XIII è CONGRÉS VALENCIÀ DE FILOSOFIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "XIII è CONGRÉS VALENCIÀ DE FILOSOFIA"

Transcripción

1 XIII è CONGRÉS VALENCIÀ DE FILOSOFIA

2 XIII è CONGRÉS VALENCIÀ DE FILOSOFIA Peníscola, 2, 3 i 4 de novembre de 2000 VALÈNCIA

3 ORGANITZA: Societat de Filosofia del País Valencià Editor Enric Casaban Moya Societat de Filosofia del País Valencià ISBN: Dipòsit legal: V Arts Gràfiques Soler, S. L. L Olivereta, València

4 XIII è CONGRÉS VALENCIÀ DE FILOSOFIA Peníscola 2, 3 i 4 de novembre de 2000 Colze a colze amb els Ajuntaments VALÈNCIA

5 PRESENTACIÓ. AGRAÏMENTS AQUEST volum de Quaderns de Filosofia i Ciència conté les actes del XIII è Congrés celebrat a Peníscola en novembre de És sempre una satisfacció per a la SFPV poder connectar amb els seus membres i amb els filòsofs en general a través de les seues activitats i les seues publicacions: el XIII è Congrés en fou una bona prova amb les sessions i debats molts d ells de gran interès. Si més no, aquestes pàgines mostren l ampla gamma de problemes en els quals treballem alguns d aquells que ens dediquem a la filosofia. El Congrés i aquesta publicació han estat possibles gràcies a l esforç de tots, socis i junta, que malgrat les dificultats d organització poguérem aplegar-nos uns dies a Peníscola per escoltar-nos els uns als altres, el que resulta cada vegada més important en una societat d individus perduts en l aldea global, i per discutir sobre les nostres reflexions. Ara pretenem que el nostre esforç arribe a tothom. Cal el nostre reconeixement i agraïment especial a l Excel lentíssima Diputació de València que a través de la seua Àrea de Cultura i amb la generositat que ens ha mostrat ja altres vegades ha contribuït a fer possible aquesta publicació. En nom de la Societat de Filosofia del País Valencià moltes gràcies a tots els qui de diverses formes heu col laborat a que aquest volum siga avui a les vostres mans. JOSEP L. BLASCO President de la SFPV 5

6 ÍNDEX Salvador Cabedo Manuel: Multiculturalisme i democràcia... Modest Barrera Aymerich: La acción y el tiempo: el espacio del mundo... Domingo García Marzá: Política vs. economia: la necessitat d una democràcia cosmopolita... Juan Manuel Ros Cherta: Sociedad civil y asociacionismo ciudadano en A. de Tocqueville... Joan B. Llinares: Richard Wagner com a pensador: L obra d art del futur, reflexions filosòfiques d un músic revolucionari... Jesús Conill: Noología del sentido y de la verdad (Ortega y Zubiri)... José Martínez Fernández: La teoría de la verdad de Kripke como solución proposicional a la paradoja del mentiroso... Amparo Muñoz Ferriol: Puede la democracia evitar la dictadura? La necesidad de transformar la democracia en una sociedad abierta... Jesús Fernández Orrico: El sujeto estético como sujeto irreconciliado (treinta años sin Th. W. Adorno)... María Jesús Vázquez Lobeiras: Retrospectiva sobre libertad y causalidad : John Searle entre Crusius y Kant... José Pedro Úbeda-Rives, Juan Manuel Lorente-Tallada y Jesús Alcolea-Banegas: Representación en programación lógica de agentes razonadores... Karina P. Trilles Calvo: Del cuerpo-objeto: Maurice Merleau-Ponty... Fernando-M. Pérez Herranz: Del fin de la historia al Pensamiento Único... Elsa González Esteban: Aportaciones de la Teoría de Stakeholders a la Ética Empresarial... Amador Antón Antón: Lewis Mumford: la desmitificación de la máquina... Vanessa Vidal Mayor: La idea de historia natural en Th. W. Adorno: algunas consideraciones críticas a la lectura habermasiana de Dialéctica de la Ilustración.. Josef Rafel Moncho i Pascual: La coacción en la Biblia: filosofía implícita... Vicente Sanfélix Vidarte: Anti-historicismo... Vicent Agut i Martínez: L ontologia general materialista de G. Bueno... Carmen Ferreté Sarriá: Los ecofeminismos: la introducción de la categoría de género en la ética ecológica... Pàg

7 8 Índex Elena Cantarino y Frédéric Mertens de Wilmars: Soberanía, ciudadanía e inmigración: un reto ético para la política comunitaria... Francisco Carlos Bueno Camejo: La imitatio, la perspectiva y el neoplatonismo en el Renacimiento italiano: a la sombra del Timeo y la nueva concepción del cosmos infinito... Juan de Dios Bares: La fantasiva kataleptikhvy la Academia Escéptica... Pàg

8 MULTICULTURALISME I DEMOCRÀCIA Salvador Cabedo Manuel Universitat Jaume I, Castelló INTRODUCCIÓ HEM pogut constatar que en els últims anys augmenten les actituds i les accions racistes i xenòfobes a Europa. Bona prova d això és l augment important de votants que estan adquirint partits polítics ultraconservadors amb continguts programàtics explícitament xenòfobs. A Espanya, com també en altres països del nostre entorn europeu, detectem amb freqüència actes racistes gravíssims que lògicament ocupen l atenció dels mitjans de comunicació i aconseguixen provocar declaracions de polítics i d organitzacions socials, però que fàcilment són oblidades i relegades en la seua actualitat a causa del vertiginós ritme de la nostra vida diària. Enquestes recents realitzades entre universitaris i escolars reflectixen l avanç d actituds racistes en sectors de població que per la seua edat i per la seua condició social eren considerats tradicionalment com a sectors de població oberts i tolerants. Certament cal advertir que la majoria dels universitaris i escolars es declaren solidaris, antiracistes i amb actituds positives enfront de l emigració. No obstant això, al voltant d un 30 % dels jóvens compresos entre els 15 i els 29 anys (el 15 % entre els universitaris) afirma que la immigració és perjudicial per a la raça i el 24 % opina que el fenomen de la immigració tindrà efectes negatius per a la moral i els costums espanyols. 1 I aquestes actituds resulten molt més freqüents i exacerbades en els adolescents que en els universitaris. Els enquestats afirmen que a la Universitat es fa ben poc per a lluitar contra les actituds racistes. Estes i altres consideracions han de fernos reflexionar sobre la nostra realitat social i, sobretot, decidir què podem fer per a lluitar contra les actituds racistes i xenòfobes. RECONEIXEMENT DEL PLURALISME CULTURAL Un dels greus problemes amb què ens enfrontem les persones que vivim als països afavorits pel progrés és la regulació del procés d incorporació en les nostres societats 1 Cfr. Poso racista en El País, , nº

9 10 Salvador Cabedo Manuel dels immigrants pobres que, obligats per la necessitat, abandonen la seua misèria i busquen treball i acolliment en les nostres terres. La gran esperança dels emigrants del tercer món és obtenir entre nosaltres allò que els fou negat als seus països d origen: mitjans per poder viure dignament i poder complir amb les seues responsabilitats personals, familiars i socials. Les notícies de les tràgiques aventures que han de sofrir les persones que en el seu caminar vers el nord pretenen aconseguir la vora hispana del nostre comú Mediterrani danyen la sensibilitat humana i vulneren la més elemental racionalitat. És possible que la freqüència d aquestes terribles notícies arribe a insensibilitzar-nos davant el problema i fins i tot ens inventem falsos arguments que tranquil litzen les nostres consciències i justifiquen com a fatalitat irremeiable el que hauria de tenir solució. Certament no resulta fàcil la inserció de l altre en una societat relativament ben situada, sobretot quan l altre, el que ve a nosaltres, pateix necessitat i representa aspectes ètnicoculturals que lògicament són distints als nostres. Cal reconèixer que el problema no és fàcil de resoldre i que exigeix un tractament molt acurat per a prevenir lamentables tensions i regular possibles conflictes, però de cap manera es pot legitimar la pràctica fàcil d obstaculitzar el pas, fins i tot tancar-li la porta d accés a les nostres societats, al que prové d una altra cultura pel simple fet de ser pobre i diferent de nosaltres. El racisme ha adoptat en la història humana mil cares i mil pretextos. Hi va haver un temps en què racisme era sinònim d antisemitisme. En la nostra època adquirix principalment la faç de les migracions. Recordem l advertència de Sartre: tots som jueus respecte d algú i parafrasejant el seu missatge no oblidem que tots som emigrants respecte d algú. És a dir, tots som susceptibles de ser maltractats, menyspreats, reprimits per qui té més poder. A ningú no se li escapa que el problema de la inserció social de la persona inmigrant està molt relacionat amb ideologies nacionalistes. I certament és important entendre la cultura pròpia com a factor envoltant de la nostra identitat personal i social, però no fins l extrem de tancar-se i defensar les nostres peculiaritats culturals com si foren valors absoluts i incompatibles amb els valors culturals d altres pobles i nacions. Multitud de conflictes més o menys violents que es produeixen al si de les nostres societats tenen la seua arrel en la falta de criteris sòlids que ens persuadisquen dels valors aliens i orienten les nostres relacions socials. La defensa a ultrança de la pròpia cultura condueix necessàriament a l empobriment personal i a la miserable guetització. En el discurs polític de l actualitat està aconseguint un lloc preeminent el tema de la importància del reconeixement de la peculiaritat ètnica per a la convivència pacífica entre els pobles. Amb molta força es reivindica el dret a reconèixer les diferències ètnicoculturals front a l Estat que preten representar la universalitat racional defensada per la Il lustració i l Idealisme de finals del segle XVIII. Efectivament, amb el temps ens hem adonat que per a organitzar adequadament la vida social humana, a més de la dimensió cosmopolita, vinculada a la noció de raó universal, cal atendre a les pretensions de singularitat cultural certament valuoses i legítimes. Des de la reflexió filosòfica podem tal vegada aportar criteris que ens orienten en el reconeixement de la identitat cultural sense atemptar contra la coexistència i convivència social. La pregunta clau és la següent: és possible conciliar l harmonia social i la diversitat cultural? És cert que hi ha sociòlegs que defensen la unitat estreta entre cultura i societat fins a l extrem d afirmar que s impliquen mútuament i, per tant, resulta impossible la vida social comuna entre poblacions de cultura diferent; segons aquests es-

10 Multiculturalisme i democràcia 11 tudiosos, no poden donar-se relacions socials normals entre poblacions que tenen maneres diferents d interpretar l entorn natural, psicològic i social. Nosaltres, tanmateix, pensem que la convivència social no implica necessàriament la identitat cultural i, per tant, és possible i fins i tot lloable la coexistència pacífica entre nacionalitats o cultures diferents si se sosté sobre l acord del mutu reconeixement i es regula pel principi d intercomunicació. La nostra reflexió sobre la realitat social de l ésser humà no radica tant en l interès d analitzar de manera descriptiva i pragmàtica la convivència real i històrica de cultures diferents en estructures sociopolítiques compartides, sinó més prompte pretenem estudiar-la i proposar-la en un sentit normatiu, de manera que, per a dir-ho en terminologia kantiana, la convivència multicultural siga com la idea regulativa que oriente el nostre comportament personal i social. És més, afirmem que només des del reconeixement del pluralisme cultural es poden construir societats genuïnament democràtiques. A nosaltres ens ha tocat viure una època gloriosa de la humanitat en què s estan obrint grans autopistes per a la informació i comunicació entre els pobles. En l actualitat s estan escurçant les distàncies i pràcticament no existeixen fronteres externes. No siguem insensats i superem la temptació de mantenir i restrènyer paradoxalment les fronteres internes. Sens dubte, un dels grans reptes de la humanitat actual consisteix a trencar els murs de la segregació cultural i alçar ponts de diàleg intercultural. Encara que en moltes ocasions la realitat que observem resulta prou calamitosa, pensem que en l ésser humà hi ha capacitat suficient per a estructurar models de convivència entre col lectivitats que es diferencien en llengua, en religió, en tradicions i maneres d entendre la vida, però que aspiren i decideixen desenvolupar totes les seues peculiaritats en convivència pacífica. Pretenem, doncs, reflexionar sobre el tema de la cultura des d una perspectiva general i inferir, amb posterioritat, alguns criteris èticonormatius que il luminen la problemàtica general i ens orienten en la configuració de societats interculturals. LA CONDICIÓ HUMANA I LA DIVERSITAT CULTURAL Els éssers humans vivim en societat no perquè siguem humans, sinó perquè compartim l exigència animal d haver de viure en grup. L aparició de la vida social ha constituït, sens dubte, l estadi més elevat en el procés d evolució biològica que ha conduït fins a la realitat humana. És evident que l ésser humà ha portat el mode de viure en grup a un grau d elaboració molt superior al de qualsevol espècie animal no humana, però no podem oblidar que la vida en societat de l espècie humana continua reproduint les característiques de població, especialització, adhesió i reproducció que es troben en la resta d agrupacions animals. L estudi de les característiques pròpies de la vida animal en grup ens ajuda, sens dubte, a entendre i comprendre millor les inclinacions instintives que condicionen el comportament dels éssers humans. No obstant això, cal assenyalar que, sense oblidar la base animal latent en les relacions entre els humans, podem detectar en elles un comportament específic que distingeix la vida social en els humans de la vida en grup dels animals. Aquest fet peculiar dels éssers humans, que els distancia de la naturalesa animal a pesar de romandre connectats amb la base biològica, constitueix el que tots entenem per cultura. La cultura és el fet capital que distingeix formalment la societat humana de l animal. De cap

11 12 Salvador Cabedo Manuel manera pot afirmar-se que el comportament cultural separa radicalment a l ésser humà de la seua base animal; més prompte podríem afirmar amb propietat que la vida social humana ve a ser la seua biologia culturalment enriquida. Alguns antropòlegs que han estudiat detingudament la vinculació d allò que és cultural amb el que és animal, arriben fins a l extrem d afirmar que totes les conductes humanes són de procedència animal i, conseqüentment, reductibles a elements biològics. La cultura, segons ells, no seria sinó la sublimació dels instints animals. La diferència entre el comportament humà i l animal es reduiria a una diferència de grau i mai no constituiria la cultura una diferència essencial. Sense entrar a debatre sobre el tema i reconeixent la dimensió biològica de l actuar humà, partim del ple convenciment que l ésser humà no sols respon a les seues necessitats biològiques de manera diferent de com ho fan els animals, sinó que les actituds humanes responen a les conviccions i són conseqüents amb les decisions prèviament adoptades. L ésser humà no es troba fixat per unes pautes de comportament determinades amb anterioritat a la seua decisió, sinó que responsablement ha de deliberar, ordenar les relacions amb el seu entorn i construir un món per ell. És més, no sols constitueix un món per a si, sinó que també es construeix a si mateix. En paraules de P. Berger, l ésser humà es fa a si mateix en un món. Aquest món que els éssers humans construeixen s anomena cultura i es converteix per a ells en la seua segona naturalesa. 2 Definir amb precisió el concepte cultura resulta una tasca pràcticament impossible. Nombrosos són els significats que se li assignen per part dels estudiosos del tema. 3 Per al nostre objectiu és suficient recordar la clàssica definició de Tylor que si bé no és molt precisa resulta molt fàcil d entendre: la cultura és un complex que comprén coneixements, creences, art, moral, lleis, usos i altres capacitats i usances adquirides per l home en quant que és membre d una societat. 4 La cultura, per tant, cobreix tot allò del comportament humà que no procedeix únicament de l herència biològica. Es tracta del conjunt d idees, valors, actituds, assercions ètiques i formes de vida disposats en esquemes o patrons de conducta que confereixen cert grau d estabilitat dins de l entorn social. La cultura se ns presenta com l univers mental, moral i simbòlic, comú a una pluralitat de persones, gràcies al qual i a través del qual poden les persones comunicar entre si, reconeixent-se mútuament uns vincles, uns interessos comuns, unes divergències i fins i tot oposicions, però sentint-se cadascú individualment i tots col lectivament membres d una mateixa entitat i col lectivitat. Podríem dir que la cultura exerceix una funció modeladora de les personalitats individuals. Des d ella s ofereixen models o pautes de conducta que són apresos socialment. Entre la pluralitat d elements constitutius de la cultura cal distingir els aspectes cognitius, les creences, els valors, les normes, els signes i els símbols. La xarxa simbòlica més important, sens dubte, la constitueix el llenguatge; sense ell no tindria consistència l estructura social. 2 P. Berger, p Cfr. C. Geertz, pp E-B. Tylor, p. 1.

12 Multiculturalisme i democràcia 13 PLURALITAT DE CULTURES En l actualitat ja ningú no dubta del què en expressió d E. B. Tylor la cultura s ha considerat com la unitat psíquica de la humanitat. Més enllà de les velles teories de la mentalitat primitiva i de la diferència racial hi ha unanimitat quant al convenciment que tots els éssers humans participem de les mateixes capacitats per al pensament lògic, per al desenvolupament dels símbols i per a codificar i transmetre informació. També les capacitats físiques i mentals són bàsicament les mateixes, com ho són les necessitats que d elles es deriven. Malgrat això, podem constatar que les maneres organitzades de resoldre els problemes originats per les nostres necessitats individuals i socials han sigut i ho són diferents. Amb altres paraules, els éssers humans compartim el fons però canviem en el mode. B. Malinowski, des de la seua perspectiva funcionalista, analitza magistralment la variació i la diferència: Algunes (de les variacions) ens portarien sense dubte a les diferents influències del medi natural. Trobaríem que les mateixes necessitats bàsiques s han de satisfer de mode diferent en un desert, en un medi àrtic, en una jungla tropical o en un pla fèrtil, respectivament. Altres divergències s expliquen pel nivell de desenvolupament. I per damunt d aquestes distincions, hem de constatar amb tota claredat que en les cultures humanes es produeixen estranyes hipertròfies de costums, de tipus específics de valors, o bé interessos dominants en u o un altre dels imperatius instrumentals. En alguns casos pot explicar-se per la integració gradual de fets accidentals que donen al desenvolupament d una cultura un gir específic... En molts casos l antropòleg, seguint el famós estudiant de física, ha d admetre senzillament i honestament la seua ignorància: ignoramus, ignorabimus. 5 Els factors que incideixen en la variació entre les cultures són principalment de naturalesa històrica, psicològica i ambiental. No podem detenir-nos a analitzar amb detall la importància, així com la interacció de cadascun d aquests agents en la mobilitat i canvi cultural. Molts són els antropòlegs i sociòlegs que, portats per l interès d estudiar la pluralitat cultural, han elaborat models classificadors del canvi cultural limitant-se no sols a verificar la influència dels distints factors de canvi, sinó que han emès judicis de valor en jerarquitzar i estimar la bondat o maldat de les distintes cultures en funció del prejudici etnocèntric d identificar la cultura pròpia com a referència ineludible per a la humanitat. Aquesta ideologització del poder dominant que, en nom de valors culturals universals ocultava interessos bastards i egoistes, ha justificat durant molt de temps polítiques colonialistes que han frenat el desenvolupament dels pobles i les seues cultures. Front a aquesta actitud etnocèntrica cal reivindicar el sentit filosòfic no ètnic d Europa i de la denominada civilització occidental que no es refereix al món particular europeu, sinó al món que subjau a les particularitats tant d Europa com d altres cultures i que és propi de tots els éssers humans... i per això l europeïtzació, en aqueix sentit i només en ell, seria una necessitat a què està cridada la humanitat, perquè es converteix en la possibilitat de tot ésser humà de descobrir per davall de la seua particularitat cultural el món de la vida universal que comparteix amb altres éssers humans i que és anterior a tota cultura. 6 Amb això reprenem la distinció a què al ludíem anteriorment: els éssers humans som diferents en l estil de viure la 5 J-F. Mira, pp J. San Martín, p. 32.

13 14 Salvador Cabedo Manuel vida, però compartim el fons. El pressupost bàsic de tota la reflexió sobre la realitat social pluricultural ha de ser el convenciment que els éssers humans pertanyem a pobles, ètnies o cultures particulars, però compartim el que especifica universalment la condició humana. La identitat humana com tal viu certament en les diferents cultures, però des d una perspectiva parcial. Només mitjançant la comunicació intercultural solidària i justa es poden superar les tensions i els conflictes que genera la diversitat cultural. Des de la igualtat no ètnica de tots els éssers humans es comprenen millor les diferències culturals i es justifica el diàleg. MODELS DE GESTIÓ DEL PLURALISME CULTURAL Per a entendre i estudiar amb més precisió la gran varietat de móns humans i grups culturals resulta molt útil la precisa distinció de F. Tönnies entre comunitat (Gemeinschaft) i associació (Gesellschaft). Comunitat i associació són dos referents bàsics de constitució de la sociabilitat humana i que cal distingir tenint en compte que rara vegada es troben de fet en estat pur. Es tracta de dos models d agrupació en la societat que els sociòlegs de la cultura utilitzen per a entendre millor la nostra complexa realitat. En les formacions socials de caràcter comunitari es valora més l element emocional o afectiu. En contrast amb elles, constatem les formacions socials que es basen en interessos utilitaris i que prioritàriament busquen l eficàcia. Ambdós tipus d agrupació, amb les seues distintes modalitats, es troben en la nostra societat i ens serveixen per a valorar les nostres relacions humanes. A primera vista pareix que des d una perspectiva històrica es percep un vast procés que condueix des d agrupacions prominentment comunitàries cap a formacions en què domina l interès associatiu; açò és particularment cert en el cas de les societats més industrialitzades, en les que la dimensió comunitària, si no ha desaparegut, ha hagut de reajustar-se o readaptar-se. És clar i manifest que en la societat moderna, cada vegada menys homogènia, els elements comunitaris heretats sofreixen especial tensió i troben gran dificultat per a sobreviure en els conflictes. La readaptació dels grups comunitaris a les condicions associatives de la societat moderna és de vital importància per a la convivència i la qualitat de vida dels éssers humans. Aquesta revisió crítica dels valors de naturalesa comunitària tenint en compte les relacions multinacionals que s han imposat en la societat contemporània es converteix també en tasca de gran importància per poder trobar de nou el sentit de la dimensió cultural i aplicar-lo en les nostres relacions actuals que per necessitat i per utilitat són multiculturals. En el discurs polític contemporani està aconseguint un lloc preeminent la importància del reconeixement de la peculiaritat ètnica per a organitzar més o menys pacíficament la relació entre les persones i entre els pobles. Davant la pretensió de la universalitat dialèctica de Hegel que sobreassumeix (aufhebt) en l Estat totes les diferències culturals anteriors, cal reivindicar el dret a la diferència i, en conseqüència, el deure per part de l Estat de donar suport a la diferenciació cultural en el seu si. Els pensadors de la Il lustració del segle XVIII i sobretot de l Idealisme del segle XIX insistien en la transcendència de la racionalitat universal reduint l especificitat del territori, de la llengua, de la història, etc. a simples fenòmens accidentals i efímers. Pensaven que les peculiaritats culturals podien ser tingudes en compte, però no eren decisives a l hora de precisar la identitat de les persones. En l actualitat som plenament conscients que per a ordenar adequadament la vida dels éssers humans en societat no

14 Multiculturalisme i democràcia 15 basta accentuar la dimensió cosmopolita, sinó que cal tenir en compte les pretensions valuoses i legítimes de la singularitat cultural. Una clara conseqüència de la mentalitat contemporània és l exigència del progressiu desmembrament de l Estat en funció de l afirmació de les autonomies nacionals. La societat no creu ja en l Estat com a unitat nacional homogènia; l única identitat homogènia és l ètnica i cultural. Però al mateix temps som plenament conscients que necessitem també la col laboració associativa amb altres cultures perquè la nostra identitat com a persones i com a poble no sucumbisca a l engolidor de l actual desenvolupament tecnològic. A la relació comunitària que es nodreix d elements emocionals i afectius compartits s incorporen relacions d índole associativa que són necessàries per a accedir al progrés i mantenir el poder. Tots som molt conscients que no resulta fàcil harmonitzar aquesta relació dialèctica que se ns presenta en el transcurs normal de la nostra vida social. Constatem contínuament la dificultat de garantir en el si de les cultures majoritàries el reconeixement dels drets de les minories ètniques més o menys marginades. Lamentem els greus conflictes que s originen quan els acomodats en la cultura dominant no respecten i valoren adequadament la identitat cultural dels immigrats, la col laboració dels quals sol liciten per a augmentar la pròpia riquesa. És evident la dificultat de gestionar políticament la diversitat cultural que impregna la nostra realitat social. Si passem per alt la segregació i directa marginació de les cultures minoritàries per part de la cultura dominant mitjançant la separació legal, com succeeix en el pur i dur racisme, podem distingir principalment dos grans models de gestió del pluralisme cultural que, en últim terme, condueixen cap al monoculturalisme: l assimilació i la integració. Mitjançant l assimilació es reafirma la superioritat de la cultura dominant que es considera legitimada per a imposar-se a la resta dels grups ètnics amb els que comparteix la vida social. Mitjançant la concessió de beneficis i privilegis s aconsegueix que l immigrat, el no idèntic a nosaltres, canvie gradualment i es convertisca en un dels nostres. L objectiu polític de l assimilació consisteix a imposar amb astúcia les nostres normes, els nostres costums, la nostra religió i la nostra llengua als qui són diferents a nosaltres. Els processos d assimilació de naturalesa més o menys violenta se sustenten conceptualment en la teoria de la civilització, en concret l europea, que es presenta a si mateixa com a model de plenitud humana. La integració ve a ser una manera més suau d assimilació, però que en el fons respon al model polític de gestionar el monoculturalisme. Bàsicament consisteix a oferir a aquell què és diferent de nosaltres siga perquè ha viscut des de sempre en el si d una cultura minoritària marginada, siga perquè s ha incorporat recentment obligat per l imperatiu de l emigració, un espai cultural compartit on no tinguen cabuda conflictes culturals. Sense exigir-los directament la renúncia absoluta a totes les seues singularitats ètniques, aquestes resulten inoperants i obsoletes per falta d interès en quant la seua utilitat per a la cohesió social. Mitjançant la modalitat política d aquest procés d integració també s aconsegueix, en últim terme, que els integrats renuncien als traços específics de la seua identitat cultural. En opinió d I. Fetscher, les modalitats d assimilació i d integració han de ser reemplaçades per l acceptació d una estructura política sensible i oberta a la multiculturalitat. Cal col locar-se davant de l intent d homogeneïtzar les diferents cultures i defensar obertament la necessitat de valorar positivament el pluralisme cultural. Les persones no sols necessiten estar segures de la seua condició d éssers racionals, sinó que també necessiten assegurar-se de la seua identitat ètnicocultural. No poden definir-se com a individus sense experimentar la seua pertinença a una cultura específica i

15 16 Salvador Cabedo Manuel al seu idioma. Quant més homogènies es fan les circumstàncies exteriors de la vida, a conseqüència de la civilització tècnica universal, tant major és la necessitat d afermarse en les peculiaritats. Quan no se té en compte la legitimitat d aquesta necessitat, les conseqüències poden ser funestes. El nacionalisme és, almenys en molts casos, conseqüència de la sensació d amenaça pendent sobre la pròpia identitat ètnicocultural. També per això, el grup ètnicocultural més nombrós està obligat a respectar els drets de les minories ètnicoculturals. 7 El reconeixement de la diversitat cultural, lluny de ser un demèrit, constitueix un enriquiment que ha de ser administrat adequadament. Cal defugir l errònia política de reduir la pluralitat a unicitat i reconèixer obertament la diversitat. És cert que en afirmar el dret de les minories a mantenir els seus valors ètnicoculturals cap la possibilitat que hi haja ciutadans que, mitjançant una interpretació abusiva dels seus drets, generen disgregació social donant origen a fraccions culturals tancades i estàtiques. Per a atenuar aquesta falsa interpretació hi ha pensadors que prefereixen el concepte interculturalisme al més usual de pluriculturalisme. Qualsevol que siga el terme que s utilitze, l important és que la pluralitat cultural existent siga de tal manera estructurada políticament que faça fàcil la convivència i el diàleg entre totes les cultures. En aquest sentit afirma A. Touraine que el multiculturalisme no consisteix en una fragmentació de la societat en comunitats tancades en si mateixes que només estarien lligades entre si pel mercat o fins i tot per la segregació i la guerra santa, la guerra de classes, de nacions, de religions o de sexes; el multiculturalisme només té sentit si es defineix com la combinació, en un territori concret, d una unitat social i d una pluralitat cultural mitjançant intercanvis i comunicacions entre actors que utilitzen diferents categories d expressió, anàlisi i interpretació. 8 El pluralisme cultural no descansa directament en la diferència, sinó en el diàleg de les cultures i en el reconeixement per part de cada una d elles del seu parentiu amb les altres. EL PRINCIPI D INTERCOMUNICACIÓ A més de referir-nos al multiculturalisme com a fenomen social que es produeix en la realitat social totes les actuals democràcies liberals són poliètniques i multinacionals, és interessant analitzar el fet social no sols en el nivell descriptiu, sinó plantejar-lo en el nivell reflexiu i estudiar el multiculturalisme com a projecte ètic de convivència entre les diferents cultures. Condició ineludible per obtenir una bona reflexió filosòfica del problema és partir d un coneixement precís de les dificultats i conflictes que presenta la coexistència poliètnica i la protecció de cadascú dels trets culturals. En aquest sentit, adverteix Kymlicka, 9 cal conèixer molt bé les exigències concretes dels grups i el grau de necessitat de preservar-les, ja que en un món amb interessos conflictius i recursos escassos, moltes vegades no és possible satisfer totes les demandes. Propugnar la defensa a ultrança dels drets culturals d una persona o d un poble pot comportar lesions als drets també legítims d altres persones i cultures. No es pot actuar amb lleugeresa, sinó mesurar amb responsabilitat les possibilitats reals i conjugar-les amb les desitjables. Però més 7 I. Fetscher, pp A. Touraine, p Cfr. W. Kymlicka, p. 151.

SOCIETAT I MULTICULTURALITAT. UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA

SOCIETAT I MULTICULTURALITAT. UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA SOCIETAT I MULTICULTURALITAT. UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA Xavier Lluch 1. Educar en societats multiculturals: el paper de l educació intercultural. El debat sobre la multiculturalidad, inevitablement, ens

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

declaració universal de drets humans emergents declaración universal de derechos humanos emergentes

declaració universal de drets humans emergents declaración universal de derechos humanos emergentes declaració universal de drets humans emergents declaración universal de derechos humanos emergentes universal declaration of emerging human rights declaration universelle des droits de l homme émergents

Más detalles

L'origen de l'estat i l'obediència Civil en Hume. Mª Cinta Espuny Domingo

L'origen de l'estat i l'obediència Civil en Hume. Mª Cinta Espuny Domingo L origen de l Estat i l obediència civil en Hume. Mª Cinta Espuny Domingo A Parte Rei 23 L'origen de l'estat i l'obediència Civil en Hume Mª Cinta Espuny Domingo 1. Introducció David Hume no és especialment

Más detalles

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ Ajuntament Direcció del Programa de Dones Gerència d Educació, Cultura i Benestar Pg. De Sant Joan 75, 5a. pl. 08009 Barcelona de Barcelona Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison 2008 LA INTERVENCIÓ

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS

EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS Xavier Gimeno Torrent (xavier.gimeno@xaviergimeno.net) Protocol de recerca. Abril de 2012. Quan es parla, en aquest país, dels pagesos, es corre

Más detalles

Ètica per aixecar la Moral

Ètica per aixecar la Moral Ètica per aixecar la Moral Problemes ètics als serveis socials bàsics en temps de crisi Treball Final de Màster Mercè Ginesta i Rey Màster d ètica aplicada a la intervenció social 1a. edició 2010-2012

Más detalles

Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement Daniel Innerarity

Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement Daniel Innerarity Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement Daniel Innerarity Debats d educació 18 Una iniciativa de Amb la col laboració de Universitat Oberta de Catalunya www.uoc.edu Text de la

Más detalles

DECLARACIÓ IDEOLÒGICA ESQUERRA 1

DECLARACIÓ IDEOLÒGICA ESQUERRA 1 DECLARACIÓ IDEOLÒGICA ESQUERRA 1 INTRODUCCIÓ Esquerra Republicana de Catalunya, organització política socialment d esquerra i nacionalment catalana, actualitza avui, el 1993, els seus postulats polítics,

Más detalles

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE TREBALL DE RECERCA 2011-2012 ÍNDEX Agraïments... pàg 3 Pròleg... pàg 4-5 1. Treball per Projectes 1.1. Introducció al Treball per Projectes...

Más detalles

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària ``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària Índex: 1. Introducció 2. Les dinàmiques de la discriminació 2.1 La discriminació basada

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES UN PROJECTE DE: - Consell de l Audiovisual

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles

Mou-te per una educació en igualtat

Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada

Más detalles

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 BCN

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 BCN BCN a les persones grans Direcció i edició: Àrea de Maite Fandos Tinenta d alcalde de l Àrea de Comissió de seguiment: M. Assumpció Roset (Comissionada d Alcaldia de la Gent Gran) Eulàlia Cardeña (assessora

Más detalles

Conflictes socioambientals i estudi de la percepció social del risc

Conflictes socioambientals i estudi de la percepció social del risc Papers 72, 2004 145-162 Conflictes socioambientals i estudi de la percepció social del risc Josep Espluga Trenc Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia 08193 Bellaterra (Barcelona).

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

Internacionalització de la consulta i del procés d autodeterminació de Catalunya. Informe número 4

Internacionalització de la consulta i del procés d autodeterminació de Catalunya. Informe número 4 Internacionalització de la consulta i del procés d autodeterminació de Catalunya Informe número 4 Barcelona, 20 de desembre de 2013 Internacionalització de la consulta i del procés d autodeterminació

Más detalles

La construcció discursiva del procés independentista de Catalunya en el diari El País Jordi Ortiz de Antonio

La construcció discursiva del procés independentista de Catalunya en el diari El País Jordi Ortiz de Antonio La construcció discursiva del procés independentista de Catalunya en el diari El País Jordi Ortiz de Antonio Tutor/a: Teun Van Dijk Seminari 104: Llengües en entorns socials Curs 2013-2014 Pues bien, señores;

Más detalles

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27 Pensar el futur de l educació www.debats.cat Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats d educació 27 Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

El finançament dels valencians

El finançament dels valencians Demos 2 Fulls de recerca i de divulgació Rafael Beneyto El finançament dels valencians Una insuficiència històrica El finançament dels valencians Una insuficiència històrica Rafael Beneyto Cabanes Amb

Más detalles

L autonomia del pacient Els canvis en la relació clínica. Consentiment informat i voluntats anticipades

L autonomia del pacient Els canvis en la relació clínica. Consentiment informat i voluntats anticipades L autonomia del pacient Els canvis en la relació clínica. Consentiment informat i voluntats anticipades Marc Antoni Broggi / Cirurgià. Societat Catalana de Bioètica El Parlament de Catalunya obria el nou

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles