Euskotren Trenaren organigrama berriari buruzko galdera eginda adierazi duzun interesa eskertu nahi dizut, hona hemen erantzuna:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Euskotren Trenaren organigrama berriari buruzko galdera eginda adierazi duzun interesa eskertu nahi dizut, hona hemen erantzuna:"

Transcripción

1 INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL Erref.: PRE.- 10/10/05/03/0231 IDATZIZ ERANTZUTEKO EUSKO LEGEBILTZARREKO EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ JAUNAK INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUARI EGINDAKO GALDERAREN ERANTZUNA. GAIA: EUSKOTREN TRENAREN ORGANIGRAMA BERRIA Legebiltzarkide agurgarria: Euskotren Trenaren organigrama berriari buruzko galdera eginda adierazi duzun interesa eskertu nahi dizut, hona hemen erantzuna: ko urtarrilaren 31n argitaratutako organigraman jasotzen den lanpostu bakoitzari esleitutako eginkizunak honakoak dira: Zuzendari nagusia. enpresaren proiektu estrategikoen lidergoa dagokio eta enpresa hori Gobernu eta sozietatearen aurrean ordezkatu behar du. Era berean, zuzendaritza guztien jarduera antolatu, zuzendu eta koordinatzen du, eta sozietatearen Aholkularitza Juridikoaren gaineko zuzeneko erantzukizuna du. Zuzendaritza Nagusiko zuzendari laguntzailea. Horren ardurapean ondoko eremuak daude: Komunikazioa, Publizitatea eta Marka, Segurtasuna, Kalitatea, Ingurumena, Lan-arriskuen Prebentzioa, EuskoTren/Euskal Trenbide Sarearen harremanak eta Korporazioaren garapena. Ustiapen zuzendaria. Horren ardurapean ondoko eremuak daude: trenbideustiapena, tranbia-ustiapena, errepide-ustiapena, errepideen mantenimendua, trenbideen mantenimendua eta Kanpo Harremanak. Zuzendari ekonomiko-finantzarioa. Horren ardurapean kudeaketa ekonomiko-finantzarioa eta aurrekontuen kudeaketa daude. Giza Baliabideen zuzendaria. Horren ardurapean ondoko eremuak daude: Langileen Administrazioa, Hautapena, Prestakuntza, Antolaketa, Hizkuntza Normalizazioa eta Genero Politika, eta Laneko Osasuna. Sistema zuzendaria. Horren ardurapean ondoko eremuak biltzen dira: Informazio Sistemak, Ticketing Sistema, Bezeroarentzako arreta eta Salgaien Garraioa. 2.- Adierazitako lanpostu bakoitzaren ordainsari gordina honako hau da: - Zuzendari nagusia euro - Zuzendaritza Nagusiko zuzendari laguntzailea ,07 euro Donostia San Sebastián, 1 Tef Fax Vitoria-Gasteiz

2 - Ustiapen zuzendaria ,07 euro - Zuzendari ekonomiko-finantzarioa ,07 euro - Giza Baliabideen zuzendaria ,07 euro - Sistema zuzendaria ,18 euro 3.- Sozietate publikoak salbuetsita daude administrazioari dagokion hizkuntzaeskakizunen sistema betetzetik, xedapen hauei jarraiki: batetik, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea, eta bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen 86/1997 Dekretua. Era berean, EuskoTreneko Zuzendaritzak 2012ko martxoan onartutako Euskara Planaren arabera, EuskoTreneko lanpostu batek ere ez dauka esleituta inongo hizkuntza-eskakizunik, urtarrilaren 31n argitaratutako organigramakoak barne. Adierazitako lanpostu horiek betetzeko izendatu diren pertsonen lanesperientziari dagokionez, horiek guztiek kudeaketa eremuan esperientzia zabala dute, eta lehenago ere erantzukizuneko lanpostuak bete dituzte EuskoTren erakundean. Zuzendari nagusia : Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziatua, Deustuko Business School. Espezialitatea: Finantzarioa. 2009ko iraila 2010eko abendua Enpresen kudeaketari buruzko Masterra, Executive MBA, EHU-Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea 1997ko azaroa 1999ko apirila: Zerga eta kontabilitate arloko aholkularia ASESORAMIENTO TECNICO EMPRESARIAL, S.A. enpresan (A.T.E., S.A.). 1999ko apirila eko uztaila: Arlo finantzarioaren arduraduna, Taldearen Zuzendaritza Finantzarioko laguntzailea eta MECALBE S.A taldeko Giza Baliabideen arloaren arduraduna. 2005eko uztaila ko iraila: Eusko Jaurlaritzako Garraioetako zuzendaria 2007ko iraila ko ekaina: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U. garraio-enpresa publikoko zuzendari nagusia 2009ko iraila-2013ko urtarrila: Kontuen Euskal Epaitegiko auditore nagusia Urtarrilaren 30etik gaur egunera arte: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U. garraio-enpresa publikoko zuzendari nagusia

3 Zuzendaritza Nagusiko zuzendari laguntzailea: Zuzenbide ikasketak Deustuko Unibertsitatean eta Lan Harremanetako ikasketak EHUn. Lanpostuak baloratzeko teknikaria eta Prestakuntza beharrak diagnostikatzeko teknikaria - Geraleku-arduraduna ( ) - Geraleku eta zirkulazioaren arduraduna, eta geltokiko burua ( ). - Tren-agentea ( ) - Ikuskaritzak koordinatzeko zerbitzuburua ( ) - Prestakuntzaren arduraduna ( ) - Prestakuntza eta Hautaketaren arduraduna ( ) - Giza baliabideen Antolaketa eta Garapenaren arduraduna ( ) - Zirkulazioko Segurtasunaren arduraduna ( ) ko urtarrilaren 31tik gaur egunera arte: Zuzendaritza Nagusiko zuzendari laguntzailea. Ustiapen zuzendaria: Maisu industriala eta peritua da; gainera, prestakuntza osagarria du kontabilitatean, finantza-analisian eta enpresen zuzendaritzan. Horretaz gain, trebakuntza du ondoko arlo hauetan: salgai-garraioa (estatuan eta nazioartean), bidaiarien garraioa (estatuan eta nazioartean), garraio-agentea, biltegizain-banatzailea, salgai arriskutsuen segurtasuneko transitarioa eta aholkularia : Autocares San José enpresa: Zuzendari nagusia : Cía de Automóviles de Alava S.A.- CAASA enpresa: Zuzendari kudeatzailea urriak : CONTINENTAL AUTO: Ustiapen zuzendaria: : Operazio zuzendaria : Arabako zuzendari-ordezkaria - Urtarrilaren 31 gaur egun: Ustiapen zuzendaria

4 Zuzendari ekonomiko-finantzarioa: Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziatua, UPV/EHU (1986/91) Zerga-ordainketari eta zerga-arloko aholkularitzari buruzko Masterra, Centro de estudios financieros (Madril 1994/95). Master in Business Administration (MBA), Instituto de Empresa (Madril 1991/92) Transportes Helguera S.A. enpresa. Australiako Mayne Nickless taldekoa (Madril): ko iraila-1993ko urtarrila: Kostuen analista ko urtarrila 1993ko iraila: Antolaketa eta analisien arduraduna ko iraila-1997ko iraila: Controller CESPA taldea, (Bilbao): ko iraila -2000ko maiatza: Arduradun ekonomiko-finantzarioa (iparraldea), urbanoen atala (Bilbao) ko maiatza-2003ko urtarrila: Arduradun ekonomiko-finantzarioa (iparraldea), urbanoen atala (Bilbao) ko urtarrila-2006ko maiatza: Egitura eta laguntzarako zuzendaria ko maiatza-2009ko iraila: Korporazioko zuzendaria ko iraila-2013ko urtarrilak 30: Controlling ko urtarrilaren 31tik gaur egunera arte: Zuzendari ekonomiko-finantzarioa Giza Baliabideen zuzendaria: Zuzenbide lizentziaduna, UPV/EHU (1985/90). EuskoTren barruan etengabeko prestakuntza osagarria (Agintearen Kudeaketaren Garapena, Programazio Neurolinguistikoa, Negoziazio-teknikak, eta abar) ko abendua-1994ko urtarrila: Lan- eta erakunde-arloko zerbitzuburua ko otsaila-1995eko iraila: arlo juridiko-administratiboko zerbitzuburua Gipuzkoan eko urria-2000ko apirila: Arlo juridiko-administratiboko ordezkaria Gipuzkoan.

