatomía Humana Sistema Cardiovascular Equipo Docente Anatomía Humana Generalidades del Sistema Cardiovascular El sistema circulatorio está compuesto por un conjunto de órganos que intervienen en el transporte de la sangre

Más detalles

PROGRAMAS DE CIRUGÍA POR MÍNIMO ACCESO

PROGRAMAS DE CIRUGÍA POR MÍNIMO ACCESO PROGRAMAS DE CIRUGÍA POR MÍNIMO ACCESO Todos los programas incluyen: Hospitalización, honorarios médicos, chequeo pre operatorio, investigaciones indispensables, intervención quirúrgica, derecho a salón

Más detalles

Organización del Plan de Enseñanza: Primer Año.

Organización del Plan de Enseñanza: Primer Año. Organización del Plan de Enseñanza: Primer Año. Área I Generalidades en Cirugía: Duración 2 meses. Esta área de atención secundaria tiene que ver con los problemas generales comunes a todas las enfermedades

Más detalles

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 01.0.1 PUNCIÓN CISTERNAL 2 01.0.2 PUNCIÓN [ASPIRACION DE LÍQUIDO] VENTRICULAR

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 01.0.1 PUNCIÓN CISTERNAL 2 01.0.2 PUNCIÓN [ASPIRACION DE LÍQUIDO] VENTRICULAR No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 01.0.1 PUNCIÓN CISTERNAL 2 01.0.2 PUNCIÓN [ASPIRACION DE LÍQUIDO] VENTRICULAR 3 01.0.9 OTRA PUNCIÓN CRANEAL 4 01.1.1 BIOPSIA DE CRANEO 5 01.1.2 BIOPSIA DE MENINGE CEREBRAL 6 01.1.3

Más detalles

TC y RM. TORAX NORMAL Mediastino Segmentación Pulmonar

TC y RM. TORAX NORMAL Mediastino Segmentación Pulmonar TC y RM TORAX NORMAL Mediastino Segmentación Pulmonar Las imágenes normales son la base para comprender la patología macroscópica. La clínica tiene un correlato práctico directo con las alteraciones de

Más detalles

PROTOCOLO DE SUPERVISION DEL RESIDENTE NIVELES DE RESPONSABILIDAD

PROTOCOLO DE SUPERVISION DEL RESIDENTE NIVELES DE RESPONSABILIDAD PROTOCOLO DE SUPERVISION DEL RESIDENTE NIVELES DE RESPONSABILIDAD El actual programa formativo en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo fue elaborado por la Comisión Nacional de la

Más detalles

Sistema circulatorio:

Sistema circulatorio: Sistema circulatorio: Sistema de bombeo (corazón) Red de circulación de líquidos (sistema arterial y venoso) Sistema de filtrado (sistema linfático) 1. Corazón El corazón es un órgano musculoso, cónico,

Más detalles

TAULA D'INDEMNITZACIONS PRESTACIÓ DE DESPESES QUIRÚRGIQUES

TAULA D'INDEMNITZACIONS PRESTACIÓ DE DESPESES QUIRÚRGIQUES TAULA D'INDEMNITZACIONS PRESTACIÓ DE DESPESES QUIRÚRGIQUES MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DEL COL LEGI OFICIAL D ENGINYERS Gener 2012 Mutualitat de Previsió Social del Col legi Oficial d'enginyers Industrials

Más detalles

Cirugía General y Vascular Periférico Pregrado(s): Instrumentación Quirúrgica

Cirugía General y Vascular Periférico Pregrado(s): Instrumentación Quirúrgica Programa de Curso 2014-2 18/09/2017 Cirugía General y Vascular Periférico Pregrado(s): Instrumentación Quirúrgica Sistema de Cronogramas Académicos ÁREA NÚCLEO Cirugía General y Vascular Periférico Cirugía

Más detalles

Vena Porta y Sus Tributarias 33. Diámetro Agrandado del Lumen 35 Hipertensión Portal 35. Masa Intraluminal 43 Trombosis 43 Tumor 48

