3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica."

Transcripción

1 3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica. Questionari: 1. Defineix què és un sistema material 2. Què és una propietat extensiva? 3. Què és una propietat intensiva? 4. Com podem classificar la matèria 5. Quines característiques té una substància pura? 6. Com es classifiquen les substàncies pures? 7. Com es classifiquen les mescles? 8. Quines característiques té una mescla? 9. Què és un element? 10. Indica 3 propietats que tinguin els elements químics 11. Dona dos exemples d element químic 12. Què és un compost? 13. Indica 3 propietats que tinguin els compostos químics 14. Dona dos exemples de compost. 15. Què és una mescla homogènia? 16. Dona dos exemples de mescla homogènia 17. Què és una mescla heterogènia? 18. Dona dos exemples de mescla heterogènia 19. Quins són els components d una dissolució? 20. Què és el solut d una dissolució? 21. Què és el dissolvent d una dissolució? 22. Què és el % en massa, %(M) d una dissolució? 23. Què és el % en volum, %(V) d una dissolució? 24. Què són els grams per litre (gr/l) d una dissolució? 25. Què és un àtom? 26. Explica els 4 postulats de la teoria atòmica de Dalton 27. Quines són les tres partícules subatòmiques més importants? 28. Què són els electrons i qui els va descobrir? 29. Què són els protons i qui els va descobrir? 30. Què són els neutrons i qui els va descobrir? 31. Indica 2 partícules subatòmiques que no siguin ni electrons, ni protons ni neutrons. 32. Què és un model atòmic? 33. Anomena el nom dels models atòmics quer coneixes 34. Com és el model atòmic de Thomson? Explica l breument. 35. Com és el model atòmic de Rutherford? Explica l breument. 36. Com és el model atòmic de Bohr? Explica l breument. 37. Què és una òrbita? 38. Què vol dir que les òrbites són estacionàries? 39. Què vol dir que l energia està quantitzada?

2 40. Com és el model atòmic actual? Explica l breument. 41. Què és el nucli d un àtom i quines partícules subatòmiques conté? 42. Què és l escorça d un àtom i quines partícules subatòmiques conté? 43. Què és un orbital? 44. Què és el nombre atòmic i per quina lletra es representa? 45. Què és la massa atòmica i per quina lletra es representa? 46. Com estan relacionats el nombre atòmic i la massa atòmica? 47. Com es representa un àtom en funció del seu nombre atòmic i la seva massa atòmica? 48. Representa l àtom de sodi sabent que la per aquest element el seu símbol és Na i té 11 electrons, 11 protons i 12 neutrons. 49. Què és la unitat de massa atòmica (u.m.a.)? 50. Què són els bioelements? 51. Indica 10 elements químics que tinguin interès en tecnologia i per a què s utilitzen. 52. Què és un ió 53. Quins tipus d ions ens podem trobar? 54. Què és un catió? Dóna un exemple. 55. Què és un anió? Dóna un exemple. 56. Què és un isòtop? 57. Què és la radioactivitat? 58. Quins tipus de radioactivitat existeixen? 59. Què és la radioactivitat natural? 60. Què és la radioactivitat artificial? 61. En què consisteix la fissió nuclear de dos àtoms? 62. Quins tipus de partícules radioactives pot emetre un àtom? 63. Explica que són les partícules alfa (α) i les seves característiques. 64. Explica que són les partícules beta (β) i les seves característiques. 65. Explica que són les partícules gamma (γ) i les seves característiques. 66. Què són els radioisòtops? 67. Indica tres aplicacions dels radioisòtops. 68. Què és el període de semidesintegració d un radioisòtop? 69. Com es classifiquen els residus radioactius segons la classe? 70. Què és la taula periòdica? 71. Quins dos científics van ordenar els elements en una taula periòdica? 72. Com estan ordenats els elements a la taula periòdica? 73. Què és la configuració electrònica d un element? 74. Quants tipus d orbitals hi ha i com s anomenen? 75. Què és un nivell energètic i quants en té un àtom? 76. Què és el diagrama de Moëller? 77. El ferro (Fe) té Z=26, escriu la seva configuració electrònica 78. Com s anomenen les files de la taula periòdica? 79. Com s anomenen les columnes de la taula periòdica? 80. Quina diferència hi ha entre un grup i un període de la taula periòdica?

