BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura Bizkaiko Foru Aldundiaren 35/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa; honen bidez, basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako bekak arautzeko oinarriak onartu eta beken deialdia egiten da. Bekak 2011 eta urteetarako dira, eta Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan lan egiteko emango dira. DECRETO FORAL 35/2011, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las Becas de formación y especialización relacionadas con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, durante los años 2011 y Herri Lan Saila «Gatika-Mungian, BI-634 errepidean, kilometro-puntutik kilometro-puntura, oinezkoentzako ibilbide bat eraikitzea» obra kontratuaren behin betiko adjudikazioa iragarkia. Alanbre arantzadunezko itxitura arina jarri aurreko jarduketen iragarkia, 2011/00019 espediente zenbakia duena Departamento de Obras Públicas Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de «Construcción de un itinerario peatonal en la carretera BI-634 del p.k al p.k , en Gatika-Mungia». Anuncio de actuaciones previas por colocación de cierre ligero con alambre de espino, con número de expediente 2011/ Kultura Saila 2/2011 Iragarkia, otsailaren 25ekoa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 15eko 17/2011 eta 18/2011 foru dekretuen publikazioan detektatutako akatsak zuzentzen baitira. Dekretu bi horiek 2011ko otsailaren 24an argitaratu ziren Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 38. zenbakian, eta, haien bidez, honako oinarri arautzaile eta deialdi hauek onartu ziren, hurrenez hurren: batetik, kultur arloko adjudikazio berriko beka eta laguntzenak eta urtean lehenengoz eman ziren bekak berritzekoak, eta, bestetik, udal titulartasuneko erakusketa aretoek urtean erakusketa koordinatuak egin ditzaten sustatzeko foru diru-laguntzenak Departamento de Cultura Anuncio 2/2011, de 25 de febrero, de corrección de errores detectados en la publicación de los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2011 y 18/2011, de 15 de febrero, publicados ambos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 38 jueves, 24 de febrero de 2011, por el que respectivamente se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas y ayudas de nueva adjudicación en el ámbito cultural y las relativas a la renovación de las que se concedieron en el año 2009, así como también las subvenciones forales destinadas a fomentar la realización de exposiciones coordinadas entre las disferentes salas de exposiciones de titularidad municipal en el año Gizarte Ekintza Saila 14523/2011 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, datu pertsonalen fitxategi automatizatuen zenbait aspektu aldatzen dituena Departamento de Acción Social ORDEN FORAL 14523/2011, de 25 de febrero, por la que se modifican determinados aspectos de ficheros con datos de carácter personal Ogasun eta Finantza Saila 1/2011 FORU DEKRETU ARAU EA, otsailaren 15ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga aldatu dituena. (Oker zuzenketa) Departamento de Hacienda y Finanzas DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. (Corrección de errores).

