GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)"

Transcripción

1 GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant això, sí poden gestionar el seu cobrament. Hi ha diverses formes, que tot seguit es comenten. 1.- A través del centre públic al qual estan adscrits. De forma individual De forma col lectiva 2.- A partir d'un imprés 046 generat en la web 1.- En el primer cas, caldrà personar-se en centre públic i serà este qui elaborarà l'imprés 046 amb les dades de l'alumne. De forma individual Ha de triar el menú Centre > Menú principal > Gestió de Taxes Polsar el botó Nou i completar els camps de la finestra que es presente seguint estos passos: 1.- Escriure el NIA de l'alumne en el camp corresponent i polsar la lupa. El sistema mostrarà una finestra sense dades: polseu el botó Busca avançada I tot seguit completar les dades de l'alumne o alumna a qui se li generarà la taxa. Pot triar per NIA i data de naixement o per dades bàsiques. Quan aparega l'alumne seleccione'l. 3.- Una vegada seleccionat l'alumne, completarà les dades referents a Tipus de matrícula, Ensenyança i Concepte. Trie Sense aplaçaments i Model 046. Caldrà afegir el Detall o els detalls i guardar-lo amb el disquet lateral. Finalment caldrà guardar la taxa (Consulteu la Guia de Taxes per a més detalls) i posteriorment imprimir el model 046.

2 2 De forma col lectiva: Ha de triar el menú Centre > Menú principal > Gestió de Taxes Polsar el botó Nou i completar els camps de la finestra que es presente seguint estos passos: 1.- Triar del desplegable destinatari on diu Centre Adscrit i escriure el codi del centre en el camp corresponent i polsar la lupa. El sistema mostrarà una finestra amb resultats. Trie el que corresponga. 2.- La resta és semblant al procediment individual, amb la diferència que al triar el detall (p.e. Proves Accés a CF GM) caldrà escriure l'import global de la taxa, que serà el resultat de multiplicar la quantitat de la taxa pel nombre d'alumnes que es presenten En el segon cas (a través de formulari web). Cal anar a la següent adreça web: i seleccionar el tipus de taxa (administrativa d'instituts, títols o proves d'accés a cicles). Tot seguit, del desplegable de la pantalla següent, ha de seleccionar la província a què pertany l'institut on es realitzarà la prova.

3 3 Tot seguit s'ha d'elegir per a quina prova, títol o certificat vol generar-se la taxa i, a continuació polsar Continuar. En la pantalla següent caldrà indicar el tipus de matrícula (ordinària, família nombrosa...) i comprovar l'import. Després cal polsar el botó Continuar. Seguidament apareixerà un formulari PDF que caldrà completar amb les dades de l'interessat (NIF, Cognoms, Domicili, etc.) i, a continuació polsar sobre el botó Acceptar. Automàticament es generarà un document que caldrà imprimir i portar a l'entitat bancària per fer l'ingrès. I, una vegada pagat, portar-lo al centre educatiu on es realitza la prova corresponent.

4 4 Finalment, el centre educatiu, marcarà que la taxa està pagada. Segons el tipus de prova (Idiomes, Accés a Cicles...) el procediment pot variar. Consulte la guia adient.

5 5 GESTIÓN DE LAS TASAS EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS Los centros privados concertados no tienen capacidad para generar los impresos de tasas (046) académicas. Sin embargo, sí pueden gestionar su cobro. Hay varias formas, que a continuación se comentan. 1.- A través del centro público al cual están adscritos. De forma individual De forma colectiva 2.- A partir de un impreso 046 generado en la web 1.- En el primer caso, habrá que personarse en el centro público y será este quien elaborará el impreso 046 con los datos del alumno. De forma individual Tiene que elegir el menú Centro > Menú principal > Gestión de Tasas Pulsar el botón Nuevo y completar los campos de la ventana que se presente siguiendo estos pasos: 1.- Escribir el NIA del alumno en el campo correspondiente y pulsar la lupa. El sistema mostrará una ventana sin datos: pulse el botón Busca avanzada 2.- Y a continuación completar los datos del alumno o alumna a quien se le generará la tasa. Puede elegir por NIA y fecha de nacimiento o por datos básicos. Cuando aparezca el alumno selecciónelo. 3.- Una vez seleccionado el alumno, completará los datos referentes a Tipos de matrícula, Ensenyanza y Concepto. Elija Sin aplazamientos y Modelo 046. Habrá que añadir el Detalle o los detalles y guardarlo con el disquete lateral. Finalmente habrá que guardar la tasa (Consulte la Guía de Tasas para más detalles) y posteriormente imprimir el modelo 046.

6 6 De forma colectiva: Tiene que elegir el menú Centro > Menú principal > Gestión de Tasas Pulsar el botón Nuevo y completar los campos de la ventana que se presente siguiendo estos pasos: 1.- Elegir del desplegable destinatario donde dice Centro Adscrito y escribir el código del centro en el campo correspondiente, después hay que pulsar la lupa. El sistema mostrará una ventana con resultados. Elija el que corresponda. 2.- El resto es parecido al procedimiento individual, con la diferencia que al elegir el detalle (p.e. Pruebas Acceso a CF GM) habrá que escribir el importe global de la tasa, que será el resultado de multiplicar la cantidad de la tasa por el número de alumnos que se presentan En el segundo caso (a través de formulari web). El interesado ha de ir a la siguiente dirección web: y seleccionar el tipo de tasa (administrativa de institutos, títulos o pruebas de acceso a ciclos). Seguidamente, del desplegable de la pantalla siguiente seleccionará la provincia a que pertenece el instituto donde se realizará la prueba.

7 7 A continuación tiene que elegir para qué prueba, título o certificado quiere generarse la tasa y, a continuación pulsar Continuar. En la pantalla siguiente habrá que indicar el tipo de matrícula (ordinaria, familia numerosa...) y comprobar el importe. Después, deberá pulsar el botón Continuar. Seguidamente aparecerá un formulario PDF que habrá que completar con los datos del interesado (NIF, Apellidos, Domicilio, etc) y, a continuación pulsar sobre el botón Aceptar. Automáticamente se generará un documento que habrá que imprimir y llevar a la entidad bancaria para hacer el ingreso. Y, una vez pagado, traerlo al centro educativo donde se realiza la prueba correspondiente..

8 8 Finalmente, el centro educativo, marcará que la tasa está pagada. Según el tipo de prueba (Idiomas, Acceso a Ciclos...) el procedimiento puede variar. Consulte la guía adecuada.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos son principalmente dos: 1.- Cobro

Más detalles

Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL, INSTRUCTORS I LLOCS FORMATIUS

Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL, INSTRUCTORS I LLOCS FORMATIUS GESTIÓ DE L ALUMNAT MATRICULAT EN FP DUAL (en castellano más adelante, págs. 14 a 26, PULSAR AQUÍ) Gestió en FP DUAL de GRUPS Gestió en FP DUAL d ALUMNAT Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL,

Más detalles

Seleccione les NEAE que presenta l'alumne i passe-la al quadre de l'esquerra.

Seleccione les NEAE que presenta l'alumne i passe-la al quadre de l'esquerra. ACTUALITZACIÓ A ITACA DEL CATÀLEG DE NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Accions a realitzar per part dels centres. Actualització Febrer 2015 (en castellano páginas 4,5 y 6, Anexos bilingües

Más detalles

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos

Más detalles

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en

Más detalles

SOLICITUD PROCEDIMIENTO CONCURSO-OPOSICIÓN CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA AÑO 2014 INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

SOLICITUD PROCEDIMIENTO CONCURSO-OPOSICIÓN CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA AÑO 2014 INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD PROCEDIMIENTO CONCURSO-OPOSICIÓN CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA AÑO 2014 INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN ENTRADA EN LA APLICACIÓN WEB (DEBIDO A LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

ASISTENTE PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN TELEMÁTICA ENSEÑANZAS BÁSICAS, BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS Y PCPI

ASISTENTE PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN TELEMÁTICA ENSEÑANZAS BÁSICAS, BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS Y PCPI ASISTENTE PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN TELEMÁTICA ENSEÑANZAS BÁSICAS, BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS Y PCPI El presente manual hace referencia, en los ejemplos e imágenes (puramente ilustrativas), a la

Más detalles

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS I DICE VÍA DE ACCESO A LA APLICACIÓN PARA GRABACIÓN DE INSTANCIAS... 2 PRESENTACIÓN TELEMÁTICA CON CERTIFICADO... 6 Grabación

Más detalles

I.- MATRICULAR ALUMNADO DE ADMISIÓN

I.- MATRICULAR ALUMNADO DE ADMISIÓN El presente documento pretende ser una guía de referencia para la matriculación del alumnado a lo largo del curso escolar, analizando la casuística que se puede presentar y el procedimiento a seguir en

Más detalles

GUÍA DE AUTO-MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

GUÍA DE AUTO-MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO Curso 03-04 GUÍA DE AUTO-MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CURSO 03-04 Contenido Página. Accediendo a la aplicación web.... Identificándonos... 3. Acceder a matrícula y gestión universitaria...

Más detalles

EMPRESA COLABORADORA GUÍA RÁPIDA DEL SISTEMA DELT@

EMPRESA COLABORADORA GUÍA RÁPIDA DEL SISTEMA DELT@ EMPRESA COLABORADORA GUÍA RÁPIDA DEL SISTEMA DELT@ INDICE 1 EMPRESA COLABORADORA... 3 1.1 ADMINISTRADOR DE EMPRESA COLABORADORA... 3 1.1.1 Requisitos previos... 3 1.1.2 Registro como administrador... 3

Más detalles

COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS

COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS Para poder realizar la facturación, hay que tener en cuenta que primero debemos tener creado el presupuesto de ingresos y gastos y aplicado a los propietarios dependiendo

Más detalles

Proceso de Admisión para ESO y BACHILLERATO

Proceso de Admisión para ESO y BACHILLERATO Proceso de Admisión para ESO y BACHILLERATO -Las imágenes de esta guía son orientativas, puede cambiar el contenido y orden de las columnas según definición del proceso de escolarización de cada año, pero

Más detalles

Solicitud individual de participación del alumnado

Solicitud individual de participación del alumnado Solicitud individual de participación del alumnado ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓN...3 2. ACCESO AL TRÁMITE...3 3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...9 Pág: 2 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este manual es explicar el funcionamiento

Más detalles

MATRÍCULA EN AUTOSERVICIO

MATRÍCULA EN AUTOSERVICIO Manual de usuario MATRÍCULA EN AUTOSERVICIO Universidad de Oviedo \\Semicrol_uc1\Publico\Ofidatos\Manuales\Universidad Oviedo\manual_matricula_internet\Matricula a traves de internet.doc Índice Pág. Matrícula

Más detalles

PASO 1: Entrada. a FOCO

PASO 1: Entrada. a FOCO PASO 1: Entrada a FOCO A través de la página Web de la Consejería de Empleo y Economía, http://empleoyformacion.jccm.es/principal, apartado Otras Entidades, Entidades de Formación Introduciremos usuario

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

1.- INTRODUCCIÓN 2.- PARÁMETROS

1.- INTRODUCCIÓN 2.- PARÁMETROS 1.- INTRODUCCIÓN Hemos diseñado una aplicación que facilite el envío a las entidades bancarias de las de cobro por domiciliación. La entrada de esta aplicación pueden ser, tanto ficheros cuyos formatos

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Capítulo 8. Certificados, exenciones y solicitud de títulos

Capítulo 8. Certificados, exenciones y solicitud de títulos Manual GESCEN para FPA v.1.0.0. Capítulo 8. Certificados, exenciones y solicitud de títulos Certificados del Profesorado Personal > Certificados El programa permite obtener cuatro tipos de certificados

Más detalles

Centro Guadalinfo de Cenes de la Vega EL CERTIFICADO DIGITAL

Centro Guadalinfo de Cenes de la Vega EL CERTIFICADO DIGITAL EL CERTIFICADO DIGITAL 1 CERTIFICADO DIGITAL QUÉ ES EL CERTIFICADO DIGITAL? Es un documento digital certificado con las mismas funcionalidades que cualquier documento físico, sirve para identificarnos

Más detalles

Plataforma integral educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria MANUAL DE USUARIO

Plataforma integral educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria MANUAL DE USUARIO Plataforma integral educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria MANUAL DE USUARIO Seguimiento Educativo Perfil Tutor/a legal Marzo de 2009 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 2. TAREAS HABITUALES...4

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

Manual del sistema Open Journal System para autores

Manual del sistema Open Journal System para autores Manual del sistema Open Journal System para autores El Open Journals Systems (OJS) es un software libre que facilita en línea la gestión y edición de revistas académicas, ya que agiliza el proceso editorial

Más detalles

Ventanilla Única de los Procuradores. Manual de gestión de solicitudes para los Colegios de Procuradores

Ventanilla Única de los Procuradores. Manual de gestión de solicitudes para los Colegios de Procuradores Ventanilla Única de los Procuradores Manual de gestión de solicitudes para los Colegios de Procuradores 1. Zona de gestión de Colegios Se denomina Zona de Gestión de Colegios al sitio reservado dentro

Más detalles

Manual de Automatrícula 2014-15 Para estudiantes matriculados en años anteriores y de nuevo ingreso.

Manual de Automatrícula 2014-15 Para estudiantes matriculados en años anteriores y de nuevo ingreso. Manual de Automatrícula 2014-15 Para estudiantes matriculados en años anteriores y de nuevo ingreso. ÍNDICE ACCESO DESDE EL PORTAL DEL ESTUDIANTE... 3 CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN... 6 DATOS PERSONALES...

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Manual para la Aplicación de Matrícula de Grados 2015 2016. Manual de Usuario

Manual para la Aplicación de Matrícula de Grados 2015 2016. Manual de Usuario Manual para la Aplicación de Matrícula de Grados 2015 2016 Manual de Usuario Proceso de Matriculación del Estudiante Paso 1 Paso 2 Obtención de un Usuario UNED Inserción de Datos Personales Alta de Matrícula

Más detalles

Guía de Uso del Portal de Proveedores. Cómo darse de alta

Guía de Uso del Portal de Proveedores. Cómo darse de alta f Guía de Uso del Portal de Proveedores Cómo darse de alta 1 Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1 CLAVES DE ACCESO... 3 2. SOLICITAR EL ALTA... 4 2.1 CONTRATO DE ALTA... 4 2.2 DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA...

Más detalles

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA 2015 MANUAL PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Atención a consultas

Más detalles

Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales

Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Fecha de realización: 3 de abril de 2009 INDICE INTRODUCCION... 3 ENTRADA EN LA APLICACIÓN... 4 SERVICIOS TELEMATICOS

Más detalles

Instrucciones de Automatrícula de Grados. 2015/16 ULTIMA HORA

Instrucciones de Automatrícula de Grados. 2015/16 ULTIMA HORA Instrucciones de Automatrícula de Grados. 2015/16 ULTIMA HORA Una vez aprobado el Decreto de Tasas para el curso académico 2015/16 por la Comunidad de Madrid, se ha procedido al recálculo de su matrícula.

Más detalles

Instrucciones de Automatrícula de Primer y Segundo Ciclo. 2015/16 ULTIMA HORA

Instrucciones de Automatrícula de Primer y Segundo Ciclo. 2015/16 ULTIMA HORA Instrucciones de Automatrícula de Primer y Segundo Ciclo. 2015/16 ULTIMA HORA Una vez aprobado el Decreto de Tasas para el curso académico 2015/16 por la Comunidad de Madrid, se ha procedido al recálculo

Más detalles

Tutorial e-administración. Suministro de Datos e Información Estadística con Certificado Digital

Tutorial e-administración. Suministro de Datos e Información Estadística con Certificado Digital Tutorial e-administración. Suministro de Datos e Información Estadística con Certificado Digital Acceda a la oficina virtual a través del enlace ubicado en la página web del Servicio de Planificación y

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Se deben seguir los siguientes pasos para la correcta instalación del módulo descargable:

MANUAL DE USUARIO. Se deben seguir los siguientes pasos para la correcta instalación del módulo descargable: MANUAL DE USUARIO La aplicación para la convocatoria Parques Científicos y Tecnológicos consta de un programa descargable más un módulo web. Mediante el módulo descargable, es posible cumplimentar todos

Más detalles

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA Notas importantes Si desea realizar alguna operación no suficientemente desarrollada en este manual consulte el Manual del usuario. Existen dos formas de acceso a los trámites

Más detalles

Sistema Nacional de Becas

Sistema Nacional de Becas Consulta Manual del Usuario Características Generales del Producto Dirección General de Administración Indice Indice... 2 Introducción... 3 Diagrama de contexto... 5 Página Principal... 6 Consulta para

Más detalles

Aguas de Cuenca. Oficina Virtual. Guía del Usuario versión 1.0

Aguas de Cuenca. Oficina Virtual. Guía del Usuario versión 1.0 Aguas de Cuenca Oficina Virtual Guía del Usuario versión 1.0 Índice Acceso a la Oficina Virtual 3 Registro Entrar a la Oficina Virtual Datos del usuario Selección de contrato Gestiones Correspondencia

Más detalles

Consulta De Recibos De Nómina Digitales. Manual de Usuario. Subdirección De Informática. Pruebas realizadas en:

Consulta De Recibos De Nómina Digitales. Manual de Usuario. Subdirección De Informática. Pruebas realizadas en: 2014 Consulta De Recibos De Nómina Digitales Manual de Usuario Subdirección De Informática Pruebas realizadas en: Consulta de recibos de nómina digitales Comprobante fiscal digital por internet (CFDI)

Más detalles

Traslado de Copias y Presentación de Escritos. Manual de Usuario V.3.1

Traslado de Copias y Presentación de Escritos. Manual de Usuario V.3.1 Traslado de Copias y Presentación de Escritos Manual de Usuario V.3.1 Página: 2 45 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 1 ACCESO A LA APLICACIÓN... 3 2 PROCESO DE FIRMA... 4 3 TRASLADOS PENDIENTES DE ACEPTAR POR EL

Más detalles

Guía Generación de Certificado de Trabajo Electrónico para afiliados Proyecto de Modernización Financiera /DGR

Guía Generación de Certificado de Trabajo Electrónico para afiliados Proyecto de Modernización Financiera /DGR Proyecto de Modernización Financiera www.igssgt.org Guía Generación de Certificado de Trabajo Electrónico para afiliados Proyecto de Modernización Financiera /DGR Copyright 2012 por Instituto Guatemalteco

Más detalles

Portal de Compras Cómo darse de alta FULLSTEP PORTAL VS.3.0

Portal de Compras Cómo darse de alta FULLSTEP PORTAL VS.3.0 Portal de Compras Cómo darse de alta FULLSTEP PORTAL VS.3.0 FULLSTEP NETWORKS 2006 Departamento de documentación cap/ 15/09/2006 Índice 1 Introducción 3 1.1 Claves de acceso 3 2 Solicitar el alta 4 2.1

Más detalles

MATRICULA DE INGRESANTES

MATRICULA DE INGRESANTES MANUAL DE USUARIO MATRICULA DE INGRESANTES INTRANET ACADEMICA Página 1 MANUAL DE MATRICULA POR INTRANET INGRESANTES Ingresar a la página principal de la Universidad: http://www.usmp.edu.pe/ 1 2 Seleccionar

Más detalles

GUÍA DE DESCARGA DE UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LOS CURSOS O MÁSTERS CONVOCADOS POR EL INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IVAP)

GUÍA DE DESCARGA DE UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LOS CURSOS O MÁSTERS CONVOCADOS POR EL INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IVAP) GUÍA DE DESCARGA DE UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LOS CURSOS O MÁSTERS CONVOCADOS POR EL INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IVAP) Para la descarga del certificado de asistencia a cualquiera

Más detalles

IES HUMANEJOS CURSO 2010-2011. 1 Crear una base de datos en el disco duro con el nombre Agenda.

IES HUMANEJOS CURSO 2010-2011. 1 Crear una base de datos en el disco duro con el nombre Agenda. EJERCICIO 1. Access 1 Crear una base de datos en el disco duro con el nombre Agenda. Si no aparece el Panel de tareas hacer clic sobre el icono elegir la opción Base de Datos en blanco. se abrirá el Panel

Más detalles

LA SEGURIDAD EN LAS NUEVAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE CENTROS: USUARIOS Y COPIAS DE SEGURIDAD.

LA SEGURIDAD EN LAS NUEVAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE CENTROS: USUARIOS Y COPIAS DE SEGURIDAD. 1 LA SEGURIDAD EN LAS NUEVAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE CENTROS: USUARIOS Y COPIAS DE SEGURIDAD. Introducción Trata este manual sobre dos aspectos relacionados directamente con la seguridad en el uso de

Más detalles

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L. Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC

UNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC PROCEDIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES El sistema generará recibos negativos sobre la base de los importes

Más detalles

FOCO GESTIÓN DE GRUPOS

FOCO GESTIÓN DE GRUPOS FOCO GESTIÓN DE GRUPOS MANUAL DE USUARIO IMPRESOS MODALIDAD II ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. PARTE DE ASISTENCIA... 4 3. CRONOGRAMA... 7 4. ACTA DE EVALUACIÓN... 8 5. CERTIFICADOS DE FORMACIÓN... 10 5.1.

Más detalles

FOCO GESTIÓN DE GRUPOS

FOCO GESTIÓN DE GRUPOS FOCO GESTIÓN DE GRUPOS MANUAL DE USUARIO CONVENIO DE PRÁCTICAS ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. BÚSQUEDA DE CONVENIOS... 3 3. ALTA CONVENIO... 5 4. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO... 18 5. ELIMINAR CONVENIO...

Más detalles

EJEMPLE DE WEB AMB SO

EJEMPLE DE WEB AMB SO EJEMPLE DE WEB AMB SO Existeixen dos camins per ficar so a una web: des de l opció de Comportamientos o des de Insertar plug in. A continuació expliquem els dos procediments i ampliem la informació sobre

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Portal de Proveedores Darse de alta

Portal de Proveedores Darse de alta Portal de Proveedores Darse de alta Documento realizado por: Departamento de soporte a proveedores y usuarios Fullstep Networks Soporte a proveedores y usuarios 91 296 2000 atencionalcliente@fullstep.com

Más detalles

PASO A PASO - MÓDULO DE PLANILLA SIPE

PASO A PASO - MÓDULO DE PLANILLA SIPE PASO A PASO - MÓDULO DE PLANILLA SIPE A. Grupo de Empleados-Solicitar Nuevo Grupo Primer Paso: Solicitar Nuevo Grupo 1. El usuario Elaborador, accede a la dirección electrónica https://sipe.css.gob.pa.

Más detalles

OFICINA VIRTUAL. Guía del Solicitante

OFICINA VIRTUAL. Guía del Solicitante Guía del Solicitante ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. CONCEPTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN... 2 2.1. Tipos de Solicitantes... 2 2.2. Navegar por la Aplicación... 3 2.3. Acceso con Registro previo... 4 3.

Más detalles

GUÍA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS. Manual de Usuario

GUÍA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS. Manual de Usuario GUÍA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS Manual de Usuario MANUAL DE USUARIO Guía de registro e inscripción cursos de Educación Continua y Virtual Para realizar con éxito su inscripción vía Web a los

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONAÚTICA (SITGA)

MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONAÚTICA (SITGA) MANUAL DE USUARIO SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES DE GESTIÓN AERONAÚTICA (SITGA) Índice 1. PANTALLA DE INICIO O DE INGRESO AL SISTEMA. 3 - Olvidaste tu contraseña? 4 1.1.Nuevo Usuario : 5 En tipo persona

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Sodexo ha creado un portal específico para nuestros socios afiliados, con el objetivo de facilitar sus gestiones diarias del servicio.

Más detalles

En el siguiente tutorial aprenderemos el funcionamiento y características del portal de publicaciones online de SEFAC.

En el siguiente tutorial aprenderemos el funcionamiento y características del portal de publicaciones online de SEFAC. En el siguiente tutorial aprenderemos el funcionamiento y características del portal de publicaciones online de SEFAC. MUY IMPORTANTE: para acceder a las publicaciones gratuitas o con descuentos para

Más detalles

Manual de usuario Entidad Solicitante GESFOR

Manual de usuario Entidad Solicitante GESFOR Manual de usuario Entidad Solicitante GESFOR Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. TUTORIAL... 4 2.1. GESTIÓN DE ACCESOS... 4 2.2. PANTALLA DE BIENVENIDA... 5 2.3. PRESENTAR SOLICITUD... 7 2.4. ALTA/MODIFICACIÓN

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDA PARA LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN CENFOMASTER CENTRO DE FORMACIÓN INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

PROGRAMA DE AYUDA PARA LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN CENFOMASTER CENTRO DE FORMACIÓN INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN PASO 1.- Introduce en tu disquera o lector de CD la aplicación PASO 2.- Elige la opción según el Office que tengas en tu PC ForMaster 97 si tienes el Office 97 ForMaster 2000

Más detalles

Curso Formativo para la Aplicación de Matrícula de Grados 2012-2013 30 y 31 Agosto 2012. Manual de Usuario

Curso Formativo para la Aplicación de Matrícula de Grados 2012-2013 30 y 31 Agosto 2012. Manual de Usuario Curso Formativo para la Aplicación de Matrícula de Grados 2012-2013 30 y 31 Agosto 2012 Manual de Usuario Proceso de Matriculación del Estudiante Paso 1 Paso 2 Obtención de un Usuario UNED Inserción de

Más detalles

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99 Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero

Más detalles

Región de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT

Región de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT . Manual Usuario FCT Murcia, 9 de Julio de 2007 Manual de Usuario FCT v1.0 pág. 2 de 73 ÍNDICE Manual Usuario FCT...1 1. Tipos de usuarios... 4 2. Modelo de navegación... 5 3. Servicios... 6 3.1. Convenios...

Más detalles

Sede electrónica de la Seguridad Social. Cita Previa para prestaciones en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS)

Sede electrónica de la Seguridad Social. Cita Previa para prestaciones en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) Y DE LA Sede electrónica de la Seguridad Social Cita Previa para prestaciones en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) Solicitud y consulta con certificado digital Y DE LA

Más detalles

Manual de Usuario de Campus virtual

Manual de Usuario de Campus virtual Manual de Usuario de Campus virtual 1 de Junio de 2015 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. CONCEPTOS BÁSICOS... 1 3. ACCESO A LA WEB... 2 4. portada del sitio... 2 5. FORMULARIO DE REGISTRO.... 3 6. MENU

Más detalles

GESTIÓN DE CARGOS DE EJECUTIVA DIRECTA EN RECAUDACIÓN

GESTIÓN DE CARGOS DE EJECUTIVA DIRECTA EN RECAUDACIÓN Diputación de Badajoz Manual de Usuario 7 Aplicación Informática de Gestión Tributaria del O.A.R. GESTIÓN DE CARGOS DE EJECUTIVA DIRECTA EN RECAUDACIÓN Jesús Berrocal-Rangel Jefe de la Unidad de Tasas

Más detalles

GUIA DEL ESTUDIANTE PARA LA MATRICULA VIA INTERNET

GUIA DEL ESTUDIANTE PARA LA MATRICULA VIA INTERNET GUIA DEL ESTUDIANTE PARA LA MATRICULA VIA INTERNET (Semestre 2013-I) Elaborado por: Vicerrectorado Académico Oficina de Registros y Asuntos Académicos Oficina de Servicios Informáticos Página 1 PASO 1:

Más detalles

Manual de usuario Solicitud de Prestación Contributiva MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario Solicitud de Prestación Contributiva MANUAL DE USUARIO Manual de usuario Solicitud de Prestación Contributiva MANUAL DE USUARIO Solicitud de Ayuda Suplementaria de tres meses de Renta activa de inserción por cambio de residencia por víctimas de violencia de

Más detalles

Programa NóminaSOL. Centro de Enseñanzas Empresariales TRON. Gestión Empresarial NóminaSOL. Pág.1

Programa NóminaSOL. Centro de Enseñanzas Empresariales TRON. Gestión Empresarial NóminaSOL. Pág.1 Pág.1 INDICE Dar de alta una empresa... 4 Configuración de Empresa... 8 Convenio Colectivo... 12 Alta de Trabajadores... 23 Contrat@... 41 Contrat@ - Recepción de respuestas... 45 Afiliación A La Seguridad

Más detalles

http://www.expidetufactura.com.mx Acceso a nuestro sistema. (fig. 1)

http://www.expidetufactura.com.mx Acceso a nuestro sistema. (fig. 1) Manual de Usuario Sistema de Facturación V.3.2 Para ingresar al Sistema de Facturación electrónica usted debe ir a nuestra página web: http://www.expidetufactura.com.mx En la parte superior derecha de

Más detalles

Ejercicio para los candidatos sin grado medio. Jazz y música moderna.

Ejercicio para los candidatos sin grado medio. Jazz y música moderna. Pàg: 1 de 25 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Exercici per als candidats sense grau mitjà. Jazz i Música Moderna. Ejercicio para los candidatos sin grado medio. Jazz y música moderna. (Pista 05) 1.

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EXTRANJERO DE ESPAÑOL CURSOS DE VERANO 2015 INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES EN PROFEX

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EXTRANJERO DE ESPAÑOL CURSOS DE VERANO 2015 INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES EN PROFEX FORMACIÓN DEL PROFESORADO EXTRANJERO DE ESPAÑOL CURSOS DE VERANO 2015 INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES EN PROFEX Qué es Profex? Profex es una aplicación informática que permite solicitar

Más detalles

MANUAL DE ALTA DE USUARIO

MANUAL DE ALTA DE USUARIO V.0 MANUAL DE ALTA DE USUARIO Atención al cliente Lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:15h a 17:00h, viernes de 8h a 14:00h Teléfono 978 877 870 - E-mail: sat@czplus.es Teléfono Tirea 902 090 269 El acceso

Más detalles

Contabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión

Contabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión PROGRAMAS DE GESTIÓN Programas de Gestión En cada Programa de la aplicación puede acceder, mediante el botón Contenido a una ayuda sobre el mismo, en la que se explica su funcionalidad y los conceptos

Más detalles

Manual de Usuario Ciclos Formativos Matriculación para Modalidad de Distancia

Manual de Usuario Ciclos Formativos Matriculación para Modalidad de Distancia Manual de Usuario Ciclos Formativos Matriculación para Modalidad de Distancia Manual de Usuario - Ciclos Formativos Matriculación Pág. 1 Í N D I C E 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. BUSQUEDA DE MATRICULAS... 4

Más detalles

GUÍA RÁPIDA PARA INTRODUCCIÓN DE CALIFICACIONES FINALES SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA AVANZADA VEGA

GUÍA RÁPIDA PARA INTRODUCCIÓN DE CALIFICACIONES FINALES SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA AVANZADA VEGA GUÍA RÁPIDA PARA INTRODUCCIÓN DE CALIFICACIONES FINALES SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA AVANZADA VEGA 16/10/2008 Cómo conectarse. Antes de empezar a usar el Campus Docente Sigm@ (en adelante CDS) es recomendable

Más detalles

MATRÍCULA EN LÍNEA. En la siguiente pantalla aparecerá el valor liquidado y la fecha límite de pago. Aquí hay dos opciones:

MATRÍCULA EN LÍNEA. En la siguiente pantalla aparecerá el valor liquidado y la fecha límite de pago. Aquí hay dos opciones: Respetado estudiante. Este manual le brindará servirá de guía sobre el procedimiento de matrícula que debe realizar en el sistema de Registro y Control Académico de la ESAP ACADEMUSOFT, así como para desarrollar

Más detalles

MANUAL DE AYUDA PAGO DE IMPUESTOS

MANUAL DE AYUDA PAGO DE IMPUESTOS MANUAL DE AYUDA PAGO DE IMPUESTOS Agencia Tributaria Centro de Atención Telefónica Departamento de INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE PAGO DE IMPUESTOS ACCESO A PAGO DE IMPUESTOS...3 Comprobaciones previas...

Más detalles

MANUAL DE VUE PARA OCEs 130-010 CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE VUE PARA OCEs 130-010 CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN MANUAL DE USUARIO 130-010 CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN (ARGENTINA) MANUAL DE USUARIO 1 Emisión inicial Actualización Fecha de modificación: 02/10/2015 Jackson Cortez Jose Camacho 2 El presente manual tiene por objeto

Más detalles

ACTAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

ACTAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ACTAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES Manual de Usuario Fecha 13/01/2012 Realizado por el Equipo de Desarrollo

Más detalles

Matrícula por Internet

Matrícula por Internet . Centro de Servicios Informáticos Universidad Nacional de Educación a Distancia. Matrícula por Internet.......... Manual práctico para la solicitud de matrícula por Internet. Matrícula por Internet Utilización

Más detalles

Guia para la automatrícula de másters universitarios y doctorados

Guia para la automatrícula de másters universitarios y doctorados Guia para la automatrícula de másters universitarios y doctorados Curso 2015-2016 A continuación te detallamos los pasos que debes seguir para formalizar tu matrícula. Instrucciones técnicas: per saber

Más detalles

1.- Registro de Profesores (Candidatos)

1.- Registro de Profesores (Candidatos) 1.- Registro de Profesores (Candidatos) Los profesores que deseen realizar una solicitud en Profex deben registrarse previamente en la Sede electrónica del Ministerio: https://sede.educacion.gob.es. La

Más detalles

(Soluciones ADSL e-comercio) GUIA DE USUARIO Versión 2.0

(Soluciones ADSL e-comercio) GUIA DE USUARIO Versión 2.0 GUIA DE USUARIO Versión 2.0 Parte 1 Manual del servicio Crea tu Tienda de Telefónica Net, ver 2.0 1 - INDICE - 1. INTRODUCCION 3 2. COMO CREAR UNA TIENDA 4 2.1 PASO 1: ACCEDA AL SERVICIO CREA TU TIENDA

Más detalles

Oficina Virtual Manual del usuario

Oficina Virtual Manual del usuario Oficina Virtual Manual del usuario AJUNTAMENT D ALGEMESÍ 1/24 Índice 1. Introducción.. 3 2. Oficina Virtual.. 3 2.1. Organización... 3 2.2. Idioma 5 2.3. Información del portal 5 3. Perfiles de usuario

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Codex.pro. Gestión de pagos del centro

Codex.pro. Gestión de pagos del centro Codex.pro. Gestión de pagos del centro Índice Codex.pro. Gestión de pagos del centro...1 1. Introducción...2 2. Cobro por domiciliación bancaria...3 2.1. Instrucciones paso a paso...3 3. Gestión de pagos

Más detalles

GUÍA DE USUARIO CONTENIDO

GUÍA DE USUARIO CONTENIDO GUÍA DE USUARIO CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ACCESO AL PORTAL 3. CONSULTAS 3.1 Consulta de saldos 3.2 Consulta Estados de Cuenta 3.3 Constancia de retención 3.4 Informe del Servicio de Gestión 4 MENU DE OPERACIONES

Más detalles

Web ITSM -GUIA RÁPIDA DE USUARIO-

Web ITSM -GUIA RÁPIDA DE USUARIO- Web ITSM -GUIA RÁPIDA DE USUARIO- Manual básico de la aplicación WebITSM donde se visualiza la funcionalidad completa de la misma y la forma adecuada y eficaz de utilizarla. Ingeniería Técnica en Informática

Más detalles

Manual trámite telemático AYUDAS ECONÓMICAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CURSO 2015-2016

Manual trámite telemático AYUDAS ECONÓMICAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CURSO 2015-2016 Manual trámite telemático AYUDAS ECONÓMICAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO CURSO 2015-2016 INDICE 1. Introducción...3 2. Requisitos previos...3 3. Ejecutar

Más detalles

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DEL REP MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SECRETARIOS GENERALES

GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DEL REP MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SECRETARIOS GENERALES GUÍA RÁPIDA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DEL REP MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SECRETARIOS GENERALES Indicaciones preliminares A continuación se describirán los principales procesos que puede realizar

Más detalles

Gestión de Tasas MANUAL DE USUARIO. Versión 4.01

Gestión de Tasas MANUAL DE USUARIO. Versión 4.01 Gestión de Tasas MANUAL DE USUARIO Versión 4.01 Índice 1 PAGO TELEMÁTICO... 3 1.1 ACCESO... 3 1.2 SECCIÓN DATOS IDENTIFICATIVOS: DEL PAGADOR Y EL SUJETO PASIVO... 5 1.3 SECCIÓN DATOS RELATIVOS AL CÁLCULO

Más detalles

Guía nuevo panel de clientes Hostalia

Guía nuevo panel de clientes Hostalia Guía nuevo panel de clientes Hostalia Cardenal Gardoki, 1 48008 BILBAO (Vizcaya) Teléfono: 902 012 199 www.hostalia.com 1. Estructura del panel de administración El panel de control presenta un diseño

Más detalles

Manual Web Gestión Logística. Web ICP v1.0 1

Manual Web Gestión Logística. Web ICP v1.0 1 Manual Web Gestión Logística Web ICP v1.0 1 Manual Gestión Logística Dirección Web Gestión Logística ICP: http://logistica.icp.es/webicpnet Para poder acceder a la aplicación el usuario se identificará

Más detalles