1. Repàs de conceptes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. Repàs de conceptes"

Transcripción

1 Pressió 1 de 31

2 1. Repàs de conceptes La matèria és tot allò que té massa i volum. Magnituds Unitats Aparells de mesura massa kg, hg, dag, g, dg, cg i mg balança volum l, m 3, ml, cm 3.. vas de precipitats, proveta, erlenmeyer, pipeta, xeringa La matèria es pot presentar en tres estats: FLUÏDS Tenen la capacitat de fluir o lliscar adaptantse a la forma del recipient que els conté. SÒLIDS LÍQUIDS GASOS - Tenen forma fixa - Tenen volum constant - No tenen forma fixa - Tenen volum constant - No tenen forma fixa - No tenen volum constant 2 de 31

3 Recordeu que el volum té dues escales: Escala del l Kl hl dal l dl cl ml Escala del m 3 km 3 hm 3 dam 3 m 3 dm 3 cm 3 mm Unitat del SI Com es relacionen les dues escales del volum entre sí? m 3 dm 3 cm 3 Kl hl dal l dl cl ml Exemple. Passa 500 cm 3 a l 500 cm 3 = 500 ml 500 ml 1 1 l 1000 ml = = 0,5 l 3 de 31

4 Densitat La densitat (d) és una propietat de cada substància i representa la relació entre la massa (m) i el volum (V). Com es calcula? massa densitat = d = m volum V Quines són les unitats? g/cm 3, mg/ml, mg/l, kg/m 3, g/l.. Unitat del SI Substància Densitat (en g/cm 3 ) Or 19,3 Mercuri 13,6 Plata 10,5 Coure 8,96 Ferro 7,8 Alumini 2,7 Aigua del mar 1,02 massa volum densitat densitat Aigua 1,0 Alcohol 0,8 Aire 0, de 31

5 d = m V Cilindre de ferro Cilindre d alumini Cilindre d alumini Massa = 73,2 g Volum = 9,4 cm 3 Massa = 25,5 g Volum = 9,4 cm 3 Massa = 73,2 g Volum = 27,1 cm 3 d = 73,2 g 9,4 cm 3 d = 7,8 g/cm 3 d = 25,5 g 9,4 cm 3 d = 2,7 g/cm 3 d = 73,2 g 27,1 cm 3 d = 2,7 g/cm 3 massa densitat volum densitat 5 de 31

6 Les magnituds i les unitats Magnituds Unitats Aparells de mesura longitud m cinta mètrica superfície m 2 volum m 3 massa kg balança densitat Kg/m 3 densímetre força N dinamòmetre pressió Pa Manòmetre, baròmetre 6 de 31

7 Pressió dels sòlids La pressió és la magnitud física que mesura la relació entre una força aplicada sobre un cos i la superfície on s aplica. Com es calcula? P = F S P = pressió, Pa (Pascal) F = força, N (Newton) S = superfície, m 2 Unitats de pressió en el Sistema Internacional: Pressió = N m 2 Aquesta unitat rep el nom de pascal, i es representa amb el símbol Pa. 7 de 31

8 Exemple. Quina pressió exerceix un elefant de massa 5000 kg sobre un tamboret de superfície 520 cm 2? m = 5000 kg 520 cm 2 1 m cm 2 = = 0,0520 m La força que fa l elefant sobre el tamboret és la força PES s = 0,0520 m 2 Força = Pes = m g F = ,8 F = N P = F S P = ,0520 = Pa 8 de 31

9 P = F S Què observem? Com més gran és la força, més gran és la pressió. La pressió i la força són directament proporcionals. Força petita ---- Pressió petita Força gran Pressió gran 9 de 31

10 P = F S Què observem? Com més gran és la superfície, més petita és la pressió, ja que la força es distribueix per tota la superfície de contacte. La pressió i la força són inversament proporcionals. Superfície petita ---- Pressió gran Superfície gran Pressió petita 10 de 31

11 P = F S El martell fa la mateixa força sobre el clau Què observem? Com més gran és la superfície, més petita és la pressió és la pressió. La pressió i la força són inversament proporcionals. Superfície petita ---- Pressió gran Superfície gran Pressió petita 11 de 31

12 1 Pressió = 6000 N 0,5 m 2 = Pa 2 Pressió = 6000 N 0,25 m 2 = Pa Pressió = N 0,25 m 2 = Pa 12 de 31

