Opinión Consultoria Tributaria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Opinión Consultoria Tributaria"

Transcripción

1 Opiió sultria Tributaria Pais ARGENTINA Nrma Fiscal IUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES : RES AGIP 745/2014 Fcha Publicació: 04/11/2014 Fcha Etrada Vigcia: 04/11/2014 Fcha miz Aplicació: 04/11/2014 sulta Nrmas Prstadas pr l lit NORMA RES AGIP 745/2014 INGRESOS BRUTOS. AGENTES DE REAUDAIÓN. APLIATIVO - A.R.i.B.A.. APROBAIÓN Aálisis sultria RESOLUIÓN (AGIP Bs. As. cdad.) 745/2014 Igrss bruts. Agts rcaudació. Aplicativ "-A.R.i.B.A.". Aprbació SUMARIO: S apruba l aplicativ "-A.R.i.B.A.", qu srá utilizació bligatria para la prstació las claracis juradas y l pag las bligacis fiscals ls agts rcaudació l impust sbr ls igrss bruts rspct a las rtcis y/ prcpcis ralizadas. El mciad aplicativ stará dispibl a través la págia wb la Admiistració Gubramtal Igrss Públics ( al qu s pdrá accr c clav fiscal, ivl 01 02, a partir l 3/11/2014, bid utilizars a partir ls vcimits crrspdits al príd 10 qu prará l ms vimbr Al rspct, s stablc qu cas prstars algú icvit técic, s pdrá utilizar l aplicativ "A.R.i.B.A." para las claracis juradas crrspdits a ls príds 10 a 12 l añ OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

2 Opiió sultría Tributária Para la caclació las claracis juradas srá us bligatri l sistma StiPag la AFIP, utilizad l crrspdit Vlat Elctróic Pag (VEP). Art. 1 - Apruébas l aplicativ "-A.R.i.B.A." qu srá utilizació bligatria para la prstació la claració jurada y pag las bligacis fiscals pr part ls agts rcaudació rspct las rtcis prcpcis ralizadas a ls ctribuyts l impust sbr ls igrss bruts, acurd c las frmalidas, cdicis y más rquisits qu s stablc pr la prst rslució. Art. 2 - El uv aplicativ "-A.R.i.B.A." stará dispibl la págia wb st Orgaism " y s accrá c clav ciudad, ivl sgú crrspda, s l día 3 vimbr 2014 bid utilizars a partir ls vcimits crrspdits al príd 10, qu prará l ms vimbr l añ E cas prstars algú icvit técic su utilizació, s pdrá hacr us l aplicativ "A.R.i.B.A." para las claracis juradas crrspdits a ls príds 10 a 12 l añ Art. 3 - Las claracis juradas crrspdits al príd y pstrirs, icluyd las rctificativas príds atrirs, brá sr cfcciadas, bligatriamt, mdiat la utilizació l aplicativ "- A.R.i.B.A.". Art. 4 - La cstacia (tickt) prstació la claració jurada, s btdrá a través la págia wb " mdiat l us UIT y clav fiscal, la slapa srvicis: Prstació DDJJ y Pags, tr lla, Mú Prstacis: sulta: sulta DDJJ prstadas st Sistma. Art. 5 - Para la caclació la claració jurada srá us bligatri l Sistma StiPag AFIP utilizad l Vlat Elctróic Pag (VEP) acurd c l stablcid la rslució (AGIP) 692/2010. Art. 6 - La ibsrvacia la bligació fctuar la prstació las claracis juradas y pags cfrm ls térmis stablcids la prst rslució, pr part ls sujts rspsabls, dará lugar a la aplicació l régim sacis prvistas l ódig Fiscal. Art. 7 - Apruébas cm Ax I l "Dcumt Técic Imprtació Opracis", qu cti l "Disñ Rgistr Imprtació Rtcis/Prcpcis" y cm Ax II(1) ls mls cmprbats: Ml DDJJ WEB; Tickt Prstació DDJJ - mprbat Rcpció F 5225; Ml mprbat Pag VEP y Ml mprbat Gració VEP para Pags Rgrads, ls qu frma part itgrat la prst rslució, a tds sus fcts. Art. 8 - Facúltas a la Dircció Gral Rtas a: 1. Dictar las rmas caráctr prativas y cmplmtarias qu rsult csarias. 2. Rslvr situacis hch qu s plat c rspct al uv aplicativ. Art. 9 - La prst rslució rig a partir su publicació. Art D frma. Or Vrsió atrir Arciba 1 Mdif. 2 Mdif. 3 Mdif. 4 Mdif. Disñ rgistr imprtacis rtcis/prcpcis amp Tip Larg Dsd Hast Opcia a l dat Validacis Tip Valrs 1: Rtció N pració fijs 2: Prcpció ódig rma N Fcha rtció/ Fcha N prcpció Tip cmprbat rig la rtció Valrs fijs N Si Tip pració =1: 02. Nta débit 03. Or pag 04. Blta pósit 05. Liquidació pag 06. rtificad bra 07. Rcib 08. t. lc. srvic. Obsrvaci s Sgú tip pració Frmat: OT - TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació 2

3 Opiió sultria Tributaria 5 Mdif. 6 Mdificad 7 Mdif. 8 Mdificad Ltra l cmprbat cmprbat Fcha l cmprbat Mt l cmprbat Valrs fijs Sí 09. Otr cmprbat Si Tip pració =2: 09. Otr cmprbat Opració Rtcis R. I y suj. rt. = R. I: Ltra = A, M, B Si Agt = R. I y suj. rt. = xt: ltra = R. I y suj. rt. = mt.: ltra = xt y suj. rt. = R. I: ltra = B xt y suj. rt. = xt: ltra = Ext y suj. rt. = mt.: ltra = Opració prcpció R. I y suj. rt. = R. I: ltra = A, M, B R. I y suj. rt. = xt: ltra = B R. I y suj. rt. = mt.: ltra = B R. I y suj. rt. = cat.: ltra = B xt y suj. rt. = R. I: ltra = xt y suj. rt. = xt: ltra = xt y suj. rt. = mt.: ltra = xt y suj. rt. = cat.: ltra = Si tip cmprbat = (01,06,07): A, B,, M si 1 dígit blac N Mayr a 0 (cr) Fcha N N Máxim:,9 9 Frmat: 3 OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

4 Opiió sultría Tributária Or Vrsió atrir Arciba Mdif. Mdif. Mdificad Mdif. Mdif. Mdif. Mdif. Mdificad Mdificad Mdificad Mdif. Disñ rgistr imprtacis rtcis/prcpcis Tip Larg Dsd Hast Opci amp Validacis a al dat crtificad prpi Tip dcumt l Rtid dcumt l rtid Situació IB l rtid iscripció IB l rtid Situació frt al IVA l rtid Razó scial l rtid Imprt trs ccpts Imprt IVA Mt sujt a rtció/ prcpció Alícuta Txt Sí Valr s fijs Valr s fijs Valr s fijs N N N N N Txt N N N N N 3: UIT 2: UIL 1: DI Mayr a 0 (cr) Máxim: 9 1: Lcal 2: vi Multilatral 4: N iscript 5: Rg. simplificad Si situació IB l rtid = 4: Rspsabl iscript 3- Ext 4- Mtribut Míim: 0 Máxim: 9, Míim: 0 Máxim: 9, Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Mayr a 0 (cr) Obsrvacis Si tip pració = 1 s carga l Nº crtificad blacs Sí tip pració = 2 s cmplta c blacs Si Nº dcumt > = : tip dcumt = 3 Si Tip dcumt = 3: Situació IB l rtid = (1, 2, 4, 5) Si Tip dcumt = (1, 2): Situació IB l rtid = 4 S validará digit vrificadr. 1. Lcal: 8 dígits úmr + 2 dígits vrificadr 2. v. Multilatral: 3 dígits jurisdicció + 6 dígits úmr + 1 dígit vrificadr 5. RS: 2 dígits + 8 dígits + 1 dígit vrificadr Sl cmpltar si ltra l cmprbat = (A, M) Mt sujt a rtció/prcpció = (mt l cmprbat - imprt IVA - imprt trs ccpts) Sgú l tip pració, códig OT - TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació 4

5 Opiió sultria Tributaria Máxim:, rma y tip agt Or Vrsió atri r Arciba Mdifica d Mdifica d Disñ rgistr imprtacis rtcis/prcpcis Tip Larg Dsd Hast Opci amp Validacis a al dat Rtció/prcp ció practicada Mt ttal rtid/ prcibid Núm r Núm r N N El archiv imprtació b star rad pr fcha rtció Ls dats tip uméric s alia a la rcha y s cmplta c crs Ls dats tip caráctr s alia a la izquirda y s cmplta c blacs Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Igual a rtció/prcp ció practicada Obsrvacis Rtció/prcp ció practicada = mt sujt a rtció/ prcpció * alícuta /100 Or Dircció Vrsió atrir Arciba Mdif. Mdif. Mdif. Dsarrll mdifica d Mdif. Mdif. Mdif. Disñ rgistr imprtacis tas crédit Tip Larg Dsd Hast Opci amp a al dat Valr Tip pració N s fijs ta crédit Fcha ta crédit Sistmas mt ta crédit crtificad prpi Tip cmprbat rig la rtció Ltra l cmprbat N Fcha N N Txt Sí Valr s fijs Valr s fijs N Si Validacis 1: Rtció 2: Prcpció Mayr a 0 (cr) Máxim: Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Si Tip pració = 1: 02. Nta débit 03. Or pag 04. Blta pósit 05. Liquidació pag 06. rtificad bra 07. Rcib 08. t. lc. Srvic. 09. Otr cmprbat Si Tip pració = 2: 09. Otr cmprbat Si Emisr = R. I y rcptr = R. I: ltra= A, M Si misr = R. I Obsrvaci s frmat: 5 OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

6 Opiió sultría Tributária Mdificad Mdificad Mdificad Mdificad Mdificad Mdificad cmprbat dcumt l Rtid ódig rma Fcha rtció/prcpci ó Rtció/prcp. a ducir Alícuta y rcptr <> R. I: ltra= B Si misr = mtribut: ltra = Si misr = xt: ltra = B Si tip cmprbat = (01,06,07): A, B,, M si 1 dígit blac N Mayr a 0 (cr) N N N N N Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Mayr a 0 (cr) Dcimals: 2 Máxim:, UIT/UIL l cmprbat rig la rtció Sgú tip pració Frmat: Rt./prcp. a ducir = mt ta crédit * alícuta/100 Sgú l tip pració, códig rma y tip agt. NORMA RES AGIP 745/2014 INGRESOS BRUTOS. AGENTES DE REAUDAIÓN. APLIATIVO - A.R.i.B.A.. APROBAIÓN Sub Tópic clusió S itrprta qu l xprsad l trcr párraf l sumari: Al rspct, s stablc qu cas prstars algú icvit técic, s pdrá utilizar l aplicativ "A.R.i.B.A." para las claracis juradas crrspdits a ls príds 10 a 12 l añ 2014., s trata sól icvits técics l us l aplicativ _ARIBA, pr l tat s ratifica la fcha trada vigcia la rma: 06/11/2014. OT - TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació 6

7 Opiió sultria Tributaria Ifrmacis mplmtarias Para l sarrll la spcificació técica, s abrió l llamad TQYQG9 Rfrcias BASE LEGAL Históric Altracis ID Fcha Vrsió Dscripció Llamad JM 10/11/ ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA - Aprbació XXXXXX 7 OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

CMAC MÓVIL AFILIACION DESDE EL CANAL ELECTRONICO OPERACIONES POR INTERNET

CMAC MÓVIL AFILIACION DESDE EL CANAL ELECTRONICO OPERACIONES POR INTERNET CMAC MÓVIL AFILIACION DESDE EL CANAL ELECTRONICO OPERACIONES POR INTERNET 1. Prces de Afiliación: El cliente, además de las agencias a nivel nacinal, también pdrá afiliarse a CMAC MÓVIL a través del Canal

Más detalles

Comprobante del Valor Electronico (COVE) Version 2 mayo 2011

Comprobante del Valor Electronico (COVE) Version 2 mayo 2011 Cmprbante del Valr Electrnic (COVE) Versin 2 may 2011 1 DATOS DEL COMPROBANTE Blque de infrmación para declaración de ls dats del cmprbante. Se deberá enviar un sl blque pr archiv CAMPO FORMATO LONGITUD

Más detalles

NIF del emisor de la factura: 2.1.1.3 TaxIdentificationNumber. País del emisor de la factura: dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras.

NIF del emisor de la factura: 2.1.1.3 TaxIdentificationNumber. País del emisor de la factura: dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

HISTÓRICO DE LOS PLANES DE TARIFAS

HISTÓRICO DE LOS PLANES DE TARIFAS HISTÓRICO DE LOS PLANES DE TARIFAS Este dcument recge el archiv históric de las tarifas que han sid cmercializadas en ls últims 18 meses. Tds ls planes están sujets al hrari peninsular. Ls precis aparecen

Más detalles

Anexo V "Acuerdos de Sistemas para la Facturación' del Convenio poro la Comercialización o Reventa de Servicios

Anexo V Acuerdos de Sistemas para la Facturación' del Convenio poro la Comercialización o Reventa de Servicios Anxo V "Acurdos d Sistmas para la Facturación' dl Convnio poro la Comrcialización o ANEXO V ACUERDOS DE SISTEMAS PARA LA FACTURACIÓN QUE SE ADJUNTA AL CONVENIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN O REVENTA DE SERVICIOS

Más detalles

Ejemplo de Registros de la Información de Ventas

Ejemplo de Registros de la Información de Ventas Cntribuyentes bligads a presentar Declaración Jurada de Cmpras y Ventas Ejempl de Registrs de la Infrmación de Ventas 16-08-2012 Versión 3.2 SDF-Versión 3.0 Cntenid Cntenid 2 1.- Tip de : Facturas de Ventas

Más detalles

Con Prepago Claro increíbles tarifa y beneficios TODO DESTINO!!!!

