Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/1563 (1) EHAA ko martxoak 20, ostirala N.º 55 ZK. BOPV - viernes 20 de marzo de 2009

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/1563 (1) EHAA - 2009ko martxoak 20, ostirala N.º 55 ZK. BOPV - viernes 20 de marzo de 2009"

Transcripción

1 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1563 EBAZPENA, 2009ko otsailaren 9koa, Teknologia zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko ekainaren 27ko Aginduan 2008ko ekitaldirako aurreikusitako laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzeko dena. Agindu horretan oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak garatzeko proiektuak burutzeko laguntza-programa arautzen da «NETs Programa». Diru-laguntza publikoak emateko orduan ezinbestean bete behar da publikotasunaren printzipioa. Hori dela eta, oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak garatzeko proiektuak burutzeko laguntza-programa (NETs programa) arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko ekainaren 27ko Aginduaren 18. artikuluko 3. paragrafoan ezartzen duenez, eskatzaile bakoitzari ebazpena jakinaraziko zaio, eta, horretaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian esleipendunen zerrenda argitaratuko da. Eskualde Garapeneko Europako Funtsak lagundu du programa hau finantzatzen; horrenbestez, Europako Erkidegoko araudian informazioari eta publizitateari buruz xedatzen diren betekizunak bete beharko dira. Hori horrela, aurreko paragrafoan adierazitakoarekin bat etorriz, hau EBATZI DUT: Artikulu bakarra. Oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak garatzeko proiektuak burutzeko laguntza-programa (NETs programa) arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko ekainaren 27ko Aginduan 2008ko ekitaldirako araututako laguntzen onuradunen zerrenda argitaratzea, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Teknologia zuzendariak, dituen eskumenak erabiliz, eman dituen ebazpenei jarraiki. Zerrenda ebazpen honekin batera doan eranskinean ageri da. Eskualde Garapeneko Europako Funtsak ehuneko berrogeita hamarreko laguntza eman du programa hau finantzatzeko. Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 9a. Teknologia zuzendaria, ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 1563 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, del Director de Tecnología, por la que se hace pública la relación de beneficiarios durante el ejercicio 2008, de las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica «Programa NETs». Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 27 de junio de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica. Programa NETs, en el artículo 18 punto 3, establece que la resolución de concesión de ayudas deberá de notificarse de forma individualizada, todo ello sin perjuicio de la publicación que, de la relación de adjudicatorios, ha de hacerse en el Boletín Oficial del País Vasco. El citado programa de ayudas ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que deben cumplirse los requisitos sobre información y publicidad previstos en la normativa comunitaria. Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, RESUELVO: Artículo único. Publicar la relación de los beneficiarios durante el ejercicio 2008 de las ayudas reguladas en la Orden de 27 de junio de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica- Programa NETs, en virtud de las resoluciones dictadas, en el ejercicio de sus competencias, por el Director de Tecnología del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, según figuran en el anexo adjunto. En la financiación de las ayudas referidas ha participado en un cincuenta por ciento el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de El Director de Tecnología, ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 2009/1563 (1)

2 ERANSKINA / ANEXO B IN-2008/ Bantec Consultores Iniciat Emprended, S.L ,00 B IN-2008/ Osteoplac, S.L ,40 B IN-2008/ Centro de Diagnóstico Digital, S.L ,95 B IN-2008/ KB Data Mining, S.L ,50 B IN-2008/ Noray Bioinformatics, S.L ,00 B IN-2008/ Likuid Nanotek, S.L ,20 G IN-2008/ Centro Estudios Investigaciones Tec.Ss ,80 B IN-2008/ Koma Zerbitzu Kulturalak, S.L ,00 B IN-2008/ Cicerone Entornos Interactivos, S.L ,00 B IN-2008/ Eventia Turismo y Publicidad, S.L ,00 A IN-2008/ Praxis Pharmaceutical, S.A ,00 B IN-2008/ Laboratorium Sanitatis, S.L ,00 B IN-2008/ Biokilab, S.L ,92 B IN-2008/ Iline Microsystems, S.L ,34 B IN-2008/ Indhe 2008, S.L ,89 B IN-2008/ Kip Care, S.L ,65 A IN-2008/ Euskaltel, S.A ,40 B IN-2008/ Batura Mobile Solutions, S.L ,25 F IN-2008/ Goiena Komunikazio Zerbitzua Koop. E ,75 B IN-2008/ Transcalor, S.L ,08 A IN-2008/ Metallied Powder Solutions, S.A ,44 G IN-2008/ Centro Estudios Investigaciones Tec.Ss ,00 F IN-2008/ Lks Ingeniería, S. Coop ,38 F IN-2008/ Isea, S. Coop ,00 A IN-2008/ Mugape, S.A ,00 B IN-2008/ Aritu Solar, S.L ,50 B IN-2008/ Cimas Innovación y Medio Ambiente, S.L ,90 F IN-2008/ Aritu, S. Coop ,00 A IN-2008/ Ikor Sistemas Electrónicos, S.A , /1563 (2)

3 A IN-2008/ Mirakor Sistemas Electrónicos, S.A ,80 B IN-2008/ Ikor Technology Centre, S.L ,20 B IN-2008/ Nuevas Estrategias de Mantenimiento, S.L ,55 B IN-2008/ Nuevas Estrategias de Mantenimiento, S.L ,51 B IN-2008/ Abantail, S.L ,15 F IN-2008/ Isea, S. Coop ,00 B IN-2008/ Vacunek, S.L ,24 B IN-2008/ Dynakin, S.L ,85 Q B IN-2008/ UPV/EHU - Dpto Ingeniería Minera y Metalúrgica C. de los Materiales ,90 F IN-2008/ Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, S. Coop ,65 F IN-2008/ Ideko, S. Coop ,00 B IN-2008/ Ingenieria Arson, S.L ,75 B IN-2008/ EB Treneka, S.L ,65 B IN-2008/ Innovative Technol In Biolog Systems, S.L ,10 B IN-2008/ Invitrotek Servicios de Multiplic. Veget ,60 B IN-2008/ Ipgaraba Desarrollo de Producto, S.L ,78 F IN-2008/ Leabai, S. Coop ,82 G IN-2008/ Fundación Lantegi Batuak ,55 Q G IN-2008/ Fundación Canónica Autónoma Ede 8.794,11 Q B IN-2008/ UPV/EHU - Departamento Química Física 5.783,58 Q B IN-2008/ UPV/EHU -Departamento Farmacología 6.179,76 F IN-2008/ Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, S. Coop ,37 A IN-2008/ Gmtk, Multi-Process Machining, S.A ,55 F IN-2008/ Alecop, S. Coop. Ltda ,00 F IN-2008/ Mondragon Lingua, S. Coop ,00 F IN-2008/ Ihardun Multimedia, Koop. E ,00 F IN-2008/ Conexia, S. Coop ,50 B IN-2008/ Dinam Ingeniería, S.L ,37 F IN-2008/ Danobat, S. Coop. Ltda ,00 B IN-2008/ Bsm Informática, S.L , /1563 (3)

4 B IN-2008/ Iriscon Sistemas, S.L ,75 G IN-2008/ Cpee Aspace-Donostia 483,60 A IN-2008/ Mathlan Matematika, S.A ,40 B IN-2008/ Oberon Space, S.L.L ,00 B IN-2008/ Proteomika, S.L ,60 B IN-2008/ One Way Liver Genomics, S.L ,40 B IN-2008/ Abyntek Biopharma, S.L ,38 B IN-2008/ Midatech Biogune, S.L ,00 A IN-2008/ Hominex Global, S.A ,60 B IN-2008/ Eidostech Consultores, S.L ,04 A IN-2008/ Reikia, S.A ,80 B IN-2008/ Ameztoy Anaiak S.A.L ,00 B IN-2008/ Idoki Scf Technologies, S.L ,00 F IN-2008/ Unión de Cosecheros de Labastida, S.C.L ,80 B IN-2008/ Biolan Microbiosensores, S.L ,00 A IN-2008/ Microdeco Borp, S.A ,12 B IN-2008/ Arcoinet Advanced Resources, S.L ,03 B IN-2008/ Reiner Microtek, S.L ,52 B IN-2008/ Ikerchem, S.L ,64 B IN-2008/ Xubi Engranajes, S.L ,20 A IN-2008/ Habidite Technologies, S.A ,69 A IN-2008/ Habidite Projects, S.A ,42 F IN-2008/ Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, S. Coop ,70 G IN-2008/ Fundación Gaiker 9.978,56 B IN-2008/ Bioftalmik, S.L ,50 B IN-2008/ Auralia Emotive Media Systems, S.L ,27 G IN-2008/ Fundacion Fatronik ,26 B IN-2008/ Dro Biosystems, S.L ,45 B IN-2008/ Codesyntax, S.L ,60 B IN-2008/ Tagzania Services 2007, S.L ,00 B IN-2008/ Optimitive, S.L , /1563 (4)

5 G IN-2008/ Fundación Leia Centro Desarr. Tecnológico 7.114,40 B IN-2008/ Epsilon Euskadi, S.L ,15 B IN-2008/ Eb-Rim Naval, S.L ,97 A IN-2008/ Aeronnova Engineering Solutions S.A ,00 A IN-2008/ Aeroblade, S.A ,00 A IN-2008/ Aeroblade Structures S.A ,00 B IN-2008/ Hormigones y Morteros Agote, S.L.U ,55 B IN-2008/ Tecnologías Aeronaut Espec Aeris Naviter ,00 F IN-2008/ Alecop, S. Coop. Ltda ,18 F IN-2008/ Ihardun Multimedia Koop. E ,54 F IN-2008/ MIK, S. Coop ,14 B IN-2008/ Laboratorium Sanitatis, S.L ,00 G IN-2008/ Fundación Leia Centro Desarr. Tecnológico ,50 B IN-2008/ Farsens, S.L ,00 G IN-2008/ Centro Estudios Investigaciones Tec.Ss ,00 B IN-2008/ Ingenersun, S.L ,10 B IN-2008/ Simob Simulacion de Procesos Navales, S.L ,00 B IN-2008/ Roboconcept, S.L.U ,84 B IN-2008/ Metabolic Renal Disease, S.L , /1563 (5)

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, hau

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, hau 13162 EHAA - 2005eko uztailak 7, osteguna N.º 129 ZK. BOPV - jueves 7 de julio de 2005 3533 EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 19koa, Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordearena, 2003ko martxoaren 26an

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 23 de enero de 2018

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 23 de enero de 2018 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 16 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 364 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2018, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

Subvención 2010 Subv Partida préstamo Préstamo 2009 Préstamo 2010

Subvención 2010 Subv Partida préstamo Préstamo 2009 Préstamo 2010 Expediente CIF de entidad Razón Social Partida subvención Subvención 2009 Subvención 2010 Subv. 2011 Partida préstamo Préstamo 2009 Préstamo 2010 Préstamo 2011 CIT-010000-2009-0014 B84054048 PROJECH SCIENCE

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 235 DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 5372 ORDEN de 26 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística

Más detalles

Convocatoria de ayudas a PYME (pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos) para la incorporación de las TIC en sus procesos de negocio.

Convocatoria de ayudas a PYME (pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos) para la incorporación de las TIC en sus procesos de negocio. Convocatoria de ayudas a PYME (pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos) para la incorporación de las TIC en sus procesos de negocio. 1. CONTEXTO El Consejo Superior de Cámaras de Comercio,

Más detalles

Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible.

Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible. Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible. 1. CONTEXTO La Cámara de Comercio de España, junto con la Cámara de Comercio de Alicante,

Más detalles

En respuesta a su solicitud de información documentada, adjunto se remite la documentación requerida. Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2014

En respuesta a su solicitud de información documentada, adjunto se remite la documentación requerida. Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2014 EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR DÑA. SUSANA CORCUERA LEUNDA, PARLAMENTARIA

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1166 ORDEN de 21 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre la documentación y tramitación de los expedientes de modificaciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 3 de febrero de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 3 de febrero de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 24 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 571 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, del Director de Tecnología, por la que se hace

Más detalles

REF: TSI-030100-2008-533

REF: TSI-030100-2008-533 REF: TSI-31-28-533 Convocatoria de ayudas a PYME (pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos) para la incorporación de las TIC en sus procesos de negocio de las Cámaras Oficiales de Comercio

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 74 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión

Más detalles

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 de la actividad subvencionada que está supeditada en cuanto a su abono a la paralización definitiva del barco donde el beneficiario

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de septiembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de septiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 183 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 3985 RESOLUCIÓN de 15 de setiembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

RESPUESTA ESCRITA A LA PREGUNTA FORMULADA POR DÑA. Mª ENRIQUETA BENITO BENGOA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO MIXTO UNIDAD ALAVESA, A LA CONSEJERA

RESPUESTA ESCRITA A LA PREGUNTA FORMULADA POR DÑA. Mª ENRIQUETA BENITO BENGOA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO MIXTO UNIDAD ALAVESA, A LA CONSEJERA INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO RESPUESTA ESCRITA A LA PREGUNTA FORMULADA POR DÑA. Mª ENRIQUETA BENITO BENGOA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO MIXTO UNIDAD

Más detalles

AYUDAS COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

AYUDAS COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL AYUDAS COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está destinado a contribuir a la rectificación de los principales desequilibrios regionales

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA Página núm. 1.045 CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA ORDEN de 30 de diciembre de 2002, por la que se regulan las ayudas Superficies para la campaña 2003/2004, las primas ganaderas para el año 2003, la indemnización

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 182 LUNES 3 DE AGOSTO DE 2015 Pág. 147 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 15 DECRETO 184/2015, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno,

Más detalles

UTE Soluciones Informáticas Globales S.L. Sercosoft S.L. comercial@globales.es info@cink-emprende.es

UTE Soluciones Informáticas Globales S.L. Sercosoft S.L. comercial@globales.es info@cink-emprende.es Qué es el Programa Mentoring en Comercio Electrónico? El programa de Mentoring en Comercio Electrónico es una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puesta en marcha a través de Red.es

Más detalles

EXPERIMENTADOS Y COMPROMETIDOS PARA LIDERAR LA BIZKAIA DEL SIGLO XXI

EXPERIMENTADOS Y COMPROMETIDOS PARA LIDERAR LA BIZKAIA DEL SIGLO XXI Página 1 de 5 Inicio Mapa web Contacto Apostamos por atraer, retener y vincular a aquellas personas altamente cualificadas. Porque la principal ventaja competitiva en la nueva economía son las personas

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 21 de mayo de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 21 de mayo de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 94 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2211 ORDEN de 21 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística

Más detalles

Máster Universitario en Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo

Máster Universitario en Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 7.1.1. Aulas y espacios de trabajo: La Escuela Universitaria cuanta con las aulas

Más detalles

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA EUSKAL TALDE POPULARREKO CARMELO BARRIO BAROJA LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI IDATZIZKO ERANTZUNA. (10/10/05/2028)

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

Contenido: INFORME DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DEL CURSO 2013/2014 EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ

Contenido: INFORME DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DEL CURSO 2013/2014 EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ INFORME DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DEL CURSO 203/204 EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ Contenido:. Datos conjuntos de todas las titulaciones.. 2 2. Datos por especialidades.

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 64 Miércoles 16 de marzo de 2011 Sec. I. Pág. 28928 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4815 Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2018ko irailaren 13a, osteguna

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2018ko irailaren 13a, osteguna BESTELAKO XEDAPENAK HEZKUNTZA SAILA 4509 HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2018ko uztailaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita 2018-2019ko ikasturterako zehaztu

Más detalles

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD ORDEN de 14 de julio de 2009, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica el acuerdo de 7 de julio de 2009 del Gobierno

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea BESTELAKO XEDAPENAK HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4794 EBAZPENA, 2012ko urriaren 5ekoa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, erakundeei bizitza osoan zeharreko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 274 Viernes 12 de noviembre de 2010 Sec. III. Pág. 94998 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17404 Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por

Más detalles

Y por consiguiente los firmantes acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULAS

Y por consiguiente los firmantes acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULAS CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y LA ENTIDAD PROMOTORA CAMPO NOMBRE ENTIDAD PROMOTORA, A LOS EFECTOS DE LA CONVOCATORIA 2010 DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO- TECNOLÓGICAS,

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 789 I. Comunidad Autónoma. Disposiciones Generales Consejo de Gobierno 83 Decreto n.º 4/05, de 0 de febrero de 05, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración Pública

Más detalles

(2) Según establece el apartado segundo de la Resolución de la DGPEM, de 16 de diciembre de 2008, emitida al amparo de la Orden

(2) Según establece el apartado segundo de la Resolución de la DGPEM, de 16 de diciembre de 2008, emitida al amparo de la Orden RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL SISTEMA GASISTA DE LA RETRIBUCIÓN ESPECÍFICA POR LA GASIFICACIÓN DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE SAN JUAN DEL PUERTO (PROVINCIA DE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 14 Viernes 16 de enero de 2015 Sec. III. Pág. 3798 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 367 Orden IET/10/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden IET/619/2014,

Más detalles

Código del motivo de Razón Social Entidad

Código del motivo de Razón Social Entidad Expediente CIF de la Código del motivo de Razón Social Entidad denegación CIT-010000-2009-0006 Q2821013F INIA - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA Ç09, Ç07 CIT-010000-2009-0008

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN FEDER 2007-2013 PARA PROYECTOS COFINANCIADOS

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN FEDER 2007-2013 PARA PROYECTOS COFINANCIADOS CIENTÍFICA Y INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN FEDER 2007-2013 PARA PROYECTOS COFINANCIADOS JUNIO 2014 CORREO ELECTRONICO SGInfraestructura@mineco.es C/ Albacete, 5 28071 MADRID

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Las Empresas de Servicios Energéticos. Una oportunidad de ahorro en los edificios

Las Empresas de Servicios Energéticos. Una oportunidad de ahorro en los edificios INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO Las Empresas de Servicios Energéticos Una oportunidad de ahorro en los edificios Oscar Puche

Más detalles

RESOLUCIÓN ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIÓN ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica. Resolución de 24 de febrero de 2004 Por la que se resuelve la segunda parte de la convocatoria pública de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 26 de marzo de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 26 de marzo de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 59 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 1430 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 2999 EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 6koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

ACTA Nº 1/2011 COMISIÓN MIXTA

ACTA Nº 1/2011 COMISIÓN MIXTA ACTA Nº 1/2011 COMISIÓN MIXTA DE EVALUACIÓN DE CORRESPONDENCIAS del Convenio Específico de Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la Universidad de Burgos para el desarrollo de actuaciones

Más detalles

TEMA 19: Fabricación n Asistida por Ordenador - CAM

TEMA 19: Fabricación n Asistida por Ordenador - CAM Tema 19: CAM 1/7 MÓDULO III: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA TEMA 19: Fabricación n Asistida por Ordenador - CAM TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN N Y TECNOLOGÍA A DE MÁQUINAS DPTO. DE INGENIERÍA A MECÁNICA

Más detalles

Exp: C-052/15-ED CONSIDERANDO

Exp: C-052/15-ED CONSIDERANDO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN GENERAL PARA COLABORAR CON LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA DEMANDA DE SOLUCIONES

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4002 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 512 DECRETO 6/2014, de 30 de enero, por el que se acuerda la implantación de enseñanzas conducentes a la obtención de

Más detalles

DOCUMENTACION PARA FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS

DOCUMENTACION PARA FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS DOCUMENTACION PARA FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS Adhesión al Convenio: Cumplimentar y firmar por el Representante Legal de su empresa. Ficha del alumno: Completar y firmar como alumno del curso elegido.

Más detalles

NÚMERO 244 Viernes, 19 de diciembre de 2014

NÚMERO 244 Viernes, 19 de diciembre de 2014 37915 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se concede renovación de la autorización, como entidad gestora de un sistema integrado de gestión de residuos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 15 de octubre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 15 de octubre de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 200 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 4522 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre 2012, de la Viceconsejera de Educación, por la que

Más detalles

Los servicios que recibirán las empresas y su personal asociado participante en este programa consistirán en:

Los servicios que recibirán las empresas y su personal asociado participante en este programa consistirán en: En San Cristóbal de La Laguna, a 19 de octubre de 2012 Terminado el plazo de presentación de alegaciones, sin que se haya presentado ninguna, se publica el listado definitivo de las empresas que han sido

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 17187 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 2740 Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/009 Resolución 25/2015, de 26 de febrero de 2015, del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio

Más detalles

INFORME DE PROYECTO: PRECIPITA, ACTIVANDO LA CIENCIA COLECTIVA. PRECIPITA, Activando la Ciencia Colectiva. Página 1 de 7

INFORME DE PROYECTO: PRECIPITA, ACTIVANDO LA CIENCIA COLECTIVA. PRECIPITA, Activando la Ciencia Colectiva. Página 1 de 7 INFORME DE PROYECTO: PRECIPITA, ACTIVANDO LA CIENCIA COLECTIVA Página 1 de 7 PRECIPITA, ACTIVANDO LA CIENCIA COLECTIVA. PRECIPITA nace con el objetivo de poner a disposición de la comunidad científica

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CULTURA 4106 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública y de

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2660 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2014, de la Vicerrectora de Estudios de Grado e Innovación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 22 de diciembre de 2011

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 22 de diciembre de 2011 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 24 OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 652 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 20, de la Vicerrectora de Ordenación Académica, de la Universidad del País Vasco

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 34 Viernes 8 de febrero de 2013 Sec. I. Pág. 11365 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1336 Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA CIF Q2873004B

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA CIF Q2873004B Procedimiento para la homologación, de entidades proveedoras de asesores especializados para el desarrollo de la Fase II de las acciones individuales del Programa InnoCámaras ( Plan de Apoyo a la Innovación

Más detalles

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTO-UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, SEGURTASUN SAILAK SINATUTAKO HITZARMENEI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTATUA ESKATU ZUEN. HONA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 12 Viernes 14 de enero de 2011 Sec. I. Pág. 4643 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 694 Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

e-portal DE COMERCIO EN LA RIBERA DE NAVARRA - DOSSIER DE PRENSA - - 21 DE FEBRERO DE 2005 -

e-portal DE COMERCIO EN LA RIBERA DE NAVARRA - DOSSIER DE PRENSA - - 21 DE FEBRERO DE 2005 - e-portal DE COMERCIO EN LA RIBERA DE NAVARRA - DOSSIER DE PRENSA - - 21 DE FEBRERO DE 2005 - DOSSIER DE PRENSA Presentación de la iniciativa e-portal de Comercio en la Ribera de Navarra Día: lunes, 21

Más detalles

RESPUESTA DEL GOBIERNO 184/76353 29/06/2015 199773

RESPUESTA DEL GOBIERNO 184/76353 29/06/2015 199773 SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/76353 29/06/2015 199773 AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS) RESPUESTA: En relación con

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN. . RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2010 de la Viceconsejera de Educación por que se establece y regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos entre diversas Titulaciones y estudios de

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

Otros Oficiales del Ejército. Termodinámica. Electromecánica. Electrónica. Electro-Electrónica. Mecánica Automotriz. Maquinista Naval (Plan 2008)

Otros Oficiales del Ejército. Termodinámica. Electromecánica. Electrónica. Electro-Electrónica. Mecánica Automotriz. Maquinista Naval (Plan 2008) Estudios preuniversitarios requeridos para ingresar a las carreras de: Ingeniería (Mecánica, Naval, Eléctrica, Civil y de Producción), Ingeniería en Computación y Agrimensura Bachillerato Diversificado

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

1º CURSO 1º SEMESTRE 1º CURSO 2º SEMESTRE 2º CURSO 1º SEMESTRE

1º CURSO 1º SEMESTRE 1º CURSO 2º SEMESTRE 2º CURSO 1º SEMESTRE Tabla 10.2. Tabla de equivalencia entre asignaturas de Especialidad en Electrónica al. 1º CURSO 1º SEMESTRE FB Matemáticas I 6 Matemáticas I 6 5434 FB Física I 6 Física Mecánica 6 5102 Fundamentos Químicos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 22 de mayo de 2017

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 22 de mayo de 2017 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 95 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 2504 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

Más detalles

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DICTAN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES Y CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES DE REPORTAR AL MINISTERIO LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES PELIGROSOS

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN II. alezatia Fascículo II EHAA - 2007ko abuztuak 16, osteguna N.º 157 ZK. BOPV - jueves 16 de agosto de 2007 19105 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

Cuantía solicitada aportando presupuesto detallado según base 5ª de la convocatoria.

Cuantía solicitada aportando presupuesto detallado según base 5ª de la convocatoria. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2015, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESORADO EXTERNO EN TÍTULOS DE MÁSTER OFICIAL DE LA UVA, CURSO 2015-2016

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 15 de julio de 2011

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 15 de julio de 2011 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 3588 ORDEN de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014 Publicación en el B.O.B: 27 de mayo de 2014 (nº 99) Plazo de presentación de solicitudes: último día, 31 de octubre

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko maiatzaren 30a, asteazkena

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko maiatzaren 30a, asteazkena IRAGARKIAK Pribatuen iragarkiak FUNDACIÓN 2012 FUNDAZIOA 2430 EBAZPENA, 2012ko maiatzaren 7koa, Fundación 2012 Fundazioko Patronatuarena, «2012 Euskadi, Bakearen eta Askatasunaren aldeko Kulturen Urtea»

Más detalles

Javier Madrazo Lavín

Javier Madrazo Lavín ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES GEMMA ZABALETA ARETA EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO DOKUMENTAZIO-ESKEARI EMANDAKO ERANTZUNA. GAIA:

Más detalles

BECAS FUNDESARTE CONVOCATORIA 2013

BECAS FUNDESARTE CONVOCATORIA 2013 BECAS FUNDESARTE CONVOCATORIA 2013 Descripción general El contexto actual de globalización económica lleva consigo una mayor complejidad y dinamismo por lo que se hace cada vez más necesario un profundo

Más detalles

1. CONTEXTO 2. OBJETO 3. BENEFICIARIOS

1. CONTEXTO 2. OBJETO 3. BENEFICIARIOS Convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos para el desarrollo de planes de sensibilización y apoyo tutorizado a la innovación 1. CONTEXTO El Consejo Superior de Cámaras de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 26 de noviembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 26 de noviembre de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 228 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 5192 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2012, de la Directora de Formación Profesional, por

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 24607 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 7387 Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles

Vitoria-Gasteiz, 2014ko maiatzaren 12an. Imanol Zuluaga Zamalloa KABINETE ETA KOMUNIKAZIOKO ZUZENDARIA DIRECTOR DEL GABINETE Y COMUNICACIÓN

Vitoria-Gasteiz, 2014ko maiatzaren 12an. Imanol Zuluaga Zamalloa KABINETE ETA KOMUNIKAZIOKO ZUZENDARIA DIRECTOR DEL GABINETE Y COMUNICACIÓN ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES EH BILDU TALDEKO DANIEL MAEZTU PEREZ LEGEBILTZARKIDEAK, ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUARI 6/2008 EBAZPENEAN

Más detalles