I Xornada Universitaria Galega en Xénero

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I Xornada Universitaria Galega en Xénero"

Transcripción

1

2

3

4

5 Edición a cargo de Eva Aguayo Lorenzo, Ana Jesús López Díaz, Anabel González Penín 2013 Universidade de Santiago de Compostela Universidade da Coruña Universidade de Vigo

6 Xornada Universitaria Galega en Xénero (1ª Santiago de Compostela) Roles de xénero en tempos de crise [Recurso electrónico] /, XUGeX ; edición a cargo de Eva Aguayo Lorenzo, Ana Jesús López Díaz, Anabel González Penín. Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, disco compacto (CD-ROM) ; 12 cm D.L. C ISBN: Igualdade de xénero Congresos 2. Mulleres Traballo Congresos 3. Discriminación sexual no emprego Congresos 4. Mulleres Condicións sociais Congresos I. Aguayo Lorenzo, Eva, ed. lit. II. López Díaz, Ana Jesús, ed. lit. III. González Penín, Anabel, ed. lit. IV. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, ed :061.3( Santiago de Compostela) 32:396:061.3( Santiago de Compostela) 396:32:061.3( Santiago de Compostela) Universidade de Santiago de Compostela, 2013 Universidade da Coruña, 2013 Universidade de Vigo, 2013 Promove Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo Edición técnica Servizo de Publicacións e Intercambio Científico Universidade de Santiago de Compostela Deseño e maquetación Mabel Aguayo, CB DL: C ISBN

7 Presentación A, que tivo lugar os días 20 e 21 de xuño de 2013 en Santiago de Compostela baixo o lema «Roles de xénero en tempos de crise», xorde como unha iniciativa con vocación de continuidade das oficinas/unidades de igualdade das tres universidades. O obxectivo é achegármonos aos temas de xénero cunha visión multidisciplinar, así como crearmos un punto de encontro e intercambio de ideas do persoal docente e investigador do sistema universitario galego interesado por este enfoque. Nun momento de crise económica, financeira, social e cultural como o actual, a Xornada centrouse nas repercusións que esta crise ten sobre os roles de xénero. Así, nela tratamos as seguintes tres áreas temáticas: políticas públicas de igualdade, coordinada pola Oficina de Igualdade de Xénero da USC; mulleres e mercado laboral, coordinada pola Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC; e corresponsabilidade e conciliación, coordinada pola Unidade de Igualdade da Uvigo. A publicación que agora presentamos recolle os resultados da Xornada en forma de conferencias, relatorios das mesas redondas e comunicacións presentadas. Queremos expresar o noso agradecemento pola boa acollida desta iniciativa, con cerca de 100 participantes e 34 comunicacións aceptadas, e igualmente pola colaboración do Comité Científico avaliador e a subvención da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, que fixo posible a posta en marcha deste proxecto. O Comité Organizador

8

9 Índice 1 Políticas públicas de igualdade Coordinada pola Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela USC Conferencia convidada: Logros y retos en las políticas de igualdad: el mainstreaming en Euskadi Arantxa Elizondo Lopetegui, María Silvestre Cabrera y Ainhoa Novo Arbona...15 Mesa redonda: Sobre a necesidade dunha ciencia con perspectiva de xénero: androcentrismo, patriarcado e estereotipos nos estudos de xénero Ana Sánchez Bello...25 As políticas de igualdade de xénero en tempos de crise. O caso galego Isabel Diz Otero e Marta Lois González...31 Comunicacións: A discriminación de xénero nos instrumentos constitucionais de protección de dereitos. Especial referencia á defensa da muller con discapacidade Miguel Vieito Villar...43 Mediación en violencia de género: complemento al actual modelo procesal penal? Cristina Torrado Tarrío e Cristina Alonso Salgado...49 O nesgo de xénero na formación musical superior. Formulacións existentes e novas perspectivas Mª Eugenia Bolaño Amigo...55 Retrocesos en materia de políticas de igualdade en España: organismos, instrumentos e axenda política Alba Alonso Álvarez...61 A representación descritiva das mulleres e as políticas de xénero Natalia Paleo Mosquera

10 Índice A comunicación igualitaria nos plans de igualdade das universidade públicas españolas Mª José Méndez Lois, Felicidad Barreiro Fernández, Elisa Teresa Zamora Rodríguez e Mª del Rosario Castro González...77 Gasto público, dependencia e igualdad. Reflexiones desde la perspectiva de género Nélida Lamelas Castellanos...85 Problemas da aplicación das políticas de igualdade no sector pesqueiro: representatividade nas confrarías de pescadores e pescadoras de Galicia María Bastida Domínguez, Maite Cancelo Márquez, Purificación Alfonso Riveiro, Ana Isabel Pérez López e Teresa Rivas Grande...93 Xestión da calidade en clave de xénero. Boas prácticas en deporte universitario. Marta Bobo Arce e Cristina López Villar Mulleres e mercado laboral Coordinada pola Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña Conferencia convidada: Austeridad e intensificación del trabajo de las mujeres durante la Gran recesión Lina Gálvez Muñoz Mesa redonda: Muller excarcerada e emprendemento Isabel Novo Corti Mujeres, formación y mercado de trabajo Ana María Porto Castro La segregación ocupacional por razón de género y sus efectos sobre el bienestar de las mujeres Coral del Río Otero Guia Woman Emprende para la elaboración del plan de empresa neutro en términos de género y pensado para spin-off Eva López Barrio

11 Índice Comunicacións: Las mujeres víctimas de violencia de género y la problemática para acceder al mercado laboral Almudena Valiño Ces Unha sipnose das dificultades e achegas das mulleres no mundo formativo e laboral ó longo da historia Rocío Chao Fernández, María Dorinda Mato Vázquez, Roberto Suárez Brandariz e José María Mesías Lema A muller emprendedora nos viveiros galegos Francisco Jesús Ferreiro Seoane e Marta Camino Santos Análise das metas laborais desde a perspectiva de xénero. Vinculación co neosexismo Yolanda Rodríguez Castro, María Lameiras Fernández, María Victoria Carrera Fernández, Patricia Alonso Ruido e Emilio Paz Porto Análisis de las medidas para mejorar la incorporación y permanencia de la mujer en el mercado laboral: situación actual y perspectivas futuras Alberto Vaquero García La inserción laboral de las ingenieras navales. Realidad o ficción? Almudena Filgueira Vizoso, Isabel Neira Gómez, Marta Portela Maseda y Eugenio Muñoz Camacho La trayectoria profesional de las mujeres gallegas en la marina mercante: una carrera de obstáculos Rosa de la Campa Portela, Mª de los Ángeles Bouza Prego, Julio Louro Rodríguez y María Matilde García Sánchez Arquitectas mozas galegas: Relatos da súas estratexias de supervivencia na crise María Novas Ferradás e Natalia Rivas Quarneti Unha valoración en perspectiva de xénero do traballo de coidados e da contribución ao benestar por parte das persoas lonxevas Xosé Cordero Torrón, Fausto Dopico Gutiérrez del Arroyo, María del Pilar Freire Esparís, Eduardo Pis Sánchez e Mª Xosé Rodríguez Galdo Muller e lei de dependencia: nichos de emprego? Diana Fernández Méndez

12 Índice As mulleres nas cooperativas de traballo asociado en Galicia Fernando Corbelle Cacabelos, Raquel Doallo Álvarez e María Dolores Santos Rey Perspectiva de xénero nos centros tecnolóxicos galegos Mª Isabel Diéguez Castrillón e Xulia Guntín Araujo Panorama del empleo y los salarios en España y en Europa desde una perspectiva de género, María Carmen Guisán Seijas y Pilar Expósito Díaz La tutoría universitaria con perspectiva de género. Claves para la construcción de la identidad profesional de las universitaria Margarita Valcarce Fernández Mujer y trabajo hoy Mª Asunción López Arranz e Mª del Pilar Millor Arias Liderazgo y género en la formación profesional Mª Josefa Mosteiro García, Mª Dolores Castro Pais e Mª Sandra Rodríguez Burgos Corresponsabilidade e conciliación Coordinada pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo Conferencia convidada: Conceptions of Equality: Two Paradigms for Reconciling Paid Work and Family Responsibilities Collen Sheppard Mesa redonda: Conciliación da vida persoal, familiar e laboral e política de emprego Francisca Fernández Prol Conciliación e corresponsabilidade Yolanda Maneiro Vázquez La experiencia de las mujeres inmigrantes en el sector doméstico de asistencia Raquel Martínez Buján

13 Índice Comunicacións: Adolescencia, tempo non escolar e roles de xénero Juan José Lorenzo Castiñeiras e Tania Merelas Iglesias Impacto de la percepción de la cultura amigable con la conciliación en las actitudes y comportamientos del personal: un análisis en el ámbito universitario Mª Dolores Álvarez Pérez, Adolfo Carballo Penela, Laura García García y Pilar Rivera Torres Corresponsabilidad, trabajo doméstico y usos del tiempo Adela Reig Botella y María Asunción López Arranz La doble presencia como riesgo psicosocial en las docentes universitarias María Matilde García Sánchez, Mª Ángeles Bouza Prego, Rosa Mary de la Campa Portela y Jesús Luis Saleta Canosa A conciliación no colectivo do persoal docente e investigador da Universidade de Santiago de Compostela. Un estudo a partir da metodoloxía de empregos do tempo Xosé Cordero Torrón, Fausto Dopico Gutiérrez del Arroyo, Mª Pilar Freire Esparís, Elisa Jato Seijas, Mª José Méndez Lois, Eduardo Pis Sánchez e Mª Xosé Rodríguez Galdo Tiempo que dedican madres y padres a las tareas domésticas Yolanda Rodríguez Castro, María Lameiras Fernández, Mª Victoria Carrera Fernández, Patricia Alonso Ruido y Emilio Paz Porto Comité organizador Comité científico

14

15 1 Políticas públicas de igualdade Coordinada pola Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela USC

16

17 Políticas públicas de igualdade Conferencia convidada Logros y retos en las políticas de igualdad: el mainstreaming en Euskadi Logros y retos en las políticas de igualdad: el mainstreaming en Euskadi Arantxa Elizondo Lopetegui, María Silvestre Cabrera y Ainhoa Novo Arbona 1 Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto Resumen Este artículo pretende realizar una reflexión sobre la efectividad del enfoque de transversalidad o mainstreaming en las políticas de igualdad a partir de determinados casos concretos de políticas de igualdad, en concreto, mediante el análisis de algunas prácticas puestas en marcha parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi entre 2009 y Para ello, se presentan y valoran los siguientes proyectos: la evaluación previa del impacto de género, los presupuestos de género y la metodología de evaluación de las políticas de igualdad. Como se observa son, todas ellas, medidas dirigidas a la intervención dentro de la propia Administración, paso ineludible del mainstreaming o estrategia transversal de género. Es evidente que el mainstreaming es una estrategia importante para impulsar las políticas de igualdad de los poderes públicos; sin embargo, cada vez es más necesario detenerse en el análisis de su impacto real en la implementación de acciones concretas y en la asunción de dicha estrategia como un elemento consolidado y generalizado. En el caso de que la respuesta fuera negativa, deberíamos avanzar en el diseño de nuevas prácticas que permitan una mayor eficacia de la transversalidad de las políticas de igualdad. 1. Introducción: Actuaciones en el marco del mainstreaming La aplicación de la transversalidad en la práctica se ha encontrado con importantes obstáculos puesto que supone necesariamente una transformación en el enfoque, el proceso y la evaluación de los programas y actuaciones implementados por una institución o administración pública. Así, el enorme potencial teórico que supone su definición se ha 1 Arantxa Elizondo Lopetegi. Profesora titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. Ex Secretaria General de Emakunde Instituto Vasco de la Mujer María Silvestre Cabrera. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Ex Directora de Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer ( ) deusto.es Ainhoa Novo Arbona. Profesora agregada del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. Ex Asesora de Emakunde Instituto Vasco de la Mujer (2012) 15

18 Arantxa Elizondo Lopetegui, María Silvestre Cabrera y Ainhoa Novo Arbona encontrado con un desarrollo práctico bastante limitado. Por ese motivo, resulta fundamental el análisis y la valoración de las herramientas concretas de actuación que se han puesto en marcha en diferentes contextos institucionales con el objetivo de materializar este enfoque. En este apartado se recogen y analizan tres tipos de actuaciones orientadas a la aplicación del mainstreaming llevadas a cabo por la administración autonómica de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos años: la evaluación previa del impacto de género, los presupuestos de género y la metodología de evaluación de las políticas de igualdad. 2. Evaluación previa del impacto de género 2 La evaluación de impacto en función del género se concibe como una herramienta de mainstreaming puesto que persigue la incorporación sistemática de la perspectiva de género en todas políticas públicas. La Guía para la Evaluación del Impacto en Función del Género elaborada por la Comisión Europea en 1996 recogía que «decisiones políticas que parecen no sexistas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, aún cuando esta consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara. Se procede a una evaluación de impacto en función del género para evitar consecuencias negativas no intencionales y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas». Desde entonces la necesidad de evaluar el impacto de género en los distintos ámbitos de intervención se ha venido reiterando en los programas y estrategias europeas para la igualdad entre hombres y mujeres. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres aprobada por el Parlamento Vasco establece que «los poderes públicos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas, así como de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de política públicas, de los programas subvencionales y de los actos administrativos» (art. 18.1). Para ello, los artículos 19 a 22 de la Ley señalan los trámites concretos que configuran el procedimiento de evaluación del impacto en función del género a los que han de ajustarse las administraciones públicas vascas. En cumplimiento de lo previsto en los referidos artículos, el Consejo de Gobierno aprobó en 2007 las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. 3 En 2008 se creó un apartado sobre evaluación de impacto de género en la intranet del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde donde el personal del Gobierno Vasco puede consultar, además de la normativa aplicable y los materiales de apoyo anteriormente citados, 2 Este apartado está basado en el Informe «Criterios para la elaboración y aplicación de las evaluaciones previas de impacto en función del género» elaborado en 2012 por el Grupo Técnico de Trabajo de la Comisión Interinstitucional de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma Vasca. 3 Publicadas en el BOPV del 31 de marzo de

19 Políticas públicas de igualdade Conferencia convidada Logros y retos en las políticas de igualdad: el mainstreaming en Euskadi los informes de impacto emitidos. Hasta 2012, esta base de datos contenía más de 400 informes de impacto en función del género relativos a normas aprobadas desde El desglose por años y rango normativo de las normas y actos informados se muestra en la siguiente tabla: Leyes Decretos Órdenes Resoluciones Total Total Tabla 1: Número de normas con informe de impacto de género por rango y año Fuente: Emakunde Criterios para la elaboración y aplicación de las evaluaciones previas de impacto en función del género. El siguiente gráfico muestra la evolución en el tiempo del número de normas y actos administrativos que han incorporado en su tramitación informes de evaluación de impacto de género. Gráfico 1: Evolución del número total de normas con informe de impacto de género Fuente: Emakunde Criterios para la elaboración y aplicación de las evaluaciones previas de impacto en función del género. 4 Hay que subrayar que no todas las normas están sujetas a este trámite puesto que las que se refieren a aspectos puramente organizativos están exentas. 17

20 Arantxa Elizondo Lopetegui, María Silvestre Cabrera y Ainhoa Novo Arbona La evaluación del impacto en función del género es una potente herramienta para la incorporación sistemática de la perspectiva de género en la normativa. Esta herramienta tiene una enorme capacidad de incidencia en el mainstreaming puesto que implica no sólo a los organismos de igualdad sino también a todos los departamentos de cada gobierno, rasgo que puede acentuarse en función de las características concretas que tenga su tramitación haciendo, por ejemplo, que sean las propias instancias promotoras de cada norma quienes tengan que llevar a cabo este paso, como es el caso de Euskadi. La evaluación del impacto en función del género, es una evaluación «ex-ante», es decir, se realiza durante el periodo de preparación o elaboración de la norma antes de que la propuesta normativa sea aprobada. Esto tiene la ventaja de que puede contribuir a prevenir y corregir los posibles efectos negativos de la norma correspondiente. Podemos considerar que la simple obligación de tener que realizar el trámite de evaluación de impacto hace que los departamentos incluyan alguna medida de igualdad que, probablemente, no habrían incluido en caso de no tener que pasar por esta revisión. Además, la existencia del informe de verificación posterior de Emakunde plantea la posibilidad de hacer propuestas al contenido de las normas. En el lado de las debilidades hay que señalar, precisamente, que ese informe de verificación de Emakunde es preceptivo pero no vinculante. En todo caso, la mayor resistencia mostrada por parte de los diferentes departamentos se ha planteado por la carencia de los datos necesarios para realizar la estimación de impacto de género, carencia que se ha intentado paliar en los últimos años. Además, la realización del informe de impacto de género añade una fase más a la tramitación de las disposiciones normativas. Con frecuencia, esto se ha entendido como un aumento de la carga de trabajo y demasiadas veces también como una dilatación en el proceso. 3. Presupuestos con perspectiva de género El Presupuesto Público es un documento político que determina las prioridades sobre las que actuar, refleja la mayor o menor capacidad de permeabilidad de las demandas sociales y la opción redistributiva de los poderes públicos. A través del presupuesto quedan recogidas las prioridades, objetivos y los intereses generales que persigue el poder político. El presupuesto con perspectiva de género (PPG) es un concepto abierto y difuso que puede implicar la incorporación del valor de la igualdad entre mujeres y hombres en la formulación, en la implementación o en la evaluación. La perspectiva adoptada en el proyecto de PPG aplicado a cuatro Departamentos del Gobierno Vasco 5 entre 2010 y 2012 tiene en cuenta la potencialidad que tiene el presu- 5 Los cuatro Departamentos que participaron en el proyecto de PPG fueron: El Departamento de Cultura, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, el Departamento de Justicia y Administración Pública (el área de Administración) y el Departamento de Industria. La investigación se desarrolló a propuesta de Emakunde con el acuerdo de los Departamentos implicados. 18

