TEMA 3 FUERZAS CENTRALES: PROBLEMA DE DOS CUERPOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TEMA 3 FUERZAS CENTRALES: PROBLEMA DE DOS CUERPOS"

Transcripción

1 TMA 3 FZAS CNTALS: POBLMA D DOS CPOS

2 Poe e os ceos jo ezs centes Vos consie ináic e n siste oo o os ceos e ctún jo inenci e n otenci e sóo eene e istnci ente os ceos es eci jo n ez cent-: con x y z C.M. Qeeos exes Lgngin en nción e y :,,, T L

3 Poe e os ceos jo ezs centes,,, T L x y z C.M. M con M T M T

4 Poe e os ceos jo ezs centes Conseción e oento ine,,,,,,,,,,, :,,, M L ctesins n M L z y x z y x z y x z y x z y x z y x Oseos e hy tes cooens cícics: cte M M P cte M P cte M L P cte M L P cte M L P L L L z z z y y y x x x z x x Coo e Lgngino está einio so n cte teneos:, L

5 Fezs centes: Conseción e oento ng L, Coo eos e gngino sóo eene exicitente e óo e y no e s iección. Po tnto osee sietí esecto gios exeso en cooens eséics y coo e no tiene eenenci en os ángos-. Deostos en e cíto nteio e si e siste es ininte ente gios e oento ng es n cnti conse. Po tnto e oento ng es n cnti conse en n siste e os ceos intectno jo ezs centes. P cte n consecenci e conseción e oento ng es e e oiiento está contenio en e no e tiene o ecto no oento ng.

6 Lgngino e os ceos jo ezs centes en cooens oes,,,,,, L y x y x y x y x y x L Veos e gngin e os ceos jo ezs centes en cooens oes es cícic en,,,, y o tnto s oento conjgo seá n constnte e oiiento: cte L

7 Ley e s áes ª ey e Kee t t L cte A A t t cte L eoci eo áe i o ni e tieo es constnte en ináic e os ceos jo ezs centes. P e cso tic e oiiento netio est ey e eci o Johnnes Kee en 69 ts n estio exhstio e os tos exeientes enios o Tycho Bhe cec e s osiciones e net Mte.

8

9 Conseción e enegí,,, L Coo eos e gngino e n siste e ceos jo ezs centes es nción hoogene e go en s eocies y e otenci no eene e s eocies: Aeás e L no es nción exícit e tieo con o c: cte cte H t L t H ; T H

10 POTNCIAL FCTIVO tiizno e oento ng oeos escii enegí coo: L L V ; V Done coo y ios en e ie te se conoce coo e otenci eectio. De est exesión oeos esej eoci i coo: V n ig teneos e otenci eectio e otenci gittoio -/ : > e oiiento no es conino. L tíc se iige hci hst e cz e único nto e etoceso y eot cecieno ineiniente. Iéntico nteio eo eg ininito con 3 << oiiento seá conino ente os ntos e etoceso y 4. Son s istncis sies e óit eiheio, y 4 eio si se tt e n net eeo e so. 3 ecto e osición es cte e ig 3. s eci e oiiento es cic.

11 Tyectoi t y t Oteni con s constntes e oiiento t t t t t t t t V t V t V

12 ,,, 3 t t F F F L t L F L L L t L L t L Tyectoi t y t Oteni con s ecciones e Lgnge ecciones e oiiento

13 Óit ; F t t : ie e Cio F F F 3 3 Oscio ozo!

14 F Deshcieno e cio e ie oteneos: F st exesión es tién y úti etein ez e g n óit conoci Poe ineso e e csi esoió Kee Óit

15 Óit Ot osiii es tiizno s ecciones integes: cio e con V V t V t V : n Si Sociones nítics:. P n,- y -3 nciones cices. P n5,3,,-4,-5-7 integes eítics.

16 POBLMA D KPL ncont óit e cso e otenci gittoio: F F Poeos esoe integ e otenci gittoio, e e coo n integ cic ineit. O oeos esoe ección ieenci e este cso es e n oscio con n ez e ozo constnte y e tién es sencio. Lo esoeeos o os os étoos.

17 POBLMA D KPL < : Siiicno y c con si c x c x x x tio e es

18 POBLMA D KPL : áetos Deinieno os cción e n cónic en oes y con e oigen e cooens en no e ss o.

19 POBLMA D KPL Vos esoe e iso oe eo ho tiizno ección ieenci: st es ección e n oscio ónico con n ez constnte. n gene se ee eost e soción gene e n ección ieenci e este tio se ee escoone siee coo s e soción e ección hoogene ez ás n soción tic: A A A P H P P P H : A áetos Deinieno os cción e n cónic en oes y con e oigen e cooens en no e ss o.

20 eso e Secciones cónics en oes O P D Se n nto e os oco y one sitos nesto oigen e cooens O, y n ect iectiz. Toeos n nto cie e no P. g geoético e os ntos tes e: PO P cte es n cónic, one constnte ecie e noe e excentici. Si exesos eción nteio en oes: PO P DPO D D D D D > hiéo áo < eise cicneenci

21 eso e Secciones cónics en oes Cicneenci. cte si ise << < < < [ ] [ ] tie ogeo so eio tie eigeo so eiheio si < < x in x in,, x x o in x c

22 eso e Secciones cónics en oes Páo L consieos coo e cso íite e n eise e se cie en e ininito: si in cno ± in Hiéoe > in in Si in

23 POBLMA D KPL con egesos oe e Kee one híos enconto e óit se exes coo: Así o o e heos isto s secciones cónics: óit cic óit eític óic óit hieóic óit < < < < > > ª Ley e Kee

24

25 POBLMA D KPL con Ls óits netis son eítics ª Ley e Kee entonces h e cise e eítico: eítics óits < < < < x x o in x c

26 POBLMA D KPL: Óits eitics con eítics óits < < < < x x o in x c Los ntos sies seán: : : x in eio eiheio Peioo e óit: 3/ A A t A t cte t A eise eise τ τ 3/ τ

27 POBLMA D KPL Tece Ley e Kee: 3 3 3/ 3/ 4 A eise τ τ x x o in x c con 3ª Ley e Kee

28 POBLMA D KPL: Oit teeste x x o in x c 3/ G G β τ β τ τ [ ] s s g s g g N g g N G tie so tie so tie so 3/ β β, A Tie ís hos s tie Tie so tie / β τ eio eiheio : :

29 POBLMA D KPL Peioos e s óits gnos nets: x x c o x in τ β 3 / net net β sonet 4 G so net 4 G so s si net << so β sonet / s. A τ ens β 3/ ens 4,669ís,65ños τ te β 3/ te 686,93ís,88ños τ jite β 3/ jite 4334,33ís,87ños τ stno β 3/ stno 759,85ís 9,46ños

30

31 cción e Kee t L óit es y úti ccteiz e oiiento, eo si eeos ose n ojeto stonóico net, steite, coet, steoie, etc necesitos conoce e ángo en e teneos e nt nesto teescoio en n eteino tieo t. L exesión e tyectoi t eeos eás exes coo nción sóo e os áetos oites nentes: eioo τ y excentici. τ A t τ t τ A t τ τ ctea τ t τ cte; t t A t con

32 cción e Kee t x tg ctg x x x x x senx x x tiizno τ t τ / sen tg ctg t Se iniete hcieno n esoo en seie e exesión nteio: τ τ τ τ τ O t t t t t t L

33 cción e Kee t L exesión nteio ee es úti y cete gcis os oenoes eo hst eios e sigo XX hí e sc étoos tentios es s e gnes seies con s ecisiones tn ts e son necesis cácos stonói en inoes. oio Kee y ego Newton y chos e os ás iotntes teáti scon étoos encont exesiones nejes y eciss e tyectoi. n e Mion g 95 o en e Gostein g se een encont gnos e eos. Si eizos e cio e ie: Se ee eost e exesión nteio: ψ Ψ noí excéntic t τ ψ t τ τ ψ ψ n ez eset est ección tscenente tiizno ección e óit: y e cio e ie se ee otene t ti e eción: tg tg t τ ψ cción e Kee ψ ψ

34 esee s oi ección tscenente t τ Astonoi No 69 ψ ψ Te ohine 67 Ss ts e 3 eces ás eciss e ningn nteio Peijo n tánsito e ecio oseo o Piee Gseni n ño eés e s ete.

35 cción e Kee Vos esi í e étoo e Kee e nos oocion n inteetción geoétic noí excéntic y e jnto ección e Kee nos eitiá encont n senci exesión e óo e eoci e n ceo en s óit. De ig eos e es sencio eci sigiente eción geoétic: x y ψ senψ ψ óo e eoci e n ceo e sige n oit eític ciá: x y ψ ψ eino : t ψ ψ ψ ψ τ τ Sstityeno en exesión nteio oteneos: ψ 3 τ ψ τ

36 Tyectois óics e hieóics Páo ± cno si in in in L consieos coo e cso íite e n eise e se cie en e ininito: Hiéoe > > > > > in in in in Si con

37 Pecesión e s óits Heos enconto e otenci gittoio e siee e tyectoi ese cot, óit es n eise ce. P iscsión sigiente es coneniente eini e ángo si coo e ángo ecoio ente e eiheio y e eio. P n óit eític ce este ángo es exctente. Sin ego si etos igeente óit oe existen ots ezs e no híos incio en nesto náisis este ángo h e i y óit no seá ce. Cno etción se eeñ, e eiheio se oeá n cnti eeñ en c cico e óit ntenieno e no oit. s eci os ásies eiheio y eio ecesionán. n e oiiento netio ecesión iene cs o s etciones ocis o os otos nets y e hce e ez tot ente e so y e net se igeente istint e ez gittoio ente os os ceos. Mecio tiene n ecesión noente gne, eio eectos etiists. Ve Mion g 3.

38 Pecesión en óits ces. Cc e ϕ en n eioo coeto n otenci cent. ϕ t ϕ ϕ t t V L V L tiizno conseción e oento ng: ϕ L ; t L ϕ V L L L V ϕ L n n Sóo se ce : V / V/ eociones eioos L ϕ cte

39 Poe Songos n net oitno eeo e so con n otenci e tio L esenci e otos nets oitno eeo e so etn e otenci ñieno n téino e en e cso e siste so es eeño: GM δ <<< Detein e esziento ng e eiheio δφ eiheio e este net si: δ β δ γ 3

40 Soción: V V V t V t V Lo ieo es escii e esziento ng e ios e e: x in ángo ecoio cno í ese in x y ee in ios e e: Y e o oeos exes eino esecto áeto e o x in

41 x in Sstitios exesión e y oteneos: x in x in F δ δ δ Hgo n esoo e tyo e F en nción e δ x in x in x in F O O O F F F δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ

42 x in eiheio δ δφ econo e δ δ δφ x in eiheio δ δφ eiheio

43 Cso β δ O O eiheio β β δ β δ δ δφ L L β δφ eiheio x x o in x c con

44 Cso 3 γ δ eiheio γ γ γ γ γ γ γ δ δφ 6 γ δφ eiheio x x o in x c con Petción etiist

45 esoción Néic e cción e Kee n óit eític en nción e eioo oit τ y e excentici Ato e og: D. Jie Gcí Sánchez Ano e Mecánic y Ons 6/7

46 con x x o in x c : : x in eio eiheio.. 37, A τ

47

48

49 CHOQS LÁSTICOS n choe ente os tícs se eástico si no hy éi e enegí cinétic en coisión. n este cso s ecciones e conseción nos oocionn: inici inici i i in i i Descien s intecciones css o otencies consetios e se nen en e ininito -es en t cso enegí cinétic en e ininito es enegí tot- cno os estos no son igos. n cso e eseci iotnci es ez e Coo. Moento in tíc i in Moento inici tíc i inici i in i i negí i negí inici tíc i in tíc i F ± j Tién escien s coisiones ente ceos y os sóio ígio coo es e cso e os choes ente os e i.

50 Siste e cento e ss y Siste e Lotoio x y z L T P Ls cnties eis en e siste cento e ss CM s esigneos con n steisco: L M L T M T M P Siste CM Siste L

51 Choes en e siste CM P in ot Coo ios en e CM: n este cso coo e oento tot es ceo, s tícs se cecn con oentos iges y oestos ejse con oentos iges y oestos ono n ángo con iección inciente. Conseción e oento ine Conseción e negí T Q P

52 Choes en e siste Lotoio n este cso tíc se cec con oento tíc os e está en eoso y o tnto con oento ϕ M V CM Moentos incientes Moentos sientes

53 eción ente os sistes CM y L Inteetción Geoetic C A O B ϕ AB 4 AB

54 eción ente os sistes CM y L Inteetción Geoetic C A O B h h : entonces Coo tg tg

55 Ángo áxio en e siste otoio O x econo e tzos n cicneenci e io cent en O. Aí eos geoeticente e cno < no existe iitción e ángo. Sin ego cno > éxistiá n o áxio e ángo e eene e cociente ente s ss. x > Tién oeos eg is concsión encontno os exteos e nción e ecion e ángo con : [ ] x si cnze soo tg > coo x

56 Ángo áxio en e siste otoio < cno í e, cece cnz n o íite. > cno í e, cnz n o áxio cno y o tnto x x O

57 TANSFNCIA D NGÍA n e siste e otoio enegí tot coincie con enegí cinétic inici e tíc. T M Pte e est enegí es tnsei tíc, e en e siste otoio est iniciente en eoso. L enegí e tíc ts e choe seá: T Po tnto cción e enegí tnsei seá: T T 4 M L áxi tnseenci e enegí se cnz y es Si eás s ss son iges tnseenci es e %. 4 M Cno yo es ieenci ente s ss eno es ts e tnseenci.

58 T T TANSFNCIA D NGÍA T 4 T De o náog oeos encont exesiones tnseenci e enegí en nción e ángo e es e e eios en os exeientos: 5 T T Si Si < > sóo ± ± eo < ϕ Songos n hz e tícs tos e s y enegí T nzs cont n nco coesto e átoos con ss e ien no se tos iges. Si oneos n etecto e ie enegí e s tícs isess n ángo e 9º esecto iección inciente encontos e esto e ig.

59 CHOQS NT DOS PATÍCLAS Q INTACCIONAN MDIANT N POTNCIAL CNTAL Heos enconto n seie e exesiones e etein os oentos ines tés e os oentos inicies y e ángo e isesión tg P oe etein e ángo es necesio conoce e otenci e intección y esoe s ecciones e oiiento. ϕ φ in φ

60 DISPSIÓN PO N POTNCIAL CNTAL N L CM j i φ φ esoeeos e choe en e siste CM esoieno e oe náogo e n tíc e s oiénose en n co cyo oigen está en eoso en e CM. oento ng seá: L enegí seá:,, L,,

61 DISPSIÓN PO N POTNCIAL CNTAL N L CM j e ne Coo tyectoi jo n otenci cent i φ φ e cento e otenci y e eiheio, teneos : es siétic esecto eje φ φ in in

62 φ in 4 4 in 4 4 φ in in 4 φ tg tg φ φ j i DISPSIÓN BAJO L POTNCIAL

63 4 φ in in φ tg tg φ φ j i DISPSIÓN BAJO L POTNCIAL

64 Sección eicz e isesión Consieeos isesión e n hz e tícs iéntics e incien hci e cento e isesión con eoci nioe eo con áetos e icto ieentes y e o tnto son isess jo istintos ángos. Se N e núeo e tícs isess o ni e tieo en ángos coenios ente y. Se n e núeo e tícs e o ni e tieo tiesn ni e seicie e n sección ect e hz. ensi e jo e tícs inciente N na n Sección eiczσ N n σ σ

65 Sección eicz ieenci Poeos i tién istición ng si, en nción e ángo sóio en ez e en nción e ángo no, eci e núeo e tícs isess con ángos sóios coenios ente Ω y Ω : N n Ω N Ω N Ω σ n Ω σ Ω ángo sóio ente os os conos geneos o ángos en e étice ente y es: Ω Sección icz ieenci σ Ω σ Ω N n Cáco Teóico Meición exeient

66 Sección eicz ieenci en e CM e n ese > < si V si V otenci e Se Sóo s tícs con < se isesn A se n otenci cent tyectoi h e se siétic esecto eje e ne e cento e otenci y in, o tnto os ángos e incienci y e si hn e se iges. Ω Ω Ω ϕ σ σ σ 4 4 σ σ Ls tícs isess tiesn n ese e io 4 σ σ Ω

67 eción ente sección eicz ieenci en e CM y en e SL Songos e y teneos sección eicz ieenci en e CM. ntonces oeos tiiz eción: exesión : tiizno est Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω σ σ σ oteneos eino tg o oto o y Ω Ω σ σ

68 Disesión e theo : otenci e Consieeos ecoeos eción e encontos ente e áeto e icto y e ángo e isesión: ctg tg tg Ω 4 4 σ / 4 4 σ Ω φ φ j i

69 Aoxición e ángos eeños en e SL cáco e sección eicz se siiic cho si consieos únicente eos choes con ángos e esición eeños. sto e otenci e Coo se coesone con áetos e icto gnes e o e e otenci se éi y o tnto tengos ángos e esición eeños. y Si y Po tnto : Si Fez es cent : C oo y ; y x F y ; t; Po x y t oto o x : y Fyt t t y x y y Fy x y y F y x y y y x y y. x t y

70 Poe : Vijes intenetios - Nes Voyge cóo eg en e ínio tieo y con e ínio conso e enegí?

71 TAYCTOIA LIPTICA TIA-ANO T T T no Tie x in,9, ,9, 9,.. 9,,5.. 8 A A A A A T T ños t T T eo 6. 3/ 3/ τ τ x

72 ,9,99 4 s GM T So eiheio.5,5 3 4 s eco ot tie o tie esce eiheio esege GM GM GM So So So Júite... 5 A J.., 9 A TAYCTOIA LIPTICA TIA-ANO

73 Tyectoi Tie-no con isesión o Júite V V júite júite i i CM: Oigen en Júite V V júite júite i β V Jite i i i V júite so Ne Júite i V J i s J 3 τj GM 6 So s J Heiocéntico:Oigen en e So i i Choe eástico! V V i i V júite júite i V i júite júite β

74 Choe con Júite V Jite so β i Ne Júite Tyectoi ái en zon one oin e co gittoio e júite, i i β β, i i i júite, i β T J, i i, i V V β 4.7s i júite J 5. T 8s

75 Qeeos si e choe con Júite con yo eoci osie Coo : V júite óo e eoci e si seá áxio si tot e si es e eoci e Júite: V júite áxio si V júite V s júite V Jite β i i GM 6 So s J so Ne Júite

76 Ango e isesión choc con Júite P consegi áxi eoci e si i β V Jite so i i Ne V J Júite i tg V Si tot e si es e eoci e Jite entonces e oo e eoci e si es áxio en e siste heiocentico. ntonces es ci eost e: júite V j i áxio β i β Vj GM J º si V júite

77 Óit nte e choe con Júite en e siste CM º 4.7J in.9j in >.. i J No se este! GM J tg. ; GM J GM J 4.7 J. GM J tg 4.7J.

78 Bnce enegético ts e choe negí e ne ntes ne i i GM So J negí e Júite ntes Júite i M J V J GM So J M J negí e ne esés negí e Júite esés ne GM So J Júite i M J V ' J GM So J M J ne ne ' i MJ VJ VJ M J V J V J M J Jite ne

79 Ne óit heiocéntic ts e choe con Júite in A GM GM J J J so J J so

80 TIMPOS D VLO t t < > tn ctn tn tn n si si t

81 TIMPOS D VLO < > tn ctn tn tn n si si t. Tieo e eo tie-júite o óit:,9, º 5.,9 5.,99,9,99,9,99 ángo T J J Júite ños t jite tie tn ctn

82 TIMPOS D VLO < > tn ctn tn tn n si si t. Tieo e eo júite-no o óit º ángo J no ños t no jite tn tn.9 n

83 t TIMPO D VLO τ τ 3/ 3/. ños T TIAANO 6 ÓBITADICTA T x t TIAJÚPITANO t t tiejúite júiteno ños

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

Practico 7 Fuerza y Leyes de Newton

Practico 7 Fuerza y Leyes de Newton 008 Pctico 7 uez y Leyes de Newton ) Un bloque de 5.5 Kg. está inicilmente en eposo sobe un supeficie hoizontl sin ficción. Es empujdo con un fuez hoizontl constnte de 3.8 N. ) Cuál es su celeción? b)

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. LAS MIGRACIONES Y SUS EFECTOS JURÍDICOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS: EL CASO CHILENO

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. LAS MIGRACIONES Y SUS EFECTOS JURÍDICOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS: EL CASO CHILENO Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. LAS MIGRACIONES Y SUS EFECTOS JURÍDICOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS: EL CASO CHILENO Edgardo Riveros Marín No. 10 Chile 2013 El autor Edgardo Riveros Marín es abogado,

Más detalles

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06)

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) Constata mos que: 1. Cad a año crecen en prog resió n geo métri ca lo s actos pú

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

QUIE RO ex presar mi ag radeci m iento

QUIE RO ex presar mi ag radeci m iento Democracia, unidad, secesión: el caso de Quebec s t é p h a n e d ion * * Stéphane Dion es Presidente del Consejo Privado y Ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá. El texto reproduce la conferencia

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

B l A T. d A F Q T P S

B l A T. d A F Q T P S puntes sobre la ar bola: u eici n seg n rqu ees y otras propieaes Introucci n uchas veces habr n o o que rqu ees fue el precursor el c lculo ate tico, açraci n basaa en que, hacia el a o 240.C., obtuvo

Más detalles

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios REFORMAS ESTRUCTURALES La economía mexicana después de dos decenios de reformas ALICIA PUYANA JOSÉ ROMERO * Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios ele iniciad as las reformas estructurales

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA PORTAMOLDES

ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA PORTAMOLDES ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA PORTAMOLDES Exce lente por sus propiedades óptimas Usted es fabricante de herramientas y debe imponerse a sus competidores. BÖHLER ha de sar rol la do un acero para

Más detalles

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Tra ducción del in glés de Gema Mo ral Bartolomé Tí tu lo ori gi nal: If I Stay Imagen de la cubierta Warner Bros. Ent. y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., 2014 Todos

Más detalles

CAPITULO 2. MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION.

CAPITULO 2. MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION. Cap. Movimiento en una dimensión. CAPITULO. MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION. La cinemática es la ama de la mecánica que estudia la geometía del movimiento. Usa las magnitudes fundamentales longitud, en foma

Más detalles

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS?

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? Cecilia Blondet DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 92 Serie: Sociología y Política 13 Esta pu bli ca ción for ma par te de la in ves ti ga ción Las mu je res

Más detalles

TEMA 5: CÁLCULO VECTORIAL

TEMA 5: CÁLCULO VECTORIAL IES Al-Ándlus. Dpto. Físic Químic. F.Q. 1º Bchilleto. Tem 5: Cálculo vectoil - 1-5.1 VECTORES TEMA 5: CÁLCULO VECTORIAL 5.1 Vectoes 5. Sistems de efeenci. Coodends. Componentes de un vecto. 5.3 Opeciones

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Interacción electromagnética 3 6. CAMPO ELÉCTRICO.

Interacción electromagnética 3 6. CAMPO ELÉCTRICO. Inteacción electomagnética 6. CMPO ELÉCTRICO. Desaollamos la unidad de acuedo con el siguiente hilo conducto: 1. Cómo se explican las fuezas electostáticas? 1.1. Cuál es la causa de los fenómenos de electización?

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

2. MAGNITUDES FÍSICAS

2. MAGNITUDES FÍSICAS . MAGNITUDES FÍSICAS Cundo físic estudi gún specto de nturez o primero que hce es desindr o más crmente posibe cuá es prte de nturez que e interes, seprándo de resto. L prte que está bjo estudio se m sistem.

Más detalles

LOSNCP R.O. 395. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395

LOSNCP R.O. 395. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 LOSNCP R.O. 395 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 Fecha de la publicación: 22/07/2008 Fecha del Registro Oficial: 04/08/2008 TEXTO PROPUESTA FINAL DE MESA DE LEGISLACIÓN

Más detalles

OKEH. BOLETIN Q U IN te N A L N -3. 3D E B (g S3 SO. s! > 12-111- 1966

OKEH. BOLETIN Q U IN te N A L N -3. 3D E B (g S3 SO. s! > 12-111- 1966 BOLETIN Q U IN te N A L N -3 OKEH 3D E B (g S3 SO s! > 12-111- 1966 SUMARIO El saldo de la reuní

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES

SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES Un manual práctico de preparación para el campo misionero DANY JOHNSON PABLO MAUGER SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES Dany Johnson y Pablo Mauger

Más detalles

CAPITULO 6 Sobre el sentido común de la justicia M e t a f í s i c a y p r a g m á t i c a d e l a r e s p o n s a b i l i d a d La principal distinción política entre sentido común y lógica radica en

Más detalles

L 1 lelt C 61ice ha Hieacion la faoili. En Pu rto co las mejore r4&one. laofic ci6 nos 1... he o obstante

L 1 lelt C 61ice ha Hieacion la faoili. En Pu rto co las mejore r4&one. laofic ci6 nos 1... he o obstante * PAPE.0 n con ept1vos a de est l.yor p n t Y c.: ptan todo. a. L 1 lelt C 61ice ha Hieacion la faoili. En Pu rto co las mejore r4&one. laofic ci6 nos 1... he ofr cido un 8 C rdote eat611co, o obstante

Más detalles

CAMPO GRAVITATORIO FCA 06 ANDALUCÍA

CAMPO GRAVITATORIO FCA 06 ANDALUCÍA CAMPO AVIAOIO FCA 06 ANDALUCÍA 1.- Si po alguna causa la iea edujese su adio a la itad anteniendo su asa, azone cóo se odificaían: a) La intensidad del capo gavitatoio en su supeficie. b) Su óbita alededo

Más detalles