Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Nom del màster Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Àmbit Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura Tipus Mixt (professional i recerca) Unitat d'adscripció Departament de Filosofia Secretaria acadèmica Facultat de Lletres Universitats participants Universitat de Barcelona (coord.), Universitat de Girona Durada 60 ECTS; un curs acadèmic Calendari i horari D octubre de 2015 a juny de Avaluació del treball de recerca fins setembre de 2016 Règim i modalitat Temps complet; Presencial Idiomes d'impartició Català: 40 %; castellà: 40 %; anglès: 20 % Nombre màxim de places 60 Preu Consulteu la universitat coordinadora Web Responsable acadèmic Dr. Joan Vergés Gifra UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius Donar una formació específica, des de les perspectives de l ètica, la política i la filosofia del dret, per saber-se orientar i prendre decisions respecte del desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, dels problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, de la subjectivitat i de la identitat, així com dels dilemes de la bioètica i de la biopolítica. Accés i admissió Perfils d ingrés: Graduats en Filosofia, Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i de l Administració, Medicina, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Infermeria, Història, Educació Social, Treball Social i qualsevol altra llicenciatura o diplomatura que la comissió coordinadora del màster consideri pertinent d incloure com a afí al contingut del màster. Sortides professional Docència de la filosofia en l ensenyament mitjà i universitari; formació avançada per a altres professionals de l ensenyament; estudis avançats per als professionals del dret (jutges, fiscals, advocats); tasques polítiques dins de les institucions o dels partits polítics; professions vinculades a l àmbit de la cultura i del treball social: assessors i animadors culturals; gestors de tasques editorials; comunicadors o mediadors interculturals, treballadors socials i educadors de carrer; activitats dins d ONG, assessorament i ensenyament bioètics i d ètica professional a diferents nivells: centres de salut i institucions educatives tant municipals com estatals. Accés al doctorat La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster Interuniversitario en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política Nombre del máster Máster Interuniversitario en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política Ámbito Ciencias Humanas, del Patrimonio y de la Cultura Tipo Mixto (profesional e investigación) Unidad de adscripción Departamento de Filosofía Secretaría académica Facultad de Letras Universidades participantes Universitat de Barcelona (coord.), Universitat de Girona Duración 60 ECTS; un curso académico Calendario y horario De octubre 2015 a junio Avaluación del trabajo de investigación hasta septiembre Régimen y modalidad Tiempo completo; Presencial Idiomas de impartición Catalán: 40 %; castellano: 40 %; inglés: 20 % Número máximo de plazas 60 Precio Consultar a la universidad coordinadora Web Responsable académico: Dr. Joan Vergés Gifra UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objetivos formativos Proporcionar una formación específica desde las perspectivas de la ética, la política y la filosofía del derecho, con el fin de saber orientar y tomar decisiones con respecto al desarrollo de los derechos humanos y las políticas democráticas, los problemas de la convivencia ciudadana en el contexto pluricultural actual, la subjetividad y la identidad, así como los dilemas de la bioética y de la biopolítica. Acceso y admisión Perfiles de ingreso: Graduados en Filosofía, Humanidades, Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Medicina, Sociología, Antropología Social y Cultural, Enfermería, Historia, Educación Social, Trabajo Social y cualquier otra licenciatura o diplomatura que la comisión coordinadora del máster considere pertinente incluir como afín al contenido del máster. Salidas profesionales Docencia de la filosofía en la enseñanza media y universitaria; formación avanzada para otros profesionales de la enseñanza; estudios avanzados para los profesionales del derecho (jueces, fiscales, abogados); tareas políticas dentro de las instituciones o de los partidos políticos, profesiones vinculadas al ámbito de la cultura y del trabajo social: asesores y animadores culturales, gestores en editoriales; comunicadores o mediadores interculturales, trabajadores sociales; educadores de calle; actividades dentro de las ONG, asesoramiento y enseñanza bioéticos y de ética profesional a diferentes niveles: centros de salud e instituciones educativas, tanto municipales como estatales. Acceso al doctorado La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Joint Master s in Citizenship and Human Rights: Ethics and Politics Name of the master's programme Joint Master's in Citizenship and Human Rights: Ethics and Politics Field Humanities, Heritage and Cultural Studies Type Mixed (professional and research) Affiliation Department of Philosophy Academic secretary Faculty of Arts Participating universities Universitat de Barcelona (coord.), Universitat de Girona Duration 60 ECTS credits; one academic year. Calendar and timetable From October 2015 to June Final Work evaluation until September 2016 System and method of study Full time; Face-to-face Languages of instruction Catalan: 40 %; Spanish: 40 %; English: 20 % Maximum number of students 60 Fee Refer to the coordinating university. Website Academic person in charge: Dr. Joan Vergés Gifra UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives Provide specific training, from ethical, political and philosophy of law perspectives to guide decision-making with respect to the development of human rights and democratic policies, problems of coexistence in current multicultural contexts, subjectivity and identity, and bioethical and biopolitical dilemmas. Access and admission Admission profiles: Degree holders in philosophy, humanities, law, political and administrative sciences, medicine, sociology, social and cultural anthropology, nursing, history, social education, social work and any other diploma or degree considered by the coordinating committee of the master s programme to be relevant to the programme contents. Career opportunities Teaching philosophy at the secondary and higher educational levels; advanced training for other teaching professionals; advanced studies for law professionals (judges, prosecutors, attorneys); political tasks within institutions or political parties. Professions associated with the area of culture and social work: cultural event advisors and organisers, editorial tasks; intercultural communicators or mediators, social workers and NGO activities; professional bioethical and ethical advice and teaching at various levels: healthcare centres, local and state educational institutions. Admission to the doctoral programme The successful completion of this master s degree provides access to the research period of a doctoral programme. Bear in mind that each programme can set additional requirements and criteria for selection and admission of students, such as the demand for specific complementary training courses

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Psicologia, Salut i Qualitat de Vida Professional Unitat d'adscripció

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Ciències Humanes

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Màster en Comunicació i Estudis Culturals Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Comunicació i Estudis Culturals Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Professorat d ESO i Batxillerat,

Más detalles

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster

Más detalles

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Dret, Economia i Empresa Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Àmbit Tipus Durada Règim i modalitat Idiomes d impartició Ciències Socials i Jurídiques. Criminologia Oficial 60 ECTS;

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

CEA INFANTE. Centro de Educación de Adultos Infante Consejería de Educación Murcia

CEA INFANTE. Centro de Educación de Adultos Infante Consejería de Educación Murcia CEA INFANTE Centro de Educación de Adultos Infante Consejería de Educación Murcia La educación de personas adultas Adult Education Tiene la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de dieciocho

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE)

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Nom del màster Màster Interuniversitari en Reptes

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Núm. de col legiat:... Nom i cognoms:... Data naixement:.../.../... Sexe:

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agro-food Marketing

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agro-food Marketing Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agro-food Marketing Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information Name Agri-food

Más detalles

Impacts of Global Change on Society

Impacts of Global Change on Society Impacts of Global Change on Society MASTER'S DEGREE IN GLOBAL CHANGE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation of this subject for the application for

Más detalles

Speaker Identification

Speaker Identification MASTER'S DEGREE IN PHONETICS AND PHONOLOGY UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation of this subject for the application for recognition of credits

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Agricultural Marketing

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Agricultural Marketing Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agricultural Marketing CERTIFICATION: Degree in Agri-food engineering and biological system Course 2015/2016 1. Subject Information Name Agricultural

Más detalles

ADVERTIMENT. Lʼaccés als continguts dʼaquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats

Más detalles

Máster universitari en. Master online

Máster universitari en. Master online Màster universitari en TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA Máster universitari en TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EHEA MASTER IN SPECIALISED TRANSLATION Master online màsters i doctorats másters y doctorados GRADUATE STUDIES

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

Els estius VISITES PER A GRUPS ESCOLARS

Els estius VISITES PER A GRUPS ESCOLARS Els estius delmuseu! Nombre de participants: grups a partir de 10 persones. Activitat adreçada als participants dels casals d estiu i campus escolars d Educació Infantil a ESO. Durada aproximada: 2 hores.

Más detalles

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / Minimum attendance requirement

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / Minimum attendance requirement ASIGNATURA / COURSE TITLE Lingüística aplicada a la comunicación 1 1.1. Código / Course number 17324 1.2. Materia / Content area Lingüística / Linguistics 1.3. Tipo / Course type Formación básica / Compulsory

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1 de 5 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad (Se debe consignar la denominación del curso en castellano,

Más detalles

Methodological Fundamentals and Resources

Methodological Fundamentals and Resources Methodological Fundamentals and Resources MASTER'S DEGREE IN PHONETICS AND PHONOLOGY UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation of this subject for the

Más detalles

Transfer Requirements

Transfer Requirements Transfer Requirements Requirements: Intersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC) Institution: University of California (UC) System Total Units: 60 Units 1 English: 2 courses (Critical Thinking

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación Facultad de Ciencias Humanas Presentación y objetivos del Postgrado en Comunicación Organizacional (a distancia) El Postgrado en Comunicación

Más detalles

Doctorado en. Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad

Doctorado en. Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad Deusto International Research School Deusto International Research School (DIRS) es la Escuela de Doctorado de la Universidad

Más detalles

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq.

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Puerta Al Futuro Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Información sobre FDU La mayor universidad privada en Nueva Jersey con más de 10.000 estudiantes y

Más detalles

ANEXO 10. Apartado 10. 10.1. Cronograma de Implantación. 10.2. Procedimiento de Adaptación. 10.3. Enseñanzas que se Extinguen

ANEXO 10. Apartado 10. 10.1. Cronograma de Implantación. 10.2. Procedimiento de Adaptación. 10.3. Enseñanzas que se Extinguen ANEXO 10 Apartado 10 10.1. Cronograma de Implantación 10.2. Procedimiento de Adaptación 10.3. Enseñanzas que se Extinguen APARTADO 10 10.1. Cronograma de Implantación Calendario de implantación de la titulación

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Master s degree in Psychology of Education. Advances in Psychoeducative Intervention and

Más detalles

PROPOSTA DE PLACES DE PROFESSORAT LECTOR (CONVOCATÒRIA DE JUNY 2014)

PROPOSTA DE PLACES DE PROFESSORAT LECTOR (CONVOCATÒRIA DE JUNY 2014) PROPOSTA DE PLACES DE PROFESSORAT LECTOR (CONVOCATÒRIA DE JUNY 2014) FACULTAT DE BELLES ARTS personal / Conservació/restauració de document Pintura Pintura Fac. Belles Arts gràfic FACULTAT DE BIOLOGIA

Más detalles

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea Criterios yproceso de evaluación Endika Bengoetxea Castro Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa Programa Erasmus Mundus 2004-2008, presupuesto del programa:

Más detalles

Study (s) Degree Center Acad. Period. 1311 - Grado de Trabajo Social FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 4 First term

Study (s) Degree Center Acad. Period. 1311 - Grado de Trabajo Social FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 4 First term COURSE DATA Data Subject Código 33523 Name International Welfare Cycle Grade ECTS Credits 4.5 Curso académico 2014 2015 Study (s) Degree Center Acad. Period year 1311 Grado de Trabajo Social FACULTY OF

Más detalles

Psychological Evaluation and Intervention in Children and Adolescents

Psychological Evaluation and Intervention in Children and Adolescents Psychological Evaluation and Intervention in Children and Adolescents MASTER'S DEGREE IN GENERAL HEALTH PSYCHOLOGY UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation

Más detalles

Una maestría en alemán para Colombia: condiciones, avances y perspectivas

Una maestría en alemán para Colombia: condiciones, avances y perspectivas Una maestría en alemán para Colombia: condiciones, avances y perspectivas Sophie von Werder swerder@comunicaciones.udea.edu.co Universidad de Antioquia, Colombia Para agosto de 2009 se tiene previsto el

Más detalles

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA 1 DATOS PERSONALES Maribel de la Cerda Toledo DNI: 46775899V Facultat de Pedagogia. Departament de Teoria i Història de l Educació Edifici de Llevant 3ª planta, Passeig Vall d Hebron 171 08035 Barcelona

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO Formulario de admisión para estudiantes internacionales Application form for International Students PHOTO Semestre 1 (marzo-julio) / Semester 1 (March-July) Año/ Year Semestre

Más detalles

Aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009. ACGUV 189/2009. Modifica l ACGUV 14/2004 del Consell de Govern de 27 de gener de 2004.

Aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009. ACGUV 189/2009. Modifica l ACGUV 14/2004 del Consell de Govern de 27 de gener de 2004. MODIFICACIÓ DE L ACORD SOBRE EQUIVALÈNCIES ENTRE CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ QUE ACTUALMENT EXPEDEIX LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES CERTIFICATS, TÍTOLS I DIPLOMES El Servei de Política

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Nuevo. Doble Grado en Derecho + ADE

Nuevo. Doble Grado en Derecho + ADE Nuevo Doble Grado en Derecho + ADE El nuevo Doble Grado en Derecho + ADE es un programa riguroso y exigente que prepara a los alumnos para una gran variedad de salidas profesionales en los ámbitos de la

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

www.uv.es/forodempleo

www.uv.es/forodempleo www.uv.es/forodempleo IX FÒ RU M D OCUPACIÓ 25, 26 i 27 de novembre de 2014 QUÉ ES EL FORO DE EMPLEO? QUÈ ÉS EL FÒRUM D OCUPACIÓ? El Foro de Empleo es un evento anual que se celebra en la Universitat de

Más detalles

Islandia. Estudiar en 1. EL SISTEMA EDUCATIVO ISLANDÉS 2. ESTUDIAR E INVESTIGAR EN ISLANDIA

Islandia. Estudiar en 1. EL SISTEMA EDUCATIVO ISLANDÉS 2. ESTUDIAR E INVESTIGAR EN ISLANDIA Pertenece a la Unión Europea? NO Pertenece al espacio Schengen? SÍ Pertenece al Espacio Económico Europeo? SÍ 1. EL SISTEMA EDUCATIVO ISLANDÉS Amplia descripción del sistema educativo suizo: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Titular del projecte EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Titular del projecte EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA LOS TÍTULOS Titular PROPIOS DE POSGRADO del projecte EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Contenidos: Agencia de Posgrado Servicio de Atención al Estudiante Data del projecte Entre las 100 mejores del mundo

Más detalles

Información del Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Oferta Académica del Curso 2016/2017

Información del Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Oferta Académica del Curso 2016/2017 Información del Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Oferta Académica del Curso 2016/2017 El Máster se estructura en un primer módulo básico o genérico introductorio común para todos

Más detalles

Datos de Identificación del Título Máster en Dirección de Marketing Digital y Social

Datos de Identificación del Título Máster en Dirección de Marketing Digital y Social Datos de Identificación del Título Máster en Dirección de Marketing Digital y Social Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 1 Contenido 1.- Denominación del título... 3 2.- Rama de conocimiento...

Más detalles

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm.

