formación PRESTAKUNTZA Enero - Junio Urtarrila - Ekaina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "formación PRESTAKUNTZA Enero - Junio Urtarrila - Ekaina"

Transcripción

1 formación PRESTAKUNTZA Enero - Junio Urtarrila - Ekaina 2014

2 Zuzendarientzako programa Programa para directivos MINTEGIAK 1. Swaps kontratuak: Enpresentzat abantailak eta arriskuak Urtarrilak Nola galarazi ezkortasuna lan talde bat hartu dezan Urtarriak Pertsonal eraginkortasunari buruzko eguneratzea Urtarrilak CANVAS-a. Balio proposamenari bultzada berria eman. Tresna eta Teknikak Otsailak 6 5. Salmentari egokitutako emoziozko komunikazio eraginkorra Otsailak Jardueraren kudeaketa. Nola egin garapen elkarrizketak Otsailak ko fiskal aldaketak: Sozietateen gaineko zerga Otsailak Zuzendaritzarako finantza oinarriak: Zuzendari ez finantzaioentzako finantzak Otsailak Erosketetan kostuen murrizketa azterketa eta balio ingeneriaren bidez Otsailak 24 eta Banatzailearen buruzagitza eta garapena: Enpoderamendua eta helburu den merkatuaren ezaguera handituz Otsailak Partaidetza zuzendaritza, zuzendaritza eredu berri bat Martxoak Idazketa tailerra: Nola hobetu gure komunikazioa bezeroekin Martxoak 5 SEMINARIOS 1. Los contratos de swaps: Ventajas y riesgos para las empresas Día 24 de enero 2. Cómo impedir que el pesimismo invada a un equipo de trabajo Día 28 de enero 3. Actualización sobre eficiencia personal Día 30 de enero 4. El CANVAS. Relanzar la propuesta de valor. Herramienta y Técnicas Día 6 de febrero 5. Comunicación emocional efectiva aplicada a la Venta Día 11 de febrero 6. Gestión del desempeño. Cómo realizar entrevistas de desarrollo Día 13 de febrero 7. Modificaciones fiscales 2014: Impuesto sobre Sociedades Día 19 de febrero 8. Fundamentos financieros para la dirección: Finanzas para directivos no financieros Día 20 de febrero 9. Reducción de costes en Compras a través del análisis e ingeniería de valor Día 24 y 25 de febrero 10. Liderazgo y desarrollo del distribuidor: Incrementando el empoderamiento y conocimiento del mercado objetivo Día 27 de febrero 11. Dirección participativa, un nuevo modelo de dirección Día 4 de marzo 12. Taller de escritura: Cómo mejorar nuestra comunicación con los clientes Día 5 de marzo 13. Berrikuntza disruptiboa: ADN Berrikuntzaren eredua Martxoak Etorkizunari aurre egiteko hausnarketa estrategikoa Martxoak Nazioartekotasunean 14 akats sarrienak Martxoak Banatzaileentzat prestakuntza, banatzaile sarearen garapen lehiakorra Martxoak Jende aurrean hitz egitea modu erakinkorrean Martxoak 26 eta apirilak Zuzendarientzat bezeroen kudeaketarako estrategiak eta taktikak Apirilak Sare Sozialen erabilpen profesionala: Zuzendarientzat Twitter eta Linkedin Apirilak Nola lortu enpresetan konpromisoa Apirilak Mindfulness: zure garapen pertsonalarentzat tresna bat Apirilak Pertsonal eraginkortasunaren hobekuntzarako gakoak Maiatzak 7 eta Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa Maiatzak 13 eta Kulturen arteko kudeaketa eta negoziazioa Maiatzak Merkatal plangintza: Salmenta estrategiaren 4 gakoak Maiatzak Bezero taldeak: Saldu, zerbitzua eskeini eta bezeroen kudeaketan emaitzak lortu Maiatzak Zuzendaritza Sormena eta Berrikuntza. Berriro asmatu Maiatzak Marketing Industrialaren taktikak Ekainak Gatazkak ezagutu eta konpondu Ekainak I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Ekainak Innovación disruptiva. El modelo de El ADN del Innovador Día 6 de marzo 14. Reflexión estratégica para afrontar el futuro Día 18 de marzo 15. Los 14 errores más frecuentes en la internacionalización Día 19 de marzo 16. Formación para distribuidores, desarrollo competitivo de la red de distribución Día 20 de marzo 17. Hablar en público con eficacia Días 26 de marzo y 2 de abril 18. Estrategias y tácticas de Gestión de Clientes para Directivos Día 1 de abril 19. Uso profesional de las redes sociales: Twitter y Linkedin para directivos Día 3 de abril 20. Cómo lograr el compromiso en las empresas Día 8 de abril 21. Mindfulness: una herramienta para tu desarrollo personal Día 10 de abril 22. Claves para la mejora de la eficiencia personal Días 7 y 14 de mayo 23. Dirección y Gestión de proyectos Días 13 y 20 de mayo 24. Gestión y Negociación intercultural Día 15 de mayo 25. Planificación comercial: 4 claves de la venta estratégica Día 22 de mayo 26. Equipos de clientes: Vender, prestar servicio y conseguir resultados en la gestión de clientes Día 27 de mayo 27. Creatividad e Innovación directiva. Reinvéntate Día 29 de mayo 28. Tácticas de Marketing Industrial Día 3 de junio 29. Identificación y resolución de conflictos Día 10 de junio 30. Proyectos de I+D+i: Configuración, Financiación y Fiscalidad Día 12 de junio PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

3 Zuzendarientzako programa Programa para directivos EROSKETAK, KONTRATAZIOA ETA HORNIDURAK > HELBURUAK Oinarrizko ezaguerak, teknikak eta tresnak garatu eta ulertu ondorengorako: Erosketa sistemaren funtsezko osagaiak ezagutu. Erosketen gastu guztiak optimizatu. Erosketen kontzeptu eta arau etikoak nabarmendu. Erosketen espezifi kazioak eta plangintza ezarri. Stocks-en kudeaketa hobetu. Hornitzaileekin erlazioak zehaztu. Erosketen kudeaketan eraginkortasun eta efi kazia oinarriak fi nkatu. Hornitzaileen zerbitzuen etengabeko hobekuntza negoziatu. MODULUA I: EROSKETEN ETA HORNIDUREN KUDEAKETA Martxoak 12 eta 13 MODULUA II: ESPEZIFIKAZIOAK: ZER EROSI? Martxoak 26 eta 27 COMPRAS, CONTRATACIÓN Y APROVISIONAMIENTOS > OBJETIVOS Desarrollar y comprender una serie de conocimientos, técnicas y herramientas básicos para: Identifi car los elementos clave del sistema de Compras. Optimizar los costes totales de las compras. Destacar los conceptos y reglas éticas de la compra. Establecer las especifi caciones y la planifi cación de Compras. Mejorar la gestión de stocks. Defi nir las relaciones con los proveedores. Establecer las bases de la efectividad y efi cacia en la gestión de las compras. Negociar la mejora continua de las prestaciones de los proveedores. MÓDULO I: LA GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS Días 12 y 13 de marzo MÓDULO II: LAS ESPECIFICACIONES: QUÉ COMPRAR? Días 26 y 27 de marzo MODULUA III: AURREIKUSPENA, AURREKONTUAK ETA PLANGINTZA: ZENBAT ETA NOIZKO? Apirilak 9 eta 10 MODULUA IV: EROSKETA ETA HORNITZAILE MOTAK Maiatzak 7 eta 8 MODULUA V: HORNITZAILEEN BILAKETA, EBALUAKETA ETA KUDEAKETA Maiatzak 21 eta 22 MODULUA VI: ESKAINTZAK, PREZIOAK ETA GASTUAK Ekainak 4 eta 5 MODULUA VII: EROSKETETAN NEGOZIAZIOA Ekainak 18 eta 19 MODULUA VIII: BILTEGIAK ETA LOGISTIKA Irailak 10 eta 11 MODULUA IX: STOCKS KUDEAKETA Irailak 24 eta 25 MODULUA X: KONTRATUAK ETA HORNIDURAK Urriak 8 eta ko martxoak 12tik urriak 9ra. 9.30etatik 13.30etara eta 15.00etatik 18.00etara. 140 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia. Programa guztia: (Bazkariak barne) Modulu bakoitza: 710 (Bazkaria barne) Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. LAGUNTZAILEA MÓDULO III: PREVISIÓN, PRESUPUESTOS Y PLANIFICACIÓN: CUÁNTO Y PARA CUÁNDO? Días 9 y 10 de abril MÓDULO IV: TIPOS DE COMPRA Y DE PROVEEDORES Días 7 y 8 de mayo MÓDULO V: BÚSQUEDA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES Días 21 y 22 de mayo MÓDULO VI: OFERTAS, PRECIOS Y COSTES Días 4 y 5 de junio MÓDULO VII: NEGOCIACIÓN EN COMPRAS Días 18 y 19 de junio MÓDULO VIII: ALMACENES Y LOGÍSTICA Días 10 y 11 de septiembre MÓDULO IX: GESTIÓN DE STOCKS Días 24 y 25 de septiembre MÓDULO X: CONTRATOS Y APROVISIONAMIENTO Días 8 y 9 de octubre Los participantes que lo deseen pueden realizar un examen fi nal para obtener el Diploma de Aerce del Curso de Compras, Contratación y Aprovisionamientos. Del 12 de marzo al 9 de octubre de De 9.30 a y de a horas. 140 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, San Sebastián. Programa completo: (Almuerzos incluidos). Módulos independientes: 710 (Almuerzo incluido). La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. EN COLABORACIÓN CON: PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

4 Zuzendarientzako programa Programa para directivos GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZAN GOI-MAILAKO PROGRAMA: PERTSONEN KUDEAKETAN ASPEKTU ESTRATEGIKOAK > HELBURUAK Giza Baliabideen Zuzendaritzan Goi-mailako Programa honek zuzendaritza eta pertsonen garapena osatzen duten funtsezko osagaiak ematen ditu. Antolakuntza errealitateari buruz errefl exio bat eragiten du eta Giza Baliabide sailetik negozio erabaki estrategikoak sortzen laguntzen du. Kultura identifi katzen du eta aldaketa prozesuak diseinatzen ditu, hauek inguruko eskaerei egokitzen eta aurreikusten baimenduz. Giza Baliabideetako profesional bati eskatzen zaizkion konpetentziak garatu daitezke programa honen bidez. Helburuak lortzeko gehien laguntzen dituen Giza Baliabideetako politikak ezartzen ditu. 1. Giza Baliabideen Plan Estrategikoa burutzea eta laguntzeko tresna dezberdinak Martxoak Pertsonen antolakuntza: Lan Postuen balorazioa. Martxoak Pertsonen Prestakuntza eta Garapena. Martxoak Lan giroaren neurketa eta faktore eragileak. Apirilak Baloreen bidez Zuzendaritza. Apirilak 9. Martxoak 12tik apirilak 9 arte. 9.00etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara. 40 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia Ikastaro osoa: (Bazkariak barne) Modulu bakoitza: 260 (Bazkaria barne) Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. PROGRAMA SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE RRHH: ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS > OBJETIVO El Programa Superior en Dirección de Recursos Humanos proporciona los elementos clave que confi guran la dirección y el desarrollo de las personas en las organizaciones. Propone una refl exión amplia sobre la realidad organizativa y ayuda a formular decisiones estratégicas de negocio desde el área de RRHH. Identifi ca la cultura y diseña procesos de cambio, que permiten la adaptación y la anticipación a los nuevos requerimientos del entorno. A través de este programa los participantes podrán desarrollar las competencias demandadas en un profesional de los Recursos Humanos. Establece las políticas de Recursos Humanos que más favorecen el logro de los objetivos. 1. Elaboración del Plan Estratégico de RR.HH y diferentes herramientas de apoyo. Día 12 de marzo. 2. Organización de Personas: Valoración de Puestos de Trabajo. Día 19 de marzo. 3. Formación y Desarrollo de Personas. Día 26 de marzo. 4. Medición del clima laboral y factores condicionantes. Día 2 de abril. 5. Dirección por Valores. Día 9 de abril. Del 12 de marzo al 9 de abril. De 9.00 a y de a horas. 40 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, Donostia-San Sebastián Programa completo: (Almuerzos incluidos) Módulos independientes: 260 (Almuerzo incluido) La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. ENPRESARI BIDERATUTAKO ADIMEN EMOZIONALA > HELBURUAK Aurkezten den programaren bitartez, ondorengo helburuak lortu nahi dira: Zuzendari, agintari eta gipuzkoako enpresetako pertsonalaren konpetentzi pertsonal eta profesionalak bultzatzea, beraien emozio adimena indartuz. Parte hartzaileei irakatsi barne-ezagupena, barne- norabidea, automotibazio, autokontrola eta gaitasun sozialetan, esaterako enpatia komunikazioan eta lana taldean egitea. Talde lanen aprobetxamendu eraginkor batetarako, entrenatu eta saiakuntzak egin teknika berrienetan. 1º saioa: ADIMEN EMOZIONALA ETA BURUZAGITZA Maiatzak 7 2º saioa: PERTSONEN BARNEKO ADIMEN EMOZIONALA: BAKOITZAREN EZAGUERA, AUTOZYZEBDARUTZA ETA AUTOKONTROLA Maiatzak 14 3º saioa: NOLA MOTIBATU BESTEAK AUTOMOTIBAZIOAREN BIDEZ Maiatzak 21 4º saioa: KOMUNIKAZIOA ASERTIBITATEA ETA ENPATIA. Maiatzak 28 5º saioa: TALDE LANA ETA GATAZKEN KONPONBIDEAK Ekainak ko maiatzak 7tik ekainak 4ra. Asteazkenak (40 ordu). 9.00etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia Ikastaro osoa: 800 (Bazkariak barne) Banakako moduluak: 180 (Bazkaria barne) Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA EMPRESA > OBJETIVOS A través del programa que se presenta, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: Potenciar las competencias personales y profesionales de los participantes en cuanto a la potencia de su Inteligencia Emocional. Adiestrar a los participantes en el autoconocimiento, autodirección, automotivación, autocontrol y en habilidades sociales tales como la comunicación empática y el trabajo en equipo. Entrenar y experimentar en las más recientes técnicas que se manejan para el aprovechamiento operativo de los equipos de trabajo. 1ª sesión: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO. Día 7 de mayo 2ª sesión: INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL: AUTOCONOCIMIENTO, AUTODIRECCIÓN Y AUTOCONTROL. Día 14 de mayo 3ª sesión: CÓMO MOTIVAR A LOS DEMÁS A TRAVÉS DE LA AUTOMOTIVACIÓN. Día 21 de mayo 4ª sesión: COMUNICACIÓN: ASERTIVIDAD Y EMPATÍA. Día 28 de mayo 5ª sesión: TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Día 4 de junio Del 7 de mayo al 4 de junio de Miércoles. (40 horas) De 9.00 a y de a horas Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. Programa completo: 800 (Almuerzos incluidos) Módulos independientes: 180 (Almuerzo incluido) La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

5 Zuzendarientzako programa Programa para directivos NAZIOARTEKO OSTIRALAK Nazioarteko Mertakaritzari buruzko tailer praktikoak > HELBURUA Enpresa askok nazioartekotasunean, eta ez bakarrik esportazioan, hazkundearen bidea ikusi dute. Baina nazioarteko merkatuetan ibiltzeko, globalizazioaren abantailak eta desabantailak jasotzen dituen estrategia bat defi nitu behar da. Horretarako, nazioartekotasunean prestatutak dauden pertsonen laguntza edukitzea beharrezkoa da, kanpo merkatuetan ibiltzen dakitenak, egokienak identifi katzeko eta esportazio, inportazio, inplantazio eta inbertsio operazio guztien aspektu eta tekniketan sakontzeko. Enpresen nazioartekotasunerako aspektu berrienak modu zuzen eta trinko batean aztertzeko diseinatu dira tailer hauek. Partehartzaileen hartean eztabaida eta esperientzien eta hausnarketen hartu-emana sustatuko da. > NORI ZUZENDUA Zuzendari Nagusiei, enpresa txiki eta ertainetako Gerentei, Merkatal Zuzendariei, Nazioarteko Zuzendariei, Export Area Manager eta orokorrean, enpresaren nazioartekotasunarekin erlazionaturiko edozein pertsonari. VIERNES INTERNACIONAL Talleres Prácticos de Comercio Internacional > OBJETIVO Muchas empresas han visto en la internacionalización, y no sólo en la exportación, su camino de crecimiento. Pero para operar en los mercados internacionales, se necesita defi nir una estrategia que tenga en cuenta todas las ventajas e inconvenientes de la globalización. Es preciso además contar con personas formadas en la operativa de internacionalización, capaces de desenvolverse en los mercados exteriores, identifi cando los más adecuados y profundizando en todos los aspectos y técnicas relativos a las operaciones de exportación, importación, implantación e inversión. Estos talleres prácticos están diseñados para analizar de un modo directo e intensivo los aspectos más novedosos relativos a la internacionalización de las empresas. Se impulsará el debate y el intercambio de experiencias y refl exiones entre los participantes > A QUIÉN VA DIRIGIDO Directores Generales y Gerentes de pymes, Directores Comerciales, Directores de Internacionalización, Export Area Manager y, en general, personal relacionado con la internacionalización en las empresas. 1. Enpresaren Nazioartekotasunarentzat estrategiak. Nazioarteko plan estrategikoa Otsailak Nola egin agente eta banatzaile baten kontratua Martxoak Estrategia para la Internacionalización de la empresa: Plan estratégico Internacional Día 21 de febrero. 2. Cómo realizar un contrato de agente y distribuidor Día 21 de marzo. 3. Erbesteratuen kudeaketa Apirilak 4 4. Nazioarteko mugikortasunaren fiskal kudeaketa Maiatzak Nola saldu atzerrian artekaririk gabe Ekainak Kreditu dokumentarioa arazorik gabe Uztailak Salerosketa kontratua eta nazioarteko hornidurak Irailak Incoterms: Nere enpresarentzat klausula egokienak Urriak Esportazioetan merkatal arriskuaren kudeaketa Azaroak Adimen lehiakorra: Nola eta non lortu nazioarteko merkatu berriak erabakitzeko beharrezkoa den informazioa Abenduak Gestión de expatriados Día 4 de abril. 4. Gestión fiscal de la movilidad internacional Día 16 de mayo. 5. Cómo vender en el exterior sin intermediarios Día 13 de junio. 6. El crédito documentario sin problemas Día 11 de julio. 7. El contrato de compraventa y suministros internacionales Día 19 de septiembre. 8. Incoterms: las cláusulas más adecuadas para mi empresa Día 10 de octubre. 9. Gestión del riesgo comercial en las exportaciones Día 14 de noviembre. 10. Inteligencia competitiva: saber cómo y dónde encontrar la información necesaria para decidir sobre nuevos mercados internacionales Día 11 de diciembre. Otsailak 21etik abenduak 11 arte. 9.00etatik 14.00etara. 50 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia. Ikastaro osoa: Modulu bakoitza: 120 Inskripzioa programa guztira edo aparteko moduluetara egin daiteke. (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Del 21 de febrero al 11 de diciembre. De 9.00 a horas. 50 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avenida de Tolosa, Donostia-San Sebastián Programa completo: Módulos independientes: 120 La inscripción puede realizarse al programa completo o a módulos independientes. (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

6 Zuzendarientzako programa ADMINISTRAZIO KONTSEILARIENTZAT PRESTAKUNTZA Administrazio Kontseiluak enpresetako erabakiak hartzeko organo gorenenak dira eta enpresaren interes sozialaren babesleak. Horregatik, hauen kudeaketan balioa gehitzea geroz eta garrantzitsuagoa da, gure enpresen lehiakortasun ahalmena handitzeko. Kontseilarien lana profesionalizatzea geroz eta nabarmenagoa da, foro batzuetan eztabaita sortu bait da administrazio kontseilu hauen funtzionamendua hobetu daitekela. ADMINISTRAZIO KONTSEILUEN ZERGATIA Edozein fasean negozioa hasteko organorik egokiena delako Kontseilua. Erakundeen jarduera planifikatzen duelako epe luzera eta betearaztea gainbegiratu eta laguntzen duelako epe motzera. Erakundeen proiektu berrien edo krisialdi prozesuen bermatzailea izan behar duelako. Legezko erantzunkizun batzuen aurrean Kontseiluak erantzuten duelako. Familia enpresetan ondorengotza eta Funtsezko Zuzendarien Aldaketa bermatzen duen organoa delako. Merkatal mailan hirugarrengoekin negoziazioa bermatzen duena delako Kontseilua. > HELBURUAK Administrazio Kontseiluen Kudeaketan, gaur egun arrakastarekin ezartzen hari diren Teknika Aurreratuetara gerturatze handiago bat. Praktikaren bidez egingo da gerturatze hau, teknika bakoitzaren aurkezpen teorikoa baino gehiago esperientzia praktikoen bidez. 1. KONTSEILARIENTZAT TAILERRA MODULU 1: ADMINISTRAZIO KONTSEILU AKTIBOAK EZARTZEKO ARRAZOIAK MODULU 2: ALDERDI OPERATIBOAK MODULU 3: ADMINISTRAZIO KONTSEILU BATEN SIMULAZIO PRAKTIKOA Programa para directivos FORMACIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión y de tutela del interés social de las empresas. Por ello, es cada vez más necesaria la aportación de valor a la gestión, de este Órgano, para incrementar la necesaria capacidad competitiva de nuestras empresas. La necesidad de profesionalizar la labor de los consejeros es cada vez más patente, abriéndose en algunos foros el debate de que el funcionamiento de algunos consejos de administración es manifi estamente mejorable. EL POR QUÉ DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Porque el Consejo es el órgano indicado para iniciar negocios en cualquier fase. Porque es un órgano que Planifica la actividad de las organizaciones a Largo Plazo y, Supervisa y Apoya la ejecución a Corto Plazo. Porque debe ser un ente garante de los procesos de nuevos proyectos o de crisis de las organizaciones. Porque el Consejo responde de una serie de responsabilidades legales. Porque es el órgano que garantiza la sucesión en empresas familiares y el Cambio en los Directivos Clave. Porque es el Consejo quien garantiza la negociación con terceros en cuanto al ámbito mercantil. > OBJETIVO El objetivo de este taller es lograr un mayor acercamiento de los participantes a las Técnicas Avanzadas de Gestión del Consejo de Administración que se están aplicando con más éxito en la actualidad. Esta aproximación se hará desde la práctica, de modo que, más que en la exposición teórica de cada técnica, se incidirá en experiencias prácticas. 1. TALLER DE CONSEJEROS MÓDULO 1: RAZONES PARA ESTABLECER CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ACTIVOS MÓDULO 2: ASPECTOS OPERATIVOS Y PRÁCTICOS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN MÓDULO 3: SIMULACIÓN PRÁCTICA DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2014ko martxoak 5, 12 eta etatik 14.00etara. 15 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, 75. Donostia. 820 (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. Días 5, 12 y 26 de marzo de De 9.00 a horas. 15 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. SAN SEBASTIÁN 820 (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. 2. ADMINISTRAZIO KONTSEILU AURRERATUA MODULO 1: ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN PROFESIONALIZAZIO ETA ERAGINKORTASUNERAKO GAKOAK MODULO 2: INFORMAZIO ETA KUDEAKETA SISTEMA AURRERATUAK MODULO 3: ADMINISTRAZIO KONTSEILU ARRERATU BATEN SIMULAZIOA 2014ko maiatzak 14 eta 21 eta ekainak etatik 14.00etara. 15 ordu. Gipuzkoako Bazkundea. Tolosa Etorbidea, Donostia. 820 (Programa hasiera baino lehen, 5 eta 1 egun bitartean egiten diren ezeztapenei, %30a atxikituko zaie eta egunean bertan egiten direnei %100a). Inskripzioak prezioaren zati bat bonifi katu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. 2. TALLER DE CONSEJEROS AVANZADO MÓDULO 1: CLAVES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y EFICACIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MODULO 2: SISTEMAS AVANZADOS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN MODULO 3: SIMULACIÓN DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AVANZADO Días 14 y 21 de mayo y 4 de junio de De 9.00 a horas. 15 horas. Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. SAN SEBASTIÁN 820 (Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del programa y el 100% el día de inicio). Las inscripciones podrán bonifi carse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. PROGRAMA PARA DIRECTIVOS ZUZENDARIENTZAKO PROGRAMA

7 Prestakuntza enpresariala urtarrila-ekaina 2014 Formación empresarial enero-junio 2104 TITULO / IZENBURUA FECHA / DATA HRS/ORD HABILIDADES DIRECTIVAS / ZUZENDARITZA GAITASUNAK Gestión efi caz del tiempo: estrategias y herramientas TIC (J) 30/01 a 13/02 16 Las nuevas formas de gestionar las retribuciones 19/02 y 26/02 10 Resiliencia y crecimiento personal 06/03 8 Financiación de la Formación Continua 13/03 4 Comunícate con asertividad 18/03 y 25/03 10 Comunicación Escrita (M) 29/04 y 13/05 12 Conocimiento del perfi l profesional mediante el método del Eneagrama (M,J) 01/04 a 10/04 15 Liderazgo, voz y expresión oral (V) 23/05 y 30/05 8 Formación de Formadores: metodologías adecuadas para formadores ocasionales (J) 08/05 y 15/05 10 Selecciona efi caz y efi cientemente a tus colaboradores 13/05 y 14/05 16 Confl ictos y transmisión en la empresa familiar 27/05 8 La gestión de personas en las organizaciones 03/06 y 10/06 10 Cómo motivar y obtener el máximo de mi equipo 17/06 y 24/06 16 TITULO / IZENBURUA FECHA / DATA HRS/ORD COMERCIAL-MARKETING / KOMERTZIALA-MARKETINA Diez decisiones de Marketing que mejorarán la competitividad de tu empresa 06/02 a 07/02 12 Gestión integral de clientes y equipos comerciales (V,S) 14/02 a 01/03 16 Fuerza de Ventas, captar y fi delizar clientes para vender más 25/02 y 26/02 16 El Marketing Emocional. Cómo despertar emociones vendedoras 27/02 a 28/02 12 Adopción de medidas correctoras en nuestro itinerario comercial 13/03 a 27/03 24 Qué debemos cambiar en nuestra forma de vender para mejorar los resultados? 13/03 8 Elaboración, presentación y defensa de propuestas comerciales 20/03 8 Y además debemos cerrar la venta, cómo, dónde y cuándo? 27/03 8 Técnicas avanzadas de persuasión y venta 08/04 a 09/04 16 Cómo comunicar mi empresa con éxito 25/04 y 26/04 8 Atención telefónica 06/05 y 07/05 8 Comportamiento no verbal para vendedores 22/05 8 El control emocional... antes, durante y después del proceso de venta 29/05 8 Técnicas avanzadas de investigación comercial y de marketing 19/06 a 26/06 16 COMERCIO INTERNACIONAL / NAZIOARTEKO MERKATARITZA Crédito documentario y otros medios de cobro y pago internacional (L,M,X) 07/01 a 13/01 16 Riesgos, coberturas y fi nanciación de operaciones internacionales 15/01 a 27/01 16 Gestión aduanera 28/01 a 03/02 12 Fiscalidad Internacional 04/02 a 12/02 18 Marketing y Comercio Internacional online 26/02 a 03/03 8 Diferencias interculturales en la negociación 04/03 8 Cómo negociar acuerdos internacionales de venta, know-how, agencia o distribución 11/03 8 El mercado francés como oportunidad de negocio 01/04 6 Prospección e investigación de mercados exteriores: cómo exportar con éxito 08/04 8 Presentaciones de alto impacto, hablar con éxito ante un auditorio internacional 08/05 y 15/05 16 Los 25 documentos más importantes en la exportación 13/05 6 Normativa aduanera, Incoterms 2010 y transporte internacional 20/05 y 21/05 10 FISCAL - LABORAL / ZERGAK - LANA Modifi caciones del Impuesto sobre la Renta 10/02 a 12/02 12 Nuevas modalidades de contratos 17/02 a 19/02 12 Curso Superior de Tributación (L,M,X,J) 24/02 a 14/ I.R.P.F. 24/02 a 11/03 35 Sucesiones y Donaciones. Transmisiones Patrimoniales 12/03 a 24/03 21 Impuesto sobre el Valor Añadido 25/03 a 09/04 35 Impuesto sobre Sociedades (L,M,J) 28/04 a 14/05 33 Gestión y práctica laboral (L,M,X,J) 26/02 a 27/03 45 Curso básico de confección de nóminas y seguros sociales (L,X) 05/05 a 28/05 32 Gestión avanzada de nóminas y seguros sociales (L,X) 02/06 a 18/06 24 CALIDAD Y GESTIÓN / KALITATEA ETA KUDEAKETA Auditoría Interna: ISO /02 y 19/02 16 Herramientas para la mejora de la competitividad de la empresa 04/03 y 05/03 10 Gestión energética en las organizaciones 02/04 y 09/04 Manipulación de alimentos 14/05 6 Metodología 5 S 20/05 y 28/05 10 ECONÓMICO-FINANCIERO / EKONOMIKO-FINANTZARIOA Aspectos fi nancieros de la gestión comercial (V,S) 17/01 a 31/01 12 Contabilidad y Análisis de Balances (L,M,X,J) 26/02 a 27/03 45 Los medios de cobro/pago en el área SEPA y ley de servicios de pago 16/ /04 8 Contabilidad avanzada para pymes (M,J) 29/04 a 15/05 24 Diagnóstico de la empresa a través del análisis económico-fi nanciero de la empresa (M,J) 20/05 a 29/05 16 Formación Financiera (M,J) 03/06 a 30/06 36 Análisis e interpretación de estados financieros-finanzas operativas 03/06 a 10/06 12 Gestión de costes y planifi cación fi nanciera 12/06 a 19/06 12 Análisis y valoración de proyectos de inversión 24/06 a 30/06 12 Cómo implantar la facturación electrónica 06/06 4 LOGÍSTICA / LOGISTIKA Logística 2014 (M) 04/03 a 25/03 32 La gestión de compras, aprovisionamiento y stocks 04/03 8 Logística Internacional: Incoterms, transporte, medios de pago y fi nanciación 11/03 y 18/03 16 Optimización de costes en la gestión logística 25/03 8 TIC y MARKETING ONLINE Herramientas de Ofimática Power Point: presentaciones multimedia 05/05 a 08/05 16 Excel: herramientas avanzadas 12/05 a 15/05 16 Prezi: presentaciones 19/05 y 20/05 8 Marketing online Las claves para realizar campañas de marketing efi caces 19/02 y 20/02 8 E-commerce Internacional 28/05 y 29/05 6 Herramientas útiles para el Community Manager 02/07 y 03/07 8 Las redes sociales que debes conocer para tu empresa 09/07 y 10/07 8 FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS / ERDI MAILAKO AGINTZARIENTZAT PRESTAKUNTZA Habilidades de dirección para mandos intermedios: Cómo dirigir equipos de trabajo 27/03 y 28/03 12 Cómo motivar a los colaboradores desde los mandos intermedios 20/03 y 21/03 12 Equipos de Trabajo Autogestionados 15/05 y 16/05 12 Dinámicas de toma de decisiones en Equipos Autogestionados 5/06 8 FORMACIÓN EMPRESARIAL PRESTAKUNTZA ENPRESARIALA

8 Master eta Graduondokoak 2014/15 Masters y Postgrados 2014/15 COACHING ERAGILE PROGRAMA Helburuak Ezagutza, tresnak eta behar diren esperientziak azaldu Coaching Eraile kontzeptua aplikatu eta garatu ahal izateko. Coaching gaitasunak eskuratu eta trebatu, kanpo coaching, barne coaching eta buru coaching bezala erakundetan aplikatzeko. Iraupena eta lekua 120 ordu, 2014ko martxotik azarora. Ostegunetan 09.00etaik 13.00etara eta 15.00etatik 19.00etara. Donostian. EXECUTIVE MBA. Enpresa Zuzendaritzako Masterra Helburuak Parte hartzaileei enpresaren eta kudeaketaren ikuspegi integral eta sistemiko bat ematea, enpresaren arlo guztietan. Berrikuntza eta aldaketa bultzatzea zuzendariaren jarrera personal eta profesional gisa ingurune globalizatu batean. Ikuspegi etiko eta arduratsu batetik lidergoaren gaitasuna garatzea, horretarako beharrezkoak diren konpetentzia eta trebetasunak integratuz. PROGRAMA EN COACHING EJECUTIVO Objetivos Brindar los conocimientos, herramientas y experiencias necesarias que contribuyan a desarrollar y aplicar el concepto de Coaching Ejecutivo. Adquirir y capacitar competencias de coaching para su aplicación en las organizaciones como coach externo, coach interno o como líder coach. Duración y lugar 120 horas, de marzo a noviembre Jueves de a y a h. En San Sebastián. MBA EXECUTIVE. Máster en Dirección de Empresas Objetivos Aportar a los participantes un enfoque integral y sistémico de las empresas y la gestión empresarial en todas sus áreas relevantes. Impulsar la innovación y el cambio como actitud personal y profesional del directivo en un entorno globalizado. Desarrollar desde una perspectiva ética y responsable, la capacidad de liderazgo integrando las competencias y habilidades directivas necesarias para ello. Iraupena, ordutegia eta lekua 520 ordu, 2014ko urritik 2015eko abendura. Ostiraletan 15.00etatik 20.00etara eta larunbatetan 9.00etatik 14.00etara. Donostian. Mondragon Unibertsitatea-ren laguntzarekin antolatua. Duración, horario y lugar 520 horas, de octubre 2014 a diciembre Viernes de a h. y sábados de 9.00 a h. En San Sebastián. Organizado en colaboración con: Mondragon Unibertsitatea. FISKAL AHOLKULARITZAN. Graduatu ondorengoa Helburuak Parte hartzaileak fi skal arloan beraien iharduera profesionala garatzeko gaitu, bai enpresa barruan edo eta kanpo aholkularitzaren bidez. Iraupena, ordutegia eta lekua 260 ordu, 2014ko urritik 2015eko apirilera. Astelehena eta asteazkenetan 16.30etatik 20.00etara. (Urrian ostegunetan ere 16.00etatik aurrera). Donostian. ASESORAMIENTO FISCAL. Postgrado Objetivos Capacitar a los asistentes para que puedan desarrollar su actividad profesional en el área fi scal, tanto dentro de la empresa como a través del asesoramiento externo. Duración, horario y lugar 260 horas, de octubre 2014 a abril Lunes a miércoles de a h. (En octubre incluye jueves y horario desde h.). En San Sebastián. NAZIOARTEKO MERKATARITZA. Graduatu ondorengoa Helburuak Partaideak kontzientziatu, enpresak aurre egin behar dietela geroz eta globalizatua eta lehiakorra den inguru bati ikuspegi estrategiko baten bidez. Partaideei ezaguerak eta tresnak eman nazioarteko estrategia egoki bat diseinatzeko enpresaren egitura eta baliabideak kontutan harturik. Nazioarteko Merkataritzan espezialitate desberdineko unibertsitate tituludunak prestatu eta beraien orientazio profesionala arlo honetara bideratu. Iraupena, ordutegia eta lekua 240 ordu, 2014ko azarotik 2015eko martxora. Astelehena eta asteazkenetan 15.30etatik 19.30etara. Donostian. COMERCIO INTERNACIONAL. Postgrado Objetivos Concienciar a los participantes de que las empresas tienen que hacer frente a un entorno cada día más globalizado y competitivo que requiere un enfoque estratégico. Transmitir los conocimientos y herramientas que permitan a los participantes diseñar una estrategia internacional adecuada a la estructura y posibilidades de su empresa. Formar en Comercio Internacional a titulados universitarios de diversas especialidades y favorecer su orientación profesional hacia esta área. Duración horario y lugar 240 horas, de noviembre 2014 a marzo Lunes a miércoles de a h. En San Sebastián. MASTERS Y POSTGRADOS MASTER ETA GRADUONDOKOAK

9 Idiomas Hizkuntzak Formación virtual Prestakuntza birtuala IDIOMAS / HIZKUNTZAK (Alemán, Francés e Inglés) ALEMÁN Anuales Inicial A1 (M,J) 25/02 a 19/06 60 Básico A2 (L,X) 24/02 a 18/06 60 Intermedio B1 (M,J) 25/02 a 19/06 60 Avanzado B2 (L,X) 24/02 a 18/06 60 Avanzado+ C1 25/02 a 19/06 60 Tu objetivo Alemania (L,M,X,J,V) 03/03 a 20/ Intensivos de Verano Julio Inicial A1, Básico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Avanzado C1 (L,M,X,J,V) 07/07 a 24/07 28 Septiembre Inicial A1, Básico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Avanzado C1 (L,M,X,J,V) 01/09 a 18/09 28 La Cámara de Gipuzkoa ha desarrollado un Aula de Formación Empresarial Virtual. Nuestro objetivo es responder a una demanda creciente de formación a través de Internet en los diferentes sectores empresariales. Los alumnos pueden acceder desde su domicilio, lugar de trabajo o desde donde le sea más cómodo. Allí se ponen a su disposición múltiples recursos que favorecerán el proceso de estudio y aprendizaje. Los alumnos tienen una atención personalizada y directa a través de un tutor que resuelve los problemas que puedan aparecer y mantiene su interés a lo largo del curso. El contenido se estructura en unidades didácticas, cada una de las cuales incluye una guía con las actividades a realizar. Aprovechando todas las posibilidades que ofrece Internet, se desarrollan diferentes tipos de actividades, debates, para favorecer la comunicación entre compañeros, tutores y administrador. Gipuzkoako Bazkundeak Prestakuntza Enpresarial Birtualeko Ikasgela bat garatu du. Gure helburua, enpresarial sektore desberdinetan, Interneten bidez dagoen prestakuntza eskaera handiari erantzuna ematea da. Ikasleak beraien etxetik, lanetik edo errazagoa iruditzen zaien lekutik sartu daitezke. Bertan, beraien eskura jartzen dira era askotako baliabideak ikasketa prozesuaren mesederako. FRANCÉS Anuales Inicial A1 (M,J) 25/02 a 19/06 60 Básico A2 (L,X) 24/02 a 18/06 60 Intermedio B1 (M,J) 25/02 a 19/06 60 Avanzado B2 (L,X) 24/02 a 18/06 60 Avanzado+ C1 25/02 a 19/06 60 Ikasleak harreta pertsonalizatua eta zuzena dute tutore baten bidez, arazoak argitzen dituena eta beraien interesa ikastaroan zehar mantentzen duena. Edukia unitate didaktikoetan egituratzen da eta bakoitza gida bat du burutu beharreko ekintzekin. Internetek ematen dituen aukera guztiak aprobetxatuz, ekintza eta eztabaida desberdinak garatzen dira, lankide, tutore eta administradorearen harteko komunikazioa hobetzeko. Intensivos de Verano Julio Inicial A1, Básico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Avanzado C1 (L,M,X,J,V) 07/07 a 24/07 28 Septiembre Inicial A1, Básico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Avanzado C1(L,M,X,J,V) 07/07 a 24/07 28 INGLÉS Anuales Inicial A1 (M,J) 25/02 a 19/06 60 Básico A2 (L,X) 24/02 a 18/06 60 Intermedio B1 (M,J) 25/02 a 19/06 60 Avanzado B2 (L,X) 24/02 a 18/06 60 Avanzado+ C1 25/02 a 19/06 60 Intensivos de Verano Julio Inicial A1, Básico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Avanzado C1 07/07 a 24/07 28 Septiembre Inicial A1, Básico A2, Intermedio B1, Avanzado B2, Avanzado C1 07/07 a 24/07 28 Business English (V) 09/05 a 309/05 24 CURSOS / IKASTAROAK COMERCIO INTERNACIONAL / NAZIOARTEKO MERKATARITZA Cómo operar en el mercado internacional. 60 horas Transporte Internacional. 17 horas Marketing Internacional. 17 horas Financiación Internacional. 17 horas Aspectos Jurídicos, Fiscales y Administrativos. 17 horas Negociación Intercultural. Duración: 12 horas ECONÓMICO-FINANCIERA / EKONOMIKO-FINANTZARIOA Iniciación a la Contabilidad General. 20 horas Contabilidad General Avanzada. 60 horas Análisis económico-fi nanciero. 30 horas COMERCIAL Y MARKETING / KOMERTZIALA ETA MARKETING Técnicas de venta. 20 horas Marketing, atención al cliente y calidad de servicio. 22 horas Marketing y gestión de ventas. 40 horas INFORMÁTICA / INFORMATIKA Windows XP. 20 horas Access horas Excel horas Word horas Power Point horas Internet: Navegación y Correo Electrónico. 15 horas L: lunes M: martes X : miércoles J: jueves V: viernes Información e Inscripción: CÁMARA DE GIPUZKOA Informazioa eta izena emateko: GIPUZKOAKO BAZKUNDEA / información e inscripción / informazioa eta izena emateko FORMACIÓN VIRTUAL PRESTAKUNTZA BIRTUALA

10 Erlazionaturiko Zerbitzuak Servicios relacionados PERTSONEN KUDEAKETA Pertsonak ondo kudeatzea enpresa bati abantailak ekarri ditzazkio egiten ez duenaren aurrean. Enpresa baten arrakasta, neurri handi batean, bere pertsona taldea lanerako duen gogoa eta enpresara egokitzapenean dago. Horregatik, erakundei pertsonak sustatzen eta mobilizatzen laguntzen diegu, hauen arrakastarako elementu desberdina izan dadin lortzeko. Pertsonen garapena eta kudeaketaren bidez, enpresetan aldaketa prozesuak bultzatzen laguntzen dugu, hurrengo faseak jarraituz: Hasierako diagnostikoa, irteera puntua ezagutzeko eta beharrak antzemateko. Enpresa bakoitzarentzat egokiena den tresna edo kudeaketa eredua garatu. Ezarpena. Ezarpenaren ondoren edukitako emaitzen neurketa. Gure esperientzia bost arloetan biltzen da: Pertsonen garapena Pertsonen kudeaketaren aginte kuadroa Giroaren azterketa Lehia bidez kudeaketa Jardueraren ebaluaketa Barne komunikazioa GESTIÓN DE PERSONAS Gestionar correctamente a las personas puede llevar a una empresa a obtener una ventaja competitiva frente a las que no lo hagan. El éxito de una organización se basa en gran medida en la disposición al trabajo y a la adaptación a la empresa de su equipo humano. Por ello, acompañamos a las empresas a impulsar procesos de transformación a través del desarrollo y gestión de las personas, siguiendo las siguientes fases: Diagnóstico inicial para conocer el punto de partida y detectar necesidades. Desarrollo de la herramienta o el modelo de gestión adecuado a cada empresa. Implantación. Medición de resultados obtenidos tras la implantación. Nuestra experiencia se centra en cinco líneas de acción: Desarrollo de personas Cuadro de mando de gestión de personas Análisis de clima Gestión por competencias Evaluación del desempeño Comunicación interna Aldaketaren buruzagitza Talentuaren garapena Coaching Konpentsazio eta ordainketa planak Lanean hasteko eta pertsonen hautaketarako planak Erbesteratuen kudeaketa integrala Komunikazioa. Harrera eta agurra plana Nazioartekoak egokitzeko politikak Fiskal, lan eta gizarte segurantzaren kudeaketa Aseguruak Konpentsaziok eta ordainketak Liderazgo del cambio Desarrollo del talento Coaching Planes de compensación y retribución Planes de incorporación y selección de personas Gestión integral de expatriados Comunicación: Plan de acogida y despedida Políticas de asignaciones internacionales Gestión fi scal, laboral y seguridad social Seguros Compensación y retribución NEURRIKO PRESTAKUNTZA Gure helburua prestakuntza arloan eta giza taldeen garapenean, erakundeei neurriko konponbideak ematea da. 30 urte baino gehiagoko esperientzia eta urtean 100 erakunde baino gehiagori bideratutako proiektu desberdinak eta arlo askotakoak, moldagarritasuna, malgutasuna eta sentsibilitatea ematen digu bezero bakoitza ulertu eta arduratzeko modu konfi dentzial eta pertsonalizatuaz. Lan egiteko era hiru ataletan banatzen da: Fasea 1: Diagnostikoa, enpresarekin lan bilera Fasea 2: Prestakuntza planaren diseinua, burutzea eta jarraipena Fasea 3: Emaitzen txosten orokorraren aurkezpena FORMACIÓN A MEDIDA El objetivo que perseguimos es aportar soluciones a medida dentro del ámbito de la formación y desarrollo de los equipos humanos de las organizaciones. Nuestra experiencia de más de 30 años en esta área, y la diversidad de proyectos desarrollados para más de 100 organizaciones al año y de diversos sectores, nos proporciona una gran adaptabilidad, fl exibilidad y sensibilidad a la hora de entender y atender de forma confi dencial y personalizada a cada uno de nuestros clientes. La forma de trabajo habitual abarca tres etapas: Fase 1: Diagnóstico, reunión de trabajo con la empresa Fase 2: Diseño, impartición y seguimiento del plan de formación Fase 3: Presentación informe global de resultados PRESTAKUNTZARAKO LAGUNTZAK Prestakuntzarako laguntzen aholkularitza eta tramitazio zerbitzu bat eskeintzen dugu, Gipuzkoako Foru Aldundia, Hobetuz edo Fundación Tripartita-ren bidez. Laguntza hauek edozein eratako prestakuntza ekintzetan erabili daitezke, bai enpresak antolatutako ekintzetan, bai Bazkundeak antolatutakoak edo beste prestakuntza zentroen bidez egindakoak ere. AYUDAS PARA LA FORMACIÓN Ofrecemos un servicio de asesoramiento y tramitación de las ayudas a la formación, tanto a través de Diputación Foral de Gipuzkoa, Hobetuz, y Fundación Tripartita. Estas ayudas son aplicables a todas las modalidades y acciones formativas, organizadas tanto directamente por la empresa, por la propia Cámara o por otros centros formativos. SERVICIOS A EMPRESAS ENPRESENTZAT ZERBITZUAK

11 FUNDACIÓN TRIPARTITA Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente del coste a través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa. FUNDACIÓN TRIPARTITA Inskripzioak prezioaren zati bat bonifikatu daitezke Gipuzkoako Bazkundeak osatutako planari atxikituz. Los datos facilitados serán incorporados a un fichero automatizado de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa para participar en este curso así como para envíos de información comercial que consideremos pueda ser de su interés. Si usted desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de acuerdo a la L.O. 15/99, puede hacerlo en nuestras oficinas. En caso de no autorizar el uso posterior según lo indicado, marcar esta casilla: o no Emandako datuak Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketa Bazkundearen fitxategi automatizatuan jasoko dira ikastaro honetan parte hartzeko eta baita zuentzako interesgarria izan daiteken merkatal informazioa bidaltzeko. Zuk aitzipen, zuzenketa, deuseztapen edo aurkaritza eskubideak gauzatu nahi badituzu, 15/99 LOaren arabera, geure bulegoetan egin dezakezu. Adierazitakoaren arabera, ondorengo erabilera baimentzen ez baduzu, ondorengo laukia markatu: o ez INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN CÁMARA DE GIPUZKOA Avda. de Tolosa, SAN SEBASTIÁN Tel.: ARGIBIDEA ETA IZENA EMATEA GIPUZKOAKO BAZKUNDEA Tolosa Hiribidea, DONOSTIA Tel.:

formación PRESTAKUNTZA Septiembre - Diciembre Iraila - Abendua

formación PRESTAKUNTZA Septiembre - Diciembre Iraila - Abendua formación PRESTAKUNTZA Septiembre - Diciembre Iraila - Abendua 2014 Zuzendarientzako programa Programa para directivos MINTEGIAK 1. Nola ezarri beraien lan taldeetan giro positiboa: errealismo positiboa

Más detalles

formación prestakuntza septiembre-diciembre / iraila-abendua 2015

formación prestakuntza septiembre-diciembre / iraila-abendua 2015 formación prestakuntza septiembre-diciembre / iraila-abendua 2015 MINTEGIAK 1. Neuromarketing: Zer pentsatzen eta sentitzen du zure bezeroa? Irailak 25 2. Bezeroaren neurrira diseinutako enpresa: Erakundea

Más detalles

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

PRESTAKUNTZA. Iraila - Abendua

PRESTAKUNTZA. Iraila - Abendua PRESTAKUNTZA Iraila - Abendua programa MINTEGIAK 1. Nola hobetu komunikazioa. Zu eta ni lau gara Irailak 24 2. Nola lortu eraginkortasun pertsonalaren hobekuntza Irailak 25 eta urriak 2 3. Teknologia berriak

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO 13ª edición. ZUZENDARI GARAPEN PROGRAMA 13. edizioa

PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO 13ª edición. ZUZENDARI GARAPEN PROGRAMA 13. edizioa PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO 13ª edición ZUZENDARI GARAPEN PROGRAMA 13. edizioa Avda. de Tolosa Etorbidea, 75 (20018) Donostia / San Sebastián tel. 943 000 300 www.camaragipuzkoa.com PROGRAMA DE DESARROLLO

Más detalles

programa en COACHINGejecutivo 2014-2015 2014-2015 COACHINGexekutibo programa Curso certificado por AECOP AECOPek ziurtatutako ikastaroa

programa en COACHINGejecutivo 2014-2015 2014-2015 COACHINGexekutibo programa Curso certificado por AECOP AECOPek ziurtatutako ikastaroa en COACHINGejecutivo 2014-2015 2014-2015 COACHINGexekutibo Curso certificado por AECOP AECOPek ziurtatutako ikastaroa en objetivo helburua El objetivo principal del Programa en Coaching Ejecutivo es la

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

2014-15. Además -Outdoor Training -Iniciación al Coaching (optativo) -Overview general SAP -Seminarios - Conferencias.

2014-15. Además -Outdoor Training -Iniciación al Coaching (optativo) -Overview general SAP -Seminarios - Conferencias. 2014-15 Módulos que contempla este programa: Módulo 1: Organización empresarial (Objetivos, planificación, estrategia, diagnostico, estructuras y gestión) Módulo 2: Sistema Impositivo (IRPF, Sociedades,

Más detalles

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Del 31 de agosto al 4 de septiembre Polideportivo de Lesaka Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa: Curso de

Más detalles

III - Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación Empresarial

III - Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación Empresarial III - Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación Empresarial 3.1. Programa de fomento del networking y la colaboración empresarial. 3.1.1. Desayunos empresariales. 3.1.2. Cataminarios de autor. 3.2. Programa

Más detalles

Carrer Joan Fernàndez i Comas 90-94 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93 471 00 31 Fax 93 471 16 44 www.centrocoliseum.com/formacion-empresas

Carrer Joan Fernàndez i Comas 90-94 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93 471 00 31 Fax 93 471 16 44 www.centrocoliseum.com/formacion-empresas CATÁLOGO DE CURSOS IN COMPANY CATÁLOGO DE CURSOS PARA EMPRESAS 2012 Carrer Joan Fernàndez i Comas 90-94 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93 471 00 31 Fax 93 471 16 44 www.centrocoliseum.com/formacion-empresas

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Duración: 420 horas durante 28 semanas (7 meses) de acceso a aula virtual con tutor.

Duración: 420 horas durante 28 semanas (7 meses) de acceso a aula virtual con tutor. Executive MBA Da un paso definitivo en tu carrera directiva. Este curso aportará una visión de todas las áreas relevantes de la empresa. Desde una perspectiva directiva y socialmente responsable, orientada

Más detalles

Cámara de Gipuzkoa En tu cuenta de resultados

Cámara de Gipuzkoa En tu cuenta de resultados Cámara de Gipuzkoa En tu cuenta de resultados Cámara de Gipuzkoa es una organización sin ánimo de lucro al servicio de la empresa y de los intereses generales de Gipuzkoa. Independiente, representativa

Más detalles

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Donostia. hdo.ucomunicacion@osakidetza.net Komunikazio

Más detalles

Da un paso definitivo en tu carrera directiva.

Da un paso definitivo en tu carrera directiva. Executive MBA Da un paso definitivo en tu carrera directiva. Este curso aportará una visión de todas las áreas relevantes de la empresa. Desde una perspectiva directiva y socialmente responsable, orientada

Más detalles

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMERCIO

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMERCIO OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMERCIO Objetivos generales del título El grado en Comercio tiene como objetivo general formar a profesionales capacitados para desempeñar labores propias del departamento

Más detalles

MBA Executive. (840 horas) MADRID MÁLAGA T. 902 503 434 F. 902 060 890 info@mastercumlaude.com mastercumlaude.com

MBA Executive. (840 horas) MADRID MÁLAGA T. 902 503 434 F. 902 060 890 info@mastercumlaude.com mastercumlaude.com MBA Executive (840 horas) 1 MBA Executive Máster Cumlaude, empresa perteneciente a Grupo Mazaro, es una consultora con amplia experiencia en el diseño, desarrollo y gestión integrada de programas de formación.

Más detalles

INDICE CURSOS IN COMPANY ÁREA COMERCIAL Y MARKETING

INDICE CURSOS IN COMPANY ÁREA COMERCIAL Y MARKETING INDICE CURSOS IN COMPANY ÁREA COMERCIAL Y MARKETING CURSOS SOBRE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS Estrategias comerciales para tiempos de crisis. El teléfono como herramienta comercial: técnicas de venta

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

Formación para el Desarrollo profesional y personal. Catálogo genérico

Formación para el Desarrollo profesional y personal. Catálogo genérico Formación para el Desarrollo profesional y personal Catálogo genérico Índice Foradem Consultores Por qué Foradem Management/ habilidades de dirección Red de ventas/marketing Gestión de proyectos RRHH/formación

Más detalles

CATÁLOGO DE FORMACIÓN 2013/14. Programas y seminarios in company

CATÁLOGO DE FORMACIÓN 2013/14. Programas y seminarios in company CATÁLOGO DE FORMACIÓN 2013/14 Programas y seminarios in company Nuestra Misión es impulsar a las personas y a los equipos en su constante desarrollo personal y profesional. FORMAMOS PERSONAS PROGRAMAS

Más detalles

Quienes participen en este programa conseguirán:

Quienes participen en este programa conseguirán: La gestión de las empresas presenta nuevos retos a diario que exigen una serie de competencias a la vez específicas y diversas. Por ello, directivos y profesionales deben potenciar sus capacidades para

Más detalles

Formación Empresarial, Marketing y Recursos Humanos

Formación Empresarial, Marketing y Recursos Humanos 1 de 5 Formación Empresarial, Marketing y Recursos Humanos Formación Superior dirigida a Empresas con una amplia oferta formativa de Cursos y Master dirigidos al desarrollo de alto nivel de las compentencias

Más detalles

MANAGER COACHING CAPACITACIÓN GERENCIAL PROGRAMA DE. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Peter Drucker

MANAGER COACHING CAPACITACIÓN GERENCIAL PROGRAMA DE. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Peter Drucker MANAGER COACHING PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GERENCIAL La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Peter Drucker Programa creado por Confia CONSULTING, con la colaboración de Centea Infonómics. +34

Más detalles

Formación para el mundo real

Formación para el mundo real 2015 Formación para el mundo real Networking Aplicabilidad Inmediata Bolsa de empleo y talento Facilidades de Pago Masters y Diplomas Postgrado MARKETING Y COMERCIAL * Máster en Marketing y Comunicación.

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas

Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas Modalidad: elearning Duración: 60 Créditos 1 año académico Precio: consultar web Titulación Máster MBA Internacional en Administración

Más detalles

I CURSO MÁSTER EN DIRECCION DE PERSONAS

I CURSO MÁSTER EN DIRECCION DE PERSONAS PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS I CURSO MÁSTER EN DIRECCION DE PERSONAS COLABORAN Cámara de Comercio e Industria de Badajoz Departamento de Formación Badajoz, marzo-diciembre 2011 CURSO MASTER

Más detalles

) A B M E N ( S IÓ A C S C E E R IR P M D N E E E E D N IV T IÓ U C C A E R X T E IS R E IN T M S D A A Colaboración; M Y

) A B M E N ( S IÓ A C S C E E R IR P M D N E E E E D N IV T IÓ U C C A E R X T E IS R E IN T M S D A A Colaboración; M Y MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EMBA) Colaboración; MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EMBA) DIRIGIDO A: OBJETIVOS: Titulados universitarios y profesionales

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

Master of Business Administration

Master of Business Administration Master of Business Administration Otra forma de enseñar es posible_ Ofrecemos un modelo de negocio honesto, creado por y para el éxito de nuestros alumnos, con unos valores propios Master of Business Administration

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

Plan de Formación Transversal

Plan de Formación Transversal Plan de Formación Transversal EUDEL-IVAP-Diputaciones Forales PROGRAMA DE CURSOS 2015 www.eudel.eus Índice Introducción 3 CURSOS Y TALLERES PRESENCIALES formación transversal Materias Básicas de Administración

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Especialidad en Dirección de Recursos Humanos

Especialidad en Dirección de Recursos Humanos MBA / Master Oficial Universitario Dirección de Empresas Especialidad en Dirección de Recursos Humanos Área de Administración de Empresas Aprende Business School es entidad colaboradora de: Datos del curso

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Competencias Básicas Mínimas Garantizadas

Competencias Básicas Mínimas Garantizadas Competencias Básicas Mínimas Garantizadas - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general que, si

Más detalles

AEMME ASOCIACION ESPAÑOLA MULTISECTORIAL DE MICROEMPRESAS

AEMME ASOCIACION ESPAÑOLA MULTISECTORIAL DE MICROEMPRESAS AEMME ASOCIACION ESPAÑOLA MULTISECTORIAL DE MICROEMPRESAS PROGRAMA DE FORMACION La Formación de los empleados es una herramienta clave para el desarrollo de la Empresa a través de la diferenciación y aportación

Más detalles

Catálogo Formación In Company

Catálogo Formación In Company Catálogo Formación In Company Presentación El Know How Business del GLOBAL Formación Empresarial en el área de la formación continua en la empresa, posibilita asesorar a nuestros clientes en esta materia.

Más detalles

Máster Executive MBA

Máster Executive MBA Máster Executive MBA in Business Administration MÁS DE 40 AÑOS formando profesionales OBJETIVOS 1 2 3 4 Formar profesionales con una visión global e integral del funcionamiento de la empresa a través del

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

Lanerako gertu! Ciclos Formativos de Grado Superior

Lanerako gertu! Ciclos Formativos de Grado Superior Lanerako gertu! Ciclos Formativos de Grado Superior Ibarra Zelaia, 2-20560 Oñati Tel: + 34 943 718009 - Fax: + 34 943 718162 rigarza@mondragon.edu (Rosa Igarza, Secretaria Académica) www.mondragon.edu/ogh

Más detalles

Programa en dirección y desarrollo de recursos humanos - PDDRH Ayuda a potenciar el desarrollo de organizaciones con talento

Programa en dirección y desarrollo de recursos humanos - PDDRH Ayuda a potenciar el desarrollo de organizaciones con talento Programa en dirección y desarrollo de recursos humanos - PDDRH Ayuda a potenciar el desarrollo de organizaciones con talento Programa que dota a los alumnos de un sólido conocimiento de las técnicas y

Más detalles

Expertia Formación. Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas

Expertia Formación. Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas Duración: Modalidad : Certificado / título: 1 año Los programas formativos son 100% en modalidad teleformación. No se asiste a clases,

Más detalles

Executive MBA. Currículum PRIMER PERIODO. presencial

Executive MBA. Currículum PRIMER PERIODO. presencial Executive MBA presencial Currículum PREPROGRAMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA El objetivo principal del pre-programa de contabilidad financiera es proporcionar al alumno los conceptos básicos de la contabilidad.

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Business Administration

Business Administration www.cisdet.es FMP en Business Administration 100 H 2014-15 Módulos que contempla este programa: Módulo 1: La Nueva Organización (Objetivos, planificación, estrategia, y estructuras organizacionales, etc..)

Más detalles

PRESENTACIÓN Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) Minis- terio de Fomento ESIC

PRESENTACIÓN Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) Minis- terio de Fomento ESIC PRESENTACIÓN La Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA), bajo la promoción del Ministerio de Fomento, y en colaboración con ESIC, Business & Marketing School, presenta el Máster

Más detalles

Especialidad en Dirección de Marketing Digital

Especialidad en Dirección de Marketing Digital MBA / Master Oficial Universitario Dirección de Empresas Especialidad en Dirección de Marketing Digital Área de Administración de Empresas Aprende Business School es entidad colaboradora de: Datos del

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Metodología Pedagógica.

Metodología Pedagógica. Master in Business Administration (MBA) El programa Master in Business Administration - MBA se desarrolla desde la perspectiva de la integración del directivo o empresario en el rol de los negocios de

Más detalles

Lo veré cuando lo crea.

Lo veré cuando lo crea. PLAN INTEGRAL DE REINSERCIÓN LABORAL 2015 Lo veré cuando lo crea. Dr Wayne Dyer El Ayuntamiento de Collado Villalba pone a disposición de las personas en búsqueda activa de empleo un plan integral de reinserción

Más detalles

Liderazgo y Coaching empresarial Según el modelo del Coaching Transformacional

Liderazgo y Coaching empresarial Según el modelo del Coaching Transformacional Liderazgo y Coaching empresarial Según el modelo del Coaching Transformacional 3ª Edición Lidergoa eta Coaching-a Enpresetan Ciclo de aprendizaje avanzado en los conceptos y competencias del coaching empresarial

Más detalles

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan.

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. xertatu taldea Nuestra misión Impulsar la cultura de la RSE en Bizkaia y facilitar su práctica en empresas, preferentemente pymes Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan

Más detalles

DE ACCIONES FORMATIVAS

DE ACCIONES FORMATIVAS FORMACIÓN CONSTRUCTIVA CATÁLOGO DE ACCIONES FORMATIVAS Formamos personas,..construimos futuro! www.formacionconstructiva.es En FORMACIÓN CONSTRUCTIVA Creemos en la formación, no como un gasto para la empresa,

Más detalles

MBA especialidad en Dirección de Marketing Digital

MBA especialidad en Dirección de Marketing Digital Presentación El mercado laboral actual hace imprescindible para las empresas diferenciarse de las de la competencia: es ahí donde la cualificación de su capital humano entra en juego, para garantizar,

Más detalles

la formación exigente

la formación exigente la formación exigente Especialistas a su servicio. 902 355 366 www.eulenformacion.com www.eulen.com la formación exigente 2 3 EULEN Formación es la consultora de formación de Grupo EULEN, una de las empresas

Más detalles

Manager Coaching Copyright 2012-2014

Manager Coaching Copyright 2012-2014 Manager Coaching Copyright 2012-2014 DESCRIPCIÓN MANAGER COACHING es el arte de acompañar a una persona o grupo de personas en su contexto profesional y relacional, para ayudarlos a encontrar su propia

Más detalles

RA 1. Identifica la estructura y organización de las empresas, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

RA 1. Identifica la estructura y organización de las empresas, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código: 0830 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. RA 1. Identifica la estructura y organización de

Más detalles

PROGRAMA DE CURSOS. 2014 www.eudel.net. Plan de Formación Transversal. EUDEL-IVAP-Diputaciones Forales

PROGRAMA DE CURSOS. 2014 www.eudel.net. Plan de Formación Transversal. EUDEL-IVAP-Diputaciones Forales PROGRAMA DE CURSOS 2014 www.eudel.net Plan de Formación Transversal EUDEL-IVAP-Diputaciones Forales Índice Introducción 3 formación transversal CURSOS Y TALLERES PRESENCIALES Materias Básicas de Administración

Más detalles

IEM Business School IEM BUSINESS SCHOOL PROGRAMA SUPERIOR: DIRECCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. www.iembs.com. Valencia 2009-2010

IEM Business School IEM BUSINESS SCHOOL PROGRAMA SUPERIOR: DIRECCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. www.iembs.com. Valencia 2009-2010 BUSINESS SCHOOL PROGRAMA SUPERIOR: DIRECCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Valencia 2009-2010 BUSINESS SCHOOL 1 LA ESCUELA DE NEGOCIOS Nuestra Escuela de Negocios se ha fundado con la misión principal

Más detalles

Módulo M1: Técnicas de dirección de empresas

Módulo M1: Técnicas de dirección de empresas Módulo M1: Técnicas de dirección de empresas ECTS: 9 Carácter OB Idioma/s: Org. Temporal Español Semestral Secuencia dentro del Plan 1er. semestre Descripción 1.1 Dirección económico financiera 1.2 Dirección

Más detalles

CATÁLOGO GENERAL DE SERVICIOS 2014

CATÁLOGO GENERAL DE SERVICIOS 2014 CATÁLOGO GENERAL DE SERVICIOS 2014 QUIENES SOMOS Empatía Consulting es una empresa formada por profesionales con amplia experiencia en posiciones directivas de Recursos Humanos y formadores en el desarrollo

Más detalles

Máster Executive MBA, in Business Administration.

Máster Executive MBA, in Business Administration. Máster Executive MBA, in Business Administration. Impartido por: 1 1. Introducción El día a día profesional y personal nos obliga a mejorar constantemente para adaptarnos al ritmo que marca la sociedad,

Más detalles

Certificado de Profesionalidad:Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional (COMT0210)

Certificado de Profesionalidad:Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional (COMT0210) Certificado de Profesionalidad:Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional (COMT0210) Presentación El Certificado de profesionalidad de Gestión administrativa y financiera del comercio

Más detalles

Máster en Dirección de Empresas (MBA)

Máster en Dirección de Empresas (MBA) Máster en Dirección de Empresas (MBA) Programa Blended Learning Presentación El Máster en Dirección y Administración de Empresas de UNIR en su modalidad Blended Learning, es un doble posgrado que compagina

Más detalles

Consultorías TIC, Jurídicas y de Servicios Especializados. www.analisisyconsultorias.es

Consultorías TIC, Jurídicas y de Servicios Especializados. www.analisisyconsultorias.es Consultorías TIC, Jurídicas y de Servicios Especializados www.analisisyconsultorias.es Análisis y Consultorías: Es una organización que ha sido desarrollada con la finalidad de ofrecer soluciones realistas,

Más detalles

Executive MBA. Currículum. Blended

Executive MBA. Currículum. Blended Executive MBA Blended Currículum PREPROGRAMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA El objetivo principal del pre-programa de contabilidad financiera es proporcionar al alumno los conceptos básicos de la contabilidad.

Más detalles

Te proporcionamos las herramientas necesarias para desarrollar la Función de Dirección

Te proporcionamos las herramientas necesarias para desarrollar la Función de Dirección PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO (PDD) Te proporcionamos las herramientas necesarias para desarrollar la Función de Dirección El Programa de Desarrollo Directivo (PDD) se centra en conseguir los siguientes

Más detalles

Programa de Iniciación a la Exportación_

Programa de Iniciación a la Exportación_ Internacional Asesoramiento Programa de Sabes lo que significa exportar? Conoces las principales barreras, los mercados emergentes, los canales de distribución, tu competencia y la inversión que requieres?

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

PLAN INTERSECTORIAL DE FORMACIÓN CEIM 2013/2014 COMUNIDAD DE MADRID

PLAN INTERSECTORIAL DE FORMACIÓN CEIM 2013/2014 COMUNIDAD DE MADRID PLAN INTERSECTORIAL DE FORMACIÓN CEIM 2013/2014 COMUNIDAD DE MADRID Desde el Dpto. de Formación de ALTEN SPAIN os informamos de la convocatoria para el año 2014 de CEIM, solo para trabajadores de la comunidad

Más detalles

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION ISABEL AZCARATE FLORENTINO AZQUETA JAVIER DIAZ LAURA DIEZ CARLOS DOMINGUEZ CONCHA ELORZA y ROBERTO MOTA RICARDO IRIARTE IÑIGO ROYO SISOUVANH SARAVONG JOSE MARI SASIETA

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Master en Desarrollo Personal. y Empresarial MDPE. y Empresarial

Master en Desarrollo Personal. y Empresarial MDPE. y Empresarial MDPE Master en Desarrollo Personal y Empresarial Master en Desarrollo Personal y Empresarial Master en Desarrollo Personal y Empresarial Quién es Ingafor Escuela de Negocios fundada en el año 2001. Nace

Más detalles

Catálogo de Cursos. Cursos de Gestión Empresarial. www.edduca.com

Catálogo de Cursos. Cursos de Gestión Empresarial. www.edduca.com 2015 Catálogo de Cursos Cursos de Gestión Empresarial www.edduca.com GESTIÓN EMPRESARIAL REFERENCIA DESCRIPCIÓN HORAS FORM042 Máster en Dirección de Ventas 600 h FORM047 La estrategia de Ventas 56 h FORM048

Más detalles

Máster Universitario. Máster en Comercio Internacional (Titulación Universitaria + 60 Créditos ECTS)

Máster Universitario. Máster en Comercio Internacional (Titulación Universitaria + 60 Créditos ECTS) Máster Universitario Máster en Comercio Internacional (Titulación Universitaria + 60 Créditos ECTS) Índice Máster en Comercio Internacional (Titulación Universitaria + 60 Créditos ECTS) 1. Sobre Inesem

Más detalles

MÁSTER EN HABILIDADES PROFESIONALES Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

MÁSTER EN HABILIDADES PROFESIONALES Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 2015 MÁSTER EN HABILIDADES PROFESIONALES Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Descripción VONSELMA EDUCATION ESCUELA DE LIDERAZGO líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica de primer

Más detalles

MBA ESPECIALIZADO EN EL SECTOR DE LA MINERÍA (MBAM)

MBA ESPECIALIZADO EN EL SECTOR DE LA MINERÍA (MBAM) MBA ESPECIALIZADO EN EL SECTOR DE LA MINERÍA (MBAM) OBJETIVOS El MBA en el Sector de la Minería (MBAM) ha sido diseñado para cubrir las necesidades de formación de los profesionales que desean adquirir

Más detalles

Torrent de l Olla, 208, 08012 - Barcelona T. 93 280 66 96 / F. 93 205 73 71 E. insa@insaweb.net. www.insaweb.net

Torrent de l Olla, 208, 08012 - Barcelona T. 93 280 66 96 / F. 93 205 73 71 E. insa@insaweb.net. www.insaweb.net Torrent de l Olla, 208, 08012 - Barcelona T. 93 280 66 96 / F. 93 205 73 71 E. insa@insaweb.net www.insaweb.net INSA / CARRERAS SUPERIORES / CARRERAS SUPERIORES INSA / CARRERAS SUPERIORES / CARRERAS SUPERIORES

Más detalles

curso de especialización en gestión de empresas retail modalidad on line retail hr evolution_

curso de especialización en gestión de empresas retail modalidad on line retail hr evolution_ curso de especialización en gestión de empresas retail modalidad on line curso académico 2012/13 retail hr evolution_ 5ª edición El Curso de Especialización en Gestión de Empresas Retail tiene el objetivo

Más detalles

Formación, Consultorías y Servicios Especializados. www.analisisyconsultorias.es

Formación, Consultorías y Servicios Especializados. www.analisisyconsultorias.es Formación, Consultorías y Servicios Especializados www.analisisyconsultorias.es NUEVA DIRECCIÓN: CALLE OCTAVIO CUARTERO Nº 8, PB, VILLARROBLEDO. Análisis y Consultorías: Es una organización que ha sido

Más detalles

Modalidad no presencial asistida. Curso de Gestión y Administración. - Assistant Business Administration - DEUSTO

Modalidad no presencial asistida. Curso de Gestión y Administración. - Assistant Business Administration - DEUSTO Modalidad no presencial asistida Curso de Gestión y Administración - Assistant Business Administration - DEUSTO ESCUELA DE NEGOCIOS Curso de Gestión y Administración - ABA El curso, fundamentalmente práctico

Más detalles

PROGRAMA. Presentación del Master. Metodología

PROGRAMA. Presentación del Master. Metodología Documento4 13/7/06 16:51 Página 1 Presentación del Master La Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), bajo la promoción del Ministerio de Fomento, y en colaboración con ESIC, Business

Más detalles

MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas

MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas Plan de Estudios MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas Escuela de Negocios Europea de Barcelona Miembro de: Presentación El MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas tiene como

Más detalles

OFERTA FORMATIVA URBIOLA FORMACION

OFERTA FORMATIVA URBIOLA FORMACION OFERTA FORMATIVA URBIOLA FORMACION Cursos Presenciales 2013 OFERTA FORMATIVA La oferta formativa de Urbiola Formación, tiene como objetivo dar los contenidos necesarios para la gestión de empresa, de una

Más detalles

Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha Escuela de Organización Industrial EOI Escuela de Cooperativismo

Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha Escuela de Organización Industrial EOI Escuela de Cooperativismo BIENVENIDO/A 3 La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, consciente de la importancia que tiene nuestro sector agroalimentario como generador de riqueza y estimulador de la economía en nuestra Región,

Más detalles

Experto en Técnicas de Dirección de Empresas y Organizaciones

Experto en Técnicas de Dirección de Empresas y Organizaciones Experto en Técnicas de Dirección de Empresas y Organizaciones TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Experto en Técnicas de Dirección de

Más detalles

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS PORTAFOLIO DE SERVICIOS PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE CAICEDONIA SEDE CAICEDONIA UBICACIÓN CONTAMOS CON DOS SEDES: 1. CAICEDONIA: Calle 14 No 4 48 Teléfonos: 2160070-2160071

Más detalles