Arrazoi honengatik aipatutako urteetan ez dira espedienteak ireki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Arrazoi honengatik aipatutako urteetan ez dira espedienteak ireki."

Transcripción

1 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDE MISTOKO LEGEBILTZARKIDEAK, DIRU LAGUNTZAK EMAN ONDOREN IREKITAKO ESPEDIENTEEI BURUZ EUSKO JAURLARITZARI ESKATU DION INFORMAZIO DOKUMENTATUARI EMANDAKO ERANTZUNA ZABALTZEA. 10/10/07/02/ Mota guztietako erakundeei irekitako espedienteak, diru-laguntza publikoei buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Printzipio Antolatzaileen legea ez betetzeagatik , 2012., eta urteen espedienteen zerrenda osoa eskatzen da. Arrazoi honengatik aipatutako urteetan ez dira espedienteak ireki. 2.- Eusko Jaurlaritzak eskatu dituen eta gauzatu diren diru-laguntza publikoen itzultzeak, justifikatu ez izanagatik edo aipatutako legearen artikuluan agertzen diren ez betetzeengatik. Eskatutako diru-itzultzeen eta erakundeek 2011., 2012., eta urteetan ordaindutako zenbatekoen zerrenda osoa eskatzen dugu. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2014ko otsailaren 24ko ebazpenaren bidez aldatzen da Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2013ko abenduaren 18ko ebazpena, unibertsitateaz kanpoko ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioentzako diru-laguntzak ematen dituena. Aipatutako 2014ko otsailaren 24ko ebazpenaren bidez hartzen da UFEPAri emandako zenbateko globala justifikatutako gastuaren proportzioan gutxitzeko erabakia eta 5.883,45 euro, UFEPAri ordaindu zaion eta justifikatu ez duen diru-hornikuntzari dagozkionak, itzultzeko eskatzen da. Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 2014ko urriaren 29ko ebazpenaren bidez ematen da Club Deportivo Ciclista Velédromo del Duranguesado erakundeari, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2013ko urriaren 2kok aginduaren babesean, dagoeneko ordaindu zaion diru-laguntzaren zati bat (543,84 euro) Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko agindua, baita esleitutako diru-laguntzaren bigarren zatia (13.609,92 euro) ez ordaintzea behin-betikoz erabaki ere. Dirua itzuli behar izatea eta bigarren zatia ez ordaintzeko erabakia emandako diru-laguntzaren guztizkoa ez justifikatzeagatik dira. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2015eko urtarrilaren 30eko ebazpenaren bidez aldatzen da Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2014ko urriaren 31ko ebazpena, Helduen Hezkuntzako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikastetxeetako ikasleen gurasoen elkarteentzako diru-laguntzak eman zituena. 2015eko urtarrilaren 30eko ebazpenaren bidez baliogabetzen dira zenbait GEri emandako diru-laguntzak Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ tef Fax

2 eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 75 itzultzeko eskatzen zaie. Diru-itzultze horri buruzko informazio guztia 2015eko otsailaren 13ko EHAAn eman da argitara. Ondoren adierazten dira, Hezkuntza Administrazioaren menpeko ikastetxeek funtzionatzen duten udal jabegoko eraikinetan obrak gauzatzeko gastuak finantzatzeko, 2011., eta urteetako UDALAGUNTZA deialdien babesean emandako diru-laguntza publikoen itzultzea, oraindik ebazteke baitago Udalaguntza 2014ko deialdia: Udalaguntza-2013: Udalaguntza-2012: Barakaldo- CEPA Barakaldo HLHI 54. Zk., 2.027,71 koa. 1. ordainketa, % 15, koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Udalaguntza-2011: Laguardia-CEP Victor Tapia LHI 12. zk., 5.678,16 koa. 1. ordainketa, % 15, 851,72 eurokoa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Aduna-CEP Aduna LHI 175. zk, 1.113,28 koa. 1. ordainketa, % 15, 166,99 eurokoa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Udalaguntza-2010: Durango-CEP Landako LHI 105. zk., ,06 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 8.517,31 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI 008. zk., 1.132,80 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 169,92 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI 009. zk., 2.275,95 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 341,39 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI 113. zk, ,87 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 341,39 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie.

3 Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI 114. zk., ,49 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 1.563,52 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Ordizia-CEIP Fray Urdaneta HLHI- 286., 291., 292. eta 293. zk.ak,49.157,70 koa, ,14 koa, 3.097,62 koa eta 2.40j0,00 koa hurrenez hurren. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 7.373,65 koa, 3.093,47 koa, 464,64 koa eta 360,00 koa hurrenez hurren. Halaber, gaineratutako agirian bidaltzen da ondorengo jardueretarako urteko deialdien babesean emandako diru-laguntza publikoen likidazioaren zerrenda: euskarazko hedabideak finkatu, garatu eta normalizatzekoa (HEDABIDEAK deialdia); euskara Informazio eta Komunikazio Teknologien eremuan sustatu, hedatu edota normaltzekoa (IKT); EAEn kokatutako sektore pribatuko erakundeetako lan-zentroetan euskararen erabilpena eta presentzia sustatzekoa (Lanhitz), eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki mailako erakundeetan Euskararen Erabilpena Sustatzeko Plan Orokorra /Euskara Sustatzeko Jarduera Plana garatzekoa. Erakundeek 2011., 2012., eta urteetan ordaindu dituzten zenbatekoak adierazi behar dira. 3.- Eusko Jaurlaritzak, aipatutako legearen 63. artikuluan agertzen diren ez betetzeengatik, diru-laguntza publikoak jaso dituzten erakundeei ezarritako zigorrak. Urte horietan ez dira arrazoi horrengatik zigorrak ezarri.

