TEMA 3 FUERZAS CENTRALES: PROBLEMA DE DOS CUERPOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TEMA 3 FUERZAS CENTRALES: PROBLEMA DE DOS CUERPOS"

Transcripción

1 TMA 3 FZAS CNTALS: POBLMA D DOS CPOS

2 Poe e os ceos jo ezs centes Vos consie ináic e n siste oo o os ceos e ctún jo inenci e n otenci e sóo eene e istnci ente os ceos es eci jo n ez cent-: con x y z C.M. Qeeos exes Lgngin en nción e y :,,, T L

3 Poe e os ceos jo ezs centes,,, T L x y z C.M. M con M T M T

4 Poe e os ceos jo ezs centes Conseción e oento ine,,,,,,,,,,, :,,, M L ctesins n M L z y x z y x z y x z y x z y x z y x Oseos e hy tes cooens cícics: cte M M P cte M P cte M L P cte M L P cte M L P L L L z z z y y y x x x z x x Coo e Lgngino está einio so n cte teneos:, L

5 Fezs centes: Conseción e oento ng L, Coo eos e gngino sóo eene exicitente e óo e y no e s iección. Po tnto osee sietí esecto gios exeso en cooens eséics y coo e no tiene eenenci en os ángos-. Deostos en e cíto nteio e si e siste es ininte ente gios e oento ng es n cnti conse. Po tnto e oento ng es n cnti conse en n siste e os ceos intectno jo ezs centes. P cte n consecenci e conseción e oento ng es e e oiiento está contenio en e no e tiene o ecto no oento ng.

6 Lgngino e os ceos jo ezs centes en cooens oes,,,,,, L y x y x y x y x y x L Veos e gngin e os ceos jo ezs centes en cooens oes es cícic en,,,, y o tnto s oento conjgo seá n constnte e oiiento: cte L

7 Ley e s áes ª ey e Kee t t L cte A A t t cte L eoci eo áe i o ni e tieo es constnte en ináic e os ceos jo ezs centes. P e cso tic e oiiento netio est ey e eci o Johnnes Kee en 69 ts n estio exhstio e os tos exeientes enios o Tycho Bhe cec e s osiciones e net Mte.

8

9 Conseción e enegí,,, L Coo eos e gngino e n siste e ceos jo ezs centes es nción hoogene e go en s eocies y e otenci no eene e s eocies: Aeás e L no es nción exícit e tieo con o c: cte cte H t L t H ; T H

10 POTNCIAL FCTIVO tiizno e oento ng oeos escii enegí coo: L L V ; V Done coo y ios en e ie te se conoce coo e otenci eectio. De est exesión oeos esej eoci i coo: V n ig teneos e otenci eectio e otenci gittoio -/ : > e oiiento no es conino. L tíc se iige hci hst e cz e único nto e etoceso y eot cecieno ineiniente. Iéntico nteio eo eg ininito con 3 << oiiento seá conino ente os ntos e etoceso y 4. Son s istncis sies e óit eiheio, y 4 eio si se tt e n net eeo e so. 3 ecto e osición es cte e ig 3. s eci e oiiento es cic.

11 Tyectoi t y t Oteni con s constntes e oiiento t t t t t t t t V t V t V

12 ,,, 3 t t F F F L t L F L L L t L L t L Tyectoi t y t Oteni con s ecciones e Lgnge ecciones e oiiento

13 Óit ; F t t : ie e Cio F F F 3 3 Oscio ozo!

14 F Deshcieno e cio e ie oteneos: F st exesión es tién y úti etein ez e g n óit conoci Poe ineso e e csi esoió Kee Óit

15 Óit Ot osiii es tiizno s ecciones integes: cio e con V V t V t V : n Si Sociones nítics:. P n,- y -3 nciones cices. P n5,3,,-4,-5-7 integes eítics.

16 POBLMA D KPL ncont óit e cso e otenci gittoio: F F Poeos esoe integ e otenci gittoio, e e coo n integ cic ineit. O oeos esoe ección ieenci e este cso es e n oscio con n ez e ozo constnte y e tién es sencio. Lo esoeeos o os os étoos.

17 POBLMA D KPL < : Siiicno y c con si c x c x x x tio e es

18 POBLMA D KPL : áetos Deinieno os cción e n cónic en oes y con e oigen e cooens en no e ss o.

19 POBLMA D KPL Vos esoe e iso oe eo ho tiizno ección ieenci: st es ección e n oscio ónico con n ez constnte. n gene se ee eost e soción gene e n ección ieenci e este tio se ee escoone siee coo s e soción e ección hoogene ez ás n soción tic: A A A P H P P P H : A áetos Deinieno os cción e n cónic en oes y con e oigen e cooens en no e ss o.

20 eso e Secciones cónics en oes O P D Se n nto e os oco y one sitos nesto oigen e cooens O, y n ect iectiz. Toeos n nto cie e no P. g geoético e os ntos tes e: PO P cte es n cónic, one constnte ecie e noe e excentici. Si exesos eción nteio en oes: PO P DPO D D D D D > hiéo áo < eise cicneenci

21 eso e Secciones cónics en oes Cicneenci. cte si ise << < < < [ ] [ ] tie ogeo so eio tie eigeo so eiheio si < < x in x in,, x x o in x c

22 eso e Secciones cónics en oes Páo L consieos coo e cso íite e n eise e se cie en e ininito: si in cno ± in Hiéoe > in in Si in

23 POBLMA D KPL con egesos oe e Kee one híos enconto e óit se exes coo: Así o o e heos isto s secciones cónics: óit cic óit eític óic óit hieóic óit < < < < > > ª Ley e Kee

24

25 POBLMA D KPL con Ls óits netis son eítics ª Ley e Kee entonces h e cise e eítico: eítics óits < < < < x x o in x c

26 POBLMA D KPL: Óits eitics con eítics óits < < < < x x o in x c Los ntos sies seán: : : x in eio eiheio Peioo e óit: 3/ A A t A t cte t A eise eise τ τ 3/ τ

27 POBLMA D KPL Tece Ley e Kee: 3 3 3/ 3/ 4 A eise τ τ x x o in x c con 3ª Ley e Kee

28 POBLMA D KPL: Oit teeste x x o in x c 3/ G G β τ β τ τ [ ] s s g s g g N g g N G tie so tie so tie so 3/ β β, A Tie ís hos s tie Tie so tie / β τ eio eiheio : :

29 POBLMA D KPL Peioos e s óits gnos nets: x x c o x in τ β 3 / net net β sonet 4 G so net 4 G so s si net << so β sonet / s. A τ ens β 3/ ens 4,669ís,65ños τ te β 3/ te 686,93ís,88ños τ jite β 3/ jite 4334,33ís,87ños τ stno β 3/ stno 759,85ís 9,46ños

30

31 cción e Kee t L óit es y úti ccteiz e oiiento, eo si eeos ose n ojeto stonóico net, steite, coet, steoie, etc necesitos conoce e ángo en e teneos e nt nesto teescoio en n eteino tieo t. L exesión e tyectoi t eeos eás exes coo nción sóo e os áetos oites nentes: eioo τ y excentici. τ A t τ t τ A t τ τ ctea τ t τ cte; t t A t con

32 cción e Kee t x tg ctg x x x x x senx x x tiizno τ t τ / sen tg ctg t Se iniete hcieno n esoo en seie e exesión nteio: τ τ τ τ τ O t t t t t t L

33 cción e Kee t L exesión nteio ee es úti y cete gcis os oenoes eo hst eios e sigo XX hí e sc étoos tentios es s e gnes seies con s ecisiones tn ts e son necesis cácos stonói en inoes. oio Kee y ego Newton y chos e os ás iotntes teáti scon étoos encont exesiones nejes y eciss e tyectoi. n e Mion g 95 o en e Gostein g se een encont gnos e eos. Si eizos e cio e ie: Se ee eost e exesión nteio: ψ Ψ noí excéntic t τ ψ t τ τ ψ ψ n ez eset est ección tscenente tiizno ección e óit: y e cio e ie se ee otene t ti e eción: tg tg t τ ψ cción e Kee ψ ψ

34 esee s oi ección tscenente t τ Astonoi No 69 ψ ψ Te ohine 67 Ss ts e 3 eces ás eciss e ningn nteio Peijo n tánsito e ecio oseo o Piee Gseni n ño eés e s ete.

35 cción e Kee Vos esi í e étoo e Kee e nos oocion n inteetción geoétic noí excéntic y e jnto ección e Kee nos eitiá encont n senci exesión e óo e eoci e n ceo en s óit. De ig eos e es sencio eci sigiente eción geoétic: x y ψ senψ ψ óo e eoci e n ceo e sige n oit eític ciá: x y ψ ψ eino : t ψ ψ ψ ψ τ τ Sstityeno en exesión nteio oteneos: ψ 3 τ ψ τ

36 Tyectois óics e hieóics Páo ± cno si in in in L consieos coo e cso íite e n eise e se cie en e ininito: Hiéoe > > > > > in in in in Si con

37 Pecesión e s óits Heos enconto e otenci gittoio e siee e tyectoi ese cot, óit es n eise ce. P iscsión sigiente es coneniente eini e ángo si coo e ángo ecoio ente e eiheio y e eio. P n óit eític ce este ángo es exctente. Sin ego si etos igeente óit oe existen ots ezs e no híos incio en nesto náisis este ángo h e i y óit no seá ce. Cno etción se eeñ, e eiheio se oeá n cnti eeñ en c cico e óit ntenieno e no oit. s eci os ásies eiheio y eio ecesionán. n e oiiento netio ecesión iene cs o s etciones ocis o os otos nets y e hce e ez tot ente e so y e net se igeente istint e ez gittoio ente os os ceos. Mecio tiene n ecesión noente gne, eio eectos etiists. Ve Mion g 3.

38 Pecesión en óits ces. Cc e ϕ en n eioo coeto n otenci cent. ϕ t ϕ ϕ t t V L V L tiizno conseción e oento ng: ϕ L ; t L ϕ V L L L V ϕ L n n Sóo se ce : V / V/ eociones eioos L ϕ cte

39 Poe Songos n net oitno eeo e so con n otenci e tio L esenci e otos nets oitno eeo e so etn e otenci ñieno n téino e en e cso e siste so es eeño: GM δ <<< Detein e esziento ng e eiheio δφ eiheio e este net si: δ β δ γ 3

40 Soción: V V V t V t V Lo ieo es escii e esziento ng e ios e e: x in ángo ecoio cno í ese in x y ee in ios e e: Y e o oeos exes eino esecto áeto e o x in

41 x in Sstitios exesión e y oteneos: x in x in F δ δ δ Hgo n esoo e tyo e F en nción e δ x in x in x in F O O O F F F δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ

42 x in eiheio δ δφ econo e δ δ δφ x in eiheio δ δφ eiheio

43 Cso β δ O O eiheio β β δ β δ δ δφ L L β δφ eiheio x x o in x c con

44 Cso 3 γ δ eiheio γ γ γ γ γ γ γ δ δφ 6 γ δφ eiheio x x o in x c con Petción etiist

45 esoción Néic e cción e Kee n óit eític en nción e eioo oit τ y e excentici Ato e og: D. Jie Gcí Sánchez Ano e Mecánic y Ons 6/7

46 con x x o in x c : : x in eio eiheio.. 37, A τ

47

48

49 CHOQS LÁSTICOS n choe ente os tícs se eástico si no hy éi e enegí cinétic en coisión. n este cso s ecciones e conseción nos oocionn: inici inici i i in i i Descien s intecciones css o otencies consetios e se nen en e ininito -es en t cso enegí cinétic en e ininito es enegí tot- cno os estos no son igos. n cso e eseci iotnci es ez e Coo. Moento in tíc i in Moento inici tíc i inici i in i i negí i negí inici tíc i in tíc i F ± j Tién escien s coisiones ente ceos y os sóio ígio coo es e cso e os choes ente os e i.

50 Siste e cento e ss y Siste e Lotoio x y z L T P Ls cnties eis en e siste cento e ss CM s esigneos con n steisco: L M L T M T M P Siste CM Siste L

51 Choes en e siste CM P in ot Coo ios en e CM: n este cso coo e oento tot es ceo, s tícs se cecn con oentos iges y oestos ejse con oentos iges y oestos ono n ángo con iección inciente. Conseción e oento ine Conseción e negí T Q P

52 Choes en e siste Lotoio n este cso tíc se cec con oento tíc os e está en eoso y o tnto con oento ϕ M V CM Moentos incientes Moentos sientes

53 eción ente os sistes CM y L Inteetción Geoetic C A O B ϕ AB 4 AB

54 eción ente os sistes CM y L Inteetción Geoetic C A O B h h : entonces Coo tg tg

55 Ángo áxio en e siste otoio O x econo e tzos n cicneenci e io cent en O. Aí eos geoeticente e cno < no existe iitción e ángo. Sin ego cno > éxistiá n o áxio e ángo e eene e cociente ente s ss. x > Tién oeos eg is concsión encontno os exteos e nción e ecion e ángo con : [ ] x si cnze soo tg > coo x

56 Ángo áxio en e siste otoio < cno í e, cece cnz n o íite. > cno í e, cnz n o áxio cno y o tnto x x O

57 TANSFNCIA D NGÍA n e siste e otoio enegí tot coincie con enegí cinétic inici e tíc. T M Pte e est enegí es tnsei tíc, e en e siste otoio est iniciente en eoso. L enegí e tíc ts e choe seá: T Po tnto cción e enegí tnsei seá: T T 4 M L áxi tnseenci e enegí se cnz y es Si eás s ss son iges tnseenci es e %. 4 M Cno yo es ieenci ente s ss eno es ts e tnseenci.

58 T T TANSFNCIA D NGÍA T 4 T De o náog oeos encont exesiones tnseenci e enegí en nción e ángo e es e e eios en os exeientos: 5 T T Si Si < > sóo ± ± eo < ϕ Songos n hz e tícs tos e s y enegí T nzs cont n nco coesto e átoos con ss e ien no se tos iges. Si oneos n etecto e ie enegí e s tícs isess n ángo e 9º esecto iección inciente encontos e esto e ig.

59 CHOQS NT DOS PATÍCLAS Q INTACCIONAN MDIANT N POTNCIAL CNTAL Heos enconto n seie e exesiones e etein os oentos ines tés e os oentos inicies y e ángo e isesión tg P oe etein e ángo es necesio conoce e otenci e intección y esoe s ecciones e oiiento. ϕ φ in φ

60 DISPSIÓN PO N POTNCIAL CNTAL N L CM j i φ φ esoeeos e choe en e siste CM esoieno e oe náogo e n tíc e s oiénose en n co cyo oigen está en eoso en e CM. oento ng seá: L enegí seá:,, L,,

61 DISPSIÓN PO N POTNCIAL CNTAL N L CM j e ne Coo tyectoi jo n otenci cent i φ φ e cento e otenci y e eiheio, teneos : es siétic esecto eje φ φ in in

62 φ in 4 4 in 4 4 φ in in 4 φ tg tg φ φ j i DISPSIÓN BAJO L POTNCIAL

63 4 φ in in φ tg tg φ φ j i DISPSIÓN BAJO L POTNCIAL

64 Sección eicz e isesión Consieeos isesión e n hz e tícs iéntics e incien hci e cento e isesión con eoci nioe eo con áetos e icto ieentes y e o tnto son isess jo istintos ángos. Se N e núeo e tícs isess o ni e tieo en ángos coenios ente y. Se n e núeo e tícs e o ni e tieo tiesn ni e seicie e n sección ect e hz. ensi e jo e tícs inciente N na n Sección eiczσ N n σ σ

65 Sección eicz ieenci Poeos i tién istición ng si, en nción e ángo sóio en ez e en nción e ángo no, eci e núeo e tícs isess con ángos sóios coenios ente Ω y Ω : N n Ω N Ω N Ω σ n Ω σ Ω ángo sóio ente os os conos geneos o ángos en e étice ente y es: Ω Sección icz ieenci σ Ω σ Ω N n Cáco Teóico Meición exeient

66 Sección eicz ieenci en e CM e n ese > < si V si V otenci e Se Sóo s tícs con < se isesn A se n otenci cent tyectoi h e se siétic esecto eje e ne e cento e otenci y in, o tnto os ángos e incienci y e si hn e se iges. Ω Ω Ω ϕ σ σ σ 4 4 σ σ Ls tícs isess tiesn n ese e io 4 σ σ Ω

67 eción ente sección eicz ieenci en e CM y en e SL Songos e y teneos sección eicz ieenci en e CM. ntonces oeos tiiz eción: exesión : tiizno est Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω σ σ σ oteneos eino tg o oto o y Ω Ω σ σ

68 Disesión e theo : otenci e Consieeos ecoeos eción e encontos ente e áeto e icto y e ángo e isesión: ctg tg tg Ω 4 4 σ / 4 4 σ Ω φ φ j i

69 Aoxición e ángos eeños en e SL cáco e sección eicz se siiic cho si consieos únicente eos choes con ángos e esición eeños. sto e otenci e Coo se coesone con áetos e icto gnes e o e e otenci se éi y o tnto tengos ángos e esición eeños. y Si y Po tnto : Si Fez es cent : C oo y ; y x F y ; t; Po x y t oto o x : y Fyt t t y x y y Fy x y y F y x y y y x y y. x t y

70 Poe : Vijes intenetios - Nes Voyge cóo eg en e ínio tieo y con e ínio conso e enegí?

71 TAYCTOIA LIPTICA TIA-ANO T T T no Tie x in,9, ,9, 9,.. 9,,5.. 8 A A A A A T T ños t T T eo 6. 3/ 3/ τ τ x

72 ,9,99 4 s GM T So eiheio.5,5 3 4 s eco ot tie o tie esce eiheio esege GM GM GM So So So Júite... 5 A J.., 9 A TAYCTOIA LIPTICA TIA-ANO

73 Tyectoi Tie-no con isesión o Júite V V júite júite i i CM: Oigen en Júite V V júite júite i β V Jite i i i V júite so Ne Júite i V J i s J 3 τj GM 6 So s J Heiocéntico:Oigen en e So i i Choe eástico! V V i i V júite júite i V i júite júite β

74 Choe con Júite V Jite so β i Ne Júite Tyectoi ái en zon one oin e co gittoio e júite, i i β β, i i i júite, i β T J, i i, i V V β 4.7s i júite J 5. T 8s

75 Qeeos si e choe con Júite con yo eoci osie Coo : V júite óo e eoci e si seá áxio si tot e si es e eoci e Júite: V júite áxio si V júite V s júite V Jite β i i GM 6 So s J so Ne Júite

76 Ango e isesión choc con Júite P consegi áxi eoci e si i β V Jite so i i Ne V J Júite i tg V Si tot e si es e eoci e Jite entonces e oo e eoci e si es áxio en e siste heiocentico. ntonces es ci eost e: júite V j i áxio β i β Vj GM J º si V júite

77 Óit nte e choe con Júite en e siste CM º 4.7J in.9j in >.. i J No se este! GM J tg. ; GM J GM J 4.7 J. GM J tg 4.7J.

78 Bnce enegético ts e choe negí e ne ntes ne i i GM So J negí e Júite ntes Júite i M J V J GM So J M J negí e ne esés negí e Júite esés ne GM So J Júite i M J V ' J GM So J M J ne ne ' i MJ VJ VJ M J V J V J M J Jite ne

79 Ne óit heiocéntic ts e choe con Júite in A GM GM J J J so J J so

80 TIMPOS D VLO t t < > tn ctn tn tn n si si t

81 TIMPOS D VLO < > tn ctn tn tn n si si t. Tieo e eo tie-júite o óit:,9, º 5.,9 5.,99,9,99,9,99 ángo T J J Júite ños t jite tie tn ctn

82 TIMPOS D VLO < > tn ctn tn tn n si si t. Tieo e eo júite-no o óit º ángo J no ños t no jite tn tn.9 n

83 t TIMPO D VLO τ τ 3/ 3/. ños T TIAANO 6 ÓBITADICTA T x t TIAJÚPITANO t t tiejúite júiteno ños

Tema 2. Sistemas conservativos

Tema 2. Sistemas conservativos Te. Sistes consevtivos Segn pte: Potenciles centles Un potencil U se enoin centl cno epene solente e l istnci n pnto fijo O. Tono n siste e efeenci cento en O, el potencil sólo epene e l cooen il U U (

Más detalles

Sobre la matemática del Problema de

Sobre la matemática del Problema de Soe l teáti el Pole e Kele Clos S Chine Soe l teáti el Pole e Kele Clos Sánhe Chine Intouión Johnnes Kele Weil e St, Aleni, 7 e iiee e 57 - Rtison, Aleni, 5 e noviee e 63, ulió ls tes leyes que esien el

Más detalles

GRAVITACIÓN I: LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

GRAVITACIÓN I: LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL 8 0 GRVICIÓ I: LEY DE L GRVICIÓ UIVERSL j Sigue pcticndo Indic sobe l tyectoi de un plnet con óbit elíptic lededo del Sol, que ocup uno de los focos, los puntos de áxi y íni elocidd Rzon l espuest b t

Más detalles

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983 PERFIL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CALI Mar t a Le t i c i a Es p i n o s a G. Ob s e r v at o r i o de Vi o l e n c i a f am i l i ar En C olom b i a, el f enó m eno d e la v i olenci a ha si d o a b

Más detalles

Introducción a la dinámica Segunda Ley de Newton

Introducción a la dinámica Segunda Ley de Newton noduión l dinái Seund e de Newon Objeio Deeinión de l eleión de un óil io usndo diess énis eeienles on el disosiio indido esqueáiene en l Fiu, que inlue un ooineuo edi el deslzieno en unión del ieo. Esudio

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

Progresiones aritméticas y geométricas

Progresiones aritméticas y geométricas Pogesioes itétics y geoétics Pogesioes itétics U pogesió itétic es scesió de úeos, tles qe l difeeci ete dos cosectivos clesqie de ellos es costte, po ejeplo, l scesió de los úeos ipes,,, dode l difeeci

Más detalles

Método de las Imágenes.

Método de las Imágenes. Electici Mgnetismo Cuso 5/6 Métoo e ls Imágenes. Es un métoo potente ue pemite esolve lgunos polems complicos. Consiste en moific el polem, mplino el ecinto, e fom ue:» Resulte más sencillo.» Se sign cumplieno

Más detalles

IES Al-Ándalus. Dpto. Física y Química. Curso 2004/05 Física 2º Bachillerato - 1 -

IES Al-Ándalus. Dpto. Física y Química. Curso 2004/05 Física 2º Bachillerato - 1 - IS Al-Ándalus. Dpto. Física y Quíica. Cuso 4/5 Física º Bachilleato - - FÍSICA º BACHIAO. XA AS 4, 5 - - 5 OPCIÓ A:. a) Caacteísticas de la inteacción anética. Difeencias con la inteacción electostática.

Más detalles

Método de las Imágenes.

Método de las Imágenes. Electici Mgnetismo 9/ Electostátic efinición Los conuctoes en electostátic. Cmpo e un cg puntul. plicciones e l Le e Guss Integles e supeposición. Potencil electostático efinición e Intepetción. Integles

Más detalles

Practico 7 Fuerza y Leyes de Newton

Practico 7 Fuerza y Leyes de Newton 008 Pctico 7 uez y Leyes de Newton ) Un bloque de 5.5 Kg. está inicilmente en eposo sobe un supeficie hoizontl sin ficción. Es empujdo con un fuez hoizontl constnte de 3.8 N. ) Cuál es su celeción? b)

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

TEMA 2: NÚMEROS RACIONALES: FRACCIONES.

TEMA 2: NÚMEROS RACIONALES: FRACCIONES. TEMA NÚMEROS RACIONALES FRACCIONES.. Cojuto e los Núeros Rioles, Q. El ojuto e los úeros rioles es u pliió e los úeros eteros, los que se le ñe uevos úeros que se ostruye o úeros eteros y se ll FRACCIONES.

Más detalles

2πε. V b a. b a. dr r 850V E 3

2πε. V b a. b a. dr r 850V E 3 3.6 El tuo e un conto Geige tiene un cilino metálico lgo y hueco e cm e iámeto. too lo lgo el eje el tuo hy un lme e.7 mm e iámeto. uno el tuo está funcionno, se plic un voltje e 85 V ente los conuctoes.

Más detalles

ACTIVIDADES. b. Desarrollo de sistemas de evaluación: Establecer estándares de desempeño de usuario final de videojuegos.

ACTIVIDADES. b. Desarrollo de sistemas de evaluación: Establecer estándares de desempeño de usuario final de videojuegos. Videojego y Edcción: Encet de ioizción. Retdo, íntei y coentio L eizción de Seinio Intencion de Videojego y Edcción ognizdo o e Miniteio de Edcción tvé de Cento de Edcción y Tecnoogí, Ence, en conjnto

Más detalles

TEMAS 6 Y 7 GEOMETRÍA EN EL ESPACIO

TEMAS 6 Y 7 GEOMETRÍA EN EL ESPACIO Tems Geometí en el espcio Mtemátics II º Bchilleto TEMAS Y GEOMETRÍA EN EL ESACIO ECUACIONES DE RECTAS Y LANOS EJERCICIO es plelo plno que contiene l ect Escibe l ecución del. s hll l ecución de un plno,

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

la integral de línea de B alrededor de un trayecto cerrado

la integral de línea de B alrededor de un trayecto cerrado LEY DE AMPERE L ley de Guss de los cmpos elécticos implic el flujo de E tvés de un supeficie ced; estlece que este flujo es igul l cociente de l cg totl enced dento de l supeficie ente l constnte ε. En

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

Vectores. Bases. Producto escalar, vectorial y mixto; y aplicaciones

Vectores. Bases. Producto escalar, vectorial y mixto; y aplicaciones Mtemátics II Geometí del espcio Vectoes. Bses. Podcto escl vectoil mixto; plicciones Obsevción: L moí de los poblems eseltos continción se hn popesto en los exámenes de Selectividd.. Ddos los vectoes (

Más detalles

Following are the form numbers of successful candidates:- (Dr. Mumtaz-Ul-Imam) REGISTRAR. Page 1 of 7

Following are the form numbers of successful candidates:- (Dr. Mumtaz-Ul-Imam) REGISTRAR. Page 1 of 7 0103 TE 0104 CE 0107 CE 0108 EE 0109 BE 0110 BE 0111 EL 0112 EE 0114 CS 0115 CS 0116 TE 0117 BE 0118 BE 0120 TE 0121 EE 0128 CS 0129 CE 0130 SE 0133 TE 0134 SE 0136 BE 0140 EE 0141 EE 0143 SE 0144 SE 0145

Más detalles

Following are the form numbers of successful candidates:- (Syed Abrar Ali) REGISTRAR. Page 1 of 8

Following are the form numbers of successful candidates:- (Syed Abrar Ali) REGISTRAR. Page 1 of 8 0201 CE 0207 CE 0208 EE 0210 CS 0211 BI 0215 EL 0217 CE 0219 BE 0220 BE 0222 EE 0223 SE 0224 EE 0226 CS 0228 CS 0235 CS 0237 EE 0238 SE 0239 CI 0240 EL 0243 CI 0244 SE 0245 CE 0246 CS 0252 CI 0253 EE 0254

Más detalles

Atraer y Retener al Cliente en B anc a Co m erc ial 1. I nt r o d u c c i ón 2. S o l u c i ón d e N e g o c i o 3. A r q u i t e c t u r a d e l a S o l u c i ón 4. S e r v i c i o s 1 Introducción M

Más detalles

PLANOS. Ecuación vectorial de un plano. Expresando los vectores en forma cartesiana:

PLANOS. Ecuación vectorial de un plano. Expresando los vectores en forma cartesiana: PLNOS L eión el Pln Se efine n ln m el lg geméti e ls nts el esi et e siión ee eesse m minión linel el et e siión e n nt el ln s etes linelmente ineenientes lels l ln tnt l mínim eteminión linel e n ln

Más detalles

TEMA 2. CAMPO GRAVITATORIO.

TEMA 2. CAMPO GRAVITATORIO. EA. CAPO GAVIAOIO. 1.- LEYES DE KEPLE..- LEY DE GAVIACIÓN UNIVESAL 3.- CAPO GAVIAOIO EESE. 4.- ENEGIA POENCIAL GAVIAOIA. 5.- APLICACIÓN AL ESUDIO DE LOS SAÉLIES. 1.- LEYES DE KEPLE. A Kele (1571-1630)

Más detalles

Siempre verifica que a 2 = b 2 + c 2 (Th. Pitágoras)

Siempre verifica que a 2 = b 2 + c 2 (Th. Pitágoras) Págin 1 FIGURAS EN EL PLANO POLÍGONOS FIGURAS EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO 1.- Polígono de 3 ldos: Tiángulo. B Los ángulos inteioes de culquie tiángulo sumn siempe 180º. El áe de culquie tiángulo se puede

Más detalles

FORMULARIO PARA VIGAS Y PÓRTICOS

FORMULARIO PARA VIGAS Y PÓRTICOS FORURIO PR VIGS Y PÓRTIOS Formurio pr vigs y pórticos.. Otención de istriución de Soicitciones medinte Formución de cuy s Funciones de cuy permiten epresr tnto distriución de crgs sore un vig sometid

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO?

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO? MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. QUE ES? Herramienta que indica el papel de cada cargo dentro de la organización a través de las funciones que le son propias. COMO? Con información explicitaordenada

Más detalles

EJERCICIOS DE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS PUNTOS

EJERCICIOS DE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS PUNTOS EJERCICIOS DE PUNTOS, RECTAS Y PLANOS PUNTOS Ejecicio nº.- Repeent lo punto iguiente: A(, 5, ), B(,, ) C(,, ) Ejecicio nº.- Repeent lo punto iguiente: A(,, ), B(,, ) C(,, ) Ejecicio nº.- Repeent lo punto

Más detalles

Olimpiada de Física de la Región de Murcia 2011. (tiempo: 1 hora)

Olimpiada de Física de la Región de Murcia 2011. (tiempo: 1 hora) limpiaa e Física e la Región e Mucia 011 ARTE I (tiempo: 1 hoa) 1. Tio e tes! Vamos a escibi los tios a canasta meiante la cinemática el tio paabólico. Despeciaemos la esistencia con el aie. α h Situamos

Más detalles

b) ; como el trabajo no conservativo es nulo, la energía mecánica se conserva, es igual en el perihelio y en el afelio.

b) ; como el trabajo no conservativo es nulo, la energía mecánica se conserva, es igual en el perihelio y en el afelio. Depataento de ísica y Quíica 1 PAU ísica, septiebe 2010. ase específica. OPCIÓN A Cuestión 1. - Un coeta se ueve en una óbita elíptica alededo del Sol. Explique en qué punto de su óbita, afelio (punto

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles

glosario de BBVA GLOSARIO -Bolsa-

glosario de BBVA GLOSARIO -Bolsa- BBVA GLOSARIO -B- A : Aó: C ó 100 í. V í ó. E. A A : E ó í. S ó í á ó ó. Aó : Aó, ú ó, ó. Aó : S ó. Aó : Aó. S : ) ) ó. Aó : Aó ó. Aó : Tí ó B, ó. Aó : Té,,,, ó. S ó, ó. Aó : (G ):E. C,. E é é ; á. Aó

Más detalles

TAISEN DESHIMARU ZEN y A R T ES M A R C I A L ES Presentación de M arc de S m edt N o ta f inal del D r C l au de D u rix D ig ital iz ado p o r U p asik a 1 I N D I C E P a g i n a s P r e s e n t a c

Más detalles

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo.

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo. Examen muestra Ob je ti vo Responder preguntas parecidas a las del examen de selección. Im por tan cia Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Saber cuántas

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

4 El campo gravitatorio

4 El campo gravitatorio Solucionaio l cao aitatoio CICIS USS. n los étices e un tiánulo equiláteo e e altua, se encuentan tes asas untuales e, y k, esectiaente. Calcula la intensia el cao aitatoio en el baicento el tiánulo. enieno

Más detalles

Energía del Campo Magnético Estacionario

Energía del Campo Magnético Estacionario Eet y Mgnetso 5/6 Enegí e Cpo Mgnéto Estono A estu e Teoe e Poyntng se efnó Enegí e Cpo Mgnéto en en un vouen oo: o que se ese es u enegí so un stuón, ee to egón en que exst po gnéto: htuente too e espo.

Más detalles

APUNTES DE CRISTALOGRAFÍA: RETÍCULO RECÍPROCO Màrius Vendrell RETÍCULO RECÍPROCO

APUNTES DE CRISTALOGRAFÍA: RETÍCULO RECÍPROCO Màrius Vendrell RETÍCULO RECÍPROCO RETÍCULO RECÍPROCO A pti el etíulo efinio nteiomente, en el que omo nuo oespone un motivo o llmemos etíulo ieto, es posible efini oto etíulo (que llmemos eípoo) en el ul los tes vetoes funmentles son:

Más detalles

( ) ( ) 60 ( ) ( ) ( ) Opción A. Ejercicio A.1- Se sabe qué Calcular, de manera razonada, aplicando las propiedades

( ) ( ) 60 ( ) ( ) ( ) Opción A. Ejercicio A.1- Se sabe qué Calcular, de manera razonada, aplicando las propiedades IES Mditáo d Málg Soluió Juio Ju Clos loso Giotti Oió Ejiio.- S s ué. Clul d od lido ls oidds duds l lo d los siguits dtits: B B IES Mditáo d Málg Soluió Juio Ju Clos loso Giotti Ejiio..- Hll l uió dl

Más detalles

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD CENTRO RAMA CRÉDITOS CURS OS Nº ES TUDIANTES Facultat d Eco no mía Ciencias Sociales y Jurídicas 240 4 210 El Grado e n Finanzas y Co ntabilidad re pres e nta una nov ad

Más detalles

G ICND1 Interconexión de los disp ositiv os de red C isco P a rte 2 V o l u m e n 2 Versión 1.0 u í a d e l e s t u d i a n t e Número de parte de texto: 97-2 5 5 9-0 1 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: ESTE CO

Más detalles

CAPITULO II ESTATICA DE FLUIDOS - 53 -

CAPITULO II ESTATICA DE FLUIDOS - 53 - CAPITULO II ESTATICA DE FLUIDOS - 5 - .- ESTATICA DE FLUIDOS En esta ate del texto vaos a estudia las leyes físicas ás geneales que desciben a un fluido líquido que se halla en estado de eoso y que o sencillez

Más detalles

SELECCIÓN ADVERSA Y RACIONAMIENTO DE CREDITO

SELECCIÓN ADVERSA Y RACIONAMIENTO DE CREDITO SCCIÓN ADVRSA Y RACIONAMINTO D CRDITO Biliofí Básic: Wlsh (003 º d.) Monety Theoy nd Policy. MIT ess. Citulo 7. SCCIÓN ADVRSA Cundo hy ieso de insolvenci l fijción del tio de inteés dee conteml tl osiilidd

Más detalles

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO MARCELO ROUGIER MARTÍN FISZBEIN LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO El gobierno peronista de 1973-1976 MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Rougier,

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Tema 4: Potencial eléctrico

Tema 4: Potencial eléctrico 1/38 Tem 4: Potencil Eléctico Fátim Msot Conde Ing. Industil 2007/08 Tem 4: Potencil Eléctico 2/38 Índice: 1. Intoducción 2. Enegí potencil eléctic 1. de dos cgs puntules 2. de un sistem de cgs 3. Intepetción

Más detalles

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial Elemetos tos bdmesoles. U vsó pelm A Se cosde el poblem de cotoo bdmesol costtdo po l eccó deecl (, e el domo, smplemete coeo ls codcoes de cotoo: (, coocd e α coocd e Recédese qe qe, s se deom l ccdte

Más detalles

s S ä k E l e k t r i s k s ä k e r h e t I n s t a l l a t i o n s s ä k e r h e t R e n g ö r i n g s s ä k e r h e t S p l k L C D d s k ä P l l k P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E x t e r

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE ONDAS y SONIDO

PROBLEMAS RESUELTOS DE ONDAS y SONIDO PROBLEMAS RESUELTOS DE ONDAS y SONDO CURSO - Anonio J. Babeo, Maiano Henández, Alfonso Calea, José González Deaaeno Física Alicada. UCLM Pobleas esuelos ondas y sonido PROBLEMA. Una onda se oaga o una

Más detalles

Edificios I n t e l ig e n t e s y sost e n ib l e s Elena M u ño z P ad ellano B u s i nes s D ev elo p m ent M anag er R eal Es t at e 1 Cambiemos la forma en la q u e d iseñamos, c on st ru imos y g

Más detalles

Definición. una sucesión, definimos la sumatoria de los n primeros

Definición. una sucesión, definimos la sumatoria de los n primeros MATEMATICA GENERAL 00, HERALDO GONZALEZ S SUMATORIAS Suto sle Defcó U sucesó el es tod fucó co doo u sucouto de los úeos tules y co vloes e, sólcete, l sucesó es : N tl que Osevcó Deotos l sucesó o N,

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

Cantidad de movimiento en la máquina de Atwood.

Cantidad de movimiento en la máquina de Atwood. Cntidd de movimiento en l máquin de Atwood. esumen Joge Sved y Pblo Adián Nuñez. jogesved@topmil.com. pblo_nuniez2000@yhoo.com. ed pticiptiv de Cienci UNSAM - 2005 En el pesente tbjo se puso pueb l pedicción

Más detalles

www.fisicaeingenieria.es Vectores y campos

www.fisicaeingenieria.es Vectores y campos www.fisicaeingenieia.es Vectoes y campos www.fisicaeingenieia.es www.fisicaeingenieia.es ) Dados los vectoes a = 4$ i + 3$ j + k$ y c = $ i + $ j 7k$, enconta las componente de oto vecto unitaio, paa que

Más detalles

Regue Sanfonado # # 4 2. œ œ œ œ. œ œ. 2 œ. . r œ œ œ œ œ. . œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. Música Maranhense

Regue Sanfonado # # 4 2. œ œ œ œ. œ œ. 2 œ. . r œ œ œ œ œ. . œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. Música Maranhense Música Maanhense Regue anfonado Cesa Nascimento A: ilcima Gacez Coea opano # # 1 2 3 4 5 Contalto eno ass 6 6 7 8 9 CAlt gacezmusical@hotamailcom (098)8805 8220 2 Reggae anfonado 10 10 11 Ua % 12 13 CAlt

Más detalles

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO *

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * Reu ni dos en el Sa lón Fran cis co Oller del Ho tel El Con ven to, en San Juan,

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

= r v senθ = cte. = L 2 m = cte. = r v senθ = L. T r = (Los planetas se mueven tanto más despacio cuanto mayor es su órbita) a 2.

= r v senθ = cte. = L 2 m = cte. = r v senθ = L. T r = (Los planetas se mueven tanto más despacio cuanto mayor es su órbita) a 2. A : OÍA D LA GAVIACIÓN UNIVSAL A : CAPO GAVIAOIO A : OÍA D LA GAVIACIÓN UNIVSAL SUN :ºBACHILLAO. L descición del undo en l ntiüedd. (tóstenes de Ciene idió el dio teeste o º vez. Aistco de Sos fue defenso

Más detalles

wave wall MANUAL TECNICO WAVE WALL WAVE WALL L 1-19

wave wall MANUAL TECNICO WAVE WALL WAVE WALL L 1-19 WAVE WALL M A N U A L T E C N I C O L 1-19 Wave Wall es un atractivo y elegante sistema de enlace de tiles de 3form, que forman un revestimiento a modo de ola con llamativas alternativas de tiles. El sistema

Más detalles

Me pregunto si alguna gente crea y publica sitios de internet con el único propósito de atormentar a sus visitantes.

Me pregunto si alguna gente crea y publica sitios de internet con el único propósito de atormentar a sus visitantes. DIIEZ COSAS QUE ODIIO EN UN WEBSIITE Por Jason Oconnor Traducción libre del artículo aparecido el 5 de octubre 2004 en marketingprofs.com ( Ten things I hate in a website ) Me pregunto si alguna gente

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal

Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal Leyes de Keple y Ley de Gavitación Univesal J. Eduado Mendoza oes Instituto Nacional de Astofísica Óptica y Electónica, México Pimea Edición onantzintla, Puebla, México 009 ÍNDICE 1.- PRIMERA LEY DE KEPLER

Más detalles

- 1 - PLANO INCLINADO

- 1 - PLANO INCLINADO - 1 - PLNO INCLINDO DESCOMPOSICIÓN DE L FUERZ PESO Suponé que tengo un cuerpo que está poydo en un plno que está inclindo un ángulo. L fuerz peso punt pr bjo de est ner: UN CUERPO POYDO EN UN PLNO INCLINDO.

Más detalles

ÁLGEBRA DE MATRICES. * Tenemos aquí el mapa de una ciudad (Konigsberg) que está atravesada por un río sobre el que hay varios puentes:

ÁLGEBRA DE MATRICES. * Tenemos aquí el mapa de una ciudad (Konigsberg) que está atravesada por un río sobre el que hay varios puentes: º Bchilleto Mteátics II Dvid Miguel del Río IES Euop (Móstoles) Vos coside ls tices coo u disposició ectgul de úeos que cotiee ifoció. Si se quiee es u fo de ode ifoció. Po ejeplo: * Teeos quí el p de

Más detalles

Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuaciones de Poisson y Laplace Elctc y Mgntsmo / Elctostátc Dfncón Los conuctos n lctostátc. mpo un cg puntul. plccons l Ly Guss Intgls supposcón. Potncl lctostátco Dfncón Intptcón. Intgls supposcón. Ecucons Posson y Lplc. oncons Intfs.oncons

Más detalles

I.E.S. Mediterráneo de Málaga Modelo5_09_Soluciones Juan Carlos Alonso Gianonatti. Opción A. Ejercicio 1A

I.E.S. Mediterráneo de Málaga Modelo5_09_Soluciones Juan Carlos Alonso Gianonatti. Opción A. Ejercicio 1A Opción A Ejecicio A [ 5 puntos] Se sabe que la función f: R R definida po f ( - +b+ si ) =, es deiable. a -5+a si > Detemina los aloes de a y b Paa se deiable debe de se, pimeamente, función continua,

Más detalles

INTEGRALES INDEFINIDAS

INTEGRALES INDEFINIDAS INTEGRALES INDEFINIDAS Pág.: ÍNDICE:.- FUNCIÓN PRIMITIVA..- INTEGRAL INDEFINIDA..- INTEGRALES INMEDIATAS...- INTEGRACIÓN INMEDIATA DE ALGUNAS FUNCIONES. 4.- PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA. 5.- MÉTODOS

Más detalles

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO Resultado fiscal El ar tícu lo 10 de la LISR in di ca que las per so nas mo ra les de be rán pa gar el im pues to apli can do al re sul ta do fis cal la tasa del

Más detalles

MÁQUINAS DE OFICINA. Índice de símbolos. Calculadoras científicas

MÁQUINAS DE OFICINA. Índice de símbolos. Calculadoras científicas Índice de símbolos NCION CON PI S TEC EN E ENE ICIO P ECIO COSTE TEC E PO CENT E E T O E ENE SO PI S N E ITOS P ECIO ENT P NT TI E HIPE SO N E ITOS N T ES TEC PT S E OS SOPO TE TI E A I ENT CI N CON C

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS AVANZADO MODALIDAD: DISTANCIA DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s Nº h o r a s t e ó r i ca s : 1 1 6 h o r a s Nº h o r a s p r á ct i ca s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN AT AR IOS :

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONJUNTO DE NORIAS, ACEÑAS Y MOLINOS FLUVIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA SU INCLUSIÓN EN EL C.G.P.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONJUNTO DE NORIAS, ACEÑAS Y MOLINOS FLUVIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA SU INCLUSIÓN EN EL C.G.P. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONJUNTO DE NORIAS, ACEÑAS Y MOLINOS FLUVIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA SU INCLUSIÓN EN EL C.G.P.H. ANDALUZ JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE CULTURA. P LA NO CA TA ST

Más detalles

Villa Rio Verde. Construida en dos plantas:

Villa Rio Verde. Construida en dos plantas: Vill Rio Vede itud en l mill de oo mbellí se encuent est viviend constuid en un estilo Mediteáneo ndluz de 550m2, situd en l zon lt de Rio Vede 500m de l ply y 700m de Pueto Bnús, se sient sobe un teeno

Más detalles

PROBLEMAS DE RODADURA EJEMPLOS SELECCIONADOS

PROBLEMAS DE RODADURA EJEMPLOS SELECCIONADOS POBLEMAS DE ODADUA EJEMPLOS SELECCONADOS UNDAMENTOS ÍSCOS DE LA NGENEÍA Antonio J. Brbero / Alfonso Cler Belmonte / Mrino Hernández Puche Dpt. ísic Aplicd. ETS ng. Agrónomos (Albcete) EJEMPLO Considere

Más detalles

P EC H A KU C H A 5 D E A B R I L P R I MER D E D I BUJA N T ES S O B R E C UA D E R N O E N M A D R I D D E 1 0 A 21 H O RAS

P EC H A KU C H A 5 D E A B R I L P R I MER D E D I BUJA N T ES S O B R E C UA D E R N O E N M A D R I D D E 1 0 A 21 H O RAS A P R I MER P EC H A KU C H A D E D I BUJA N T ES S O B R E C UA D E R N O E N M A D R I D 201 4 5 D E A B R I L D E 1 0 A 21 H O RAS O R GA N I ZA: DE C O N E L C U A D E R N O CO L A B O RA N: Escuela

Más detalles

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora!

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora! Gnt con nrgí crtiv. BE FREE. EL FREEBIE ONLINE: LA HERRAMIENTA DE INBOUND MARKETING MÁS CREATIVA. EL REGALO INFINITO. El frbi un hrrint d prooción y counicción onlin originl, intrctiv, virl, útil y grtuit.

Más detalles

PROBABILIDAD. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar.

PROBABILIDAD. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar. PROBABILIDAD Ejercicio nº 1.- De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar. a Cuál es el espacio muestral? A "Mayor que 6" B "No obtener 6" C "Menor que 6" c Halla los

Más detalles

La V i r t u al i z ac i ón f r e nt e a l o s d e s af ío s d e l N e g o c i o d e 2 0 0 9 Alfonso Ramír e z D i r e c t or G e ne r al V M w ar e E sp aña y P or t u g al Ab r i l 2 0 0 9 G El Problema

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI

Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Anexo 1 1 /// Manual para la Homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Indice A. Introducción....................................................................

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

FORMULARIO EN DISTINTAS OPERACIONES FINANCIERAS 1. CAPITALIZACIÓN SIMPLE: ( ) ( )

FORMULARIO EN DISTINTAS OPERACIONES FINANCIERAS 1. CAPITALIZACIÓN SIMPLE: ( ) ( ) Isbel Nóvo Arechg FORMULARIO EN DISTINTAS OPERACIONES FINANCIERAS 1. CAPITALIZACIÓN SIMPLE: El tnto i y el tiepo n, tienen que estr correlciondos, es decir, referidos l iso período de tiepo, generlente

Más detalles

Solicitud de Seguro Combinado del hogar "POLIHOGAR"

Solicitud de Seguro Combinado del hogar POLIHOGAR Fech de l solicitd Fech de vigenci Fech de ecibido Dí Mes Año Desde Hst (Sello) Intemediio N t l Nombe y pellido Sexo Ingeso mensl Estdo civil Teléfono(s) / Fx Segos Altmi, C.A. Inscit en el Ministeio

Más detalles

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A ES Medieáeo Málg Reev.- Ju lo loo Gioi Popue.- ) Eui el eoe vlo edio Lgge d u iepeió geoéi ( puo) ) lul u puo l ievlo [ ] e que l e gee l gái l uió e plel l ued (o egeo) que ue lo puo () e ( puo) ) Teoe

Más detalles

Viga sobre Base Elastica

Viga sobre Base Elastica ees namentales e la mecánica el meio contino Viga sobre Base Elastica PRINCIPIO DE VAOR ESTACIONARIO DE A ENERGÍA POTENCIA TOTA a energía potencial total Π e n sistema elástico viene compesto por os partes:

Más detalles

Quien tiene un Galaxy antiguo. tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 145 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S5

Quien tiene un Galaxy antiguo. tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 145 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S5 Desde44 Oportunidades MAYO 2014 Quien tiene un Galaxy antiguo tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 14 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S PVP para nuevas altas, portabilidades,

Más detalles

IMPORTANCIA DE LA FAUNA SILVESTRE EN LA DIETA ALIMENTICIA DE LA POB LACION RURAL DE MAZ AN RIO NAPO LORETO Pe rú W a l d e m a r Al e g ri a Mu ñ o z ( * ) J o sé Me n d o z a Ro d rí g u e z ( * * ) I.

Más detalles

2πR π =

2πR π = PÁGIN 11 Pág. 1 oodends geogáfi cs 19 os ciuddes tienen l mism longitud, 15 E, y sus ltitudes son 7 5' N y 5' S. uál es l distnci ente ells? R b 7 5' b 5' Tenemos que ll l longitud del co coespondiente

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

L I N E A E S P A C I O

L I N E A E S P A C I O L I N E A E S P A C I O SANITARIOS Código Descripción Inodoro con depósito IETJ B DTEXF B Su al tu ra fa ci li ta la trans fe ren cia des de una si lla de rue das. Po see cua tro pun tos de fi ja ción

Más detalles

Esta guía es una herramienta que usted debe usar para lograr los siguientes objetivos:

Esta guía es una herramienta que usted debe usar para lograr los siguientes objetivos: Deptmento de Físic, UTFSM Físic Genel II / of: A. Bunel. FIS10: FÍSICA GENERAL II GUÍA #3: otencil Eléctico. Objetivos de pendizje Est guí es un hemient que usted debe us p log los siguientes objetivos:

Más detalles

XIX. CERTAMEN REGIONAL DE HABANERAS. TOTANA HABANERA OBLIGADA: JUNTO A TI

XIX. CERTAMEN REGIONAL DE HABANERAS. TOTANA HABANERA OBLIGADA: JUNTO A TI XIX CERTAMEN REGIONAL DE HABANERAS TOTANA 1999 HABANERA OBLIGADA: UNTO A TI ( Santos Mon ) Arm : A GINÉS ABELLÁN A La tarde usca noche ara so, usca noche ara so La tarde usca noche ara so, o morena en

Más detalles

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES Pérez Chávez - Fol Olguín - Campero Guerrero Actualmente, un número importante de personas morales se encuentran constituidas legalmente como sociedades

Más detalles

P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013

P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013 P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013 ENI SA C o m enza m o s pres entá ndo no s QU IÉ N E S S ON? ENI SA QU IÉ N E S E N IS A? ENI SA E N IS A Empresa Nacional de Innovación S.A. Es una empresa de

Más detalles

Las leyes del movimiento

Las leyes del movimiento Unidd emátic Nº 1 Ls leyes del movimiento Los objetivos de est Unidd emátic son los siguientes: Comende l noción de fuez como esultdo de un intección. Reconoce ls fuezs que ctún en un sistem físico. Alic

Más detalles

+ + h. 8 v A. = = 2026 m s 1 3 1,3 10 6 m

+ + h. 8 v A. = = 2026 m s 1 3 1,3 10 6 m m A + ( ) G P m ( ) 0 + G P m R P + h R P h A B R P eniendo en cuenta que h R P /, la anteio expesión queda como: G A P 8 A 3 Sustituyendo datos numéicos, esulta: 6,67 0 N m kg, 0 3 kg A 06 m s 3,3 0 6

Más detalles

Capítulo 4: Expresiones algebraicas. Polinomios.

Capítulo 4: Expresiones algebraicas. Polinomios. Mtemátics oientds ls enseñnzs cdémics: º B de ESO Cítulo : Eesiones lgeics. Polinomios. LiosMeVede.tk www.untesmevede.og.es Auto: Edudo Cuchillo Iáñez Reviso: Jvie Rodigo Ilustciones: Bnco de Imágenes

Más detalles

B end i t os S ean Los P aci f i s t as

B end i t os S ean Los P aci f i s t as La Misa Católica Romana y el Poder Transformador del Evangelio de la No Violencia Det ener l a Vi o l enci a y C o nst r ui r una P az Just a y Dur ader a en N ues t r as Vi das, Nues t r as P ar r o qui

Más detalles

Enfrentando. cesantía INUND. ntía INUNDAC

Enfrentando. cesantía INUND. ntía INUNDAC frto i F f I C D tí IU o B t B o t tr it D D o I o CS SUICID F i F i f f I C tí IUD B to B o t t i D D tr o o CS SUICIDI F F i i f f tí IUDCI to B B o t t tr i D o I ID IC U o FCS S i i f f I CI tí IUDC

Más detalles