Màster en Turisme Cultural

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster en Turisme Cultural"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes d'impartició Nombre màxim de places 20 Preu Web Responsable acadèmica: Màster en Turisme Cultural Turisme Mixt (professional i recerca) Facultat de Turisme Facultat de Turisme 60 ECTS; un curs acadèmic Del 28 de setembre a juny (les classes s acaben al març). Horari: tardes de 15:30 a 19:30 h. Pràctiques a l abril. Presentació de treballs fi de màster: juliol i setembre Temps complet; Mixta Castellà Preinscripció ( ): 30,21 euros. Matrícula (curs ): 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Lluís Mundet UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius El Màster en Turisme Cultural és l únic màster oficial a l Estat espanyol en aquest àmbit. Va néixer en resposta a la demanda d estudiants i dels sectors turístic i cultural, així com d institucions i ens de gestió i promoció turística. Fruit d aquesta mateixa demanda, s ha sol licitat la creació de dues especialitzacions; una en patrimoni cultural i l altra en gastronomia, pel curs acadèmic (en tràmit de modificació de la memòria). Incorporant al Máster la dimensió del turisme gastronòmic, entès com una altra vessant del turisme cultural. És un programa formatiu adreçat a estudiants, tècnics, gestors culturals i turístics. Aquest màster dóna resposta formativa a les necessitats de les polítiques empresarials i públiques nacionals i internacionals de creació, gestió, avaluació i cooperació de projectes de turisme cultural. Accés i admissió Es valoren els expedients d estudiants que tinguin un títol de diplomat o graduat en Turisme, o de llicenciat en Història de l Art, Geografia, Història, Comunicació Audiovisual, Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o Dret, o un màster en Patrimoni Cultural. En cas d altres titulacions, l admissió es determinarà per la valoració de l expedient acadèmic previ. Sortides professionals Perfils professionalitzadors que cobreix el màster: 1. Planificador i gestor de destinacions culturals a. Gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes...) b. Gerent de plans de destinacions c. Director de programes de destinacions d. Tècnic de planificació turística 2. Director de producte turístic cultural a. Gestor de productes específics b. Tècnic de desenvolupament del producte turístic 3. Gestor turistic cultural 4. Tècnic en cooperació internacional en programes de turisme cultural a. Tècnic en cooperació en turisme cultural en l àmbit internacional b. Avaluador de projectes de cooperació en turisme cultural 5. Responsable d R+D+I a. Consultor / assessor b. Analista 6. Personal acadèmic / ajudant investigador Accés al doctorat La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster en Turismo Cultural Nombre del máster Ámbito Tipo Unidad de adscripción Secretaría académica Duración Máster en Turismo Cultural Turismo Mixto (profesional e investigación) Facultad de Turismo Facultad de Turismo 60 ECTS; un curso académico Calendario y horario Del 28 de septiembre a junio (las clases terminan en marzo). Horario: tardes, de 15:30 a 19:30 h. Prácticas en abril. Presentación de trabajos de fin de máster: julio y septiembre Régimen y modalidad Tiempo completo; Mixta Idiomas de impartición Castellano Número máximo de plazas 20 Precio Preinscripción ( ): 30,21 euros. Matrícula ( ): 46,11 euros / crédito (ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, no residentes en España: 65,87 euros / crédito). Web Responsable académico: Lluís Mundet UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objetivos formativos El Máster en Turismo Cultural es el único máster oficial en España en este ámbito. Nació en respuesta a la demanda de estudiantes y de los sectores turístico y cultural, así como de instituciones y entes de gestión y promoción turística. Fruto de esta misma demanda, se ha solicitado la creación de dos especializaciones; una en patrimonio cultural y la otra en gastronomía, para el curso académico (en trámite de modificación de la memoria). Incorporando al Máster la dimensión del turismo gastronómico, entendido como otra vertiente del turismo cultural. Es un programa formativo dirigido a estudiantes, técnicos, gestores culturales y turísticos. Este máster da respuesta formativa a las necesidades de las políticas empresariales y públicas nacionales e internacionales de creación, gestión, evaluación y cooperación de proyectos de turismo cultural. Acceso y admisión Se valorarán los expedientes de los estudiantes que estén en posesión de un título de diplomado o graduado en Turismo, o de una licenciatura en Historia del Arte, Geografía, Historia, Comunicación Audiovisual, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Derecho, o de un máster en Patrimonio Cultural. En caso de estar en posesión de otras titulaciones, la admisión se determina por la valoración del expediente académico previo. Salidas profesionales Perfiles profesionalizadores que cubre el máster: 1. Planificador y gestor de destinos culturales a. Gerente de destinos (administraciones, patronatos, sociedades mixtas...) b. Gerente de planes de destinos c. Director de programas de destinos d. Técnico de planificación turística 2. Director de producto turístico cultural a. Gestor de productos específicos b. Técnico de desarrollo del producto turístico 3. Gestor turístico-cultural 4. Técnico en cooperación internacional en programas de turismo cultural a. Técnico en cooperación en turismo cultural en el ámbito internacional b. Evaluador de proyectos de cooperación en turismo cultural 5. Responsable de I+D+I a. Consultor / asesor b. Analista 6. Personal académico / ayudante investigador Acceso al doctorado La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Master s in Cultural Tourism Name of the master's programme Field Type Affiliation Academic secretary Duration Master s in Cultural Tourism Tourism Mixed (professional and research) Faculty of Tourism Faculty of Tourism 60 ECTS credits; one academic year Calendar and timetable From 28th September to June (last day of class in March). Hours: afternoons 15:30 p.m. to 19:30 p.m. Practicums in April. Presentation of master s thesis: July and September. Study regime and method Full time; Mixed Languages of instruction Spanish Maximum number of students 20 Price Pre-registration ( ): euros. Registration ( ): euros/credit (non European Union citizens, non-residents in Spain: euros/credit). Website Academic person in charge: Lluís Mundet UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives The Master s in Cultural Tourism is the only official Master s programme in this field in Spain. It came about in response to demands from students and the tourism and cultural sectors, as well as institutions for tourism management and promotion. The result of this demand was the creation of two specializations, one in cultural heritage and the other in gastronomy, for the academic year (pending amendment of the report), incorporating into the Master s degree the dimension of culinary tourism, seen as another aspect of cultural tourism. The Master s degree provides training for students and cultural and tourism managers. It responds to the training needs created by national and international public and business policies concerning cooperation in the creation, management and evaluation of cultural tourism projects. Access and admission The academic records of students with three-, four- or five-year degrees (pre-ehea) in tourism, four- or five-year degrees in art history, geography, history, audiovisual communication, economics, political science, journalism, advertising and public relations, or law or a Master s degree in cultural heritage will be taken into account. If applicants have other degrees, admission will depend on assessment of their academic record. Career opportunities Professional career opportunities provided by the master s degree: 1. Cultural destination planners and managers a. Destination managers (in public administration, private firms, joint public-private ventures) b. Destination planning managers c. Destination programme directors d. Tourism planning specialists 2. Cultural tourism product directors a. Specific product managers b. Tourism product development specialists 3. Cultural tourism managers 4. International cooperation specialists in cultural tourism a. International cooperation specialists in cultural tourism b. Assessors of cooperation projects in cultural tourism 5. R&D&i staff a. Assessors and advisers b. Analysts 6. Academic staff/research assistants Admission to the doctoral programme The successful completion of this Master s degree provides access to the research period of a doctoral programme. It should be borne in mind that each programme may set additional requirements and criteria for selection and admission, such as specific complementary training courses.

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Màster en Comunicació i Estudis Culturals Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Comunicació i Estudis Culturals Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Professorat d ESO i Batxillerat,

Más detalles

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster

Más detalles

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Ciències Humanes

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 *English text below PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 El presente procedimiento describe los pasos a seguir para solicitar la admisión como

Más detalles

Hamelmalo Agricultural College

Hamelmalo Agricultural College Hamelmalo Agricultural College Last modified on: 2015-11-07 13:52:54 a. Name of VEE Hamelmalo Agricultural College b. Hosting Academic Institution (when relevant) - c. Address of VEE (street/city/state)

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título Master in Economics and Finance Sistema de garantía de calidad del título 1. Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) La Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) es la Comisión Académica

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Plan de Estudios La creciente demanda del mercado de expertos en el área de comercialización,

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Nom del màster Màster Interuniversitari en

Más detalles

Impacts of Global Change on Society

Impacts of Global Change on Society Impacts of Global Change on Society MASTER'S DEGREE IN GLOBAL CHANGE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation of this subject for the application for

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Plan de Estudios La creciente demanda del mercado de expertos en el área de comercialización,

Más detalles

FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD WELCOME GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS

FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD WELCOME GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD WELCOME GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS Instalaciones Cómo llegar La Facultad de Comercio

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

Sala de profesores - Instituto de Idiomas Modernos (sótano Este, AA 23) cmchamarande@comillas.edu

Sala de profesores - Instituto de Idiomas Modernos (sótano Este, AA 23) cmchamarande@comillas.edu GUÍA DOCENTE, VERANO 2016 INSTITUTO DE IDIOMAS MODERNOS FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA Datos de la asignatura Nombre Cultura Española Idioma en que se imparte Inglés 1 Titulaciones Alumnos de intercambio

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid. Denominación: Máster Universitario

Más detalles

Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student

Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student Información Personal Personal Information Nombres First Name Apellidos Last Name Dirección permanente Permanent Address

Más detalles

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona FACULTAT D ECONOMIA I EMPRESA Oficina de Relacions Internacionals Àrea de Relacions Externes C/ Tinent Coronel Valenzuela 1-11 E-08034 Barcelona Tel. +34 93 402 43 26 List of courses - Academic year 2012

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE)

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

DIRECTORIO DE ESPACIOS HTSI

DIRECTORIO DE ESPACIOS HTSI Espacio Departamento Integrantes Cargo (Español) Mónica Alonso Directora de Comunicación y Admisiones 104 Comunicación - Servicio de Atención a Futuros Estudiantes Núria Valero Servicio de Atención a Futuros

Más detalles

Psychological Evaluation and Intervention in Children and Adolescents

Psychological Evaluation and Intervention in Children and Adolescents Psychological Evaluation and Intervention in Children and Adolescents MASTER'S DEGREE IN GENERAL HEALTH PSYCHOLOGY UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO This document can be used as reference documentation

Más detalles

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo Contenido European Bachelor-Level Business Sciences" (EBBS)... 2 European Master Business Sciences" (EMBS)...

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 7 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 3. Número de Pasaporte / Passport Number: 4. Dirección de Residencia / Present Address:

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 3. Número de Pasaporte / Passport Number: 4. Dirección de Residencia / Present Address: . Nombres / Name: Photo. Apellidos / Last Name:. Número de Pasaporte / Passport Number:. Dirección de Residencia / Present Address:. Teléfono: (incluya prefijo del país y ciudad) Phone number including

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Datos básicos Modalidad Créditos Itinerario Plazas Inicio docencia Sempresencial 60 ECTS Profesional 25 Octubre Presentación El Máster Universitario

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, i-mba) DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, i-mba) DOBLE TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, i-mba) DOBLE TITULACIÓN Información general Área académica: Organización: Universidades participantes:

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO. Universidad Nacional de Córdoba

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO. Universidad Nacional de Córdoba Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA SOUTH AFRICA MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO entre Universidad Nacional de Córdoba Av. Raúl Haya de la Torre s/n, 2do. Piso, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria,

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

Coordinador/a de Equipo

Coordinador/a de Equipo La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (FCSAI) está elaborando una base de datos de expertos/as para la realización de asistencias técnicas de corta duración,

Más detalles

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq.

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Puerta Al Futuro Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Información sobre FDU La mayor universidad privada en Nueva Jersey con más de 10.000 estudiantes y

Más detalles

Development + Investigation (D+I) Master and PhD Programs in Medicines. An approximation to the Spanish actuality.

Development + Investigation (D+I) Master and PhD Programs in Medicines. An approximation to the Spanish actuality. Training on D+I about medicines. st working days Santiago de Compostela, June 2006 Development + Investigation (D+I) Master and PhD Programs in Medicines. An approximation to the Spanish actuality. Inmaculada

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Master s degree in Psychology of Education. Advances in Psychoeducative Intervention and

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Dret, Economia i Empresa Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Àmbit Tipus Durada Règim i modalitat Idiomes d impartició Ciències Socials i Jurídiques. Criminologia Oficial 60 ECTS;

Más detalles

conjuntos expedidos en programas Erasmus Mundus

conjuntos expedidos en programas Erasmus Mundus Presentación n de modelos de títulos t tulos conjuntos expedidos en programas de Máster Erasmus Mundus EUROPEAN JOINT MASTER IN WATER AND COASTAL MANAGEMENT Universidad de Cádiz T. Ángel del Valls INDICE

Más detalles

SUBJECTS PROPOSED FOR FOREIGN STUDENTS OF THE PROGRAM AUNA

SUBJECTS PROPOSED FOR FOREIGN STUDENTS OF THE PROGRAM AUNA SUBJECTS PROPOSED FOR FOREIGN STUDENTS OF THE PROGRAM AUNA UCLM-CAMPUS OF TOLEDO TYPE: 1T = FIRST FOUR-MONTH PERIOD 2T = SECOND FOUR-MONTH PERIOD A = WHOLE YEAR GRADUATE IN HUMANITIES Code Name Type Credits

Más detalles

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea Criterios yproceso de evaluación Endika Bengoetxea Castro Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa Programa Erasmus Mundus 2004-2008, presupuesto del programa:

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Public administration management. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2014-15 - Segundo semestre

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Public administration management. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2014-15 - Segundo semestre ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Public administration management CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2014-15 - Segundo semestre FECHA DE PUBLICACIÓN Enero - 2015 GA_05AS_53000266_2S_2014-15 Datos

Más detalles

CARRERAS UNIVERSITARIAS. Álvaro Molero Simarro

CARRERAS UNIVERSITARIAS. Álvaro Molero Simarro Álvaro Molero Simarro Ingeniería Técnica en Diseño Industrial con Diploma en Industria y Tecnología del Automóvil Surface Designer en el Departamento de Diseño en Munich CARRERAS UNIVERSITARIAS Bienvenidos

Más detalles

Máster universitari en. Master online

Máster universitari en. Master online Màster universitari en TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA Máster universitari en TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EHEA MASTER IN SPECIALISED TRANSLATION Master online màsters i doctorats másters y doctorados GRADUATE STUDIES

Más detalles

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR ANNEX I Requirements and subjects students from the University of Jaén must complete in order to obtain the degree of Bachelor of Science, International Business Studies, FH Aachen -----------------------------------

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO Formulario de admisión para estudiantes internacionales Application form for International Students PHOTO Semestre 1 (marzo-julio) / Semester 1 (March-July) Año/ Year Semestre

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 5 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÁSTER DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN TURÍSTICA MASTER S DEGREE IN ANALYTICAL TECHNIQUES AND INNOVATION IN TOURISM FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más detalles

HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America

HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America WHAT IS E.S.A.P.? E.S.A.P is the Colombian State college devoted to the development

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD* *Documento-resumen del formulario online (eform) de la 2ª convocatoria de

Más detalles

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN INTERNACIONAL Y TURÍSTICA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y SOCIAL MEDIA

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN INTERNACIONAL Y TURÍSTICA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y SOCIAL MEDIA MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN INTERNACIONAL Y TURÍSTICA ALTA ESPECIALIZACIÓN Y SOCIAL MEDIA Máster Universitario en Gestión Internacional y Turística, Alta Especialización y Social Media, por la Universidad

Más detalles

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando Alonso

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando Alonso Puerta Al Futuro Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando Alonso Información sobre FDU La mayor universidad privada en Nueva Jersey con más de 10.000 estudiantes y 800 docentes

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Información general Área académica: Organización: Universidades participantes: Duración: Créditos ECTS: 75 Ciencias Experimentales Enseñanzas Técnicas Ciencias

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

VERANO Doble Titulación

VERANO Doble Titulación CONVOCATORIA Programa Internacional de Excelencia PIE VERANO 2015 VERANO para estudiantes de Licenciatura en Derecho Licenciatura y Maestría (LL.M) El Programa Internacional de Excelencia PIE de doble

Más detalles

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto...

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto... PPI in Spain Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia jmzabala@deusto.es Deusto Business School, University of Deusto University of Deusto 1.- Institutional framework Acuerdo de C.M. 1 de aprobación de la E2I

Más detalles

DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 1º COURSE. FIRST SEMESTER

DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 1º COURSE. FIRST SEMESTER DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 1º COURSE. FIRST SEMESTER HORARIO DEFINITIVO. CURSO 2015 2016 GROUP 0 ADE English MORNING CLASSROOM: M 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY BASICS

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA CEI IBERUS SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA CEI IBERUS SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MOVILIDAD SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Datos del solicitante Apellidos Nombre DNI Fecha de nacimiento: Dirección durante el curso C/ Nº Piso Tel. Localidad Provincia CP E-mail

Más detalles

CONVOCATORIA ERASMUS.ES

CONVOCATORIA ERASMUS.ES -Novedad de la convocatoria: 1 de Abril de 2014 financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus + - El plazo finalizaba el 23 del mismo mes!! -La estancia

Más detalles

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Advanced Corporate Finance

Advanced Corporate Finance Advanced Corporate Finance MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Advanced Corporate Finance Código:

Más detalles

MÁSTER Oficial Interuniversitario EN TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Facultad de CC. Económicas y Empresariales Universidad de Vigo http://eio.usc.

MÁSTER Oficial Interuniversitario EN TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Facultad de CC. Económicas y Empresariales Universidad de Vigo http://eio.usc. MÁSTER Oficial Interuniversitario EN TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Facultad de CC. Económicas y Empresariales Universidad de Vigo http://eio.usc.es/pub/mte/ Contacto (coordinador): Jacobo de Uña, Despacho 235,

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Universidad Autónoma de Madrid UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE Asignatura: FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Código: Grupo: Master en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud Titulación:

Más detalles

GRRR! Formació grrráfica: Iniciació Creació Web

GRRR! Formació grrráfica: Iniciació Creació Web 1 de 7 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TURISMO

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TURISMO A QUIÉNES VA DIRIGIDO? QUÉ OFRECE? CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS? CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES? POR QUÉ DEBERÍA MATRICULARME? Coordinadora: Mercedes Úbeda García Facultad Ciencias Económicas y Empresariales

Más detalles

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Nom del màster: Àmbit: Tipus: Unitat d adscripció: Secretaria acadèmica:

Más detalles

TO GET THIS... YOU NEED TO DO THIS...

TO GET THIS... YOU NEED TO DO THIS... ATTENTION HIGH SCHOOL STUDENTS TO GET THIS... YOU NEED TO DO THIS... PROJECT GRAD HOUSTON SCHOLARSHIP REQUIREMENTS 1) I must complete two Project GRAD provided or pre-approved college institutes. 2) I

Más detalles

VERANO Doble Titulación

VERANO Doble Titulación CONVOCATORIA Programa de Excelencia Internacional PEI VERANO 2016 VERANO para estudiantes de Licenciatura en Derecho Licenciatura y Maestría (LL.M) El Programa de Excelencia Internacional PEI de doble

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO EUSA. Course lists. 2015/16 Semester 2

CENTRO UNIVERSITARIO EUSA. Course lists. 2015/16 Semester 2 CENTRO UNIVERSITARIO EUSA Affiliated with University of Seville Course lists Audiovisual Communication Journalism Advertising & Public Relations Tourism 2015/16 Semester 2 Course Name CAV 1 2 5390006 CAV

Más detalles