Święto Drzewa. Tree Day. La Fiesta del Arbol. Dagur trésins

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Święto Drzewa. Tree Day. La Fiesta del Arbol. Dagur trésins"

Transcripción

1 w w w. k l u b g a j a. p l Święto Drzewa 10 październik Tree Day October 10 th La Fiesta del Arbol 10 de Octubre Dagur trésins 10. október The Tree Day program in the years Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism and also Republic of Poland budget within the Non-Governmental Organisations Fund. Financed through The National Fund for Environment Protection and Water Management.

2 Drzewa, klimat i pokój Aktywność człowieka w zatrważającym tempie zmienia środowisko naturalne i wpływa na procesy globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się rosnącą falą upałów, suszami, huraganami, ulewami i powodziami. Stoją przed nami priorytetowe zadania, takie jak spowolnienie i ostateczne odwrócenie procesu wylesienia, gdyż jest on odpowiedzialny za ok. 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych więcej niż wszystkie formy transportu, które stanowią ok. 14% globalnych emisji. Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera. Klub Gaja już 20 lat zajmuje się ochroną środowiska naturalnego. Od 2003 r. prowadzimy program Święto Drzewa zachęcając uczestników do ochrony i sadzenia drzew na świecie Święto Drzewa 2005 r., Polska For already 20 years, Klub Gaja deals with the protection of natural environments. Since 2003, we lead the Tree Day program encouraging participants to protect and plant trees on our planet Tree Day 2005, Poland Klub Gaja (leer: Gaya) se ocupa, desde hace 20 años, de la protección del medioambiente. A partir del año 2003 realizamos el programa Fiesta del Arbol ; animamos a sus participantes a protejer y plantar árboles en todo el mundo Fiesta del Arbol 2005, Polonia Í nær 20 ár hefur Klub Gaja sinnt verndun náttúrulegs umhverfis. Frá árinu 2003 höfum við leitt dagskrá á degi trésins og hvetjum þátttakendur til að vernda og gróðursetja tré á jörðinni okkar Dagur trésins 2005, Póllandi. Drzewa odgrywają znaczącą rolę nie tylko w środowisku przyrodniczym ale także kulturowym i społecznym. Zaopatrują ludność w rozmaite produkty i usługi, dostarczając m.in. żywności, drewna, celulozy, leków i energii oraz przyczyniając się do ochrony żyzności ziem, zasobów wód i różnorodności biologicznej. Sadząc drzewa, zasiewamy ziarna pokoju i ziarna nadziei powiedziała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, twórczyni Kenijskiego Pasa Zieleni, prof. Wangari Maathai. Pamiętajmy także, że pokój na Ziemi zależy także od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do programu Święto Drzewa, do wspólnej pracy dla Ziemi. Trees, climate and peace The rapid pace of human development has a great effect on the natural environment and global climate change, which is increasing the amount of heat waves, droughts, hurricanes, downpours and floods. The human race is faced with major concerns, such as; decreasing and turning back the process of deforestation, as it is responsible for about 20 % of greenhouse gas emissions more than the gas emissions of all means of transportation, which are responsible for about 14% of total emissions. Planting trees is one of the most rewarding ways of avoiding climate change. Trees and forests are necessary elements that regulate the climate, the reason for that is because they absorb carbon dioxide and contain 50% more carbon dioxide than the atmosphere. Trees play an important role not only in nature but also in cultures. They provide life to people in terms of supplying them with various goods and services, in particular; food, wood, cellulose, medicine and energy as well as they fertilize land, provide water resources and biological diversity. When planting trees, we sow seeds of peace and hope the Noble Peace prize winner and the Kenyan Green Belt Movement creator, professor Wangari Maathai, once said. We should also remember, that peace on earth also depends on whether we are capable of maintaining natural environments for generations to come. We would like to welcome all to join the Tree Day program, to work together for our planet Earth.

3 Los árboles, el clima, la paz La actividad del hombre hace cambiar el medioambiente en un ritmo feroz, influyendo en los procesos globales de cambios climáticos, que se manifiestan cada vez con mayor frecuencia mediante las sequías, períodos de intenso calor, huracanes, aguaceros e inundaciones. Tenemos que enfrentar la tarea prioritaria que consiste en frenar el rápido avance del proceso de deforestación del mundo, que es la causa principal de la emisión, a escala global, de unos 20% de gases de efecto invernadero. Esta cifra es mayor de lo que emiten en total todos los medios de transporte, que alcanzan 14% de las emisiones globales. El mejor método para resistir a los cambios climáticos consiste en plantar árboles. Los árboles y los bosques son elementos imprescindibles de las regulaciones climáticas, ya que absorben el bióxido de carbono y contienen, según se estima, 50% más de carbono que la atmósfera. Los árboles desempeñan un importante papel no sólo para el medioambiente, sino también en la vida social y cultural. Abastecen a la gente en diferentes productos, tanto alimenticios, como en la madera, celulosa, medicinas y energía. Gracias a los árboles quedan protegidas las tierras de cultivo y las reservas de agua. Son elementos importantes de la diversidad biológica. Al plantar árboles, sembramos las semillas de paz y esperanza, dijo la Premio Nobel, prof. Wangari Maathai, fundadora de la Faja Verde de Kenia. Tenemos que recordar también que la paz en el mundo depende, entre otros factores, de nuestra capacidad de conservar el medioambiente para las futuras generaciones. Por lo tanto, queremos invitar a todos a participar en el programa Fiesta del Arbol, que es una labor común a favor de la Tierra. Fundacja Amigos del Chocó co roku sadzi drzewa w intencji pokoju na świecie Święto Drzewa 2006 r., Kolumbia The Amigos del Choco Foundation plants trees each year with the intention to build peace on earth Tree Day 2006, Columbia. La Fundación Amigos del Chocó planta árboles cada año, con la intención de promover la idea de la paz en el mundo Fiesta del Arbol 2006, Colombia Stofnunin Amigos del Choco gróðursetur tré á ári hverju með það að markmiði að stuðla að friði á jörð Dagur trésins 2006, Kólumbía. Tré, loftslag og friður Hin öra þróun mannsins hefur mikil áhrif á umhverfið og loftslagsbreytingar á jörðinni sem eykur fjölda hitabylgna, þurrka, fellibylja, úrhellis og flóða. Mannkynið stendur frammi fyrir mikilvægum vandamálum, svo sem að draga úr og snúa við þróun skógeyðingar, þar sem hún er ábyrg fyrir u.þ.b. 20% af losun gróðurhúsalofttegunda meira en losun lofttegunda allra samgöngumáta sem bera ábyrgð á u.þ.b. 14% af heildarútblæstri. Gróðursetning trjáplantna er ein mest gefandi leið til að forðast loftslagsbreytingar. Tré og skógar eru nauðsynlegir þættir sem stýra loftslaginu, ástæða þess er sú að þau taka upp koltvísýring og innihalda 50% meiri koltvísýring en andrúmsloftið. Tré hafa mikilvægu hlutverki að gegna ekki einungis í náttúrunni heldur einnig í þjóðmenningu. Þau gefa fólki líf þar sem þau veita þeim ýmsar vörur og þjónustu, sérstaklega; mat, við, sellulósa, lyf og orku sem og bæta frjósemi landsins, veita vatn og líffræðilega fjölbreytni. Þegar tré eru gróðursett, sáum við fræjum friðar og vonar sagði eitt sinn Nóbelsverðlaunahafinn og stofnandi Grænabeltishreyfingar Kenýa, prófessor Wangari Maathai. Við ættum einnig að hafa í huga að friður á jörð er einnig undir því kominn hvort við erum fær um að viðhalda náttúrulegu umhverfi fyrir komandi kynslóðir. Við viljum bjóða alla velkomna til að taka þátt í verkefninu Dagur trésins, til að vinna saman fyrir jörðina okkar. Pracownicy LeasePlan co roku sadzą las, aby zrekompensować emisję CO 2 swoich samochodów służbowych Święto Drzewa 2006 r., Polska Employees of LeasePlan plant each year an entire forest to compensate carbon dioxide emissions of their business cars Tree Day 2006, Poland Los empleados de LeasePlan plantan cada año un bosque para recompensar la emisión de CO 2 de sus autos oficiales Fiesta del Arbol 2006, Polonia Starfsmenn LeasePlan gróðursetja á hverju ári heilan skóg til að vega á móti koltvísýringsútblæstri fyrirtækjabíla þeirra Dagur trésins 2006, Póllandi

4 O Klubie Gaja Klub Gaja jest jedną z wiodących, niezależnych organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska i prawami zwierząt w Polsce. Został założony przez Jacka Bożka w roku Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jacek Bożek założyciel i prezes Klubu Gaja founder and Chairman of Klub Gaja fundador y presidente de Klub Gaja stofnandi og formaður Klub Gaja Klub Gaja już 20 lat zajmuje się ochroną środowiska naturalnego. Prowadzimy ogólnopolskie kampanie i programy na rzecz ochrony rzek i dolin rzecznych oraz ochrony drzew, zalesienia i zadrzewienia, w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. Zwracamy uwagę opinii publicznej na zagrożenia i problemy ekologiczne związane z działalnością człowieka oraz na naszą wspólną odpowiedzialność za stan środowiska. Celem działań Klubu Gaja jest także podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony zwierząt poprzez zwracanie uwagi opinii publicznej na to, że ochrona praw i dobrostanu zwierząt jest integralną częścią ochrony środowiska i bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Zajmujemy się także edukacją. Inspirujemy do działań na rzecz Ziemi dzieci, młodzież, nauczycieli, społeczności lokalne, samorządy i firmy. Uczestnicy naszych programów sadzą drzewa, zakładają ogrody, adoptują rzeki i strumienie, zbierają makulaturę i pomagają zwierzętom. W swojej działalności edukacyjnej, warsztatach, wydarzeniach, wykorzystujemy niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki. About Klub Gaja Jeśli społeczeństwu konsumpcyjnemu zostawimy wybór, to zawsze wybierze zysk przed ochroną środowiska naturalnego. To od nas zależy, czy zdołamy zrównoważyć takie podejście do świata. Naszą szansą na dobrą jakość życia na Ziemi jest uszanowanie praw przyrody i świadome działanie. Warto uświadomić sobie jak wiele zależy od naszych decyzji. Zapraszam do udziału w programie Święto Drzewa, każdy z nas może posadzić drzewo, dla Ziemi. If we give a choice to the materialistic society, they will always choose gaining profit over protecting natural environments. Only we can decide to find a balance in life. Our chance for a good quality of living on earth is only possible if the laws of nature are respected. It is worthwhile to realize how much depends on our decisions. I would like to welcome everyone to take part in the Tree Day program, as everyone can plant a tree for our Earth. Klub Gaja is one of the leading independent social organizations that deals with environmental protection and animal rights in Poland. It was created by Jacek Bożek in Klub Gaja s mission is to protect our planet Earth as well as preserve the natural behavior of our environment for us and generations to come. For already 20 years, Klub Gaja deals with the protection of natural environments. We lead nationwide campaigns and programs with aims to protect rivers, river valleys, trees, forestation and forest density to minimize the outcome of climate change on Earth. We remind the public about threats resulting from human activity as well as our responsibility for the condition of the environment. The aim of Klub Gaja is also to increase social awareness of animal protection by convincing the public that animal rights and the welfare of animals are an integral part of preserving natural environments and directly effects our quality of life. We Also deal with education. We inspire children, teenagers, teachers, companies, local societies and governments to act in aid of Earth. Participants of our programs plant trees, adopt rivers and streams, pick up waste and help animals. In our educational activities, events and workshops, we use non-conventional methods and various forms of art.

5 Klub Gaja Klub Gaja es una de principales organizaciones sociales independientes que se ocupan de la protección del medioambiente y de los derechos de animales en Polonia. Fue fundada por Jacek Bożek en el año Klub Gaja considera que su misión consiste en proteger nuestro planeta y mantener el medioambiente tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Klub Gaja desarrolla sus actividades con el fin de proteger el medioambiente ya desde hace 20 años. Nuestras campañas de protección de la naturaleza alcanzan el nivel nacional en Polonia, como también los programas de proteción de los ríos y sus cauces, de los árboles y de plantación de bosques, con el objetivo de disminuir los efectos del cambio climático en la Tierra. Tratamos de llamar la atención de la opinión pública indicando los peligros y problemas ecológicos relacionados con las actividades del hombre, así como resaltando la responsabilidad común de la humanidad por el estado del medioambiente. Klub Gaja considera también como su objetivo aumentar la conciencia de la sociedad en el ámbito de la protección de animales, tratando de demostrar a la opinion pública que la observación de los derechos de los animales y la protección de su bienestar es parte integral de la protección del medioambiente e influye directamente en la calidad de nuestra vida. Entre las ocupaciones de Klub Gaja está también la educación. Tratamos de inspirar a los niños, jóvenes, maestros de escuelas, a las comunidades locales, organismos de autogestión locales y diferentes empresas a que tomen parte en las acciones a favor de la Tierra. Los participantes de nuestros programas plantan árboles, crean jardines, adoptan ríos y arroyos, recolectan papeles viejos para su reciclaje y prestan ayuda a los animales. En nuestras actividades de instrucción, talleres y eventos aprovechamos diferentes métodos no convencionales, así como varias formas del arte. Si permitimos que la sociedad de consumo tenga la posibilidad de elegir, siempre elegirá el provecho, antes que la protección del medioambiente. Sólo de nosotros depende si lograremos equilibrar esa actitud con respecto al mundo. Nuestras posibilidades de llevar una vida de buena calidad en la Tierra dependen de nuestra capacidad de respetar la natraleza y sus derechos y de actuar conscientemente. Es importante que nos demos cuenta cuánto depende de nuestras decisiones. Por lo tanto, quiero invitarles a participar en el programa Fiesta del Arbol. Cada uno de nosotros puede plantar un árbol para la Tierra. Jacek Bożek Ef við leyfum efnishyggjusamfélaginu að velja, mun það alltaf kjósa hagnað frekar en náttúruvernd. Einungis við getum ákveðið að finna jafnvægi í lífinu. Tækifæri okkar á góðum lífsgæðum á jörðinni eru einungis möguleg séu náttúrulögmálin virt. Það er þess virði að átta sig á hversu mikið byggir á ákvörðunum okkar. Ég vil bjóða alla velkomna að taka þátt í verkefninu Dagur trésins, þar sem hver sem er getur gróðursett tré fyrir jörðina okkar. Um Klub Gaja Klub Gaja er eitt af leiðandi sjálfstætt starfandi félagasamtökum sem sinna umhverfisvernd og réttindum dýra í Póllandi. Það var stofnað af Jacek Bożek árið Hlutverk Klub Gaja er að vernda jörðina okkar auk þess að varðveita náttúrulega hegðun umhverfis okkar, bæði fyrir okkur og komandi kynslóðir. Í nær 20 ár hefur Klub Gaja sinnt verndun náttúrulegs umhverfis. Við leiðum herferðir og verkefni um land allt sem stefna að verndun áa, árdala, trjáa, skógrækt og þéttleika skóga til að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga á jörðina. Við minnum almenning á þær hættur sem starfsemi mannsins veldur auk ábyrgðar okkar á ástandi umhverfisins. Markmið Klub Gaja er einnig að auka félagsvitund almennings um verndun dýra með því að sannfæra almenning um að réttindi dýra og velferð þeirra séu óaðskiljanlegur þáttur þess að vernda náttúrlegt umhverfi og að það hafi bein áhrif á lífsgæði okkar. Við sinnum einnig fræðslu. Við hvetjum börn, unglinga, kennara, fyrirtæki, staðbundin samtök og ríkisstjórnir til að vinna í þágu jarðarinnar. Þátttakendur í verkefnum okkar gróðursetja tré, ættleiða ár og læki, týna úrgang og hjálpa dýrum. Í fræðslustarfi okkar, viðburðum og námskeiðum notum við óhefðbundnar aðferðir og ýmis listform. Mieszkańcy Hebden Bridge i Manchesteru oraz Club Gaia UK wspólnie posadzili drzewa w dolinie Calder Święto Drzewa 2006 r., Anglia Residents of Hebden Bridge and Manchester as well as members of Klub Gaja, mutually planted trees in Calder Valley Tree Day 2006, England. Los habitantes de Hebden Bridge y Manchester junto con Klub Gaja plantaron árboles en el Valle Calder Fiesta del Arbol 2006, Inglaterra Íbúar Hebden Bridge og Manchester sem og meðlimir Klub Gaja í Bretlandi, gróðursettu saman tré í Calder Valley, Dagur trésins 2006, England

6 O programie Święto Drzewa Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Nasze przesłanie Zasadźmy drzewo dla pokoju dociera do 35 krajów na świecie. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Maciej Nowicki Minister Środowiska Minister of The Environment Ministro de Medioambiente de Polonia Umhverfisráðherra Święto Drzewa jest przykładem edukacji aktywnej, skierowanej na partycypację, zmierzającej do rozwijania społeczeństwa odpowiedzialnego i akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, umiejącego współpracować na rzecz środowiska. Program opiera się na lokalnej aktywności, w szczególności dzieci i młodzieży, przy szerokim udziale społecznym m.in. lokalnych społeczności, samorządów, administracji publicznej, organizacji społecznych i biznesu. W V edycji Święta Drzewa w 2007 roku przy szerokim udziale społecznym posadziliśmy drzewa! Zebraliśmy 220 ton makulatury! W programie uczestniczyło osób! Uważam, iż projekt Święto Drzewa doskonale wpisuje się w działania edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Angażuje społeczności lokalne, w szczególności dzieci i młodzież oraz kształtuje odpowiedzialność w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że projekt ten przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i klimatu, a także wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych. Dlatego też z przyjemnością przyjmuję honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem. Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom programu życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. I believe that the Tree Day project is ideal in terms of educating people in balanced development. It engages local societies in particular kids and teenagers and also it raises the awareness of responsibility in terms of rational use of natural resources, with the aim to conserve them for future generations. I am convinced, that this project will create greater awareness and understanding of the importance of environmental protection, biological diversity and the climate, as well as have a positive effect on the development of pro-ecological attitudes. Therefore, I accept with pleasure the honorable patronage over this enterprise. About the Tree Day Program Tree Day is an educational program of Klub Gaja formed in 2003, where on the 10 th of October people around the world plant trees. Our statement Lets plant a tree for peace reaches 35 countries worldwide. The aim of the program is educational and to raise awareness of ecological matters in terms of environmental protection and climate change on earth. Mutual tree planting within the program causes an increase in forest growth and forest density, which decreases the negative effects of climate change on Earth. Tree Day is an example of an educational activity, directed at participation, aimed at developing a society which is responsible, accepts sustained development, cooperates and respects the environment. The program is based on local activity, especially among children and teenagers, with a wide social range from local communities and governments to social organizations and businesses. In the V edition of Tree Day in 2007 involving wide public participation we planted 36,262 trees! We gathered 220 tons of waste! And 57,309 people participated! I would like to wish all the organizers and participants of this program great success and satisfaction in their work.

7 El programa Fiesta del Arbol La Fiesta del Arbol es un programa de educación ecológica realizado por el Klub Gaja desde el año Se inaugura cada año el día 10 de Octubre, cuando se lleva a cabo la acción de plantar árboles, tanto en toda Polonia, como también en otros países. Nuestro mensaje: Plantemos un árbol para la paz llega a 35 países del mundo. El programa tiene por objetivo educar a la gente de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y mejorar la conciencia ecológica de la sociedad en la materia de la protección del medioambiente y de los cambios climáticos en nuestro planeta. La Fiesta del Arbol es un ejemplo de la educación activa, enfocada en la participación de mucha gente, que ayuda a formar una sociedad responsable que acepta las reglas del desarrollo sostenible del mundo y es capaz de colaborar a favor del medioambiente. El programa se basa en las actividades locales, especialmente las de los niños y jóvenes, con una amplia participación social, de las comunidades locales, organismos de autogestión local y de administración pública, organizaciones sociales y empresas. Durante la V edición de la Fiesta del Arbol 2007, contando con una amplia participación de la gente, logramos plantar árboles! Logramos recolectar 220 toneladas de papel viejo para el reciclaje! personas participaron en el programa! Um verkefnið Dagur trésins Dagur trésins er fræðsluverkefni Klub Gaja sem stofnað var árið 2003, þar sem fólk um allan heim gróðursetur tré 10. október ár hvert. Skilaboð okkar: Gróðursetjum tré fyrir frið nær til um 35 landa um allan heim. Creo que el proyecto de la Fiesta del Arbol encaja perfectamente en las actividades de la educación a favor del desarrollo sostenible. Compromete a las comunidades locales, especialmente a los jóvenes y niños, ayuda a formar la responsabilidad por la explotación racional de las riquezas naturale para poder guardarlas para las generaciones futuras. Estoy convencido de que gracias a este proyecto aumentará la conciencia social en la materia de la protección de la naturaleza, diversidad biológica y climática y que las actividades del programa influirá en la formación de la actitud pro-ecológica en la sociedad. Por estas razones, acepto con placer el patrocinio honorífico del programa Fiesta del Arbol. Me permito formular votos a que todos los participantes del programa disfruten de las actividades que emprendan y que éstas sean exitosas y les traigan mucha satisfacción. Ég tel að verkefni Dags trésins sé til fyrirmyndar hvað varðar að fræða fólk um stöðuga þróun. Það virkjar staðbundin samtök og þá sérstaklega börn og unglinga og eykur einnig vitund um ábyrgð hvað varðar skynsamlega notkun náttúruauðlinda, með það að markmiði að varðveita þær fyrir komandi kynslóðir. Ég er sannfærður um að þetta verkefni mun skapa meiri vitund og skilning á mikilvægi umhverfisverndar, líffræðilegrar fjölbreytni og loftslags, jafnt og hafa jákvæð áhrif á þróun vistvænna viðhorfa. Þar af leiðandi samþykki ég með ánægju virðingarverðan stuðning við þetta framtak. Ég óska öllum skipuleggjendum og þátttakendum þessarar dagskrár mikils árangurs og ánægju í starfi þeirra. Markmið verkefnisins er fræðslutengt og til að auka vitund um vistfræðileg málefni hvað varðar umhverfisvernd og loftslagsbreytingar á jörðinni. Sameiginleg gróðursetning trjáa innan verkefnisins veldur auknum vexti og þéttleika skóga, sem svo dregur úr neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga á jörðina. Dagur trésins er dæmi um fræðslustarf, miðað að þátttöku, sem stefnir að þróun samfélags sem er ábyrgt, samþykkir sjálfbæra þróun, vinnur með og virðir umhverfið. Verkefnið byggir á staðbundnum verkefnum, sérstaklega meðal barna og unglinga, með breitt félagslegt svið frá staðbundnum samfélögum og ríkisstjórnum til félagasamtaka og fyrirtækja. Í V. útgáfu á Degi trésins árið 2007 þar sem mikill fjöldi almennings tók þátt, gróðursettum við tré! Við tíndum 220 tonn af úrgangi! Og manns tóku þátt!

8 Kampania Miliarda Drzew Od 2007 r. program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatyczne. Do chwili obecnej inicjatywa, realizowana pod patronatem laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, twórczyni Kenijskiego Pasa Zieleni, prof. Wangari Maathai oraz Jego Wysokości Księcia Monako Alberta II, osiągnęła z naddatkiem wszystkie cele 2 miliardy drzew i zainicjowała sadzenie drzew w 155 krajach. Achim Steiner zastępca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawczy UNEP UN Under Secretary General and Executive Director of the UNEP. Vice-Secretario General de la ONU y director ejecutivo de UNEP Aðstoðarframkvæmdastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNEP) Kolejnym wyzwaniem Kampanii Miliarda Drzew na lata 2008 i 2009 jest posadzenie 7 miliardów drzew! Teraz, gdy przekroczyliśmy wszystkie wytyczone cele kampanii, wzywamy pojedyncze osoby, społeczności, podmioty gospodarcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i rządy do podniesienia tej inicjatywy na jeszcze wyższy poziom przed decydującą konferencją w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Kopenhadze pod koniec 2009 r. powiedział Achim Stainer. Dziękuję za zaproszenie na inaugurację Święta Drzewa 10 października 2008 r. Z przyjemnością przesyłam Państwu ostatnio opublikowany przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) album Billion Tree Campaign, w którym został opisany program Klubu Gaja, Święto Drzewa Drzewa dla Pokoju. Życzę wielu sukcesów w realizacji programu Święto Drzewa i gratuluję zmobilizowania uczestników z 35 krajów na świecie do udziału w sadzeniu drzew w intencji pokoju na świecie. Thank you for the invitation to the inauguration of Tree Day on the 10th of October With pleasure I would like to send you the published by United Nations of Environmental Protection program (UNEP) The Billion Tree Campaign album, in which The Klub Gaja program was describe. Tree Day Trees for Peace. I would like to wish you great success in the realization of the Tree Day program and congratulations for encouraging participants in 35 countries worldwide on taking part in planting trees with intentions of creating peace on earth. Billion Tree Campaign Since 2007 the Tree Day program takes part in the Billion Tree Campaign for the Planet run by the United Nations Environmental Protection program (UNEP) an international initiative to plant trees to face up to the challenges brought out by climate change. Up to today the initiative, realized by the Noble Peace Prize winner, creator of the Kenyan Green Belt Movement, prof. Wangari Maathai as well as his Majesty the Prince of Monaco Albert II. Prof. Wangari Maathai, achieved all their objectives 2 billion trees planted and the initiation of tree planting in 155 countries. The next challenge of the Billion Tree Campaign for the years 2008 and 2009 is planting 7 Billion Trees! Now that we have achieved all our campaign goals, we are calling for individuals, societies, households, social citizen organizations, and governments to raise this initiative to an even higher level before the deciding conference that deals with climate change, that will take place in Copenhagen towards the end of year 2009 said, Achim Steiner.

9 La campaña de Mil Millones de Arboles A partir del año 2007, el programa Fiesta del Arbol es parte de la Campaña de Mil Millones de Arboles para el Planeta, llevada por el Programa de Naciones Unidas para los asuntos de la Protección del Medioambiente (UNEP) que es una iniciativa mundial de plantar árboles con el objetivo de responder a los desafíos que traen los cambios climáticos. Hasta la actualidad, dicha iniciativa, realizada bajo el patrocinio de la Premio Nobel, fundadora de la Faja Verde de Kenia, profesora Wangari Maathai y Su Excelencia Príncipe de Mónaco, Alberto II, logró e incluso superó todos sus objetivos la plantación de 2 mil millones de árboles y la acción, iniciada en 155 países, de poblar terrenos con árboles. El nuevo desafío que se plantean los autores de la Campaña de Mil Millones de Arboles para los años 2008 y 2009 consiste en plantar 7 mil millones de árboles! Quiero agradecer la invitación a la inauguración de la Fiesta del Arbol, el 10 de Octubre de Asimismo, tengo el agrado de enviar a Uds. una nueva publicación del Programa de Naciones Unidas para los asuntos de la Protección de Medioambiente (UNEP ) el álbum The Billion Tree Campaign, donde fue presentado el programa de Klub Gaja Fiesta del Arbol Arboles para la Paz. Les deseo grandes éxitos en la realización del programa Fiesta del Arbol y adjunto mis felicitaciones por haber alentado a los participantes de 35 países del mundo a tomar parte en la acción de plantar árboles a favor de la paz en el mundo. Ahora, cuando hemos superado todos los objetivos fijados para esta campaña, nos dirigimos a personas individuales, comunidades, sujetos económicos, organismos de la sociedad cívica y gobiernos solicitando que esa iniciativa sea continuada en un nivel más elevado antes de la conferencia decisiva sobre los cambios climáticos que tendrá lugar en Copenhagen, a fines del año 2009 dijo Achim Stainer. Milljarður trjáa herferðin Frá árinu 2007 hefur verkefnið Dagur trésins tekið þátt í Milljarður trjáa herferðinni fyrir jörðina sem Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) stendur fyrir alþjóðlegt frumkvæði til að gróðursetja tré til að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir sökum loftslags breytinga. Allt til dagsins í dag hefur frumkvæðið, framkvæmt af Nóbelsverðlaunahafanum og stofnanda Grænabeltishreyfingarinnar í Kenýa, prófessor Wangari Maathai sem og hans hátign prinsinum af Mónakó, Albert II., hefur prófessor Wangari Maathai náð öllum markmiðum sínum tveir milljarðar trjáplantna hafa verið gróðursettar og frumkvæði haft að gróðursetningu trjáplantna í 155 löndum. Næsta takmark Milljarður trjáa herferðarinnar fyrir árin 2008 og 2009 er að gróðursetja 7 milljarða trjáa! Nú þegar við höfum náð öllum takmörkum herferðar okkar, leitum við til einstaklinga, fyrirtækja, heimila, félagslegra samtaka borgara og ríkisstjórna til að koma þessu frumkvæði á enn hærra stig fyrir hina áhrifamiklu ráðstefnu um loftslagsbreytingar, sem fram mun fara í Kaupmannahöfn í lok ársins 2009 sagði Achim Steiner. Þakka þér fyrir boðið á opnun Dags trésins þann 10. október Það er með ánægju sem ég sendi ykkur bók sem Umhverfisverndaráætlunar Sameinuðu Þjóðanna (UNEP) gaf út um Milljarður trjáa herferðina, þar sem Klub Gaja verkefninu er lýst. Dagur trésins Tré fyrir frið. Ég vil óska ykkur mikils velfarnaðar í framkvæmd verkefnisins Dagur trésins og til hamingju með að hvetja þátttakendur í 35 löndum um allan heim til að taka þátt í gróðursetningu trjáa með það að markmiði að skapa frið á jörðu.

10 Drzewa dla pokoju Co roku nasze przesłanie Zasadźmy drzewo dla pokoju dociera do 35 krajów na świecie. Każdy z nas może posadzić drzewo w intencji pokoju. Drzewa dla pokoju sadzono m.in.: w Polsce, Czechach, Włoszech, Kolumbii, Pakistanie, Peru, Wenezueli, Ekwadorze, Argentynie, na Węgrzech i Litwie, w Holandii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Irlandii i Indiach. Na nasz apel odpowiedzieli członkowie Fundacji Ashoka, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. W wielu miejscach na świecie Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew w intencji pokoju, ale także różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, współpracy i tolerancji, dla zrównoważonego rozwoju. PLANT FOR THE PLANET THE BILLION TREE CAMPAIGN An Album W albumie The Billion Tree Campaign wydanym przez UNEP (ONZ) znalazła się informacja o działaniach Klubu Gaja w ramach programu Święto Drzewa In The Billion Tree Campaign album published by UNEP (UN) information about the works of Klub Gaja within the Tree Day program was found En el álbum The Billion Tree Campaign, publicado por UNEP (ONU), se encuentra la información sobre las actividades de Klub Gaja realizadas en el marco del programa Fiesta del Arbol Í riti Milljarður trjáa herferðarinnar sem gefið var út af Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna var að finna upplýsingar um starf Klub Gaja innan verkefnisins Dagur trésins Program Święto Drzewa integruje wymiar: środowiskowy obejmuje działania edukacyjne i informacyjne dotyczące sadzenia i ochrony drzew, zajmuje się edukacją ekologiczną rozumianą jako harmonijne działanie człowieka korzystającego z zasobów środowiska naturalnego w sposób gwarantujący zachowanie tych zasobów dla przyszłych pokoleń, ekonomiczny przyczynia się do zadrzewienia i zalesienia, które zmniejsza negatywne skutki zmian klimatu, wpływa także na obniżenie kosztów mikro- i makroekonomicznych oraz na obniżenie długu pokoleniowego czyli ponoszenia kosztów przez przyszłe pokolenia, społeczny opiera się na współpracy międzynarodowej i wielostronnej w zakresie budowania poparcia społecznego dla ochrony środowiska przy szerokim udziale społecznym. Trees for Peace Each year our Statement Lets plant a tree for peace reaches 35 countries worldwide. Everyone of us can plant a tree with intentions of peace. Trees planted for peace particularly in; Poland, the Czech Republic, Italy, Columbia, Pakistan, Peru, Venezuela, Ecuador, Argentina, Hungary, Latvia, Holland, Japan, Great Britain, Denmark, Germany, Ireland, and India. Our appeal was answered by members of the Ashoka Foundation, and also ecological organizations and other organizations working on the subject of human rights. In many areas throughout the world Tree Day is not only an action aimed at planting trees with intentions of peace, but also various projects with goals to protect the natural environment, cooperation and tolerance for sustained development. Tree Day s program integrates the following dimensions: environmental involves educational and informational works having to do with the planting and protection of trees and ecological education understood as harmonious human activities involving natural resources in a way that guarantees the existence of these resources for future generations, economical aims at planting trees aznd forests, which decreases the negative outcome of climate change, it has an effect on lowering micro and macroeconomic costs as well as lowers future generation indebtedness therefore bears the costs of future generations, social based on international and multilateral cooperation in the range of building social support for environmental protection through wide social engagement.

11 Arboles para la Paz Cada año nuestro mensaje Plantemos un árbol para la paz llega a 35 países del mundo. Cada uno de nosotros puede plantar un árbol con la intención para la paz en el mundo. Los árboles para la paz fueron plantados en: Polonia, República Checa, Italia, Colombia, Pakistán, Perú, Venezuela, Ecuador, Argentina, Hungría y Lituania, en Holanda, Japón, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Irlanda, India y en otros países. A nuestro llamamiento contestaron los miembros de la Fundación Ashoka y las organizaciones ecológicas y de derechos humanos. En diferentes lugares del mundo, la Fiesta del Arbol, no consiste sólo en la plantación de árboles con la intención para la paz, sino también en numerosas actividades y proyectos a favor de la protección del medioambiente, de cooperación y tolerancia y del desarrollo sostenible. El Programa Fiesta del Arbol integra diferentes aspectos: el medioambiental que abarca las actividades educacionales e informativas referentes a la plantación y protección de árboles, la educación ecológica entendida como las acciones equilibradas del hombre que explota las riquezas del medioambiente en la manera que garantiza su conservación para las futuras generaciones, el económico ya que contribuye a la población de árboles y bosques, lo que disminuye los efectos negativos del cambio climático y además influye en la reducción de costes micro- y macroeconómicos, así como en la reducción de la deuda generacional o sea de los costes que tendrán que asumir las generaciones futuras, el social ya que se basa en la cooperación internacional y multilateral en la formación del apoyo social para la protección del medioambiente con una amplia participación social. Tré fyrir frið Á hverju áru ná skilaboðin okkar Gróðursetjum tré fyrir frið til 35 landa um allan heim. Hvert okkar getur gróðursett tré með frið að markmiði. Tré gróðursett fyrir frið sérstaklega í; Póllandi, Tékklandi, Ítalíu, Kólumbíu, Pakistan, Perú, Venesúela, Ekvador, Argentínu, Ungverjalandi, Lettlandi, Hollandi, Japan, Stóra Bretlandi, Danmörku, Þýskalandi, Írlandi og Indlandi. Ákalli okkar var svarað af meðlimum Ashoka stofnunarinnar, og einnig af vistfræðilegum samtökum og öðrum mannréttindasamtökum. Á mörgum sviðum um allan heim er Dagur trésins ekki einungis aðgerð sem stefnir að gróðursetningu trjáa með frið að markmiði, heldur einnig ýmis verkefni með það að markmiði að vernda náttúrulegt umhverfi, samvinnu og umburðarlyndi fyrir sjálfbærri þróun. Verkefnið Dagur trésins nær yfir eftirfarandi þætti: umhverfi felur í sér fræðslu- og upplýsingaverkefni sem snerta gróðursetningu og vernd trjáa og vistfræðilega fræðslu sem skilin er sem samstilltar mannlegar aðgerðir sem tengjast náttúruauðlindum á hátt sem tryggir tilvist þessara auðlinda fyrir komandi kynslóðir, fjárhagur stefnir að gróðursetningu trjáa og skóga, sem dregur úr neikvæðri útkomu vegna loftslagsbreytinga, hefur áhrif á lækkun rekstrarhagfræðilegs- og þjóðhagslegs kostnaðar jafnt og það dregur úr skuldum komandi kynslóða- og ber þar af leiðandi straum af kostnaði fyrir komandi kynslóðir, félagslegur byggður á alþjóðlegri og marghliða samvinnu á sviði uppbyggingar félagslegs stuðnings fyrir umhverfisvernd með yfirgripsmikilli félagslegri skuldbindingu. Pakistan Pakistan Pakistán Pakistan Niemcy Germany Alemania Þýskaland Szkocja Scotland Escocia Skotland Kolumbia Columbia Colombia Kólumbía Japonia Japan Japón Japan

12 Ashoka i drzewa dla pokoju Fundacja Ashoka została partnerem Święta Drzewa w 2005 roku propagując sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie. Ashoka jest międzynarodową organizacją, która wyszukuje i zrzesza wyjątkowych ludzi osobowości, wprowadzające innowacyjne, systemowe rozwiązania problemów społecznych. Misją Ashoki jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwości i otrzymuje wsparcie przy wprowadzaniu zmiany społecznej. Ashoka czyni to poprzez inwestowanie w wybitne osobowości przedsiębiorców społecznych (ang. social entrepreneur), którzy łączą wizjonerską postawę i pasję pomagania innym z profesjonalnym podejściem do pracy, charakterystycznym dla ludzi biznesu. Od 1995 roku Ashoka w Polsce zainwestowała w 62 przedsiębiorców społecznych, a na świecie w ponad 2000 osób z 70 krajów. Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja jest członkiem Ashoki, międzynarodowej społeczności wiodących przedsiębiorców społecznych. Ashokowcy z Kolumbii, w miejscowości Medellin posadzili 500 drzew w intencji pokoju. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty poświęcone tożsamości narodowej, wielokulturowości i segregacji rasowej, w których wzięło udział ponad 1200 młodych ludzi Święto Drzewa 2005 r. Members of Ashoka Columbia in Medellin planted 500 trees with intentions to create peace. This action was accompanied by workshops dedicated to national identity, multiculturalism and race segregation, in which 1200 young people took part in Tree Day 2005 Los miembros de Ashoka de Colombia, plantaron 500 árboles para la paz en Medellín. Durante este evento se realizaron también talleres dedicados a los temas de la identidad nacional, multiculturalismo y segregación racial, en los que participaron 1200 jóvenes Fiesta del Arbol 2005 Meðlimir Ashoka í Kólumbíu innan borgarinnar Medellín gróðursettu 500 tré með frið að markmiði. Þessari aðgerð fylgdu námskeið sem tileinkuð voru þjóðarsamsemd, fjölmenningu og aðskilnaði kynþátta, þar sem ungmenni tóku þátt í Degi trésins 2005 Ashoka and Trees for Peace The Ashoka foundation became partners with Tree Day in 2005 by propagating planting trees for peace on earth. Ashoka is a multinational organization, which seeks and unites exceptional people personalities, that introduce innovative and system breakthroughs in social imperfections. Ashokas mission is to build social citizens, in which all citizens have the ability to change society s for the better and receive support from others while doing so. Ashoka renders this through investing in distinguished personalities social entrepreneurs. Who combine vision with passion for helping others with a professional approach to work, typical of businessoriented people. Since 1995, Ashoka invested in 62 social enterprises and in over 2000 people from 70 countries worldwide. Jacek Bożek, creator and leader of Klub Gaja is a member of Ashoka, a multinational society of leading social entrepreneurs.

13 Ashoka y árboles para la paz La Fundación Ashoka empezó la cooperación con Klub Gaja en el programa Fiesta del Arbol en el año 2005, haciendo propaganda a la idea de plantar árboles para la paz en el mundo. Ashoka es una organización internacional que busca y agrupa personas excepcionales personalidades, que introducen soluciones innovadoras y sistémicas de diferentes problemas sociales. La misión de Ashoka consiste en construir la sociedad cívica, en la que todos tienen posibilidad de introducir cambios sociales y pueden recibir apoyo en tales actividades. Ashoka realiza sus objetivos apoyando a los personajes destacados empresarios sociales (en inglés: social entrepreneur), quienes representan la actitud visionaria y la pasión de ayudar a los demás, tanto como un enfoque profesional del trabajo, característico para el mundo de los negocios. Desde el año 1995 Ashoka ha invertido en Polonia en 62 empresarios sociales y en el mundo en más de 2000 personas de 70 países. Jacek Bożek, fundador y líder de Klub Gaja es miembro de Ashoka, la comunidad internacional de los empresarios sociales más relevantes. W Austrii w miejscowości Kitzbühel, w tyrolskich Alpach, 26 członków Ashoki z 11 krajów Europy i Nepalu oraz pracownicy Ashoki z Europy i USA posadzili wspólnie dąb Święto Drzewa, 2006 r. In Kitzbuhel, Austria, in the Tyrolean Alps, 26 participants of Ashoka from 11 countries of Europe, Nepal and the USA planted an oak tree Tree Day, En la localidad Kitzbühel, en Austria, ubicada en los Alpes tiroleses, 26 miembros de Ashoka de 11 países de Europa y Nepal, junto con los empleados de Ashoka de Europa y EEUU plantaron en común un roble Fiesta del Arbol 2006 Í Kitzbuhel, Austurríki, í Týrölsku ölpunum, gróðursettu 26 Ashoka þátttakendur frá 11 löndum í Evrópu, Nepal og Bandaríkjunum eikartré Dagur trésins Ashoka og Tré fyrir frið Ashoka stofnunin gerðist aðili að Degi trésins árið 2005 með því að breiða út gróðursetningu trjáa fyrir frið á jörðu. Ashoka eru fjölþjóðleg samtök sem sækjast eftir og sameina framúrskarandi fólk og þekktar persónur, sem kynna nýstárlegar og kerfisbundnar uppgötvanir í félagslegum ófullkomleika. Markmið Ashoka er að byggja upp félagslega þegna, þar sem hver þegn hefur getu til að breyta samfélaginu til hins betra og fær jafnframt stuðning frá öðrum. Ashoka kemur þessu til skila með því að fjárfesta í virtum persónum og félagslegum athafnamönnum. Fólk sem sameinar hugsjónir og ástríðu til að hjálpa öðrum með fagmannlegri nálgun á starfi, einkennandi fyrir viðskiptasinnað fólk. Frá árinu 1995 hefur Ashoka fjárfest í 62 félagslegum fyrirtækjum og yfir 2000 manns frá 70 löndum um allan heim. Ashokowcy z Indii, w miejscowościach: Bangalore, Shimoge i Mysore, wspólnie z młodymi ludźmi sadzili drzewa przed swoimi szkołami i uniwersytetami. Wspólnie posadzono ponad 200 drzew w intencji pokoju na świecie Święto Drzewa 2006 r. Members of Ashoka India, more specifically in Bangalore, Shimoge and Mysore, together with young people planted trees in front of their schools and universities. All together over 200 trees were planted for peace on earth Tree Day 2006 Las personas de Ashoka en India, en las poblaciones: Bangalore, Shimoge y Mysore, junto con los alumnos y estudiantes, plantaron árboles delante de sus escuelas y universidades. En total fueron plantados ahí 200 árboles con la intenciión de la paz en el mundo Fiesta del Arbol 2006 Meðlimir Ashoka á Indlandi, nánar tiltekið í Bangalore, Shimoge og Mysore, ásamt ungmennum gróðursettu tré fyrir framan skóla sína og háskóla. Alls voru yfir 200 trjáplöntur gróðursettar fyrir frið á jörðu Dagur trésins 2006 Jacek Bożek, stofnandi og leiðtogi Klub Gaja er meðlimur í Ashoka, fjölþjóðlegs samfélags leiðandi félagslegra athafnamanna.

14 Udział Lasów Państwowych Od I edycji w 2003 r. partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe 428 Nadleśnictw w kraju. Lasy Państwowe to organizacja od ponad 80 lat chroniąca, użytkująca i kształtująca polskie lasy, które są majątkiem narodowym. Zachowanie trwałości lasów oraz ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich pełnionych przez nie funkcji to podstawowe zadanie Lasów Państwowych. Ekologia i funkcje środowiskowe lasów stały się podstawą nowoczesnej gospodarki leśnej, gospodarki wielofunkcyjnej prowadzącej do utrzymania i powiększania zasobów leśnych i przyrodniczych z myślą o przyszłych pokoleniach. W Nadleśnictwie Lubliniec pod fachowym okiem leśniczego 30 rodziców wspólnie z dziećmi, z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu, posadziło 66 drzew Święto Drzewa 2006 r., Polska In Lubliniec, the forest inspectorates with 30 parents and kids planted 66 trees Tree Day 2006, Poland En la Jefatura del Distrito Forestal de la localidad de Lubliniec, bajo la custodia profesional del silvicultor, 30 padres junto con sus hijos, alumnos del Jardín Infantil No 6 de Lubliniec, plantaron 66 árboles Fiesta del Arbol 2006, Polonia ÍLubliniec, gróðursetti skógarumdæmið ásamt 30 foreldrum og börnum 66 tré Dagur trésins 2006, Póllandi Ze względu na szeroko rozumianą edukację ekologiczną społeczeństwa, co roku Lasy Państwowe inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania sadzonek zgłaszającym się uczestnikom programu Święto Drzewa. Nadleśnictwa podejmują współpracę z placówkami oświatowymi i często koordynują lokalne działania na swoim terenie. Co roku, także Lasy Państwowe służą pomocą swoich specjalistów leśników, w zakresie edukacji ekologicznej. Participation of State Forest s Since the first edition in 2003 the strategic partner of the Tree Day program is the State Forest a total of 428 forest inspectorates in the country. The State Forest is an organization, which goes back over 80 years in protecting and developing Polish forests, which are state property. Preserving forest s and is the primary aim of the State Forest. Ecology and environmental functions have become the new basis of forest administration, a multifunctional administration created to preserve and enlarge forest resources, with thought of future generations. Due to widely acknowledged social environmental education, each year State Forest s inspires forest inspectorates to the gratuitous delivery of seedlings to the participants of the Tree Day program. Forest inspectorates commit to mutual work with educational offices that often co-ordinate local workings on their own terrain. Each year, State Forest s also serve to help their specialists forest rangers, in the field of ecological education.

15 Participación de los Bosques Estatales en Polonia A partir de la I edición del programa en el año 2003, la institución Bosques Estatales es socio estratégico de Fiesta del Arbol en Polonia en el evento participan 428 jefaturas de distritos forestales del país. Los Bosques Estatales es una organización que desde hace 80 años protege, explota y forma los bosques polacos que pertenecen al patrimonio nacional. La tarea principal de Bosques Estatales consiste en mantener la existencia de los bosques, tanto como la continuidad y la explotación equilibrada de todas las funciones que los bosques desempeñan. La ecología y las funciones medioambientales de los bosques llegaron a ser la base de una economía forestal moderna, multifunctional, orientada a mantener y aumentar las reservas forestales y naturales para las futuras generaciones. Teniendo en cuenta la educación ecológica de la sociedad, cada año Bosques Estatales tratan de inspirar a las jefaturas de distritos forestales a que ofrezcan, sin costo, plantones de árboles a los participantes del programa Fiesta del Arbol. Las mencionadas jefaturas establecen la cooperación con las escuelas y otras instituciones educacionales y, a menudo, coordinan las actividades locales en su distrito. Asimismo, los especialistas silvicultores de Bosques Estatales prestan su ayuda en materia de la educación ecológica. Leśniczy z Nadleśnictwa Katowice poprowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach Święto Drzewa 2005 r., Polska Forest rangers from the city of Katowice lead educational classes for kindergarten kids Tree Day 2005, Poland El silvicultor de la Jefatura Forestal de la ciudad Katowice llevó a cabo las clases de educación ecológica para los niños del Jardín Infantil No 99 de Katowice Fiesta del Arbol 2005, Polonia Skógarverðir frá borginni Katowice halda fræðslunámskeið fyrir börn í leikskólum Dagur trésins 2005, Póllandi Þátttaka ríkisskóga Frá fyrstu útgáfunni árið 2003 eru ríkisskógar mikilvægur samstarfsaðili verkefnisins Dagur trésins samtals 428 skógarumdæmi í landinu. Ríkisskógar eru samtök, sem ná aftur um 80 ár og vernda og þróa pólska skóga, sem eru ríkiseignir. Varðveisla skóga er helsta markmið ríkisskóga. Vistfræði og umhverfis hlutverk mynda orðið nýjan grunn skógarstjórnar, fjölþátta stjórnkerfi sem stofnað var til að vernda og stækka skógarauðlindir, með komandi kynslóðir í huga. Sökum viðurkenndar félagslegrar fræðslu um umhverfið, hvetja ríkisskógarnir skógarumdæmi ár hvert til að gefa fræ til þátttakenda verkefnisins Dagur trésins. Skógarumdæmi skuldbinda sig samvinnu við fræðsluskrifstofur sem samræma oft staðbundna starfsemi á eigin landsvæði. Á hverju ári sjá ríkisskógarnir einnig um að aðstoða sérfræðinga sína skógarverði, á sviði vistfræðilegrar fræðslu.

16 Działania i udział społeczny Święto Drzewa obejmuje m.in. takie działania jak: sadzenie lasu, zakładanie parków, ogrodów przyszkolnych, sadzenie drzew w intencji pokoju, odszukiwanie starych drzew i świadków historii, zbieranie nasion, zbiórkę makulatury, warsztaty, lekcje tematyczne i zajęcia w terenie. Program Święto Drzewa rozwija także kreatywność i pomysłowość uczestników poprzez przygotowanie spektakli, konkursów plastycznych, fotograficznych i literackich, w ten sposób uczestnicy uczą się połączeń i zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, społecznym, kulturowym. Działania w ramach Święta Drzewa realizowane są przy szerokim udziale społecznym. Włączenie się lokalnych społeczności w obchody Święta Drzewa organizowane przez placówki oświatowe, samorządy, instytucje, firmy umożliwiło społecznościom lokalnym i różnym grupom społecznym zainteresowanym ochroną środowiska wprowadzenie Święta Drzewa do kalendarza corocznych działań na rzecz ochrony środowiska. Works and Social Participation Tree Day is involved in: planting forest s, forming parks and gardens, planting trees with the purpose of creating peace, locating old trees and trees that have been through historical events, the picking of seeds, picking waste, conducting workshops, thematic lessons and outdoor activities. The Tree Day program develops a creative and ingenious way of thinking in participants through the course of preparing presentations and art, photography and literature contests. In this way participants learn about the importance and links between the natural environment, society and culture. Works within Tree Day are shaped through wide social participation. Involvement of local society s in Tree Day are organized through schools, institutions, and businesses, which make it capable for local society s and various social groups interested in environmental protection, to get involved in the annual environmental works.

17 Actividades y participación social La Fiesta del Arbol abarca actualmente tales actividades como: plantación de bosques, creación de parques y jardines, plantación de árboles con la intención para la paz, búsqueda de árboles viejos y árboles-testigos de la historia, recolección de semillas, recolección de maculatura, talleres, clases temáticas y clases en el terreno. El programa de la Fiesta del Arbol permite también desarrollar la creatividad e ingeniosidad de sus participantes, mediante la preparación de espectáculos, concursos plásticos, fotográficos y literarios; de la misma manera los participantes aprenden que existen vínculos y dependencia mútuas entre el medioambiente y el ambiente social y cultural. Las diversas actividades de la Fiesta del Arbol se realizan con amplia participación social. Como en las celebraciones de la Fiesta del Arbol, organizadas por las instituciones educacionales, de autogestión local y empresas participan las comunidades locales y diferentes grupos sociales interesados en la protección del medioambiente, esos grupos pudieron introducir la Fiesta del Arbol en su agenda anual de actividades a favor del medioambiente. Starfsemi og félagsleg þátttaka Dagur trésins tekur þátt í: gróðursetningu skóga, stofnun almenningsgarða og garða, gróðursetningu trjáplantna með það að markmiði að skapa frið, staðsetningu gamalla trjáa og trjáa sem hafa gengið í gegnum sögulega atburði, að týna fræ, að týna úrgang, umsjón námskeiða, þematengdu námsefni og starfsemi utandyra. Verkefnið Dagur trésins þróar skapandi og nýstárlega leið til hugsunar hjá þátttakendum við undirbúning kynninga og listar, ljósmynda- og bókmenntasamkeppna. Á þennan hátt fræðast þátttakendur um mikilvæg tengsli á milli náttúrulegs umhverfis, samfélags og þjóðmenningar. Verkefni innan Dags trésins eru mótuð með breiðri félagslegri þátttöku. Þátttaka staðbundinna samfélaga í Degi trésins er skipulögð í gegnum skóla, stofnanir og fyrirtæki, sem gera staðbundnum samfélögum og mismunandi félagslegum hópum mögulegt að sýna áhuga á umhverfisvernd, til að taka þátt í árlegu umhverfisstarfi.

18 Dobre praktyki Prezes firmy Troton i prezes Klubu Gaja witają gości na inauguracji programu w uratowanym sadzie przed siedzibą firmy Święto Drzewa 2006 r., Polska Chairman of Troton and Klub Gaja would like to welcome guests to an inauguration that will take place in an orchard that was saved by the companies Tree Day 2006, Poland El presidente de la empresa Troton y el presidente de Klub Gaja dan la bienvenida a los invitados durante la inauguración del programa que tiene lugar en un huerto salvado, Fiesta del Arbol 2006, Polonia Formaður Troton og Klub Gaja vill bjóða gesti velkomna á opnun sem mun eiga sér stað í aldingarði sem bjargað var af félagsskapnum Dagur trésins 2006, Póllandi Program Święto Drzewa rozwija współpracę międzynarodową i wielostronną. Partnerem Klubu Gaja w realizacji projektu Święto Drzewa w latach realizowanym przy wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jest islandzka organizacja społeczna Spkógræktarfélag Grindavíkur, która zajmuje się sadzeniem i ochroną drzew w Grindavik, położonym na południowym wschodzie wyspy. Przykładem dobrych praktyk jest nasza współpraca z samorządami. Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy Starostwie Powiatowym w Limanowej w 2007 r. posadziło 768 drzew. W sadzeniu drzew uczestniczyły nie tylko dzieci i młodzież ale także urzędnicy i samorządowcy. Urząd Miasta Koszalin w V edycji programu zaangażował największą ilość uczestników 3800 osób, w tym Zakład Karny i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Współpracujemy także z firmami, które wprowadzają nowe strategie i rozwiązania ekologiczne, angażując się w działania społeczne związane z ochroną klimatu. Działania firm LeasePlan, Troton, Eco Service, Comarch partnerów programu Swięto Drzewa, przyczyniają się do zwiększenia zalesienia określonych terenów i do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie roli odnowień i zalesień w absorpcji CO 2. Współpraca w ramach Święta Drzewa pomiędzy podmiotami z różnych sektorów buduje kapitał zaufania oraz przyczynia się do propagowania idei zrównoważonego rozwoju opartego na korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego w sposób odpowiedzialny i gwarantujący zachowanie tych zasobów dla przyszłych pokoleń. Good Practice W ramach współpracy z partnerami programu firmami LeasePlan, Troton, Eco Service posadziliśmy 15 tysięcy drzew Święto Drzewa 2007 r., Polska Within the mutual work of the program partners- LeasePlan, Troton, Eco Service we planted 15 thousand trees Tree Day 2007, Poland En el marco de cooperación con los copartícipes del programa: las empresas LeasePlan, Troton, Eco Service plantamos 15 mil de árboles Fiesta de Arbol 2007, Polonia Innan samstarfsverkefnis samstarfsaðila verkefnisins LeasePlan, Troton, Eco Service Við gróðursettum 15 þúsund tré Dagur trésins 2007, Póllandi The Tree Day program develops mutual international work. Klub Gaja in the realization of the Tree Day program in the years with cooperation from Iceland, Lichtenstein and Norway is a public organization from Iceland called Spkógraektarflelag Grinavikur, which deals with the protection and planting of trees in Grindavik, located in the southeast part of the island. An example of good practice is our mutual work the local governments. The District of Central Ecological Education in Limanowo in the year of 2007 planted 768 trees. In the tree planting process not only children and teenagers were involved but also government officials. The City Hall of Koszalin in the fifth edition of the program had the largest number of participants 3800 partakers, including criminal institution and the Centre of Air Force Training. We also co-work with companies, which introduce new strategies, ecological solutions and engage in social works that have to do with the protection of climate change. The works of LeasePlan, Troton, Eco Service, Comarch partners of the Tree Day program, contribute to the goals of increasing forestation in specific areas and raising social awareness of the threats of deforestation on the climate. Mutual work within Tree Day and subjects of various areas build trust funds and contribute to spreading ideas of sustained development based on the usage of natural resources in a conscientious way while guarantying accessibility to these resources for future generation.

19 Buenas prácticas En el marco del programa Fiesta del Arbol se desarrolla la cooperación internacional y multilateral. El copartícipe de la realización del proyecto en los años , que cuenta con el apoyo de Islandia, Lichtenstein, Noruega, es la organización social islandesa Skógræktarfélag Grindavíkur, que se ocupa de la plantación y protección de árboles en Grindavik, ubicado en la parte sudeste de la isla. Como otro ejemplo de buenas prácticas, podemos citar nuestra cooperación con los organismos de autogestión local en Polonia. Centro de Educación Ecológica de la Jefatura de Distrito de Limanowa plantó 768 árboles en el año En esa acción tomaron parte no sólo los niños y jóvenes, sino también empleados y miembros del organismo local de autogestión. La Alcaldía de la ciudad de Koszalin, en la V edición del programa, logró organizar al número más elevado de participantes: 3800 personas, entre otras personas del centro penitenciario y del Centro de Formación de Fuerzas Aéreas. Entramos en cooperación también con las empresas que introducen nuevas estrategias y soluciones ecológicas y que participan en las actividades sociales relacionadas con la protección del clima. Las empresas LeasePlan, Troton, Eco Service, Comarch copartícipes del programa Fiesta del Arbol, contribuyen con sus actividades al aumento de la población de bosques en determinados terrenos y al mejoramiento de la conciencia social en la materia de la importancia de la renovación de bosques en la absorción de CO 2. La cooperación, en el marco del programa Fiesta del Arbol entre los sujetos de diferentes sectores inspira la confianza recíproca y, además, ayuda a propagar la idea del desarrollo equilibrado y sostenible, fundado en la explotación responsaable del medioambiente, que garantiza su conservación para las generaciones futuras. Wydarzenie artystyczne Obrońcy Drzew w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie Święto Drzewa, 2006 r., Polska Art events of the Protectors of Trees in the Center of Contemporary Art, Ujazdowski Castle in Warsaw Tree Day 2006, Poland. Las actividades artísticas Defensores de Arboles en el Centro de Arte Moderno del Castillo Ujazdowski de Varsovia, Fiesta del Arbol 2006, Polonia Listviðburðir Verndara trjáa í Miðstöð nútímalistar, Ujazdowskikastala í Varsjá Dagur trésins, Póllandi Gott verklag Verkefnið Dagur trésins þróar gagnkvæmt alþjóðlegt samstarf. Klub Gaja, við framkvæmd verkefnisins Dagur trésins á árunum ásamt samvinnu við Ísland, Lichtenstein og Noreg eru opinber samtök á Íslandi sem heita Skógræktarfélag Grindavíkur sem sinnir vernd og gróðursetningu trjáa í Grindavík, staðsett á suðvesturhluta eyjarinnar. Sem dæmi um góða starfshætti er sameiginlegt starf okkar og staðbundinna ríkisstjórna. Miðstöð vistfræðilegrar fræðslu í Limanowo gróðursetti 768 trjáplöntur árið Í gróðursetningarferli trjánna tóku ekki einungis börn og unglingar þátt heldur einnig starfsmenn ríkisstjórnarinnar. Í fimmtu útgáfu verkefnisins átti Ráðhús Koszalin mestan fjölda þátttakenda eða 3800 þátttakendur, þar á meðal úr fangelsum og þjálfunarmiðstöð flughersins. Við vinnum einnig í samvinnu við fyrirtæki, sem kynna nýjar aðferðir, vistfræðilegar lausnir og taka þátt í félagslegu starfi sem tengist verndun loftslagsbreytinga. Starf LeasePlan, Troton, Eco Service og Comarch samstarfsaðila verkefnisins Dagur trésins leggja sitt að mörkum við að ná markmiðum um aukna skógrækt á ákveðnum svæðum og að auka félagslega vitund um yfirvofandi hættur fyrir loftslagið sökum skógeyðingar. Gagnkvæmt samstarf innan Dags trésins og efni á ýmsum sviðum byggja upp fjárvörslusjóði og stuðla að útbreiðslu hugmynda um sjálfbæra þróun sem byggist á notkun náttúruauðlinda á samviskusamlegan hátt og tryggir jafnframt aðgang að þessum auðlindum fyrir komandi kynslóðir. Sadzenie drzew wspólnie z partnerem programu Skógræktarfélag Grindavíkur Święto Drzewa 2008 r., Islandia Mutual tree planting with program partners Skógraektarfelag Grindavikur Tree Day 2008, Iceland Plantación de árboles en común con el socio del programa Skógræktarfélag Grindavíkur Fiesta del Arbol 2008, Islandia Gagnkvæm gróðursetning trjáa ásamt samstarfsaðilum verkefnisins Skógræktarfélag Grindavíkur Dagur trésins 2008, Íslandi

20 Drzewo życzeń Święto Drzewa 2007 r., Polska The Tree of Wishes Tree Day 2007, Poland Arbol de los deseos Fiesta del Arbol 2007, Polonia Kveðjur á Degi trésins Dagur trésins 2007, Póllandi 20 years for the Earth Klub Gaja, Wilkowice, ul. Parkowa 10, POLAND tel./fax Copyright Klub Gaja, 2008 ISBN PLANT FOR THE PLANET The Patronage of the Minister of Environment Participant: The Billion Tree Campaign Strategic partner: State Forests Program partners: LeasePlan, Troton, Comarch, Eco Service, Ashoka, Skógræktarfélag Grindavíkur

Reporte de Prensa: elaborado el 4 de junio, 12:00 (GMT+2) www.euroclima.org. -Reporte de Prensa-

Reporte de Prensa: elaborado el 4 de junio, 12:00 (GMT+2) www.euroclima.org. -Reporte de Prensa- Este reporte recoge algunas de las notas de los medios de comunicación y de varias instituciones de América Latina y de la Unión Europea sobre la visita a la Comisión Europea del Director Ejecutivo del

Más detalles

Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific

Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific Fernando Félix Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS www.cpps-int.org Permanent Commission for the South Pacific - CPPS

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs

Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs Welcome to Select Aviation The largest and most successful airline representation group in Spain, SELECT AVIATION (GSA) Airline Representatives

Más detalles

RESULTADOS DE COLOCACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO

RESULTADOS DE COLOCACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO RESULTADOS DE COLOCACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO PLACEMENT RESULTS BY PRODUCTION SECTOR En este capítulo se presentarán los resultados de colocación que se realizaron a través de y de los fondos que éste

Más detalles

GENERAL INFORMATION Project Description

GENERAL INFORMATION Project Description RESULTADOS! GENERAL INFORMATION Project Description The campaign "Adopt a car " had as its main objective to position Autoplaza, the main automotive selling point of Chile, as a new car sales location

Más detalles

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course.

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Bienvenidos a la lección dos. The first part of this lesson consists in this audio lesson, and then we have some grammar for you

Más detalles

We Think It Global We Think It Global

We Think It Global We Think It Global We Think It Global We Think It Global La Compañía The Company Quienes hacemos Globalideas queremos darle la bienvenida a un concepto actual de servicios integrales para empresas que enfrentan nuevos y

Más detalles

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme Programa de: Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO PARA ESPAÑA Programme on: Environmental and Climate Change related

Más detalles

Learning and Teaching Solutions. Changing learning, changing lives

Learning and Teaching Solutions. Changing learning, changing lives Learning and Teaching Solutions Changing learning, changing lives Las cifras 200.000 estudiantes* 1.9 millones de estudiantes (en 46 años) 1.100 académicos de planta y 6.000 tutores 598 cursos 128 países

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

RED IT4ALL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2009-2010 IT4ALL NETWORK PLAN OF ACTIVITIES FOR 2009-2010

RED IT4ALL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2009-2010 IT4ALL NETWORK PLAN OF ACTIVITIES FOR 2009-2010 RED IT4ALL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2009-2010 IT4ALL NETWORK PLAN OF ACTIVITIES FOR 2009-2010 SEPTEMBER- 2008 1. PLAN DE ACTIVIDADES 2009-2010 A continuación se desglosan el plan de actividades que la

Más detalles

Entrevista: el medio ambiente. A la caza de vocabulario: come se dice en español?

Entrevista: el medio ambiente. A la caza de vocabulario: come se dice en español? A la caza de vocabulario: come se dice en español? Entrevista: el medio ambiente 1. There are a lot of factories 2. The destruction of the ozone layer 3. In our city there is a lot of rubbish 4. Endangered

Más detalles

RDA in BNE. Mar Hernández Agustí Technical Process Department Manager Biblioteca Nacional de España

RDA in BNE. Mar Hernández Agustí Technical Process Department Manager Biblioteca Nacional de España RDA in BNE Mar Hernández Agustí Technical Process Department Manager Biblioteca Nacional de España RDA at the National Library of Spain: BNE preparation for new Cataloguing Rules Since 2007 BNE has been

Más detalles

Learning Masters. Fluent: Wind, Water, and Sunlight

Learning Masters. Fluent: Wind, Water, and Sunlight Learning Masters Fluent: Wind, Water, and Sunlight What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 Wind, Water, and Sunlight Learning

Más detalles

Bienvenidos a Primer Grado Welcome to first grade

Bienvenidos a Primer Grado Welcome to first grade Bienvenidos a Primer Grado Welcome to first grade Mrs. Pulido Mrs. Howard Mrs. Escamilla Maestras del programa doble sendero Dual Language Teachers En la mañana Morning Procedures El desayuno se sirve

Más detalles

The 10 Building Blocks of Primary Care

The 10 Building Blocks of Primary Care The 10 Building Blocks of Primary Care My Action Plan Background and Description The Action Plan is a tool used to engage patients in behavior-change discussion with a clinician or health coach. Using

Más detalles

Tres componentes importantes del programa Título I El propósito del Título I es de asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de

Tres componentes importantes del programa Título I El propósito del Título I es de asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de Qué es Titulo I? El programa Título I para la Educación Primaria y Secundaria es el programa educacional más grande que recibe fondos federales El gobierno federal proporciona asistencia financiera a las

Más detalles

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire Daly Elementary Family Back to School Questionnaire Dear Parent(s)/Guardian(s), As I stated in the welcome letter you received before the beginning of the school year, I would be sending a questionnaire

Más detalles

Please join us in circle. Please put on a nametag. Por favor, únete a nosotros en ronda. Ponte una etiqueta con su nombre.

Please join us in circle. Please put on a nametag. Por favor, únete a nosotros en ronda. Ponte una etiqueta con su nombre. Welcome! Bienvenido! Please join us in circle. Please put on a nametag. Por favor, únete a nosotros en ronda. Ponte una etiqueta con su nombre. Questions for You to Think About Preguntas para que pienses

Más detalles

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

Escuela Olympic Program Titulo 1

Escuela Olympic Program Titulo 1 Escuela Olympic Program Titulo 1 Misión: Creemos que toda la comunidad de alumnos de Olympic van aprender Creemos que el habiente de posibilidad da lugar para la capacidad Nosotros esfuerzos nos ha logrado

Más detalles

Learning for a Lifetime. Aprendiendo la vida entera

Learning for a Lifetime. Aprendiendo la vida entera Learning for a Lifetime Beth Ann Davis, National Board Certificated Teacher bdavis@cvusd.us Nicoline Ambe, speaker, educator, author www.nicolineambe.com Aprendiendo la vida entera Beth Ann Davis, Maestra

Más detalles

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México How did started the Safety Road Show? Airbus Helicopters and others manufacturers did invest since a long time in improving Aviation Safety. In

Más detalles

Llegamos más lejos Para sentirte más cerca. Extiende tus alas.

Llegamos más lejos Para sentirte más cerca. Extiende tus alas. ARGENTINA / BOLIVIA / BRAZIL / CHILE / ECUADOR / PERU Llegamos más lejos Para sentirte más cerca. Extiende tus alas. ARGENTINA / BOLIVIA / BRAZIL / CHILE / ECUADOR / PERU ARGENTINA / BOLIVIA / BRAZIL /

Más detalles

Art Studio. Did you know...?

Art Studio. Did you know...? Art Studio Did you know...? Did you know...? In our Art Studio, we encourage children to use the materials in any way they wish. We provide ideas that they may use to begin work but do not expect copies

Más detalles

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN)

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) 80 hm 3 de agua al año 80 hm 3 water annually DESALADORA DESALINATION PLANT TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) SITUACIÓN SITUATION La desaladora de Torrevieja, situada en la localidad del mismo

Más detalles

Flamenco Music. for children direct from. Quillolandia

Flamenco Music. for children direct from. Quillolandia Flamenco Music for children direct from Quillolandia JOSÉ LUIS flamenco MONTÓN kids PRESS BOOK Publicación Madrid 360 Número nº 521 25 sept-1oct'09 Publicación Cañamo Número Nº 143 Nov. 2009 Newsletter

Más detalles

Learning Compact. Schools would agree to provide children every opportunity to learn in a supportive, drug- and violence-free environment.

Learning Compact. Schools would agree to provide children every opportunity to learn in a supportive, drug- and violence-free environment. Learning Compact What is a learning compact? A learning compact is a voluntary agreement between the home and school. The agreement would define goals, expectations and shared responsibilities of schools

Más detalles

Speak Up! In Spanish. Young s Language Consulting. Young's Language Consulting. Lesson 1 Meeting and Greeting People.

Speak Up! In Spanish. Young s Language Consulting. Young's Language Consulting. Lesson 1 Meeting and Greeting People. Buenos días Good morning Buenos días Good afternoon Buenas tardes Good evening Buenas tardes Good night Buenas noches Sir Señor Ma am/mrs. Señora Miss Señorita Buenas tardes Culture Note: When greeting

Más detalles

RIOINNOVA INCUBADORA DE EMPRESAS DE RIOBAMBA Y CHIMBORAZO EMPRERED YA SE ENCUENTRAN EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO

RIOINNOVA INCUBADORA DE EMPRESAS DE RIOBAMBA Y CHIMBORAZO EMPRERED YA SE ENCUENTRAN EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO RIOINNOVA INCUBADORA DE EMPRESAS DE RIOBAMBA Y CHIMBORAZO EMPRERED YA SE ENCUENTRAN EN LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO 2009 RIOINNOVA Incubadora de Empresas de Riobamba y Chimborazo Emprered, se encuentran

Más detalles

Karina Ocaña Izquierdo

Karina Ocaña Izquierdo Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales (1997) y una Maestría en Ingeniería de Cómputo con especialidad en Sistemas Digitales (2000), ambas en el Instituto Politécnico Nacional (México). En el 2003,

Más detalles

Learning Masters. Fluent: Animal Habitats

Learning Masters. Fluent: Animal Habitats Learning Masters Fluent: Animal Habitats What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 Animal Habitats Learning Masters How I

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIDAD DE POSTGRADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIDAD DE POSTGRADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIDAD DE POSTGRADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS PARA LA POSITIVA SEGUROS Informe Profesional

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

Mi ciudad interesante

Mi ciudad interesante Mi ciudad interesante A WebQuest for 5th Grade Spanish Designed by Jacob Vuiller jvuiller@vt.edu Introducción Tarea Proceso Evaluación Conclusión Créditos Introducción Bienvenidos! Eres alcalde de una

Más detalles

INFORMATION OF THE COLLABORATING ENTITIES OF ADESPER IN THE PROJECT AGRONATUR

INFORMATION OF THE COLLABORATING ENTITIES OF ADESPER IN THE PROJECT AGRONATUR INFORMATION OF THE COLLABORATING ENTITIES OF ADESPER IN THE PROJECT AGRONATUR 1 2 1. IRMA SL Instituto de Restauración y Medio Ambiente: IRMA SL es una PYME dedicada a actividades de formación y gestión

Más detalles

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MEDIANTE APROVECHAMIENTO DE BASURA COMO FUENTE DE BIOGÁS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MEDIANTE APROVECHAMIENTO DE BASURA COMO FUENTE DE BIOGÁS RESUMEN DE LA TESIS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MEDIANTE APROVECHAMIENTO DE BASURA COMO FUENTE DE BIOGÁS RESUMEN El propósito es generar energía eléctrica

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Annual Title 1 Parent Meeting

Annual Title 1 Parent Meeting Annual Title 1 Parent Meeting Venus Independent School District August 26 & 28, 2014 1 What is Title I Title I is a K-12 program that provides additional academic support and learning opportunities for

Más detalles

A Member of My Community

A Member of My Community Connection from School to Home Kindergarten Social Studies Unit 1 A Member of My Community Here is an easy activity to help your child learn about what it means to be a member of a community. Here is what

Más detalles

What is family health history?

What is family health history? Family Health History Project Pre-Survey What is family health history? Family health history is information about diseases that run in your family, as well as the eating habits, activities, and environments

Más detalles

TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary. An Activity in 4 Steps

TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary. An Activity in 4 Steps TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary An Activity in 4 Steps Teaching Kids Spanish Vocabulary Lesson for Spanish Teachers Learning new vocabulary words in Spanish is an important element in the

Más detalles

An explanation by Sr. Jordan

An explanation by Sr. Jordan & An explanation by Sr. Jdan direct object pronouns We usually use Direct Object Pronouns to substitute f it them in a sentence when the it them follows the verb. Because of gender, him and her could also

Más detalles

THE BILINGUAL CLASSROOM: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

THE BILINGUAL CLASSROOM: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING THE BILINGUAL CLASSROOM: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING Curso de: Carolina Fernández del Pino Vidal Nº Horas 110 h. /11 créditos (0,5000 puntos) Matricula AFILIADOS A ANPE Y U.P. COMILLAS NO

Más detalles

Destacó también durante el año, la incorporación de cien jóvenes profesionales egresados de las especialidades de economía, administración e ingeniería de las principales universidades del país, producto

Más detalles

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas BOLETÍN DE PRENSA No. OMH-0042 JUNIO 2015 Convocatoria IME-Becas Omaha, Nebraska a 17 de Junio de 2015 El Consulado de México se complace en lanzar por segunda vez consecutiva en Omaha, Nebraska, el programa

Más detalles

VALE LA PENA INVERTIR EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES?

VALE LA PENA INVERTIR EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES? Palabras Clave Conservar renovable invertir proceder maximizar!!! Únete al debate nacional! VALE LA PENA INVERTIR EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES? WORD GENERATION Unidad 2.15 Lectura Semanal! El!BigBelly!es!una!papelera!(o!basurero)!

Más detalles

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar.

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar. SPANISH Centrepay Qué es Centrepay? Centrepay es la manera sencilla de pagar sus facturas y gastos. Centrepay es un servicio de pago de facturas voluntario y gratuito para clientes de Centrelink. Utilice

Más detalles

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO.

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO. ANEXO E. CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO. CUESTIONARIO: El proyecto Descubre Las Palmas de GC!

Más detalles

Independent Recourse Mechanisms, Participation and Enforcement in Project Finance

Independent Recourse Mechanisms, Participation and Enforcement in Project Finance Office of Accountability Oficina de Responsabilidad Independent Recourse Mechanisms, Participation and Enforcement in Project Finance Mecanismos de Recurso Independiente, Participación y Cumplimiento en

Más detalles

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation Memo To: ERF Members The Employees Retirement Fund has been asked by Deferred Compensation to provide everyone that has signed up to retire with the attached information. Please read the information from

Más detalles

Citizenship. Citizenship means obeying the rules and working to make your community a better place.

Citizenship. Citizenship means obeying the rules and working to make your community a better place. Citizenship Citizenship means obeying the rules and working to make your community a better place. I show good citizenship when I help keep my school and community clean. I am a good citizen when I follow

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Nombre Clase Fecha. committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive.

Nombre Clase Fecha. committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive. SITUATION You are participating in an International Student Forum. The organizing committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive. TASK As the volunteer, greet the participants

Más detalles

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS Somos una firma de abogados especialistas en derecho laboral, comercial y administrativo que entrega a sus clientes su conocimiento y experiencia de manera eficiente, oportuna

Más detalles

TITLE VI COMPLAINT FORM

TITLE VI COMPLAINT FORM [CITY SEAL/EMBLEM] The Capital City of the Palm Beaches TITLE VI COMPLAINT FORM Title VI of the 1964 Civil Rights Act requires that "No person in the United States shall, on the ground of race, color or

Más detalles

2º Foro Innovadores Sociales

2º Foro Innovadores Sociales 2º Foro Innovadores Sociales What is the Forum? Innovative Social Forum is a Project from Cooperación Internacional ONG which seeks to sensitize youth on social inequalities, making them aware of their

Más detalles

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORQUE LO JÓVENES EN LA ACTUALIDAD CONSUMEN ALCOHOL

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORQUE LO JÓVENES EN LA ACTUALIDAD CONSUMEN ALCOHOL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORQUE LO JÓVENES EN LA ACTUALIDAD CONSUMEN ALCOHOL Paola Andrea Mora Bermúdez, estudiante de pedagogía infantil séptimo semestre COD: 20101127 Porque toman alcohol los jóvenes?

Más detalles

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS LINEAMIENTOS DE UN SISTEMA DE CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) EN FUNCIÓN A LA SATISFACCIÓN

Más detalles

Teeeny teeeny tiny little pieces of rocks. Anncr: But to her two year-old son, exploring the world around him, she makes perfect sense.

Teeeny teeeny tiny little pieces of rocks. Anncr: But to her two year-old son, exploring the world around him, she makes perfect sense. Below you will find the National Radio PSA Scripts. To listen to the radio spots, please go to: http://online.unitedway.org/bornlearning Born Learning Radio :60 At the Beach Ocean sounds Over there? Over

Más detalles

Learning Masters. Fluent: States of Matter

Learning Masters. Fluent: States of Matter Learning Masters Fluent: States of Matter What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 States of Matter Learning Masters How

Más detalles

Proud member of the We Mean Business. Text WeMeanBiz to this number: 98975 to learn more.

Proud member of the We Mean Business. Text WeMeanBiz to this number: 98975 to learn more. Proud member of the We Mean Business East new york Alliance. CHANGE IS COMING TO EAST NEW YORK, IT S HAPPENING NOW AND FAST, BE PREPARED. 1 Grow your biz 2 Learn to promote your biz 3 Know how to recruit

Más detalles

TEXAS STATE TEACHERS ASSOCIATION

TEXAS STATE TEACHERS ASSOCIATION TEXAS STATE TEACHERS ASSOCIATION You have more to offer your child than you think. Thanks to your hard work and sacrifice, your child is enrolled in a Texas public school a learning environment that can

Más detalles

Estimado Empresario. Logística de Transporte y hoteles /Logistics. Patricia Alvarez M. 2597980 ext 314 +593 981198778 palvarezm@proecuador.gob.

Estimado Empresario. Logística de Transporte y hoteles /Logistics. Patricia Alvarez M. 2597980 ext 314 +593 981198778 palvarezm@proecuador.gob. Estimado Empresario Es un gusto poder contar con su participación en la V rueda de Negocios Aromas del Ecuador 2015. Adjunto encontrará el instructivo de participantes, detalle de transportes y el horario

Más detalles

A Quidgest na América Latina

A Quidgest na América Latina Internacionalização para os países da América Latina A Quidgest na América Latina João Paulo Carvalho Senior Partner Quidgest Markets You Wish. We Grant! Strategic Human Resources Financial Production

Más detalles

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN SOLAR EN FUNCIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA Autor: Laura García Martín Director: Francisco Fernández Daza Mijares Entidad colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

COMPANY PROFILE. February / 2008. Iquique N 112 Fracc. Las Américas Naucalpan de Juárez. C.P. 53040 Edo. de México Tel. 5363-19-73

COMPANY PROFILE. February / 2008. Iquique N 112 Fracc. Las Américas Naucalpan de Juárez. C.P. 53040 Edo. de México Tel. 5363-19-73 COMPANY PROFILE Ubicación de Rios y Zonas de Inundación February / 2008 About us isp is a leading provider of geographic information system services in México. We serve a broad range of customers including

Más detalles

Prueba de Suficiencia en Comprensión Lectora en Inglés. Texto 1: Risk Reduction Strategies for Multinational Companies (50 puntos)

Prueba de Suficiencia en Comprensión Lectora en Inglés. Texto 1: Risk Reduction Strategies for Multinational Companies (50 puntos) Instituto Universitario Aeronáutico - Facultad de Ciencias de la Administración Contador Público Apellido y Nombre:.. DNI: Año de la carrera que cursa:. Cantidad de hojas utilizadas:.. Sede:. Fecha: Calificación:....

Más detalles

HABERSHAM COUNTY SCHOOLS LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE HABERSHAM ENROLLMENT/STUDENT INFORMATION FORM FORMA DE MATRICULACION

HABERSHAM COUNTY SCHOOLS LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE HABERSHAM ENROLLMENT/STUDENT INFORMATION FORM FORMA DE MATRICULACION HABERSHAM COUNTY SCHOOLS LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE HABERSHAM ENROLLMENT/STUDENT INFORMATION FORM FORMA DE MATRICULACION CHILD LIVES IN SCHOOL DISTRICT (PLEASE GIVE NAME OF ELEMENTARY SCHOOL) (distrito

Más detalles

Edgar Quiñones. HHRR: Common Sense Does Not Mean Business. Objective

Edgar Quiñones. HHRR: Common Sense Does Not Mean Business. Objective Edgar Quiñones HHRR: Common Sense Does Not Mean Business Objective Share experiences & insight gained in the last two decades in the management consulting business regarding why Common Sense Does Not Mean

Más detalles

Students Pledge: Parents Pledge:

Students Pledge: Parents Pledge: The school-home compact is a written agreement between administrators, teachers, parents, and students. It is a document that clarifies what families and schools can do to help children reach high academic

Más detalles

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR Subject: Important Updates Needed for Your FAFSA Dear [Applicant], When you completed your 2012-2013 Free Application for Federal Student Aid

Más detalles

Summer Reading Program. June 1st - August 10th, 2015

Summer Reading Program. June 1st - August 10th, 2015 June 1st - August 10th, 2015 Dear Educator, Attached you will find three flyer templates. You can use any of these templates to share your Group Number (GN) with your group participants. 1. 2. 3. The first

Más detalles

Pistas Separadas TÉRMINOS Y CONDICIONES

Pistas Separadas TÉRMINOS Y CONDICIONES Pistas Separadas POETA MUSIC PRODUCTIONS le da un control total sobre lo que se hace con la grabación original. Ahora, usted puede agregar diferentes sonidos voses teclados derivados como desee ( añada

Más detalles

Acuerdo de Cooperación entre. Digital Skills Academy. Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

Acuerdo de Cooperación entre. Digital Skills Academy. Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital Digital - Skills Academy CIUDAD CREATIVA DIGITAL GUADALAJARA Acuerdo de Cooperación entre Digital Skills Academy y Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital México, Distrito Federal a 19 de marzo de

Más detalles

Organized in collaboration with the Central Bank, Ministry of Environment and the National Statistic Institute of Dominican republic

Organized in collaboration with the Central Bank, Ministry of Environment and the National Statistic Institute of Dominican republic DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS STATISTICS DIVISION UNITED NATIONS DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DIVISION DE ESTADISTICAS NACIONES UNIDAS Seminario Regional sobre Contabilidad

Más detalles

Acerca de este libro. Normas de uso

Acerca de este libro. Normas de uso Acerca de este libro Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto

Más detalles

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Más detalles

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX Autor: Tomás Murillo, Fernando. Director: Muñoz Frías, José Daniel. Coordinador: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

LE QUIERO DAR LAS GRACIAS AL COMISIONADO ZAPATA POR SU LIDERAZGO EN SU DISTRITO.

LE QUIERO DAR LAS GRACIAS AL COMISIONADO ZAPATA POR SU LIDERAZGO EN SU DISTRITO. GOOD MORNING EVERYONE! BUENOS DIAS A TODOS! IT S A PLEASURE TO JOIN THE RESIDENTS OF THE GRAN VIA APARTMENTS AND ALL OF YOU TO CELEBRATE THE OFFICIAL GRAND OPENING OF THIS LOVELY NEW RESIDENTIAL BUILDING.

Más detalles

Disfruten su verano! Hola estudiantes,

Disfruten su verano! Hola estudiantes, Hola estudiantes, We hope that your experience during Spanish 1 was enjoyable and that you are looking forward to improving your ability to communicate in Spanish. As we all know, it is very difficult

Más detalles

Instructor: Do you remember how to say the verb "to speak"? Instructor: How do you ask a friend Do you speak Spanish?

Instructor: Do you remember how to say the verb to speak? Instructor: How do you ask a friend Do you speak Spanish? Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección Dos. Listen to the following conversation: Male: Hablas inglés? Female: Sí, hablo inglés porque practico todos los días. Male: Dónde? Female: Practico

Más detalles

Contratación e Integración de Personal

Contratación e Integración de Personal Contratación e Integración de Personal Bizagi Suite Contratación e Integración de Personal 1 Tabla de Contenido Contratación e Integración... 2 Elementos del proceso... 5 Viene de Selección y Reclutamiento?...

Más detalles

REUNIÓN DE DIRECTORES DE LOS SNMH DEL ÁFRICA OCCIDENTAL (Banjul, Gambia del 1 al 5 febrero de 2010) Taller previo a la reunión sobre

REUNIÓN DE DIRECTORES DE LOS SNMH DEL ÁFRICA OCCIDENTAL (Banjul, Gambia del 1 al 5 febrero de 2010) Taller previo a la reunión sobre The Gambia REUNIÓN DE DIRECTORES DE LOS SNMH DEL ÁFRICA OCCIDENTAL (Banjul, Gambia del 1 al 5 febrero de 2010) Taller previo a la reunión sobre Movilización de Recursos y Apoyo Estratégico 1 y 2 de febrero

Más detalles

EL DINERO CUENTA. Personajes. Escenario. Esta obra de teatro tiene lugar en y alrededor de la. Acto 1

EL DINERO CUENTA. Personajes. Escenario. Esta obra de teatro tiene lugar en y alrededor de la. Acto 1 EL DINERO CUENTA Narrador 1 Ben Narrador 2 Personajes Sr. Dinero Sra. Dinero Escenario Esta obra de teatro tiene lugar en y alrededor de la casa del Sr. y la Sra. Dinero. Sr. Dinero Sra. Dinero Ben Melissa

Más detalles

Collecting Digital Evidence: Online Investigations

Collecting Digital Evidence: Online Investigations Collecting Digital Evidence: Online Investigations SA Matt Ralls United States Secret Service, Oklahoma City Field Office Recopilar la Evidencia Digital Investigaciones de Internet Agente Especial Matt

Más detalles

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES A parent-teacher conference is a chance for you and your child s teacher to talk. You can talk about how your child is learning at home and at school. This list will

Más detalles

Improving Rates of Colorectal Cancer Screening Among Never Screened Individuals

Improving Rates of Colorectal Cancer Screening Among Never Screened Individuals Improving Rates of Colorectal Cancer Screening Among Never Screened Individuals Northwestern University, Feinberg School of Medicine Contents Patient Letter Included with Mailed FIT... 3 Automated Phone

Más detalles

Grow healthy. Stay healthy. Grow healthy. Stay healthy. www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK DIARIO DEL EMBARAZO

Grow healthy. Stay healthy. Grow healthy. Stay healthy. www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK DIARIO DEL EMBARAZO www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK 2012 Start Smart for Your Baby. All rights reserved. TM 2012 Start Smart for Your Baby. All rights reserved. TM DIARIO DEL EMBARAZO www.startsmartforyourbaby.com

Más detalles

Qué viva la Gráfica de Cien!

Qué viva la Gráfica de Cien! Qué viva la Gráfica de Cien! La gráfica de cien consiste en números del 1 al 100 ordenados en cuadrilones de diez números en hileras. El resultado es que los estudiantes que utilizan estás gráficas pueden

Más detalles

It is call the clients paradise... MWP2 clients are as partners with the company.

It is call the clients paradise... MWP2 clients are as partners with the company. En español clic aqui Hello, my name is: Arturo Bravo and my email arcangelmi@hotmail.com and has been client of MWP2 since 28/03/2016 05:29 and I am contacting you to let you know the same opportunity

Más detalles

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design and fabrication of POP displays

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design and fabrication of POP displays Diseño y fabricación de expositores PLV Design and fabrication of POP displays Empresa Company Soluciones para el diseño y fabricación de expositores PLV Solutions design and manufacture POP displays Con

Más detalles

Hola. Let s make happy work

Hola. Let s make happy work Hola Let s make happy work Sabías que? El 87% de los trabajadores no están comprometidos con su trabajo? y que esto produce unas pérdidas de unos 20-35 mil millones de euros anuales en España?* Cuánto

Más detalles

MITOS Y VERDADES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

MITOS Y VERDADES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES MITOS Y VERDADES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Enero 2015 MITO: EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS ES ALGO NUEVO VERDAD. Desde los años noventa la Sala Constitucional empezó a tutelar el derecho

Más detalles

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento NEWSLETTER Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento First International Bridges Conference - CHILE 2014, Future Challenges: Design,

Más detalles

Screener for Peer Supporters

Screener for Peer Supporters Screener for Peer Supporters Primary Recruiter: Secondary Recruiter: Potential Peer Supporter Name: Phone #1: Home/Cell Phone #2: Home/Cell Address: City: Zip: Contact 1: Date: / / Contact 2: Date: / /

Más detalles

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION Santiago, June 2014 Overview Introduction Organizations Main Events - year 2014 Some Details Constitution of the Board The current Board is constituted, composed

Más detalles

EXPAND HORIZONS. When you gaze out at the horizon, what do you see? You see where one vista ends and another one begins. You think POSSIBILITIES

EXPAND HORIZONS. When you gaze out at the horizon, what do you see? You see where one vista ends and another one begins. You think POSSIBILITIES EXPANDING HORIZONS EXPAND HORIZONS IS WHAT PAUL CUFFEE SCHOOL DOES. When you gaze out at the horizon, what do you see? You see where one vista ends and another one begins. You think POSSIBILITIES Selected

Más detalles