CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català"

Transcripción

1 UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI DOCENT: José Luis Navarro Sierra Àngel Huguet Canalis Despatx 1.28 Despatx 1.27 CURS ACADÈMIC: CARÀCTER: Optativa CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMARTICIÓ: Català COMETÈNCIES Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla i l audició i el seu abordatge en l àmbit educatiu. Saber plantejar la col laboració amb el centre, el professorat, la família i altres institucions en l atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin, des d una perspectiva multidisciplinar. Conèixer les tècniques i instruments d exploració, així com saber sintetitzar i interpretar les dades aportades. Dissenyar programes d intervenció, tant individuals com a col lectius, atenent a les diferents etapes evolutives. OBJECTIUS Conèixer i comprendre les característiques pròpies dels subjectes amb dificultats i/o trastorns de l audició i el llenguatge. Identificar els diferents trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla i l audició. Desenvolupar habilitats per fomentar la participació i col laboració amb altres persones i institucions.

2 Treballar des d una perspectiva multidisciplinar. Tenir un coneixement i domini ampli dels instruments i tècniques d avaluació utilitzats en les diferents dificultats i trastorns. Avaluar els trastorns de l audició, parla, llenguatge i comunicació. Conèixer i desenvolupar estratègies d intervenció en el tractament dels trastorns de l audició, parla, llenguatge i comunicació. Dotar a l alumne del coneixement i domini ampli dels instruments d intervenció utilitzats en les diferents dificultats i trastorns. CONTINGUTS BLOC I: EL DIAGNÒSTIC EDUCATIU I L AVALUACIÓ DEL LLENGUATGE (És recomanable haver superat la matèria "Diagnòstic en educació") Tema 1: El procés diagnòstic en educació i els problemes de llenguatge 1.1. erspectiva general: informació provinent de diferents tècniques / instruments (entrevistes, observacions, etc) 1.2. Els tests estandarditzats i els problemes de llenguatge: utilitat de les Escales de Wechsler Retrospectiva: les Escales de Wechsler en el marc dels tests d intel ligència d aplicació individual L Escala d Intel ligència de Wechsler per a Nens (WISC -català/castellà, WISC-R i WISC-IV). Aplicació, correcció i interpretació Casos pràctics: WISC (català/castellà), WISC-R i WISC-IV L Escala no-verbal d aptitud intel lectual de Wechsler (WNV) BLOC II: L ADQUISICIÓ, L AVALUACIÓ I LA INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS DEL LLENGUATGE (És recomanable haver superat la matèria "Intervenció en dificultats d aprenentatge i trastorns del desenvolupament") Tema 2: L adquisició del llenguatge 2.1. L etapa prelingüística 2.2. Desenvolupament fonològic, lèxic i semàntic, morfologia i sintaxi 2.3. Desenvolupament de la pragmàtica; el discurs. Tema 3: L avaluació del llenguatge 3.1. rocediments d avaluació en llenguatge oral: tests, escales, observació, protocols, fulls de demanda Avaluació de la fonètica i la fonologia 3.3. Avaluació de la morfologia 3.4. Avaluació de la sintaxi 3.5. Avaluació del lèxic i de la semàntica 3.6. Avaluació de la pragmàtica 3.7. Avaluació deficiència auditiva 3.8. Casos pràctics Tema 4: Els CREDA 4.1. Marc d actuació dels CREDA: àmbits d aplicació, àrees d intervenció, alumnes a qui va dirigit 4.2. Els comportaments lingüístics: concepte, classificació Servei d audioprotetista Tema 5: ropostes d intervenció en el marc escolar 5.1. rograma específic de comunicació 5.2. rograma d estimulació global 5.3. rograma d estimulació per al desenvolupament fonològic 5.4. rograma d estimulació articulatòria

