Filosofia i eixos prioritaris

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Filosofia i eixos prioritaris"

Transcripción

1

2 Filosofia i eixos prioritaris Canvi de tendència de la situació econòmica municipal Austeritat, rigor, eficàcia i eficiència en la gestió Manteniment de la pressió fiscal Atenció a les persones que més pateixen la crisi econòmica Impuls a l activitat econòmica i a la generació d ocupació Compliment estricte dels objectius de sanejament Procés gradual d aprimament i simplificació de l estructura societària municipal 1

3 Les grans dades pressupostàries I Concepte Var.% Pressupost de l'ajuntament de Reus , , ,00 7,73% Suma dels pressupostos de les societats municipals , , ,00-8,86% Suma dels pressupostos dels organismes autònoms , , ,00 5,94% Total suma dels tres conceptes anteriors , , ,00-3,94% Ajustos de consolidació , , ,00-37,13% Total pressupost consolidat , , ,00 0,29% 2

4 Les grans dades pressupostàries II Entitat 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Ajuntament de Reus ,25% ,48% ,84% ,98% OOAA ,02% ,91% ,76% ,86% Subtotal Ajuntament + OOAA ,27% ,38% ,61% ,84% Empreses municipals ,73% ,62% ,39% ,16% Ajustos de consolidació Total ,00% ,00% ,00% ,00% 3

5 Eixos d actuació % Despesa social ,34 56,07% Seguretat i Protecció Civil ,92 3,38% Neteja i cicle de l'aigua ,08 9,63% Promoció Econòmica de Ciutat ,95 7,15% Infraestructures i manteniment ,48 4,28% Administració general i financera ,77 6,80% Deute Públic ,58 12,70% TOTAL ,12 100,00% 4

6 El pressupost de l Ajuntament per capítols I Ingressos Ingressos Var % Impostos directes , , ,61 1,01% Impostos indirectes , , ,70-6,85% Taxes i altres ingressos , , ,29-0,96% Transferències corrents , , ,17 3,18% Ingressos patrimonials , , ,00 262,57% Alienació d inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00% Transferències de capital , , ,00 0,00% Passius Financers 0,00 0, ,00 0,00% Total , , ,77 7,73% 5

7 El pressupost de l Ajuntament per capítols II Despeses Despeses Var % Remuneracions del personal , , ,63 1,59% Despeses de béns corrents i serveis , , ,21-0,05% Despeses financeres , , ,00-16,88% Transferències corrents , , ,93 9,00% Inversions reals , , ,00 0,00% Transferències de capital , , ,00 94,82% Actius financers 0,00 0,00 0,00 Passius financers , , ,00 20,21% Total , , ,77 7,73% 6

8 Els pressupostos dels Organismes Autònoms Despeses Var.% Institut Municipal d'acció Cultural , , ,00 10,96% Institut Municipal de Formació i Empresa , , ,95 2,92% Agència de Promoció de Ciutat Reus Promoció , , ,18 3,17% Institut de Puericultura Dr. Frias , , ,00 0,00% Institut Municipal de Museus , , ,00 11,14% TOTAL AGREGAT , , ,13 5,94% 7

9 Els pressupostos de les societats municipals Despeses Var.% (13-12) Hospital de Sant Joan SAM (Grup ) , , ,00 0,49% Aigües de Reus Empresa Municipal SA , , ,00 35,99% Sanejament Ambiental SA ,00 00,00 0,00-100,00% Gestió Ambiental i Abastament SA ,00 00,00 0,00-100,00% GUPSA , , ,00-9,71% Aparcaments i Mercats de Reus SAM , , ,00 2,62% Reus Desenvolupament Econòmic SA , , ,00 5,73% Reus Esport i Lleure SA , , ,00 0,38% Gestió de Serveis Funeraris Reus SA , , ,00-4,99% Reus Transport Públic SA , , ,00-7,39% Innova SL , , ,00-2,75% EPEL INNOVA , , ,00-82,08% Tecnoparc Reus 0, , ,00 TOTAL AGREGAT , , ,00-3,65% TOTAL CONSOLIDAT , , ,00-3,55% 8