Vena Porta y Sus Tributarias 33. Diámetro Agrandado del Lumen 35 Hipertensión Portal 35. Masa Intraluminal 43 Trombosis 43 Tumor 48 Contenidos VII 1 Vasos Sanguíneos 1 Aorta, Vena Cava y Vasos Sanguíneos Periféricos 3 Aorta, Arterias 5 Anomalías y Variantes de la Posición 5 Dilatación 7 Estenosis 11 Engrosamiento de la Pared 16 Masa

Más detalles

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN. 1045 71 78 1 CONSULTA ALERGOLOGIA DE ESPECIALIDAD ALERGOLOGIA ALERGOLOGIA CONSULTA DE ESPECIALIDAD $ 70 $ 75 $ 80 $ 180 1046 71 78 2 PRUEBAS CUTANEAS ALERGOLOGIA ALERGOLOGIA OTROS ESTUDIOS $ 200 $ 250

Más detalles

Sistema arterial y venoso. Klgo. Felipe Gutiérrez D.

Sistema arterial y venoso. Klgo. Felipe Gutiérrez D. Sistema arterial y venoso. Klgo. Felipe Gutiérrez D. Aorta torácica Desde T3 hasta el diafragma: Art. bronquiales. Art. Esofágicas medias. Art. mediastínicas post. Art. intercostales. Desde el diafragma

Más detalles

Técnicas Quirúrgicas - Aparato digestivo

Técnicas Quirúrgicas - Aparato digestivo Técnicas Quirúrgicas - Aparato digestivo Modalidad: Tratado on line Artículos: 150 Actualización: permanente Tratado en papel Volúmenes: 3 Páginas: 1.740 Descripción El tratado EMC Técnicas Quirúrgicas

Más detalles

Hospital General Universitario GAL de Cienfuegos. Nombre: Apellidos: Servicio de procedencia: Médico jefe de la unidad asistencial:

Hospital General Universitario GAL de Cienfuegos. Nombre: Apellidos: Servicio de procedencia: Médico jefe de la unidad asistencial: Anexo II Hospital General Universitario GAL de Cienfuegos. Departamento de Anatomía Patológica. Autopsia N º HC : Protocolo de autopsia. Nombre: Apellidos: Fecha de fallecimiento: / / Edad: años. Sexo:

Más detalles

0. PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (00-00)

0. PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (00-00) 1349 PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES 0. PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (00-00) 00 Procedimientos e intervenciones, no clasificados bajo otros conceptos 00.0 Ultrasonido

Más detalles

Arteria subclavia. Irrigación de miembro superior. Tema 6

Arteria subclavia. Irrigación de miembro superior. Tema 6 Tema 6 Arteria subclavia Arteria axilar Origen: La arteria izquierda es rama del cayado aórtico. La derecha es rama del tronco arterial braquiocefálico. La subclavia izquierda tiene trayecto intratoracico.

Más detalles

Padecimientos acreditados al mes de julio de Cáncer de próstata. Linfoma No Hodgkin Hepatitis C

Padecimientos acreditados al mes de julio de Cáncer de próstata. Linfoma No Hodgkin Hepatitis C GASTOS CATASTRÓFICOS Actualmente el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, se encuentra acreditado para brindar la atención a pacientes con las siguientes patologías: Padecimientos

Más detalles

C. A. P. B. A. Consejo Superior

C. A. P. B. A. Consejo Superior BENEFICIO EXCLUSIVO CAPBA: Seguro de Salud Salud Segura Alta Complejidad Médica. Seguro cuya cobertura brinda dinero en efectivo para solventar los eventos quirúrgicos de mayor complejidad y costo, pudiendo

Más detalles

Pre CDM. CDM 1. Sistema nervioso

Pre CDM. CDM 1. Sistema nervioso Yetano ARTÍCULO Laguna J, López Arbeloa ESPECIAL P, López Arbeloa G Grupos Relacionados por el Diagnóstico-All Patient versión 18.0. Análisis de los cambios con respecto a la versión 14.1 y descripción

Más detalles

NEUROCIRUGÍA PRESTACIÓN ASISTENCIAL

NEUROCIRUGÍA PRESTACIÓN ASISTENCIAL 1 NEUROCIRUGÍA PRESTACIÓN ASISTENCIAL Atención en consulta médica Atención en hospitalización Docencia de pregrado Docencia de postgrado Atención continuada de presencia física Atención continuada localizada

Más detalles

PULMÓN DERECHO: tronco braquiocefálico venoso derecho

PULMÓN DERECHO: tronco braquiocefálico venoso derecho El pulmón izquierdo es mas pequeño pero es más largo, mientras que el derecho es más grande, más ancho, ya que el corazón y el pericardio se encuentran a la izquierda, pero más corto, esto se debe a que

Más detalles

ANEXO 4 TARIFAS C.M.Q. 1/2.004

ANEXO 4 TARIFAS C.M.Q. 1/2.004 C.M.Q. 1/2.004 LOTE 1: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS GENERALES 474 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 28.2 Amigdalectomía sin Adenoidectomía 341,09 28.3 Amigdalectomía con Adenoidectomía 341,09 28.6

Más detalles

Servicio de Neurocirugía

Servicio de Neurocirugía Servicio de Neurocirugía DATOS COMUNES Hospitalización 1. Camas comunes con otras especialidades: 8 2. Camas asignadas a Neurocirugía:20 Existencia de Consultas Externas Existencia de guardias 1. Presencia

Más detalles

CARTERA DE SERVICIOS DE UROLOGÍA.

CARTERA DE SERVICIOS DE UROLOGÍA. CARTERA DE SERVICIOS DE UROLOGÍA. GLÁNDULA SUPRARENAL: 1. Suprarenalectomía abierta, laparoscópica y robótica. RIÑÓN: 1. Tratamiento médico y quirúrgico de la patología infecciosa renal: a. Drenaje percutáneo

Más detalles

BLOQUE III: El sistema cardiopulmonar

BLOQUE III: El sistema cardiopulmonar BLOQUE III: El sistema cardiopulmonar Tema 6. El aparato cardiovascular A.- Estructura y composición de la sangre. B.- Anatomía de los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. C.- Anatomía del corazón.

Más detalles

Cirugía 1 H.U. Basurto ( )

Cirugía 1 H.U. Basurto ( ) Sem. 1 8 a 9 13 a 14 14 a 15 Ingesta de agentes cáusticos y lunes, 12-sep Tema 6 Dr. Díez del val Traumatismos del esófago GA1-2 Dr. Díez del val cuerpos extraños Cirugía de los trastornos motores del

Más detalles

CARTA DE DERECHOS DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO

CARTA DE DERECHOS DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO CARTA DE DERECHOS DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO La ley 87-01 que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social, otorga a todos los ciudadanos y ciudadanas

Más detalles

EFECTE DOPPLER. Sonda emissora (E) i receptor (R) Gel Pell. Artèria 45º. Velocitat i direcció del flux sang

EFECTE DOPPLER. Sonda emissora (E) i receptor (R) Gel Pell. Artèria 45º. Velocitat i direcció del flux sang EFECTE DOPPLER E R Sonda emissora (E) i receptor (R) 45º Gel Pell Velocitat i direcció del flux sang Artèria APLICACIONS PRÀCTIQUES DEL DOPPLER Es una tècnica útil en la exploració vascular però que ha

Más detalles

ANEXO VALORES ACORDADOS PARA PRÁCTICAS CONTRATADAS

ANEXO VALORES ACORDADOS PARA PRÁCTICAS CONTRATADAS *., * GALENO Las operaciones múltiples efectuadas en un mismo acto quirúrgico en el mismo paciente se facturaran al 100% la de mayor valor y al 50% las restantes, misma vía de abordaje y al 75% distinta

Más detalles

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO FACULTAD DE ENFERMERIA. BACHILLERATO EN ENFERMERIA PROGRAMA DEL CURSO: ANATOMIA GENERAL CÓDIGO: AN1013 NIVEL: SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA CARRERA NATURALEZA DEL CURSO: 4 HORAS TEORICO 3 HORAS LABORATORIO

Más detalles

CAPITULO X. Dr. Rodrigo Santana. - SISTEMA DIGESTIVO DEL EQUINO (Post diafragmático)

CAPITULO X. Dr. Rodrigo Santana. - SISTEMA DIGESTIVO DEL EQUINO (Post diafragmático) U. Santo Tomás. Unidad de Anatomía Veterinaria Anatomía II 112 CAPITULO X Dr. Rodrigo Santana - SISTEMA DIGESTIVO DEL EQUINO (Post diafragmático) U. Santo Tomás. Unidad de Anatomía Veterinaria Anatomía

Más detalles

IRRIGACIÓN Y DRENAJE VENOSO ABDÓMINO-PÉLVICO

IRRIGACIÓN Y DRENAJE VENOSO ABDÓMINO-PÉLVICO IRRIGACIÓN Y DRENAJE VENOSO ABDÓMINO-PÉLVICO La irrigación de la cavidad abdominal y pélvica va a estar dada por la aorta descendente en su porción abdominal, la cual entra a la cavidad abdominal después

Más detalles

SHCI. Registro de Actividad Anual Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Registro de Actividad Anual 2011

SHCI. Registro de Actividad Anual Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Registro de Actividad Anual 2011 SHCI Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista Registro de Actividad Anual 2011 www.hemodinamica.com 1 / 13 Demográfico Se autoriza a la publicación en la página Web de la Sección de Hemodinámica

Más detalles

GASTOS MÉDICOS BAJO COSTO

GASTOS MÉDICOS BAJO COSTO GASTOS MÉDICOS BAJO COSTO DESCRIPCIONES: INBURMEDIC QUIRÚRGICO 20 Seguro que cubre gastos quirúrgicos con suma asegurada hasta $20,000 MN a consecuencia de un accidente o enfermedad. INBURMEDIC QUIRÚRGICO

Más detalles

Listado de Beneficios Previstos. Módulo B: Beneficio en Caso de Diagnóstico de Enfermedades Graves(Alternativa A) - Sin Período de supervivencia

Listado de Beneficios Previstos. Módulo B: Beneficio en Caso de Diagnóstico de Enfermedades Graves(Alternativa A) - Sin Período de supervivencia Módulo B: Beneficio en Caso de Diagnóstico de Enfermedades Graves(Alternativa A) - Sin Período de supervivencia BENEFICIO EN CASO DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GRAVES Enfermedades Graves 01 Cáncer 02

Más detalles

Barem. d Indemnitzacions

Barem. d Indemnitzacions Barem d Indemnitzacions SERVEI D ORIENTACIÓ MÈDICA 24 HORES Un equip mèdic l orientarà telefònicament sobre qualsevol dubte relacionat amb la salut. Vacunes, mesures preventives, incompatibilitats i efectes

Más detalles

Atlas de Anatomía del Perro

Atlas de Anatomía del Perro Atlas de Anatomía del Perro Duración: 80 horas Precio: 420 euros. Modalidad: A distancia Metodología: El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia

Más detalles

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN Correspondencia: Consejo Nacional de Cirugía del Tórax, A.C. Hospital de Cardiología C.M.N. Siglo XXI, Planta Baja. (Dirección de Enseñanza e Investigación en Salud)

Más detalles

Rige desde 1 de Enero

Rige desde 1 de Enero Rige desde de Enero 0. ANEXO No., LISTADO. PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA DE TRANSICIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO SIN UNIFICACIÓN. 540 SIMPATECTOMIA PRESACRA POR 09600

Más detalles

IDENTIFICACIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN Contenido abdominal. Contenido abdominal

IDENTIFICACIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN Contenido abdominal. Contenido abdominal Semana 9 Abdomen II LISTADO DE PRÁCTICA IDENTIFICACIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN Contenido abdominal Contenido abdominal Omento mayor Omento mayor Estómago o Fondo o Cuerpo o Antro pilórico o Píloro Esófago Tronco

Más detalles

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN. 1 71 78 1 CONSULTA ALERGOLOGIA DE ESPECIALIDAD ALERGOLOGIA ALERGOLOGIA CONSULTA DE ESPECIALIDAD $ 70 $ 75 $ 80 $ 180 2 71 78 2 PRUEBAS CUTANEAS ALERGOLOGIA ALERGOLOGIA OTROS ESTUDIOS $ 200 $ 250 $ 275

Más detalles

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CIRUGÍA CARDÍACA. INFANTIL - menos de 18 años

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CIRUGÍA CARDÍACA. INFANTIL - menos de 18 años Página 1 de 5 FORMULARIO DE SOLICITUD DE CIRUGÍA CARDÍACA INFANTIL - menos de 18 años Nombre del paciente C.I. Nº de registro F.N.R. Edad: años meses días Sexo: Femenino Masculino IMAE =====================================================================================

Más detalles

CARRERA DE MEDICINA GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

CARRERA DE MEDICINA GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO ASIGNATURA: ANATOMÍA II CICLO: SEGUNDO SEMESTRE: A 2014 ÁREA: CIENCIAS MORFOFUNCIONALES MALLA: 6 NÚMERO HORAS SEMANALES DE LA PRÁCTICA: 4 NIVEL CURRICULAR: BÁSICO (CIENCIAS BÁSICAS) LABORATORIO: DISECCIÓN,

Más detalles

Facultad de Medicina y Odontología. Embriología y Anatomía I TEMA 15 PLEXO CERVICAL Y BRAQUIAL VASCULARIZACIÓN CERVICAL

Facultad de Medicina y Odontología. Embriología y Anatomía I TEMA 15 PLEXO CERVICAL Y BRAQUIAL VASCULARIZACIÓN CERVICAL TEMA 15 PLEXO CERVICAL Y BRAQUIAL VASCULARIZACIÓN CERVICAL INERVACIÓN: PLEXOS CERVICAL Y BRAQUIAL El ser humano tiene 31 pares de nervios espinales (raquídeos): 8 cervicales 12 torácicos 5 lumbares 5 sacros

Más detalles

GUÍA ESQUEMÁTICA DE ANATOMÍA HUMANA I

GUÍA ESQUEMÁTICA DE ANATOMÍA HUMANA I PLANOS ANATÓMICOS. GUÍA ESQUEMÁTICA DE ANATOMÍA HUMANA I I. HUESOS DE LA CABEZA HUESOS DEL CRÁNEO ESQUELETO AXIAL El esqueleto del cráneo está formado por 8 huesos; dos temporales y dos parietales y los

Más detalles

Ronald Tuñón Graduando

Ronald Tuñón Graduando Ronald Tuñón Graduando El tórax es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen Forma de cono truncado Formada por: Caja torácica Musculatura Piel Tejido subcutáneo Fascias Protección de

Más detalles

Departamento de Anatomía y Embriología Humana

Departamento de Anatomía y Embriología Humana Apellidos y Nombre:. Fecha: 18 de Enero de 2008 Valor de cada respuesta correcta 2 puntos 1.- Donde se disponen las papilas filiformes: Se disponen paralelas al surco terminal. 2.- Donde se inserta el

Más detalles

Las imágenes normales son la base para comprender la patología macroscópica. La clínica tiene un correlato práctico directo con las alteraciones de

Las imágenes normales son la base para comprender la patología macroscópica. La clínica tiene un correlato práctico directo con las alteraciones de TC ABDOMEN NORMAL Las imágenes normales son la base para comprender la patología macroscópica. La clínica tiene un correlato práctico directo con las alteraciones de cada una de las estructuras. Entonces,

Más detalles