FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA"

Transcripción

1 FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA 1. Fes els següents canvis d'unitats amb factors de conversió (a) 40 km a m (b) 2500 cm a hm (c) 7,85 dam a cm (d) 8,5 h a segons (e) 7900 s a h (f) 35 min a seg (g) 93 min a hores (h) 45 km/h a m/s (i) 30 m/s a km/h (j) 12 m/s a cm/min (k) 78 km/ min a m/ s (l) 60 mm/ s a m/s 2. Calcular el desplaçament realitzat en els següents casos (a) x i = -12 m ; x f = 20 m (b) x i = -5 cm ; x f = - 1 cm (c) x f = 90 cm ; x i = 15 cm (d) x f = -25 m ; x i = 5 m 3. Un mòbil parteix de la posició x 0 = 246 km i realitza successivament els desplaçaments següents: x 1 x 0 = 37 km, x 2 x 1 = 24 km i x 3 x 2 = 15 km. Calcula les posicions x 1, x 2 i x 3 del vehicle en acabar cadascun dels seus desplaçaments. Quin és el desplaçament total que ha realitzat? 4. Explica el significat dels termes següents: a) Mòbil puntual. b) Sistema de referència. 5. Quina diferència hi ha entre posició i desplaçament? Ajuda t amb un esquema. Quin símbol emprem per representar la posició i el desplaçament d un mòbil puntual sobre la seva trajectòria? 6. Defineix els termes següents: velocitat mitjana, velocitat instantània i rapidesa. 7. Les velocitats de quatre mòbils són: Mòbil A: v A = 15 m/s,mòbil B: v B = 12 m/s, Mòbil C: v C = 20 m/s,mòbil D: v D = 8 m/s. Ordena ls de menor a major: a)segons la velocitat b) segons la rapidesa. 8. En la taula següent s indica la posició d un mòbil en diferents instants. Calcula n la velocitat mitjana: Entre els instants t = 0 s i t = 5 s. Entre els instants t = 10 s i t = 20 s. Entre els instants t = 0 s i t = 20 s. 1

2 9. Un mòbil es desplaça 2030 cm en 2,55 minuts, a quina velocitat circula? 10. Un objecte que es mou a 50 km/h i recorre 60 hm, quants segons tarda? 11. Un objecte situat a la posició 240 cm, a quina posició arriba si va a 20 m/s i tarda 4 minuts? 12. Escriu les equacions dels moviments uniformes que tenen les característiques següents: 13. Escriu les equacions dels moviments uniformes que tenen les característiques següents: Calcula les posicions dels dos mòbils en l instant t = 10 s. 14. Determina la posició del mòbil, en l instant t = 0, en els moviments uniformes les equacions dels quals són les següents: (a) x 1 = 10t (c) x 3 = 20 (t 3) (b) x 2 = 12 8t (d) x 4 = (t + 8) Troba la velocitat del mòbil en cada cas.(expressa el temps en segons i la posició del mòbil x en metres.) 15. Representa les gràfiques velocitat-temps i posició-temps per a un mòbil que, partint del punt x = 0, es desplaça a 7,5 m/s, des de l instant t 0 = 0 fins a t = 30 s. 16. Interpreta les diferents parts de la gràfica x-t representada en la figura. Calcula la velocitat del mòbil en cadascun dels trams de la gràfica i representa la gràfica velocitat-temps corresponent 2

3 17. Un mòbil, la posició del qual és x 0 = 4 m en l instant zero, es desplaça amb moviment rectilini i uniforme en sentit positiu. La seva velocitat és de 15 m/s. Expressa n la posició en funció del temps i dibuixa la gràfica corresponent. 18. Un ciclista inicia una carrera des d un lloc determinat i, després d avançar amb una velocitat constant de 45 km/h durant mitja hora, descansa 10 min i torna al punt de partida. La tornada la fa també a velocitat constant, però tarda 45 min. Representa les gràfiques velocitat-temps i posició-temps des que surt fins que torna 19. Dos punts, P i Q, disten 300 m. De P surt un mòbil i es dirigeix cap a Q a 15 m/s. Un altre mòbil surt de Q, 4 s més tard, i es dirigeix cap a P a 25 m/s. Determina i representa gràficament l instant i la posició en què es creuaran. 20. a) Un vehicle es desplaça amb moviment uniforme, a una velocitat de 20 m/s,des d un punt A cap a un altre, B, situat a una distància de 200 m. Escriu l equació del seu moviment i calcula n la posició al cap de 15 s. b) Escriu l equació del moviment d un altre vehicle que, 2 s més tard, surt de B i es desplaça cap a A amb una velocitat de 30 m/s. 21. Escriu les equacions dels moviments de dos mòbils A i B, que es desplacen sobre la mateixa recta amb moviments uniformes. El mòbil A surt de l origen en l instant zero i es desplaça a 4 m/s en sentit positiu. El mòbil B surt 6 s més tard del punt x = 80 m i es mou amb una rapidesa igual que A, però en sentit contrari. En quin instant es creuaran? 22. Dos mòbils A i B surten simultàniament de dos punts que disten 200 km, i es dirigeixen en línia recta l un cap a l altre amb velocitats de 60 km/h i 40 km/h, respectivament. Dibuixa sobre els mateixos eixos les gràfiques posició-temps d ambdós mòbils, i dedueix en quin punt i en quin instant es creuaran 23. Un automòbil, amb velocitat constant de 60 km/h, passa per un punt. Mitja hora més tard passa pel mateix punt una moto, que es desplaça en la mateixa direcció i sentit amb una velocitat de 90 km/h. Al cap de quant temps i a quina distància del punt esmentat la moto atraparà l automòbil? 24. Escriu les equacions dels dos moviments, les gràfiques posició- temps dels quals s han representat en la figura adjunta. Interpreta les gràfiques: (a) En quins instants surten els mòbils? 3

4 (b) De quins punts surten? (c) En quin sentit es desplacen? 25. Defineix: (a) Acceleració mitjana. Escriu-ne la fórmula. (b) Moviment rectilini uniformement variat (m.r.u.v.). 26. Què significa que l acceleració d un mòbil té un valor d 1 cm/s 2? 27. Explica què signifiquen a i b i quina de les dues acceleracions és més gran. c) Una acceleració mitjana de 5 cm/s min 2.. d) Una acceleració mitjana de km/h Expressa l acceleració de km/h 2 en m/s Quina velocitat assolirà una nau espacial al cap de 4 min i 10 s d enlairar-se si, durant aquest temps, es manté amb m.r.u.v. i la seva acceleració és de 32 m/s 2? Expressa el resultat en km/h. Quina distància recorre en el temps esmentat? 30. Escriu les equacions de la posició en funció del temps, per a cadascun dels moviments les característiques dels quals figuren en el quadre. 31. Dibuixa les gràfiques velocitat-temps de cadascun dels moviments de l activitat anterior. 32. Quines són les equacions dels moviments representats en la figura? Interpreta aquestes gràfiques. 33. Un mòbil, que recorre una recta, es mou a una velocitat de 20 m/s en l instant t = 0. En l instant t = 30 s, la seva velocitat és de 5 m/s (a) Calcula n l acceleració suposant que és constant. (b) Si continua movent-se amb la mateixa acceleració, quina serà la seva velocitat a t = 40 s i a t = 60 s 4

5 34. Representa les gràfiques velocitat-temps i posició-temps d un mòbil que es mou amb una velocitat inicial de 10 m/s i que frena amb una acceleració constant de 0,8 m/s 2 fins que s atura. 35. Representa, des de t = 0 fins a t = 8 s, la gràfica del moviment d un mòbil que parteix en l instant t = 0 del punt x = 20 m, amb una velocitat inicial de 6 m/s i una acceleració constant de 2 m/s Un tren augmenta la seva velocitat de 26 km/h a 80 km/h en 2 min. Calcula n l acceleració mitjana en aquest interval de temps, expressada en km/h 2 i en m/s Calcula l acceleració i el desplaçament total realitzat en 40 s pels dos mòbils, les gràfiques v-t dels quals s han representat en la figura 38. Un mòbil passa per la posició x 0 = 30 m en l instant t 0 = 4 s amb una velocitat v 0 = 15 m/s. (a) Expressa n la posició i la velocitat en funció del temps, si es mou amb una acceleració constant de 6 m/s 2. (b) Calcula n la posició en l instant en què la velocitat és de 45 m/s. 39. a) Determina l acceleració del mòbil la gràfica v-t del qual apareix en la figura. b) Calcula el seu desplaçament en l interval de temps representat en la gràfica. c) Podem trobar la seva posició per a t = 20 s? 40. Interpreta la gràfica velocitat-temps representada en la figura. Calcula el desplaçament total realitzat pel mòbil. 5

6 41. Un tren, que parteix del repòs, triga 40 s a aconseguir una velocitat de 10 m/s, amb moviment uniformement variat. Calcula n l acceleració i l espai que recorre en els 40 s. 42. Explica el significat dels termes següents: (a) Caiguda lliure d un cos. (b) Acceleració de la gravetat. 43. Calcula quant temps tarda a arribar al terra una bola de plom que es deixa caure sense velocitat inicial des d una altura de 20 m. Considera negligible la resistència de l aire. 44. Quant de temps tarda a arribar al terra un objecte pesant que es deixa caure, sense velocitat inicial, des d una altura de 10 m? Considera negligible la resistència de l aire. 45. Amb quina velocitat cal llançar una pedra verticalment cap avall, des de la boca d un pou de 50 m de profunditat, per tal que arribi al fons en 2 s? Amb quina velocitat arribarà? Suposa nul el fregament amb l aire. 46. Llancem un cos verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 90 km/h. Si considerem insignificant la resistència de l aire, calcula quina altura aconseguirà i quant temps tardarà a arribar de nou al punt de partida. 47. Quina de les tres gràfiques correspon al moviment d un cos que és llançat verticalment cap amunt, arriba a una certa altura i torna a caure cap al punt de partida? Justifica per què dues de les gràfiques són incorrectes. 48. Des de dalt d un gratacels es llança verticalment cap avall una pedra amb velocitat inicial de 2 m/s. Si la pedra arriba a terra al cap de 5 s calcula l altura del gratacels (suposem nul la la resistència de l aire). 49. Es llança verticalment cap amunt una pedra amb una velocitat inicial de 30 m/s. Quina velocitat tindrà quan arribi a una altura de 10 m? (Suposem negligible la resistència de l aire.) 50. Què és un radian? Ajuda t amb un esquema. 51. Explica què és un moviment circular uniforme. 52. Expressa una velocitat angular de 200 rpm (revolucions per minut) en rad/s 6

7 53. Calcula l angle girat i l arc recorregut en 5 min per l extrem de l aspa d un ventilador que descriu una circumferència de 20 cm de radi amb una velocitat angular de 80 rad/s. 54. Els punts de la perifèria d una roda, que està girant, tenen una velocitat lineal de 54 km/h. Si la roda té un radi de 40 cm, quina és la velocitat angular? Expressa el resultat en rev/min. 55. Calcula la velocitat angular en rad/s de les busques horàries d un rellotge, la dels minuts i la dels segons. 56. Una roda gira a 30π rad/s. Calcula quantes voltes fa en 15 minuts. 57. Dos cavalls d uns cavallets estan situats, respectivament, a 3 m i a 1,8 m del centre de la plataforma circular. Calcula la diferència de velocitat lineal entre ells quan els cavalls estiguin girant amb una velocitat angular de 6 rev/min. 58. Un automòbil descriu una corba, que és un arc de circumferència de 45º i 220 m de longitud. Quant mesura el radi de la corba? 59. Dos punts A i B d una plataforma giratòria es troben, respectivament, a 2 m i 3,5 m de l eix de rotació. Si la velocitat lineal de A és de 6 m/s, quina és la de B? 7

4rt d ESO C.V. Introducció a la física Col legi Mirasan Lleida

4rt d ESO C.V. Introducció a la física Col legi Mirasan Lleida Trajectòria i desplaçament. Unitat 2: 2 Cinemàtica: M.R.U. 1. En què es diferencien trajectòria i desplaçament? En quines circumstàncies l'espai que recorre un mòbil al llarg de la trajectòria és igual

Más detalles

Cinemàtica. Moviments rectilinis

Cinemàtica. Moviments rectilinis Cinemàtica Moviments rectilinis 1. Mirant la representació gràfica, a. Descriu verbalment el moviment del cotxe en els diferents trams del recorregut. b. Calcula la velocitat de cada interval. c. Representa

Más detalles

Física Batxillerat. Recull d exercicis

Física Batxillerat. Recull d exercicis Recull d exercicis Aquest recull ha estat elaborat per Tavi Casellas, professor de Física i Química. 2 Índex Introducció...3 1. Com resoldre un problema?...3 2. Física i derivades... 4 Cinemàtica... 7

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Física Batxillerat. Recull d exercicis

Física Batxillerat. Recull d exercicis Física Recull d exercicis Física Aquest recull ha estat elaborat per Tavi Casellas, professor de Física i Química. Física Índex Com resoldre un problema?...1 Introducció...3 La cinemàtica...3 1. Moviments

Más detalles

2n d ESO (A B C) Física

2n d ESO (A B C) Física INS INFANTA ISABEL D ARAGÓ 2n d ESO (A B C) Física Curs 2013-2014 Nom :... Grup:... Aquest dossier s ha d entregar completat al setembre de 2014; el dia del examen de recuperació de Física i Química 1.

