Pla de Mobilitat Urbana Sostenible El Masnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Pla de Mobilitat Urbana Sostenible El Masnou"

Transcripción

1 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible El Masnou

2 OBJECTIU El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, com un instrument de planificació de les polítiques ja empreses per l Ajuntament, amb l objectiu de definir estratègies de futur que estiguin en consonància amb el foment dels modes de desplaçaments més sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic), la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi. 2

3 JUSTIFICACIÓ (LEGISLACIÓ) Planejament territorial i urbanístic Mobilitat i accessibilitat Medi Ambient Decret 1/2005, text refós de la Llei d urbanisme Planejament territorial i urbanístic Llei 9/2003, de 10 de juny, de la mobilitat Decret 344/2006, dels estudis d avaluació de la mobilitat generada Decret 135/1995, Codi d Accessibilitat de Catalunya Llei 6/2009 d avaluació Ambiental de Plans i Programes Llei 16/2002 de contaminació acústica El PMUS és fruit d un treball tècnic i del consens ciutadà, mitjançant la participació ciutadana. El període de vigència del PMUS és de 6 anys. 3

4 ESTRUCTURA METODOLÓGICA Fases 1. Reunions prèvies. Recollida d informació i treball de camp. Anàlisi territorial i socioeconòmica. 2. Anàlisi de l'oferta i la demanda existent. Externalitats del sistema de transport 3. Diagnosi participada de la situació actual i futura. DIE 4. Establiment d'objectius i estudi d'alternatives. Propostes participades. EAE Programa d'actuacions i càlcul d'indicadors. 5. Tràmits i modificacions 2 mesos 3 mesos 3 mesos 2 mesos 2 mesos Documents del pla 1. Memòria anàlisi i diagnosi Document Inicial Estratègic Participació de la diagnosi de la mobilitat. Constitució del Consell territorial de mobilitat 2. Pla d acció Estudi Ambiental Estratègic Participació ciutadana del Pla d acció PMUS provisional Document de resum ambiental PMUS definitiu 4

5 FASE 2-3 : Anàlisi - Diagnosi OFERTA DE MOBILITAT ANÀLISI DE LA DEMANDA El Territori La Ciutat Els desplaçaments Els Vianants Les Bicicletes El Transport Públic El vehicle privat i l aparcament Mercaderies en zona urbana Externalitats del Transport 5

6 ELS DESPLAÇAMENTS: COM ES MOU EL RESIDENT? El residents al municipi del Masnou realitzen desplaçaments diaris, dels que el 58,0% són interns, el 36,4% de connexió i el 5,6% externs. La mitjana és de 4,06 desplaçaments per persona i dia. 100% El Masnou, % RMB, % 80% 50% 60% 40% 25% 20% 0% interns connexió total A peu 65,2% 2,0% 40,4% Bicicleta 1,2% 0,0% 0,7% Transport públic 1,3% 23,3% 10,1% Transport privat 32,3% 74,7% 48,8% 0% Interurb Urbans ans A peu 64,5% 6,6% Bicicleta 1,6% 0,5% Transport públic 14,2% 27,0% Vehicle privat 19,7% 65,9% 2015 INTERN 2006 INTERN Transport privat 32,3% A peu 65,2% Transport privat 34,7% A peu 62,9% Transport públic 1,3% Bicicleta 1,2% Transport públic 2,4% Bicicleta 0,0% 6

7 ELS DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE PRIVAT Els residents fan diàriament desplaçaments interns en VP desplaçaments de connexió en VP Resta Resta 7

8 El Territori El municipi Els desplaçaments Els Vianants Les Bicicletes El Transport Públic El vehicle privat Externalitats del Transport 8

9 LA MOBILITAT A PEU; intensitats de vianants Diàriament els residents fan desplaçaments interns a peu i 531 de connexió amb municipis propers Vorera al costat de la N-II: desplaçaments a peu al dia. Estació del Masnou: desp./dia Estació d Ocata i zona Ajuntament: i desp./dia Eix del carrer Roger de Flor: i desp./dia Zona centre Vies de connexió principals de la zona centre amb els barris 9

10 LA MOBILITAT A PEU; Detecció de disfuncions Platafor ma única; 4,3% All > 2,5 m; 8,2% Altres; 17,2% All 0,9m; 33,9% 1,8 < All 2,5 m; 7,1% 0,9 < All 1,8m; 29,2% 63% PAM EL MASNOU Pla de millora de l accessibilitat a la via pública Crear espais preferents per a vianants a la zona centre de la vila Pacificar la plaça de Catalunya i entorn Pla de xoc de millora de voreres i calçades de carrers Reduir el nombre de carrers sense asfaltar Actuacions al Barri Antic Millorar el passeig i la platja del Masnou 10

11 El Territori El municipi Els desplaçaments Els Vianants Les Bicicletes El Transport Públic El vehicle privat Externalitats del Transport 11

12 MOBILITAT EN BICICLETA: Intensitats Diàriament els residents fan 485 desplaçaments interns en bicicleta (*valor enquesta, infravalorat) Utilització principal: oci i esport Aforaments: Passeig Marítim: carril bici específicament senyalitzat (en alguns trams) o espais compartits amb vianants, on poden accedir-hi bicicletes. Carretera BP-5002 Riera de Teià Volum important a la vorera de la N-II, on no està permès el pas de bicicletes Factors limitants: orografia accidentada i la manca d espais segregats 12

13 El Territori El municipi Els desplaçaments Els Vianants Les Bicicletes El Transport Públic El vehicle privat Externalitats del Transport 13

14 MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC; Disfuncions Cobertura bus urbà: 85% Cobertura bus interurbà: 97% Cobertura tren: 86% 14

15 El Territori El municipi Els desplaçaments Els Vianants Les Bicicletes El Transport Públic El vehicle privat Externalitats del Transport 15

16 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT; Intensitat de vehicles El viari del Masnou suporta un volum total de trànsit de vehicles: d'accés (72%) i (28%) intern-intern IMD D accés al municipi

17 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT; Intensitat de vehicles C-32: veh/dia (95% trànsit de pas) BP-5002: veh/dia (20% trànsit de pas) N-II: veh/dia (80% trànsit de pas) Vehicles/dia (suma 2 sentits) C. Guilleries Av. Joan XXIII Av. President JF Kennedy C. Rosa Sensat C. Tomas Vives Av. Cusí i Furtunet Av. Mare de Deu del Pilar C. Navarra

18 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT; Estacionament En el municipi del Masnou es comptabilitzen places d aparcament: a la via pública (76%) i fora de calçada (24%). Guals; 18% Reserve s; 2% C/D; 1% Zona Port; 9% Zona taronja; 5% Públics; 6% Zona blava; 2% Lliure i no regulat; 58% Demanda diürna Ocupació places legals, diürna Zona de residència dels que aparquen El Masnou Fora Bell Resguard inferior al 80% 38% 62% Masnou Centre superior al 90% 45% 55% Masnou Renfe superior al 90% 46% 54% Ocata superior al 95% 49% 51% 18

19 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT; Estacionament Demanda d aparcament residencial (nocturna) Balanç d aparcament residencial (oferta-demanda) 19

20 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT; Estacionament PMUS EL MASNOU Hi ha un elevada oferta d aparcament en calçada a la via pública. Existeix un dèficit de places d aparcament al Masnou a la zona de Masnou Centre i Ocata. Paral lelament hi ha una ocupació diürna de places molt elevada, però més de la meitat dels vehicles provenen d altres municipis. Existeix una gran bossa d aparcament al Port del Masnou, infrautilitzada de park&ride, degut a l elevada oferta d aparcament lliure en carrers propers a les estacions de rodalies. ESTUDI D APARCAMENT DEL MASNOU, 2013 S han de gestionar l aparcament en les àrees identificades com a prioritàries (Ocata, Masnou Renfe i Masnou Centre) i paral lelament recuperar espai de la via pública per a altres usos. PAM EL MASNOU Guanyar places d estacionament convertint carrers amb doble sentit de circulació en vies de sentit únic. Crear zones d estacionament preferent per al veïnat en el teixit urbà. Implantar noves àrees taronges d aparcament als sectors de Llevant i de Ponent. Arranjar i senyalitzar els solars municipals en desús per destinar-los provisionalment a estacionament. Posar en marxa una aplicació per a dispositius mòbils que permeti a les persones usuàries pagar les zones d estacionament regulat. 20

21 FASES PMUS Fases 1. Reunions prèvies. Recollida d informació i treball de camp. Anàlisi territorial i socioeconòmica. 2. Anàlisi de l'oferta i la demanda existent. Externalitats del sistema de transport 3. Diagnosi participada de la situació actual i futura. DIE 4. Establiment d'objectius i estudi d'alternatives. Propostes participades. EAE Programa d'actuacions i càlcul d'indicadors. 5. Tràmits i modificacions 2 mesos 3 mesos 3 mesos 2 mesos 2 mesos Documents del pla 1. Memòria anàlisi i diagnosi Document Inicial Estratègic Participació de la diagnosi de la mobilitat. Constitució del Consell territorial de mobilitat 2. Pla d acció Estudi Ambiental Estratègic Participació ciutadana del Pla d acció PMUS provisional Document de resum ambiental PMUS definitiu 21

22 OBJECTIUS ESTRATEGICS DEL PMUS El PMUS del Masnou s adapta als criteris,orientacions i objectius establerts pels plans i directrius d ordre superior, recollits en l apartat Marc de referència. Mobilitat Segura Reduir l accidentalitat i augmentar la seguretat Mobilitat sostenible Reduir les necessitats de desplaçaments motoritzats privats Mobilitat equitativa Garantir el dret a la mobilitat a totes les persones Mobilitat eficient Reduir els costos econòmics/ de congestió del sistema de transport 22

23 1. ESPAI PÚBLIC URBÀ: ACCESSIBILITAT I QUALITAT Amplada útil de voreres Millora de la qualitat de l espai públic Itineraris a peu: pintat de passos de vianants Eixos cívics de connexions internes als barris (parcs i places) Permeabilitat entre el poble i la zona de platja 23

24 2. VEHICLE PRIVAT: PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC Pla d acció del nucli antic i Ocata Protecció de zones pacificades, zones 30: El Pilar, Onze de Setembre, Bellresguard Completar infraestructures (camí del mig, vial circumval lació, ) Reordenació del trànsit: Doctor Agell, N-II 24

25 3. APARCAMENT: GESTIÓ INTEGRAL Regulació i senyalització de tot l aparcament urbà Definició de zones i tipologies de regulació Augment de l aparcament fora de calçada Senyalització dinàmica de l aparcament des de la xarxa d accessos 25

26 Gràcies per la vostra atenció 26

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà

L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà 14 de març de 2015 L Avinguda Paral lel es converteix en un nou eix cívic i ciutadà» L actuació ha permès guanyar un 56% d espai per a vianants, gràcies a la creació de sis nous espais públics a les cruïlles

Más detalles

Social and economical benefits of Greenways. Access by walking

Social and economical benefits of Greenways. Access by walking V th European Greenways Conference Social and economical benefits of Greenways. Access by walking Madrid, 11 de Junio, 2010 Ole Thorson, Dr. Ing. Caminos Presidente de la Federación Internacional de Peatones

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Pla de Foment de la Bicicleta a Barcelona

Pla de Foment de la Bicicleta a Barcelona 16 de juliol del 2012 Pla de Foment de la Bicicleta a Barcelona» El nou Pla té com a objectiu potenciar l ús de la bicicleta vetllant per la correcta convivència entre ciclistes i vianants» El Pla fixa

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Projecte d especialització i competitivitat territorial

Projecte d especialització i competitivitat territorial Projecte d especialització i competitivitat territorial PLATAFORMA DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR ECONÒMIC DE LA BICICLETA DE GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL Ordre del dia 1. Introducció 2. Objectiu

Más detalles

Guia de mobilitat sostenible a la seu nacional de CCOO de Catalunya

Guia de mobilitat sostenible a la seu nacional de CCOO de Catalunya Guia de mobilitat sostenible a la seu nacional de CCOO de Catalunya (Barcelona - Via Laietana, 16) Mitjans de desplaçament sostenible: En transport públic, a peu, en bicicleta, fent ús de vehicles compartits.

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 A) RADIOGRAFIA SOCIAL ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 Assistència: 18 persones repartiment de gènere: 7 dones - 11 homes (40-60%) franges edat: 0-35 anys: 5 persones 35-65 anys: 7 persones

Más detalles

PROCÉS D INTEGRACIÓ TARIFÀRIA

PROCÉS D INTEGRACIÓ TARIFÀRIA PROCÉS D INTEGRACIÓ TARIFÀRIA - 2 de juliol de 2001-1 1. ANTECEDENTS 1.1. ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 15/11/00 El projecte de la Integració Tarifària al conjunt de la RMB es va aprovar al Consell

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

02. 2011. Cobertura i urbanització de l accés ferroviari a l estació de Sants.

02. 2011. Cobertura i urbanització de l accés ferroviari a l estació de Sants. 1 Cobertura i urbanització de l accés ferroviari a l estació de Sants. Cobertura i urbanització de l accés ferroviari a l estació de Sants Objectius 2 1/23 Millorar les condicions ambientals (soroll i

Más detalles

Metropolitana Oportunitats i ocupació Natura Territori vertebrat Compromís cívic i ciutadà Atractiva Desenvolupament econòmic i social Acollidora

Metropolitana Oportunitats i ocupació Natura Territori vertebrat Compromís cívic i ciutadà Atractiva Desenvolupament econòmic i social Acollidora Montcada i Reixac: la ciutat que volem Metropolitana Oportunitats i ocupació Natura Territori vertebrat Compromís cívic i ciutadà Atractiva Desenvolupament econòmic i social Acollidora Actualització del

Más detalles

UNA CIUTAT DE PRIMERA CONTIGO HACEMOS. MANUEL REYES Candidato a la alcaldía de Castelldefels

UNA CIUTAT DE PRIMERA CONTIGO HACEMOS. MANUEL REYES Candidato a la alcaldía de Castelldefels UNA CIUTAT Descárgate el programa en manuelreyes.cat Programa electoral 2015-2019 DE PRIMERA CONTIGO MANUEL REYES Candidato a la alcaldía de Castelldefels HACEMOS MILLOR GESTIÓ #menysimpostos 2 UNA CIUTAT

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

Plan de Movilidad Urbana. Lisboa 4 de Junio de 2015

Plan de Movilidad Urbana. Lisboa 4 de Junio de 2015 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sabadell Lisboa 4 de Junio de 2015 Sabadell Localización: NEdelapenínsulaibérica. Comunidad autónoma de Catalunya - Província de Barcelona. 19kmdelaciudaddeBarcelona.

Más detalles

PLA ECOR. Pla de Seguretat Local. Cornellà de Llobregat

PLA ECOR. Pla de Seguretat Local. Cornellà de Llobregat Ajuntament de Cornellà de Llobregat Àrea d Administració Pública i Interior Departament de Guàrdia Urbana Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció

Más detalles

Memòria d activitats 2014 Memoria de actividades 2014. Bici i Submarinisme Adaptat. associació 10 è. Bici y Submarinismo Adaptado aniversari

Memòria d activitats 2014 Memoria de actividades 2014. Bici i Submarinisme Adaptat. associació 10 è. Bici y Submarinismo Adaptado aniversari Memòria d activitats 2014 2014 Memoria de actividades 2014 Bici i Submarinisme Adaptat 10 è Bici y Submarinismo Adaptado aniversari 10 è aniversari Escola Anxaneta de Terrassa IES de Centelles Universitat

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Organitza: 4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Gerard Mussot: Neu i brases 1r Concurs de Fotografia Digital L Andorra dels Paisatges Març Léopold Hurbin: Submarí 4t Concurs de

Más detalles

01 Introducció 02. Objectius 03 Procés de treball 04 05

01 Introducció 02. Objectius 03 Procés de treball 04 05 Índex 01 Introducció 02 Objectius 03 Procés de treball 04 05 Resum de la diagnosi Proposta estratègica Introducció 01 Introducció Els mercats són una part molt important del comerç de la ciutat des de

Más detalles

EL DESARROLLO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE CATALUNYA

EL DESARROLLO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE CATALUNYA EL DESARROLLO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE CATALUNYA Miguel Ángel Dombriz Responsable de Movilidad Sesiones de reflexión sobre movilidad sostenible Gasteiz, 11 de octubre de 2010 Al principio, todas las grandes

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Nuevos Modelos de Planificación y Control de Gestión en las AA.PP

Nuevos Modelos de Planificación y Control de Gestión en las AA.PP Nuevos Modelos de Planificación y Control de Gestión en las AA.PP Los pasos a seguir para poner en marcha un Sistema de Control de Gestión: El modelo del Ayuntamiento de Mataró Zaragoza 16 de noviembre

Más detalles

EL CARRER GRAN PROPOSTA PER A LA REDACCIÓ DEL PERI DE PERE GARAU A. MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

EL CARRER GRAN PROPOSTA PER A LA REDACCIÓ DEL PERI DE PERE GARAU A. MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA PROPOSTA PER A LA REDACCIÓ DEL PERI DE PERE GARAU EL CARRER GRAN A. MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 1. LÍNIES MESTRES DEL PERI: EL CARRER GRAN 3 1.1 RECUPERACIÓ DELS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC 3 1.1.1

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

V! + V! = W! = W!ladecans LA NOVA IDENTITAT DIGITAL DE VILADECANS

V! + V! = W! = W!ladecans LA NOVA IDENTITAT DIGITAL DE VILADECANS V! + V! = W! = W!ladecans 2 Neix W!ladecans El 22 de març és, des d ara, una data per marcar al calendari de la ciutat, perquè és el dia del naixement de, la nova identitat digital que agrupa els projectes

Más detalles

Progresos y propuestas de accesibilidad al aeropuerto del Prat 2003-2009

Progresos y propuestas de accesibilidad al aeropuerto del Prat 2003-2009 Progresos y propuestas de accesibilidad al 2003-2009 Aurora Huerga Barquin Secretaria de Desarrollo Territorial Jornadas técnicas Planes de transporte a los centros de trabajo. Experiencias y buenas prácticas

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur alberg albergue Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur Situat a la comarca del Pallars Jussà, s ubica aquest alberg envoltat de

Más detalles

Barcelona, una escola oberta a tothom.

Barcelona, una escola oberta a tothom. Barcelona, una escola oberta a tothom. Benvolgudes famílies, Ens plau informar-vos que, durant aquests dies, els centres educatius sostinguts amb fons públics a la ciutat de Barcelona organitzen i desenvolupen

Más detalles

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA DE UN CENTRO HOSPITALARIO Y EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES EN PARCELA SECTOR SUR 5 COPA D OR DE LLEIDA.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA DE UN CENTRO HOSPITALARIO Y EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES EN PARCELA SECTOR SUR 5 COPA D OR DE LLEIDA. Certificada ISO 9001 :000 Título ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA DE UN CENTRO HOSPITALARIO Y EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES EN PARCELA SECTOR SUR 5 COPA D OR DE LLEIDA. Actuación IMPLANTACIÓN

Más detalles

Consell de Barri de la Guineueta. Els Barris de Barcelona: L elaboració dels Plans de Futur de cada barri Districte de Nou Barris

Consell de Barri de la Guineueta. Els Barris de Barcelona: L elaboració dels Plans de Futur de cada barri Districte de Nou Barris Consell de Barri de la Guineueta Els Barris de Barcelona: L elaboració dels Plans de Futur de cada barri Districte de Nou Barris La Iniciativa, refresquem l origen Mesura de govern- els barris de Barcelona

Más detalles

Presentació de la nova marca turística de la província de Barcelona

Presentació de la nova marca turística de la província de Barcelona Presentació de la nova marca turística de la província de Barcelona Roda de premsa Barcelona, 9 de gener de 2012 El Pla de màrqueting Un full de ruta per definir l actuació de màrqueting i promoció de

Más detalles

Acta de reunió del Consell de Comerç de l'eixample

Acta de reunió del Consell de Comerç de l'eixample Acta de reunió del Consell de Comerç de l'eixample Data: 19 de maig de 2008 Hora: 20.30 h Lloc: Sala reunions del Departament de Comunicació i Qualitat, carrer Valencia, 307, 3a planta Ordre del dia Aprovació,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

ANÀLISI DE DADES SOBRE ELS USUARIS DEL PARC

ANÀLISI DE DADES SOBRE ELS USUARIS DEL PARC ANNEX II PARC NATURAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR Any 2002 ANÀLISI DE DADES SOBRE ELS USUARIS DEL PARC 1. Estadístiques d equipaments i programes d ús públic 2. Comptatges diaris de visitants al Corredor

Más detalles

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA Tarragona, Octubre 2014 MARC LEGAL GENERAL - Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes amb les seves modificacions (Llei 2/2013, de 29 de

Más detalles

Marc Estratègic de l Ajuntament de Barcelona. Programa d Actuació Municipal 2012-2015

Marc Estratègic de l Ajuntament de Barcelona. Programa d Actuació Municipal 2012-2015 Marc Estratègic de l Ajuntament de Barcelona Programa d Actuació Municipal 2012-2015 Versió per a aprovació per la Comissió de Govern 15/06/2012 Sumari 1. Presentació... 3 2. Introducció... 4 3. Síntesi

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

BARCELONA Plan de Movilidad Segura y sus resultados

BARCELONA Plan de Movilidad Segura y sus resultados Foro de seguridad vial - Caracas, octubre 2015 BARCELONA Plan de Movilidad Segura y sus resultados Prof. Dr. Ángel López Rodríguez Director de Movilidad (2004-2011) 1/54 datos básicos de movilidad Barcelona

Más detalles

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares;

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; 2011 El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; Tresorera: Eva Sala; Vocals: Estel Salomó, Flor Bellver,

Más detalles

Aspectes de mobilitat

Aspectes de mobilitat P(A)T Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico Universitat d estiu, Tarragona Curs en Desenvolupament sostenible Aspectes de mobilitat Tarragona 7 de Julio de 2010 Ole Thorson, Dr. Ing. Caminos

Más detalles

Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana

Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana La calidad de la participación ciudadana en proyectos de urbanización. Estudio de caso del Passeig de Sant Joan. Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana Autor: Andrés Martínez de la Riva Díaz

Más detalles

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE Mesura de Govern Consell Plenari del Districte de l Eixample Juliol de

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

Estratègia d impuls del vehicle elèctric a Catalunya

Estratègia d impuls del vehicle elèctric a Catalunya IVECAT abril / 2010-2015 Estratègia d impuls del vehicle elèctric a Catalunya Generalitat de Catalunya IVECAT 2010-2015 Contingut RESUM EXECUTIU... 5 A.- INTRODUCCIÓ... 9 A.1 El vehicle elèctric en el

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

DE LA GENT GRAN BARCELONA CIUTAT AMIGA. Construïm conjuntament una ciutat per a totes les edats LES VEUS DE LA GENT GRAN

DE LA GENT GRAN BARCELONA CIUTAT AMIGA. Construïm conjuntament una ciutat per a totes les edats LES VEUS DE LA GENT GRAN LES VEUS DE LA GENT GRAN Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona BARCELONA CIUTAT AMIGA DE LA GENT GRAN Construïm conjuntament una ciutat per a totes les edats En conveni amb: Elaboració i redacció:

Más detalles

1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVILIDAD, ETC.).

1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVILIDAD, ETC.). F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Postgrado Centro: Facultad de Filosofía y Letras Máster Universitario en Assessorament Lingüístic i cultura literaria. Aplicacions al context valencià.

Más detalles

Arnau Compte i Joan Casellas ESCOLES VEDRUNA DE CATALUNYA

Arnau Compte i Joan Casellas ESCOLES VEDRUNA DE CATALUNYA Arnau Compte i Joan Casellas ESCOLES VEDRUNA DE CATALUNYA Judit Vilà QUI SOM Som una xarxa de trenta-nou escoles d arreu del nostre país, molt diverses però cohesionades totes per una història i per un

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

per a la PLALOCAL cohesió social a Lleida d inclusió Lleida: ciutat per a tothom

per a la PLALOCAL cohesió social a Lleida d inclusió Lleida: ciutat per a tothom PLALOCAL d inclusió per a la cohesió social a Lleida Lleida: ciutat per a tothom Lleida: ciutat per a tothom Pla Local d Inclusió i Cohesió Social de la ciutat de Lleida Amb el finançament de: Edita: Ajuntament

Más detalles

No motoritzats Xarxa de Vianants

No motoritzats Xarxa de Vianants Forum de la Mobilitat per a la Comarca del Baix Llobregat No motoritzats Xarxa de Vianants Sant Just Desvern 11 de Marzo de 2009 Ole Thorson, Dr. Ing. Caminos Director de INTRA SL Vicepresidente de P(A)T

Más detalles

Catàleg de recursos municipals per a la gent GRAN de Viladecans

Catàleg de recursos municipals per a la gent GRAN de Viladecans Catàleg de recursos municipals per a la gent GRAN de Viladecans Promoció de l envelliment actiu Formació Salut i qualitat de vida Participació social Serveis per a la promoció de l autonomia personal i

Más detalles

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls RUTES GUIADES PER VALLS La Ciutat de Valls us convida a gaudir d'una ruta turística guiada pel centre històric de la capital de l'alt Camp. Totes les rutes tenen una

Más detalles

MANIFEST RESISTENCIA INDEFINIDA A LA LOMCE. més doctrinal, més autoritari i més selectiu econòmicament i socialment.

MANIFEST RESISTENCIA INDEFINIDA A LA LOMCE. més doctrinal, més autoritari i més selectiu econòmicament i socialment. MANIFEST L educació és un dret. Totes les persones tenen dret a l educació. Tant si viuen a un poble menut, com si vénen del centre de la ciutat, tant si viuen a un barri de la perifèria com si han vingut

Más detalles

I Informe de seguiment del Pla Municipal per a la Inclusió Social. Conèixer Barcelona

I Informe de seguiment del Pla Municipal per a la Inclusió Social. Conèixer Barcelona I Informe de seguiment del Pla Municipal per a la Inclusió Social Conèixer Barcelona A l apartat vuitè, el Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010 estableix: Els informes de seguiment seran els

Más detalles

PRESSUPOST * Data: 07/09/15 Pàg.: 1

PRESSUPOST * Data: 07/09/15 Pàg.: 1 Pressupost PRESSUPOST * Data: 07/09/15 Pàg.: 1 Obra 01 MC-13016.1 CQ Capítol 01 Carreteres Activitat 02 C-16C Subactivitat 02 Senyalització d'orientació 1 J060120G U Medida de la consistencia, por el método

Más detalles

II Jornada de la XaROH del programa Beveu Menys 15 juny 2011

II Jornada de la XaROH del programa Beveu Menys 15 juny 2011 II Jornada de la XaROH del programa Beveu Menys 15 juny 2011 Difusió del BM als congressos de primària Carmen Fernández Olivas Carmen Saludes Eri Cristina Ligero Bermúdez Mª Rosa Pla Martinez Sensibilització

Más detalles

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona,

Más detalles

Millors experiències a Europa respecte la mobilitat als polígons industrials: El projecte IMOSMID

Millors experiències a Europa respecte la mobilitat als polígons industrials: El projecte IMOSMID Millors experiències a Europa respecte la mobilitat als polígons industrials: Salvador Fuentes Bayó fuentesbs@diba.cat Barcelona, març de 2003 Introducció La mobilitat sostenible en los polígons industrials

Más detalles

Manual de senyalització urbana d orientació

Manual de senyalització urbana d orientació Manual de senyalització urbana d orientació Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP Manual de senyalització urbana d'orientació

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

SESSIÓ DE CLOENDA 14 DE JUNY DE 2012 placor@bcn.cat

SESSIÓ DE CLOENDA 14 DE JUNY DE 2012 placor@bcn.cat SESSIÓ DE CLOENDA 14 DE JUNY DE 2012 placor@bcn.cat El PLA COR es planteja com un del projectes estratègics que es desenvoluparà al Districte de Ciutat Vella. Aquest projecte pretén una millora de caràcter

Más detalles

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs 2 EDITORIAL Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears C/ de Francesc de Borja Moll, 3 07003 Palma Tel. 971 72 60 60 Internet: http://www.ib.ccoo.es Correu electrònic: premsa@ib.ccoo.es Responsable

Más detalles

V SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGIA VIÀRIA LA PERCEPCIÓ DE LS SEGURETAT COM A FACTOR DE RISC CURRICULA

V SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGIA VIÀRIA LA PERCEPCIÓ DE LS SEGURETAT COM A FACTOR DE RISC CURRICULA . V SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGIA VIÀRIA LA PERCEPCIÓ DE LS SEGURETAT COM A FACTOR DE RISC CURRICULA DR. JOSEP OLIVES I PUIG President de la Societat Catalana d Antropologia Viària i Degà dels

Más detalles

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat GUIA DE GESTIÓ D ENTITATS Suport Jurídic Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat 10 Índex Introducció 3 Normativa aplicable 3 Concepte de voluntariat 5 Diferències

Más detalles

ANÁLISIS DEL CONSUMO DE AGUA EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA URBANÍSTICA. EL CASO DE TORREDEMBARRA

ANÁLISIS DEL CONSUMO DE AGUA EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA URBANÍSTICA. EL CASO DE TORREDEMBARRA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DEL CONSUMO DE AGUA EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA URBANÍSTICA. EL CASO DE TORREDEMBARRA JOAN JAUME INIESTA GIRONA Curso 2002-2003 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: Disponer de

Más detalles

MEMÒRIA. Projecte ENTITAT SOL LICITANT:

MEMÒRIA. Projecte ENTITAT SOL LICITANT: MEMÒRIA Projecte ENTITAT SOL LICITANT: PLA BUITS Barcelona, gener 2013 INDEX DOCUMENT MEMÒRIA 1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE... 4 1.1. L existència prèvia d un gran solar tancat, buit i abandonat des de

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

V TORNEO DE VOLEIBOL CIUTAT DE GRANOLLERS 17, 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2016

V TORNEO DE VOLEIBOL CIUTAT DE GRANOLLERS 17, 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2016 V TORNEO DE VOLEIBOL CIUTAT DE GRANOLLERS 17, 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2016 CATEGORIAS: INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO V TORNEIG CIUTAT DE GRANOLLERS DE VOLEIBOL CATEGORIES ALEVÍN, INFANTIL I CADET IDE VOLEI

Más detalles

La salut a Barcelona 2010

La salut a Barcelona 2010 La salut a Barcelona 2010 Informe de Salut Objectiu: Presentar l estat de salut de la població de Barcelona i els seus determinants l any 2010: Qui som: situació demogràfica i socioeconòmica Com vivim:

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

11s. Jornades Catalanes d Informació i Documentació. Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008. VIVÈNCIES: La Barcelona que vaig viure (1931-1945)

11s. Jornades Catalanes d Informació i Documentació. Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008. VIVÈNCIES: La Barcelona que vaig viure (1931-1945) 11s. Jornades Catalanes d Informació i Documentació. Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008 VIVÈNCIES: La Barcelona que vaig viure (1931-1945) Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra Esperança Paños i Ester Corbera

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

L'Illa Diagonal de Barcelona Anàlisi de qüestions del projecte

L'Illa Diagonal de Barcelona Anàlisi de qüestions del projecte Universitat Politècnica de Catalunya Escola Tècnica Superior d'arquitectura de Barcelona Departament de Projectes Arquitectònics Tesi Doctoral L'Illa Diagonal de Barcelona Anàlisi de qüestions del projecte

Más detalles

Movilidad y transporte público en Barcelona

Movilidad y transporte público en Barcelona Movilidad y transporte público en Barcelona Pere Macias i Arau, ingeniero de caminos UPC director de la cátedra de empresa ITER MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO De las políticas de transporte a la movilidad

Más detalles

- 2014 Informe Novembre, 2014 Presentat a: 1 Raval de Jesús, 36. 1ª planta 43201 Reus T. 977 773 615 F. 977 342 405 www.gabinetceres.com INTRODUCCIÓ I ASPECTES METODOLÒGICS 3 CARACTERÍSTIQUES DEL PARTICIPANT

Más detalles

A més, València és capdavantera en la formació de professionals de la gestió turística i hotelera, i el sector és motor de l economia.

A més, València és capdavantera en la formació de professionals de la gestió turística i hotelera, i el sector és motor de l economia. CAMPING URBÀ MUNICIPAL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA DOSSIER DE PREMSA 1. Context turístic. 2. Fer Càmping és fer ciutat. 3. Òrgan de gestió. 4. Avanç de pressupost. 5. Viabilitat financera. 6. Annex gràfic.

Más detalles

0.04.15167 SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA 0.04.15167. Informe de Auditoría según ISO 9001:2008

0.04.15167 SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA 0.04.15167. Informe de Auditoría según ISO 9001:2008 0.04.15167 0.0 Informe de Auditoria según ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001-EMAS, UNE 66926, UNE 166.002 (Excepto Et1) ENAC E - 08029 Barcelona ISO 9001:2008 0.04.15167 Informe de Auditoría según ISO 9001:2008

Más detalles

Urbanismo y movilidad

Urbanismo y movilidad Urbanismo y movilidad Jornadas Internacionales sobre Gestión de la Demanda de Movilidad Bilbo 2, 3, 4 de Diciembre de 2008 Urbanismo y movilidad Movilidad según Wiki Se entiende por políticas de movilidad

Más detalles

Formació de voluntaris

Formació de voluntaris Formació de voluntaris Direcció de Programes i Cooperació Mar Mestres, referent del voluntariat de BB 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social Voluntaris: implicar-se per compartir 13 d abril

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

PROYECTO LEAN LAVANDERIA

PROYECTO LEAN LAVANDERIA PROYECTO LEAN LAVANDERIA Quienes somos Certificaciones y reconocimientos Fundación privada Hospital de Campdevànol: Del año 2008 al 2014: galardón Top 20 en gestión hospitalaria Año 2009: Certificado de

Más detalles

MOBILITAT I VIDA QUOTIDIANA A COLLBLANC-LA TORRASSA

MOBILITAT I VIDA QUOTIDIANA A COLLBLANC-LA TORRASSA MOBILITAT I VIDA QUOTIDIANA A COLLBLANC-LA TORRASSA Juliol 2006 Direcció Carme Miralles-Guasch Investigadors Gemma Solé Massó Àngel Cebollada Frontera 2 SUMARI INTRODUCCIÓ...5 RESUM EXECUTIU...6 METODOLOGIA...9

Más detalles

A N N E X - 4. Estudi de Mobilitat i Informes (Servei Mobilitat i ATM) MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL Ordenació de l illa Fàbregas i de Caralt

A N N E X - 4. Estudi de Mobilitat i Informes (Servei Mobilitat i ATM) MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL Ordenació de l illa Fàbregas i de Caralt Ajuntament de Mataró MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL Ordenació de l illa Fàbregas i de Caralt Estudi de Mobilitat i Informes (Servei Mobilitat i ATM) A N N E X - 4 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL Illa

Más detalles

LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd)

LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest manual està protegit per una llicència Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd)

Más detalles