3 81. Quina és la zona de la taula periòdica on es situen els elements que tenen una configuració electrònica que acaba en un orbital s? A quins grups correspon? 82. Quina és la zona de la taula periòdica on es situen els elements que tenen una configuració electrònica que acaba en un orbital p? A quins grups correspon? 83. Quina és la zona de la taula periòdica on es situen els elements que tenen una configuració electrònica que acaba en un orbital d? Com es diuen aquests elements? 84. Quina és la zona de la taula periòdica on es situen els elements que tenen una configuració electrònica que acaba en un orbital f? Com es diuen aquests elements? 85. Si sabem la configuració d un element, com es fa per saber la posició que ocupa a la taula periòdica. 86. Què vol dir que una propietat és periòdica? 87. Com és la configuració electrònica dels gasos nobles i quina particularitat té el seu nivell més extern? 88. Indica alguna propietat periòdica que presentin els elements químics d acord amb la seva disposició a la taula periòdica.

4 OBJECTIUS UNITAT 3 Càlcul i comprensió 1. Saber determinar el nombre atòmic i la massa atòmica d un element a partir del seu nombre de protons, neutrons i electrons. El ferro té 26 protons, 26 electrons i 20 neutrons Determinar el nombre atòmic i la massa atòmica del ferro. 2. Saber determinar el nombre de protons, neutrons i electrons d un element a partir del seu nombre atòmic i la seva massa atòmica Sabent que el nombre atòmic del fluor és 9 la seva massa atòmica és 19. Determina el nombre de protons, electrons i neutrons que té el fluor 3. Saber representar un àtom a partir del seu símbol, el seu nombre atòmic i la seva massa atòmica El símbol del silici és Si. Sabent que el nombre atòmic del silici és 14 la seva massa atòmica és 28, representa l àtom de silici i indica quants protons, electrons i neutrons té. 4. Saber trobar la configuració electrònica d un àtom a partir del seu nombre atòmic i saber-lo ubicar a la taula periòdica Sabent que el nombre atòmic del coure (Cu) és 29 troba la seva configuració electrònica utilitzant el diagrama de Moëller i ubica aquest element a la taula periòdica. 5. Saber calcular la concentració d un element en % en massa a partir de les quantitats en gram de solut i dissolvent Si afegim 20 grams de sal a 250 grams d aigua quina és la seva concentració expressada en % en massa? 6. Saber calcular la concentració d un element en % en volum a partir dels volums de solut i dissolvent en cm 3 Si afegim 60 cm3 d alcohol a 300 cm3 d aigua quina és la seva concentració expressada en % en volum? 7. Saber calcular la concentració d un element grams per litre a partir de la massa de solut i el volum de dissolvent Si afegim 100 grams de sal a 400 cm3 d aigua quina és la seva concentració expressada en grams per litre (gr/l)? 8. Aprendre els símbols dels elements químics més importants (FITXES) 9. Respondre al qüestionari del tema 2 (LLIBRE) 10.Buscar informació i fer una presentació - de màxim 10 diapositives- dels diferents models atòmics (Thomson, Rutherford, Bohr i model actual) (TIC)

5 ACTIVITATS: 1. Fer fitxes de la classificació de la matèria. Retallar-les i trobar de fer-les Com es classifiquen les substàncies pures En elements i compostos 2. Fer fitxes de les diferents teories atòmiques. Retallar-les i trobar de fer-les Explica la teoria de Rutherford L àtom té un nucli positiu que conté protons i neutrons i una escorça amb electrons negatius que giren al voltant del nucli. 3. Fer fitxes dels diferents elements químics indicant el seu símbol i el valor de Z i A i el seu nombre protons, neutrons i electrons. Retallar-les i trobar de fer-les 16 8 O 8 protons 8 neutrons 8 electrons 4. Fer fitxes del nom de cada element químic i del seu símbol. Retallar-les i trobar de fer-les Fe FERRO

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE 6 1. Completa aquest esquema, que correspon al model atòmic de Rutherford: Model atòmic de Rutherford distingeix dues parts en l àtom Nucli

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 46 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Digues quatre substàncies de la naturalesa que van ser proposades pels grecs com a constituents de la matèria. L aigua, l aire, la terra i el foc.

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

Unitat 9. La taula periòdica

Unitat 9. La taula periòdica Unitat 9. La taula periòdica Evolució històrica. La taula periòdica actual. 1. Quines de les propostes de classificació de la taula de Mendeleiev es mantenen vigents actualment i quines altres han estat

Más detalles

Estructura dels àtoms. Les peces bàsiques de la matèria

Estructura dels àtoms. Les peces bàsiques de la matèria Estructura dels àtoms Les peces bàsiques de la matèria Teoria de la matèria La matèria esta formada per partícules en constant moviment Tota la matèria està formada per un o mes tipus de elements Els àtoms

Más detalles

Tema 5. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC

Tema 5. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC Tema 5. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC PRIMERA PART: ELS ÀTOMS I TAULA PERIÒDICA 5.1. Classificació de la matèria 5.2. L àtom 5.2.1. Models dels àtoms 5.2.2. Nombre atòmic i nombre màssic 5.3. Model actual

Más detalles

FEINA DE PENDENTS 3r D ESO, CURS 17-18

FEINA DE PENDENTS 3r D ESO, CURS 17-18 FÍSICA I QUÍMICA FEINA DE PENDENTS 3r D ESO, CURS 17-18 IES PUIG DE SA FONT El Departament de física i química informa que per a poder aprovar l assignatura de Física i química pendent de 3r curs d ESO,

Más detalles

Dossier de vacances. Recuperació Física i Química. 3r ESO. Unitat 1. El mètode científic. Mesura de magnituds

Dossier de vacances. Recuperació Física i Química. 3r ESO. Unitat 1. El mètode científic. Mesura de magnituds Dossier de vacances. Recuperació Física i Química. 3r ESO Unitat 1. El mètode científic. Mesura de magnituds 1. Expressa en quilograms la massa d una poma de 195g. 2. Indica el procediment que utilitzaries

Más detalles

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NOM I COGNOM: CURS:

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NOM I COGNOM: CURS: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NOM I COGNOM: CURS: 2016-2017 DATA: Física i Química 4 ESO B I C DOSSIER RECUPERACIÓ 1r TRIMESTRE NOTA: 1.Marca la resposta correcta: En el nucli dels àtoms es troben els: a) neutrons,

Más detalles

Dossier de Recuperació INSTITUT OLIVAR GRAN

Dossier de Recuperació INSTITUT OLIVAR GRAN INSTITUT OLIVAR GRAN CURS: 2017-18 Dossier de Recuperació FÍSICA I QUÍMICA 3r ESOD Alumne/a: Curs i grup: DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA Dossier de recuperació de Física i Química de 3r ESO D

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

La matèria: les propietats elèctriques i l àtom

La matèria: les propietats elèctriques i l àtom 4 La matèria: les propietats elèctriques i l àtom PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa La matèria: les propietats elèctriques i l àtom Àtoms Fenòmens elèctrics de la matèria

Más detalles

ELS ELEMENTS QUÍMICS. IES Jaume Salvador i Pedrol Departament de Física i Química

ELS ELEMENTS QUÍMICS. IES Jaume Salvador i Pedrol Departament de Física i Química ELS ELEMENTS QUÍMICS IES Jaume Salvador i Pedrol Departament de Física i Química Què és un àtom? Un àtom és la part més petita de matèria que pot existir. Àtom Parts d un àtom Protons Nucli Neutrons electrons

Más detalles

Els elements i els compostos químics

Els elements i els compostos químics 5 Els elements i els compostos químics PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Elselementsquímics Classificació dels elements La taula periòdica Els elements químics més comuns:

Más detalles

TEMA 3 : LA MATÈRIA PER DINS 1. Com està constituïda la matèria? 2. Classificació de les substàncies 3. Elements i compostos químics 4. L'interior dels àtoms 5. La Taula Periòdica ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

b) Escriu les 4 magnituds derivades de les principals que hem vist a classe amb les seves correponents unitats en el S.I.

b) Escriu les 4 magnituds derivades de les principals que hem vist a classe amb les seves correponents unitats en el S.I. DEPARTAMENT: C. Experimentals PROFESSOR: Abel González MATÈRIA/UNITAT: Curs 201718 GRUP: Recuperació 3er ESO DATA: Setembre 2018 CONVOCATÒRIA: Dossier ALUMNE/A: NOTA: És imprescindible lliurar aquest dossier

Más detalles

Tema 3 La geosfera. Minerals i roques. 1r d ESO, Biologia i Geologia Santillana, Sèrie Observa

Tema 3 La geosfera. Minerals i roques. 1r d ESO, Biologia i Geologia Santillana, Sèrie Observa Què és la geosfera? Tema 3 La geosfera. Minerals i roques 1r d ESO, Biologia i Geologia Santillana, Sèrie Observa Quina estructura presenta? Què és l escorça? Quines característiques té? Quins tipus d

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

FÍSICA NUCLEAR. En tots els àtoms trobem: Càrrega. Massa. Protons +1, C 1,0071 1, Nucli. Neutrons - 1,0085 1,

FÍSICA NUCLEAR. En tots els àtoms trobem: Càrrega. Massa. Protons +1, C 1,0071 1, Nucli. Neutrons - 1,0085 1, Física n Batxillerat Tota forma de matèria que existeix a l'univers prové de la combinació de 0 àtoms diferents. El 99% de la matèria de tot l'univers està formada per àtoms d'hidrogen. L'% restant el

Más detalles

Departament de Ciències. b) Qui va enunciar la primera teoria atòmica de la matèria basada en l experimentació científica?

Departament de Ciències. b) Qui va enunciar la primera teoria atòmica de la matèria basada en l experimentació científica? IES Ramon Turró i Darder Departament de Ciències Dossier de recuperació FQ 2n trimestre 3r B d'eso Nom:... Cognoms:... C:... P:... 1. Contesta: a) Quan es va fer servir per primera vegada la paraula Àtom?

Más detalles

FEINA D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3 r ESO

FEINA D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3 r ESO FEINA D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3 r ESO NOM: GRUP: Alumnes suspesos: Només tindreu dret a fer l examen si heu fet la feina d estiu. Per tant, presentareu la feina el dia de l examen. Alumnes aprovats: Aquest

Más detalles

CaF 2 H 2 O. NaCl N 2. SiO 2. Substàncies iòniques. Substàncies covalents moleculars. Substàncies covalents atòmiques. substàncies metàl liques

CaF 2 H 2 O. NaCl N 2. SiO 2. Substàncies iòniques. Substàncies covalents moleculars. Substàncies covalents atòmiques. substàncies metàl liques L enllaç químic CaF 2 NaCl Substàncies iòniques 2 O Substàncies covalents moleculars N 2 SiO 2 Cu C Substàncies covalents atòmiques Ir substàncies metàl liques La matèria per dins (o a nivell microscòpic)

Más detalles

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA.

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. Conceptes 1. *Substàncies pures i mescles. 2. *Classificació de les substàncies pures: elements i compostos. 3. *Classificació de les mescles: mescles homogènies

Más detalles

Matèria és. Les propietats de la matèria es poden classificar en : - Generals: Exemples: la massa i el volum. Característiques: Exemples:

Matèria és. Les propietats de la matèria es poden classificar en : - Generals: Exemples: la massa i el volum. Característiques: Exemples: TEMA 2: LA DIVERSITAT DE LA MATÈRIA. 1. QUÈ ÉS LA MATÈRIA? Matèria és Les propietats de la matèria es poden classificar en : - Generals: Exemples: la massa i el volum. Característiques: Exemples:.. Un

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

La matèria: com es presenta

La matèria: com es presenta 3 La matèria: com es presenta PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa La matèria: com es presenta Les substàncies pures Les mescles Les mescles La separació de mescles Homogènies

Más detalles

Realitzar i lliurar la feina d'estiu al setembre! CONDICIÓ INDISPENSABLE PER PODER PRESENTAR-SE A L EXAMEN DE RECUPERACIÓ!

Realitzar i lliurar la feina d'estiu al setembre! CONDICIÓ INDISPENSABLE PER PODER PRESENTAR-SE A L EXAMEN DE RECUPERACIÓ! Física i química 3r ESO Deures d estiu Nom i Cognoms Grup Realitzar i lliurar la feina d'estiu al setembre! CONDICIÓ INDISPENSABLE PER PODER PRESENTAR-SE A L EXAMEN DE RECUPERACIÓ! T1. La matèria i la

Más detalles

Enllaços intermoleculars

Enllaços intermoleculars D17 8.3.2. Enllaços intermoleculars FORCES INTERMOLECULARS O H Dins de la molècula trobem Enllaç Covalent O H H Molècula Però entre molècules i molècules quina interacció o enllaç es produeix? Forces de

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

Esquema de continguts

Esquema de continguts Models atòmics Esquema de continguts L àtom La constitució de l àtom El model atòmic de Bohr Distribució dels electrons en un àtom Configuració electrònica L energia dels orbitals El model atòmic actual

Más detalles

EXAMEN D ENLLAÇ QUÍMIC I ESTRUCTURA. 25 DE GENER DE 2010

EXAMEN D ENLLAÇ QUÍMIC I ESTRUCTURA. 25 DE GENER DE 2010 EXAMEN D ENLLAÇ QUÍMIC I ESTRUCTURA. 1ª CONVOCATÒRIA Nom:... 25 DE GENER DE 2010 1. (15 punts) a) Una làmina d un determinat metall només emet electrons quan és irradiada amb radiació de longituds d ona

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS 1.* Indiqueu quants electrons tenen a l última capa cada un d aquests elements. a) C f) O k) K b) F g) P l) S c) Ne h) H m) He d) Br i) I n) Cl

Más detalles

Un resum responent cada un dels punts del què cal saber. Els exercicis que es demanen resolts. Cal copiar els enunciats.

Un resum responent cada un dels punts del què cal saber. Els exercicis que es demanen resolts. Cal copiar els enunciats. Què cal saber i deures d'estiu: Ciències de la naturalesa 3 r ESO curs 2014/15 Examen de recuperació de setembre Els alumnes suspesos han de lliurar obligatòriament totes les activitats per poder optar

Más detalles

Revisant la taula periòdica

Revisant la taula periòdica Revisant la taula periòdica Nivell a qui s adreça Temes Fonament Aquesta activitat està pensada per a alumnes entre els 14 i els 16 anys, que ja hagin estudiat la taula periòdica. També pot ser útil com

Más detalles

1.- La relació entre la massa d una substància i el volum que ocupa és la. 2.- L element que s utilitza per fer filaments en les bombetes és el

1.- La relació entre la massa d una substància i el volum que ocupa és la. 2.- L element que s utilitza per fer filaments en les bombetes és el PREGUNTES UNITAT 1 TOT ÉS QUÍMICA 1.- La relació entre la massa d una substància i el volum que ocupa és la 2.- L element que s utilitza per fer filaments en les bombetes és el 3.- Quan un metall té la

Más detalles

PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment.

PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment. 3 PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment. 3.1. Inicis de la teoria atòmica 3.2. Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust 3.3. Teoria

Más detalles

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques.

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. UNITAT 1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR LLEIS PONDERALS Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. i. Llei de Lavoissier o de Conservació de la massa

Más detalles

TEMA 1: TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC

TEMA 1: TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC TEMA 1: TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC REVISIÓ: CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA Els electrons d un àtom es troben a l escorça, girant al voltant del nucli en determinades òrbites. El nombre d electrons i protons

Más detalles

Control de Física y Química de 4º E.S.O

Control de Física y Química de 4º E.S.O Control de Física y Química de 4º E.S.O Nombre: Curso: P1.- Rellenar las casillas en blanco de la siguiente tabla Especie química Mg 2+ Núcleo 25 Ca Número atómico Protones Electrones Neutrones Número

Más detalles

T E C N O L O G I A I C U R S A N T E R I O R

T E C N O L O G I A I C U R S A N T E R I O R Institut d Educació Secundària La Serreta Departament de Tecnologia T E C N O L O G I A P E N D E N T D E S E G O N I C U R S A N T E R I O R DOSSIER de FEINA Preparació Recuperació ANOTACIONS: Per alumnes

Más detalles

Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana.

Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana. Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana. Efectua els següents canvis d unitats: 5 kg a mg 15 dg a hg 5.000 cm a m 125 cm2 a m2 10 m3 a cm3 6 ml a cm3 2 anys a s 2.000.000

Más detalles

element químic substància amb àtoms iguals i característics constituït nucli molt petit respecte l àtom

element químic substància amb àtoms iguals i característics constituït nucli molt petit respecte l àtom Teories dels s. VI ac Tales de Milet Formada per aigua. aire filòsofs grecs altres Les substàncies bàsiques que la formen són terra basades en l observació Aristòtil formada per 4 elements bàsics foc foc

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

1 - El món de les partícules

1 - El món de les partícules 1 - El món de les partícules Un dels misteris més grans és saber de què està fet el nostre món i què és el que el manté unit. La investigació va començar fa molts segles i encara continua, però sembla

Más detalles

INS ESCOLA INDUSTRIAL D ARTS I OFICIS DE SABADELL

INS ESCOLA INDUSTRIAL D ARTS I OFICIS DE SABADELL INS ESCOLA INDUSTRIAL D ARTS I OFICIS DE SABADELL INSTRUCCIONS El termini de presentació d aquest dossier serà el dia de l examen extraordinari de setembre (2-9-2016). S haurà d entregar a l entrada a

Más detalles

ACTIVITATS RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO

ACTIVITATS RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO ACTIVITATS RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO 1. Explica què és l univers i tot el que coneguis del Sistema Solar i completa la taula. UNIVERS: SISTEMA SOLAR: 2. Explica què és un solstici i un equinocci.

Más detalles

T E C N O L O G I A I CURS ANTERIOR

T E C N O L O G I A I CURS ANTERIOR Institut d Educació Secundària La Serreta Departament de Tecnologia T E C N O L O G I A P E N D E N T D E S E G O N I CURS ANTERIOR DOSSIER de FEINA Preparació Recuperació ANOTACIONS: Per alumnes amb la

Más detalles

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components.

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures. Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic)

Más detalles

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 999999 Aferrau una etiqueta identificativa amb codi de barres Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) Contestau les preguntes següents, incloeu en la resposta les explicacions

Más detalles

8.3. Reaccions àcid-base

8.3. Reaccions àcid-base 8.3. Reaccions àcidbase D15 lleixiu marbre Des de l antiguitat es coneixen diverses substàncies amb unes característiques especials i d un gran interès, que reben el nom d àcids i bases. Quines són les

Más detalles

PART I: QUÍMICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1.

PART I: QUÍMICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1. PART I: QUÍMICA Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 1. UNITAT 1: MESURAR PER INVESTIGAR Saps què és la matèria 1- Completa la taula que hi ha a continuació:

Más detalles

Grup: 2n ESO E. 2. Calcula la densitat d un material si té una massa de 54 g i un volum de 20mL.

Grup: 2n ESO E. 2. Calcula la densitat d un material si té una massa de 54 g i un volum de 20mL. Nom: Data: Grup: 2n ESO E NOTA LA MATÈRIA 1. Classifica els següents elements en la columna correcta: Longitud, 4 mm 3, ferro, temps, pintura, 7.9 g/cm 3, temperatura, 35 Kg, aigua, 4 m 3, superfície,

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA: EXERCICIS REPÀS 3r ESO

FÍSICA I QUÍMICA: EXERCICIS REPÀS 3r ESO FÍSICA I QUÍMICA: EXERCICIS REPÀS 3r ESO Exercicis Temes 0 i 1: 1- A) Escriu els següents nombres utilitzant la notació científica: 0,0000345m 768900000g 0,001mm 1200kg 0,23478s 981023456N B) Canvia les

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ AVALUACIÓ 1. 4t ESO NOTA FINAL DE RECUPERACIÓ

DOSSIER DE RECUPERACIÓ AVALUACIÓ 1. 4t ESO NOTA FINAL DE RECUPERACIÓ DOSSIER DE RECUPERACIÓ AVALUACIÓ 1 FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO NOTA FINAL DE RECUPERACIÓ Els alumnes han de presentar un resum de les unitats 1, 2 i 3 del llibre de text (extensió: un foli dues cares- per

Más detalles

ELECTRICITAT BÀSICA. David Atzet i Rovira Material elaborat per a technecat.org

ELECTRICITAT BÀSICA. David Atzet i Rovira Material elaborat per a technecat.org ELECTRICITAT BÀSICA David Atzet i Rovira Material elaborat per a technecat.org ÍNDEX 1.ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA... 3 2. CÀRREGA ELÈCTRICA... 3 3. CORRENT ELÈCTRIC... 4 4. ELEMENTS D UN CIRCUIT ELÈCTRIC...

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 8

S O L U C I O N A R I Unitat 8 S O L U C I O N A R I Unitat 8 Unitat 8. Propietats periòdiques dels elements Qüestions inicials Per què Dimitri Mendeleiev va ordenar els elements segons la massa atòmica i no segons el nombre atòmic?

Más detalles

Variació periòdica de les propietats dels elements

Variació periòdica de les propietats dels elements Variació periòdica de les propietats dels elements PROPIETATS PERIÒDIQUES Les propietats periòdiques són aquelles propietats dels elements que varien d una manera regular al llarg d un grup i d un període

Más detalles

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg )

Unitat 10. La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg ) Unitat 10 La Taula Periòdica (Llibre de text Unitat 8, pàg. 267-284) Index D1 10.1. Taula Periòdica actual 10.2. Descripció de la Taula Periòdica actual 10.3. L estructura electrònica i la Taula Periòdica

Más detalles

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Les primeres lleis relatives a les reaccions químiques han estat desenvolupades al segle XVIII. Hi ha lleis referents

Más detalles

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA UNITAT 2 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA QUÍMICA 1 BATXILLERAT Matèria homogènia i matèria heterogènia La matèria homogènia és aquella els constituents de la qual no distingim ni a ull nu ni amb el microscopi

Más detalles

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LA MATÈRIA ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LES PROPIETATS DELS MATERIALS... 10 MESCLES I DISSOLUCIONS...

Más detalles

IES SIVERA FONT. Departament de Física i Química ELEMENTS I COMPOSTOS METALLS I NO METALLS EL SISTEMA PERIÒDIC

IES SIVERA FONT. Departament de Física i Química ELEMENTS I COMPOSTOS METALLS I NO METALLS EL SISTEMA PERIÒDIC ELEMENTS I COMPOSTOS ESQUEMES - Tema 5 [1] ELEMENTS Substància pura formada per àtoms iguals. No es poden separar en altres més senzilles per mètodes químics ordinaris. COMPOSTOS Substància pura formada

Más detalles

MATÈRIA ÀTOMS ELEMENTS I T.PERIÒDICA

MATÈRIA ÀTOMS ELEMENTS I T.PERIÒDICA MATÈRA ÀTOMS ELEMENTS T.PERÒDCA DEFNEX MATÈRA COM ES CLASSFCA LA MATÈRA? COM ES CLASSFQUEN LES SUBSTÀNCES PURES? COM ES CLASSFQUEN LES MESCLES? ELEMENT? COMPOST? A MESCLA HOMOGÈNA? A MESCLA HETEROGÈNA?

Más detalles

DOSSIER RECUPERACIÓ FISICA I QUIMICA 3 ESO SETEMBRE 2016

DOSSIER RECUPERACIÓ FISICA I QUIMICA 3 ESO SETEMBRE 2016 DOSSIER RECUPERACIÓ FISICA I QUIMICA 3 ESO SETEMBRE 2016 Els alumnes suspesos han de lliurar obligatòriament totes les activitats el dia de l'examen de recuperació de setembre. La nota de recuperació de

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS RESOLTS UNITAT 3: ÀTOMS POLIELECTRÒNICS I SISTEMA PERIÒDIC DELS ELEMENTS 2n BATXILLERAT Nombres atòmic i màssic, isòtops i ions 1. Assenyala l afirmació incorrecta:

Más detalles

Unitat 15. Reaccions àcid-base

Unitat 15. Reaccions àcid-base Unitat 15. Teories àcid-base. Força d àcids i bases. Equilibri iònic de l aigua. 1. La taula adjunta mostra una relació d alguns dels àcids forts i de les bases fortes més comunes. Per a cadascun dels

Más detalles

ACTIVITATS PER RECUPERAR LA FÍSICA I QUÍMICA DE 3r D ESO

ACTIVITATS PER RECUPERAR LA FÍSICA I QUÍMICA DE 3r D ESO NOM: ACTIVITATS PER RECUPERAR LA FÍSICA I QUÍMICA DE 3r D ESO 1. Què és matèria? 2. Defineix magnitud, massa, volum i densitat. 3. Amb quin aparell mesures la massa. 4. Quina és la unitat de massa en el

Más detalles

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA UNITAT 7 ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA QUÍMICA 1 BATXILLERAT Teories atòmiques Anaxàgones Els cossos o mons estan constituïts per homeomeries (àtoms) de diverses classes. El que diferencia un cos d un altre

Más detalles

1.a) Què és una magnitud? b) Indica set propietats que són magnituds, i les unitats corresponents en el SI.

1.a) Què és una magnitud? b) Indica set propietats que són magnituds, i les unitats corresponents en el SI. Recuperació de Física i química 3ESO 1.Dossier d exercicis - Presentar un dossier amb els exercicis resolts en ordre i amb l enunciat copiat (en bolígraf tan la resolució com l enunciat ). Respostes raonades

Más detalles

A les profunditats de la matèria Datació radioactiva

A les profunditats de la matèria Datació radioactiva Guia per al docent A les profunditats de la matèria Datació radioactiva Nivell: GES 1 Mòdul: FÍSICA I QUÍMICA I La tasca final es divideix en duess parts. En primer lloc, mitjançant una taula periòdica

Más detalles

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

Más detalles

Examen de Química. 1r de la 1a Avaluació Grup:

Examen de Química. 1r de la 1a Avaluació Grup: Examen de Química. 1r de la 1a Avaluació Grup: 1/17 Nom Cognoms 1. ( 1,0 p) El mètode científic. Recorda la pràctica primera, i com hi aplicàvem el mètode científic. Assenyala quina/es de les següents

Más detalles

Química Criteris específics de correcció Model 2

Química Criteris específics de correcció Model 2 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009) Química Criteris específics de correcció Model 2 Per poder avaluar una pregunta, la resposta ha de ser raonada. No es valorarà cap resposta

Más detalles

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR 1.- LLEIS PONDERALS : FORMACIÓ DE COMPOSTOS A les reaccions químiques, els àtoms s uneixen mitjançant certs tipus d enllaços formant molècules o cristalls. Aquestes reaccions (combinacions d àtoms) compleixen

Más detalles

NOM... Grup... DNI...

NOM... Grup... DNI... Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal raonar breument les respostes. Aquesta prova es divideix en dos conjunts de preguntes: La part no recuperable equival al 10% de la nota final de

Más detalles

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA TERCER D ESO TREBALL D'ESTIU

FÍSICA I QUÍMICA TERCER D ESO TREBALL D'ESTIU Departament de Física i Química Nom: Curs: FÍSICA I QUÍMICA TERCER D ESO TREBALL D'ESTIU Per recuperar la matèria pendent has de fer aquest quadernet d activitats, complet, totes les preguntes. L has de

Más detalles

IES PICASSO. Concepte de mol

IES PICASSO. Concepte de mol IES PICASSO Concepte de mol 1 Unitat de quantitat de matèria 12 g del isótop de C-12 conte 6,022x10 23 àtoms. Aquest nombre es coneix amb el nom de nombre d Avogadro (N A ) 1 mol 12 C = 12 g de C-12 =

Más detalles

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA 1. La Geologia 2. L estructura interna de la Terra 3. L estructura dinàmica de la Terra 4. La química de la Terra 5. Mètodes d estudi 1. LA GEOLOGIA 2. L ESTRUCTURA INTERNA

Más detalles

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999 ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ Examen de juliol de 1999 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes. Totes les preguntes tenen la mateixa puntuació (10 punts) 2) S han afegit a l examen fulles

Más detalles

GES Materials d'estudi MC2 Física i química 1

GES Materials d'estudi MC2 Física i química 1 GES Materials d'estudi MC2 Física i química 1 COM ÉS LA MATÈRIA PER DINS? Què treballaràs? En acabar la feina d'aquesta quinzena has de ser capaç de: Enunciar algunes propostes històriques sobre la constitució

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA:

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: Física relativista (teoria general sobre el comportament de la matèria i que és aplicable a velocitats molt grans, properes de la llum) Física

Más detalles

TEMA 5: Sistema mètric decimal

TEMA 5: Sistema mètric decimal TEMA 5: Sistema mètric decimal Concepte de magnitud Són característiques dels cossos que es poden quantificar (relacionar amb un nombre) o mesurar. Nombre de llibres de una biblioteca magnitud Amplada

Más detalles

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 Tema 9. Les reaccions químiques Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 D1 ÍNDEX 9.1. Canvis físics o canvis químics 9.2. L equació química 9.3. Representació d una reacció a nivell microscòpic 9.4. Repàs massa

Más detalles

Substàncies simples, compostos i mescles

Substàncies simples, compostos i mescles ubstàncies simples, compostos i mescles ivell a qui s adreça Aquest material està adreçat principalment a la franja d edats entre els 11 i els 14 anys, però també pot servir com a material de repàs per

Más detalles

LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS 1: La vida. Els nivells d'organització de la matèria.

LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS 1: La vida. Els nivells d'organització de la matèria. LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS 1: La vida. Els nivells d'organització de la matèria. LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS 1 La vida. Característiques dels éssers vius. Nivells d'organització de la matèria. Composició

Más detalles

Capitulo 2 Los átomos y los elementos

Capitulo 2 Los átomos y los elementos Capitulo 2 Los átomos y los elementos MODELOS ATOMICOS Modelo de Dalton Modelo de Thomson Modelo de Rutherford Modelo de Bohr La imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica, para explicar

Más detalles

r Mg + =0.82 Å; r Cl - =1.81 Å; M=1.748; n=8.

r Mg + =0.82 Å; r Cl - =1.81 Å; M=1.748; n=8. NM i CGNMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que

Más detalles

La tecnociència de l'ictíneo

La tecnociència de l'ictíneo Què pesa més? Un quilogram de palla o un quilogram de plom? En alguna ocasió t'hauran plantejat aquesta pregunta, que no deixa de ser un parany, en què es comparen dos materials de densitat diferent, però

Más detalles

Fonaments de Química

Fonaments de Química Fonaments de Química Tema 5: A l'interior de l'àtom Continguts de Conceptes Atkins capítol 7 Observació de l'àtom 7.1 Les característiques de la llum: Què és l espectroscòpia? Quins són els colors de la

Más detalles

Unitat 1 COM ÉS LA MATÈRIA PER DINS? UNITAT 1 COM ÉS LA MATÈRIA PER DINS? Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 6. EL MÓN INVISIBLE

Unitat 1 COM ÉS LA MATÈRIA PER DINS? UNITAT 1 COM ÉS LA MATÈRIA PER DINS? Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 6. EL MÓN INVISIBLE Unitat 1 COM ÉS LA MATÈRIA PER DINS? 13 UNITAT 1 QUÈ TREBALLARÀS? 14 què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de: Enunciar algunes propostes històriques sobre la constitució de la matèria.

Más detalles

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA Elements Substàncies pures Compostos Homogènia Mescles homogènies (dissolucions) MATÈRIA Mescles Heterogènia Mescles heterogènies DISSOLUCIONS Preparació de dissolucions a partir

Más detalles

FÍSICA DEL MEDI AMBIENT 2. La radioactivitat

FÍSICA DEL MEDI AMBIENT 2. La radioactivitat FÍSICA DEL MEDI AMBIENT 2 La radioactivitat 1 Sumari Les lleis de desintegració radioactiva Condicions Diagrames de desintegració Activitat La llei de Rutherdford i Soddy Cadenes de desintegració Radioactivitat

Más detalles

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un PLA Si n és el nombre de costats del polígon: El nombre de diagonals és La suma dels seus angles és 180º ( n 2 ). La porció limitada per una línia poligonal tancada és un Entre les seves propietats destaquem

Más detalles

S ha de fer un resum de cadascuna de les unitats didàctiques:

S ha de fer un resum de cadascuna de les unitats didàctiques: CURS 2015 2016 FEINA A REALITZAR: Per poder presentar-se a l examen de la convocatòria extraordinària de setembre heu de realitzar la feina següent que s ha d entregar el dia de l examen al professor corresponent:

Más detalles