UNIVERSITAT DE BARCELONA. Castellano Catalan GUÍA DE CONVERSACIÓN UNIVERSITARIA. GUIA DE CONVERSA UNIVERSITÀRIA castellà català VOCABULARIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "UNIVERSITAT DE BARCELONA. Castellano Catalan GUÍA DE CONVERSACIÓN UNIVERSITARIA. GUIA DE CONVERSA UNIVERSITÀRIA castellà català VOCABULARIO"

Transcripción

1 U UNIVERSITAT DE BARCELONA B Castellano Catalan GUÍA DE CONVERSACIÓN UNIVERSITARIA GUIA DE CONVERSA UNIVERSITÀRIA castellà català VOCABULARIO Catalán-Castellano

2 Servei de Llengua Catalana Aquesta publicació ha rebut un ajut específic del Departament d Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Queda rigorosament prohibida, sense l autorització expressa dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d aquesta obra per qualsevol mitjà. Servei de Llengua Catalana Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona Secretaria tècnica: Conxa Planas Àrea de formació lingüística: Joan Ramon Berengueras Jaume Palau Elaboració: Rosa Bonafont Traducció al castellà: Núria Castells Primera edició: desembre de 2001 Disseny: Cass Il lustracions: Oriol

3 VOCABULARIO Catalán-Castellano a a, en a peu a pie a vegades a veces abans antes abans-d ahir anteayer abdomen abdomen abonament abono abric abrigo abril abril acabar acabar acadèmia academia acadèmic -a académico -ca ací aquí acompanyament acompañamiento activitat actividad adéu adiós adjectiu adjetivo adreça dirección adreça electrònica dirección electrónica adverbi adverbio aeròbic aeróbic afaitar afeitar afirmació afirmación agafar coger agència agencia agenda agenda agost agosto agulla aguja ahir ayer aigua agua aigua oxigenada agua oxigenada així así això esto, eso ajornar aplazar ajudar ayudar al al al voltant alrededor al lèrgia alergia al lèrgic a alérgico -ca alberg albergue albergínia berenjena àlbum álbum alcohol alcohol alemany -a alemán -ana Alemanya Alemania aleshores entonces alfabètic -a alfabético -ca algú alguien algun -a algún -una alhora a la vez allà allá allí allí allioli alioli allò aquello allotjament alojamiento allotjar-se alojarse almenys al menos almívar almíbar alt -a alto -ta altre -a otro -tra alumne alumna alumno alumna amanida ensalada amanir aliñar amanit -ida aliñado -da amb con ametlla almendra amic amiga amigo amiga 3

4 A CATALÁN CASTELLANO 4 ampliació ampliación ampliar ampliar ampolla botella amunt arriba analgèsic analgésico anàlisi análisis anar ir anar de ventre ir de vientre andana andén anell anillo angines anginas Anglaterra Inglaterra anglès -esa inglés -sa aniversari cumpleaños antibiòtic antibiótico anticonceptiu anticonceptivo anul lació anulación anunci anuncio anunciar anunciar anxova anchoa any año aparell aparato apartament apartamento apartat apartado aperitiu aperitivo aprendre aprender aprovar aprobar aprovat aprobado -da apunts apuntes aquell -a aquel -lla aquest -a este -ta aquí aquí ara ahora àrab árabe àrbitre àrbitra árbitro árbitra arbre árbol àrea área armari armario armariet taquilla arracada pendiente arrebossat -ada rebozado -da arròs arroz art arte article artículo arxiu archivo arxivador archivador arxivar archivar ascensor ascensor asma asma aspirina aspirina assaig ensayo assecadora secadora assegurança seguro assessor assessora asesor asesora assignatura asignatura assistència asistencia associació asociación assumpte asunto atles atlas atletisme atletismo aula aula aulari aulario auricular auricular Àustria Austria autoaprenentatge autoaprendizaje autobús autobús autocar autocar automàtic -a automático -ca autor autora autor autora autoservei autoservicio aval aval avaluar evaluar avall abajo avantatge ventaja avaria avería aventura aventura aviat pronto avió avión avís aviso avui hoy bacallà bacalao baix -a bajo -ja baixar bajar balcó balcón ballar bailar banc banco bancari -ària bancario -ria banda banda bany baño banyador bañador banyar-se bañarse bar bar

5 CATALÀ CASTELLÀ C barat -a barato -ta barra barra barri barrio base de dades base de datos bàsquet baloncesto basquetbol baloncesto bastant bastante be cordero bé bien beca beca becari becària becario becaria beguda bebida beixamel bechamel belga belga Bèlgica Bélgica ben bien bena venda berenar merendar bestreta anticipo beure beber biblioteca biblioteca bibliotecari bibliotecària bibliotecario bibliotecaria bicicleta bicicleta bidell bidella bedel bedela biologia biología bistec bistec bitllet billete blanc -a blanco -ca blat de moro maíz blau blava azul bloc bloc boca boca boca de metro boca de metro bolet seta bolígraf bolígrafo bombeta bombilla bossa bolsa botifarra butifarra botiga tienda botó botón braç brazo braçalet brazalete brasa brasa brindar brindar bronquitis bronquitis bròquil brécol brossa mota brusa blusa bugaderia lavandería bullit -ida hervido -da buscar buscar bústia buzón butà butano butxaca bolsillo cabell cabello cabina telefònica cabina telefónica cable cable cacaolat batido de chocolate cacauet cacahuete cada cada cadascú cada uno, cada cual cadascun -a cada uno -na cadena cadena cadira silla cadira de rodes silla de ruedas caducat -ada caducado -da cafè café cafetera cafetera caixa d estalvis caja de ahorros caixer automàtic cajero automático caixer caixera cajero cajera calaix cajón calamars calamar calces bragas calçotets calzoncillos calefacció calefacción calendari calendario calent -a caliente caliu rescoldo calmant calmante callista callista cama pierna cambrer cambrera camarero camarera càmera cámara camisa camisa camp d esports campo deportivo campus campus cancel lar cancelar caneló canelón canellera muñequera 5

6 C CATALÁN CASTELLANO 6 canvi cambio canviar cambiar canya (de cervesa) caña (de cerveza) cap cabeza cap (a) hacia cap d estació jefe de estación cap de setmana fin de semana capítol capítulo car -a caro -ra cara cara carbassó calabacín carn carne carnet carnet carpeta carpeta carrer calle carret carrete carta carta cartell cartel cartellera cartelera carter cartera cartero cartera cartera cartera cartolina cartulina carxofa alcachofa casa casa casat -ada casado -da casset casete cassola cazuela castellà -ana castellano -na català -ana catalán -ana catàleg catálogo Catalunya Cataluña catedràtic catedràtica catedrático catedrática catorze catorce cava cava CD-ROM CD-ROM cel lo cinta adhesiva celebrar celebrar cent cien centre centro cereal cereal cert -a cierto -ta certificat certificado cervesa cerveza cicle ciclo ciclisme ciclismo ciència ciencia científic -a científico -ca cigró garbanzo cinc cinco cine cine cinema cine cinquanta cincuenta cinquè -ena quinto -ta cinta cinta cistella canasta ciutat ciudad clar -a claro -ra classe clase clau llave clínica clínica clip clip cobert cubierto cobrament revertit cobro revertido cobrar cobrar coca torta codi código codi postal código postal coixí almohada col lecció colección col legi major colegio mayor coliflor coliflor color color colze codo colzera codera coll cuello colla pandilla com como comanda pedido combinat -ada combinado -da començament principio començar empezar comissió comisión company companya compañero compañera compartir compartir compra comprar compresa compresa comprovant comprobante compte cuenta compte corrent cuenta corriente comunicar comunicar concert concierto condició condición condó condón

7 CATALÀ CASTELLÀ D conductor conductora conductor conductora conèixer conocer conferència conferencia conformar conformar congelat -ada congelado -da conill conejo conjugació conjugación conjunció conjunción connectar conectar connexió conexión conserge conserje consigna consigna consonant consonante constipat constipado consultori consultorio contactar contactar contacte contacto contestador automàtic contestador automático contra contra contracte contrato convalidació convalidación convalidar convalidar conversa conversación convocatòria convocatoria coordinador coordinadora coordinador coordinadora cop golpe copa copa còpia copia copiar copiar cor corazón corbata corbata corda cuerda corona corona correcció corrección corrector líquid corrector líquido corrent corriente corrents deprisa correspondència correspondencia corretja correa correu correo correu electrònic correo electrónico cosa cosa cosir coser cotó fluix algodón cotxe coche cotxe de línia coche de línea coure cocer crèdit crédito crèdit acadèmic crédito académico crema crema cremar-se quemarse cremat -ada quemado -da croissant cruasán cronòmetre cronómetro croqueta croqueta cru crua crudo -da cua cola cuina cocina cuinar cocinar cuiner cuinera cocinero cocinera cuit -a cocido -da cultura cultura cultural cultural cullera cuchara cullereta cucharilla curar curar currículum currículum curs curso cursa carrera curt -a corto -ta d hora temprano dada dato dalt arriba damunt encima danès -esa danés -esa darrere detrás data fecha dau taco davant delante de de de cap a cap de cabo a rabo de cop i volta de repente de debò de verdad de franc gratis de mica en mica poco a poco de pressa deprisa de seguida enseguida de tant en tant de vez en cuando de veritat de verdad deixar dejar 7

8 D CATALÁN CASTELLANO 8 deixar-se dejarse del del delegat delegada delegado delegada demà mañana demà passat pasado mañana demanar pedir densitat densidad dent diente dentista dentista departament departamento des de desde descafeïnat -ada descafeinado -da descanviar cambiar descompte descuento desconnectar desconectar desè -ena décimo -ma desembre diciembre desinfectant desinfectante despenjar descolgar despesa gasto després después destinatari destinatària destinatario destinataria deu diez déu dios devolució devolución dia día diafragma diafragma diapositiva diapositiva diari periódico diarrea diarrea diccionari diccionario dictat dictado dígraf letra doble dijous jueves dilluns lunes dimarts martes dimecres miércoles Dinamarca Dinamarca dinar comida diners dinero dinou diecinueve dins dentro dintre dentro diploma diploma diplomatura diplomatura dipòsit depósito dir decir dir-se llamarse director directora director directora disc disco disc dur disco duro discoteca discoteca dispensari dispensario disquet disquete disquetera disquetera dissabte sábado disset diecisiete dit dedo diumenge domingo diürn -a diurno -na divendres viernes divisa divisa divuit dieciocho doble doble doctor doctora doctor doctora document documento documentació documentación dòlar dólar dolç -a dulce dolor dolor domiciliar domiciliar dona mujer doncs pues dormir dormir dos dues dos dossier dossier dotze doce dracma dracma dret derecho dret -a derecho -cha duana aduana dubte duda duplicat duplicado dur -a duro -ra dutxa ducha dutxar-se ducharse economia economía econòmic -a económico -ca edat edad edició edición edifici edificio

9 CATALÀ CASTELLÀ E editar editar editorial editorial el la el la electrodomèstic electrodoméstico electrònic -a electrónico -ca ell ella él ella embarassada embarazada embenar vendar embolicar envolver emborratxar-se emborracharse embotit embutido emplenar rellenar en en enamorar-se enamorarse encallar encallar encara aún, todavía encara que aunque encàrrec recado, encargo encarregar encargar encarregat encarregada encargado encargada enciclopèdia enciclopedia endemà el día siguiente engegar encender enguixar enyesar enllaç enlace enquadernar encuadernar ensaïmada ensaimada entendre entender entrada entrada entrar entrar entre entre entregar entregar entremès entremés entrenador entrenadora entrenador entrenadora entrenar-se entrenarse entrepà bocadillo enviar enviar equip equipo equipatge equipaje equivocar-se equivocarse esborrador borrador esborrar borrar escabetx escabeche escala escalera escalada escalada escalfador calentador escalfar calentar escalivada escalivada (hortalizas asadas) escola escuela escoltar escuchar escopinya berberecho escriptori escritorio escriure escribir escudella escudella (cocido catalán) escuradents palillo escut escudo església iglesia esmorzar desayuno espagueti espagueti Espanya España espanyol -a español -la esparadrap esparadrapo espatllar-se estropear espatlleres espalderas especialitat especialidad esperar esperar espinac espinaca espiral espiral esport deporte esqueixada esqueixada (bacalao desmenuzado) esquena espalda esquerre -a izquierdo -da esquí esquí estació estación estalvi ahorro estalviar ahorrar estanc estanco estar estar estic stick estimar amar, querer estisores tijeras estiu verano estofat estofado estómac estómago estona rato estovalles mantel estranger -a extranjero -ra estudiant estudiante 9

10 E CATALÁN CASTELLANO 10 estudiar estudiar etiqueta etiqueta examen examen excel lent excelente excursió excursión excursionisme excursionismo exercici ejercicio expedient expediente exposició exposición expressió expresión extensió extensión extensiu -iva extensivo -va extracte extracto facturar facturar facultat facultad faixa faja farcit -ida relleno -na faringitis faringitis farmàcia farmacia farmaciola botiquín fax fax febre fiebre febrer febrero felicitar felicitar fer hacer fer mal doler ferida herida fiança fianza fideu fideo filologia filología filosofia filosofía filtre filtro fill filla hijo hija final final finestra ventana finestreta ventanilla finlandès -esa finlandés -esa Finlàndia Finlandia fins (a) hasta fins i tot incluso firmar firmar física física fitxa ficha fitxer fichero flaix flash flam flan flassada manta florí florín foli folio fonètica fonética força fuerza format formato formatar formatear formatge queso forn horno forn de pa panadería forquilla tenedor fosc -a oscuro -ra foto foto fotocòpia fotocopia fotocopiadora fotocopiadora fotocopiar fotocopiar fotògraf fotògrafa fotógrafo fotógrafa fotografia fotografía fotografiar fotografiar fotogràfic -a fotográfico -ca fractura fractura franc franco França Francia francès -esa francés -esa franqueig franqueo fred -a frío -a fregit -ida frito -ta frenar frenar fresc -a fresco -ca fricandó fricandó fruita fruta full hoja fumat -ada ahumado -da funcionament funcionamiento funda funda funicular funicular futbol fútbol gaire mucho -cha gairebé casi galeta galleta galteres paperas gamba gamba ganivet cuchillo gas gas gasa gasa gel hielo

11 CATALÀ CASTELLÀ I gelat helado gener enero general general genoll rodilla genollera rodillera gens nada geografia geografía geologia geología germà germana hermano hermana gerro jarro gerundi gerundio gestió gestión gimnàs gimnasio gimnàstica gimnasia ginecòleg ginecòloga ginecólogo ginecóloga gir giro goma d enganxar pegamento goma d esborrar goma de borrar gorra gorra got vaso gra grano graella parrilla gràfic gráfico gramàtica gramática granissat granizado grapa grapa grapadora grapadora grapar grapar gratinat -ada gratinado -da gratuït -a gratuito -ta grec grega griego griega Grècia Grecia greu grave grip gripe gris -a gris groc groga amarillo -lla gros grossa grande grup grupo guarda-roba guardarropa guarnició guarnición guia guía guia de telèfons guía de teléfonos guix yeso habitació habitación hamburguesa hamburguesa handbol balonmano hemeroteca hemeroteca hemorràgia hemorragia hepatitis hepatitis herba hierba història historia hivern invierno Holanda Holanda holandès -esa holandés -esa home hombre hoquei hockey hora hora horari horario hospital hospital hotel hotel i y i tant y tanto idea idea idioma idioma il legible ilegible immobiliari -ària inmobiliario -ria import importe impost impuesto imprès impreso impressora impresora imprimir imprimir incidència incidencia índex índice infermer infermera enfermero enfermera infermeria enfermería informació información informàtica informática infusió infusión ingrés ingreso ingressar ingresar injecció inyección insolació insolación insomni insomnio instal lació instalación instrucció instrucción insulina insulina integral integral intensiu -iva intensivo -va intercanvi intercambio interès interés ioga yoga iogurt yogur Irlanda Irlanda 11

12 I CATALÁN CASTELLANO 12 irlandès -esa irlandés -esa Itàlia Italia italià -ana italiano -na itinerari itinerario ja ya ja que ya que Japó Japón japonès -esa japonés -esa jaqueta chaqueta jersei jersey jo yo joc juego jugar jugar juliol julio juny junio justificant de recepció acuse de recibo laboratori laboratorio làser láser laxant laxante lector lectora lector lectora lectorat lectorado lèxic léxico licor licor lila lila lingüístic -a lingüístico -ca línia línea líquid -a líquido -da lira lira literatura literatura litre litro llapis lápiz llarg -a largo -ga llegir leer llegum legumbre llençol sábana llengua lengua llenguado lenguado llentia lenteja llet leche lletra letra lleu leve lleure ocio llibre libro llibreria librería llibreta libreta llibreta d estalvis libreta de ahorros llicenciatura licenciatura lliçó lección lligar ligar llimona limón llimonada limonada llista lista llit cama lliura libra lliurar entregar lliure libre lloc sitio, lugar llogar alquilar lloguer alquiler llom lomo lluç merluza llum luz lluna luna lluny lejos Luxemburg Luxemburgo mà mano macarró macarrón macedònia macedonia maduixa fresa magnètic -a magnético -ca mai nunca maig mayo maionesa mahonesa, mayonesa mal mal malalt -a enfermo -ma malaltia enfermedad malament mal maleta maleta malgrat a pesar de mandonguilla albóndiga manera manera mantega mantequilla manteniment mantenimiento mapa mapa màquina de fer fotografies máquina de fotografiar mar mar marc marco marca marca mare madre mareig mareo

13 CATALÀ CASTELLÀ N marejar-se marearse marisc marisco marit marido marró marrón marxar marchar massa demasiado mat mate matalàs colchón mateix -a mismo -ma matemàtiques matemáticas material material matí mañana matinada madrugada mató requesón matrícula matrícula matricular-se matricularse mèdic -a médico -ca medicament medicamento medicina medicina mel miel melmelada mermelada meló melón memòria memoria menjador comedor menjar comer mentor mentora mentor mentora mentrestant mientras tanto menú menú menys menos mes mes més más més aviat más bien mestre mestra maestro maestra metge metgessa médico médica metro metro meu meva mío mía mica poco, algo microfilm microfilme microones microondas migdia mediodía mil mil milió millón millor mejor millorar mejorar mineral mineral minut minuto missatge mensaje mitjan a mediados de mitjó calcetín moble mueble model d examen modelo de examen modificar modificar molt muy molt -a mucho -cha moneda moneda mongeta judía mongeta tendra judía verde monitor monitor monitor monitora monitor monitora morfosintaxi morfosintaxis mostassa mostaza mot palabra moto moto motxilla mochila multa multa muller esposa muntanya montaña muntanyisme montañismo múscul músculo musculació musculación museu museo músic música músico música música música musical musical mut muda mudo -da nas nariz nata nata natació natación natural natural nedar nadar neerlandès -esa neerlandés -esa negació negación negatiu negativo negre -a negro -gra negreta negrita nen nena niño niña nevera nevera ni ni ningú nadie nit noche nivell nivel no no 13

14 N CATALÁN CASTELLANO 14 nocturn -a nocturno -na noi noia chico chica només solo noranta noventa noruec -ga noruego -ga Noruega Noruega nosaltres nosotros nostre -a nuestro -tra nota nota notable notable nou nueve novè -ena noveno -na novembre noviembre número número o o objectiu objetivo obligatori -òria obligatorio -ria obrir abrir obturador obturador octubre octubre odontologia odontología oficina oficina oftalmòleg oftalmòloga oftalmólogo oftalmóloga oïda oído oli aceite oliva aceituna olla olla ombra sombra omplir llenar on dónde ONG ONG onze once operació operación operar operar optatiu -iva optativo -va ordinador ordenador ordre orden orella oreja original original ortografia ortografía orxata horchata os hueso ou huevo pa pan paella paella, sartén paga i senyal señal pagament pago pagar pagar pàgina página país país palla paja panet panecillo pantalons pantalones pantalla pantalla paper papel paperera papelera papereria papelería paquet paquete parada parada paraigua paraguas paral leles paralelas parar parar paraula palabra parc parque pare padre parlar hablar part parte participi participio partit partido passat pasado passejar pasear pasta pasta pastilla pastilla pastís pastel patata patata pati patio patí patín pavelló pabellón pebre pimienta pebrot pimiento pedagogia pedagogía peix pescado, pez pel por el pel lícula película penicil lina penicilina penja-robes perchero penjar colgar pensió pensión per por per (a) para pera pera

15 CATALÀ CASTELLÀ P perdre perder perfeccionar perfeccionar pernil jamón però pero perquè porque perruqueria peluquería persiana persiana persona persona perxa pértiga pes peso pesar pesar pesseta peseta pestell pestillo petit -a pequeño -ña peu pie picada picadura picant picante picat -ada picado -da picor picor pijama pijama pila pila pilota pelota pinta peine pinya piña pis piso piscina piscina pissarra pizarra pista pista pitjor peor pizza pizza pizzeria pizzería pla d estudis plan de estudios plànol plano planxa plancha plastificar plastificar plastificat -ada plastificado -da plat plato plàtan plátano platja playa ploma pluma ploure llover pluja lluvia poc -a poco -ca poder poder pòlio polio pòlissa póliza pols polvo pollastre pollo poma manzana pomada pomada porc cerdo porta puerta porteria portería Portugal Portugal portuguès -esa portugués -esa posar poner postal postal postres postre potser quizás practicant practicante practicar practicar precintar precintar precinte precinto prefix prefijo preguntar preguntar preinscripció preinscripción premsa prensa prendre tomar, coger, quitar preposició preposición present presente preservatiu preservativo préssec melocotón pressió presión prestatge estante prestatgeria estantería préstec préstamo pretèrit pretérito preu precio primavera primavera primer -a primero -ra professor professora profesor profesora programa programa pronom pronombre pronunciació pronunciación prop cerca propaganda propaganda pròrroga prórroga prou bastante prova prueba psicòleg psicòloga psicólogo psicóloga 15

16 P CATALÁN CASTELLANO 16 psicologia psicología psiquiatre psiquiatra psiquiatra públic -a público -ca pujar subir pulmonia pulmonía punt punto puré puré quadern cuaderno quadriculat -ada cuadriculado -da quàdruple cuádruple qualsevol cualquiera, cualquier quan cuando quant -a cuánto -ta quantitat cantidad quaranta cuarenta quart -a cuarto -ta quedar quedar queixa queja queixal muela quiosc quiosco radiocasset radiocasete radiografia radiografía raïm uva rap rape raqueta raqueta ratolí ratón rebre recibir rebut recibido, recibo recanvi de bolígraf recambio de bolígrafo (repuesto de...) recepta receta receptor receptora receptor receptora reclamació reclamación recollida de paquets recogida de paquetes recollir recoger recuperar recuperar redacció redacción reduir reducir reembossament reembolso referència referencia refredat resfriado refresc refresco regalar regalar reintegrament reintegro rellotge reloj remei remedio remenat -ada removido -ida, agitado -ada remitent remitente rentadora lavadora rentaplats lavaplatos, lavavajillas rentar lavar renúncia renuncia renunciar renunciar reparació reparación reparar reparar repassar repasar reprografia reprografía res nada reservar reservar reservat -ada reservado -da resguard resguardo residència residencia respondre responder resposta respuesta restaurant restaurante restrenyiment estreñimiento resum resumen retard retraso rètol letrero retolador rotulador revelar revelar revelatge revelado revisor revisora revisor revisora revista revista rítmic -a rítmico -ca riu río robatori robo roda rueda rodalia cercanías rodet carrete romesco romesco (salsa picante) rosa rosa rosat rosado rostit -ida asado -da rus russa ruso -sa Rússia Rusia sabata zapato sabatilla zapatilla saber saber sacarina sacarina

17 CATALÀ CASTELLÀ T safata bandeja sal sal sala sala salat -ada salado -da saldo saldo saler salero salsa salsa salsitxa salchicha salut salud samarreta camiseta samfaina chanfaina sanguini -ínia sanguíneo -a sant santo sardina sardina sauna sauna secret -a secreto -ta secretaria secretaría segell sello segon -a segundo -da segons según seient asiento seixanta sesenta semestre semestre sempre siempre sense sin sensibilitat sensibilidad sentir sentir senyal señal ser ser servei servicio servir servir set siete setanta setenta setè -ena séptimo -ma setembre septiembre setinat -ada satinado -da setmana semana setrilleres vinagreras, aceiteras setze dieciséis seu seva suyo suya sexe sexo si si sí sí sida sida signar firmar signatura firma síl laba sílaba sinó sino sis seis sisè -ena sexto -ta sobre (d una carta) sobre sobre sobre, encima, acerca de sobretot sobre todo sofregit -ida sofrito -ta sol sol solament solamente sols solo solter -a soltero -ra sopa sopa sopar cenar sortida salida sortir salir sostenidors sujetador sota debajo sotrac sacudida sovint a menudo submergible sumergible subratllar subrayado subscripció suscripción substantiu sustantivo suc zumo sucre azúcar sucursal sucursal suec -a sueco -ca Suècia Suecia suggerir sugerir Suïssa Suiza suís -ïssa suizo -za suor sudor supermercat supermercado supositori supositorio surada flotación suspendre suspender suspens suspenso tabulador tabulador tal tal tall corte tallar cortar tallat cortado taló talón talonari talonario també también 17

18 T CATALÁN CASTELLANO 18 tampoc tampoco tan tan tanca valla tancar cerrar tant -a tanto -ta tapa tapa tapes (d un llibre) tapas taquilla taquilla tard tarde tarda tarde tardor otoño targeta tarjeta tarifa tarifa taronja naranja taronjada naranjada tassa taza tastar probar taula mesa taulell mostrador tauler tablón taxa tasa taxi taxi taxímetre taxímetro te té teatre teatro tecla tecla teclat teclado tècnic -a técnico -ca telefèric teleférico telèfon teléfono telefonar telefonear telefònic -a telefónico -ca telefonista telefonista telegrama telegrama televisió televisión temporal temporal temps tiempo tendre -a tierno -na tenir tener tennis tenis tennis de taula tenis de mesa tercer -a tercero -ra terme término termini plazo termòmetre termómetro terrassa terraza terreny de joc terreno de juego tesi tesis tètanus tétanos teu teva tuyo tuya text texto timbre timbre tinta tinta tintoreria tintorería tipus tipo tirabuixó sacacorchos tireta tirita tisores tijeras tomàquet tomate torçar torcer torn turno tornar volver torrat -ada tostado -da tos tos tot -a todo -da tothom todos tovalles mantel tovalló servilleta tovallola toalla traducció traducción tramesa envío tràmit trámite tranquil -il la tranquilo -la tranquil litat tranquilidad transbord transbordo transferència transferencia transport transporte treball trabajo treballar trabajar tren tren trenta treinta tres tres tretze trece treure sacar triple triple trípode trípode trobar encontrar trobar-se encontrarse trucada llamada trucar llamar truita tortilla tu tú

19 CATALÀ CASTELLÀ Z tuberculosi tuberculosis turístic -a turístico -ca turmellera tobillera tutor tutora tutor tutora u uno ull ojo ulleres gafas un una un una universitat universidad urgència urgencia urgent urgente urticària orticaria ús uso vagó vagón vainilla vainilla vaixell barco vapor vapor vas vaso vàter váter vedella ternera vegada vez vegetarià -ana vegetariano -na vela vela velar-se velarse venda venta vendre vender venir venir ventre vientre verb verbo verd -a verde verdura verdura veritat verdad vermell -a rojo -ja vermut vermut vespre atardecer vestíbul vestíbulo vestidor vestuario veure ver vi vino via vía viatge viaje vídeo vídeo vinagre vinagre vinagreta vinagreta vint veinte virus virus visitar visitar viure vivir vocabulari vocabulario vocal vocal voleibol voleibol, balonvolea voler querer volum volumen vòmit vómito vosaltres vosotros -tras vostè usted vostre -a vuestro -tra vuit ocho vuitanta ochenta vuitè -ena octavo -va xai cordero xampinyó champiñón xampú champú xandall chándal xarampió sarampión xarop jarabe xarxa red xec cheque Xina China xinès -esa chino -na xinxeta chincheta xiulet silbato xocolata chocolate xoriço chorizo zero cero 19

prueba de comprensión de lectura prueba de comprensión auditiva Código de examen: 02

prueba de comprensión de lectura prueba de comprensión auditiva Código de examen: 02 Viernes, 20 de mayo de 2011 prueba de comprensión de lectura prueba de comprensión auditiva Código de examen: 02 2011 instituto cervantes Las hojas de respuestas serán tratadas mediante un sistema automatizado

Más detalles

Nutrición Infantil. (para mezclar con en primer plato o no, según el gusto o preferencia del niño)

Nutrición Infantil. (para mezclar con en primer plato o no, según el gusto o preferencia del niño) Nutrición Infantil Dr. BENJAMÍN MARTÍN, PEDIATRÍA y PUERICULTURA, GASTROENTEROLOGÍA y NUTRICIN INFANTIL 1).- DIETA SIN LACTOSA (para niños entre 1 y 5 años) DESAYUNO (sobre las 8-9 horas) agitar y añadir

Más detalles

Relaciona cada descripción de la columna de la izquierda con una medida de la columna de la derecha.

Relaciona cada descripción de la columna de la izquierda con una medida de la columna de la derecha. Los alimentos Tema 14 pa la bras zumo / jugo (Am.) plátanos / bananas agua uvas té zanahoria café lechuga pollo pimiento ternera cebolla marisco arroz sardinas pan naranjas huevos manzanas aceite Tarjetas

Más detalles

prueba de comprensión de lectura prueba de comprensión auditiva Código de examen: 02

prueba de comprensión de lectura prueba de comprensión auditiva Código de examen: 02 Viernes, 20 de mayo de 2011 prueba de comprensión de lectura prueba de comprensión auditiva Código de examen: 02 2011 instituto cervantes 1. Use lápiz. INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LAS HOJAS DE RESPUESTA

Más detalles

Me gusta bastante... No me gusta nada... 2 de leche 1 de azúcar 3 de cerveza 1 de huevos 2 de manzanas

Me gusta bastante... No me gusta nada... 2 de leche 1 de azúcar 3 de cerveza 1 de huevos 2 de manzanas gente EJERCICIOS 7 1 Mira las páginas 70 y 71 del Libro del alumno. Escribe los nombres de los productos en el lugar que corresponda, según tus gustos. Me gusta muchísimo... la uva No me gusta mucho...

Más detalles

NIVEL A. Menú del día TEXTO. www.mecd.gob.es/reinounido

NIVEL A. Menú del día TEXTO. www.mecd.gob.es/reinounido junio 2013 Autor: Natalio Ormeño Villajos Asesor técnico de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda NIPO: 030-13-043-X Menú del día Un restaurante de Madrid. Fotos del autor Los restaurantes

Más detalles

INGREDIENTES ESPECIFICADOS DE LOS PLATOS ELABORADOS EN LOS MENÚS ESCOLARES DE LA EMPRESA MARIANO MÉRIDA

INGREDIENTES ESPECIFICADOS DE LOS PLATOS ELABORADOS EN LOS MENÚS ESCOLARES DE LA EMPRESA MARIANO MÉRIDA INGREDIENTES ESPECIFICADOS DE LOS PLATOS ELABORADOS EN LOS MENÚS ESCOLARES DE LA EMPRESA MARIANO MÉRIDA 1. PURÉS El puré de verduras siempre lleva como base los siguientes ingredientes: aceite de oliva,

Más detalles

Bitácora Unidad 7. Unidad 7

Bitácora Unidad 7. Unidad 7 Bitácora Unidad 7 Unidad 7 Unidad 7 Pan, ajo y aceite 01 LA COMIDA RÁPIDA, VERSIÓN ESpañola Pinchos de tortilla Las tapas, los pinchos o los bocadillos: productos mediterráneos con pan. Cientos de recetas

Más detalles

MELON O SANDIA QUESO MANCHEGO SEMI-SECO PERAS O MANZANAS. 300 grs. melón o sandia. 1/5 u/. carbohidratos 91 cal. 100 grs.

MELON O SANDIA QUESO MANCHEGO SEMI-SECO PERAS O MANZANAS. 300 grs. melón o sandia. 1/5 u/. carbohidratos 91 cal. 100 grs. POSTRES 300 grs. melón o sandia MELON O SANDIA 1/5 u/. carbohidratos 91 cal QUESO MANCHEGO SEMI-SECO 100 grs. queso manchego 2,5u/. proteínas 7 u/. lípidos 415 cal PERAS O MANZANAS 120 grs. peras o manzanas

Más detalles

Carolina González González Revista de Didáctica MarcoELE núm. 5 / www.marcoele.com

Carolina González González Revista de Didáctica MarcoELE núm. 5 / www.marcoele.com FECHA DE ENVÍO: 27/09/2007 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD La lista de la compra AUTOR/A Carolina González González APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm Gramática,

Más detalles

Guía de alimentación saludable

Guía de alimentación saludable Guía de alimentación saludable Cuida tu alimentación y la de tu familia Guía de alimentación saludable Edita: Fundación Secretariado Gitano C/Ahijones s/n 28018 Madrid Telf: 91 422 09 60 Fax: 91 422 09

Más detalles

Registro del consumo de alimentos de tres días

Registro del consumo de alimentos de tres días Registro del consumo de alimentos de tres días Registro de tres días (incluya un festivo) Número: Apellidos: Nombre: Instrucciones En este cuestionario deberá ir anotando todos los alimentos y bebidas

Más detalles

DIETA EN EL POST-OPERATORIO DE ILEOSTOMÍA, COLECTOMÍA Y COLOSTOMÍA

DIETA EN EL POST-OPERATORIO DE ILEOSTOMÍA, COLECTOMÍA Y COLOSTOMÍA DIETA EN EL POST-OPERATORIO DE ILEOSTOMÍA, COLECTOMÍA Y COLOSTOMÍA RECOMENDACIONES NUTRICIONALES La dieta tiene por objetivo disminuir el volumen diario de las heces, y evitar que estas sean excesivamente

Más detalles

ME ENCANTA BARCELONA!

ME ENCANTA BARCELONA! ME ENCANTA BARCELONA! Manus: Maria Carme Dahlin-Gabarró Producent: Gun Simon Sändningsdatum: 29/3 2000 Programlängd: 9 45 Personas: Locutor Sergio Silvia Arantxa Recepcionista Camarero Diálogo 1 Locutor:

Más detalles

COCINERO EN CASA. www.cocinamiguel.com

COCINERO EN CASA. www.cocinamiguel.com COCINERO EN CASA. www.cocinamiguel.com MENU Entrantes Guisos Pastas Pescados Carnes Huevos Arroces Entrantes Gazpacho: (4 Rac.) 1 Kg. Tomate natural, ½ Ajo, ½ Cebolla, 1 Pimiento rojo, 1 Pepino, Comino,

Más detalles

SOLUCIONES DE SOPAS Y CONTRARIOS

SOLUCIONES DE SOPAS Y CONTRARIOS SOLUCIONES DE SOPAS Y CONTRARIOS A) SOPAS DE LETRAS 13 ANIMALES LA RANA EL PÁJARO EL LEÓN EL LEOPARDO EL GATO EL PERRO EL CABALLO EL ELEFANTE EL RATÓN LA VACA LA OVEJA LA SERPIENTE EL BURRO U G H D S C

Más detalles

U nidad 4. Voy a comprar... OBJETIVOS

U nidad 4. Voy a comprar... OBJETIVOS Voy a comprar... Aprender el vocabulario referente a los alimentos de forma lúdica. INSTRUCCIONES Una vez estudiado el vocabulario de la comida, se propone a los alumnos un juego de memoria. El profesor

Más detalles

COMIDA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 1 2 3 4 5 BRÓCOLI CON PATATAS

COMIDA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 1 2 3 4 5 BRÓCOLI CON PATATAS Raó social: Catalunya School Services S.L. Avgda. del Paral lel, 180, Escala A Entresòl 4a. 08015 Barcelona NIF B-65553679 RSIPAC: 26.06822/CAT Registre RGSEAA: 26.12814/ B. Tel.: 931.870.335 Fax: 931.870.336

Más detalles

ÍNDICE. Información y reservas Tel. 938 759 408 congressos@monstbenet.com. Menú de Empresa. Menú Superior. Menú de Gala. Bufets.

ÍNDICE. Información y reservas Tel. 938 759 408 congressos@monstbenet.com. Menú de Empresa. Menú Superior. Menú de Gala. Bufets. Menús para grupos 2012-2013 1 ÍNDICE Menú de Empresa Menú Superior Menú de Gala Bufets Menú Infantil Información y reservas Tel. 938 759 408 congressos@monstbenet.com 2 Menú empresa Aperitivo en mesa...

Más detalles

A continuación mostramos algunos menús por CALORIAS MENÚS DE 1300 CALORÍAS

A continuación mostramos algunos menús por CALORIAS MENÚS DE 1300 CALORÍAS A continuación mostramos algunos menús por CALORIAS MENÚS DE 1300 CALORÍAS Un vaso de leche Dos yogures descremados Un vaso de leche 20gr de pan Una manzana Mañana mediana 15 gr. de tostadas Dos o tres

Más detalles

Top! en español 2 Programa 1: Vacaciones

Top! en español 2 Programa 1: Vacaciones rograma 1: Vacaciones Respuestas: Folios 1, 2, 3 y 4 1. ostal op! stamos de vacaciones en la montaña. Nos alojamos en un hotel. Hoy hace mucho calor. or las mañanas nado en la piscina. or las tardes voy

Más detalles

CAMPAMENTO PIRATA. Coaching para niños y jóvenes. TURNOS INSTALACIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES. Finca Ecológica LA GARMA:

CAMPAMENTO PIRATA. Coaching para niños y jóvenes. TURNOS INSTALACIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES. Finca Ecológica LA GARMA: CAMPAMENTO PIRATA CAMPAMENTO PIRATA Coaching para niños y jóvenes. TURNOS FECHAS PLAZAS EDADES CAMPAMENTO PIRATA del 3 al 12 de julio 30 7 a 18 incluidos INSTALACIONES Finca Ecológica LA GARMA: Capacidad

Más detalles

Aclaraciones importantes

Aclaraciones importantes Aclaraciones importantes ü Esto es una demostración de un plan de alimentación para una semana. El plan de comidas de la persona se adaptará siempre a la información recogida en la primera consulta dónde

Más detalles

N u e vo. Francisca Castro Viúdez Pilar Díaz Ballesteros Ignacio Rodero Díez Carmen Sardinero Francos

N u e vo. Francisca Castro Viúdez Pilar Díaz Ballesteros Ignacio Rodero Díez Carmen Sardinero Francos libro del alumno + CD MP3 cuaderno de ejercicios + CD guía didáctica vídeos recursos digitales cuaderno de ejercicios 1 Curso de español como lengua extranjera 1 Nuevo Español en Marcha Nuevo Español en

Más detalles

Menú semanal. Lunes 4. Martes 5

Menú semanal. Lunes 4. Martes 5 Lunes 4 Tostadas int. con requesón Ingredientes: Queso Requesón, Tostadas integrales. Ciruelas Ingredientes: Ciruelas. Melón con jamón Ingredientes: Melón, Jamon serrano. Elaboración: Cortar el melón a

Más detalles

LAS COMPRAS. C) QUIÉN ES EL ÚLTIMO? (Pedir La vez) Expresiones para pedir y dar la vez. Interrogativo: QUIÉN?. El turno en la compra.

LAS COMPRAS. C) QUIÉN ES EL ÚLTIMO? (Pedir La vez) Expresiones para pedir y dar la vez. Interrogativo: QUIÉN?. El turno en la compra. 5 LAS COMPRAS A) DÓNDE COMPRAS? (Las tiendas y los productos) Nombres de tiendas y de productos. Verbo COMPRAR. En el/la + TIENDA + compro + PRODUCTO. Interrogativo: DÓNDE?. B) CUÁNTO VALES? (Los precios)

Más detalles

Menús 2013. Disponemos de:

Menús 2013. Disponemos de: Menús 2013, desde 1977 Ponemos a su servicio 36 años de experiencia organizando bodas, Homenajes, banquetes, comidas de empresa o cualquier tipo de celebración que usted desee. Disponemos de: Restaurante

Más detalles

El binomio aprendizaje-entretenimiento es posible en nuestro campamento de verano: DON QUIJOTE CAMP.

El binomio aprendizaje-entretenimiento es posible en nuestro campamento de verano: DON QUIJOTE CAMP. Tras 10 meses de estudio y esfuerzo, llegan las vacaciones escolares, tiempo de descanso para sus hijos. Pero el largo período estival no debe ser sinónimo de inactividad, se puede aprovechar mejor...

Más detalles

Residencia Universitaria Argüelles MENUS ENERO 2012

Residencia Universitaria Argüelles MENUS ENERO 2012 MENUS ENERO 2012 Semana del 1 al 7 de Enero MARTES 1 2º Plato RUA CERRADA 2º Plato MIERCOLES 2 Sopa castellana 2º Plato Filete de pollo al limón con ensalada Yogur de sabores Coditos salteados 2º Plato

Más detalles

Dieta Semanal. Educación Física. Índice. Dieta 1 ( Desayuno, almuerzos y cenas ) Dieta 2 ( Desayuno, almuerzos y cenas ) Media mañana.

Dieta Semanal. Educación Física. Índice. Dieta 1 ( Desayuno, almuerzos y cenas ) Dieta 2 ( Desayuno, almuerzos y cenas ) Media mañana. Dieta Semanal!! Educación Física Índice Dieta 1 ( Desayuno, almuerzos y cenas ) Dieta 2 ( Desayuno, almuerzos y cenas ) Media mañana Meriendas Hábitos Curiosidades Tablas * Estas dietas no son de adelgazamiento,

Más detalles

Residencia Universitaria Argüelles MENUS OCTUBRE 2012

Residencia Universitaria Argüelles MENUS OCTUBRE 2012 Semana del 1 al 7 de Octubre LUNES 1 Risotto tres quesos 2º Plato Croquetas de jamón con ensalada de tomate Crema catalana Panaché de verduras con jamón 2º Plato Lomo de cerdo asado con patatas MARTES

Más detalles

INFORMACIÓN PARA PACIENTES PAUTAS PARA REDUCIR EL COLESTEROL

INFORMACIÓN PARA PACIENTES PAUTAS PARA REDUCIR EL COLESTEROL Dr. J. J. Rufilanchas Sanchez Dr. J. M. Cortina Romero Dr. E. Pérez de la Sota Dr. A. Forteza Gil Dra. Mª. J. López Gude Dr. J. Centeno Rodríguez INFORMACIÓN PARA PACIENTES PAUTAS PARA REDUCIR EL COLESTEROL

Más detalles

Recetas imprescindibles para microondas

Recetas imprescindibles para microondas Recetas imprescindibles para microondas Fáciles y muy rápidas En la cocina con Roberto Peralta A Gema, Raquel y Roberto y a mis padres TABLA DE CONTENIDO Introducción... 7 Utensilios aptos... 9 Materiales

Más detalles

EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL EN ESPAÑA LA SANIDAD ES: - GRATUITA - UNIVERSAL Cualquier persona tiene derecho a ir al médico Si estás enfermo puedes ir: - al Hospital - al Centro de salud Cómo puedes ir

Más detalles

AULA DE NATURALEZA PAREDES

AULA DE NATURALEZA PAREDES CAMPAMENTO EN INGLÉS PARA FAPACE AULA DE NATURALEZA PAREDES INFORMACIÓN DE INTERÉS FECHAS y PRECIOS: **28 de junio a 4 de julio de 2015. Duración: 7 días y 6 noches, la entrada al campamento se realizará

Más detalles

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Ceremonia civil o Autocar de 55 plazas 2 horas barra libre Disc-jockey ( amenizar aperitivo, entrada novios en terraza, entrada a la sala, amenizar durante

Más detalles

un plan de alimentación saludable para cada día de la semana

un plan de alimentación saludable para cada día de la semana DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA MERIENDA CENA LUNES con cereales integrales, Un zumo de Naranja natural Un Yogur Sopa de verduras Filetes de Carne picada Sabrosanos 1 con salsa de tomate Ensalada de espinacas

Más detalles

Capítulo 5 : Begoña invita a Andrew

Capítulo 5 : Begoña invita a Andrew Capítulo 5 : Begoña invita a Andrew Acción 1! Lola : Quieres ayudarme, Ana? Ana : Claro. Lola : Los yogures, los huevos, la leche y el queso en la nevera. La fruta, la dejamos aquí encima, en este plato.

Más detalles

Restaurant Diagonal CAN SOTERAS Des de 1917

Restaurant Diagonal CAN SOTERAS Des de 1917 MENÚ NADAL A / MENÚ DE NAVIDAD A Ametlles Fregides a la Sal / Almendras fritas a la Sal Piruletes de Fuet / Piruletas de Fuet Patates Xips / Patatas Chips Mini Croquetes Casolanes / Mini Croquetas Caseras

Más detalles

DIETA 1500 KCAL + RECETAS

DIETA 1500 KCAL + RECETAS DIETA 1500 KCAL + RECETAS DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA MERIENDA CENA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Café (opcional) Café (opcional) Café (opcional) Café (opcional) Pan blanco o 2

Más detalles

Quick Start Review (p. 366) Answers will vary. Answers could include:

Quick Start Review (p. 366) Answers will vary. Answers could include: Quick Start Review (p. 366) Answers will vary. Answers could include: 1. Escribe las invitaciones. 2. Ve de compras. 3. Haz las tapas. 4. Barre el suelo. 5. Compra un disco compacto. Quick Start Review

Más detalles

el pescado los plátanos el pollo el queso el sal la mostaza los tomates la salsa de tomate la mayonesa

el pescado los plátanos el pollo el queso el sal la mostaza los tomates la salsa de tomate la mayonesa 1 4 7 2 3 9 5 6 el pescado los plátanos el pollo el queso el sal la mostaza los tomates la salsa de tomate la mayonesa 8 la manzana las naranjas el pan el pastel las patatas/ papas las patatas/ papas fritas

Más detalles

Carta de Comidas Típicas Castellanas Por encargo

Carta de Comidas Típicas Castellanas Por encargo Postres Fruta del tiempo... 2,5 Naranja preparada con aceite y canela...... 3,5 Tarta helada. 4,0 Copa de helado con nueces (verano)... 3,5 Mousse de yogur, café o chocolate......... 4,0 Flan de huevo

Más detalles

MENU SEMANAL. 2º pollo a la plancha y. ensalada. 2º Ensalada completa 2º Hervido de judias verdes y ensaladaturmix

MENU SEMANAL. 2º pollo a la plancha y. ensalada. 2º Ensalada completa 2º Hervido de judias verdes y ensaladaturmix SEMANA 1: semana del 15 al 21 Junio. DIETA NORMAL DIETA TRITURADA 1º Sopa de picadillo 1º Sopa de picadillo DIETA DIABETICA DIETA NORMAL DIETA TRITURADA DIETA DIABETICA 1ºSopa de picadillo 1º crema de

Más detalles

MARZO INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

MARZO INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA Kcal: 519.5% P: 18% L: 38.4% Hdc: 25.4 % Kcal: 505.1% P: 33.9% L: 26.4% Hdc: 33.2 % Kcal: 554.3% P: 28.1% L: 16.7% Hdc: 73.1 % Kcal: 460.5% P: 26.6% L: 24.5% Hdc: % Kcal: 458.9% P: 43.7% L: 11.6% Hdc:

Más detalles

RESTAURANTE EL COMPLET

RESTAURANTE EL COMPLET RESTAURANTE EL COMPLET C/Natzaret, 7 43003 Tarragona elcompletgn@gmail.com Primero Crema de calabacín Segundo Arroz con romesco y bacalao Postre Bebida Pollo a la plancha o rebozado con patatas laminadas

Más detalles

Bloque 1. Orientaciones metodológicas

Bloque 1. Orientaciones metodológicas 3 unidad didáctica LOS ALIMENTOS Bloque 1 Orientaciones metodológicas Sobre el vocabulario: 1. Asociación de tarjeta con tarjeta. 2. Reconocimiento de tarjetas. 3. Nombrar tarjetas. 4. Asociación tarjeta

Más detalles

Servicios Adicionales: Red De Proveedores para música, decoración, flores, carnaval, queques, Animadores, capacitaciones, inflables y mas.

Servicios Adicionales: Red De Proveedores para música, decoración, flores, carnaval, queques, Animadores, capacitaciones, inflables y mas. Para G y G Eventos Catering Service, Restaurant del Club Campestre Español, es un placer el que nos considere para su Evento, a continuación le presentamos nuestra oferta de Servicio: MENU CAMPESTRE Los

Más detalles

CÓMO SIGO UNA DIETA BAJA EN SAL?

CÓMO SIGO UNA DIETA BAJA EN SAL? CÓMO SIGO UNA DIETA BAJA EN SAL? INTRODUCCIÓN Es muy importante reducir el consumo de sal cuando sufres insuficiencia cardiaca porque en esta situación el cuerpo tiende a acumular sal. Para compensar este

Más detalles

COMIDA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 1 2 FRUTA DEL TIEMPO / PAN BLANCO E INTEGRAL 5 6 7 8 9 BRÓCOLI CON PATATAS HERVIDAS

COMIDA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 1 2 FRUTA DEL TIEMPO / PAN BLANCO E INTEGRAL 5 6 7 8 9 BRÓCOLI CON PATATAS HERVIDAS OCTUBRE COMIDA FUND. SG. CORAZÓN ARROZ PILAFF CON SALSA DE LENTEJAS ECOLÒGICAS GUISADAS CON SOFRITO Y CHORIZO CASERO CON LECHUGA, Y MAÍZ A LA PLANCHA AL LIMÓN CON ALIÑADO Y S NEGRAS LÁCTEO SOSTENIBLE /

Más detalles

Restaurante Guilleumes Cocina Catalana Moderna a precios asequibles Al pie de la Montaña de Montserrat www.guilleumes.

Restaurante Guilleumes Cocina Catalana Moderna a precios asequibles Al pie de la Montaña de Montserrat www.guilleumes. Restaurante Guilleumes Cocina Catalana Moderna a precios asequibles Al pie de la Montaña de Montserrat www.guilleumes.com Menús Grupos Restaurante Guilleumes En el Hostal Restaurante Guilleumes nos caracterizamos

Más detalles

Conversar en español A1-A2

Conversar en español A1-A2 14 Conversar en español A1-A2 Julia Miñano Susana Catalán (coords.) Mireia Español Silvia López Mónica Moreno www.eh.ub.edu Índice 9 Presentación 11 Prólogo Unidades 14 Estos son mis amigos 18 Cómo se

Más detalles

BASAL SIN GLUTEN SIN LACTOSA MULTI-INTOLERANCIAS SIN LECHE BEBIDA

BASAL SIN GLUTEN SIN LACTOSA MULTI-INTOLERANCIAS SIN LECHE BEBIDA PRIMERA SEMANA DIETA Nº1 DIETA Nº2: DIETA Nº3: DIETA Nº4: BASAL SIN GLUTEN SIN LACTOSA MULTI-INTOLERANCIAS SIN LECHE BEBIDA (Solo caldo vegetal natural, sin (Solo caldo vegetal natural, sin NI QUESO LUNES

Más detalles

Interactuar en el espacio de las compras. Ver desarrollo de la actividad. nuestros alumnos. 3 sesiones de hora y media

Interactuar en el espacio de las compras. Ver desarrollo de la actividad. nuestros alumnos. 3 sesiones de hora y media Fecha de envío: 03/01/2007 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD AUTOR APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/i ndice.htm NIVEL TIPO DE ACTIVIDAD OBJETIVOS DESTREZA QUE PREDOMINA

Más detalles

OTOÑO 2010. MONOGRÁFICOS Granja Escuela LA SIERRA. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla CONSTANTINA

OTOÑO 2010. MONOGRÁFICOS Granja Escuela LA SIERRA. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla CONSTANTINA OTOÑO 2010 MONOGRÁFICOS Granja Escuela LA SIERRA Parque Natural Sierra Norte de Sevilla CONSTANTINA MONOGRÁFICOS El otoño quizás sea la estación más bonita en la Sierra. Las hojas se ponen doradas y rojizas

Más detalles

Menús de Comunión 2016. Menú 54

Menús de Comunión 2016. Menú 54 Menús de Comunión 2016 Menú 54 Entradas Centro de Mesa (dos a elegir) Tabla de quesos de Castellón Empanadilla de chipirones en su tinta Fresones al balsámico con mozzarella fresca de búfala, nieve de

Más detalles

Libro de Recetas. Educación para la Diabetes

Libro de Recetas. Educación para la Diabetes Libro de Recetas Educación para la Diabetes Libro de Recetas Desayuno I Nombre Total Gramos del alimento calorías 50 Tostada pan integral 120 10 Aceite oliva 90 200 Leche desnatada con café/té 72 282 Media

Más detalles

2. Escribe la palabra correspondiente a la definición que tu profesora lee. 3. Indica si las frases que tu profesora lee son lógicas o ilógicas:

2. Escribe la palabra correspondiente a la definición que tu profesora lee. 3. Indica si las frases que tu profesora lee son lógicas o ilógicas: Repaso 6 Soluciones PARTE ORAL 1. Contesta las siguientes preguntas con frases completas: 1. Me gusta más el arroz con pollo. Me gusta menos la sopa de tomate. 2. Sí, (a mí) me molesta la comida picante.

Más detalles

(Catering desde el 10 de septiembre) Del 28 de septiembre al 2 de octubre LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES. Catering. desde el.

(Catering desde el 10 de septiembre) Del 28 de septiembre al 2 de octubre LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES. Catering. desde el. ( desde el 10 de septiembre) Del 28 de septiembre al 2 de octubre desde el desde el desde el Sopa de arroz Judías verdes con jamón y huevo duro 10 de septiembre 10 de septiembre 10 de septiembre Escalope

Más detalles

Desayuno Un vaso de leche desnatada con café o cacao soluble Pan tostado con aceite de oliva virgen o unos copos de cereales. Una pieza de fruta

Desayuno Un vaso de leche desnatada con café o cacao soluble Pan tostado con aceite de oliva virgen o unos copos de cereales. Una pieza de fruta Dieta mediterránea 1. Coma verdura, mejor si es de temporada en cada comida principal (comida y cena). 2. Coma una pieza de fruta, mejor si es de temporada en el desayuno, comida y la cena. 3. Coma legumbres

Más detalles

DIETA 1200 KCAL + RECETAS

DIETA 1200 KCAL + RECETAS DIETA 1200 KCAL + RECETAS DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA MERIENDA CENA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Biscotes, Cereales sin Biscotes, Mermelada sin Biscotes, Biscotes, Cereales sin

Más detalles

Los dos componentes del huevo, clara y yema, pueden provocar alergia; pero la clara, por tener más cantidad de proteína, es más alergénica.

Los dos componentes del huevo, clara y yema, pueden provocar alergia; pero la clara, por tener más cantidad de proteína, es más alergénica. 1 En qué consiste la alergia al huevo? La alergia al huevo de gallina es una reacción adversa del sistema inmunológico que se produce por la ingestión, contacto e inhalación de las proteínas presentes

Más detalles

CUESTIONARIO PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES ERASMUS DE LOS PRÓXIMOS AÑOS

CUESTIONARIO PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES ERASMUS DE LOS PRÓXIMOS AÑOS CUESTIONARIO PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES ERASMUS DE LOS PRÓXIMOS AÑOS El motivo por el cual hemos elaborado este cuestionario es para proporcionar información muy específica de cada destino a vuestros

Más detalles

Relaciona las preguntas de Juan con los dibujos. Escribe debajo de ellas la respuesta y la hora.

Relaciona las preguntas de Juan con los dibujos. Escribe debajo de ellas la respuesta y la hora. Prisma Ejercicios A1-Unidad05 24/4/07 Unidad 5.1. 18:55 Página 25 5 Relaciona las preguntas de Juan con los dibujos. Escribe debajo de ellas la respuesta y la hora. Ejemplo: 1. La película empieza a las

Más detalles

APERITIVOS PICA-PICA Patatas fritas Torres 1 Frutos secos 1 Olivas mezcla de la Garrotxa 1

APERITIVOS PICA-PICA Patatas fritas Torres 1 Frutos secos 1 Olivas mezcla de la Garrotxa 1 APERITIVOS PICA-PICA Patatas fritas Torres 1 Frutos secos 1 Olivas mezcla de la Garrotxa 1 ENTRANTES Crema de tomate natural 5,15 Crema de calabacín 5,15 Espaguetis al gusto ( con aceite o con tomate y

Más detalles

MENÚS BODA. Celebra tu boda en los jardines del Hotel-Restaurante Juan de la Cosa.

MENÚS BODA. Celebra tu boda en los jardines del Hotel-Restaurante Juan de la Cosa. MENÚS BODA Celebra tu boda en los jardines del Hotel-Restaurante Juan de la Cosa. Antorchas, velas, alfombras, pide lo que quieras para tu día especial y nosotros lo haremos posible, sin coste añadido.

Más detalles

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO. Leche semidesnatada. Leche semidesnatada. Cereales integrales. Galletas maría.

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO. Leche semidesnatada. Leche semidesnatada. Cereales integrales. Galletas maría. Menú para un deportista Pan c/tomate, orégano y aceite de Galletas maría Tostada c/mermelada Fresas Bizcocho casero Tostada c/fiambre de pavo Barrita de cereales c/frutas troceadas Chocolate negro Pan

Más detalles

Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar uno de los días más importantes de vuestra vida.

Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar uno de los días más importantes de vuestra vida. Felicidades Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar uno de los días más importantes de vuestra vida. Será un placer poder ayudaros a organizar y personalizar el banquete de vuestra boda para

Más detalles

PRIMERS / PRIMEROS SEGONS / SEGUNDOS

PRIMERS / PRIMEROS SEGONS / SEGUNDOS Amanida de pollastre cruixent amb salsa de mostassa i mel. Ensalada de pollo crujiente con salsa de mostaza y miel. Carpaccio de salmó amb vinagreta d anet. Carpaccio de salmón con vinagreta de eneldo.

Más detalles

MENÚS CELEBRACIONES 2016

MENÚS CELEBRACIONES 2016 MENÚS CELEBRACIONES 2016 1 MENU CELEBRACIÓN I Centros de Mesa Jamón de Trévelez y Queso Manchego con Pan y Tomate Ensalada de Bacalao con Vinagreta de Pimientos rojos Asados Revuelto de Setas y Morcilla

Más detalles

enero 2016 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1º Crema de verduras con picatostes 2º Pechuga pollo plancha con

enero 2016 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1º Crema de verduras con picatostes 2º Pechuga pollo plancha con enero 2016 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1º Crema de verduras con picatostes 2º Pechuga pollo plancha con 7 8 1º Macarrones boloñesa 2º Filete de merluza con ensalada mixta arroz blanco y tomate

Más detalles

PROBLEMA 1 Un pantalón de pana cuesta 33. Un pantalón vaquero cuesta 12 más. Cuánto pagaré por los dos pantalones, si me descuentan 5?

PROBLEMA 1 Un pantalón de pana cuesta 33. Un pantalón vaquero cuesta 12 más. Cuánto pagaré por los dos pantalones, si me descuentan 5? PROBLEMA 1 Un pantalón de pana cuesta 33. Un pantalón vaquero cuesta 12 más. Cuánto pagaré por los dos pantalones, si me descuentan 5? PROBLEMA 2 En una fiesta hay igual número de hombres que de mujeres.

Más detalles

Semana de 3 a 7 de septiembre de 2012

Semana de 3 a 7 de septiembre de 2012 Semana de 3 a 7 de septiembre de 2012 Comidas - Crema de s. - Albóndigas a la jardinera - s..- Puré s con ternera. - Lentejas con s. - Filete de merluza a la romana. -. - Puré de con pescado. - Macarrones

Más detalles

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid) Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86 secretaria@colegioseisoledad.es Fax: 91 174 50 86

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid) Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86 secretaria@colegioseisoledad.es Fax: 91 174 50 86 Estimados padres: Nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros la confianza que habéis depositado en nuestro Centro a la hora de elegirnos para compartir y colaborar en la importante labor que

Más detalles

CONSEJOS NUTRICIONALES EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD VALOR NUTRICIONAL DIETA DE LA OBESIDAD. DIETOTERAPIA Obesidad

CONSEJOS NUTRICIONALES EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD VALOR NUTRICIONAL DIETA DE LA OBESIDAD. DIETOTERAPIA Obesidad OBESIDAD CONSEJOS NUTRICIONALES EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD VALOR NUTRICIONAL DIETA DE LA OBESIDAD DIETOTERAPIA Obesidad OBESIDAD: CONSEJOS CONSEJOS NUTRICIONALES EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Más detalles

MENÚ MES DE MARZO ESCUELA INFANTIL ROCÍO JURADO

MENÚ MES DE MARZO ESCUELA INFANTIL ROCÍO JURADO Recomendaciones para los Padres: Un aspecto fundamental y que condiciona los hábitos alimentarios son los horarios de las comidas. Es fundamental tener horarios fijos, ya que las variaciones frecuentes

Más detalles

CONSEJOS NUTRICIONALES Y DIETÉTICOS PARA DIETA DE PROTECCIÓN BILIAR VALOR NUTRICIONAL DIETA DE LA PROTECCIÓN BILIAR. DIETOTERAPIA Protección biliar

CONSEJOS NUTRICIONALES Y DIETÉTICOS PARA DIETA DE PROTECCIÓN BILIAR VALOR NUTRICIONAL DIETA DE LA PROTECCIÓN BILIAR. DIETOTERAPIA Protección biliar PROTECCIÓN BILIAR CONSEJOS NUTRICIONALES Y DIETÉTICOS PARA DIETA DE PROTECCIÓN BILIAR VALOR NUTRICIONAL DIETA DE LA PROTECCIÓN BILIAR DIETOTERAPIA Protección biliar PROTECCIÓN BILIAR: CONSEJOS CONSEJOS

Más detalles

1 Observa la nevera y escribe tres ejemplos de cada uno de

1 Observa la nevera y escribe tres ejemplos de cada uno de 1 Para aplicar lo aprendido 1 Observa la nevera y escribe tres ejemplos de cada uno de los tipos de alimentos que figuran en la tabla. Tipos de alimentos Frutas Verduras Ricos en grasas Ricos en proteínas

Más detalles

Diferentes usos del Pretérito Perfecto y del Pretérito Indefinido. Léxico: Cómo poner la mesa.

Diferentes usos del Pretérito Perfecto y del Pretérito Indefinido. Léxico: Cómo poner la mesa. Actividades Gramática y léxico Nivel A2 Diferentes usos del Pretérito Perfecto y del Pretérito Indefinido. Léxico: Cómo poner la mesa. por Silvia Peron con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina

Más detalles

Quick Start Review (p. 292) Answers will vary. Answers could include:

Quick Start Review (p. 292) Answers will vary. Answers could include: Quick Start Review (p. 292) Answers could include: 1. me gusta [practicar deportes.] 2. le gusta [ver la televisión.] 3. te gusta [andar en patineta.] 4. nos gusta [jugar al tenis.] 5. les gusta [ir al

Más detalles

Su comunión en un entorno diferente y rodeado de sus animales favoritos

Su comunión en un entorno diferente y rodeado de sus animales favoritos Su comunión en un entorno diferente y rodeado de sus animales favoritos En Faunia encontrarás un marco diferente donde celebrar la Comunión de tus hijos, degustando la mejor gastronomía en el salón de

Más detalles

CONCIENCIA SILÁBICA INSTRUCCIONES: ÍNDICE DE ACTIVIDADES:

CONCIENCIA SILÁBICA INSTRUCCIONES: ÍNDICE DE ACTIVIDADES: CONCIENCIA SILÁBICA Creador de Bingos ARASAAC INSTRUCCIONES: Cada juego tiene un color diferente. Primero están las tarjetas respuestas, y a continuación está el cartón del bingo. Para empezar se recortarán

Más detalles

Restaurante Iruña Menú Mayo de2011

Restaurante Iruña Menú Mayo de2011 Restaurante Iruña Menú Mayo de2011 Sopa del día Alimentos constructores Alimentos energético s Alimentos reguladores Verdura Fruta Postre Bebida 2 Arroz con pollo: variedad de carnes Papas a la francesa

Más detalles

Menú nº1. 16,00 /Persona IVA incluido

Menú nº1. 16,00 /Persona IVA incluido Menú nº1 16,00 /Persona IVA incluido (Menú solo disponible para almuerzos de lunes a viernes no festivos. Los platos deben ser elegidos con antelación) Aperitivos de la casa (aceitunas DO Aloreña de Málaga,

Más detalles

Tu plan semanal PACK BÁSICO

Tu plan semanal PACK BÁSICO Tu plan semanal PACK BÁSICO Menú 1800-2000Kcal 50-55% carbohidratos 30-30% grasas 12-18% proteínas MENÚ 6ª SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Desayunos Media mañana Leche semidesnatada

Más detalles

~ Menú celebraciones ~

~ Menú celebraciones ~ ~ Menú celebraciones ~ En el Mangranar hemos preparado para ti un menú celebraciones con el que puedes confeccionar tu propio menú. Bodas, comuniones, aniversarios, celebraciones familiares tiene cabida

Más detalles

La cena. Actividades durante la secuencia 1

La cena. Actividades durante la secuencia 1 Página 30 La cena Míralo todo seguido vídeo. Mira las secuencias de esta unidad. Numera a-g por orden de aparición. 1 a) Luis Enrique, Juanjo y Kasper hacen bromas con el anillo. b) Kasper le da el anillo

Más detalles

IRUÑA MENUS ENERO-FEBRERO 2016

IRUÑA MENUS ENERO-FEBRERO 2016 LICEO NAVARRA RESTAURANTE IRUÑA S ENERO-FEBRERO 2016 Día de la semana. Alimentos constructores Alimentos energético s Alimentos reguladores Verdura Fruta Postre Bebida 26 Martes Ajiaco con pollo: pollo

Más detalles

En qué consiste la alergia al pescado y marisco?

En qué consiste la alergia al pescado y marisco? 1 En qué consiste la alergia al pescado y marisco? La alergia al pescado y a los mariscos es una reacción adversa del sistema inmunológico, frente a algunas proteínas de este alimento. Alérgenos en el

Más detalles

TU CUMPLEAÑOS. MELIÁ AVENIDA AMÉRICA La ilusión al detalle. Celebra un cumpleaños sin preocuparte por nada, nos encargamos de todo.

TU CUMPLEAÑOS. MELIÁ AVENIDA AMÉRICA La ilusión al detalle. Celebra un cumpleaños sin preocuparte por nada, nos encargamos de todo. TU CUMPLEAÑOS MELIÁ AVENIDA AMÉRICA La ilusión al detalle Celebra un cumpleaños sin preocuparte por nada, nos encargamos de todo. Un cumpleaños es un momento para celebrar y hay que organizarlo con mucho

Más detalles

VERANO 2014. Visión general. Descripción. Aprenderás... Campamentos de Tenis / Alto Rendimiento. Valores Deportivos & Profesionales

VERANO 2014. Visión general. Descripción. Aprenderás... Campamentos de Tenis / Alto Rendimiento. Valores Deportivos & Profesionales VERANO 2014 Descripción Trabajamos con jugadores de todas las edades, desde su inicio a la Alta Competición, creando campeones dentro y fuera de la pista. Nuestra reputación está basada en años de experiencia

Más detalles

DELE A 1. Modelo de examen n. 8. El Cronómetro, manual de preparación del DELE. Nivel A1. PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: 45 min.

DELE A 1. Modelo de examen n. 8. El Cronómetro, manual de preparación del DELE. Nivel A1. PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: 45 min. DELE A 1 Modelo de examen n. 8 PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: 45 min. PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA: 20 min. PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS: 25 min. ANÁLISIS DEL EXAMEN: Claves del examen.

Más detalles

HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR C/ Atocha, 36 28012 MADRID 91.369.44.09 plazamayor@hoteles-catalonia.es www.hoteles-catalonia.com

HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR C/ Atocha, 36 28012 MADRID 91.369.44.09 plazamayor@hoteles-catalonia.es www.hoteles-catalonia.com SALONES CAPACIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN M2 TEATRO BANQUETE COCKTAIL REUNIÓN ESCUELA SALÓN MADRID 50 42 40 50 21 28 PRECIO DEL SALÓN MADRID Día Completo Medio Día SALÓN MADRID 290 180 21% IVA incluido - El

Más detalles

Menú Boda 1. De lunes a viernes a medio día. Croquetas caseras de jamón ibérico. Segundo plato (a elegir entre)

Menú Boda 1. De lunes a viernes a medio día. Croquetas caseras de jamón ibérico. Segundo plato (a elegir entre) Menú Boda 1 De lunes a viernes a medio día Ensalada de salmón con vinagreta de cítricos Croquetas caseras de jamón ibérico Entrecot (250gr) con patatas panadera y pimientos de Padrón Dorada al horno con

Más detalles

PAQUETE TURÍSTICO CUÉLLAR A LA CARTA RESTAURANTES, PIZZERÍAS Y BURGUER PARTICIPANTES

PAQUETE TURÍSTICO CUÉLLAR A LA CARTA RESTAURANTES, PIZZERÍAS Y BURGUER PARTICIPANTES RESTAURANTE CHAPLIN (C/ Ávila, 6. Telf.: 921 14 22 90) MENÚ PARA ADULTOS (15 Bonos) Ensalada de endibias con pimientos, bonito y anchoas Revuelto de la Casa Filete de ternera con guarnición Filete de lenguado

Más detalles

Paquetes de Bodas. Todo lo que necesitan para organizar su Boda Perfecta, lo podrás encontrar en el Fundo San José Lodge.

Paquetes de Bodas. Todo lo que necesitan para organizar su Boda Perfecta, lo podrás encontrar en el Fundo San José Lodge. Paquetes de Bodas Juntos comparten una historia. Si pueden soñarla podemos hacerla realidad El Mejor Concepto en Planeación de Bodas: Todo lo que necesitan para organizar su Boda Perfecta, lo podrás encontrar

Más detalles

Ensalada tomate, lechuga y cebolla

Ensalada tomate, lechuga y cebolla SEMANA 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Lentejas estofadas con Arroz blanco con Ensalada, lechuga y cebolla Potaje de garbanzos y espinacas Crema de calabacín Rosada en salsa verde Tortilla francesa

Más detalles

CAMPUS DE VERANO DE BÁDMINTON EN INGLÉS. DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2015 HOSPITALET DE L INFANT (TARRAGONA)

CAMPUS DE VERANO DE BÁDMINTON EN INGLÉS. DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2015 HOSPITALET DE L INFANT (TARRAGONA) CAMPUS DE VERANO DE BÁDMINTON EN INGLÉS. DEL 5 AL 11 DE JULIO DE 2015 HOSPITALET DE L INFANT (TARRAGONA) Estamos encantados de comunicaros que la Federación Catalana de Bádminton vuelve a organizar el

Más detalles

Siguiente COMER FUERA DE CASA. Universidad de Chile WORLD DIABETES FOUNDATION

Siguiente COMER FUERA DE CASA. Universidad de Chile WORLD DIABETES FOUNDATION Siguiente SITUACIONES ESPECIALES 4 COMER FUERA DE CASA WORLD DIABETES FOUNDATION Universidad de Chile COMER FUERA DE CASA 2 Con las distancias entre su hogar y trabajo, es probable que usted necesite comer

Más detalles

Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar uno de los días más importantes de vuestra vida.

Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar uno de los días más importantes de vuestra vida. Felicidades Muchas gracias por contar con nosotros para celebrar uno de los días más importantes de vuestra vida. Será un placer poder ayudaros a organizar y personalizar el banquete de vuestra boda para

Más detalles