REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección."

Transcripción

1 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. Cuando una parte de todo cae, lo demás no está seguro Lucius Anneus Séneca José Gil de Bernabé Sánchez REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

2 SUPERFICIE TOTAL: Km 2 5,77% DE ESPAÑA A CORUÑA: Km 2 LUGO: Km 2 OURENSE: Km 2 PONTEVEDRA: Km 2 ÁMBITO TERRITORIAL POBLACIÓN: Nº MUNICIPIOS: Núcleos de poboación Kms. de COSTA: Kms. / 774 praias marítimas AEROPUERTOS:- Alvedro -Labacolla - Peinador Carreteras Kms totales: Estado: C.Autónoma Deputacións e Concellos Nº. Kms DE RIOS: Vías ferroviarias: Km

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NATURALES NEVADAS: 55 Ayuntamientos. HELADAS. 252 Ayuntamientos >200 m. INUNDACIONES 141 Ayuntamientos (22 Riesgo alto- 39 Riesgo medio) TEMPORALES (VIentos, Huracanes, Tornados) 73 Ayuntamientos SEISMOS 163 Ayuntamientos RIESGOS TECNO - LÓGICOS FACTORIAS E ALMACENAMENTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS. 10 Concellos TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROAS: 56 Ayuntamientos muy afectados CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL: 53 Grandes presas INDUCIDOS POR EL HOMBRE INCENDIOS OTROS RIESGOS INDUSTRIAlES URBANOS FORESTALES: Ha (Superficie forestal) TRÁFICO TERRESTRE: km TRÁFICO FERROVIARIO TRAFICO AÉROPORTUARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RIESGO ZONAS DE BAÑO: 774 playas AGLOMERACIONES HUMANAS (Deportivas Culturales, Xacobeo, etc) AMBIENTALES DE SALUD PÚBLICA(Olas de calor, gripe aviar,, etc ).

4 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, La planificación en protección civil A resposta a unha emerxencia debe basearse sempre na prevención e na planificación e evitar, na medida do posible, a improvisación. Por iso, en función dos riscos que atendan e o seu ámbito de aplicación, podemos atopar os seguintes tipos de plans: Plans Territoriais: para facer fronte a emerxencias de carácter xeral nun territorio determinado. PLATERGA: Plan Territorial de Galicia. Este plan se aplica cando se necesiten recursos non ordinarios para a atención dunha emerxencia e non se dispoña dun plan especifíco. Nel se ten que integrar tódolos plans territoriais de ámbito inferior, así como os plans sectoriais e específicos. PEMUS: Plans dos concellos para atender emerxencias no seu ámbito territorial Plans Especiais: para riscos específicos cuxa natureza requira unha metodoloxía técnico-científica para a súa elaboración. Plans de Autoprotección: para a xestión dos riscos de determinados establecementos,. Outros plans.: praias, nevaradas,....

5 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Lei 2/1985 de 21 de xaneiro sobre protección civil. Arts. 5 e 6 establecen a obrigación do goberno de establecer un catálogo de actividades que poidan dar lugar a situacións de emerxencia e a obriga dos titulares de dispor dun sistema de autoprotección. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Artículo 15.4 Tipos de planes:planes de autoprotección Real Decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias adicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia.

6 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Normativa reguladora (Galicia) Lei 5/2007 de emerxencias de Galicia. No título IV As medidas de autoprotección privada. - Establece a obriga da autoprotección - Prevé a creación dun catálogo de actividades e centros que contarán con plans - Establece o apoio á formación e control polos organismos competentes da administración. Decreto 171/2010, sobre plans de autoprotección na comunidade autónoma de Galicia. DOG 21 de outubro de O plan de autoprotección é necesario para a concesión de permiso, licenza ou autorización. O titular da actividade, centro ou instalación ou o seu representante legal emitirá un certificado da implantación (modelo no anexo III) e o presentará ante a dirección xeral con competencias en protección civil.

7 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Normativa reguladora ORDEN de 27 de febreiro de 2012, pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e regúlase o seu procedemento. Artigo 4º. Os titulares centros, establecementos e instalacións dedicados a actividades que se determinan no catálogo deberán solicitar a inscrición do plan de autoprotección con carácter previo ao inicio da súa actividade ou á modificación do exercicio da xa autorizada, e deberán utilizar a aplicación electrónica habilitada na páxina web oficial da Xunta de Galicia, no seguinte link:

8 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Actividades afectadas Actividades industriais, de almacenamento e de investigación nos que se atopan substancias perigosas, explosivos, residuos perigosos. Actividades de infraestruturas de transportes: portos e aeroportos. Actividades de infraestruturas enerxéticas. Actividades de espectáculos públicos e recreativos: espazos cerrados con aforo de máis de 2000 persoas o altura de evacuación de 28 m ou máis. Aire libre con aforo de máis de persoas. Actividades sanitarias, docentes (máis de 1000 persoas ou altura de evacución de 28 m ou máis),....

9 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Qué é?: Documento que establece marco organizativo e funcional de un centro, establecemento, espazo o instalación Para: previr e controlar riscos sobre personas e bens e dar resposta a situacións de emerxencia Onde: zona de responsabilidade do titular Requisito: Garantir a súa integración co sistema público de protección civil.

10 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Información contida nun plan de autoprotección Planos, descrición do entorno da instalación, ubicación, accesos, elementos vulnerables, estruturas, rutas de acceso, sistemas de detección e extinción de incendios, actividades de implantación, medios e recursos con que conta a actividade, a planificación da resposta a emerxencia, etc..

11 Interfase: los PEEs identifican los establecimientos afectados. Conexión PEI/PAU DX EMERXENCIAS E INTERIOR SX DE PLANIFICACIÓN E PROTECCIÓN CIVIL AVPC: Plataforma Voluntarios 2012 PEE PEI PAU Otros Planes - Rematar y poner en explotación - Training + pilotaje - Difusión y elaboración de un calendario para subir la información : realización simulacros - Acabar aplicativo y cargar a información - Customizar para estructuras diferentes la edificación (túneles, aeropuertos ) - Cargar todos los planes por las actividades. - Dar acceso a los aytos - Dar acceso a los servicios de emergencias - Facilidades para información «en caliente» y durante la emergencia Platerga PLAN de Inundaciones Sismigal Transgal : - Diagnóstico de situación - Definición do plan de acción 2013: - Actuacións y automatismos 10

12 11

13 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN REGAPE é unha plataforma electrónica para a xestión de plans de protección civil, que se está a desenvolver na Xunta de Galicia dende o ano O seu obxecto e poder compartir a información relevante nas emerxencias e facilitar a coordinación dos axentes que actúan durante as mesmas. No caso de REGAPE AUTOPROTECCIÓN, ademáis evita burocracia ás instalacións obrigadas a elaborar os plans de autoprotección, ós organismos con compencias na materia e facilita a xestión destes plans. Segunda Comunidade Autónoma en dispor dun rexistro electrónico destes plans. Web site: contacto: REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

14 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

15 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, TITULARES CENTROS CONTACTOS ACTIVIDADES REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección 14

16 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

17 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Descripción de la actividad Entorno: descripción y planos Tipos de riesgo y elementos vulnerables Instalaciones: alarmas, extintores,..: revisión REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección 16

18 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

19 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección 18

20 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Riesgos externos PEE

21 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

22 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección

23 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección 22

24 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección 23

25 VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Fecha de actualiz. Último y próximo simulacro Última y próxima formación Ejercicios Certificado de implantación REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección 24

26 REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plataforma web de Gestión de planes de autoprotección VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, José Gil de Bernabé Sánchez Ingeniero Industrial

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS O DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2014 ENTROU EN VIGOR O DECRETO POLO QUE SE REGULAN EN GALICIA AS CONDICIÓNS DE VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS DESDE AS EXPLOTACIÓNS

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

Instalaciones de protección contra incendios Planes de autoprotección Planes de emergencia Medidas de emergencia

Instalaciones de protección contra incendios Planes de autoprotección Planes de emergencia Medidas de emergencia Instalaciones de protección contra incendios Planes de autoprotección Planes de emergencia Medidas de emergencia Pedro Vicente Alepuz Director del Departamento de Divulgación y Formación del INSHT MADRID

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

Comisión Galega de Bioética

Comisión Galega de Bioética O presente documento foi aprobado pola Comisión Galega de Bioética, na sesión realizada o 17 de setembro de 2014, e formaban parte dela os seguintes membros: Presidente: Félix Rubial Bernárdez Vicepresidente:

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes:

PROXECTO RUNAS REQUIRIMENTOS DE PARTICIPACIÓN. Son requirimentos de participación os seguintes: PROXECTO RUNAS 2012 O Concello de Ortigueira, a través do Festival Internacional do Mundo Celta, convoca o proxecto musical denominado RUNAS novos valores da música celta e do folk internacional, de acordo

Más detalles

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual

Más detalles

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN MARCO HISTÓRICO La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, contempla los aspectos relativos a la autoprotección, determinando la obligación del Gobierno de establecer

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado http://publicacionesoficiales.boe.es EDITA: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Protección Civil y

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello:

Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello: Enderezo: CP: Concello: 12 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 2 6 3 M é r c o r e s, 1 6 n o v e m b r o 2 0 1 6 ANEXO I (SOLICITUDE) SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O FOMENTO

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx. 47168 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de comunicación para

Más detalles

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Formación Profesional Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Obxectivo A homologación dos títulos de FP para: Facilitar a adecuación entre

Más detalles

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL 1. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN Distribución espacial da poboación. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL a) Observa e analiza os mapas. Elabora dous pequenos esquemas da distribución

Más detalles

Seminarios de Formación Continua

Seminarios de Formación Continua Seminarios de Formación Continua E S T A T Í S T I C A S D O A N O 2 0 0 3 ORGANIZADOS POR BIC GALICIA Edita: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.) Edificio IGAPE,

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Lexislación e Territorio

Lexislación e Territorio Lexislación e Territorio ENXEÑARÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA Lexislación Profesor Rafael Crecente Tec. Topografía curso 2006-2007 1 Lexislación... a lexislación pode ser entendida como o conxunto de leis que

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Medidas de emergencia y Plan de autoprotección

Medidas de emergencia y Plan de autoprotección Medidas de emergencia y Plan de autoprotección Sevilla, 8 y 9 de noviembre de 2012 1ª Sesión: Marco normativo. Criterios de aplicación. 1 Programa de sesiones Jueves, 8 de noviembre 09.00 Recepción. Entrega

Más detalles

MODELO DE ORDENANZA TIPO MUNICIPAL REGULADORA DA XESTION DA BIOMASA E DISTANCIAS DAS PLANTACIONS DO CONCELLO DE.

MODELO DE ORDENANZA TIPO MUNICIPAL REGULADORA DA XESTION DA BIOMASA E DISTANCIAS DAS PLANTACIONS DO CONCELLO DE. MODELO DE ORDENANZA TIPO MUNICIPAL REGULADORA DA XESTION DA BIOMASA E DISTANCIAS DAS PLANTACIONS DO CONCELLO DE. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidade coa potestade regulamentaria atribuída polos artigos

Más detalles

Unidad Estatal de Protección Civil Puebla Catálogo de Capacitación 2009

Unidad Estatal de Protección Civil Puebla Catálogo de Capacitación 2009 CURSO: BÁSICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SINAPROC) Este curso le proporciona al participante la información elemental sobre el Sistema Nacional de Protección Civil. En él se explican los

Más detalles

Cidade da Ciencia e a Innovación 2012 IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

Cidade da Ciencia e a Innovación 2012 IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO MARZO 2014 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO IX CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1. Pueden participar todos los alumnos que lo deseen. 2. Se establecen

Más detalles

INCENDIOS FORESTALES DE INTERFASE

INCENDIOS FORESTALES DE INTERFASE INCENDIOS FORESTALES DE INTERFASE LA INTERFASE URBANO-FORESTAL. INCIDENCIA EN LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO: AUTOPROTECCIÓN, EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO. Jornadas Técnicas Incendios Forestales

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

Ofértanse un total de 603 prazas na modalidades de: Balnearios (opción todo incluído ) e a súa adxudicación efectúase nas xefaturas territoriais.

Ofértanse un total de 603 prazas na modalidades de: Balnearios (opción todo incluído ) e a súa adxudicación efectúase nas xefaturas territoriais. benestar en balnearios A Consellería de Traballo e Benestar, dando cumprimento ao Plan Galego de Persoas maiores 2010-2013, convoca para o ano 2013, a través da Secretaría Xeral de Política Social, unha

Más detalles

REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA ARTIGO I. OBXECTO O presente regulamento ten por obxecto establecer as condicións de uso

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

PLANES DE EMERGENCIAS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ESPECTÁCULOS PUBLICOS

PLANES DE EMERGENCIAS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ESPECTÁCULOS PUBLICOS PLANES DE EMERGENCIAS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ESPECTÁCULOS PUBLICOS Organizado por: Colaboración: OBLIGACIONES SEGÚN LEGISLACIÓN MARCO NORMATIVO LEY 31/95. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN

Más detalles

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes:

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes: INFORME PROPOSTA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO. ASUNTO: SOLICITUDE DE ORZAMENTOS PARA A ADQUISICIÓN DE PAPEL A4 E A4 (PROCEDENTE DE E 100 % RECICLADO), PARA AS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Más detalles

PROGRAMACION DE LA X SEMANA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE A CORUÑA. VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMACION DE LA X SEMANA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE A CORUÑA. VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 09:00 h. a 12:00 h Jornada de seguridad contra incendios a trabajadores del Pol. Ind. A Grela y trabajadores RC Deportivo de A Coruña (sala de prensa en Abanca). 10.30 h. Presentación

Más detalles

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA OBXECTO O Concello de Santiago de Compostela abre a primeira

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92 En que consisten? A Xunta de Galicia ten listas de

Más detalles

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Secretaría Xeral de Política Social 2014

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Secretaría Xeral de Política Social 2014 Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Secretaría Xeral de Política Social 2014 BENESTAR EN BALNEARIOS A Consellería de Traballo e Benestar, convoca para o ano 2014, a través da Secretaría

Más detalles

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o. regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o. regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica (DOG núm. 34 de 18 de febreiro de 2000) A entrada en vigor da Lei 12/1995, do 29 de decembro,

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

ANEXO I CANTIDADES CONTRATADAS EN LA ACTUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE INDICAN CON CARÁCTER ORIENTATIVO:

ANEXO I CANTIDADES CONTRATADAS EN LA ACTUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE INDICAN CON CARÁCTER ORIENTATIVO: CONTRATACIÓN DOS SEGUROS DE EDIFIZOS DO CONCELLO DE LAXE, SEGUROS DE VIDA E DE ACCIDENTES DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL E ORGANOS DE GOBERNO DO CONCELLO DE LAXE E SEGURO DE ACCIDENTES DOS VOLUNTARIOS

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS MOLO CLARACIÓN SOBRE CAUSAS POSIBLE INCOMPATIBILIDA E ACTIVIDAS SUSCEPTIBLES PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS (Art. 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificado Real

Más detalles

...DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, secretario xeral do pleno do excelentísimo Concello da Coruña.

...DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, secretario xeral do pleno do excelentísimo Concello da Coruña. - 1 -...DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, Secretario General del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña....CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día seis

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016 Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 981291683 Páxina Web: http://www.atletismogalego.org e http://www.carreirasgalegas.com CIRCULAR 77/2015 - A todas as Delegacións (*) - A todolos

Más detalles

: NORMAS DE COMPETENCIA Y GENERALIDADES FORMULACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION

: NORMAS DE COMPETENCIA Y GENERALIDADES FORMULACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION 22620086: NORMAS DE COMPETENCIA Y GENERALIDADES FORMULACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION JUSTIFICACION Dentro de la Salud Ocupacional los planes de emergencia son documento 'vivo', en el que se

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA. da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día

EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA. da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día EXTRACTO DO BORRADOR DA ACTA da sesión ORDINARIA, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día 29 de decembro de 2016 No Salón de Sesións do Excmo. Concello de Lugo,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE GRADO MEDIO Técnico en Emergencias y Protección Civil GRADO SUPERIOR Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil Técnico Superior en Educación y Control Ambiental Página 1 de 5 TÉCNICO

Más detalles

GUIÓN DE CONTENIDO PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES. 1. Actividades Registro de modificaciones Tabla de comprobaciones...

GUIÓN DE CONTENIDO PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES. 1. Actividades Registro de modificaciones Tabla de comprobaciones... Pág.: 1 / 8 Índice 1. Actividades... 2 2. Registro de modificaciones... 7 3. Tabla de comprobaciones... 8 Pág.: 2 / 8 1. Actividades En el presente apartado se establece el guión de contenido para la realización

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Autorización de Centros de Formación de Conductores

Autorización de Centros de Formación de Conductores Autorización de Centros de Formación de Conductores Documentación a presentar Sólo será válida la presentación de fotocopias a una cara y en tamaño din-a4, acompañadas de los correspondientes originales

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

Campamentos de verano específicos para personas con discapacidad 2016

Campamentos de verano específicos para personas con discapacidad 2016 Campamentos de verano específicos para personas con discapacidad 2016 Permiten pasarlo bien, durante 10 días, conviviendo y relacionándote con otras personas en un espacio lúdico, humano, integrador, formativo

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS EN GALICIA

GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS EN GALICIA GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS 2007-2013 EN GALICIA Esta publicación é cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

Jornadas Técnicas de Evaluación de la Campaña de Incendios Forestales de Del 22 al 23 de noviembre de 2012

Jornadas Técnicas de Evaluación de la Campaña de Incendios Forestales de Del 22 al 23 de noviembre de 2012 Jornadas Técnicas de Evaluación de la Campaña de Incendios Forestales de 2012 Del 22 al 23 de noviembre de 2012 Tras el verano con más superficie quemada por incendios forestales de la última década y

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 5 PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES REGULADOR DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA PERSOAS EMPRENDEDORAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Más detalles

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE WORKSHOP DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE MADRID 9-10 de maio de 2016 Clúster Alimentario de Galicia 0 A MISIÓN O Clúster Alimentario de Galicia CLUSAGA, en colaboración coa Asociación Española

Más detalles

ANEXO II. Operaciones y actividades estadísticas por organismo responsable

ANEXO II. Operaciones y actividades estadísticas por organismo responsable ANEXO II Operaciones y actividades estadísticas por organismo responsable Presidencia de la Xunta 2101-08-AE05 Galicia abierta: la emigración en cifras 3503-01-AE05 Empleo en el sector turístico gallego

Más detalles

RESUMEN DE LA NORMA VASCA DE AUTOPROTECCIÓN

RESUMEN DE LA NORMA VASCA DE AUTOPROTECCIÓN DECRETO 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades,. Obligaciones de autoprotección de los titulares de las actividades:

Más detalles

REXISTRO XERAL DE CONTRATISTAS DA XUNTA DE GALICIA (RXC)

REXISTRO XERAL DE CONTRATISTAS DA XUNTA DE GALICIA (RXC) REXISTRO XERAL DE CONTRATISTAS DA XUNTA DE GALICIA (RXC) Manual de usuario 26/10/2015 RXC2_Manual_Usuario_Externo_v9.docx Páxina 1 de 26 CONTROL DE VERSIÓNS E DISTRIBUCIÓN Nome do documento: RXC2_Manual_Usuario_Externo.docx

Más detalles

REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CERVO

REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CERVO REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CERVO Para elevar a nivel de participación no feito deportivo e na actividade física dos veciños e veciñas, é necesario o uso ordenado

Más detalles

ENTIDA D DE D S SEN ÁNIMO O DE D LU L C U R C O R 15/12/2015, A Coruña

ENTIDA D DE D S SEN ÁNIMO O DE D LU L C U R C O R 15/12/2015, A Coruña ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 15/12/2015, A Coruña MANTEMENTO Servizos sociais.- FOAXE Políticas de igualdade de xénero.- FOIO0A Programas sociosanitarios.- FOCVAA INVESTIMENTO Servizos sociais.- FOIE Non

Más detalles

NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO

NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO Galego NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO O Museo do Pobo Galego organiza a Mostra de Cine Etnográfico que se celebra en Santiago de Compostela no mes de xuño. CONDICIÓNS XERAIS Entendemos

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: CURSO DE TECNICO EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 1

ACCIÓN FORMATIVA: CURSO DE TECNICO EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 1 1. OBJETIVO CURSO DE TÉCNICO EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS En los últimos tiempos el personal de Seguridad Privada ha asumido un papel muy relevante como primeros intervinientes en caso de emergencia

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social Xunta de Galicia Social Dirección Xeral Santiago de Compostela, abril de 1 ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN...3 2. ACTUACIÓNS PREVISTAS POR PRIORIDADES E OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

Modelos de Gestión Clínica. Servizo Galego de Saude

Modelos de Gestión Clínica. Servizo Galego de Saude Modelos de Gestión Clínica. Servizo Galego de Saude Julio García Comesaña. Subdirección Xeral de Innovación Organizativa Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria Modelo de Gestión Clínica en el Servicio

Más detalles

PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR DE PROTECCIÓN N CIVIL

PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR DE PROTECCIÓN N CIVIL PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR DE PROTECCIÓN N CIVIL INDICE I. MARCO LEGAL. II. ANTECENTES HISTÓRICOS. III. CARACTERÍSTICAS GENERALES PLABEN-2004. IV. CONCLUSIONES. I. MARCO LEGAL NORMATIVA ESPECÍFICA DE

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2016/2017 CALENDARIO

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2016/2017 CALENDARIO RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ, POR LA QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y LA JORNADA ESCOLAR EN LOS CENTROS NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017 CALENDARIO ESCOLAR

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

Políticas públicas de la Comunidad de Madrid en Prevención de Riesgos Laborales IV Plan Director de Prevención de riesgos laborales ( )

Políticas públicas de la Comunidad de Madrid en Prevención de Riesgos Laborales IV Plan Director de Prevención de riesgos laborales ( ) Políticas públicas de la Comunidad de Madrid en Prevención de Riesgos Laborales IV Plan Director de Prevención de riesgos laborales (2013-2016) Luis Miguel González Durán Secretaría General del Instituto

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 8 Xoves, 12 de xaneiro de 17 Páx. 93 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 28 de decembro de 16 pola que se convoca o proceso de acreditación

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROYECTO ARIEM 112

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROYECTO ARIEM 112 PROGRAMA DE FORMACIÓN PROYECTO ARIEM 112 MÉTODOS Y MODELO DE GESTIÓN N DEL CAE 112 GALICIA Verín (Ourense) 30 31 mayo 2013 LA LEY 5/2007 DE EMERGENCIAS DE GALICIA CREA LA AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Unidade 4: Pneumática

Unidade 4: Pneumática Unidade 4: Pneumática Sistemas pneumáticos Elementos dun circuíto pneumático Xeradores e accesorios De transporte Receptores: cilindros (efecto simple e dobre efecto) De distribución: válvulas (distribuidoras

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

PLANES DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES

PLANES DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES Página 1 de 5 0 CONTROL DE CAMBIOS... 2 1 OBJETO Y ALCANCE... 2 2 REFERENCIAS... 2 3 DEFINICIONES... 2 4 ABREVIATURAS... 3 5 PROCEDIMIENTO... 3 5.1 NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL... 3 5.2 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN...

Más detalles

GETXOKO UDALA & AYUNTAMIENTO DE GETXO BABES ZIBILA & PROTECCION CIVIL IÑAKI GONZALEZ TECNICO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

GETXOKO UDALA & AYUNTAMIENTO DE GETXO BABES ZIBILA & PROTECCION CIVIL IÑAKI GONZALEZ TECNICO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL IÑAKI GONZALEZ TECNICO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL En las sociedades modernas avanzadas los espectáculos públicos y las actividades recreativas forman parte de la vida económica y social cotidiana, siendo

Más detalles

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 1º EXERCICIO (24/09/2014) GALEGO 1. A participación

Más detalles

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO Año Mundial Veterinario COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO NÚMERO 3 Febreiro 2012 Recopilación Lexislativa do D.O.G. Núm. 4, 05-01-2012 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. Decreto 247/2011, do 15 de decembro,

Más detalles

TEMA 1: A POBOACIÓN NO MUNDO

TEMA 1: A POBOACIÓN NO MUNDO TEMA 1: A POBOACIÓN NO MUNDO A.-INTRODUCIÓN: ACLARANDO CONCEPTOS A.1.- Concepto de Demografía É a ciencia que estuda a poboación. Interésase por coñecer o número de habitantes dun determinado territorio,

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple

II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple REGULAMENTO XERAL Art.1) A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (A.C.E.M.), organiza a II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple,

Más detalles