3 ACTIVITATS FORMATIVES resencial (40%) Exposicions del professor: orals i multimèdia ropostes i discussió de casos pràctics Exposicions de l'alumnat: orals i multimèdia Debats No presencial (60%) Treball de casos pràctics Lectura i anàlisi de documents reparació de les exposicions de l'alumnat: orals i multimèdia Recerca d informació Elaboració de treballs i síntesis Tutories individuals i grupals Ús de plataformes virtuals AVALUACIÓ articipació a classe i tutories (10%) Examen escrit (50%) Casos pràctics (25%) Treball de grup i presentació (15%) - Les activitats de recuperació quedaran restringides a l examen escrit. - Es tindrà en compte l expressió oral i escrita. Requisits per superar la matèria: - Aprovar per separat cadascun dels quatre elements d avaluació amb un mínim del 40% del seu valor. En qualsevol cas, la mitjana de totes les evidències haurà d assolir almenys el 50% del valor conjunt - Assistència mínima del 80% a les diferents sessions de classe. BIBLIOGRAFIA Acosta, V.M. i Moreno, A. Mª. (2001). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Del retraso al trastorno específico del lenguaje. Barcelona: Masson Andreu, Ll., Aparici, M. i Noguera, E. (2012). Desenvolupament i avaluació del llenguatge oral. Barcelona: Editorial UOC Cohen, J. (1959). The factorial structure of the WISC at ages 7½, 10½ and 13½. Journal of Consulting sychology, 23, Costa Neira, K. A. (1996). Manual de pruebas de inteligencia y aptitudes. México: laza y Valdés. Departament d Ensenyament (2003). L ús del llenguatge a l escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya Díaz-Estébanez, E. i Marchesi, A. (1997). La discapacitat auditiva. Dins C. Giné. (Ed.) Transtorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. (pp ). Barcelona: Ediuoc Fernández-Ballesteros, R. (dir.) (2011). Evaluación psicológica. Concepto, métodos y estudio de casos. Madrid: iràmide Flanagan, D.. i Kaufman, A. S. (2006). Claves para la evaluación con el WISC-IV. Madrid: TEA

4 Ediciones. Gallardo, J.R. i Gallego, J. L. (2003): Manual de logopedia escolar. Un enfoque práctico. Málaga: Aljibe Glasser, A. J. i Zimmerman, I. L (1983). Interpretación clínica de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (5ª edició). Madrid: TEA Ediciones. Juárez, A. i Monfort, M. (2001). Estimulación del lenguaje oral. Un modelo interactivo para niños con dificultades. Madrid: Entha Kaufman, A. S. (1982). sicometría razonada con el WISC-R. México: Manual Moderno. eña Casanova,J. (2001). Manual de Logopedia. Barcelona: Masson uyuelo, M.; Rondal, J. A. i Wiig, E. H. (2000). Evaluación del lenguaje. Barcelona: Masson. Sattler, J. M. (1996). Evaluación infantil (3ª ed). México: El Manual Moderno. Serra, M., Serrat, E., Solé, M.R., Bel, A. i Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel. Silvestre, N. (Coord.). (1998). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson Wechsler, D. i Naglieri, J. A. (2011). Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler. Madrid: earson. CRONOGRAMA: ACTIVITATS D ARENENTATGE Distribució aproximada dels continguts de la matèria SESSIÓ MODALITAT DESCRICIÓ Setmana 1 (16 set) Setmana 2 (23 set) Setmana 3 (1 oct) Setmana 4 (7 oct) Setmana 5 (14 oct) Setmana 6 (21 oct) Setmana 7 (28 oct) Setmana 8 (4 nov) Setmana 9 (11 nov) Setmana 10 (18 nov) Setmana 11 (25 nov) Setmana 12 (2 des) resentació. erspectiva general del procés diagnòstic en educació i els problemes de llenguatge Retrospectiva: les Escales de Wechsler en el marc dels tests d intel ligència d aplicació individual L Escala d Intel ligència de Wechsler per a Nens (WISC -català/castellà, WISC-R i WISC-IV). Aplicació, correcció i interpretació Casos pràctics: WISC, WISC-R i WISC-IV L Escala no-verbal d aptitud intel lectual de Wechsler (WNV) L adquisició del llenguatge L adquisició del llenguatge L avaluació del llenguatge: fonètica i fonologia L avaluació del llenguatge: morfologia i sintaxi L avaluació del llenguatge: lèxic - semàntica i pragmàtica L avaluació del llenguatge i l audició Els CREDA