13 petita gran gran petita Exemple. Els tres totxos de la imatge són iguals en massa: a) En recolzar-se sobre terra, ocupa la mateixa superfície: a) Cert b) Fals b) Fan la mateixa força sobre el terra: a) Cert b) Fals c) Fan la mateixa pressió sobre el terra a) Cert b) Fals d) El totxo C és el que fa més pressió sobre el terra a) Cert b) Fals v v 13 de 31

14 La pressió també té altres unitats, no sols pascals (Pa), sinó també - atmosferes (atm) - bar - mm de Hg (mil límetre de mercuri) 1 bar = 1 atm = 760 mm de Hg = Pa = 1, Pa Exercici. Realitza els següents canvis d unitats. A ) Passa 200 hpa a Pa B) Passa 1000 mbar a bar C) Passa 2,4 atm a Pa D) Passa Pa a bar 14 de 31

15 Pressió hidrostàtica La pressió hidrostàtica és la pressió que exerceix un líquid sobre la base i sobre les parets del recipient que el conté i sobre qualsevol objecte que s hi submergeixi. Quan es busseja en el mar a vegades se sent un malestar a l oïda (ja que és l òrgan que nota les variacion de pressió) degut a la variacions de pressió del medi on es troba. En el cas del bus, a mesura que augmenta la profunditat dins de l aigua cada vegada sent més la pressió a l aigua del mar. La pressió hidrostàtica augmenta amb la profunditat Menys pressió Més pressió 15 de 31

16 Com es calcula la pressió hidrostàtica en un punt de l interior d un líquid? P = d g h h = profunditat P = pressió hidrostàtica, Pa (Pascal) d = densitat del líquid kg/m 3 g = gravetat 9,8 m/s 2 h = profunditat, en m La pressió hidrostàtica a l interior d un líquid depèn NOMÉS de la densitat del líquid i de la profunditat. Estant a la mateixa profunditat un líquid més dens exerceix una pressió més gran que un líquid menys dens. 16 de 31

17 P = d g h h = profunditat Tots els punts que es troben a la mateixa profunditat exerceixen la mateixa pressió hidrostàtica h = profunditat h = profunditat Quan més gran sigui la profunditat, més gran serà la pressió exercida pel líquid 17 de 31

18 Exemple 1. Calcula la pressió a un metre de profunditat en l aigua del mar. Dada: densitat de l aigua del mar 1,1 g/cm 3. g 1 1 kg cm g cm 3 = 1 m = kg 1000 m 3 h = 1 m P = d g h d = 1 g/cm 3 kg P = 1100 m 3 9,8 m/s 2 1 m P = Pa 18 de 31

19 Exemple 2. En quin recipient és més gran la pressió que exerceix el líquid sobre la seva superfície o base? És evident que la quantitat de líquid és diferent en cada recipient, però tots tres exerceixen la mateixa pressió en la base del recipient, ja que la profunditat del líquid (l alçada del líquid) és la mateixa en tots tres. 19 de 31

20 Vasos comunicants Els vasos comunicants són dos o més recipients que estan connectats entre si per la part inferior. Si omplim els vasos comunicants amb el mateix líquid es compleix que: L altura a què arriba el líquid en totes les branques és la mateixa, independentment de la forma que tingui cadascuna de les branques. 20 de 31

21 Teorema de Pascal. La premsa hidràulica L any 1650 el físic francès Pascal va estudiar la pressió del líquids i es va adonar que: TEOREMA DE PASCAL. Si sobre un líquid s aplica una pressió, aquesta pressió es transmet amb la mateixa intensitat en totes les direccions del líquid. La premsa hidraúlica es basa en el TEOREMA DE PASCAL: F 1 S 2 P 1 = P 2 S 1 F 2 F 1 S 1 = F 2 S 2 21 de 31

22 Exemple. En una premsa hidraúlica l èmbol més gran té una secció de 400 cm 2 i el menor és de 10 cm 2. Si s aplica una força de 250 N, quina és la força que s exerceix sobre l èmbol més gran? F 1 = 250 N S 1 = 0,001 m 2 F 2 S 2 = 0,04 m 2 Segons el teorema de Pascal la pressió exercida en l èmbol 1, es transmet pel líquid amb la mateixa intensitat i a totes direccions, sent la mateixa que arribarà a l èmbol 2, és a dir, es complirà, P 1 = P ,001 = F 2 0,04 F 1 S 1 = F 2 S ,04 = 0,001 F 2 10 = 0,001 F 2 10 F 2 = = N 0, de 31

23 Principi d Arquímedes Eureka!!! Tot cos immers dins de l aigua desplaca una certa quantitat d aigua. Això ho va descobrir ARQUÍMEDES ( ac) un sabi grec de l antiguitat. 23 de 31

24 Per què certs objectes suren i altres s enfonsen? A causa de la força d empenyiment (E) Un bloc d acer de 2 tones desplaça poca aigua i s enfonsa. En canvi un vaixell de 2 tones per la seva forma desplaça molta més aigua i sura. 24 de 31

25 Per tant, un objecte sura quan el seu pes és igual o més petit al pes de l aigua que desplaça. Això es resumeix en el Principi d Arquímedes. El líquid exerceix sobre el cos submergit una força cap amunt anomenada força d empenyiment (E) E P E Si l empenyiment (E) és més gran o igual al pes, el cos sura. P Si l empenyiment (E) és més petit que el pes, el cos s enfonsa. 25 de 31

26 Com es calcula la força d empenyiment (E)? E = pes del líquid desplaçat E = m líquid g E = d líquid V g m Sabem que d =, per tant, m = d V V E = força d empenyiment (N) d = densitat del líquid kg/m 3 V = volum del líquid desplaçat = volum del cos submergit, m 3 g = gravetat 9,8 m/s 2 Quan un cos es troba submergit, es parla a vegades del seu pes aparent (P a ) E P P a = E - P Per aquest motiu, un cos submergit en l aigua pesa menys que fora, ja que dins de l aigua notem el seu pes aparent i no el seu pes real. 26 de 31

27 La flotabilitat dels cossos també es pot estudiar en funció de la densitat del cos submergit i la densitat del líquid. d cos d líquid d cos és més petita d líquid sura d cos és més gran d líquid s'enfonsa Exemple. Quina és la força d empenyiment que exerceix l aigua sobre 1 kg d or massa sabent que la seva densitat és kg/m 3? Dada: densitat de l aigua 1000 kg/m 3. E = d líquid V g d cos = kg/m 3 m cos = 1 kg E d líquid = 1000 kg/m 3 1r) Busquem el volum del líquid desplaçat que és igual al volum del cos. P = 1 9,8 = 9,8 N d = m V = 1 V V = 1 P a = P - E = 9,8-0,51 = 9,29 N V = = 0, m3 2n) Busquem l'empenta E = , ,8 = 0,51 N 27 de 31

28 Pressio atmosfèrica L atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra. La pressió atmosfèrica és la força per unitat de superfície que exerceix l atmosfera sobre els cossos situats en el seu interior. Aquesta pressió depèn de moltes variables, com l altitud, la temperatura, la humitat Pel que fa a l altitud: A mesura que pugem respecte el nivell del mar, la pressió atmosfèrica disminueix. Menys pressió ( Pa, a una alçada de 4000 m) Més pressió (a nivell del mar la pressió és aproximadament de Pa) 28 de 31

29 La pressió atmosfèrica es mesura amb una baròmetre (caseta meteorològica). Les seves unitats més habituals són Pa (o hpa), bar, atm o mm Hg. 1 bar = 1 atm = 760 mm de Hg = Pa = 1, Pa El físic Italià Torricelli ( ) va ser el primer en dissenyar un experiment per mesurar la pressió atmosfèrica. P 760 mm = 0,76 m atm Torricelli va agafar un tub de vidre d 1m, el tub estava tancat per un extrem i el va omplir de mercuri, i el va introduir per l extrem que no estava tancat en una cubeta plena de mercuri. El tub que contenia el mercuri es va començar a buidar, fins que es va aturar, quan hi havia una alçada de 76 cm. Torricelli va deduir que hi havia alguna cosa que s oposava que el tub es buidés, i això era degut a la pressió que exercia l aire que hi havia per sobre de la cubeta. P atm = Pressió exercida per la columna de mercuri P atm = d mercuri g h P atm = ,8 0,76 P atm = Pa = 1 atm. 29 de 31

30 Nosaltres no notem la pressió atmosfèrica, perquè la nostra pressió interna és gairebé igual a la pressió externa (la pressió atmosfèrica). Però, si extraiem l aire d un recipient que passarà? S extreu l aire de la llauna i que s observa? Llauna d oli de cotxe buida La llauna d oli s aixafa, perquè la pressió exterior (pressió atmosfèrica) és molt més gran que la pressió de dins 30 de 31

31 La pressió atmòsferica estant a la mateixa alçada també varia d un dia a un altre. Aquesta variació està relacionada amb la previsió del temps. Zones d altes pressions (> 100 hpa) Anticicló (A) Dies assolellats, el temps és estable Zones de baixes pressions (< 100 hpa) Depressió (D) Borrasques i pluges, temps inestable Mapa isobàric Isòbares, són línies que uneixen punts de la Terra la pressió atmosfèrica dels quals és la mateixa. 31 de 31

La tecnociència de l'ictíneo

La tecnociència de l'ictíneo Què pesa més? Un quilogram de palla o un quilogram de plom? En alguna ocasió t'hauran plantejat aquesta pregunta, que no deixa de ser un parany, en què es comparen dos materials de densitat diferent, però

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

TEMA 5: Sistema mètric decimal

TEMA 5: Sistema mètric decimal TEMA 5: Sistema mètric decimal Concepte de magnitud Són característiques dels cossos que es poden quantificar (relacionar amb un nombre) o mesurar. Nombre de llibres de una biblioteca magnitud Amplada

Más detalles

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats Anomenem magnituds físiquesf totes aquelles propietats dels cossos de l Univers l que es poden mesurar, és s a dir, aquelles a les quals podem atorgar un nombre o

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS

LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS LA MATÈRIA : ELS ESTATS FÍSICS ELS ESTATS DE LA MATÈRIA I LA TEORIA CINETICOMOLECULAR Per poder explicar les propietats i el comportament dels diferents estats d agregació de la matèria, els científics

Más detalles

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LA MATÈRIA ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LES PROPIETATS DELS MATERIALS... 10 MESCLES I DISSOLUCIONS...

Más detalles

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2.

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2. PART II: FÍSICA Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2. UNITAT 1: INTRODUCCIÓ AL MOVIMENT Posició i desplaçament 1- Marca la resposta correcta en cada cas:

Más detalles

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg )

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg ) Tema 8. Energia tèrmica (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg. 178-200) ÍNDEX 8.1. Formes de transferir energia 8.2. Temperatura, calor i energia tèrmica 8.3. Calor 8.3.1. Formes de transferència

Más detalles

La matèria: els estats físics

La matèria: els estats físics 2 La matèria: els estats PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Els estats de la matèria Els gasos Els estats de la matèria i la teoria cinètica Els canvis d estat Lleis La

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

RECULL D'EXÀMENS i EXERCICIS BÀSICS. Física i Química de 2n ESO a l'ies Vinyet. Curs

RECULL D'EXÀMENS i EXERCICIS BÀSICS. Física i Química de 2n ESO a l'ies Vinyet. Curs RECULL D'EXÀMENS i EXERCICIS BÀSICS Física i Química de 2n ESO a l'ies Vinyet Curs 2010-2011 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Tema 1: La mesura Tema 2: Les propietats de la matèria Tema 3: La matèria

Más detalles

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 85 Activitat 1 Calcula l àrea de la figura prenent com a unitat d àrea la quadrícula que hi ha indicada: Activitat Ens referirem a la unitat d àrea amb el símbol

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º 2 m L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA 0,1 kg k = 75 N/m x 1 m 3,4 m 0,2 m 1,2 m 60º ÍNDEX 3.1. Concepte de treball 3.2. Tipus d energies 3.3. Energia mecànica. Principi de conservació de l energia mecànica

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES 1. Defineix aquests conceptes: Atmosfera: Capa de gasos que envolta la Terra. Temps: És l estat de l atmosfera en un moment determinat

Más detalles

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos A.1. OBSERVA AQUESTA FIGURA I FES EL QUE S INDICA: Pinta n de blau els costats. Assenyala n de vermell el vèrtex. Pinta n de groc l obertura. A.2. DIBUIXA EL QUE

Más detalles

Fotografia del suport aïllant que subjecte el fil conductor: Suports aïllants que em van deixar el Seminari de Física i Química de l Institut.

Fotografia del suport aïllant que subjecte el fil conductor: Suports aïllants que em van deixar el Seminari de Física i Química de l Institut. Una cosa curiosa és el que poden fer les altes temperatures, com per exemple, dilatar un material, el coure. En aquest experiment observem aquest fet i tot seguit l expliquem. Material necessari: Un fil

Más detalles

2n d ESO (A B C) Física

2n d ESO (A B C) Física INS INFANTA ISABEL D ARAGÓ 2n d ESO (A B C) Física Curs 2013-2014 Nom :... Grup:... Aquest dossier s ha d entregar completat al setembre de 2014; el dia del examen de recuperació de Física i Química 1.

Más detalles

1.Què és la llum?on es produeix?com es propaga?quins cossos propaguen la llum? 5.Què en sabem dels colors dels objectes?

1.Què és la llum?on es produeix?com es propaga?quins cossos propaguen la llum? 5.Què en sabem dels colors dels objectes? 1.Què és la llum?on es produeix?com es propaga?quins cossos propaguen la llum? 2.Quines són les propietats de la llum? 3.Què són els miralls i les lents? 4.Què és la llum blanca? 5.Què en sabem dels colors

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Segon principi de la termodinàmica

Segon principi de la termodinàmica Segon principi de la termodinàmica El segon principi de la termodinàmica s introdueix a fi de poder preveure la direccionalitat i espontaneïtat d una reacció química. El segon principi de la termodinàmica

Más detalles

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA 1. La Geologia 2. L estructura interna de la Terra 3. L estructura dinàmica de la Terra 4. La química de la Terra 5. Mètodes d estudi 1. LA GEOLOGIA 2. L ESTRUCTURA INTERNA

Más detalles

8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI. 8.1 Càlcul del grau d alcohol del vi per ebullició

8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI. 8.1 Càlcul del grau d alcohol del vi per ebullició 8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI La destil lació consisteix en separar els components d'una mescla líquida segons la diferència en el seu punt d'ebullició. El vi està compost bàsicament

Más detalles

CONÈIXER LES UNITATS. FER CANVIS D UNITATS

CONÈIXER LES UNITATS. FER CANVIS D UNITATS OBJECTIU 1 CONÈIXER LES UNITATS. ER CANVIS D UNITATS NOM: CURS: DATA: Una magnitud és una qualitat, característica... d un objecte que podem mesurar. Exemple: longitud, massa, capacitat, superfície, volum,

Más detalles

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

Más detalles

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte.

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte. ísica 4: tema ORCES resolució d exercicis Llei de la inèrcia Per resoldre aquests problemes utilitzarem la primera llei de Newton o Llei de la Inèrcia, segons la qual perquè un cos es mantingui en equilibri

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques.

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. UNITAT 1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR LLEIS PONDERALS Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. i. Llei de Lavoissier o de Conservació de la massa

Más detalles

NATURALS DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n ESO C i D

NATURALS DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n ESO C i D NATURALS DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n ESO C i D S han de copiar els enunciats i resoldre les activitats en un full apart. El dia de la recuperació s entregarà el dossier al professor/a. TEMA 12 1.a) Què és

Más detalles

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2011

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2011 QÜESTIONS A) Dos blocs es mouen per l acció de la força F sobre un terra horitzontal sense fregament tal com es veu a la figura, on T és la tensió de la corda que uneix els dos cossos. Determineu la relació

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

Càlcul d'àrees i volums.

Càlcul d'àrees i volums. Càlcul d'àrees i volums. Exemple 1. Donada la figura següent: Calcula'n: superfície volum Resolució: Fixem-nos que la superfície està formada per tres objectes.: 1. la base del cilindre 2. la paret del

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis. Ones

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis. Ones FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis Ones 1.* Quin és el període d una ona si la freqüència és de 65,4 Hz? 2.** Relacioneu els conceptes amb les definicions corresponents. a) Amplitud b) Longitud d ona

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

Tema 1: TRIGONOMETRIA

Tema 1: TRIGONOMETRIA Tema : TRIGONOMETRIA Raons trigonomètriques d un angle - sinus ( projecció sobre l eix y ) sin α sin α [, ] - cosinus ( projecció sobre l eix x ) cos α cos α [ -, ] - tangent tan α sin α / cos α tan α

Más detalles

Tema: El temps i el clima

Tema: El temps i el clima Tema: El temps i el clima 1. L atmosfera 2. La temperatura 3. La humitat de l aire i les precipitacions 4. La pressió atmosfèrica i el vent Introducció Els fenòmens atmosfèrics que influeixen en el temps

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25 TEMA 2: Múltiples i Divisors Activitats Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per

Más detalles

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO DPTO FÍSICA QUÍMICA. IES POLITÉCNICO CARTAGENA CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO UNIDAD 4 Fuerzas en los fluidos Mª Teresa Gómez Ruiz 2010 HTTP://WWW. POLITECNICOCARTAGENA. COM/ ÍNDICE Página CUESTIONARIO PRIMERO

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors

TEMA 2: Múltiples i Divisors TEMA 2: Múltiples i Divisors 4tESO CB Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3

Más detalles

3.1 EL SEGON PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA

3.1 EL SEGON PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA 3.1 EL SEGON PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA Els processos termodinàmics Un procés és espontani quan un sistema evoluciona des d un estat inicial fins a un estat final sense cap tipus d intervenció externa.

Más detalles

U.D. 4: LES ESCALES QUADERN DE CLASSE. Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització:

U.D. 4: LES ESCALES QUADERN DE CLASSE. Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: U.D. 4: LES ESCALES QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 4: LES ESCALES - 2 1. Cita 10 objectes que tu consideris que ens cal dibuixar-los

Más detalles

Nom símbol Kilòmetre km hectòmetre hm decàmetre dam metre m decímetre dm centímetre cm mil limetre mm

Nom símbol Kilòmetre km hectòmetre hm decàmetre dam metre m decímetre dm centímetre cm mil limetre mm 1 Unitats de mesura Per tal de mesurar diverses propietats físiques s utilitzen les anomenades unitats de mesura. Així, per exemple, per tal de mesurar longituds s utilitza com unitat bàsicaelmetre;permesurarlamassad

Más detalles

TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria.

TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria. TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria. Propagació del Moviment vibratori harmònic Nivell d equilibri

Más detalles

2. EL MOVIMENT I LES FORCES

2. EL MOVIMENT I LES FORCES 2. EL MOVIMENT I LES FORCES Què has de saber quan finalitzi la unitat? 1. Reconèixer la necessitat d un sistema de referència per descriure el moviment. 2. Descriure els conceptes de moviment, posició,

Más detalles

Física o química 2 La cera i el gel

Física o química 2 La cera i el gel Física o química 2 La cera i el gel Heu vist tot sovint que la cera de les espelmes quan es fon es converteix en cera líquida i que el gel quan es fon es converteix en aigua. Però heu observat alguna diferència

Más detalles

La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática.

La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática. FLUIDOS ESTÁTICA DE FLUIDOS La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. A partir de los conceptos de densidad y de presión se obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática. Principio

Más detalles

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Les primeres lleis relatives a les reaccions químiques han estat desenvolupades al segle XVIII. Hi ha lleis referents

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU)

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) x = x 0 + v (t-t 0 ) si t 0 = 0 s x = x 0 + vt D4 Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU) Gràfica posició-temps Indica la posició del cos respecte el sistema de referència a mesura que passa el

Más detalles

L ENTRENAMENT ESPORTIU

L ENTRENAMENT ESPORTIU L ENTRENAMENT ESPORTIU Esquema 1.Concepte d entrenament 2.Lleis fonamentals Llei de Selye o síndrome general d adaptació Llei de Schultz o del llindar Deduccions de les lleis de Selye i Schultz 3.Principis

Más detalles

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components.

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures. Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic)

Más detalles

COMENTARI DE MAPA DE TEMPS EN SUPERFICIE

COMENTARI DE MAPA DE TEMPS EN SUPERFICIE COMENTARI DE MAPA DE TEMPS EN SUPERFICIE PROCÉS PER FER UN COMENTARI: 1.- IDENTIFICA I SITUA ELS ELEMENTS VISIBLES DEL MAPA 2.- ANALITZA LES DADES QUE ENS APORTA LA DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS EN EL MAPA

Más detalles

OBSERVACIONS A ULL NU (P i S)

OBSERVACIONS A ULL NU (P i S) OBSERVACIONS A ULL NU (P i S) Una part de les observacions meteorològiques no es poden fer amb aparells, és l'observador qui les fa a ull nu. Tenen tanta importància com les altres, només cal recordar

Más detalles

Variació periòdica de les propietats dels elements

Variació periòdica de les propietats dels elements Variació periòdica de les propietats dels elements PROPIETATS PERIÒDIQUES Les propietats periòdiques són aquelles propietats dels elements que varien d una manera regular al llarg d un grup i d un període

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

ε = N BS w sin (w t)

ε = N BS w sin (w t) Problema 1. pàg, 253. Problema 20. La bobina d un alternador consta de 25 espires de 60 cm 2 i gira amb una freqüència de 50 Hz en un camp magnètic uniforme de 0,4 T. Calcula: a) la fem induïda en funció

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

EXERCICIS TEMA 6. EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N.

EXERCICIS TEMA 6. EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N. EXERCICIS TEMA 6 EXERCICI 1. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 10mm, quan se li aplica una força de tracció de 2000N. EXERCICI 2. Calcula l esforç aplicat a una barra de diàmetre 45mm, quan

Más detalles

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ Representem un punt A en un pla i tracem dues semirectes amb origen en aquest punt. El punt A serà el vèrtex de l angle i cada semirecta serà el costat. 1..

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

PRINCIPI D ARQUÍMEDES

PRINCIPI D ARQUÍMEDES PRINCIPI D ARQUÍMEDES Objectius Conèixer l existència del principi d Arquímedes, el seu enunciat i les seves aplicacions Observar gràficament com disminueix el pes d un cos en ser submergit. Reforçar el

Más detalles

MATEMÀTIQUES TREBALL D ESTIU I/O RECUPERACIÓ. DE 1r D ESO - REFORÇ

MATEMÀTIQUES TREBALL D ESTIU I/O RECUPERACIÓ. DE 1r D ESO - REFORÇ MATEMÀTIQUES TREBALL D ESTIU I/O RECUPERACIÓ DE 1r D ESO - REFORÇ Has de copiar els enunciats dels exercicis en fulls a part i fer tots els passos necessaris per resoldre ls. Amb aquests fulls faràs un

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS DETERMINACIÓ DE MÚLTIPLES Múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per un altre nombre natural qualsevol. 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8

Más detalles

ESTUDI DE LA CÈL LULA: FORMA, MIDA I CONTINGUT. Nom i cognoms: Curs i grup:

ESTUDI DE LA CÈL LULA: FORMA, MIDA I CONTINGUT. Nom i cognoms: Curs i grup: ESTUDI DE LA CÈL LULA: FORMA, MIDA I CONTINGUT Nom i cognoms: Curs i grup: 1. SÓN PLANES LES CÈL LULES? Segurament has pogut veure en algun moment una imatge d una cèl lula al microscopi, o bé una fotografia,

Más detalles

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un PLA Si n és el nombre de costats del polígon: El nombre de diagonals és La suma dels seus angles és 180º ( n 2 ). La porció limitada per una línia poligonal tancada és un Entre les seves propietats destaquem

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència cientificotecnològica 2 Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta 1. Consideracions generals Els ítems de la prova d avaluació són de

Más detalles

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA:

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: Física relativista (teoria general sobre el comportament de la matèria i que és aplicable a velocitats molt grans, properes de la llum) Física

Más detalles

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR 1.- LLEIS PONDERALS : FORMACIÓ DE COMPOSTOS A les reaccions químiques, els àtoms s uneixen mitjançant certs tipus d enllaços formant molècules o cristalls. Aquestes reaccions (combinacions d àtoms) compleixen

Más detalles

Principi d Arquímedes: tres variants experimentals

Principi d Arquímedes: tres variants experimentals Principi d Arquímedes: tres variants experimentals Xavier Pagès i Segarra, IES Botànic Cavanilles (La Vall d'uixó), xpages53@hotmail.com Marian Benavent i Jarque, IES Botànic Cavanilles (La Vall d'uixó),

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

IES ARGENTONA Física 1r Batxillerat

IES ARGENTONA Física 1r Batxillerat Imatges Reflexió: fenomen ondulatori que consisteix en que una ona, en arribar a la superfície de separació entre dos medis, canvia la direcció de propagació i continua propagantse en el mateix medi. Lleis

Más detalles

Refuerzo y ampliación FLUIDOS

Refuerzo y ampliación FLUIDOS Refuerzo y ampliación FLUIDOS Define presión e indica las principales unidades de presión así como las equivalencias entre ellas. Al multiplicar una presión en Pa por una superficie en m2, obtenemos el

Más detalles

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Nom i cognoms DNI / NIE PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 1. Està prohibit l ús de la calculadora o de qualsevol altre aparell

Más detalles

RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS)

RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS) RONDO 3 X 1 AMB RECOLZAMENT (4 JUGADORS) Es forma un quadre on es juga un 3 x 1. Els posseïdors de la pilota tenen un espai cadascú i poden jugar a 2 tocs. El jugador que té pilota sempre ha de tenir el

Más detalles

Dossier de recuperació

Dossier de recuperació Dossier de recuperació Tecnologia 3r ESO A 2n trimestre Departament de Tecnologia Curs 2013-2014 Tema 3: Màquines simples 1. Què és una màquina? 2. Què és una màquina eina? 3. Quines parts es distingeixen

Más detalles

4.1. Estats de la matèria

4.1. Estats de la matèria 4 4.1. Estats de la matèria Propietats Gas Líquid No té forma ni volum propis Molt compressible Flueix amb facilitat S adapta a la forma del recipient Molt poc compressible Sòlid Plasma Forma definida,

Más detalles

TEMA 5 L'ATMOSFERA. Quadern. Cognoms: Nom:

TEMA 5 L'ATMOSFERA. Quadern. Cognoms: Nom: TEMA 5 L'ATMOSFERA Quadern Cognoms: Nom: Data: Nivell: 1r d E S O Grup: 1.- L ATMOSFERA, UNA ESFERA D AIRE L atmosfera: composició Les capes de l atmosfera 2.- LA DINÀMICA DE L ATMOSFERA La circulació

Más detalles

Els mapes meteorològics i la previsió del temps

Els mapes meteorològics i la previsió del temps Els mapes meteorològics i la previsió del temps Saber el temps que ens farà (vents, boires, pluges, etc.) és una qüestió que des de sempre ha interessat a Ia humanitat. Les persones que treballen en contacte

Más detalles

Exercicis de magnetisme PAU

Exercicis de magnetisme PAU 1) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 0,50 T que forma un angle de 60 respecte de la normal a l espira. Calculeu el flux magnètic que travessa l espira.

Más detalles

T.10- DINÀMICA 1. Desam R.G. IES SIVERA FONT FÍSICA I QUÍMICA 1r. Batxillerat: Dinàmica(I) TEMA 10

T.10- DINÀMICA 1. Desam R.G. IES SIVERA FONT FÍSICA I QUÍMICA 1r. Batxillerat: Dinàmica(I) TEMA 10 T.10- DINÀMICA 1 ACTIVITAT 1 Dibuixeu totes les forces que actuen sobre els cossos que apareixen a les següents figures: Fig.1: Una poma que està en repòs damunt d uns llibres. Fig.2: Un cos que mou amb

Más detalles

COM ÉS DE GRAN EL SOL?

COM ÉS DE GRAN EL SOL? COM ÉS DE GRAN EL SOL? ALGUNES CANVIS NECESSARIS. Planetes Radi Distància equatorial al Sol () Llunes Període de Rotació Òrbita Inclinació de l'eix Inclinació orbital Mercuri 2.440 57.910.000 0 58,6 dies

Más detalles

LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR. 1. La Terra, un punt a l Univers

LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR. 1. La Terra, un punt a l Univers 1.- Què és una galàxia? LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 1. La Terra, un punt a l Univers 2.- De quina galàxia forma part el planeta Terra?... 3.- Defineix: ESTEL ( estrella ) : PLANETA: 4.- Què és

Más detalles

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Abans de començar cal tenir uns coneixements bàsics que estudiareu a partir d ara. PUNT: No es pot definir, però podem dir que és la marca més petita que

Más detalles

Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu.

Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu. Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu. El nombre π és un nombre que té infinites xifres decimals. Sabem que aquest

Más detalles

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació:

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: Treball Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: W = F d cosα Aquesta equació expressa el treball en termes de la força aplicada, del desplaçament que aquesta força provoca i del cosinus de

Más detalles

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària.

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària. 1. Completa les operacions següents: 6 5 4 1 2 x x 9 4 4 5 7 8 5 2 1 9 6 2 1 1 8 2. Quin nombre hem de multiplicar per 537 per obtenir 9.666? 3. Subratlla els nombres que siguin múltiples de 2 i encercla

Más detalles

Introducció. Procediments

Introducció. Procediments Introducció Aquest any, m he interessat per saber més coses sobre els processos d anàlisi i les característiques de diferents aigües. El que he fet és mesurar la conductivitat, el, els nitrits i nitrats

Más detalles

Enllaços intermoleculars

Enllaços intermoleculars D17 8.3.2. Enllaços intermoleculars FORCES INTERMOLECULARS O H Dins de la molècula trobem Enllaç Covalent O H H Molècula Però entre molècules i molècules quina interacció o enllaç es produeix? Forces de

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles