Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular"

Transcripción

1 Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

2 U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica de Dalton Llei volumètrica de les reaccions químiques Teoria d Avogadro

3 U1 Lleis ponderals de les reaccions químiques Llei de la conservació de la massa o llei de Lavoisier En tota reacció química, la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s han obtingut. Llei de les proporcions definides o llei de Proust Un compost determinat té sempre la mateixa composició, independentment del seu origen o manera de preparació.

4 U1 Teoria atòmica de Dalton 1. Cada element químic es compon d àtoms que són partícules materials separades, indestructibles i indivisibles. A les reaccions químiques, els àtoms romanen inalterables. 2. Els àtoms d un mateix element són iguals en les seves propietats i posseeixen tots la mateixa massa. 3. Els àtoms dels diferents elements tenen diferent massa i propietats. 4. Els compostos es formen per la unió dels àtoms dels elements corresponents en una relació numèrica senzilla. 5. La reunió d àtoms d un mateix element forma una partícula mínima del compost. Totes les partícules mínimes del compost són iguals entre si i tenen la mateixa massa. Primer intent raonable de representació dels àtoms, es deu a John Dalton.

5 U1 Llei volumètrica de les reaccions químiques Els volums dels gasos que intervenen en una reacció química estan en una relació de nombres enters senzills. Els volums d hidrogen, oxigen i vapor d aigua estan en relació 2:1:2. Els volums d oxigen, nitrogen i òxid de nitrogen estan en relació 1:1:2

6 U1 Teoria d Avogadro Volums iguals de tots els gasos, mesurats en les mateixes condicions de pressió i temperatura, contenen el mateix nombre de molècules. Amedeo Avogadro ( ) va ser professor de física a la universitat de Torí. La seva teoria atomicomolecular segueix vigent, però ell no la va arribar a veure reconeguda.

7 U1 Àtoms, elements químics i molècules Àtoms Elements químics Isòtops Ions Molècules Compostos moleculars i iònics

8 U1 Àtoms Un àtom és constituït per un nucli, que ocupa la part central de l àtom, format per protons i neutrons i per un embolcall d electrons. Protons (p) Neutrons (n) Electrons (e - ) Càrrega elèctrica 1,6 x C 0-1,6 x C Massa 1,672 x Kg 1,674 x Kg 9,11 x Kg Estructura bàsica de l àtom.

9 U1 Elements químics Nombre atòmic: Nombre de protons que posseeix el nucli d un àtom. Element químic: Substància pura que està formada per àtoms que tenen el mateix nombre atòmic. Lingots d alumini (Al) Punt de fusió: 660 C. Densitat: 2,7 g/cm3. Color: gris. Tots els àtoms d alumini tenen 13 protons en el nucli. El nombre atòmic de l alumini és Z = 13. Tubs de coure (Cu) Punt de fusió: C. Densitat a 20 C: 8,95 g/cm3. Color: rogenc. Tots els àtoms de coure tenen 29 protons en el nucli. El nombre atòmic del coure és Z = 29.

10 U1 Isòtops Nombre màssic: Nombre de protons més el de neutrons del nucli d un àtom. Isòtops: Àtoms d un mateix element que tenen diferent nombre màssic, és a dir, tenen diferent nombre de neutrons. A més dels isòtops naturals, s obtenen isòtops artificials en els acceleradors de partícules.

11 U1 Ions Ió: Àtom que ha perdut o guanyat electrons, convertint-se en un àtom del mateix element, carregat elèctricament. Catió: Ió amb càrrega elèctrica positiva. Anió: Ió amb càrrega elèctrica negativa. John Dalton ( ) Fundador de la teoria atòmica

12 U1 Molècules Molècula: Unió de dos o més àtoms. Model molecular del difluor Model molecular del dibrom Model molecular del diiode

13 U1 Compostos moleculars i compostos iònics Compost molecular Compost químic en el que els àtoms units per formar la molècula són de diferents elements. Compost iònic Compostos constituïts per ions negatius i positius, formant un conjunt elèctricament neutre. Model de la molècula de propà. Cada molècula està formada per tres àtoms de carboni i vuit àtoms d hidrogen. Cristall de clorur de sodi, per cada ió clorur, Cl -, hi ha un ió sodi, Na +.

14 U1 Mesura atòmica i molecular Massa: - Dels àtoms - Isotòpica - Atòmica relativa d un element - Molecular relativa Mol

15 U1 Massa dels àtoms Les masses dels àtoms es comparen amb la massa d un àtom, el qual anomenarem àtom patró. La unitat de massa atòmica (u.m.a.) és la dotzena part de la massa d un àtom de carboni-12.

16 U1 Massa atòmica relativa d un isòtop Massa isotòpica: Quocient entre la massa d un àtom d un isòtop determinat i la dotzena part de la massa d un àtom de carboni-12. L element coure, de nombre atòmic 29, està format per la mescla de dos isòtops.

17 U1 Massa atòmica relativa d un element (pes atòmic) Es defineix la massa atòmica relativa d un element com el quocient entre la massa mitjana d un àtom de l element i la dotzena part de la massa d un àtom de carboni-12.

18 U1 Massa molecular relativa (pes molecular) Es defineix la massa molecular relativa com el quocient entre la massa d una molècula i la dotzena part de la massa d un àtom de carboni-12. La massa molecular del metà, CH4, serà igual a la suma d una vegada la massa atòmica del carboni i quatre vegades la massa atòmica de l hidrogen: = 16. M r (CH 4 )=16

19 U1 Mol El mol és la quantitat de substància d un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni-12. Constant d Avogadro (N A ) 1 mol = 6, partícules Massa molar (M): Massa d un mol d àtoms, de molècules, d'ions, etc. Un mol d àtoms de magnesi té una massa de 24,3 g i conté 6, àtoms. Un mol d àtoms d estany té una massa de 118,7 g i conté 6, àtoms.

20 U1 Fórmula empírica i fórmula molecular Fórmula molecular La fórmula molecular d un compost s estableix escrivint, l un al costat de l altre, els símbols dels elements amb subíndexs que indiquen quants àtoms de cada element formen la molècula esmentada. Fórmula empírica La fórmula empírica ens indica la relació de proporcionalitat que hi ha entre els àtoms que formen el compost. Peròxid d'hidrogen Etanol Età Fórmula molecular H 2 O 2 C 2 H 6 O C 2 H 6 Fórmula empírica HO C 2 H 6 O CH 3

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA SUSTANCIAS PURAS Cambios físicos Cambios Químicos TRANSFORMACIÓN No implican cambio de composición Ejemplo: Cambio de fase COMPUESTOS COMBINACIONES QUIMICAS DE ELEMENTOS

Más detalles

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg )

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg ) Unitat 10 La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg. 267-284) Index D1 10.1. Taula Periòdica actual 10.2. Descripció de la Taula Periòdica actual 10.3. L estructura electrònica i la Taula Periòdica

Más detalles

Estequiometría y Leyes Ponderales

Estequiometría y Leyes Ponderales Estequiometría y Leyes Ponderales Equipo de Educación en Química Verde Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos Programa de Educación Continua para el Magisterio Introducción Leyes fundamentales de

Más detalles

todoesquimica.bligoo.cl

todoesquimica.bligoo.cl todoesquimica.bligoo.cl Ley de conservación de la masa (Lavoisier) Ley de proporciones definidas (Proust) Ley de proporciones múltiples (Dalton). Ley de proporciones recíprocas (Ritcher) Ley de volúmenes

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CFGS

PROVES D ACCÉS A CFGS PROVES D ACCÉS A CFGS QUÍMICA TEMARI BLOC 1: ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA 1.1 Introducció històrica: l atomisme 1.2 Lleis ponderals de les reaccions químiques: Llei de conservació de la massa o de Lavoisier

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2 LA TAULA PERIÒDICA Sessió 2 La classificació periòdica de Mendeléiev Quan els químics del segle XIX es van posar a estudiar les propietats físiques i químiques dels elements i els seus compostos, van descobrir

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA - 3º ESO ESTRUCTURA ATOMICA Y ENLACE 2

FÍSICA Y QUÍMICA - 3º ESO ESTRUCTURA ATOMICA Y ENLACE 2 FÍSICA Y QUÍMICA - 3º ESO ESTRUCTURA ATOMICA Y ENLACE 2 1. Define y explica los siguientes conceptos: número atómico, número másico e isótopos de un elemento químico. 2. Copia el siguiente párrafo y complétalo:

Más detalles

LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas.

LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas. LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas. Química 1º bachillerato La materia 1 1. TEORÍA ATÓMICA DE DALTON

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades QUÍMICA La MATERIA Relación constante TEORÍA EXPERIMENTACIÓN Ciencia básica - Estructura - Composición - Propiedades - Transformaciones REPRESENTACIÓN OBSERVACIÓN mundo macroscópico Técnica sistemática

Más detalles

La uma, por ser una unidad de masa, tiene su equivalencia en gramos:

La uma, por ser una unidad de masa, tiene su equivalencia en gramos: UNIDAD 2 Magnitudes atómico-moleculares Introducción Teórica La masa de un átomo depende del átomo en cuestión, es decir del número de protones y neutrones que contenga su núcleo. Dicha magnitud es muy

Más detalles

- Leyes ponderales: Las leyes ponderales relacionan las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química.

- Leyes ponderales: Las leyes ponderales relacionan las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química. FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO COLEGIO GIBRALJAIRE CÁLCULOS QUÍMICOS 1.- LA REACCIÓN QUÍMICA. LEYES PONDERALES Una reacción química es el proceso en el que, mediante una reorganización de enlaces y átomos, una

Más detalles

Física y Química 1º Bachillerato LOMCE

Física y Química 1º Bachillerato LOMCE Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química 201 2016 Unidad Didáctica 1 Rev 01 Las Leyes Ponderales y Las Leyes de los Gases Ideales 1.1 Las

Más detalles

Estequiometria estequio metría

Estequiometria estequio metría La estequiometria es el concepto usado para designar a la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas de las sustancias y sus reacciones. En su origen etimológico, se compone de dos raíces,

Más detalles

Estequiometría. Química General I 2013

Estequiometría. Química General I 2013 Estequiometría Química General I 2013 Estequiometría Es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Conceptos importantes Masa atómica Mol Peso molecular Masa atómica En química

Más detalles

Unidad 0 CÁLCULOS QUÍMICOS. Unidad 0. Cálculos químicos

Unidad 0 CÁLCULOS QUÍMICOS. Unidad 0. Cálculos químicos Unidad 0 CÁLCULOS QUÍMICOS Unidad 0. Cálculos químicos 1 0. Leyes ponderales Leyes que rigen las combinaciones químicas. Se basan en la experimentación y miden cuantitativamente la cantidad de materia

Más detalles

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA CONTENIDOS 1.- Sustancias homogéneas y heterogéneas. Elementos y compuestos..- Leyes fundamentales de la Química..1. Ley de conservación de la masa... Ley de las proporciones

Más detalles

Reacciones Químicas. Homogéneas.

Reacciones Químicas. Homogéneas. Como se sabe, la materia está formada por partículas, dependiendo el comportamiento de esta (la materia) del estado físico en que se encuentran las partículas. Igualmente, sabemos que la materia no es

Más detalles

LEYES PONDERALES. ESTEQUIOMETRÍA

LEYES PONDERALES. ESTEQUIOMETRÍA LEYES PONDERALES. ESTEQUIOMETRÍA 1 Vamos a aprender Qué son las leyes ponderales. Cómo contribuyeron al establecimiento de las bases de la Química. La importancia del mol como unidad de medida para la

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

Características de electrones protones y neutrones

Características de electrones protones y neutrones Características de electrones protones y neutrones Carga eléctrica Masa Espín SI (C) Atómica SI(g) Atómica (uma) Protón +1,6021 10-19 +1 1,6725 10-24 1,0073 1/2 neutrón 0 0 1,6748 10-24 1,0087 1/2 electrón

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 1

SOLUCIONARI Unitat 1 SOLUCIONARI Unitat 1 Unitat 1. La matèria Qüestions inicials Heu pensat mai per què l aigua del mar s evapora sense que bulli? En aquesta evaporació les molècules d aigua de la interfase passen a l atmosfera

Más detalles

Tema 5: El átomo y sus uniones.

Tema 5: El átomo y sus uniones. Tema 5: El átomo y sus uniones. 1. Teoría Atómica de Dalton. En 1803, John Dalton expone su Teoría Atómica que se basa en los siguientes puntos: Los elementos químicos están formados por partículas muy

Más detalles

Relaciones de masa en las reacciones químicas

Relaciones de masa en las reacciones químicas Relaciones de masa en las reacciones químicas Capítulo 3 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Micro-mundo Átomos y moléculas Macro-mundo gramos La

Más detalles

b) La zona externa del átomo se llama CORTEZA. y ahí es donde se mueven los ELECTRONES

b) La zona externa del átomo se llama CORTEZA. y ahí es donde se mueven los ELECTRONES PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE 1. Completa las siguientes frases relativas a los átomos de los elementos: a) La parte del átomo en donde se puede considerar que se concentra toda su masa es el NÚCLEO y ahí

Más detalles

En el siglo XVIII la química estableció las medidas precisas de masa y volúmenes que llevaron a enunciar las llamadas leyes ponderales.

En el siglo XVIII la química estableció las medidas precisas de masa y volúmenes que llevaron a enunciar las llamadas leyes ponderales. 1. LEYES PONDERALES En el siglo XVIII la química estableció las medidas precisas de masa y volúmenes que llevaron a enunciar las llamadas leyes ponderales. Ley de conservación de la masa de Lavoisier Lavosier

Más detalles

Parte I. Escoge la mejor contestación 1) Cuál es la unidad básica para medir cantidades de sustancias? a. Depende del tipo de sustancia que quieras

Parte I. Escoge la mejor contestación 1) Cuál es la unidad básica para medir cantidades de sustancias? a. Depende del tipo de sustancia que quieras Parte I. Escoge la mejor contestación 1) Cuál es la unidad básica para medir cantidades de sustancias? a. Depende del tipo de sustancia que quieras medir b. Litros c. Moles d. Kilogramos 2) Cuál es la

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina :

Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina : IES BELLVITGE SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA Deures d estiu 2011 Deures d estiu Química de 1r de Batxillerat Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina : http://www.xtec.net/~erodri24/pagina_quimica/pagina2quimicap.htm

Más detalles

UNIDAD I. TEMA III. ESTEQUIOMETRÍA

UNIDAD I. TEMA III. ESTEQUIOMETRÍA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO Jesús María Semprúm PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS UNIDAD CURRICULAR: QUIMICA GENERAL UNIDAD I. TEMA III. ESTEQUIOMETRÍA Prof.

Más detalles

Tema 1: Estequiometría. Ley de conservación de la materia. Ley de las proporciones recíprocas. Ley de las proporciones definidas

Tema 1: Estequiometría. Ley de conservación de la materia. Ley de las proporciones recíprocas. Ley de las proporciones definidas Tema 1: Estequiometría Fórmula empírica y fórmula molecular. Compuestos químicos. Concepto de mol. Reacciones químicas y la ecuación química. Estequiometría. Concepto y determinación del reactivo limitante.

Más detalles

Conceptos básicos en estequiometría

Conceptos básicos en estequiometría Conceptos básicos en estequiometría Tomado de: http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/tutorial-01.html El Mol Un mol se define como la cantidad de materia que tiene tantos objetos como el número de átomos

Más detalles

Tema 1. Conceptos Básicos en Química

Tema 1. Conceptos Básicos en Química Tema 1. Conceptos Básicos en Química Química Átomo: números másicos y atómicos Mol Fórmulas empíricas y moleculares Reacciones químicas Gases Disoluciones Qué es la Química? Ciencia que estudia la composición

Más detalles

CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA

CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE VICERRECTORADO BARQUISIMETO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA QUÍMICA GENERAL CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA 1 Estequiometría Leyes que rigen

Más detalles

Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento Nº 20.

Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento Nº 20. Programa Estándar Anual Nº Guía práctica Estequiometría I: leyes y conceptos de la estequiometría Ejercicios PSU Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del sistema

Más detalles

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA 1. SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 2. LEYES PONDERALES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS 2.1. LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA Enunciada en 1783 por Lavoisier: La materia ni se crea ni se destruye, únicamente

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

5ª UNIDAD ELEMENTOS Y COMPUESTOS

5ª UNIDAD ELEMENTOS Y COMPUESTOS 5ª UNIDAD ELEMENTOS Y COMPUESTOS 3º E.S.O. Grupo Apellidos: Nombre: INTRODUCCIÓN Comenzamos recordando los conceptos más importantes del tema anterior: Cómo son los átomos? Cómo están distribuidos los

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE LEYES PONDERALES

EJERCICIOS RESUELTOS DE LEYES PONDERALES EJERCICIOS RESUELTOS DE LEYES PONDERALES 1. Clasifique las siguientes afirmaciones como hechos, leyes o teorías: a) El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él, al

Más detalles

2º Bachillerato. Química. Unidad 1 (Estructura atómica de la materia). Fotocopia 1.

2º Bachillerato. Química. Unidad 1 (Estructura atómica de la materia). Fotocopia 1. Partículas subatómicas Los átomos están formados por un núcleo (formado por protones y neutrones) rodeado por una nube de electrones, que se encuentran en la corteza. Entre núcleo y corteza hay espacio

Más detalles

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA 1. Sustancias, mezclas y combinaciones La materia puede aparecer en dos formas: Homogénea, cuando sus propiedades y su composición son idénticas en cualquier

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (PARTE 2) CURSO 2012/13 Nombre y apellidos: 1 LA CIENCIA Y SU MÉTODO. MEDIDA DE MAGNITUDES LOS ÁTOMOS Y SU COMPLEJIDAD 1. Qué explica el modelo atómico

Más detalles

LA MATERIA Y LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR

LA MATERIA Y LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR TEMA 1: LA MATERIA Y LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR La Química es la ciencia que estudia la constitución, propiedades y transformaciones que sufre la materia. Es una ciencia experimental y, por tanto, está

Más detalles

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio:

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio: Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Óxido Fosfórico: Silano: Carburo Potásico: Ácido perclórico: Fosfato de Sodio: Hidruro

Más detalles

3 - Cómo podemos diferenciar un elemento químico de un compuesto, según la teoría de Dalton?

3 - Cómo podemos diferenciar un elemento químico de un compuesto, según la teoría de Dalton? TEORÍA ATÓMICA 1- A partir de los siguientes datos, cuántas veces es maor la masa del protón que la del electrón? Masa del protón =1,673 10-27 kg Masa del electrón =9,1 10-31 kg 2 - El modelo del átomo

Más detalles

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO COLECCIÓN PRIMERA. 1. La descomposición térmica del carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de carbono gas. Qué volumen de dióxido de carbono,

Más detalles

GUÍA N 9: ESTEQUIOMETRIA

GUÍA N 9: ESTEQUIOMETRIA Preuniversitario Belén UC Química Plan Común Prof. Juan Pastrián Lisboa GUÍA N 9: ESTEQUIOMETRIA La estequiometría tiene por finalidad establecer aquellas relaciones entre reactantes y productos en una

Más detalles

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció BASILI MARTÍNEZ ESPINET INS Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) RESUM Es presenta una experiència que estudia els factors que influeixen en la reacció d

Más detalles

MAGNITUDES MOLARES COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES. Actividad 7. Actividad 1. Actividad 8. Actividad 2. Actividad 9. Actividad 3.

MAGNITUDES MOLARES COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES. Actividad 7. Actividad 1. Actividad 8. Actividad 2. Actividad 9. Actividad 3. MAGNITUDES MOLARES {Respuesta: [a] 0, mol; [b] 0,82 mol; [c] 0,56 mol} Actividad [a] En qué se parecen y en qué se diferencian las siguientes magnitudes: masa molecular relativa y masa molar? [b] Calcula

Más detalles

Departamento de Física y Química. 2.- Deduce el número de neutrones, protones y electrones de los átomos siguientes:

Departamento de Física y Química. 2.- Deduce el número de neutrones, protones y electrones de los átomos siguientes: 1.- Para el átomo de Galio, 69 31Ga ; deduce el número de protones, electrones y neutrones. 2.- Deduce el número de neutrones, protones y electrones de los átomos siguientes: U ; Hg ; Th ; He; Ne 235 200

Más detalles

GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES Área Resultados de aprendizaje Identifica, conecta y analiza conceptos básicos de química para la resolución de ejercicios, desarrollando pensamiento lógico y

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 2, Opción B Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio

Más detalles

CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES.

CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES. CONTENIDOS BÁSICOS. HIPÓTESIS DE AVOGADRO, CANTIDAD DE MATERIA, LEY DE LOS GASES IDEALES. CUESTIONES E1S2014 La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C 4 H 8 S. Si su masa molecular es 88, determine:

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

LEYES DE LOS GASES. Leyes de los gases. Leyes de los gases

LEYES DE LOS GASES. Leyes de los gases. Leyes de los gases LEYES DE LOS GASES Estado gaseoso Medidas en gases Ley de Avogadro Ley de Boyle y Mariotte Ley de Charles y Gay-Lussac (1ª) Ley de Charles y Gay-Lussac (2ª) Ecuación n general de los gases ideales Teoría

Más detalles

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA CONTENIDOS LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 1.- La Química en la antigüedad. La Alquimia. 2.- Sustancias homogéneas y heterogéneas. Elementos y compuestos. (Repaso)..- Leyes fundamentales de la Química..1.

Más detalles

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso ACTIVIDADES DE REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. JUNIO 2015. 1.- Realizar las configuraciones electrónicas de todos los elementos de los tres primeros periodos de la tabla periódica. 2.- Razonar cuales

Más detalles

Capítulo 2. Átomos, moléculas y iones

Capítulo 2. Átomos, moléculas y iones Capítulo 2 Átomos, moléculas y iones En este capítulo se estudian los conceptos de átomos, moléculas y iones: la construcción de bloques de toda materia. Al terminar este capítulo, el estudiante podrá:

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

TALLER: TEMAS IMPORTANTES DE QUIMICA http://cap7-teoriacuantica.blogspot.com/p/s-isoelectronicos.html Refuerzo, ver video: http://www.quimitube.com/videos/comparacion-radio-ionicoiones-isoelectronico/

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2012 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2012 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 01 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 5, Opción B Reserva, Ejercicio,

Más detalles

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm.

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm. 1) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 N2O5 + 2 AgCl + ½ O2. a) Calcule los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. b) Calcule el volumen de O2 obtenido, medido a 20 ºC y

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones: Lee atentamente

Más detalles

4.4. MOLES Y MOLÉCULAS.

4.4. MOLES Y MOLÉCULAS. 4.4. MOLES Y MOLÉCULAS. 4.4.1. MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR Las moléculas están formadas por la unión de átomos que se unen mediante enlace químico. Esto significa que los átomos son difíciles de separar

Más detalles

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA FISICA y QUIMICA 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA FISICA y QUIMICA 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA FISICA y QUIMICA 1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGIA CURSO 2012/2013 Profesor: José Criado Ferrándiz TEMA 1: LA TEORIA ATOMICO-MOLECULAR. 0. INTRODUCCIÓN. 1.

Más detalles

TEMA 2.- LEYES FUNDAMENTALES

TEMA 2.- LEYES FUNDAMENTALES TEMA 2.- LEYES FUNDAMENTALES Fundamentos Químicos - I.N.E.A. 2.1. LEYES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS 1.- Leyes ponderales surgen de la experimentación por medio de la balanza. 2.- Leyes volumétricas a)

Más detalles

SUSTANCIA QUÍMICA mercurio oxígeno

SUSTANCIA QUÍMICA mercurio oxígeno ELEMENTO O SUSTANCIA ELEMENTAL: Sustancia formada por un mismo tipo de átomos, por ejemplo: Hg, H 2, Cu, O 2 SUSTANCIA QUÍMICA mercurio oxígeno COMPUESTO O SUSTANCIA COMPUESTA: Sustancia formada por dos

Más detalles

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac. 3.2. Ley de Avogadro.

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac. 3.2. Ley de Avogadro. ESTEQUIOMETRÍA 1.- ECUACIONES. SÍMBOLOS Y FÓRMULAS QUÍMICAS. 2.- LEYES PONDERALES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS: 2.1. Ley de la conservación de la masa o de Lavoisier. 2.2. Ley de las proporciones constantes

Más detalles

átomos presentes tampoco. cloruro de hidrógeno para producir cloruro de cobre(ii) y agua, que ajustada CuO + 2 HCl

átomos presentes tampoco. cloruro de hidrógeno para producir cloruro de cobre(ii) y agua, que ajustada CuO + 2 HCl 2.2. LEYES ESTEQUIOMÉTRICAS. 2.2.1. LEY DE PROUST. En una reacción química la proporción en masa entre los distintas sustancias que aparecen en la reacción será siempre la misma, ya que la masa de los

Más detalles

Relación entre mol y constante de Avogadro

Relación entre mol y constante de Avogadro Relación entre mol y constante de Avogadro Los químicos trabajan con aspectos cuantitativos que pueden ser vistos y tocados, es decir, cantidades macroscópicas, tales como masa en gramos y volumen en litros,

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

Estudio del átomo: 1. Átomos e isótopos 2. Modelos Atómicos 3. Teoría cuántica. Ing. Sol de María Jiménez González

Estudio del átomo: 1. Átomos e isótopos 2. Modelos Atómicos 3. Teoría cuántica. Ing. Sol de María Jiménez González Estudio del átomo: 1. Átomos e isótopos 2. Modelos Atómicos 3. Teoría cuántica 1 Núcleo: protones y neutrones Los electrones se mueven alrededor. Característica Partículas Protón Neutrón Electrón Símbolo

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA Solucionario ELECTRONES Y ENLACES

FÍSICA Y QUÍMICA Solucionario ELECTRONES Y ENLACES FÍSICA Y QUÍMICA Solucionario ELECTRONES Y ENLACES 1.* Indicad cuántos electrones tienen en la última capa cada uno de estos elementos. a) C 4 f) O 6 k) K 1 b) F 7 g) P 5 l) S 6 c) Ne 8 h) H 1 m) He 8

Más detalles

2.- Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Y los átomos de elementos diferentes son diferentes en masa y propiedades.

2.- Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Y los átomos de elementos diferentes son diferentes en masa y propiedades. FICHA 1 TEMA 3: ESTRUCTURA DE LA MATERIA PRIMEROS MODELOS ATÓMICOS La discusión sobre la continuidad o discontinuidad de la materia viene desde muy antiguo. Ya en la antigua Grecia había varias corrientes

Más detalles

Nº AVOGADRO Y LEYES PONDERALES

Nº AVOGADRO Y LEYES PONDERALES Nº AVOGADRO Y LEYES PONDERALES 1.- De un recipiente que contiene 3 g de metano(ch ), se extraen 9 10 3 éculas. Calcule: a) Los es de metano que quedan. b) Las éculas de metano que quedan. c) Los gramos

Más detalles

ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) TALLER N 2: CONCEPTO DE MOL Y NUMERO DE AVOGADRO

ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) TALLER N 2: CONCEPTO DE MOL Y NUMERO DE AVOGADRO I. Presentación de la guía: ASIGNATURA: QUIMICA AGROPECUARIA (RB8002) TALLER N 2: CONCEPTO DE MOL Y NUMERO DE AVOGADRO Competencia: El alumno será capaz de reconocer y aplicar el concepto de mol y número

Más detalles

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA hecho el vacío. Calcula a) Cantidad de gas que se tiene ; b) la presión en los dos recipientes después de abrir la llave de paso y fluir el gas de A a B, si no varía la temperatura. C) Qué cantidad de

Más detalles

SISTEMAS MATERIALES. Qué ejemplos podés dar de un mismo cuerpo formado por distintos materiales y de distintos cuerpos formados por un mismo material?

SISTEMAS MATERIALES. Qué ejemplos podés dar de un mismo cuerpo formado por distintos materiales y de distintos cuerpos formados por un mismo material? SISTEMAS MATERIALES Lic. Lidia Iñigo Se denomina MATERIA a todo lo que forma los distintos objetos o cuerpos que nos rodean, ya sean inertes o seres vivos. La materia se caracteriza por ocupar un lugar

Más detalles

Atomos, Moléculas e Iones. Basado en Capítulo 2 de Química (Chang, 2010) Dr. Hernández Castillo

Atomos, Moléculas e Iones. Basado en Capítulo 2 de Química (Chang, 2010) Dr. Hernández Castillo Atomos, Moléculas e Iones Basado en Capítulo 2 de Química (Chang, 2010) Dr. Hernández Castillo Atomo Grecia Demócrito Filosofía Química??? Materialismo monista atomos significaba indivisible Teoría Atómica

Más detalles

5/15/2013. TEMA 6: Estequiometría. Tecnicatura en Minería H 2 O. ecuaciones químicas. Representadas por

5/15/2013. TEMA 6: Estequiometría. Tecnicatura en Minería H 2 O. ecuaciones químicas. Representadas por E s t e q u i o m e t r í a Estequiometría: stoicheion ( elemento ) QUÍMICA I TEMA 6: Estequiometría metron ( medida ) Se basa en entender las masas atómicas y la Ley de conservación de la masa: la masa

Más detalles

Slide 1 / 108. Cálculos de Mol Estequiometría

Slide 1 / 108. Cálculos de Mol Estequiometría Slide 1 / 108 Cálculos de Mol Estequiometría Slide 2 / 108 Mol Un átomo tiene una muy pequeña masa Un átomo de carbono tiene una masa de alrededor de 2.0 x 10-23 gramos. Otra unidad que podemos utilizar

Más detalles

Universidad de Concepción Facultad de Ciencias Químicas

Universidad de Concepción Facultad de Ciencias Químicas Universidad de Concepción Facultad de Ciencias Químicas Química General para Ingeniería Tema: Átomos, moléculas y iones 1 : ATOMOS, MOLECULAS, IONES Y COMPUESTOS. 2.1.- Historia: teorías atómicas, partículas

Más detalles

M. Eugenia Villaseca R. Licenciada y Profesora de Biología PUCV

M. Eugenia Villaseca R. Licenciada y Profesora de Biología PUCV M. Eugenia Villaseca R. Licenciada y Profesora de Biología PUCV Comprender la utilidad de los modelos atómicos y de la teoría atómica para explicar los procesos de transformación físico-química de la materia

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (PARTE 2) CURSO 2011/12 Nombre y apellidos: 1 LA CIENCIA Y SU MÉTODO. MEDIDA DE MAGNITUDES LOS ÁTOMOS Y SU COMPLEJIDAD 1. Qué explica el modelo atómico

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

TEMA 1 1.CONSIDERACIONES SOBRE LA QUIMICA 1.1 QUE ES LA QUIMICA? 1.2 CLASIFICACIÓN DE LA QUÍMICA 1.3 PROCESOS QUIMICOS: SINTESIS Y ANÁLISIS

TEMA 1 1.CONSIDERACIONES SOBRE LA QUIMICA 1.1 QUE ES LA QUIMICA? 1.2 CLASIFICACIÓN DE LA QUÍMICA 1.3 PROCESOS QUIMICOS: SINTESIS Y ANÁLISIS TEMA 1 1.CONSIDERACIONES SOBRE LA QUIMICA 1.1 QUE ES LA QUIMICA? 1.2 CLASIFICACIÓN DE LA QUÍMICA 1.3 PROCESOS QUIMICOS: SINTESIS Y ANÁLISIS 2.CONCEPTOS BASICOS 1.1 ELEMENTOS, ISOTOPOS, U.M.A. Y PESOS ATOMICOS

Más detalles

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials.

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials. PRIMER D E.S.O. ESFORÇOS I ESTRUCTURES TECNOLOGIA IES SOLLANA - ESTRUCTURES - Què és un estructura? Definició És un conjunt d elements que: És estable. Suporta el seu propi pes. És resistent als esforços

Más detalles

LA LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 1.-Desarrollo histórico del concepto de átomo. Teoría de Demócrito. Teoría de Dalton. Componentes del átomo

LA LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 1.-Desarrollo histórico del concepto de átomo. Teoría de Demócrito. Teoría de Dalton. Componentes del átomo ANEXO AL TEMA 4 LA LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA 1.-Desarrollo histórico del concepto de átomo Teoría de Demócrito Teoría de Dalton Modelo actual Componentes del átomo Concepto de ión 2.-Elememtos y compuestos

Más detalles

CAMBIOS QUÍMICOS ACTIVIDADES DE REFUERZO ACTIVIDADES FICHA 1

CAMBIOS QUÍMICOS ACTIVIDADES DE REFUERZO ACTIVIDADES FICHA 1 FICHA 1 DE REFUERZO 1. Escribe la fórmula y calcula la masa mo lecular de las siguientes sustancias: a) Dióxido de azufre. b) Hidruro de potasio. c) Ácido sulfúrico. d) Cloruro de berilio. 2. En un laboratorio

Más detalles

ESTRUCTURA DE LOS ATOMOS Ing. Alfredo Luis Rojas B.

ESTRUCTURA DE LOS ATOMOS Ing. Alfredo Luis Rojas B. CAPITULO 4 ESTRUCTURA DE LOS ATOMOS Ing. Alfredo Luis Rojas B. Aproximadamente 400 a.c. el filosofo griego Democrito sugirió que toda la materia esta formada por partículas minúsculas, discretas e indivisibles,

Más detalles

Trabajo de repaso. Física y Química

Trabajo de repaso. Física y Química Departamento de Física y Química IES Salvador Allende Trabajo de repaso De Física y Química Nombre del alumno: Curso: Objetivo del trabajo: ayudar a preparar la asignatura durante el verano Fecha de entrega

Más detalles

1. REACCIONES QUÍMICAS

1. REACCIONES QUÍMICAS 1. REACCIONES QUÍMICAS Los cambios en la materia son procesos en los que las sustancias pasan de un estado inicial a otro final distinto. Pueden clasificarse en : Cambios físicos. Son los que producen

Más detalles

índice ~

índice ~ - ---------------- índice ~ Página CAPíTULO 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 23 1. MATERIA 2. MASA Y PESO 3. VOLUMEN 4. MEDICIÓN 4.1 Unidades fundamentales o patrones de medición unidades SI 5. OPERACIONES MATEMÁTICAS

Más detalles

EJERCICIOS DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO 4º DE E.S.O.

EJERCICIOS DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO 4º DE E.S.O. EJERCICIOS DE MOL, NÚMERO DE AVOGADRO 4º DE E.S.O. Cuando estéis en la Universidad cursando estudios superiores no vais a contar con los profesores de apoyo que os ponían vuestros padres en E.S.O. y Bachillerato.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 5, Opción A

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 106 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Diferencia els dos conceptes següents: primeres matèries i materials. Les primeres matèries són els materials que s obtenen directament de la

Más detalles

Compuestos Químicos. Capítulo 3 Sec. 3.1-3.6 Rosamil Rey, PhD CHEM 2115

Compuestos Químicos. Capítulo 3 Sec. 3.1-3.6 Rosamil Rey, PhD CHEM 2115 Compuestos Químicos Capítulo 3 Sec. 3.1-3.6 Rosamil Rey, PhD CHEM 2115 Tipos de enlaces Enlaces covalentes comparten electrones entre átomos y forman compuestos moleculares. Estos compuestos son representados

Más detalles

8. Com es pot calcular la constant d Avogadro?

8. Com es pot calcular la constant d Avogadro? 8. Objectius Fer una estimació del valor de la constant d Avogadro. Analitzar les fonts d error més importants del mètode proposat. Introducció La idea bàsica del mètode és la següent: si sabem el volum

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 5, Opción B Reserva, Ejercicio

Más detalles