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte.

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte. ísica 4: tema ORCES resolució d exercicis Llei de la inèrcia Per resoldre aquests problemes utilitzarem la primera llei de Newton o Llei de la Inèrcia, segons la qual perquè un cos es mantingui en equilibri

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS DOSSIER DE REPÀS 1. Ordena els nombres de més petit a més gran: 01 0 01 101 0 001 0 001 0 1. Converteix els nombres fraccionaris en nombres decimals i representa ls en la recta: /4 1/ 8/ 11/10. Efectua

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

= T. Si el període s expressa en segons, s obtindrà la freqüència en hertz (Hz). 2) Fem servir la relació entre el període i la freqüència i resolem:

= T. Si el període s expressa en segons, s obtindrà la freqüència en hertz (Hz). 2) Fem servir la relació entre el període i la freqüència i resolem: Període i freqüència Per resoldre aquests problemes utilitzarem la relació entre el període T (temps necessari perquè l ona realitzi una oscil lació completa) i la freqüència (nombre d oscil lacions completes

Más detalles

DINÀMICA DE SISTEMES DE PARTÍCULES

DINÀMICA DE SISTEMES DE PARTÍCULES 07 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 DINÀMICA DE SISTEMES DE PARTÍCULES P.. P.. P.3. P.4. P.5. Concepte de centre de masses Moviment

Más detalles

IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat

IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat Exercici 1 (PAAU 04) La barra prismàtica de la figura, de massa m = 8 kg, s aguanta verticalment sense caure per l acció dels topalls. El topall A és fix i el topall B es prem contra la barra per mitjà

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES 1. Defineix aquests conceptes: Atmosfera: Capa de gasos que envolta la Terra. Temps: És l estat de l atmosfera en un moment determinat

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B.

10 Calcula la distancia que separa entre dos puntos inaccesibles A y B. 1 De un triángulo sabemos que: a = 6 m, B = 45 y C = 105. Calcula los restantes elementos. 2 De un triángulo sabemos que: a = 10 m, b = 7 m y C = 30. Calcula los restantes elementos. 3 Resuelve el triángulo

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA:

D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: D36 ÀMBIT D APLICACIÓ DE LES DIVERSES BRANQUES DE LA FÍSICA: Física relativista (teoria general sobre el comportament de la matèria i que és aplicable a velocitats molt grans, properes de la llum) Física

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES

LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES LLOCS GEOMÈTRICS. CÒNIQUES Pàgina REFLEXIONA I RESOL Còniques obertes: paràboles i hipèrboles Completa la taula següent, en què a és l angle que formen les generatrius amb l eix, e, de la cònica i b l

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

La circumferència i el cercle

La circumferència i el cercle 10 La circumferència i el cercle Objectius En aquesta quinzena aprendràs a: Identificar els diferents elements presents en la circumferència i el cercle. Conèixer les posicions relatives de punts, rectes

Más detalles

!!!!!!!!!TREBALL!D ESTIU!!!!Física!i!Química!4t!ESO!

!!!!!!!!!TREBALL!D ESTIU!!!!Física!i!Química!4t!ESO! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!COL%LEGI!!!SANT!!BONAVENTURA!! Franciscans! Centre!concertat!amb!la!Generalitat!de!Catalunya!!VILANOVA!I!LA!GELTRÚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TREBALL!D ESTIU!!!!Física!i!Química!t!ESO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Curs!0A!0!!!!!!!!!!!!!!!!!

Más detalles

MOVIMENT DE CAIGUDA LLIURE. MOVIMENT CIRCULAR

MOVIMENT DE CAIGUDA LLIURE. MOVIMENT CIRCULAR 1 Probleme de fíica per a batxillerat...// M. L. Ecoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 MOVIMENT DE CAIGUDA LLIURE. MOVIMENT CIRCULAR Índex P.1. P.. P.3. P.4. P.5. Moviment de caiguda lliure

Más detalles

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes?

2. Quins aspectes del model atòmic de Dalton es mantenen vigents i quins aspectes s ha demostrat que són incorrectes? Unitat 8. de Dalton, Thomson i Rutherford 1. Activitat inicial Per comprovar quins són els teus coneixements previs sobre l estructura atòmica, fes un dibuix que representi com penses que és un àtom. Sobre

Más detalles

PROBLEMAS DE CINEMÁTICA. 4º ESO

PROBLEMAS DE CINEMÁTICA. 4º ESO Velocidad (km/h) Espacio(km) PROBLEMAS DE CINEMÁTICA. 4º ESO 1. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades: 12 km/h; 3 5 m/s; 0 19 km/min 3 5 m/s 1km/1000 m 3600 s/1h = 12 6 m/s 0 19 km/min 60 min/1h

Más detalles

79 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN:

79 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 79 Problemes de física per a batxillerat...// M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 TREBALL I ENERGIA Index P.. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Concepte de treball Teorema del treball i de

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

s(m) t(s) TEMA 1: EL MOVIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO

s(m) t(s) TEMA 1: EL MOVIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO TEMA 1: EL MOVIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 1. Por qué se dice que todos los movimientos son relativos?. Responde de forma razonada las siguientes cuestiones: a. Cómo se clasifican los movimientos

Más detalles

DOSSIER D'ESTIU MATEMÀTIQUES. PREPARACIÓ BATXILLERAT.

DOSSIER D'ESTIU MATEMÀTIQUES. PREPARACIÓ BATXILLERAT. INS ERNEST LLUCH I MARTI Departament de Matemàtiques DOSSIER D'ESTIU MATEMÀTIQUES. PREPARACIÓ BATXILLERAT. TREBALL D ESTIU El treball d estiu que proposa el departament de Matemàtiques està pensat per

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

6Solucions a les activitats de cada epígraf

6Solucions a les activitats de cada epígraf PÀGINA 4 Pàg. Les equacions són igualtats algebraiques (amb nombres i lletres) que permeten establir relacions entre valors coneguts (dades) i valors desconeguts (incògnites). Aprenent a manejar-les, disposaràs

Más detalles

Xifres significatives

Xifres significatives El tiempo fisiológico (del envejacimiento) se acelera porque cada vez pasan menos cosas a igual intervalo de tiempo matemático (J. Wagensberg) Xifres significatives Alumne/a Anomenem xifres significatives

Más detalles

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS Curso 2011-2012 BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS 1. Un automóvil circula con una velocidad media de 72 km/h. Calcula qué distancia recorre cada minuto. 2. Un ciclista recorre una distancia de 10 km

Más detalles

Bloc I. Nombres i mesures. Tema 5: El sistema sexagesimal. Mesures d angles i de temps TEORIA

Bloc I. Nombres i mesures. Tema 5: El sistema sexagesimal. Mesures d angles i de temps TEORIA TEORIA 1. INTRODUCCIÓ * De la mateixa forma que nosaltres comptem de 10 en 10 (sistema decimal), altres cultures al llarg de la història han comptat de 60 en 60 (sistema sexagesimal). * L adopció de 10

Más detalles

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MISS YORMA RIVERA M. PROF. JONATHAN CASTRO F. UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL

Más detalles

Illes Hawaii: edat dels volcans, punt calents (hotspot) i el moviment de les plaques tectòniques. Full de l estudiant

Illes Hawaii: edat dels volcans, punt calents (hotspot) i el moviment de les plaques tectòniques. Full de l estudiant Illes Hawaii: edat dels volcans, punt calents (hotspot) i el moviment de les plaques tectòniques Full de l estudiant Per què? La placa del Pacífic és la més gran de totes les plaques tectòniques del planeta.

Más detalles

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT

TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT TEMA 2 LA MECÀNICA DEL MOVIMENT ÍNDEX: Introducció 2.1.- Les palanques de moviment. 2.2.- Eixos i Plans de moviment. 2.3.- Tipus de moviment INTRODUCCIÓ En aquest tema farem un estudi del cos des del punt

Más detalles

Física e Química 4º ESO

Física e Química 4º ESO FÍSICA E QUÍMICA Física e Química 4º ESO Movimiento circular. Las fuerzas. 28/10/11 Nombre: Tipo A 1. Una rueda de 80,0 cm de diámetro gira dando 600 r.p.m. (vueltas por minuto). Calcula: a) Su velocidad

Más detalles

Missatge en prosa destinat a un o diversos receptors a través s d un d

Missatge en prosa destinat a un o diversos receptors a través s d un d LA NARRACIÓ DEFINICIÓ Missatge en prosa destinat a un o diversos receptors a través s d un d codi literari i que l emissor situa en un context fictici. Cal diferenciar entre HISTÒRIA i DISCURS Història

Más detalles

TREBALL DE RECUPERACIÓ

TREBALL DE RECUPERACIÓ Pàgina 1 de 8 1.- Dos mòbils estan separats per 30 km i es desplacen a les velocitats de 40 km/h i 70km/h l un a l encontre de l'altre. Calculeu el temps que tardaran a trobar-se i la distància que recorre

Más detalles

TEMA 4: Equacions de primer grau

TEMA 4: Equacions de primer grau TEMA 4: Equacions de primer grau Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Expressa algèbricament les operacions següents: a) Nombre de rodes necessàries per

Más detalles

PROBLEMAS CINEMÁTICA

PROBLEMAS CINEMÁTICA 1 PROBLEMAS CINEMÁTICA 1- La ecuación de movimiento de un cuerpo es, en unidades S.I., s=t 2-2t-3. Determina su posición en los instantes t=0, t=3 y t=5 s y calcula en qué instante pasa por origen de coordenadas.

Más detalles

TEMA 6 L ATLETISME. Curs: 2n ESO 2n Trimestre

TEMA 6 L ATLETISME. Curs: 2n ESO 2n Trimestre Generalitat de Catalunya Departament d'educació IES Vidreres C/ Institut s/n 17411 Vidreres (Girona) Departament d Educació Física ** CURS 08/09 Professorat: Gemma Masnou i Enric Olmos Curs: 2n ESO 2n

Más detalles

GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA

GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo). Módulo del vector : Es la longitud del segmento AB, se representa por. Dirección del

Más detalles

5.- Quins tres pobles amenaçaven l Europa occidental? D on venien?

5.- Quins tres pobles amenaçaven l Europa occidental? D on venien? L EUROPA FEUDAL Pàgs. 22 25 1.- A quins territoris es va implantar el feudalisme?... A partir de quina època?... 2.- Qui era Carlemany i què va fer? 3.- Com s organitzava el seu imperi? 4.- Què va passar

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Ejercicios: Cinemática

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Ejercicios: Cinemática 1.1 Ejercicio 1 La rapidez de un móvil se mide en m/s en el SI y, en la práctica en Km/h. a. Expresar en m/s la rapidez de un coche que va a 144 Km/h b. Cuál es la velocidad de un avión en Km/h cuando

Más detalles

Nom. ACTIVITAT 2. Massa + ingredients = pizza. 1. Ves a la secció de plats precuinats. Agafa una pizza i anota les següents dades: a) Nom

Nom. ACTIVITAT 2. Massa + ingredients = pizza. 1. Ves a la secció de plats precuinats. Agafa una pizza i anota les següents dades: a) Nom Nom ACTIVITAT 2. Massa + ingredients = pizza 1. Ves a la secció de plats precuinats Agafa una pizza i anota les següents dades: a) Nom b) Ingredients c) Pes i preu d) % massa = % ingredients = e) % de

Más detalles

1.6. MOVIMIENTO CIRCULAR

1.6. MOVIMIENTO CIRCULAR 1.6. MOVIMIENTO CIRCULAR 1.6.1. Si un móvil animado de movimiento circular uniforme 0 describe un arco de 60 siendo el radio de 2 m, habrá recorrido una longitud de: 2π 3π a) m b) m c) 12 m 3 2 12 d) m

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. LOGSE. Curs 2001-2002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona consta de dues

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS :

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS : DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS NOM I COGNOMS : 1 INDEX : PAG. 1.- Exercici 1.- Mapa dels regnes germànics S. VI 3 2.- Exercici 2.- Mapa evolució I. Bizantí. 3 3.- Exercici 3.- Estructura de l església

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

EJERCICIOS 4ºESO MOV. CIRCULAR

EJERCICIOS 4ºESO MOV. CIRCULAR EJERCICIOS 4ºESO MOV. CIRCULAR 1. Describe las características del movimiento circular uniforme 2. Puede existir un movimiento que tenga aceleración y, sin embargo, el valor de la velocidad sea constante?

Más detalles

Corriola, palanca, pla inclinat, polispast, torn i caragol.

Corriola, palanca, pla inclinat, polispast, torn i caragol. TEMA 2. Màquines simples 1. INTRODUCCIÓ Utilitzem màquines de forma quotidiana. La majoria d'elles incorporen mecanismes que transmeten i/o transformen moviments. El disseny de màquines exigeix escollir

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 7

SOLUCIONARI Unitat 7 SOLUCIONAI Unitat 7 Electromagnetisme Qüestions 1. Un imant atrau una peça de ferro. Aleshores el ferro pot atraure una altra peça de ferro. Podeu donar una explicació d aquest fenomen? Quan un imant natural

Más detalles

Conservació i no conservació de l energia

Conservació i no conservació de l energia Física de r de Batxillerat /3 Conseració de l energia Conseració i no conseració de l energia. Llançaments i xocs amb molles Quan una molla es comprimeix acumula una energia potencial que al: E P k x...

Más detalles

MOVIMENT DE CAIGUDA LLIURE: INDEPENDÈNCIA DE LA MASSA

MOVIMENT DE CAIGUDA LLIURE: INDEPENDÈNCIA DE LA MASSA MOVIMENT DE CAIGUDA LLIURE: INDEPENDÈNCIA DE LA MASSA Objectius Realitzar un estudi del moviment de caiguda lliure d una pilota a través de l aire. Realitzar un estudi gràfic del moviment de caiguda de

Más detalles

Solución: a) Módulo: en cualquier instante, el módulo del vector de posición es igual al radio de la trayectoria: r

Solución: a) Módulo: en cualquier instante, el módulo del vector de posición es igual al radio de la trayectoria: r IES Menéndez Tolosa (La Línea) Física y Química - º Bach - Movimientos Calcula la velocidad de un móvil a partir de la siguiente gráfica: El móvil tiene un movimiento uniforme. Pasa de la posición x 4

Más detalles

Sobre la caiguda lliure Dues noves ciències (Galileu, 1638, Discorsi intorno a due nuove scienze)

Sobre la caiguda lliure Dues noves ciències (Galileu, 1638, Discorsi intorno a due nuove scienze) TEXT HISTÒRIC: Sobre la caiguda lliure Dues noves ciències (Galileu, 1638, Discorsi intorno a due nuove scienze) El moviment de caiguda lliure dels cossos era un moviment que havia interessat als filòsofs

Más detalles

EXPRESION MATEMATICA

EXPRESION MATEMATICA TEMA: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME COMPETENCIA: Analiza, describe y resuelve ejercicios y problemas del movimiento circular uniforme. CONCEPTUALIZACION Es el movimiento cuyo móvil recorre arcos iguales

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT 2 Format de paràgraf Per defecte, quan es crea un document a Ms Word el text apareix alineat a l esquerra, amb un interlineat senzill i sense cap tipus de sagnat o entrada

Más detalles

FIB Enunciats de Problemes de Física DFEN. Camp magnètic

FIB Enunciats de Problemes de Física DFEN. Camp magnètic Camp magnètic 1. Calculeu la força de Lorentz que actua sobre una càrrega q = -2 10-9 C que es mou amb una velocitat v = -(3 10-6 m/s) i, si el camp magnètic és a) B = 6000 G j b) B = 6000 G i + 6000 G

Más detalles

L estil artístic més representatiu del món feudal és el romànic, que es va desenvolupar a Europa entre els segles XI i XIII.

L estil artístic més representatiu del món feudal és el romànic, que es va desenvolupar a Europa entre els segles XI i XIII. L ART ROMÀNIC UD 2 I UD 3 L ART ROMÀNIC I L ART GÒTIC 1 L estil artístic més representatiu del món feudal és el romànic, que es va desenvolupar a Europa entre els segles XI i XIII. Les esglèsies romàniques

Más detalles

t (s) t (s) t (s) Determina a partir de ellos la velocidad con que se mueve cada uno de ellos.

t (s) t (s) t (s) Determina a partir de ellos la velocidad con que se mueve cada uno de ellos. CINEMÁTICA 1- Representa en un gráfico posición - tiempo el movimiento de un tren, visto por un observador desde el andén, si: a) Inicialmente el tren se encuentra a 0m y se acerca uniformemente. b) A

Más detalles

GES Guia d'estudi MC5

GES Guia d'estudi MC5 Mòdul: MC5 Física i Química 2 Què aprendràs? El mòdul MC5 Física i Química 2 és un mòdul de física en el que hi treballaràs i hi trobaràs resposta a qüestions com les següents: com s'expressa correctament

Más detalles

GUIA FISICA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. T f V TA =V TB. F CP = m R F CP =

GUIA FISICA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. T f V TA =V TB. F CP = m R F CP = GUIA FISICA MOVIMIENO CICULA UNIFOME NOMBE: FECHA: FÓMULAS PAA MOVIMIENO CICULA UNIFOME El periodo y la frecuencia son recíprocos Velocidad Lineal o angencial( V ) Velocidad Angular( ) elación entre Velocidad

Más detalles

MÀXIMES CRESCUDES - Mètode racional - -ANNEX DE DOCUMENTACIÓ-

MÀXIMES CRESCUDES - Mètode racional - -ANNEX DE DOCUMENTACIÓ- 1 DRYAS Medi Ambient i Riscs Naturals MÀXIMES CRESCUDES - Mètode racional - -ANNEX DE DOCUMENTACIÓ- Direcció: Valentí TURU i MICHELS Av. Príncep Benlloch 66-72 Edifici Interceus, despatx 406 Telèfon i

Más detalles

Docente: Angel Arrieta Jiménez

Docente: Angel Arrieta Jiménez CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR 1. En el ciclo de centrifugado de una maquina lavadora, el tubo de 0.3m de radio gira a una tasa constante de 630 r.p.m.

Más detalles

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC DIBUIX TÈCNIC I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES 1. Dist. d un punt a una recta - Abatiment del pla format per la recta i el punt 2. Dist. d un punt a un pla - Canvi de pla posant el pla de perfil

Más detalles

Cicle Superior Petits textos de comprensió lectora

Cicle Superior Petits textos de comprensió lectora Aquí tens la publicitat d una botiga. A partir de tot el que pots llegir, contesta les següents preguntes: 1. Quin és el nom de la botiga? 2. Quina és la oferta? 3. Quines són les característiques del

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Cinemática

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Cinemática 1(7) Ejercicio nº 1 Los vectores de posición de un móvil en dos instantes son Calcula el vector desplazamiento y el espacio recorrido. R1 = -i + 10j y R2 = 2i + 4 j Ejercicio nº 2 Un móvil, que tiene un

Más detalles

44 Dinàmica. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos. Tercera llei de Newton. Forces d acció i reacció

44 Dinàmica. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos. Tercera llei de Newton. Forces d acció i reacció 44 Dinàmica DINÀMICA P.. P.2. P.3. P.4. P.5. P.6. Càlcul de la resultant de forces aplicades sobre un cos Descomposició de forces en un pla Primera llei de Newton. Aplicacions Segona llei de Newton. Aplicacions

Más detalles

GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 3 COMÚN PREPARACIÓN PRUEBA COEFICIENTE DOS Nombre: Curso: Fecha:

GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 3 COMÚN PREPARACIÓN PRUEBA COEFICIENTE DOS Nombre: Curso: Fecha: I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA DEPARTAMENTO DE FÍSICA PROF.: Nelly Troncoso Rojas. GUIA DE ESTUDIO FÍSICA 3 COMÚN PREPARACIÓN

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Eclipsis Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Eclipsis Full de l alumnat Avui hi ha eclipsi... La Terra i el Sistema Solar Eclipsis Full de l alumnat Saps que el 3 d octubre de 2005 hi va haver un eclipsi de sol que es va poder observar des de Catalunya? Amb precaució, varem

Más detalles

competència matemàtica

competència matemàtica avaluació educació secundària obligatòria 4t d ESO curs 203-204 ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI competència matemàtica versió amb respostes INSTRUCCIONS Per fer la prova, utilitza un

Más detalles

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Matemàtiques Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció BASILI MARTÍNEZ ESPINET INS Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) RESUM Es presenta una experiència que estudia els factors que influeixen en la reacció d

Más detalles

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1 RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1 Para recuperar la asignatura Física y Química 1º de bachillerato debes: Realizar en un cuaderno las actividades de refuerzo

Más detalles