MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación"

Transcripción

1 ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

2 2

3 EMPRENDEMENTO E ORIENTACIÓN 1. Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDLs) e Axentes de Emprego Orientadores/ as Laborais Entidades Colaboradoras para a Realización de Actividades de Información, Orientación e Busca de Emprego Oficina de Igualdade e Benestar

4 1. AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL (AEDL) E AXENTES DE EMPREGO No territorio do Pacto existe toda unha rede de persoal técnico que desenvolve as súas funcións no eido da implantación das políticas activas de emprego e o apoio das iniciativas empresariais xeradoras de novos postos de traballo a nivel local. Está formada polo persoal especializado no asesoramento empresarial situado nos concellos e noutras asociacións ou entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción empresarial. Entre as súas funcións prioritarias están: - Xestionar axudas para favorecer o emprego, centrándose sobre todo naqueles colectivos con maiores dificultades á hora de conseguir emprego. - Informar ás empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade empresarial dispoñibles, así como facilitar o seu acceso aos mesmos. - Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos de autoemprego individual ou colectivo, informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación persoas emprendedoras e recursos. - Comunicar a empresas e persoas emprendedoras as subvencións para a formación e o emprego, así como facilitar o acceso ás mesmas. - Facilitar a inserción laboral das persoas demandantes de emprego, en especial das participantes en políticas activas de emprego, identificando as necesidades de persoal das empresas a curto e medio prazo e propoñendo accións de mellora da empregabilidade da poboación desempregada. - Realizar unha observación estratéxica do territorio e estudos coa fin de detectar necesidades formativas e educativas da poboación desempregada. - Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico do territorio mediante as seguintes técnicas: A prospección de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos empresariais de promoción económica e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego. A difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividades entre persoas desempregadas, promotores e promotoras, persoas emprendedoras e institucións colaboradoras. O acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financieira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas. O apoio aos promotores a ás promotoras das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos/as tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento. Os axentes de emprego e desenvolvemento local e os axentes de emprego teñen un labor complementario e as mesmas funcións, desenvolvidas no primeiro caso dende a Administración Local e, no segundo, dende outras Administracións, Universidades e entidades sen ánimo de lucro. 4

5 AEDLs E AXENTES DE EMPREGO CONCELLO DENOMINACIÓN ENTIDADE ENDEREZO TELÉFONO BOIRO AEDL Concello Pza. Galicia S/N Boiro Ext. 258 Axente de Emprego Federación de Empresarios do Barbanza Principal, 77, 3º Boiro LOUSAME AEDL Concello Portobravo, 1 - Lousame NOIA AEDL Concello Rosalía de Castro, Noia Ext. 46 AEDL Rosalía de Castro, Noia OUTES AEDL * Concello Rúa da Vila, Outes POBRA AEDL Concello Gasset, A Pobra do Caramiñal PORTO DO SON AEDL Concello Atalaia, S/N Porto do Son RIANXO AEDL Concello Pza. Castelao Rianxo AEDL Pza. Castelao Rianxo RIVEIRA AEDL Concello Pza. do Concello, S/N 1º Andar Riveira Ext. 205 Axente de emprego Centro Empresarial da Construción do Barbanza Mariño de Rivera, 11 Entch Riveira Fonte: Elaboración propia a partir de fontes municipais. * No caso do concello de Outes trátase de persoal municipal que desempeña estas funcións. 5

6 2. ORIENTADORES/AS LABORAIS A Orientación Laboral está organizada entre as Oficinas de Emprego (Oficina e delegación) e os Centros Colaboradores de Orientación, tanto pertencentes a entidades públicas como privadas. (Na táboa recóllense os centros e persoal do 2009). A concesión de subvencións a estas entidades para a prestación do servizo faise por medio de ordes de convocatoria anual. (A última é a Orde do 31 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego) Entre os obxectivos da Orientación Profesional están: - Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional. - Actualizar e activar o currículo vital de cada demandante. - Optimizar a oferta formativa existente. - Compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente. - Ofrecer un sistema áxil de información que permita coñecer ás persoas usuarias o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral. En total hai no Pacto 8 orientadores/as laborais, dos cales 4 desempeñan o seu labor nas oficinas do SPE, 2 nos concellos e, os restantes, noutras entidades. ORIENTADORES/AS LABORAIS CONCELLO DENOMINACIÓN ENTIDADE ENDEREZO TELÉFONO / PÁXINA WEB Orientadora laboral Oficina de Emprego (SPE) Avda. da Constitución, 69 baixo Boiro BOIRO Orientadora laboral Oficina de Emprego (SPE) Avda. da Constitución, 69 baixo Boiro Orientadora laboral Oficina de Emprego (SPE) Avda. da Constitución, 69 baixo Boiro Orientadora laboral Concello de Boiro Pza. de Galicia, S/N Boiro NOIA Orientador laboral Delegación da Oficina de Emprego (SPE) República Arxentina, 21 baixo Noia Orientadora laboral Concello de Noia Rosalía de Castro, 2 - Noia OUTES Orientadora laboral Concello de Outes Capela, 13, 1º Outes RIVEIRA Orientadora laboral Centro Empresarial da Construción do Barbanza Mariño de Rivera, 11 Entch Riveira Fonte: Elaboración propia con datos da Oficina de Emprego e dos centros colaboradores. 6

7 3. ENTIDADES COLABORADORAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO Tal e como recolle a Orde do 31 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego, poderán ser beneficiarias as entidades con personalidade xurídica propia e que carezan de fins lucrativos; en concreto, as universidades públicas, as corporacións locais, as confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia e as entidades especializadas na atención a determinados colectivos, preferentemente con diminucións físicas, psíquicas ou sensoriais, que realicen accións de información e orientación profesional. No caso de asociacións empresariais e sindicais de carácter sectorial e das confederacións, só se considerarán as solicitudes de maior ámbito territorial. Tamén poderán ser beneficiarias as fundacións dependentes das organizacións empresariais e sindicais de Galicia especializadas na realización de accións de información e orientación laboral. Estas entidades realizarán accións de información, orientación e busca de emprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación dos demandantes de emprego inscritos no SPEG. (Na táboa recóllense os datos do 2009) ENTIDADES COLABORADORAS (ORIENTACIÓN) CONCELLO DENOMINACIÓN ENDEREZO TELÉFONO / PÁXINA WEB BOIRO Concello de Boiro Pza. de Galicia, S/N Boiro NOIA Concello de Noia Rosalía de Castro, Noia OUTES Concello de Outes Capela, 13, 1º Outes RIVEIRA Centro Empresarial da Construción do Barbanza Mariño de Rivera, 11 Entch Riveira Microcenter Riveira, S.A. Avda. do Malecón, Riveira Fonte: Elaboración propia con datos da Oficina de Emprego e dos centros colaboradores. 7

8 4. OFICINA DE IGUALDADE E BENESTAR Creada no 2009 como parte das infraestruturas para o desenvolvemento do II Plan Galego de Inclusión Social ( ), a Oficina de I+B conta cun equipo comarcal de inclusión social integrado na actualidade por 2 técnicas de inserción sociolaboral (O pasado ano eran 4). A súa área de actuación abrangue un total de 11 concellos entre os cales se atopan os 8 do Pacto. Estes equipos están enfocados fundamentalmente á atención aos colectivos en situación ou risco de exclusión social coa finalidade de facilitar a súa inserción sociolaboral. Segundo o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar hai un total de 18 oficinas de I+B en toda Galicia, das cales 5 pertencen á provincia de A Coruña e 1 está situada no Pacto. OFICINA DE IGUALDADE E BENESTAR CONCELLO ÁREA QUE ABRANGUEN ENDEREZO TELÉFONO / PÁXINA WEB NOIA Comarcas de Barbanza e Noia (Pacto), Carnota, Mazaricos e Muros Rúa de Galicia, 32 baixo Noia Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados pola entidade. 8

9 Unidade de Promoción e Desenvolvemento Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego do Barbanza-Noia Equipo Técnico: Beatriz Pérez Rey Directora Berta Miguéns Calvo Técnica en Prospección e Análise do Mercado de Traballo Sandra Pérez González Técnica en Emprendemento e Promoción do Emprego Carolina Pampín Pérez Técnica en Orientación e Mellora da Empregabilidade Carmen Paz Brión Persoal de Administración 9 Novembro 2010

10 ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA 10

MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Emprendemento

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Oficinas de Emprego, Puntos de Información Multimedia e Entidades Colaboradoras en Captación de Ofertas

MAPA DE RECURSOS: Oficinas de Emprego, Puntos de Información Multimedia e Entidades Colaboradoras en Captación de Ofertas ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Oficinas

Más detalles

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Axentes de Emprego e AEDLs

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Axentes de Emprego e AEDLs ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Axentes de Emprego e AEDLs - 1 - AXENTES DE EMPREGO E AEDLs - 2 - - 3 - 9. Axentes de Emprego

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Rexistros e Notarías

MAPA DE RECURSOS: Rexistros e Notarías ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Rexistros

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Entidades Supramunipais

MAPA DE RECURSOS: Entidades Supramunipais ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Entidades

Más detalles

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Abril 2016 O NOVO MODELO DE CRECEMENTO NA AXENDA 20 PARA O EMPREGO Marzo 2016 Páxina 2 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO

Más detalles

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Marzo 2016 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO PARA GALICIA EMPRESA INFRAESTRUTURAS, EQUIPOS E TECNOLOXÍA INNOVACION

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego

Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego ofi.emprego@vigo.org www.vigo.org Estructura do servizo 1 Xestión económico-administrativa xeral 1 Xefe de servizo 1 Coordinadora 1 Técnica económica 1 Técnica

Más detalles

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Orientación

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Orientación ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Orientación - 1 - ORIENTACIÓN -2- - 3 - 8. Orientación 8.1 Introdución... 6 8.2 Organización

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de

Más detalles

Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda

Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda Convocatoria Axudas convocadas pola Consellería do Mar no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-2013. Orde do 27 de agosto de 2009, pola

Más detalles

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

Plan Banda Larga

Plan Banda Larga BL Plan Banda Larga 2010-2013 TÍTULO TEMA 1 INDICE 1. Situación de partida 2. Logros acadados 3. Presentación do Plan 4. A finais do Plan 5. Oficina do Plan Banda Larga 2 Situación de partida Inicialmente

Más detalles

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 MODELO CSS-01 PROCEDEMENTO SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES A ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA (DIVERCIENCIA)

Más detalles

PLAN GALEGO DE VIVENDA

PLAN GALEGO DE VIVENDA PLAN GALEGO DE VIVENDA 2015-2020 1º PLAN DE VIVENDA DE GALICIA 306,93 M Estrutura territorial: Directrices de Ordenación do Territorio Criterios de planificación Demanda de vivenda Beneficio das actuacións

Más detalles

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN 1 P á g i n a FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI Un ano máis,

Más detalles

SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Entidade de Custodia do territorio

SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Entidade de Custodia do territorio SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Nova estratexia participativa de conservación da Natureza, da Cultura e da Paisaxe Deseño dun modelo de custodia do territorio para o val do Lérez e

Más detalles

A Consellería encargou a AFIPRODEL a elección dos 5 representantes, da rede de AEDL, acordándose a reserva dun deles para un membro desta asociación.

A Consellería encargou a AFIPRODEL a elección dos 5 representantes, da rede de AEDL, acordándose a reserva dun deles para un membro desta asociación. A Consellería de Economía, Emprego e Industria e AFIPRODEL-Galicia, como única asociación de profesionais de desenvolvemento local da comunidade autónoma, acordaron a reactivación da rede de axentes de

Más detalles

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 PARTES DA AVALIACIÓN 1. RESUMO XERAL 2. MEMORIA FINANCEIRA 3. FICHA DE AVALIACIÓN ANUAL 4. ANEXOS 5. MEMORIA XUSTIFICATIVA

Más detalles

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO ASOCIADO AO CICLO O EMPRENDEMENTO CIENTÍFICO: UNHA OPORTUNIDADE NECESARIA BASES DA CONVOCATORIA Obxectivos Fomentar o espírito

Más detalles

AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA

AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO - 1 - ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN...- 4-2. OFICINAS DE

Más detalles

ACTIVIDADES MÓDULO II

ACTIVIDADES MÓDULO II ACTIVIDADES MÓDULO II ACTIVIDADE 2. OS PLANS DE IGUALDADE OBXECTIVO Aprender a analizar a estrutura e os contidos dos Plans de Igualdade de Oportunidades. MATERIAL DE TRABALLO Instrumento de Traballo nº

Más detalles

ANÁLISE DAS CARGAS DE TRABALLO: ESTUDO PILOTO

ANÁLISE DAS CARGAS DE TRABALLO: ESTUDO PILOTO ANÁLISE DAS CARGAS DE TRABALLO: ESTUDO PILOTO 1 MARCO LEGAL O Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público establece:

Más detalles

Esta obra está dispoñible para a súa consulta e descarga na seguinte ligazón: https://libraria.xunta.gal/gl/conece-os-centros-especiais-de-emprego

Esta obra está dispoñible para a súa consulta e descarga na seguinte ligazón: https://libraria.xunta.gal/gl/conece-os-centros-especiais-de-emprego 1 Edita: Secretaría Xeral de Emprego Consellería de Economía, Emprego e Industria Xunta de Galicia 2017. Coñece os centros especiais de emprego DL: C 274-2017 Esta obra está dispoñible para a súa consulta

Más detalles

s_profesionais_comarcais_2011.pdf

s_profesionais_comarcais_2011.pdf Estudo do Mercado Laboral. Galicia 2010 D. X. de Formación e Colocación. Instituto Galego das Cualificacións Publ. Electrónica / publ. periódica Esta publicación proporciona un coñecemento pormenorizado

Más detalles

DOLORES SANZ LOBO. 29 de outubro de Convivencia e diversidade. O traballo en rede.

DOLORES SANZ LOBO. 29 de outubro de Convivencia e diversidade. O traballo en rede. O traballo en rede. Convivencia e diversidade O exemplo do barrio de Fontiñas 29 de outubro de 2012 DOLORES SANZ LOBO MARCO TEÓRICO E MODELOS DE INTERVENCIÓN Clínico / Técnico Psicopedagóxico SOCIOPSICOPEDAGÓXICO

Más detalles

escola e no contorno

escola e no contorno Convivencia e interculturalidade na IES Antonio Fraguas Fraguas Santiago de Compostela (A Coruña) escola e no contorno María a Dolores Sanz Lobo. Orientadora do IES Antonio Fraguas Fraguas. Servizos Sociais

Más detalles

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego Imprime: Cograf Santiago Depósito Legal: C-1197-07 centros especiais de emprego índice

Más detalles

MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS

MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER 2014-2020. GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS O programa Leader 2014-2020 2.1. Bases para o deseño da estratexia ENFOQUE LEADER APLICACIÓN DO DESENVOLVEMENTO

Más detalles

Emprendemento no sistema educativo

Emprendemento no sistema educativo Emprendemento no sistema educativo María Eugenia Pérez Fernández Subdirectora xeral de orientación profesional e relación con empresas Contextualización do emprendemento na educación Recomendación do tratamento

Más detalles

laboral. de seguridae e saude

laboral. de seguridae e saude A prevención n de riscos laborais en Galicia: Plan estratéxico 2006 2010; O Instituto Galego de Seguridade e Saude laboral Baiona 12 xuño 2008 Instituto Galego de seguridade e saude laboral. Plan Estratéxico

Más detalles

Dereitos e deberes. Co financiamento de:

Dereitos e deberes. Co financiamento de: Dereitos e deberes Co financiamento de: Dereitos e deberes do empresario Calquera empresario ou autónomo que contrate a traballadores por conta allea terá con eles obrigacións en materia de prevención

Más detalles

En rede. O educativo e o comunitario no barrio de Fontiñas ( Santiago de Compostela ) 24 de NOVEMBRO de 2012 DOLORES SANZ LOBO

En rede. O educativo e o comunitario no barrio de Fontiñas ( Santiago de Compostela ) 24 de NOVEMBRO de 2012 DOLORES SANZ LOBO En rede O educativo e o comunitario no barrio de Fontiñas ( Santiago de Compostela ) 24 de NOVEMBRO de 2012 DOLORES SANZ LOBO EVA Mª M GONZÁLEZ SANTIAGO CONCELLERÍA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL MULLER E

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

4 Programas europeos

4 Programas europeos Programas europeos 4 1. Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) O programa de Aprendizaxe Permanente é un programa de acción comunitaria adoptado na Decisión n 1720/2006/CE do Parlamento Europeo e do

Más detalles

EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO

EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO OBXECTIVO OPERATIVO 2.1.: Achegar á mocidade galega ao ámbito do emprego, a través da realización de prácticas laborais en relación a súa formación académica. Medida 2.1.1.

Más detalles

Servizo de Guía Laboral

Servizo de Guía Laboral Servizo de Guía Laboral PLAN DE ACCIÓN DESTINADO A MELLORAR A EMPREGABILIDADE DOS DESEMPREGADOS DA PROVINCIA DE LUGO Deputación Provincial de Lugo EMPREGADO PROXECTO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN SERVIZO DE

Más detalles

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Resumo executivo. Ano 2 1 O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo 1. Principais datos sobre o Software Libre nas empresas

Más detalles

CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA)

CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA) CONCELLO DE SANTISO (A CORUÑA) ENTROIDO 2018 BASES DO CONCURSO DE DISFRACES 2018 Co obxecto de promover unha das festas tradicionais no noso Concello e recuperar unha das prácticas máis populares destas

Más detalles

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES PARA

Más detalles

Fundación Refuxio de Animais

Fundación Refuxio de Animais Fundación Refuxio de Animais A Fundación inicia a súa traxectoria en decembro do 2006 trátase dunha entidade sen ánimo de lucro está presidida polo alcalde do concello de Santiago de Compostela está financiada

Más detalles

1. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ADSCRITOS AO PLAN CAMGAL

1. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ADSCRITOS AO PLAN CAMGAL Tras a aprobación do Plan CAMGAL, a dirección do mesmo promoverá as actuacións necesarias para a súa implementación e mantemento co fin de posibilitar o desenvolvemento e operatividade do mesmo en todo

Más detalles

Enquisa igualdade para a población eumesa

Enquisa igualdade para a población eumesa Enquisa igualdade para a población eumesa Este cuestionario ten por obxecto recoller a maior cantidade de información posible da poboación eumesa tanto do núcleo urbano como das parroquias, para asi poder

Más detalles

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN ÁREA DE IDENTIFICACIÓN CÓDIGO DA SERIE: 728 DENOMINACIÓN: Expedientes de axudas ás corporacións locais para a promoción de zonas e equipamentos comerciais. Función: Comercio e Consumo. Comercio Fomento

Más detalles

Plan de Xestión e de Residuos Residuos Urbanos de Galicia

Plan de Xestión e de Residuos Residuos Urbanos de Galicia Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DA XESTIÓN DE

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 137 Mércores, 20 de xullo de 2016 Páx. 31555 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha,

Más detalles

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ CONSELLERIA DO MAR Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DE MARISQUEO A PÉ Nº CODIGO ENTIDADE ORGANIZADORA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16925 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública

Más detalles

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PROGRAMA DO CHEQUE Solicitude de inclusión como entidade prestadora de servizos sociais no programa de cheque asistencial Solicitude de baixa

Más detalles

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial Bloque de materias troncais Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial Introdución O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a disposición positiva

Más detalles

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Análise mensual do paro Maio 2010 Evolución Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia A Costa da Morte acumula neste 2010 catro meses consecutivos

Más detalles

Sistema de Notificacións de Galicia Notifica.gal. Elaborado por : Área de Modernización Versión 02.02

Sistema de Notificacións de Galicia Notifica.gal. Elaborado por : Área de Modernización Versión 02.02 GU Sistema de Notificacións de Galicia Notifica.gal Elaborado por : Área de Modernización Versión 02.02 Que é Notifica.gal? O Sistema de Notificación de Galicia, Notifica.gal, é a dirección electrónica

Más detalles

Punto de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos que demandan produtos e servizos TIC para mellorar a súa

Punto de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos que demandan produtos e servizos TIC para mellorar a súa Punto de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos que demandan produtos e servizos TIC para mellorar a súa produtividade e competitividade. Fomentar a transformación

Más detalles

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBRIGATORIA ANTE O CONCELLO DE LUGO A PARTIR DO 30 DE XANEIRO DE 2017

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBRIGATORIA ANTE O CONCELLO DE LUGO A PARTIR DO 30 DE XANEIRO DE 2017 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBRIGATORIA ANTE O CONCELLO DE LUGO A PARTIR DO 30 DE XANEIRO DE 2017 A FACTURA ELECTRÓNICA A partir do vindeiro 30 de xaneiro de 2017 as facturas dirixidas ao Concello de Lugo

Más detalles

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Afiliación 1º Trimestre 21 ÍNDICE Evolución afiliacións 28 29 21 Composición das afiliacións Variación interanual afiliacións 29 21 Variación intermensual afiliacións

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 25/01/2018 01:39:36 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS Nº CÓDIGO ENTIDADE ORGANIZADORA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE MODALIDADE Nº HORAS PUNTOS

Más detalles

PRESENTACIÓN DAS ACCIONS A DESENVOLVER POLO CONCELLO DE LUGO DENTRO DO PROXECTO MURALLA DIGITAL

PRESENTACIÓN DAS ACCIONS A DESENVOLVER POLO CONCELLO DE LUGO DENTRO DO PROXECTO MURALLA DIGITAL Aplicación de las TIC a la puesta en valor del Patrimonio Cultural e Histórico PRESENTACIÓN DAS ACCIONS A DESENVOLVER POLO CONCELLO DE LUGO DENTRO DO PROXECTO MURALLA DIGITAL Lugo, 30 de novembro de 2011

Más detalles

IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017

IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria D0C035 DE021 P00022 P00025 P032 P033 P034 P035 P037 P108 P109 P00150

Más detalles

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012 -TÓDOLOS DATOS QUE SE INCLUEN NESTE DOCUMENTO SON PARA A REALIZACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN AOS LICITADORES. - COMO CALQUEIRA PRESENTACIÓN, ESTE DOCUMENTO PRESENTA SIMPLIFICACIÓNS, OMISIÓNS... SOAMENTE DEBE

Más detalles

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS Edición bilingüe Orientar o Sistema ao Cidadán e Educar para a saúde Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial. Servizo de Atención ao Cidadán.

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

PLAN DE ACCIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 1 2017 PLAN DE ACCIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA PLAN DE ACCIÓN 2017 Federación Autismo Galicia Decembro 2016 2 Índice: A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ESTRUTURA: ÓRGANOS DE GOBERNO E XESTIÓN 4 5 PRIORIDADES

Más detalles

O mercado laboral da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a mobilidade de traballadores

O mercado laboral da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a mobilidade de traballadores O mercado laboral da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a mobilidade de traballadores Maio 2013 EURES Transfronteirizo Norte Portugal-Galicia http://www.eures-norteportugal-galicia.org O mercado

Más detalles

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. decembro 2009

Informe mensual do paro rexistrado CONCELLO DE SANXENXO. Pacto Territorial de Emprego do Salnés. decembro 2009 Pacto Territorial de Emprego do Salnés embro 29 INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO 3 Evolución interanual...... 3 Taxas de crecemento interanuais... 5 Poboación parada segundo sexo e idade... 7 Evolución

Más detalles

Curso Traballo Social e Demencias

Curso Traballo Social e Demencias Curso Traballo Social e Demencias Curso formativo en alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas desde a perspectiva do traballo social Recoñecemento de interese sanitario pola Xunta de Galicia 1.

Más detalles

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO Ano 2017 Unidade de Igualdade Ano 2017 1 Índice 1. ÓRGANOS COLEXIADOS 1.1. Consello Social..... 3 1.2. Claustro Universitario......

Más detalles

CONCELLERÍA DE DEPORTES EVENTOS DEPORTIVOS CALENDARIO, INSTRUCIÓNS, SOLICITUDE E TRAMITACIÓN

CONCELLERÍA DE DEPORTES EVENTOS DEPORTIVOS CALENDARIO, INSTRUCIÓNS, SOLICITUDE E TRAMITACIÓN CONCELLERÍA DE DEPORTES EVENTOS DEPORTIVOS CALENDARIO, INSTRUCIÓNS, SOLICITUDE E TRAMITACIÓN CONCELLERÍA DE DEPORTES EVENTOS DEPORTIVOS CALENDARIO, INSTRUCIÓNS, SOLICITUDE E TRAMITACIÓN 1. Calendario municipal

Más detalles

Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos

Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos A aplicación homoxénea do Regulamento e as tarifas é unha das garantías principais do servizo mancomunado en Galicia derivado dunha obrigación do servizo e

Más detalles

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental A PEGADA ECOLÓXICA NA UDC En novembro de 2010, o persoal bolseiro da OMA participamos nas actividades propostas pola Sociedade

Más detalles

BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA

BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ACOREUROPA IV (Proxecto de Mobilidade Erasmus+, realizado

Más detalles

OE 3.2. Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos servizos públicos

OE 3.2. Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos servizos públicos 2.5.2. OE 3.2. Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos servizos públicos A desaparición da fenda dixital que separa Galicia das rexións máis desenvolvidas

Más detalles

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO MEMORIA

Más detalles

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009 10.816 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009 PRESIDENCIA ANEXO II PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO AXUDAS PARA PROMOVER A REALIZACIÓN DE EXPOSICIÓNS, CONFERENCIAS, CURSOS

Más detalles

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=mr&codproc=437a&procedemento=mr437a 17/10/2017 04:00:52 Guía de procedementos e servizos MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola

Más detalles

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Formación

ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO. Formación ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO Formación - 1 - FORMACIÓN - 2 - - 3 - 7. Formación 7.1 Introdución... 6 7.2 Formación Profesional...

Más detalles

Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169

Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169 Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Resolución do 29 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón

Más detalles

IV Plan Integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Vigo

IV Plan Integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Vigo IV Plan Integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Vigo 2009-2012 concello de vigo Non é por dar a chapa, pero, a pesar dos importantes avances lexislativos dos últimos anos en materia

Más detalles

Fundamentos de Administración e Xestión

Fundamentos de Administración e Xestión Bloque de materias específicas Fundamentos de Administración e Xestión Introdución A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, desempeñadas

Más detalles

PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo

PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO 2012 Patricia Mouro Técnico de autoempleo PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2010 Consellería de Traballo e Benestar Cofinanciado polo FSE (80%) Orde do 30 Decembro

Más detalles

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016 I A Responsabilidade ocial mpresarial nas mpresas TIC de Galicia dición dita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Lugar: antiago de Compostela Ano

Más detalles

ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS

ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS. PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS Os servizos públicos experimentaron durante o período de crise

Más detalles

O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música:

O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA AS SEDES DOS ENCONTROS DA BANDA SINFÓNICA INFANTIL E XUVENIL DE GALICIA 2018-2020 O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música: O Plan Nacional

Más detalles

Selección lexislativa. Orientación Profesional

Selección lexislativa. Orientación Profesional Selección lexislativa Orientación Profesional (Decembro 2010 - Xaneiro e Febreiro 2011) Domingo Álvarez Agudo (Esp. ) FORMACIÓN PROFESIONAL: Probas de acceso a ciclos formativos Resolución do 11 de xaneiro

Más detalles

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 15 16 Servizo 10 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA Programa 571A FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO Concepto 732 A AXENCIAS PÚBLICAS Subconc. 73200 AMTEGA

Más detalles

Enerxía solar fotovoltaica illada

Enerxía solar fotovoltaica illada Enerxía solar fotovoltaica illada Instalacións que transforman a radiación solar en enerxía eléctrica, mediante paneis fotovoltaicos, para o seu consumo illado da rede de distribución. Todos (particulares;

Más detalles

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 01/06/2016 12:50:41 Página 1 de un total de 7 página(s). REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA

Más detalles

MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil

MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil Decembro 2015 v.1.0. INDICE 1. INTRODUCIÓN... 3 2. INSTALACIÓN E ACCESO Á CONSULTA DE COBERTURA... 3 3. DESCRICIÓN DE PANTALLAS... 4 4. USO DA

Más detalles

INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA...

INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA... PLAN DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPERÁ-2017 ÍNDICE INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA.... 4 CURSO 2:

Más detalles

CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF

CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF Banco Pastor, entidade do Grupo Banco Popular, e GCiencia, o portal da ciencia galega, convocan a terceira edición do Premio Galicia Spin-Off,

Más detalles

O PLAN DE EMPRESA PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 2

O PLAN DE EMPRESA PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 2 IES LUIS SEOANE CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS Módulo: PROXECTO EMPRESARIAL Profesor: Francisco Álvarez Pérez O PLAN DE EMPRESA PLAN DE RECURSOS HUMANOS... 2 1. Recursos humanos necesarios:

Más detalles

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE.

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. A importancia da negociación colectiva para a implantación da igualdade nas empresas: os Plans de Igualdade Mabel Pérez Simal

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Recursos Formativos para o Emprego

MAPA DE RECURSOS: Recursos Formativos para o Emprego ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Recursos

Más detalles

30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS LUGO

30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS LUGO OBRADOIRO DE EMPREGO VRBS LVCVS. DATA INICIO ENTE PROMOTOR 30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO DATA FINALIZACIÓN ENDEREZO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS 27003 LUGO NÚMERO DE

Más detalles

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 ... 4... 4... 6... 8... 9... 11... 12... 19... 19 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS... 20 CONSUMO DE AUGA... 25 CONSUMO ELÉCTRICO... 26... 29... 31... 32... 32 Declaración Ambiental

Más detalles

CONVOCATORIA DE CURSOS DA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL NO ESTRANXEIRO

CONVOCATORIA DE CURSOS DA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL NO ESTRANXEIRO Vicerreitoría de Internacionacionalización e Cooperación CONVOCATORIA DE CURSOS DA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL NO ESTRANXEIRO Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade

Más detalles

CONCRETANDO A ESTRATEXIA EUROPA 2020

CONCRETANDO A ESTRATEXIA EUROPA 2020 CONCRETANDO A ESTRATEXIA EUROPA 2020 Santiago de Compostela 30 xuño 2011 www.eapn-galicia.com www.eapn.es Qué é EAPN? European Anti Poverty Network Rede Europea contra a Pobreza Coalición independente

Más detalles