CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS"

Transcripción

1 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS APROVACIÓ INICIAL JUNY DE 2010

2

3 RELACIÓ DE MASIES, CASES RURALS I RUÏNES ID PLÀNOL NOM REF. CADASTRAL NUCLI O INDRET MASIES M01 Cal Pastor DG76H0001 Bosquerós M02 Mas Pelegrí DG76H0001YP Bosquerós M03 Mas Casadevall DG76F0001RG Casals M04 Mas Cadavall DG87A0001YF Bosquerós M05 Can Parella DG76H0001AP Cellera d'amont M06 Can Reixac DG76H0001AP Bosquerós M07 Can Patrona DG76H0001 Bosquerós M08 Can Cufí DG76H0001AP Baió M09 Mas Oms DG76H0001 Bosquerós M10 Mas Puig DG76H0001JP CS. Puig M11 Casals de Baix DG76F0001WG Casals M12 El Mas DG76H0001 Cellera d'amont M13 Mas Gatielles DG76H0001 Baió M14 Mas Pericot DG76H0001WP Bosquerós M15 La Bruguera DG76H0001WP Baió M16 Can Calau DG76H0001 la Cellera d'amont M17 Can Melca DG76H0001WP Pla de M18 La Barraca DG77B0001SL Baió M19 Mas La Torre de l'hereu DG87A0001 Bosquerós M20 Can Ventura DG76H0001 Cellera d'amunt M21 Ca l'arboçar DG76F0001UG Casals M22 Casals d'amunt DG76F0001HG Casals M23 Can Quintana DG76H0001KP Cellera d'amont M24 Mas Canela DG76H0001GP Bosquerós M25 Can Illa DG76H0001DP Baio M26 Cal Masover DG76H0001 Baio M27 El Molí DG76H0001 Baió M28 La Masoveria DG76H0001DP Baio M29 Can Aulina DG76H0001 Baió M30 El Sabadí DG76H0001 Baió M31 Mas Bach de l'illa DG76H0001OP Casals M32 Sant Miquel Sesvinyes DG76H0001IP Casals M33 Caselles d'amunt DG76F0001OG Casals M34 Mas el Pou DG76H0001 Disseminat M35 Can Malloles DG76H0001 Cellera d'amont M36 Can Solaric DG76H0001ZP Cellera d'amont M37 Cal Cau de Dalt DG76H0001SP Cellera d'amont M38 Can Resiu DG76H0001EP Cellera d'amont M39 La Canova de la Font DG76H0001UP Bosquerós M40 Les Cruïlles DG87A0001PF Bosquerós M41 La Canova d'en Illa DG77B0001YL Bosquerós M42 Perduts DG76H0001BP Disseminat M43 Cal Mercader DG76F0001KG Casals M44 Mas Terrades Vell DG76F0001XG Casals M45 Mas Budellers de Baix DG76H0001AP Disseminat

4 CASES RURALS CR01 Can Tòfol DG76H0001OP Cellera d'amont CR02 Can Prim DG76H0001EP Casals CR03 Can Gelada DG76F0001SG Cellera d'amont CR04 Can Codony DG76H0001ZP Bosquerós CR05 Can Cufí DG76H0001MP Casals CR06 Can Buscarós DG76H0001HP Bosquerós CR07 La Central DG87A0001GF Bosquerós CR08 Mas Fumerola DG76H0001HP Baió CR09 Can Piqué DG76H0001AP Pla de CR10 Mas Espiga DG77B0001EL Bosquerós CR11 Les Planetes DG77B0001BL Bosquerós CR12 Magrill de Ser DG76H0001UP Bosquerós CR13 Can Pastor DG76H0001DP Baió CR14 Can Carlí DG76H0001SP Borriol RUÏNES R01 Can Canelles 17202A YJ Baió R02 Mas Budellers de Dalt 17202A YQ Disseminat R03 Brunyoles 17202A YG Disseminat R04 La Rajoleria 17202A YB Baió R05 Can Hortós 17202A YY Baió R06 El Molinot o Molí petit d'en Illa 17202A YJ Disseminat R07 Bach Esteve 17202A YF Casals R08 Can Peret o El Molí Gran d'en Illa DG76H0001 Baió R09 Can Vilar 17202A YG Disseminat R10 El Casal 17202A YG Cellera d'amont R11 Mas Serra 17202A YY Casals R12 Cal Vicari 17202A Bosquerós

5 ANNEX: INVENTARI D'HABITATGES I XALETS ID PLÀNOL NOM REF. CADASTRAL NUCLI O INDRET HABITATGES NOUS I XALETS X01 Mas les Sargantanes 17202A YL Casals X02 Casa va dels Emprius X03 Casa de Fusta 17202A YL Bosquerós X04 Can Tal.lura DG76H0001SP St. Antoni X05 Mas Vidal 17202A YY Bosquerós X06 Can Solaric (granjes) DG76F0001XG Casals X07 Casa va de Can Codony DG76H0001BP Bosquerós X08 Can Baió 17202A YR Baió X09 Can Sala (C/ de la Llibertat, 3) DG76H0001LP Casals X10 Barri de Casals n⺠DG76H0001HP Casals X11 Paratge Font del Llop DG76H0001EP Disseminat X12 Can Zurita DG86G0001GT Bosquerós X13 Paratge Mas Oms 17202A YA Bosquerós X14 Les Llacunes 17202A YE Cellera d'amont X15 Bar de les Coves DG76H0001XP Cellera d'amont X16 Can Leandro (1) DG86G0001QT Bosquerós X17 El Refugi (Casa de colònies) DG76H0001WP Bosquerós X18 Bosquerós A YJ Bosquerós X19 Can Leandro (2) DG86G0001PT Bosquerós X20 Veïnat de Casals A YQ Casals X21 Mas Terrades DG76F0001IG Casals X22 Paratge Can Solà 17202A YK Casals X23 Camí de Martís DG76H0001HP Bosquerós X24 Can Rosiu 17202A Y Cellera d'amont X25 Mas Serra DG76H Cellera d'amont

6

7 CATÀLEG DE MASIES

8

9 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Cal Pastor Identificació al plànol: Nucli o indret: Bosqueròs Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M01 Època de construcció: 1780 Època de reconstrucció: 1973 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom: Fossa sèptica

10 Cal Pastor M-01 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia adossada al Mas Canela, composta de tres volums adossats, dos de planta baixa i una planta pis destinats a habitage amb la coberta inclinada de teula àrab a dues vessants i un tercer cos de planta baixa destinat a aparcament amb una única coberta a una vessant, també de teula àrab. Les façanes són de mamposteria vista, amb alguna llinda de pedra. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

11 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Pelegrí Identificació al plànol: M02 Nucli o indret: Bosqueròs Referència cadastral: DG76H0001YP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1780 Època de reconstrucció: Se està reconstruint Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Parets i sostre en reconstrucció Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

12 Mas Pelegrí M-02 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia que consta de quatre volums edificats. El volum principal de planta baixa i dues plantes pis amb coberta inclinada de teula a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal. Els altres tres cossos són de planta baixa també amb cobertes inclinades de teula àrab. Les façanes són de mamposteria amb algunes cantonades, brancalls i llindes de pedra de carreu. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: Les condicions d'ordenació de les edificacions que conformen el Mas Pelegri estan regulades pel PEU aprovat definitivament per la CTUG el 24,07,2007 i en aquells aspectes no regulats per les disposicions de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són els fixat en el Pla Especial urbanístic aprovat definitivament que ordena les edificacions. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per al seu funcionament segons les determinacions del PEU..