10 Les despeses de l Ajuntament per categories Desglossament Var.% Despeses per operacions corrents (Despeses de personal, compres, interessos, etc.) , , ,77 0,77% Despeses per operacions de capital (Inversions reals i transferències de capital) , , ,00 89,50% Despeses per operacions financeres (Devolució de capital dels préstecs) , , ,00 20,21% Total despeses: , , ,77 7,73% 9

11 Les despeses corrents de l Ajuntament Desglossament Var.% Remuneracions del personal (Funcionaris, laborals, seguretat social, etc.) , , ,63 1,59% Compra de béns i serveis (Compres, serveis, aigua, llum, etc.) , , ,21-0,05% Interessos (Interessos anuals dels préstecs contractats) , , ,00-16,88% Transferències corrents (Transferències a entitats ciutadanes, municipals, etc.) , , ,93 9,00% Total despeses corrents: , , ,77 0,77% 10

12 Els ingressos de l Ajuntament per categories Desglossament Var.% Ingressos per operacions corrents (Impostos, taxes, transferències corrents, , , ,77 5,76% etc.) Ingressos per operacions de capital (Venda de terrenys, transferències de capital, etc.) , , ,00 44,98% Ingressos per operacions financeres (Préstecs bancaris, etc.) 0,00 0,00 0,00 - Total ingressos: , , ,77 7,73% 11

13 Els ingressos corrents de l Ajuntament Desglossament Var.% Impostos directes (IBI, IAE, plusvàlues, etc.) , , ,61 1,01% Impostos indirectes (Impost sobre construccions) , , ,70-6,85% Taxes i altres ingressos (Escombraries, ocupació del sòl, etc.) , , ,29-0,96% Transferències corrents (De l Estat, Generalitat, Diputació, etc.) , , ,17 3,18% Ingressos patrimonials (Concessions, interessos, etc.) , , ,00 262,57% Total ingressos corrents: , , ,77 5,76% 12

14 El plantejament general de les inversions Desglossament Var.% Pressupost inicial Ajuntament , , ,00 89,50% Incorporació romanents , , ,00-29,41% Total , , ,00 16,52% Inversions SAM , , ,00 57,74% Total general , , ,00 25,78% 13

15 El pressupost d inversions de l Ajuntament Descripció Pressupost Inicial inversions 2012 Pressupost Inicial inversions 2013 Pressupost Inicial inversions 2014 Var. % Administració general 0,00 0, ,00 00,00% Urbanisme 0,00 0,00 0,00 00,00% Edificis municipals , , ,00-5,61% Medi ambient 0,00 0,00 0,00 00,00% Cultura i esports 0,00 0,00 0,00 00,00% Vies públiques ,44 0,00 0,00 00,00% Mobilitat i transports 0,00 0,00 0,00 00,00% Promoció Econòmica 0, ,00 00,00% Total , , ,00 89,50% 14

16 El pressupost d inversions de les societats ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA: VAR.% Hospital de Sant Joan SAM (Grup ) , , ,00-50,82% Reus Transport Públic SA , , ,00 2,22% Reus Esport i Lleure SA 0,00 0,00 0,00 0,00% INNOVA GRUP D EMPRESES MUNICIPALS: Aigües de Reus Empresa Municipal SA , ,00-28,57% Sanejament Ambiental SA ,00 0,00 0,00 0,00% Gestió Ambiental i Abastament SA ,00 0,00 0,00 0,00% Gestió Urbanística Pública SA , ,00 0,00-100,00% Aparcaments i Mercats de Reus SAM , , ,00 321,29% Reus Desenvolupament Econòmic SA , , ,00 58,42% Gestió de Serveis Funeraris Reus SA ,00 0, ,00 0,00% Innova Grup d'empreses ,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL AGREGAT , , ,00 57,74% 15

17

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Reunió de seguiment prèvia a l entrega de l informe 14 Novembre 2017 01. Marc programàtic i organitzatiu

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 1347 Àmbit: Subsector FUNDACIONS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS 2013 *AJUNTAMENT DE REUS *INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL *INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA *INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS *AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT ''REUS

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 22.605,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.900.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 08/01/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 11 Impostos directes. 8.155.000,00 Impostos sobre el capital. 6.425.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 23.305,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.265.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 530.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ. Ajuntament de La Garriga

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ.  Ajuntament de La Garriga 1 PRESENTACIÓ Benvinguts! 2 La participació ciutadana cada cop ha de tenir més pes en les decisions que es prenen al poble Energia Creativitat Idea Flexibilliat Principals eixos 3 Continuar amb mesures

Más detalles

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 1 Impostos directes. 8.414.140,00 43 11200 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 24.140,00 43 11300 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.100.000,00 43 11500 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 43 11600 01

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Pressupost general Pressupost de l Ajuntament: Ingressos Despeses Inversions Pressupostos dels Organismes Autònoms Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 1 Pressupost General de l Ajuntament

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Ingressos Despeses Inversions Pressupost dels organismes autònoms Pressupost consolidat Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Pressupost General de l Ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Departament

Más detalles

PRESSUPOST 2014 INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES) IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST 2014

PRESSUPOST 2014 INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES) IMPORTS ACUMULATS FINS AGOST 2014 INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES) Capítol Articles i subconceptes 1 Impostos directes 10000 Cessió IRPF 50,0 50,0 32,4 64,7% 10 Impost sobre la renda 50,0

Más detalles

INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2014

INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2014 PRESSUPOST 2014 INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2014 1.- PRESSUPOST SOBRE ESTATS FINANCERS DE L ICAT: COMPTABILITAT SEGONS PLA GENERAL COMPTABLE. NO CRITERI DE CAIXA. A) RECONSTRUCCIÓ ESTATS FINANCERS 2012.

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.400.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.660.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 210.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.770.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC Subsector fundacions Departament d'empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580) BALANÇ Imports en

Más detalles

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions)

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) OPERACIONS CORRENTS Capítol 1 Impostos directes 11200 Impost s/ Bens Immobles. Rustica 6.000,00 11300 Impost s/ Bens Immobles. Urbana 12.600.000,00 11500 Impost

Más detalles

SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA Millora de la qualitat de l aigua de consum humà El Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial

Más detalles

Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local*

Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local* Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local* Alfons Méndez Vidal Economista i membre de l IME *Aquest article d actualitat econòmica fou escrit per a l OBSAM en la primavera

Más detalles

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER INGRESSOS: El pressupost propi de l Ajuntament de Palma per a l exercici 2018 preveu ingressos per import de 417.995.700,00 euros, desglossat en

Más detalles

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, Conselleria d Hisenda i Model Econòmic RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2016, de la interventora general, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals de 2015, de l Administració de la Generalitat

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

Dimecres, 23 de desembre de 2015 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimecres, 23 de desembre de 2015 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament d'esplugues de Llobregat EDICTE ADMINISTRACIÓ LOCAL Aprovat, inicialment, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2015 el pressupost general d'aquest Ajuntament per l'exercici

Más detalles

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 Presentació pública Pressupost municipal 2017 Ingressos i despeses INGRESSOS DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VII

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3.

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3. Pág. 1 1 11 112 11200 IBI rústica 810.000,00 1 11 112 IBI rústica 810.000,00 1 11 113 11300 IBI urbana 9.0 1 11 113 IBI urbana 9.0 1 11 114 11400 IBI BICE 20 1 11 114 IBI Béns immobles de caràcter especial

Más detalles

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions ( Programes) 1 011 31001 Interessos prestec Banc Santander Central Hispano. 1.819,00 (1298203) 011 31003 Interessos prestec Bankia (900.000) 1.463,00 011 31004 Interessos prestec Banc Bilbao Vizcaya (2.771.288)

Más detalles

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital.

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital. 1 Capítol: 1 Impostos directes. PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 11 Impostos sobre el capital. 112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica 11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. Béns Imm de Nat RUSTEGA

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2018

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2018 D acord amb l article 8.g de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Ple d aquesta institució en la sessió del 21 de novembre del 2017 ha acordat per majoria aprovar

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES 2005

PRESSUPOST DE DESPESES 2005 PRESSUPOST DE DESPESES 2005 RESUM PER CAPITOLS C-I PERSONAL 6.560.397,33 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 6.877.114,18 C-III INTERESSOS 215.697,16 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.032.180,00 C-VI INVERSIONS

Más detalles

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent:

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent: INFORME D INTERVENCIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A L EXERCICI 2012. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS LEGISLACIÓ BÀSICA 1. Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.

Más detalles

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011 del Consell Comarcal del Maresme 2012 del Maresme 2012 Desembre 2011 Evolució del pressupost 2000-2012 9.504.241,27 12.946.591,56 12.262.540,97 15.192.490,44 18.830.521,72 19.913.610,77 22.796.704,15 25.317.340,24

Más detalles

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER AL 2015

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER AL 2015 S.A.C. Servei de Cultura PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER AL 2015 El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per import de 3.275,25 per a la realització de diverses

Más detalles

AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016

AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016 AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST GENERAL PER AL 2016 1.- Pressupost consolidat 2.- Pressupost del M.I. Ajuntament d Igualada 2.1. Pressupost d ingressos 2.2. Pressupost de despeses 2.3.

Más detalles

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017.

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. DECRET DEL BATLLE NÚM. 1243/17 De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. En ús de les facultats que

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2015

Liquidació del pressupost. Exercici 2015 Liquidació del pressupost. Exercici 2015 ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 - Resolució de Presidència - Informe d Intervenció ESTATS: 1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

Más detalles

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Esborrar Dades A) OPERACIONS CONTINUADES 1.Import net de la xifra de negocis -5.000,00 a) Vendes 0,00 7000-Vendes de mercaderies 7010-Vendes de productes acabats 7020-Vendes

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva ANNEX L Objecte és l'assessorament a la intervenció municipal de l'ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que comprendran els serveis que es detallen: I.- ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ

Más detalles

41 a ASSEMBLEA GENERAL Tarragona, 25 i 26 de novembre de 2017

41 a ASSEMBLEA GENERAL Tarragona, 25 i 26 de novembre de 2017 CONTROL ARI 2016/2017 INGRESSOS INGRESSOS PROPIS DELS SERVEIS GENERALS Quotes associats (15.200 afiliats/des x 23,09 eur) 15.403 afiliats/des x 23,09 262 afiliats/des de famílies nombroses Quotes assegurances

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2014

Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Índex Resolució de Presidència 3 Informe d Intervenció 5 Estats 8 1 Estat del romanent de tresoreria 9 2 Resultat pressupostari 10 3 Estat de tresoreria 11 3.1

Más detalles

PROJECTE DE PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOST PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL DEBAT AMB ELS GRUPS MUNICIPALS I A LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES ANY 2018 paeria.cat/pressupost2018 PROJECTE DE PRESSUPOST 2018 OBJECTIUS QUE HA D ASSOLIR EL PRESSUPOST OBJECTIUS

Más detalles

Aplicació Concepte 2017

Aplicació Concepte 2017 Capítol I, Impostos Directes 20,11200 Bens immobles, rústica 20.000,00 20,11301 Bens immobles, urbana 28.655.000,00 20,11500 Vehicles de tracció mecànica 3.190.000,00 20,11600 Increment de valor de terrenys

Más detalles

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 I.B.I. NATURALESA RUSTEGA 7.000,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 7.000,00 1 11 113 11300 I.B.I. NATURALESA URBANA 10.000.000,00 1 11 113 1130

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 41 432 01 RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX 119.115,00 13100 41 432 01 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.942,00 13 Personal laboral. 145.057,00 15100 41 432 01 GRATIFICACIONS 6.220,00 15100 41 432

Más detalles

Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària

Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària Índex 1. Presentació del projecte 1.1. Descripció general 1.2. Objectius personals 1.3. Fitxa de l empresa 2. Els promotors 2.1. El currículum

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici 2016 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici 2017 4. Pressupost d ingressos, exercici

Más detalles

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació 1 Notes sobre la metodologia d estudi a. Estudiem la destinació de les partides, però en l estructura del Departament,

Más detalles

Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals

Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals G145CTC-046-00 Model de comptes anuals abreujats/pimes 1. Balanç de situació Societat Exercici G145CTC-046-00 úm. de compte Actiu A) ACTIU O CORRET

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 20 432 01 RETRIB.PL.FIX TURISME 123.458,00 13100 20 432 01 PERSO.LAB.TEMPORAL TURISME 19.582,00 13100 31 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL SALA POLIVALENT 12.866,00 13100 32 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL

Más detalles

Pressupost Exercici 2016 AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PRESSUPOST D INGRESSOS Resum per Capítols (AVANTPROJECTE) 17/11/2015 10:26:26 PRESSUPOST D INGRESSOS 2016 1 Capítol Descripció Previsions inicials

Más detalles

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 SOCIETAT MPAL. HABITATGE D 30 EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES) 62 SERVEIS EXTERIORS 891.074,00 63 TRIBUTS 430.000,00 64 DESPESES

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.460.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.0.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 200.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.70.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

Estat de comptes i tresoreria de l Ajuntament de VNG

Estat de comptes i tresoreria de l Ajuntament de VNG Estat de comptes i tresoreria de l Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Audiència pública 5 de novembre de 2011 Estat de comptes i tresoreria de l Ajuntament de VNG 1. SITUACIÓ DE TRESORERIA A SETEMBRE 2011:

Más detalles

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 EGARVIA, S.A. D 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" 47.500,00 DE COMPRES) 62 SERVEIS EXTERIORS 528.400,00 63 TRIBUTS 60.500,00 64 DESPESES DE PERSONAL 2.789.500,00 65 ALTRES

Más detalles

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA 6.800,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 6.800,00 1 11 113 11300 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA 4.632.000,00 1 11

Más detalles

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya Llei 2/2015, de l 11 de març Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015 PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA Generalitat de Catalunya Departament d'economia

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA Canal Terrassa TV 95.2 Ràdio Terrassa Digital Cinema Catalunya Club Catalunya

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA Canal Terrassa TV 95.2 Ràdio Terrassa Digital Cinema Catalunya Club Catalunya COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2014 SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA, SA D 30 EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES) 30.115,00 62 SERVEIS EXTERIORS 455.490,00

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 D 30 EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" 1.615.000,00 DE COMPRES) 62 SERVEIS EXTERIORS 1.581.000,00 63 TRIBUTS 25.000,00 64 DESPESES DE PERSONAL

Más detalles

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2014

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2014 D acord amb l article 8.g de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Ple d aquesta institució en la sessió del 25 de novembre del 2013 aprova el Programa anual d activitats

Más detalles

Memòria del Pressupost 2013

Memòria del Pressupost 2013 Memòria del Pressupost 2013 Aquest document conté un resum explicatiu del contingut del projecte de pressupost del Consell Comarcal de l Alt Urgell i de l empresa pública Iniciatives Alt Urgell S.A., per

Más detalles

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2017 Pressupost general Pressupost Import Corporació de la Diputació de Tarragona 127.890.000,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic 15.500.000,00 OA Patronat de

Más detalles

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. H / 11 / 100 1/6. Ajuntament de Banyeres del Penedès (Tarragona)

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. H / 11 / 100 1/6. Ajuntament de Banyeres del Penedès (Tarragona) H / 11 / 100 1/6 PRESSUPOST ENTITAT LOCAL EXERCICI 2012 En data 23 de desembre de 2011, el Ple de l va aprovar inicialment el pressupost general per a l exercici de 2012, el qual va quedar aprovat definitivament

Más detalles

Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import Data obtenció 22/12/2016 EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 DESPESES DE PERSONAL. 2 DESPESES CORRENTS

Más detalles

D1FFB BC30BF9FF57DC61D56E A

D1FFB BC30BF9FF57DC61D56E A MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A L'EXERCICI 2016 1. LINIES GENERALS DEL PRESSUPOST El pressupost

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 01 912 10000.01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 17.847,00 16 430 11002.01 PERSONAL SUPORT A ACTIVITATS MUNICIPALS 775,00 07 1721 11003.01 BRIGADA JOVE MEDI AMBIENT 560,00 06 231 11004.01 BRIGADA

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles