FUNCIONALITAT / FUNCIONALIDAD / FUNCIONALITY

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FUNCIONALITAT / FUNCIONALIDAD / FUNCIONALITY"

Transcripción

1 PUNT VERD

2

3 PROPOSTES DE MILLORA FUNCIONALITAT / FUNCIONALIDAD / FUNCIONALITY Percepció de l espai per part de l usuari / percepción del espacio por parte del usuario / perception from the user of the space Operativitat de la deposició dels residus / operatividad de la deposición de residuos / operability of the waste depositions Accessos per a la recollida de residus / accesos para la recogida de residuos / access to the waste collection SOSTENIBILITAT / SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY Impacte ambiental dels Punts Verds / impacto ambiental de los Puntos Verdes / environmental impact of the green spots Recursos endògens locals/ recursos endógenos locales / local endogenous resources Adaptació en l entorn / adaptación al entorno / environment adaptation GESTIÓ / GESTIÓN /MANAGEMENT Horari / horario / schedule Espai i condicions dels operaris / espacio y condiciones para los operarios / space and conditions for the operators Procediment de recollida / procedimiento de recogida / collection preceedure COMUNICACIÓ AMBIENTAL / COMUNICACIÓN AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL COMUNICATION Identificació gràfica de les fraccions / identificación gráfica de las fracciones / graphical identification of the fractions Informació de quins residus i quines quantitats / información de qué residuos y qué cantidades / information about which waste and the quantities Aula ambiental / aula ambiental / environmental class

4

5

6 1. ÀGORA / ÁGORA / AGORA Espai per l usuari / espacio para los usuarios / user s space 2. AULA AMBIENTAL / AULA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL CLASSROOM 3. ZONA DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS / ZONA DE RECOGIDA DE LAS FRACCIONES / FRACTIONS COLLECTION S ZONE 4. OFICINA I SANITARIS / OFICINA Y SANITARIOS / OFFICE AND TOILET accés usuaris / acceso usuarios / users acces 5. PUPITRES+ELEMENTS DE CONTAINERITZACIÓ / PUPITRES Y ELEMENTOS DE CONTENERIZACIÓN / DESKS+CONTAINERIZATION ELEMENTS 6. ACCESSOS / ACCESOS / ACCESS accés manteniment / acceso mantenimiento / maintenance access

7

8 ANÀLISI AMBIENTAL El concepte del nou PV incorpora aspectes ambientals clau com: la desmaterialització (per exemple en el cas del contenidor tèxtil - canvi de l armari actual per una gàbia amb rodes-) la modularitat, i per tant la multifunció l aprofitament de llum natural, i en conseqüencia una disminució de les necessitats energètiques la integració de la vegetació com a element separador. A nivell d analisis ambiental del proojecte de PV, s han analitzat: la viabilitat d aprofitament de pluvials l impacte ambiental de diferents propostes materials per la coberta, el pupitre y la solució de pavimentat, per establir un criteri de selecció. ANÁLISIS AMBIENTAL El concepto del nuevo PV incorpora aspectos ambientales clave como: la desmaterialización (per ejemplo en el caso del contenedor textil - cambio del armario actual por una jaula con ruedas-) la modularidad, y por tanto la multifunción el aprovechamiento de luz natural, y en consecuencia una disminución de las necesidades energéticas la integración de la vegetación como elemento separador. A nivel de analisis ambiental del proyecto de PV, se han analizado: la viabilidad de aprovechamiento de pluviales el impacto ambiental de diferentes propuestas materiales para la cobierta, el pupitre y la solución de pavimentado, para establecer un criterio de selección. ENVIRONMENTAL ANALYSIS The concept of the new PV incorporates key environmental aspects as: Dematerialization (for example in the case of the textile container - current wardrobe changed for a cage with wheels-) Modularity, and thus multifunction The use of natural light, and consequently a decrease of the energy needs Integrating vegetation as spacer element. Concerning the environmental analysis of the proposed PV, we have analyzed: The feasibility of collecting rainwater. The environmental impact of different materials proposed for the roof, the desk and the pavement solution to establish a selection criterion. VEGETACIÓ / VEGETACIÓN / VEGETATION absorció de CO 2 absorción de CO 2 CO 2 absorption efecte de refredament efecto de enfriamiento cooling effect

9 AIGUA / AGUA / WATER reutilització aigües pluvials reutilitzación aguas pluviales rainwater reutilization ENERGIA / ENERGÍA / ENERGY protecció solar protección solar solar protection

10 Se n recuperen els diferents materials metàl lics que es fonen per a fer objectes nous. Se recuperan los diferentes materiales metálicos que se funden para hacer objetos nuevos. They recover the different metallic materials which are merged for doing new objects. Es recicla per a fer biodiesel. Se recicla para hacer biodiesel. It is recicled for doing biodiesel. METALLS DIVERSOS METALES DIVERSOS SEVERAL METALS OLI DE CUINA ACEITA DE COCINA KITCHEN OIL El programa Roba Amiga, on participen empreses d inserció, recupera calçat usat. El programa Roba Amiga, donde participan empresas de inserción, recupera calzado usado. The program, Roba Amiga, where insertion companies participate, recovers used footwear. Es netegen i es reutilitzen. Així s aconsegueix un gran estalvi energètic i de matèries primeres. Se limpian y se reutilizan. Así se consigue un gran ahorro energético y de materias primas. They are cleaned and reused. This way we achieve a big energetic saving and of raw materials. CALÇAT CALZADO FOOTWEAR AMPOLLES DE CAVA BOTELLAS DE CAVA CAVA BOTTLES Contenen sals de plata i altres substàncies contaminants. Es separen per a la seva recuperació. Contienen sales de plata y otras sustancias contaminantes. se separan para su recuperación. The contain silver salts and other pollutant substances They are separated for their recuperation. Si no estan buits, es recupera el propel lent que conten. Si l envàs està buit es recicla. Si no están vacios, se recupera el propelente que contienen. Si el envase está vacío se recicla. If they are not empty, the propellant they contain is recovered. if it is empty it is recicled. RADIOGRAFIES RADIOGRAFÍAS RADIOGRAPHIES AEROSOLS I ESPRAIS AEROSOLES Y ESPRAIS SPAYS Se n recicla l envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques. Se recicla el envase. El contenido se trata según sus características. The container in recycled. The content is treated according to its characteristics. Se n recicla l envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques. Se recicla el envase. El contenido se trata según sus características. The container in recycled. The content is treated according to its characteristics. PRODUCTES COMBURENTS PRODUCTOS COMBURENTES OXIDIZING PRODUCTS FITOSANITARI FITOSANITARIO PHYTOSANITARY

11

12 Aquests panells estan fabricats amb OSB, un material format per capes entrecreuades d encenalls de fusta residual. Estos paneles están prefabricados con OSB, un material formado por capas entrecruzadas de virutas de madera residual. These panels are fabricated with OSB, a material formed by crisscrossed layers of residual wood shavings. Aquest Punt Verd recull d aigua pluvial que s utilita per a la cisterna del vater. Este Punto Verde recoge agua pluvial que se utiliza para la cisterna del vater. This Green Spot recovers rainwater for its use in the WC. El 80% dels elements que conformen aquests equipaments són reutilitzables gràcies a la seva modularitat. El 80% de los elementos que conforman este equipamiento son reutilizables gracias a su modularidad. The 80% of the elements conforming this equipment are reusable thanks to its modularity. La coberta de policarbonat permet el pas de la llum. Així, s aconsegueixen reduir el consum energètic per a la il luminació i climatització del Punt Verd. És, a més a més, un material amb meny impacte ecològic que d altres com el vidre o el metacrilat. La cubierta de policarbonato permite el paso de la luz. Así, se consigue reducir el consumo energético para la iluminación y climatización del Punto Verde. Es, además, un material con menos impacto ecológico que otros como el vidrio o el metacrilato. Polycarbonate covers allow the passage of light. This way we can reduce the energetic consumption for illumination and air conditioning. It is, also, a material with less ecologic impact than others such as glass or metacrilate. Aquest Punt Verd es basa en un doble circuit, per una banda, un espai central on els usuaris desen els seus residus i, per l altra, un espai perimetral per a la recollida de les diferents fraccions. D aquesta manera s aconsegueix un equipament ciutadà més operatiu, comunicador i net. Este Punto Verde se basa en un doble circuito, por una banda, un espacio central donde los usuarios depositan los residuos y, por otro, un espacio permetral de recogida de las diferentes fracciones. De esta manera se consigue un equipamiento ciutadano más operativo, comunicador y limpio. This Green Spot is based in a doble circuit, on one hand, a central space where users place the waste and, on the other hand perimetral space of waste collection. this way, you get a more operative, communicative and clean citizen equipment. La integració de la vegetació en el tancament ens serveix per a protegir el Punt Verd de les inclemències meteorològiques i millorar el microclima de l espai. La integración de la vegetación en el cerramiento nos sirve para proteger el Punto Verde de las inclemencias meteorológicas y mejorar el microclima del espacio. The integration of the vegetation in the enclosure serves to protect the Green Spot from the inclemences of theweather and improve the microclimate of the space.

13

14

15

16 TIPUS 1 / TIPO 1 /TYPE 1_150m 2 TIPUS 2 / TIPO 2 / TYPE 2_100m 2 TIPUS 3 / TIPO 3 / TYPE 3_50m 2

17

18

19 informació i consultes / información y consultas / information and demands:

Recycling & HazMat Training Program

Recycling & HazMat Training Program Recycling & HazMat Training Program Programa de Entrenamiento en Reciclaje y Materiales Peligrosos Service Staff Cuerpos de Servicio Overview Enfoque This training program is designed for the housekeeping

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

Programa LIFE-Medio Ambiente de la Unión Europea

Programa LIFE-Medio Ambiente de la Unión Europea Serie Monografías Programa LIFE-Medio Ambiente de la Unión Europea Acciones financiadas en España SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 2003 Este estudio

Más detalles

Asturias y sus sectores productivos Asturias and its Productive Sectors

Asturias y sus sectores productivos Asturias and its Productive Sectors Asturias y sus sectores productivos Asturias and its Productive Sectors Agradecimientos: A todas las empresas y organismos que han colaborado en esta publicación Edición y coordinación: Instituto de

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

MEJORA DE LA CALIDAD TOTAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO GRACIAS AL USO DE LA TECNOLOGÍA PLM

MEJORA DE LA CALIDAD TOTAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO GRACIAS AL USO DE LA TECNOLOGÍA PLM ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL MEJORA DE LA CALIDAD TOTAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO GRACIAS AL USO DE LA TECNOLOGÍA PLM Autor: Pedro Luis de la Puente

Más detalles

CLOSED-LOOPED CYCLE PRODUCTION

CLOSED-LOOPED CYCLE PRODUCTION CLOSED-LOOPED CYCLE PRODUCTION in ECUADOR ECUADOR PRODUCTION SECTOR DIAGNOSTIC March 30th, 2011 Ecuadorian Ministry of Coordination of Production, Employment and Competitiveness Closed Looped Cycle Production

Más detalles

Product Catalog. Catálogo de Productos. www.fogel-group.com

Product Catalog. Catálogo de Productos. www.fogel-group.com Product Catalog Catálogo de Productos www.fogel-group.com THE FROSTER LINE FOGEL is the pioneer in the design of the revolutionary FROSTER line of Commercial Refrigerators, which is the original subzero

Más detalles

PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN DISPONIBLE PUBLICAMENTE NON OFFICIAL TRANSLATION TRADUCCIÓN NO OFICIAL

PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN DISPONIBLE PUBLICAMENTE NON OFFICIAL TRANSLATION TRADUCCIÓN NO OFICIAL PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN DISPONIBLE PUBLICAMENTE NON OFFICIAL TRANSLATION TRADUCCIÓN NO OFICIAL PAS 220:2008 Prerequisite Programmes in food safety for food manufacturing Programas

Más detalles

WINE COOLER REFRIGERADOR DE VINO. This product is for domestic use only Use & care manual Important safeguards

WINE COOLER REFRIGERADOR DE VINO. This product is for domestic use only Use & care manual Important safeguards WINE COOLER REFRIGERADOR DE VINO Model/Modelo: PWC167MB This product is for domestic use only Use & care manual Important safeguards IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING To reduce the risk of fire, electrical

Más detalles

ALC 10 5.2.1. CGIAR... 10 5.2.2. GFAR

ALC 10 5.2.1. CGIAR... 10 5.2.2. GFAR Contenido Resumen Ejecutivo... i Executive Summary... i La Visión de FORAGRO sobre el camino para la implementación de GCARD.... vi The Vision of FORAGRO on the roadmap for GCARD implementation.... vi

Más detalles

diseñar, fabricar las mejores soluciones personalizadas presentes en más de 30 países. design and manufacturing with the best customized solutions

diseñar, fabricar las mejores soluciones personalizadas presentes en más de 30 países. design and manufacturing with the best customized solutions Eun Grupo 2 Nuestros principios se basan en diseñar, fabricar y aportar a nuestros clientes las mejores soluciones personalizadas para sus necesidades. Más de 500 m2 destinados a la investigación y desarrollo

Más detalles

Flow. Nueva librería CAD 3D/2D. Content Contenido. SNew 3D/2D CAD library N.4. Corporate Newsletter. Cepexflex cosigue la Marca de Calidad AENOR...

Flow. Nueva librería CAD 3D/2D. Content Contenido. SNew 3D/2D CAD library N.4. Corporate Newsletter. Cepexflex cosigue la Marca de Calidad AENOR... / ummer 005 SNew D/D CAD library Nueva librería CAD D/D Flow N.4 Corporate Newsletter Fluid Handling Experts Content Contenido Cepexflex achieves the AENOR Quality Mark... New library of D / D CAD drawings...

Más detalles

PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS PROYECTO FIN DE CARRERA PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. LAURA

Más detalles

The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the

The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission

Más detalles

GUÍA PRÁCTICA. para reducir. el desperdicio alimentario. en centros educativos. Buen Aprovecho

GUÍA PRÁCTICA. para reducir. el desperdicio alimentario. en centros educativos. Buen Aprovecho GUÍA PRÁCTICA para reducir el desperdicio alimentario en centros educativos Buen Aprovecho Buen Aprovecho Madrid, 2014 Aviso legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando

Más detalles

Zoológico Programa de Puentes, Edificios Sísmicos, Calles y Agua Pluvial. Sistemas de Transporte de Agua Residual. de Transporte de Agua Residual

Zoológico Programa de Puentes, Edificios Sísmicos, Calles y Agua Pluvial. Sistemas de Transporte de Agua Residual. de Transporte de Agua Residual Bureaus and Divisions Board of Public Work Office of Accounting Office of Community Beautification Office of Management Employee Services Public Affairs Office Agencias y Divisiones Junta de Obras Públicas

Más detalles

Innovación en el presente, compromiso con el futuro. Innovation in the present, commitment with the future.

Innovación en el presente, compromiso con el futuro. Innovation in the present, commitment with the future. 2010.03 Innovación en el presente, compromiso con el futuro. Innovation in the present, commitment with the future. sumario contents 16 28 2010.03 Innovación en el presente, compromiso con el futuro Innovation

Más detalles

Desarrollo de la propuesta "si se necesita más energía que no se hagan más centrales" en un aula de educación primaria

Desarrollo de la propuesta si se necesita más energía que no se hagan más centrales en un aula de educación primaria ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Núm. 32.3 (2014): 267-284 http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1016 ISSN (impreso): 0212-4521 / ISSN (digital): 2174-6486 Desarrollo de la propuesta "si se necesita más energía

Más detalles

STIH) STIHL SG 10. Instruction Manual Manual de instrucciones

STIH) STIHL SG 10. Instruction Manual Manual de instrucciones STIH) STIHL Instruction Manual Manual de instrucciones Warning! Read and follow all safety precautions in Instruction Manual improper use can cause serious or fatal injury. Advertencia! Lea y siga todas

Más detalles

fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència

fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència ( fundació fòrum ambiental Guia per a l ecoeficiència 1. EL PROBLEMA AMBIENTAL I L'EMPRESA 1.1 L'impacte ambiental L'impacte ambiental és el conjunt de conseqüències per a la salut humana, el benestar

Más detalles

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP, SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA E INTEGRACIÓN CON OTRAS TIC

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP, SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA E INTEGRACIÓN CON OTRAS TIC CAPIV REVIEW Vol. 4 2006 ISSN 0718-4654 Versión impresa / ISSN 0718-4662 Versión en línea 33 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP, SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA E INTEGRACIÓN CON OTRAS TIC AUTOR ÁNGELO

Más detalles

Envases y embalajes: la mejor protección utilizando cada vez menos materiales.

Envases y embalajes: la mejor protección utilizando cada vez menos materiales. Envases y embalajes: la mejor protección utilizando cada vez menos materiales. Los plásticos: unos artistas del envasado Más del 50 % de todos los productos que se envasan en Europa, están envasados con

Más detalles

OBSERVATORIOeconómico. Transformaciones funcionales de los espacios industriales. madrid OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE MADRID.

OBSERVATORIOeconómico. Transformaciones funcionales de los espacios industriales. madrid OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE MADRID. Industria OBSERVATORIOeconómico Transformaciones funcionales de los espacios industriales OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE MADRID madrid OBSERVATORIOeconómico Transformaciones funcionales de los espacios industriales

Más detalles

STIHL SE 61. Instruction Manual Manual de instrucciones

STIHL SE 61. Instruction Manual Manual de instrucciones { STIHL Instruction Manual Manual de instrucciones Read and follow all safety precautions in Instruction Manual improper use can cause serious or fatal injury. Advertencia! Lea y siga todas las precauciones

Más detalles

GUIA DEL BUEN MANEJO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs)

GUIA DEL BUEN MANEJO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs) Pilot Programme for the Promotion of Environmental Management of the Private Sector in Developing Countries, P3U Sustainable Business Associates GUIA DEL BUEN MANEJO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs)

Más detalles

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES:

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: RESPONSABLE: MTRA. GABRIELA MARÍA SAUCEDA GASTÉLUM gsauceda@itson.mx COLABORADORES: MTRA. CELIA YANETH QUIROZ

Más detalles

Prototipo OMT de estacionalidad. UNWTO Seasonality Prototype. Punta del Este 365

Prototipo OMT de estacionalidad. UNWTO Seasonality Prototype. Punta del Este 365 The World Tourism Organization, a United Nations specialized agency, is the leading international organization with the decisive and central role in promoting the development of responsible, sustainable

Más detalles

LOS SUMIDEROS DE CARBONO A NIVEL LOCAL RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

LOS SUMIDEROS DE CARBONO A NIVEL LOCAL RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA LOS SUMIDEROS DE CARBONO A NIVEL LOCAL RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA AUTOR FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EDITA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Más detalles