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm. UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN RECTORAL CON LOS LISTADOS DE ADMITIDOS, TIENES UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA PODER RENUNCIAR A LA MOVILIDAD ADJUDICADA, ENTREGANDO EL DOCUMENTO DE RENUNCIA EN LA OFICINA DE MOVILIDAD

Más detalles

Research Methodology in Phonetics

Research Methodology in Phonetics MASTER'S DEGREE IN PHONETICS AND PHONOLOGY UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation of this subject for the application for recognition of credits

Más detalles

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO. HORARIO DE EVALUACIONES Fecha 02-02-2010 PRIMERO PRIMARIA CUARTO PERÍODO ACADÉMICO

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO. HORARIO DE EVALUACIONES Fecha 02-02-2010 PRIMERO PRIMARIA CUARTO PERÍODO ACADÉMICO PRIMERO PRIMARIA CUARTO PERÍODO ACADÉMICO Primeras evaluaciones. 30 de septiembre : Ciencias sociales, Tecnología e Informática 1 de octubre : Matemáticas 4 de octubre: Lengua Castellana, Educación Artística

Más detalles

Israel. Estudiar en 1. EL SISTEMA EDUCATIVO ISRAELÍ 2. ESTUDIAR E INVESTIGAR EN ISRAEL

Israel. Estudiar en 1. EL SISTEMA EDUCATIVO ISRAELÍ 2. ESTUDIAR E INVESTIGAR EN ISRAEL 1. EL SISTEMA EDUCATIVO ISRAELÍ Descripción del sistema educativo de : http://handouts.aacrao.org/am08/finished/t1100a_t_schu macher.pdf Tara Schumacher. Temple University Graduate School Datos de la UNESCO

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA INTEGRACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL (JULIO- SEPTIEMBRE 2011) ARTÍCULO 52 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 FRACCIÓN

Más detalles

Hamelmalo Agricultural College

Hamelmalo Agricultural College Hamelmalo Agricultural College Last modified on: 2015-11-07 13:52:54 a. Name of VEE Hamelmalo Agricultural College b. Hosting Academic Institution (when relevant) - c. Address of VEE (street/city/state)

Más detalles

F R O M R A M C A I C Ó Ó PR P O R F O E F S E S S I S ON O A N L

F R O M R A M C A I C Ó Ó PR P O R F O E F S E S S I S ON O A N L FORMACIÓ PROFESSIONAL ESTUDIS POSTOBLIGATORIS Estudis universitaris M Ó N Prova d Accés Tenir un GM o 19 anys o complir-los l any de la prova FP Grau Superior (2 anys) CAS 1curs acadèmic, de dilluns a

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. Nom Juan José Nacionalitat Española

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. Nom Juan José Nacionalitat Española Curriculum Vitae Dades personals Nom Juan José Nacionalitat Española Cognoms Tarí Guilló Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Alicante.

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 *English text below PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 El presente procedimiento describe los pasos a seguir para solicitar la admisión como

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

1.9. Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory?

1.9. Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory? 1. ASIGNATURA / COURSE 1.1. Nombre / Course title 32111 Seminario II: Problemas de investigación diacrónica y de variación del español 1.2. Código / Course number 32111 1.3. Materia/Content area Seminarios

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

F R O M R A M C A I C Ó Ó PR P O R F O E F S E S S I S ON O A N L

F R O M R A M C A I C Ó Ó PR P O R F O E F S E S S I S ON O A N L FORMACIÓ PROFESSIONAL INSTITUT BAIX CAMP ESTUDIS POSTOBLIGATORIS Estudis universitaris M Ó N Prova d Accés Tenir un GM o 19 anys o complir-los l any de la prova FP Grau Superior (2 anys) CAS 1curs acadèmic,

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Doctorado en Psiquiatría y Psicología Clínica

Doctorado en Psiquiatría y Psicología Clínica Información general Presentación El Programa de Doctorado de Psiquiatría y Psicología Clínica constituye el núcleo de la enseñanza de Postgrado del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal. En él participan

Más detalles

1.7. Número de créditos / Credit allotment

1.7. Número de créditos / Credit allotment ASIGNATURA / COURSE TITLE: LENGUA ESPAÑOLA: HISTORIA DE LA LENGUA / SPANISH LANGUAGE: HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE 1.1. Código / Course number 17524 1.2. Materia / Content area Historia de la Lengua

Más detalles

1. Datos Descriptivos de la asignatura // Descriptive data of the subject

1. Datos Descriptivos de la asignatura // Descriptive data of the subject º Idioma II - Inglés º cuatrimestre Obligatoria 6 ECTS 009-0. Datos Descriptivos de la asignatura // Descriptive data of the subject. Datos Generales de la asignatura // General data of the subject Asignatura

Más detalles

Obligatorio (Módulo IV): Trabajos Académicamente dirigidos para realizar el TRABAJO FIN DE MASTER.

Obligatorio (Módulo IV): Trabajos Académicamente dirigidos para realizar el TRABAJO FIN DE MASTER. 1. ASIGNATURA / COURSE TITLE : Trabajo Fin de Master 1.1. Código / Course number 32052 1.2. Tipo / Course type Obligatorio (Módulo IV): Trabajos Académicamente dirigidos para realizar el TRABAJO FIN DE

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS MADRES

BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS MADRES BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS MADRES Máster Universitario en Genética y Biología Celular Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid Curso Académico 2016/17 1 de

Más detalles

1) Aspectos Generales

1) Aspectos Generales Programas europeos para diseñar e implementar titulaciones de calidad: Socrates-Erasmus Erasmus/ Curriculum Development y Erasmus Mundus Jornadas sobre la adaptación n de la universidad al EEES Donostia

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo Contenido European Bachelor-Level Business Sciences" (EBBS)... 2 European Master Business Sciences" (EMBS)...

Más detalles

ALTERNATIVAS FORMATIVAS AL TERMINAR LOS ESTUDIOS

ALTERNATIVAS FORMATIVAS AL TERMINAR LOS ESTUDIOS 1. MÁSTERES 2. DOCTORADOS 3. ESTUDIOS DE POSTGRADO 3.1. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN (MÁSTER, ESPECIALISTA, EXPERTO) 3.2. PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN POR MÓDULOS 3.3. PROGRAMA FORMACIÓN PROFESORADO 4. ESTUDIOS

Más detalles

MARCO, ENFOQUE Y CALENDARIO HACIA EL EEES REAL DECRETO 1393/2007 POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES

MARCO, ENFOQUE Y CALENDARIO HACIA EL EEES REAL DECRETO 1393/2007 POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES MARCO, ENFOQUE Y CALENDARIO HACIA EL EEES REAL DECRETO 1393/2007 POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES TENDENCIAS EN EUROPA Enseñanzas organizadas en 3 ciclos.

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Universidad Complutense de Madrid UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID GUÍA DOCENTE Patrones Internacionales Código: 31273 Titulación: Máster en Economía y Gestión de la Innovación Profesor/a: 1. ASIGNATURA

Más detalles

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6 Pages: 171 Author: Dr. Olga Torres Hostench Chapters: 6 1 General description and objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive practice the various computerbased technologies

Más detalles

Asignatura: Fuentes de Energía Código: Centro: Facultad de Ciencias Titulación: Física Nivel: Grado Tipo: Optativa Nº de créditos: 6 ECTS

Asignatura: Fuentes de Energía Código: Centro: Facultad de Ciencias Titulación: Física Nivel: Grado Tipo: Optativa Nº de créditos: 6 ECTS ASIGNATURA / COURSE TITLE Fuentes de energía / Energy Sources 1.1. Código / Course number 16421 1.2. Materia / Content area Fuentes de energía / Energy sources 1.3. Tipo / Course type Formación optativa

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura/ Details of the course/dades de l asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat

Más detalles

Uso y aplicación de base de datos en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud

Uso y aplicación de base de datos en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud Uso y aplicación de base de datos en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO Este documento puede utilizarse

Más detalles