BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura Bizkaiko Foru Aldundiaren 35/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa; honen bidez, basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako bekak arautzeko oinarriak onartu eta beken deialdia egiten da. Bekak 2011 eta urteetarako dira, eta Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan lan egiteko emango dira. DECRETO FORAL 35/2011, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las Becas de formación y especialización relacionadas con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, durante los años 2011 y Herri Lan Saila «Gatika-Mungian, BI-634 errepidean, kilometro-puntutik kilometro-puntura, oinezkoentzako ibilbide bat eraikitzea» obra kontratuaren behin betiko adjudikazioa iragarkia. Alanbre arantzadunezko itxitura arina jarri aurreko jarduketen iragarkia, 2011/00019 espediente zenbakia duena Departamento de Obras Públicas Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de «Construcción de un itinerario peatonal en la carretera BI-634 del p.k al p.k , en Gatika-Mungia». Anuncio de actuaciones previas por colocación de cierre ligero con alambre de espino, con número de expediente 2011/ Kultura Saila 2/2011 Iragarkia, otsailaren 25ekoa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 15eko 17/2011 eta 18/2011 foru dekretuen publikazioan detektatutako akatsak zuzentzen baitira. Dekretu bi horiek 2011ko otsailaren 24an argitaratu ziren Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 38. zenbakian, eta, haien bidez, honako oinarri arautzaile eta deialdi hauek onartu ziren, hurrenez hurren: batetik, kultur arloko adjudikazio berriko beka eta laguntzenak eta urtean lehenengoz eman ziren bekak berritzekoak, eta, bestetik, udal titulartasuneko erakusketa aretoek urtean erakusketa koordinatuak egin ditzaten sustatzeko foru diru-laguntzenak Departamento de Cultura Anuncio 2/2011, de 25 de febrero, de corrección de errores detectados en la publicación de los Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2011 y 18/2011, de 15 de febrero, publicados ambos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 38 jueves, 24 de febrero de 2011, por el que respectivamente se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas y ayudas de nueva adjudicación en el ámbito cultural y las relativas a la renovación de las que se concedieron en el año 2009, así como también las subvenciones forales destinadas a fomentar la realización de exposiciones coordinadas entre las disferentes salas de exposiciones de titularidad municipal en el año Gizarte Ekintza Saila 14523/2011 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, datu pertsonalen fitxategi automatizatuen zenbait aspektu aldatzen dituena Departamento de Acción Social ORDEN FORAL 14523/2011, de 25 de febrero, por la que se modifican determinados aspectos de ficheros con datos de carácter personal Ogasun eta Finantza Saila 1/2011 FORU DEKRETU ARAU EA, otsailaren 15ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga aldatu dituena. (Oker zuzenketa) Departamento de Hacienda y Finanzas DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. (Corrección de errores).