2 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6204 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren 33/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1koa; horren bitartez, 2011eko ekitaldian dinamizazio turistikoko programak aurrera eramateko foru diru-laguntzen deialdi publiko eta oinarriak arautu dira. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakiak, 2011ko otsailaren 22koa. Lanpostuen zerrendaren aldaketa. Kontratu bat formalizatzeko iragarkia:turismoa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia informazio-tratamenduko ekipoez hornitzeko kontratua. Lanpostuen zerrendaren aldaketa. Garraio eta Hirigintza Saila Gidarien lanbide-gaitasuneko egiaztagiria eskuratzeko gai diren hautagaien behin betiko zerrenda Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2011, de 1 de marzo, por el que se regulan las bases y la convocatoria pública de subvenciones forales destinadas a la realización de programas de dinamización turística en el ejercicio Acuerdos de la Diputación Foral de Bizkaia de 22 de febrero de Modificación de la relación de puestos de trabajo. Anuncio de formalización de contrato de suministro de equipos de tratamiento de información para la Dirección General de Promoción Turística. Modificación de la relación de puestos de trabajo. Departamento de Transportes y Urbanismo Relación definitiva de aspirantes declarados aptos para la obtención del certificado de aptitud profesional de conductores. II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Zaratamoko Udala Eako Udala Abanto-Zierbenako Udala Berrizko Udala Zaldibarko Udala Urdulizko Udala Etxebarriko Udala Bermeoko Udala Zierbenako Udala Lekeitioko Udala Sopuertako Udala Gernika-Lumoko Udala Leioako Udala Ondarroako Udala Getxoko Udala Berangoko Udala Barrikako Udala Iurretako Udala Arrietako Udala Sukarrietako Udala Bakioko Udala Barakaldoko Udala Elorrioko Udala Arrigorriagako Udala Udal Kirol Patronatua - Arene Kiroldegia (Bermeo Lea Artibai Amankomunazgoa Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Elkargoa AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa Busturialdeko Ur Partzuergoa Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Zaratamo Ayuntamiento de Ea Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana Ayuntamiento de Berriz Ayuntamiento de Zaldibar Ayuntamiento de Urduliz Ayuntamiento de Etxebarri Ayuntamiento de Bermeo Ayuntamiento de Zierbena Ayuntamiento de Lekeitio Ayuntamiento de Sopuerta Ayuntamiento de Gernika-Lumo Ayuntamiento de Leioa Ayuntamiento de Ondarroa Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Berango Ayuntamiento de Barrika Ayuntamiento de Iurreta Ayuntamiento de Arrieta Ayuntamiento de Sukarrieta Ayuntamiento de Bakio Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Elorrio Ayuntamiento de Arrigorriaga Patronato Municipal de Deportes Polideportivo Arene - (Bermeo) Mancomunidad de Lea Artibai Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia Consorcio de Aguas de Busturialdea III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila Departamento de Empleo y Asuntos Sociales Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo

3 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6205 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 IV. Atala / Sección IV Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado Lehendakaritza Ministerioa Barne Ministerioa Ministerio de la Presidencia Ministerio del Interior Ministerio de Trabajo e Inmigración V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Málaga Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Durango (Bizkaia)

4 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6206 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura Bizkaiko Foru Aldundiaren, 35/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa; honen bidez, basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako bekak arautzeko oinarriak onartu eta beken deialdia egiten da. Bekak 2011 eta urteetarako dira, eta Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan lan egiteko emango dira. Nekazaritza Sailak, bere eskumenen barruan, basoko espezie babestuez gain, Bizkaian dagoen ehiza aberastasun guztia babestu eta zaindu behar du, eta, horretarako, besteak beste, zaintzak behar dituzten basoko espezieak jaso eta birgaitzeko zentroak sortu eta babestuko ditu. Bizkaiko Foru Aldundiak 1999ko ekainaren 22ko bilkuran hartu zuen erabakiaren bidez, Nekazaritza Sailari agindu zitzaion Gorlizen dagoen Fauna Basatia Sendatzeko Zentroaren zuzeneko kudeaketa. Horregatik, eta Nekazaritza Sailak Gorlizen Fauna Basatia Sendatzeko Zentroa duenez eta, bai Albaitaritzan zein Biologian titulua lortu berri duten pertsonek fauna basatiaren eta fauna hori sendatzeko arloan prestakuntza eta esperientzia eskuratzeak duen interesean oinarrituta, komenigarritzat jo da urteko 2 beken deialdia egitea, Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentro horretan lan egiteko, Kontserbazioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Zerbitzuko buruak egindako proposamenarekin bat etorrita. Hori dela eta, Euskal Autonomi Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.b.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17., 63.b eta artikuluetan ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru Aldundiak 2011ko martxoaren 1ean egindako bileran eztabaidatu eta gero, honako hau XEDATZEN DUT: 1. artikulua. Xedea Foru dekretu honen xedea da lau (4) beka emateko oinarriak arautzea. Beka horietako bi (2) 2011ko ekitaldian emango dira eta beste biak (2), 2012ko ekitaldian. Aipatutako bekak basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako dira, eta Gorlizko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan gauzatuko dira. Urtero, beketako bat Albaitaritzan lizentziatutako pertsonentzat izango da, eta bestea Biologian lizentziatutakoentzat. 2. artikulua. Onuradunak Foru dekretu honen bidez deitutako beken onuradun izan daitezke Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatutako pertsonak, beti ere, Albaitaritzako eta Biologiako lizentziatura eta urteen artean lortu badute edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean lortzeko egoeran badaude. DECRETO FORAL 35/2011, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las Becas de formación y especialización relacionadas con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, durante los años 2011 y El Departamento de Agricultura, en el marco de sus competencias, tiene encomendada la protección y conservación no sólo de las especies silvestres protegidas sino de toda la riqueza cinegética existente en Bizkaia mediante, entre otras medidas, la creación y apoyo de centros para atender la recogida y rehabilitación de aquellas especies silvestres que necesitan de atenciones. Mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión de 22 de junio de 1999, se interesó a este Departamento de Agricultura la gestión directa del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Gorliz. Por ello y disponiendo el Departamento de Agricultura de un Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Gorliz y en base al interés que tiene que personas tituladas recientemente tanto en veterinaria como en biología adquieran formación y experiencia en el área de la fauna silvestre y su recuperación, se estima conveniente la convocatoria de 2 becas anuales para realizar trabajos en el citado Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, de acuerdo con la propuesta del Sr. jefe del Servicio de Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad. En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en uso de las facultades conferidas por los artículos 17, 63.b y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de Agricultura y previa deliberación de la Diputación Foral en su reunión de uno de marzo de 2011, DISPONGO: Artículo 1. Objeto Constituye el objeto del presente Decreto Foral regular las bases para la concesión de cuatro (4) becas, dos (2) en el ejercicio 2011 y otras dos (2) en 2012, de formación y especialización relacionadas con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, a desarrollar anualmente en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, dos dirigidas a personas licenciadas en veterinaria y otras dos a licenciadas en biología. Artículo 2. Personas beneficiarias Podrán ser beneficiarias de la beca convocada mediante el presente Decreto Foral, las personas empadronadas en cualquiera de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, que hayan obtenido el título de Licenciatura en Veterinaria o en Biología entre los años 2007 al 2010 o estén en la condición de obtenerlo el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

5 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6207 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de artikulua. Nola aurkeztu eskabideak Eskabideak eta dagozkion agiriak Nekazaritza Sailaren Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira (Madariaga etorbidea 1, 5. solairua, Bilbo) edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabilita. Epea foru dekretu hau indarrean jartzen den egunean hasi eta 2011ko martxoaren 31n amaituko da. Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: 1. Nortasun agiri nazionalaren fotokopia. 2. Eskatzaileak Albaitaritzako edo Biologiako lizentziatura eginda daukala egiaztatzen duen jatorrizko titulu akademikoa edo kopia, edo, hala badagokio, titulua lortzeko eskubideak ordainduta dituela egiaztatzen duen agiria. 3. Ikasketen ziurtagiriak, lortutako emaitzak eta haien datak zehatz agerrarazten dituztenak (jatorrizko agiria edo kopia). 4. Curriculum vitae, honakoak ordenatuta eta zehaztuta jasotzen dituena: lanak, masterrak, ikastaroak, ikerketak, biltzarrak, jardunaldiak, argitalpenak, ikerketa zentroetan izandako egonaldiak, eta abar. Curriculumean agertzen diren datu guztiak agiri bidez egiaztatu behar dira. 5. Euskararen ezagutza egiaztatzen duen ziurtagiria. 6. Europar Batasuneko hizkuntzen ezagutza egiaztatzen duten ziurtagiriak. 7. Eskatzailearen adierazpena, non adierazten baitu konpromisoa hartzen duela ordaindutako lanik ez egiteko edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik antzeko laguntza ekonomikorik edo beka ordaindurik ez jasotzeko, bekaren adjudikaziodun suertatzen bada. 8. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela dioen adierazpena edo hori egiaztatzen duen agiria. 4. artikulua. Balorazio batzordea Balorazio batzorde batek ebaluatuko ditu eskabideak. Batzorde horrek instrukzio-organoaren eginkizunak izango ditu, eta batzordeburu batek eta hiru kidek osatuko dute. Batzordeburua: Mendi eta Natur Gune Babestuen zuzendari nagusia. Ordezkoa: Idazkari nagusi teknikoa. Batzordeko kideak: Kontserbazioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Zerbitzuko burua. Fauna Basatiaren eta Abere Esperimentazioaren Ataleko burua. Unitate Periferikoen eta Antolaketaren Zerbitzuko burua, idazkari lanak beteko dituena, hitzarekin eta botoarekin. Ordezkoak: Abeltzaintza Zerbitzuko burua. Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Ataleko burua. Zerbitzu Orokorretako burua. Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira; idazkariak aktan jasoko ditu erabaki horiek. Batzordeburuak kalitatezko botoa izango du, berdinketa ematen bada. Batzorde horrek bekak emateko proposamena egingo du eta, aurkeztutako eskabideak ikusita, proposamena egin dezake deialdia osorik edo haren zati bat hutsik geratzeko. Hala gertatuz gero, Nekazaritzako foru diputatuaren foru agindu bidez, beste deialdi bat egingo da erabili gabe dauden aurrekontuko kredituen kontura. Balorazio batzordean parte hartzeagatik dagokiena ordainduko zaie kideei, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita. Artículo 3. Presentación de solicitudes La presentación de solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, deberá efectuarse en el Registro General del Departamento de Agricultura, sito en Avda. Madariaga, 1-5º-Bilbao, o por cualquiera de los medios previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entre la entrada en vigor del presente Decreto Foral y el 31 de marzo de A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 2. Original o copia del título académico acreditativo de la licenciatura en Veterinaria o en Biología, o en su caso, certificado de haber abonado los derechos de expedición del título correspondiente. 3. Certificaciones académicas en las que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, así como la fecha de obtención de las mismas (documento original o copia). 4. Curriculum vitae en el que figure, de forma ordenada y detallada, los trabajos, masters, cursos, investigaciones, congresos, jornadas, publicaciones, estancias en centros de investigación, etc., debiendo ser acreditados documentalmente todos los extremos reflejados en el curriculum. 5. Certificado acreditativo de conocimiento de euskera. 6. Certificados acreditativos de conocimiento de idiomas comunitarios. 7. Declaración de la persona solicitante en la que se compromete, en el caso de resultar adjudicataria de la beca, a no realizar trabajo remunerado alguno y a no percibir ayudas económicas o becas remuneradas de similar naturaleza de cualquier otra institución pública o privada. 8. Declaración o Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Artículo 4. Comisión de valoración Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Valoración, con funciones de órgano de instrucción, compuesta por un Presidente y tres vocales. Presidente: Director General de Montes y Espacios Naturales. Suplente: Secretario General Técnico. Vocales: Jefe del Servicio de Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad. Jefe de Sección de Fauna silvestre y Experimentación Animal. Jefe del Servicio de Unidades Periféricas y Organización que actuará como secretario y tendrá voz y voto. Suplentes: Jefe del Servicio de Ganadería. Jefe de la Sección de Red Natura 2000 y Biodiversidad. Jefe de los Servicios Generales. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y de los mismos levantará acta el secretario. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Dicha Comisión elaborará propuesta de adjudicación de las becas, pudiendo proponer, a la vista de las solicitudes realizadas, que se declare desierta total o parcialmente la convocatoria. En dicho caso, se procederá a realizar nueva convocatoria mediante Orden Foral de la Ilma. Sra. diputada foral de Agricultura y con cargo a los créditos presupuestarios existentes. Las asistencias por participación en la Comisión de Valoración se abonarán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

6 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6208 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de artikulua. Bekak emateko era eta epeak Bekak norgehiagoka sistemaren bidez emango dira. Horretarako, Nekazaritzako foru diputatuak deialdia ebatziko du, foru agindu bidez eta balorazio batzordearen proposamenez, eta, horren ondorioz, eta urteetarako bekak adjudikatuko ditu, puntuazio-hurrenkerari jarraituz. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42. artikuluan ezarritako ondorioetarako, prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik eman eta jakinarazi, administrazio isiltasuna ezestekoa dela ulertuko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 44.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Bekak ebazten dituen foru agindua banan-banan jakinaraziko da. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio bideari, eta haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, jurisdikzio horretan eskumena duen Administrazioarekiko Auzietarako Aretoan. Halere, badago aukera berraztertzeko errekurtsoa Nekazaritza Saileko foru diputatuari jartzeko, nahi izanez gero. 6. artikulua. Bekadunen poltsa Puntuazio-hurrenkeraren arabera, bekadunen poltsa bat eratuko da, 2011 eta 2012ko bekak adjudikatzeko eta ordezkoak izendatzeko. 7. artikulua. Bekak emateko irizpideak Eskabidean egiaztatutako merezimenduen arabera egingo da beken adjudikazioa; honako hauek dira batzordeak baloratuko dituen merezimenduak: ikasketa-espedientea, curriculuma (lanak, ikerketak, jardunaldiak, fauna basatia sendatzeko zentroetako egonaldiak, esperientzia klinikoa, laborategiak, eta abar), bete beharreko lanekin zerikusia duen prestakuntza berezia, hizkuntzak eta elkarrizketa pertsonala. Balorazio batzordeak ez ditu kontuan hartuko eskabidearekin aurkeztu ez diren eta frogatu ez diren merezimenduak. 8. artikulua. Bekak emateko irizpideen balorazioa Egiaztatutako merezimenduak honako puntuazio honen arabera ebaluatuko dira: Ikasketa-espedientea: 8 puntu gehienez. Curriculum vitae: 10 puntu gehienez. Euskara: 4 puntu III. hizkuntz eskakizuna edo baliokidea izateagatik; 3 puntu II. hizkuntz eskakizuna edo baliokidea izateagatik; 2 puntu I. hizkuntz eskakizuna edo baliokidea izateagatik, eta puntu 1 euskararen ezagutza egiaztatzen duen ziurtagiriren bat izateagatik. Europar Batasuneko hizkuntzak: 4 puntu Hizkuntz Eskola Ofizialeko ingeleseko titulua edo baliokidea izateagatik, eta 2 puntu ingeleseko oinarrizko beste maila bat egiaztatzeagatik. 3 puntu Europar Batasuneko beste hizkuntza bati dagokion Hizkuntz Eskola Ofizialeko titulua edo baliokidea izateagatik, eta puntu 1 oinarrizko beste maila bat egiaztatzeagatik. Edozelan ere, irizpideen arabera puntuaziorik altuena lortu duten zortzi pertsonei banakako elkarrizketa egingo zaie; elkarrizketa horretan, 8 puntu lortuko dituzte, gehienez ere. Artikulu honetan ezarritakoaren arabera lortutako puntu guztien batuketak zehaztuko du azken puntuazioa. Albaitaritzan eta Biologian lizentziatu direnentzako beketan puntuaziorik altuena lortu duten bi pertsonak 2011rako beken adjudikaziodun izateko proposatuko dira. Zerrenda bi horietan (Albaitaritzan lizentziadunena eta Biologian lizentziadunena) bigarren lekuan geratzen diren pertsonak 2012rako beketarako adjudikaziodun izateko proposatuko dira. Hala ere, bekak hasi aurretik, 2011ko beke- Artículo 5. Forma y plazos de concesión La concesión de las becas se hará en régimen de concurrencia competitiva. A tal efecto, la diputada foral de Agricultura, mediante Orden Foral, a propuesta de la Comisión de Valoración, resolverá la convocatoria, adjudicando por orden de puntuación, las becas que corresponden al año 2011 y A los efectos de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que el silencio administrativo es desestimatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La Orden Foral resolutoria se notificará individualmente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente de este Orden Jurisdiccional, sin perjuicio de la interposición, con carácter potestativo, de Recurso de Reposición ante la diputada foral del Departamento de Agricultura. Artículo 6. Bolsa de becarios/as Se creará una bolsa de becarios/as por orden de puntuación que servirá para el 2011 y 2012 y los/as respectivos/as suplentes del 2011 y Artículo 7. Criterios de concesión Las becas serán adjudicadas en atención a los méritos acreditados en la solicitud, siendo méritos a valorar por la Comisión los siguientes: expediente académico, currículum (trabajos, investigaciones, jornadas, estancias en centro de recuperación de animales silvestres, experiencia clínica, laboratorios, etc.), formación específica relacionada con las tareas a desarrollar, idiomas y entrevista personal. La Comisión de Valoración no tendrá en cuenta más méritos que los que se hayan alegado y documentado junto con la solicitud. Artículo 8. Valoración de los criterios de concesión Los méritos acreditados serán valorados de acuerdo con la siguiente puntuación: Expediente académico: hasta 8 puntos. Currículum vitae: hasta 10 puntos. Euskera: 4 puntos por posesión del Perfil lingüístico III o equivalente, 3 puntos por posesión del perfil lingüístico II o equivalente, 2 puntos por posesión del perfil lingüístico I o equivalente y 1 punto por certificados de conocimiento de euskera. Idiomas comunitarios: 4 puntos por conocimientos acreditados de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas y 2 puntos por acreditar otros niveles básicos de conocimiento de inglés. 3 puntos por conocimientos acreditados de la Escuela Oficial de Idiomas en cualquier otro idioma comunitario, y 1 punto por acreditar otro nivel de conocimiento. No obstante, a las ocho primeras personas que obtengan mayor puntuación de acuerdo con los criterios se les realizará una entrevista personal, que se puntuará con un máximo de 8 puntos. La suma de todos los puntos obtenidos de acuerdo con lo establecido en el presente apartado determinará la puntuación final. Las dos personas que obtengan mayor puntuación en las becas de licenciado/a en veterinaria y biología serán propuestas como adjudicatarias de las becas del Las personas que queden en segundo lugar en ambas listas (Licenciado/a en Veterinaria y Licenciado/a en Biología) serán propuestas como adjudicatarias para las becas a realizar en No obstante, si quienes hubiecve: BAO-BOB-2011a043