5 - 2000ko maiatza-2009ko abuztua: Giza Harremanen arduraduna ko iraila-2013ko urtarrila: Lan-aholkularitzaren arduraduna ko urtarrilaren 31tik gaur egunera arte: Giza Baliabideen zuzendaria: Sistema zuzendaria: Enpresa Zientzietako lizentziatua (adarra: merkataritza), Sarrikoko Unibertsitatea, EHU. EuskoTren barruan etengabeko prestakuntza osagarria : Geltokiko burua : Tren-agentea : Tranbia-garraiobidearen kudeatzailea : Merkataritza-teknikaria ko urtarrilaren 31tik gaur egunera arte: Sistema zuzendaria Dena dela, zure esanetara nago zuzentzen dudan sailaren eskumeneko eremuekin zerikusia duten gai eta proposamenetan sakontzeko, zuk horretarako interesik izanez gero. Agur bero bat. Ana Oregi Bastarrika INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUA Vitoria-Gasteiz, 2013ko martxoaren 6a.

6 INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL Ref.: PRE.- 10/10/05/03/0231 RESPUESTA A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR D. IGNACIO MARIA ARRIOLA LÓPEZ, PARLAMENTARIO DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS, A LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL, SOBRE EL NUEVO ORGANIGRAMA DE EUSKOTREN Estimado parlamentario: Quisiera agradecerle el interés mostrado con su pregunta sobre el nuevo organigrama de Euskotren. 1.- Las funciones asignadas a cada uno de los puestos recogidos en el organigrama publicado el 31 de enero de 2013 son las siguientes: Director General : ostenta el liderazgo en los proyectos estratégicos de la empresa y se ocupa de representarla ante el Gobierno y la sociedad. Así mismo, planifica, dirige y coordina la actividad de las diferentes direcciones, teniendo responsabilidad directa sobre la Asesoría Jurídica de la sociedad. Director Adjunto a la Dirección General: es responsable de las áreas de Comunicación, Publicidad y Marca, Seguridad, Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Relaciones EuskoTren/Euskal Trenbide Sarea y Desarrollo Corporativo. Director de Explotación: dependen del mismo las áreas de Explotación Ferroviaria, Explotación Tranviaria, Explotación Carretera, Mantenimiento Carretera, Mantenimiento Ferrocarril y Relaciones Exteriores. Directora Económico-Financiera: de la misma dependen las áreas de Gestión Económico-Financiera y Gestión Presupuestaria. Director de Recursos Humanos: agrupa bajo su responsabilidad las áreas de Administración de Personal, Selección, Formación, Organización, Normalización Lingüística y Política de Género, y Salud Laboral. Director de Sistemas: agrupa bajo su responsabilidad las áreas de Sistemas de Información, Sistema de Ticketing, Atención al Cliente y Transporte de Mercancías. 2.- La retribución anual bruta de los puestos señalados es la siguiente: Donostia San Sebastián, 1 Tef Fax Vitoria-Gasteiz

7 - Director General euros. - Director Adjunto a la Dirección General ,07 euros. - Director de Explotación ,07 euros. - Directora Económico-Financiera ,07 euros. - Director de Recursos Humanos ,07 euros. - Director de Sistemas ,18 euros. 3.- En virtud de lo dispuesto en la Ley 6/1989, de Función Pública Vasca, y en el Decreto 86/1997, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las sociedades públicas están exentas del cumplimiento del sistema de perfiles lingüísticos aplicable a la administración. Así mismo, de acuerdo con el Plan de Euskera aprobado por la Dirección de EuskoTren en marzo de 2012, ninguno de los puestos de trabajo de EuskoTren, incluidos los del organigrama publicado el pasado día 31 de enero, tiene perfil lingüístico asignado. Con relación a la experiencia profesional de las personas nombradas para ocupar los puestos de trabajo de referencia, todas ellas cuentan con amplia experiencia en el ámbito de la gestión, habiendo ocupado anteriormente puestos de responsabilidad en EuskoTren. Director General : Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Comercial de Deusto. Especialidad: Financiera. Setiembre 2009 Diciembre 2010: Master en Gestión de empresas, Executive MBA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV-Sarriko. Noviembre Abril 1999: Asesor fiscal contable en ASESORAMIENTO TECNICO EMPRESARIAL, S.A. (A.T.E., S.A.). Abril 1999 Julio 2005: Responsable del Área Financiera, Adjunto a la Dirección Financiera del Grupo y Responsable del Área de Recursos Humanos del Grupo MECALBE S.A. Julio 2005 Setiembre 2007: Director de Transportes del Gobierno Vasco. Setiembre 2007 Junio 2009: Director General de la empresa pública de transporte Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U. Setiembre 2009 Enero 2013: Auditor Jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

8 30 de enero- actualidad: Director General de la empresa pública de transporte Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U. Director Adjunto a la Dirección General Estudios de Derecho en la Universidad de Deusto y de Relaciones Laborales en la UPV. Técnico Valoración de Puestos de Trabajo y Técnico Diagnóstico Necesidades de Formación. - Encargado de Apeadero de Encargado de Apeadero Circulación y Jefe de Estación Agente de Tren del Jefe de Servicio Coordinador de Inspecciones de Responsable de Formación de Responsable de Formación y Selección Responsable de Organización y Desarrollo de RRHH de Responsable de Seguridad en la Circulación de enero hasta la actualidad: Director Adjunto a la Dirección General. Director de Explotación Maestro Industrial y Perito, con formación complementaria en contabilidad, análisis financiero y dirección de empresas, y Capacitaciones de Transporte de Mercancías (nacional e Internacional), Transporte de Viajeros (nacional e internacional), Agente de Transporte, Almacenista-Distribuidor, Transitario y Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas : Autocares San José: Director General : Cía de Automóviles de Alava S.A.- CAASA: Director Gerente Oct. 2007: CONTINENTAL AUTO: Director de Explotación : Director de Operaciones : Director Delegado Álava de enero actualidad: Director de Explotación.

9 Directora Económico-Financiera Licenciada en ciencias económicas y empresariales por la UPV/EHU (1986/91) Master en tributación/asesoría fiscal. Centro de estudios financieros (Madrid 1994/95). Master in Business Administration (MBA) por el Instituto de Empresa (Madrid 1991/92) Transportes Helguera S.A. perteneciente al Grupo australiano Mayne Nickless (Madrid): - Septiembre 1992-enero 1993: Analista de costes - Enero 1993-Septiembre 1993: Jefe de Planificación y Análisis - Septiembre 1993-Septiembre 1997: Controller Grupo CESPA, (Bilbao): - Septiembre 1997-Mayo 2000: Responsable Económico-Financiera Zona Norte, división de Urbanos (Bilbao) - Mayo 2000-Enero 2003: Responsable Económico-Financiera Zona Centro-Norte, división de Urbanos (Bilbao) - Enero 2003-Mayo 2006: Directora de Estructura y Apoyo - Mayo 2006-Septiembre 2009: Directora Corporativa - Septiembre Enero 2013: Controlling - 31 enero hasta la actualidad: Directora Económico-Financiera Director de Recursos Humanos Licenciado en Derecho por la UPV/EHU (1985/90). Formación continua complementaria en el seno de EuskoTren (Desarrollo de la Gestión del Mando, Programación Neurolingüística, Técnicas de Negociación, etc.). - Diciembre 1992-Enero 1994: Jefe de Servicio Laboral-Institucional. - Febrero 1994-Septiembre 1995: Jefe de Servicio Jurídico-Administrativo en Gipuzkoa - Octubre 1995-Abril 2000: Delegado Jurídico-Administrativo en Gipuzkoa. - Mayo Agosto 2009: Responsable de Relaciones Laborales. - Septiembre 2009-Enero 2013: Responsable Asesoría Laboral.

10 - 31 enero hasta la actualidad: Director de Recursos Humanos. Director de Sistemas Licenciado en Ciencias Empresariales, rama Comercial, por la Universidad de Sarriko, UPV. Formación continua complementaria en el seno de EuskoTren : Jefe Estación : Agente Tren : Gestor Transporte Tranviario : Técnico Comercial - 31 enero hasta la actualidad: Director de Sistemas. En cualquier caso, estoy a su disposición para ahondar en las cuestiones y en las propuestas de su interés relacionadas con los ámbitos de la competencia del Departamento que dirijo. Saludos cordiales, Ana Oregi Bastarrika CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2013

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129)

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129) Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 6126 244/2010 DEKRETUA, irailaren 21ekoa, Sareko informatika- sistemen administrazioko goi- mailako teknikariaren tituluari

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 2005eko maiatzak 17, asteartea N.º 91 ZK. BOPV - martes 17 de mayo de 2005 8737 ANDOAINGO UDALA IRAGARKIA, Andoaingo Bazkardo plazatik Rikardo Arregi kalerainoko obra zibila egiteko eta eskailera

Más detalles

MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA CORRECCIÓN DE ERRRORES MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL En el análisis de los patrocinios que se han llevado a cabo en materia de publicidad durante el año

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea. Verano Uda. Hacia una Universidad más emprendedora

Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea. Verano Uda. Hacia una Universidad más emprendedora Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea 115 Verano Uda Hacia una Universidad más emprendedora Suscríbete a EL CORREO en Kiosko y Más por solo 1 Oferta válida para suscripciones nuevas que se den

Más detalles

Boletín Quincenal de Información Europea. Europari Buruzko Hamabostekaria

Boletín Quincenal de Información Europea. Europari Buruzko Hamabostekaria n ú m e r o 237 z e n b a k i a 1ª DE ABRIL DE 2008 2008ko APIRILAREN 1.a Boletín Quincenal de Información Europea Europari Buruzko Hamabostekaria Entrevista: D. José Ángel Corres, Presidente de la Autoridad

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 2 3 AURKIBIDEA/ÍNDICE LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 II.1.1 Aurrekontua... 11 II.1.2 Langileria... 11 II.1.3 Ondasun erosketa eta zerbitzuak...

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 24 Sábado 28 de enero de 2012 Sec. I. Pág. 8074 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1312 Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

KOOP ASAMBLEA GENERAL DE ERKIDE. www.erkide.coop

KOOP ASAMBLEA GENERAL DE ERKIDE. www.erkide.coop 64 UZTAILA JULIO 2015 KOOP EUSKAL ENPRESA KOOPERATIBOA // KOOPERATIBEN BERRIAK ASAMBLEA GENERAL DE ERKIDE PEÑASCAL, S.Coop. Centrados en las personas ENTREVISTA Juan Mari Otaegui, Ex Presidente del Congreso

Más detalles

Inmobiliaria & Construcción Inmobiliaria & Construcción. Estudio Remuneración 2012

Inmobiliaria & Construcción Inmobiliaria & Construcción. Estudio Remuneración 2012 Inmobiliaria & Construcción Inmobiliaria & Construcción Estudio Remuneración 2012 3 Michael Page Page Estudio de Remuneración 2012 - Inmobiliaria & Construcción 4 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL Michael Page

Más detalles