2 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6204 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren 33/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1koa; horren bitartez, 2011eko ekitaldian dinamizazio turistikoko programak aurrera eramateko foru diru-laguntzen deialdi publiko eta oinarriak arautu dira. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakiak, 2011ko otsailaren 22koa. Lanpostuen zerrendaren aldaketa. Kontratu bat formalizatzeko iragarkia:turismoa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia informazio-tratamenduko ekipoez hornitzeko kontratua. Lanpostuen zerrendaren aldaketa. Garraio eta Hirigintza Saila Gidarien lanbide-gaitasuneko egiaztagiria eskuratzeko gai diren hautagaien behin betiko zerrenda Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2011, de 1 de marzo, por el que se regulan las bases y la convocatoria pública de subvenciones forales destinadas a la realización de programas de dinamización turística en el ejercicio Acuerdos de la Diputación Foral de Bizkaia de 22 de febrero de Modificación de la relación de puestos de trabajo. Anuncio de formalización de contrato de suministro de equipos de tratamiento de información para la Dirección General de Promoción Turística. Modificación de la relación de puestos de trabajo. Departamento de Transportes y Urbanismo Relación definitiva de aspirantes declarados aptos para la obtención del certificado de aptitud profesional de conductores. II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Zaratamoko Udala Eako Udala Abanto-Zierbenako Udala Berrizko Udala Zaldibarko Udala Urdulizko Udala Etxebarriko Udala Bermeoko Udala Zierbenako Udala Lekeitioko Udala Sopuertako Udala Gernika-Lumoko Udala Leioako Udala Ondarroako Udala Getxoko Udala Berangoko Udala Barrikako Udala Iurretako Udala Arrietako Udala Sukarrietako Udala Bakioko Udala Barakaldoko Udala Elorrioko Udala Arrigorriagako Udala Udal Kirol Patronatua - Arene Kiroldegia (Bermeo Lea Artibai Amankomunazgoa Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Elkargoa AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa Busturialdeko Ur Partzuergoa Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Zaratamo Ayuntamiento de Ea Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana Ayuntamiento de Berriz Ayuntamiento de Zaldibar Ayuntamiento de Urduliz Ayuntamiento de Etxebarri Ayuntamiento de Bermeo Ayuntamiento de Zierbena Ayuntamiento de Lekeitio Ayuntamiento de Sopuerta Ayuntamiento de Gernika-Lumo Ayuntamiento de Leioa Ayuntamiento de Ondarroa Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Berango Ayuntamiento de Barrika Ayuntamiento de Iurreta Ayuntamiento de Arrieta Ayuntamiento de Sukarrieta Ayuntamiento de Bakio Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Elorrio Ayuntamiento de Arrigorriaga Patronato Municipal de Deportes Polideportivo Arene - (Bermeo) Mancomunidad de Lea Artibai Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia Consorcio de Aguas de Busturialdea III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila Departamento de Empleo y Asuntos Sociales Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo

3 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6205 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 IV. Atala / Sección IV Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado Lehendakaritza Ministerioa Barne Ministerioa Ministerio de la Presidencia Ministerio del Interior Ministerio de Trabajo e Inmigración V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Málaga Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Durango (Bizkaia)

4 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6206 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura Bizkaiko Foru Aldundiaren, 35/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa; honen bidez, basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako bekak arautzeko oinarriak onartu eta beken deialdia egiten da. Bekak 2011 eta urteetarako dira, eta Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan lan egiteko emango dira. Nekazaritza Sailak, bere eskumenen barruan, basoko espezie babestuez gain, Bizkaian dagoen ehiza aberastasun guztia babestu eta zaindu behar du, eta, horretarako, besteak beste, zaintzak behar dituzten basoko espezieak jaso eta birgaitzeko zentroak sortu eta babestuko ditu. Bizkaiko Foru Aldundiak 1999ko ekainaren 22ko bilkuran hartu zuen erabakiaren bidez, Nekazaritza Sailari agindu zitzaion Gorlizen dagoen Fauna Basatia Sendatzeko Zentroaren zuzeneko kudeaketa. Horregatik, eta Nekazaritza Sailak Gorlizen Fauna Basatia Sendatzeko Zentroa duenez eta, bai Albaitaritzan zein Biologian titulua lortu berri duten pertsonek fauna basatiaren eta fauna hori sendatzeko arloan prestakuntza eta esperientzia eskuratzeak duen interesean oinarrituta, komenigarritzat jo da urteko 2 beken deialdia egitea, Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentro horretan lan egiteko, Kontserbazioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Zerbitzuko buruak egindako proposamenarekin bat etorrita. Hori dela eta, Euskal Autonomi Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.b.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17., 63.b eta artikuluetan ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru Aldundiak 2011ko martxoaren 1ean egindako bileran eztabaidatu eta gero, honako hau XEDATZEN DUT: 1. artikulua. Xedea Foru dekretu honen xedea da lau (4) beka emateko oinarriak arautzea. Beka horietako bi (2) 2011ko ekitaldian emango dira eta beste biak (2), 2012ko ekitaldian. Aipatutako bekak basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako dira, eta Gorlizko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan gauzatuko dira. Urtero, beketako bat Albaitaritzan lizentziatutako pertsonentzat izango da, eta bestea Biologian lizentziatutakoentzat. 2. artikulua. Onuradunak Foru dekretu honen bidez deitutako beken onuradun izan daitezke Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatutako pertsonak, beti ere, Albaitaritzako eta Biologiako lizentziatura eta urteen artean lortu badute edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean lortzeko egoeran badaude. DECRETO FORAL 35/2011, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las Becas de formación y especialización relacionadas con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, durante los años 2011 y El Departamento de Agricultura, en el marco de sus competencias, tiene encomendada la protección y conservación no sólo de las especies silvestres protegidas sino de toda la riqueza cinegética existente en Bizkaia mediante, entre otras medidas, la creación y apoyo de centros para atender la recogida y rehabilitación de aquellas especies silvestres que necesitan de atenciones. Mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión de 22 de junio de 1999, se interesó a este Departamento de Agricultura la gestión directa del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Gorliz. Por ello y disponiendo el Departamento de Agricultura de un Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Gorliz y en base al interés que tiene que personas tituladas recientemente tanto en veterinaria como en biología adquieran formación y experiencia en el área de la fauna silvestre y su recuperación, se estima conveniente la convocatoria de 2 becas anuales para realizar trabajos en el citado Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, de acuerdo con la propuesta del Sr. jefe del Servicio de Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad. En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en uso de las facultades conferidas por los artículos 17, 63.b y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de Agricultura y previa deliberación de la Diputación Foral en su reunión de uno de marzo de 2011, DISPONGO: Artículo 1. Objeto Constituye el objeto del presente Decreto Foral regular las bases para la concesión de cuatro (4) becas, dos (2) en el ejercicio 2011 y otras dos (2) en 2012, de formación y especialización relacionadas con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, a desarrollar anualmente en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz, dos dirigidas a personas licenciadas en veterinaria y otras dos a licenciadas en biología. Artículo 2. Personas beneficiarias Podrán ser beneficiarias de la beca convocada mediante el presente Decreto Foral, las personas empadronadas en cualquiera de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, que hayan obtenido el título de Licenciatura en Veterinaria o en Biología entre los años 2007 al 2010 o estén en la condición de obtenerlo el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

5 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6207 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de artikulua. Nola aurkeztu eskabideak Eskabideak eta dagozkion agiriak Nekazaritza Sailaren Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira (Madariaga etorbidea 1, 5. solairua, Bilbo) edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabilita. Epea foru dekretu hau indarrean jartzen den egunean hasi eta 2011ko martxoaren 31n amaituko da. Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: 1. Nortasun agiri nazionalaren fotokopia. 2. Eskatzaileak Albaitaritzako edo Biologiako lizentziatura eginda daukala egiaztatzen duen jatorrizko titulu akademikoa edo kopia, edo, hala badagokio, titulua lortzeko eskubideak ordainduta dituela egiaztatzen duen agiria. 3. Ikasketen ziurtagiriak, lortutako emaitzak eta haien datak zehatz agerrarazten dituztenak (jatorrizko agiria edo kopia). 4. Curriculum vitae, honakoak ordenatuta eta zehaztuta jasotzen dituena: lanak, masterrak, ikastaroak, ikerketak, biltzarrak, jardunaldiak, argitalpenak, ikerketa zentroetan izandako egonaldiak, eta abar. Curriculumean agertzen diren datu guztiak agiri bidez egiaztatu behar dira. 5. Euskararen ezagutza egiaztatzen duen ziurtagiria. 6. Europar Batasuneko hizkuntzen ezagutza egiaztatzen duten ziurtagiriak. 7. Eskatzailearen adierazpena, non adierazten baitu konpromisoa hartzen duela ordaindutako lanik ez egiteko edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuetatik antzeko laguntza ekonomikorik edo beka ordaindurik ez jasotzeko, bekaren adjudikaziodun suertatzen bada. 8. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela dioen adierazpena edo hori egiaztatzen duen agiria. 4. artikulua. Balorazio batzordea Balorazio batzorde batek ebaluatuko ditu eskabideak. Batzorde horrek instrukzio-organoaren eginkizunak izango ditu, eta batzordeburu batek eta hiru kidek osatuko dute. Batzordeburua: Mendi eta Natur Gune Babestuen zuzendari nagusia. Ordezkoa: Idazkari nagusi teknikoa. Batzordeko kideak: Kontserbazioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Zerbitzuko burua. Fauna Basatiaren eta Abere Esperimentazioaren Ataleko burua. Unitate Periferikoen eta Antolaketaren Zerbitzuko burua, idazkari lanak beteko dituena, hitzarekin eta botoarekin. Ordezkoak: Abeltzaintza Zerbitzuko burua. Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Ataleko burua. Zerbitzu Orokorretako burua. Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira; idazkariak aktan jasoko ditu erabaki horiek. Batzordeburuak kalitatezko botoa izango du, berdinketa ematen bada. Batzorde horrek bekak emateko proposamena egingo du eta, aurkeztutako eskabideak ikusita, proposamena egin dezake deialdia osorik edo haren zati bat hutsik geratzeko. Hala gertatuz gero, Nekazaritzako foru diputatuaren foru agindu bidez, beste deialdi bat egingo da erabili gabe dauden aurrekontuko kredituen kontura. Balorazio batzordean parte hartzeagatik dagokiena ordainduko zaie kideei, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita. Artículo 3. Presentación de solicitudes La presentación de solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, deberá efectuarse en el Registro General del Departamento de Agricultura, sito en Avda. Madariaga, 1-5º-Bilbao, o por cualquiera de los medios previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entre la entrada en vigor del presente Decreto Foral y el 31 de marzo de A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 2. Original o copia del título académico acreditativo de la licenciatura en Veterinaria o en Biología, o en su caso, certificado de haber abonado los derechos de expedición del título correspondiente. 3. Certificaciones académicas en las que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, así como la fecha de obtención de las mismas (documento original o copia). 4. Curriculum vitae en el que figure, de forma ordenada y detallada, los trabajos, masters, cursos, investigaciones, congresos, jornadas, publicaciones, estancias en centros de investigación, etc., debiendo ser acreditados documentalmente todos los extremos reflejados en el curriculum. 5. Certificado acreditativo de conocimiento de euskera. 6. Certificados acreditativos de conocimiento de idiomas comunitarios. 7. Declaración de la persona solicitante en la que se compromete, en el caso de resultar adjudicataria de la beca, a no realizar trabajo remunerado alguno y a no percibir ayudas económicas o becas remuneradas de similar naturaleza de cualquier otra institución pública o privada. 8. Declaración o Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Artículo 4. Comisión de valoración Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Valoración, con funciones de órgano de instrucción, compuesta por un Presidente y tres vocales. Presidente: Director General de Montes y Espacios Naturales. Suplente: Secretario General Técnico. Vocales: Jefe del Servicio de Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad. Jefe de Sección de Fauna silvestre y Experimentación Animal. Jefe del Servicio de Unidades Periféricas y Organización que actuará como secretario y tendrá voz y voto. Suplentes: Jefe del Servicio de Ganadería. Jefe de la Sección de Red Natura 2000 y Biodiversidad. Jefe de los Servicios Generales. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y de los mismos levantará acta el secretario. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Dicha Comisión elaborará propuesta de adjudicación de las becas, pudiendo proponer, a la vista de las solicitudes realizadas, que se declare desierta total o parcialmente la convocatoria. En dicho caso, se procederá a realizar nueva convocatoria mediante Orden Foral de la Ilma. Sra. diputada foral de Agricultura y con cargo a los créditos presupuestarios existentes. Las asistencias por participación en la Comisión de Valoración se abonarán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