7 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6209 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 tan adjudikaziodun suertatu diren pertsonek bekari uko egiten badiote, 2011ko beka hori dagokion zerrendan bigarren geratu denari emango zaio eta merezimenduen arabera hirugarren lekuan geratu dena 2012ko ekitaldiko bekaren adjudikazioduna izango da eta horrela hurrenez hurren. 9. artikulua. Beken iraupena Honakoak izango dira beka horietaz gozatzeko epeak: 1. Albaitaritzako lizentziatura: 2011ko maiatzaren 1etik 2012ko apirilaren 30a arte. 2. Biologiako lizentziatura: 2011ko maiatzaren 1etik 2012ko apirilaren 30a arte. 3. Albaitaritzako lizentziatura: 2012ko maiatzaren 1etik 2013ko apirilaren 30a arte. 4. Biologiako lizentziatura: 2012ko maiatzaren 1etik 2013ko apirilaren 30a arte. Beka hauek emateak ez du inolako lan edo administrazio harremanik sortuko bekadunen eta Nekazaritza Sailaren artean. Horrez gainera, ez du eragingo bekadunak administrazioan sartzeko inolako konpromisorik. Bizkaiko Foru Aldundiak bekadunen arrisku guztiak estaliko dituen arrisku-poliza sinatuko du, bekez gozatzen hasi aurretik. 10. artikulua. Zuzkidura ekonomikoa eta ordainketa Basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako beka bakoitzak ,00 euroko zuzkidura du. Ordainketa epeka egingo da, epea amaitzean eta tutoreek txostena eman ondoren. Honako hauek izango dira epeak: maiatza-uztaila, abuztua-urria, azaroa-abendua eta urtarrila-apirila. 11. artikulua. Onuradunen betebeharrak Bekadunek Nekazaritza Sailaren eta tutore izango duten Fauna Basatiaren eta Abere Esperimentazioaren Ataleko buruaren ikuskaritzaren mende egingo dituzte bekaren barruko jarduerak, eta burututako jarduerei buruzko txostenak aurkeztu beharko dizkiote tutore horri sei hilerik behin. Bekadunek Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan egin beharreko lan-programaren eskakizunak betetzeko eta, bekaren tutoreak ontzat emanda, Nekazaritza Sailak deitu edo garatzen dituen prestakuntza-jardueretara joateko konpromisoa hartzen dute. Horrez gainera, egindako esperimentazio-lana jendarteratzeko argitalpena beka amaitu baino lehen egiteko konpromisoa hartzen dute. Argitalpen horri dagozkion ustiapeneskubideak Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari baino ez dizkio lagako, oso-osorik eta doan. 12. artikulua. Ez betetzea eta uko egitea Bekadunak ez baditu betetzen deialdi honetan jasotako betebeharrak eta beka emateko ebazpenean ezar daitezken baldintzak, baita Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezarritako baldintzak ez baditu betetzen ere, beka galduko du, eta bete gabe utzitakoaren larritasunaren eta interes publikoan eragindako kalteen arabera, jasotako diru-kopuruak -osorik edo haien zati bat- itzuli egin beharko ditu, ezarri beharreko berandutza interesekin batera. Aurrekoez gainera, bidezkoak diren egintzak ere erabili ahal izango dira. sen resultado adjudicatarias para las becas de 2011 renunciasen a las mismas antes de su inicio, se adjudicará la beca de 2011 correspondiente a quien hubiera resultado segundo/a en la citada beca, pasando la persona que obtuvo el tercer puesto en base a los méritos a resultar adjudicataria de la beca en cuestión en el ejercicio 2012 y así sucesivamente. Artículo 9. Duración de las becas La fecha de disfrute de cada una de las becas será la siguiente: 1. Licenciatura en Veterinaria: Inicio 1 de mayo de 2011 y finalización el 30 de abril de Licenciatura en Biología: Inicio el 1 de mayo de 2011 y finalización el 30 de abril de Licenciatura en Veterinaria: Inicio el 1 de mayo de 2012 y finalización el 30 de abril de Licenciatura en Biología: Inicio el 1 de mayo de 2012 y finalización el 30 de abril de La concesión de estas becas no implicará relación laboral o administrativa alguna entre las personas becarias y el Departamento de Agricultura. Tampoco implicará ningún compromiso relativo a una eventual incorporación de las personas becarias a la Administración. La Diputación Foral de Bizkaia procederá a suscribir una póliza de accidentes que cubra todos sus riesgos, con carácter previo al comienzo del disfrute de las becas. Artículo 10. Dotación económica y abono Las becas de formación y especialización relacionada con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, están dotadas cada una de ellas con ,00 euros. El abono se realizará a plazo vencido y en pagos por los siguientes periodos mayo-julio, agosto-octubre, noviembre-diciembre y enero abril previo informe de los/as tutores/as. Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias Las personas becarias desarrollarán las actividades de la beca bajo la supervisión del Departamento de Agricultura y del tutor, jefe de la sección de Fauna Silvestre y Experimentación Animal, debiendo presentar informes semestrales al citado tutor sobre las actividades desarrolladas. Las personas becarias se comprometen a cumplir los distintos aspectos del programa de trabajo a desarrollar en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz y a asistir a cuantas actividades de formación se les convoque o sean desarrollados por el Departamento de Agricultura, con el visto bueno del tutor de las becas. A colaborar en una publicación divulgativa sobre el trabajo de experimentación elaborado con anterioridad a la finalización de las becas, debiendo ceder en exclusividad y de forma gratuita los derechos de explotación correspondiente a dicha publicación a favor del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia. Artículo 12. Incumplimiento y renuncia El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de cualquiera de las obligaciones contenidas en la presente convocatoria, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución concedente, y las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, dará lugar a la pérdida de la beca y a la obligación de reintegrar, en función de la gravedad de dicho incumplimiento y de los perjuicios al interés público que el mismo suponga, todas o parte de las cantidades percibidas y los intereses de demora aplicable, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25263 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3081 Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 113 Martes 12 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 41003 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 5257 Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 200 Viernes 21 de agosto de 2015 Sec. III. Pág. 75824 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 9374 Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Juventud,

Más detalles

DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria.

DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria. 13593 ORDEN de 9 de abril de 2015 por la que se convocan becas complementarias para estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura beneficiarios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 140 Viernes 12 de junio de 2015 Sec. III. Pág. 49693 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6508 Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 62 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de marzo 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 11523 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 48 Miércoles 25 de febrero de 2015 Sec. III. Pág. 16031 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1910 Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 157 14 de agosto de 2013 22669 III.- OTRAS DISPOCIONES Y ACTOS Consejería de Empleo y Economía Resolución de 13/08/2013, de la Dirección General de Formación, por la que se aprueba la convocatoria

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA.

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 30 Miércoles 4 de febrero de 2015 Sec. III. Pág. 9117 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1038 Resolución de 16 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia

Más detalles

Ayuntamiento de Fuengirola

Ayuntamiento de Fuengirola Ayuntamiento de Fuengirola Secretaría General Contratación Expte. nº 000049/2013-CONTR www.fuengirola.org PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 200 Lunes 18 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 65602 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8773 Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior

Más detalles