ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU"

Transcripción

1 ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU 1. Oficiálny názov krajiny: a) miestny názov República de Panamá b) anglicky názov Republic of Panama c) slovenský názov Panamská republika Hlavné mesto: a) miestny názov Cuidad de Panamá b) anglicky názov Panama City c) slovenský názov Panama Počet obyvateľov (tis., celkom/ hlavné mesto): 3,17 miliónov / Hlavné mesto: Ciudad de Panamá, Panama City ( obyvateľov) Rozloha (km 2 ): ( vrátane Panamského prieplavu) Úradný/ rokovací jazyk: španielčina Mena/ výmenný kurz: balboa (PAB)/ 1 USD = 1,00 PAB Demografické údaje a krátka história: Zloženie obyvateľstva: 67 % mestici a mulati, 15 % černosi, 11 % belosi a 7 % indiáni 85 % rímskokatolícke, 4,7% protestanti, 4,5% moslimovia Panama bola objavená v r Španielom Rodrigom de Batisdasom. Nezávislosť na Španielsku získala v r V r sa stala súčasťou Veľkej Kolumbie. V r francúzski stavbári pod vedením Lessapsa začali stavať panamský prieplav. Koncesiu na stavbu získali od vlády Kolumbie, ku ktorej vtedy Panama patrila. Dňa za priamej pomoci USA, ktoré mali eminentný záujem na dokončení a vlastníctve kanálu, bolo vyhlásené odtrhnutie Panamy od Kolumbie. Medzi Panamou a USA, ktoré okamžite novú republiku uznali, bola podpísaná zmluva o prieplave, podľa ktorej USA získali právo kanál dokončiť a vlastniť bez časového obmedzenia územie o šírke 8 km na každom brehu kanálu. Nová dohoda o prieplave bola podpísaná v r.1977 medzi prezidentom USA J. Carterom a generálom O.Torrijosom. Dohoda o. i. predpokladá plné odovzdanie prieplavu Paname , čo sa aj stalo. V r sa k moci dostal veliteľ ozbrojených síl Panamy generál M. Noriega, ktorý sústredil prakticky absolútnu moc do svojich rúk. Režim padol priamym vojenským zásahom USA v decembri Administratívny a politický systém: V ostatných prezidentských voľbách v máji 2009 zvíťazil kandidát širokej koalície Ricardo Martinelli. V parlamentných voľbách v tom istom čase získala táto koalícia aj nadpolovičnú väčšinu 37 mandátov v parlamente. V zahraničnej politike z historických, a ekonomických dôvodov Panama naďalej udržuje úzke väzby s USA. Nie je členom NAFTA, v r podpísala s USA bilaterálnu DVO, ktorá čaká na ratifikáciu v US kongrese. Panama je tradične zdržanlivá v angažovaní sa v stredoamerickom integračnom procese a uprednostňuje uzatváranie dohôd o voľnom obchode po bilaterálnej línii. Podmienkami jej začlenenia do t.č. negociovanej asociačnej dohody EÚ Stredná Amerika je prístup Panamy k SIECA a akceptovanie stredoamerickej colnej únie. Panama je prezidentskou republikou. Súčasný politický systém funguje na základe ústavy z roku Ústava bola doplnená v roku 1983 (priame voľby prezidenta, dvoch viceprezidentov a jednokomorového parlamentu) a 1994 (zrušenie armády). V roku 2004 bola schválená novela ústavy, na základe ktorej došlo ku zrušeniu parlamentnej imunity poslancov v trestnej zodpovednosti, ku skráteniu prechodného obdobia pri odovzdávaní moci z 4 na 2 mesiace, k obmedzeniu právomoci Najvyššieho kontrolného úradu pri definovaní rozpočtovej

2 politiky a taktiež k stanoveniu zásad referenda o rozšírenie Panamského prieplavu. S platnosťou od roku 2009 bola zrušená funkcia druhého viceprezidenta a druhého náhradníka za poslanca, znížený počet poslancov z 78 na 71 a stanovený pevný dátum inaugurácie nového prezidenta - 1. júla. Hlavou štátu a súčasne predsedom vlády je prezident republiky volený spolu s dvoma viceprezidentmi na päťročné funkčné obdobie, bez možnosti znovuzvolenia. Prezident má výkonnou moc (je zároveň predseda vlády), vymenúva kabinet a guvernérov 9 provincií. Výkonnú moc má 12 členný vládny kabinet, v jeho čele stojí prezident a dvaja viceprezidenti. Zákonodarnú moc vykonáva jednokomorové zákonodarné zhromaždenie (Asamblea Nacional). Poslanci sú volení v priamych voľbách na päťročné funkčné obdobie. Po voľbách v máji 2004 má parlament celkom 71 poslancov. Súdna moc predstavuje Najvyšší súd (Corte Suprema de Justicia), jeho 9 členov je vymenovaných vládou a schválených parlamentom na obdobie 10 rokov. Na nižšej úrovní je 5 vrchných sudcov a 3 odvolávací sudcovia a taktiež súdy oblastné a okresné. Autonómne postavenie majú niektoré významné vládne inštitúcie ako napr. Volebný súd (Tribunal Electoral de Panamá) - majúci na starosti dohľad nad konaním volieb a referend (volebné právo je od 18 rokov), Najvyšší kontrolný úrad (Contraloría General de la República), Ombudsman (Defensoría del Pueblo) atd.. Panamská armáda (tzv. Fuerzas de Defensa Nacional - FDN) bola v septembri 1994 zrušená parlamentom. Posledné prezidentské voľby v máji 2009 zmenili politické usporiadanie krajiny, nakoľko víťazom sa stal kandidát koalície strán Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Panamenista, Cambio Democrático a Unión Patriótica, ktorá získala s počtom 37 poslancov aj väčšinu v parlamente. Prezident republiky: Ricardo Martinelli Viceprezident a minister zahraničných vecí: Juan Carlos Varela Zloženie vlády Minister - vedúci prezidentskej kancelárie Demetrio Papadimitriu Minister vnútra a spravodlivosti José Raul Mulino Minister verejných prác Federico José Suárez Minister zdravotníctva Franklin Vergana Minister práce a pracovného rozvoja Alma Loren Cortéz Minister obchodu a priemyslu Roberto Henréquez Minister bytovej výstavby Carlos Alberto Duboy Minister poľnohospodárskeho rozvoja Véctor Manuel Pérez Minister ekonomiky a financií Alberto Vallarino Clément Minister sociálneho rozvoja Guillermo Antonio Ferrufino Benítez Minister školstva Lucy Molinar Minister pre mikro, malé a stredné podniky Giselle Burillo Generálny zmocnenec pre turistiku Salomón Shamah Zuchin Minister pre záležitosti prieplavu Rómulo Roux Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch: Panama je členom nasledujúcich medzinárodných a regionálnych organizácií a integračných zoskupení: OSN, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITU, LAIA (pozorovateľ), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WB, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO a ďalej: Komisia OSN pre Latinskú Ameriku (CEPAL)

3 Latinskoamerický ekonomický systém (SALA) Združenie krajín vyvážajúcich banány Skupina Rio (G-Rio) Systém stredoamerickej integrácie (SICA) Stredoamerický parlament (Parlacen) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci, projekty regionálnej spolupráce: Verejné obstarávanie: Podľa panamskej ústavy (čl. 263) sa musia všetky nákupy štátu z verejných prostriedkov realizovať formou verejnej súťaže. Platná legislatíva v tejto oblasti je veľmi rozsiahla. S cieľom vyššej transparentnosti a efektívnosti pri štátnych nákupoch tovarov a služieb bol prijatý zákon č. 22, ktorý vstúpil do platnosti v r Bol zriadený samostatný orgán Generálne riaditeľstvo verejných nákupov, ktorý spadá pod Ministerstvo hospodárstva a financií. Ďalšou významnou zmenou je zverejňovanie a spracovávanie verejných nákupov na internete- http//: Na každú verejnú súťaž je však potrebný právny zástupca, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba. Podnikateľská legislatíva: Daňový systém Panamský daňový systém tvorí daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty a daň z nehnuteľností. Vzhľadom k nízkej miere daňového zaťaženia je panamská morálka platenia daní pomerne vysoká. Daň z príjmu V decembri 2002 bola schválená reforma daňového systému, na základe ktorého bolo okrem iného osoby zbavené povinnosti platiť daň z príjmu (ISR), ktoré zarobia menej než 800 dolárov mesačne. Dani z príjmu podliehajú príjmy všetkých fyzických a právnických osôb v krajine, pokiaľ pochádzajú z domácich zdrojov. Dani nepodliehajú príjmy zo zahraničia ani z aktivít v zónach voľného obchodu. Daň z príjmu právnických osôb má jednotnú sadzbu vo výške 30%. Daň z pridanej hodnoty Na všetky tovary s výnimkou niektorých základných potravín, liekov a školských potrieb je uvalená daň odpovedajúca dani z pridanej hodnoty (Impuesto de Bienes Corporales Muebles con Crédito Fiscal - ITBM) vo výške 5 %. Vyššia 10 % daň z pridanej hodnoty je aplikovaná na alkoholické nápoje, cigarety a prenájom automobilov. Na základe novej daňovej reformy z roku 2002 sa rozšírila daňová základňa ITBM, čo znamená, že dani podliehajú aj služby. Oslobodené zostali služby, ako sú zdravotníctvo, hromadná doprava, školstvo, dodávky elektriny, vody a ďalšie. Reforma ďalej priniesla zavedenie tzv. selektívnej dane vo výške 5 % na automobily drahšie než USD, jachty, osobné lietadla, vrtuľníky, šperky a zbrane. Daň z nehnuteľnosti Výška dane závisí na hodnote realizovaného prevodu nehnuteľnosti vo výške 0 až 2,10% z daňového základu. V januári 2005 vláda v parlamente presadila schválenie integrálnej daňovej reformy (Ley de Equidad Fiscal), ktorá má postupne modernizovať daňový systém, zaistiť zvýšenie sociálnych investícií a dosiahnuť zníženie chudoby. Reforma sa má stať nástrojom k zníženiu neudržateľného fiškálneho deficitu cestou kombinácie opatrení podporujúcich zníženie

4 výdavkov a zvýšenia daňových príjmov. Väčšina nových opatrení bude platná až v roku Medzi rokmi chce vláda dosiahnuť zníženie fiškálneho deficitu tempom 1 % ročne. Reforma si kladie za cieľ zvýšiť daňové príjmy o zhruba 300 až 350 mil. USD ročne. V oblasti zníženia štátnych výdavkov reforma predpokladá nasledujúce opatrenia: od roku 2006 nesmie byť rast výdavkov vyšší než v predchádzajúcom roku štátne výdaje budú až do začiatku roku 2008 obmedzené na úroveň roku 1999 s výnimkou školstva, zdravotníctva a bezpečnosti. Vláda predpokladá ušetriť mzdové prostriedky znížením stavu štátneho aparátu a nižšími prostriedkami na mzdy - v roku 2005 o 30 %, v roku 2006 o 20 % a v roku 2007 o 10 %. zavedenie striktnej kontroly výdavkov v štátnom sektore, vrátane obmedzenia počtu mobilných telefónov, znížením počtu služobných vozidiel, konzultantských služieb, cestovného atd.. znížením alebo v niektorých prípadoch zastavením štátnych podpor jednotlivým sektorom ekonomiky - napr. priemysel a stavebníctvo. znížením daňových stimulov pre investorov v oblasti nových technológií a skrátením doby využitia týchto stimulov do roku Väčšina priemyslových stimulov, u ktorých neboľ stanovený dátum ich ukončenia, budú zrušené ku koncu roku V oblasti príjmov sa predpokladajú nasledujúce opatrenia: na spoločnosti s ročným ziskom vyšším než 150 tis. USD bude aplikovaný nový tzv. alternatívny výpočet dane z príjmu (Cálculo Alternativo del Impuesto Sobre la Renta - CAIS). Tento výpočet ISR bude porovnávaný s tradičnou metódou výpočtu dane (30 %), pričom spoločnosť zaplatí vždy vyššiu vypočítanú daň. Vláda očakáva, že uvedené opatrenie prinesie ročne dodatočných 140 mil. USD. podobne i v prípade fyzických osôb, ktoré poberajú príjmy od viac platcov alebo ich ročný príjem prevyšuje 160 tis. USD, bude ISR vypočítaná buď 10 % sadzbou alebo na základe tradičnej metodiky výpočtu dane tak, že fyzická osoba zaplatí vždy vyššiu vypočítanú daň. od roku 2006 bude ročný registračný poplatok spoločností zvýšený z 250 na 350 USD, poplatok za novú registráciu spoločností (pri neplatení ročného poplatku) bude zvýšená z 250 na 500 USD, pričom ročný registračný poplatok sa automaticky zvyšuje o 50 USD. príplatky za tzv. reprezentačné výdaje zamestnancov štátneho aj privátneho sektoru sa stanú súčasťou mzdy a zároveň budú započítavané do dane z príjmu a odvodov do systému sociálneho poistenia. Vláda týmto opatrením sa snaží získať ročne cca 11,5 mil. USD. obchodné operácie vo Voľnej Zóne Colón budú aj naďalej podliehať daňovému zvýhodneniu, ročné poplatky za prenájom priestorov a služby budú zvýšené z 30 na 50 mil. USD ročne. daňové zvýhodnenie na charitatívnu činnosť a dary sa stanoví vo výške 1 % dane z príjmu donorskej spoločnosti Priame zahraničné investície: V SR nie sú žiadne investície z Panamy, ani nie je predpoklad získania investorov do budúcnosti vzhľadom na charakter krajiny. Posledná legislatívna úprava v oblasti zahraničných investícií sa uskutočnila formou zákona 41 z r. 2007, ktorým sa zriadil špeciálny režim pre vytváranie a činnosť multinacionálnych spoločností. Podľa údajov ministerstva financií dosiahol objem PZI v r výšky mil. USD, čo bolo o 29% menej ako v r. 2006, kedy dosiahli mil. USD. PZI v r boli orientované predovšetkým do rozširovania prístavných kapacít, verejných prác, sektoru nehnuteľností a turistiky. Posledné oficiálne zverejnené údaje o PZI podľa jednotlivých krajín sú z roku 2004, podľa nich boli najväčšími investormi v tom období USA s akumulovanými 574 mil. USD (19,1%), nasledovalo Španielsko s 322,8 mil. USD (10,7%), Hong Kong so

5 150 mil. USD (5%), Kolombia so 146 mil. USD (4,9%) a Japonsko so 114,8% (3,8%). Údaje podľa sektorov sa nepublikujú. Základná charakteristika hospodárstva: Základné ekonomické údaje HDP (mil. USD v bežných cenách) Index skut. zmeny (%) 8,7 11,2 9,2 2,4 Index nom. zmeny (%) 11,2 15,4 18,5 4,3 Inflácia Ročný priemer (%) 2,5 4,2 8,7 3,4 Koniec obdobia (%) 3,5 6,4 6,8 5,3 Úroková sadzba centrálnej banky Ročný priemer (%) n.d. n.d. n.d. n.d. Koniec obdobia (%) n.d. n.d. n.d. n.d. Zamestnanosť Obyvateľstvo (tis.) Aktívne (tis.) % nezamestnaných (z aktívneho obyv.) 8,7 6,3 5,6 6,1 Deficit verejných financií % HDP 0,5 3,5 0,4 3,5 Verejný dlh V mil. USD % HDP 61,1 53,0 45,0 51,9 Vývoz tovarov V mil. USD % zmeny oproti predch. obdobiu 11,7 9,9 10,2-15,0 Dovoz tovarov V mil. USD % zmeny oproti predch. obdobiu 14,6 23,7 19,8-15,5 Saldo obch. bilancie V mil. USD V % HDP 10,1 16,8 20,4 16,8 Zahraničný dlh V mil. USD V % HDP 45,6 41,9 47,5 41,9 Devízové rezervy V mil. USD V mesiacoch dovozu tovarov a služieb 1,6 1,7 1,4 1,7 PZI V mil. USD Kurz oproti USD Ročný priemer Pozn.: n.d. údaje nie sú k dispozícii Zdroj: Ministerstvo financií Základným pilierom panamskej ekonomiky je sektor služieb (80% HDP), zahŕňajúci Panamský prieplav (jeho prebiehajúce rozširovanie projekt v hodnote 5,3 mld USD má byť dokončené v r. 2014), bankovníctvo, bezcolnú zónu Colón, cestovný ruch. Panamská ekonomika v uplynulom období zaznamenala dynamický rast (v r ,4%, v r ,2%). Podľa aprílovej prognózy ministerstva ekonomiky však v dôsledku globálnej krízy

6 hospodársky rast v r dosiahne maximálne 3%. Na zmiernenie dôsledkov krízy vláda vyčlenila 1,1 mld USD. Panamská ekonomika je výrazne orientovaná na poskytovanie služieb (Panamský prieplav, Voľná zóna Colón, Medzinárodné bankové centrum, poisťovníctvo, kontajnerová preprava, registrácia lodí, zdravotná a lekárska služba, turistika atd.). Panama sa vďaka výhodám plynúcim z prevozu Panamského prieplavu, existencie moderného bankového a poisťovacieho centra a Voľnej zóny Colón vymyká z kontextu ostatných stredoamerických krajín. Prispieva k tomu aj menová stabilita vyplývajúca z používania doláru ako národnej meny. Hlavné odvetvia hospodárstva: Hlavnými odvetviami sú hlavne ľahký priemysel so zameraním na konfekciu, domáce potreby, chemické a papierenské výrobky a stavebné materiály. Priemysel sa orientuje prevažne na domácich odberateľov a zamestnáva pomerne veľkú časť panamskej pracovnej sily. Hlavnými poľnohospodárskymi plodinami sú banány a káva, v posledných rokoch sa zvyšuje podiel netradičných poľnohospodárskych produktov ako napr. melónov. Lepšie výsledky boli zaznamenané v exporte cukru a dobytka a v pestovaní melónov. Sektor služieb, v ktorom pracuje väčšia časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva (60 %), jednoznačne dominuje panamskej ekonomike. Najvýznamnejšími odvetviami sú bankovníctvo (Panama je sídlom Medzinárodného bankového centra) a poisťovníctva, služby spojené s používaním Panamského prieplavu a Voľná zóna Colón. Stále rastúci význam má sektor turistiky, zvlášť s ohľadom na turistický potenciál zóny Panamského prieplavu. Významnú časť sektora služieb tvorí registrácia zahraničných plavidiel pod panamskou vlajkou. Panamu sa môže charakterizovať ako významné bankové a finančné centrum medzinárodného obchodu. V Paname pôsobí viac než 100 bánk a 50 poisťovní z cca 30 krajín a finančný sektor prispieva zhruba 10 % k tvorbe HDP. Priemyslová výroba - spracovateľský priemysel je nosným oborom. Najväčší objem HDP tvorí textilný, energetický, potravinársky a kožuobrábajúci priemysel. Vzhľadom k základným materiálom sa rozvíja chemický, drevársky, nábytkársky, papierenský a v menšej miere i metalurgický priemysel. Taktiež stavebníctvo a priemysel stavebných hmôt. Poľnohospodárstvo je tradične jedným z najdôležitejších odvetví guatemalského hospodárstva. Hlavnou exportnou plodinou je káva, nasleduje cukrová trstina, banány, bavlna, kukurica, ryža, vzácne druhy tropických kvetín, drevín. Guatemalský sektor služieb poskytuje prácu pre cca 37 % pracovne činného obyvateľstva a je jedným zo stálych zdrojov príjmu štátneho rozpočtu. V tejto oblasti je však stále viac činností, ktoré sú síce aktívne, ale podnikateľské subjekty neplatia dane do štátneho rozpočtu. Zvláštnu pozornosť si zaslúži oblasť turizmu a hotelierstva. Dovozný a vývozný režim, obchodná prax: Zahraničný obchod má nezastupiteľnú úlohu v panamskej ekonomike, predovšetkým vďaka pohybu tovaru prostredníctvom Voľnej zóny Colón. Medzi najdôležitejšie vývozné položky patria banány, krevety, ryby a ďalšie morské produkty, káva, cukor a mäso. Dováža sa hlavne spotrebný tovar, ropa, potraviny, stroje, dopravné stroje a zariadenia, apod.. Hlavnými obchodnými partnermi pre panamský export sú USA a Kanada, štáty Strednej a Južnej Ameriky, hlavne Kostarika, Guatemala, Honduras, Venezuela, Mexiko, Kolumbia, Chile a Brazília, štáty EU (napr. SRN, Španielsko, Švédsko, Belgicko, Portugalsko) a taktiež Nigéria, Japonsko, Kórea a Tchaj-wan. Panama dováža hlavne z Japonska, Tchaj-wanu, Hongkongu, Kórey, USA, Kanady atď.. Z hľadiska zahraničného obchodu Panamy majú rozhodujúci význam dovozy a reexporty cez voľnu zónu Colón, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú vlastný export. V roku 2004 dosiahol vývoz tovaru mil USD, z toho reexporty zo ZLC mil. USD, zatiaľ čo dovoz 8.106

7 mil. USD, z toho dovoz do ZLC mil. USD. Dovozné podmienky Dovoz tovaru a služieb do Panamy nepodlieha žiadnym významnejším obmedzeniam. Každá obchodná spoločnosť môže slobodne dovážať do Panamy. Obchodné a priemyslové licencie sú požadované pokiaľ fyzické alebo právne osoby majú záujem o rozvoj obchodných alebo priemyslových aktivít v Paname. Fytosanitárne povolenia sú požadované pri dovoze niektorých poľnohospodárskych produktov. Špeciálne dovozné povolenia sú nutné na dovoz zbraní, munície, hnojiva a niektorých potravín. Tieto špeciálne povolenia vydáva ministerstvo vnútra a spravodlivosti. Medzi zakázané, respektíve vládou kontrolované dovozy patria predovšetkým: falšované bankovky a mince; stroje na výrobu bankoviek a mincí; alkoholické nápoje a farmaceutika s označením, ktoré nepravdivo popisujú obsah; niektoré druhy zbraní a materiálov s vojenskou tematikou; zahraničné lotérijné tikety; obscénne tlačové materiály alebo materiály diskriminujúce Panamu; určité druhy rastlín, semien a zvierat (určuje ministerstvo poľnohospodárstva). Panamské zákonodarstvo umožňuje vybavenie dočasného odbavenia (do 90 dní) všetkých druhov tovarov. Dočasné vybavenie môže byť predlžené až na 1 rok. Existujú 2 druhy dočasného vybavenia: - tovar je vpustený po zaplatení depozitu vo výške deklarovanej hodnoty importovaného tovaru, depozit je vrátený po exporte tovaru z krajiny; - poisťovacia spoločnosť vystaví dlhopis na meno importéra a hodnoty dováženého tovaru, ktorý bude preplatený až po vývoze tovaru z krajiny. Dovozné dokumenty Všetok tovar importovaný do Panamy s výnimkou duty free produktov musí byť vybavený prostredníctvom colnej agentúry so zodpovedajúcej štátnej licencie, pričom základné požadované dokumenty sú nasledujúce: dovozné deklarácie pripravené colným agentom; komerčná faktúra; bill of lading/airway bill v troch vyhotoveniach; číslo obchodnej licencie importéra; fytosanitárny certifikát (v prípade dovozu poľnohospodárskych produktov); potvrdenie o voľnom predaji (v prípade dovozu tovaru určeného pre osobnú spotrebu - napr. kozmetika, oblečenie - doklad o tom, že daný výrobok je voľne predávaný v USA) potvrdenie o pôvode tovaru; Colný systém Panama v posledných desiatich rokoch značne pokročila v liberalizácií zahraničného obchodu a v tejto oblasti patrí k špičke krajín Latinskej Ameriky. Po vstupe Panamy do WTO v roku 1997 vláda znížila väčšinu colných taríf na maximálnu povolenú hranicu 15 % s výnimkou poľnohospodárskych produktov. Priemerné colné zaťaženie činí 12 % a je najnižšie v stredoamerickom regióne. Vláda bývalej prezidentky M. Moscoso udržovala túto tarifnú politiku vo vzťahu k priemyslovým výrobkom, pri poľnohospodárskych produktoch došlo k zvýšeniu cla na maximálne povolenú hranicu WTO. Vláda ďalej zaviedla významné netarifné bariéry na dovoz niektorých poľnohospodárskych produktov vrátane hydiny, hovädzieho mäsa,

8 bravčového mäsa a ryže. Colné sadzby sú aplikované ad valorem z deklarovanej hodnoty CIF. Pri dovozu je ďalej treba počítať s 5 % daňou ITBM. Kontrola vývozu Platný vývozný režim umožňuje export všetkých panamských domácich výrobkov s výnimkou produktov, o ktorých vláda rozhodne, že ich vývoz nie je v ekonomickom záujme krajiny. Jedná sa hlavne o: drogy s výnimkou tých, ktoré sú využívané vo farmaceutickom priemysle tovar, ktorý vláda môže označiť za dočasne nedostatkový tovar, ktorý vláda zakázala z titulu dodržovania medzinárodných dohôd Zákon 61 z roku 2002 zrušil povinnosť úhrady exportnej dane pri vývoze stanoveného druhu tovaru (napr. prírodné kovy, nerastné suroviny atď.). V roku 1998 bola na ministerstve obchodu a priemyslu zriadená sekcia zahraničného obchodu (VICOMEX) v čele s námestníkom ministra, jeho poslanie je podpora exportu a prílivu zahraničných investícií. Bolo uľahčené vybavovanie exportnej dokumentácie cestou systému one stop - tzn. zavedením jedinej prepážky k vybavovaniu dokladov (Ventanilla Única). Panamské colné úrady vyžadujú nasledujúce exportné dokumentácie: komerčná faktúra; exportná deklarácia pripravená colným agentom; potvrdenie o pôvode tovaru (vydáva Obchodná, priemyslová a poľnohospodárska komora Panamy alebo VICOMEX) ; bill of lading/airway bill; veterinárne, sanitárne alebo fytosanitárne osvedčenie V prípade exportu neexistuje povinnosť vybavovať exportnú dokumentáciu prostredníctvom exportného agenta. Domáci trh je chránený iba colnými sadzbami. Predtým platné kvóty na dovoz niektorých špecifických položiek (poľnohospodárske produkty, textil apod.) a zároveň subvencovanie domácich producentov bolo zrušené. Vyššími colnými sadzbami ako je platná najvyššia sadzba (15 %) sú zaťažené dovozy niektorých poľnohospodárskych produktov, základných potravín. V roku 2002 vstúpil v platnosť zákon umožňujúci postihovať štáty a podniky, ktoré používajú diskriminačné opatrenia voči panamskému národu. Voči týmto subjektom sa bude postupovať na báze reciprocity. Tieto krajiny sa nebudú môcť zúčastniť verejných súťaží ani dodávať do Panamy tovar, pokiaľ neodstránia svoje diskriminačné praktiky. Tovar dovážený do Panamy musí byť označený v Španielskom jazyku. Prísnym kontrolám v tomto smere podliehajú potraviny, lieky, chemické výrobky, hnojivá a niektoré ďalšie toxické výrobky. Označenie musí obsahovať meno a adresu výrobcu, dátum vypršania platnosti, zloženie, označenie série atď.. Základná štatistika zahraničného obchodu: (mil. USD) Vývoz Dovoz Obrat Saldo

9 Tovarová štruktúra zahraničného obchodu: Vývoz Hlavné vývozné produkty (mil. USD) 03 Ryby a kôrovce Jedlé ovocie a orechy Zelenina, jedlé rastliny Železo a oceľ Papier a lepenka Mäso Perly, drahokamy Hliníka predmety z hliníka Farmaceutické produkty Iné n.d. n.d. n.d. n.d. Celkom Pozn.: n.d. údaje nie sú k dispozícii Dovoz Hlavné dovozné produkty (mil. USD) Nerastné palivá, minerálne oleje Kotly, stroje, prístroje Vozidlá, ich časti Elektrické stroje, zariadenia Železo a oceľ Farmaceutické výrobky Plasty a výrobky z nich Papier a lepenka Výrobky zo železa alebo ocele Obilniny Iné n.d. n.d. n.d. n.d. Celkom Pozn.: n.d. údaje nie sú k dispozícii Tradičnými exportnými komoditami Panamy boli vždy banány, krevety a cukor. V poslednej dobe sa na prvé miesto dostali ryby a morské produkty. V komoditnej štruktúre exportu pripadol v roku 2009 najväčší podiel na ryby a morské produkty (4,1 %), za ktorými nasledovala predtým najsilnejšia vývozná položka - banány (3,5 %). Do popredia sa postupne prepracováva export melónov, kreviet a taktiež tuniaka. V dovoze prevládajú palivá a benzín (12,7 %), kotly a stroje (6,7 %), vozidlá a ich časti (6,0 %), elektrické stroje a zariadenia (5,2 %) a široké spektrum spotrebného tovaru a potravín. V komoditnej štruktúre zahraničného obchodu Voľnej zóny Colón dominuje spotrebná elektronika a oblečenie, nasleduje luxusný tovar ako kozmetika, šperky, hodinky apod.. Voľná zóna Colón patrí k významným dodávateľom týchto komodít na trhy v Latinskej Amerike. Vývoz banánov, druhého najdôležitejšieho panamského exportného artiklu, v posledných rokoch postupne klesá. Banány sú v Paname pestované na plantážach o rozlohe cca ha, z ktorých 46,2 % je na pacifickom pobreží a 53,8 % na atlantickom pobreží. Nadnárodná

10 americká firma Chiquita Brands zastavila začiatkom roku 2003 aktivity svojej divízie Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO) v tichomorskej oblasti Panamy, ktorá za posledných 6 rokov vykázala stratu 90 miliónov dolárov. Firma Chiquita je najväčším panamským vývozcom banánov a prevádzkuje tu 2 divízie: v atlantickej oblasti Bocas Fruit Company, v provincii Bocas del Toro, a PAFCO v provincii Chiriquí. PAFCO spolu s Bocas Fruit Company predstavuje 80 % celkového vývozu panamských banánov. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu: Vývoz Hlavní partneri (mil. USD) USA Holandsko Kostarika Švédsko Veľká Británia Španielsko Čína Tajwan Taliansko Voľná zóna Kolón Iné n.d. n.d. n.d. n.d. Spolu Pozn.: n.d. údaje nie sú k dispozícii Dovoz Hlavní partneri (mil. USD) USA Voľná zóna ropa Voľná zóna Colón Kostarika Čína Japonsko Mexiko Kolumbia Južná Kórea Guatemala Iné n.d. n.d. n.d. n.d. Spolu Pozn.: n.d. údaje nie sú k dispozícii Hlavným obchodným partnerom Panamy sú tradične USA, kam v roku 2009 smerovalo 4,3 % exportu a odkiaľ pochádzalo 17,9 % dovozu. Významným partnerom sú krajiny EU, hlavne Španielsko, SRN a Holandsko, ktoré nasledujú stredoamerické krajiny, predovšetkým Kostarika, krajiny Karibiku a ázijské štáty (Japonsko, Kórea). Panama zároveň importuje z Voľnej zóny Colón (5,6 %), ktorá je po USA druhým najväčším dovozcom do Panamy.

11 Hlavným vývozným teritóriom Voľnej zóny Colón sú Kolumbia a Venezuela. Tovar do Voľnej zóny Colón je dovážaný najmä z Hongkongu, ČLR, Tchaj-wanu, USA, Japonska a Kórejskej republiky. Tovarová štruktúra vzájomného dovozu a vývozu: Vývoj zahraničného obchodu SR s Panamou ilustruje tabuľka (v tis. USD): (tis. Eur) 2009 (tis. Eur) vývoz SR , dovoz SR , Obrat , Saldo , Slovenský vývoz: obuv, vrtuľníky, oceľ, valcované plechy, akumulátory Slovenský dovoz: banány, íly, textil, čerstvé ovocie Ďalšie dôležité informácie: Vízový režim: bezvízový vstup obojstranný pre držiteľov diplomatických, služobných a cestovných pasov za účelom turistiky do 90 dní. CP musí byť platný minimálne 6 mesiacov po plánovanom návrate z cesty. V Paname nie je ZÚ SR, teritórium pokrýva ZÚ SR v Mexiku. Časový rozdiel - 6 hodín. Adresa honorárneho konzulátu SR v Paname: Julio C. Benedetti honorárny konzul, Consulado Honorario de la República Eslovaca, Calle 64, San Fco. No. 62, Ciudad de Panama, tel.: , fax : , Užitočné zdroje informácií: Ministerio de Economia y Finanzas (MEF): Ministerio de Obras Publicas (MOP): Ministerio de Trabajo y Desarollo Laboral (MITRADEL): Ministerio de Vivienda (MIVI): Autoridad del Canal de Panamá (ACP): Autoridad Marítima sa Panamá (AMP): Banco Nacional de Panamá (BNP): Contraloría General de la República: Instituto Panameňo de Turismo: Panamá Compra: Cámara de Comercio e Industria de Panamá: Sviatky: 1. januára (Nový rok) 9. januára (Deň smútku) Február - marec (karneval) Marec - apríl (Veľká noc) 1. máj (Deň práce) 15. august (Deň založenia mesta Panamy) - voľno iba v hlavnom meste 3. november (Deň nezávislosti nad Kolumbiou) 4. november (Deň vlajky) 5. november (Deň nezávislosti) len v meste Colón

12 10. november (Sviatok všetkých svätých) 28. november (Deň nezávislosti nad Španielskom) 8. december (Deň matiek) 24. december (Vianoce) 25. december (Vianoce) Vypracoval/ dátum: Ing. Peter Súlovský Mexiko Kontakt: Embajada de la República Eslovaca Departamento comercial Julio Verne Nr. 35 Colonia Polanco México, D.F. Tel/ fax: , , Mobil:

VIETNAM. Indicadores Económicos PBI: 89.829 mill USD (2009) PBI per cápita: 1040 USD (2009)

VIETNAM. Indicadores Económicos PBI: 89.829 mill USD (2009) PBI per cápita: 1040 USD (2009) VIETNAM Capital: Hanoi Población: 88.5 millones Idioma: Vietnamita (oficial), inglés, francés, chino, khmer y, en algunas áreas mon-khmer y malayo-polinesio. Grupos étnicos: Kinh (Viet) 86.2%, Tay 1.9%,

Más detalles

Overené pedagogické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód pri praktickej príprave na maturitu zo španielskeho jazyka

Overené pedagogické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód pri praktickej príprave na maturitu zo španielskeho jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Katarína Jatyová Overené pedagogické skúsenosti s využitím aktivizujúcich metód pri praktickej príprave na

Más detalles

M A T U R I T A 2 0 0 8 ŠPANIELSKY JAZYK

M A T U R I T A 2 0 0 8 ŠPANIELSKY JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B kód testu: 5840 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Más detalles

OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. pre Webové balíčky a E-shopy (platné od )

OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. pre Webové balíčky a E-shopy (platné od ) OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. pre Webové balíčky a E-shopy (platné od 10.7.2015) Článok 1 - Vymedzenie pojmov 1. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je spoločnosť MEDIATEL,

Más detalles

Mesačný bulletin nbs máj 2016

Mesačný bulletin nbs máj 2016 Me s a č n ý bulletin Vydavateľ: Národná banka Slovenska Adresa: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 5 Bratislava Kontakt: /5787 16 http://www.nbs.sk Materiál bol prerokovaný v Bankovej rade.

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá. Otros documentos. Panamá: Marco Político

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá. Otros documentos. Panamá: Marco Político 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá Otros documentos Panamá: Marco Político Otros documentos Panamá: Marco Político Este estudio ha sido realizado por Jorge Reguero Sánchez

Más detalles

Cenník programov a služieb

Cenník programov a služieb Cenník programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., platný od 1. 6. 2011 cennik spolocny A4 6_11.indd 1 17.5.2011 19:51:57 Obsah Cenník mesačných

Más detalles

LAST MINUTE. Plavby 15.01. - 23.01. letecky (Praha) 8 nocí

LAST MINUTE. Plavby 15.01. - 23.01. letecky (Praha) 8 nocí Plavby 15.01. - 23.01. letecky (Praha) 8 nocí Plavba karibským rajom all inclusive 1 949.48 EUR pôvodná cena 2 119.00 EUR Ceny zájazdov zahŕňajú: 7 nocí ve vnitřní kajutě s programem all inclusive včetně

Más detalles

CAMBOYA. Indicadores Económicos PBI: 11.182 mill USD (2009) PBI per cápita: 818 USD (2009)

CAMBOYA. Indicadores Económicos PBI: 11.182 mill USD (2009) PBI per cápita: 818 USD (2009) CAMBOYA Capital: Phnom Penh Población: 14.7 millones Idioma: Khmer (oficial), inglés y francés Grupos étnicos: Khmer 90%, vietnamitas 5%, chinos 1%, otros 4%. Dictador: Rey Norodom Sihamoni- Jefe de gobierno:

Más detalles

Rámcová dohoda č. Z _Z Uzatvorená v zmysle

Rámcová dohoda č. Z _Z Uzatvorená v zmysle Rámcová dohoda č. Z1624880_Z Uzatvorená v zmysle I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 85212 Bratislava,

Más detalles

Del trabajo a casa. V tejto lekcii sa naučíte:

Del trabajo a casa. V tejto lekcii sa naučíte: U n i d a d c u a t r o 4 Del trabajo a casa V tejto lekcii sa naučíte: pýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa povolaní vyjadriť, čo kto robí v rôznych profesiách vyjadriť, čím chcete byť a prečo spýtať

Más detalles

República unitaria. Régimen presidencialista. Constitución de ,72 años (IDH 2013)

República unitaria. Régimen presidencialista. Constitución de ,72 años (IDH 2013) REPÚBLICA DE MADAGASCAR Capital Forma de Gobierno Antananarivo. República unitaria. Régimen presidencialista. Constitución de 2010. Población - 23.201.926 (CIA, julio 2014 est) - 20.714.000 (El estado

Más detalles

P27. Certificación de eficiencia energética, situación a diciembre de 2006. [Certificación de eficiencia energética] 22-02-2007

P27. Certificación de eficiencia energética, situación a diciembre de 2006. [Certificación de eficiencia energética] 22-02-2007 [Certificación de eficiencia energética] P27 22-02-2007 Ahmad Husaunndee, Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Francia www.buildingsplatform.eu Certificación de eficiencia

Más detalles

2.1.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA

2.1.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 2 AMERIKA Amerika je svojou rozlohou 42 201 000 km² (28,2 % pevninského povrchu) po Ázii druhým najväčším svetadielom na Zemi. Je tvorená dvoma kontinentmi, Severnou a Južnou Amerikou. Hraničná čiara medzi

Más detalles

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Kód testu 3414 MATURITA 2013 EXTERNÁ ČASŤ ŠPANIELSKY JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Más detalles

ZNALECKÝ POSUDOK. Znalec: Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, Reca

ZNALECKÝ POSUDOK. Znalec: Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, Reca Znalec: Ing. Vladimír Rakyta, Boldog 131, 925 26 Reca z odboru: Lesníctvo, odvetvia: Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva, Odhad hodnoty lesov, Odhad škôd lesných porastov Žiadateľ:

Más detalles

Demokracia: boh, ktorý zlyhal. 1

Demokracia: boh, ktorý zlyhal. 1 Demokracia: boh, ktorý zlyhal. 1 Hans Herman Hoppe Prvá svetová vojna ako míľnik Podľa Hansa Hermana Hoppeho predstavuje prvá svetová vojna dôležitý prelom v histórii. V prvej svetovej vojne sa zavŕšil

Más detalles

Predmetom zákazky je obstaranie káblov vyšpecifikovaných v jednotlivých položkách, podľa podmienok súťaže.

Predmetom zákazky je obstaranie káblov vyšpecifikovaných v jednotlivých položkách, podľa podmienok súťaže. Protokol Verejná zákazka ID: Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra: Elektromateriál - časť káble 3469EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom zákazky je obstaranie káblov vyšpecifikovaných

Más detalles

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady. Vzdelávanie, mládež a kultúra. v Bruseli mája 2009 T L A Č

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady. Vzdelávanie, mládež a kultúra. v Bruseli mája 2009 T L A Č RADA EURÓPEJ Ú IE 9130/09 (Presse 103) (OR. en) TLAČOVÁ SPRÁVA 2941. zasadnutie Rady Vzdelávanie, mládež a kultúra v Bruseli 11.-12. mája 2009 predseda Miroslava KOPICOVÁ ministerka školstva, mládeže a

Más detalles

EXPORTNÝ PLÁN TERITÓRIA

EXPORTNÝ PLÁN TERITÓRIA Pracovisko MH SR mimo sídla služobného úradu v MEXIKU EXPORTNÝ PLÁN TERITÓRIA 2010 M E X I K O Vypracoval: Ing. P E T E R S Ú L O V S K Ý México, D.F., november 2009 O B S A H : I. Dovozný a vývozný režim

Más detalles

Ubicación Geográfica: Al Norte de Europa, rodeado por el Mar del Norte y el Atlántico Norte, al oeste de Suecia

Ubicación Geográfica: Al Norte de Europa, rodeado por el Mar del Norte y el Atlántico Norte, al oeste de Suecia Nombre Oficial: Reino de Noruega (en noruego Kongeriket Norge) Nombre corto: Noruega (en noruego Norge) Tipo de Gobierno: Monarquía Constitucional Capital: Oslo Coordenadas Geográficas: 59 55 N, 10 45

Más detalles

ALICE A JURAJ VIŠNÝ MESTÁ SVETA. Fotografie jsou též od autorů.

ALICE A JURAJ VIŠNÝ MESTÁ SVETA. Fotografie jsou též od autorů. ALICE A JURAJ VIŠNÝ MESTÁ SVETA OBSAH 1. RIO DE JANEIRO 2. DUBAI 3. SYDNEY 4. KAPSKÉ MESTO 5. HONGKONG 6. NEW YORK 7. PARÍŽ 8. KÁHIRA 9. MEXIKO 10.SINGAPUR 11. RÍM 12. LA PAZ 13. KATHMANDU 14. LONDÝN 15.

Más detalles

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos URUGUAY XXI INTELIGENCIA COMPETITIVA Julio 2013 Emiratos Árabes Unidos Perfil económico-comercial de Emiratos Árabes Unidos y sus relaciones comerciales con Uruguay DATOS GENERALES 1 Nombre oficial: Emiratos

Más detalles

Exportaciones e Importaciones de Tabaco. Panamá

Exportaciones e Importaciones de Tabaco. Panamá Exportaciones e Importaciones de Tabaco. Panamá. 2008-2013 EXPORTACION DE PRODUCTOS DE TABACO. PANAMA. AÑOS: 2008-2012. La exportación de tabaco no es uno de los rubros que impacta la economía panameña,

Más detalles

Referencia gramatical y léxico útil

Referencia gramatical y léxico útil Referencia gramatical y léxico útil UNIDAD 1 GRAMATIKA 1. Sloveso gustar Sloveso gustar sa používa so zámenami me, te, le, nos, os, les. A mí me A ti te gusta el helado A él/ella/vd. le leer A nosotros/as

Más detalles

vo finančných službách

vo finančných službách BPM SLOVAKIA, s.r.o. Neprijateľné obchodné podmienky vo finančných službách ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z ODBORNEJ KONFERENCIE KONANEJ POD ZÁŠTITOU PRÁVNICKEJ FAKULTY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Más detalles

Cenník služieb VNET a.s. pre firemných zákazníkov

Cenník služieb VNET a.s. pre firemných zákazníkov Cenník služieb VNET a.s. pre firemných zákazníkov Kontaktné údaje: Technické oddelenie VNET a.s. techsupport@vnet.sk HOTLINE: 02 / 21290222 Obchodné oddelenie VNET a.s. vnet@vnet.sk TEL: 02 / 2129 0290

Más detalles

Navigátory GPS. Navigátor si nezabudnite pripojiť k počítaču, len tak sa dostanete k najnovšej mape a aktualizáciám

Navigátory GPS. Navigátor si nezabudnite pripojiť k počítaču, len tak sa dostanete k najnovšej mape a aktualizáciám Navigátory GPS na vrchole leta V júnovom vydaní nášho magazínu sme zverejnili test navigátorov GPS, ako aj teoretický úvod týkajúci sa súčasnej výbavy navigátorov. Článok sa stretol s veľkým záujmom čitateľov,

Más detalles

GLOSARIO ESPAÑOL ESLOVACO ŠPANIELSKO SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK Mgr. Peter Gschweng

GLOSARIO ESPAÑOL ESLOVACO ŠPANIELSKO SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK Mgr. Peter Gschweng Montserrat Alonso Cuenca Rocío Prieto Prieto GLOSARIO ESPAÑOL ESLOVACO ŠPANIELSKO SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK Mgr. Peter Gschweng HOLA A T DOS! Španielčina je oficiálnym jazykom 400 miliónov ľudí v 21 štátoch

Más detalles

KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN 2004 PhDr. Soňa Maťugová

KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN 2004 PhDr. Soňa Maťugová KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN 2004 PhDr. Soňa Maťugová 2 OBSAH 1. Úvodom 3 2. Voľby prezidenta, europoslancov a referendum 4 3. Vedenie mesta 4 4. Udelenie Ceny mesta 7 5. Dolný Kubín v Euroregióne 7 6. Výstavba

Más detalles

ESTADO DE CUENTAS - I TRIMESTRE 2015 (CIUDAD) # Nombre Fecha Recibido

ESTADO DE CUENTAS - I TRIMESTRE 2015 (CIUDAD) # Nombre Fecha Recibido 1 Agencia Panamá Pacífico 09 DE JUNIO DE 2015 2 ANATI 29 DE MAYO DE 2015 3 ANTAI 26 DE MAYO DE 2015 4 Asamblea Legislativa 20 DE MAYO DE 2015 5 Autiridad Nacional de los Servicios Públicos 21 DE MAYO DE

Más detalles

Referencia gramatical

Referencia gramatical Referencia gramatical UNIDAD 1 1. Opytovacie zámená Nemenné (neprechyľujú sa) Qué ha dicho la profesora? Dónde has puesto mis papeles? Cómo vas a volver a casa? Cuándo piensas acabar el trabajo? Tie, ktoré

Más detalles

Zimbabue República de Zimbabue

Zimbabue República de Zimbabue OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Zimbabue República de Zimbabue La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v španielskom jazyku Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Krajské kolo Kategória C Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník, šk.rok: 2013/2014 Krajské kolo 4. február 2014 Úloha č. 1. Písomná

Más detalles

CENNÍK PODLÁH A PARKIET

CENNÍK PODLÁH A PARKIET CENNÍK PODLÁH A PARKIET Platnosť: od 01.03.2013 Parkety Prehľad parkiet MEISTER Parkety MEISTER - technické informácie palubovkové parkety lamelové parkety klasická parketová podlaha CENNÍK PODLÁH A PARKIET

Más detalles

Balance Económico de Panamá del 2015 y Perspectivas del 2016

Balance Económico de Panamá del 2015 y Perspectivas del 2016 Balance Económico de Panamá del 2015 y Perspectivas del 2016 Ministerio de Economía y Finanzas Por: Raúl Moreira Noviembre 2015 Contenido: 1. Indicadores Económicos 2. Deuda Pública 3. Costo de la Vida

Más detalles

FRAC DESCRIPCION DER ITBM 87.11 MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) Y VELOCIPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARES.

FRAC DESCRIPCION DER ITBM 87.11 MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) Y VELOCIPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARES. A. ARANCELES DE IMPORTACION FRAC DESCRIPCION DER ITBM 87.11 MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) Y VELOCIPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARES. 8711.10.00 -Con motor

Más detalles

ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL

ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL Všeobecné poistné podmienky Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho

Más detalles

LEO COMERCIAL DE EQUIPOS SA. DE C.V. NORTE 24 No. 67 COL INDUSTRIAL CP 07800 MÉXICO D.F. TEL: 5739 0717 FAX: 9112 3126 leo.comercial@leocomercial.

LEO COMERCIAL DE EQUIPOS SA. DE C.V. NORTE 24 No. 67 COL INDUSTRIAL CP 07800 MÉXICO D.F. TEL: 5739 0717 FAX: 9112 3126 leo.comercial@leocomercial. DISTRIBUIDOR: LEO COMERCIAL DE EQUIPOS SA. DE C.V. NORTE 24 No. 67 COL INDUSTRIAL CP 07800 MÉXICO D.F. TEL: 5739 0717 FAX: 9112 3126 leo.comercial@leocomercial.com DISTRIBUIDOR: LEO COMERCIAL DE EQUIPOS

Más detalles

Memoria ejecutiva de actividades del Secretariado Ad Hoc del Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil - UBUNTU

Memoria ejecutiva de actividades del Secretariado Ad Hoc del Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil - UBUNTU Memoria ejecutiva de actividades del Secretariado Ad Hoc del Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil - UBUNTU 2005 UBUNTU Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil UBUNTU es una antigua palabra africana

Más detalles

oviny ODVIHORLATSKÉ SLÁVNOSTNE I SO ZVÝŠENÝM HLASOM TRÉNER ŠKRLÍK V KAZACHSTANE ÚSPEŠNÝ Čítajte na strane 9

oviny ODVIHORLATSKÉ SLÁVNOSTNE I SO ZVÝŠENÝM HLASOM TRÉNER ŠKRLÍK V KAZACHSTANE ÚSPEŠNÝ Čítajte na strane 9 ACH, TO DOVOLANIE Čítajte na strane 3 LÁKADLÁ A NÁSTRAHY CENTRÁLNEJ ÁZIE Čítajte na strane 4 ANGLICKÝ A RÓMSKY MIKULÁŠ V HUMENNOM Čítajte na strane 6 TRÉNER ŠKRLÍK V KAZACHSTANE ÚSPEŠNÝ Čítajte na strane

Más detalles

ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE...

ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE... OBSAH Ako používať danú príručku... 3 PRÁVA ŽIEN... 5 JE NEVYHNUTNÉ VEDIEŤ 1 Práva žien... 6 2 Definovanie a opis problému... 7 3 Medzinárodné hľadiská a sporné otázky... 13 4 Realizácia a monitoring...

Más detalles

SPRAVODAJ. Slovenskej speleologickej spoločnosti Liptovský Mikuláš. Číslo Vydalo Múzeum slovenského krasu Liptovský Mikuláš

SPRAVODAJ. Slovenskej speleologickej spoločnosti Liptovský Mikuláš. Číslo Vydalo Múzeum slovenského krasu Liptovský Mikuláš SPRAVODAJ Slovenskej speleologickej spoločnosti Liptovský Mikuláš Číslo 1 1974 Vydalo Múzeum slovenského krasu Liptovský Mikuláš 1 Redakčná rada: Výkonný redaktor: Zodpovedný redaktor: Grafická úprava:

Más detalles

Perfil de Mercado. - REGIMEN ARANCELARIO PREFERENCIAL PARA ARGENTINA (y otros paises MERCOSUR c/certificado de Origen): 0

Perfil de Mercado. - REGIMEN ARANCELARIO PREFERENCIAL PARA ARGENTINA (y otros paises MERCOSUR c/certificado de Origen): 0 Perfil de Mercado 1) REGIMEN GENERAL DE IMPORTACION NCM 8504.32.11.00 Transformadores eléctricos para frecuencia inferior o igual a 60 hz. NCM 8504.40.90.00 Los demás NCM 9032.89.11.00 Reguladores de voltaje,

Más detalles

Maturitné zadania z geografie úroveň A

Maturitné zadania z geografie úroveň A Maturitné zadania z geografie úroveň A Variant I. ZADANIE Č. 1 1. ÚLOHA: TEMATICKÝ CELOK ZEM A ZOBRAZOVANIE ZEME - Vysvetlite pojmy: skočný príliv, hluchý príliv, v ktorej fáze sa mesiac nachádza pri oboch

Más detalles

CONFERENCIA REFORMA CONSTITUCIONAL Y ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA: LA FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES. 24 y 25 de octubre de 2016 Lima - Perú

CONFERENCIA REFORMA CONSTITUCIONAL Y ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA: LA FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES. 24 y 25 de octubre de 2016 Lima - Perú CONFERENCIA REFORMA CONSTITUCIONAL Y ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA: LA FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 24 y 25 de octubre de 2016 Lima - Perú PROGRAMA Domingo 23 de octubre de 2016 A lo largo del

Más detalles

Encuesta de Opinión Pública. 16 de junio 2015

Encuesta de Opinión Pública. 16 de junio 2015 Encuesta de Opinión Pública 16 de junio 2015 1 Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de Latinoamérica en proveer soluciones de negocio accionables 2 1 Preguntas Estructurales 19 de mayo I

Más detalles

PERFIL DE MERCADO B. IMPORTACIÓN POR MERCADERIA Y PAIS DE ORIGEN AÑO 2002 (EN MILES DE DOLARES)

PERFIL DE MERCADO B. IMPORTACIÓN POR MERCADERIA Y PAIS DE ORIGEN AÑO 2002 (EN MILES DE DOLARES) PERFIL DE MERCADO A. ARANCELES DE IMPORTACIÓN FRACCION DESCRIPCIÓN DER ITBM 3822 REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATO RIOS PREPARADO,

Más detalles

Šťastné a. veselé Vianoce, čitateľom želá Redakcia

Šťastné a. veselé Vianoce, čitateľom želá Redakcia ročník 7., rok 2006, číslo 6/42 Odborný časopis pekárskej a cukrárskej výroby na Slovensku ISSN: 1335-6305 Šťastné a úspešný rok veselé Vianoce, 2007 všetkým čitateľom želá Redakcia ZEELANDIA s.r.o. Košice

Más detalles

ROZHOVOR: LACO LUČENIČ BENÁTKY, BRÁNA JADRANU FLAIR UMENIE ALEBO ZBYTOČNÝ CIRKUS? 1/2008. CIGARY WHISKY BARMANSKÝ SEMINÁR Buena VISTA

ROZHOVOR: LACO LUČENIČ BENÁTKY, BRÁNA JADRANU FLAIR UMENIE ALEBO ZBYTOČNÝ CIRKUS? 1/2008. CIGARY WHISKY BARMANSKÝ SEMINÁR Buena VISTA ROZHOVOR: LACO LUČENIČ BENÁTKY, BRÁNA JADRANU FLAIR UMENIE ALEBO ZBYTOČNÝ CIRKUS? 1/2008 CIGARY WHISKY BARMANSKÝ SEMINÁR Buena VISTA Slovo na úvod Obsah Odznova zase začíname kolotoč ďalšieho roka. Odrátavanie

Más detalles

Tránsito Aduanero Internacional Multimodal RG-T2053, ATN/AT-13372-RG TIM

Tránsito Aduanero Internacional Multimodal RG-T2053, ATN/AT-13372-RG TIM Tránsito Aduanero Internacional Multimodal RG-T2053, ATN/AT-13372-RG TIM El segundo socio comercial de CA es CA México y Panamá son el 4º y 5º socio comercial Mas del 95% del intercambio comercial es Terrestre.

Más detalles

X. SALARIOS Y POBREZA

X. SALARIOS Y POBREZA 237 X. SALARIOS Y POBREZA 239 Cuadro 100 COSTA RICA: SALARIOS VIGENTES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, 1995-2007 a/ 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 b/ Colones nominales por jornada de ocho horas

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v španielskom jazyku Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória A Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník, šk.rok: 2013/2014 Celoštátne kolo 11.-12. marec 2014 Úloha

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. INFORME DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO Al 31 de enero de 2016

REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. INFORME DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO Al 31 de enero de 2016 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO Al 31 de enero de 2016 Febrero de 2016 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección

Más detalles

Comercio Internacional de Servicios en América Latina y el Caribe

Comercio Internacional de Servicios en América Latina y el Caribe Comercio Internacional de Servicios en América Latina y el Caribe Identificar la importancia relativa del sector servicios en los flujos comerciales de América Latina y el Caribe Caracterizar el comercio

Más detalles

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Más detalles

TARIFARIO DE SERVICIOS

TARIFARIO DE SERVICIOS TARIFARIO DE SERVICIOS Fecha Vigencia: Fecha Última Actualización: 01-jun-16 01-dic-15 Cuentas de Ahorro Transaccional en Dólares (US$) Monto apertura $1,500.00 $3,000.00 Balance mínimo $500.00 $2,000.00

Más detalles

Tendencias en el comercio y transporte internacional: El papel de la facilitación n y las negociaciones multilaterales

Tendencias en el comercio y transporte internacional: El papel de la facilitación n y las negociaciones multilaterales Tendencias en el comercio y transporte internacional: El papel de la facilitación n y las negociaciones multilaterales Jan.Hoffmann@UNCTAD.org Seminario CEPAL, Santiago de Chile, Noviembre 2005 Contexto:

Más detalles

Los principales grupos que conforman las distintas etnias presentes en el país son: Hutu (bantú) 84%, tutsi (camitas) 15%, twa (pigmeos) 1%

Los principales grupos que conforman las distintas etnias presentes en el país son: Hutu (bantú) 84%, tutsi (camitas) 15%, twa (pigmeos) 1% RUANDA ( Repubulika y u Rwanda) Capital Forma de Gobierno Kigali República unitaria. Régimen presidencial multipartidista (con un fuerte componente militar). Constitución de 26 de mayo de 2003. Población

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU OLYMPIÁA V ŠPANIELSKOM JAZYKU 26. ročník školský rok 2015/2016 CELOŠTÁTNE KOLO Kategória Úlohy a riešenia OLYMPIÁA V ŠPANIELSKOM JAZYKU Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽA!!!

Más detalles

Kostra ESQUELETO DE CABALLO ESQUELETO DE CAVALO HORSE SKELETON. es p en

Kostra ESQUELETO DE CABALLO ESQUELETO DE CAVALO HORSE SKELETON. es p en Kostra ESQUELETO DE CABALLO ESQUELETO DE CAVALO HORSE SKELETON en 99067 12 huos - 1 base - 1 soorte - 1 alo 1 alo de soorte - 1 laca - 1 etiqueta 12 ossos - 1 base - 1 tacha 1 suorte - 1 chaa - 1 etiqueta

Más detalles

POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA AMORIS LAETITIA biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v rodine Copyright Libreria

Más detalles

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu ba be bi bo bu bra bre bri bro bru bla ble bli blo blu ca ce ci co cu cra cre cri cro cru qui cla cle bli clo clu que da dra dla fa fra fla de dre dle fe fre fle di dri dli fi fri fli do dro dlo fo fro

Más detalles

Marián Halás, Gabriela Nováková

Marián Halás, Gabriela Nováková SLOVENSKÁ KOMISIA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA Marián Halás, Gabriela Nováková RIEŠME GEOGRAFICKÚ OLYMPIÁDU Otázky a úlohy pre základné školy a osemročné gymnáziá Bratislava, 2005 Zostavovatelia a autori:

Más detalles

Uniwersytet Ślaski w Katowicach Wydział Filologiczny

Uniwersytet Ślaski w Katowicach Wydział Filologiczny Uniwersytet Ślaski w Katowicach Wydział Filologiczny Jana Perďochová Rétorika a poetika slovenskej a španielskej reklamy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. ATH dr. hab. Libora Pavery Katowice

Más detalles

Canales de Televisión en la provincia de Panamá

Canales de Televisión en la provincia de Panamá Canales de Televisión en la provincia de Panamá 2 TVN TELEVISORA NACIONAL, S.A. CIUDAD DE PANAMA 4 RPC TELEVISION CANAL 4 CORPORACION MEDCOM PANAMA, S.A. PROVINCIAS DE PANAMA Y COLON 5 FETV CANAL 5 FUNDACION

Más detalles

Taller Competencia y regulación en banca: los casos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México

Taller Competencia y regulación en banca: los casos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México Proyecto CEPAL/IDRC Reforzando la competencia en el Istmo Centroamericano: políticas e instituciones nacionales, coordinación regional y participación en negociaciones internacionales Taller Competencia

Más detalles

El Salvador: Avanza en la Integración Económica con Estados Unidos

El Salvador: Avanza en la Integración Económica con Estados Unidos www.lyd.org ECONOMÍA INTERNACIONAL N, de Mayo de 6 El Salvador: Avanza en la Integración Económica con Estados Unidos Es interesante analizar en esta oportunidad la economía de El Salvador, por los progresos

Más detalles

Preparada para: Jaime Serra 2 de Julio, 2015

Preparada para: Jaime Serra 2 de Julio, 2015 Preparada para: Jaime Serra 2 de Julio, 2015 I. Historia breve de la apertura comercial desde 1986 II. III. El TLC: cambio estructural de la apertura comercial mexicana El impacto del TLC sobre la región

Más detalles

Colliers International Reporte Industrial Ciudad de México

Colliers International Reporte Industrial Ciudad de México PANORAMA ECONÓMICO La economía mexicana se ha mantenido estable durante el 2005, basada principalmente en su política fiscal, la administración de su deuda, una tasa de cambio flotante y un enfoque en

Más detalles

Encuesta de Opinión Pública

Encuesta de Opinión Pública Encuesta de Opinión Pública de diciembre 0 de diciembre I 0 Preguntas Estructurales de diciembre I 0 Índice de Aprobación Presidencial Aprueba 0 Desaprueba 4 79 70 7 7 67 6 7 8 60 6 0 Enero 0 Febrero Marzo

Más detalles

AJ VÁŠ HLAS ROZHODNE!

AJ VÁŠ HLAS ROZHODNE! Čaute! Zdravím všetky dobré duše, ktoré sa rozhodli zakúpiť si náš školský časopis. Rada by som Vás privítala v novom školskom roku, a hneď na začiatok vám popriala všetko dobré, veľa úspechu a hlavne

Más detalles

Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine

Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine Mária SPišiAkoVá Ekonomická univerzita, Bratislava maria.spisiakova@euba.sk Recibido: Mayo de 2014 Aceptado: Enero de 2014 Resumé V článku sa analizujú

Más detalles

República de Panamá Riesgo Soberano

República de Panamá Riesgo Soberano República de Panamá Riesgo Soberano Con información económica y financiera al 31 de diciembre 2013 Ciudad de Guatemala, Guatemala Julio Quijivix (502) 6635.2166 jquijivix@ratingspcr.com Víctor Estrada

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Tipo de Norma: LEY Número: 15 Referencia: Año: 2010 Fecha(dd-mm-aaaa): 14-04-2010 Titulo: QUE CREA EL MINISTERIO DE

Más detalles

El istmo centroamericano cuenta con varias tentativas de integrar a los 7 Estados de la región.

El istmo centroamericano cuenta con varias tentativas de integrar a los 7 Estados de la región. Ficha SICA Preámbulo histórico El istmo centroamericano cuenta con varias tentativas de integrar a los 7 Estados de la región. El primer intento de asociación política entre los países centroamericanos

Más detalles

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE. č. 8

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE. č. 8 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE BIGECHE č. 8 Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej škole a strednej škole - 2006 - OBSAH BIOLÓGIA RNDr. Mária Tulenková,

Más detalles

Olympiáda v španielskom jazyku. 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória D Úlohy

Olympiáda v španielskom jazyku. 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória D Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník Školský rok: 2013/2014 Celoštátne kolo Kategória D Úlohy Olympiáda v španielskom jazyku 24. ročník, šk.rok: 2013/2014 Celoštátne kolo 11.-12. marec 2014 Úloha

Más detalles

Užívateľský manuál. Topfield TF 7700 HSCI. Digitálny satelitný prijímač High Definition Common Intervace III

Užívateľský manuál. Topfield TF 7700 HSCI. Digitálny satelitný prijímač High Definition Common Intervace III Užívateľský manuál Topfield TF 7700 HSCI Digitálny satelitný prijímač High Definition Common Intervace III Obsah 1 Úvod 1 1.1 Vlastnosti... 1 1.2 Ovládanie digitálneho prijímača... 2 1.2.1 Predný panel...

Más detalles

Galicijština ve vzdělávacím systému Galicie Galician in the Educational System of Galicia

Galicijština ve vzdělávacím systému Galicie Galician in the Educational System of Galicia Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Románských jazyků Specializace v pedagogice Španělský jazyk se zaměřením

Más detalles

CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL 2014

CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL 2014 Fecha de Inicio de Operaciones OFICIALES: 1 Banco Nacional de Panamá * 12/10/1904 Panamá 80 2 Caja de Ahorros* 5/07/1934 Panamá 54 LICENCIA GENERAL: 1 Allbank Corp.* 24/10/2011 Venezuela 2 2 Bac International

Más detalles

INFORME PAÍS. Belice

INFORME PAÍS. Belice INFORME PAÍS Belice UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE (UEPESC) La Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe del Ministerio de Economía, Planificación

Más detalles

GUIA DE NEGOCIOS. República Federal de Nigeria

GUIA DE NEGOCIOS. República Federal de Nigeria GUIA DE NEGOCIOS NOVIEMBRE 2004 EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA INDICE 1.- DATOS BASICOS 1.1.- Aspectos Generales 1.1.1.-Geografía 1.1.2.-Población y centros urbanos

Más detalles

INFORME PAÍS. Granada

INFORME PAÍS. Granada INFORME PAÍS Granada INFORME PAÍS: GRANADA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE (UEPESC) La Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe del Ministerio de

Más detalles

La importacia de la integración puerto- ferrocarril, en el desarrollo economico y la sostenibiidad portuaria. Análisis Caso Colombia

La importacia de la integración puerto- ferrocarril, en el desarrollo economico y la sostenibiidad portuaria. Análisis Caso Colombia La importacia de la integración puerto- ferrocarril, en el desarrollo economico y la sostenibiidad portuaria. Análisis Caso Colombia Juan Andrés Duarte Galán Business Development Director Seminario de

Más detalles

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA 2014

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA 2014 MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA 2014 NAČO UMENIE? / ART, WHAT FOR? 23. ročník z á v e r e č n é h o d n o t e n i e Asociácia Divadelná Nitra spracované na základe hodnotiacich správ členov štábu

Más detalles

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU školský rok 2014/2015 CELOŠTÁTNE KOLO Kategória Úlohy a riešenia Úloha č. 1. Písomná časť A Počúvanie s porozumením TEXT LEN PRE UČITEĽA!!! ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR!!! COMPRENSIÓN AUDITIVA A

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ ASAMBLEA NACIONAL LEGISPAN LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Tipo de Norma: LEY Número: 31 Referencia: Año: 2011 Fecha(dd-mm-aaaa): 05-04-2011 Titulo: QUE REFORMA EL CODIGO FISCAL

Más detalles

DEFINICIONES Y EXPLICACIONES

DEFINICIONES Y EXPLICACIONES DEFINICIONES Y EXPLICACIONES El informe de las planillas de empleo del Sector Público, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), corresponden al mes de agosto 2013, la misma

Más detalles

REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA Informe Ejecutivo Balance de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público Al 31 de Marzo de 2012 Julio

Más detalles

Ricardo Acevedo Peralta

Ricardo Acevedo Peralta Carretera Sur, Kilómetro 14, frente a la muela, Managua, Nicaragua Teléfono. (505) 265 8571 E mail. acevedo_peralta@yahoo.es Celular. (505) 850 1456 Ricardo Acevedo Peralta DATOS PERSONALES: NACIONALIDAD:

Más detalles

Claudio Meza División de Comercio Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (ONU/CEPE)

Claudio Meza División de Comercio Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (ONU/CEPE) Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe Latin American and Caribbean Economic System Sistema Econômico Latino-Americano e do Caribe Système Economique Latinoaméricain et Caribéen Centro de las Naciones

Más detalles

INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA Y COMPETITIVIDAD

INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA Y COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO: VISION Y PRIORIDADES PARA LA ACCION INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA Y COMPETITIVIDAD Caracas,Venezuela 20-21 de Junio de 2001 Proceso de Integración Física GLOBALIZACION COMPETITIVIDAD

Más detalles

Seminario-Taller: La Gestión de la Calidad en la Administración de Justicia 1 al 5 de setiembre de 2014 Ciudad de México PROGRAMA

Seminario-Taller: La Gestión de la Calidad en la Administración de Justicia 1 al 5 de setiembre de 2014 Ciudad de México PROGRAMA Seminario-Taller: La Gestión de la Calidad en la Administración de Justicia 1 al 5 de setiembre de 2014 Ciudad de México PROGRAMA LUNES 1 DE SEPTIEMBRE 09:30 11:00-11:30 Salida del hotel Krystal Grand

Más detalles

Ezequiel Gomez/ Ezequiel.Gomez@maers k.com; Aguirre, Ricardo Alejandro /Ricardo.Aguirre@maers k.com

Ezequiel Gomez/ Ezequiel.Gomez@maers k.com; Aguirre, Ricardo Alejandro /Ricardo.Aguirre@maers k.com Country Customer Service Telephone Number Customer service Email Local Sales Contacts Bank Account Details and Information Beneficiario de la Maersk Colombia S.A. Citibank Colombia S.A. Ahorros 5061130022

Más detalles

EU/CENTR-AM/Annex IX/en 1

EU/CENTR-AM/Annex IX/en 1 ANNEX IX CONTACT POINTS AND WEB-SITES A. CONTACT POINTS For the EU Party European Commission Mail: Rue de La Loi 200 B-1049 Brussels, Belgium. Tel: (32) 22953143 Fax: (32) 22964286 For the Republics of

Más detalles

Asamblea Extraordinaria. Ingreso a IFCBA Valparaíso, 11 de agosto de 2010

Asamblea Extraordinaria. Ingreso a IFCBA Valparaíso, 11 de agosto de 2010 Asamblea Extraordinaria Ingreso a IFCBA Valparaíso, 11 de agosto de 2010 1 Tabla IFCBA (International Federation of Customs Brokers Associations) Objetivos y organización Países miembros Congreso Mundial

Más detalles

1 TOTAL 110,989 2,439 4,635 8,528 11, Instituciones descentralizadas 37, ,304 1,425 4,945

1 TOTAL 110,989 2,439 4,635 8,528 11, Instituciones descentralizadas 37, ,304 1,425 4,945 MUNICIPIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS EN LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA, SEGÚN SEXO E INSTITUCIÓN: AGOSTO 2016 Sexo e institución Total Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí 1 TOTAL 110,989 2,439

Más detalles

Paulo Roberto Gaiger Ferreira

Paulo Roberto Gaiger Ferreira 1. ARGENTINE Not. Silvia Graciela Farina Viamonte 1465 Piso 8 Oficina 81 (C.P. C1055AAB) Ciudad de Buenos Aires República Argentina Tel:( 005411 ) 4373 1978 Fax: ( 005411) 4373 1981 e-mail: silviagracielafarina@hotmail.com

Más detalles

del 11 al 20 de noviembre 2010 (Programa, última actualización: 8.11.2010) En cooperación con: Por invitación de los Gobiernos de la

del 11 al 20 de noviembre 2010 (Programa, última actualización: 8.11.2010) En cooperación con: Por invitación de los Gobiernos de la Viaje empresarial a la República Dominicana y/o Panamá - Agroindustria, Construcción/Infraestructura/Logística, Energía, Tecnología Ambiental, Sector Salud - del 11 al 20 de noviembre 2010 (Programa, última

Más detalles