6 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6208 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de artikulua. Bekak emateko era eta epeak Bekak norgehiagoka sistemaren bidez emango dira. Horretarako, Nekazaritzako foru diputatuak deialdia ebatziko du, foru agindu bidez eta balorazio batzordearen proposamenez, eta, horren ondorioz, eta urteetarako bekak adjudikatuko ditu, puntuazio-hurrenkerari jarraituz. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42. artikuluan ezarritako ondorioetarako, prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik eman eta jakinarazi, administrazio isiltasuna ezestekoa dela ulertuko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 44.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Bekak ebazten dituen foru agindua banan-banan jakinaraziko da. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio bideari, eta haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, jurisdikzio horretan eskumena duen Administrazioarekiko Auzietarako Aretoan. Halere, badago aukera berraztertzeko errekurtsoa Nekazaritza Saileko foru diputatuari jartzeko, nahi izanez gero. 6. artikulua. Bekadunen poltsa Puntuazio-hurrenkeraren arabera, bekadunen poltsa bat eratuko da, 2011 eta 2012ko bekak adjudikatzeko eta ordezkoak izendatzeko. 7. artikulua. Bekak emateko irizpideak Eskabidean egiaztatutako merezimenduen arabera egingo da beken adjudikazioa; honako hauek dira batzordeak baloratuko dituen merezimenduak: ikasketa-espedientea, curriculuma (lanak, ikerketak, jardunaldiak, fauna basatia sendatzeko zentroetako egonaldiak, esperientzia klinikoa, laborategiak, eta abar), bete beharreko lanekin zerikusia duen prestakuntza berezia, hizkuntzak eta elkarrizketa pertsonala. Balorazio batzordeak ez ditu kontuan hartuko eskabidearekin aurkeztu ez diren eta frogatu ez diren merezimenduak. 8. artikulua. Bekak emateko irizpideen balorazioa Egiaztatutako merezimenduak honako puntuazio honen arabera ebaluatuko dira: Ikasketa-espedientea: 8 puntu gehienez. Curriculum vitae: 10 puntu gehienez. Euskara: 4 puntu III. hizkuntz eskakizuna edo baliokidea izateagatik; 3 puntu II. hizkuntz eskakizuna edo baliokidea izateagatik; 2 puntu I. hizkuntz eskakizuna edo baliokidea izateagatik, eta puntu 1 euskararen ezagutza egiaztatzen duen ziurtagiriren bat izateagatik. Europar Batasuneko hizkuntzak: 4 puntu Hizkuntz Eskola Ofizialeko ingeleseko titulua edo baliokidea izateagatik, eta 2 puntu ingeleseko oinarrizko beste maila bat egiaztatzeagatik. 3 puntu Europar Batasuneko beste hizkuntza bati dagokion Hizkuntz Eskola Ofizialeko titulua edo baliokidea izateagatik, eta puntu 1 oinarrizko beste maila bat egiaztatzeagatik. Edozelan ere, irizpideen arabera puntuaziorik altuena lortu duten zortzi pertsonei banakako elkarrizketa egingo zaie; elkarrizketa horretan, 8 puntu lortuko dituzte, gehienez ere. Artikulu honetan ezarritakoaren arabera lortutako puntu guztien batuketak zehaztuko du azken puntuazioa. Albaitaritzan eta Biologian lizentziatu direnentzako beketan puntuaziorik altuena lortu duten bi pertsonak 2011rako beken adjudikaziodun izateko proposatuko dira. Zerrenda bi horietan (Albaitaritzan lizentziadunena eta Biologian lizentziadunena) bigarren lekuan geratzen diren pertsonak 2012rako beketarako adjudikaziodun izateko proposatuko dira. Hala ere, bekak hasi aurretik, 2011ko beke- Artículo 5. Forma y plazos de concesión La concesión de las becas se hará en régimen de concurrencia competitiva. A tal efecto, la diputada foral de Agricultura, mediante Orden Foral, a propuesta de la Comisión de Valoración, resolverá la convocatoria, adjudicando por orden de puntuación, las becas que corresponden al año 2011 y A los efectos de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que el silencio administrativo es desestimatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La Orden Foral resolutoria se notificará individualmente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente de este Orden Jurisdiccional, sin perjuicio de la interposición, con carácter potestativo, de Recurso de Reposición ante la diputada foral del Departamento de Agricultura. Artículo 6. Bolsa de becarios/as Se creará una bolsa de becarios/as por orden de puntuación que servirá para el 2011 y 2012 y los/as respectivos/as suplentes del 2011 y Artículo 7. Criterios de concesión Las becas serán adjudicadas en atención a los méritos acreditados en la solicitud, siendo méritos a valorar por la Comisión los siguientes: expediente académico, currículum (trabajos, investigaciones, jornadas, estancias en centro de recuperación de animales silvestres, experiencia clínica, laboratorios, etc.), formación específica relacionada con las tareas a desarrollar, idiomas y entrevista personal. La Comisión de Valoración no tendrá en cuenta más méritos que los que se hayan alegado y documentado junto con la solicitud. Artículo 8. Valoración de los criterios de concesión Los méritos acreditados serán valorados de acuerdo con la siguiente puntuación: Expediente académico: hasta 8 puntos. Currículum vitae: hasta 10 puntos. Euskera: 4 puntos por posesión del Perfil lingüístico III o equivalente, 3 puntos por posesión del perfil lingüístico II o equivalente, 2 puntos por posesión del perfil lingüístico I o equivalente y 1 punto por certificados de conocimiento de euskera. Idiomas comunitarios: 4 puntos por conocimientos acreditados de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas y 2 puntos por acreditar otros niveles básicos de conocimiento de inglés. 3 puntos por conocimientos acreditados de la Escuela Oficial de Idiomas en cualquier otro idioma comunitario, y 1 punto por acreditar otro nivel de conocimiento. No obstante, a las ocho primeras personas que obtengan mayor puntuación de acuerdo con los criterios se les realizará una entrevista personal, que se puntuará con un máximo de 8 puntos. La suma de todos los puntos obtenidos de acuerdo con lo establecido en el presente apartado determinará la puntuación final. Las dos personas que obtengan mayor puntuación en las becas de licenciado/a en veterinaria y biología serán propuestas como adjudicatarias de las becas del Las personas que queden en segundo lugar en ambas listas (Licenciado/a en Veterinaria y Licenciado/a en Biología) serán propuestas como adjudicatarias para las becas a realizar en No obstante, si quienes hubiecve: BAO-BOB-2011a043