21 Políticas públicas de igualdade Conferencia convidada Logros y retos en las políticas de igualdad: el mainstreaming en Euskadi puesto para fiscalizar y evaluar las actuaciones de las Administraciones Públicas, es decir, para medir el grado de eficacia y eficiencia de la Administración Pública con el objetivo/ valor de la igualdad de mujeres y hombres. El objetivo de la investigación fue determinar en qué medida el presupuesto público cumple con el principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. La hipótesis principal es que los presupuestos son poco eficaces y eficientes para lograr la igualdad de mujeres y hombres. Esto implica que no favorecen la redistribución equitativa de recursos económicos dado que las mujeres son en menor medida que los hombres beneficiarias directas del gasto de transferencias corrientes de las Administraciones Públicas. El modelo de análisis adoptado por Emakunde ha incidido en la evaluación, es decir, en determinar cuál es la incidencia del presupuesto ejecutado. La opción elegida ha sido incluir todos los programas que se desarrollan en los Departamentos implicados sin tener en cuenta si su objetivo es la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres o se dirigen específicamente a alguno de los colectivos, mujeres u hombres. En cuanto a los capítulos del presupuesto, se decidió incidir en el gasto corriente, es decir, en los recursos económicos que se redistribuyen a través de los capítulos I (gasto de personas) y el capítulo IV (transferencias corrientes). En ese sentido, se optó por el análisis de las personas beneficiarias de los programas presupuestarios en primera instancia. Las personas beneficiarias directas de los presupuestos públicos son aquellas que reciben los recursos públicos, sin embargo, no siempre estas personas son las beneficiarias últimas objeto de los programas. De este modo, algunas transferencias presupuestarias financian la actividad de algunas entidades, que son las beneficiarias directas, para que presten un servicio en favor de personas o entidades, que son las beneficiarias últimas. En ocasiones, entre las personas beneficiarias directas y últimas están las beneficiarias intermedias, es decir, las personas que en nombre de las beneficiarias directas prestan o ejecutan este servicio. En la primera etapa del proyecto de análisis del presupuesto con perspectiva de género se ha incidido en la identificación de las personas beneficiarias directas e intermedias que están señaladas por las administraciones públicas y se han recogido recomendaciones sobre cómo avanzar en la recogida de datos desagregados por sexo de las personas beneficiarias últimas, dado que ambas categorías deberían ser objeto del presupuesto con perspectiva de género de cara al futuro. 4. Evaluación de políticas de igualdad La evaluación de las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres constituye una práctica consolidada en la CAE desde los años 90. De acuerdo con la legislación, corresponde al Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde la evaluación de la actuación de los poderes públicos en esta materia, no sólo en lo que se refiere al Gobierno Vasco sino 19

22 Arantxa Elizondo Lopetegui, María Silvestre Cabrera y Ainhoa Novo Arbona también a las instituciones forales y municipales en consonancia con el enfoque de transversalidad o mainstreaming desde el que se desarrollan las políticas de igualdad en la actualidad. La metodología de las evaluaciones se ha ido complejizando paulatinamente aunque hasta hace poco ha tenido un carácter eminentemente cuantitativo orientado a recoger el número de acciones desarrolladas dentro de cada objetivo establecido. 6 Haciendo una síntesis general, podemos decir que casi todas ellas eran evaluaciones de implementación y de resultados realizadas ex post por agentes externos en colaboración con las propias instituciones. En consecuencia en 2009 se impulsó un proceso de reflexión mediante el cual se planteó la necesidad de avanzar hacia una perspectiva más integral de la evaluación teniendo en cuenta aspectos como la coherencia interinstitucional (el significado de la igualdad para las distintas entidades implicadas) y el impacto social u outcome (el efecto de las políticas públicas sobre la sociedad en general). estructura del V Plan de igualdad de mujeres y hombres aprobado en Dicho Plan consta de tres apartados: Gobernanza, Ejes de Intervención (empoderamiento y cambio de valores, organización social corresponsable y violencia contra las mujeres) y el Modelo de Gestión del propio Plan. El aplicativo informático se centra en los dos primeros apartados mediante dos cuestionarios que se refieren a cada uno de ellos: Gobernanza, que recoge información sobre las intervenciones institucionales de carácter interno y las Fichas de Actuación, que recogen las acciones concretas relativas a los ejes de intervención. La nueva herramienta informática aumenta la agilidad en el proceso de recogida, explotación y análisis de la información, permite una más amplia difusión de la información y es útil para los propios organismos implicados. Se pretende que cada entidad pueda tener acceso inmediato a la información que ha registrado pudiendo obtener indicadores comparados sobre su situación respecto al conjunto de entidades o a las entidades que presenten un perfil análogo al suyo. Como consecuencia el aumento del índice de respuesta respecto al sistema anterior de evaluación fue del 100%. En ediciones previas tomaban parte en la evaluación alrededor de 100 entidades mientras que los datos para 2010 y 2011 señalan un claro aumento, con 196 y 212 entidades respectivamente. Asimismo, el número de cuestionarios incluidos en el aplicativo informático aumentó ligeramente del primer al segundo período de recogida de información. 6 Se puede consultar información al respecto en la página web de Emakunde (www.emakunde.euskadi. net) así como acceder a los documentos completos en el Centro de Documentación del Instituto. 20

23 Políticas públicas de igualdade Conferencia convidada Logros y retos en las políticas de igualdad: el mainstreaming en Euskadi Gobernanza Fichas de Actuación Departamentos Gobierno Vasco Diputaciones Forales Ayuntamientos y Mancomunidades Otras Instituciones y Entidades Organismos Autónomos, Empresas públicas TOTAL Tabla 2: Número total de cuestionarios incluidos en el aplicativo Fuente: Emakunde Elaboración de las evaluaciones anuales de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 y la evaluación expost del desarrollo e implementación del V Plan para Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE: Avance Periodo Ikertalde. 5. Conclusión: Valoración sobre el impacto real del mainstreaming A continuación vamos a realizar la valoración de la eficacia del mainstreaming a partir de los tres casos analizados: la evaluación previa de impacto de género (EIG), la evaluación de políticas de igualdad (EPI) y el presupuesto con perspectiva de género (PPG). Partimos de una concepción de eficacia entendida como la capacidad para conseguir un resultado determinado y establecemos los resultados a partir de la definición de maisntreaming utilizada en este trabajo. «La organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por todos los actores involucrados en la adopción de medidas políticas» (Consejo de Europa, recogida en Instituto de la Mujer, 1999: 26) La definición nos permite determinar cuatro ámbitos diferentes: 1. Procesos políticos; 2. 21

24 Arantxa Elizondo Lopetegui, María Silvestre Cabrera y Ainhoa Novo Arbona Niveles institucionales; 3. Etapas de las políticas públicas y; 4. Agentes. Las conclusiones vienen resumidas en la Tabla Procesos políticos Los tres casos analizados han tenido una clara incidencia en la transformación de los procesos de la administración. Sin embargo, es posible establecer una gradación en función de la intensidad del impacto obtenido por cada una de las herramientas. El diferente grado de impacto nos viene dado por la incidencia directa en los procedimientos administrativos y por el grado de alcance de la medida en términos de procesos y personal afectado. Así entendido, el mayor el impacto lo tiene el EIG puesto que incide directamente en la tramitación normativa, modificando de forma obligatoria su procedimiento e involucrando al personal técnico de todos los departamentos en sus diferentes fases. En segundo lugar situaríamos el grado de impacto de la EPI, puesto que crea un nueva metodología de evaluación de políticas públicas, aunque no termina de incidir directamente en los procesos previos al ser un sistema expost. En tercer lugar está el PPG puesto que su grado de impacto en los procesos políticos ha resultado muy limitado al tratarse de una opción voluntaria cuya iniciativa y desarrollo procede de fuera del propio departamento y que podría o no condicionar el procedimiento solo en función de la voluntad política Niveles institucionales El complejo entramado institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su distribución competencial introduce un elemento de dificultad a la hora de evaluar el impacto del mainstreaming. Sin duda, el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde juega un difícil papel puesto que de acuerdo con la Ley de Igualdad, le corresponde proponer normativa en materia de igualdad pero son otras las instituciones que ejecutan las políticas de igualdad: Departamentos de Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos. También aquí podemos realizar una gradación del impacto de los tres casos analizados, atendiendo a los niveles institucionales. En este caso, la EPI ocupa el primer lugar, puesto que todos los poderes públicos de la CAE se someten a la evaluación de sus políticas públicas que corresponde realizar a Emakunde. En segundo lugar, situaríamos la EIG dado que, aunque se trata de un mandato establecido por ley, solo se está llevando de forma sistemática desde las instituciones autonómicas. Merece la pena señalar los intentos que alguna Diputación y algunos Ayuntamientos han hecho para tratar de definir un procedimiento para llevar a cabo el EIG. Por último, de nuevo, situamos el PPG dado que, aunque no es un proyecto piloto y nace con vocación de continuidad, se ha mantenido exclusivamente en las instituciones autonómicas y solo se ha aplicado a algunos departamentos Etapas de las políticas públicas 22

4. SIGNIFICADO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL EMPODERAMIENTO EN LA VIDA LABORAL.

4. SIGNIFICADO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL EMPODERAMIENTO EN LA VIDA LABORAL. MÓDULO 3: Xénero e Liderazgo. TEMA: A formación para a igualdade na formación ocupacional, unha estratexia para aumentar o emponderamento e o liderazgo feminino na vida laboral. PROFESORA: Margarita Valcarce

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

IGUALDAD DE GÉNERO: CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO

IGUALDAD DE GÉNERO: CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO IGUALDAD DE GÉNERO: CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO (Material de trabajo) Docente: Lic. Adriana R. Blach PUNTO DE PARTIDA Modelo social androcéntrico = El centro de la vida, del pensamiento y de la organización

Más detalles

Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural

Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural PRESENTACIÓN 3 PRINCIPIOS RECTORES 4 II PLAN DE ACCIÓN 09/10, CONTINUACIÓN DEL I PLAN 08/09 5 FUNDAMENTOS LEGALES 7 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 11 MEDIDAS OPERATIVAS

Más detalles

Xornadas. O reto demográfico de Galicia

Xornadas. O reto demográfico de Galicia 1 Xornadas 1 ráfico de Galicia O reto demográfico de Galicia rxor Xornadas O reto demográfico de Galicia Xor Edita_ ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) Rúa de Madrid 2 4, Polígono das Fontiñas

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Cultura y medios de comunicación. Área 1

Cultura y medios de comunicación. Área 1 Cultura y medios de comunicación Área 1 Área 1. Cultura y medios de comunicación Cultura y medios de comunicación La sociedad se encuentra en permanente cambio. En los últimos años el mundo viene experimentando

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

Acuerdo. Acuerdo de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Aragón.

Acuerdo. Acuerdo de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Aragón. Acuerdo Acuerdo de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Aragón. La Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea

Más detalles

Igualdad de Oportunidades

Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de DERECHOS HUMANOS, una condición para la justicia social y es también un requisito necesario y fundamental para la equidad,

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Dictamen 14/10. dictamen 14 10

Dictamen 14/10. dictamen 14 10 1 dictamen 14 10 3 I. INTRODUCCIÓN El día 10 de noviembre tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, solicitando informe sobre el Proyecto

Más detalles

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO Y SALUD, SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES (8ª Edición)

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO Y SALUD, SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES (8ª Edición) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO Y SALUD, SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES (8ª Edición) Título propio de la Universidad de Granada En colaboración con el Instituto de Estudios Universitarios de las

Más detalles

GUIA DOCENTE. Facultad de Ciencias Sociales

GUIA DOCENTE. Facultad de Ciencias Sociales GUIA DOCENTE Facultad de Ciencias Sociales GRADO: Educación Social MÓDULO: Diseño, desarrollo y evaluación e innovación de planes programas y proyectos de Educación Social ASIGNATURA: Diseño y desarrollo

Más detalles

I PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO (2008-2009) Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural

I PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO (2008-2009) Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural I PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO (2008-2009) Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural INDICE PRESENTACIÓN... 2 PRINCÍPIOS RECTORES... 3 FUNDAMENTOS LEGALES... 6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS...

Más detalles

SISTEMAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

SISTEMAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 1 INTRODUCCIÓN Una vez incorporadas las cláusulas relativas a la igualdad de mujeres y hombres en los pliegos de contratación o en las bases reguladoras de las subvenciones

Más detalles

Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Política de la OMS en materia de género

Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Política de la OMS en materia de género Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS Política de la OMS en materia de género Organización Mundial de la Salud 2002 Declaración introductoria de la Directora General sobre la

Más detalles

Graduado/a en Educación Primaria

Graduado/a en Educación Primaria Grado Adaptación Bolonia Graduado/a en Educación Primaria Por la Universidad de Valladolid Versión 4, 23/03/2010 [MEMORIA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO MAESTRO -O MAESTRA- EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Más detalles

IV PLAN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

IV PLAN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES IV PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A L C A L Á D E H E N A R E S. 2 0 0 8 / 2 0 1 1 INTRODUCCIÓN Las políticas de igualdad de oportunidades surgen en el seno de las Naciones Unidades y, posteriormente,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

TIEMPOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

TIEMPOS EDUCATIVOS Y SOCIALES SEMINARIO INTERNACIONAL 24.00 21.00 18.00 TIEMPOS EDUCATIVOS Y SOCIALES 15.00 12.00 09.00 06.00 03.00 01.00 Xoves 15 Venres 01.00 03.00 06.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 16 15/16 de diciembre de

Más detalles

VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN

VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN ÍNDICE DEL MÓDULO FORMATIVO VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN Procesos de evaluación del programa o servicio de mediación.

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Media en España. USOS Personas que han -2% comprado a través de Internet en los últimos. 3 meses

Media en España. USOS Personas que han -2% comprado a través de Internet en los últimos. 3 meses murcia (Región de) brecha digital de género Personas que hacen uso de Internet según tipo de uso y sexo. Murcia (Región de) 2011 (%) Brecha digital de género. Murcia (Región de) 2011 (%) Media en España

Más detalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales y figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen,

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Decisión 37/2015 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre Estereotipos de Género en la Publicidad.

Decisión 37/2015 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre Estereotipos de Género en la Publicidad. Decisión 37/2015 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre Estereotipos de Género en la Publicidad. 1.- El Consejo Audiovisual de Andalucía ha participado en el estudio Los estereotipos sexistas en los

Más detalles

JORNADAS EL MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

JORNADAS EL MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO JORNADAS EL MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 29 de abril de 2002 Fernando Casado Carrasco Responsable Empleo C.S. CCOO P.V. SITUACIÓN SOCIOLABORAL LA CIUDAD DE VALENCIA.

Más detalles

Investigadora principal en proyectos financiados en convocatorias publicas

Investigadora principal en proyectos financiados en convocatorias publicas CURRICULUM VITAE Isabel Diz Otero Categoría profesional:contratada Doctora Organismo: Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Departamento de ciencia política y

Más detalles

SÍNTESIS EJECUTIVA N 02- PROGRAMA DE FOMENTO A LA MICROEMPRESA SERCOTEC MINISTERIO DE ECONOMÍA

SÍNTESIS EJECUTIVA N 02- PROGRAMA DE FOMENTO A LA MICROEMPRESA SERCOTEC MINISTERIO DE ECONOMÍA Ministerio de Hacienda Dirección de Presupuestos SÍNTESIS EJECUTIVA N 02- PROGRAMA DE FOMENTO A LA MICROEMPRESA SERCOTEC MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESUPUESTO AÑO 2000: $ 2.064 millones 1. DESCRIPCIÓN DEL

Más detalles

Estrategia de Apoyo a la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo Manual estratégico

Estrategia de Apoyo a la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo Manual estratégico Estrategia de Apoyo a la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo Manual estratégico Estrategia de apoyo en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo Manual Estratégico División de Educación

Más detalles

PLAN EMPLEA MUJER 2010-2012

PLAN EMPLEA MUJER 2010-2012 PLAN EMPLEA MUJER 2010-2012 ÍNDICE Qué es el Plan Emplea Mujer Por qué un Plan de Empleo para las mujeres de la ciudad de Madrid Situación del desempleo femenino en la ciudad de Madrid Principios rectores

Más detalles

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA ARCHIVOS UNIVERSITARIOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA ARCHIVOS UNIVERSITARIOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA ARCHIVOS UNIVERSITARIOS GRUPO DE TRABAJO SOBRE CALIDAD EN LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS COORDINACIÓN:

Más detalles

MODELO ORIENTATIVO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES

MODELO ORIENTATIVO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES MODELO ORIENTATIVO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITORIAL 1 Denominación del puesto:

Más detalles

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS DEPORTIVOS

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS DEPORTIVOS PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL Y LOS PROYECTOS DEPORTIVOS JOSÉ ANTONIO ESPINOZA LÓPEZ Licenciado en Entrenamiento Deportivo Correo: tonoesp@munitel.cl tonoesplo@yahoo.es PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN

Más detalles

Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia

Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia IMPULSO Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia 29 30 31 Unidad Antidiscriminación...pag 184 Grupo de asistencia jurídica contra el racismo y la xenofobia...pag

Más detalles

La evaluación docente on-line Manuel Peralbo Uzquiano Universidad de A Coruña 2005

La evaluación docente on-line Manuel Peralbo Uzquiano Universidad de A Coruña 2005 Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales,

Más detalles

PROYECTO FORMATIVO DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL

PROYECTO FORMATIVO DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL PROYECTO FORMATIVO DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL Contextualización de la asignatura La asignatura Prácticas Externas del

Más detalles

RESEÑA. Reseña realizada por María de las Olas Palma García. Nº 10 / Julio 2015 / July 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.10.8.

RESEÑA. Reseña realizada por María de las Olas Palma García. Nº 10 / Julio 2015 / July 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.10.8. Nº 10 / Julio 2015 / July 2015 RESEÑA Enrique Pastor Seller y María Asunción Martínez Román (coords.). Trabajo Social en el siglo XXI. Una perspectiva internacional comparada / Social Work in the 21st

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

2. MARCO JURÍDICO. Ámbito Internacional

2. MARCO JURÍDICO. Ámbito Internacional 2. Marco Jurídico 2. MARCO JURÍDICO El I Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra se sustenta en el siguiente marco: Ámbito Internacional 1. Carta de las

Más detalles

Guía didáctica del curso

Guía didáctica del curso Guía didáctica del curso Elementos de Contabilidad Índice Índice... 1 Presentación del Curso:... 2 Objetivos del Curso... 3 En General:... 3 En Particular:... 3 Equipo Docente... 4 Programa de la Asignatura...

Más detalles

I PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE LA UPV/EHU (2010-2013)

I PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE LA UPV/EHU (2010-2013) I PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE LA UPV/EHU (2010-2013) INDICE PRESENTACIÓN.. 3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 4 I PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE LA UPV/EHU -2010-2013- 6 FINALIDAD...... 6

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

2013/2015. II Plan Provincial POR LA. Igualdad de género

2013/2015. II Plan Provincial POR LA. Igualdad de género 2013/2015 II Plan Provincial POR LA Igualdad de género II Plan Provincial POR LA 2013/2015 Igualdad de género JUSTIFICACIÓN DEL PLAN Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN PRINCIPIOS ORIENTADORES OBJETIVOS LÍNEAS

Más detalles

DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA. EL CASO DE LAS MATEMÁTICAS

DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA. EL CASO DE LAS MATEMÁTICAS DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA. EL CASO DE LAS MATEMÁTICAS Pedro Gómez 100514DisenoCurricularColombiav2 Este documento pretende describir las condiciones que regulan el proceso de diseño curricular en los

Más detalles

Paco Abril & Alfons Romero, pabril@uoc.edu alfons.romero@udg.edu. Universidad de Girona. Diciembre, 2006

Paco Abril & Alfons Romero, pabril@uoc.edu alfons.romero@udg.edu. Universidad de Girona. Diciembre, 2006 Paco Abril & Alfons Romero, pabril@uoc.edu alfons.romero@udg.edu Universidad de Girona Diciembre, 2006 Situación de la legislación y políticas de género en el área de la Educación Infantil Contexto: A

Más detalles

ORDENACIÓN DOCENTE DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN: AUDITORÍA

ORDENACIÓN DOCENTE DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN: AUDITORÍA PROFESORADO En este máster se propone la participación de 15 profesores de la UGR y 17 profesores externos (de las universidades de Murcia, Huelva, Santiago de Compostela, Rey Juan Carlos), todos ellos

Más detalles

PROPUESTA SINDICAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

PROPUESTA SINDICAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL MESA CONVENIO CRTVE PROPUESTA SINDICAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL Por qué la igualdad de oportunidades es un buen negocio? La igualdad

Más detalles

GUÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS INFORMES ANUALES DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS (POs) DEL FSE

GUÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS INFORMES ANUALES DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS (POs) DEL FSE QUÉ INFORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEBEN RECOGER LOS INFORMES ANUALES DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS? GUÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Más detalles

PROGRAMA 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

PROGRAMA 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS PROGRAMA 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 1. DESCRIPCIÓN En este programa se recogen los créditos para el fomento del trabajo autónomo,

Más detalles

LAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA: EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

LAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA: EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO LAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA: EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO M. CARMEN SARCEDA GORGOSO Universidad de Vigo e-mail: carmensarceda@airtel.net ANTONIO RIAL SÁNCHEZ Universidad

Más detalles

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN EX POST DEL PROGRAMA LEADER +

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN EX POST DEL PROGRAMA LEADER + RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN EX POST DEL PROGRAMA LEADER + La Comisión Europea presentó el pasado 17 de mayo de 2011 en la reunión del Subcomité LEADER de la Red

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

EDUCACION PARA EL DESARROLLO, ESTRATEGIA IMPRESCINDIBLE PARA LAS ONGD

EDUCACION PARA EL DESARROLLO, ESTRATEGIA IMPRESCINDIBLE PARA LAS ONGD EDUCACION PARA EL DESARROLLO, ESTRATEGIA IMPRESCINDIBLE PARA LAS ONGD Grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España La Educación para el Desarrollo (en

Más detalles

Metodología para la Evaluación del Desempeño del personal de nivel operativo del INIFAP 2013

Metodología para la Evaluación del Desempeño del personal de nivel operativo del INIFAP 2013 Coordinación de Administración y Sistemas Dirección de Desarrollo Humano y Profesionalización Metodología para la Evaluación del Desempeño del personal de nivel operativo Mayo 2013 El contexto general

Más detalles

INFORME FINAL SEGUIMIENTO GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME FINAL SEGUIMIENTO GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME FINAL SEGUIMIENTO GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 1. DATOS DEL TÍTULO DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Guía para pymes

IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Guía para pymes IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Guía para pymes La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. Mancomunidad de Los Pinares

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. Mancomunidad de Los Pinares INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO Mancomunidad de Los Pinares A INTRODUCCIÓN TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Más detalles

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD

PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD Elaborado por: Servicio central de prevención de riesgos laborales Subdirección General de Políticas de Personal División

Más detalles

DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN NUESTROS DÍAS. EL PROFESORADO COMO AGENTE ACTIVO

DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN NUESTROS DÍAS. EL PROFESORADO COMO AGENTE ACTIVO DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN NUESTROS DÍAS. EL PROFESORADO COMO AGENTE ACTIVO AUTORÍA ANA BELÉN ESTÉVEZ SÁNCHEZ TEMÁTICA DESARROLLO CURRICULAR ETAPA ESO Resumen El currículum se considera como la

Más detalles

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE LA TITULACION DE PEDAGOGÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE LA TITULACION DE PEDAGOGÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA ACTA DE CONSTITUCIÓN Y DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE LA TITULACION DE PEDAGOGÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA Con fecha 28 de mayo de 2008 se constituye, a las 11.45 horas, la Comisión para la elaboración

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

sin barreras Hacia un mundo Caso práctico En acción Alberto Durán López, vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE.

sin barreras Hacia un mundo Caso práctico En acción Alberto Durán López, vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE. Caso práctico En acción Hacia un mundo sin barreras Alberto Durán López, vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE. 18 www.accenture.com/outlook Discapacidad y nuevas tecnologías no son conceptos

Más detalles

UNA MIRADA AL TURISMO DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO: LA EXPERIENCIA DE ICID EN LA ISLA DE SANTO ANTÃO, CABO VERDE

UNA MIRADA AL TURISMO DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO: LA EXPERIENCIA DE ICID EN LA ISLA DE SANTO ANTÃO, CABO VERDE UNA MIRADA AL TURISMO DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO: LA EXPERIENCIA DE ICID EN LA ISLA DE SANTO ANTÃO, CABO VERDE V Encuentro de Turismo Responsable. Turismos y Mujeres: impactos sociales, ambientales y económicos

Más detalles

El CAMINO HACIA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN

El CAMINO HACIA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN El CAMINO HACIA LA CALIDAD EN EDUCACIÓN AUTORÍA ISABEL MARÍA VACA ROMÁN TEMÁTICA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN ETAPA FORMACIÓN PROFESIONAL Resumen El objetivo de este trabajo es evidenciar cómo, a través de

Más detalles

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (Aprobado por la CRUE en Septiembre de 2000)

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (Aprobado por la CRUE en Septiembre de 2000) ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (Aprobado por la CRUE en Septiembre de 2000) I. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN I.1. La Cooperación Internacional debe ser entendida como aquella modalidad

Más detalles

Consejería de Economía y Empleo Consejería de Educación Consejería de Sanidad Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Junta de Castilla y

Consejería de Economía y Empleo Consejería de Educación Consejería de Sanidad Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Junta de Castilla y Consejería de Economía y Empleo Consejería de Educación Consejería de Sanidad Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Junta de Castilla y León Valladolid, marzo 2012 CONTENIDO Y ACUERDOS El Diálogo

Más detalles

Introducción. Las desigualdades entre hombres y mujeres han existido durante mucho tiempo en la mayor parte

Introducción. Las desigualdades entre hombres y mujeres han existido durante mucho tiempo en la mayor parte Introducción. Las desigualdades entre hombres y mujeres han existido durante mucho tiempo en la mayor parte de las sociedades alrededor del mundo. Las características biológicas de los individuos, como

Más detalles

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N 2013-14962

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N 2013-14962 Equipo del Programa Sonia Povis Medina Victoria Oviedo Huapaya Elizabeth Caballero Huatuco Enrique Lopez Zúñiga Angel Rodríguez Torres Luis Isidro Huamanchaqui Diseño & Diagramación: Mariella Boluarte

Más detalles

PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EXTREMADURA UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EXTREMEÑA

PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EXTREMADURA UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EXTREMEÑA PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EXTREMADURA UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EXTREMEÑA El Pacto por la Formación Profesional es el compromiso de la Junta de Extremadura, la Unión General de Trabajadores

Más detalles

JUNTA NACIONAL DE DROGAS SECRETARIA DE GENERO Y AREA DE REDUCCION DE LA DEMANDA

JUNTA NACIONAL DE DROGAS SECRETARIA DE GENERO Y AREA DE REDUCCION DE LA DEMANDA JUNTA NACIONAL DE DROGAS SECRETARIA DE GENERO Y AREA DE REDUCCION DE LA DEMANDA CONVOCATORIA A PRESENTACION DE INICIATIVAS EN LA TEMATICA GENERO Y DROGAS LLAMADO 1 -- AÑO 2014 1 1. FUNDAMENTACION DE LA

Más detalles

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se COMPETENCIAS BÁSICAS CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

Más detalles

DIPLOMATURA EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DIPLOMATURA EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DIPLOMATURA EN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ANTECEDENTES La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Formación ha implementado diversas capacitaciones con el objeto

Más detalles

DOCUMENTO BASE FEMINISMOS EN LA AGENDA DEL DESARROLLO DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES

DOCUMENTO BASE FEMINISMOS EN LA AGENDA DEL DESARROLLO DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES El modelo de relaciones sociales y económicas existente en el mundo impide que las mujeres podamos disfrutar de nuestros derechos en condiciones de igualdad. Asimismo,

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

Reglamento. Programa Universitario. de Estudios del Desarrollo

Reglamento. Programa Universitario. de Estudios del Desarrollo Reglamento Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Universidad Nacional Autónoma de México Coordinación de Humanidades Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Dr. José Narro Robles

Más detalles

DISEÑO: Sigla Comunicación IMPRESIÓN: Industrias Gráficas LIBECROM, S.A. D.L.:

DISEÑO: Sigla Comunicación IMPRESIÓN: Industrias Gráficas LIBECROM, S.A. D.L.: DISEÑO: Sigla Comunicación IMPRESIÓN: Industrias Gráficas LIBECROM, S.A. D.L.: MU-2231-2009 Conscientes de la necesidad de convivir en una sociedad más justa e igualitaria, el ejecutivo murciano elaboró

Más detalles

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Asistentes: Allegue Aguete, Pilar Arjones Giráldez, David Barreiro Carril, Mª Cruz Bergareche Gros, Almudena Cabeza Pereiro, Jaime Dávila

Más detalles

INFORME FINAL SEGUIMIENTO

INFORME FINAL SEGUIMIENTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA UNIVERSIDAD DE VIGO 1. DATOS DEL TÍTULO DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO

Más detalles

MANDATOS JURÍDICOS GENERALES

MANDATOS JURÍDICOS GENERALES MANDATOS JURÍDICOS GENERALES MANDATOS EN MATERIA DE IGUALDAD Prohibir toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta. Considerar nulos los actos y las cláusulas de

Más detalles

ENSEÑANZAS DE GRADO EN PSICOLOGÍA

ENSEÑANZAS DE GRADO EN PSICOLOGÍA FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO SEGÚN RD 55/2005, de 21 de enero ENSEÑANZAS DE GRADO EN PSICOLOGÍA Denominación del Título: Licenciado/a en Psicología ó Psicólogo/a NÚMERO DE

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS Y SEGURIDAD SOCIAL DECLARACIÓN DE MADRID LAS POLÍTICAS EN EL SIGLO XXI: PERSPECTIVA IBEROAMERICANA Madrid, 23 y 24 de julio de 2012, Palacio del Senado Las

Más detalles

ORDENANZA REGIONAL N 014-2010-GRU/CR.

ORDENANZA REGIONAL N 014-2010-GRU/CR. ORDENANZA REGIONAL N 014-2010-GRU/CR. EL CONSEJO REGIONAL DE UCAYALI POR CUANTO: El Consejo Regional de Ucayali, de conformidad con lo previsto en los Artículos 191 y 192 de la Constitución Política del

Más detalles

RESÚMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE IGUALDAD DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 2011-2014

RESÚMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE IGUALDAD DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 2011-2014 RESÚMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE IGUALDAD 1 / 9 I. INTRODUCCIÓN Desde sus comienzos como organización, Solidaridad Internacional (SI) ha mostrado preocupación por las desigualdades de género y la continua

Más detalles

PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE GÉNERO 1era. reunión de intercambio de experiencias en la incorporación del enfoque de género en el presupuesto público PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Lorena Barba Albuja Lima, 17 de noviembre de

Más detalles

LINEAMIENTOS DE AIETI PARA UNA ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

LINEAMIENTOS DE AIETI PARA UNA ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO LINEAMIENTOS DE AIETI PARA UNA ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTRODUCCIÓN AIETI fue creada en 1981 por un grupo de profesionales de diversas especialidades interesados en fortalecer las relaciones

Más detalles

La Masculinidad Tradicional Como Forma De Perpetuación De La Desigualdad De Género

La Masculinidad Tradicional Como Forma De Perpetuación De La Desigualdad De Género La Masculinidad Tradicional Como Forma De Perpetuación De La Desigualdad De Género Resumen: El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad

Más detalles

Qué pasa en Berdinbidean Bizkaia

Qué pasa en Berdinbidean Bizkaia Newsletter Berdinberri Bizkaia Boletín electrónico Enero 2013 5 Sumario Qué pasa en Berdinbidean Bizkaia Fiestas en clave de Igualdad : Experiencia piloto con las Comisiones de Fiestas de diferentes municipios

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

Máster Universitario en. Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo

Máster Universitario en. Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo Máster Universitario en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo Universidad Complutense de Madrid 5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan de estudios. El Máster

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

II Plan para la. igualdad. de mujeres y hombres de abadiño 2008-2011

II Plan para la. igualdad. de mujeres y hombres de abadiño 2008-2011 II Plan para la igualdad de mujeres y hombres de abadiño 2008-2011 El II. Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Abadiño es, ante todo, una herramienta que sirve para impulsar la igualdad en el

Más detalles