4 AMPLIACIÓN DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA REALIZADA POR D. GORKA MANEIRO LABAYEN, PARLAMENTARIO DEL GRUPO MIXTO UPyD, AL GOBIERNO VASCO SOBRE EXPEDIENTES ABIERTOS TRAS CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 10/10/07/02/ Expedientes abiertos a entidades de todo tipo por incumplir la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco en lo relativo a subvenciones y ayudas públicas. Se solicita listado completo de los expedientes de los años 2011, 2012, 2013 y No se han abierto expedientes por este motivo en los años de referencia. 2.- Reintegros de subvenciones y ayudas públicas solicitados por el Gobierno Vasco y hechos efectivos por falta de justificación o incumplimientos recogidos en el artículo 53.1 de la citada Ley. Se solicita el listado completo de los reintegros solicitados y d elas cantidades hechas efectivas por las entidades en los años 2011, 2012, 2013 y Mediante Resolución de 24 de febrero de 2014 de la Directora de Innovación Educativa se modifica la Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Directora de Innovación Educativa, por la que se conceden ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria. Mediante la citada resolución se resuelve disminuir de forma proporcional al gasto justificado el contante global concedido a UFEPA y solicitar el reintegro de 5.583,45 euros correspondientes a la dotación económica abonada a UFEPA y que no ha sido justificada. Mediante Resolución de 29 de octubre de 2014 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, se declara la obligatoriedad de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco de una parte de la subvención ya abonada (543,84 euros) a la entidad Club Deportivo Ciclista Velódromo del Duranguesado al amparo de la Orden de 2 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Anulación definitiva del pago de la segunda parte (13.609,92 euros) de la subvención adjudicada. Dicho reintegro y anulación se debe a la falta de justificación del total de la subvención concedida. Mediante Resolución de 30 de enero de 2015, de la Directora de Innovación Educativa, se modifica la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Directora de Innovación Educativa, por la que se concedieron ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria. Mediante la citada resolución se anula la concesión de las subvenciones a diversas AMPAS y se les solicita el reintegro correspondiente al 75% de la dotación económica concedida. Toda la información relativa a este reintegro ha sido publicada en el BOPV de fecha 13 de febrero de 2015.

5 A continuación se indican los reintegros se subvenciones y ayudas públicas otorgadas al amparo de las convocatorias anuales destinadas a la financiación de gastos para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (UDALAGUNTZA) en los años 2011, 2012, y 2013, ya que la convocatoria correspondiente a Udalaguntza 2014, está pendiente de resolver. Udalaguntza-2013: Udalaguntza-2012: Barakaldo- CEPA Barakaldo HLHI número 54 por importe de 2.027,71. 1º pago correspondiente al 15% por importe de 304,16 euros. no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución..udalaguntza-2011: Laguardia-CEP Victor Tapia LHI número 12 por importe de 5.678,16. 1º pago correspondiente al 15% por importe de 851,72 euros, no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución. Aduna-CEP Aduna LHI número 175 por importe de 1.113,28. 1º pago correspondiente al 15% por importe de 166,99 euros, no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución. Udalaguntza-2010: Durango-CEP Landako LHI número 105 por importe de ,06. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 8.517,31, no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI número 008 por importe de 1.132,80. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 169,92, no han sido devuelto y se le han requerido la devolución. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI número 009 por importe de 2.275,95. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 341,39, no han sido devuelto y se le han requerido la devolución.

6 Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI número 113 por importe de ,87. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 5.731,48 no han sido devuelto y se le han requerido la devolución. Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI número 114 por importe de ,49. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 1.563,52 no han sido devuelto y se le han requerido la devolución. Ordizia-CEIP Fray Urdaneta HLHI- números 286, 291, 292 y 293 por importe de ,70, ,14, 3.097,62 y 2.400,00 respectivamente. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 7.373,65, 3.093,47, 464,64 y 360,00 respectivamente. Asimismo, se remite en documento adjunto la relación de las liquidaciones de subvenciones y ayudas públicas concedidas al amparo de las convocatorias anuales destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (Convocatoria HEDABIDEAK); a la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (IKT); al fomento del uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicadas en la CAV (LanHitz) y al desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera/Plan de Acción para la Promoción del Euskera (EBPN/ ESEP) en entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, indicando las cantidades hechas efectivas por las entidades correspondientes en los años 2011, 2012, 2013 y Sanciones impuestas por el Gobierno Vasco a entidades que hayan recibido ayudas públicas y subvenciones por incumplimientos recogidos en el artículo 63 de la citada Ley. No se han impuesto sanciones por este motivo en los años de referencia. Vitoria-Gasteiz, 2015eko apirilaren 1a Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2015 CRISTINA URIARTE TOLEDO

7 ESPEDIENTEAK HEDABIDEAK URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 HED 2010 B1/0009 ALDAKETA EUSKADI S.L. Aldaketa 16 HED 2010 F0/0030 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net 2012 HED-2011 FO/0029 PORTALOI KULTUR ELKARTEA Mondraberri.com HED-2011 FO/0030 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net 2013 HED-2012EO/0026 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net 2014 W85B-EH2-0000/ EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK SDAD COOP EUROPEA Xabiroi komikia W85B-EH5-0000/ DONOSTIALDEA IKUSENTZUNEZKOAK S.A. Hamaika Donostia telebista W85B-EH5-0000/ BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK S.A. Hamaika Bilbo telebista W85B-EH6-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Entzun.com W85B-EH6-0000/ UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net EUSKALGINTZA URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 EUG-2010 AL/0006 ARMIARMA KULTUR ELKARTEA Ahotsenea 2010 EUG-2010 Ah/0025 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Biblioteca vasca bilingüe (continuación) EUG-2010 Aj/0006 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Euskera para ru a os, rusos, ucra ia os y/o EUG 2010 Af/0008 XORATURIKAN, S.L. Andereño.com EUG 2010/An 0008 UKBERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Uribe Kosta eta Erandio Sakonean aldizkaria martxan jartzea EUG 2010 Ae/0005 UKBERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Uribe Kostako blogari euskaldunen jarduerak EUG 2010 Ah/0015 GAZTELUPEKO HOTSAK, S.L. Ilargiak baleki EUG 2010 Ad/0012 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ameskoako euskara EUG 2010 Ad/0013 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ezkabarteko aldaera EUG 2010 Ad/0014 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Elortzibarko aldaera

8 2012 EUG-2011 Ae/0005 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Autores vascos digitalizados (continuación) EUG-2011 Ai/0011 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Biblioteca vasca bilingüe (continuación) Haur eta gazteen arteko harreman sareetan euskararen erabilera EUG-2011Ab/0053 KURKULUXETAN KULTUR ELKARTEA sustatu eta indartzeko egitasmoak EUG 2011 An/0019 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Uribe Kostako blogarien jarduerak 2013 EUG-0000/ CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Autores vascos contemporáneos en edición bilingüe, digitalizados para reproducción en diversos soportes EUG-0000/ CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Biblioteca vasca bilingüe (continuación) EUG-0000/ KURKULUXETAN KULTUR ELKARTEA Haur eta gazteen arteko harreman sareetan euskararen erabilera sustatzeko egitasmoa EUG-0000/ KURKULUXETAN KULTUR ELKARTEA Euskararen erabilerarako prestakuntza, materiala eta sustapena kirol jardueretan EUG-0000/ EUSKO IKASKUNTZAREN EUSKOMEDIA FUNDAZIOA Euskal Herriko ahozko literatura Azkueren ipuinetan (mikrosite-a) EUG-0000/ BIT&MINA SL Klasikoen txokoa EUG-0000/ GAZTELUPEKO HOTSAK SL Hilargiak baleki EUG-0000/ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ITZARRI, S. L. L. Futbol entrenatzaile eskolarako liburuak euskaraz 2014 W85B-EUG-0000/ BIZARRAIN KULTUR ELKARTEA Euskararen erabilera sustatzeko plana Donostiako Altza auzoan W85B-EUG-0000/ CAMPUSDEPORTIVOVIRTUAL S.L. Leioako kirol anitzeko kanpusa W85B-EUG-0000/ GAZTELUPEKO HOTSAK SL Hilargiak baleki W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. The Balde aldizkaria W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Rockomikia W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Entzun! Urtekaria W85B-EUG-0000/ LEIOA BIZIZ BERRITZEN KULTUR ELKARTEA Leioa bizizberritzen egitasmoa W85B-EUG-0000/ XEDERA HITZ JOKOAK, S.L. Luma hitz jokoen aldizkaria IKT URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 IKT-2009 D XMADINA TECNOLOGIA ADAPTATIVA Discabook 1.0t

9 2011 IKT-2010A0/0092 ELHUYAR FUNDAZIOA ZERNOLA, Gazteentzako Zientzia Webgunea IKT-2010C0/0064 AG INFORMÁTICA Y SERVICIOS SA SAAS ERP EUSKERA X IKT-2010B0/0001 ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L. TermEx: Terminologia-erauzketa eleanitzak egiteko web-zerbitzua IKT-2010D0/0007 ELIXIR FILMS S.L. Audioguía faros de la costa vasca IKT-2010A0/0066 ESTROPA.NET KULTUR ELKARTEA Arraunari buruzko webgune berria: Estropa.net eta Estropadak.com webguneen bateratzea IKT-2010A0/0025 EUSKALKIZ EUSKALKI EUSKARA TALDEA Komikia.eu IKT2010A0/0079 ASOCIACIÓN JAKITEA Jakitea web IKT2010C0/0083 GIZERBITEK, SL Euskal-BOX IKT2010C0/0063 GOISOLUTIONS, S.L. KUDEATU IKT2010A0/0005 NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA, S. COOP. IKTB IKT2010A0/0014 SORTZEN IKASBATUAZ IKT2010C0/0082 SOUTH VISIONS SOLUTIONS, S.L. Software avanzado de gestión y difusión de accesibilidad 2012 IKT-2011A0/0016 DIGITAL VASCA SL KLIK ETA KLIK IKT-2011A0/0040 FAGOR ELECTRODOMESTICOS, KOOP.ELKARTEA IKT-2011A0/0094 JESUS Mª DE LEIZAOLA FUNDAZIOA Euskonbola online IKT2011A0/0021 BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA enpresarean.org IKT-2011A0/0170 FAGOR AUTOMATION KOOP E Fagor Automationeko euskarazko web gune berria IKT-2011A0/0172 XORATURIKAN SL sukaldean.com IKT-2011B0/0068 FUNDACION BIZITZEN FUNDAZIOA Zahartzaroaren altxorraren bila IKT-2011B0/0093 ADAKI DISEINUA ETA PUBLIZITATEA SL Emanzazu hitza! 2013 IKT-2012A0/0126 BASQUEHERITAGE SL Euskalkultura.com IKT-2012B0/0066 GIPUZKOAKO SOFTWARE ASKEA ELKARTEA Hugin argazki panoramikoak sortzeko programa euskaratu IKT-2012A0/0027 BIDASOALDIA COMUNICACIÓN 2010 Bidasoa Beherapenak IKT-2012A0/0028 BIDASOALDIA COMUNICACIÓN IKT-2012AB/0068 CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK SL Aurrea Hartu IKT-2012B0/0016 IKASPLAY SL Pailazo hiztuna mugikorretarako IKT-2012A0/0019 XORATURIKAN SL Zuzeu.tv IKT-2012A0/0168 ZINEA SORTZEN SL Zinea Sortzen, ikus-entzunezkoen zerbitzu webgunea 2014 W85B-ET1-0000/ BIERRIK FUNDAZIOA guaixe-tokikom plataforma W85B-ET1-0000/ ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA S.L. galdetuwikipedia, euskararentzako informazio egituratuaren gaineko galdera-erantzun sistema bat garatzea eta berau publikoaren esku jartzea webgune baten

10 W85B-ET2-0000/ ELHUYAR FUNDAZIOA Hizkuntza- eta matematika-joko sorta sortzea W85B-ET1-0000/ EUSKO IKASKUNTZA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Euskonews webgunea berritzea W85B-ET1-0000/ GAZTELUPEKO HOTSAK SL hotsak.com webgunea berritzea W85B-ET1-0000/ GOIHERRIKO IKUSKARI SL Atari digital berria sortzea W85B-ET2-0000/ IKASPLAY SL Euskal Domino jokoa sortzea, smartphone eta tabletetarako W85B-ET1-0000/ PIL-PILEAN KULTURA ELKARTEARI dbarrena.com, Debabarreneko eskualdeko tokiko agerkaria sortzea W85B-ET1-0000/ TOLOSAKO KOMUNIKABIDEAK Atari digital berria - Tolosako Komunikabideak W85B-ET1-0000/ UROLALDEKO KOMUNIKABIDEAK SL Atari digital berria - Urolaldeko Komunikabideak W85B-ET1-0000/ ASOCIACIÓN INTERNET & EUSKADI ELKARTEA interneteuskadi.org webgunea berritzea, LANHITZ URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 LHT /0050 APNABI Asociación de padres de afectados de autismo y otros trastornos del espectro autista de Bizkaia Kudeaketa-plana LHT /0154 ASEGUROGINTZA ASESORIA, S.L. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ MARA MARA TALDEAREN HIZKUNTZA ZERBITZUAK, SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ TRANSPORTES COLECTIVOS SA Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ ENKOA SYSTEM SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ SERVICIOS DE MESA DE GUERNICA, SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ IKEA NORTE, S.L. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ PATXI, S. COOP. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ EROSKI, S. COOP. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ ALTA SEGURIDAD, S.A. Kudeaketa-plana

11 W85B-LTH-0000/ GUASCOR POWER, S.A.U. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ MATRICI, S. COOP. Kudeaketa-plana 2014 W85B-LHT-0000/ ALEJANDRO ALTUNA, SA Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ IKERLAN, S. COOP. Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ ELAY, SL Kudeaketa-plana SUSPERGINTZA ASOC POTENCIACIÓN DE LA ANIMACIÓN W85B-LHT-0000/ SOCIO CULTURAL Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ ELKARGI, SGR Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ TRANSPORTES COLECTIVOS SA Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ GMSM MEDIOAMBIENTE SA Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. Kudeaketa-plana EBPN-ESEP URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 EBP-2010C/0015 Legorretako Udala EBPNren diseinua egitea EBP-20101A/0126 Berrizko Udala EBP-20101A/0105 Durangoko Udala EBP-20101A/0087 Aiarako Udala EBP-20101A/0010 Alegria-Dulantziko Udala EBP-20101A/0131 Arrigorriagako Udala EBP-20101A/0095 Artziniegako Udala EBP-20101A/0023 Asparrenako Udala EBP-20101A/0067 Baliarraingo Udala EBP-20101A/0096 Barrundiako Udala EBP-20101A/0085 Bediako Udala EBP-20101A/0121 Bermeoko Udala EBP-20101D/0001 Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

12 EBP-20101A/0032 Eako Udala EBP-20101A/0106 Erandioko Udala EBP-20101A/0082 Gaintzako Udala EBP-20101A/0012 Getariako Udala EBP-20101A/0102 Gorlizko Udala EBP-20101A/0006 Ibarrako Udala EBP-20101A/0111 Itsasondoko Udala EBP-20101A/0030 Kanpezuko-Arabako Mendialdea Eskualdea EBP-20101A/0078 Legazpiko Udala EBP-20101A/0003 Leioako Udala EBP-20101A/0084 Mundakako Udala EBP-20101A/0132 Ortuellako Udala EBP-20101A/0090 Segurako Udala EBP-20101A/0099 Sopelanako Udala EBP-20101A/0037 Zigoitiko Udala 2012 EBP-20111A/0086 Lemoizko Udala EBP-20111A/0037, EBP-20111C/0035 Markina-Xemeingo Udala EBP-20111A/0107 Abadiñoko Udala EBP-20111A/0098 Abanto y Ciérbana-Abanto Zierbenako Udala EBP-20111A/0112, EBP-20111B/0006 Aguraingo Eskualdea EBP-20111A/0047 Aguraingo Udala EBP-20111A/0077 Aiarako Udala EBP-20111A/0066, EBP-20111C/0020 Aizarnazabalgo Udala EBP-20111A/0059, EBP-20111C/0017 Alegiako Udala EBP-20111A/0011 Alegria-Dulantziko Udala EBP-20111A/0042, EBP-20111C/0008 Altzoko Udala EBP-20111A/0120, EBP-20111C/0031 Amezketako Udala EBP-20111A/0125 Amurrioko Udala EBP-20111A/0015, EBP-20111B/0003 Añanako Kuadrilla EBP-20111A/0123 Andoaingo Udala EBP-20111A/0131, EBP-20111C/0034 Anoetako Udala EBP-20111A/0124 Aramaioko Udala EBP-20111A/0140 Aretxabaletako Udala

13 EBP-20111A/0035 Arrankudiagako udala EBP-20111A/0070 Arrigorriagako Udala EBP-20111A/0034, EBP-20111C/0006 Asteasuko Udala EBP-20111A/0033 Azkoitiko Udala EBP-20111A/0084 Barrikako Udala EBP-20111A/0062 Barrundiako Udala EBP-20111A/0126 Basauriko Udala EBP-20111A/0028 Berangoko Udala EBP-20111A/0078 Bergarako Udala EBP-20111A/0137 Bermeoko Udala EBP-20111A/0099 Berrizko Udala EBP-20111A/0135 Debako Udala EBP-20111A/0069 Dimako Udala EBP-20111A/0013 Donostia Hiriko Euskararen Udal Patronatua EBP-20111A/0075 Durangoko Udala EBP-20111A/0021 Eako Udala EBP-20111A/0029 Eibarko Udala EBP-20111A/0090 Erandioko Udala EBP-20111A/0025 Ermuako Udala EBP-20111A/0056 Eskoriatzako Udala EBP-20111A/0050, EBP-20111C/0011 Etxebarriko Udala (Lea-Artibai) EBP-20111A/0130 Etxebarriko Udala (Uribeko Merinaldea) EBP-20111A/0115, EBP-20111C/0028 Gaintzako Udala EBP-20111A/0002 Gernika-Lumoko Udala EBP-20111A/0144 Getariako Udala EBP-20111A/0085 Gorlizko Udala EBP-20111A/0008, EBP-20111B/0002 Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla EBP-20111A/0036 Hondarribiko Udala EBP-20111A/0024 Ibarrako Udala EBP-20111A/0081 Igorreko Udala EBP-20111A/0110 Irungo Udala EBP-20111A/0005 Irurako Udala EBP-20111A/0101, EBP-20111C/0024 Itsasondoko Udala

14 EBP-20111A/0064, EBP-20111B/0005 Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla EBP-20111A/0054 Lasarte-Oriako Udala EBP-20111A/0114 Laudioko Udala EBP-20111A/0049 Legazpiko Udala EBP-20111A/0096 Leioako Udala EBP-20111A/0072 Lemoako Udala EBP-20111A/0111 Lezoko Udala EBP-20111A/0104, EBP-20111C/0027 Mundakako Udala EBP-20111A/0146 Mungiako Udala EBP-20111A/0006 Oiartzungo Udala EBP-20111A/0132 Okondoko Udala EBP-20111A/0093 Ondarroako Udala EBP-20111A/0092 Ordiziako Udala EBP-20111A/0136 Orioko Udala EBP-20111A/0080 Ortuellako Udala EBP-20111A/0087 Plentziako Udala EBP-20111A/0004 Portugaleteko Udala EBP-20111A/0148 Segurako Udala EBP-20111A/0088 Sopelako Udala EBP-20111A/0116 Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala EBP-20111A/0022 Sukarrietako Udala EBP-20111A/0108 Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea EBP-20111A/0149 UEMA EBP-20111A/0007 Ugao-Miraballesko Udala EBP-20111A/0089 Urdulizko Udala EBP-20111A/0129 Urduñako Udala EBP-20111A/0040 Urkabustaizko Udala EBP-20111A/0030 Urretxuko Udala EBP-20111A/0145 Usurbilgo Udala EBP-20111A/0044 Vitoria-Gasteizko Udala EBP-20111A/0061 Zaldibarko Udala EBP-20111A/0057, EBP-20111C/0015 Zaldibiako Udala EBP-20111A/0109 Zarauzko Udala

15 EBP-20111A/0017 Zeberioko Udala EBP-20111A/0127, EBP-20111C/0033 Zestoako Udala EBP-20111A/0073 Zierbenako Udala EBP-20111A/0019 Zigoitiko Udala EBP-20111A/0138 Zizurkilgo Udala EBP-20111A/0113 Zumaiako Udala EBP-20111A/0100 Zumarragako Udala 2013 W85-EBP-0000/ Kanpezuko Udala W85-EBP-0000/ Legorretako Udala 2014 W85B-ETE-0000/ Mendatako Udala W85B-ETE-0000/ Aiarako Udala W85B-ETE-0000/ Segurako Udala W85B-ETE-0000/ Mendaroko Udala W85B-ETE-0000/ Aguraingo Eskualdea W85B-ETE-0000/ Aguraingo Udala W85B-ETE-0000/ Añanako Kuadrilla W85B-ETE-0000/ Anoetako Udala W85B-ETE-0000/ Artziniegako Udala W85B-ETE-0000/ Asparrengo Udala W85B-ETE-0000/ Azpeitiko Udala W85B-ETE-0000/ Basauriko Udala W85B-ETE-0000/ Bediako Udala W85B-ETE-0000/ Berangoko Udala W85B-ETE-0000/ Bilbaoko Udala W85B-ETE-0000/ Burgeluko Udala W85B-ETE-0000/ Busturiko Udala W85B-ETE-0000/ Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa W85B-ETE-0000/ Elgetako Udala W85B-ETE-0000/ Elgoibarko Udala W85B-ETE-0000/ Errenteriako Udala W85B-ETE-0000/ Fruizko Udala W85B-ETE-0000/ Gamiz-Fikako Udala W85B-ETE-0000/ Gatikako Udala

16 W85B-ETE-0000/ Gernika-Lumoko Udala W85B-ETE-0000/ Getxoko Udala W85B-ETE-0000/ Gorlizko Udala W85B-ETE-0000/ Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla W85B-ETE-0000/ Hondarribiko Udala W85B-ETE-0000/ Idiazabalgo Udala W85B-ETE-0000/ Igorreko Udala W85B-ETE-0000/ Irungo Udala W85B-ETE-0000/ Itsasondoko Udala W85B-ETE-0000/ Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla W85B-ETE-0000/ Kanpezuko Udala W85B-ETE-0000/ Lasarte-Oriako Udala W85B-ETE-0000/ Lemoizko Udala W85B-ETE-0000/ Lezoko Udala W85B-ETE-0000/ Mallabiko Udala W85B-ETE-0000/ Munitibar-Arbatzegi Gerrikaizko Udala W85B-ETE-0000/ Oiartzungo Udala W85B-ETE-0000/ Okondoko Udala W85B-ETE-0000/ Oñatiko Udala W85B-ETE-0000/ Ondarroako Udala W85B-ETE-0000/ Orioko Udala W85B-ETE-0000/ Otxandioko Udala W85B-ETE-0000/ Portugaleteko Udala W85B-ETE-0000/ Santurtziko Udala W85B-ETE-0000/ Sestaoko Udala W85B-ETE-0000/ Sopelako Udala W85B-ETE-0000/ Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala W85B-ETE-0000/ Sukarrietako Udala W85B-ETE-0000/ Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea W85B-ETE-0000/ Urdulizko Udala W85B-ETE-0000/ Urduñako Udala W85B-ETE-0000/ Villabonako Udala W85B-ETE-0000/ Zuiako Koadrila

17 W85B-ETE-0000/ Zumaiako Udala

18 DIRU-ITZULKETAK HEDABIDEAK URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA HED-2011 FO/ HED-2011 FO/0030 ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA PORTALOI KULTUR ELKARTEA Mondraberri.com , , ,00 UK BERRI URIBE KOSTAKO UKberri.net , , ,54 EUSKALGINTZA URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA 2011 EUG 2010 Af/0008 XORATURIKAN, S.L. Andereño.com 6.503, , ,53 EUG 2010/An 0008 UKBERRI URIBE KOSTAKO Uribe Kosta eta Erandio Sakonean aldizkaria martxan 6.497, , ,45 EUG 2010 Ae/0005 UKBERRI URIBE KOSTAKO Uribe Kostako blogari euskaldunen jarduerak 1.231, , ,18 EUG 2010 Ad/0012 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ameskoako euskara 1.465, , ,83 EUG 2010 Ad/0013 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ezkabarteko aldaera 2.206, , ,42 EUG 2010 Ad/0014 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Elortzibarko aldaera 1.465, , , EUG 2011 An/0019 UK BERRI URIBE KOSTAKO Uribe Kostako blogarien jarduerak 1.195, , , W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Rockomikia 5.075, , ,75

19 IKT URTEA ESPEDIENTE-ZK. XMADINA ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA 2011 IKT-2009 D TECNOLOGIA Discabook 1.0t , , , IKT-2010A0/0092 ELHUYAR FUNDAZIOA ZERNOLA, Gazteentzako Zientzia Webgunea , , ,39 IKT-2010C0/0064 AG INFORMÁTICA Y SERVICIOS SA SAAS ERP EUSKERA X 3.149, , ,03 IKT-2010B0/0001 ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L. TermEx: Terminologia-erauzketa eleanitzak egiteko web-zerbitzua , , ,60 IKT-2010D0/0007 ELIXIR EUSKALKIZ FILMS EUSKALKI S.L. Audioguía faros de la costa vasca 3.596, , ,93 IKT-2010A0/0025 EUSKARA TALDEA Komikia.eu 5.405, , ,15 IKT2010C0/0083 GIZERBITEK, SL Euskal-BOX 5.927, , ,59 IKT2010C0/0063 GOISOLUTIONS, NAFARROAKO S.L. KUDEATU 6.333, , ,97 IKT2010A0/0005 IKASTOLEN ELKARTEA, IKTB , , ,85 IKT2010A0/0014 SORTZEN IKASBATUAZ , , ,08 IKT2010C0/0082 SOUTH VISIONS SOLUTIONS, S.L. Software avanzado de gestión y difusión de accesibilidad 8.181, , , IKT-2011A0/0094 IKT-2011B0/ W85B-ET1-0000/ W85B-ET2-0000/ W85B-ET1-0000/ W85B-ET1-0000/ JESUS Mª DE LEIZAOLA FUNDAZIOA ADAKI DISEINUA ETA Euskonbola online 2.750, , ,78 PUBLIZITATEA SL Emanzazu hitza! 5.840, , ,25 GAZTELUPEKO HOTSAK SL hotsak.com webgunea berritzea 5.833, , ,72 Euskal Domino jokoa sortzea, IKASPLAY SL smartphone eta tabletetarako 7.914, , ,36 PIL-PILEAN KULTURA dbarrena.com, Debabarreneko ELKARTEARI eskualdeko tokiko agerkaria 4.850, , ,90 ASOCIACIÓN INTERNET & EUSKADI ELKARTEA interneteuskadi.org webgunea Premiamenduzko berritzea, , ,79 bidean dago

20 LANHITZ URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA W85B-LTH-0000/ SERVICIOS DE MESA DE Kudeaketa-plana GU 5.596, , ,44 W85B-LTH-0000/ PATXI, S. COOP. Kudeaketa-plana 4.396, , ,20 W85B-LTH-0000/ ALTA SEGURIDAD, S.A. Kudeaketa-plana 4.233, , , EBPN-ESEP URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA 2011 EBP-2010C/0015 Legorretako Udala EBPNren diseinua egitea 5.369, , , W85B-ETE-0000/ Mendatako Udala 1.000,00 550,00 550,00 W85B-ETE-0000/ Mendaroko Udala 4.000, , ,00

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTO-UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, SEGURTASUN SAILAK SINATUTAKO HITZARMENEI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTATUA ESKATU ZUEN. HONA

Más detalles

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2008 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Dirección de Administración y Gestión Económica. - Conciertos educativos. - Centros en Crisis. - Ayudas de comedor para

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 15 de octubre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 15 de octubre de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 200 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 4522 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre 2012, de la Viceconsejera de Educación, por la que

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea BESTELAKO XEDAPENAK HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4794 EBAZPENA, 2012ko urriaren 5ekoa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, erakundeei bizitza osoan zeharreko

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN / PROGRAMA PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

PROGRAMATARAKO ESKATZEN DEN / PROGRAMA PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 2014ABAT0023 ELGOIBARKO UDALA IRAGARKIA Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 18. artikuluak ezarritakoa beteaz, Elgoibarko Udalak 2014. urtean zehar emandako dirulaguntzak argitaratzen dira: NORGEHIAGOKA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. GERNIKA-LUMOKO KULTUR ETXEA FUNDAZIOAREN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ARAUDIA, KULTURA EGITASMOAK ETA EKINTZAK FINANTZATZEKO. I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK 1.artikulua. Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

Más detalles

En respuesta a su solicitud de información documentada, adjunto se remite la documentación requerida. Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2014

En respuesta a su solicitud de información documentada, adjunto se remite la documentación requerida. Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2014 EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR DÑA. SUSANA CORCUERA LEUNDA, PARLAMENTARIA

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net EHAA - 2006ko azaroak 22, asteazkena N.º 223 ZK. BOPV - miércoles 22 de noviembre de 2006 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina: 8/98 Internet

Más detalles

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros.

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN RICARDO GATZAGAETXEBARRIA JAUNAK EKONOMIA ETA OGASUN SAILBURUARI EGINDAKO

Más detalles

CRISTINA URIARTE TOLEDO

CRISTINA URIARTE TOLEDO HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTOA-UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, HEZKUNTZA SAILEKO BIDAIA BATZUEI

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 4a Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2009

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 4a Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2009 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA FATIMA ANSOTEGI ELORDIK, EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS LEGEBILTZAR TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, ENPLEGU ETA GIZARTE

Más detalles

EUSKAL HERRIKO GGKE: SERSO San Viator BURKINA FASO GGKE: Les Clercs de Saint Viateur de Burkina Faso

EUSKAL HERRIKO GGKE: SERSO San Viator BURKINA FASO GGKE: Les Clercs de Saint Viateur de Burkina Faso PROIEKTUA: Escolarización de niñas y niños, y adultas y adultos, de Primaria en el sector Dashasgo de Ougadougou (Burkina Faso) URTEA: 2013 HERRIALDEA: Burkina Faso ERAKUNDEAK: EUSKAL HERRIKO GGKE: SERSO

Más detalles

Televisión digital local por ondas terrestres Gestión indirecta

Televisión digital local por ondas terrestres Gestión indirecta Televisión digital local por ondas terrestres Gestión indirecta Vitoria-Gasteiz, 007ko apirilaren a ANTECEDENTES Publicación en el BOPV de la convocatoria del concurso Fecha límite de presentación de solicitudes

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 2999 EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 6koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

PROPUESTA RESOLUCION CONCESIÓN AYUDAS ECONÓMICAS 2015 A CLUBES FUNDACIÓN BIZKAIA BIZKAIALDE

PROPUESTA RESOLUCION CONCESIÓN AYUDAS ECONÓMICAS 2015 A CLUBES FUNDACIÓN BIZKAIA BIZKAIALDE PROPUESTA RESOLUCION CONCESIÓN AYUDAS ECONÓMICAS 2015 A CLUBES FUNDACIÓN BIZKAIA BIZKAIALDE La Fundación Bizkaia Bizkaialde, en cumplimiento de su objetivo de posibilitar el acceso y el mantenimiento en

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA Eusko Jaurlaritzaren komunikazio eta publizitate-politikari buruzko 91/2015 Ez Legezko Proposamenean ezarrita dagoena betez, eta Komunikaziorako Zuzendaritzak horrela adierazita,

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 74 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Javier Madrazo Lavín

Javier Madrazo Lavín ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES GEMMA ZABALETA ARETA EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO DOKUMENTAZIO-ESKEARI EMANDAKO ERANTZUNA. GAIA:

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN) SESTAO. Plan estratégico 2009-2013

Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN) SESTAO. Plan estratégico 2009-2013 Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN) SESTAO Plan estratégico 2009-2013 Objetivo principal Objetivo estratégico El objetivo fundamental del Plan General de Promoción del Uso del Euskera

Más detalles

Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN) OROZKO

Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN) OROZKO Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN) Plan estratégico: 2005-2008 Página 1 Objetivo principal El objetivo fundamental del Plan General de Promoción del Uso del Euskera consiste en decidir

Más detalles

Por ello DISPONGO: Artículo 1.- Objeto

Por ello DISPONGO: Artículo 1.- Objeto Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Viceconsejera de Educación, sobre las pruebas para que las personas mayores de 18 años puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 8 de marzo de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 8 de marzo de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 49 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 1110 ORDEN de 25 de enero de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Página dejada en blanco intencionadamente

Página dejada en blanco intencionadamente Página dejada en blanco intencionadamente ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Consejero de Vivienda,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 14 de mayo de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 14 de mayo de 2015 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2096 ORDEN de 27 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan las

Más detalles

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLITICALINGÜÍSTICA Y CULTURA CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL

Más detalles

Televisión digital local por ondas terrestres

Televisión digital local por ondas terrestres Televisión digital local por ondas terrestres Gestión indirecta Resolución del procedimiento concesional Vitoria-Gasteiz, 007ko uztailak 7 Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 007 ANTECEDENTES Publicación en

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I I. Alezatia Fascículo I EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

"Normativa vigente a 31/12/2009"

Normativa vigente a 31/12/2009 DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 142/2010, de 9 de diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2011 (BOB 20 Diciembre) Desde el ejercicio 1998,

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

Actualizado a fecha de: 17/12/2013

Actualizado a fecha de: 17/12/2013 Actualizado a fecha de: 17/12/2013 DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 176/2013, de 10 de diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2014 (BOB

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO INSTITUTU BERRIAREN IKASTETXE LAGUNTZAILEEI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI

Más detalles

lengua y cultura vasca en Internet www.puntueus.org

lengua y cultura vasca en Internet www.puntueus.org lengua y cultura vasca en Internet agenda proyecto por qué? para qué? para quién? dónde está? quiénes somos? fases cómo obtener un TLD? en qué fase estamos? POR QUÉ NECESITAMOS el euskara debe responder

Más detalles

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ALDIZKARI OFIZIALETARA LOTURAK ENLACES A LOS BOLETINES OFICIALES Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (GAO)- Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG): https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp

Más detalles

Subvenciones a empresas destinadas a impulsar proyectos de investigación y desarrollo en torno a las tecnologías smart

Subvenciones a empresas destinadas a impulsar proyectos de investigación y desarrollo en torno a las tecnologías smart Subvenciones a empresas destinadas a impulsar proyectos de investigación y desarrollo en torno a las tecnologías smart 1. FINANCIACIÓN, PLAZOS Y SOLICITANTES 1.1. Financiación total de las ayudas a conceder:

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

En el Anexo PT/I de este Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen las tarifas generales de licitación del servicio de transporte escolar.

En el Anexo PT/I de este Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen las tarifas generales de licitación del servicio de transporte escolar. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordetza POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Viceconsejería de Administración y Servicios PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

Aprobación de la convocatoria de ayudas psicopedagógicas para el curso 2014-2015

Aprobación de la convocatoria de ayudas psicopedagógicas para el curso 2014-2015 II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES Educación Aprobación de la convocatoria de ayudas psicopedagógicas para el curso 2014-2015

Más detalles

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA EUSKAL TALDE POPULARREKO CARMELO BARRIO BAROJA LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI IDATZIZKO ERANTZUNA. (10/10/05/2028)

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

BASES CONVOCATORIA 2015 AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA IDEA EMPRESARIAL

BASES CONVOCATORIA 2015 AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA IDEA EMPRESARIAL BASES CONVOCATORIA 2015 AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA IDEA EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS EMPRENDEDORAS LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTES NORMATIVA DE SOLICITUD Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTES NORMATIVA DE SOLICITUD Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTES NORMATIVA DE SOLICITUD Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.- OBJETO: El objeto de la presente normativa es la regulación de la

Más detalles

Vitoria-Gasteiz, 2014ko maiatzaren 12an. Imanol Zuluaga Zamalloa KABINETE ETA KOMUNIKAZIOKO ZUZENDARIA DIRECTOR DEL GABINETE Y COMUNICACIÓN

Vitoria-Gasteiz, 2014ko maiatzaren 12an. Imanol Zuluaga Zamalloa KABINETE ETA KOMUNIKAZIOKO ZUZENDARIA DIRECTOR DEL GABINETE Y COMUNICACIÓN ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES EH BILDU TALDEKO DANIEL MAEZTU PEREZ LEGEBILTZARKIDEAK, ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUARI 6/2008 EBAZPENEAN

Más detalles

ANIMATE! YA TIENES TU MOVIL EN EUSKERA. En primer lugar quiero saludar a los y a las representantes de las

ANIMATE! YA TIENES TU MOVIL EN EUSKERA. En primer lugar quiero saludar a los y a las representantes de las KULTURA SAILA Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza DEPARTAMENTO DE CULTURA Viceconsejería de Política Lingüística PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ANIMATE! YA TIENES TU MOVIL EN EUSKERA Buenos días a todas

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 17 de noviembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 17 de noviembre de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 4915 ORDEN de 12 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades (CPA-2002): 75141

1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades (CPA-2002): 75141 OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Expediente nº: C02/054/2007 Objeto de la Contratación: Traducción al euskera y del euskera al castellano, y revisión

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

3222 GAZTERIA 3222 JUVENTUD

3222 GAZTERIA 3222 JUVENTUD PROGRAMA PROGRAMA 3222 GAZTERIA 3222 JUVENTUD ARDURADUNA 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL SAILBURUORDETZA GAZTERIA ETA KIROL ZUZENDARITZA RESPONSABLE 06 EDUCACIÓN,

Más detalles

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 64 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DECRETO 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo

Más detalles

BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS DE CENTRO DE MENORES

BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS DE CENTRO DE MENORES BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS DE CENTRO DE MENORES El Tribunal, reunido en sesión ordinaria en fecha 4 de diciembre de 2014, ha acordado Aprobar el diseño del proceso selectivo, que queda como sigue:

Más detalles

BASES CONVOCATORIA 2014 AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES

BASES CONVOCATORIA 2014 AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES BASES CONVOCATORIA 2014 AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS EMPRENDEDORAS LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA ACCIONES LOCALES

Más detalles

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y DE LA LACTANCIA FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y DE LA LACTANCIA FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzua DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Dirección de Gestión de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

SOCIEDAD

SOCIEDAD EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR D. GORKA MANEIRO LABAYEN, PARLAMENTARIO

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/3458 (1/11) EHAA - 2010eko uztailak 16, ostirala N.º 136 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/3458 (1/11) EHAA - 2010eko uztailak 16, ostirala N.º 136 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 3458 EBAZPENA, 2010eko ekainaren 18koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

ESEP Euskara Sustatzeko Ekintza Plana GETXOKO III. EUSKARA PLANA ( )

ESEP Euskara Sustatzeko Ekintza Plana GETXOKO III. EUSKARA PLANA ( ) ESEP Euskara Sustatzeko Ekintza Plana GETXOKO III. EUSKARA PLANA (2013 2016) Getxoko bidea. Plan estrategikoak Camino recorrido. Planes estratégicos 2003an I. EBPN onartu zen (Euskara Biziberritzeko Plan

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

MARINA SAGASTIZABAL EMILIO-YUS. Teléfono: 652734427 945255949. marina.sagastizabal@ehu.es. Calle Fueros, Nº41, 5ºDerecha, 01005, Vitoria-Gasteiz

MARINA SAGASTIZABAL EMILIO-YUS. Teléfono: 652734427 945255949. marina.sagastizabal@ehu.es. Calle Fueros, Nº41, 5ºDerecha, 01005, Vitoria-Gasteiz MARINA SAGASTIZABAL EMILIO-YUS Teléfono: 652734427 945255949 marina.sagastizabal@ehu.es Calle Fueros, Nº41, 5ºDerecha, 01005, Vitoria-Gasteiz Fecha de nacimiento: 16-01-1989 ESTUDIOS 07-11-2012: Titulo

Más detalles

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE LAS APYMAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BARAÑAIN PARA EL CURSO 2014/2015

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE LAS APYMAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BARAÑAIN PARA EL CURSO 2014/2015 Ayuntamiento de Barañáin Barañaingo Udala www.baranain.es Pza. Consistorial s/n - Udaletxeko plaza 31.010 BARAÑÁIN (Navarra - Nafarroa Tel.: 94 8 28 63 10 Fax.: 94 8 28 63 08 SUBV.AP1415 CONVOCATORIA PÚBLICA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 11 de junio de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 11 de junio de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2552 ORDEN de 3 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convoca a los

Más detalles

Subvenciones para el fomento de las actividades culturales, deportivas y de tiempo libre.

Subvenciones para el fomento de las actividades culturales, deportivas y de tiempo libre. Subvenciones para el fomento de las actividades culturales, deportivas y de tiempo libre. Convocatoria y Bases Reguladoras de la Concesión de subvenciones de carácter ordinario en el ámbito de la Cultura,

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

Programa Innova Canarias 2020 XXXII EDICIÓN Bases de la convocatoria 2015

Programa Innova Canarias 2020 XXXII EDICIÓN Bases de la convocatoria 2015 Programa Innova Canarias 2020 XXXII EDICIÓN Bases de la convocatoria 2015 Antecedentes La Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1982 para atender

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

El resto de la información solicitada está publicada en el sitio web: www.contratacion.euskadi.net. Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2014

El resto de la información solicitada está publicada en el sitio web: www.contratacion.euskadi.net. Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2014 CONTESTACIÓN DEL LEHENDAKARI A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR Dª. IDOIA MENDIA CUEVA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

230 GIPUZKOAKO A.O. 2013ko abenduaren 19a N.º 241 B.O. DE GIPUZKOA 19 de diciembre de 2013

230 GIPUZKOAKO A.O. 2013ko abenduaren 19a N.º 241 B.O. DE GIPUZKOA 19 de diciembre de 2013 230 GIPUZKOAKO A.O. 2013ko abenduaren 19a N.º 241 B.O. DE GIPUZKOA 19 de diciembre de 2013 ESKORIATZAKO UDALA Iragarkia. Diru laguntzen 2013-2015 plan estrategikoaren hasierako onarpenaren aurka inolako

Más detalles

ÍNDICE. USURBIL Buruntzaldea. Oferta de Usurbil 04 Introducción 05 Actividades vacacionales 05 Bersolarismo 06 Danza 06 Deporte 08 Enseñanza

ÍNDICE. USURBIL Buruntzaldea. Oferta de Usurbil 04 Introducción 05 Actividades vacacionales 05 Bersolarismo 06 Danza 06 Deporte 08 Enseñanza EN EUSKERA actividades y servicios para menores de16 años Actividades vacacionales - Bersolarismo - Danza - Deporte - Enseñanza Medios de difusión - Música y canto - Religión - Servicios - Otros Guía de

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

1.- 2012ko datuei begira, zein aldaketa gertatu dira EAEko sektore publikoan eta, aipatutako fundazioa dela-eta,parte hartzen duten erakundeetan?

1.- 2012ko datuei begira, zein aldaketa gertatu dira EAEko sektore publikoan eta, aipatutako fundazioa dela-eta,parte hartzen duten erakundeetan? CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARREKO LEGEBILTZARKIDEAK, 2015eko EGOERARI ETA MUSEO GUGGENHEIM BILBAO FUNDAZIOAREN JARDUEREI BURUZ HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUARI

Más detalles

Máster Universitario en Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo

Máster Universitario en Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 7.1.1. Aulas y espacios de trabajo: La Escuela Universitaria cuanta con las aulas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de septiembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de septiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 183 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 3985 RESOLUCIÓN de 15 de setiembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/1563 (1) EHAA - 2009ko martxoak 20, ostirala N.º 55 ZK. BOPV - viernes 20 de marzo de 2009

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/1563 (1) EHAA - 2009ko martxoak 20, ostirala N.º 55 ZK. BOPV - viernes 20 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1563 EBAZPENA, 2009ko otsailaren 9koa, Teknologia zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko

Más detalles

TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA. EQUIVALENCIAS

TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA. EQUIVALENCIAS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA. EQUIVALENCIAS, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y adecuación con los niveles del Marco Común Europeo

Más detalles

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 123/ 2ª CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD. 2015. La Junta de Gobierno Local teniendo en cuenta: 1. Las Bases Reguladoras

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 5 de noviembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 5 de noviembre de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 4713 ORDEN de 21 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ángeles Custodios. Felices vacaciones!

Ángeles Custodios. Felices vacaciones! Colegio Ikastetxea Ángeles Custodios Felices vacaciones! Oporraldi zoriontsua! CURSO PRÓXIMO Todos los alumnos/as que continúen en el Colegio, abonarán la cantidad de 80 euros. El recibo se pasará por

Más detalles