7 BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6209 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 tan adjudikaziodun suertatu diren pertsonek bekari uko egiten badiote, 2011ko beka hori dagokion zerrendan bigarren geratu denari emango zaio eta merezimenduen arabera hirugarren lekuan geratu dena 2012ko ekitaldiko bekaren adjudikazioduna izango da eta horrela hurrenez hurren. 9. artikulua. Beken iraupena Honakoak izango dira beka horietaz gozatzeko epeak: 1. Albaitaritzako lizentziatura: 2011ko maiatzaren 1etik 2012ko apirilaren 30a arte. 2. Biologiako lizentziatura: 2011ko maiatzaren 1etik 2012ko apirilaren 30a arte. 3. Albaitaritzako lizentziatura: 2012ko maiatzaren 1etik 2013ko apirilaren 30a arte. 4. Biologiako lizentziatura: 2012ko maiatzaren 1etik 2013ko apirilaren 30a arte. Beka hauek emateak ez du inolako lan edo administrazio harremanik sortuko bekadunen eta Nekazaritza Sailaren artean. Horrez gainera, ez du eragingo bekadunak administrazioan sartzeko inolako konpromisorik. Bizkaiko Foru Aldundiak bekadunen arrisku guztiak estaliko dituen arrisku-poliza sinatuko du, bekez gozatzen hasi aurretik. 10. artikulua. Zuzkidura ekonomikoa eta ordainketa Basa-animaliei eta animalia horien errehabilitazioari buruzko azterketa eta praktikekin zerikusia duten prestakuntza eta espezializaziorako beka bakoitzak ,00 euroko zuzkidura du. Ordainketa epeka egingo da, epea amaitzean eta tutoreek txostena eman ondoren. Honako hauek izango dira epeak: maiatza-uztaila, abuztua-urria, azaroa-abendua eta urtarrila-apirila. 11. artikulua. Onuradunen betebeharrak Bekadunek Nekazaritza Sailaren eta tutore izango duten Fauna Basatiaren eta Abere Esperimentazioaren Ataleko buruaren ikuskaritzaren mende egingo dituzte bekaren barruko jarduerak, eta burututako jarduerei buruzko txostenak aurkeztu beharko dizkiote tutore horri sei hilerik behin. Bekadunek Gorlizko Bizkaiko Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan egin beharreko lan-programaren eskakizunak betetzeko eta, bekaren tutoreak ontzat emanda, Nekazaritza Sailak deitu edo garatzen dituen prestakuntza-jardueretara joateko konpromisoa hartzen dute. Horrez gainera, egindako esperimentazio-lana jendarteratzeko argitalpena beka amaitu baino lehen egiteko konpromisoa hartzen dute. Argitalpen horri dagozkion ustiapeneskubideak Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari baino ez dizkio lagako, oso-osorik eta doan. 12. artikulua. Ez betetzea eta uko egitea Bekadunak ez baditu betetzen deialdi honetan jasotako betebeharrak eta beka emateko ebazpenean ezar daitezken baldintzak, baita Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezarritako baldintzak ez baditu betetzen ere, beka galduko du, eta bete gabe utzitakoaren larritasunaren eta interes publikoan eragindako kalteen arabera, jasotako diru-kopuruak -osorik edo haien zati bat- itzuli egin beharko ditu, ezarri beharreko berandutza interesekin batera. Aurrekoez gainera, bidezkoak diren egintzak ere erabili ahal izango dira. sen resultado adjudicatarias para las becas de 2011 renunciasen a las mismas antes de su inicio, se adjudicará la beca de 2011 correspondiente a quien hubiera resultado segundo/a en la citada beca, pasando la persona que obtuvo el tercer puesto en base a los méritos a resultar adjudicataria de la beca en cuestión en el ejercicio 2012 y así sucesivamente. Artículo 9. Duración de las becas La fecha de disfrute de cada una de las becas será la siguiente: 1. Licenciatura en Veterinaria: Inicio 1 de mayo de 2011 y finalización el 30 de abril de Licenciatura en Biología: Inicio el 1 de mayo de 2011 y finalización el 30 de abril de Licenciatura en Veterinaria: Inicio el 1 de mayo de 2012 y finalización el 30 de abril de Licenciatura en Biología: Inicio el 1 de mayo de 2012 y finalización el 30 de abril de La concesión de estas becas no implicará relación laboral o administrativa alguna entre las personas becarias y el Departamento de Agricultura. Tampoco implicará ningún compromiso relativo a una eventual incorporación de las personas becarias a la Administración. La Diputación Foral de Bizkaia procederá a suscribir una póliza de accidentes que cubra todos sus riesgos, con carácter previo al comienzo del disfrute de las becas. Artículo 10. Dotación económica y abono Las becas de formación y especialización relacionada con estudios y prácticas sobre fauna silvestre y su rehabilitación, están dotadas cada una de ellas con ,00 euros. El abono se realizará a plazo vencido y en pagos por los siguientes periodos mayo-julio, agosto-octubre, noviembre-diciembre y enero abril previo informe de los/as tutores/as. Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias Las personas becarias desarrollarán las actividades de la beca bajo la supervisión del Departamento de Agricultura y del tutor, jefe de la sección de Fauna Silvestre y Experimentación Animal, debiendo presentar informes semestrales al citado tutor sobre las actividades desarrolladas. Las personas becarias se comprometen a cumplir los distintos aspectos del programa de trabajo a desarrollar en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia, de Gorliz y a asistir a cuantas actividades de formación se les convoque o sean desarrollados por el Departamento de Agricultura, con el visto bueno del tutor de las becas. A colaborar en una publicación divulgativa sobre el trabajo de experimentación elaborado con anterioridad a la finalización de las becas, debiendo ceder en exclusividad y de forma gratuita los derechos de explotación correspondiente a dicha publicación a favor del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia. Artículo 12. Incumplimiento y renuncia El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de cualquiera de las obligaciones contenidas en la presente convocatoria, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución concedente, y las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, dará lugar a la pérdida de la beca y a la obligación de reintegrar, en función de la gravedad de dicho incumplimiento y de los perjuicios al interés público que el mismo suponga, todas o parte de las cantidades percibidas y los intereses de demora aplicable, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 58929 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 18882 Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 12 de noviembre

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 30511 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 5770 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2013, por la que se hace pública la convocatoria de una beca de colaboración

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 108. zk. 2008, ekainak 6. Ostirala 14705 BOB núm. 108. Viernes, 6 de junio de

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de becas para emprender. Año 2015 En sesión celebrada

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 194. zk. 2014, urriak 10. Ostirala 21307 BOB núm. 194. Viernes, 10 de octubre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 219. zk. 2012, azaroak 15. Osteguna 23407 BOB núm. 219. Jueves, 15 de noviembre de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 301 Jueves 17 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 118971 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13739 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Entidad

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

AJUNTAMENT DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA)

AJUNTAMENT DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA) BASES ESPECIFICAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA EN EL AYUNTAMIENTO DE RÁFOL DE SALEM El objetivo primordial de las presentes

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL Orden Foral

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 264 Miércoles 4 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 104487 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 11925 Resolución de 28 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Estadística,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna 6577 BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 313 Jueves 31 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 124405 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 14365 Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 15 de julio de 2011

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 15 de julio de 2011 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 3588 ORDEN de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 66. zk. 2004, apirilak 6. Asteartea 7153 BOB núm. 66. Martes, 6 de abril de 2004

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 218 de 19-IX-2015 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones UNIVERSIDAD DE OVIEDO Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 102. zk. 2006, maiatzak 30. Asteartea 12705 BOB núm. 102. Martes, 30 de mayo de 2006

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA PROVISION EXTERNA DE LA PLAZA DE JEFE DE PROYECTOS Y OBRAS EN UDAL SAREAK S.A.