Con Prepago Claro increíbles tarifa y beneficios TODO DESTINO!!!! Para Distribuidres Clar Móvil De María del Pilar Suárez G. Asunt CONDICIONES SERVICIOS PREPAGO MARZO 2014 1. Planes Prepag Td Destin Cn Prepag Clar increíbles tarifa y beneficis TODO DESTINO!!!! 2014-GSDI01-S059879

Más detalles

Direccionamiento IP. Realice una tabla como la que se muestra y agregue s. Tome como ejemplo el número 00110110

Direccionamiento IP. Realice una tabla como la que se muestra y agregue s. Tome como ejemplo el número 00110110 Direccinamient IP William Marín M. Direccinamient IP Repas sbre númers Binaris Objetiv: Cnvertir de Binari a Decimal Frma Manual Realice una tabla cm la que se muestra y agregue s. Tme cm ejempl el númer

Más detalles

BANCOLOMBIA SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS MANUAL DE USUARIO SERVICIO ALTERNO TRANSACCIONAL

BANCOLOMBIA SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS MANUAL DE USUARIO SERVICIO ALTERNO TRANSACCIONAL BANCOLOMBIA SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS MANUAL DE USUARIO SERVICIO ALTERNO TRANSACCIONAL Este servici ha sid diseñad para que nuestrs clientes puedan realizar sus pags de nómina prveedres y descargar la

Más detalles

Distribuidores Claro Móvil Diego Hernández De Alba Asunto CONDICIONES BENEFICIOS PREPAGO - AGOSTO 2012

Distribuidores Claro Móvil Diego Hernández De Alba Asunto CONDICIONES BENEFICIOS PREPAGO - AGOSTO 2012 Para De Distribuidres Clar Móvil Dieg Hernández De Alba Asunt CONDICIONES BENEFICIOS PREPAGO - AGOSTO 2012 Disfruta ls beneficis de ser usuari prepag de Clar!!! 1. Prmción pr recarga y prmción pic y placa:

Más detalles

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires INGRESOS BRUTOS REGIMENES GENERALES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN GUÍA PRÁCTICA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Hacemos la presentación práctica del régimen general de retención y de percepción,

Más detalles

GUÍA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ULSA

GUÍA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ULSA GUÍA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ULSA 2010 El presente dcument tiene pr bjet dar a cncer a la cmunidad universitaria ls aspects referentes a la facturación electrónica, desde su definición, elements que

Más detalles

República Oriental del Uruguay Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Secretaría Asesoría Política Comercial

República Oriental del Uruguay Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Secretaría Asesoría Política Comercial República Oriental del Uruguay Ministeri de Ecnmía y Finanzas Dirección General de Secretaría Asesría Plítica Cmercial Infrmación que ls destinataris de encmiendas pstales internacinales que quieran ampararse

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO PROCEDIMIENTO DE CAPTACION Y ASIGNACION NIVEL SECUNDARIA ART, Clav: Página 1 d 7 1. Objtivo Asgurar qu: la captación, otorgaminto y asignación d bcas Académicas a los Estudiants d La Univrsidad dl Fútbol

Más detalles

PENSUM ESCUELA DE PSICOLOGÍA

PENSUM ESCUELA DE PSICOLOGÍA PENSUM ESCUELA DE PSICOLOGÍA RESUMEN: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE, 2010 U.A.P.A M.de la E. G.T. 1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL PLAN DE ESTUDIOS: 1. El Plan de Estudis

Más detalles

Documentación PRINEX21 11.09.04

Documentación PRINEX21 11.09.04 Dcumentación PRINEX Versión 11.09.04 1/12 Área de Slucines a Medida. Departament I+D. Grup Shebel Dcumentación ÍNDICE DE CONTENIDOS VERSIÓN 11.09.04 VERSIÓN 11.09.04...3 Depósit Digital de Cuentas 2011...3

Más detalles

Las cinco preguntas más frecuentes de contribuyentes al Call Center de la AFIP

Las cinco preguntas más frecuentes de contribuyentes al Call Center de la AFIP Las cinco preguntas más frecuentes de contribuyentes al Call Center de la AFIP La AFIP publica las inquietudes más requeridas con sus respectivas respuestas: 1) Monotributo: recategorización y declaración

Más detalles

Ahora con Prepago Claro increíbles tarifa y beneficios Todo Destino!!!!

Ahora con Prepago Claro increíbles tarifa y beneficios Todo Destino!!!! Para Distribuidres Clar Móvil De María del Pilar Suárez G. Asunt CONDICIONES SERVICIOS PREPAGO - MARZO 2013 1. Planes Prepag Td Destin Ahra cn Prepag Clar increíbles tarifa y beneficis Td Destin!!!! Planes

Más detalles

Gestión Tributaria: Capítulo 2 Documentos de Ventas, CxC y Retenciones

Gestión Tributaria: Capítulo 2 Documentos de Ventas, CxC y Retenciones Gestión Tributaria: Capítul 2 Dcuments de Ventas, CxC y Retencines El frmulari de Dcuments de Ventas tiene cm finalidad permitirle al Usuari incrprar tds ls dcuments de ventas y CxC derivads de las peracines

Más detalles

Nota informativa I/2013 Enero, 2013

Nota informativa I/2013 Enero, 2013 Nta infrmativa I/2013 Ener, 2013 NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA SOBRE APERTURAS, MOVIMIENTOS Y/O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y VALORES NEGOCIABLES MANTENIDOS

Más detalles

ANEXO IX PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN

ANEXO IX PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN ANEXO IX PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN 1. CONDICIONES GENERALES. 1.1 Listad d Abnads. CLARO nviará ls númrs tlfónics crrspndints a cada cicl d facturación (Listad d Abnads). Esta

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS DE LA NUEVA RECETA MÉDICA

INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS DE LA NUEVA RECETA MÉDICA INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS DE LA NUEVA RECETA MÉDICA Indice Intrducción... 1 Qué mdels de receta serán válids a partir de ahra?... 2 Cóm cnsig el talnari de recetas a través del

Más detalles

NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION

NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION El pasad 1 de diciembre se public en el BOE el Real Decret 1619/2012, de 30 de nviembre, pr el que se aprueba el Reglament que regula las bligacines de facturación. Este

Más detalles

Texto. Dossier Comercial Clientes. Servicio de venta y distribución de entradas Online

Texto. Dossier Comercial Clientes. Servicio de venta y distribución de entradas Online Text Dssier Cmercial Clietes Servici de veta y distribució de etradas Olie YALASTENGO.COM es u prtal de veta de ticketig de reciete creació, que perteece a u grup de persas c plea dedicació e prmver y

Más detalles

Ín d i c e. Ca p í t u l o 1 Ca r a c t e r i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e

Ín d i c e. Ca p í t u l o 1 Ca r a c t e r i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e Ín d i c e In t r o d u c c i ó n... 1 Ca p í t u l o 1 Ca r a c t e r i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s d e menor tamaño en Chile 1. An t e c e d e n t e s p r e l i m i n a r e s... 5 2. Empresas

Más detalles

ORIENTACIÓN FISCAL PARA JÓVENES ARQUITECTOS. EL ARQUITECTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

ORIENTACIÓN FISCAL PARA JÓVENES ARQUITECTOS. EL ARQUITECTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ORIENTACIÓN FISCAL PARA JÓVENES ARQUITECTOS. EL ARQUITECTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Ls prfesinales arquitects están smetids en el desarrll de su actividad prfesinal a la siguiente impsición

Más detalles

ENERGIA ELECTRICA DE USO DE RIEGO AGRICOLA. Manual de Usuario. Versión 2.0

ENERGIA ELECTRICA DE USO DE RIEGO AGRICOLA. Manual de Usuario. Versión 2.0 ENERGIA ELECTRICA DE USO DE RIEGO AGRICOLA Manual de Usuari Versión 2.0 1.- Intrducción El Sistema Únic de Registr de Infrmación (SURI), es una herramienta infrmática que permite estandarizar, sistematizar

Más detalles

servicio@lottired.com.co, la página Web www.loteriademedellin.com.co y el buzón de sugerencias.

servicio@lottired.com.co, la página Web www.loteriademedellin.com.co y el buzón de sugerencias. Mdllín, d nro d 5 Doctor: LUBIER DE JESÚS CALLE RENDÓN Grnt BENEFICENCIA Asunto: Inform d sguiminto a Pticions, Qujas, Rclamos y Sugrncias (PQRS). Rsptado Doctor Call: El artículo 76 d la ly 474 d : FICINA

Más detalles

Negocio desde la Visión del Cliente

Negocio desde la Visión del Cliente El MAPACnstruynd DE EMPATIA Nustr Mdl d En la antrir prsntación hablábams d mpatía y afirmábams u un prfund CONOCIMIENTO DEL CLIENTE rprsnta una vntaja cmptitiva difrncial n las rganizacins. Asimism, prsntábams

Más detalles

a) He recibido una nueva Tarjeta de Débito HSBC. Cómo hago para habilitarla?

a) He recibido una nueva Tarjeta de Débito HSBC. Cómo hago para habilitarla? CLAVES DE CANALES HSBC. 1. Clave Banelc (PIN) a) He recibid una nueva Tarjeta de Débit HSBC. Cóm hag para habilitarla? Recuerde que la tarjeta de débit que recibe en su dmicili n se encuentra habilitada,

Más detalles

AFIP Siradig - Deducciones de los Empleados en Relación de Dependencia

AFIP Siradig - Deducciones de los Empleados en Relación de Dependencia Infrme Nr. 009/2013 Tema: AFIP Siradig - Deduccines de ls Empleads en Relación de Dependencia Estudi Prfesinal de Ciencias Ecnómicas Ganvelli AFIP Siradig - Deduccines de ls Empleads en Relación de Dependencia

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA ENERO DICE

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA ENERO DICE TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA ENERO DICE El presente dcument cntiene ls términs y cndicines aplicables a la campaña ener dice (en adelante La Campaña ), ls cuales se entienden expresamente aceptads pr

Más detalles

INFERENCIA ESTADISTICA

INFERENCIA ESTADISTICA Uivrsidad Católica Adrés Bllo UIVERSIDAD CATOLICA ADRES BELLO Urb. Motalbá La Vga Apartado 068 Tléfoo: 47-448 Fa: 47-3043 Caracas, 0 - Vzula Facultad d Igiría Escula d Igiría Iformática -----------------------

Más detalles

Certificado de Depósito para Inversión CEDIN

Certificado de Depósito para Inversión CEDIN Certificad de Depósit para Inversión CEDIN Rsari, 21 de Agst de 2013 Características del Instrument Características del Certificad de Depósit para Inversin Emisión Mneda Tip de Instruent Valr Mínim pr

Más detalles

Reporte Nº: 05 Fecha: JULIO 2012. ANÁLISIS DE SITUACIÓN MIGRATORIA DE EXTRANJEROS DE NACIONALIDAD HAITIANA 1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Reporte Nº: 05 Fecha: JULIO 2012. ANÁLISIS DE SITUACIÓN MIGRATORIA DE EXTRANJEROS DE NACIONALIDAD HAITIANA 1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE Rport Nº: 05 Fcha: JULIO 2012. ANÁLISIS DE SITUACIÓN MIGRATORIA DE EXTRANJEROS DE NACIONALIDAD HAITIANA 1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE El prsnt inform tin como objtivo spcífico stablcr los movimintos migratorios

Más detalles

Pantalla XP Conectada con un PLC FATEK. CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA XP DE LG PARA COMUNICARSE CON UN PLC FATEK A TRAVES DE MODBUS

Pantalla XP Conectada con un PLC FATEK. CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA XP DE LG PARA COMUNICARSE CON UN PLC FATEK A TRAVES DE MODBUS Pantalla XP Cnectada cn un PLC FATEK. CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA XP DE LG PARA COMUNICARSE CON UN PLC FATEK A TRAVES DE MODBUS Haga click en FILE, ubicad en la barra de herramientas. Haga click en CHANGE

Más detalles

b) Operaciones relacionadas con la comercialización de tabaco por el "Comprobante de Compra Primaria para el Sector Tabacalero" -RG (AFIP) 3382-.

b) Operaciones relacionadas con la comercialización de tabaco por el Comprobante de Compra Primaria para el Sector Tabacalero -RG (AFIP) 3382-. Se prorroga hasta el 31/3/2016 la obligación de emitir factura electrónica por parte de los responsables inscriptos que se encontraban obligados a partir del 1/7/2015 y de aquellos sujetos que independientemente

Más detalles

Credifondo SA SAF. Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV. Información Básica para el Inversionista

Credifondo SA SAF. Prospecto Simplificado Fondo Mutuo BCP Extra Conservador Soles FMIV. Información Básica para el Inversionista Crdifondo SA SAF Prospcto Simplificado Extra Conrvador Sols FMIV Información Básica Invrsionista Est documto conti información básica invrsionista ncsariamt b conocr ants rizar suscripción cuotas l fondo

Más detalles

4. Se puede acceder a un cliente o proveedor directamente tecleando su NIF en el campo código y pulsando la tecla INTRO.

4. Se puede acceder a un cliente o proveedor directamente tecleando su NIF en el campo código y pulsando la tecla INTRO. CAMBIOS GENERALES 1. Se ha cread un Centr de Sprte On-Line cm cmplement al sprte técnic telefónic vía crre electrónic y dirigid exclusivamente a Usuaris Registrads cn sprte técnic. Este nuev servici, dispnible

Más detalles

eflex IVA VENTAS / COMPRAS FECHA DE ACTUALIZACION: 15/12/2010 VERSION: 8.30 SQL

eflex IVA VENTAS / COMPRAS FECHA DE ACTUALIZACION: 15/12/2010 VERSION: 8.30 SQL eflex IVA VENTAS / COMPRAS FECHA DE ACTUALIZACION: 15/12/2010 VERSION: 8.30 SQL Exportación a DGR Santa Fe Resolución General 2682- Seguridad Social. Contribuciones patronales. Contratistas y/o subcontratistas

Más detalles

o Poseer cuenta en Banco EXTERIOR. o Listado de Recaudo.

o Poseer cuenta en Banco EXTERIOR. o Listado de Recaudo. En EXTERIOR te hacems más cómda la apertura de tus nuevs prducts financiers. Es muy fácil, para ell: 1. Llenar Planilla de Slicitud de Crédit Hiptecari. 2. Cmpleta la dcumentación. 3. Acércate a cualquiera

Más detalles

INTRASTOCK. Las operaciones son alimentadas y asignadas diariamente en forma automática.

INTRASTOCK. Las operaciones son alimentadas y asignadas diariamente en forma automática. INTRASTOCK INTRASTOCK es una aplicación desarrllada para mantener el cntrl de las peracines de renta variable desde que se pacta la peración cn el cliente (rden) hasta que es liquidada, tant en blívares

Más detalles

La política habitacional en Uruguay: participación del sector privado. Noviembre 2010

La política habitacional en Uruguay: participación del sector privado. Noviembre 2010 La plítica habitacinal en Uruguay: participación del sectr privad Nviembre 2010 Plan Habitacinal 2010-2014 Participación del sectr privad Plan de Vivienda 2005-2009: Recnstrucción del sistema de financiamient

Más detalles

PROCESO DEL SISTEMA SIWETI

PROCESO DEL SISTEMA SIWETI PROCESO DEL SISTEMA SIWETI Ilustración 1 Diagrama de estad principal del sistema de infrmación SIWETI En la Ilustración 1 se muestra td el prces pr el que transita un Trabaj de investigación, el cual está

Más detalles

Se les dará un complemento para que alcance la pensión de 6.923,90 /año a aquellos que no lleguen a dicha cifra.

Se les dará un complemento para que alcance la pensión de 6.923,90 /año a aquellos que no lleguen a dicha cifra. e-mail lmedina@prmdisa.cm Ley 26/09 de 24 diciembre. Presupuests Generales del Estad para 2010 Increment salari de funcinaris, 0.3% (Aº 22.Ds) Pensines n cntributivas, se fija en 4.755,80 /añ Se establece

Más detalles

PAGO ÚNICO PARA MONTAR TU EMPRESA

PAGO ÚNICO PARA MONTAR TU EMPRESA PAGO ÚNICO PARA MONTAR TU EMPRESA QUÉ ES? Es una medida para fmentar y facilitar iniciativas de emple autónm, a través del abn del valr actual del imprte de la prestación pr desemple de nivel cntributiv,

Más detalles

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN, CONSOLIDACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS LITIGIOSOS EN LOS CUALES LA NACIÓN RAMA JUDICIAL ES PARTE DEMANDADA 1. OBJETIVO Establecer la metdlgía

Más detalles

Dirección de Asistencia al Contribuyente

Dirección de Asistencia al Contribuyente Dirección de Asistencia al Contribuyente 2014 1 DGI Brindar una atención simplificada a los contribuyentes del régimen general, aprovechando las facilidades operativas y tecnológicas que ofrece la informática,

Más detalles

Manual de Usuario APLICACIÓN ENVOICE. Página 1. Manual de Usuario de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Sección Facturas

Manual de Usuario APLICACIÓN ENVOICE. Página 1. Manual de Usuario de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Sección Facturas Página 1 de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Sección Facturas Página 2 Facturas: Sección dnde se enlistan las facturas generadas y el estatus que tiene cada una de ellas (n pagada, pagada, cancelada). La sección

Más detalles

Solicitud de ingreso al padrón de proveedores del Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS

Solicitud de ingreso al padrón de proveedores del Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS Slicitud de ingres al padrón de prveedres del Sistema Nacinal de Tiendas IMSS-SNTSS Ls dcuments que necesitas sn: Carta slicitud para ingresar al padrón de prveedres del Sistema Nacinal de Tiendas IMSS-

Más detalles

Artículo 1 Modifícase la resolución general 3450, en la forma que se indica a continuación:

Artículo 1 Modifícase la resolución general 3450, en la forma que se indica a continuación: RESOLUCION GENERAL AFIP Nº 3550 MODIFICATORIA DE LA RG AFIP Nº 3450. NORMA COMPLEMENTARIA Cuadro Comparativo (respecto del texto anterior de la RG AFIP Nº 3450) El presente trabajo ha sido elaborado por

Más detalles

Agosto 2015 - Novedades impositivas del 20-08 al 26-08

Agosto 2015 - Novedades impositivas del 20-08 al 26-08 Agosto 2015 - Novedades impositivas del 20-08 al 26-08 Novedades Provinciales BUENOS AIRES (CIUDAD). INGRESOS BRUTOS. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSACIÓN. REGLAMENTACIÓN RESOLUCIÓN (Adm. Gubernamental

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N 4.593 ~

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE HACIENDA DECRETO N 4.593 ~ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DECRETO N 4.593 ~ POR EL CUAL SE AUTORIZA AL LA DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N 3053, DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2015

Más detalles

Recomendaciones introducción factura electrónica a través de FACe. Indice

Recomendaciones introducción factura electrónica a través de FACe. Indice Recmendacines intrducción factura electrónica a través de FACe Indice 1. Dats que deben facilitar ls gestres del Gbiern de Navarra a ls prveedres 2. Recmendacines a prveedres que n dispnen de aplicacines

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO F-572. Finalidad: Presentarlo ante el AREA DE RECURSOS HUMANOS

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO F-572. Finalidad: Presentarlo ante el AREA DE RECURSOS HUMANOS INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO F-572 Finalidad: Presentarl ante el AREA DE RECURSOS HUMANOS -pr duplicad- El Frmulari F 572 se puede bajar de la web de la AFIP: http://i.afip.gv.ar/generics/frmularis/archivs/pdf/f572.pdf

Más detalles

SISTEMAS BINARIO, DE IMAL, OCTAL y HEXADECIMAL. b) 100112. e) 101012

SISTEMAS BINARIO, DE IMAL, OCTAL y HEXADECIMAL. b) 100112. e) 101012 Carrra: Tcnicatura Suprir n Análisis y Prgramación d Sistmas Asignatura: Arquitctura d cmputadras Prfsr: Ing. Gabril Duprut Trabaj práctic Nr. : Sistmas d numración y códigs A l larg d st práctic cnstruirá

Más detalles

Junio 2015 - Novedades impositivas del 11-06 al 17-06

Junio 2015 - Novedades impositivas del 11-06 al 17-06 Junio 2015 - Novedades impositivas del 11-06 al 17-06 Novedades Nacionales IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. FACTURA ELECTRÓNICA. INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUJETOS. DEROGACIÓN DE REGÍMENES DE INFORMACIÓN Y PRECISIONES

Más detalles

MANUAL DE PATROCINIOS

MANUAL DE PATROCINIOS MANUAL DE PATROCINIOS IV Cngres de Prfesinales de Cmerci Exterir Madrid, 16 y 17 de Juni de 2011 ACOCEX - Asciación Españla de Cnsultres de Cmerci Exterir Cmplej Eurbuilding - C/ Juan Ramón Jiménez, 8;

Más detalles

NORMAS GENERALES DE EMISIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS

NORMAS GENERALES DE EMISIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS Centr de Estudis Fiscales NORMAS GENERALES DE EMISIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS (PROVIDENCIA 71 DE FECHA 08/11/2011) (G.O. N. 39795 del 08/11/2011) Centr de Estudis Fiscales ÁMBITO DE APLICACIÓN Regula

Más detalles

Gestión Tributaria: Capítulo 3 Documentos de Compras, CxP y Retenciones.

Gestión Tributaria: Capítulo 3 Documentos de Compras, CxP y Retenciones. Gestión Tributaria: Capítul 3 Dcuments de Cmpras, CxP y Retencines. El frmulari de Dcuments de Cmpras tiene cm finalidad permitirle al Usuari incrprar tds ls dcuments de Cmpras y CxP derivads de las peracines

Más detalles

RENAES. Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo AYUDA DE INSCRIPCION

RENAES. Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo AYUDA DE INSCRIPCION RENAES Registr Nacinal de Establecimients de Salud y Servicis Médics de Apy AYUDA DE INSCRIPCION Versión 1.0 2009 INGRESO DE SOLICITUD Se deben llenar cm mínim tds ls dats bligatris que están identificads

Más detalles

Cetur. Distinción TFG CETUR BASES: Primera

Cetur. Distinción TFG CETUR BASES: Primera El Centr Universitari de Estudis Turístics de la Universidad Rey Juan Carls tiene entre sus bjetivs prmver e intensificar la actividad investigadra en el ámbit del turism para impulsar el prgres scial,

Más detalles

Formulario de solicitud de Servicios de Comercio de Skrill

Formulario de solicitud de Servicios de Comercio de Skrill Frmulari de slicitud de Servicis de Cmerci de Skrill El frmulari de slicitud de Servicis de Cmerci de Skrill (la Slicitud ) debe ser firmad pr el Cmerciante en su nmbre. Es muy imprtante que el Cmerciante

Más detalles

Factura electrónica. Nuevos sujetos y operaciones alcanzadas por el régimen

Factura electrónica. Nuevos sujetos y operaciones alcanzadas por el régimen RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3571 Factura electrónica. Nuevos sujetos y operaciones alcanzadas por el régimen Se amplía la obligación de emitir factura electrónica a nuevas actividades, que se agrupan en

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3. Por Tomador 15 OBJETIVOS DEL SISTEMA 3. Historia 16 OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL. Informado por fecha 17

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3. Por Tomador 15 OBJETIVOS DEL SISTEMA 3. Historia 16 OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL. Informado por fecha 17 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3 Pr Tmadr 15 OBJETIVOS DEL SISTEMA 3 Histria 16 OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL 3 Infrmad pr fecha 17 INGRESO AL SISTEMA 3 CUIC 4 Pr Transacción 18 Certificad de Baja 19

Más detalles

Diciembre 2014 - Novedades impositivas del 25-12 al 31-12

Diciembre 2014 - Novedades impositivas del 25-12 al 31-12 ŀ Diciembre 2014 - Novedades impositivas del 25-12 al 31-12 Novedades Nacionales Impuesto al Valor Agregado. Operaciones con tarjetas de débito. Devolución parcial del impuesto por operaciones de compras

Más detalles

1. Vencimientos de Enero 0-1 21/01 18/01 07/01 18/01 14/01 21/01 2-3 21/01 21/01 08/01 21/01 15/01 22/01 4-5 21/01 22/01 09/01 22/01 16/01 23/01

1. Vencimientos de Enero 0-1 21/01 18/01 07/01 18/01 14/01 21/01 2-3 21/01 21/01 08/01 21/01 15/01 22/01 4-5 21/01 22/01 09/01 22/01 16/01 23/01 NEWSLETTER IMPOSITIVO Índice: 1. Vencimientos de Enero 2. Consumos efectuados en moneda extranjera a través de tarjetas de crédito, débito y/o de compra. Devolución de los montos percibidos para contribuyentes

Más detalles

BASES PARA LA 12ª EDICIÓN DEL PREMIO CONVIVENCIA Cocina en familia, la mejor receta

BASES PARA LA 12ª EDICIÓN DEL PREMIO CONVIVENCIA Cocina en familia, la mejor receta BASES PARA LA 12ª EDICIÓN DEL PREMIO CONVIVENCIA Ccina en familia, la mejr receta BASES PREMIO CONVIVENCIA Objet y Alcance... 3 Cntenid... 3 Slicitantes... 3 Plaz de entrega y criteris de valración...

Más detalles

Manual de Usuario Sub Módulo de Viáticos en Web Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA

Manual de Usuario Sub Módulo de Viáticos en Web Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA Manual de Usuari Sub Módul de Viátics en Web Sistema Integrad de Gestión Administrativa SIGA Dirigid a: Gbiern Nacinal, Gbiern Reginal y Gbiern Lcal Versión del Aplicativ 02.14.02.01 De fecha 30 de Juni

Más detalles

EDUCACIÓN PRIMARIA. Ed. ANAYA EPO Lengua 1. Cuaderno ISBN: 9788467885545 T Matemáticas 1 ISBN:9788467885569

EDUCACIÓN PRIMARIA. Ed. ANAYA EPO Lengua 1. Cuaderno ISBN: 9788467885545 T Matemáticas 1 ISBN:9788467885569 Cnsejería de Educación MATERIAL FUNGIBLE CURSO 2015-16 1º T Lengua 1 ISBN:9788467885538 Lengua 1. Cuadern ISBN: 9788467885545 T Matemáticas 1 ISBN:9788467885569 Matemáticas 1.Cuadern ISBN: 9788467885576

Más detalles

INTRAFUERTE. La siguiente pantalla, muestra la interfaz principal del sistema.

INTRAFUERTE. La siguiente pantalla, muestra la interfaz principal del sistema. INTRAFUERTE INTRAFUERTE es un sistema cn la capacidad de almacenar las psicines en carteras diferentes (multivehícul) tant de títuls en Blívares cm en tras divisas. Pr tr lad permite registrar e Incrprar

Más detalles

Administración Local Soluciones

Administración Local Soluciones SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES MODULAR (SIGM) MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL PAGO TELEMÁTICO SIGM v3 Administración Lcal Slucines Cntrl de versines Versión Fecha edición Cambi prducid Autr 01

Más detalles

Acreedor: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Se aconseja verificar Quirografario $ 163.719,21 Arancel art. 32 L.C.Q. $ 50,00 Total $ 163.

Acreedor: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Se aconseja verificar Quirografario $ 163.719,21 Arancel art. 32 L.C.Q. $ 50,00 Total $ 163. PRESENTA INFORME ART. 35 L.C.Q. Sr. Juez: Carlos Alberto Rivas, síndico designado en los Autos ACEI S.R.L. S / QUIEBRA Exp. Nº 048.326, con domicilio constituido en Uruguay 239, 5º piso, of. E, Ciudad

Más detalles

Las Resoluciones Generales Nos. 004/04, 027/04 y 032/06, y las Resoluciones Generales N 007/02 y 025/06, y

Las Resoluciones Generales Nos. 004/04, 027/04 y 032/06, y las Resoluciones Generales N 007/02 y 025/06, y SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 07ABR08 VISTO: Las Resoluciones Generales Nos. 004/04, 027/04 y 032/06, y las Resoluciones Generales N 007/02 y 025/06, y CONSIDERANDO: Que los instrumentos referidos

Más detalles

PROPUESTA DE SERVICIOS:

PROPUESTA DE SERVICIOS: PROPUESTA DE SERVICIOS: MC ASESORES, es una firma que centraliza su actividad de asesría de empresas en Córdba, desarrlland un servici integral de asesría fiscal, cntable y labral de td tip de empresas

Más detalles

Carga de Facturas desde hoja Excel

Carga de Facturas desde hoja Excel Carga de Facturas desde hja Excel Carga de Facturas desde hja Excel Manual de Usuari Página - 2/5 Tabla de Cntenid: 1. Cnsideracines Generales... 3 2. Instruccines de cumplimentación de las pestañas de

Más detalles

MANUAL DE TECNOLOGÍA Pág. 0

MANUAL DE TECNOLOGÍA Pág. 0 Manual de Tecnlgía MANUAL DE TECNOLOGÍA Pág. 0 Manual de Tecnlgía CONTENIDO A) OBJETIVO... 2 B) ALCANCE... 2 C) SOPORTE TÉCNICO... 2 D) UTILIZACION DE ACTIVOS... 4 Infrmación en Equips Clientes... 4 Infrmación

Más detalles

COMPAÑEROS VIAJEROS BASES

COMPAÑEROS VIAJEROS BASES COMPAÑEROS VIAJEROS El Centr Cmercial y de Oci Espai Girnès (en adelante, el Centr Cmercial ) rganiza una prmción baj la mdalidad de cncurs para persnas de tdas las edades. El bjetiv de esta prmción es

Más detalles

Resolución General AFIP 3450

Resolución General AFIP 3450 Resolución General AFIP 3450 Marzo 2013 Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Bienes Personales. Adelanto de impuesto. OBJETO A través de la Resolución General 3450 la Administración Federal de

Más detalles

FORMATO INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES

FORMATO INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Nuev Actualización de Dats Renvación Actual Fecha Infrmación Básica del Prveedr Tip de Identificación Númer de Identificación Nmbre Cmercial Razón Scial y/ Nmbres y Apellids cmplets Infrmación del Representante

Más detalles

CIRCULAR DE IMPUESTOS NRO. 01/2000

CIRCULAR DE IMPUESTOS NRO. 01/2000 AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. RIOJA 1474-4to. PISO - ROSARIO TEL: 041-4401243 CIRCULAR DE IMPUESTOS NRO. 01/2000 Sres. Encargados de Contaduría: Como es de vuestro conocimiento la AFIP a través

Más detalles

Tarifario General (Actualizado al 02/04/2012)

Tarifario General (Actualizado al 02/04/2012) Tarifari General (Actualizad al 02/04/2012) Prducts de ahrrs Cuentas de Ahrr Cuenta de Ahrr Estándar: Apertura: Persna Natural: Bs.100. USD30. Persna Jurídica: Bs. 800 USD100. TASA DE INTERÉS (*) CUENTA

Más detalles

Trabajo Práctico N 3: Lenguaje JAVA

Trabajo Práctico N 3: Lenguaje JAVA Trabaj Práctic N 3: Lenguaje JAVA Estructuras de cntrl. Tips Wrappers. String, Date, BigDecimal. Prfundización del us de mensajes. PROYECTO EN NETBEANS Debe ser nmbrad de la siguiente manera: TP03_C1_LU_DNI_APELLIDO_NOMBRE.ZIP

Más detalles

Novedades impositivas del al 10-12

Novedades impositivas del al 10-12 2014 - Novedades impositivas del 04-12 al 10-12 Novedades Nacionales Régimen Penal Tributario y Previsional. Código Procesal Penal de la Nación LEY (Poder Legislativo) 27063 Se aprueba el nuevo Código

Más detalles

Febrero 2016 Novedades impositivas del 18 02 al 24 02

Febrero 2016 Novedades impositivas del 18 02 al 24 02 Febrero 2016 Novedades impositivas del 18 02 al 24 02 Novedades Nacionales REGÍMENES ESPECIALES. EDUCACIÓN TÉCNICA. RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL. PROYECTOS DE EDUCACIÓN TRABAJO AÑO 2016 RESOLUCION (INST.

Más detalles

23 de abril de 2015. 1. Islas Baleares 1.1. Ley de Consumo y Mecenazgo Cultural.

23 de abril de 2015. 1. Islas Baleares 1.1. Ley de Consumo y Mecenazgo Cultural. 23 de abril de 2015 ACTUALIDAD NORMATIVA 1. Islas Baleares... 1 1.1. Ley de Cnsum y Mecenazg Cultural.... 1 1.2. Ley de Mecenazg Deprtiv.... 7 RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS FUNDACIONES

Más detalles

Preguntas Frecuentes de ebanking

Preguntas Frecuentes de ebanking Preguntas Frecuentes de ebanking 1. Qué es ebanking? Es el sistema en línea que psee Banc PrCredit para que sus clientes realicen peracines bancarias desde la cmdidad de su casa, ficina cualquier lugar

Más detalles

Contenido. Lineamientos para la gestión de proyectos Versión: 0. 1/oct/2012 Pág. 7

Contenido. Lineamientos para la gestión de proyectos Versión: 0. 1/oct/2012 Pág. 7 Cntenid Intrducción... 2 1. Objetivs... 2 2. Audiencia... 2 3. Lineamients Generales para la creación y administración de crngramas... 3 3.1 Alcance del crngrama... 3 3.3 Marc cnceptual de ls y de ls crngramas...

Más detalles

También se pueden desarrollar módulos específicos y luego sumarlos al conjunto de módulos de SUBAS.

También se pueden desarrollar módulos específicos y luego sumarlos al conjunto de módulos de SUBAS. SUBAS es un prgrama desarrllad pr TRON Sftware que tiene pr bjet vincularse cn el ERP BAS Cmpany Steering de Buens Aires Sftware, para btener infrmación a cmpletar cn diferentes prcess que amplían las

Más detalles

Manual de usuario MR Depósitos

Manual de usuario MR Depósitos Manual de usuari MR Depósits MRG Sftware Manual de usuari MR Depósits Índice página 1. Menú de cmpras 4 1.1 Prveedres 4 1.2 Pedids de cmpras 8 1.3 Albaranes de cmpras 10 1.4 Factura de cmpras 12 1.5 Recibs

Más detalles

Guía SERVICIOS WEB PARA BIBLIOTECAS EN DICCIONARIO. (19 julio 2012)

Guía SERVICIOS WEB PARA BIBLIOTECAS EN DICCIONARIO. (19 julio 2012) Guía SERVICIOS WEB PARA BIBLIOTECAS EN DICCIONARIO (19 juli 2012) ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN GENERAL... 4 2. INTEGRAR DOCUMENTOS EN BIBLIOTECAS EN DICCIONARIO... 4 2.1. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS... 5 2.2. EJEMPLOS

Más detalles

SEGURCAIXA REFUERZA SU NEGOCIO DE PYMES Y AUTÓNOMOS CON EL LANZAMIENTO DE DOS NUEVOS SEGUROS

SEGURCAIXA REFUERZA SU NEGOCIO DE PYMES Y AUTÓNOMOS CON EL LANZAMIENTO DE DOS NUEVOS SEGUROS Cnfianza, Calidad y Dinamism Ambs prducts se caracterizan pr la amplitud de cberturas, la sencillez de la cntratación, la calidad de servici y las altas prestacines SEGURCAIXA REFUERZA SU NEGOCIO DE PYMES

Más detalles

Manual General de Usuario del Proceso. P36 Recuperación de CFDI de Recibos Timbrados de. Nóminas Extraordinarias

Manual General de Usuario del Proceso. P36 Recuperación de CFDI de Recibos Timbrados de. Nóminas Extraordinarias Manual General de Usuari del Prces P36 Recuperación de CFDI de Recibs Timbrads de Nóminas Extrardinarias Cntenid 1 Definición 1.1 Objetiv 1.2 Rles 1.3 Fluj 2 Tarea 01 Inici del prces Recuperación de Archivs

Más detalles

Telealta de Abonados. Guía de Telealta en CST BIOINGENIERÍA ARAGONESA S.L. Índice. Vivienda del Abonado. Central de CST

Telealta de Abonados. Guía de Telealta en CST BIOINGENIERÍA ARAGONESA S.L. Índice. Vivienda del Abonado. Central de CST Telealta de Abnads Índice 1. El Instaladr a. Requerimients de Equip b. Prces de TeleAlta c. Prgramación del Terminal cn CSTGestin 2. El Centr a. Cntratación de línea 3G b. Creación de Red Privada Virtual

Más detalles

Entidad Pública Empresarial

Entidad Pública Empresarial Entidad Pública Empresarial RESULTADO DE LA SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOTE II DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PYMES EN

Más detalles

BASES Y CONDICIONES CONCURSO RETO INVERSIÓN VIRTUAL 2013

BASES Y CONDICIONES CONCURSO RETO INVERSIÓN VIRTUAL 2013 BASES Y CONDICIONES CONCURSO RETO INVERSIÓN VIRTUAL 2013 1. El Cncurs Ret Inversión Virtual se desarrlla exclusivamente de manera nline (Internet), pr l que permite la participación de persnas de las distintas

Más detalles

Trabajo Práctico Redes Neuronales Artificiales

Trabajo Práctico Redes Neuronales Artificiales Universidad Tecnlógica Nacinal Facultad Reginal La Plata - Añ 2015 Trabaj Práctic de RNA Trabaj Práctic Redes Neurnales Artificiales 1. Objetiv Cmprender las particularidades de la implementación de un

Más detalles

Empleo: Abogado(a) Ministerio de Desarrollo Social Institución / Entidad Servicio Nacional de la Mujer

Empleo: Abogado(a) Ministerio de Desarrollo Social Institución / Entidad Servicio Nacional de la Mujer Emple: Abgad(a) Ministeri Ministeri de Desarrll Scial Institución / Entidad Servici Nacinal de la Mujer Carg Abgad(a) Nº de Vacantes 1 Área de Trabaj Legal /Fiscalía Región Metrplitana Ciudad Santiag Tip

Más detalles

ALQUILER SIN OPCIÓN DE COMPRA DE DOCE VEHÍCULOS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES INDICE

ALQUILER SIN OPCIÓN DE COMPRA DE DOCE VEHÍCULOS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES INDICE ALQUILER SIN OPCIÓN DE COMPRA DE DOCE VEHÍCULOS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES INDICE 1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 2. DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO 3. CONDICIONES DE ENTREGA 4. CONDICIONES DE

Más detalles

8 Límites de sucesiones y de funciones

8 Límites de sucesiones y de funciones Solucioario 8 Límits d sucsios y d ucios ACTIVIDADES INICIALES 8.I. Calcula l térmio gral, l térmio qu ocupa l octavo lugar y la suma d los ocho primros térmios para las sucsios siguits., 6,,,..., 6, 8,,...,,,,...

Más detalles