Annex 1 del document Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d alta eficàcia

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Annex 1 del document Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d alta eficàcia"

Transcripción

1 Annex 1 del document Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d alta eficàcia EXEMPLE DE PREPARACIÓ DE MATERIALS DE CALIBRATGE I MATERIALS DE CONTROL Es vol validar un sistema de mesura basat en l HPLC-MS/MS per al mesurament de la concentració de massa de massa de l antibiòtic -lactàmic meropenem en el plasma. Es volen preparar set materials de calibratge en una matriu plasmàtica (en heparina de liti) a unes concentracions de massa de meropenem de 0, 1, 10, 25, 50, 75, 100 i 150 mg/l, i tres materials de control a una concentració de 3, 30 i 90 mg/l. Es disposa del material de referència primari de la Farmacopea Europea (European Pharmacopeia) amb una puresa del 97 %. 1) Preparació del material de blanc Es prepara el material de blanc a partir d una barreja de 40 mostres de pacients que no hagin ingerit ni se ls hi hagi subministrat el fàrmac en estudi (meropenem), seguint el següent procediment: - Se seleccionen 40 tubs d heparina de liti corresponents a mostres de pacients que no siguin ictèriques ni lipèmiques i que tampoc estiguin hemolitzades. - Es comprova, mitjançant la utilització de la informació clínica que es disposi, que cada pacient seleccionat no hagi ingerit el fàrmac en estudi. - Se centrifuguen les mostres a la mateixa velocitat de centrifugació i durant el mateix temps que s utilitzarà per a les mostres de pacients en estudi (a les quals es mesurarà la concentració de meropenem en el plasma). - En un vas de precipitats net i sec de 100 ml, s afegeixen aproximadament 1,5 ml de plasma de cada una de les mostres de pacients (volum total aproximat de 60 ml). - S agita la solució amb l ajuda d un agitador magnètic durant uns 15 minuts. - Es filtra la solució emprant un filtre de paper, per tal d eliminar els possibles artefactes que s hagin pogut generar durant la preparació de la solució. - Es processa una alíquota en el sistema cromatogràfic i es comprova que no s observa cap pic cromatogràfic corresponent al component en estudi (meropenem). 1

2 2) Preparació de solucions primàries del material de calibratge i de control Preparació de 50 ml d una solució primària aquosa de 1500 mg/l de meropenem per als materials de calibratge i 50 ml d una solució primària aquosa de 900 mg/l de meropenem per als materials de control - Es pesen en una balança analítica degudament calibrada, per una banda, 72,8 mg de meropenem per a la solució primària del material de calibratge i, per una altra, 43,7 mg, per a la solució primària del material de control. - Es dipositen els 72,8 mg i els 43,7 mg en vasos de precipitats diferents de 100 ml, i es dissolen en aproximadament 40 ml d aigua de qualitat HPLC o HPLC/MS fins a la seva completa dissolució. - S introdueixen els corresponents 40 ml de cada solució en diferents matrassos aforats nets i secs, prèviament retolats, i s enrasen amb aigua de qualitat HPLC o HPLC/MS. - S agiten les solucions un mínim de tres vegades mitjançant inversió. - Es filtren les solucions emprant filtres amb una mida de por de 0,2 µm i un sistema de filtració de buit. - Es realitzen alíquotes diferents, per a cada una de les solucions, i es conserven a -80 ºC, per garantir la seva estabilitat. Càlcul de la incertesa de mesura de les solucions primàries Per al càlcul de la incertesa de mesura associada a la concentració de massa de meropenem en les diferents solucions primàries aquoses és necessari conèixer, com a mínim, les següents fonts d incertesa (95, 96): - Incertesa associada ala puresa del material de referència certificat (u r ref ). Al nostre cas, el proveïdor declara que la puresa del compost és del 97 % amb una incertesa expandida (U ref ) és 0,50 %; k=2,3. La U de la puresa és de 0,50 %. Com que el factor de cobertura és 2,3, la incertesa estàndard de la puresa és 0,217 % (U = k u), que aplicada a la puresa del fàrmac (97 %) correspon a una incertesa relativa estàndard de (u r ref ) de 2, Incertesa associada a la balança analítica (u r bal ). 2

3 Al nostre cas hauríem de tenir en compte els següents components d incertesa: o Calibratge de la balança En el darrer certificat de calibratge de la balança es declara que la U és 0,0194 mg (nivell de confiança del 95 %) per a una pesada de 50 mg. Com que el factor de cobertura és 2 per aquest nivell de confiança, la incertesa de la pesada en la balança és de 9, mg, que aplicada a les masses estudiades, suposant homocedasticitat, (72,8 mg i 43,7 mg), corresponen a unes incerteses relatives estàndards (u r bal ) de 1, i 2, , respectivament. - Incertesa associada al matràs aforat (u r matràs ). Al nostre cas hauríem de tenir en compte, com a mínim, els següents components d incertesa: o Calibratge dels matrassos aforats de 50 ml (u r cal matràs ). El fabricant dels matrassos aforats declara que el volum que mesura cada un dels matrassos és de (50 0,01) ml a una temperatura de 20 ºC sense indicar el nivell de confiança. Atès que en aquests tipus d'instruments volumètrics és més probable que el valor vertader estigui més a prop del valor nominal que dels extrems, per calcular la incertesa estàndard (de tipus B) assumirem que les lectures segueixen una distribució triangular isòsceles d amplitud igual a 50 0,01 ml, per la qual cosa: Aquesta incertesa, aplicada als volums continguts en els matrassos (50 ml), corresponen a una incertesa relativa estàndard (u r cal matràs ) de 2, o Temperatura de la lectura (u r temp ). Hauríem de tenir en compte si la diferència de temperatura a la qual es fan les mesures dels volums (al nostre cas la temperatura del laboratori, 22 ºC 3 ºC) i a la que s ha realitzat el calibratge (20 ºC, segons declara el fabricant) pot conduir a una incertesa deguda a l expansió o contracció del volum que valgui la pena considerar. El coeficient d expansió del líquid (aigua) = 2, ºC -1. La contribució de la temperatura amb el volum es pot considerar com: 50 ml (22 ºC 20 ºC) 2, ºC -1 = 0,021 ml 3

4 Assumint que la variació de la temperatura segueix una distribució rectangular d amplitud 2 0,021 ml: Aquesta incertesa, aplicada als volums continguts en els matrassos (50 ml) corresponen a una incertesa relativa estàndard (u r temp ) de 4, Un cop calculades les incerteses estàndard relatives de cadascun dels components de la incertesa ja es pot calcular la incertesa estàndard combinada relativa (u rc ) al mesurament de la concentració de massa de meropenem en la dissolució aquosa: =3, = 3, Posteriorment, es calcula la incertesa expandida relativa amb un nivell de confiança de 0,95, per la qual cosa multiplicarem la incertesa estàndard relativa combinada per un coeficient de cobertura igual a 2: U r = u rc k = U r calibrador = 3, = 6, U r control = 3, = 6, Finalment, si apliquem aquestes incerteses expandides relatives a la concentració de massa de meropenem de les diferents solucions aquoses primàries (1500 mg/l per a la solució primària del material de calibratge i 900 mg/l per a la del material de control), s obtenen que les corresponents incerteses expandides són 9,21 mg/l i 5,53 mg/l, respectivament. Així doncs, els resultats de la concentració de massa de meropenem en les diferents solucions aquoses, després d arrodonir els valors de les incerteses expandides, seran de (1500 9) mg/l i (900 6) mg/l. 4

5 3) Preparació de solucions secundàries dels materials de calibratge i de control Preparació de solucions secundàries aquoses d 1,5 ml (0, 10, 100, 250, 500, 750, 1000 i 1500 mg/l de meropenem) per als materials de calibratge - Es retola un tub de borosilicat o de polipropilè de 5 ml per cada una de les solucions secundàries dels materials de calibratge a realitzar. - Es pipetegen al seu corresponent tub, amb l ajuda de pipetes mecàniques de volum variable degudament calibrades, els següents volums: Per a la preparació d una solució secundària de concentració 0 mg/l 0 µl de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 1500 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 10 mg/l 10 µl de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 1490 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 100 mg/l 100µL de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 1400 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 250 mg/l 250µL de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 1250 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 500 mg/l 500µL de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 1000 µl d aigua 5