13 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Casadevall Identificació al plànol: M03 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001RG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Equipament educatiu privat Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

14 Mas Casadevall M-03 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i una planta pis formada per tres cossos. La coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb carener perpendicular a la façana principal oest. En la zona sud hi ha un cobert de planta baixa i una planta pis també amb coberta a dues aigües. Parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, brancalls i llindes de les obertures. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Per a les noves construccions, ampliacions i usos caldrà redactar un Pla Especial Urbanístic (PEU-5 Mas Casadevall) que reguli les noves construccions i usos. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són equipament privat educatiu, habitatge familiar, restauració, actitivitats d'educació en el lleure i aquells que determini el PEU-05. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

15 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Cadavall Identificació al plànol: M04 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG87A0001YF Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Edificació mil.lenària Època de reconstrucció: Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

16 Mas Cadavall M-04 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia amb un cos principal de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal sud. Una part del cos principal presenta una planta més amb una solana. A l'edificació principal s'han adossat al llarg del temps diferents cossos de planta baixa, i en la part posterior hi ha un altre petit cos aïllat més recent. Les façanes són de pedra de mamposteria arrebossades i pintades. Les obertures disposen de llindes i brancalls de pedra de carreu i aguna obertura amb dintells de fusta. ELEMENTS. IMPROPIS: Alguns coberts adossats i el cos aïllat situat en la part posterior. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

17 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Parella Identificació al plànol: M05 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001AP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès nacional (E1) Època de construcció: s. X Època de reconstrucció: 1990 aprox. Estat de conservació: Mitjà Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

18 Can Parella M-05 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia formada per l'agrupació de diferents volums de diferents èpoques. Les façanes són de mamposteria amb cantonades de carreus, com alguns dintells i brancalls. Les cobertes són inclinades de teula àrab. Els volums presentan diferents estats de conservació i ús. En aquesta masia es conserven restes de la torre i antic castell de Teià, declarades per la Generalitat de Catalunya com a BCIN. ELEMENTS. IMPROPIS: Cossos adossats SITUACIÓ RISC: Proximitat Bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Les restes del castell de Teià es troben adossats a aquesta masia estan declarats BCIN i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat..

19 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Reixac Identificació al plànol: M06 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001AP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès local (E-12) Època de construcció: Al voltants del 1300 Època de reconstrucció: Anys 80 i 90 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

20 Can Reixac M-06 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal sud. El cos original va se ampliat pel costat est i es va adossar un cos de planta baixa i coberta plana a la façana nord. Les façanes de mamposteria vista amb cantonades, llindes i brancalls de pedra. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

21 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Patrona Identificació al plànol: Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M07 Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1980 aprox. Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

22 Can Patrona M-07 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia originalment de planta rectangular, amb planta baixa i dues plantes pis, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal sud-est. El cos original va ser ampliat pel costat sud-oest. Les façanes de mamposteria vista amb cantonades, llindes i brancalls de pedra. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

23 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Cufí Identificació al plànol: M08 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001AP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1982 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Turisme rural Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

24 Can Cufí M-08 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal sud-est. El cos original va ser ampliat pels laterals, alguna de les ampliacions presenta cobertes diferents a la del cos original. Les façanes de mamposteria vista amb cantonades, llindes i brancalls de pedra. En la part posterior existeix un cos aïllat i en les proximitats les ruïnes de Can Canelles (R-01) ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

25 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Oms Identificació al plànol: Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M09 Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 2002 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

26 Mas Oms M-09 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia formada per dos volums de planta rectangular, tots dos de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a les façanes principals. El volum principal presenta un porxo de nova construcció adossat a la façana est. Les façanes de mamposteria amb cantonades de carreu com algunes llindes i brancalls. ELEMENTS. IMPROPIS: Porxo adossat al volum principal SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

27 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Puig Identificació al plànol: M10 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001JP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Deshabitat Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

28 Mas Puig M-10 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de forma rectangular amb planta baixa i dues plantes pis amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal sud. A aquesta edificació s'han adossat dos cossos de planta baixa i una planta pis al costat nord i est. En la part posterior existeix una cabana. Les façanes són de mamposteria parcialment arrebossades amb morter de calç. Les cantonades de l'edifici principal són de carreu i les llindes de fusta. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

29 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Casals de Baix Identificació al plànol: M11 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001WG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1983 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

30 Casals de Baix M-11 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Forestal de valor (Clau 22) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i una planta pis, amb coberta inclinada de teula àrab amb carener perpendicular a la façana principal sud. En aquest façana existeix un volum de planta baixa amb coberta plana on es destaca la porta dovellada d'entrada. Parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades i brancalls. Llindes de fusta. ELEMENTS. IMPROPIS: Composició de les noves obertures. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

31 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: El Mas Identificació al plànol: Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M12 Època de construcció: 1813 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Mitjà Problemes estructurals: en té Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom:

32 El Mas M-12 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àraba a dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal. Al costat s'aprecien restes d'un cos adossat i en la part posterior d'un cobert aïllat en ruïnes. Les façanes de mamposteria arrebossades amb morter de calç, pedra de carreu en cantonades i alguns brancalls i llindes. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es permet la recuperació del cos aïllat en ruïnes i del cos adossat a la façana oest com annex o ampliació de l'habitatge. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

33 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Gatielles Identificació al plànol: Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès local (E-13) M13 Època de construcció: s. XVIII - XIX Època de reconstrucció: 1997 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

34 Mas Gatielles M-13 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia formada per dos edificacions, la principal de planta baixa i dues plantes pis amb una galeria adossada a la façana lateral. Aquesta edificació està composta per varis cossos adossats amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, amb carener perpendicular a la façana principal on es troba la referida galeria. El cos secundari és un volum de planta baixa i una planta pis, també amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants. Les parets de l'edificació principal són de mamposteria amb carreus en alguna zona de la planta baixa, en cantonades, brancalls i dintells de les obertures. Les parets del cos secundari són de mamposteria vista. ELEMENTS. IMPROPIS: Algun cos adossat de planta baixa a les dues edificacions. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

35 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Pericot Identificació al plànol: M14 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001WP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1800 Època de reconstrucció: 1995 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

36 Mas Pericot M-14 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal sud. Les parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, brancalls i llindes. ELEMENTS. IMPROPIS: Ximeneia d'acer SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

37 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Bruguera Identificació al plànol: M15 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001WP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Més de 300 anys Època de reconstrucció: 2000 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

38 La Bruguera M-15 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia composta de diversos cossos, el més alt de planta baixa i dues plantes pis correspon a una pallisa, un cos de planta baixa i una planta pis, i dos cossos adossats a la façana oest de planta baixa, un d'ells en mal estat de conservació. Les cobertes són inclinades de teula àrab excepte el porxo situat al sud i la nova terrassa. Les parets de mamposteria originàriament estaven arrebossades amb morter de calç, com s'aprecia en algunes zones. En les proximitat exiteix una torre de planta rodona de planta baixa i una planta pis. ELEMENTS. IMPROPIS: Ampliació de la planta pis segona de la pallisa i terrassa situada al nord. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es permet la recuperació del cos situat al nord-oest de la masia. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

39 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Calau Identificació al plànol: Nucli o indret: la Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M16 Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

40 Can Calau M-16 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Forestal de valor (Clau 22) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular, formada per varis cossos de planta baixa i una planta pis, excepte el cos adossat a la façana sud-oest i nord que són de planta baixa. Les cobertes són inclinades de teula àrab, el cos principal a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal sud-est, la resta a una vessant. Les parets de mamposteria vista amb carreus a les cantonades, brancalls i llindes.. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

41 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Melca Identificació al plànol: M17 Nucli o indret: Pla de Referència cadastral: DG76H0001WP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1990 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

42 Can Melca M-17 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Rustic - Protecció Territorial (Clau 20-PT) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia formada per l'agrupació de quatre cossos, els dos centrals de planta baixa i una planta pis, i els laterals de planta baixa. Cobertes inclinades de teula àrab i parets de mamposteria vista amb carreus a les cantonades i totxo vist en brancalls i llindes d'algunes obertures. En les proximitats existeixen dos cossos de nova construcció. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

43 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Barraca Identificació al plànol: 18 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG77B0001SL Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Mitjà Problemes estructurals: Sostre degradat Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

44 La Barraca M-18 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia que presenta nombrosos ampliacions recents amb un mal estat de conservació, destacant del conjunt una pallisa amb un pilar rodó de pedra. Les cobertes inclinades de teula àrab originalment a dues vessants i les parets de mamposteria vista. ELEMENTS. IMPROPIS: Cossos adossats SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

45 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Torre de l'hereu Identificació al plànol: Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG87A0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès nacional (E-3) M19 Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

46 Mas La Torre de l'hereu M-19 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i dues plantes pis amb torre de defensa de planta baixa i tres plantes pis. La masia té una coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal on es troba la torre. Parets de mamposteria vista amb carreus en les cantonades destacant els brancalls i llinda de carreu de la porta principal. Al voltant es troben una sèrie de annexos i cobertes de mamposteria algun d'ells en estat ruïnos, com el cos adossat en la façana posterior. Aquesta masia està declarada BCIN per la Generalitat de Catalunya. ELEMENTS. IMPROPIS: El cos adossat a la torre de defensa SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es permet la recuperació dels coberts en estat ruïnós de l'entorn. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIN i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

47 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Ventura Identificació al plànol: Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M20 Època de construcció: 1769 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

48 Can Ventura M-20 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis. Coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, amb carener perpendicular a la façana principal. Paret de mamposteria visa. Presenta un cos de planta baixa i un pis adossat a una façana lateral i un cos de nova creació de planta baixa adossat a la façana principal. ELEMENTS. IMPROPIS: Cos de planta baixa adossat a la façana principal. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

49 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Ca l'arboçar Identificació al plànol: M21 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001UG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès local (E-11) Època de construcció: 1807 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Mitjà Problemes estructurals: en té Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom: Es desconeix

50 Ca l'arboçar M-21 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis, amb una ampliació a la façana sud-est de planta baixa i una planta pis. Aquest cos presenta uns cossos adossats de nova creació. En la zona nord existeix una pallisa tradicional de planta baixa i una planta pis amb un cos adossat a la façana sud-oest de nova construcció. Les cobertes són inclinades de teula àrab a dues vesants i les façanes de mamposteria i carreurs. Els brancalls i dintells de les obertures són de carreus. ELEMENTS. IMPROPIS: Cossos adossats de nova construcció en masia i pallissa. SITUACIÓ RISC: Bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

51 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Casals d'amunt Identificació al plànol: M22 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001HG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

52 Casals d'amunt M-22 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i una planta pis amb un cobert de planta baixa adossat a la cantonada sud-est. Coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb carener perpendicular a a la façana principal sud. Les pares de mamposteria vista amb carreus en cantondes, brancalls i dintells de les obertures. La coberta del cobert és a un pendent. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

53 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Quintana Identificació al plànol: M23 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001KP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

54 Can Quintana M-23 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia composta per tres cossos, dos de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àrab amb carener paral lel a la façana principal est. El tercer cos de planta baixa amb coberta plana es destina a aparcament. En la proximitat hi ha un cobert destinat a habitatge de planta baixa i una planta pis també amb coberta inclinada a dues vessants. Les parets són de mamposteria vista amb carreus a les cantonades i als brancalls i dintells d'algunes obertures, també hi ha dintells de fusta. Es destaca la porta dovellada del cos situat al sud. ELEMENTS. IMPROPIS: Cossos adossats de nova construcció. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

55 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Canela Identificació al plànol: M24 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001GP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Mitjans s. XVIII Època de reconstrucció: Coberta reconstruïda el 2002 Estat de conservació: Mitjà Problemes estructurals: Estat degradat Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom: Fossa sèptica

56 Mas Canela M-24 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia adossada a cal Pastor de planta baixa i una planta pis, amb coberta de teula àrab amb dues vessants i carener paral lel a la façana principal sud. Parets de carreu com els brancalls i dintells de les obertures. Es destaca la porta adovellada de la façana sud. ELEMENTS. IMPROPIS: La remunta de la vessant nord de la coberta SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

57 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Illa Identificació al plànol: M25 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001DP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès local (E-7) Època de construcció: s. IX Època de reconstrucció: s. XVIII Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

58 Can Illa M-25 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis. Presenta algun cos adossat de planta baixa. La coberta de teula àrab a dues vessants amb carener perpendicular a la façana principal sud. Les façanes de mamposteria vista, amb alguna façana arrebossada parcialment, les cantonades, els brancalls i les llindes de les obertures de carreu. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q500) del riu Ser. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

59 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Cal Masover Identificació al plànol: Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M26 Època de construcció: 1700 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

60 Cal Masover M-26 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia composta de dos volums, un de planta baixa i dues plantes pis i l'altre de planta baixa i una planta pis. Les coberta del volum principal és inclinada de teula àrab a dues vessans amb carener paral lel a la façana principal oest, l'altre volum és a una única vessant. Les parets de mamposteria vista amb carreus a les cantonades, brancalls i dintells d'algunes obertures. En la zona nord està adossat l'esglèsia de la Divina Pastora declarada BCIL (E-7) i en la zona sud es pot apreciar les restes d'antigues construccions. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q500) del riu Ser. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. es permet reconstruir les ruïnes situades en la zona sud de la masia. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

61 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: El Molí Identificació al plànol: Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M27 Època de construcció: 1900 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom: Es desconeix

62 El Molí M-27 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Edifici de planta rectangular de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àraba a dues vessants, i carener paral lel a la façana principal sud. Les parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, les obertures estan emmarcades amb totxo vist. A la façana est hi ha un antic cos de parets de mamposteria vista i coberta a dues aigües. Hi ha també altres cossos adossats de recent construcció que distorsionen els volums originals. ELEMENTS. IMPROPIS: Volums adossats de recent construcció. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q100) del riu Ser. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

63 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Masoveria Identificació al plànol: M28 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001DP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1900 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

64 La Masoveria M-28 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i una planta pis, amb coberta a quatre aigües de teula àrab. Parets de mamposteria vista. La masia presenta dos cossos adossats de planta baixa en les façanes est i oest amb coberta a una vessant. ELEMENTS. IMPROPIS: Escala exterior d'accés a la planta primera SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q500) del riu Ser. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

65 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Aulina Identificació al plànol: Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès local (E-8) M29 Època de construcció: s. XV - XVI Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Estat degradat Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

66 Can Aulina M-29 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis. La coberta inclinada de teula àrab a dos vessants amb carener perpendicular a la façana principal sud. Les parets de mamposteria amb carreus a les cantonades, als brancalls i dintells d'algunes obertures. Destaquen algunes finestres medievals. Hi ha també una petita torre de pedra que es pot conservar. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

67 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: El Sabadí Identificació al plànol: Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M30 Època de construcció: 1800 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Estat ruïnós Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

68 El Sabadí M-30 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis. Coberta de dos vessants amb carener perpendicular a la façana oest. Existeix un cobert adossat a la façana est, també amb coberta a dues vessants i un tercer cos a continuació en estat ruïnós. En la zona sud hi ha un altre cos en ruïnes. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es poden recuperar els cossos originals en estat ruïnós. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

69 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Bach de l'illa Identificació al plànol: M31 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001OP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1700 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Estat degradat Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

70 Mas Bach de l'illa M-31 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i una planta pis. La coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb caraner perpendicular a la façana oest. Les parets de mamposteria vista. En el costat est existeixen unes ruïnes d'un antic cobert. En les proximitats també hi ha les ruïnes conegudes com a Bach d'esteve (R-07). ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es permet recuperar el cos de planta baixa situat a la façana est. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

71 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Sant Miquel Sesvinyes Identificació al plànol: M32 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001IP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: Durant dècada dels 90 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

72 Sant Miquel Sesvinyes M-32 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i una planta pis. La coberta inclinada de teula àraba a dos vessants amb carener perpendicular a la façana sud. Parets de mamposteria vista. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

73 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Caselles d'amunt Identificació al plànol: M33 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001OG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1997 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

74 Caselles d'amunt M-33 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal sud. A la façana oest existeix un petit cos semisoterrat destinat a annex de l'habitatge. Les parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, brancalls i dintells d'algunes obertures. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

75

76 Mas el Pou M-34 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular composta per un habitatge i una pallissa, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb carener paral lel a la façana principal sud. Les parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, brancalls i dintells de les obertures. Es destaca la inscripció de l'any 1685 d'una llinda de pedra. La masia està dintre de la línia d'edificació de la nova variant de la C-66. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

77 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Malloles Identificació al plànol: Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Catàleg patrimoni: Bé d'interès local (E-10) M35 Època de construcció: s. XV-XVI Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Parets estructurals i coberta en mal estat. Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom: Es desconeix

78 Can Malloles M-35 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia composta per varis cossos al voltant d'un petit pati tancat. L'habitatge de planta rectangular de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àraba a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal sud. Es destaca porta d'entrada dovellada. A la zona est es situa una pallissa de planta baixa i dues plantes pis amb coberta a dues vessants i a l'oest un altre cobert de dos plantes i coberta inclinada a dues vessants, en la façana sud hi ha un petit cobert adossat, i adossat a aquest un cobert més recent. En la zona nord de l'habitatge també hi ha un cobert recent. Parets de mamposteria parcialment arrebossades amb morter de calç amb carreus en cantonades, brancalls i dintells d'obertures. ELEMENTS. IMPROPIS: Cossos de recent construcció, teulat de fibrociment en cos situat a l'oest i comuna. SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. Aquesta masia està declarada BCIL i les obres a realitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de i transitòriament fins que no sigui vigent a les disposicions del Títol IX de les rmes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

79 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Solaric Identificació al plànol: M36 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001ZP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: - Època de reconstrucció: 2001 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

80 Can Solaric M-36 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Forestal de valor (Clau 22) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis. Hi ha una ampliació de l'habitatge a la cantonda nord-est de l'habitatge de dues plantes i un nou cos a la cantonada sud-est. La coberta inclinada de teula àrab a dos vessants i el carener paral lel a la façana est principal. Les parets de mamposteria amb carreus a les cantonades, brancalls i dintells en les obertures. ELEMENTS. IMPROPIS: Cos de planta baixa, estucat venecià de façana est, ximeneia d'acer inoxidable. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

81 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Cal Cau de Dalt Identificació al plànol: M37 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001SP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XVIII Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

82 Cal Cau de Dalt M-37 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial Pla de Martis (Clau 21-PE*) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i dos pisos, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb carener paral lel a la façana principal sud-est. Les parets de mamposteria vista amb carreus a les cantonades. Llindes de fusta. Al volum de la masia original s'han adossat diferents cossos en les façanes laterals. Davant de la masia existeix unes antigues quadres de planta baixa i un pis també amb ampliacions als laterals. ELEMENTS. IMPROPIS: Cobert de planta baixa adossat a la façana principal de la masia. Cossos de recent construcció. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es permet rehabilitar les antigues quadres. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

83 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Resiu Identificació al plànol: M38 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001EP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

84 Can Resiu M-38 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial Pla de Martis (Clau 21-PE*) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia composta de varis cossos adossats amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants i carener paral lel a la façana principal sud. Parets de mamposteria vista amb carreus a les cantonades i alguns brancalls. Les llindes són de fusta. ELEMENTS. IMPROPIS: Cobert amb coberta d'uralita a l'extrem sud-est SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

85 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Canova de la Font Identificació al plànol: Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: M39 Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: Anys 90 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

86 La Canova de la Font M-39 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta baixa i una planta pis. Coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb carener perpendicular a la façana principal est. Presenta tres cossos adossats, dos en la façana sud i un en la nord. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

87 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Les Cruïlles Identificació al plànol: M40 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG87A0001PF Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

88 Les Cruïlles M-40 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i una planta pis. Coberta inclinada de teula àrab a dues vessants i carener paral lel a la façana principal est. Parets de mamposteria vista amb carreus a les cantonades, brancalls i llindes d'algunes obertures. També hi ha obertures emmarcades amb totxo vist. En la cantonada nord es poden apreciar restes d'un antic cos. En la zona est existeix un cobert de planta baixa i planta pis destinat a annex de l'habitatge també amb coberta a dues vessants i parets de mamposteria, excepte una part ampliada. ELEMENTS. IMPROPIS: Terrassa i cobert situats a la cantonada nord-oest. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

89 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Canova d'en Illa Identificació al plànol: M41 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG77B0001YL Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

90 La Canova d'en Illa M-41 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants amb carener perpendicular a la façana principal sud-est. Parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades i brancalls. Llindes de fusta. Es destaca la porta dovellada principal. A la façana sud-oes hi ha un cobert de planta baixa i en la zona nord-est les restes d'una cabana. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Es permet recuperar la cabana en ruïnes com a annex de la masia. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

91 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Perduts Identificació al plànol: M42 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: DG76H0001BP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1985 Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Sostre i interior afectats per dos incendis. Deshabitat Dolent Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

92 Perduts M-42 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular formada per varis cossos amb planta baixa i una planta pis, i un cos amb dues plantes pis. La coberta inclinada de teula àrab a dos vessant amb carener paral lel a la façana principal nord. Parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, brancalls i dintells d'algunes obertures. L'últim cos es troba arremolinat. En la zona est hi ha un cobert de planta baixa amb varis annexos i en la zona nord una pallissa de planta baixa i planta pis amb una ampliació al costat oest. ELEMENTS. IMPROPIS: Cos de la masia situat a l'extrem oest. SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Millorar el camí d'accés. L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

93 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Cal Mercader Identificació al plànol: M43 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001KG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

94 Cal Mercader M-43 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta irregular de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada de teula àrab i dues vessants, el carener perpendicular a la façana sud. Les parets de mamposteria vista amb carreus en cantonades, brancalls i llindes d'algunes obertures. A destacar una porta dovellada. En les proximitats hi ha les ruïnes conegudes com a Can Serra (R-11). ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

95 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Terrades Vell Identificació al plànol: M44 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001XG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Època de reconstrucció: Estat de conservació: Problemes estructurals: Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix Principis s.xix Dolent Parets i sostres interiors en mal estat Deshabitat Bo

96 Mas Terrades Vell M-44 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia formada per dos cossos de planta baixa i una planta pis i un tercer cos en estat ruïnos de planta baixa. Coberta inclinada de teula a dues vessants amb carener paral lel a la façana nord. Parets de mamposteria amb carreus en cantonades, brancalls i dintells d'algunes obertures. Hi ha algunes llindes de totxo vist en el cos situtat al nord. En la part sud existeix les restes d'un petit cobert de planta baixa. ELEMENTS. IMPROPIS: va obertura en planta baixa del cos situat al nord. SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Els cossos i coberts en ruïnes es podran reconstrui. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

97 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Budellers de Baix Identificació al plànol: M45 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: DG76H0001AP Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Masia Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XIX Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Parets i sostres interiors en mal estat Ús actual Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

98 Mas Budellers de Baix M-45 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Masia de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta inclinada a dues vessants, el carener paral lel a la façana principal d'accés. Les parets de mamposteria amb carreus a les cantonades i brancalls i llinda de la porta d'accés. En les proximitats es poden apreciar restes d'una antigua cabana. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional que cal preservar. L'ocupació permanent de la masia facilitaria la preservació del medi.. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. S'admet la reconstrucció de la cabana. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació haurà de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

99 CATÀLEG DE CASES RURALS

100

101 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Tòfol Identificació al plànol: CR01 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001OP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 1985 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

102 Can Tòfol CR-01 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Forestal de Valor (Clau 22) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada a dues vessants. Es tracta d'una antiga masia molt reformada que conserva encara alguns elements constructius tradicionals, que caldria preservar. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

103 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Prim Identificació al plànol: CR02 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001EP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1851 Època de reconstrucció: 2003 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

104 Can Prim CR-02 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de dos cossos adossats, el situat al sud devia ser una construcció tradicional que va ser ampliada i reformada. El cos posterior i la terrassa de la façana sud són de nova construcció. La coberta és inclinada a dos vessants. Únicament es mantenen algun mur de mamposteria original. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

105 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Gelada Identificació al plànol: CR03 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76F0001SG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XIX Època de reconstrucció: 1982 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

106 Can Gelada CR-03 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Rustic - Protecció Territorial (Clau 20-PT) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta rectangular de planta baixa i una planta pis, coberta inclinada de teula àrab a dues vessants i carener perpendicular a la façana d'accés. Hi ha una ampliació amb un cos de planta baixa i coberta plana en les façanes sud i est i un cobert de planta baixa i una planta pis adossat a la façana nord. En la zona sud-oest i nord hi ha dos coberts més. Les edificacions es situen dintre de la línia d'edificació de la nova variant de la C-66. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

107 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Codony Identificació al plànol: CR04 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001ZP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Mitjans s.xix Època de reconstrucció: Anys 90 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

108 Can Codony CR-04 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta baixa i una planta pis formada per dos volums, un amb coberta inclinada a dues vessants i l'altre amb una sola pendent. Hi ha diversos cossos adossats a l'habitatge i en les proximitats hi ha un cobert. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Millorar el camí d'accés. L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

109 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Cufí Identificació al plànol: CR05 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001MP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1878 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té IndustriaI Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

110 Can Cufí CR-05 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Rustic - Protecció Territorial (Clau 20-PT) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta lleugerament rectangular amb planta baixa i dues plantes pis, la coberta és inclinada a dues vessants, amb el carener paral lel a la façana principal d'accés. Es destaca la composició en eixos verticals de la façana principal. Es troba situada dintre de la línia d'edificació de la C-66. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

111 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Buscarós Identificació al plànol: CR06 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001HP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

112 Can Buscarós CR-06 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial Pla de Martis (Clau 21-PE*) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta rectangular, amb planta baixa i una planta pis. Coberta inclinada de teula àraba a dues vessants, amb carener paral lel a la façana principal sud, d'accés. Parets de mamposteria vista. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

113 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Central Identificació al plànol: CR07 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG87A0001GF Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1927 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

114 La Central CR-07 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Paisatgístic i Ecològic de Valor. Riberals - Protecció Especial (Clau 24d-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa vinculada a la producció d'energia elèctrica al costat del salt d'aigua del Ser. La casa es situa en un terreny amb desnivells i és de planta baixa i un pis, per la zona d'accés i de tres plantes al costat del riu. La coberta inclinada a dues vessants. Existeix un cobert pròxim en la zona sud-est. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q100) del riu Ser. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

115 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Fumerola Identificació al plànol: CR08 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001HP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: Parets i coberta en mal estat Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

116 Mas Fumerola CR-08 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Antiga masia de planta baixa i una planta pis amb la coberta inclinada a dues vessants, el carener devia anar perpendicular a la façana principal d'accés sud-oest. Ha sofert una petita remunta i l'ampliació en els dos laterals. ELEMENTS. IMPROPIS: Les ampliacions laterals SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

117 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Piqué Identificació al plànol: CR09 Nucli o indret: Pla de Referència cadastral: DG76H0001AP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XVIII-XIX Època de reconstrucció: Actualitat Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

118 Can Piqué CR-09 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Rustic - Protecció Territorial (Clau 20-PT) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural que és el resultat de la intervenció sobre una masia anterior. L'edificació és de planta baixa i una planta pis amb coberta inclinada a dues vessants. Parets de mamposteria vista. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

119 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Espiga Identificació al plànol: CR10 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG77B0001EL Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Finals s.xix Època de reconstrucció: 2003 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

120 Mas Espiga CR10 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural que és el resultat de la intervenció sobre una masia anterior. L'edificació està composta per varis cossos adossats de diferents alçades. Cobertes inclinades de teula àrab i parets de mamposteria vista i estucats. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q500) del Serinyadell. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

121 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Les Planetes Identificació al plànol: CR11 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG77B0001BL Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

122 Les Planetes CR-11 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta baixa i una planta pis, de planta rectangular amb coberta inclinada de teula àrab a dues vessants, el carener perpendicular a la façana sud principal. Parets de mamposteria amb pedres de carreu en alguna cantonada i totxo vist. També hi ha obertures emmarcades amb totxo vist. Al costat est existeix un cobert de planta baixa de recent construcció. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

123 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Magrill de Ser Identificació al plànol: CR12 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001UP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

124 Magrill de Ser CR-12 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural de planta baixa i una planta pis, amb un cobert en la zona sud. Cobertes inclinades de teula àrab i parets de mamposteria. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

125 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Pastor Identificació al plànol: CR13 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001DP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

126 Can Pastor CR-13 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural en un estat molt precari, composta de dos volums adossats, un és un cobert de planta baixa amb coberta inclinada a una vessant amb parets de mamposteria, i l'altre és de planta baixa i una planta pis, amb coberta a una vessant i parets de fàbrica de ceràmica sense revestir. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q500) del riu Ser. JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

127 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Carlí Identificació al plànol: CR14 Nucli o indret: Borriol Referència cadastral: DG76H0001SP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa Rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1811 Època de reconstrucció: 1970 aprox. Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

128 Can Carlí CR-14 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Rustic (Clau 20) DESCRIPCIÓ GENERAL Casa rural originalment de planta rectangular amb una planta baixa i dues plantes pis, coberta inclinada a dues vessants i carener paral lel a la façana principal d'accés i parets de mamposteria. Amb posterioritat s'ha ampliat amb un cos de planta baixa i una planta pis per la façana nord-oest, uns coberts adossats a la façana sud-oest i amb un cos de planta baixa per la façana sud-est. En les proximitats hi ha un cobert destinat a aparcament. ELEMENTS. IMPROPIS: Ampliació de la façana nord-oest i coberts adossats a la façana sud-oest SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admenten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com brancall, llindes, escrits, portes dovellades, etc. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: L'edificació ha de disposar dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

129 CATÀLEG DE RUÏNES

130

131 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Canelles Identificació al plànol: R01 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: 17202A YJ Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

132 Can Canelles R-01 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Restes d'una antigua masia, on actualment només es pot apreciar un petit cos de planta baixa. Forma part de la mateixa propietat que Can Cufí. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, sempre que es destini a annex de la masia de Can Cufí (M-08) i s'ajustin a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

133 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Budellers de Dalt Identificació al plànol: R02 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: 17202A YQ Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XIX aprox. Època de reconstrucció: La casa ha desaparegut, només queda la cabanya. Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

134 Mas Budellers de Dalt R-02 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Cabana d'una antiga masia de la qual no quedent restes. La cabana de planta baixa i una planta pis, amb coberta inclinada a dues aigues, té les parets de mamposteria. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de la masia com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

135 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Brunyoles Identificació al plànol: R03 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: 17202A YG Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XVII Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Dolent Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

136 Brunyoles R-03 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Antiga edificació, de la qual queden algunes restes. Per la situació de la vegetació és difícil apreciar les seves característiques. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de l'edificació original com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat i millorar l'accés..

137 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: La Rajoleria Identificació al plànol: R04 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: 17202A YB Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Estat ruïnós Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

138 La Rajoleria R-04 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Antiga rajoleria de planta rectangular de planta baixa i una planta pis, amb parets de ceràmica. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de l'edificació, amb un volum delimitat per les parets existents. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

139 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Hortós Identificació al plànol: R05 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: 17202A YY Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: La casa ha desaparegut, només queda la cabanya. Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Habitatge Dolent Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

140 Can Hortós R-05 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Agrícola de valor - Protecció especial (Clau 21-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Cabana d'una antiga masia de la qual no quedent restes. La cabana de planta baixa amb coberta inclinada a una vessant, té les parets de mamposteria amb carreus a les cantonades. Encara es pot apreciar l'arc d'entrada. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de la masia com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars com la porta d'accés. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat i millorar l'accés..

141 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: El Molinot o Molí petit d'en Illa Identificació al plànol: R06 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: 17202A YJ Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1700 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

142 El Molinot o Molí petit d'en Illa R-06 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Molí de planta rectangular de planta baixa i una planta pis, amb coberta a dues vessants. Les parets de mamposteria amb carreus en cantonades, brancalls i llindes d'algunes obertures. Es pot apreciar un petit cos adossat a la façana oest. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de la masia com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars, com les obertures emmarcades amb carreus. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

143 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Bach Esteve Identificació al plànol: R07 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: 17202A YF Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1800 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Dolent Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

144 Bach Esteve R-07 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Restes d'una antigua cabana, on actualment només es pot apreciar un petit cos de planta baixa. Forma part de la mateixa propietat que el Mas Bach de l'illa (M-31). ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, sempre que es destini a annex de la masia de Can Bach de l'illa (M-31) i s'ajustin a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat i millorar l'accés.

145 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Peret o El Molí Gran d'en Illa Identificació al plànol: R08 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: DG76H0001 Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1800 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Dolent Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

146 Can Peret o El Molí Gran d'en Illa R-08 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Paisatgístic i Ecològic de Valor. Riberals - Protecció Especial (Clau 24d-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Antic molí de planta rectangular amb planta baixa i una planta pis. Parets de mamposteria amb carreus a les cantonades, brancalls i llindes d'algunes obertures. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc i zona inundable (Q500) JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, no es permet cap nova construcció. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars, com les obertures emmarcades amb carreus. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat i millorar l'accés.

147 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Vilar Identificació al plànol: R09 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: 17202A YG Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: s. XVII Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Dolent Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

148 Can Vilar R-09 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Antiga edificació, de la qual queden algunes restes. Per la situació de la vegetació és difícil apreciar les seves característiques. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de l'edificació original com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat i millorar l'accés.

149 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: El Casal Identificació al plànol: R10 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: 17202A YG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

150 El Casal R-10 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: urbanitzable QUALIFICACIÓ: Forestal de valor (Clau 22) DESCRIPCIÓ GENERAL Antiga edificació, de la qual queden algunes restes. Per la situació de la vegetació és difícil apreciar les seves característiques. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de l'edificació original com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

151 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Serra Identificació al plànol: R11 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: 17202A YY Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

152 Mas Serra R-11 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Restes d'una antigua edificació, on actualment només es pot apreciar un petit cos de planta baixa. Forma part de la mateixa propietat que Can Mercader (M-43). ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, sempre que es destini a annex de la masia de Can Mercader (M-43) i s'ajustin a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

153 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Cal Vicari Identificació al plànol: Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: 17202A Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Ruïna Coordenades X: Coordenades Y: R12 Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Ruinós Problemes estructurals: Ruïna Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Xarxa d'aigua potable: Sanejament autònom:

154 Cal Vicari R-12 DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA RÈGIM DEL SÒL: QUALIFICACIÓ: urbanitzable Forestal de valor - Protecció especial (Clau 22-PE) DESCRIPCIÓ GENERAL Antiga edificació, de planta rectangular amb planta baixa i planta pis, de la qual queden algunes restes. ELEMENTS. IMPROPIS: SITUACIÓ RISC: Proximitat de bosc JUSTIFICACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'adment la reconstrucció de les restes existents, amb un volum delimitat per les parets existents, es permet un cobert per a garatge amb una superfície màxima de 30m2 separat de l'edificació original com a mínim 15 metres. Les obres s'ajsutaran també a les disposicions que estableix les rmes Urbanístiques del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars. USOS ADMESOS: Els usos admesos són habitatge familiar, hoteler excloent la modalitat d'hotelapartament, establiment de turisme rural, restauració i actitivitats d'educació en el lleure. ACCÈS I SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar que es disposarà dels serveis necessaris per a la seva habitabilitat.

155 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS ANNEX I INVENTARI D HABITATGES I XALETS

156

157 ANNEX: INVENTARI D'HABITATGES I XALETS ID PLÀNOL NOM REF. CADASTRAL NUCLI O INDRET HABITATGES NOUS I XALETS X01 Mas les Sargantanes 17202A YL Casals X02 Casa va dels Emprius X03 Casa de Fusta 17202A YL Bosquerós X04 Can Tal.lura DG76H0001SP St. Antoni X05 Mas Vidal 17202A YY Bosquerós X06 Can Solaric (granjes) DG76F0001XG Casals X07 Casa va de Can Codony DG76H0001BP Bosquerós X08 Can Baió 17202A YR Baió X09 Can Sala (C/ de la Llibertat, 3) DG76H0001LP Casals X10 Barri de Casals n⺠DG76H0001HP Casals X11 Paratge Font del Llop DG76H0001EP Disseminat X12 Can Zurita DG86G0001GT Bosquerós X13 Paratge Mas Oms 17202A YA Bosquerós X14 Les Llacunes 17202A YE Cellera d'amont X15 Bar de les Coves DG76H0001XP Cellera d'amont X16 Can Leandro (1) DG86G0001QT Bosquerós X17 El Refugi (Casa de colònies) DG76H0001WP Bosquerós X18 Bosquerós A YJ Bosquerós X19 Can Leandro (2) DG86G0001PT Bosquerós X20 Veïnat de Casals A YQ Casals X21 Mas Terrades DG76F0001IG Casals X22 Paratge Can Solà 17202A YK Casals X23 Camí de Martís DG76H0001HP Bosquerós X24 Can Rosiu 17202A Y Cellera d'amont

158

159 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Mas les Sargantanes Identificació al plànol: X01 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: 17202A YL Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1999 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

160 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Casa va dels Emprius Identificació al plànol: X02 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001TP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1987 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

161 Annex Catàleg de masos i cases rural Descripcio de l'habitatge: m de la casa: La Casa de Fusta Identificació al plànol: X03 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: 17202A YL Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1980 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

162 Annex Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Can Tal lura Identificació al plànol: X04 Nucli o indret: St. Antoni Referència cadastral: DG76H0001SP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

163 Annex Catàleg de masos i cases rural Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Mas Vidal Identificació al plànol: X05 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: 17202A YY Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: 2000 Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

164 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Can Solaric Identificació al plànol: X06 s Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001XG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1940 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Dolent Problemes estructurals: en té Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

165 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio del'habitatge: m de la casa: Casa va de Can Codony Identificació al plànol: X07 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001BP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1996 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

166 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Baió Identificació al plànol: X08 Nucli o indret: Baió Referència cadastral: 17202A YR Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1982 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

167 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Can Sala Identificació al plànol: X09 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001LP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

168 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge m de la casa: Veïnat de Casals, 5 Identificació al plànol: X10 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76H0001HP Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1979 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

169 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Paratge de la Font del Llop Identificació al plànol: X11 Nucli o indret: Disseminat Referència cadastral: DG76H0001EP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Anys 90 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

170 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Can Zurita Identificació al plànol: X12 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG86G0001GT Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

171 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Paratge Mas Oms Identificació al plànol: X13 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: 17202A YA Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 2004 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

172 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Les Llacunes Identificació al plànol: X14 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: 17202A YE Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1995 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

173 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Bar de les Coves Identificació al plànol: X15 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H0001XP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

174 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Can Leandro (1) Identificació al plànol: X16 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG86G0001QT Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

175 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: El Refugi (Casa de còlonies) Identificació al plànol: X17 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H001WP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1990 aprox. Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

176 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Veïnat de Bosquerós, 16 Identificació al plànol: X18 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: 17202A YJ Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1981 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

177 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Can Leandro (2) Identificació al plànol: X19 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG86G0001PT Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Es desconeix Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

178 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Veïnat de Casals, 4 Identificació al plànol: X20 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: 17202A YQ Ús del sól: Protecció forestal Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1980 aprox. Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

179 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Mas Terrades Identificació al plànol: X21 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: DG76F0001IG Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1960 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

180 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Paratge Can Solà Identificació al plànol: X22 Nucli o indret: Casals Referència cadastral: 17202A YK Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 2008 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Mitjà Problemes estructurals: En construcció Deshabitat Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

181 Annex Catàleg de masos i cases rurals Descripcio de l'habitatge: m de la casa: Camí de Martís 11 Identificació al plànol: X23 Nucli o indret: Bosquerós Referència cadastral: DG76H0001HP Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: 1973 Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: en té Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Fossa sèptica

182 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Can Rosiu Identificació al plànol: X24 Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: 17202A Y Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Casa rural Coordenades X: Coordenades Y: Època de construcció: Més de 50 anys Època de reconstrucció: - Estat de conservació: Problemes estructurals: s'aprecïen Deshabitada Bo Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Es desconeix

183 Catàleg de masos i cases rurals 1.Descripcio de la masia o casa rural: m de la masia: Mas Serra Identificació al plànol: Nucli o indret: Cellera d'amont Referència cadastral: DG76H Ús del sól: Rustic Preservar: Sí Tipologia: Xalet Coordenades X: Coordenades Y: X25 Època de construcció: 2000 Època de reconstrucció: Estat de conservació: Bo Problemes estructurals: s'aprecïen Habitatge Bo Sí Subministrament elèctric: Sí Xarxa d'aigua potable: Sí Sanejament autònom: Sí

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL NOM: La Noguera ID: 51 1 DADES DE LA MASIA O CASA RURAL nucli o indret_ adreça postal_ Utm (x,y)_ dades cadastrals_ qualificació del sòl_ protecció actual_ Monistrolet Afores 397531, 4620209 7500903 A

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls RUTES GUIADES PER VALLS La Ciutat de Valls us convida a gaudir d'una ruta turística guiada pel centre històric de la capital de l'alt Camp. Totes les rutes tenen una

Más detalles

Pont de Can Lledó. Pont de Can Prat de Baix BIGUES I RIELLS BIGUES I RIELLS. Indret. Indret. Coordenades UTM: Coordenades UTM: àmbit catalogat

Pont de Can Lledó. Pont de Can Prat de Baix BIGUES I RIELLS BIGUES I RIELLS. Indret. Indret. Coordenades UTM: Coordenades UTM: àmbit catalogat Pont de Can Lledó E.135 Pont de Can Prat de Baix E.136 O.3.5 O.3.5 Bigues. Torrent de Can Ribes Bigues. Torrent d' Aiguafreda X 433748 Y 4613306 X 430647 Y 4613466 Dades cadastrals Règim i tipus de sòl

Más detalles

Horaris Horarios. bus. For men tera. Compromís. Compromiso decalidad Turística

Horaris Horarios. bus. For men tera. Compromís. Compromiso decalidad Turística Horaris Horarios bus For men tera Compromís Turística Compromiso decalidad Turística dequalitat de la Savina Cala Saona 30 Big Sur / Cavall de n Borras Moll de Pescadors Can Xicu Sort Polígon Industrial

Más detalles

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL El present informe té com a finalitat la identificació i l anàlisi dels diferents agents de l Economia Social que realitzen la seva activitat al Vallès Occidental.

Más detalles

PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA

PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA C/ RIU CARDENER 23, GIRONA. RAUL ALONSO, ANA COELLO I LAURA MARTINEZ DE GUEREÑU, ARQUITECTES. FEBRER 2008 MEMORIA JUSTIFICATIVA Naturalesa, objecte i abast del Pla

Más detalles

EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona.

EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona. 11532 EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona. La Comissió Territorial d Urbanisme de Girona, en la sessió de 5

Más detalles

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL

El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 10 (deu) El MEDI FISIC I EL PAISATGE NATURAL Nom i cognoms. 3r curs EL PAISATGE DE MUNTANYA I LA PLANA Les formes de relleu són : LA MUNTANYA : És una

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

Prioritats del Corredor Mediterrani a Catalunya

Prioritats del Corredor Mediterrani a Catalunya Prioritats del Corredor Mediterrani a Catalunya PERPINYÀ Le Pertús Portbou Dèficits de la xarxa ferroviària catalana Figueres- Vilafant FIGUERES Vilamalla GIRONA L amplada de via Els accessos als ports

Más detalles

L ús eficient de l energia a la llar

L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar Introducció Eficiència energètica a la llar Calefacció Aigua calenta sanitària Electrodomèstics Il luminació Eficiència energètica

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

CRT de Vila-seca i Salou UNA UBICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COSTA DAURADA

CRT de Vila-seca i Salou UNA UBICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COSTA DAURADA CRT de Vila-seca i Salou UNA UBICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COSTA DAURADA El turisme a Catalunya La nostra localització estratègica com a porta d entrada a Europa ens posiciona com el principal punt de connexió

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

EL PUIG P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 26/41

EL PUIG P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ NÚM. 26/41 DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Masia Puigdassalit i capella de Sant Antoni Abat Puigdesalit. Puig d Assalit. Puigdessàlit. Puig Aselit 08285A002000240000FI UTM : X:439271 Y:4655056

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

MODALITATS I PREUS Any 2017

MODALITATS I PREUS Any 2017 MODALITATS I PREUS Any 2017 CARACTERÍSTIQUES SERVEIS OPCIONALS Dret de vot i decisió a l Assemblea General de Socis. Títol Social en propietat que li assegura la seva permanència en el Club per temps indefinit,

Más detalles

Creació d un bloc amb Blogger (I)

Creació d un bloc amb Blogger (I) Creació d un bloc amb Blogger (I) Una vegada tenim operatiu un compte de correu electrònic a GMail és molt senzill crear un compte amb Blogger! Accediu a l adreça http://www.blogger.com. Una vegada la

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Aquest és un fragment de l'entrada Porta Pintada, plaça de la del llibre Els carrers de Palma de Gabriel Bibiloni (en procés de publicació)

Aquest és un fragment de l'entrada Porta Pintada, plaça de la del llibre Els carrers de Palma de Gabriel Bibiloni (en procés de publicació) Aquest és un fragment de l'entrada Porta Pintada, plaça de la del llibre Els carrers de Palma de Gabriel Bibiloni (en procés de publicació) Porta Pintada, plaça de la En aquesta entrada entenem per plaça

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

ORDEN 2/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de Turismo, por la que se establecen los distintivos correspondientes

ORDEN 2/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de Turismo, por la que se establecen los distintivos correspondientes Conselleria de Turisme ORDE 2/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Turisme, per la qual s establixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT ÍNDEX: Introducció 2.1.- Les palanques de moviment. 2.2.- Eixos i Plans de moviment. 2.3.- Tipus de moviment INTRODUCCIÓ En aquest tema farem un estudi del cos des del punt

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

PLA D EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA

PLA D EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA PLA D EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA 008 05 Es defineixen els models de servei i programes funcionals dels tres tipus d equipaments juvenils bàsics per a la promoció social i associativa: punt d informació

Más detalles

Itinerari per la Vall d Àssua i el Batlliu de Sort

Itinerari per la Vall d Àssua i el Batlliu de Sort Itinerari per la Vall d Àssua i el Batlliu de Sort Altron (935 m) Es troba a la dreta del riu Pamano, poc abans de la confluència amb el Rialbo, prop de la carretera que segueix la Vall d Àssua. S hi celebra

Más detalles

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS :

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS : DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS : 1 INDEX : PAG. 1.- Exercici 1.- Mapa dels regnes germànics S. VI 3 2.- Exercici 2.- Mapa evolució I. Bizantí. 3 3.- Exercici 3.- Estructura de l església

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Biologia Sèrie 1 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació a

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

OFERTA VACACIONES 2015 PARA AFILIADOS/AS A UGT-TB (En reservas que se realicen antes del 30 de junio de 2015)

OFERTA VACACIONES 2015 PARA AFILIADOS/AS A UGT-TB (En reservas que se realicen antes del 30 de junio de 2015) CÀMPING LES PISCINES DE MONTSENY Al poble de Montseny hi trobareu el Càmping Les Piscines de Montseny, una proposta de lleure pensada per a descobrir i viure intensament la natura. Vine a viure la natura

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. Les funcions i tasques a desenvolupar s articulen dintre de les pròpies atribuïdes a l EAIA en el seu Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre (DOGC

Más detalles

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny 2015. Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar

Más detalles

Església de Sant Vicenç d Obiols

Església de Sant Vicenç d Obiols Avià Església de Sant Vicenç d Obiols (segles viii-xx) El lloc d Obiols Obiols és un petit nucli rural situat al sud-est del terme municipal d Avià, dins la comarca del Berguedà. Es troba a prop de l antic

Más detalles

Cales de Mallorca, situada en la costa de Manacor, está formada por Cala Antena, Cala Domingos Grans y Cala Domingos Petits.

Cales de Mallorca, situada en la costa de Manacor, está formada por Cala Antena, Cala Domingos Grans y Cala Domingos Petits. Cales de Mallorca, situada en la costa de Manacor, está formada por Cala Antena, Cala Domingos Grans y Cala Domingos Petits. Cales de Mallorca es un destino ideal para vacaciones familiares; dispone de

Más detalles

Valoració de Criteris - Mitgera PROJECTE PILOT:

Valoració de Criteris - Mitgera PROJECTE PILOT: Valoració de Criteris - Mitgera PROJECTE PILOT: EMPLAÇAMENTS Reunió Dijous 11 de Juliol C/ Sancho d Avila Barri Hostafrancs c/creu coberta 104-106 C/Ramalleres amb c/ Montalegre Districte d Horta-Guinardó

Más detalles

Tema 2: L organització política de Catalunya

Tema 2: L organització política de Catalunya En aquest tema aprendràs que : és una de les 17 comunitats autònomes de l estat espanyol. Les comunitats autònomes s autogovernen d acord amb el que estableix el seu estatut i la Constitució espanyola.

Más detalles

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur alberg albergue Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur Situat a la comarca del Pallars Jussà, s ubica aquest alberg envoltat de

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B.

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B. 1 De un triángulo sabemos que: a = 6 m, B = 45 y C = 105. Calcula los restantes elementos. 2 De un triángulo sabemos que: a = 10 m, b = 7 m y C = 30. Calcula los restantes elementos. 3 Resuelve el triángulo

Más detalles

Implantació de sistemes d aigües grises

Implantació de sistemes d aigües grises Sant Cugat del Vallès Implantació de sistemes d aigües grises Marta Oliver Qualitat i Planificació Ambiental Servei de Medi Ambient 24 de març de 2015, Sant Cugat del Vallès 1. Perquè una ordenança d estalvi

Más detalles

EMPLAZAMIENTO DE ALMACEN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC)

EMPLAZAMIENTO DE ALMACEN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC) EMPLAZAMIENTO DE ALMACEN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC) FICHA DE CRITERIOS DE EXCLUSIÓN TERRENOS 1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUNICIPIO Municipio Ascó Autonomía Provincia Comarca Cataluña Tarragona Ribera

Más detalles

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva)

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva) ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ Caràcter: ordinària Data: 12 de setembre de 2011 Horari: de les 19,11 h. a les 20,45 h. Lloc: sala de regidors de la casa consistorial

Más detalles

Tossa de Mar. Paradís Blau de la Costa Brava. www.tossademar.cat/casatatossa

Tossa de Mar. Paradís Blau de la Costa Brava. www.tossademar.cat/casatatossa www.tossademar.cat/casatatossa Ajuntament de Tossa de Mar Àrea de Promoció Econòmica www.tossademar.cat www.infotossa.com Promoció Econòmica Ajuntament de Tossa de Mar Tossa de Mar Paradís Blau de la Costa

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

Ponència de sòl no urbanitzable

Ponència de sòl no urbanitzable Ponència de sòl no urbanitzable Anàlisi estadística dels càmpings de Catalunya Octubre 212 A partir d una base de dades facilitada per la Direcció General de Turisme que conté 355 càmpings de Catalunya,

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX

CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX TESI DOCTORAL Director: Eduard Berenguer i Comas Doctoranda: Mercè Carreras i Solanas Programa

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona DOCUMENT DE REFERÈNCIA 1. Identificació de l expedient Títol Pla d ordenació urbanística municipal Promotor

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Índex de figures i taules

Índex de figures i taules Índex de figures i taules Capítol 1. Introducció... 13 Capítol 2. Vint-i-cinc anys de polítiques d integració de les TIC als centres docents de Catalunya... 27 Taules Taula 1. Formació del professorat

Más detalles

TEMA 8 LA TERRA I LA SEUA DINÀMICA: EL RELLEU DE LA TERRA I LES ROQUES

TEMA 8 LA TERRA I LA SEUA DINÀMICA: EL RELLEU DE LA TERRA I LES ROQUES TEMA 8 LA TERRA I LA SEUA DINÀMICA: EL RELLEU DE LA TERRA I LES ROQUES Quadern Cognoms: Nom: Data: Nivell: 2n d E S O Grup: 1.- EL RELLEU DE LA TERRA 2.- ELS TIPUS DE ROQUES 3.- EL CICLE DE LES ROQUES

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

PÀGINA WEB EN CONSTRUCCIÓ

PÀGINA WEB  EN CONSTRUCCIÓ PÀGINA WEB WWW.DELTALLOBREGAT.CAT EN CONSTRUCCIÓ Per tal que pugueu disposar d informació dels Espais Naturals del Delta del Llobregat durant el període en el que s està elaborant la web, us facilitem

Más detalles

Sexe / Sexo DNI / NIE / Passaport / Pasaporte Nen / Niño Nena / Niña Núm.

Sexe / Sexo DNI / NIE / Passaport / Pasaporte Nen / Niño Nena / Niña Núm. Resguard sol licitud Targeta T-12 / Resguardo solicitud Tarjeta T-12 Abans d emplenar l imprès, llegiu el reglament d utilització de la T-12. Escriviu amb lletres majúscules per evitar errors. Antes de

Más detalles

Fem un correu electrónic!! ( )

Fem un correu electrónic!! ( ) Fem un correu electrónic!! (E-mail) El correu electrònic es un dels serveis de Internet més antic i al mateix temps es un dels més populars i estesos perquè s utilitza en els àmbits d'oci i treball. Es

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

Tàrrega, 20 de febrer de Ús del medicament veterinari en l avicultura

Tàrrega, 20 de febrer de Ús del medicament veterinari en l avicultura Tàrrega, 20 de febrer de 2013 Ús del medicament veterinari en l avicultura Montse Rosàs i Rodoreda Veterinària Servei d Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera Jornada Tècnica Responsabilitats

Más detalles

Fernández Uribe, C.A.: Concepto de arte e idea de progreso en la Historia del Arte, Universitat de Antioquia, 2008, p. 81.

Fernández Uribe, C.A.: Concepto de arte e idea de progreso en la Historia del Arte, Universitat de Antioquia, 2008, p. 81. COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Setembre 2010 índex 1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 1.1.- Introducció. Objectius

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Auditories energètiques, que caldrà fer abans del 5.12.2015. Juny 2015

Auditories energètiques, que caldrà fer abans del 5.12.2015. Juny 2015 Auditories energètiques, que caldrà fer abans del 5.12.2015 Juny 2015 M. Teresa Abella Directora Àrea de Serveis Professionals Associació d Enginyers Industrials de Catalunya Enginyers Industrials de Catalunya

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Dibuix tècnic Sèrie 3 Fase específica Opció: Enginyeria i arquitectura Bloc 1 A/B Bloc 2 A/B Bloc 3 A/B Qualificació Qualificació

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

Garanties Generals General Optica

Garanties Generals General Optica Garanties Generals General Optica 1. Garantia legal de conformitat dels productes venuts d'acord amb les condicions de venda D'acord amb la legislació vigent, General Optica aplica durant dos anys la garantia

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

BARÒMETRE DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014]

BARÒMETRE DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014] 2014 2012 DE LES FINANCES ÈTIQUES I SOLIDÀRIES [ 2014] La Banca Ètica a l Estat continua creixent, l evolució de les seves xifres contrasta amb les del conjunt del sistema financer Les dinàmiques de les

Más detalles

Incidència del càncer a Catalunya. 3 de desembre del 2012

Incidència del càncer a Catalunya. 3 de desembre del 2012 Incidència del càncer a Catalunya 1993 2020 3 de desembre del 2012 Incidència del Càncer El càncer a Catalunya 1993-2007 3 de desembre del 2012 Nombre de casos incidents anuals dels 10 tumors més freqüents.

Más detalles

1/1-APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11 DE SETEMBRE DE 2015.

1/1-APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11 DE SETEMBRE DE 2015. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA DIVUIT DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE. - Núm. de la sessió: 28/2015. - A Andratx i al Saló d Actes de la

Más detalles

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE.

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. Existeix una massa patrimonial a l actiu que s anomena Existències. Compren el valor de les mercaderies (i altres bens) que

Más detalles