formación PRESTAKUNTZA Enero - Junio Urtarrila - Ekaina

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "formación PRESTAKUNTZA Enero - Junio Urtarrila - Ekaina"

Transcripción

1 formación PRESTAKUNTZA Enero - Junio Urtarrila - Ekaina 2014

2 Zuzendarientzako programa Programa para directivos MINTEGIAK 1. Swaps kontratuak: Enpresentzat abantailak eta arriskuak Urtarrilak Nola galarazi ezkortasuna lan talde bat hartu dezan Urtarriak Pertsonal eraginkortasunari buruzko eguneratzea Urtarrilak CANVAS-a. Balio proposamenari bultzada berria eman. Tresna eta Teknikak Otsailak 6 5. Salmentari egokitutako emoziozko komunikazio eraginkorra Otsailak Jardueraren kudeaketa. Nola egin garapen elkarrizketak Otsailak ko fiskal aldaketak: Sozietateen gaineko zerga Otsailak Zuzendaritzarako finantza oinarriak: Zuzendari ez finantzaioentzako finantzak Otsailak Erosketetan kostuen murrizketa azterketa eta balio ingeneriaren bidez Otsailak 24 eta Banatzailearen buruzagitza eta garapena: Enpoderamendua eta helburu den merkatuaren ezaguera handituz Otsailak Partaidetza zuzendaritza, zuzendaritza eredu berri bat Martxoak Idazketa tailerra: Nola hobetu gure komunikazioa bezeroekin Martxoak 5 SEMINARIOS 1. Los contratos de swaps: Ventajas y riesgos para las empresas Día 24 de enero 2. Cómo impedir que el pesimismo invada a un equipo de trabajo Día 28 de enero 3. Actualización sobre eficiencia personal Día 30 de enero 4. El CANVAS. Relanzar la propuesta de valor. Herramienta y Técnicas Día 6 de febrero 5. Comunicación emocional efectiva aplicada a la Venta Día 11 de febrero 6. Gestión del desempeño. Cómo realizar entrevistas de desarrollo Día 13 de febrero 7. Modificaciones fiscales 2014: Impuesto sobre Sociedades Día 19 de febrero 8. Fundamentos financieros para la dirección: Finanzas para directivos no financieros Día 20 de febrero 9. Reducción de costes en Compras a través del análisis e ingeniería de valor Día 24 y 25 de febrero 10. Liderazgo y desarrollo del distribuidor: Incrementando el empoderamiento y conocimiento del mercado objetivo Día 27 de febrero 11. Dirección participativa, un nuevo modelo de dirección Día 4 de marzo 12. Taller de escritura: Cómo mejorar nuestra comunicación con los clientes Día 5 de marzo 13. Berrikuntza disruptiboa: ADN Berrikuntzaren eredua Martxoak Etorkizunari aurre egiteko hausnarketa estrategikoa Martxoak Nazioartekotasunean 14 akats sarrienak Martxoak Banatzaileentzat prestakuntza, banatzaile sarearen garapen lehiakorra Martxoak Jende aurrean hitz egitea modu erakinkorrean Martxoak 26 eta apirilak Zuzendarientzat bezeroen kudeaketarako estrategiak eta taktikak Apirilak Sare Sozialen erabilpen profesionala: Zuzendarientzat Twitter eta Linkedin Apirilak Nola lortu enpresetan konpromisoa Apirilak Mindfulness: zure garapen pertsonalarentzat tresna bat Apirilak Pertsonal eraginkortasunaren hobekuntzarako gakoak Maiatzak 7 eta Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa Maiatzak 13 eta Kulturen arteko kudeaketa eta negoziazioa Maiatzak Merkatal plangintza: Salmenta estrategiaren 4 gakoak Maiatzak Bezero taldeak: Saldu, zerbitzua eskeini eta bezeroen kudeaketan emaitzak lortu Maiatzak Zuzendaritza Sormena eta Berrikuntza. Berriro asmatu Maiatzak Marketing Industrialaren taktikak Ekainak Gatazkak ezagutu eta konpondu Ekainak I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Ekainak Innovación disruptiva. El modelo de El ADN del Innovador Día 6 de marzo 14. Reflexión estratégica para afrontar el futuro Día 18 de marzo 15. Los 14 errores más frecuentes en la internacionalización Día 19 de marzo 16. Formación para distribuidores, desarrollo competitivo de la red de distribución Día 20 de marzo 17. Hablar en público con eficacia Días 26 de marzo y 2 de abril 18. Estrategias y tácticas de Gestión de Clientes para Directivos Día 1 de abril 19. Uso profesional de las redes sociales: Twitter y Linkedin para directivos Día 3 de abril 20. Cómo lograr el compromiso en las empresas Día 8 de abril 21. Mindfulness: una herramienta para tu desarrollo personal Día 10 de abril 22. Claves para la mejora de la eficiencia personal Días 7 y 14 de mayo 23. Dirección y Gestión de proyectos Días 13 y 20 de mayo 24. Gestión y Negociación intercultural Día 15 de mayo 25. Planificación comercial: 4 claves de la venta estratégica Día 22 de mayo 26. Equipos de clientes: Vender, prestar servicio y conseguir resultados en la gestión de clientes Día 27 de mayo 27. Creatividad e Innovación directiva. Reinvéntate Día 29 de mayo 28. Tácticas de Marketing Industrial Día 3 de junio 29. Identificación y resolución de conflictos Día 10 de junio 30. Proyectos de I+D+i: Configuración, Financiación y Fiscalidad Día 12 de junio PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

3 Zuzendarientzako programa Programa para directivos EROSKETAK, KONTRATAZIOA ETA HORNIDURAK > HELBURUAK Oinarrizko ezaguerak, teknikak eta tresnak garatu eta ulertu ondorengorako: Erosketa sistemaren funtsezko osagaiak ezagutu. Erosketen gastu guztiak optimizatu. Erosketen kontzeptu eta arau etikoak nabarmendu. Erosketen espezifi kazioak eta plangintza ezarri. Stocks-en kudeaketa hobetu. Hornitzaileekin erlazioak zehaztu. Erosketen kudeaketan eraginkortasun eta efi kazia oinarriak fi nkatu. Hornitzaileen zerbitzuen etengabeko hobekuntza negoziatu. MODULUA I: EROSKETEN ETA HORNIDUREN KUDEAKETA Martxoak 12 eta 13 MODULUA II: ESPEZIFIKAZIOAK: ZER EROSI? Martxoak 26 eta 27 COMPRAS, CONTRATACIÓN Y APROVISIONAMIENTOS > OBJETIVOS Desarrollar y comprender una serie de conocimientos, técnicas y herramientas básicos para: Identifi car los elementos clave del sistema de Compras. Optimizar los costes totales de las compras. Destacar los conceptos y reglas éticas de la compra. Establecer las especifi caciones y la planifi cación de Compras. Mejorar la gestión de stocks. Defi nir las relaciones con los proveedores. Establecer las bases de la efectividad y efi cacia en la gestión de las compras. Negociar la mejora continua de las prestaciones de los proveedores. MÓDULO I: LA GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS Días 12 y 13 de marzo MÓDULO II: LAS ESPECIFICACIONES: QUÉ COMPRAR? Días 26 y 27 de marzo MODULUA III: AURREIKUSPENA, AURREKONTUAK ETA PLANGINTZA: ZENBAT ETA NOIZKO? Apirilak 9 eta 10 MODULUA IV: EROSKETA ETA HORNITZAILE MOTAK Maiatzak 7 eta 8 MODULUA V: HORNITZAILEEN BILAKETA, EBALUAKETA ETA KUDEAKETA Maiatzak 21 eta 22 MODULUA VI: ESKAINTZAK, PREZIOAK ETA GASTUAK Ekainak 4 eta 5 MODULUA VII: EROSKETETAN NEGOZIAZIOA Ekainak 18 eta 19 MODULUA VIII: BILTEGIAK ETA LOGISTIKA Irailak 10 eta 11 MODULUA IX: STOCKS KUDEAKETA Irailak 24 eta 25 MODULUA X: KONTRATUAK ETA HORNIDURAK Urriak 8 eta ko martxoak 12tik urriak 9ra. 9.30etatik 13.30etara eta 15.00etatik 18.00etara. 140 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia. Programa guztia: (Bazkariak barne) Modulu bakoitza: 710 (Bazkaria barne) Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. LAGUNTZAILEA MÓDULO III: PREVISIÓN, PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN: CUÁNTO Y PARA CUÁNDO? Días 9 y 10 de abril MÓDULO IV: TIPOS DE COMPRA Y DE PROVEEDORES Días 7 y 8 de mayo MÓDULO V: BÚSQUEDA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES Días 21 y 22 de mayo MÓDULO VI: OFERTAS, PRECIOS Y COSTES Días 4 y 5 de junio MÓDULO VII: NEGOCIACIÓN EN COMPRAS Días 18 y 19 de junio MÓDULO VIII: ALMACENES Y LOGÍSTICA Días 10 y 11 de septiembre MÓDULO IX: GESTIÓN DE STOCKS Días 24 y 25 de septiembre MÓDULO X: CONTRATOS Y APROVISIONAMIENTO Días 8 y 9 de octubre Los participantes que lo deseen pueden realizar un examen fi nal para obtener el Diploma de Aerce del Curso de Compras, Contratación y Aprovisionamientos. Del 12 de marzo al 9 de octubre de De 9.30 a y de a horas. 140 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, San Sebastián. Programa completo: (Almuerzos incluidos). Módulos independientes: 710 (Almuerzo incluido). La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. EN COLABORACIÓN CON: PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

4 Zuzendarientzako programa Programa para directivos GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZAN GOI-MAILAKO PROGRAMA: PERTSONEN KUDEAKETAN ASPEKTU ESTRATEGIKOAK > HELBURUAK Giza Baliabideen Zuzendaritzan Goi-mailako Programa honek zuzendaritza eta pertsonen garapena osatzen duten funtsezko osagaiak ematen ditu. Antolakuntza errealitateari buruz errefl exio bat eragiten du eta Giza Baliabide sailetik negozio erabaki estrategikoak sortzen laguntzen du. Kultura identifi katzen du eta aldaketa prozesuak diseinatzen ditu, hauek inguruko eskaerei egokitzen eta aurreikusten baimenduz. Giza Baliabideetako profesional bati eskatzen zaizkion konpetentziak garatu daitezke programa honen bidez. Helburuak lortzeko gehien laguntzen dituen Giza Baliabideetako politikak ezartzen ditu. 1. Giza Baliabideen Plan Estrategikoa burutzea eta laguntzeko tresna dezberdinak Martxoak Pertsonen antolakuntza: Lan Postuen balorazioa. Martxoak Pertsonen Prestakuntza eta Garapena. Martxoak Lan giroaren neurketa eta faktore eragileak. Apirilak Baloreen bidez Zuzendaritza. Apirilak 9. Martxoak 12tik apirilak 9 arte. 9.00etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara. 40 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia Ikastaro osoa: (Bazkariak barne) Modulu bakoitza: 260 (Bazkaria barne) Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. PROGRAMA SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE RRHH: ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS > OBJETIVO El Programa Superior en Dirección de Recursos Humanos proporciona los elementos clave que confi guran la dirección y el desarrollo de las personas en las organizaciones. Propone una refl exión amplia sobre la realidad organizativa y ayuda a formular decisiones estratégicas de negocio desde el área de RRHH. Identifi ca la cultura y diseña procesos de cambio, que permiten la adaptación y la anticipación a los nuevos requerimientos del entorno. A través de este programa los participantes podrán desarrollar las competencias demandadas en un profesional de los Recursos Humanos. Establece las políticas de Recursos Humanos que más favorecen el logro de los objetivos. 1. Elaboración del Plan Estratégico de RR.HH y diferentes herramientas de apoyo. Día 12 de marzo. 2. Organización de Personas: Valoración de Puestos de Trabajo. Día 19 de marzo. 3. Formación y Desarrollo de Personas. Día 26 de marzo. 4. Medición del clima laboral y factores condicionantes. Día 2 de abril. 5. Dirección por Valores. Día 9 de abril. Del 12 de marzo al 9 de abril. De 9.00 a y de a horas. 40 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, Donostia-San Sebastián Programa completo: (Almuerzos incluidos) Módulos independientes: 260 (Almuerzo incluido) La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. ENPRESARI BIDERATUTAKO ADIMEN EMOZIONALA > HELBURUAK Aurkezten den programaren bitartez, ondorengo helburuak lortu nahi dira: Zuzendari, agintari eta gipuzkoako enpresetako pertsonalaren konpetentzi pertsonal eta profesionalak bultzatzea, beraien emozio adimena indartuz. Parte hartzaileei irakatsi barne-ezagupena, barne- norabidea, automotibazio, autokontrola eta gaitasun sozialetan, esaterako enpatia komunikazioan eta lana taldean egitea. Talde lanen aprobetxamendu eraginkor batetarako, entrenatu eta saiakuntzak egin teknika berrienetan. 1º saioa: ADIMEN EMOZIONALA ETA BURUZAGITZA Maiatzak 7 2º saioa: PERTSONEN BARNEKO ADIMEN EMOZIONALA: BAKOITZAREN EZAGUERA, AUTOZYZEBDARUTZA ETA AUTOKONTROLA Maiatzak 14 3º saioa: NOLA MOTIBATU BESTEAK AUTOMOTIBAZIOAREN BIDEZ Maiatzak 21 4º saioa: KOMUNIKAZIOA ASERTIBITATEA ETA ENPATIA. Maiatzak 28 5º saioa: TALDE LANA ETA GATAZKEN KONPONBIDEAK Ekainak ko maiatzak 7tik ekainak 4ra. Asteazkenak (40 ordu). 9.00etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia Ikastaro osoa: 800 (Bazkariak barne) Banakako moduluak: 180 (Bazkaria barne) Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA EMPRESA > OBJETIVOS A través del programa que se presenta, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: Potenciar las competencias personales y profesionales de los participantes en cuanto a la potencia de su Inteligencia Emocional. Adiestrar a los participantes en el autoconocimiento, autodirección, automotivación, autocontrol y en habilidades sociales tales como la comunicación empática y el trabajo en equipo. Entrenar y experimentar en las más recientes técnicas que se manejan para el aprovechamiento operativo de los equipos de trabajo. 1ª sesión: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO. Día 7 de mayo 2ª sesión: INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL: AUTOCONOCIMIENTO, AUTODIRECCIÓN Y AUTOCONTROL. Día 14 de mayo 3ª sesión: CÓMO MOTIVAR A LOS DEMÁS A TRAVÉS DE LA AUTOMOTIVACIÓN. Día 21 de mayo 4ª sesión: COMUNICACIÓN: ASERTIVIDAD Y EMPATÍA. Día 28 de mayo 5ª sesión: TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Día 4 de junio Del 7 de mayo al 4 de junio de Miércoles. (40 horas) De 9.00 a y de a horas Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. Programa completo: 800 (Almuerzos incluidos) Módulos independientes: 180 (Almuerzo incluido) La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

5 Zuzendarientzako programa Programa para directivos NAZIOARTEKO OSTIRALAK Nazioarteko Mertakaritzari buruzko tailer praktikoak > HELBURUA Enpresa askok nazioartekotasunean, eta ez bakarrik esportazioan, hazkundearen bidea ikusi dute. Baina nazioarteko merkatuetan ibiltzeko, globalizazioaren abantailak eta desabantailak jasotzen dituen estrategia bat defi nitu behar da. Horretarako, nazioartekotasunean prestatutak dauden pertsonen laguntza edukitzea beharrezkoa da, kanpo merkatuetan ibiltzen dakitenak, egokienak identifi katzeko eta esportazio, inportazio, inplantazio eta inbertsio operazio guztien aspektu eta tekniketan sakontzeko. Enpresen nazioartekotasunerako aspektu berrienak modu zuzen eta trinko batean aztertzeko diseinatu dira tailer hauek. Partehartzaileen hartean eztabaida eta esperientzien eta hausnarketen hartu-emana sustatuko da. > NORI ZUZENDUA Zuzendari Nagusiei, enpresa txiki eta ertainetako Gerentei, Merkatal Zuzendariei, Nazioarteko Zuzendariei, Export Area Manager eta orokorrean, enpresaren nazioartekotasunarekin erlazionaturiko edozein pertsonari. VIERNES INTERNACIONAL Talleres Prácticos de Comercio Internacional > OBJETIVO Muchas empresas han visto en la internacionalización, y no sólo en la exportación, su camino de crecimiento. Pero para operar en los mercados internacionales, se necesita defi nir una estrategia que tenga en cuenta todas las ventajas e inconvenientes de la globalización. Es preciso además contar con personas formadas en la operativa de internacionalización, capaces de desenvolverse en los mercados exteriores, identifi cando los más adecuados y profundizando en todos los aspectos y técnicas relativos a las operaciones de exportación, importación, implantación e inversión. Estos talleres prácticos están diseñados para analizar de un modo directo e intensivo los aspectos más novedosos relativos a la internacionalización de las empresas. Se impulsará el debate y el intercambio de experiencias y refl exiones entre los participantes > A QUIÉN VA DIRIGIDO Directores Generales y Gerentes de pymes, Directores Comerciales, Directores de Internacionalización, Export Area Manager y, en general, personal relacionado con la internacionalización en las empresas. 1. Enpresaren Nazioartekotasunarentzat estrategiak. Nazioarteko plan estrategikoa Otsailak Nola egin agente eta banatzaile baten kontratua Martxoak Estrategia para la Internacionalización de la empresa: Plan estratégico Internacional Día 21 de febrero. 2. Cómo realizar un contrato de agente y distribuidor Día 21 de marzo. 3. Erbesteratuen kudeaketa Apirilak 4 4. Nazioarteko mugikortasunaren fiskal kudeaketa Maiatzak Nola saldu atzerrian artekaririk gabe Ekainak Kreditu dokumentarioa arazorik gabe Uztailak Salerosketa kontratua eta nazioarteko hornidurak Irailak Incoterms: Nere enpresarentzat klausula egokienak Urriak Esportazioetan merkatal arriskuaren kudeaketa Azaroak Adimen lehiakorra: Nola eta non lortu nazioarteko merkatu berriak erabakitzeko beharrezkoa den informazioa Abenduak Gestión de expatriados Día 4 de abril. 4. Gestión fiscal de la movilidad internacional Día 16 de mayo. 5. Cómo vender en el exterior sin intermediarios Día 13 de junio. 6. El crédito documentario sin problemas Día 11 de julio. 7. El contrato de compraventa y suministros internacionales Día 19 de septiembre. 8. Incoterms: las cláusulas más adecuadas para mi empresa Día 10 de octubre. 9. Gestión del riesgo comercial en las exportaciones Día 14 de noviembre. 10. Inteligencia competitiva: saber cómo y dónde encontrar la información necesaria para decidir sobre nuevos mercados internacionales Día 11 de diciembre. Otsailak 21etik abenduak 11 arte. 9.00etatik 14.00etara. 50 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia. Ikastaro osoa: Modulu bakoitza: 120 Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Del 21 de febrero al 11 de diciembre. De 9.00 a horas. 50 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, Donostia-San Sebastián Programa completo: Módulos independientes: 120 La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

6 Zuzendarientzako programa ADMINISTRAZIO KONTSEILARIENTZAT PRESTAKUNTZA Administrazio Kontseiluak enpresetako erabakiak hartzeko organo gorenenak dira eta enpresaren interes sozialaren babesleak. Horregatik, hauen kudeaketan balioa gehitzea geroz eta garrantzitsuagoa da, gure enpresen lehiakortasun ahalmena handitzeko. Kontseilarien lana profesionalizatzea geroz eta nabarmenagoa da, foro batzuetan eztabaita sortu bait da administrazio kontseilu hauen funtzionamendua hobetu daitekela. ADMINISTRAZIO KONTSEILUEN ZERGATIA Edozein fasean negozioa hasteko organorik egokiena delako Kontseilua. Erakundeen jarduera planifikatzen duelako epe luzera eta betearaztea gainbegiratu eta laguntzen duelako epe motzera. Erakundeen proiektu berrien edo krisialdi prozesuen bermatzailea izan behar duelako. Legezko erantzunkizun batzuen aurrean Kontseiluak erantzuten duelako. Familia enpresetan ondorengotza eta Funtsezko Zuzendarien Aldaketa bermatzen duen organoa delako. Merkatal mailan hirugarrengoekin negoziazioa bermatzen duena delako Kontseilua. > HELBURUAK Administrazio Kontseiluen Kudeaketan, gaur egun arrakastarekin ezartzen hari diren Teknika Aurreratuetara gerturatze handiago bat. Praktikaren bidez egingo da gerturatze hau, teknika bakoitzaren aurkezpen teorikoa baino gehiago esperientzia praktikoen bidez. 1. KONTSEILARIENTZAT TAILERRA MODULU 1: ADMINISTRAZIO KONTSEILU AKTIBOAK EZARTZEKO ARRAZOIAK MODULU 2: ALDERDI OPERATIBOAK MODULU 3: ADMINISTRAZIO KONTSEILU BATEN SIMULAZIO PRAKTIKOA Programa para directivos FORMACIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión y de tutela del interés social de las empresas. Por ello, es cada vez más necesaria la aportación de valor a la gestión, de este Órgano, para incrementar la necesaria capacidad competitiva de nuestras empresas. La necesidad de profesionalizar la labor de los consejeros es cada vez más patente, abriéndose en algunos foros el debate de que el funcionamiento de algunos consejos de administración es manifi estamente mejorable. EL POR QUÉ DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Porque el Consejo es el órgano indicado para iniciar negocios en cualquier fase. Porque es un órgano que Planifica la actividad de las organizaciones a Largo Plazo y, Supervisa y Apoya la ejecución a Corto Plazo. Porque debe ser un ente garante de los procesos de nuevos proyectos o de crisis de las organizaciones. Porque el Consejo responde de una serie de responsabilidades legales. Porque es el órgano que garantiza la sucesión en empresas familiares y el Cambio en los Directivos Clave. Porque es el Consejo quien garantiza la negociación con terceros en cuanto al ámbito mercantil. > OBJETIVO El objetivo de este taller es lograr un mayor acercamiento de los participantes a las Técnicas Avanzadas de Gestión del Consejo de Administración que se están aplicando con más éxito en la actualidad. Esta aproximación se hará desde la práctica, de modo que, más que en la exposición teórica de cada técnica, se incidirá en experiencias prácticas. 1. TALLER DE CONSEJEROS MÓDULO 1: RAZONES PARA ESTABLECER CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ACTIVOS MÓDULO 2: ASPECTOS OPERATIVOS Y PRÁCTICOS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN MÓDULO 3: SIMULACIÓN PRÁCTICA DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2014ko martxoak 5, 12 eta etatik 14.00etara. 15 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, 75. Donostia. 820 (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. Días 5, 12 y 26 de marzo de De 9.00 a horas. 15 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. SAN SEBASTIÁN 820 (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. 2. ADMINISTRAZIO KONTSEILU AURRERATUA MODULO 1: ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN PROFESIONALIZAZIO ETA ERAGINKORTASUNERAKO GAKOAK MODULO 2: INFORMAZIO ETA KUDEAKETA SISTEMA AURRERATUAK MODULO 3: ADMINISTRAZIO KONTSEILU ARRERATU BATEN SIMULAZIOA 2014ko maiatzak 14 eta 21 eta ekainak etatik 14.00etara. 15 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia. 820 (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. 2. TALLER DE CONSEJEROS AVANZADO MÓDULO 1: CLAVES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y EFICACIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MODULO 2: SISTEMAS AVANZADOS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN MODULO 3: SIMULACIÓN DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AVANZADO Días 14 y 21 de mayo y 4 de junio de De 9.00 a horas. 15 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. SAN SEBASTIÁN 820 (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

7 Prestakuntza enpresariala urtarrila-ekaina 2014 Formación empresarial enero-junio 2104 TITULO / IZENBURUA FECHA / DATA HRS/ORD HABILIDADES DIRECTIVAS / ZUZENDARITZA GAITASUNAK Gestión efi caz del tiempo: estrategias y herramientas TIC (J) 30/01 a 13/02 16 Las nuevas formas de gestionar las retribuciones 19/02 y 26/02 10 Resiliencia y crecimiento personal 06/03 8 Financiación de la Formación Continua 13/03 4 Comunícate con asertividad 18/03 y 25/03 10 Comunicación Escrita (M) 29/04 y 13/05 12 Conocimiento del perfi l profesional mediante el método del Eneagrama (M,J) 01/04 a 10/04 15 Liderazgo, voz y expresión oral (V) 23/05 y 30/05 8 Formación de Formadores: metodologías adecuadas para formadores ocasionales (J) 08/05 y 15/05 10 Selecciona efi caz y efi cientemente a tus colaboradores 13/05 y 14/05 16 Confl ictos y transmisión en la empresa familiar 27/05 8 La gestión de personas en las organizaciones 03/06 y 10/06 10 Cómo motivar y obtener el máximo de mi equipo 17/06 y 24/06 16 TITULO / IZENBURUA FECHA / DATA HRS/ORD COMERCIAL-MARKETING / KOMERTZIALA-MARKETINA Diez decisiones de Marketing que mejorarán la competitividad de tu empresa 06/02 a 07/02 12 Gestión integral de clientes y equipos comerciales (V,S) 14/02 a 01/03 16 Fuerza de Ventas, captar y fi delizar clientes para vender más 25/02 y 26/02 16 El Marketing Emocional. Cómo despertar emociones vendedoras 27/02 a 28/02 12 Adopción de medidas correctoras en nuestro itinerario comercial 13/03 a 27/03 24 Qué debemos cambiar en nuestra forma de vender para mejorar los resultados? 13/03 8 Elaboración, presentación y defensa de propuestas comerciales 20/03 8 Y además debemos cerrar la venta, cómo, dónde y cuándo? 27/03 8 Técnicas avanzadas de persuasión y venta 08/04 a 09/04 16 Cómo comunicar mi empresa con éxito 25/04 y 26/04 8 Atención telefónica 06/05 y 07/05 8 Comportamiento no verbal para vendedores 22/05 8 El control emocional... antes, durante y después del proceso de venta 29/05 8 Técnicas avanzadas de investigación comercial y de marketing 19/06 a 26/06 16 COMERCIO INTERNACIONAL / NAZIOARTEKO MERKATARITZA Crédito documentario y otros medios de cobro y pago internacional (L,M,X) 07/01 a 13/01 16 Riesgos, coberturas y fi nanciación de operaciones internacionales 15/01 a 27/01 16 Gestión aduanera 28/01 a 03/02 12 Fiscalidad Internacional 04/02 a 12/02 18 Marketing y Comercio Internacional online 26/02 a 03/03 8 Diferencias interculturales en la negociación 04/03 8 Cómo negociar acuerdos internacionales de venta, know-how, agencia o distribución 11/03 8 El mercado francés como oportunidad de negocio 01/04 6 Prospección e investigación de mercados exteriores: cómo exportar con éxito 08/04 8 Presentaciones de alto impacto, hablar con éxito ante un auditorio internacional 08/05 y 15/05 16 Los 25 documentos más importantes en la exportación 13/05 6 Normativa aduanera, Incoterms 2010 y transporte internacional 20/05 y 21/05 10 FISCAL - LABORAL / ZERGAK - LANA Modifi caciones del Impuesto sobre la Renta 10/02 a 12/02 12 Nuevas modalidades de contratos 17/02 a 19/02 12 Curso Superior de Tributación (L,M,X,J) 24/02 a 14/ I.R.P.F. 24/02 a 11/03 35 Sucesiones y Donaciones. Transmisiones Patrimoniales 12/03 a 24/03 21 Impuesto sobre el Valor Añadido 25/03 a 09/04 35 Impuesto sobre Sociedades (L,M,J) 28/04 a 14/05 33 Gestión y práctica laboral (L,M,X,J) 26/02 a 27/03 45 Curso básico de confección de nóminas y seguros sociales (L,X) 05/05 a 28/05 32 Gestión avanzada de nóminas y seguros sociales (L,X) 02/06 a 18/06 24 CALIDAD Y GESTIÓN / KALITATEA ETA KUDEAKETA Auditoría Interna: ISO /02 y 19/02 16 Herramientas para la mejora de la competitividad de la empresa 04/03 y 05/03 10 Gestión energética en las organizaciones 02/04 y 09/04 Manipulación de alimentos 14/05 6 Metodología 5 S 20/05 y 28/05 10 ECONÓMICO-FINANCIERO / EKONOMIKO-FINANTZARIOA Aspectos fi nancieros de la gestión comercial (V,S) 17/01 a 31/01 12 Contabilidad y Análisis de Balances (L,M,X,J) 26/02 a 27/03 45 Los medios de cobro/pago en el área SEPA y ley de servicios de pago 16/ /04 8 Contabilidad avanzada para pymes (M,J) 29/04 a 15/05 24 Diagnóstico de la empresa a través del análisis económico-fi nanciero de la empresa (M,J) 20/05 a 29/05 16 Formación Financiera (M,J) 03/06 a 30/06 36 Análisis e interpretación de estados financieros-finanzas operativas 03/06 a 10/06 12 Gestión de costes y planifi cación fi nanciera 12/06 a 19/06 12 Análisis y valoración de proyectos de inversión 24/06 a 30/06 12 Cómo implantar la facturación electrónica 06/06 4 LOGÍSTICA / LOGISTIKA Logística 2014 (M) 04/03 a 25/03 32 La gestión de compras, aprovisionamiento y stocks 04/03 8 Logística Internacional: Incoterms, transporte, medios de pago y fi nanciación 11/03 y 18/03 16 Optimización de costes en la gestión logística 25/03 8 TIC y MARKETING ONLINE Herramientas de Ofimática Power Point: presentaciones multimedia 05/05 a 08/05 16 Excel: herramientas avanzadas 12/05 a 15/05 16 Prezi: presentaciones 19/05 y 20/05 8 Marketing online Las claves para realizar campañas de marketing efi caces 19/02 y 20/02 8 E-commerce Internacional 28/05 y 29/05 6 Herramientas útiles para el Community Manager 02/07 y 03/07 8 Las redes sociales que debes conocer para tu empresa 09/07 y 10/07 8 FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS / ERDI MAILAKO AGINTZARIENTZAT PRESTAKUNTZA Habilidades de dirección para mandos intermedios: Cómo dirigir equipos de trabajo 27/03 y 28/03 12 Cómo motivar a los colaboradores desde los mandos intermedios 20/03 y 21/03 12 Equipos de Trabajo Autogestionados 15/05 y 16/05 12 Dinámicas de toma de decisiones en Equipos Autogestionados 5/06 8 FORMACIÓN EMPRESARIAL PRESTAKUNTZA ENPRESARIALA

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129)

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129) Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 6126 244/2010 DEKRETUA, irailaren 21ekoa, Sareko informatika- sistemen administrazioko goi- mailako teknikariaren tituluari

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

Cursos de Alto Rendimiento Empresarial

Cursos de Alto Rendimiento Empresarial Cursos de Alto Rendimiento Empresarial 2014 Los 9 Itinerarios de formación Los 9 Itinerarios de formación están pensados como una unión coherente de los diferentes cursos. La empresa puede escoger aquellos

Más detalles

Máster Executive MBA, in Business Administration.

Máster Executive MBA, in Business Administration. Máster Executive MBA, in Business Administration. Impartido por: 1 1. Introducción El día a día profesional y personal nos obliga a mejorar constantemente para adaptarnos al ritmo que marca la sociedad,

Más detalles

Centro Internacional Superior de Desarrollo de Empresas y Talento

Centro Internacional Superior de Desarrollo de Empresas y Talento Transformamos talento en realidad organizativa Presencial Online Blended Learning www.cisdet.es Centro Internacional Superior de Desarrollo de Empresas y Talento 1ª Escuela especializada en Recursos Humanos

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. BUSINESS S CHOOL +34 91 593 15 45 Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DATOS CLAVE Fechas de inicio: febrero y octubre (presencial); cada 15 días (semipresencial y online). Horario presencial: lunes

Más detalles

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BUSINESS SCHOOL MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL MANAGEMENT +34 91 593 15 45 MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BUSINESS & MANAGEMENT SCHOOL (SEMIPRESENCIAL EN BOGOTÁ) DATOS CLAVE BUSINESS SCHOOL Modalidad:

Más detalles

Atención y Gestión al Cliente Eficacia y Calidad Gestión de Cobros. Transversales

Atención y Gestión al Cliente Eficacia y Calidad Gestión de Cobros. Transversales La experiencia al servicio de sus necesidades formativas Catálogo Sectorial Call Center Técnicos Atención y Gestión al Cliente Eficacia y Calidad Gestión de Cobros Transversales Management y Desarrollo

Más detalles

MBA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MBA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 ÍNDICE MOMENTO PARA EL CAMBIO 03 POR QUÉ ELEGIR EUDE? RECONOCIMIENTOS NUESTRO COMPROMISO, TU FUTURO 07 MBA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA METODOLOGÍA

Más detalles

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BUSINESS SCHOOL MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL MANAGEMENT +34 91 593 15 45 MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS BUSINESS & MANAGEMENT SCHOOL (PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL / ONLINE / ONLINE + PDDI 1 MES

Más detalles

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL +34 91 593 15 45 MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL (PRESENCIAL / ONLINE / SEMIPRESENCIAL) DATOS CLAVE Modalidades: Presencial, online o semipresencial. Duración:

Más detalles

MBA MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MBA MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Modalidad Online Convocatoria 013-014 Objetivos del Programa El programa MBA, pretende transmitir al estudiante las experiencias y conocimientos necesarios,

Más detalles

Título Propio Máster en Dirección de Empresas (MBA)

Título Propio Máster en Dirección de Empresas (MBA) 5.5. Descripción detallada de las asignaturas (FICHAS de planificación) Asignatura: Comercio Exterior Módulo al que pertenece: Comercio Exterior ECTS: Semestre: S1 Específicas: Comprender el reto de la

Más detalles

Guía rápida Cisdet CURSOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE RH MASTERS EN RECURSOS HUMANOS PILDORAS FORMATIVAS EN RRHH CURSOS SUPERIORES EN RRHH

Guía rápida Cisdet CURSOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE RH MASTERS EN RECURSOS HUMANOS PILDORAS FORMATIVAS EN RRHH CURSOS SUPERIORES EN RRHH CURSOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE RH MASTERS EN RECURSOS HUMANOS PILDORAS FORMATIVAS EN RRHH CURSOS SUPERIORES EN RRHH FOCUSED MASTER PROGRAMS 1ª Escuela especializada en Capital Humano Programas Destacados

Más detalles

MBA MÁSTER ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA

MBA MÁSTER ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA +34 91 593 15 45 MBA MÁSTER ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA y MÁSTER EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DATOS CLAVE Modalidad: PRESENCIAL (MBA) + ONLINE (LOGÍSTICA INTERNACIONAL)

Más detalles

Guía docente Master Universitario en Marketing y Comunicación. Guía docente. Master Universitario en Marketing y Comunicación.

Guía docente Master Universitario en Marketing y Comunicación. Guía docente. Master Universitario en Marketing y Comunicación. Guía docente Master Universitario en Marketing y Comunicación Página 1 Índice RESUMEN CONTENIDO DEL TITULO. 3 Módulo 1...4 Módulo 2...6 Módulo 3...9 Módulo 4...11 Módulo 5...13 Módulo 6...15 Módulo 7...17

Más detalles

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. BUSINESS SCHOOL +34 91 593 15 45 MBA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DATOS CLAVE Fechas de inicio: febrero y octubre 2014 (presencial); cada 15 días (semipresencial

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

ESCUELA PROFESIONAL DE COMPRAS AERCE 2015

ESCUELA PROFESIONAL DE COMPRAS AERCE 2015 CATÁLOGO DE FORMACIÓN DE LA DE LA COMPRAS AERCE 20 Acceso a Titulación Universitaria del Centro Superior Acceso de Titulación Estudios Universitaria Universitarios del La Salle Centro Superior de Estudios

Más detalles

MBA Especialidad en Recursos Humanos MBA Especialidad Recursos Humanos

MBA Especialidad en Recursos Humanos MBA Especialidad Recursos Humanos MBA Especialidad Recursos Humanos Página 1 Tipo Máster Modalidad Distancia / On line Duración 850 horas Precio Consultar MBA Especialidad en Recursos Humanos Presentación Los factores de competitividad

Más detalles

La diferencia entre el hoy y el mañana implica una elección en la forma en que cada líder, cada ciudad,

La diferencia entre el hoy y el mañana implica una elección en la forma en que cada líder, cada ciudad, Conecta conocimiento El mundo hace parte de un todo, de un universo compuesto por millones de individuos que día a día interactúan para crear el presente y generar un impacto en el futuro. En la actualidad

Más detalles

www.bmformacion.es info@bmformacion.es

www.bmformacion.es info@bmformacion.es PROGRAMA FORMATIVO MBA Especialidad Recursos Humanos www.bmformacion.es info@bmformacion.es Tipo Máster Modalidad Distancia / On line Duración 850 horas Precio Consultar MBA Especialidad en Recursos Humanos

Más detalles

ÍNDICE. Quiénes somos? _ 05 Qué hacemos? _ 09 Máster _ 19 Certificados profesionales _ 23

ÍNDICE. Quiénes somos? _ 05 Qué hacemos? _ 09 Máster _ 19 Certificados profesionales _ 23 FORMACIÓN 2015 ÍNDICE Quiénes somos? _ 05 Qué hacemos? _ 09 Máster _ 19 Certificados profesionales _ 23 Cursos monográficos _ 31 Textos formativos _ 95 Jornadas _ 105 Resumen de cursos _ 107 Copyright

Más detalles

Master of Business Administration

Master of Business Administration Master of Business Administration Otra forma de enseñar es posible_ Ofrecemos un modelo de negocio honesto, creado por y para el éxito de nuestros alumnos, con unos valores propios Master of Business Administration

Más detalles