6 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 750 mg/l 750µL de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 750 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 1000 mg/l 1000µL de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 500 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 1500 mg/l 1500µL de la solució aquosa primària de 1500 mg/l i 0 µl d aigua - S agiten els tubs durant uns 5 segons amb l ajuda d un agitador tipus vòrtex. Preparació de solucions secundàries aquoses d 1,8 ml (30, 300 i 900 mg/l de meropenem) per als materials de control - Es retola un tub de borosilicat o de polipropilè de 5 ml per cada una de les solucions secundàries dels materials de control a realitzar. - Es pipetegen al seu corresponent tub, amb l ajuda de pipetes mecàniques de volum variable degudament calibrades, els següents volums: Per a la preparació d una solució secundària de concentració 30 mg/l 60 µl de la solució aquosa primària de 900 mg/l i 1740 µl d aigua Per a la preparació d una solució secundària de concentració 300 mg/l 600µL de la solució aquosa primària de 900 mg/l i 1200 µl d aigua 6

7 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 900 mg/l 1800µL de la solució aquosa primària de 900 mg/l i 0 µl d aigua - S agiten els tubs durant uns 5 segons amb l ajuda d un agitador tipus vòrtex. Càlcul de la incertesa de mesura de les solucions secundàries Per al càlcul de la incertesa de mesura associada a la concentració de massa de meropenem en les diferents solucions aquoses secundàries és necessari conèixer, com a mínim, les següents fonts d incertesa (95, 96): - Incertesa associada a la preparació de les solucions primàries aquoses (u r sol primàries). Al nostre cas, els valors de les incerteses estàndards relatives per a les dues solucions primàries preparades eren de 0, Incertesa associada a les pipetes mecàniques de volum variable (u r pipetes ). Al nostre cas hauríem de tenir en compte els següents components d incertesa: o Calibratge de les pipetes (u r cal ). En el darrer certificat de calibratge de les diferents pipetes emprades es declara que: Les incerteses expandides relatives (amb un nivell de confiança del 95 %) per a una pipeta mecànica de volum variable de µl són 0,012 (a un volum de 100 µl), 0,014 (a un volum de 500 µl) i 0,025 (a un volum de 1000 µl). Les incerteses expandides relatives (amb un nivell de confiança del 95 %) per a una pipeta mecànica de volum variable de µl són 0,00102 (a un volum de 10 µl), 0,0026 (a un volum de 100 µl) i 0,0053 (a un volum de 200 µl). Les incerteses estàndards relatives per a cada una de les solucions realitzades són: Per a la preparació d una solució secundària de concentració 10 mg/l 10 µl amb la pipeta de µl és de 0,

8 1490 µl amb la pipeta de µl és de 0,007 (1 pipeteig de 490 µl) i de 0,0125 µl (1 pipeteig de 1000 µl). Per a la preparació d una solució secundària de concentració 100 mg/l 100 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,007 (1 pipeteig de 400 µl) i de 0,0125 µl (1 pipeteig de 1000 µl). Per a la preparació d una solució secundària de concentració 250 mg/l 250 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,006 (1 pipeteig de 250 µl) i de 0,0125 µl (1 pipeteig de 1000 µl). Per a la preparació d una solució secundària de concentració 500 mg/l 500 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,0125 µl. 8

9 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 750 mg/l 750µL amb la pipeta de µl és de 0, µL amb la pipeta de µl és de 0,007 µl. Per a la preparació d una solució secundària de concentració 1000 mg/l 1000 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,007. Per a la preparació d una solució secundària de concentració 1500 mg/l 1000 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,007. Per a la preparació d una solució secundària de concentració 30 mg/l (Control) 9

10 60 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,0125 (1 pipeteig de 740 µl) i de 0,0125 µl (1 pipeteig de 1000 µl). Per a la preparació d una solució secundària de concentració 300 mg/l (control) 600 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,0125 (1 pipeteig de 1000 µl) i de 0,006 µl (1 pipeteig de 200 µl). Per a la preparació d una solució secundària de concentració 900 mg/l (control) 1000 µl amb la pipeta de µl és de 0, µl amb la pipeta de µl és de 0,0125. Un cop calculades les incerteses estàndard relatives de cadascun dels components de la incertesa ja es poden calcular les incerteses estàndard combinades relativa (u rc ) per al mesurament de la concentració de massa de meropenem de cada una de les solucions aquoses, així com les incerteses expandides relatives (U r = u rc k): 10

11 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 10 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0294 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 100 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0294 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 250 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0308 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 500 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0293 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 750 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0207 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 1000 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0294 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 1500 mg/l U rc = 2 u rc = 0,

12 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 30 mg/l (control) U rc = 2 u rc = 0,0360 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 300 mg/l (control) U rc = 2 u rc = 0,0316 Per a la preparació d una solució secundària de concentració 900 mg/l (control) U rc = 2 u rc = 0,0360 Finalment, si apliquem aquestes incerteses expandides relatives a la concentració de massa de meropenem de les diferents solucions aquoses secundàries (10, 100, 250, 500, 750, 1000 i 1500 mg/l per als materials de calibratge i 30, 300 i 900 mg/l per als materials de control), s obtenen que les corresponents incerteses expandides són 0,29, 2,94, 7,7, 14,65, 15,53, 29,4, 44,1, 0,95, 9,48 i 32,4 mg/l, respectivament. Així doncs, els resultats de la concentració de massa de meropenem en les diferents solucions aquoses secundàries, després d arrodonir els valors de les incerteses expandides, seran: Per als materials de calibratge: (10,0 0,3) mg/l (100 3) mg/l (250 8) mg/l (500 15) mg/l (750 16) mg/l ( ) mg/l ( ) mg/l 12

13 Per als materials de control: (30 1) mg/l (300 9) mg/l (900 32) mg/l 4) Preparació de solucions de treball dels materials de calibratge i de control Preparació de 5 ml de solucions de treball per als materials de calibratge (0, 1,0, 10, 25, 50, 75, 100 i 150 mg/l de meropenem) i per als materials de control (3,0, 30 i 90 mg/l de meropenem) - Es retola un tub de polipropilè de 10, 15 o 20 ml per cada una de les solucions de treball dels materials de calibratge o control a realitzar. - S afegeixen a cada tub, amb l ajuda d una pipeta mecànica de volum variable per a xeringues degudament calibrada, 4,5 ml de material de blanc. - Es pipetegen al seu corresponent tub, i amb l ajuda d una pipeta mecànica de volum variable degudament calibrada, 500 µl de les solucions secundàries. - S agiten els tubs durant uns 5 segons amb l ajuda d un agitador tipus vòrtex. - Es realitzen alíquotes diferents, per a cada una de les solucions de treball, i es conserven a -80 ºC, per garantir la seva estabilitat. Càlcul de la incertesa de mesura de les solucions de treball Per al càlcul de la incertesa de mesura associada a la concentració de massa de meropenem en les diferents solucions plasmàtiques de treball és necessari conèixer, com a mínim, les següents fonts d incertesa (95, 96): - Incertesa associada a la preparació de les solucions secundàries aquoses (u r sol secundàries). Al nostre cas, els valors de les incerteses estàndards relatives per a les solucions secundàries preparades eren 0,0144 (solució 10 mg/l), 0,0144 (solució 100 mg/l), 0,0151 (solució 250 mg/l), 0,0293 (solució 500 mg/l), 0,0099 (solució 750 mg/l), 0,0144 (solució 1000 mg/l), 0,0144 (solució 1500 mg/l), 0,0177 (solució 30 mg/l), 0,0155 (solució 300 mg/l) i 0,0177 (solució 900 mg/l). - Incertesa associada a les pipetes mecàniques de volum variable (u r pipetes ). Al nostre cas hauríem de tenir en compte els següents components d incertesa: o Calibratge de les pipetes (u r cal ). 13

14 En el darrer certificat de calibratge de les diferents pipetes emprades es declara que: Les incerteses expandides relatives (amb un nivell de confiança del 95 %) per a una pipeta mecànica de volum variable de µl són 0,012 (a un volum de 100 µl), 0,014 (a un volum de 500 µl) i 0,025 (a un volum de 1000 µl). Les incerteses expandides relatives (amb un nivell de confiança del 95 %) per a una pipeta mecànica de volum variable per a xeringues són 0,00036 (a un volum de 100 µl), 0,0082 (a un volum de 500 µl) i 0,012 (a un volum de 1000 µl). Les incerteses estàndards relatives per a cada una de les solucions realitzades són: L'ocasionada degut al pipeteig de 1000µL amb la pipeta de µl és de 0, µL amb la pipeta per a xeringues és de 0,0041 (1 pipeteig de 500 µl) i de 0,0120 µl (4 pipetejos de 1000 µl). La incertesa estàndard combinada per a cada solució resultant del pipeteig de 5 ml Un cop calculades les incerteses estàndard relatives de cadascun dels components de la incertesa ja es poden calcular les incerteses estàndard combinades relativa (u rc ) per al mesurament de la concentració de massa de meropenem de cada una de les plasmàtiques, així com les incerteses expandides relatives (U r = u rc k): Per a la preparació d una solució de treball de concentració 1 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0375 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 10 mg/l 14

15 U rc = 2 u rc = 0,0375 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 25 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0386 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 50 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0375 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 75 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0311 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 100 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0375 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 150 mg/l U rc = 2 u rc = 0,0375 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 3 mg/l (control) U rc = 2 u rc = 0,0428 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 30 mg/l (control) U rc = 2 u rc = 0,0392 Per a la preparació d una solució de treball de concentració 90 mg/l (control) 15

16 U rc = 2 u rc = 0,0428 Finalment, si apliquem aquestes incerteses expandides relatives a la concentració de massa de meropenem de les diferents solucions de treball (1,0, 10, 25, 50, 75, 100 i 150 mg/l per als materials de calibratge i 3,0, 30 i 90 mg/l per a les del material de control), s obtenen que les corresponents incerteses expandides són 0,038, 0,38, 0,97, 1,88, 2,33, 3,75, 5,62, 0,06, 1,18 i 3,85 mg/l, respectivament. Així doncs, els resultats de la concentració de massa de meropenem en les diferents solucions aquoses secundàries, després d arrodonir els valors de les incerteses expandides, seran: Per als materials de calibratge: (1,00 0,04) mg/l (10,0 0,4) mg/l (25 1) mg/l (50 2) mg/l (75 2) mg/l (100 4) mg/l (150 6) mg/l Per als materials de control: (3,00 0,06) mg/l (30 1) mg/l (90 4) mg/l 16

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció BASILI MARTÍNEZ ESPINET INS Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) RESUM Es presenta una experiència que estudia els factors que influeixen en la reacció d

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Objetivos: Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Mª Victoria Herreras Belled Mª Angeles Asensio I.E.S. L ELIANA Aplicar el

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

Matèria. Substàncies pures. Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies

Matèria. Substàncies pures. Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies Matèria Substàncies pures Mescles Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies Classificació de la MATÈRIA - Estan formats per un sol - Estan formats per dos o més àtom. àtoms diferents. Exemples:

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic)

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic) FACTURACI Ó ELECTRÒNI CA Factura Electrònica (en el sector públic) Què és? És un document electrònic que: Viatja per mitjans electrònics Garanteix l autenticitat de l origen Garanteix la integritat it

Más detalles

Registre del consum d alcohol a l e-cap

Registre del consum d alcohol a l e-cap Registre del consum d alcohol a l e-cap Rosa Freixedas, Estela Díaz i Lídia Segura Subdirecció General de Drogodependències ASSOCIACIÓ D INFERMERI A FAMILIAR I COMUNITÀRI A DE CATALUN YA Índex Introducció

Más detalles

8. Com es pot calcular la constant d Avogadro?

8. Com es pot calcular la constant d Avogadro? 8. Objectius Fer una estimació del valor de la constant d Avogadro. Analitzar les fonts d error més importants del mètode proposat. Introducció La idea bàsica del mètode és la següent: si sabem el volum

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5 1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 MESURA FÍSICA: MAGNITUDS i UNITATS Índex P.1. P.. P.3. P.4. P.5. Magnituds físiques. Unitats Anàlisi

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

Guia d ús del certificat digital idcat amb Mac (OS X versió ) i Safari (Data d actualització de la informació: 20 de novembre de 2014)

Guia d ús del certificat digital idcat amb Mac (OS X versió ) i Safari (Data d actualització de la informació: 20 de novembre de 2014) Guia d ús del certificat digital idcat amb Mac (OS X versió 10.8.2) i Safari 6.0.1 (Data d actualització de la informació: 20 de novembre de 2014) Índex de continguts 1.-Instal lació i còpia del certificat

Más detalles

El certificat. Tractament personal. Estructura i fraseologia. 1. Títol del certificat (opcional)

El certificat. Tractament personal. Estructura i fraseologia. 1. Títol del certificat (opcional) El certificat És el document per mitjà del qual l Administració dóna fe d un fet o garanteix l exactitud de les dades que conté un arxiu, un llibre d actes, un registre, etcètera. Mida del full: ISO A4

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra XERRADA SOBRE LES DROGUES Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa mossos d esquadra Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2005

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2005 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina de 0 PAU 005 SÈRIE Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar

Más detalles

competència matemàtica

competència matemàtica avaluació educació secundària obligatòria 4t d ESO curs 203-204 ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI competència matemàtica versió amb respostes INSTRUCCIONS Per fer la prova, utilitza un

Más detalles

Manua. ( Linux. d UPClink. programari: la versió de. sudo./oab java6.sh. Pàgina 1 de 8

Manua. ( Linux. d UPClink. programari: la versió de. sudo./oab java6.sh. Pàgina 1 de 8 Manua al d utilització d UPClink VPN.UPC.EDU ( Linux Ubuntu 10.04 LTS ) Requisits de sistema mínims. Per tal de fer ús del servei d UPClink cal disposar de les següents versions de programari: Ubuntu 10.04

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS 1. El passatger d un autocar que realitza el trajecte Barcelona-Saragossa descobreix, quan arriba a destí, que han desaparegut una sèrie

Más detalles

Tipus de Currículum Vitae

Tipus de Currículum Vitae El Currículum Vitae El currículum és un document que conté informació personal i professional necessària i rellevant per trobar feina en el món laboral. L objectiu del currículum és obtenir una entrevista

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Guió previ per al professorat Presentació Amb les propostes del Servei Educatiu del Museu Picasso convidem a alumnes

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

COAC. [ Guia ràpida Configuració visat telemàtic ] Departament de Visat Octubre 2011

COAC. [ Guia ràpida Configuració visat telemàtic ] Departament de Visat Octubre 2011 Vis@t COAC Departament de Visat Octubre 2011 [ Guia ràpida Configuració visat telemàtic ] 1. Ajudes Visuals CanalCOAC 2. Firma electrònica avançada 3. Accés zones e-coac 4. Enviament telemàtic documentació.

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

L ENERGIA EÒLICA. Josep Fumadó Cresol, Solucions Energètiques Locals

L ENERGIA EÒLICA. Josep Fumadó Cresol, Solucions Energètiques Locals L ENERGIA EÒLICA Josep Fumadó Cresol, Solucions Energètiques Locals 1. Què és l energia eòlica? 2. Comportament del recurs eòlic 3. L energia eòlica en el desenvolupament humà 4. Potencial eòlic 5. Tecnologia

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

MATERIAL A UTILITZAR: Núm. de DESPLEGABLE: P5 Núm. 1 FITXA: - Desplegable amb vinyetes d algunes de les seqüències de la història de la Bleda.

MATERIAL A UTILITZAR: Núm. de DESPLEGABLE: P5 Núm. 1 FITXA: - Desplegable amb vinyetes d algunes de les seqüències de la història de la Bleda. NOM DE L ACTIVITAT: La Bleda ha après moltes coses... i tu? Núm. de FITXA: DESPLEGABLE: P5 Núm. 1 OBJECTIUS: - Que els nens/es identifiquin els hàbits higiènics com a hàbits diaris. - Que els nens/es integrin

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES

3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES 3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES Una substància pura és aquella que manté, en tot moment, les seves propietats característiques. Es poden classificar en: Elements: formats per un únic tipus

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 i 11 D) INSTAL LACIÓ DE JAVA E) SIGNATURA

Más detalles

Pantoprazole (no inclòs en guia)

Pantoprazole (no inclòs en guia) Mecanisme d acció Fàrmac Presentacions disponibles Inhibidor de la secreció àcida Inhibidor de la bomba de protons (IBP) Antagonista dels receptors H2 de la histamina (anti-h2) Antiàcid: neutralitza l

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

CALC 1... Introducció als fulls de càlcul

CALC 1... Introducció als fulls de càlcul CALC 1... Introducció als fulls de càlcul UNA MICA DE TEORIA QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX UN FULL DE CÀLCUL? Un full de càlcul, com el Calc, és un programa que permet: - Desar dades numèriques i textos. -

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLE D UN NOMBRE MÚLTIPLES I DIVISORS El múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per 0, per 1, per 2, per 3, per 15, per 52 per qualsevol nombre natural. Per exemple: Escriu

Más detalles

Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar

Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar A continuació es detalla el procediment que cal seguir per tal de justificar aquelles bestretes o avançaments a proveïdors que la Unitat de

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 =

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 = SOLUIONRI 6 La gràfica de la regió factible és: r2 r3= ( 150, 0) r3 r5= ( 150, 50) r4 r5= ( 110, 90) r1 r4= D( 0, 90) r r = E( 0, 0) 1 2 160 120 80 40 E D 40 80 120 160 El benefici (en euros) està determinat

Más detalles

El transport públic guanya quota al cotxe privat

El transport públic guanya quota al cotxe privat Nota de premsa Presentació dels resultats de l Enquesta de Mobilitat en dia feiner, EMEF 2008 El transport públic guanya quota al cotxe privat Cada dia es realitzen 22,2 milions de desplaçaments a Catalunya,

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

L APARELL CIRCULATORI

L APARELL CIRCULATORI L APARELL CIRCULATORI NOM... CURS... L'aparell circulatori està format pel cor i els vasos sanguinis. El cor impulsa la sang pels vasos sanguinis, que recorren tot el cos. La funció principal de la circulació

Más detalles

MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS. 2. Característiques generals del geoservei WPS de carrers i adreces postals

MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS. 2. Característiques generals del geoservei WPS de carrers i adreces postals MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS 1. Introducció Els serveis WPS en general permeten invocar geoprocessos distribuïts que possibilitien homogeneïtzar l'extracció, càlcul, transformació,

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

TEMA 5: ELS JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS

TEMA 5: ELS JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS TEMA 5: ELS JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS Què són els jocs i esports alternatius? Tenen les següents característiques: Tenen un caràcter lúdic o recreatiu. Tenen regles simples. S'usen materials no convencionals.

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses. Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ

IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses. Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ Índex Índex Pàg. 2 Informació General Pàg. 3 Què és? Pàg. 3 Quan? Pàg. 3 Dirigit

Más detalles

BARÒMETRE DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014]

BARÒMETRE DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014] 2014 2012 DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014] La Banca Ètica a l Estat continua creixent, l evolució de les seves xifres contrasta amb les del conjunt del sistema financer Les dinàmiques de les

Más detalles

Els arxius que crea Ms Excel reben el nom de LibroN, per aquest motiu cada vegada que creem un arxiu inicialment es diu Libro1, Libro2, Libro3,...

Els arxius que crea Ms Excel reben el nom de LibroN, per aquest motiu cada vegada que creem un arxiu inicialment es diu Libro1, Libro2, Libro3,... Què és Excel? Ms Excel és una aplicació informàtica que ens proporciona una forma molt còmoda i eficaç de treballar amb dades. Entre altres possibilitats, permet realitzar anàlisis, càlculs matemàtics,

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

ENGINYERIA INDUSTRIAL. EPECIALITAT ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL XAVIER GARCIA RAVENTÓS ESTUDI DEL TRÀNSIT EN LA ZONA CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ENGINYERIA INDUSTRIAL. EPECIALITAT ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL XAVIER GARCIA RAVENTÓS ESTUDI DEL TRÀNSIT EN LA ZONA CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ Titulació: ENGINYERIA INDUSTRIAL. EPECIALITAT ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Alumne (nom i cognoms) XAVIER GARCIA RAVENTÓS Títol PFC ESTUDI DEL TRÀNSIT EN LA ZONA CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ Director del

Más detalles

TEMA 8 LA TERRA I LA SEUA DINÀMICA: EL RELLEU DE LA TERRA I LES ROQUES

TEMA 8 LA TERRA I LA SEUA DINÀMICA: EL RELLEU DE LA TERRA I LES ROQUES TEMA 8 LA TERRA I LA SEUA DINÀMICA: EL RELLEU DE LA TERRA I LES ROQUES Quadern Cognoms: Nom: Data: Nivell: 2n d E S O Grup: 1.- EL RELLEU DE LA TERRA 2.- ELS TIPUS DE ROQUES 3.- EL CICLE DE LES ROQUES

Más detalles

CONSIDERACIONS RESPECTE CERTS ASPECTES DE LA NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

CONSIDERACIONS RESPECTE CERTS ASPECTES DE LA NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. CONSIDERACIONS RESPECTE CERTS ASPECTES DE LA NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 1. Les fases de en l avaluació de les activitats i les infraestructures D acord amb les instruccions

Más detalles

PARLA3 El teu futur parla idiomes

PARLA3 El teu futur parla idiomes PARLA3 El teu futur parla idiomes RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES Dimecres, 18 de febrer de 2015 MOTIVACIÓ En l enquesta que l AQU fa el 2014 als graduats universitaris

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat

IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat Exercici 1 (PAAU 04) La barra prismàtica de la figura, de massa m = 8 kg, s aguanta verticalment sense caure per l acció dels topalls. El topall A és fix i el topall B es prem contra la barra per mitjà

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 27 i 28 de setembre CN L ESCALA 25 i 26 d octubre CN EL BALÍS 29 i 30 de novembre CN GARRAF 13 i 14 de desembre CN VILANOVA 17 i 18 de gener CN SALOU 21 i 22 de febrer CN PORT D ARO ANUNCI DE REGATA 1

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Unitat. Evitar la clavada. Recursos. Observacions

Unitat. Evitar la clavada. Recursos. Observacions Unitat Evitar la clavada Recursos Observacions Pensa Pinta i dibuixa les caselles del tauler amb els colors i les trames indicats a les caselles exteriors. Color del fons Trama del fons Color del peó Trama

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

2. Observa l exposició de roques. Omple la taula amb el nom de totes les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques que hi vegis.

2. Observa l exposició de roques. Omple la taula amb el nom de totes les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques que hi vegis. Dossier de laboratori 2n ESO INS Terra Alta Pràctica: CONEGUEM LES ROQUES 1. Com ja saps les roques estan classificades en sedimentàries, magmàtiques i metamòrfiques. Explica breument com s han format

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE)

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) Curs Certificat per la Universitat San Jorge 110 HORES 3 MESOS 4 ECTS CAMBRIDGE ENGLISH: RECONEIXEMENT MUNDIAL Cambridge English s'ha convertit

Más detalles

PABLO PICASSO. Els sentiments i les emocions.

PABLO PICASSO. Els sentiments i les emocions. PABLO PICASSO. Els sentiments i les emocions. PABLO PICASSO va néixer a Màlaga el 25 d octubre de l any 1881. El seu pare es deia José i la seva mare Maria. Va tenir dues germanes més petites que ell,

Más detalles

CONEIXES LES DENTS? Objectiu: Conèixer i diferenciar els tipus de dentadura i de dents.

CONEIXES LES DENTS? Objectiu: Conèixer i diferenciar els tipus de dentadura i de dents. CONEIXES LES DENTS? Objectiu: Conèixer i diferenciar els tipus de dentadura i de dents. Descripció: A partir de la fitxa de treball núm.1, comentar i diferenciar la dentició temporal de la permanent, així

Más detalles

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ Pàg.: 1 de 6 PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE Pàg.: 2 de 6 FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ Nom de la prestació Descripció Tramitació de beques

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles