Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Secretaría Xeral de Política Social 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Secretaría Xeral de Política Social 2014"

Transcripción

1

2 Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Secretaría Xeral de Política Social 2014

3 BENESTAR EN BALNEARIOS A Consellería de Traballo e Benestar, convoca para o ano 2014, a través da Secretaría Xeral de Política Social, unha edición do programa Benestar en balnearios. Con el preténdese contribuír ao mantemento da autonomía das persoas maiores, facilitándolles a posibilidade de gozar duns días de tratamento termal, descanso, convivencia, coñecemento doutras xentes, costumes e maneiras de ocupar o tempo libre dun xeito activo e positivo. Ofértanse un total de 589 prazas na modalidades de: Balnearios (opción todo incluído ) e a súa adxudicación efectúase nas xefaturas territoriais. Na convocatoria deste ano participan un total de trece balnearios e a duración da estadía é de dez días e nove noites.

4 BENESTAR EN BALNEARIOS Estadías de 10 días con tratamento termal, aloxamento, manutención e animación sociocultural.

5 BALNEARIO DE ACUÑA Hotel Balneario de Acuña ** Rúa Herrería, nº Caldas de Reis (Pontevedra) Tel.: Fax.: Respiratorias e reumatolóxicas. Do ao BALNEARIO DE AUGAS SANTAS Hotel Balneario Augas Santas **** Zona Os Baños s/n Pantón (Lugo) Tel.: Fax.: Dermatolóxicas, respiratorias, reumatolóxicas, circulatorias, e con efectos relaxantes. Prezo por persoa: 398,61 Do ao BALNEARIO DA ARNOIA Arnoia Caldaria Hotel Balneario Rúa Vila Termal, nº A Arnoia (Ourense) Tel.: Fax: Respiratorias e reumatolóxicas. BALNEARIO DOS BAÑOS DA BREA Hotel Balneario Os Baños da Brea** Paradela, nº 4. Merza Vila de Cruces (Pontevedra) Tel.: Fax.: Respiratorias e reumatolóxicas. Do ao Do ao Do ao

6 BALNEARIO DE BAÑOS DE MOLGAS Tratamento termal Balneario Baños de Molgas Rúa Samuel González Movilla, nº Baños de Molgas (Ourense) Tel.: Fax.: Aloxamento Hotel Ansuiña* Rúa Samuel Gonzalez Movilla, nº Baños de Molgas (Ourense) Tel.: Fax.: BALNEARIO DE CALDELAS DE TUI Hotel Balneario Caldelas de Tui* Rúa Baños s/n Caldelas de Tui (Pontevedra) Tel.: Fax.: Dermatolóxicas, respiratorias e reumatolóxicas. Prezo por persoa: 316,64 Do ao Dermatolóxicas, dixestivas, respiratorias, reumatolóxicas, renais e sistema nervioso. Do ao Do ao

7 GRAN BALNEARIO DE BAÑOS DO CARBALLIÑO Tratamento termal Gran Balneario Avenida do Balneario, s/n O Carballiño (Ourense) Tel.: Fax.: Aloxamento Residencia de Tempo Libre Avenida do Parque, s/n O Carballiño (Ourense) Tel.: / 204 Fax.: Dermatolóxicas, dixestivas, respiratorias e reumatolóxicas. Prezo por persoa: 316,64 Do ao BALNEARIO DE CARBALLO Hotel Balneario Baños Vellos de Carballo** Rúa Estrella, nº Carballo (A Coruña) Tel.: Fax.: Respiratorias e reumatolóxicas. Do ao Do ao Do ao Do ao Do ao Do ao Do ao

8 TERMAS DE CUNTIS Hotel O Castro do Balneario **** Rúa do Balneario, nº Cuntis (Pontevedra) Tel.: Fax.: Dermatolóxicas, respiratorias e reumatolóxicas. Prezo por persoa: 398,61 Do ao Do ao Do ao Do ao BALNEARIO DE LOBIOS CALDARIA Tratamento termal Balneario de Lobios Caldaria**** Riocaldo, s/n Lobios (Ourense) Tel.: Fax.: Aloxamento Hotel Lusitano* Estrada de Portugal, Lobios (Ourense) Tel.: Fax.: Reumatolóxicas. BALNEARIO DE LAIAS CALDARIA Hotel Balneario Laias Caldaria *** Estrada nacional 120 km. 585,8 Do ao Laias -Cenlle (Ourense) Tel.: Fax.: Reumatolóxicas. Prezo por persoa: 398,61 Do ao

9 BALNEARIO O RÍO PAMBRE Hotel Balneario do Río Pambre*** Lugar de Vilariño, Sambreixo s/n Palas de Rei (Lugo) Tel.: / Fax.: Dermatolóxicas, respiratorias e reumatolóxicas. BALNEARIO TERMAS ROMANAS Hotel Balneario Termas Romanas*** Barrio da Ponte, s/n Lugo Tel.: Fax.: Respiratorias e reumatolóxicas. Prezo por persoa: 398,61 Do ao Do ao Do ao Do ao Do ao Do ao Do ao

10 REQUISITOS DOS SOLICITANTES PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: a) Ser maior de 65 anos ou maior de 60 e reunir a condición de pensionista (cumpridos no prazo de solicitude). b) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia. c) Atoparse en condicións de participar no programa e valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria. d) Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, en fase activa, nin trastornos mentais ou condutuais, non compensados, que poidan alterar a normal convivencia durante o transcurso da quenda. e) Precisar o tratamento termal e carecer de contraindicación médica para a súa recepción. f) Ter presentada a solicitude, acompañada da documentación regulamentaria, dentro do prazo establecido. g) Acadar, de conformidade co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder ao destino solicitado. h) Ter efectuado a oportuna aceptación da praza e o pagamento do prezo estipulado no prazo que se estableza. Poderán ser beneficiarios das prazas os cónxuxes ou as persoas que acrediten una relación análoga e conxugal, sempre que reúnan as condicións dos apartados b),c),d),e). ATA O DÍA 10 DE MAIO Información en: Xefaturas territoriais e centros sociocomunitarios de Benestar da Consellería de Traballo e Benestar. Servizos sociais comunitarios dos concellos e servizos sociais de atención primaria e especializada de saúde. Teléfono social: DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ Á SOLICITUDE Fotocopia do DNI do solicitante e do cónxuxe ou acompañante, se non asinan autorización. No caso de que dúas persoas queiran acudir xuntas ao mesmo destino e quenda, presentarán unha única solicitude, para a súa baremación conxunta, acompañada da documentación que nela se indica. Nota: * Cada persoa pode solicitar praza en calquera balneario dos que se ofertan prazas. O desprazamento será por conta do beneficiario.

11

12

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 11/03/2016 13:24:21 Página 1 de un total de 5 página(s). AXUDA ANEXO III MODELO DE CONVOCATORIA

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES GRAO EN TURISMO

OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES GRAO EN TURISMO Ourense, 4 de febreiro de 2015 OFERTA DE PRÁCTICAS CURRICULARES GRAO EN TURISMO Procedemento para solicitar unha praza: 1. Os estudantes d matriculados na materia Prácticas externas que todavía non xestionaron

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

PROGRAMA DE FOMENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. (versión conforme al Decreto 57/2016, de 3 de mayo)

PROGRAMA DE FOMENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. (versión conforme al Decreto 57/2016, de 3 de mayo) Consejería de Sanidad y Políticas Sociales JUNTA DE EXTREMADURA Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo Avenida de las Comunidades, s/n 06800 MÉRIDA http://www.gobex.es Teléfono:

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SOCIALES 2010

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SOCIALES 2010 CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SOCIALES 2010 LA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL ABRE EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad A Manual de do Elementos de identidade Elementos de identidad e 02_ O símbolo 02_ El símbolo A_02 02_1 SÍMBOLO O símbolo representa graficamente o. O símbolo amosa a parte máis emblemática da Muralla de

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Galicia busca unha oportunidade no termalismo terapéutico con pacientes doutros países

Galicia busca unha oportunidade no termalismo terapéutico con pacientes doutros países O xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, manifesta que cómpre aproveitar a existencia dunha Directiva europea de asistencia sanitaria transfronteiriza 19 de maio de 2014 Galicia

Más detalles

Teléfono de Información 012

Teléfono de Información 012 Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Solicitud de estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano Objeto del trámite Convocar plazas para la estancia y tratamiento

Más detalles

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON MALTENOR EN EL 986.493.331 INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON ESTRELLA EN EL 986.74.51.66

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON MALTENOR EN EL 986.493.331 INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON ESTRELLA EN EL 986.74.51.66 - OFERTAS DE EMPLEO - OFERTAS ACTUALIZADAS DEL 2 AL 9 DE MARZO ACOMPAÑANTE DE TRASPOTE ESCOLAR Nombre de la empresa: MALTERNOR Dirección: ZONA DEL GROVE / SANXENXO / PONTEVEDRA Jornada laboral: MEDIA JORNADA

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: PROXECTO

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

Tecnoloxía industrial

Tecnoloxía industrial Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Tecnoloxía industrial Código CSPEB02 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións, distribuídas deste xeito:

Más detalles

COLECCIÓN DE MAQUETAS ARTESANAIS DO CRE DE PONTEVEDRA

COLECCIÓN DE MAQUETAS ARTESANAIS DO CRE DE PONTEVEDRA COLECCIÓN DE MAQUETAS ARTESANAIS DO CRE DE PONTEVEDRA INTRODUCIÓN A presente colección xurde como consecuencia da dificultade que teñen os alumnos discapacitados visuais para a comprensión de determinados

Más detalles

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS.

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. PROCEDEMENTO ABERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DOS DO CONCELLO DE MUROS. ASISTENTES: Presidente: Dª.Sandra

Más detalles

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 1º EXERCICIO (24/09/2014) GALEGO 1. A participación

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Comunicación de baixa como posible beneficiario

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

Do 16 de ao 21 de abril

Do 16 de ao 21 de abril Boletín nº 113 1. CONTRATACIÓNS SERGAS: PREVISIÓN DE PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS MES DE ABRIL NESTA SEMANA, E MOI PROBABLEMENTE O MÉRCORES DÍA 22: LISTAS COA BAREMACIÓN PROVISIONAL DAS CATEGORÍAS DE LICENCIADOS

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

CARNÉ XOVE. Cubrir un impreso de solicitud, acreditando tu identidad con el DNI o pasaporte y pagar 6 mediante el impreso de taxa.

CARNÉ XOVE. Cubrir un impreso de solicitud, acreditando tu identidad con el DNI o pasaporte y pagar 6 mediante el impreso de taxa. CARNÉ XOVE Qué es el carné xove? Una tarjeta personal e intransferible a disposición de la juventud gallega, que la acredita como tal y con la que obtiene descuentos y ventajas de las entidades colaboradoras

Más detalles

ANEXO I. Representante legal de la Entidad. Fdo.:.

ANEXO I. Representante legal de la Entidad. Fdo.:. ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO DE ENSEÑANZAS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Don/Doña:... con DNI Nº:.Representante

Más detalles

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12 Probas Probas de de acceso acceso a ciclos a ciclos formativos de de grao grao superior Proba de Matemáticas Código CSPC00 Páina de . Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións distribuídas

Más detalles

ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENERXÍA HIDRAÚLICA. POTENCIA E ENERXÍA DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA A potencia teórica depende fundamentalmente: Altura de salto de agua. Caudal

Más detalles

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE (excluidas las de la Comunidad Autónoma de Andalucía) ARAGÓN

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE (excluidas las de la Comunidad Autónoma de Andalucía) ARAGÓN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE (excluidas las de la Comunidad Autónoma de Andalucía) ARAGÓN INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES Avda. Sanz de Gadea, 2. 44002 Teruel Tel.: 978 62 12 61 Fax: 978 62 05

Más detalles

Ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

Ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. El plazo de presentación finaliza el 18/03/2016 Ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Finalidad / Objetivo Esta orden tiene por objeto convocar para el año 2016 las siguientes líneas

Más detalles

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS

4ş CURSO. 44 + 6 PRAZAS. 6ş CURSO.. 3 PRAZAS. 1ş CURSO. 4 + 6 PRAZAS 2ş CURSO. 1 PRAZA 3ş CURSO. 12 PRAZAS CPR CONCERTADO ESCLAVAS DEL S.C. DE JESÚS CC: 15004770 Paseo de Ronda, 57 15011 A CORUŃA Teléfono: 981251800 Fax: 981251808 ASUNTO PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO 2014 2015 EDUCACIÓN INFANTIL: 4ş

Más detalles

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 19, (2), Ano 16º-2011 ISSN: 1138-1663 LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES Francisco Javier ÁLVAREZ VÁZQUEZ Director do C.R.E Concepción

Más detalles

Do 10 ao 15 de marzo Boletín nº68

Do 10 ao 15 de marzo Boletín nº68 Do 10 ao 15 de marzo Boletín nº68 CALENDARIO DATAS DE EXAMES DE FEAS E MUH O SERGAS prevé a realización dos exercicios correspondentes aos procesos de selección de persoal estatutario fixo licenciado sanitario,

Más detalles

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 235 Luns, 17 outubro 2011 3 Convenio colectivo de la empresa Autobuses Urbanos de Ourense, SL, 2011-2012 suscrito, el día 4 de agosto de 2011 Ourense, 22 de septiembre

Más detalles

Guía informativa sobre prestaciones básicas y beneficios fiscales - Salamanca, Asociación de Fibromialgia de Salamanca AFIBROSAL

Guía informativa sobre prestaciones básicas y beneficios fiscales - Salamanca, Asociación de Fibromialgia de Salamanca AFIBROSAL Guía informativa sobre prestaciones básicas y beneficios fiscales - Salamanca, 2005- Asociación de Fibromialgia de Salamanca AFIBROSAL Índice 1. Prestaciones Básicas de los Centros de Acción Social de

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

Turismo del IMSERSO para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas Un programa con grandes

Turismo del IMSERSO para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas Un programa con grandes Turismo del IMSERSO para personas mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas Un programa con grandes 2 Edita: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Secretaría de Estado

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN A TRASTORNOS ADICTIVOS EN GALICIA DATOS ACTUALIZADOS A JUNIO DE 2010

DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN A TRASTORNOS ADICTIVOS EN GALICIA DATOS ACTUALIZADOS A JUNIO DE 2010 PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS. Consellería de Sanidade. Servicio Gallego de Salud Edificio Administrativo San Lázaro, s/n 15783 Santiago de Compostela -A Coruña- Teléfonos: 881 54 86 31-881 54 86 30 Fax:

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 10 sábado, 12 xaneiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Notificación de resolución de expediente de

Más detalles

Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Sergio Cantalejo Diez. Xunta de Galicia Jornada Técnica: Fundación Metal Asturias Gijón

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 3 2. IMPARTICIÓN DEL CURSO 4 3. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 5 4. SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 6 5. ATENCIÓN AL ALUMNO 6

1. INTRODUCCIÓN 3 2. IMPARTICIÓN DEL CURSO 4 3. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 5 4. SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 6 5. ATENCIÓN AL ALUMNO 6 Página 1 de 8 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. IMPARTICIÓN DEL CURSO 4 3. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 5 4. SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 6 5. ATENCIÓN AL ALUMNO 6 6. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 6 7. MATRÍCULA 7

Más detalles

CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL OURENSE 2 DE MARZO 2011

CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL OURENSE 2 DE MARZO 2011 CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL OURENSE 2 DE MARZO 2011 GALICIA TERMAL Características del recurso: -Endógeno-Exclusivo -Desestacionalizador -Reequilibrio territorial LA REGIÓN GALICIA TERMAL

Más detalles

Mínimo 2 anos Vigo Enxeñería técnica. Ourense, A. A Coruña. Vigo, Santiago de Compostela

Mínimo 2 anos Vigo Enxeñería técnica. Ourense, A. A Coruña. Vigo, Santiago de Compostela Servizo Formación, Orientación e Emprego Do 27 abril ao 4 maio puesto fuente eda experiencia informatica idioma localida informacion se_valorara formacion contacto Zona Para Bergantiños gasolineira ADMINISTRATIV

Más detalles

XORNADAS DE TURISMO ACCESIBLE EN AROUSA NORTE XOVES 24 DE MAIO DO h Apertura. Acreditación e entrega de documentación

XORNADAS DE TURISMO ACCESIBLE EN AROUSA NORTE XOVES 24 DE MAIO DO h Apertura. Acreditación e entrega de documentación XORNADAS DE TURISMO ACCESIBLE EN AROUSA NORTE XOVES 24 DE MAIO DO 2012 9.30-10.00 h Apertura. Acreditación e entrega de documentación 10.00-10.30 h Presentación. Mesa de inauguración con autoridades da

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

SOLICITUD DE TELEASISTENCIA

SOLICITUD DE TELEASISTENCIA Nº Procedimiento 120040 Código SIACI SJX5 SOLICITUD DE TELEASISTENCIA NIF NIE Número de documento DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Fecha de nacimiento Vive sola/o Teléfono: Correo electrónico: Centro de

Más detalles

BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN

BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN El Programa Becas Iberoamérica. Santander Investigación, para el curso 2016/2017, pretende reforzar la movilidad e intercambio de jóvenes profesores e investigadores,

Más detalles

SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTEN SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS MAYORES

SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTEN SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO QUE PRESTEN SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS MAYORES CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES - (SEPAD) DIRECCIÓN GERENCIA Última modificación: 18-07-2016

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

REGLAMENTO TÉCNICO DE ATLETISMO

REGLAMENTO TÉCNICO DE ATLETISMO JUEGOS ESCOLARES 2015-2016 CAMPEONATO PROVINCIAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ATLETISMO ATLETISMO 1.- PARTICIPANTES Podrán participar escolares de la provincia de León inscritos en la aplicación informática DEBA

Más detalles

NÚMERO 6.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE MOBILIDADE RELATIVA Á APROBACIÓN DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE.

NÚMERO 6.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE MOBILIDADE RELATIVA Á APROBACIÓN DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE. A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión extraordinaria - urxente que tivo lugar o día 22 de xuño de 2012 adoptou o seguinte acordo: NÚMERO 6.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO

Más detalles

Fundación San Rosendo

Fundación San Rosendo InformaciónBásicaCorporativa 2011 Origen en Cáritas Diocesanas La tiene su origen en Cáritas Diocesanas de Ourense (1972) donde un grupo de vecinos de Ourense, liderados por el sacerdote Don Benigno Moure,

Más detalles

DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN GRADO MEDIO

DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN GRADO MEDIO DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN GRADO MEDIO 1.- La PREINSCRIPCIÓN que se ha realizado de forma TELEMÁTICA IMPRIMIDA (Ejemplar para el Centro y Ejemplar para el interesado) La PREINSCRIPCIÓN TELEMÁTICA debe

Más detalles

ACTIVIDADES AJEDRECÍSTICAS PRIMAVERA VERANO

ACTIVIDADES AJEDRECÍSTICAS PRIMAVERA VERANO INFORMA: XAQUEDRUM - LUGO ACTIVIDADES AJEDRECÍSTICAS PRIMAVERA VERANO El Concello de Lugo, la Asociación Cultural Xaquedrum en colaboración con Sogama, El Progreso, Telelugo, Fornos Fernando Valín, la

Más detalles

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas)

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas) UNIÓN EUROPE competencias clave DIXITL DIGITL ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDDE ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDD NIVEL 3 Obxectivo: Objetivo: valiar as capacidades vinculadas á competencia dixital. Evaluar las capacidades

Más detalles

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense 2 III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Sección Relacións Laborais Convenio colectivo Limpezas de edificios e locais de Ourense

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO II INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO II 1. Solicitante: Importante especificar el domicilio y teléfono a efectos de notificaciones. A efectos de una rápida comunicación puede fijarse una dirección

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE D. César Aja Mariño CONCEJALES

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 233 mércores, 9 outubro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado inspección Provincial de traballo e seguridade

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

IMPRESOS SOLICITUD CONVOCATORIA CURSO 2016/2017

IMPRESOS SOLICITUD CONVOCATORIA CURSO 2016/2017 IMPRESOS SOLICITUD CONVOCATORIA CURSO 2016/2017 Es posible realizar la solicitud online (el proceso es cómodo y seguro) a través del formulario digital que encontrará en la web www.fundega.es Por el contrario,

Más detalles

PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA Nº expediente SOLICITUD IMPRESO PCT 1 D/Dña.: con D.N.I nº En representación de: Empresa/Entidad: NIF/CIF: Con domicilio social en: Provincia Municipio Localidad CP Calle Teléfono: Fax: Persona de contacto:

Más detalles

S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2

S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2 LUNS 18 DE MARZO DE 2013 u Número 54 u Páx. 1 S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Páx. MINISTERIO DE FOMENTO Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO

Más detalles

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS APLICABLE A: Personal Funcionario de la Xunta de Galicia. Personal

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

Santiago es. alojamientos. Alojamientos. Tipos de alojamientos y categorías

Santiago es. alojamientos. Alojamientos. Tipos de alojamientos y categorías Alojamientos Santiago de Compostela, destino de los viajes de los caminantes europeos desde el Medioevo, tiene una larguísima y reconocida tradición de acogida, que se plasma en la cantidad, variedad y

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA FOLLAS PARA O DIARIO OFICIAL - PÁX - 1 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Educación,

Más detalles

S U M A R I O. MARTES 26 DE MARZO DE 2013 u Número 60 u Páx. 1. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

S U M A R I O. MARTES 26 DE MARZO DE 2013 u Número 60 u Páx. 1. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil MARTES 26 DE MARZO DE 2013 u Número 60 u Páx. 1 S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Páx. MiNiSTEriO DE AGriCULTUrA, ALiMENTACiÓN Y MEDiO AMBiENTE Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Comisaría de

Más detalles

PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALIZACION CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2012

PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALIZACION CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2012 PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALIZACION CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2012 Objetivos del Programa La internacionalización de la economía y de las empresas

Más detalles

ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA CURS

ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA CURS ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA 1. Bases Reguladoras CURS 2016-2017 Las bases reguladoras de la concesión de estas

Más detalles

VIAJA AL PRECIO QUE TE MERECES

VIAJA AL PRECIO QUE TE MERECES VIAJA AL PRECIO QUE TE MERECES ANDALUCÍA Málaga Fuengirola HOTEL MONARQUE FUENGIROLA PARK 4* Del 18/10 al 4/12 224 Incluye: 1 circuito spa por persona y estancia y programa de animación. Posibilidad de

Más detalles

Solicitud de ayudas para la compensación de cuotas a la Seguridad Social a emprendedores que contraten a trabajadores

Solicitud de ayudas para la compensación de cuotas a la Seguridad Social a emprendedores que contraten a trabajadores Dirección General de Formación CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA ANEXO I Etiqueta del Registro Solicitud de ayudas para la compensación de cuotas a la Seguridad Social a emprendedores que contraten

Más detalles