BASES DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA PROVISION EXTERNA DE LA PLAZA DE JEFE DE PROYECTOS Y OBRAS EN UDAL SAREAK S.A. BASES DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA PROVISION EXTERNA DE LA PLAZA DE JEFE DE PROYECTOS Y OBRAS EN UDAL SAREAK S.A. 1 BASES DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA PROVISION EXTERNA DE LA PLAZA DE JEFE

Más detalles

AJUNTAMENT DE CASINOS Pça. Ajuntament, 1 46171-Casinos (Valencia) C.I.F. P-4609100-E Tel. 962700161 Fax. 961647007

AJUNTAMENT DE CASINOS Pça. Ajuntament, 1 46171-Casinos (Valencia) C.I.F. P-4609100-E Tel. 962700161 Fax. 961647007 BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE CASINOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes bases tiene como

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 39. zk. 2004, otsailak 26. Osteguna 4273 BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de

Más detalles

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak.

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak. BAO. 238. zk. 2013, abenduak 13. Ostirala 27997 BOB núm. 238. Viernes, 13 de diciembre de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2013 FORU DEKRETUA abenduaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarriarauak eta

Más detalles

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto BAO. 239. zk. 2014, abenduak 15. Astelehena 25977 BOB núm. 239. Lunes, 15 de diciembre de 2014 Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9ko, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 271 de 21-XI-2015 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones UNIVERSIDAD DE OVIEDO Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2011, abenduak 9. Ostirala 26429 BOB núm. 233. Viernes, 9 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario Foru Aldundia / Diputación Foral

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2015, apirilak 21. Asteartea 8963 BOB núm. 74. Martes, 21 de abril de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 67/2006 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, Lan eta Trebakuntza Sailaren Lan-Sustraiak Egitaraua arautzeko oinarriak ezarri

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 B.O.C.M. Núm. 281 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 3370/2015, de 3 de noviembre, del Consejero de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 135 Miércoles 4 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 42649 III. OTRAS DISPOSICIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5883 Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 1492 AGINDUA, 2009ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzak

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 8 de agosto de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 8 de agosto de 2014 OTRAS DISPOSICIONES LEHENDAKARITZA 3512 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2014, del Secretario General de la Presidencia, por la que se convocan Becas de especialización y formación de profesionales en el área

Más detalles

BASE SEGUNDA. DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS

BASE SEGUNDA. DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE FONTANARS DELS ALFORINS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA 2013. El objetivo primordial de las presentes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 266 Viernes 4 de noviembre de 2011 Sec. III. Pág. 115755 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 17437 Orden ITC/2973/2011, de 26 de octubre, por la que se convocan las

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

1.- Las becas se otorgan con una duración de un año y consistirán en una ayuda económica de ochocientos euros (800.- ) brutos mensuales.

1.- Las becas se otorgan con una duración de un año y consistirán en una ayuda económica de ochocientos euros (800.- ) brutos mensuales. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRIMERA.- OBJETO Y NÚMERO DE BECAS 1.- Se convocan

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5614 (1/6) EHAA - 2010eko azaroak 26, ostirala N.º 228 ZK. BOPV - viernes 26 de noviembre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5614 (1/6) EHAA - 2010eko azaroak 26, ostirala N.º 228 ZK. BOPV - viernes 26 de noviembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones ARARTEKOA 5614 EBAZPENA, 2010eko azaroaren 2koa, Arartekoarena, 2010-2011 aldirako ikerketa aplikatuko beka bat emateko deialdia onartzen duena. Ararteko erakundeak

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 67. zk. 2008, apirilak 9. Asteazkena 8849 BOB núm. 67. Miércoles, 9 de abril de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna 1 BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles