MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación"

Transcripción

1 ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Emprendemento e Orientación

2 2

3 EMPRENDEMENTO E ORIENTACIÓN 1. Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDLs) e Axentes de Emprego Orientadores/ as Laborais Entidades Colaboradoras para a Realización de Actividades de Información, Orientación e Busca de Emprego Oficina de Igualdade e Benestar

4 1. AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL (AEDL) E AXENTES DE EMPREGO No territorio do Pacto existe toda unha rede de persoal técnico que desenvolve as súas funcións no eido da implantación das políticas activas de emprego e o apoio das iniciativas empresariais xeradoras de novos postos de traballo a nivel local. Está formada polo persoal especializado no asesoramento empresarial situado nos concellos e noutras asociacións ou entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción empresarial. Entre as súas funcións prioritarias están: - Xestionar axudas para favorecer o emprego, centrándose sobre todo naqueles colectivos con maiores dificultades á hora de conseguir emprego. - Informar ás empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade empresarial dispoñibles, así como facilitar o seu acceso aos mesmos. - Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos de autoemprego individual ou colectivo, informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación persoas emprendedoras e recursos. - Comunicar a empresas e persoas emprendedoras as subvencións para a formación e o emprego, así como facilitar o acceso ás mesmas. - Facilitar a inserción laboral das persoas demandantes de emprego, en especial das participantes en políticas activas de emprego, identificando as necesidades de persoal das empresas a curto e medio prazo e propoñendo accións de mellora da empregabilidade da poboación desempregada. - Realizar unha observación estratéxica do territorio e estudos coa fin de detectar necesidades formativas e educativas da poboación desempregada. - Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico do territorio mediante as seguintes técnicas: A prospección de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos empresariais de promoción económica e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego. A difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividades entre persoas desempregadas, promotores e promotoras, persoas emprendedoras e institucións colaboradoras. O acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financieira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas. O apoio aos promotores a ás promotoras das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos/as tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento. Os axentes de emprego e desenvolvemento local e os axentes de emprego teñen un labor complementario e as mesmas funcións, desenvolvidas no primeiro caso dende a Administración Local e, no segundo, dende outras Administracións, Universidades e entidades sen ánimo de lucro. 4

5 AEDLs E AXENTES DE EMPREGO CONCELLO DENOMINACIÓN ENTIDADE ENDEREZO TELÉFONO BOIRO AEDL Concello Pza. Galicia S/N Boiro Ext. 258 Axente de Emprego Federación de Empresarios do Barbanza Principal, 77, 3º Boiro LOUSAME AEDL Concello Portobravo, 1 - Lousame NOIA AEDL Concello Rosalía de Castro, Noia Ext. 46 AEDL Rosalía de Castro, Noia OUTES AEDL * Concello Rúa da Vila, Outes POBRA AEDL Concello Gasset, A Pobra do Caramiñal PORTO DO SON AEDL Concello Atalaia, S/N Porto do Son RIANXO AEDL Concello Pza. Castelao Rianxo AEDL Pza. Castelao Rianxo RIVEIRA AEDL Concello Pza. do Concello, S/N 1º Andar Riveira Ext. 205 Axente de emprego Centro Empresarial da Construción do Barbanza Mariño de Rivera, 11 Entch Riveira Fonte: Elaboración propia a partir de fontes municipais. * No caso do concello de Outes trátase de persoal municipal que desempeña estas funcións. 5

6 2. ORIENTADORES/AS LABORAIS A Orientación Laboral está organizada entre as Oficinas de Emprego (Oficina e delegación) e os Centros Colaboradores de Orientación, tanto pertencentes a entidades públicas como privadas. (Na táboa recóllense os centros e persoal do 2009). A concesión de subvencións a estas entidades para a prestación do servizo faise por medio de ordes de convocatoria anual. (A última é a Orde do 31 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego) Entre os obxectivos da Orientación Profesional están: - Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional. - Actualizar e activar o currículo vital de cada demandante. - Optimizar a oferta formativa existente. - Compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente. - Ofrecer un sistema áxil de información que permita coñecer ás persoas usuarias o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral. En total hai no Pacto 8 orientadores/as laborais, dos cales 4 desempeñan o seu labor nas oficinas do SPE, 2 nos concellos e, os restantes, noutras entidades. ORIENTADORES/AS LABORAIS CONCELLO DENOMINACIÓN ENTIDADE ENDEREZO TELÉFONO / PÁXINA WEB Orientadora laboral Oficina de Emprego (SPE) Avda. da Constitución, 69 baixo Boiro BOIRO Orientadora laboral Oficina de Emprego (SPE) Avda. da Constitución, 69 baixo Boiro Orientadora laboral Oficina de Emprego (SPE) Avda. da Constitución, 69 baixo Boiro Orientadora laboral Concello de Boiro Pza. de Galicia, S/N Boiro NOIA Orientador laboral Delegación da Oficina de Emprego (SPE) República Arxentina, 21 baixo Noia Orientadora laboral Concello de Noia Rosalía de Castro, 2 - Noia OUTES Orientadora laboral Concello de Outes Capela, 13, 1º Outes RIVEIRA Orientadora laboral Centro Empresarial da Construción do Barbanza Mariño de Rivera, 11 Entch Riveira Fonte: Elaboración propia con datos da Oficina de Emprego e dos centros colaboradores. 6

7 3. ENTIDADES COLABORADORAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO Tal e como recolle a Orde do 31 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego, poderán ser beneficiarias as entidades con personalidade xurídica propia e que carezan de fins lucrativos; en concreto, as universidades públicas, as corporacións locais, as confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia e as entidades especializadas na atención a determinados colectivos, preferentemente con diminucións físicas, psíquicas ou sensoriais, que realicen accións de información e orientación profesional. No caso de asociacións empresariais e sindicais de carácter sectorial e das confederacións, só se considerarán as solicitudes de maior ámbito territorial. Tamén poderán ser beneficiarias as fundacións dependentes das organizacións empresariais e sindicais de Galicia especializadas na realización de accións de información e orientación laboral. Estas entidades realizarán accións de información, orientación e busca de emprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación dos demandantes de emprego inscritos no SPEG. (Na táboa recóllense os datos do 2009) ENTIDADES COLABORADORAS (ORIENTACIÓN) CONCELLO DENOMINACIÓN ENDEREZO TELÉFONO / PÁXINA WEB BOIRO Concello de Boiro Pza. de Galicia, S/N Boiro NOIA Concello de Noia Rosalía de Castro, Noia OUTES Concello de Outes Capela, 13, 1º Outes RIVEIRA Centro Empresarial da Construción do Barbanza Mariño de Rivera, 11 Entch Riveira Microcenter Riveira, S.A. Avda. do Malecón, Riveira Fonte: Elaboración propia con datos da Oficina de Emprego e dos centros colaboradores. 7

8 4. OFICINA DE IGUALDADE E BENESTAR Creada no 2009 como parte das infraestruturas para o desenvolvemento do II Plan Galego de Inclusión Social ( ), a Oficina de I+B conta cun equipo comarcal de inclusión social integrado na actualidade por 2 técnicas de inserción sociolaboral (O pasado ano eran 4). A súa área de actuación abrangue un total de 11 concellos entre os cales se atopan os 8 do Pacto. Estes equipos están enfocados fundamentalmente á atención aos colectivos en situación ou risco de exclusión social coa finalidade de facilitar a súa inserción sociolaboral. Segundo o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar hai un total de 18 oficinas de I+B en toda Galicia, das cales 5 pertencen á provincia de A Coruña e 1 está situada no Pacto. OFICINA DE IGUALDADE E BENESTAR CONCELLO ÁREA QUE ABRANGUEN ENDEREZO TELÉFONO / PÁXINA WEB NOIA Comarcas de Barbanza e Noia (Pacto), Carnota, Mazaricos e Muros Rúa de Galicia, 32 baixo Noia Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados pola entidade. 8

9 Unidade de Promoción e Desenvolvemento Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego do Barbanza-Noia Equipo Técnico: Beatriz Pérez Rey Directora Berta Miguéns Calvo Técnica en Prospección e Análise do Mercado de Traballo Sandra Pérez González Técnica en Emprendemento e Promoción do Emprego Carolina Pampín Pérez Técnica en Orientación e Mellora da Empregabilidade Carmen Paz Brión Persoal de Administración 9 Novembro 2010

10 ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA 10

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Abril 2016 O NOVO MODELO DE CRECEMENTO NA AXENDA 20 PARA O EMPREGO Marzo 2016 Páxina 2 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO

Más detalles

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Marzo 2016 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO PARA GALICIA EMPRESA INFRAESTRUTURAS, EQUIPOS E TECNOLOXÍA INNOVACION

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de

Más detalles

Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda

Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda Convocatoria Axudas convocadas pola Consellería do Mar no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-2013. Orde do 27 de agosto de 2009, pola

Más detalles

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

Plan Banda Larga

Plan Banda Larga BL Plan Banda Larga 2010-2013 TÍTULO TEMA 1 INDICE 1. Situación de partida 2. Logros acadados 3. Presentación do Plan 4. A finais do Plan 5. Oficina do Plan Banda Larga 2 Situación de partida Inicialmente

Más detalles

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 MODELO CSS-01 PROCEDEMENTO SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES A ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA (DIVERCIENCIA)

Más detalles

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN 1 P á g i n a FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI Un ano máis,

Más detalles

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 PARTES DA AVALIACIÓN 1. RESUMO XERAL 2. MEMORIA FINANCEIRA 3. FICHA DE AVALIACIÓN ANUAL 4. ANEXOS 5. MEMORIA XUSTIFICATIVA

Más detalles

AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA

AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO - 1 - ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN...- 4-2. OFICINAS DE

Más detalles

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO ASOCIADO AO CICLO O EMPRENDEMENTO CIENTÍFICO: UNHA OPORTUNIDADE NECESARIA BASES DA CONVOCATORIA Obxectivos Fomentar o espírito

Más detalles

SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Entidade de Custodia do territorio

SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Entidade de Custodia do territorio SENSIBILIZACIÓN - CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL Nova estratexia participativa de conservación da Natureza, da Cultura e da Paisaxe Deseño dun modelo de custodia do territorio para o val do Lérez e

Más detalles

Emprendemento no sistema educativo

Emprendemento no sistema educativo Emprendemento no sistema educativo María Eugenia Pérez Fernández Subdirectora xeral de orientación profesional e relación con empresas Contextualización do emprendemento na educación Recomendación do tratamento

Más detalles

escola e no contorno

escola e no contorno Convivencia e interculturalidade na IES Antonio Fraguas Fraguas Santiago de Compostela (A Coruña) escola e no contorno María a Dolores Sanz Lobo. Orientadora do IES Antonio Fraguas Fraguas. Servizos Sociais

Más detalles

MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS

MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PROGRAMA LEADER 2014-2020. GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS O programa Leader 2014-2020 2.1. Bases para o deseño da estratexia ENFOQUE LEADER APLICACIÓN DO DESENVOLVEMENTO

Más detalles

laboral. de seguridae e saude

laboral. de seguridae e saude A prevención n de riscos laborais en Galicia: Plan estratéxico 2006 2010; O Instituto Galego de Seguridade e Saude laboral Baiona 12 xuño 2008 Instituto Galego de seguridade e saude laboral. Plan Estratéxico

Más detalles

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego Imprime: Cograf Santiago Depósito Legal: C-1197-07 centros especiais de emprego índice

Más detalles

Dereitos e deberes. Co financiamento de:

Dereitos e deberes. Co financiamento de: Dereitos e deberes Co financiamento de: Dereitos e deberes do empresario Calquera empresario ou autónomo que contrate a traballadores por conta allea terá con eles obrigacións en materia de prevención

Más detalles

EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO

EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO EIXO 2. XUVENTUDE E EMPREGO OBXECTIVO OPERATIVO 2.1.: Achegar á mocidade galega ao ámbito do emprego, a través da realización de prácticas laborais en relación a súa formación académica. Medida 2.1.1.

Más detalles

4 Programas europeos

4 Programas europeos Programas europeos 4 1. Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) O programa de Aprendizaxe Permanente é un programa de acción comunitaria adoptado na Decisión n 1720/2006/CE do Parlamento Europeo e do

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

Servizo de Guía Laboral

Servizo de Guía Laboral Servizo de Guía Laboral PLAN DE ACCIÓN DESTINADO A MELLORAR A EMPREGABILIDADE DOS DESEMPREGADOS DA PROVINCIA DE LUGO Deputación Provincial de Lugo EMPREGADO PROXECTO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN SERVIZO DE

Más detalles

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Resumo executivo. Ano 2 1 O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo 1. Principais datos sobre o Software Libre nas empresas

Más detalles

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES PARA

Más detalles

Enquisa igualdade para a población eumesa

Enquisa igualdade para a población eumesa Enquisa igualdade para a población eumesa Este cuestionario ten por obxecto recoller a maior cantidade de información posible da poboación eumesa tanto do núcleo urbano como das parroquias, para asi poder

Más detalles

Fundación Refuxio de Animais

Fundación Refuxio de Animais Fundación Refuxio de Animais A Fundación inicia a súa traxectoria en decembro do 2006 trátase dunha entidade sen ánimo de lucro está presidida polo alcalde do concello de Santiago de Compostela está financiada

Más detalles

1. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ADSCRITOS AO PLAN CAMGAL

1. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ADSCRITOS AO PLAN CAMGAL Tras a aprobación do Plan CAMGAL, a dirección do mesmo promoverá as actuacións necesarias para a súa implementación e mantemento co fin de posibilitar o desenvolvemento e operatividade do mesmo en todo

Más detalles

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Análise mensual do paro Maio 2010 Evolución Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia A Costa da Morte acumula neste 2010 catro meses consecutivos

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16925 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública

Más detalles

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial Bloque de materias troncais Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial Introdución O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a disposición positiva

Más detalles

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PROGRAMA DO CHEQUE Solicitude de inclusión como entidade prestadora de servizos sociais no programa de cheque asistencial Solicitude de baixa

Más detalles

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Afiliación 1º Trimestre 21 ÍNDICE Evolución afiliacións 28 29 21 Composición das afiliacións Variación interanual afiliacións 29 21 Variación intermensual afiliacións

Más detalles

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS Nº CÓDIGO ENTIDADE ORGANIZADORA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE MODALIDADE Nº HORAS PUNTOS

Más detalles

IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017

IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria D0C035 DE021 P00022 P00025 P032 P033 P034 P035 P037 P108 P109 P00150

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 20/09/2017 14:17:49 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA

PLAN DE ACCIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 1 2017 PLAN DE ACCIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA PLAN DE ACCIÓN 2017 Federación Autismo Galicia Decembro 2016 2 Índice: A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ESTRUTURA: ÓRGANOS DE GOBERNO E XESTIÓN 4 5 PRIORIDADES

Más detalles

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012 -TÓDOLOS DATOS QUE SE INCLUEN NESTE DOCUMENTO SON PARA A REALIZACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN AOS LICITADORES. - COMO CALQUEIRA PRESENTACIÓN, ESTE DOCUMENTO PRESENTA SIMPLIFICACIÓNS, OMISIÓNS... SOAMENTE DEBE

Más detalles

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS Edición bilingüe Orientar o Sistema ao Cidadán e Educar para a saúde Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial. Servizo de Atención ao Cidadán.

Más detalles

Curso Traballo Social e Demencias

Curso Traballo Social e Demencias Curso Traballo Social e Demencias Curso formativo en alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas desde a perspectiva do traballo social Recoñecemento de interese sanitario pola Xunta de Galicia 1.

Más detalles

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental A PEGADA ECOLÓXICA NA UDC En novembro de 2010, o persoal bolseiro da OMA participamos nas actividades propostas pola Sociedade

Más detalles

O mercado laboral da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a mobilidade de traballadores

O mercado laboral da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a mobilidade de traballadores O mercado laboral da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a mobilidade de traballadores Maio 2013 EURES Transfronteirizo Norte Portugal-Galicia http://www.eures-norteportugal-galicia.org O mercado

Más detalles

BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA

BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ACOREUROPA IV (Proxecto de Mobilidade Erasmus+, realizado

Más detalles

OE 3.2. Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos servizos públicos

OE 3.2. Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos servizos públicos 2.5.2. OE 3.2. Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos servizos públicos A desaparición da fenda dixital que separa Galicia das rexións máis desenvolvidas

Más detalles

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO MEMORIA

Más detalles

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=mr&codproc=437a&procedemento=mr437a 17/10/2017 04:00:52 Guía de procedementos e servizos MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola

Más detalles

PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo

PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO 2012 Patricia Mouro Técnico de autoempleo PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2010 Consellería de Traballo e Benestar Cofinanciado polo FSE (80%) Orde do 30 Decembro

Más detalles

Fundamentos de Administración e Xestión

Fundamentos de Administración e Xestión Bloque de materias específicas Fundamentos de Administración e Xestión Introdución A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, desempeñadas

Más detalles

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016 I A Responsabilidade ocial mpresarial nas mpresas TIC de Galicia dición dita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Lugar: antiago de Compostela Ano

Más detalles

Selección lexislativa. Orientación Profesional

Selección lexislativa. Orientación Profesional Selección lexislativa Orientación Profesional (Decembro 2010 - Xaneiro e Febreiro 2011) Domingo Álvarez Agudo (Esp. ) FORMACIÓN PROFESIONAL: Probas de acceso a ciclos formativos Resolución do 11 de xaneiro

Más detalles

CONCRETANDO A ESTRATEXIA EUROPA 2020

CONCRETANDO A ESTRATEXIA EUROPA 2020 CONCRETANDO A ESTRATEXIA EUROPA 2020 Santiago de Compostela 30 xuño 2011 www.eapn-galicia.com www.eapn.es Qué é EAPN? European Anti Poverty Network Rede Europea contra a Pobreza Coalición independente

Más detalles

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 01/06/2016 12:50:41 Página 1 de un total de 7 página(s). REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA

Más detalles

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 15 16 Servizo 10 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA Programa 571A FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO Concepto 732 A AXENCIAS PÚBLICAS Subconc. 73200 AMTEGA

Más detalles

INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA...

INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA... PLAN DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPERÁ-2017 ÍNDICE INTRODUCIÓN... 2 PERSOAS DESTINATARIAS DO PLAN DE FORMACIÓN:... 3 INFORMACIÓN ADICIONAL:... 3 CURSO 1: TRABALLAR A PARENTALIDADE POSITIVA.... 4 CURSO 2:

Más detalles

CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF

CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF CONVOCATORIA E BASES DA III EDICIÓN DO PREMIO GALICIA SPIN-OFF Banco Pastor, entidade do Grupo Banco Popular, e GCiencia, o portal da ciencia galega, convocan a terceira edición do Premio Galicia Spin-Off,

Más detalles

MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil

MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil MANUAL da PÁXINA WEB DE CONSULTA DE COBERTURA Versión Móbil Decembro 2015 v.1.0. INDICE 1. INTRODUCIÓN... 3 2. INSTALACIÓN E ACCESO Á CONSULTA DE COBERTURA... 3 3. DESCRICIÓN DE PANTALLAS... 4 4. USO DA

Más detalles

Unidade de análises e programas INFORME 2016

Unidade de análises e programas INFORME 2016 Unidade de análises e programas INFORME 2016 SISTEMA DE XESTIÓN DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS Unidade de Análises e Programas Edificio anexo á xerencia, planta baixa Campus Lagoas-Marcosende 36310

Más detalles

30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS LUGO

30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS LUGO OBRADOIRO DE EMPREGO VRBS LVCVS. DATA INICIO ENTE PROMOTOR 30 DE OUTUBRO DO 2013 EXCMO. CONCELLO DE LUGO DATA FINALIZACIÓN ENDEREZO 29 DE ABRIL DO 2014 AV. DA CORUÑA, 500 CEI NODUS 27003 LUGO NÚMERO DE

Más detalles

Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública

Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública Tramitación parlamentaria: Proxecto de lei, BOPG núm. 47, do 15.9.1986. Emendas, BOPG núm. 64, 14.10.1986. Debate de totalidade,

Más detalles

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 ... 4... 4... 6... 8... 9... 11... 12... 19... 19 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS... 20 CONSUMO DE AUGA... 25 CONSUMO ELÉCTRICO... 26... 29... 31... 32... 32 Declaración Ambiental

Más detalles

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE.

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. A importancia da negociación colectiva para a implantación da igualdade nas empresas: os Plans de Igualdade Mabel Pérez Simal

Más detalles

PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS

PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURAIS ACTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS NA CASA DA CULTURA VILA CONCEPCIÓN De outubro a decembro 2017 OBRADOIROS INFANTÍS PARA NENOS E NENAS A finalidade é a estimulación

Más detalles

PROXECTO DE DECRETO SOBRE OS LIBROS DE ACTAS E RESOLUCIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS

PROXECTO DE DECRETO SOBRE OS LIBROS DE ACTAS E RESOLUCIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS PROXECTO DE DECRETO SOBRE OS LIBROS DE ACTAS E RESOLUCIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS As entidades locais están obrigadas a formalizar as actas dos seus órganos colexiados e as resolucións da súa presidencia,

Más detalles

PACTO SOCIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO CONSORCIO AS MARIÑAS

PACTO SOCIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO CONSORCIO AS MARIÑAS PACTO SOCIAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO CONSORCIO AS MARIÑAS EXPOSICIÓN A Organización Mundial da Saúde (OMS), no seu Informe Multipaís sobre saúde da muller e violencia doméstica contra a muller publicado

Más detalles

En consecuencia, como director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, RESOLVO:

En consecuencia, como director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, RESOLVO: RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria

Más detalles

1- Para as seguintes Ips:

1- Para as seguintes Ips: Carlos Pérez Pérez 1- Para as seguintes Ips: 1. 69.51.64.1 2. 192.168.2.18 3. 150.40.58.8 Calcula: a) Clase da dirección IP. 1. Clase A 2. Clase C 3. Clase B b) Máscara de subrede por defeco. 1. 255.0.0.0

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

Instituto de Educación Secundaria Leixa. Bacharelatos Ciclos formativos de Artes Gráficas e Sanidade

Instituto de Educación Secundaria Leixa. Bacharelatos Ciclos formativos de Artes Gráficas e Sanidade PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO E PROFESIONAL IES Leixa.: Plan de Orientación Académico e Profesional :..: 1 :. ÍNDICE: 1 Obxectivo xeral. 2 Metodoloxía. 3 Avaliación. 4 Desenvolvemento do Plan de Orientación

Más detalles

MANUAL DE PUBLICIDADE

MANUAL DE PUBLICIDADE MANUAL DE PUBLICIDADE Subvención prácticas non laborais (Orde de 14 de setembro de 2017, DOG n.º 186 do 29 de setembro de 2017) Consellería de Economía, Emprego e Industria ÍNDICE 1. SINALIZACIÓN DE EDIFICIOS

Más detalles

LUGO: A CIDADE DAS MURALLAS VALORIZACIÓN E DIFUSIÓN DO SEU PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

LUGO: A CIDADE DAS MURALLAS VALORIZACIÓN E DIFUSIÓN DO SEU PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO XORNADA FINAL DO PROXECTO MURALLA DIGITAL Lugo, 21 novembro 2014 LUGO: A CIDADE DAS MURALLAS VALORIZACIÓN E DIFUSIÓN DO SEU PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Enrique González Fernández Rubén Álvarez Asorey

Más detalles

CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

CONCELLO DE OUTES (A Coruña) RESOLUCIÓN 222/2017 MARÍA BEATRIZ MOLINOS VIDAL, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Outes (A Coruña), EXPOÑO: Vista a necesidade do Concello de proceder á contratación de un/unha técnico/a de normalización

Más detalles

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais e Turismo Campus Universitario 32004 Ourense http://www.fcetou.uvigo.es PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS

Más detalles

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tr&codproc=802o&procedemento=tr802o 26/10/2017 13:32:33 Guía de procedementos e servizos TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino. Forma presentación

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 5 PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES REGULADOR DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA PERSOAS EMPRENDEDORAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Más detalles

REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE TURISMO E CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE TURISMO E CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Normativa xeral Páxina 1 REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE TURISMO E CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PREÁMBULO Santiago de Compostela é unha cidade na que o fenómeno do turismo tivo un significativo

Más detalles

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito:

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito: ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA

Más detalles

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia: III Plan Galego de Estatística 2007 2011 Edición: Decembro de 2011 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Modernización e

Más detalles

Escola no río Os ollos do Loña

Escola no río Os ollos do Loña Escola no río Os ollos do Loña O noso río como recurso didáctico, potenciador do patrimonio cultural e natural. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE CIFP PORTOVELLO. CURSO 2016-2017 1

Más detalles

UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN FAMILIAR MEMORIA 2014

UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN FAMILIAR MEMORIA 2014 UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO E INTERVENCIÓN FAMILIAR MEMORIA 2014 María José Buceta Cancela http://www.usc.es/uniatemp/ Facultade de Psicoloxía, Edificio B, Sotano. Campus

Más detalles

DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx

DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx. 17618 I. Disposicións xerais Consellería de Cultura e Turismo DECRETO 121/2011, do 16 de xuño, polo que se aproba a marca turística de Galicia e se regula a

Más detalles

Facturación electrónica

Facturación electrónica Facturación electrónica A Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público ten como obxectivo impulsar o uso da factura electrónica,

Más detalles

DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx

DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx. 27022 III. Outras disposicións Consellería do Medio Rural EXTRACTO da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o

Más detalles

Plan Banda Larga. Lugo, xaneiro de 2015

Plan Banda Larga. Lugo, xaneiro de 2015 BL Plan Banda Larga Lugo, xaneiro de 2015 Índice 1. A banda larga 2. Situación de partida 3. Presentación do Plan 4. Logros acadados 3.1. Banda larga 3.2. Redes de 100 Megas 3.3. Novas altas 5. Próximos

Más detalles

ESTUDO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEMOGRÁFICO E DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DO CONCELLO DE AMES

ESTUDO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEMOGRÁFICO E DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DO CONCELLO DE AMES ESTUDO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEMOGRÁFICO E DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DO CONCELLO DE AMES Rubén C. Lois González María José Piñeira Mantiñán Daniel Barreiro Quintáns Inés Gusman Ramón López Rodríguez

Más detalles

La Voz de Galicia (Pontevedra) Pontevedra

La Voz de Galicia (Pontevedra) Pontevedra La Voz de Galicia (Pontevedra) Pontevedra Prensa: Tirada: Difusión: 08/07/15 Diaria 12.812 Ejemplares 11.081 Ejemplares Sección: LOCAL Valor: 1.085,00 Área (cm2): 207,5 Ocupación: 42,95 % Documento: 1/1

Más detalles

Os maiores e as TIC ANO 2011

Os maiores e as TIC ANO 2011 SI Os maiores e as TIC ANO 2011 1 Índice I Introdución Páxina 3 2. II Os maiores e o uso de ordenador 5 III 3. IV Os maiores e o uso de Internet e comercio electrónico Os maiores e a Administración electrónica

Más detalles

II CURSO DE REHABILITACIÓN E REVITALIZACIÓN URBANA EN GALICIA:

II CURSO DE REHABILITACIÓN E REVITALIZACIÓN URBANA EN GALICIA: Dirección: José Antonio Aldrey Vázquez, profesor titular de Análise - ca Rexional e director do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. Información DOG núm. 138, do 19 de xullo

Más detalles

ACOLLEMENTO FAMILIAR En familia, por dereito. Dossier Informativo 2015

ACOLLEMENTO FAMILIAR En familia, por dereito. Dossier Informativo 2015 En familia, por dereito Dossier Informativo 2015 QUE É O ACOLLEMENTO? O acollemento familiar é unha forma de coidado alternativo que prevé o sistema de protección á infancia, baseado na solidariedade da

Más detalles

BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATI VO.

BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATI VO. BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATI VO. PRIMEIRA: Obxecto. É obxecto desta convocatoria a contratación de 1 Auxiliar Administrativo para o Concello de Amoeiro. As funcións

Más detalles

ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA.

ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA. ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA. Exposición de motivos. A Lei de saúde de Galicia (LSG) configura o sistema público de saúde de Galicia como a

Más detalles

Seminarios de Formación Continua

Seminarios de Formación Continua Seminarios de Formación Continua E S T A T Í S T I C A S D O A N O 2 0 0 3 ORGANIZADOS POR BIC GALICIA Edita: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.) Edificio IGAPE,

Más detalles

Utilización do Software libre (SL) nos centros educativos

Utilización do Software libre (SL) nos centros educativos Utilización do Software libre (SL) nos centros educativos A1. Cal é o seu posto no centro? Profesor de informática 1 Responsable da aula informática 2 Xefe de estudos 3 Director 4 Un profesor usuario informático

Más detalles

O R Z A M E N T O S. Crecemento san

O R Z A M E N T O S. Crecemento san O R Z A M E N T O S 20 17 1 I. Escenario Financeiro II. Análise Ingresos III. Análise Gastos IV. Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 2 I. Escenario Financeiro 3 PIB Galicia. Evolución PIB Galicia. Taxas

Más detalles

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 Proposta de actividades a desenvolver no ano 2017 polo COTS de Galicia

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 Proposta de actividades a desenvolver no ano 2017 polo COTS de Galicia PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 Proposta de actividades a desenvolver no ano 2017 polo COTS de Galicia ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO COTSG 23 de decembro de 2016 Santiago de Compostela ÍNDICE Introdución 1.

Más detalles

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017). PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC I.E.S. de Ponteceso Documento básico que recolle a planificación de como se incorporan

Más detalles

Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades.

Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Por medio do Decreto 60/2017, do 22 de xuño, se realiza

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 7 PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE ASESORAMENTO AOS ACTUAIS E POTENCIAIS COMERCIANTES DO BARRIO DE MONTE ALTO NA PROCURA DE NOVAS FÓRMULAS DE PRESENTACIÓN DOS

Más detalles

CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA

CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA PLANS DE ECONOMÍA SOCIAL 2013 2014. FINANCIADOS POLA DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E COFINANCIADOS

Más detalles