5 SESSIÓ MODALITAT DESCRICIÓ Setmana 13 (9 des) Setmana 14 (16 des) Setmana 15 (7 gen) Els CREDA ropostes d intervenció en el marc escolar ropostes d intervenció en el marc escolar resentació treballs de grup Setmana 16 (13 gen) Examen

CODI: MATÈRIA: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II

CODI: MATÈRIA: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100710 MATÈRIA: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II MÒDUL: V. Organització

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I. MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I

Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I. MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Primària CODI: 0806 MATÈRIA: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS

PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS SICOLOGIA DELS GRUS I DE LES ORGANITZACIONS 2017-18 GUIA DOCENT SICOLOGIA DELS GRUS I DE LES ORGANITZACIONS Coordinació: TEJADA GALLARDO, CLAUDIA Any acadèmic 2017-18 SICOLOGIA DELS GRUS I DE LES ORGANITZACIONS

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Treball Social CODI: 101734 MATÈRIA: Treball social en l'àmbit de la salut mental MÒDUL: XVII. Optatvitat PROFESSOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓ: Grau en Psicologia. MATÈRIA: Psicologia de l Educació

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓ: Grau en Psicologia. MATÈRIA: Psicologia de l Educació UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102812 MATÈRIA: Psicologia de l Educació MÒDUL: VI. Psicologia del Cicle Vital i de l Educació PROFESSOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT II

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT II GUIA DOCENT APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT II Coordinació: Clara Sansó Galiay Any acadèmic 2015-16 Informació general de l'assignatura Denominació APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

PROGRAMA D assignatures

PROGRAMA D assignatures PROGRAMA D assignatures 27328 EDUCACIÓ PER A LA SALUT Curs Acadèmic 2009-2010 Núm.Crèdits Totals 4,5 Núm.Crèdits Teòrics 2 Núm.Crèdits Pràctics 2,5 Curs 2º Semestre Tipus (T, O, OP, LLE) 1r OB FERNANDO

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Logopèdia Facultat de Psicologia 3 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Logopèdia Facultat de Psicologia 3 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35296 Nom Intervenció logopèdica en els trastorns de la Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs

Más detalles

PLA ESPECIAL D ESTUDIS DE MAGISTERI

PLA ESPECIAL D ESTUDIS DE MAGISTERI PLA ESPECIAL D ESTUDIS D DE MAGISTERI PER QUÈ ÉS S UN PLA ESPECIAL Accés s restringit a un perfil d estudiants d ben definit. Horari: compatible amb horari laboral Modalitat d ensenyament: d com el grau

Más detalles

Profesores: Mar Navas Saurín José Peirats Chacón

Profesores: Mar Navas Saurín José Peirats Chacón 1 Curso 2012-2013 Profesores: Mar Navas Saurín José Peirats Chacón 2 GRADO DE LOGOPEDIA CURSO 2012-2013 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DE LA LOGOPEDIA INTRODUCCIÓN La asignatura Fundamentos educativos de la Logopedia

Más detalles

Dades de l'assignatura Codi Psicologia del desenvolupament i adquisició del llenguatge

Dades de l'assignatura Codi Psicologia del desenvolupament i adquisició del llenguatge FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35278 Nom Psicologia del desenvolupament i adquisició Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2016-2017 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Eines bàsiques de PNL per a docents

Eines bàsiques de PNL per a docents CURS 2014-2015 TARDOR 2014 3 NOVEMBRE AL 14 DESEMBRE 2014 Guia docent: Eines bàsiques de PNL per a docents Primària Secundària. Codi - REC0123127 / 2014-2015 Professor/a: Lorena Araujo Convocatòria: Tardor

Más detalles

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO p TECNO_v : doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA Pàgina 1 de 5 Aquest document pot quedar obsolet

Más detalles

Fundamentos educativos de la logopedia. Didàctica i Organització Escolar

Fundamentos educativos de la logopedia. Didàctica i Organització Escolar GUÍA ACADÉMICA FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DE LA LOGOPEDIA 1.- Datos de identificación Asignatura: Carácter: Titulación: Ciclo: Curso y cuatrimestre: Departamento: Coordinador: URL: Fundamentos educativos de

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso 2015/16 Asignatura: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso 2015/16 Asignatura: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso 2015/16 Asignatura: DATOS DE LA ASIGNATURA Denominación: Código: 100844 Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 4 Denominación

Más detalles

Dret mercantil (Grau de Relacions Laborals)

Dret mercantil (Grau de Relacions Laborals) Dret mercantil (Grau de Relacions Laborals) 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Dret mercantil Codi 100488 Crèdits ECTS 6 Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s imparteix Primer

Más detalles

Programa d Educació per a la Salut. Curs acadèmic 2012-2013 Codi 102708 Matèria Educació per a la Salut Curs 2012-2013. C2,S4 Idioma Crèdits 6 Crèdits ECTS 6 Hores de estudio Facultat Infermeria Departament

Más detalles

COMISSIÓ INCLUSIVA AFA LA FLOR DE MAIG

COMISSIÓ INCLUSIVA AFA LA FLOR DE MAIG COMISSIÓ INCLUSIVA AFA LA FLOR DE MAIG Tots som especials a la nostra manera, perquè no hi ha cap ésser humà estàndard o comú. Tots som diferents. Stephen W.Hawking Aquesta guia neix de la preocupació

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

TITULACIÓ: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDARIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYANÇA D IDIOMES.

TITULACIÓ: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDARIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYANÇA D IDIOMES. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDARIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYANÇA D IDIOMES. CODI: MATÈRIA: Aprenentatge i ensenyament

Más detalles

Programació d una acció formativa

Programació d una acció formativa Programació d una acció formativa Índex de continguts Elaboració de la programació. 2 Programació de les sessions 3 Activitats d avaluació previstes. 5 Elements de l avaluació contínua. 6 Materials docents.

Más detalles

PAM - Programació d'aplicacions Multimèdia

PAM - Programació d'aplicacions Multimèdia Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 701 - AC - Departament d'arquitectura de

Más detalles

ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES 23889

ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES 23889 ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES 23889 Unitat de Didàctica i Organització Escolar / Departament de Pedagogia Aplicada Profesora: Susana Tovías Wertheimer OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA Conocer

Más detalles

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 737 - RMEE - Departament de Resistència de

Más detalles

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació Direcció General de Planificació i Serveis Socials Conselleria de Serveis Socials i Cooperació Direcció General de Planificació i Serveis Socials Les Accions de Formació que es recullen en aquest document s han elaborat a partir de: *Estudi de necessitats

Más detalles

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació JORNADA DE FORMACIÓ EN XARXA DEL PROFESSORAT D EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA ZONA Barcelona, 12 de maig de 2010 LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

Más detalles

GUÍA DOCENTE 2018/2019. El alumnado con Necesidades Educativas Específicas del Lenguaje. MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º curso. Modalidad Presencial

GUÍA DOCENTE 2018/2019. El alumnado con Necesidades Educativas Específicas del Lenguaje. MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º curso. Modalidad Presencial GUÍA DOCENTE 2018/2019 El alumnado con Necesidades Educativas Específicas del Lenguaje MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º curso Modalidad Presencial Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura

Más detalles

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 732 - OE - Departament d'organització d'empreses

Más detalles

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT (codi: 2507)

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT (codi: 2507) Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de l Educació INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT (codi: 2507) Llicenciatura en Psicopedagogia Assignatura troncal

Más detalles

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Cursos de formació del professorat La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Idioma de les sessions Català. Sector educatiu dels participants Professors de català per a estrangers

Más detalles

TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del Tapís de la Creació

TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del Tapís de la Creació TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del Tapís de la Creació ETAPA/CICLE/NIVELL TEMPORALITZACIÓ MATERIAL AGRUPAMENT Primària/ CM/CS 3 sessions Pag. web Individual/grup petit 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1.Competències

Más detalles

240PE002 - Smart Moto Challenge

240PE002 - Smart Moto Challenge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Grau d Educació Primària

Grau d Educació Primària Grau d Educació Primària Curs 2011-2012 MÒDUL: Ensenyament i aprenentatge de la matemàtica MATÈRIA: Tractament de la Informació, Atzar i Probabilitat CODI: 100813 CURS: Tercer CRÈDITS ECTS: 6 crèdits SEMESTRE:

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado de Maestro/a en Educación FACULTAT DE MAGISTERI 4 Primer cuatrimestre

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado de Maestro/a en Educación FACULTAT DE MAGISTERI 4 Primer cuatrimestre FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 36298 Nombre Intervención en trastornos del lenguaje oral Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2016-2017 Titulación(es) Titulación Centro Curso

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES Codi 102704 Matèria Psicologia i Habilitats Comunicatives Curs 2011-2012 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 9 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2014/15 ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2014/15 ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2014/15 ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DATOS DE LA ASIGNATURA Denominación: Código: 100844 Plan de estudios:

Más detalles

Semipresencial o combinada

Semipresencial o combinada Nivell bàsic Desenvolupa les habilitats de comprensió i producció orals, perquè l'aprenent pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. L'assoliment d'aquest nivell equival

Más detalles

ASPECTOS EVOLUTIVOS DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE. Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU ) 4º curso. Modalidad Semipresencial

ASPECTOS EVOLUTIVOS DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE. Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU ) 4º curso. Modalidad Semipresencial ASPECTOS EVOLUTIVOS DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU ) 4º curso Modalidad Semipresencial Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura 4 Requisitos

Más detalles

Projecte d Ordre d avaluació d ESO

Projecte d Ordre d avaluació d ESO Projecte d Ordre d avaluació d ESO Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 27 de juny de 2017 Article 1. Objecte Decret 187/2015, d ordenació de l ESO L ordenació del currículum

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

CMC. Recursos per al professorat

CMC. Recursos per al professorat ÍNDEX Aula3D és el projecte educatiu més complet i global de que enriqueix i modernitza l aprenentatge complementant el material educatiu en format paper i format digital. 1 El treball científic Amb Edubook

Más detalles

El alumnado con Necesidades Educativas Específicas del Lenguaje. MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º curso. Modalidad Semipresencial

El alumnado con Necesidades Educativas Específicas del Lenguaje. MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º curso. Modalidad Semipresencial GUÍA DOCENTE 2018/2019 El alumnado con Necesidades Educativas Específicas del Lenguaje MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º curso Modalidad Semipresencial Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura

Más detalles

Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU) 3º curso

Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU) 3º curso TRASTORNOS EN EL DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU) 3º curso Modalidad Semipresencial Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura 4 Requisitos

Más detalles

LD - Lideratge i Direcció

LD - Lideratge i Direcció Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 732 - OE - Departament d'organització d'empreses GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

PROGRAMA De asignaturas

PROGRAMA De asignaturas PROGRAMA De asignaturas 23872 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL LENGUAJE, EL HABLA Y LA VOZ Curso Académico 2009-2010 Núm.Créditos Totales 6 Núm.Créditos Teóricos 4,5 Núm.Créditos Prácticos 1,5 Curso Semestre

Más detalles

ETAPA/CICLE/NIVELL TEMPORALITZACIÓ MATERIAL AGRUPAMENT Primària/ CM/CS 4 sessions Guies Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

ETAPA/CICLE/NIVELL TEMPORALITZACIÓ MATERIAL AGRUPAMENT Primària/ CM/CS 4 sessions Guies Competència comunicativa lingüística i audiovisual. TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del claustre ETAPA/CICLE/NIVELL TEMPORALITZACIÓ MATERIAL AGRUPAMENT Primària/ CM/CS 4 sessions Guies Individual/grup petit mestre/alumne 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1.Competències

Más detalles

Tècniques d expressió oral i escrita en llengua francesa I

Tècniques d expressió oral i escrita en llengua francesa I Tècniques d expressió oral i escrita en llengua francesa I 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Tècniques d expressió oral i escrita en llengua francesa I Codi 103363 Crèdits ECTS Curs i període

Más detalles

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado de Maestro/a en Educación FACULTAT DE MAGISTERI 3 Primer cuatrimestre

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado de Maestro/a en Educación FACULTAT DE MAGISTERI 3 Primer cuatrimestre FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 36295 Nombre Intervención en trastornos de la audición Ciclo Grado Créditos ECTS 4.5 Curso académico 2014-2015 Titulación(es) Titulación Centro Curso

Más detalles

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

SIN - Sistemes d'informació

SIN - Sistemes d'informació Unitat responsable: 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla

Más detalles

CRONOGRAMA PRIMER CURS. PRIMER I SEGON SEMESTRE.

CRONOGRAMA PRIMER CURS. PRIMER I SEGON SEMESTRE. MASTER EN PATRIMONI CULTURAL: INVESTIGACIÓ I GESTIÓ. CURS 2015-16. CRONOGRAMA PRIMER CURS. PRIMER I SEGON SEMESTRE. AULA: LABORATORI DEPARTAMENT (R.Llull). Departament de Ciències Històriques i Teoria

Más detalles

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

GUÍA DOCENTE 2016/2017 ASPECTOS EVOLUTIVOS DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE. Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU ) 4º curso. Modalidad presencial

GUÍA DOCENTE 2016/2017 ASPECTOS EVOLUTIVOS DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE. Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU ) 4º curso. Modalidad presencial ASPECTOS EVOLUTIVOS DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE Grado MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MENCIÓN AU ) 4º curso Modalidad presencial Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura 3 Requisitos previos

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Logopèdia Facultat de Psicologia 3 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Logopèdia Facultat de Psicologia 3 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35294 Nom Intervenció logopèdica en la deficiència de Cicle Grau Crèdits ECTS 4.5 Curs acadèmic 2015-2016 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

GUIA DOCENT Didàctica de la Llengua i Literatura. Universitat Catòlica de València

GUIA DOCENT Didàctica de la Llengua i Literatura. Universitat Catòlica de València 1 GUIA DOCENT Didàctica de la Llengua i Literatura Grau en Mestre d Educació Primària Universitat Catòlica de València Curs 2018/19 2 GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA: Didàctica de la Llengua i la Literatura

Más detalles

Nom de l assignatura: MATERIALS D EXPLORACIÓ EN LES ALTERACIONS DEL LLENGUATGE, PARLA I AUDICIÓ. Període en que s imparteix: semestral (1er semestre)

Nom de l assignatura: MATERIALS D EXPLORACIÓ EN LES ALTERACIONS DEL LLENGUATGE, PARLA I AUDICIÓ. Període en que s imparteix: semestral (1er semestre) 1. IDENTIFICACIÓ: Nom de l assignatura: MATERIALS D EXPLORACIÓ EN LES ALTERACIONS DEL LLENGUATGE, PARLA I AUDICIÓ Codi: 50026 Professorat: A. Casals Titulació: Diplomatura de logopèdia Tipologia d assignatura:

Más detalles

GRADO MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE

GRADO MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE GRADO MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: Psicología del Desarrollo CÓDIGO: CURSO

Más detalles

Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari)

Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari) Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari) Direcció General de l Educació Bàsica i el Batxillerat Setembre de 2008 14/04/08 Finalitat de l educació infantil En els centres educatius es contribuirà

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC

Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC Educació i descentralització Lliçons apreses Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC Øystein Johannessen Director general adjunt Ministeri noruec d Ensenyament

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

DESARROLLO SALUDABLE EN LA INFANCIA II

DESARROLLO SALUDABLE EN LA INFANCIA II GUIA DOCENT DESARROLLO SALUDABLE EN LA INFANCIA II Coordinació: MARSELLES VIDAL, MARIA ANGELES Any acadèmic 2017-18 Informació general de l'assignatura Denominació DESARROLLO SALUDABLE EN LA INFANCIA II

Más detalles

Curs Professor: Luis Aguilar Hernández

Curs Professor: Luis Aguilar Hernández Curs 2015-2016 Professor: Luis Aguilar Hernández GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Formació i desenvolupament professional docent: formació del professorat

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado de Logopedia FACULTAT DE PSICOLOGIA 1 Primer cuatrimestre

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado de Logopedia FACULTAT DE PSICOLOGIA 1 Primer cuatrimestre FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35278 Nombre Psicología del Desarrollo y Adquisición del Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2017-2018 Titulación(es) Titulación Centro Curso

Más detalles

ASIGNATURA INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALUMNOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS

ASIGNATURA INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALUMNOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS Guía Docente 1 ASIGNATURA INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALUMNOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS Materia Intervención psicoeducativa en entornos educativos reglados Máster Oficial Universitario

Más detalles

Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa

Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa Dades de l'assignatura Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes 2010-2011 101727 Psicologia evolutiva

Más detalles

2. Les funcions del psicopedagog en l àmbit del sistema educatiu formal.

2. Les funcions del psicopedagog en l àmbit del sistema educatiu formal. PROGRAMA: EL SISTEMA EDUCATIU I LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG Psicopedagogia. Curs 2001-2002 Professor: Enric Roca Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social Objectius: 1. Recordar algunes nocions bàsiques

Más detalles

Marta Sitges (Departament de Medicina, Universitat de Barcelona, Servei de

Marta Sitges (Departament de Medicina, Universitat de Barcelona, Servei de Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura: Resonància Magnètica Cardíaca Codi: 571983 Tipus : Optativa Comú Impartició: Dijous de 8 a 9 h. Aula Claude Bernard.

Más detalles

MATÈRIA: Bases Conceptuals i Contextuals de l Educació Social. MÒDUL: VIII. Bases Conceptuals i Contextuals de l Educació Social

MATÈRIA: Bases Conceptuals i Contextuals de l Educació Social. MÒDUL: VIII. Bases Conceptuals i Contextuals de l Educació Social UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL CODI: 100907 MATÈRIA: Bases Conceptuals i Contextuals de l Educació Social MÒDUL: VIII. Bases Conceptuals i Contextuals

Más detalles

Vols ser Mentor o Mentora?

Vols ser Mentor o Mentora? Vols ser Mentor o Mentora? Què és un mentor o mentora? És qui acompanya un nou estudiant o estudianta en el seu primer curs a la Universitat i contribueix a la seua integració acadèmica, social i institucional.

Más detalles

Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears ny acadèmic 2010-11 valuació a l'àrea de LL. i Lit.Cat/ 21, N, Eivissa Identificació de l'assignatura valuació a l'àrea de LL. i Lit.Cat/ Ll. i Lit. Cast. Crèdits 1.36 presencials (34 Hores) 3.64 no presencials

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil. MATÈRIA: Societat, família i escola I

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil. MATÈRIA: Societat, família i escola I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100705 MATÈRIA: Societat, família i escola I MÒDUL: III. Societat, família i escola ROFESSOR/A RESONSABLE:

Más detalles

EC - Enginyeria Comercial

EC - Enginyeria Comercial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 717 - EGE - Departament d'expressió Gràfica a l'enginyeria GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES

PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES Codi 102704 Matèria Psicologia i Habiliats Comunicatives Curs 2010-2011 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 9 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació

Más detalles

Departament: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l Educació

Departament: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l Educació 1. IDENTIFICACIÓ: Nom de l assignatura: DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ DEL LLENGUATGE, LA PARLA I LA VEU. Codi: 50011 Professorat: Titulació: Diplomatura de Logopèdia Tipologia d assignatura: Troncal Crèdits (ECTS):

Más detalles

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es 2.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: INDUSTRIES ALIMENTARIES Nombre de crèdits Pla 2001: 6 Nombre de crèdits ECTS: 5 Caràcter (troncal T, obligatòria Ob, optativa Op): T Titulació:

Más detalles

Modelo de Guía Docente. Facultad de Psicología. Grado de Logopedia

Modelo de Guía Docente. Facultad de Psicología. Grado de Logopedia 1 Modelo de Guía Docente Facultad de Psicología Grado de Logopedia GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje Curso Académico 2013/2014 Fecha: Mayo 2013 1. Datos

Más detalles

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Didàctica de l Educació Infantil PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula L educador infantil OBJECTIUS Identificar les competències de l educador. Determinar les atribucions adscrites

Más detalles

Pla docent del curs: Tractament d'imatge i vídeo online. REC

Pla docent del curs: Tractament d'imatge i vídeo online. REC Pla docent del curs: Tractament d'imatge i vídeo online. REC8470473 Objectiu general Aquests curs té com a objectiu millorar la competència digital del professorat en les noves tecnologies. Treballant

Más detalles

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Curs: 2005-2006 Tipus d assignatura: Troncal Durada: 1r quadrimestre Nombre de crèdits: 6 crèdits, 4,5 teòrics

Más detalles

Índex. 4. Conclusions

Índex. 4. Conclusions LA IMPLEMENTACIÓ, AVALUACIÓ I MILLORA D UNA ASSIGNATURA SOSTENIBILISTA COMÚ DELS GRAUS DE L ESCOLA D ENGINYERIA DE TERRASSA EN EL MARC DE L EEES: ESTUDI D UN CAS REAL Beatriz Escribano Rodríguez de Robles;

Más detalles

Pla de Desenvolupament Directiu (PDD) Diputació de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona

Pla de Desenvolupament Directiu (PDD) Diputació de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona Pla de Desenvolupament Directiu (PDD) Diputació de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona Introducció La Diputació de Barcelona (DIBA) ha apostat per implantar un nou model de gestió dels seus recursos

Más detalles

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Guió previ per al professorat Presentació Amb les propostes del Servei Educatiu del Museu Picasso convidem a alumnes

Más detalles

CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Treball Social CODI: 101719 MATÈRIA: Ètica i Deontologia MÒDUL: XIII. Eines Professionals i Organitzatives PROFESSOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Facultat de Ciències de l Educació - UAB

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Facultat de Ciències de l Educació - UAB 1283 / 1363 - Pla d'estudis del títol de Graduat o Graduada en Educació Infantil i Educació Primària per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartit a la Facultat de Ciències de l Educació. Aprovat

Más detalles

Màster en Psicopedagogia

Màster en Psicopedagogia Màster en Psicopedagogia Curs 2012-2013 MATÈRIA: CODI: 14459 Dinàmica i gestió fr grups i d'equips CURS: Primer CRÈDITS ECTS: 5 crèdits SEMESTRE: 2n TIPUS DE MATÈRIA: Optativa IDIOMA: Català / Castellà

Más detalles

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 Grup 21 curs Societat, Ciència i Cultura Societat, Ciència i Cultura 103699 i contextos I 103700 i contextos II 102011 / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies

Más detalles

N O S A L T R E S S O M... Escola Collbaix

N O S A L T R E S S O M... Escola Collbaix N O S A L T R E S S O M... Escola Collbaix ESCOLA COLLBAIX DE SANT JOAN DE VILATORRADA Projecte educatiu del CEIP Collbaix: Escola integrada a la comunitat educativa de Sant Joan de Vilatorrada. Escola

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ... FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Pàgina 1 1. JUSTIFICACIÓ Aquest curs pretén formar als professionals amb els coneixements i procediments

Más detalles

GRAU DE CRIMINOLOGIA INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA

GRAU DE CRIMINOLOGIA INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA GRAU DE CRIMINOLOGIA INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA CURS 2009-2010 1 ÍNDEX 1. DADES GENERALS DE L ASSIGNATURA 3 2. EQUIP DOCENT 4 3. CONTEXTUALITZACIÓ DE L ASSIGNATURA 5 4. OBJECTIUS FORMATIUS DE L ASSIGNATURA

Más detalles